Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová"

Transkript

1 Jednobuněční eukaryotní parazité Igor Hochel & Kateřina Demnerová

2 Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými organismy živočiného typu parazitismus forma soužití organismů, kde jeden organismus (parazit) žije na úkor druhého (hostitel) tj. získává z hostitele živiny a zvyšuje tak svou biol. zdatnost, škodí hostiteli, avšak nemusí jej zabít jedhohostitelští parazité vicehostitelští parazité (neparazitický cyklus vývoje) definitivní hostitel mezihostitel interakce, vzájemné působení parazita a hostitele jsou mnohočetné a komplikované a dané historií vzájemného soužití obou organismů (pathogenita parazita dána vlivem parazita i reakcí imunitního systému hostitele) endoparazit tkáně a tělní dutiny (protozoa, červi) ektoparazit tělní povrch (členovci) epidemiologie parazitos koloběh infekce zvíře-zvíře, zvíře-člověk, člověk-člověk

3 Základní pojmy rozšíření parazitů: kosmopolitní omezení na určité typy klimatu omezení na určité sociální prostředí člověka (úroveň hygieny, způsob života, potravní zvyklosti, chov domácích zvířat) oportunní parazité napadají člověka pouze za určitých okolností (oslabený imunitní systém) přenos parazitů: alimentární nákaza pozření některých stádií parazita (cysty, vajíčka) hygienická úroveň dané sociální skupiny, dostupnost nezávadné vody pozření potravy obsahující vývojová stádia parazita (kulinářské a potravní zvyklosti etnika [syrové nebo tepelně nedostatečně upravené maso]) průnik pokožkou (háďátko střevní, schizostomy) inokulační nákaza (transfuse-malárie, transplantace srdce, ledvin-toxoplasmosa, kostní dřeň-plicní infekce mikrosporidiemi) inhalační (améby) a intranazální nákaza (cysty a trofozoiti ve vodě- neagleriosa) přenašeči (pijavky, hmyz)

4 Základní pojmy faktory podporující šíření parazitů: masová migrace obyvatel ze zaostalých nebo válkami postižených oblastí cestovní ruch a turistika do oblastí endemického výskytu parasitos změny v lidké populaci (růst počtu jedinců s oslabeným imunitním systémem, stárnutí populace) zhoršování životního prostředí (nárůst urbanizace, pokles hygienických a zdravotnických standardů, odlesňování, důlní činnost, zemědělství a pastevectví) změny v genomu infekčního agens (rezistence parazitů na užívaná chemoterapeutika) změny životního stylu obyvatel (potravní návyky a preference)

5 Taxonomické rozdělení jednobuněčných eukaryot megaskupiny, říše: Opisthokonta Amobeozoa Plantae Chromalveolata Rhizaria Excavata pojmy prvoci a protista nepředstavují taxonomickou, ani fylogenetickou jednotku

6 Jednobuněčné eukaryotní organismy u člověka se uplatňují jako parazité: zažívacího traktu (střevní měňavky, Giardia, střevní kokcídie) urogenitálního traktu (Trichomonas vaginalis) centrálního nervového systému (Toxoplasma gondii, Acanthamoeba sp., Balamuthia mandrinalis) krevního a lymfatického systému (trypanosomy, leismanie, plasmodia, babesie) parazité tkání různých orgánů (Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, Entamoeba histolytica)

7 Řád Trypanosomatida zahrnuje bičíkovce vybavené jediným bičíkem, z druhého bičíku je zachováno bazální tělísko bičík vychází z prohlubně na povrchu buňky periflagelární kapsy a je propojen s cytoplasmatickou lamelou undulující membránou kinetoplast úsek mitochondrie ve kterém je nahromaděno značné množství DNA (až 40 % celk. množství DNA organismu) glykosom mikrotělísko obsahující glykolytické enzymy všichni zástupci jsou parazitičtí (hmyz, obratlovci, rostliny) polymorfie schopnost vytvářet morfologicky i fysiologicky odlišná stádia rozlišení podle délky bičíku, polohou kinetoplastu, přítomností undulující membrány

8 Hlavní vývojová stádia tryposomatid A amastigot, B promastigot, C epimastigot, D - trypomastigot

9 Rozdělení trypanosomatid jednohostitelská (monogenetická) Trypanosomatida bičíkovci trávicího ústrojí hmyzu (Leptomonas, Crithidia, Blastocrithidia, Herpetomonas) bičíkovci kolující mezi fytofágním hmyzem a rostlinami (Phytomonas) dvouhostitelská (digenetická) Trypanosomatida bičíkovci kolující mezi bezobratlým přenašečem a obratlovci (hostitel) Trypanosoma, Leishmania, Endotrypanum

10 Rod Trypanosoma bičíkovci parazitující prakticky na všech třídách obratlovců přenašeči: hmyz (řád Diptera a Heteroptera) pijavky v přenašeči dochází k podstatné části vývoje parazita (množení a diferenciace) rozdělení podle způsobu přenosu: sterkorární trypanosomy kontaminativní infikace (T. theileri, T. cruzi) salivární trypanosomy inokulativní přenos (T. evansii, T. equiperdum, T. brucei, T. rhodensiense, T. gambiense) trypanosomy ryb a obojživelníků (přenos pijavkami; T. carrasii, T. rotatorium)

11 Trypanosoma rhodensiense a T. gambiense spolu s T. brucei nejdůležitější salivární trypanosomy rozšíření: v roztroušených oblastech Afriky v tzv. glosinovém pásmu (15 sš jš.) přenašeči: mouchy rodu Glossina (tse-tse) ve kterých bičíkovci prodělávají složitý vývoj (trávicí trakt, sosák, slinné žlázy) zdroje infekce: nemocný člověk (T. gambiense) rezervoárová zvířata (T. rhodensiense) Trypanosoma brucei Glossina morsitans

12 Trypanosoma rhodensiense a T. gambiense T. rhodensiense původce akutní (východoafrické) spavé nemoci probíhá několik týdnů (2 4 měsíce), bez léčení smrtelná rozšíření východní část Afriky, oblast savan ("savanové glosiny") T. gambiense původce chronické (západoafrické) spavé nemoci probíhá několik let (1 6 let), bez léčení smrtelná rozšíření: západní Afrika ("říční glosiny")

13 Spavá nemoc obdobný průběh u obou druhů trypanosom časné stádium nemoci v místě vpichu vzniká kůži lokální zánětlivé ložisko (trypanosomový šankr) z inokulované oblasti se trypanosomy šíří do krevního oběhu a lymfatického systému invaze do krevního řečiště je doprovázena periodicky se opakujícími horečkami, invaze lymfatického systému lymfadenopatií a zduřením uzlin rozvinuté hemalymfitické stádium nepravidelné horečky, bolesti hlavy a kloubů, malátnost a anémie v pozdním stádiu pronikají trypanosomy do CNS bolesti hlavy, poruchy spánku, psychické změny, kachetizace, smrt variabilní povrchové glykoproteiny vyčerpání imunitního systému v důsledku neustálé aktivace, uvolňování toxinů a antigenů z rozpadlých buněk trypanosom

14 Trypanosoma rhodensiense a T. gambiense diagnostika: mikroskopický nález bičíkovců v krvi (hromadná preventivní vyšetření), punktátu mízních uzlin a mozkomíšního moku serologické testy DNA hybridisace terapie: před proniknutím trypanosom do CNS Suramin, pentamidin (aromatický diamidin) po proniknutí trypanosom do CNS organické sloučeniny arsenu (Melarsoprol) α-difluoromethylornitin (Eflornitin, Ornidyl)

15 Trypanosoma cruzi sterkorární trypanosoma původce Chagasovy choroby (americká trypanosomosa) infikuje člověka a asi 100 druhů divokých a hospodářských zvířat (koluje v přírodě nezávisle na člověku) vyskytují se v krevním řečišti (nemnoží se), nebo v buňkách různých tkání, kde se pomnožuje rozšíření: mírný, subtropický a tropický pás na americkém kontinentu (severní Argentina - Texas) přenašeči: ploštice rodu Triatoma a Rhodnium způsob přenosu: kontaminativní (vetřením infekčních stádií trypomastigotů do kožní oděrky, nebo oční spojivky) krevní transfuzí

16 Trypanosoma cruzi životní cyklus T. cruzi: ve střevu ploštice se T. cruzi množí v podobě epimastigotů, v rektu ploštic se transformuje do infekčního stádia trypomastigota ploštice sají krev člověka a defekují do těla hostitele se trypanosomy dostávají kožními oděrkami, nebo vetřením do sliznice nebo spojivky (jednostranný zánět spojivky, zduření očních víček Romaňův syndrom) v místě vniknutí do hostitele vzniká drobný zánětlivý infiltrát trypomastigoti pronikají do buněk hostitele kde se množí jako drobní amastigoti po několika děleních a praskutí buňky se amastigoti mění v trypomastigoty (iniciace nákazy dalších buněk hostitele, infikování ploštic)

17 Chagasova choroba závažné onemocnění s dvoufázovým průběhem akutní fáze: bez nebo s mírnými příznaky u dětí - nepravidelné horečky, bolesti ve svalech, hepatosplenomegálie (zduření sleziny a jater) zánět srdeční nitrobány (endokarditis) smrtelné chronická fáze (10 40 let): bez příznaků zánět srdečního svalu (myokarditis) zbytnění jícnu (megaoesofagus) zbytnění tlustého střeva (megacolon) neexistuje účinná terapie (částečně účinné deriváty nitrofuranu - nifurtimox) diagnostika: mikroskopický nález bičíkovců v krvi (akutní fáze onemocnění) serologické testy a molekulárně-biologické techniky (PCR) kultivační stanovení z punktátu mizních uzlin a sterna xenodiagnostické metody (ploštice) vyšetření je komplikováno výskytem nepathogení T. rangeli

18 Rod Leishmania bičíkovci cirkulující mezi obratlovci a komárům podobného hmyzu rodu Flebotomus (Starý svět) a Lutzomya (Nový svět) v trávicím traktu přenašečů se vyskytují ve stádiu promastigotů ( ,5-3,5 μm) v organismu obratlovců se pomnožují v makrofázích ve stádiu drobných amastigotů (2,5-5 1,5-2 μm) rod Leishmania zahrnuje řadu morfologicky nerozlišitelných komplexů druhů tradiční rozlišení podle hostitelů, klinického obrazu onemocnění, geografického rozšíření a pod. exaktní rozlišení biochemické testy, molekulárně-biologické metody (RFLP-PCR, DNA sondy) parazitologicky významné: 6-7 druhů s poddruhy rozšíření: oblasti mírného pásma, subtropů a tropů přenos: inokulativní při sání krve nakaženými flebotomy

19 Vývojový cyklus leishmanií 1 inokulace hostitele promastigotními stádii, 2 fagocytace buněk parazita makrofágy, 3 transformace buněk parazita na formu amastigota, 4 pomnožení amastigot v makrofágu, uvolnění buněk a šíření infekce, 5-7 infikace flebotomů, a vývoj parazita ve střevní tkáni flebotoma ve formě promastigot MA makrofág, FV fagolysozom, AM - amastigot

20 Leishmania sp. onemocnění: leishmaniosy známy u všech řádů savců, lidské leishmaniosy jsou převážně zoonosy, vyjímečně antroponosy infekce vždy začíná v kůži hostitele kožní leishmaniosy lokalisovány pouze v kůži kožně-slizniční leishmaniosy rozsev parazita z kůže do sliznic viscerální (útrobní) leishmaniosy invase parasitů do vnitřních orgánů (mízní uzliny, slezina, játra, kostní dřeň) přechodné formy jsou určeny vlastnostmi parasita a na stavu imunitního systému postiženého jedince Laishmania tropica původce "suchého vředu" tj. kožní formy laishmaniosy Starého světa rozšíření: jižní Evropa, severní Afrika, Blízký východ a střední Asie antroponosa (reservoár: damani?) po měsících spontánní vyhojení vředu po kterém zůstává trvalá jizva

21 Leishmania sp. Leishmania major původce "vlhkého vředu" (kožní forma zoonotické leishmaniosy) rozšíření: Afrika, Asie, Blízký a Střední východ (aridní oblasti s řídkým vegetačním pokryvem a výskytem norujících hlodavců) symptomy: mokvající vřed, který se spontánně vyhojí v průběhu 3 6 měsíců rezervoár: hlodavci (pískomil) Leishmania mexicana (komplex poddruhů) původce kožní leishmaniosy ve Střední Americe rezervoár: lesní hlodavci Leishmania brasiliensis (komplex poddruhů) původce kožních a kožně-slizničních leishmanios Leishmania brasiliensis subsp. brasiliensis původce nejtěžší formy kožně-slizniční leishmaniosy (kožní vřed nosohltan, ústní sliznice chrupavčité tkáně obličeje) onemocnění může končit smrtelně rozšíření: jižní Amerika rezervoár: hlodavci

22 Leishmania sp. Leishmania infantum původce dětské viscerální leishmaniosy Starého světa symptomy: horečka, anémie, zduření sleziny splenomegalie rozšíření: oblast Středomoří rezervoár: psovité šelmy, člověk je náhodný hostitel oportunní infekce u pacientů s AIDS Leishmania donovani (komplex poddruhů) původce nejtěžší formy viscerální leishmaniosy ("kala-azar" černá nemoc) symptomy: kolísavé horečky, anemie, mohutné zvětšení sleziny a jater (hepatosplenomegalie), lymfadenopatie, ztmavnutí kůže neléčená chroba smrt kachexií (několik měsícu až let) rozšíření: indický subkontinent (antroponosa), střední a východní Afrika (zoonosa) rezervoar (vých. Afrika): cibetkovité a kočkovité šelmy

23 Leishmania sp. diagnostika: mikroskopické a kultivační vyšetření materiálu z kožních afekcí a biopsie (sternum, lymfatické uzliny) vyšetření přítomnosti specifických protilátek v séru (pouze viscerální leishmaniosy) terapie: sloučeniny antimonu (stiboklukonát sodný, meglumin antimonát) aromatické diamidiny (pentamidin) amfotericin B, ketokonazol - kožní leishmaniosa amfotericin B ve formě liposomů - viscerální leishmaniosa

24 Giardia intestinalis trofozoid je bičíkovec s osově symetrickou buňkou hruškovitého tvaru ( μm), vybavenou 2 jádry, párovými organelami a 4 páry bičíků perixosom a mitochondrie chybí (mitosom) tvoří 4 jaderné cysty (přenos infekce) k přichycení na povrch enterocytů jsou giardie vybaveny přísavným diskem (mikrotubuly a lamely giardinu) mediánní těliska (nepathogenní druhy G. agilis pulci, G. ardae vodní ptáci, G. muris - hlodavci) parazitologicky nejvýznamější komplex druhů morfologicky nerozlišitelné zvířecí a lidské G. intestinalis, (přenos zvířecích giardií na člověka?) rozšíření: kosmopolitní přenos: alimentární, vodou znečištěnou cystami, fekálně kontaminované potraviny infekční dávka je malá (několik cyst)

25 Giardia intestinalis onemocnění giardiosa inkubační doba: 1 3 týdny po pasáži žaludkem cysty v duodenu excystují a vzniklí trofozoidi pronikají do jejuna popř. žlučových cest a žlučníku bičíkovci se ve střevě intenzivně množí adherují přísavným diskem k enterocytům a mechanicky je poškozují. nepronikají do tkání v dolní části tenkého střeva vznikají 4 jaderné cysty, které spolu s výkaly opouštějí tělo hostitele (nepravidelně opakované vyšetření) symptomy: bičíkovci dráždí tkáň na kterou přisedají asymptomatický průběh urputné nekrvavé průjmy bez příměsí, bolesti břicha, nevolnost až zvracení, pocit slabosti, ztráta chuti, ztráta tělesné hmotnosti steatorrhea poruchy příjmu tuků ( mastná stolice) malabsorpce živin a vitaminů u dětí celkové neprospívání akutní průběh, onemocnění samovolně vymizi po několika týdnech (reinfekce) chronický průběh (několik let)

26 Giardia intestinalis diagnostika: mikroskopické vyšetření stolice (cysty) záchyt trofozoitů v duodenální tekutině (sondáž) terapie: 5-nitroimidazoly (metronidazol, tinidazol) Poznámky: časté střevní onemocnění v zemích s nízkými hygienickými standardy syptomatické většinou jen u dětí v zemích s vysokými hygienickými standardy hromadné epidemie s vyraznými symptomy (zdrojem nákazy je nejčastěji pitná voda cysty přežívají chlorování)

27 Trichomonas vaginalis bičíkovec s nepravidelně oválnou až hruškovitou buňkou ( μm) se 4 předními bičíky a jedním zpětným bičíkem asociovaným s krátkou undulující membránou organela energetického metabolismu hydrogenosom parabazální aparát vyvinutý Golgiho aparát asociovaný s jádrem prostřednictvím žíhaných parabazálních fimbrií axostyl svazek mikrotubulů procházející osou buňky rozšíření: specifický parazit lidského urogenitálního traktu, kosmopolitní onemocnění: lidská urogenitální trichomonosa přenos: pohlavní cestou inkubační doba: několik dní až 1 měsíc u většiny mužů a poloviny žen asyptomatický průběh nosiči muži vyjimečně zánět prostaty a nadvarlat, sterilita ženy zánět vaginy a děložního hrdla (zarudnutí sliznic, subjektivně nepříjemné pocity pálení, svědění), provázený tvorbou páchnoucího pěnovitého sekretu (s přítomností polymorfonukleárních leukocytů), zanedbaný chronický zánět může vést ke sterilitě bez léčení se zánět obvykle zmírní, trichomonády nevymizí a zánět se může opakovat (těhotenství, předčasný porod) osoby trpící trichomosou jsou vnímavější k infekci virem HIV

28 Trichomonas vaginalis diagnostika: mikroskopie stěru z vaginální sliznice mikroskopie výtěru utetry, vyšetření močového sedimentu (muži) kultivační vyšetření na speciálních půdách pro trichomonády terapie: 5 nitroimidazolové preparáty (Metronidazol, Entizol) nutno přeléčit oba sexuální partnery poznámka: nejčastější lidské onemocnění s odhadovanou prevalencí 2-5% ve zdravé ženské populaci a tomu odpovídající % populace mužské výrazně vyšší výskyt u určitých sociálních skupin symptomy jsou ovlivněny fysiologickým stavem hostitele popř. souběžnými infekcemi jinými pathogeny

29 Nákazy způsobené volně žijícími měňavkami říše Amoebozoa velká skupina drobných měňavkovitých organismů vytvážejí typická široká lobopodia, nebo nitkovité nesplývající panožky rod Entamoeba se pohybuje pouze pomocí jediné panožky z medicínského hlediska významné měňavky jsou amfizoické organismy tj. žijící volně v půdě a vodě, avšak schopné parazitovat živočichy

30 Acanthamoeba sp. drobné měňavky, vytvářející typické široké panožky s trnitými výběžky několik desítek druhů, několik je termotolerantních v žádném vývojovém stádiu netvoří bičíkatá stádia cysty: vlnovitě zprohýbaná vnitřní vrstva extrémně odolné k nepříznivým vnějším podmínkám rozšíření: kosmopolitní přenos: vdechnutí cyst, kožní oděrky

31 Acanthamoeba sp. onemocnění: granulomatosní amébová encefalitida postihuje imunosuprimované jedince (transplantace, nemocné s nádorovým onemocněním, diabetici, alkoholici) trofozoiti jsou krví roznášeni do vnitřních orgánů především CNS (rozsáhlá zánětlivá ložiska) symptomy: pomalý nástup a průběh (bolesti hlavy, nevolnost, ztuhlost šíje, ochrnutí lícního nervu) neexistuje účinná terapie ~100 % úmrtnost (stovky případů) akantamébová keratitis postihuje jedince nosící kontaktní čočky (nedostatečná hygiena) poranění oka je vstupní branou infekce, parazit se množí v tkáních rohovky chronický bolestivý zánět (obtížná léčba, transplantace rohovky) kožní a systémové infekce pozn. akantaméby jsou hostiteli bakterí rodu Legionella

32 Balamuthia mandrinallis akantamébám podobný organismus vytváří bizarně větvené panožky a velmi odolné cysty z trojitou stěnou volně žijící měňavka živicí se eukaryotickými organismy onemocnění: granulomatosní amébová encefalitida postihuje imunokompetentní jedince neexistuje účinná terapie (~100% úmrtnost cca sto případů) kožní infekce

33 Entamoeba histolytica rod Entamoeba jednojaderné buňky s chudou organelovou výbavu chybí mitochonrie (mitosom), Golgiho aparát, perixosomy, bičíky a bazální tělíska výskyt: střevní sliznice obratlovců, některé druhy žijí volně (E. moshkovskii) z parazotologického hlediska nejvýznamější druh E. histolytica rozšíření: kosmopolitní onemocnění: měňavková dysenterie (extraintestinální nákazy: jaterní absces) E. histolytica je nejrozšířenější lidský parazit (480 mil. postižených, pouze 10 % symptomatických případů) přenos: alimentární cestou cystami (znečištěná voda, fekální znečištění potravin)

34 Vývojový cyklus E. histolytica 1 čtyřjaderná buňka opouštějící cystu, 2-4 dělení buňky vedoucí k trofozoidům formy minuta, 5-10 dělení a encystace formy minuta, 11 - měňavka adherující k střevní sliznici a měnící se na formu magna, 12 a 13 forma magna pronikající do submukosy a množící se v podslizničním vazivu

35 Entamoeba histolytica symptomy (při napadení sliznice): závislé na intenzitě napadení mírné a nespecifické gastrointestinální potíže těžké průjmy s příměsí krve a hlenu ve stolici jaterní absces zvětšení jater, horečka, hubnutí, bolesti v pravém podžebří poznámka: hematogenní rozsev do jater, kůže, mozku neléčená extragastrointestinální forma je smrtelná u mnoha lidí nakažených E. histolytica k onemocnění nedojde, améby asi po 1 roce vymizí

36 Entamoeba histolytica cysta E. histolytica diagnostika: mikroskopický nález cyst popř. trofoidů ve stolici (komplikováno současným výskytem nepathogenního druhu E. dispar) serologické metody na přítomnost Ig (aglutinační, imunofluorescenční, ELISA) jsou positivní při invasivní formě infekce sonografie jaterního abscesu terapie: symptomatičtí nosiči Metronidazol v kombinaci s Endiformem extraluminární formy 5-nitroimidazoly (Metronidazol, Tinidazol), u těžkých případů v kombinaci s tetracyklinem tkáňové léze Metronidazol jaterní abscesy medikamentosně, nebo chirurgicky poznámka: zaznamenány velké epidemie většinou při hromadném přesunu obyvatelstva (války, uprchlíci), nízké hygienické standardy v ČR je amébová úplavice vzácná, většinou se jedná o importované onemocnění

37 Neagleria fowleri amfizoický améboflagelát z kmene Heterolobosea (v životním cyklu se střídají stádia měňavky a bičíkovce) Neagleria fowleri vytváří měnavku, bičíkovce se dvěma bičíky a cystu výskyt: kosmopolitní (termální prameny, oteplená voda do 45 C (elektrárny, teplárny, bazény) onemocnění: primární amébová meningoencefalitida (PAME) bolesti hlavy, horečka, zvracení, křeče, koma, smrt do 3-6 dnů po nástupu onemocnění přenos: vniknutím kontaminované vody do nosní dutiny měňavková stádia invadují podél čichového nervu přímo do mozku, kde lyzují a fagocytují mozkové buňky

38 Neagleria fowleri diagnostika: mikroskopický nález měňavek v mozkomíšním moku kultivace měňavek na speciálních půdách post mortem nález v histologickém materiálu s následnou imunofluorescenční identifikací terapie: vzhledem k rychlému průběhu onemocnění není po objevení příznaků postiženého vyléčit amfotericin B podávaný přímo do míšního kanálu (6 pacientů zachraněno z asi 200 postižených) poznámka: největší epidemie PAME (zemřelo 16 dětí) v letech Ústi nad Labem (zdroj nákazy: špatně udržovaný plavecký bazén)

39 Toxoplasma gondii kmen: Apicomplexa (výtrusovci), třída: Coccidea, řád: Eimeriida, čeleď: Toxoplasmatidae Toxoplasma gondii je střevní kokcídie koček a kočkovitých šelem (definitivní hostitel) mezihostitel: 200 druhů teplokrevných obratlovců (člověk) rozšíření: kosmopolitní organismus - nejčastější parazit člověka a domácích zvířat (v ČR do kontaktu přichází cca 40 % starších 40 let) infekční stádium: rezistentní oocysta ve volné přírodě přežívá rok i déle do prostředí se cysta dostává s trusem kočky (vykučování cyst probíhá omezenou dobu 5-20 dní) ve velkém množství (10 6 cyst denně), vylučování se může obnovit komplikovaný životní cyklus merogonie gamogonie sporogonie přenos: alimentární cestou potraviny kontaminované oocystami (sušené potraviny přístupné kočkám a drobným hlodavcům, syrová vejce, nepasteurisované mléko) nedostatečně tepelně upravené maso jiných mezihostitelů transplacentárně

40 Vývojový cyklus Toxoplasma gondii alimentární nákaza oocystami (2) uvolnění sporozoitů z cysty, pronikání do buněk hostitele (3) asexuální pomnožení (merogonie), šíření do dalších tkání (lymfatické uzliny, svaly, oko, mozek) tachyzoiti (3) pozdější stádia vznik tkáňových cyst obsahující bradyzoity banánovitého tvaru klidové stádium (5) je-li tkáň s tkáňovými cystami pozřena dalším mezihostitelem pokračuje merogonie a vznik tkáňových cyst v novém hostiteli (6-7) cyklus se uzavírá ve střevě kočky po několika cyklech merogonie dochází ke gamogonii a tvorbě cyst obsahující sporozoity (1-2) pozře-li kočka oocysty (vyjímečně) probíhá extragastrointestinální vývoj jako v mezihostiteli i intragastrointestinální stádium s tvorbou cyst parazit přežívá ve střevních i mimostřevních tkáních kočky po celý život jedince

41 Toxoplasma gondii onemocnění: toxoplasmosa akutní fáze infekce: množení a pronikání parazita do různých tkání hostitele (lymfatická tkáń, oko, svaly, mozek) latentní infekce reaktivace po imunosupresi a imunodeficienci (toxoplasmová encefalitida) symptomy: % lidských infekcí je asymptomatických a benigních mírné symptomy: bolesti hlavy a svalů, horečka, zduření mízních uzlin na krku a šíji výrazné symptomy: vyrážka, hepatitis, encefalitis transplacentární přenos: poškození plodu potrat, popř. se rodí děti s hydrocefalem, choriorenitis a encefalomyelitis infekce v posledním trimestru děti obvykle nepoškozené (postinfekční neurologické následky)

42 Toxoplasma gondii diagnostika serologické vyšetření (imunofluorescence, aglutinace, ELISA) isolace parazita terapie: sulfonamidy (sulfdiazin) antimalarika (Daraprim) antibiotika (makrolidy, klindamycin) poznámky: v některých zemích (Francie, Rakousko) je povinný sérologický screening těhotných žen

43 Střevní kokcídie mikroskopičtí výtrusovci (kmen Apicomplexa) z řadou morfologicky odlišných stádií z nichž diagnosticky nejvýznamější jsou oocysty Cryptosporidium parvum (třída Cryptosporidea) parazituje v mikroklcích tenkého a tlustého střeva (člověk, prasata), původce kryptosporodiosy Isospora belli (třída Coccidea) napadá sliznici horní části tenkého střeva (pouze člověk), původce isosporiasy Cyclospora caytanensis (třída Coccidea) parazituje v epitelových buňkách tenkého střeva (člověk), původce cyklosporiasy rozšíření: kosmopolitní přenos: kontaminativní odolnými cystami (fekální znečištění vody a potravin), kryptosporodiosa se šíří i jako zoonosa ze zvířat

44 Střevní kokcídie onemocnění: masivní pomnožení parazita vede k poškození střevního endotelu vodnaté nekrvavé průjmy imunokopetentní jedinci dočasný charakter, onemocnění během několika týdnů ustoupí i bez léčení imunsuprimování a imunodeficientní jedinci trvalé onemocnění s život ohrožujícími následky (dehydratace, rozvrat rovnováhy elektrolytů, malsorpce živin hubnutí) terapie: Cryptosporum parvum není známa účinná terapie, jen podpůrná léčba Isospora belli, Cyclospora cayetanensis kombinace trimethoprimu a sulfometoxazolu

45 Rod Plasmodium kmen: Apicomplexa (výtrusovci), třída: Haematozoea, řád: Haemosporida, čeleď: Plasmodiidae několik μm velcí parazité se složitým vývojovým cyklem parazit dokončuje svůj vývoj v samicích komára rodu Anopheles a Culex (definitivní hostitel) obratlovci (člověk) jsou mezihostiteli rod obsahuje: ~50 druhů parazitujících v savcích (vektor Anopheles) ~40 druhů parazitujících v ptácích (vektor Culex) ~60 druhů parazitujících v plazech (vektor Culex) 4 druhy parazitující v člověku P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae (vektor Anopheles) přenos: inokulativní (sáním nakaženého komára), krevní transfuzí

46 Rod Plasmodium rozšíření: tropy a subtropy, ojedinělý výskyt v mírném pásmu P. falciparum tropy a subtropy (východní Slovensko), v mírném pásmu ojedinělé importované infekce P. vivax celé tropické a subtropické pásmo, zasahuje i do mírného pásma; v minulosti endemický výskyt v povodí Labe, Vltavy, Berounky, Jizery, Dyje a v blízkosti jihočeských rybníků P. ovale západní popřeží Afriky P. malariae tropické a subtropické pásmo Afriky a jižní Ameriky

47 Vývojový cyklus rodu Plasmodium mezihostiel (člověk) je inokulován slinami sajícího komára (1) sporozoiti pronikají do jaterních buněk (z krevního oběhu mizí asi během 1 h) (2) následuje několik cyklů exoerytrocytární (primární) merogonie-vzniká vícejaderný meront jeho jádra se dělí a po týdnu vniká několik tisíc merozoitů (3-4) merozoiti pronikají do erytrocytů, kde se pomnožují erytrocytární (sekundární) merogonie (5) parazit tráví hemoglobin, po rozpadu krvinek merozoiti atakují další erytrocyty (6-9) po několika dnech se dělení v červených krvinkách synchronisuje (záchvaty horečky) asi po 10 dnech se začnou z merozoitů vyvíjet nezrale gametocyty (10-11) gamogonie probíha po nasátí ve střevu komára zralé makrogamety jsou oplodněny bičíkatými mikrogatami (12-14) pohyblivá zygota (ookinet) proniká do střevní tkáně pod vnější elastickou membránu kryjící střevo a vytvoří oocystu (15-16) vyklenutou z povrchu střeva do hemocelu v oocystě vzniká velké množství sporozoitů, po praskutí oocysty migrují do slinných žláz komára (17-19) hypnozoiti merozoiti perzistujících v jaterních buňkách

48 Malárie inkubační doba: 1 4 týdny, počátek nemoci může být zpožděn až o několik měsíců (P. vivax) nespecifické syndromy: bolest hlavy, fotofobie, bolest svalů, nevolnost, zvracení malarický záchvat, náhlý pocit mrazení, třesavka (10-15 minut), s následnou horečkou (2 6 h), poté pocení po odeznění záchvatu se postižený cítí zdráv až do dalšího záchvatu bez léčení se záchvaty opakují pravidelně po dobu několika týdnů až měsíců se slábnoucí intensitou u lidí jinak zdravých jsou nákazy vyvolané P. vivax, P. ovale a P. malariae relativně benigní tropická malárie (P. falciparum) je život ohrožující onemocnění vyvolané adhezí infikovaných erytrocytů ke stěnám kapilár obstrukce zásobovaných orgánů (mozek, ledviny) život ohrožující komplikace ("mozková malárie", edém plic, hypoglykémie, tubulární nekrosa ledvin, srdeční a plicní selhání) anemie při napadení 3 5 % krvinek poškození hostitele reakcí imunitního systému na přítomnost parazita

49 Malárie druh parazita typ malárie inkubační doba intervaly horečky úmrtnost P. vivax malaria tertiana (třídenní) 8-16 dní 48 h - P. ovale malaria tertiana (třídenní) ~15 dní 48 h ± P. malariae malaria quartana (čtyřdenní) dní 72 h ± P. falciparum malaria tropica (tropická) 7-12 dní nepravidelné + rozdíly: v délce trvání exoerytrocytárního stádia, počtu exoerytrocytárních merozoitů, schopnost vytvářet hypnozoity v hepatocytech (oddálení a znovuvzplanutí nemoci), výběr zralosti erytrocytů, které parazit přednostně napadá, délka erytrocytární merogonie, morfologie plasmodia a jím napadených krvinek, pathogenita a geografické rozšíření

50 Malárie diagnostika: mikroskopický nález v krevním preparátu serologické testy (imunofluorescence) molekulárně biologické testy (hybridizace DNA) terapie: okamžité zahájení léčby při prvních příznacích chlorochin (rezistence) chinin sulfát nebo pyrimethamin (Daraprim) v kombinaci se sulfonamidy (Fansidar) popř. merfloquine (Lariam) terciána aplikace antirelapsového Primaquinu poznámky: reaktivace malárie po 2-3 letech přežívající jaterní hypnozoiti (P. vivax) reaktivace malárie po letech nízká parazitémie P. malariae v krvi

51 Babesie kmen: Apicomplexa (výtrusovci), třída: Haematozoea, řád: Haemosporida, čeleď: Babesiidae drobní parazité (1,5 2,0 μm) parazitující v červených krvinkách skotu, drobných hlodavců (myši, myšice, hraboši), psů (B. canis) a člověka merozoiti se nacházejí v erytrocytech po dvojicích, ve tvaru písmene V, někdy ve čtveřicích velikost zoita, poloha v krvince, úhel který dvojice buněk svírá jsou důležité systematické znaky dokončení složitého vývojového cyklu probíhá v členovcích (klíšťata) rozšíření: kosmopolitní přenos: inokulativní sáním nakaženého klíštěte (rod Ixodes), vetření rozdrceného klíštěte do kožní oděrky, nebo spojivky

52 Babesie onemocnění: babesiosa Babesia bovis a B. divergens působí rychle gradující onemocnění (smrtelné u lidí, jimž byla odstraněna slezina) symptomy: horečka, anemie, zvracení, průjem, emoční labilita, deprese, váhový úbytek, zvětšení jater a sleziny, hepatitida, vzácně selhání ledvin B. microti působí mírné formy onemocnění u lidí s intaktní slezinou (únava, horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů, krev v moči - hepatourie) diagnostika: mikroskopické vyšetření krevního roztěru pokus na zvířeti intraperitoneální inokulace křečků terapie: kombinace chininu s klindamycinem, antimalarika (chlorochin) jen zmírňují průběh výměnná transfuse krve s následnou terapii chininem a klindamycinem poznámky: vzácná onemocnění známá z Evropy (B. divergens, B. microti - protilátky) a USA (B. microti nantukettská horečka)

53 Další jednobuněční parazité člověka mikrosporidie (Enterocytozoon bieneusi, Ecephalitozoon hellem, Septata intestinalis, Vittaforma corneum, Trachipleistophora sp.) Balantidium coli Pneumocystis carinii

54 Mikrosporidie říše: Opisthokonta, kmen: Mikrospora vnitrobuněční parazité tvořící drobné oválně vejčité spory (1,5 3,0 μm) se silnou chitinovou stěnou, zeslabenou na vrcholku spory zárodek spory (sporoplasma) je injikován přímo do cytoplasmy hostitelské buňky dlouhou injekční trubicí (pólové vlákno) 1200 druhů ve 150 rodech (nalezeni v tělech téměř všech živočišných kmenů) výskyt: pravděpodoně kosmopolitní zdojem infekce je spora přenos: alimentární cestou, vdechnutím spor, depozice spor na rohovce

55 Mikrosporidie onemocnění: mikrosporodiosa atak enterocytů duodena a jejuna, žlučových cest a epitel dýchacích cest (Enterocytozoon bieneusi) atak útrobních tkání (Septata intestinalis) atak rohovky (Ecephalitozoon hellem, Vittaforma corneum, Trachipleistophora sp.) atak obličejových dutin (Ecephalitozoon hellem) atak tkání ledvin (Ecephalitozoon hellem, Ecephalitozoon cuniculi, Trachipleistophora sp.), mozku a svalů (Trachipleistophora sp.) symptomy: chronický průjem (Enterocytozoon bieneusi, Septata intestinalis) zánět rohovky (Ecephalitozoon hellem, Vittaforma corneum, Trachipleistophora sp.) zánětlivá ložiska v orgánech (Ecephalitozoon cuniculi, Septata intestinalis, Trachipleistophora sp.) zánět obličejových sinusů (dutin) - Ecephalitozoon hellem

56 Mikrosporidie diagnostika: mikroskopický nález spor ve stolici (Enterocytozoon bieneusi, Septata intestinalis), ve stěrech z rohovky (Ecephalitozoon hellem, Vittaforma corneum, Trachipleistophora sp.), v sedimentu moči (Ecephalitozoon cuniculi,septata intestinalis, Trachipleistophora sp.) terapie: albendazol na infekce způsobené Ecephalitozoon hellem, Ecephalitozoon cuniculi,septata intestinalis propamidin isothionát (Brolene) - oční infekce průjmy způsobené Enterocytozoon bieneusi jsou neléčitelné poznámky: oportunní nákazy, klinické příznaky vyhradně u pacientů s AIDS Enterocytozoon bieneusi výskyt u 30 % pacientů s AIDS, kteří trpí chronickými průjmy nemající jinou etiologii

57 Balantidium coli říše: Chromalveoata, kmen: Ciliophora (nálevníci) velká vejčitá hustě obrvená buňka (300 μm) se 2 jádry cysta (70 μm) obsahuje jednoho jedince s viditelnými potravními vakuolami výskyt: kosmopolitní, parazit prasat za normálních okolností se živí střevním obsahem přenos: kontaminativní onemocnění: balantidiosa u některých lidí asymptomatické nálevníci pronikají do střevní sliznice hluboké, někdy perforující vředy chronické krvavě hlenovité průjmy, bolesti břicha hematogení rozsev do jater a dalších orgánů (ve 30 % fatální průběh)

58 Balantidium coli diagnostika: mikroskopické vyšetření čerstvého vzorku stolice (nález nálevníků, nebo cyst) terapie: oxytetracyklin, metronidazol

59 Pneumocystis jirovecii kvasinková houba řádu Pneumocystidales dvě morfologické formy: drobní zoiti nepravidelného tvaru s četnými výběžky kulaté silnostěnné cysty s 8 jednojadernými cystickými tělísky (infekční agens) výskyt: kosmopolitní organismus hostitelsky specifický parazit (člověk, potkan, krysa, myši, králíci, kunovité šelmy, koně, skot) samostatné druhy (P. jirovecii člověk, P. equina kůň, P. carinii potkan, krysa) přenos vzduchem onemocnění: pneumocystosa (zánět plic, plicní nedostatečnost) pouze u jedinců s oslabeným imunitním systémem (AIDS, imunosuprimovaní jedinci, nedonošenci)

60 Pneumocystis jirovecii diagnostika: rentgenologické vyšetření mikroskopické vyšetření obsahu bronchoalveolární laváže terapie kotrimoxazol, pentamidin (aerosol)

61 Literatura Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J. (1996): Lékařská mikrobiologie, Bakteriologie, Virologie, Parazitologie, Marvil, 558 stran. Hausmann K., Hülmann N. (2003): Protozoologie, Academia, 347 stran. Jíra J. (2009): Lékařská protozoologie, Galén, 567 stran. Volf P., Horák P. a kol. (2007): Paraziti a jejich biologie, Triton, 318 stran.

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová Protozoa Igor Hochel & Kateřina Demnerová Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými organismy živočiného typu

Více

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Základní pojmy Parazit (x parazitický organismus) Fekálně-orální transport Protozoa

Více

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Zoologie - cvičení Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Prezentace online: http://old.mendelu.cz/~zooapi/zool/vyuka.htm Doporučená

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ

MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ MALÁRIE Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové OBSAH 1) Charakteristika, výskyt, endemicita malárie 2) Epidemiologie, diagnostika, klinický obraz 3) Prevence malárie 4) Léčba

Více

Střevní infekce u dětí

Střevní infekce u dětí Střevní infekce u dětí MUDr. Petra Rainetová Střevní infekce u dětí Diferenciální dg : velice široká Příčina : agens : bakteriální virové parazitární toxiny v potravě procesy neinfekční Střevní infekce

Více

PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE

PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE Bc. Helena Hofmanová Plzeň 2012 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně

Více

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8)

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8) Krevní bičíkovci a výtrusovci - bičíkovci o trypanozomy šíření extracelulárního stádia krví (ot. 2) o možno zahrnout leishmanie napadají makrofágy a šíří se krví (ot. 2) - výtrusovci krvinkovky přímé postižení

Více

Studijní materiál důchodce č. 118 Březen 2002

Studijní materiál důchodce č. 118 Březen 2002 1 Studijní materiál důchodce č. 118 Březen 2002 Nové poznatky o pneumocystové pneumonii (přenos, diagnostika, terapie, prevence) (New Insights Into Transmission, Diagnosis, and Drug Treatment of Pneumocystis

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319

OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319 Karina Šondová Ústí nad Labem 2013 Obor: Biologie jednooborová (PS i KS), NMgr SŠ, NMgr ZŠ Klíčová

Více

Infekce, které si můžeme přivézt z exotické dovolené

Infekce, které si můžeme přivézt z exotické dovolené MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. III. klinika infekčních a tropických nemocí, 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Infekce, které si můžeme přivézt z exotické dovolené Souhrn: Stále více našich turistů

Více

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi přenos: krevsajícím hmyzem Sir David Bruce Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense africké trypanosomy patogenní bičíkovci tělních

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE

PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE V. hradecké vakcinologické dny Hradec Králové, 3. října 2009 František Stejskal Oddělení tropické medicíny, 1.LF UK, FN Na Bulovce, Infekční oddělení nemocnice Liberec email:

Více

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Standardy v rámci stravovacích služeb EU

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

38. Jírovcovy protozoologické dny

38. Jírovcovy protozoologické dny 38. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS Jáchymov 5. 9. května 2008 38. Jírovcovy protozoologické dny Jáchymov 5.5 9.5. 2008 Společné setkání protistologů na 38. Jírovcových protozoologických

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ MALÁRIE A JEJÍ LÉČBA Zdeněk Fendrich Katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové Malárie je nejčastější importovaná protozoární

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Otázka č. 21 Virové onemocnění?

Otázka č. 21 Virové onemocnění? Otázka č. 21 Virové onemocnění? Nemoc Původce Příznaky Přenos a zajímavosti Infekční žloutenka (hepatitida) - Typ A, B, C virus zánětlivé onemocnění jater tmavá moč, světlá stolice zažloutlá kůže a bělmo

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Mikrobiologie KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Obsah 1. Úvod do mikrobiologie. 2. -4. Struktura prokaryotické buňky. 5. Růst a množení bakterií. 6. Ekologie bakterií a sinic. Průmyslové využití mikroorganismů

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Hlenovité průjmy s krví Horečka, bolesti obraz případně bolesti kolem. hlavy, bakteriemie, pupku, nausea, zvracení, dehydratace

Hlenovité průjmy s krví Horečka, bolesti obraz případně bolesti kolem. hlavy, bakteriemie, pupku, nausea, zvracení, dehydratace 1 Studijní materiál speciál, č. 57 Květen 2006 Aktuálně o průjmech cestovatelů (Aktuelles zur Reisediarrhö) T. Wieland, F. Fleisch Pädiat. Prax., Vol. 71, Heft 3, März 2008, s.381-389 Volně přeložil a

Více

Vztahy mezi populacemi

Vztahy mezi populacemi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

37. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS

37. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS 37. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS Vranov nad Dyjí 30. dubna 4. května 2007 37. Jírovcovy protozoologické dny Vranov nad Dyjí 30.4. 4.5. 2007 Společné setkání protistologů na 37.

Více

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno.

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase, králík, kočka nebo myš toxoplasma ráda všechno. Aneb kdy je lepší strčit řidičák do šuplíku. Mezinárodní časopis BMC Infectious Diseases 26.

Více

32. Jírovcovy protozoologické dny

32. Jírovcovy protozoologické dny 32. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce České parazitologické společnosti Kunín, 8.-12. dubna 2002 1 Dobrý den!!! Letošní, již 32. Jírovcovy protozoologické dny, které každoročně pořádá

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně).

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně). PARAZITOLOGIE KTERÁ SE DĚLÍ NA: Prvoky a Červy. PATOGENNÍ PRVOCI: Sem patří: améby trichomonády kokcidie leismanie trypanozomy bičíkovci Améby: Entaméba histolytika nákaza nejčastěji alimen. Cestou + endolimax

Více

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 OBI v registru dárců krve FN Brno Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 Virus hepatitidy B Virus hepatitidy B (HBV)

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vyplňte, prosím, zodpovědně a úplně všechny požadované údaje a odpovězte pravdivě na všechny položené otázky. Správnou odpověď vždy zakroužkujte.

Vyplňte, prosím, zodpovědně a úplně všechny požadované údaje a odpovězte pravdivě na všechny položené otázky. Správnou odpověď vždy zakroužkujte. Dotazník pro dárce krve Příjmení: Jméno: Titul: Rodné číslo: Číslo odběru (vyplňujte) Vyplňte, prosím, zodpovědně a úplně všechny požadované údaje a odpovězte pravdivě na všechny položené otázky. Správnou

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Gastroenteritida Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS 34. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS PEKLO, Josefův Důl, 26. až 30. dubna 2004 34. Jírovcovy protozoologické dny se budou letos konat v Josefově Dole uprostřed Jizerských hor. Ubytování,

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

West Nile Virus, aneb je třeba být připraven

West Nile Virus, aneb je třeba být připraven West Nile Virus, aneb je třeba být připraven RNDr. Eva Křížová, Ph.D Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno Taxonomické zařazení a charakteristika WNV Rod: Flavivirus Charakteristika: RNA

Více