Prohlášení k otázkám Pražského deníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení k otázkám Pražského deníku"

Transkript

1 Prohlášení k otázkám Pražského deníku Ve čtvrtek v 15:50 jsme do mailové pošty obdrželi mail od šéfredaktora Pražského deníku s požadavkem na odpověď do 19 hod téhož dne. Protože již bylo těsně před koncem pracovní doby nebylo možné reagovat. Přesto, že jsme neměli možnost se vyjádřit, Pražský deník vydal článek, kde je většina uvedených témat uveřejněna. Proto považujeme za důležité na položené otázky reagovat. Nyní k uváděným problémům: Podstata problému je to, co hlásají někteří členové odborů, tj. zbavit se vedení za každou cenu a poškodit ředitele ve volbách do Senátu, jak také opakovaně avizoval autor anonymních dopisů s výhružkami od května t.r. Dalším důvodem bude i to, že je požadováno po zaměstnancích, aby plnili své pracovní povinnosti na 100%, dodržovali předpisy, kázeň a etický kodex, ale jistě i osobní ambice některých zaměstnanců a msta těch, kteří byli oprávněně za nedostatky potrestáni. Účelově zaměňují zcela legitimní požadavky a opatření zaměstnavatele za údajnou šikanu, která vždy zaujme i pobouří veřejnost. To vše dokazuje i skutečnost, že vše je směřováno a personifikováno výhradně na osobu ředitele organizace, přestože u ZZS HMP platí delegování řídících kompetencí a odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí nebo opatření. Mnohé uváděné skutečnosti se nestaly, část proběhla jinak, než je prezentováno a mnohé není v kompetenci ředitele, který některá uvedená opatření ani reálně neprovádí. Při spravedlivém a nezávislém posuzování kroků vedení je třeba se držet zákona, protože žijeme v právním státě a nikoliv vycházet z dojmů a účelově zkreslených výkladů několika zaměstnanců či odborářů, kteří se za podpory odborového svazu, který se chce zviditelnit, rozhodli odstranit ředitele, potažmo vedení organizace. Jak je vidět, neváhají k prosazení svých cílů použít takové praktiky, jako jsou nezákonné odposlechy, pomluvy, šíření fám a nepravd, nátlakové akce, které jednoznačně naplňují podstatu šikany ředitele, kterou se sami zaštiťují. Veškeré nedemokratické praktiky pak používají veřejně jako argumentaci vytrženou z kontextu. Skutečnou odborovou práci ale vůbec nedělají a porušují platnou kolektivní smlouvu i obcházejí nastavená pravidla. Odpovědi na otázky šéfredaktora Pražského deníku (černě) a vyjádření ZZS HMP k uvedeným jednotlivým faktům (červeně): Zítra budou na pražském magistrátu řešit zástupci zdravotnických odborů s panem radním Martinem Dlouhým údajně napjatou situaci v pražské záchrance. Údajně ano, také jsme zaslechli takovéto informace od několika lidí. Je-li to ale pravda nevím, protože nás o tom nikdo oficiálně neinformoval. Pouze jsem byl opakovaně v anonymních dopisech plných výhružek a ultimativních požadavků upozorněn na takový postup. O žádné napjaté situaci nemůže být řeč. Organizace funguje zcela standardním provozem. Jedná se pouze o účelová tvrzení v době senátní kampaně. V září celé vedení organizace jednalo se zaměstnanci na jednotlivých výjezdových základnách o všech problémech a žádné výhrady nebo požadavky na jednáních ze strany zaměstnanců nezazněly. Naopak bylo opakovaně sděleno, že mají vše potřebné pro svou práci. Nemá smysl předjímat, s čím konkrétním osloví pana radního. Jsme mluvili s několika zaměstnanci, kteří hovořili velmi kriticky o počínání pana ředitele Zdeňka Schwarze. OSQ01-F ČSN EN ISO 9001

2 Nekonkrétní obvinění, ke kterým se nelze vyjádřit. Pokud předloží konkrétní případy a důvody, bude možné se k nim vyjádřit. Stejně účelově lze uvést, že někteří pacienti a někteří příbuzní pacientů a někteří občané Prahy velmi kriticky hodnotí práci a činnost nebo chování zaměstnanců výjezdových skupin a operačního střediska ZZS HMP. Na rozdíl od obecných prohlášení poškozujících ředitele jsme schopni předložit konkrétní případy pochybení a selhání zaměstnanců. Na některé z podobných nařčení pan ředitel reagoval na svých webových stránkách Především je zveřejněno transparentně vyjádření organizace na webových stránkách ZZS HMP. Vyjádření ředitele na jeho webu bylo umístěno z důvodu, že skupinka zaměstnanců a odborářů toužících po odstranění ředitele účelově a záměrně propojuje činnost ředitele s činností senátora v době volební kampaně, aby jej poškodila v očích veřejnosti a potencionálních voličů. Jde o nová zjištění/informace/pomluvy? Nikoliv, nejedná se o nová zjištění a informace. Vše bylo již opakovaně mnohokrát vysvětleno a zodpovězeno, a to jak zaměstnancům, tak odborům. Proto se domníváme, že se jedná o zcela účelovou kampaň proti řediteli organizace v období volební kampaně do Senátu. Ano, jedná se o pomluvy. Nespokojení zaměstnanci tvrdí, že se v jejich práci ze strany vedení projevují známky šikany. Pokud toto někdo tvrdí, tak by měl především předložit konkrétní případy údajné šikany, a to kteří vedoucí zaměstnanci, jakým způsobem, kdy a které zaměstnance šikanovali. Nic takového nebylo nikdy předloženo, přestože se pojem šikana často užívá. Jednání a postupy autorů anonymních výhružek zaslaných několika vedoucím zaměstnancům i jednání některých zaměstnanců a odborářů jednoznačně naplňují charakter šikany vedoucích zaměstnanců, především ředitele organizace. Byla jim údajně na nějaký čas odmontována kuchyňská linka. Prostory organizace jsou dlouhodobě nevyhovující a nedostatečné, což se vedení organizace snaží dlouhodobě řešit. Především potřebujeme novou budovu organizace s novým zdravotnickým operačním střediskem (ZOS), jehož prostory dávno nevyhovují a technologicky zastaraly. Na budovu čeká organizace více než 150 let! Současné operační středisko bylo vybudováno před 18 lety, tj. před nástupem ředitele Schwarze, který nemohl ovlivnit jeho koncept. Právě po jeho nástupu do funkce bylo toto operační středisko po dvou letech nečinnosti konečně zprovozněno a funguje dosud. Jakékoliv úpravy jsou za nonstop provozu nereálné, což dokazuje i skutečnost, že výměna oken v budově nebyla u části operačního střediska realizována, aby nebyl ohrožen provoz linky 155. Veškerá opatření a činnost operačního střediska spadá do kompetence vedoucího lékaře ZOS, který je podřízen náměstkovi sekce zdravotnické. Veškeré technické změny a opatření jsou plně v kompetenci náměstka technicko provozní sekce, který předem informoval zaměstnance o plánovaných opatřeních a změnách. Po provedených změnách opakovaně zaměstnancům i odborům vysvětlil i zdůvodnil, co se udělalo. Jedná se o opravy, výměny a změny vybavení všech pracovišť dle potřeb provozu nebo na podkladě žádostí zaměstnanců. Operační středisko má odpočinkovou místnost s kanapem a prostor před vstupem do sálu operačního střediska byl dlouhodobě nevyhovující a nevzhledný, protože se procházelo kuchyní, ve které si operátorky vařily. Proto byl změněn koncept odpočinkové místnosti, do které byla linka přesunuta. V současné době probíhá rekonstrukce několika výjezdových základen, která je možná opět pouze za plného provozu. Veškeré objekty nejsou majetkem organizace, ale využíváme je jako nájemce, tzn. že úpravy provádí ve většině případů majitel objektu výměny oken, zateplení, rekonstrukce objektu apod. Jako uživatel musíme spolupracovat a takové úpravy umožnit. Vždy jsou dopředu zaměstnanci informováni o plánovaných změnách. Byl odebrán dvojplotýnkový vařič, který mají v kolektivní smlouvě. Není to pravda. V kolektivní smlouvě není nic takového uvedeno. Všechna pracoviště s nonstop provozem mají standardní vybavení pro ohřev stravy, mikrovlné trouby, varné konvice atd. Ženám z dispečinku bylo zakázáno chodit na stáže na sanitky. Operátorky ZOS nemají v pracovní náplni a pracovních smlouvách služby a stáže ve výjezdech. Tuto možnost zavedl zaměstnavatel pro nové zaměstnance, aby lépe poznali provoz. Operátorky pracující

3 na ZZS více let, již provoz znají. Na jiných ZZS to není obvyklé a pokud někde takovéto možnosti zaměstnavatel umožňuje, tak se jedná o ojedinělé případy. Přítomnost ve výjezdových skupinách má svá rizika a vystavovat zcela zbytečně další osoby takovýmto rizikům, je nežádoucí. Zaměstnankyně jsou prý běžně titulovány slovy jako krávy nebo slepice. Konkrétní případy zaměstnavatel řeší, ale nemáme takové informace a stížnosti od zaměstnanců. V minulosti jsme řešili jen několik případů nevhodného chování mezi zaměstnanci. Naopak dlouhodobě zaznamenáváme nevhodné titulování vedoucích zaměstnanců, zejména osobu ředitele, který je opakovaně terčem vulgarit a nevhodných vyjádření i pomluv. Je pravdou, že během výjezdů zaměstnanci výjezdových skupin při obdržení výzvy k výjezdu si někdy uvolňují svou nevoli nevhodnými komentáři. Údajně dochází k selektivním čistkám, rozbíjení sehraných posádek bez snahy změnit systém, pouze prý aby byli perzekuováni nepohodlní zaměstnanci Není to pravda. Žádné čistky se nekonají. Je to účelové tvrzení. Je pravdou to, co tvrdí bývalý zaměstnanec ZZS HMP Karel Kučera, že u pražské záchranky je na zaměstnance nasazován dvojí metr? Jeden se týká údajně nedostatkových zaměstnanců, lékařů, druhý, prý přísnější, členů výjezdových skupin a pracovníků na dispečinku. MUDr. Kučera byl zaměstnancem ZZS HMP do Je s podivem, že o tom nemluvil, když u nás pracoval. Žádný dvojí metr není uplatňován. Zaměstnanci jsou hodnoceni přímo nadřízenými vedoucími zaměstnanci. Konkrétně bylo za 1. pololetí t.r. uděleno vedoucím výjezdových skupin 35 napomenutí záchranářům, tj. 13,2 % a 2 operátorkám, tj. 5,2 %. Zvýšeno osobní hodnocení bylo u 7 lékařů, 21 operátorek a 4 dalších zaměstnanců z provozu. Sníženo bylo u 2 lékařů, 11 záchranářů, 10 operátorek a 1 zaměstnanci výjezdových skupin. V r bylo uděleno 78 napomenutí záchranářům, tj. 29,5 % a 2 napomenutí lékařům, tj. 3,3 %. A v r bylo zvýšeno osobní hodnocení u 8 lékařů, 6 operátorek a sníženo u 2 lékařů a 21 záchranářů a 4 operátorek. Každé napomenutí a snížení nebo navýšení osobního hodnocení je zdůvodněno konkrétními nedostatky, převážně se jedná o závady zjištěné kontrolou v provozu nebo na podkladě oprávněné stížnosti pacientů nebo jejich příbuzných či občanů. Váš bývalý zaměstnanec Karel Kučera rovněž tvrdí, že mu bylo zakázáno otisknout v podnikovém časopisu kritickou reakci na seriál Sanitka 2. Interní noviny jsou vydávány bez vlivu vedení organizace na tiskovém oddělení. Mají vlastní redakční radu. Je to prostor pro volnočasová i odborná témata. Pan doktor Kučera požadoval otisknout následující text, o jehož obsahu si každý může udělat svůj názor: Prosím o otištění v časopise. Děkuji. MUDr. Karel Kučera Průša je úchyl. Tak koukám na nové vozy RZP a na jedné z nich jakýsi Fanda Beznoska. Říkám si, kdo to sakra je? Že by si konečně! (sic) někdo vzpomněl na naše záchranáře, kteří při výkonu služby zemřeli nebo se vážně zranili? Lovím v paměti, ale ten doživotně postižený kolega z nehody vozu RZP a tramvaje, na kterého se jen starý mručoun Jan Tovara s ryzím srdcem človečím nevykašlal, ten se přece jmenoval jinak. Myšlenka mi odbíhá na kolegy hasiče, kteří umí uctít své kolegy, no my jsme ale nej na světě a já jen zdravotnickým odpadem, jak kdysi napsal nejlepší ředitel záchranné služby známých živoucích forem ve vesmíru. Tak že by nějaký skrytý mecenáš doby dnešní či minulé nebo již nežijící sponzor z Maďarska či Mauricia? Kdeže Na dalších mí kolegové pyšnící se tak jako studenti Plzeňské fakulty tituly MUDr Jandera, Mádr. Holt nová doba je nová doba. Hurá, tak už jsem doma - D seriál dnešní doby, který jsem po druhém díle vzdal neb Sanitku I jsem již viděl, na nezdařilý remake nemám čas a masírovat nadledvinky si nechám raději z MMO hry. Pojmenovat vozy po postavičkách seriálu no proč ne, styl kamioňáků přesně vystihuje kam kráčíme. Nebýt první řady nálepek na vozech RLP s nestory UM a záchranářství možná by to bylo i vtipné. Nyní jen trpce trapné. Já osobně bych spíše uvítal lepící elektrody k ekg než lepící nálepku Fanda Beznoska, ale je to věc úhlu pohledu. Co mi ale hlava opravdu nebere jsou vozy další a na nich pan Hubač starší (co on znamenal pro obor?) a mezi takovýmito exoty MUDr. Šefrna. Hluboce jsem se zastyděl za ten znak co mám na šatech a za organizaci jíž jsem členem. Pane doktore Šefrno já se Vám omlouvám, toto jste si opravdu nezasloužil. Trocha pokory pane řediteli, prosíííííím. Děkuji, MUDr. Karel Kučera Podle nespokojených zaměstnanců dochází k falšování zpráv o činnosti záchranky. Když odbory napsaly, že jsou zaměstnanci nespokojení, musela se čtyřikrát přepisovat, tvrdí tito zaměstnanci.

4 Žádné falšování se nekoná. Opět další lež. Je to zpráva ředitele organizace, která není povinností a kterou zavedl sám od sebe pan ředitel po nástupu do funkce, aby předával pravidelně informace o činnosti a provozu organizace zřizovateli. Jeho vstřícností k odborové organizaci byl i jeho návrh, aby i odborová organizace sdělovala svůj pohled na uplynulé období. Ve většině zpráv odborová organizace konstatovala bezproblémový provoz a neuvedla žádné připomínky. Poprvé v dlouhodobé historii až v červenci t.r. nový výbor odborové organizace předložil následující text do zprávy: Zpráva o činnosti Zdravotní odborové organizace ZZS HMP za období 1-6/2014 V uplynulém půlroce 2014 došlo v odborové organizaci ZZS HMP k poměrně zásadní změně. Odstoupil výbor pod vedením Pavla Kubeše. V posledních dubnových dnech ( ) byl zvolen výbor nový. Předsedou nově vzniklého výboru se stal dlouholetý zaměstnanec ZZS pracující ve výjezdových složkách jako zdravotní záchranář DiS. Jan Franěk. Změnu výboru následoval v průběhu měsíce května výrazný nárůst členské základny odborové organizace, která výrazně překročila hranici sta členů. Tento nárůst zcela zřejmě vyplývá ze zhoršujících se pracovních podmínek u výjezdových složek a operačního střediska ZZS, jejichž zaměstnanci se musejí potýkat se stále se zvyšujícím počtem výjezdů až k hranicím svých možností bez toho, aby byli v posledních letech výraznějším způsobem motivováni. To zaměstnance zneklidňuje, zvyšuje stresovou zátěž a vede ke ztrátě radosti z dobré a smysluplné pracovní pozice. Z těchto důvodů se členové výboru odborové organizace dvakrát sešli s ředitelem resp. vedením ZZS, aby přednesli svoji vizi a společnými silami našli cestu ke zlepšení stavu. I nadále hodlá výbor odborové organizace na základě zaměstnaneckých stesků konkretizovat nejpalčivější problémy a přednášet je vedení ZZS společně s návrhy jejich řešení. Cílem stávajícího výboru je nalézt a realizovat dostupnými prostředky cestu k nápravě s nadějí, že jak vedení ZZS HMP tak i příslušná oddělení magistrátu HMP si přejí totéž spokojeného zaměstnance ZZS HMP potažmo metropolitní zdravotní záchrannou službu, která neztratí nic ze své spolehlivosti a výkonnosti. Za výbor Zdravotní odborové organizace ZZS HMP V Praze dne 8. srpna 2014 Bc. Tomáš Bělohlávek DiS. A zde je vyjádření pana ředitele: Vážený pane místopředsedo, nemohu s Vaším vyjádřením i argumenty nebo-li snahou obhájit původní text do zprávy souhlasit. Nemáte pravdu. Pro stručnost i přehlednost odpovím v jednotlivých bodech k uvedeným problémům: 1. Nijak jsem ve své reakci nezpochybňoval a i nadále nezpochybňuji počet členů odborové organizace, který vedení organizace (zaměstnavateli) není znám, protože jste nás dosud oficiálně nijak neinformovali. 2. Co považuji za nepravdivou informaci je následující věta v uvedeném textu odborů do zprávy, kde píšete o zhoršujících se pracovních podmínkách u výjezdových složek a operačního střediska, jejichž zaměstnanci se musejí potýkat se stále se zvyšujícím počtem výjezdů až k hranicím svých možností bez toho, aby byli v posledních letech výraznějším způsobem motivováni. A já se znovu ptám, kde a jakým způsobem se zhoršily pracovní podmínky výjezdových složek a operačního střediska? Pracovní podmínky se nijak nezměnily. Možná jste použil špatné formulace, ale musím Vás informovat, že zákoník práce jasně definuje pojem "pracovní podmínky zaměstnanců" v 224 a následně tímto způsobem: XI.1 Pracovní podmínky zaměstnanců ( 224 a násl.) Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce a zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci odměnu jako nemzdové plnění při životních jubileích nebo při pracovních jubileích, při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu

5 třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod a za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit zaměstnancům šatny, případné jiné úložné prostory pro odkládání osobních věcí. Zaměstnavatel, který vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, spolurozhoduje s odborovou organizací o přídělu tohoto fondu a o jeho čerpání. Nejsem si vědom, že by zaměstnavatel něco z uvedeného porušoval, ba dokonce poslední dobou nějak změnil. Jinými slovy dlouhodobá situace se nijak nezměnila. A zároveň nelze opominout fakt, že nikdo na nějaké nedostatky neupozornil. Proto nemohu s takovým textem souhlasit a jako nepravdivý jej i odmítnout. Také musím zdůraznit, že v uvedeném textu paragrafu se u velké části podmínek jednoznačně píše slůvko "může", tzn. že zaměstnavatel "nemusí". Tímto Vám chci prokázat, že zaměstnavatel dělá pro zaměstnance mnohé tzv. navíc, co nemusí. Jak vidět, tak si toho mnozí v čele s odbory neváží a zcela nevhodně považují za samozřejmé. Dále píšete o zvyšujícím se počtu výjezdů, dokonce s expresivním důrazem o hranici svých možností, a že nebyli v posledních letech výrazně motivováni. Těmito slovy jednoznačně prokazujete, že o provozu asi nic nevíte a jako odborový zástupce všech zaměstnanců se o informace nezajímáte. Váš argument s Ročenkou je zavádějící až účelový, protože neodpovídá skutečnosti. Veškeré materiály, které jsou veřejně dostupné a které zřizovateli pravidelně předáváme, uvádějí každoroční hodnocení výše platů i jejich dlouhodobý vývoj po jednotlivých profesních skupinách vč. zatížení provozu. Dlouhodobě sledujeme celorepublikové trendy a srovnání mezi záchrannými službami. Stejně tak nás dlouhodobě atakují někteří zaměstnanci požadavky na zvýšení platů s argumenty o situaci na jiných záchranných službách. Právě proto se domníváme, že takové srovnání je mezi zaměstnanci žádoucí, přestože je neúměrné a často nesrovnatelné. Jako příklad mohu uvést např. fakt, že na jiných ZZS zaměstnanci vykonávají mnohem více úkolů a povinností vč. přesčasové práce bez úhrady (zdarma) oproti podmínkám u nás, kde nic takového po zaměstnancích nepožadujeme a nikdo ze zaměstnanců ani nevykonává. Naopak dlouhodobě zaznamenáváme mnohé nedostatky v plnění svých pracovních povinností a úkolů i neochotu cokoliv navíc udělat. Jinými slovy výše platů je na úrovni %, ale vykonaná práce odpovídá cca 80-90%, nemluvě o závažných nedostatcích a chybách, a to jak u výjezdových skupin, tak u ZOS. Vše mohu doložit výčtem napomenutí či úpravou osobních hodnocení (snížením) nebo i ukončením pracovního poměru (výpovědí) ze strany zaměstnavatele. Proto i tento Váš argument a uvedené informace nemohu akceptovat. Vše mohu doložit i následujícími daty: - Platy za 1.pololetí t.r. ve srovnání s 1.pololetím loňského roku stouply v průměru o 650,-Kč. Konkrétně stouply u lékařů o 3761,-Kč, u záchranářů o 699,-Kč, u THP o 1090,-Kč, a naopak mírně poklesly u ZOS o 501,-Kč, u řidičů o 439,-Kč a u dělníků o 313,-Kč. Nutno ale zdůraznit, že pokles byl ovlivněn změnou skladby zaměstnanců v dané skupině, kdy starší zaměstnanci odešli, např. do důchodu a nastoupili mladší ročníky, což výrazně ovlivňuje výši průměrného platu, protože mladší ročníky mají logicky nižší tabulkové základy. Při podrobnějším prozkoumání jednotlivých zaměstnanců ZOS jsem zjistil, že u části z nich došlo ke snížení osobního hodnocení a naopak u části došlo ke zvýšení, což je způsobeno postihy za nekvalitní práci, jinými slovy si za to můžou jednotlivci sami, nikoliv zaměstnavatel a ani jiná změna platové politiky. Výkyvy se nijak zásadně neliší v kategorii s přesčasy nebo bez přesčasů. Přesto je zde uvedu, protože u některých skupin mají částečně vypovídající vlastnost. Průměrné platy se zvýšily u lékařů o 5081,-Kč, u záchranářů o 125,-Kč, u THP o 973,-Kč a snížily u ZOS o 1051,-Kč, u řidičů o 906,-Kč a u dělníků o 363,-Kč. Z toho jasně a logicky vyplývá, že u ZOS a řidičů, kteří asi mají největší pocit křivdy a kritizují vedení, že jen mají méně přesčasů, což je příčinou z poloviny jejich snížení platu, tzn. že mají více času na oddych a více volného času a logicky nemohou mít více peněz. - Objem práce, tj. počty výjezdů (případů) naopak oproti minulým cca 10 letům klesl. Konkrétně celkový počet byl za 1.pololetí t.r případů, což ve srovnání s loňským počtem případů činí pokles o 1705 případů, tzn. pokles o cca 9 případů/24hod. Konkrétně se jedná o pokles o 1676 případů u RLP, o 1 u RZP (takže beze změn), tzn. že nejvíce poklesly případy u segmentu RLP, což je způsobeno zejména ukončením jednoho stanoviště RLP a snížení počtu posádek RLP ve směnách o 1 RLP, což není zásluha ZOS, ale spíše nutnost provozu a přinucení ZOS ke zefektivnění jejich práce a lepší selekci případů na RLP a RZP. Rozhodně to nelze považovat za argument, že operátorky pracují lépe nebo více a zaslouží si vyšší platy.

6 - Velmi negativním parametrem zjištěným za 1. pololetí je nárůst nehodovosti, kde největší podíl viníků je na straně řidičů ZZS HMP, konkrétně bylo zaviněno řidiči ZZS HMP v r celkem 24 nehod, v r celkem 10 nehod a letos už to bylo 25 nehod. Dále uvádíte: To zaměstnance zneklidňuje, zvyšuje stresovou zátěž a vede ke ztrátě radosti z dobré a smysluplné pracovní pozice. Domnívám se, že zaměstnanci výjezdových skupin ZZS obecně nemohou být takto labilní a podléhat snadno takovým vlivům, protože by mohli selhat v situaci, pro kterou tuto práci vykonávají. Pokud mezi zaměstnanci víte o někom takovém, tak bych uvítal jeho identifikaci, abychom jej mohli poslat k psychologovi a eliminovat případné problémy. K žádnému z Vámi zmiňovaných argumentů nedochází. Dokonce situace na jiných ZZS je výrazně náročnější nebo dokonce závažnější, a to i s ohledem na charakter práce, kdy např. mají až 3x více resuscitovaných pacientů nebo úmrtí, kdy mají za posledních 5 let několik hromadných neštěstí a katastrof s velkým počtem tragických úmrtí a těžkých zranění, kdy musí s vážnými případy absolvovat transporty o několik desítek kilometrů dále a desítek minut déle, kdy do zaměstnání dojíždějí taktéž desítky kilometrů a výměny služeb nepřicházejí téměř v úvahu atd. Také musím zmínit fakt, že na jiných ZZS musí zaměstnanci vykonávat péči o vozy, a to v popracovní době a zdarma, že zcela standardně vedou dokumentaci a zadávají do databází na PC, takže naši členové nedělají nic neobvyklého a ojedinělého. Pokud vím, tak na ostatních ZZS mají mnohem vyšší nehodovost vč. těch závažných. Také na ostatních ZZS došlo za poslední roky k závažným poraněním i úmrtím, což zde nemáme. V neposlední řadě vykazují ostatní ZZS výrazný nárůst počtu napadení a zaměstnanci nemají pro tyto případy žádné proškolení nebo sebeobranu a obranné spreje a teprve nyní uvažují o jejich zavedení nebo nedávno zavedli. Vozový park jiných ZZS a ohrožování posádek nevhodnými sanitními vozy pro práci v PNP lze také jako pádný argument použít. Činnost a výsledky ostatních ZOS jsou ve srovnání s naším ZOS taktéž horší, což jistě negativně ovlivňuje celý provoz zaměstnance výjezdových skupin. Na podkladě těchto argumentů musím s Vaším tvrzením a argumenty opět nesouhlasit. 3. S čím lze ale naopak s Vámi souhlasit, tak je názor, že se jedná o zaměstnanecké stezky. Ano, opakovaně jsme se mohli přesvědčit, že se jedná nejčastěji o pouhé stezky jednotlivců, které někteří rádi přejímají a dále šíří, aniž by k tomu měli jakýkoliv důvod a argument. Takovéto postoje musím jednoznačně odmítnout stejně jako podobné nátlakové akce nebo veřejně sdělované argumenty. 4. I já bych mohl vypsat seznam různých výhrad nebo chybějících výhod, jako např. platy celého managementu vč. mého i THP zaměstnanců vůči ostatním ZZS, zdravotnickým zařízením nebo organizacím Prahy, ale i složkám IZS. Stejně tak bych mohl kriticky hodnotit situaci ve srovnání s městskou policií nebo ostatními ZZS. A nebo bych mohl chtít srovnání se ZZS v zemích EU atd. Věřte, že i nás trápí některé rozdíly nebo problémy s předáváním pacientů a nedostatečné zázemí pro činnost organizace, neexistence vlastní budovy, vlastních kvalitních výjezdových základen a nového velkého ZOS vč. lepšího zázemí pro zaměstnance. Na to vše se dá ale jednoduše odpovědět a reagovat, když se to někomu nelíbí, tak může jít jinam, kde to bude třeba lepší. Ale nikdo neodchází, fluktuace je v posledních letech dá se říci excelentní, téměř nulová, kde se vyskytují výhradně ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu a nebo ze strany zaměstnavatele. Takže Vámi popisované nedostatečné či dokonce katastrofální pracovní podmínky nebudou asi tak hrozné. 5. Kdykoliv jsem na některém výjezdovém stanovišti, kdykoliv sloužím nebo kdykoliv potkávám posádky postávající v nemocnicích a kdykoliv navštívím ZOS, tak mám zcela odlišný a opačný pocit, než který se snažíte vnutit, a to že je klid, pohoda a žádný stres, že práce vlastně pořád není a že uváděný nápor na lidi je minimální a ojedinělý, jako i v jiných profesích, kde platy dosahují sotva poloviny výše platů u nás. Také dostávám často autentické fotografie z provozu od občanů, kteří velmi kriticky hodnotí vysedávání záchranářů s cigaretkou u nemocnic a na ulicích Prahy nebo jakési opalování na slunci. Nemohu proto souhlasit s Vašimi argumenty a názory, které chcete uvést ve zprávě. A já na rozdíl od Vás nemám zájem o publicitu, kterou Městská policie v Praze a u veřejnosti má. Tolik negativ a problémů nebo přímo průšvihů, které má MP za poslední 2 roky, ZZS HMP nemá za celou dobu, co zde řediteluji. Hezký den Schwarz Opět si každý může udělat svůj názor na situaci. Používáme software, který nikde jinde v republice nemají. Nevíme, jaký kde v současnosti používají sw, ale víme, že jsme byla první a dlouhodobě jediná ZZS v ČR, která takový sw používá a tolik dat shromažďuje více než 10 let a může je prezentovat

7 i srovnávat se zahraničím. Výrazný podíl práce na sw mají naši zaměstnanci, především MUDr. Milana Pokorná, Ph.D. Pokud víme, tak o něj projevilo zájem více odborníků. Nevidíme na tomto uvedeném příkladu nic problémového, naopak se máme s čím chlubit. Nakupujeme vozidla, které nikde jinde v republice nemají. Ani zde nechápeme, proč je tento argument uváděn. Naše vozy jsou nakupovány na základě veřejné zakázky transparentním způsobem. Všechny vozy splňují požadované předpisy a mají maximální možné bezpečnostní prvky a vybavení. Opakovaně byly kladně hodnoceny na veletrzích i mezinárodních výstavách. Bez problémů procházejí pravidelnými kontrolami STK dle zákona. Naše sanitní vozy umožňují transport i 2 těžce zraněných nebo 2 vážně ohrožených pacientů a umožňují zajistit připravenost metropole pro mimořádné události. Dlouhodobě vykazují dobré technické parametry a odolnost náročného provozu i jízdy po pražských komunikacích i hrubší zacházení ze strany některých zaměstnanců. Za více než 16 let jsme nezaznamenali žádný smrtelný nebo těžký úraz, přestože evidujeme několik velkých dopravních nehod, vč. čelních nárazů, kde jiná vozidla by takto bezpečně posádku neochránila. Pokud víme, tak minimálně třetina ZZS používá stejný model a značku vozidla a ve světě jsou zcela standardním sanitním vozidlem. Naše vozy vydrží náročný pražský provoz více než 10 let a cca 500 tisíc ujetých kilometrů, tj. minimálně 2x tolik než konkurenční menší vozy. V převodu na náklady tak jeden sanitní vůz ušetří organizaci za dobu své existence cca 2 miliony Kč oproti konkurenčním vozidlům, tzn. že při nákupu cca 100 sanitních vozidel za 10 let ušetříme zřizovateli cca 200 milionů Kč v porovnání, kdybychom nakupovali vozy menší a jiné značky. Když dojde k nejhoršímu, máme nařízeno volat jenom jednu pohřební službu. ZZS HMP v případě úmrtí postupuje v souladu se zákonem a zajišťuje odvoz zemřelých pouze v zákonem stanovených případech, tj. odvoz těla na pitvu. V ostatních případech je to záležitostí pozůstalých a ZZS HMP do toho nijak nevstupuje. Tato služba není ze strany ZZS HMP nikomu nijak proplácena. Odvézt tělo k pitvě může pouze pohřební služba a proplácí jej zdravotní pojišťovny. V minulosti jsme se opakovaně dotázali všech pohřebních služeb na území Prahy, za jakých podmínek zajistí odvoz těla k pitvě. Většina oslovených buď nebyla schopna zajistit odvoz neprodleně v non-stop režimu nebo za úkon požadovaly finanční úhradu. Dlouhodobě spolupracujeme s Pohřebním ústavem hl. m. Prahy a firmou Helfi, které vykazují kvalitní služby a nepožadují po ZZS HMP žádné finanční prostředky a pokud víme, tak ani po pozůstalých. Jejich činnost využívá ke spokojenosti i Policie ČR a další organizace. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy. V Praze, dne 3. října 2014

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

ZZS HMP -- ÚSZS ÚSZS OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK EVROPS ÝM SOCIÁLNÍM FONDEM FONDE

ZZS HMP -- ÚSZS ÚSZS OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK EVROPS ÝM SOCIÁLNÍM FONDEM FONDE Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20. října 2010 Výzkum psychické zátěže zaměstnanců ZZS HMP-ÚSZS Bc. Alan Ryba, Helena Brýdlová, DiS. Cílová skupina všichni zaměstnanci 456 osob Výjezdové

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Počet výjezdových stanovišť a posádek v roce 2010 19 výjezdových

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ. Sekce pro státní službu

SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ. Sekce pro státní službu SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ Sekce pro státní službu ÚČEL SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ sledování vývoje zaměstnance komparace zaměstnance s ostatními podpora dalšího rozvoje kompetencí zaměstnance,

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) začal v Kraji Vysočina fungovat od počátku roku 2011 Leden, únor 2011: První dvě absolventky certifikovaného

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Individuální a skupinové intervence v prostředí

Individuální a skupinové intervence v prostředí Individuální a skupinové intervence v prostředí ZZS a role koordinátora CISM Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Blanka Čepickáp S.E.N.A. Praha PREVENCE x INTERVENCE Preventivní aktivity Vzdělávání Manažerská

Více

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Lukáš Tajčman, DiS. Útvar krizového managementu Současný stav Návěsový modul HN Tahač Mercedes Actross návěsovým přívěsem pořízen: květen 2006 Kyslíkový

Více

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek Hradec Králové, 25. října 2006 Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Vladimír Kebza Státní zdravotní

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů.

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. MZA 56/2006 -Informace-stanoviska I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. Dotaz: Zda se vyšetření podle

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden říjen 2016 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 18918 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Veřejná debata Nebát se a jednat projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany

Veřejná debata Nebát se a jednat projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany Veřejná debata Nebát se a jednat projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany Zlín, Zámek Zlín 10. května 2013 Žádosti o informace ve Zlíně L. Maděra, 10. 5. 2013 Právo na informace občanům zaručuje

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz spokojenost a dobré pracovní podmínky zaměstnanců jsou i v zájmu zaměstnavatele - efektivní regenerace pracovní síly a rozvoj pracovních

Více

Netradičně tradiční cvičení složek IZS

Netradičně tradiční cvičení složek IZS Medicína katastrof Brno 16.2.2017 Netradičně tradiční cvičení složek IZS Petr Hubáček, Jarmila Kohoutová Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Fakultní nemocnice Olomouc Dáváme šanci životu AUTOBUS

Více

TB EPOX s.r.o. KODEX ZAMĚSTNANCE

TB EPOX s.r.o. KODEX ZAMĚSTNANCE KODEX TB EPOX s.r.o. ZAMĚSTNANCE KODEX ZAMĚSTNANCE TB EPOX s.r.o. Úvod: Tento etický kodex zaměstnanců společnosti TB EPOX s.r.o. vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců jak

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Bezpečnost na rally z pohledu lékaře MUDr Milan Procházka JEDINÁ BEZPEČNÁ RALLY JE TA, KTERÁ NEODSTARTUJE Prvky bezpečnosti Volba rychlostních zkoušek

Více

Rekapitulace a rozbor aktuální situace ( )

Rekapitulace a rozbor aktuální situace ( ) Rekapitulace a rozbor aktuální situace (27. 3. 2015) Dne 29.1.2015 vyhlásil p. Horn s předsedou ZO p. Fraňkem tzv. Stávkovou pohotovost. Zveřejněné důvody stávkové pohotovosti: Nekomunikace vedení ZZS

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

z pohledu Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy

z pohledu Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Traumatologické plánování z pohledu Zdravotnické záchranné služby Bc. Lukáš Tajčman útvar krizového managementu Mimořádné události v hl. m. Praze Rok 2008 Zasahovalo: 21.10. Požár obytného domu (6 osob)

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P ZA ROK 23 Úvod Zpráva o činnosti IBP pro hl.m. Prahu za rok 23 podává přehled o práci za uplynulý rok. Předkládané informace zahrnují výsledky z dozorčí činnosti IBP

Více

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo,

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo, V Praze, 17. Srpna 2011 Vážený pan MUDr. Boris Šťastný Předseda Výbor pro zdravotnictví Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Malostranské nám. 7/19 118 26 Praha 1 Malá Strana RE: Připomínky k

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Kladno 8. července 2008 Věc: vyjádření Odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP k návrhu

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen 2012 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ... 4 3 VYHODNOCENÍ

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Příloha č. 1 Vážení zaměstnanci, předkládáme vám tento dotazník a prosíme vás o co nejpřesnější a pravdivé zodpovězení otázek. Získané informace o vašich názorech umožní

Více

Vzdělávání zdravotníků v oblastním středisku, aneb využíváme všech možností vzdělávání a tréninku, které nám dává běžný provoz? MUDr.

Vzdělávání zdravotníků v oblastním středisku, aneb využíváme všech možností vzdělávání a tréninku, které nám dává běžný provoz? MUDr. Vzdělávání zdravotníků v oblastním středisku, aneb využíváme všech možností vzdělávání a tréninku, které nám dává běžný provoz? MUDr. Michal Kříž nově: 2010 - VÝZVA oblastní systém vzdělávání NLZP a lékařů

Více

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření V současnosti tímto pojmem označujeme typické příznaky, jež vznikají u pracovníků pomáhajících profesí, z nich zejména

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

S TA N O V I S K O Obecně k návrhům

S TA N O V I S K O Obecně k návrhům STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů a odborových svazů v ní sdružených k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

Více

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 1 6 3 4 5 11 12 9 7 8 1,3,4 Přehled složek Integrovaného záchranného systému - Policie ČR, HZS hl. m. Prahy, ZZS hl. m. Prahy 5-9,11,12 Přehled ostatních složek

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Průzkum Etika a já. Červen 2011

Průzkum Etika a já. Červen 2011 Základní informace o dotazníku Etika a já Anonymní dotazníkové šetření Období červen 2011 Celkem respondentů 60 43 Interní audit 13 Compliance / Ethics 4 Jiné Otázky č. 1, 2, 3 jsou porovnávány s výsledky

Více

S T A N O V Y. Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb České republiky o.s.

S T A N O V Y. Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb České republiky o.s. Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb České republiky o.s. S T A N O V Y Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb České republiky o.s. 1 S T A N O V Y Část

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.1.25 52 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 24 Transport casualties, diseased and woman in childbed in

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (3. 12.

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (3. 12. NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2013

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2013 Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2013 Zapsal a Michaela Málková Datum a místo: 12.3.2013 Jihlava Zápis ověřil MUDr. Slabý Ing. Filová MUDr. Deyl MUDr. Ilja Deyl ZZS Ústeckého kraje Ing. Vladislava Filová

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

IV.PELHŘIMOVSKÝ PODVEČER Slasti a strasti záchranáře

IV.PELHŘIMOVSKÝ PODVEČER Slasti a strasti záchranáře IV.PELHŘIMOVSKÝ PODVEČER 31.10.2008 Slasti a strasti záchranáře Organizační tým: ZZS kraje Vysočina,oblast Pelhřimov Odbornou garanci nad kongresem převzali: MUDr.Dana Hlaváčková odbor krizové připravenosti

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2013

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2013 Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 2/2013 Zapsal a Michaela Málková Datum a místo: 25.6.2013 Jihlava Zápis ověřili MUDr. Slabý Ing. Filová MUDr. Deyl Přítomni: MUDr. Ilja Deyl ZZS Ústeckého kraje Ing. Vladislava

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den,

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den, DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Dobrý den, jsem student závěrečného ročníku Fakulty podnikatelské VUT v Brně a pro potřeby diplomové práce zpracovávané pro Vaši firmu se na Vás dovoluji se

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

PODNĚTY A STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PODNĚTY A STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODNĚTY A STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Informovanost uživatelů Na úvodní schůzce s klíčovým pracovníkem je uživatel/zájemce seznámen se způsobem podávání podnětů a stížností

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Praha 26. června 2007 Michalská 1, Praha 1 poštovní adresa: Insignia Business Centre Konviktská 24 110 00 Praha 1 vypracoval: Ing. Josef Keil předseda správní rady kontaktní

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 1 6 3+13 4 5 11 2 12 9 7 8 Přehled složek Integrovaného záchranného systému Policie ČR, 1, 2, 3, 4 HZS hl. m. Prahy, ZZS hl. m. Prahy Přehled ostatních složek

Více

Zápis z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Horní Blatná konaného dne v 18,00 hodin

Zápis z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Horní Blatná konaného dne v 18,00 hodin Zápis z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Horní Blatná konaného dne 18.3.2011 v 18,00 hodin Přítomni.: MUDr. Maślanka, p.pöhlmann, pí Skálová, Ing. Vinopalová Dosavadní starosta: Robert Petro

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem a používání českých cechovních norem Preambule Potravinářská komora České republiky spravuje české cechovní normy, které stanovují kvalitativní parametry potraviny, pro kterou je norma zpracována, a z

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více