Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová"

Transkript

1 Jednobuněční eukaryotní parazité Igor Hochel & Kateřina Demnerová

2 Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými organismy živočiného typu parazitismus forma soužití organismů, kde jeden organismus (parazit) žije na úkor druhého (hostitel) tj. získává z hostitele živiny a zvyšuje tak svou biol. zdatnost, škodí hostiteli, avšak nemusí jej zabít jedhohostitelští parazité vicehostitelští parazité (neparazitický cyklus vývoje) definitivní hostitel mezihostitel interakce, vzájemné působení parazita a hostitele jsou mnohočetné a komplikované a dané historií vzájemného soužití obou organismů (pathogenita parazita dána vlivem parazita i reakcí imunitního systému hostitele) endoparazit tkáně a tělní dutiny (protozoa, červi) ektoparazit tělní povrch (členovci) epidemiologie parazitos koloběh infekce zvíře-zvíře, zvíře-člověk, člověk-člověk

3 Základní pojmy rozšíření parazitů: kosmopolitní omezení na určité typy klimatu omezení na určité sociální prostředí člověka (úroveň hygieny, způsob života, potravní zvyklosti, chov domácích zvířat) oportunní parazité napadají člověka pouze za určitých okolností (oslabený imunitní systém) přenos parazitů: alimentární nákaza pozření některých stádií parazita (cysty, vajíčka) hygienická úroveň dané sociální skupiny, dostupnost nezávadné vody pozření potravy obsahující vývojová stádia parazita (kulinářské a potravní zvyklosti etnika [syrové nebo tepelně nedostatečně upravené maso]) průnik pokožkou (háďátko střevní, schizostomy) inokulační nákaza (transfuse-malárie, transplantace srdce, ledvin-toxoplasmosa, kostní dřeň-plicní infekce mikrosporidiemi) inhalační (améby) a intranazální nákaza (cysty a trofozoiti ve vodě- neagleriosa) přenašeči (pijavky, hmyz)

4 Základní pojmy faktory podporující šíření parazitů: masová migrace obyvatel ze zaostalých nebo válkami postižených oblastí cestovní ruch a turistika do oblastí endemického výskytu parasitos změny v lidké populaci (růst počtu jedinců s oslabeným imunitním systémem, stárnutí populace) zhoršování životního prostředí (nárůst urbanizace, pokles hygienických a zdravotnických standardů, odlesňování, důlní činnost, zemědělství a pastevectví) změny v genomu infekčního agens (rezistence parazitů na užívaná chemoterapeutika) změny životního stylu obyvatel (potravní návyky a preference)

5 Taxonomické rozdělení jednobuněčných eukaryot megaskupiny, říše: Opisthokonta Amobeozoa Plantae Chromalveolata Rhizaria Excavata pojmy prvoci a protista nepředstavují taxonomickou, ani fylogenetickou jednotku

6 Jednobuněčné eukaryotní organismy u člověka se uplatňují jako parazité: zažívacího traktu (střevní měňavky, Giardia, střevní kokcídie) urogenitálního traktu (Trichomonas vaginalis) centrálního nervového systému (Toxoplasma gondii, Acanthamoeba sp., Balamuthia mandrinalis) krevního a lymfatického systému (trypanosomy, leismanie, plasmodia, babesie) parazité tkání různých orgánů (Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, Entamoeba histolytica)

7 Řád Trypanosomatida zahrnuje bičíkovce vybavené jediným bičíkem, z druhého bičíku je zachováno bazální tělísko bičík vychází z prohlubně na povrchu buňky periflagelární kapsy a je propojen s cytoplasmatickou lamelou undulující membránou kinetoplast úsek mitochondrie ve kterém je nahromaděno značné množství DNA (až 40 % celk. množství DNA organismu) glykosom mikrotělísko obsahující glykolytické enzymy všichni zástupci jsou parazitičtí (hmyz, obratlovci, rostliny) polymorfie schopnost vytvářet morfologicky i fysiologicky odlišná stádia rozlišení podle délky bičíku, polohou kinetoplastu, přítomností undulující membrány

8 Hlavní vývojová stádia tryposomatid A amastigot, B promastigot, C epimastigot, D - trypomastigot

9 Rozdělení trypanosomatid jednohostitelská (monogenetická) Trypanosomatida bičíkovci trávicího ústrojí hmyzu (Leptomonas, Crithidia, Blastocrithidia, Herpetomonas) bičíkovci kolující mezi fytofágním hmyzem a rostlinami (Phytomonas) dvouhostitelská (digenetická) Trypanosomatida bičíkovci kolující mezi bezobratlým přenašečem a obratlovci (hostitel) Trypanosoma, Leishmania, Endotrypanum

10 Rod Trypanosoma bičíkovci parazitující prakticky na všech třídách obratlovců přenašeči: hmyz (řád Diptera a Heteroptera) pijavky v přenašeči dochází k podstatné části vývoje parazita (množení a diferenciace) rozdělení podle způsobu přenosu: sterkorární trypanosomy kontaminativní infikace (T. theileri, T. cruzi) salivární trypanosomy inokulativní přenos (T. evansii, T. equiperdum, T. brucei, T. rhodensiense, T. gambiense) trypanosomy ryb a obojživelníků (přenos pijavkami; T. carrasii, T. rotatorium)

11 Trypanosoma rhodensiense a T. gambiense spolu s T. brucei nejdůležitější salivární trypanosomy rozšíření: v roztroušených oblastech Afriky v tzv. glosinovém pásmu (15 sš jš.) přenašeči: mouchy rodu Glossina (tse-tse) ve kterých bičíkovci prodělávají složitý vývoj (trávicí trakt, sosák, slinné žlázy) zdroje infekce: nemocný člověk (T. gambiense) rezervoárová zvířata (T. rhodensiense) Trypanosoma brucei Glossina morsitans

12 Trypanosoma rhodensiense a T. gambiense T. rhodensiense původce akutní (východoafrické) spavé nemoci probíhá několik týdnů (2 4 měsíce), bez léčení smrtelná rozšíření východní část Afriky, oblast savan ("savanové glosiny") T. gambiense původce chronické (západoafrické) spavé nemoci probíhá několik let (1 6 let), bez léčení smrtelná rozšíření: západní Afrika ("říční glosiny")

13 Spavá nemoc obdobný průběh u obou druhů trypanosom časné stádium nemoci v místě vpichu vzniká kůži lokální zánětlivé ložisko (trypanosomový šankr) z inokulované oblasti se trypanosomy šíří do krevního oběhu a lymfatického systému invaze do krevního řečiště je doprovázena periodicky se opakujícími horečkami, invaze lymfatického systému lymfadenopatií a zduřením uzlin rozvinuté hemalymfitické stádium nepravidelné horečky, bolesti hlavy a kloubů, malátnost a anémie v pozdním stádiu pronikají trypanosomy do CNS bolesti hlavy, poruchy spánku, psychické změny, kachetizace, smrt variabilní povrchové glykoproteiny vyčerpání imunitního systému v důsledku neustálé aktivace, uvolňování toxinů a antigenů z rozpadlých buněk trypanosom

14 Trypanosoma rhodensiense a T. gambiense diagnostika: mikroskopický nález bičíkovců v krvi (hromadná preventivní vyšetření), punktátu mízních uzlin a mozkomíšního moku serologické testy DNA hybridisace terapie: před proniknutím trypanosom do CNS Suramin, pentamidin (aromatický diamidin) po proniknutí trypanosom do CNS organické sloučeniny arsenu (Melarsoprol) α-difluoromethylornitin (Eflornitin, Ornidyl)

15 Trypanosoma cruzi sterkorární trypanosoma původce Chagasovy choroby (americká trypanosomosa) infikuje člověka a asi 100 druhů divokých a hospodářských zvířat (koluje v přírodě nezávisle na člověku) vyskytují se v krevním řečišti (nemnoží se), nebo v buňkách různých tkání, kde se pomnožuje rozšíření: mírný, subtropický a tropický pás na americkém kontinentu (severní Argentina - Texas) přenašeči: ploštice rodu Triatoma a Rhodnium způsob přenosu: kontaminativní (vetřením infekčních stádií trypomastigotů do kožní oděrky, nebo oční spojivky) krevní transfuzí

16 Trypanosoma cruzi životní cyklus T. cruzi: ve střevu ploštice se T. cruzi množí v podobě epimastigotů, v rektu ploštic se transformuje do infekčního stádia trypomastigota ploštice sají krev člověka a defekují do těla hostitele se trypanosomy dostávají kožními oděrkami, nebo vetřením do sliznice nebo spojivky (jednostranný zánět spojivky, zduření očních víček Romaňův syndrom) v místě vniknutí do hostitele vzniká drobný zánětlivý infiltrát trypomastigoti pronikají do buněk hostitele kde se množí jako drobní amastigoti po několika děleních a praskutí buňky se amastigoti mění v trypomastigoty (iniciace nákazy dalších buněk hostitele, infikování ploštic)

17 Chagasova choroba závažné onemocnění s dvoufázovým průběhem akutní fáze: bez nebo s mírnými příznaky u dětí - nepravidelné horečky, bolesti ve svalech, hepatosplenomegálie (zduření sleziny a jater) zánět srdeční nitrobány (endokarditis) smrtelné chronická fáze (10 40 let): bez příznaků zánět srdečního svalu (myokarditis) zbytnění jícnu (megaoesofagus) zbytnění tlustého střeva (megacolon) neexistuje účinná terapie (částečně účinné deriváty nitrofuranu - nifurtimox) diagnostika: mikroskopický nález bičíkovců v krvi (akutní fáze onemocnění) serologické testy a molekulárně-biologické techniky (PCR) kultivační stanovení z punktátu mizních uzlin a sterna xenodiagnostické metody (ploštice) vyšetření je komplikováno výskytem nepathogení T. rangeli

18 Rod Leishmania bičíkovci cirkulující mezi obratlovci a komárům podobného hmyzu rodu Flebotomus (Starý svět) a Lutzomya (Nový svět) v trávicím traktu přenašečů se vyskytují ve stádiu promastigotů ( ,5-3,5 μm) v organismu obratlovců se pomnožují v makrofázích ve stádiu drobných amastigotů (2,5-5 1,5-2 μm) rod Leishmania zahrnuje řadu morfologicky nerozlišitelných komplexů druhů tradiční rozlišení podle hostitelů, klinického obrazu onemocnění, geografického rozšíření a pod. exaktní rozlišení biochemické testy, molekulárně-biologické metody (RFLP-PCR, DNA sondy) parazitologicky významné: 6-7 druhů s poddruhy rozšíření: oblasti mírného pásma, subtropů a tropů přenos: inokulativní při sání krve nakaženými flebotomy

19 Vývojový cyklus leishmanií 1 inokulace hostitele promastigotními stádii, 2 fagocytace buněk parazita makrofágy, 3 transformace buněk parazita na formu amastigota, 4 pomnožení amastigot v makrofágu, uvolnění buněk a šíření infekce, 5-7 infikace flebotomů, a vývoj parazita ve střevní tkáni flebotoma ve formě promastigot MA makrofág, FV fagolysozom, AM - amastigot

20 Leishmania sp. onemocnění: leishmaniosy známy u všech řádů savců, lidské leishmaniosy jsou převážně zoonosy, vyjímečně antroponosy infekce vždy začíná v kůži hostitele kožní leishmaniosy lokalisovány pouze v kůži kožně-slizniční leishmaniosy rozsev parazita z kůže do sliznic viscerální (útrobní) leishmaniosy invase parasitů do vnitřních orgánů (mízní uzliny, slezina, játra, kostní dřeň) přechodné formy jsou určeny vlastnostmi parasita a na stavu imunitního systému postiženého jedince Laishmania tropica původce "suchého vředu" tj. kožní formy laishmaniosy Starého světa rozšíření: jižní Evropa, severní Afrika, Blízký východ a střední Asie antroponosa (reservoár: damani?) po měsících spontánní vyhojení vředu po kterém zůstává trvalá jizva

21 Leishmania sp. Leishmania major původce "vlhkého vředu" (kožní forma zoonotické leishmaniosy) rozšíření: Afrika, Asie, Blízký a Střední východ (aridní oblasti s řídkým vegetačním pokryvem a výskytem norujících hlodavců) symptomy: mokvající vřed, který se spontánně vyhojí v průběhu 3 6 měsíců rezervoár: hlodavci (pískomil) Leishmania mexicana (komplex poddruhů) původce kožní leishmaniosy ve Střední Americe rezervoár: lesní hlodavci Leishmania brasiliensis (komplex poddruhů) původce kožních a kožně-slizničních leishmanios Leishmania brasiliensis subsp. brasiliensis původce nejtěžší formy kožně-slizniční leishmaniosy (kožní vřed nosohltan, ústní sliznice chrupavčité tkáně obličeje) onemocnění může končit smrtelně rozšíření: jižní Amerika rezervoár: hlodavci

22 Leishmania sp. Leishmania infantum původce dětské viscerální leishmaniosy Starého světa symptomy: horečka, anémie, zduření sleziny splenomegalie rozšíření: oblast Středomoří rezervoár: psovité šelmy, člověk je náhodný hostitel oportunní infekce u pacientů s AIDS Leishmania donovani (komplex poddruhů) původce nejtěžší formy viscerální leishmaniosy ("kala-azar" černá nemoc) symptomy: kolísavé horečky, anemie, mohutné zvětšení sleziny a jater (hepatosplenomegalie), lymfadenopatie, ztmavnutí kůže neléčená chroba smrt kachexií (několik měsícu až let) rozšíření: indický subkontinent (antroponosa), střední a východní Afrika (zoonosa) rezervoar (vých. Afrika): cibetkovité a kočkovité šelmy

23 Leishmania sp. diagnostika: mikroskopické a kultivační vyšetření materiálu z kožních afekcí a biopsie (sternum, lymfatické uzliny) vyšetření přítomnosti specifických protilátek v séru (pouze viscerální leishmaniosy) terapie: sloučeniny antimonu (stiboklukonát sodný, meglumin antimonát) aromatické diamidiny (pentamidin) amfotericin B, ketokonazol - kožní leishmaniosa amfotericin B ve formě liposomů - viscerální leishmaniosa

24 Giardia intestinalis trofozoid je bičíkovec s osově symetrickou buňkou hruškovitého tvaru ( μm), vybavenou 2 jádry, párovými organelami a 4 páry bičíků perixosom a mitochondrie chybí (mitosom) tvoří 4 jaderné cysty (přenos infekce) k přichycení na povrch enterocytů jsou giardie vybaveny přísavným diskem (mikrotubuly a lamely giardinu) mediánní těliska (nepathogenní druhy G. agilis pulci, G. ardae vodní ptáci, G. muris - hlodavci) parazitologicky nejvýznamější komplex druhů morfologicky nerozlišitelné zvířecí a lidské G. intestinalis, (přenos zvířecích giardií na člověka?) rozšíření: kosmopolitní přenos: alimentární, vodou znečištěnou cystami, fekálně kontaminované potraviny infekční dávka je malá (několik cyst)

25 Giardia intestinalis onemocnění giardiosa inkubační doba: 1 3 týdny po pasáži žaludkem cysty v duodenu excystují a vzniklí trofozoidi pronikají do jejuna popř. žlučových cest a žlučníku bičíkovci se ve střevě intenzivně množí adherují přísavným diskem k enterocytům a mechanicky je poškozují. nepronikají do tkání v dolní části tenkého střeva vznikají 4 jaderné cysty, které spolu s výkaly opouštějí tělo hostitele (nepravidelně opakované vyšetření) symptomy: bičíkovci dráždí tkáň na kterou přisedají asymptomatický průběh urputné nekrvavé průjmy bez příměsí, bolesti břicha, nevolnost až zvracení, pocit slabosti, ztráta chuti, ztráta tělesné hmotnosti steatorrhea poruchy příjmu tuků ( mastná stolice) malabsorpce živin a vitaminů u dětí celkové neprospívání akutní průběh, onemocnění samovolně vymizi po několika týdnech (reinfekce) chronický průběh (několik let)

26 Giardia intestinalis diagnostika: mikroskopické vyšetření stolice (cysty) záchyt trofozoitů v duodenální tekutině (sondáž) terapie: 5-nitroimidazoly (metronidazol, tinidazol) Poznámky: časté střevní onemocnění v zemích s nízkými hygienickými standardy syptomatické většinou jen u dětí v zemích s vysokými hygienickými standardy hromadné epidemie s vyraznými symptomy (zdrojem nákazy je nejčastěji pitná voda cysty přežívají chlorování)

27 Trichomonas vaginalis bičíkovec s nepravidelně oválnou až hruškovitou buňkou ( μm) se 4 předními bičíky a jedním zpětným bičíkem asociovaným s krátkou undulující membránou organela energetického metabolismu hydrogenosom parabazální aparát vyvinutý Golgiho aparát asociovaný s jádrem prostřednictvím žíhaných parabazálních fimbrií axostyl svazek mikrotubulů procházející osou buňky rozšíření: specifický parazit lidského urogenitálního traktu, kosmopolitní onemocnění: lidská urogenitální trichomonosa přenos: pohlavní cestou inkubační doba: několik dní až 1 měsíc u většiny mužů a poloviny žen asyptomatický průběh nosiči muži vyjimečně zánět prostaty a nadvarlat, sterilita ženy zánět vaginy a děložního hrdla (zarudnutí sliznic, subjektivně nepříjemné pocity pálení, svědění), provázený tvorbou páchnoucího pěnovitého sekretu (s přítomností polymorfonukleárních leukocytů), zanedbaný chronický zánět může vést ke sterilitě bez léčení se zánět obvykle zmírní, trichomonády nevymizí a zánět se může opakovat (těhotenství, předčasný porod) osoby trpící trichomosou jsou vnímavější k infekci virem HIV

28 Trichomonas vaginalis diagnostika: mikroskopie stěru z vaginální sliznice mikroskopie výtěru utetry, vyšetření močového sedimentu (muži) kultivační vyšetření na speciálních půdách pro trichomonády terapie: 5 nitroimidazolové preparáty (Metronidazol, Entizol) nutno přeléčit oba sexuální partnery poznámka: nejčastější lidské onemocnění s odhadovanou prevalencí 2-5% ve zdravé ženské populaci a tomu odpovídající % populace mužské výrazně vyšší výskyt u určitých sociálních skupin symptomy jsou ovlivněny fysiologickým stavem hostitele popř. souběžnými infekcemi jinými pathogeny

29 Nákazy způsobené volně žijícími měňavkami říše Amoebozoa velká skupina drobných měňavkovitých organismů vytvážejí typická široká lobopodia, nebo nitkovité nesplývající panožky rod Entamoeba se pohybuje pouze pomocí jediné panožky z medicínského hlediska významné měňavky jsou amfizoické organismy tj. žijící volně v půdě a vodě, avšak schopné parazitovat živočichy

30 Acanthamoeba sp. drobné měňavky, vytvářející typické široké panožky s trnitými výběžky několik desítek druhů, několik je termotolerantních v žádném vývojovém stádiu netvoří bičíkatá stádia cysty: vlnovitě zprohýbaná vnitřní vrstva extrémně odolné k nepříznivým vnějším podmínkám rozšíření: kosmopolitní přenos: vdechnutí cyst, kožní oděrky

31 Acanthamoeba sp. onemocnění: granulomatosní amébová encefalitida postihuje imunosuprimované jedince (transplantace, nemocné s nádorovým onemocněním, diabetici, alkoholici) trofozoiti jsou krví roznášeni do vnitřních orgánů především CNS (rozsáhlá zánětlivá ložiska) symptomy: pomalý nástup a průběh (bolesti hlavy, nevolnost, ztuhlost šíje, ochrnutí lícního nervu) neexistuje účinná terapie ~100 % úmrtnost (stovky případů) akantamébová keratitis postihuje jedince nosící kontaktní čočky (nedostatečná hygiena) poranění oka je vstupní branou infekce, parazit se množí v tkáních rohovky chronický bolestivý zánět (obtížná léčba, transplantace rohovky) kožní a systémové infekce pozn. akantaméby jsou hostiteli bakterí rodu Legionella

32 Balamuthia mandrinallis akantamébám podobný organismus vytváří bizarně větvené panožky a velmi odolné cysty z trojitou stěnou volně žijící měňavka živicí se eukaryotickými organismy onemocnění: granulomatosní amébová encefalitida postihuje imunokompetentní jedince neexistuje účinná terapie (~100% úmrtnost cca sto případů) kožní infekce

33 Entamoeba histolytica rod Entamoeba jednojaderné buňky s chudou organelovou výbavu chybí mitochonrie (mitosom), Golgiho aparát, perixosomy, bičíky a bazální tělíska výskyt: střevní sliznice obratlovců, některé druhy žijí volně (E. moshkovskii) z parazotologického hlediska nejvýznamější druh E. histolytica rozšíření: kosmopolitní onemocnění: měňavková dysenterie (extraintestinální nákazy: jaterní absces) E. histolytica je nejrozšířenější lidský parazit (480 mil. postižených, pouze 10 % symptomatických případů) přenos: alimentární cestou cystami (znečištěná voda, fekální znečištění potravin)

34 Vývojový cyklus E. histolytica 1 čtyřjaderná buňka opouštějící cystu, 2-4 dělení buňky vedoucí k trofozoidům formy minuta, 5-10 dělení a encystace formy minuta, 11 - měňavka adherující k střevní sliznici a měnící se na formu magna, 12 a 13 forma magna pronikající do submukosy a množící se v podslizničním vazivu

35 Entamoeba histolytica symptomy (při napadení sliznice): závislé na intenzitě napadení mírné a nespecifické gastrointestinální potíže těžké průjmy s příměsí krve a hlenu ve stolici jaterní absces zvětšení jater, horečka, hubnutí, bolesti v pravém podžebří poznámka: hematogenní rozsev do jater, kůže, mozku neléčená extragastrointestinální forma je smrtelná u mnoha lidí nakažených E. histolytica k onemocnění nedojde, améby asi po 1 roce vymizí

36 Entamoeba histolytica cysta E. histolytica diagnostika: mikroskopický nález cyst popř. trofoidů ve stolici (komplikováno současným výskytem nepathogenního druhu E. dispar) serologické metody na přítomnost Ig (aglutinační, imunofluorescenční, ELISA) jsou positivní při invasivní formě infekce sonografie jaterního abscesu terapie: symptomatičtí nosiči Metronidazol v kombinaci s Endiformem extraluminární formy 5-nitroimidazoly (Metronidazol, Tinidazol), u těžkých případů v kombinaci s tetracyklinem tkáňové léze Metronidazol jaterní abscesy medikamentosně, nebo chirurgicky poznámka: zaznamenány velké epidemie většinou při hromadném přesunu obyvatelstva (války, uprchlíci), nízké hygienické standardy v ČR je amébová úplavice vzácná, většinou se jedná o importované onemocnění

37 Neagleria fowleri amfizoický améboflagelát z kmene Heterolobosea (v životním cyklu se střídají stádia měňavky a bičíkovce) Neagleria fowleri vytváří měnavku, bičíkovce se dvěma bičíky a cystu výskyt: kosmopolitní (termální prameny, oteplená voda do 45 C (elektrárny, teplárny, bazény) onemocnění: primární amébová meningoencefalitida (PAME) bolesti hlavy, horečka, zvracení, křeče, koma, smrt do 3-6 dnů po nástupu onemocnění přenos: vniknutím kontaminované vody do nosní dutiny měňavková stádia invadují podél čichového nervu přímo do mozku, kde lyzují a fagocytují mozkové buňky

38 Neagleria fowleri diagnostika: mikroskopický nález měňavek v mozkomíšním moku kultivace měňavek na speciálních půdách post mortem nález v histologickém materiálu s následnou imunofluorescenční identifikací terapie: vzhledem k rychlému průběhu onemocnění není po objevení příznaků postiženého vyléčit amfotericin B podávaný přímo do míšního kanálu (6 pacientů zachraněno z asi 200 postižených) poznámka: největší epidemie PAME (zemřelo 16 dětí) v letech Ústi nad Labem (zdroj nákazy: špatně udržovaný plavecký bazén)

39 Toxoplasma gondii kmen: Apicomplexa (výtrusovci), třída: Coccidea, řád: Eimeriida, čeleď: Toxoplasmatidae Toxoplasma gondii je střevní kokcídie koček a kočkovitých šelem (definitivní hostitel) mezihostitel: 200 druhů teplokrevných obratlovců (člověk) rozšíření: kosmopolitní organismus - nejčastější parazit člověka a domácích zvířat (v ČR do kontaktu přichází cca 40 % starších 40 let) infekční stádium: rezistentní oocysta ve volné přírodě přežívá rok i déle do prostředí se cysta dostává s trusem kočky (vykučování cyst probíhá omezenou dobu 5-20 dní) ve velkém množství (10 6 cyst denně), vylučování se může obnovit komplikovaný životní cyklus merogonie gamogonie sporogonie přenos: alimentární cestou potraviny kontaminované oocystami (sušené potraviny přístupné kočkám a drobným hlodavcům, syrová vejce, nepasteurisované mléko) nedostatečně tepelně upravené maso jiných mezihostitelů transplacentárně

40 Vývojový cyklus Toxoplasma gondii alimentární nákaza oocystami (2) uvolnění sporozoitů z cysty, pronikání do buněk hostitele (3) asexuální pomnožení (merogonie), šíření do dalších tkání (lymfatické uzliny, svaly, oko, mozek) tachyzoiti (3) pozdější stádia vznik tkáňových cyst obsahující bradyzoity banánovitého tvaru klidové stádium (5) je-li tkáň s tkáňovými cystami pozřena dalším mezihostitelem pokračuje merogonie a vznik tkáňových cyst v novém hostiteli (6-7) cyklus se uzavírá ve střevě kočky po několika cyklech merogonie dochází ke gamogonii a tvorbě cyst obsahující sporozoity (1-2) pozře-li kočka oocysty (vyjímečně) probíhá extragastrointestinální vývoj jako v mezihostiteli i intragastrointestinální stádium s tvorbou cyst parazit přežívá ve střevních i mimostřevních tkáních kočky po celý život jedince

41 Toxoplasma gondii onemocnění: toxoplasmosa akutní fáze infekce: množení a pronikání parazita do různých tkání hostitele (lymfatická tkáń, oko, svaly, mozek) latentní infekce reaktivace po imunosupresi a imunodeficienci (toxoplasmová encefalitida) symptomy: % lidských infekcí je asymptomatických a benigních mírné symptomy: bolesti hlavy a svalů, horečka, zduření mízních uzlin na krku a šíji výrazné symptomy: vyrážka, hepatitis, encefalitis transplacentární přenos: poškození plodu potrat, popř. se rodí děti s hydrocefalem, choriorenitis a encefalomyelitis infekce v posledním trimestru děti obvykle nepoškozené (postinfekční neurologické následky)

42 Toxoplasma gondii diagnostika serologické vyšetření (imunofluorescence, aglutinace, ELISA) isolace parazita terapie: sulfonamidy (sulfdiazin) antimalarika (Daraprim) antibiotika (makrolidy, klindamycin) poznámky: v některých zemích (Francie, Rakousko) je povinný sérologický screening těhotných žen

43 Střevní kokcídie mikroskopičtí výtrusovci (kmen Apicomplexa) z řadou morfologicky odlišných stádií z nichž diagnosticky nejvýznamější jsou oocysty Cryptosporidium parvum (třída Cryptosporidea) parazituje v mikroklcích tenkého a tlustého střeva (člověk, prasata), původce kryptosporodiosy Isospora belli (třída Coccidea) napadá sliznici horní části tenkého střeva (pouze člověk), původce isosporiasy Cyclospora caytanensis (třída Coccidea) parazituje v epitelových buňkách tenkého střeva (člověk), původce cyklosporiasy rozšíření: kosmopolitní přenos: kontaminativní odolnými cystami (fekální znečištění vody a potravin), kryptosporodiosa se šíří i jako zoonosa ze zvířat

44 Střevní kokcídie onemocnění: masivní pomnožení parazita vede k poškození střevního endotelu vodnaté nekrvavé průjmy imunokopetentní jedinci dočasný charakter, onemocnění během několika týdnů ustoupí i bez léčení imunsuprimování a imunodeficientní jedinci trvalé onemocnění s život ohrožujícími následky (dehydratace, rozvrat rovnováhy elektrolytů, malsorpce živin hubnutí) terapie: Cryptosporum parvum není známa účinná terapie, jen podpůrná léčba Isospora belli, Cyclospora cayetanensis kombinace trimethoprimu a sulfometoxazolu

45 Rod Plasmodium kmen: Apicomplexa (výtrusovci), třída: Haematozoea, řád: Haemosporida, čeleď: Plasmodiidae několik μm velcí parazité se složitým vývojovým cyklem parazit dokončuje svůj vývoj v samicích komára rodu Anopheles a Culex (definitivní hostitel) obratlovci (člověk) jsou mezihostiteli rod obsahuje: ~50 druhů parazitujících v savcích (vektor Anopheles) ~40 druhů parazitujících v ptácích (vektor Culex) ~60 druhů parazitujících v plazech (vektor Culex) 4 druhy parazitující v člověku P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae (vektor Anopheles) přenos: inokulativní (sáním nakaženého komára), krevní transfuzí

46 Rod Plasmodium rozšíření: tropy a subtropy, ojedinělý výskyt v mírném pásmu P. falciparum tropy a subtropy (východní Slovensko), v mírném pásmu ojedinělé importované infekce P. vivax celé tropické a subtropické pásmo, zasahuje i do mírného pásma; v minulosti endemický výskyt v povodí Labe, Vltavy, Berounky, Jizery, Dyje a v blízkosti jihočeských rybníků P. ovale západní popřeží Afriky P. malariae tropické a subtropické pásmo Afriky a jižní Ameriky

47 Vývojový cyklus rodu Plasmodium mezihostiel (člověk) je inokulován slinami sajícího komára (1) sporozoiti pronikají do jaterních buněk (z krevního oběhu mizí asi během 1 h) (2) následuje několik cyklů exoerytrocytární (primární) merogonie-vzniká vícejaderný meront jeho jádra se dělí a po týdnu vniká několik tisíc merozoitů (3-4) merozoiti pronikají do erytrocytů, kde se pomnožují erytrocytární (sekundární) merogonie (5) parazit tráví hemoglobin, po rozpadu krvinek merozoiti atakují další erytrocyty (6-9) po několika dnech se dělení v červených krvinkách synchronisuje (záchvaty horečky) asi po 10 dnech se začnou z merozoitů vyvíjet nezrale gametocyty (10-11) gamogonie probíha po nasátí ve střevu komára zralé makrogamety jsou oplodněny bičíkatými mikrogatami (12-14) pohyblivá zygota (ookinet) proniká do střevní tkáně pod vnější elastickou membránu kryjící střevo a vytvoří oocystu (15-16) vyklenutou z povrchu střeva do hemocelu v oocystě vzniká velké množství sporozoitů, po praskutí oocysty migrují do slinných žláz komára (17-19) hypnozoiti merozoiti perzistujících v jaterních buňkách

48 Malárie inkubační doba: 1 4 týdny, počátek nemoci může být zpožděn až o několik měsíců (P. vivax) nespecifické syndromy: bolest hlavy, fotofobie, bolest svalů, nevolnost, zvracení malarický záchvat, náhlý pocit mrazení, třesavka (10-15 minut), s následnou horečkou (2 6 h), poté pocení po odeznění záchvatu se postižený cítí zdráv až do dalšího záchvatu bez léčení se záchvaty opakují pravidelně po dobu několika týdnů až měsíců se slábnoucí intensitou u lidí jinak zdravých jsou nákazy vyvolané P. vivax, P. ovale a P. malariae relativně benigní tropická malárie (P. falciparum) je život ohrožující onemocnění vyvolané adhezí infikovaných erytrocytů ke stěnám kapilár obstrukce zásobovaných orgánů (mozek, ledviny) život ohrožující komplikace ("mozková malárie", edém plic, hypoglykémie, tubulární nekrosa ledvin, srdeční a plicní selhání) anemie při napadení 3 5 % krvinek poškození hostitele reakcí imunitního systému na přítomnost parazita

49 Malárie druh parazita typ malárie inkubační doba intervaly horečky úmrtnost P. vivax malaria tertiana (třídenní) 8-16 dní 48 h - P. ovale malaria tertiana (třídenní) ~15 dní 48 h ± P. malariae malaria quartana (čtyřdenní) dní 72 h ± P. falciparum malaria tropica (tropická) 7-12 dní nepravidelné + rozdíly: v délce trvání exoerytrocytárního stádia, počtu exoerytrocytárních merozoitů, schopnost vytvářet hypnozoity v hepatocytech (oddálení a znovuvzplanutí nemoci), výběr zralosti erytrocytů, které parazit přednostně napadá, délka erytrocytární merogonie, morfologie plasmodia a jím napadených krvinek, pathogenita a geografické rozšíření

50 Malárie diagnostika: mikroskopický nález v krevním preparátu serologické testy (imunofluorescence) molekulárně biologické testy (hybridizace DNA) terapie: okamžité zahájení léčby při prvních příznacích chlorochin (rezistence) chinin sulfát nebo pyrimethamin (Daraprim) v kombinaci se sulfonamidy (Fansidar) popř. merfloquine (Lariam) terciána aplikace antirelapsového Primaquinu poznámky: reaktivace malárie po 2-3 letech přežívající jaterní hypnozoiti (P. vivax) reaktivace malárie po letech nízká parazitémie P. malariae v krvi

51 Babesie kmen: Apicomplexa (výtrusovci), třída: Haematozoea, řád: Haemosporida, čeleď: Babesiidae drobní parazité (1,5 2,0 μm) parazitující v červených krvinkách skotu, drobných hlodavců (myši, myšice, hraboši), psů (B. canis) a člověka merozoiti se nacházejí v erytrocytech po dvojicích, ve tvaru písmene V, někdy ve čtveřicích velikost zoita, poloha v krvince, úhel který dvojice buněk svírá jsou důležité systematické znaky dokončení složitého vývojového cyklu probíhá v členovcích (klíšťata) rozšíření: kosmopolitní přenos: inokulativní sáním nakaženého klíštěte (rod Ixodes), vetření rozdrceného klíštěte do kožní oděrky, nebo spojivky

52 Babesie onemocnění: babesiosa Babesia bovis a B. divergens působí rychle gradující onemocnění (smrtelné u lidí, jimž byla odstraněna slezina) symptomy: horečka, anemie, zvracení, průjem, emoční labilita, deprese, váhový úbytek, zvětšení jater a sleziny, hepatitida, vzácně selhání ledvin B. microti působí mírné formy onemocnění u lidí s intaktní slezinou (únava, horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů, krev v moči - hepatourie) diagnostika: mikroskopické vyšetření krevního roztěru pokus na zvířeti intraperitoneální inokulace křečků terapie: kombinace chininu s klindamycinem, antimalarika (chlorochin) jen zmírňují průběh výměnná transfuse krve s následnou terapii chininem a klindamycinem poznámky: vzácná onemocnění známá z Evropy (B. divergens, B. microti - protilátky) a USA (B. microti nantukettská horečka)

53 Další jednobuněční parazité člověka mikrosporidie (Enterocytozoon bieneusi, Ecephalitozoon hellem, Septata intestinalis, Vittaforma corneum, Trachipleistophora sp.) Balantidium coli Pneumocystis carinii

54 Mikrosporidie říše: Opisthokonta, kmen: Mikrospora vnitrobuněční parazité tvořící drobné oválně vejčité spory (1,5 3,0 μm) se silnou chitinovou stěnou, zeslabenou na vrcholku spory zárodek spory (sporoplasma) je injikován přímo do cytoplasmy hostitelské buňky dlouhou injekční trubicí (pólové vlákno) 1200 druhů ve 150 rodech (nalezeni v tělech téměř všech živočišných kmenů) výskyt: pravděpodoně kosmopolitní zdojem infekce je spora přenos: alimentární cestou, vdechnutím spor, depozice spor na rohovce

55 Mikrosporidie onemocnění: mikrosporodiosa atak enterocytů duodena a jejuna, žlučových cest a epitel dýchacích cest (Enterocytozoon bieneusi) atak útrobních tkání (Septata intestinalis) atak rohovky (Ecephalitozoon hellem, Vittaforma corneum, Trachipleistophora sp.) atak obličejových dutin (Ecephalitozoon hellem) atak tkání ledvin (Ecephalitozoon hellem, Ecephalitozoon cuniculi, Trachipleistophora sp.), mozku a svalů (Trachipleistophora sp.) symptomy: chronický průjem (Enterocytozoon bieneusi, Septata intestinalis) zánět rohovky (Ecephalitozoon hellem, Vittaforma corneum, Trachipleistophora sp.) zánětlivá ložiska v orgánech (Ecephalitozoon cuniculi, Septata intestinalis, Trachipleistophora sp.) zánět obličejových sinusů (dutin) - Ecephalitozoon hellem

56 Mikrosporidie diagnostika: mikroskopický nález spor ve stolici (Enterocytozoon bieneusi, Septata intestinalis), ve stěrech z rohovky (Ecephalitozoon hellem, Vittaforma corneum, Trachipleistophora sp.), v sedimentu moči (Ecephalitozoon cuniculi,septata intestinalis, Trachipleistophora sp.) terapie: albendazol na infekce způsobené Ecephalitozoon hellem, Ecephalitozoon cuniculi,septata intestinalis propamidin isothionát (Brolene) - oční infekce průjmy způsobené Enterocytozoon bieneusi jsou neléčitelné poznámky: oportunní nákazy, klinické příznaky vyhradně u pacientů s AIDS Enterocytozoon bieneusi výskyt u 30 % pacientů s AIDS, kteří trpí chronickými průjmy nemající jinou etiologii

57 Balantidium coli říše: Chromalveoata, kmen: Ciliophora (nálevníci) velká vejčitá hustě obrvená buňka (300 μm) se 2 jádry cysta (70 μm) obsahuje jednoho jedince s viditelnými potravními vakuolami výskyt: kosmopolitní, parazit prasat za normálních okolností se živí střevním obsahem přenos: kontaminativní onemocnění: balantidiosa u některých lidí asymptomatické nálevníci pronikají do střevní sliznice hluboké, někdy perforující vředy chronické krvavě hlenovité průjmy, bolesti břicha hematogení rozsev do jater a dalších orgánů (ve 30 % fatální průběh)

58 Balantidium coli diagnostika: mikroskopické vyšetření čerstvého vzorku stolice (nález nálevníků, nebo cyst) terapie: oxytetracyklin, metronidazol

59 Pneumocystis jirovecii kvasinková houba řádu Pneumocystidales dvě morfologické formy: drobní zoiti nepravidelného tvaru s četnými výběžky kulaté silnostěnné cysty s 8 jednojadernými cystickými tělísky (infekční agens) výskyt: kosmopolitní organismus hostitelsky specifický parazit (člověk, potkan, krysa, myši, králíci, kunovité šelmy, koně, skot) samostatné druhy (P. jirovecii člověk, P. equina kůň, P. carinii potkan, krysa) přenos vzduchem onemocnění: pneumocystosa (zánět plic, plicní nedostatečnost) pouze u jedinců s oslabeným imunitním systémem (AIDS, imunosuprimovaní jedinci, nedonošenci)

60 Pneumocystis jirovecii diagnostika: rentgenologické vyšetření mikroskopické vyšetření obsahu bronchoalveolární laváže terapie kotrimoxazol, pentamidin (aerosol)

61 Literatura Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J. (1996): Lékařská mikrobiologie, Bakteriologie, Virologie, Parazitologie, Marvil, 558 stran. Hausmann K., Hülmann N. (2003): Protozoologie, Academia, 347 stran. Jíra J. (2009): Lékařská protozoologie, Galén, 567 stran. Volf P., Horák P. a kol. (2007): Paraziti a jejich biologie, Triton, 318 stran.

Parazitologie - Excavata - maturitní otázka z biologie

Parazitologie - Excavata - maturitní otázka z biologie Parazitologie - Excavata - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz -?tvrtek, Leden 08, 2015 http://biologie-chemie.cz/parazitologie-excavata-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Excavata P?edm?t:

Více

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium knowlesi krevní apicomplexa intracelulární

Více

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová Protozoa Igor Hochel & Kateřina Demnerová Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými organismy živočiného typu

Více

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Parazitologie MUDr. Drahomíra Rottenbornová Materiál na parazitologické vyšetření Stolice velikosti vlašského ořechu do odběrové nádobky, nemusí být sterilní nelze-li ihned odeslat do laboratoře, uchováváme

Více

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou ADAPTACE TENKÉ STŘEVO průtok obsahu: rychlý (1-4 hodiny) počet mikroorganismů: nízký (10 2-10 3 /ml) úspěšná kolonizace: schopnost proniknout vrstvou mukusu, adherovat nebo proniknout k/do enterocytů parazitičtí

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Paraziti (prvoci, červi, členovci)

Paraziti (prvoci, červi, členovci) Paraziti (prvoci, červi, členovci) Giardia intestinalis I. Prvoci Patogenita: vodnaté průjmy Terapie: metronidazol Dg.: cysty a trofozoiti ve stolici, trofozoiti v duodenální šťávě Epidemiologie: kontaminovaná

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 Parazitologie OCH/PAR ing. Kamil Kořistek, Ph.D. LS 2012/2013 MALÁRIE Apicomplexa, Třída Haematozoea, Čeleď Plasmodiidae, Rod Plasmodium Některé druhy Plasmodium přenašeči

Více

ÚVOD. Chtěl bych poděkovat recenzentům RNDr. Petru Krejčímu, Ph.D. a Ing. Petru Funkovi za korekturu chyb a vypracování oponentských posudků.

ÚVOD. Chtěl bych poděkovat recenzentům RNDr. Petru Krejčímu, Ph.D. a Ing. Petru Funkovi za korekturu chyb a vypracování oponentských posudků. Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ PARAZITOLOGIE... 5 Ekologické klasifikace parazitů... 5 Sociální parazitismus... 6 Definice životního cyklu parazita... 8 Způsoby přenosu a šíření cizopasníků... 9 Bariéry přenosu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Čvančarová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Anna Čvančarová Studijní

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky:

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky: Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Krista Obecné znaky: PRVOCI starobylé organismy velikost v mm a menší (mikroskopická velikost) kosmopolitní výskyt tělo=1 buňka eukaryotická

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu. Říše Prvoci (Protozoa) - Mikroorganismy - Jednobuněční - Jedná se o živočišnou buňku s dalšími (rozšiřujícími) strukturami Opora, ochrana - Pelikula - tuhá blanka na povrchu (nemají ji měňavky) - Schránka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Antiparazitární programy proti vnitřním parazitům psů a koček Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. Prof. MVDr.

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Horečky na zahraničních cestách (Evaluation of fever in the international traveler)

Horečky na zahraničních cestách (Evaluation of fever in the international traveler) 1 Studijní materiál důchodce č. 204 Září 2004 Horečky na zahraničních cestách (Evaluation of fever in the international traveler) Blair Janis E. Postgraduate Medicine, Vol. 116, No 1 / July 2004 / 2004

Více

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY PROKARYONTA Dominují biosféře (biomasa předčí váhu eukaryot 10-násobně) Známo asi 5 000 druhů Výskyt téměř ve všech prostředích Menšina způsobuje závažná

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové. Předmět: Biologie. Přidal(a): stejsky. Živočichové

Otázka: Jednobuněční živočichové. Předmět: Biologie. Přidal(a): stejsky. Živočichové Otázka: Jednobuněční živočichové Předmět: Biologie Přidal(a): stejsky Živočichové velikosti buněk: vaječná buňka - 200µm nervová buňka - 150μm spermatická buňka - 60µm červená krvinka - 7µm živočišné buňky

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Základní pojmy Parazit (x parazitický organismus) Fekálně-orální transport Protozoa

Více

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie Seznam vyšetření - parazitologie Název Materiál/pacient Provádí se Doba odezvy Kód ZP Poznámka Toxoplasmóza celkové protilátky (komplement-fixační reakce) Pupečníková krev Plodová voda (předběžný výsledek,

Více

sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012

sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012 sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PLAQUENIL 200 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Hydroxychloroquini

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum sp.zn.sukls213147/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Klimicin injekční roztok clindamycinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

160330_v17.0_Vidaza_PI_CS_PRINT B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

160330_v17.0_Vidaza_PI_CS_PRINT B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 27 Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá Předškolní věk Zpracovala: Jana Černá Charakteristika Růst a vývoj Nejčastější patologie Výživa u dětí Poruchy výživy Předškolní období období od 3 do 6 let Dítě zpravidla navštěvuje mateřskou školu Začínají

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie

Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie 14.1 Původci mykóz, vyšetřovací metody v mykologii 14.1.1 Houby obecně Houby jsou eukaryotní organismy, tvoří samostatnou říši vedle říše ţivočišné a

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

V.TOR OSTRAVA MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ

V.TOR OSTRAVA MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ V.TOR TORŠOVÁ,, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ KLASIFIKACE MYKOPLASMAT INFEKCE RESPIRAČNÍ UROGENITÁLNÍ (STD) M. PNEUMONIAE M. GENITALIUM

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Markéta Geleneky Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí.lfuk a Nemocnice Na Bulovce Praha Toxoplasmóza v graviditě Původce:

Více

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI VŠEOB/2

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI VŠEOB/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Všeobecné lékařství str. 1 Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 -

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 - Upraveno dle BP Martiny Slapničkové Zdroj obrázků: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ Pomoc při elektronickém zpracování: Petr Soukal ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZITŮ - 1 - STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica PROTOZOA

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Lenka Klimešová FN U sv.anny Brno

Lenka Klimešová FN U sv.anny Brno Lenka Klimešová FN U sv.anny Brno Definice a dělení hepatitid hepatititidy: záněty (histologické změny) jaterní tkáně virového původu virové hepatitidy A G ostatní hepatitidy metabolická (Wilsonova choroba,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls15507/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENTIZOL vaginální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Metronidazolum 500 mg v 1 vaginální tabletě. 3. LÉKOVÁ FORMA Vaginální

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Obranné mechanismy organismu, imunita Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Prosinec 2010 Mgr. Radka Benešová IMUNITNÍ SYSTÉM Imunitní systém

Více

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH Obsah... 2 3 1. Přehled nejznámějších infekčních onemocnění... 4 1.1 Nákazy přenášené

Více

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Zoologie - cvičení Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Prezentace online: http://old.mendelu.cz/~zooapi/zool/vyuka.htm Doporučená

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité Otázka: Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Lenka Dolejšová Nebuněčné organismy, bakterie, sinice, význam Systém: Nadříše- Prokaryota Podříše - Nebuněční- viry

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Základy ADME a toxického hodnocení léčiv v preklinickém vývoji OCH/ADME LS 2012/2013 Metodické přístupy ke studiu toxických účinků vyvíjených látek při vývoji léčiv 10.4.2013

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr hlísti dvouvrstevní (pseudocoel) tělo: protáhlé nečlánkované válcovité koběma koncům se zužuje hlísti pokožka jednovrstevná silná kutikula (ochrana) pružné a

Více

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Legislativa Zákon č.258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Díl 2 Ochranná dezinfekce,dezinsekce

Více

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY MGR. IVA COUFALOVÁ POHLAVNÍ CHOROBY choroby přenosné převážně pohlavním

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ Markéta Vojtová Ultrasonografie 1 Nepřímá vyšetřovací metoda Nezatěžuje zářením UZ sonda vysílá krátké impulzy zvukového vlnění a přijímá malou část odražené

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP Principy šíření infekce Infekce a paraziti Žáci 1. stupně

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI

8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI 8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI A. Stavba buňky prvoků, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů prvoků, jejich význam B. Tkáně mnohobuněčných, rýhování zygoty, vývoj zárodečných listů, živočišné houby

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg tablety terbinafini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg tablety terbinafini hydrochloridum sp.zn.: sukls195142/2011, sukls195255/2011 a k sp.zn.: sukls151500/2010, sukls69655/2011, sukls197638/2011, sukls210296/2012, sukls62199/2012, sp.zn. sukls151501/2010, sukls69648/2011, sukls197650/2011,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

DNÍ ZÁKLAD III INTEGROVANÝ VĚDNV. BIOLOGIE Předn. Ing. Helena Jedličkov. ková TAKSONOMIE = KLASIFIKACE ORGANISMŮ VIRY, BAKTERIE, HOUBY. č.

DNÍ ZÁKLAD III INTEGROVANÝ VĚDNV. BIOLOGIE Předn. Ing. Helena Jedličkov. ková TAKSONOMIE = KLASIFIKACE ORGANISMŮ VIRY, BAKTERIE, HOUBY. č. INTEGROVANÝ VĚDNV DNÍ ZÁKLAD III BIOLOGIE Předn ednáška č.3, TAKSONOMIE = KLASIFIKACE ORGANISMŮ VIRY, BAKTERIE, HOUBY Ing. Helena Jedličkov ková Obsah: I. Úvod: TAXONOMIE ORGANISMŮ ( TŘÍDĚNÍ = KLASIFIKACE)

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221098/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum sp.zn. sukls272322/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Biologie zadání č. 1

Biologie zadání č. 1 Biologie zadání č. 1 Otázky za 3 body 1. Pojmem vitální kapacita plic označujeme: a) objem vzduchu v horních dýchacích cestách b) objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu c) objem vzduchu vydechnutý

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Urogenitální infekce Infekce močových cest Genitouretrální infekce u muže Infekce reprodukčních orgánů ženy MUDr. Drahomíra Rottenbornová ZDZ-1 Infekce močových cest 2 Infekce močových cest Výskyt: výrazně

Více

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Vylučovací soustava Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Anatomické a fyziologické zvláštnosti uropoetického systému novorozenec, kojenec

Více

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku Vyučovací předmět: Základy epidemiologie a hygieny Škola: SŠZZE Vyškov Učitel: Mgr. Šárka Trávníčková Třída: 2. B Počet žáků: 20 Časová jednotka: 1 vyučovací

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci živočichové s plochým tělem cíl - popsat stavbu těla, orgánové soustavy, rozmnožování - uvést příklad cizopasných ploštěnců - objasnit vývoj - chápat význam hygieny a nutnost prevence

Více

Na úvod www.medmicro.info

Na úvod www.medmicro.info Lékařská mikrobiologie pro ZDRL Týden 23: Základy lékařské parazitologie Ondřej Zahradníček zahradnicek@fnusa.cz Na úvod www.medmicro.info Co nás dnes čeká Obecná parazitologie Speciální parazitologie

Více

Infekce GIT. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Infekce GIT. MUDr. Drahomíra Rottenbornová MUDr. Drahomíra Rottenbornová Charakteristika jeden z nejrozšířenějších zdravotních problémů, patří k nejčastějším onemocněním po chorobách dýchacího traktu KO: většinou náhle vznikající průjem, bolesti

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Controloc 40 mg, enterosolventní tablety. (Pantoprazolum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Controloc 40 mg, enterosolventní tablety. (Pantoprazolum) Sp.zn.sukls43597/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Controloc 40 mg, enterosolventní tablety (Pantoprazolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. AZITROX 250 AZITROX 500 potahované tablety azithromycinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. AZITROX 250 AZITROX 500 potahované tablety azithromycinum sp.zn.: sukls25052/2011, sukls25147/2011 a k sp.zn.: sukls214811/2011, sukls214818/2011, sukls52886/2013, sukls52887/2013, sukls102492/2013, sukls102493/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 0 0 9 3 6 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení Chov jelena lesního Druh Cervus elaphus jelen lesní se u nás rozšířil ve čtvrtohorách, a jednalo se o nejmohutnější přežvýkavou parohatou zvěř, přizpůsobenou v původních stepích až lesostepích rychlému

Více

Stanovení autoprotilátek Seminář 7: diagnostika

Stanovení autoprotilátek Seminář 7: diagnostika Testy autoimunity Stanovení autoprotilátek Seminář 7: diagnostika autoimunitních chorob II IMUNITNĚ ZPROSTŘEDKOVANÉ ANÉMIE typ onemocnění primární sekundární Coombsův test IgG C3 autoimunitní hem. anémie

Více

Nebuněč. Vira) Milan Dundr

Nebuněč. Vira) Milan Dundr Nebuněč ěční viry (Vira( Vira) Milan Dundr Základní charakteristika: nitrobuněč ěční parazité nemají vlastní metabolický aparát nemají aparát t pro syntézu bílkovinb je to holý genetický program uvnitř

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: BIOLOGIE ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: porovná rozdíl v pozorování pouhým okem, lupou, mikroskopem pozoruje lupou, mikroskopem rozlišuje základní

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin. Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin. Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce Vedoucí práce: MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. Vypracovala: Eva Procházková Brno 2010

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů DIPLOMOVÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agroekologie Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí katedry:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls228408/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum ( vitamin

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztoku pantoprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více