Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n OBSAH Název časopisu Číslo Strana Building č. 3 / Building č. 4 / Building č. 5 / Building č. 7 / Deutsches Ingenieur Blat č. 3 / Engineering News Record č. 3 / Engineering News Record č. 7 / International Construction č. 1-2 / International Construction č. 3 / Travaux č. 903 / Travaux č. 904 / Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/2014 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/2014 2

3 Building...č. 3 / 2014 Stadion v Barceloně The game in Spain Building č. 3 / 2014, str. 9 Stadion pro kopanou Nou Camp v Barceloně bude rekonstruován za 495 mil. liber a s tím byly odmítnuty požadavky na výstavbu nového stadionu pro klub FC Barcelona. Kapacita hlediště bude zvýšena ze 100 tis. na 105 tis. míst a největší stadion v Evropě bude pokryt střechou pro všechny diváky. Bude také zlepšena struktura vybavení pro diváky, hygienická zařízení a přístupy pro zdravotně postižené osoby. Rekonstrukce začne v roce 2017 a potrvá 4 roky. Projektu se účastní konzultantská organizace ze Spojených států i německý koncern AEG. HS 2 se angažuje v projektech všech stanic HS 2 commits to design review for all stations Building č. 3 / 2014, str. 10 Vedení výstavby vysoko rychlostní železniční trati (HS 2) se angažuje ve věci kontroly projektů všech stanic na trati. Stalo se tak poté, co u projektů řady stanic metra Crossrail v Londýně bylo shledáno pochybení v kvalitě projektů. Města Nottinghamshire a Leeds požádala o prověření projektů stanic ve svých městech a navázala na to svou podporu výstavbě. Tak učinila i další města. Požadují nezávislé zhodnocení kvality projektů. Prezident Královské instituce britských architektů RIBA, který kritizoval snahu Crossrail na snížení závažnosti nalezených nedostatků, uvítal aktivitu vedení HS 2, stejně jako architekt lord Rogers, který se vyjádřil, že by města mohla být kvůli stanicím zjizvena na sto let. HS 2 jmenovalo šéfa HS 2 names boss Building č. 3 / 2014, str. 10 Novým výkonným šéfem výstavby byl vedením HS 2 jmenován Simon Kirby s ročním platem liber, když předtím byl ředitelem manažerských činností firmy Network Rail, odkud odchází s bonusem za loajalitu ve výši liber. Odcházející výkonný šéf u HS 2 Alison Munro měl plat liber ročně (6x méně) a bude nyní v HS 2 ředitelem pro rozvoj. Ministr obviňuje velké firmy za liknavost v Green Dealu Minister blames big firms for not making Green Deal profit Building č. 3 / 2014, str. 11 Ministr Greg Baker požaduje na velkých stavebních firmách, aby se připojily k vydanému schématu z roku 2013, které řešilo problematiku zlepšení energetických bilancí spotřebitelů a kdy se očekávalo, že se v akci získá přihlášek. Současná situace je taková, že bylo podepsáno 626 plně hodnotných přihlášek a 423 neúplných, kdy spotřebitel splácí poskytnutou půjčku na zlepšení energetické situace cestou svého energetického účtu. Z provedených úprav bylo 32 % ve výměně boilerů, 18 % ve zlepšení izolace stěn a 22 % v mikro generaci. Cíl schématu, získat do konce roku přihlášek se jeví jako nereálný. Velké firmy by měly přispět k dosažení tohoto cíle svými nabídkami. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/2014 3

4 Jaderné reaktory potřebují k výstavbě čtyři roky Nuclear reactors to take just four years to build Building č. 3 / 2014, str. 14 Americká firma Westinghouse oznámila, že pro výstavbu každého ze tří plánovaných jaderných reaktorů v Hinkley je nutno vždy počítat s dobou čtyř let. Týkalo by se to období let po roce 2018, kdy padne konečné rozhodnutí o investici. Tato doba je značně kratší, než navrhuje francouzský developer EdF, který stanovuje dobu na devět let. Firma Westinghouse to odůvodňuje tím, že má modulární konstrukci, která urychluje výstavbu. Britská strana bude zejména dbát na co nejvyšší účast domácích firem na dodávkách pro jadernou elektrárnu. Jedním z hlavních parametrů pro rozhodování o dodavateli celého souboru bude cena za dodávku energie, která je u EdF zatím 92,50 liber/mwh. Konzultační otázky pro novou vládu Agenda 15 The consultation questions Agenda 15 Building č. 3 / 2014, str. 23 V roce 2015 proběhnou ve Velké Británii parlamentní volby a v započatém programu energetických úspor musí z voleb nově vzešlá vláda pokračovat. Soubor problémů s tím spojených nese název Agenda 15. Hlavních otázek, které se pokládají smyšlenému premiérovi, je celkem šest: 1. Který prvek politiky pro změnu stavebního průmyslu zabezpečí další růst trvale udržitelné výstavby ve Velké Británii a podrobný popis k tomu provedených opatření. 2. Který je nejdůležitější faktor pro vydání státních prostředků a proč? Vysvětlete proč je vaše opatření tak důležité. 3. V čem jsou podle vás hlavní překážky růstu stavebního průmyslu u nás? 4. V čem vidíte hlavní faktor změny politiky pro podporu tvorby zeleného životního prostředí? 5. Jaký je okruh běžné vládní politiky, pokud existuje, vůči průmyslu a měl by být zachován? 6. Která opatření by příští vláda měla zavést pro povzbuzení a podporu dlouhodobého plánování infrastruktury? K uvedené akci Agenda 15 se již vyjádřila řada vybraných odborníků z řad architektů, inženýrů, vedoucích pracovníků firem, manažerů a další byli vyzváni sdělit svůj názor a obohatit tak diskuzi, která bude probíhat až do voleb. Sociálni nejistota Social insecurity Building č. 3 / 2014, str. 32 Vládní politika nyní prosazuje sociální bydlení s tím, že požaduje na příslušných partnerech výstavby, aby prodávali soukromé byty a vytvářeli fond pro sociální výstavbu. V roce 2010 plánovala vláda výstavbu 150 tisíc domů, což by znamenalo vytvořit asociace subjektů pro takový rozsah výstavby s tím, že by se našlo 15 mld. liber v soukromých fondech pro výstavbu. Londýnský útvar pro výstavbu Greater London Authority (GLA) uvedl, že roční vládní grant na výstavbu jednoho bytu se snížil na 30 tisíc liber, což nezajišťuje požadovaný standard a nekryje ani náklady na postavení domů, nemluvě o ceně pozemku. Agentura pro bydlení (HCA) provádí distribuci grantů pro celou zemi a nemůže poskytnout slibnější výhled. Dosavadní výsledek je, že sektor, který si vypůjčil 69 mld. liber proti zárukám v sociálních bytech, majících cenu 44 mld. liber, se musí postarat o masivní zvýšení převádění domů na obchodní úroveň se soukromým prodejem. Názory na řešení problému se různí a třídí podle toho, jak velký zájem představují jednotlivé zainteresované společnosti na výstavbě sociálního bydlení. Skutečnost je taková, že snížení vládního grantu značné zkomplikovalo uvažování o jednotném způsobu řešení a nyní probíhající diskuze zdaleka nevede k přijatelnému a zamýšlenému výsledku kvalitnímu řešení sociální výstavby. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/2014 4

5 Building...č. 4 / 2014 Není rychlé řešení pro nuzné bydlení katarských dělníků No quick fix for poor Qatar worker housing Building č. 4 / 2014, str. 12 Britský odborník, spjatý s výstavbou sportovního zařízení pro Světový pohár v kopané 2022 v Kataru, nevidí možnost rychlého řešení situace, ve které se nalézají zahraniční dělníci zejména z Asie, zvláště co se týká jejich bydlení, hygienických podmínek a dalších potřeb, běžných na staveništích Evropy nebo Severní Ameriky. Katarská administrativa odkládá výstavbu vyhovujících objektů pro ubytování dělníků o další měsíce, i když si je vědoma, že celý skandál byl vyvolán úmrtím 183 nepálských dělníků, živořících v nelidských podmínkách. Výbor pro pořádání soutěže ujišťoval, že věc bude napravena a charta, stanovující podmínky pro tyto dělníky bude brzy platit, stále se však odkládá dokončení staveb pro ubytování dělníků v důstojných ubytovnách. Nyní je zpoždění již čtyřleté. Nový standard pro katarské dělníky se projevil jako nepřiměřený New Qatar worker welfare standard slammed as inadequate Building č. 4 / 2014, str. 11 K problému se sociálním postavením zahraničních dělníků v Kataru se vyjádřily odbory, které shledaly nový standard pro dělnické ubytování a další sociální opatření jako zcela nepřiměřený a projevily obavu, že do dokončení výstavby může zemřít dalších pracovníků, pokud se podmínky nezlepší. Dokument o 50 stranách, který má být zahrnut do všech prováděcích smluv, má i ustanovení o penalizaci firem, které by podmínky podle dokumentu nerespektovaly. Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUV), reprezentující odbory po celém světě, prohlásila dokument za nepřijatelný a za blamáž. Vznik pracovních míst do pěti let Industry to set create jobs Building č. 4, str. 16 Podle zprávy Společnosti pro odbornost ve stavebnictví (CITB) vznikne v příštích pěti letech ve stavebnictví cca nových pracovních míst. CITB vyzvalo vládu, aby věnovala větší pozornost veřejné výstavbě, infrastruktuře a průmyslu a nezůstávala jen při podpoře bytové výstavby. Podle odhadu CITB vzroste v zemi objem stavební výroby ročně průměrně až o 2 %. V některých částech však bude výroba stagnovat. Věc vyžaduje dlouhodobě trvalé přísuny prostředků do infrastruktury. Building...č. 5 / 2014 Primátor Londýna je pod tlakem kvůli stanici Crossrailu Boris under fire over Crossrail station design Building č. 5 / 2014, str. 9 Projekt stanic trati Crossrail Ealing Broadway station vykázal nedostatky, za které byl kritizován a které se týkají nesprávného zastřešení, dlažeb a dalších konstrukčních částí. V dopise se vytýká primátoru Londýna p. Borisi Johnsonovi malá pozornost, věnovaná kontrole kvality projektu, a tím i zodpovědnost za stavbu, která bude desítky let v provozu na očích veřejnosti. I když za stanice Crossrail odpovídají starostové těch částí města, kde se stanice nacházejí, primátor určil svého náměstka, aby neprodleně projednával potřebná opatření k nápravě. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/2014 5

6 Specialisté požadují tvrdý zásah proti pozdnímu placení Specialists urge tough action over killer late payments Building č. 5 / 2014, str. 11 Dodavatelé speciálních výrobků a prací pro veřejné stavby požadují na vládě, aby zveřejnila, odsoudila a překazila praxi, podle které jsou hlavní dodavatelé ve velkém skluzu s placením dodávek od uvedených specialistů. Požadovaný termín zaplacení je 30 dní a bývá několikanásobně překračován. Podle provedeného průzkumu 76 % takových případů dostává peníze mezi dny. Nejvíce bývají postihovány střední a malé firmy, které nemají dostatečné finanční rezervy pro své aktivity (mzdy vlastním pracovníkům). Zvláštní cena pro stavby s nulovým uhlíkem je nyní poloviční Extra cost of building zero-carbon homes halves Building č. 5 / 2014, str. 15 Podle provedeného šetření Zero Carbon Hub se stanovená zvláštní cena pro byty, postavené bez emisí uhlíku, snížila za poslední tři roky na polovinu. Snížení ceny se vysvětluje snížením cen solárních panelů, které se instalují na nových domech s nulovým uhlíkem a cen výrobků pro vyšší vzduchotěsnost nových konstrukcí. I za této situace je stanovená přídavná cena pro průmyslová odvětví, dodávající uvedené výrobky, výhodná. Vyšší aktivita ve bytových, obchodních a inženýrských stavbách Residential, commercial and civil engineering activity rise Building č. 5 / 2014, str. 16 V lednu 2014 uvedl orgán, zabývající se stavem aktivit stavebnictví, že se zvýšil index, který hodnotí kvalitu výkonů z 62,1 v prosinci 2013 na 64,1 v lednu Index, vyjadřující tuto hodnotu, nesmí klesnout pod 50, to by znamenalo počátek úpadku prověřovaného subjektu. Podle sdělení hodnotícího orgánu je index již devátý měsíc za sebou na vzestupu. Avšak při růstu bytových, obchodních a inženýrských prací zůstává výstavba infrastruktury křehká tím (uvádějí se práce na dopravních sítích), že počet objednávek stoupl velmi málo. Je zřejmé, že stavby z veřejných prostředků nejsou problémové. Je čas uvést design and dump Calling time on design and dump Building č. 5 / 2014, str. 22 Jednostupňový projekt jako nabídka, kde projekt je jen zprostředkovatelem pro pozdější nabídku klienta dodavateli, se často označuje jako design and dump, volně přeloženo jako projekt a výpisy z paměti. V této podobě není klasickým prováděcím projektem, kde za projekt nese plnou odpovědnost dodavatel, ani tradičním dokumentem, kde je konstrukce nabízena dodavateli v zájmu snížení rizika u klienta. Název design and dump má dva důvody: jednak na půl zpracovaný projekt může dodavatel odmítnout poukazem na chyby v projektu a na neschopnost projektanta vyhovět potřebám dodávky, jednak proto, že se dodavatel musí ucházet o zakázku na základě nepřesné ceny z projektu, který není kompletní, a tím je pro něj rizikový. Mnoho zákazníků volí tento způsob zakázky, neboť jim jde o nejnižší cenu a riziko nese dodavatel. On je při tom odkázán pouze na informace ze strany klienta. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/2014 6

7 Pochopený záměr Saw point Building č. 5 / 2014, str. 34 Anglie má pouze 12 % území, které zaujímají lesy. V porovnání s Finskem, které má 73 % lesních ploch z celku, to není mnoho. Je proto v zájmu zdraví obyvatel, aby se lesní plochy v Anglii alespoň udržely v uvedeném poměru. Biodiverzitní vyrovnání má stejné ochranné kompenzační principy jako vyrovnávání se s emisemi uhlíku. Biodiverzitní vypořádání se znamená, že jakýkoliv soubor staveb na bydlení, ztracený nebo poškozený, musí být nahrazen novým kdekoliv na území. Plánovací dokument Defra stanoví pravidla účinnějšího mechanizmu, urychlujícího proces nápravy a přitom levnějšího a snadnějšího k ovládání. Náhrada za lesy se musí více zabývat jejich kvalitou, všechny lesní porosty nejsou stejně kvalitní, není také možné všechny zcela nahradit. Postupná obnova porušené biodiverzity bude mít dlouhodobý charakter, přesahující generace. Dokument porovnává opatření, prováděná jinde v zahraničí (v Austrálii s podílem lesů 19 % a ve Spojených státech s podílem 33 %). Vláda by měla lépe řídit ekonomickou politiku hospodaření s půdou, vydat regulační předpisy o zákazu prodeje lesních ploch v zájmu ekonomických cílů kupujícího, neslučitelných s ochranou životního prostředí a za opomenutí v této sféře se musí stanovit sankce. Návrhy v tomto směru budou projednány v parlamentu v průběhu léta Náklady na stavby s nulovým uhlíkem v Británii Sustainability zero carbon costs in Britain Building č. 5 / 2014, str. 44 Směrné náklady na získání standardu Stavba s nulovým uhlíkem jsou založeny na složeném dopadu energetické efektivity z výroby. Tyto náklady jsou udávány jako náklady navíc oproti cenám, udávaným za standard podle Stavebního zákona část L 2013 a očekávané úpravy v roce Náklady promítají pořízení solárních instalací na střechách domů, na vybavení domovních zařízení pro vytápění, větrání a vzduchotěsnost. Pro jednotlivé rodinné domy se uvádějí přídavné náklady na až liber, u řadových domů na až liber, u vícepodlažních domů na až liber na jeden byt pro plánovací rok Nelze ovšem stanovit přesné náklady na každý případ, avšak přídavné náklady budou nepochybně během let trvale klesat. Budou se lišit vzhledem k lokalitě domu, k inflaci a dalším podmínkám ekonomiky, ke kvalitě projektu a rozměru objektu a také vzhledem k jednotlivým dodávkám pro dosažení stupně nulový uhlík. Building...č. 7 / 2014 Nová budova v Abu Dhabi, oceněná platinovou LEED New building in Abu Dhabi first LEED platinum in the ME Building č. 7 / 2014, - příloha Concrete Quarterly, str. 10 Nová budova ředitelství společnosti Siemens v Abu Dhabi byla oceněna jako první stavba LEED platinum na Středním východě (ME). Především bylo v projektu sníženo množství materiálu na výstavbu a podstatně tím sníženo množství obsaženého uhlíku i spotřeby vody a energie, dále je objekt o m 2 plochy rozdělen na boxy, fasáda je opatřena izolačními, vzduch nepropouštějícími prvky, krytými hliníkovým obkladem. Systém zastínění fasády brání přílišnému přístupu slunce při maximálním zisku denního světla, fasáda umožňuje tvorbu pasivního chlazení, senzory regulují spotřebu energie a vody do úrovně 50 % spotřeby u obdobných staveb. Vlastní nosná konstrukce snižuje spotřebu betonu o 60 %, dutinové stropy jsou z předpjatého betonu a užitím vysokopecní škváry, v dalších konstrukcích se snižuje podstatně i množství uhlíku. Projekt pochází z dílny britského architekta Shepparda Robsona, dodávku zajistila místní firma Al Fara a. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/2014 7

8 Deutsches Ingenieur Blat...č. 3 / 2014 Zpráva z Bruselu Bericht aus Brüssel Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 7 Únorové zasedání konference Evropské unie přineslo zásadní stanovisko k modernizaci předpisů o profesní kvalifikaci, zejména pak o vydávání kvalifikačního průkazu pro odborníky, kteří jsou oprávněni provádět odborné úkony podle svého zaměření. Seznam oprávněných osob bude shromážděn elektronickou cestou a nositel oprávnění bude moci provozovat svou odbornou činnost v rámci celé Evropské unie. Kvorum pro jednotlivé členské země tak klesne ze 2/3 na 1/3. Na jejich úrovních bude zachována povinnost provádět dál výuku nových odborníků. Do roku 2016 se musí změny směrnice zavést ve všech zemích a o této situaci podat zprávu Evropské komisi. Nové formy bydlení Neue Wohnformen Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 8 Většina vlastníků nebo nájemců bytů v Německu, starších 50 let, počítá, že si své byty podrží až do stáří. Podle statistiky polovina osob nad 60 let bude v roce 2030 bydlet v bytě, obsazeném jednou osobou. Tento trend se možná změní, každá druhá osoba nad 50 let uvažuje o bydlení ve stáří ve společných prostorách nebo ve více generačních domech, kde jsou sociální i ekonomické podmínky pro staré občany příznivější. Směs individuality a společenských vztahů nesmí vadit nezávislosti osob až do vysokého stáří. Euregion Rýn Waal Euregio Rhein - Waal Deutsches Ingenieur Blatt, č. 3 / 2014, str. 8 Nizozemský a německý partner ze Spolkové země Severní Porýní Vestfálsko hledají společný projekt pro uplatnění zkapalněného zemního plynu (LNG) pro pohon lodí na řekách Rýn a Waal. Tyto řeky jsou přetížené osobními parníky i nákladními loděmi a značné zamořují životní prostředí odpady z pohonných hmot. Projekt je iniciativou nadace Energy Valley měst Arnheim-Nijmwegen, University Duisburg a Energie Agentury spolkové země Severní Porýní Vestfálsko. Počáteční studie k problému analyzuje uplatnění LNG ze všech hledisek, potřebných ke konečnému rozhodnutí o lodním pohonu s využitím LNG na řekách. V Euroregionu je již v provozu čerpací stanice LNG pro tento účel v německém Duivenu, v Nizozemsku se obdobná stanice připravuje. Měřicí jízdy na kolejích Messfahrten auf Schienen Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 9 Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (nový název) zahájilo na jaře 2014 kontrolní měřící jízdy na zemských železničních tratích. Účelem je zjistit stav kolejového svršku na tratích, které se mají přizpůsobit novým potřebám dopravy a musí se proto podrobit digitálnímu měření geometrie kolejí. Miliardy, věnované rozvoji železniční sítě v zemi, se tak účelněji vynaloží tam, kde to bude nejvíc zapotřebí. Spolkové dráhy plánují každoročně na údržbu kolejí více než 2,5 mld. euro. Kontrolu hospodaření s těmito prostředky provádí Úřad spolkových drah. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/2014 8

9 Budoucnost uskladnění proudu v čerpacích stanicích Zukunft der Stromspeicherung in Pumpspeicherkraftwerken Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 10 Dodávky elektrického proudu ze dvou vodních nádrží, umístěných v nestejné nadmořské výšce, je znám již od dvacátých let dvacátého století (pozn. u nás dílo Dlouhé stráně). V současné době jsou v Evropě v provozu taková vodní díla o celkové kapacitě 44 GW. Dodávka z těchto zdrojů se uskutečňuje v době, kdy klesá možnost získat elektřinu jinak (např. v noci) a podle zjištění německé Agentury pro energii je desetihodinová dodávka z vodního díla mnohem příznivější pro životní prostředí. Celková kapacita těchto zdrojů uvedených 44 GW je rozdělena takto: největší podíl má Itálie (7,5 GW) a Německo (6,5 GW), Španělsko (5,4 GW), následují Francie a Rakousko (po 4,3 GW), Velká Británie (2,7 GW), Švýcarsko (1,7 GW), Norsko (1,5 GW), Polsko (1,4 GW), Belgie (1,3 GW), Česká republika (1,2 GW), Lucembursko (1,1 GW) Portugalsko (1,0 GW), méně než 1,0 GW pak Slovensko, Bulharsko, Řecko Irsko a Slovinsko, nejméně Švédsko (0,1 GW). Studie dosažitelnosti cílů ochrany proti klimatickým změnám Studie zur Erreichbarkeit der Klimaschutzziele Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 16 Vlastníci rodinných domů v Německu mohou jen velmi obtížně splnit kriteria, která vláda uložila pro cíle ochrany proti klimatickým změnám na poli tepelného trhu. Prokázala to studie o Programu sanací se zřetelem na tepelný trh. Podle iniciativy skupiny, podporující uplatnění zemního plynu ve vytápění (na veletrhu v Essenu), zde provedená simulace prokázala, že je možné snížit množství oxidu uhlíku v roce 2050 o 62 % také u existujícího bytového fondu v rodinných domech. Dosáhnout vládního cíle pro tento termín 80 %, se však nepodaří. Proto se apeluje na vládu, aby zahájila velkou přesvědčovací kampaň mezi majiteli rodinných jednotlivých i řadových domů a k tomu vytvořila příznivé předpoklady pro majitele v zájmu pořízení příslušné domácí techniky. Skupina těchto domů přestavuje 83 % podíl všech bytů v zemi a je tak značným potenciálem k úsporám. Mnoho majitelů těchto domů však nemá vlastní finanční prostředky k dosažení plánované úspory. Půjde nejen o výměnu vytápěcího systému, nýbrž také o značné stavební úpravy, izolaci stropu ve sklepě, izolace stropu nad posledním obytným podlažím, zesílení izolace ve stěnách. Náklady podle studie budou nižší, pokud se provedou úpravy co nejdříve, s odkladem se náklady nepochybně budou zvyšovat. Nové uspořádání spolkových vládních úřadů pro oblast výstavby Neubildung der Bundesregierung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, příl. Sasko str. 2 Názvy ministerstev: 1. Stavebnictví obecně, pozemní stavitelství ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody, výstavbu a jadernou bezpečnost (zkratka BMUB) 2. Doprava, infrastruktura ministerstvo pro dopravu a digitální infrastrukturu (zkratka BMVI) 3. Technologie, energetická efektivnost - ministerstvo pro hospodářství a energii (zkratka BMWI) Tento rozptyl úřadů byl napaden zástupci inženýrských komor, kteří požadují, aby byl ustaven státní sekretář jako jediný mluvčí celé skupiny. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/2014 9

10 Z německých inženýrských komor Úřadovna v Bruselu Büro in Brüssel Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014 str. 7 Od února 2014 je německá Spolková inženýrská komora opět zastoupena svou kanceláří v Bruselu. Podle dohody se Spolkovou komorou architektů byla společná kancelář uzavřena koncem roku 2013 a nově se komora spojila se Spolkovým svazem svobodných povolání, který si své zastoupení v Bruselu podržel. Veškeré politické aktivity Spolkové inženýrské komory v rámci Evropské unie bude koordinovat Thomas Noebel. Krize šance inženýři Krise Chancen Ingenieure Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str bavorská inženýrská konference v lednu 2014 se zabývala zejména energetickými změnami v rozvoji společnosti, které přinášejí šance ale také rizika při plnění nastalých výzev. Pořadatel Bavorská inženýrská komora přivítala 800 účastníků, kteří vyslechli řadu odborných referátů na téma energie z obnovitelných zdrojů, o velkém úkolu sanací existujících stavebních fondů z hlediska energetických úspor, o riziku, které v sobě nesou tyto úkoly se zřetelem na bezpečnost a zdraví obyvatel, o poslání inženýrů jako nositelů daných úkolů, kteří musí své poslání bezchybně splnit. To od nich oprávněně očekává celá společnost. Dialog s novou zemskou vládou Dialog mit der neuen Landesregierung Detsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 40 Zemská inženýrská komora Hesenska se sešla s novu zemskou vládou, zastoupenou ministrem hospodářství a předsedou zemského parlamentu k projednání otázek nastávající spolupráce. Vyslechli přednášku o poslání inženýrů v budoucnu v hospodářství země a státu, kde se očekává vedoucí účast inženýrů ve všech programech výstavby a jeho výsledcích v životní úrovni obyvatel, ochraně přírody, země, vody a ovzduší. Bez účasti inženýrů nelze dané velké úkoly naplnit. Engineering News Record...č. 3 / 2014 Velký kanadský projekt na zkapalněný přírodní plyn Giant Canada liquefied natural gas project Engineering News Record č. 3 / 2014, str. 10 V kanadské provincii Britská Kolumbie byla zahájena příprava výstavby největšího závodu na zkapalněný přírodní plyn Kitimat v Severní Americe. Kontrakt na jeho výstavbu činí 15 mld. dolarů, zahrnuje projekt, inženýring, zajišťování všech náležitostí a dodávku vlastní stavby. Firma Fluor Corp. bude zainteresována metodou joint venture spolu s japonskou společností JGC Corp. O výši svého podílu odmítá hovořit. Stavba Kitimat bude potřebovat dočasných dělníků z ciziny, v Kanadě je velký nedostatek dělníků, až o 60 % větší než v USA. Investorem je společnost Chevron, působící v petrochemickém sektoru. Předpoklad velikosti dodávek plynu je 12 milionů tun ročně. Počátek provozu bude v roce Pro výrobu zkapalněného přírodního plynu v Severní Americe se předpokládají celkové náklady v roce 2018 ve výši 200 mld. dolarů. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/

11 Nové výložníkové jeřáby dosahují oblohy New boom lifts reach for sky Engineering News Record č. 3 / 2014, str. 11 Na stavební výstavě v Las Vegas byl představen nový typ stavebního výložníkového jeřábu, který dosáhne do výšky 19. podlaží věžového domu s plošinou, která unese zatížení 450 kg. Autoři zařízení museli překonat Achillovu patu tohoto typu jeřábu, jíž je snadnost dopravy. V zájmu stability je nutno jeřáb opatřit dole širokou základnou, zvlášť účinným protizávažím nebo opěrami, což může překážet efektivní dopravě. Výrobce JLG Industry uvádí jako dobu montáže nebo demontáže jeřábu jednu minutu. Jiný výrobce Genie Industry před rokem dal do provozu jeřáb s výškou 54 m, který má čtyři hydraulické nápravy v podobě X pro zvýšení stability po výšce. JLG Industry si nový typ dal patentovat. Výstavba ve Velké Británii EU hodnotí pomoc britské vlády u výstavby jaderné elektrárny EU weighs UK government aid to private nuke units Engineering News Record č. 3 / 2014, str. 11 Odborníci Evropské unie prověří oprávněnost garancí, které poskytuje britská vláda developeru ze soukromého sektoru pro první britskou jadernou elektrárnu Hinkley po roce Ve stejném čase, co se zkoumá shoda garancí s právními předpisy pro státní pomoc, francouzský developer stavby EdF vyčistil 180 hektarové staveniště nákladem sta milionů dolarů za přidruženou infrastrukturu. EdF (Electricité de France) kontroluje přes 50 % účasti na stavbě v rámci konsorcia. Kontrolu EU pokládá za poslední překážku před zahájením výstavby. Garance vlády spočívá v ceně, za kterou budou developeru placeny dodávky elektřiny po dobu 35 let. Výstavba bude stát 3,4 mld. dolarů s přípravou, používající digitální modely 3 D a 4 D, bude uloženo 1 mil. m 3 betonu a 250 tisíc tun ocelové výztuže, ve špičkách bude na staveništi pracovat na dělníků a techniků. Téměř polovinu prací budou provádět zahraniční firmy, o účast se ucházejí také čínské firmy, jejich situace je ale nejistá, není zájem garantovat jejich práci na stavbě. Učinit ze Singapuru model zeleného stavění v Asii Making Singapore a model of green building in Asia Engineering News Record č. 3 / 2014, str. 38 Singapurská administrativa pro výstavbu a stavebnictví vydala v roce 2006 směrnici pro Zelenou značku, a tím zahájila cestu za vedoucí pozicí v jihovýchodní Asii pro tematiku zelených staveb v 21. století. Program zeleného stavění vychází z pokynu amerického systému hodnocení LEED (Leadership for Energy and Environment Design). V roce 2013 již bylo ve 13 státech regionu vyprojektováno víc než 200 projektů, určených k certifikaci podle daného systému hodnocení. Populace v Singapuru má šest milionů, což je asi jedna polovina obyvatel New Yorku, země je bohatá, technologicky progresivní a obdržela vysoké hodnocení od Transparency International co do nejnižší korupce. Zásadou je, že se staví podle projektu, pokud by tomu tak nebylo, nedostane investor povolení ke stavbě. Stát dováží všechny nové poznatky z technické oblasti, spolupracuje s USA, Kanadou, Francií. Udává se, že 21 % veřejných staveb už má certifikát Zelená značka a do roku 2030 to bude 50 %. Nyní se zájem soustřeďuje na náklady za celoživotní cyklus stavby, nikoli pouze na investiční náklady na vlastní výstavbu. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/

12 Engineering News Record...č. 7 / 2014 Zpět do akce Back in action Engineering News Record č. 7 / 2014, str. 7 Ředitelství panamského průplavu podepsalo s dodavatelskou skupinou GUPC v březnu 2014 dohodu o ukončení dvouměsíčního moratoria na stavbu z důvodů vyšších požadovaných nákladů, což ohrozilo výstavbu rozšíření průplavu za 5 mld. dolarů. Dohoda pokrývá nové financování a parametry stavby, vyžaduje od GUPC dokončení stavby v prosinci GUPC získá odškodnění formou úvěru ve výši 784 mil. dolarů, v tom je zahrnuta dodávka 12 uzavíracích vrat. V dohodě je také doložka týkající se účasti Curyšské pojišťovny. V současnosti je stavba v 72% rozpracovanosti. Federální zastavení podpory hrozí projektům biopaliv Federal renewable rollback threatens biofuel projects Engineering News Record č. 3 / 2014, str. 10 Řadě projektů investic pro výrobu celulosového etanolu hrozí zánik, pokud se uskuteční federální záměr zrušit podporu pro projekty energetických jednotek z obnovitelných zdrojů. Týká se to také tří výroben těsně před dokončením s náklady mezi 200 a 250 mil. dolarů. Výroba celulosového etanolu by se prudce snížila, i když je etanol považován za energetickou budoucnost, neboť se v těchto výrobnách zpracovávají hmoty ze zemědělství nebo odpadového hospodářství a čistým hořením neohrožují životní prostředí. Program výstavby takových výroben již zašel velmi daleko a bylo by značně složité od něj ustupovat. Vedle velkých výroben je v přípravě také řada menších v Iowě, na Floridě, v Kalifornii a Mississippi. Novinky ze Spojených států Flexibilní nemocniční péče, pružnost ve výstavbě Hospitals Eye Greater Team Flexibility Engineering News Record č. 7 / 2014, str. 16 Dvě konference o budoucnosti výstavby nemocničních objektů v New Yorku ukázaly na důležité zásady dalšího rozvoje. Nemocniční péče musí být flexibilní vůči nenadálým potřebám, jako byl velký příval Sandy a výstavba zařízení musí být přizpůsobená požadavkům lidí. Přednost bude dána výstavbě menších dostupných nemocničních zařízení s předností ambulantní péče. Komplex doplní i výukové středisko a výzkumné pracoviště. Zvláštní přístup byl k obnově čtyř nemocnic v New Yorku, poničených přívalem Sandy, přebudováním na vyšší standard a opatřeními, aby se takové poškození nemohlo opakovat, např. zvýšením podlaží nad možnou hladinu přívalové vody. Ústav Georgia Tech udává směr pro vedení trvalé udržitelnosti GA Tech official preaches sustainable leadership Engineering News Record č. 3 / 2014, str. 46 Technologický ústav ve státě Georgia je vedoucím pracovištěm v oblasti, týkající se rozvoje trvale udržitelného stavění. Posláním ústavu je vychovávat novou generaci odborníků, inženýrů a vědců, v rozsáhlém multidisciplinárním programu výuky pro projektování, provádění a provozování trvale udržitelných staveb. Výuka má hodnocení Zlatá LEED a v poslední době bylo dosaženo úrovně Platinová LEED. Zkratka znamená Vedení energetických a environmentálních zásad v projektech. Ve spolupráci s průmyslovými podniky usiluje ústav pro rozšíření výuky také na problémy obchodu a koncepční politiky. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/

13 Sestavení nástroje pro hodnocení trvale udržitelné infrastruktury Engineer sets tool to rate sustainable infrastructure Engineering News Record č. 3 / 2014, str. 48 Řadu let se na vládní úrovni vytvářejí materiály, které mají za cíl stanovit zásady pro hodnocení projektů a výstavby trvale udržitelných staveb. Veškeré snahy vyplynuly do založení fondu Envision, který jako jediný obsahuje holistický pohled na projekty infrastruktury včetně hodnocení nákladů na celoživotní cyklus stavby. U zpracování tohoto programu byli účastni také inženýři ze Svazu amerických civilních inženýrů, z Rady inženýrských společností a Americké asociace veřejných staveb. Fond Envision se také zapojil do výuky odborníků, kteří s tímto fondem budou pracovat, v počtu osob. Již několik projektů infrastruktury dosáhlo podle fondu Envision výborného hodnocení, např. na Aljašce. Podle odborníků změnil Envision kladně pravidla hry. Opatření na podporu metody design- build Best Practices supporting effective design-build Engineering News Record č. 7 / 2014, příloha P 3 a P 9 Design-build je nová metoda projektování, která spojuje vlastní projektovou přípravu s výstavbou v jednom procesu. Již asi 40 % staveb z veřejných prostředků se provádí touto metodou a výsledky jsou jednoznačné: úzká spolupráce všech hlavních partnerů výstavby; úspora času, nákladů; odstranění neshod a omylů a změn v dokumentaci. Z toho vyplývá vysoká efektivnost práce v zájmu daného investičního záměru. Investor předloží svůj investiční záměr, ověřený objektivním znalcem, rozhodne se pro metodu design-build a kontaktuje vybrané partnery, kteří budou na společné přípravě realizace a vlastní výstavbě spolupracovat. Tito partneři pak zaujmou jednotné neměnné stanovisko k celému řešení. Podle provedených výzkumných prací je nutné, aby všichni partneři (design-builders) prošli školením o zásadách takové spolupráce. Tým těchto design-builders musí znát rozdíl mezi touto metodou a jinými používanými způsoby přípravy a následného provedení stavby. Tým stanoví optimální průběh řešení investičního záměru, efektivnost vzájemné spolupráce a jednoznačnost konečných závěrů. Tato část metody je podle již provedených průzkumů kritická pro úspěch akce, neboť se přímo týká vlastního stavebního procesu. Ministerstvo obrany USA uplatňuje tuto metodu ve všech akcích výstavby s nákladem nad 10 mil. dolarů, námořnictvo až u 75 % případů. Státní orgány jsou rovněž značně daleko v uplatnění metody design-build; stavby vodního hospodářství jsou velmi vhodné pro tuto metodu, stavby školské tuto metodu ověřují. Řada architektů se domnívá, že metoda design-build je vhodná pro všechny druhy staveb, včetně průmyslových, sportovních a kulturních. Cení si na ní jasnost cíle, úspornost nákladů, rychlost provedení a přesnost, dodržení daného standardu a konečně i neměnnost prvků akce v průběhu postupu prací. International Construction... č. 1-2 / 2014 Z francouzské výstavby Obchodní zprávy Business highlights International Construction, č. 1/2 / 2014, str. 10 Firma Bouygues prodala 16,7 % svého podílu v silniční koncesi ve své Cofitour společnosti Vinci za částku okolo 800 mil. Euro. Společnost Cofitour má provozovat 100 km dálnice v západní Francii a tunel na dálnici A 86 v Paříži. Dokončení staveb a zprovoznění v roce Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/

14 ICEF 2014 oznámila datum konání akce ICEF 2014 dates announced International Construction, č. 1/2 / 2014, str. 15 Po úspěšném setkání v Amsterdamu v listopadu 2013 se bude druhé Ekonomické fórum ve výstavbě (ICEF) konat koncem října 2014 v Londýně. Bude se zabývat stejnou problematikou jako v Amsterodamu, avšak s větším důrazem na neformální setkání u kulatých stolů o všech problémech, které vznikají ve světové výstavbě. Konference bude zahájena okolo poledne 30. října, následující den bude věnován stanovenému programu. Během setkání budou uděleny ceny ICEF rok Cenu v roce 2013 získala výstavba hotelu Marrionet Marquis v Dubaji. Opět bouřlivé? Roaring again? International Construction č. 1/2 / 2014, str. 17 Čínské stavebnictví pokračuje ve svém velkém rozvoji, řízeném státem s hlavním zaměřením na renovace dopravních sítí. Jenom v jedné provincii Guangdong bude postaveno šest kompletních expresních tratí, k tomu dalších nejméně 30 projektů, celková délka těchto tratí dosáhne km do roku Výstavba metra ztrojnásobí jeho celkovou délku z na km v roce Vláda uvažuje umožnít výstavbu dopravních sítí zcela soukromému kapitálu avšak nikoliv jako majiteli. Důležitou součástí rozvoje stavebnictví bude bytová výstavba. Jejím cílem bude zrušit existující chatrče a slumy bez hygienického zázemí. Mezi roky 2013 a 2017 bude postaveno a modernizováno 10 mil. sociálních bytů v novém standardu, z toho osm mil. ve městech. Znamená to rekonstruovat ročně až 3 miliony bytů za roční náklady 49 mld. dolarů. Mezi 144 městy s přednostním významem se plánuje na 200 urbanistických projektů. V plánech jsou zahrnuty stavby pro školství a kulturu a finanční centra, a tím tato města dostat vybavením na úroveň Šanghaje nebo Pekingu. Jedno riziko hrozí, že ne všechny místní úřady zvládnou tak značný nápor na řízení investic v rámci své působnosti. Mezi rizikové stavby patří např. plánovaná výstavba km nových potrubí pro kanalizaci. International Construction...č. 3 / 2014 Finsko - Rusko Finland - Russia International Construction č. 3 / 2014, str. 6 Evropská investiční banka schválila Finsku půjčku ve výši 150 mil. Euro na podporu výstavby infrastruktury v Lahti severně od Helsinek. Půjčka bude použita na financování středních a malých projektů v obcích, včetně dopravních projektů pro uspokojení potřeb rostoucí populace a jako základ budoucího ekonomického rozvoje. Stavebnictví v Rusku snížilo objem prací v roce 2013 oproti roku 2012 o 1,5 %. V nominální hodnotě to činí 171 mld. dolarů, od května 2013 je vykazován trvalý měsíční pokles o 1,5 %. Jižní Korea South Corea International Cnstruction č. 3 / 2014, str. 7 Nová budova Federace korejského průmyslu byla vybavena nejnovějšími prvky pro snižování energetického zatížení. Budova je vysoká 240 m, má 50 podlaží, na střeše jsou instalovány fotovoltaické panely, zaručující dostatek energie pro vytápění, větrání a chlazení. Okenní panely jsou odsazeny Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/

15 směrem dolů o 150 v zájmu omezení přímého slunečního záření, vždy dva panely společně vytvářejí zvlnění fasády. Projekt budovy byl vypracován v chicagské architektonické kanceláři. PCA žádá obnovení prací PCA demands work restart International Construction č. 3 / 2014, str. 7 Panama Canal Authority (PCA) požaduje na dodavateli stavebních prací, španělské skupině Grupo Unidos por el Canal consortium, aby obnovila práce na výstavbě vyprojektované části panamského průplavu, které byly zastaveny z důvodu vzniklých problémů. Tato skupina požadovala dalších 1,6 mld. dolarů pro pokrytí vyšších nákladů na výstavbu. Ředitelství průplavu hledá řešení, avšak žádá, aby i za této situace práce pokračovaly. Skupina tvrdí, že příliš nesmlouvavý postoj investora může ohrozit až 10 tisíc pracovních míst. Bauma Afrika společná výstava Bauma Africa joint venture exhibition International Construction č. 3 / 2014, str. 8 Mnichovská společnost Messe München a Asociace pro vybavení řemeslných firem (AEM) oznámila, že po úspěchu výstavy Bauma v Číně bude obdobně organizována výstava v Jižní Africe jako joint venture ve dnech v Johannesburgu v rozsahu, který odpovídá potřebám afrických podnikatelů, investorů i řídících míst. Společnost AEM pořádá obdobnou akci letos v Las Vegas. V minulém roce byla s úspěchem pořádána stavební výstava v Indii v Bombaji. AEM má jako americká společnost zájem o možnost, aby americké firmy, dodavatelé pro stavební činnosti, mohly na výstavách předvádět své technologie, výrobky a novou techniku. První africká Bauma bude mít přes 750 vystavovatelů z 38 zemí a počítá s návštěvou okolo osob. Obnova stavebnictví ve Spojených státech The US construction recovery International Construction č. 3 / 2014, str. 21 Stavební trh ve Spojených státech měl v roce 2013 objem 930 mld. dolarů, o + 5,3 % více než v roce Nezvyšoval se ve všech typech výstavby, značně napřed byla soukromá výstavba bytů před veřejnými investicemi, omezenými na federální úrovni i v rozpočtech jednotlivých států. Po roce 2005, kdy bylo vydáno 2,15 mil. stavebních povolení, klesl jejich počet v roce 2009 na 583 tisíc a v roce 2013 se pomalu zvyšuje s 976 tisíci povolení. Výstavba bytů vykazuje cyklický charakter, což je obtížné předpovídat, nyní zaujímá 40 % z celého stavebního trhu s objemem 357 mld. dolarů. Nebytové domy měly v roce 2013 objem větší, 573 mld. dolarů a vyvolaly také vyšší zájem u velkých stavebních podniků, zavedených svými technologiemi na složitější stavby. V současné době úspor ve federálním rozpočtu nebude další výhled příliš odlišný, zvýší se investice na dopravu. U nebytových domů ze soukromých prostředků by se mohl očekávat mírný růst, u staveb z veřejných prostředků vychází spíš stagnace nebo i malý pokles. Regionální rozpočty se budou více věnovat výstavbě infrastruktury, potrubí, silnicím a energetickým stavbám směrem k využití přírodního plynu a také výstavbě obchodních jednotek. Prognóza dalšího vývoje stavebnictví v USA je mírně optimistická a již v počátku roku 2014 se tato předpověď potvrzuje. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/

16 Travaux...č. 903 / 2014 Zpevnění přehrady ve švýcarských horách kanton Valais Confortement d un barrage en haute montagne Suisse, Valais Travaux č. 903 / 2014, str. 40 Přehrada Illsee ve švýcarských horách v nadmořské výšce m, postavená v roce1925, byla zesílena celkem 67 injektážemi pomocí předpjatých tyčí, osazených v letech 2011 až 2013, aby odolávala zemětřesení a poškození zásaditými sloučeninami. Vzhledem k značné kapacitě těchto tyčí kn muselo být pro toto opatření získáno osvědčení od švýcarské federální laboratoře. K dopravě a osazení tyčí byl využit vrtulník vzhledem k nemožnosti jiného způsobu dopravy. Travaux...č. 904 / 2014 Expresní metro v Paříži Le Grand Paris express Travaux č. 904 / 2014, str. 1 Obdobně jako Londýn pociťuje Paříž značnou dopravní zátěž na celém svém území, které je dnes zvětšeno na oblast Velké Paříže (Grand Paris). Buduje proto rovnoběžně s již vybudovanými tratěmi metra podzemní dopravní síť, která bude vybavena automatickým řízením provozu. První fáze výstavby za 5,3 mld. Euro pokryje jižní část stavby se 16 stanicemi s délkou 33 km a dvěma centry údržby. Do provozu půjde v roce Rozhodnutí o výstavbě dalších částí bude uskutečněno během roku Všechny práce s tím spojené, představují největší soustředění specializované stavební techniky a technologie v podzemním stavitelství. Celá nová síť automatického metra v Paříži bude stát 22,6 mld. euro s termínem dokončení v roce Kanál Seina sever Evropy bude levnější Un canal Seine-Nord Europe moins chër Travaux č. 904 / 2014, str. 9 Kanál, spojující řeku Seinu se severem Francie a s návazností na síť kanálů dále na sever Evropy, byl původně projektován s partnerstvím PPP společnými finančními prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. Po opuštění tohoto plánu bylo rozhodnuto provést stavbu ze státních prostředků za přispění subvence ze zdrojů Mecanisme d interconnexion. To pokryje 50 % nákladů na projekt a 40 % na výstavbu s tím, že náklady první fáze nepřekročí 6 % evropských prostředků. Celkové náklady se odhadují na 4,5 mld. Euro místo původních 7 mld. podle PPP. Tím vznikly i lepší podmínky pro půjčku Evropské investiční banky. Regiony, kterými kanál povede, jež mají samy zájem o jeho výstavbu z ekonomických důvodů, přislíbily účast na financování v celkové výši 1 mld. Euro. Trasa kanálu má délku 106 km a bude stavěna pro lodě až do výtlaku tun. Výstavba zaměstná osob a po zahájení provozu se na něm bude podílet v roce 2050 až pracovníků. Kongres o tunelech Congres tunnels Travaux č. 904 / 2014, str. 10 Mezinárodní tunelářský kongres se bude konat v Lyonu od 13. do 15. října Program bude rozdělen na čtyři části: Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/

17 řízení koncepce projektu, inovace a technický pokrok řešení, problémy s kvalitou a užitím podzemí, řízení podzemních infrastruktur. Energie: měnit spotřebu spíš než výrobu Energie: modifier la consommation plutôt que la production Travaux č. 904 / 2014, str. 10 Nejvyšší účetní dvůr (CDC) se ve svém stanovisku, předaném Národnímu shromáždění, vyjadřuje k situaci, která nastává v důsledku změny klimatu a k požadavku Evropské komise snížit do roku 2020 množství emisí uhlíku o 20 % a také k plánu vlády, aby 20 % vyrobené energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Při energii dosud získávané z jaderných elektráren, kde je množství emisí uhlíku velmi malé, vidí CDC těžiště snižování emisí v dopravě a zemědělství. Vládní plán není dostatečně vybalancován, jednotlivá opatření jsou nekoordinovaná, velký skok se očekává v pořizování fotovoltaiky. U průmyslu lze snížit emise uhlíku známými opatřeními, avšak podle názoru CDC je hlavně nutno se soustředit právě na modelová opatření, vedoucí ke snižování spotřeby obecně a nikoli na model výroby energie. Spojení měst Rouen a Le Havre dálnicí Rouen et Le Havre reliées par autoroute Travaux č. 904 / 2014, str. 11 Město Rouen, ležící na řece Seině, je důležitým průmyslovým městem, které nemělo dosud kvalitní spojení do přístavu Le Havre. Projekt, který navrhuje přemostění jednoho z přítoků řeky Seiny Austreberthe pokročil již do fáze provádění, dva pilíře z pěti jsou vztyčeny na mostě dálnice A 150, která spojí obě města vzdálená od sebe 18 km. Usnadní se tak cesta vozidlům, která denně objížděla trasu. Na nové čtyřproudové trase bude několik přechodů pro zvěř, celkem 13 přemostění menšího rázu, místo výběru poplatku za použití dálnice a pro odpočinek. Dokončení se plánuje v roce Nepropustný beton ve hmotě Béton étanche dans la masse Travaux č. 904 / 2014, str. 13 Zvyšující se potřeba provádět stavby v podzemí přináší nutnost mít k dispozici účinnou hmotu, nepropouštějící vodu. Firma Sika takovou hmotu uplatňuje již na řadě staveb v zahraničí, ve Švýcarsku v podzemním parkovišti pod budovou Mezinárodní fotbalové federace, v Británii u výstavby Akva - centra v Bilstonu, avšak ve Francii dosud nikoliv. Příprava nepropustného betonu nevyžaduje zvláštní opatření, složení směsi pro míchání se navrhuje pro každý případ použití zvlášť se zapracováním přísad pro beton se samonivelačním účinkem a přísadami pro nepropustnost. Spáry jsou ošetřeny zvláštními pásy proti vodě nebo s uplatněním bobtnajících prvků Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů V/

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24.3.2015 Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24. března 2015 PRAHA Cíl ARI Inspirovat dobrou praxí britských odborníků a investorů Rozpoutat

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Fórum českého stavebnictví 2013

Fórum českého stavebnictví 2013 Fórum českého stavebnictví 2013 Jak se vyrovnává s recesí německé stavebnictví RA Michael Knipper, generální ředitel Hlavního svazu německého stavebního průmyslu, Berlín Březen 2013 Průmysl je oporou německého

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Energie prověřená časem. výstavba a provoz solárních elektráren

Energie prověřená časem. výstavba a provoz solárních elektráren Energie prověřená časem výstavba a provoz solárních elektráren HISTORIE SPOLEČNOSTI Základy investičních a developerských společností pod obchodním názvem SUNINVEST byly položeny v roce 2007, založením

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ IV MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ 1 Obecné charakteristiky 2 Hrubý domácí produkt 3 Hrubý fixní kapitál 4 Stavebnictví 5 Byty a bydlení Poznámka: Údaje uvedené v tabulkách této kapitoly mají sloužit především ke

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní Obsah přednášky Nová strategie Evropa 2020 Energetická náročnost budov Budovy s nulovou spotřebou energie Požadavky na

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno České přínosy OZE Ø Čisté ovzduší: české solární elektrárny vyrobí ročně tolik elektřiny,

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti Spojené arabské emiráty Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti 1 Základní ekonomická data HDP - přepodkládaný růst 3,9% - 4,4 % (2012 est.) HDP na hlavu (PPP) $49,800

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota Budoucnost solární energetiky v ČR a EU Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota Prehistorie New York, 1883 New York, 1882 Historie 1954: první křemíkový článek, Bellovy laboratoře, 1954:

Více

OBCHODOVÁNÍ S USA Mgr. Karel Smékal, ekonomický konzul, GK New York

OBCHODOVÁNÍ S USA Mgr. Karel Smékal, ekonomický konzul, GK New York OBCHODOVÁNÍ S USA 23. 05. 2017 Mgr. Karel Smékal, ekonomický konzul, GK New York Témata prezentace 1. Specifické příležitosti pro české firmy v oblasti New Yorku a okolí 2. Možnosti podpory při vstupu

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015 Prezident SPS Ing. Václav Matyáš DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 S hodnota 2 DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 Bytová výstavba Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Energetická efektivita v Německu Uvítání a úvod

Energetická efektivita v Německu Uvítání a úvod Energetická efektivita v Německu Uvítání a úvod 13. května 2014 v Praze, Česká republika Maximilian Müller energiewaechter GmbH z pověření společnosti Iniciativa pro energetickou efektivitu podporována

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 27. října 2016 Čj. 2276/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

Aktuální témata a výhled energetické legislativy EU a ČR

Aktuální témata a výhled energetické legislativy EU a ČR Aktuální témata a výhled energetické legislativy EU a ČR EU a ČR Náměstek ministra 1 Evropská energetika na rozcestí Trh budovaný od poloviny 90tých let se rozpadá Klasický model : struktury zdrojů, cenotvorby

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Konference Programovací období : Výzvy pro města

Konference Programovací období : Výzvy pro města Konference Programovací období 2014 2020: Výzvy pro města 5. června 2012, Ostrava www.ostrava.cz Ostrava 1989 Ocelové srdce republiky vrchol 150ti letého intenzivního růstu těžkého průmyslu extenzivní

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV PREZENTACE Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) na konferenci ČKLOP Praha, 10. 5. 2011 DELFTSKÁ STUDIE Prof dr ir A.H.C.

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více