ÚVOD. Chtěl bych poděkovat recenzentům RNDr. Petru Krejčímu, Ph.D. a Ing. Petru Funkovi za korekturu chyb a vypracování oponentských posudků.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Chtěl bych poděkovat recenzentům RNDr. Petru Krejčímu, Ph.D. a Ing. Petru Funkovi za korekturu chyb a vypracování oponentských posudků."

Transkript

1

2 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ PARAZITOLOGIE... 5 Ekologické klasifikace parazitů... 5 Sociální parazitismus... 6 Definice životního cyklu parazita... 8 Způsoby přenosu a šíření cizopasníků... 9 Bariéry přenosu obranné mechanismy hostitele... 9 Výskyt parazita v orgánech a tkáních hostitele Epidemiologické charakteristiky Typy hostitelů parazitů Typy vztahů mezi organismy II. PROTOZOOLOGIE parazitičtí prvoci Obecná charakteristika prvoků Systematické členění nejvýznamnějších parazitických zástupců protozoí Rozmnožování protozoí Pohyb protozoí Výživa a příjem potravy Nejvýznamnější protozoární onemocnění III. HELMINTOLOGIE parazitičtí helminti Způsoby průniku helmintů do těla hostitele Systematické členění nejvýznamnějších parazitických zástupců helmintů Molekulární interakce helmintů s hostiteli Helminti a imunitní systém (IS) hostitele Nejvýznamnější onemocnění způsobená motolicemi Další významní zástupci motolic PREVENCE TREMATODÓZ TERAPIE TREMATODÓZ Nejvýznamnější onemocnění způsobená tasemnicemi PREVENCE CESTODÓZ TERAPIE CESTODÓZ Kmen: ACANTHOCEPHALA (vrtejši) Kmen: HIRUDINEA (pijavky) Kmen: NEMATHELMINTHES (oblí hlísti) Nejvýznamnější onemocnění způsobená oblými hlísty PREVENCE NEMATODÓZ TERAPIE NEMATODÓZ Použitá literatura a zdroje

3 ÚVOD Předložená skripta Parazitologie jsou určena studentům studijního zaměření Bioorganická chemie a jejich cílem je seznámit studenty se základy parazitárních onemocnění napadajících člověka. Tento text vznikl jako doplněk k přednáškám z předmětu Parazitologie a není úkolem těchto skript podat úplný obsah probírané látky. Podrobnější informace a bohatá obrázková příloha budou studentům předloženy během audiovizuálních prezentací. Při přednáškách se ukázalo, že je pro studenty mnohem výhodnější, když mohou svou pozornost celou dobu věnovat prezentaci a nemusí většinu času trávit přepisováním textů. Obsahem textu jsou převážně nejdůležitější humánní parazitózy vyskytující se po celém světě. Nejdříve se budeme věnovat základům obecné parazitologie, kde se seznámíme s definicemi a základními pojmy používanými v parazitologii. Další část textu je věnována jednobuněčným parazitům protozoologii a následuje kapitola mnohobuněčných parazitů helmintologie. Chtěl bych poděkovat recenzentům RNDr. Petru Krejčímu, Ph.D. a Ing. Petru Funkovi za korekturu chyb a vypracování oponentských posudků. 4

4 I. OBECNÁ PARAZITOLOGIE Parazitismus je v přírodě velmi rozšířený biologický jev, který pomáhá udržovat ekologickou rovnováhu v ekosystémech. Patří mezi nejsložitější úrovně vzájemných vztahů dvou organismů. Jedná se o koexistenční vztah dvou heterospecifických (různých druhů) organismů, z nichž jeden (parazit) získává výhody na úkor druhého (hostitel), nebo ho nějakým způsobem poškozuje, tedy parazit je metabolicky závislý na svém hostiteli. Parazitologie je věda, zabývající se studiem cizopasníků, spojující studium zoologického objektu, parazita a jeho vztahu s hostitelem i prostředím. Paraziti jsou skupina predátorů žijících v těsném spojení se svými hostiteli. Parazit je organismus žijící po celý život nebo alespoň jeho část na/v těle jiného organismu hostitele. Parazit žije na úkor jiného organismu a je s ním těsně svázán svým životním cyklem. Jaké jsou hlavní starosti parazita? Mít strategii úspěšného vyhledávání hostitele. Znát způsob jak vniknout do hostitele a zachytit se v něm. Adaptovat se vůči fyzikálně-chemickým podmínkám hostitele. Být schopen se v těle hostitele uživit. Umět se chránit před obranným systémem hostitele. Dokázat se množit a šířit na další hostitele. Zoologický systém parazitů: Parazitičtí prvoci protozoologie Parazitičtí helminti helmintologie Parazitičtí členovci arachnoentomologie Ekologické klasifikace parazitů Mikroparaziti množí se na/v hostiteli, většinou nemají vytvořena specifická infekční stádia. Onemocnění probíhá akutně a končí buď smrtí hostitele, nebo jeho uzdravením současně se vznikem imunity proti reinfekci (viry, baktérie, houby a prvoci). Makroparaziti nezmnožují svůj počet v hostiteli, ale produkují infekční stádia, která se přenáší na další hostitele. Patogenní projevy pak záleží na počtu infikujících jedinců. Infekce je chronická s nízkou mortalitou (helminti a členovci). Podle hostitelů: Zooparaziti paraziti zvířat a člověka. Fytoparaziti paraziti rostlin (hlístice v tkáních rostlin). 5

5 Podle lokalizace: Ektoparaziti na povrchu těla nebo na povrchových orgánech hostitele (Monogenea žábrohlísti, parazitičtí korýši, vši, blechy). Endoparaziti ve vnitřních orgánech hostitele (naprostá většina helmintů, motolice, tasemnice nebo měňavka úplavičná). Rozdělení parazitů podle místa lokalizace: 1) střevní (intestinální, enterální): žijí v trávicím ústrojí, především v tenkém a tlustém střevě (Entamoeba histolytica, Trematoda, Cestoda) 2) krevní: v plazmě (Trypanosoma sp., mikrofilárie) v krvinkách (Plasmodium sp.) 3) kavitární (dutinoví): (Entamoeba gingivalis, Trichomonas vaginalis) 4) tkáňoví (orgánoví, systémoví): intracelulární (Toxoplasma gondii, Leishmania sp.) epicelulární (na povrchu buněk Giardia intestinalis) intercelulární (Myxosporidia) 5) kožní a podkožní: podkožní filariózy (Onchocerca) Ektopická (netypická) lokalizace: vzniká, pokud parazit při své migraci hostitelem mine cílový orgán a usadí se na atypickém místě (Paragonimus westermani motolice plicní v mozku, Fasciola hepatica motolice jaterní v mozku). Podle vazby na hostitele: Obligátní parazit parazit, jehož část životního cyklu nezbytně zahrnuje parazitický způsob života, tzn., že celý svůj život parazituje. Adaptován na výhradně parazitický způsob života (motolice, tasemnice a většina helmintů). Fakultativní (příležitostní) parazit volně žijící živočich, který může za určitých podmínek (např. oslabení hostitele) přejít k parazitickému způsobu života, tzn., že parazituje pouze příležitostně (pijavka lékařská Hirudo medicinalis). Náhodný parazit parazit, který napadne živočicha, jenž není jeho normálním hostitelem, může se však postupně na tohoto nového hostitele adaptovat (př. vlasovka husí parazitující v žaludku hus byla zjištěna i v žaludku hrdličky). Hyperparazit parazit, který zároveň slouží jako hostitel pro další cizopasníky. Pseudoparazit organismy nebo jejich části, které při diagnostice parazitů mohou být pro svou vnější podobnost zaměňovány s vývojovými stádii či s dospělci parazitů (př. spory hub jako cysty prvoků). Sociální parazitismus Živočich, který by uměl přelstít jiného živočicha, aby mu vychoval potomky, předá své geny s větší pravděpodobností, nežli podvedený živočich. 6

6 Jako příklad mohou posloužit mravenci Tetramorium ve švýcarských Alpách. Královny tohoto druhu často nesou na zádech bílé mravence odlišného druhu Teleutomyrmex schneideri. Ten je na královně uchycen speciálně uzpůsobenými svěracími nožkami. Místo, aby dělníci Tetramorium zaútočili, nechají je jíst potravu, kterou vyvrhují pro královnu. Paraziti Teleutomyrmex se v hostitelském mraveništi páří. Jejich nové královny pak opouštějí hnízdo, aby našli novou kolonii a tak přeskočí na nového hostitele. Parazitičtí mravenci T. schneideri toho docílí falešnými pachy, díky nimž je hostitel vnímá jako královny. Někteří motýli umí zmanipulovat mravence tak, že jim odchovají jejich housenky. Tito motýli kladou vajíčka na květiny, z nich se vylíhnou housenky, které spadnou na zem. Tam je najdou mravenci, ale místo útoku se k housence chovají jako k vlastní larvě. Oklamáni jejím pachem ji zanesou do mraveniště, krmí ji a pečují o ně, někdy jim dají i přednost. Housenka tam stráví zimu, pak se zakuklí, až se promění v motýla. Teprve teď mravenci poznají vetřelce, ale než stihnou zaútočit, motýl uletí. Kukačka neprodukuje falešné pachy jako mravenci, ale falešné zrakové a zvukové vjemy. Vajíčka kukačky vypadají podobně jako vajíčka rákosníka, takže ten je z hnízda nevyhodí. Kukačka se vylíhne, vyhodí z hnízda vajíčka i mláďata hostitele a snaží se obelhat rákosníka vydáváním signálů podobných jeho mláďatům. Aby rákosník věděl, kolik musí donést potravy, řídí se podle růžové barvy vnitřní části zobáků a podle hlasitosti naříkajících mláďat. Kukačka je o dost větší než rákosník a ten pak vidí jeden velký kukaččí zobák = hodně malých zobáků. Navíc kukačka napodobí i volání malých rákosníků. Když se oplodněné lidské vajíčko dostane do dělohy a pokouší se usadit, setká se s množstvím makrofágů a dalších imunitních buněk. Embryo nemá na svém povrchu stejné bílkoviny jako matka, což by mělo vést k útoku imunitního systému matky. Plod napadá imunitní systém podobně jako jiní parazité (motolice, tasemnice). První buňky, které se v embryu dělí, jsou trofoblasty obalují embryo a chrání ho. Odráží útoky imunitních buněk a molekul komplementu a vysílají navíc signály, které zpomalují imunitní systém v okolí. Tyto zpomalující signály jsou produkovány v trofoblastu jakýmisi viry, trvale umístěnými v naší DNA analogie s viry v genech parazitických vosiček. Plod je vlastně poloviční parazit. Znemožní matce kontrolu nad krevními cévami v okolí dělohy, aby nepřiškrtila tok krve. Navíc uvolňuje do krve látky zvyšující koncentraci glukózy. Zároveň v embryu dochází ke konfliktu zájmů otce proti zájmům matky na rychlost růstu plodu. V plodu se geny matky snaží vývoj zpomalit a převzít nad tímto parazitem kontrolu, geny otce naopak mateřské geny omezují a snaží se je umlčet, aby plod rostl rychleji a získal z hostitele více energie. Podle časového úseku ve vývojovém cyklu, kdy parazitují: Permanentní (trvalý) parazit celý životní cyklus parazituje, tedy žije po celé období své dospělosti uvnitř nebo na povrchu těla svého hostitele (Plasmodium sp., Trypanosoma sp., Leishmania sp., Entamoeba sp.). 7

7 Temporální (dočasný) parazit parazituje pouze občas, po určitou dobu se živí na svém hostiteli, především za účelem příjmu potravy (Arilus foliaceus kapřivci, Anopheles sp., Culex sp., Aedes sp., Ixodes sp.). Podle typu životního cyklu: Monoxenní = s účastí jednoho hostitele (Eimeria tenella u kura domácího, Enterobius vermicularis u lidí). Heteroxenní = s účastí více hostitelů (Toxoplasma gondii, Sarcocystis tenella, Fasciola hepatica). Podle způsobu výživy: Stenofágní živí se na jednom druhu hostitele, úzký okruh hostitelů (zpravidla jen jeden, Trypanosoma lewisi). Euryfágní živí se na více druzích hostitelů, široké spektrum hostitelů (Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis). Přenos a šíření cizopasníků: horizontálně mezi členy téže populace vertikálně mezi rodiči a potomky Horizontální přenos může být: 1) přímý 2) nepřímý (pomocí vektoru nebo mezihostitele) Typy životních cyklů parazitů: 1) přímý (geohelminti) vývoj probíhá bez mezihostitele 2) nepřímý (biohelminti) vývoj se střídáním hostitele Definice životního cyklu parazita Životní cyklus zahrnuje všechny jevy probíhající v komplexu parazit hostitel prostředí od vzniku vajíčka v mateřském jedinci do smrti z tohoto vajíčka vzniklého potomstva, včetně všech vývojových stádií dceřiných jedinců morfologicky nestejnorodých s jedincem mateřským. Životní cyklus parazita: vajíčko invazní larva juvenilní jedinec pohlavně zralý jedinec. 8

8 Způsoby přenosu a šíření cizopasníků Způsob šíření Vertikální Horizontální Přímý přenos osobní kontakt aktivní průnik pohlavní přenos kontaminace vody Nepřímý přenos ingesce (potrava) inhalace inokulace vektorem Nemoci člověka HIV, toxoplasmóza spalničky krevničky HIV, syfilis, bičenka poševní cholera, améby tasemnice, motolice malárie, spavá nemoc Bariéry přenosu obranné mechanismy hostitele 1) nespecifické 2) specifické Nespecifické obranné mechanismy: fyzikálně chemické bariéry (povrchy kůže a sliznic, nebuněčné složky pojivových tkání) fagocytóza schopnost buněk pohlcovat a odbourávat cizorodé částice, fagocytární aktivita největší ve slezině a játrech zánět souhrn procesů při pronikání parazita kůží, místní odpověď tkáně při podráždění či poškození (pojivová tkáň v lymfatických a krvetvorných orgánech) Specifické obranné mechanismy: imunitní odpověď aktivace po průniku antigenních látek (parazitů). Obranné reakce hostitele: 1) buněčná imunita zprostředkovaná buňkami (fagocyty = bílé krvinky = T lymfocyty) 2) humorální (látková) imunita zprostředkovaná protilátkami (produkce protilátek, imunoglobuliny). Přítomnost antigenu (parazita) vyvolá rychlou reakci imunitního systému a produkci specifických protilátek. Bezobratlí a rostliny mají rovněž schopnost obranných reakcí, ale mnohem méně komplikovaných. 9

9 Prepatentní doba: časový interval mezi infekcí a prvními známkami přítomnosti parazitů v organismu hostitele. Inkubační doba: časový interval mezi infekcí a počátečními příznaky onemocnění. Výskyt parazita v orgánech a tkáních hostitele Zažívací soustava obratlovců (duodenum dvanáctník, tenké střevo, tlusté střevo a konečník). Krev (plasma, krvinky) relativně chudé prostředí na živiny, hematofágové (schistosomy). Tkáně (svaly, játra, tělní dutina, cerebrospinální mok): svalovina (Sarcocystis, Trichinella) játra (kokcidie) cerebrospinální mok: složení podobné krevní plasmě. Střevo: funkce střeva a fyziologie trávení. Fyzikálně chemické charakteristiky zažívacího traktu: ph: ústní dutina = 6,7 (5,6 7,6) člověk žaludek = 1,49 8,38 člověk duodenum = 6,7 (5,1 7,8) oxidačně-redukční potenciál (důležité pro transport elektronů) kyslík (umožňuje aerobní metabolismus) další plyny (hlavně CO 2 ) žluč (významný spouštěč excystování cyst protozoí a motolic) Epidemiologické charakteristiky Epidemiologie studium týkající se ekologických aspektů nemocí s cílem vysvětlit jejich šíření, rozmístění, prevalenci a incidenci. Prevalence je podíl počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci. Je vztažena k určitému časovému okamžiku (momentu) a obvykle se vyjadřuje v procentech (počet parazitovaných hostitelů dělený celkovým počtem vyšetřených hostitelů krát 100). Stanovuje se dvojím způsobem: 1) přímým vyšetřením cizopasníků (pitvou, krevní roztěr, sérologie). 2) sledováním emise infekčních stádií (koprologicky). Incidence (v epidemiologii) počet nových případů onemocnění za jednotku času (míra růstu onemocnění). Intenzita invaze počet jedinců daného druhu parazita na/v hostiteli. 10

10 Střední intenzita průměrný počet parazitů na jednoho napadeného hostitele; tj. celkový počet parazitů dělený počtem napadených hostitelů. Abundance (relativní denzita) průměrný počet jedinců daného druhu parazita z celkového počtu všech vyšetřených hostitelů (tedy napadených i nenapadených); celkový počet parazitů dělený celkovým počtem všech vyšetřovaných hostitelů. Incidence počet nových případů nakažených jedinců hostitele v daném časovém období z počtu nenakažených jedinců hostitele na počátku studovaného období. Často zaměňován s prevalencí. Denzita počet jedinců daného druhu cizopasníka na jednotku plochy, objemu nebo váhy hostitelského organismu. Distribuce rozmístění cizopasníků; má čtyři různé úrovně (zoogeografické rozšíření jednotlivých druhů parazitů, hostitelská specifičnost = rozmístění parazitů mezi různými druhy hostitelů, frekvenční distribuce = rozmístění populace určitého druhu parazita v populaci určitého druhu hostitele a lokalizace na/v hostiteli = rozmístění parazitů v organismu hostitele). Typy hostitelů parazitů Definitivní hostitel hostitel, v němž parazit pohlavně dospívá, prodělává reprodukci a produkuje vajíčka nebo larvy, např. člověk jako definitivní hostitel Schistosoma, Taenia, Ascaris. Mezihostitel hostitel, který je nezbytný pro larvální vývoj parazita a probíhá v něm část vývoje, ale parazit nedosáhne stadia pohlavní zralosti. V mezihostiteli se vyvíjí většinou tzv. infekční (invazní) stadia, která po vniknutí do definitivního hostitele vyvolají nákazu. Vektoři (přenašeči) jsou mezihostitelé, kteří aktivně přenášejí vývojová stadia parazitů, např. při sání krve. Některé druhy mají i více než 1 mezihostitele, např. člověk mezihostitelem Echinococcus, Taenia. Paratenický hostitel živočich, ve kterém se parazit nevyvíjí, ale je schopen určitou dobu přežívat a udržet si schopnost nákazy definitivního hostitele či dalšího mezihostitele, např. měkkýši jako parateničtí hostitelé hlístic. Živočich, který stojí mimo vlastní životní cyklus parazita (není pravým definitivním hostitelem, ani pravým mezihostitelem). Rezervoárový hostitel hostitel, který představuje zdroj nákazy parazitem pro ekosystém a umožňuje cizopasníkovi přežívat v podmínkách, kdy není k dispozici vhodný hostitel, např. potkani a šelmy rezervoárovým hostitelem pro Trichinella sp. 11

11 Náhodný hostitel hostitel, kde parazit dlouho nepřežívá ani se nevyvíjí, ale atypická migrace jeho larev v těle hostitele může být i patogenní, př. larvy migrans u Toxocara sp. Kolik je druhů parazitů? kolem % organismů jsou parazité většina hostitelů má však více parazitů (Homo sapiens nejméně 150 druhů) někteří parazité jsou dokonce současně hostitelé dalších parazitů a tito mohou mít ještě další parazity (hyperparazitismus) podle některých odhadů dokonce převyšují volně žijící druhy 4:1 existuje asi jen 4000 druhů savců, ale známe 5000 druhů tasemnic a jejich množství přibývá 200 tisíc druhů parazitických vosiček statisíce druhů hmyzu parazitujících na rostlinách např. 940 druhů obratlovců, žijících v Guanacastské rezervaci v Kostarice v sobě nese 11 tisíc druhů parazitů (a to pouze parazitických živočichů a prvoků) Parazitární onemocnění Každý pátý obyvatel planety je postižen askariózou 900 milionů lidí má ankylostomózu 800 milionů lidí má trichuriózu (tenkohlavci) 360 milionů má enterobiózu 90 milionů lidí má lymfatickou filariózu a 905 milionů lidí žije v rizikových oblastech 200 milionů lidí má schistosomózu a 600 milionů lidí žije v rizikových oblastech ( úmrtí) 50 milionů lidí má amebózu ( úmrtí) 12 milionů lidí nově onemocní leishmaniózou 18 milionů lidí má onchocerkózu Typy vztahů mezi organismy Mutualismus vzájemné ovlivňování či soužití mezi jakýmikoliv dvěma či více organismy, které je pro všechny zúčastněné organismy prospěšné. Komenzalismus symbióza mezi dvěma druhy, z nichž pro jednoho je vztah výhodou a druhý není ovlivněn. Příkladem jsou někteří zástupci střevní mikroflóry, kteří se živí na zbytcích potravy a hostiteli neškodí. Amenzalismus symbióza dvou druhů, z nichž pro jednoho je vztah nevýhodou a druhý není ovlivněn. Příkladem je trnovník akát (Robinia pseudacacia), který produkuje fytoncidy, jedy hubící podrost, ale sám není tímto symbiotickým svazkem dotčen. 12

12 Parazitismus symbióza dvou druhů, z nichž pro jednoho je vztah nevýhodou a pro druhého výhodou. Kompetiční symbióza vztah mezi dvěma druhy, které vynakládají velké úsilí, aby proti sobě konkurenčně uspěly. Příkladem může být nekonečný závod ve zbrojení mezi rostlinami a býložravci. 13

13 II. PROTOZOOLOGIE parazitičtí prvoci Obecná charakteristika prvoků jednobuněčné organismy tělo tvoří eukaryotická buňka, velikost µm, někteří až makroskopických rozměrů (gregariny a nálevníci) většina volně žijících (půda, mokřady, sladkovodní a mořské prostředí), mnoho mutualistů, komenzálů nebo parazitů Klasifikace parazitických prvoků doposud není jednotná. Protozoa jsou považována za podříši, v současné době se rozdělují do 5 kmenů, kdy 6. kmen (Microspora) je ve své klasifikaci v současnosti diskutabilní (prvoci x mnohobuněční). Říše: Animalia Podříše: Protozoa Kmen: Sarcomastigophora (cca 25 tisíc druhů) Kmen: Labyrinthomorpha (35 druhů) Kmen: Apicomplexa = Sporozoa (4800 druhů) Kmen: Ascetospora Kmen: Ciliophora (7500 druhů) Systematické členění nejvýznamnějších parazitických zástupců protozoí Podříše: PROTOZOA Kmen: Sarcomastigophora Řád: Kinetoplastida (Trypanosoma, Leishmania) Diplomonadida (Giardia, Spironucleus) Trichomonadida (Trichomonas, Histomonas, Dientamoeba) Amoebida (Entamoeba) Schizopyrenida (Acanthamoeba, Naegleria) Kmen: Apicomplexa (Toxoplasma, Cryptosporidium, Plasmodium) Kmen: Ciliophora (Balantidium) 14

14 Rozmnožování protozoí a) nepohlavní rozmnožování: Binární dělení: vznik 2 jedinců z původní mateřské buňky: nepravidelné (Sarcodina) podélné longitudinální (Mastigophora) příčné transversální (Ciliophora) šikmé (Opalinata) Mnohonásobné dělení (merogonie, schizogonie) některá Sarcodina, Apicomplexa. Je to opakované dělení jádra a základních organel před cytokinezí. Teoreticky probíhá za stejných fyziologických podmínek. Schizogonie vede ke vzniku schizontu periferální uspořádání dceřiných buněk merozoitu. Je to nepohlavní mnohonásobná mitóza následovaná simultánní cytokinezí. Z mateřské buňky zůstane reziduální masa protoplasmy. Schizont je buňka prodělávající schizogonii, ještě před proběhnutím cytokineze. Merozoit je dceřiná buňka vzniklá rozpadem schizontu při schizogonii. Merozoiti dávají vznik další fázi merogonie nebo gametogonie. Merogonie je mnohonásobné dělení na merozoity. b) pohlavní rozmnožování: zahrnuje meiózu (redukční dělení jádra) gamety gametogonie gamonti buňky, z kterých vznikají gamety Syngamie = spojení celých gamet (buněk) Anizogamety se liší velikostí: makrogamety samičí mikrogamety samčí Fúzí makrogamet a mikrogamet vzniká zygota Sporozoiti infekční stádia v cystě Oocysta obsahuje sporozoity 15

15 Pohyb protozoí Protozoa mají schopnost aktivního pohybu v hostiteli (v krvi, lymfě, mezibuněčných prostorech a tkáních, ve střevním lumen), vyhledávají vhodné buňky, do kterých pronikají a využívají je při vlastní sexuální reprodukci. Orgány pohybu: pseudopodie (panožky) měňavky a bičíkovci: lobopodie, filopodie, rhizopodie, retikulopodie flagella (bičíky) cilie (brvy, řasinky) u opalin a nálevníků cirry (prstovitý útvar vzniklý spojením brv), membranely (brvy, které vytváří celé pásmo), membrány (např. undulující membrána) Výživa a příjem potravy autotrofní přijímají uhlík z anorganických látek, např. CO 2. heterotrofní většina. Mechanismy příjmu potravy: difúze látky pronikají cytoplazmatickou membránou pouze fyzikálně, bez spoluúčasti buňky (pouze omezeně). aktivní transport enzymy (permeázy) produkované cytoplazmatickou membránou se vážou na molekuly substrátu a napomáhají posunování substrátu do buňky: a) pinocytóza membrána buňky vytvoří jamku, která se posléze spolu se substrátem oddělí od cytoplazmatické membrány a dá vzniknout tzv. pinocytickému měchýřku. b) fagocytóza buňky pohlcují větší částice (případně celé organismy) potravy, buňka obklopí potravní částice panožkami a uzavře je ve vakuole, která vznikne odškrcením cytoplazmatické membrány. GIARDIÓZA Nejvýznamnější protozoární onemocnění Zástupci rodu Giardia dříve Lamblia nepoužívá se. Žijí v tenkém střevě obratlovců. Po pevném přichycení na povrch enterocytů se vytvoří z mikrotubulů a lamel proteinu giardinu nepárový přísavný disk. 16

16 Druhy, které nejsou patogenní pro své hostitele: G. agilis z pulců G. ardeae z vodních ptáků G. muris z hlodavců Parazitologicky je nejvýznamnější skupina G. intestinalis: Komplex morfologicky nerozeznatelných druhů Parazituje především savce, včetně člověka G. intestinalis (syn. G. duodenalis, G. lamblia) je původcem lidské a zvířecí giardiózy (lambliózy). Enterocyt je jednoduchá cylindrická epitelová buňka, která se nachází v tenkém a tlustém střevě. Její glykokalyx (apikální povrch) obsahuje trávicí enzymy, tento hlen je produkován pohárkovými buňkami, jež se nacházejí ve vrstvě epitelu. Mikroklky (microvilli intestinales) jsou buněčné vychlípeniny, které zvyšují povrch střeva a tím i absorpci živin. Absorbované molekuly putují do krevního řečiště. Každým mikroklkem také prochází lymfatická céva. Giardie se mezi hostiteli přenáší čtyřjadernými cystami znečištěnou vodou nebo potravinami. Je možný i fekálně orální přenos (malé děti). Bylo popsáno několik velkých epidemií giardiózy, způsobené kontaminací zdroje pitné vody (cysty přežijí chlorování). Infekční dávka velmi malá (infekční dávka pro člověka je pouze 10 cyst), v 1 ml infekční stolice je až 300 milionů cyst. Tyto cysty jsou velmi rezistentní, přežijí krátkodobé zmražení (je možné se infikovat nápojem, do kterého vhodíme led z infikované vody). Cysty přežijí až 3 měsíce ve studené vodě, nevadí jim běžné chlorování pitné vody. Stěna cysty je tvořena z hustě propletených vláken specifických proteinů a polysacharidu N acetylgalaktosaminu, který vzniká během encystace indukční drahou (6 enzymů). Proteinová vlákna se skládají ze tří typů proteinů. Vývojový cyklus: Po pasáži žaludkem cysty giardií v duodenu excystují vznik trofozoitů. Trofozoity se šíří dále, někdy do žlučovodů a žlučníku. Ve střevě se bičíkovci rychle množí, přísavným diskem přilnou k enterocytům a poškozují je. Dochází ke kolonizaci střevní sliznice. důležitý orgán přísavný disk. Klenba disku je vyztužená mikrotubuly s žebry tvořenými β giardinem je pružná, ale pevná. Okrajová obruč disku se zasunuje mezi mikrovily enterocytů a giardie se k epitelu přisaje. Giardie jsou pokryty povrchovými proteiny tvoří plášť (18 nm vysoký). Tyto proteiny jsou variabilní variabilní povrchové proteiny (VSP), tzn., že mají různé antigenní varianty. Geny pro VSP jsou rozptýleny po celém genomu v malých skupinkách. Velké množství genů je současně transkribováno, ale jen jeden je translatován. Regulace toho, který z genů bude následně i translatován je epigenetická, zřejmě pomocí RNA interference (ostatní transkripty jsou selektivně umlčovány). Translatován je ten gen, který je v ten okamžik nejvíce transkribován transkripty masivně transkribovaného genu zahltí umlčovací proces a produkt 17

17 tohoto genu je exprimován. Výměna varianty antigenu probíhá jednou za 6 13 generací, není ničím indukována, nesouvisí s imunitní odpovědí hostitele, probíhá i v in vitro podmínkách. Při změně varianty se populace rozpadne na směs heterogenních fenotypů. Giardie se vyživují pinocytózou. Cysty odchází z hostitele fekáliemi a to nepravidelně. Z tohoto důvodu je nutno vyšetření opakovat. Inkubační doba giardiózy 1 3 týdny. Příznaky: nekrvavý průjem s hlenem bez hnisavé příměsi, bolesti břicha, nevolnost až zvracení, nechutenství. Dochází k poruše štěpení a vstřebávání sacharidů a tuků (přítomnost tuku ve stolici STEATORRHEA) stolice světlá a mastná. Při chronickém průběhu u malých dětí malabsorpce živin a v tucích rozpustných vitamínů se nákaza projevuje celkovým neprospíváním. Onemocnění většinou proběhne akutně a vymizí po několika týdnech (výjimečně přetrvá roky). Reinfekce je snadná, mívá však často mírnější průběh. V ČR nejčastější střevní protozoární onemocnění (stovky ročně). Celosvětově miliony lidí. Průkaz giardiózy: nejčastěji nálezem cyst při mikroskopickém vyšetření stolice, je možný i záchyt trofozoitů v duodenální šťávě. Terapie: hlavně 5 nitroimidazoly (metronidazol, tinidazol). Řád: Trichomonadida TRICHOMONÓZA Trichomonas vaginalis (bičenka poševní) Původce lidské urogenitální trichomonózy. Kosmopolitně rozšířený prvok (v ČR lidí se stoupající tendencí), oválného tvaru: 1 jádro, 4 bičíky, axostyl (opěrná tyčinka), undulující membrána. Zdrojem onemocnění bývá akutně či chronicky nemocný člověk (zejména muž s chronickou asymptomatickou formou). přenos: přímý: pohlavní styk nebo během porodu z matky na novorozence. nepřímý: zcela výjimečně vzhledem k citlivosti prvoka ručník či prádlo. inkubace: 4 14 dnů. onemocnění: u muže: a) asymptomatická forma (většinou bez příznaků). b) uretritida výtok a potíže při močení. u ženy: akutní zánět sliznice poševní s hojným běložlutým výtokem s řídkou konzistencí a intenzivně zapáchající, který může způsobovat maceraci zevního genitálu. Častou komplikací onemocnění je uretritida (75 % případů). Onemocnění často přechází do chronického stadia s méně výraznými příznaky. Téměř výhradně pohlavně přenosná choroba. Většinou se spontánně nevyléčí. Inkubační doba bývá dny až měsíc. U většiny mužů 18

18 a poloviny žen probíhá asymptomaticky nebo jen s mírnými záněty sliznice pohlavních cest asymptomatičtí nosiči. U mužů se výjimečně vyskytuje zánět prostaty, případně sterilita. U žen dochází k vaginálnímu zánětu, který při zanedbání může vést ke sterilitě. Zánět se obvykle i bez léčení zmírní, trichomonády ale nevymizí a může dojít k relapsu onemocnění (zvláště v těhotenství). Terapie: Urogenitální trichomonóza se léčí 5 nitroimidazoly (metronidazol Entizol, ornidazol Avarzol). Je nutno přeléčit i všechny sexuální partnery pacientů (bezpříznakoví nosiči). Některé kmeny vykazují rezistenci na metronidazol (nutno vyšší dávky). Imunita proti T. se nevytváří a reinfekce jsou běžné. Prevence: kondomy a stálost sexuálních partnerů. Výskyt: celosvětově (USA, Evropa několik milionů ročně, Afrika více). Laboratorní diagnostika: mikroskopicky po obarvení vaginálního sekretu Giemsovým barvivem nebo kultivací materiálu odebraného z vagíny u žen nebo močové trubice u žen a mužů. Řád: Schizopyrenida nepravé měňavky tzv. skupina limax améb nejvýznamnější rody: Naegleria Naegleria fowleri: Stadia: měňavka, bičíkovec s 2 bičíky a cysta. Termotolerantní, vyskytuje se v oteplených vodách (45 C výpusti tepláren, termální prameny). K nákaze člověka dochází vniknutím jakéhokoli stadia do nosní dutiny. Proniká nosní dutinou do mozku, kde působí primární meningoencefalitidu (zánětu mozkových blan). Měňavková stádia invadují čichovou sliznici a pronikají podél čichového nervu lebeční kostí do mozku tam lyzují a fagocytují mozkové buňky. Několik dnů po nákaze: prudké bolesti hlavy, nevolnost, horečky, zvracení, křeče. Pacient upadne do hlubokého bezvědomí a během pár dní zemře. Díky rychlému průběhu od prvních známek infekce téměř bez šance na vyléčení. Terapie: amfotericin B přímo do míšního kanálu. Doposud se podařilo zachránit asi jen 6 pacientů z 200. V ČR největší epidemie v letech , vyhřívaný, špatně udržovaný bazén v Ústí nad Labem (17 smrtelných případů). 19

19 AMOEBOZOA pravé měňavky Rod Acanthamoeba Odlišitelný od jiných měňavek trnitými výběžky panožek nazývané akantopodie. Žijí ve sladké i slané vodě, bahně, půdě, na rostlinách. Cysty jsou velice odolné. Existují desítky druhů (některé termotolerantní snesou i teplotu uvnitř lidského organismu). Akantaméby způsobují dvě různá onemocnění u lidí: 1) GRANULOMATÓZNÍ AMÉBOVÁ ENCEFALITIDA (GAE) Hlavně u imunosuprimovaných osob (transplantace, nádory, diabetici). Akantamébová cysta vniká vdechnutím nebo oděrkami, trofozoiti jsou zanášeni krví do vnitřních orgánů a hlavně CNS, kde poškozují nervovou tkáň. Příznaky: bolesti hlavy, nevolnost, ztuhlost šíje, křeče, ochrnutí lícního nervu. Zatím není účinná terapie. Úmrtnost téměř 100 %. Celosvětově známo několik set případů. 2) AKANTAMÉBOVÁ KERATITIDA hlavně u lidí nosících kontaktní čočky (špatná hygiena skladování a nošení) oděrka rohovky vstupní brána infekce, množí se v tkáni rohovky bolestivý, chronický zánět, léčba obtížná. U těžších případů je nutná transplantace rohovky. Terapie: Polyhexanid (PHMB) Rod Entamoeba Velice chudá organelová výbava Trofozoit jednojaderný, mitochondrie chybí Chybí i Golgiho aparát, peroxisomy a bičíky Trofozoit naplněn potravními vakuolami Zralé cysty jedno až osmijaderné Nejvýznamnějším druhem je Entamoeba histolytica (měňavka úplavičná). Působí amébovou (měňavkovou) dyzentérii (úplavici). Mimostřevní nákazy (jaterní amébový absces). K nákaze dochází pozřením cyst. Cysty µm, odolné, přežívají za nehty, déle ve vodě a výkalech. Trofozoiti, pohybující se lobopodiemi, žijí v lumen tlustého střeva jako komenzálové (tzv. forma minuta). Při kyslíkovém stresu nebo změně střevní mikroflóry se améba mění na invazní formu magna (60 µm). Průnik hlouběji do submukózy léze. Akutní 20

20 forma krvavý průjem, bez horeček. U mnoha nakažených lidí k onemocnění nedojde a améby po roce vymizí. Únikové mechanismy: rychlá obměna membrány (když se na ní navážou protilátky, dokáže se jich rychle zbavit) degradace imunoglobulinů inhibice komplementu (inhibitor komplementu je shodou okolností také lokalizován na multifunkční lektinové molekule) inhibice specifické buněčné odpovědi Diagnostika: Nález čtyřjaderných cyst, případně trofozoitů ve stolici Sérologicky detekce specifických protilátek IFAT, ELISA Vzniklý jaterní absces možno i sonograficky Terapie: Asymptomatické infekce diloxanid furoát, paromomycin. Již propuklá choroba metronidazol, emetin. Epidemiologie amébové úplavice: Ročně celosvětově desítky milionů lidí Desítky tisíc smrtelné Velké epidemie hromadný přesun obyvatelstva, války, uprchlíci V ČR vzácně, většinou import TRYPANOSOMÓZA Kmen: Euglenozoa Třída: Kinetoplastea Řád: Trypanosomatida Rod: Trypanoplasma Sem (Euglenozoa) řazení bičíkovci tvoří monofyletický taxon. Přítomny 2 bičíky (z nichž 1 je zpětný extrémně zkrácen, někdy zbude jen bazální tělísko). Bičíky vycházejí z prohlubně na povrchu buňky (rezervoár či vestibulum krásnooček, periflagelární kapsa trypanosomatid), bičík je zpevněn paraflagelární tyčí. Důležitá vlastnost Trypanosom: polymorfie schopnost vytvářet během vývoje morfologicky a fyziologicky odlišná stadia: různá délka bičíku, poloha kinetoplastu, přítomnost undulující membrány. Morfologická stadia: amastigot, promastigot, epimastigot, trypomastigot 21

21 1) AFRICKÁ TRYPANOSOMÓZA (spavá nemoc) původce: Trypanosoma brucei gambiense chronická spavá nemoc zdroj: nemocný člověk (hlavní hostitel), rezervoárovým zvířetem je prase výskyt: říční oblasti západní a centrální Afriky přenos: inokulativní prostřednictvím mouchy rodu Glosina (= Tse tse) při sání trypanosoma dokončuje vývoj v přední části trávicí soustavy mouchy inkubační doba: týdny až roky (2 4 měsíce) Když se parazit dostane do krve a lymfatické soustavy, zvětší se mízní uzliny do obrovských velikostí. Právě zduřené uzliny se obecně považují za neklamný příznak tropické nemoci známé jako spavá nemoc. Délka a intenzita této fáze je různá, většinou se odehrává v průběhu 6 měsíců. Pokud absentuje léčba nemoci, hroutí se obranné mechanismy organismu a objevuje se anémie, kardiologické problémy a onemocnění ledvin. Další stádium nemoci je neurologické. Parazit se dostane krví přes mozkovou bariéru do mozku, napadne nervový systém a způsobuje zmatenost, záchvaty únavy, těžkou malátnost. Regulace spánku a bdělosti zcela přestává fungovat. Nemocný upadá do hlubokého komatózního spánku, který ale trvá pouze několik minut, po kterých následuje dlouhé období nespavosti. Pacient se stává zcela pasivní, má pokleslá oční víčka a prázdný výraz v obličeji. V jeho organismu dojde k totálnímu vyčerpání. Bez účinné léčby dochází k mentální retardaci, nastává kóma a smrt. Následky neurologické fáze mohou mít nevratný charakter. původce: Trypanosoma brucei rhodesiense akutní spavá nemoc zdroj: zejména jiní savci, rezervoárovým zvířetem je antilopa výskyt: východoafrické savany přenos: stejně jako předchozí inkubační doba: do 3 týdnů (6 22 dnů) způsobuje onemocnění s rychlejším průběhem a výraznějšími příznaky (symptomy), neléčená může končit smrtí Onemocnění: vznik primárního zánětu v místě vniku (šankr), nepravidelné vysoké horečky, nechutenství, anémie, průjmy, otoky víček a končetin, hepatosplenomegalie (zvětšená játra a slezina), po roce se objevují příznaky postižení CNS: meningoencefalitida (zánět mozkových blan) s krvácením, poruchy vidění, spavost, hubnutí. Raná fáze (hemolymfatická): epizody horeček, malátnost, bolesti v zádech, zvýšená citlivost při nárazu, hubnutí. Pozdní fáze (trypanosomy v CNS): poruchy spánku, řeči, křeče, ochrnutí, kachektizace, poškození srdeční činnosti, změny EKG, srdeční selhání, poškození endokrinního systému (štítná žláza), poruchy menstruace, impotence, úplná apatie, smrt. 22

22 Vývojový cyklus T. brucei: v místě vpichu (stovky trypomastigotů) vzniká šankr (vřídek) šíření do lymfatického systému a krevního řečiště zde jako dělící se slender a nedělící stumpy ty vstupují do glossin průnik do mozku a moku. Invaze krevního řečiště periodicky horečky Průnik do CNS bolesti hlavy, poruchy spánku, kachektizace, u neléčených přechází ve smrt variable surface glykoprotein (VSG) = variant antigenic types (VATs) T. brucei okolo 2000 genů pro VSG Trypanosomy zaplavují organismus vlnami populací s antigenně odlišným povrchem buňky (VSG variace na plasmatické membráně) Každá vlna zneškodněna imunitním systémem, ale po pár dnech nová vlna s odlišným povrchem. To vede nakonec k vyčerpání imunitního systému. Diagnostika: mikroskopický nález v: krvi neodebírat během horečky dochází k trypanolýze, tkáňovém moku, punktátu z mízních uzlin, cerebrospinálním moku. Terapie: před invazí CNS pentamidin, suramin, po proniknutí do CNS melarsoprol, eflornithin. 1) AMERICKÁ TRYPANOSOMÓZA (Chagasova choroba) původce: Trypanosoma cruzi nejdůležitější sterkorární Trypanosoma mimo člověka infikuje více než sto druhů divokých i domácích zvířat, koluje tedy nezávisle na člověku výskyt: mírné, subtropické a tropické pásmo Jižní a Střední Ameriky od severní Argentiny až po Texas přenos: kontaminativní prostřednictvím krevsajících ploštic "barbieros" (Triatoma sp., čeleď Reduviidae), které v noci vylézají, lezou po obličeji, sají a defekují na kůži, prvoci vetřeni škrabáním při svědění do ranky po bodnutí, aktivní přenos kůží 23

23 Vývojový cyklus T. cruzi: Parazit se ve střevě ploštice množí v podobě epimastigotů. Ty se v rektu mění na infekční trypomastigoty. Metacykličtí trypomastigoti vnikají do tělních buněk tam se množí jako amastigoti. Po několika děleních buňka praskne a trypomastigoti se uvolní do krevního oběhu nedělí se nákaza se šíří do dalších buněk a infikují při sání ploštice. Inkubační doba: akutní infekce (u dětí): 1 2 týdny, latentní infekce: až 20 let. Klinika: onemocnění probíhá akutně (zejména u dětí do 12 let) nebo latentně s příznaky: lokální reakce v místě vniku, horečka, rychlé ubývání sil, otoky víček (Romaňův syndrom), lymfadenitis (zduření mízních uzlin), hepatosplenomegalie, meningoencefalitida, endokarditida (selhání srdeční svaloviny), dilatace trávicího traktu (megakolon, megaesofagus), může končit i smrtelně. Diagnostika: přímý mikroskopický průkaz v barveném (Giemsou) preparátu z krve (krevní roztěr), tekutin, punktátu z mízních uzlin sérologický průkaz protilátek (nespolehlivé) IFAT (imunofluorescence), ELISA xenodiagnostika nepřímá metoda průkazu původce onemocnění člověka v krevsajícím členovci přenašeči. Po nasátí krve nemocného člověka se v členovci zárodky původce onemocnění pomnoží takovou měrou, že je lze snadněji prokázat (ploštice Triatoma nebo Rhodinus). Terapie: úspěšná je léčba jen v akutní fázi benznidazol nebo nifurtimox, amfotericin B, léčba v chronické fázi je neúčinná, léčí se pouze způsobené komplikace (srdeční, zažívací trakt). LEISHMANIÓZA Rod Leishmania organismy cirkulující mezi obratlovci a přenašeči, kterými jsou flebotomové (Diptera) rodu Phlebotomus (Starý svět) a Lutzomyia (Nový svět). Po malárii se jedná o druhou nejvážnější smrtonosnou nemoc vyvolanou parazitem. Ročně na ni umírá infikovaných osob. Lidské leishmaniózy jsou většinou zoonózy, výjimečně antroponózy. Infekce vždy začíná v kůži: kožní leishmaniózy po celou dobu onemocnění v kůži 24

24 kožně-slizniční (mukokutánní) přestup do sliznic útrobní (viscerální) po krátké kožní fázi invaze vnitřních orgánů Lokalizace onemocnění dána: vlastnostmi parazita aktivitou imunitního systému hostitele genetickou výbavou hostitele Vývojový cyklus Leishmania: Při sání flebotoma jsou do rány inokulováni promastigoti a ti jsou fagocytováni do makrofágů. Ve fagosomu makrofágu se mění na amastigotní stádium, které se dále množí. Po naplnění fagocytu a jeho prasknutí paraziti infikují další fagocyty vývoj ve fagocytech se mnohokrát opakuje. Další flebotomus se nakazí při sání na infikovaném hostiteli, v jeho střevě se amastigoti přemění na promastigoty, kteří se množí v mesenteronu flebotoma a odtud se dostávají do ústního ústrojí, kde vyčkávají dalšího hostitele. Onemocnění se dělí podle lokalizace klinických projevů a epidemiologicky: Leishmania tropica: původce suchého vředu výskyt: jižní Evropa, severní Afrika, Blízký východ, střední Asie přenašeč: Phlebotomus sergenti většinou antroponóza, ale nověji nalezeny i zvířecí rezervoáry (damani v Izraeli) inkubační doba 2 8 měsíců spontánní zhojení vředu po asi měsících, trvalá jizva Leishmania major: původce vlhkého vředu výskyt: Afrika, Asie, Blízký a střední Východ, polopouště přenašeč: Phlebotomus duboscai, papatasi rezervoár: drobní hlodavci (př. pískomilové), v jejichž norách se flebotomové vyvíjí spontánní zhojení mokvajícího vředu za 3 6 měsíců, trvalá jizva Leishmania aethiopica: původce suchého vředu, chronický pomalý průběh (3 roky) často mukokutánní leishmanióza rezervoár: damani (Hyracoidea) rozšíření: Ethiopie, Keňa kožní, mukokutánní, difúzní leishmanióza 25

25 Leishmania mexicana: Komplex druhů Původce kožní leishmaniózy Rezervoár: lesní hlodavci přenašeč: Lutzomyia longipalpis Leishmania braziliensis: Komplex druhů, působí kožní a kožně-slizniční leishmaniózy výskyt: Jižní Amerika L. b.braziliensis (lesy v povodí Amazonky) působí nejtěžší formu mukokutánní l., začíná kožním vředem, rozsev do nosohltanu, ústních sliznic a přilehlých chrupavčitých tkání obličeje. Může končit smrtelně. Rezervoár: hlodavci L. b. quyanensis sekundární léze, šíření podél lymfatických drah difúzní leishmanióza, slabá reakce a velké množství parazitů v lézích. Leishmania donovani: Komplex příbuzných druhů. Působí viscerální l. Dva hlavní: L. d. infantum a L. d. donovani. L. chagasi je označení pro L. d. infantum zavlečenou do J. Ameriky. Leishmania donovani infantum dětská viscerální l. ve středomoří, mohou onemocnět i dospělí. Klinické příznaky: anemie, horečky, zduření sleziny (splenomegalie). Rezervoár: psovité šelmy, člověk náhodným hostitelem. V ČR pouze import ze Středomoří. Leishmania donovani donovani původce nejtěžší formy viscerální leishmaniózy kala-azar (černá nemoc v jazyce hindi), Dum dum fever. Nemocným tmavne kůže. Výskyt: Indie (Bangladéš, Bihár), střední a východní Afrika, rezervoár cibetky a kočkovité šelmy. Klinické příznaky: anémie, zvýšená teplota, mohutné zvětšení sleziny a jater (hepatosplenomegalie). Neléčená končí většinou smrtí kachexií (patologické zhubnutí a silná celková sešlost) během měsíců až let. Diagnostika leishmaniózy: 1) odběr materiálu podle lokalizace: viscerální leishmanióza: krevní nátěr (tlustá kapka), sternální punkce, biopsie sleziny, jater či mízních uzlin kožní leishmanióza: materiál odebraný z okraje a spodiny vředu 2) přímý mikroskopický průkaz parazita 26

26 3) sérologický průkaz protilátek NFR (nepřímá fluorescence), ELISA 4) experiment na zvířeti Terapie: Meglumin antimonát, i. m., Pentadimidin, Amfotercin B Zabránit poštípání flebotomy je obtížné, protože bodají v noci a prochází běžnými moskytiérami. BALANTIDIÓZA Kmen Ciliophora (nálevníci). Původce balantidiózy. Vejčitá buňka ( µm), tvoří cysty (50 70 µm), v cystě jeden jedinec s potravními vakuolami Výskyt: tlusté střevo prasat a člověka B. coli se normálně živí střevním obsahem, někdy nálevníci vnikají do střevní sliznice (vylučují hyaluronidázu) a působí zde hluboké vředy, které mohou prasknout Projevy balantidiózy: Krvavé hlenovité průjmy Může dojít k rozsevu parazita do jater, plic, těžké nákazy smrt Poměrně vzácná, častěji tam, kde žijí lidé s prasaty nebo ve špatných hygienických podmínkách Diagnostika: Mikroskopický nález nálevníků nebo cyst v nativním preparátu z čerstvé stolice nebo v barveném nátěru ze stolice. Terapie: tetracyklin, metronidazol Kmen: APICOMPLEXA Kmen Apicomplexa je jeden z největších kmenů parazitických protist, působících závažné humánní parazitózy. Všichni jsou adaptováni na život uvnitř, méně na povrchu buněk hostitele. Tvoří čtyři velké skupiny (třídy): Gregariny (Gregarinea) Kryptosporidie (Cryptosporidea) kryptosporidióza Kokcidie (Coccidea) kokcidióza, toxoplasmóza Hemosporidie (Hematozoea) malárie 27

27 Název od apikálního komplexu (AK): soubor organel na předním pólu těch stádií, která vnikají do buněk hostitele (zoiti: sporozoiti, merozoiti). AK tvoří: konoid válcovitý útvar ze spirálně vinutých fibril, polární prstenec mikrotubuly, vyztužují buňku prvoka, rhoptrie (2 4) kyjovité sekreční žlázky, vláskovité mikronémy, denzní granula. Buňka většiny zástupců Apikomplex obsahuje kromě jádra, mitochondrie a Golgiho aparátu ještě apikoplast (AP) zbytek plastidu získaného kdysi pohlcením červené řasy. Eugregariny a kryptosporidie AP nemají. AP je nezbytný pro život (syntéza lipidů membrán) a jedná se o zbytek fotosyntetického organismu, který je citlivý na herbicidy (blokují dělení AP). Vývojové cykly kmene Apicomplexa jsou složité. Vyskytují se tři rozmnožovací fáze: merogonie, gamogonie a sporogonie. Sporozoit vyhledá hostitelskou buňku, vnikne do ní, roste v parazitoformní vakuole a stane se merontem jeho jádro se dělí. Během merogonie dochází k asexuálnímu množení mnohojaderný meront se dělí na jednojaderné merozoity ty vnikají do dalších buněk hostitele. Zoiti vykonávají klouzavý pohyb beze změny tvaru, pomocí aktin myozinového komplexu, svázaného se substrátem. Aktivně vyhledávají cílové buňky hostitele. Po nalezení se zanoří do buňky a dojde k modifikaci vchlípené membrány vložením proteinů z rhoptrií a denzních granul. Tím se mění její biochemické a antigenní vlastnosti. Merogonie se může několikrát opakovat i v různých tkáních odlišní merozoiti. Během gamogonie se vnitrobuněčná stadia, vzniklá merogoniálním množením, nejdříve mění v nezralá sexuální stadia samčí a samičí gametocyty a potom ve zralé samčí mikrogamety a samičí makrogamety. Sporogonie začíná kopulací gamet. Zygota se obaluje a mění se v oocystu. Uvnitř ní se někdy tvoří další obal sporocysta. Uvnitř oocysty probíhá meióza a buněčné dělení, vznikají sporozoiti, kteří opouští oocystu v trávicím traktu nového hostitele. KRYPTOSPORIDIÓZA Třída Cryptosporidea (kryptosporidie) monoxenní vývoj na povrchu sliznice obratlovců epicelulárně oocysta se 4 sporozoity (není však vytvořena sporocysta) rozdílný počet samčích a samičích gamet = anizogamní různá hostitelská specifita silnostěnné, odolné oocysty pro vnější prostředí a mezihostitelský přenos a tenkostěnné oocysty, které excystují v hostiteli a jsou zdrojem autoinfekce přes 20 druhů rodu Cryptosporidium, žaludeční a střevní druhy 28

28 Cryptosporidium parvum Výskyt v zóně mikroklků tenkého a tlustého střeva myší, morčat, ovcí a skotu (hl. telata) Příležitostně člověk kryptosporidióza Cryptosporidium hominis V zóně mikroklků tenkého a tlustého střeva člověka a prasat Hlavní původce lidské kryptosporidiózy Zdroj: nemocný člověk, volně žijící i domácí zvířata (hovězí dobytek) Přenos: fekálně-orální znečištěnými prsty, voda, potraviny kontaminované oocystami Inkubační doba: 5 dnů Možnosti infekce kryptosporidiemi: přímý kontakt: chovatelé, veterináři, pracovníci jatek, ekologické farmy kontaminované potraviny: při porážce na jatkách, při zpracování mléka, kontaminované ovoce a zelenina, kontaminovaná voda, splachy z pastvin, hnojení, odpadní vody z jatek, poruchy čističek vody, kanalizace vodáren Klinika: U imunokompetentních: dospělých: asymptomatická forma dětí: manifestní forma příznaky: 14 dnů trvající vodnaté průjmy, zvracení, teplota, bolesti břicha. Po ukončení vývojového cyklu prvoka dochází ke spontánnímu uzdravení. U imunodeficientních pacientů (zejména AIDS) představuje jednu z oportunních parazitóz příznaky: chronické, život ohrožující těžké vodnaté průjmy, horečka, bolesti břicha, hubnutí, někdy průnik do plic plicní komplikace. Kontaminace pitné vody oocystami C. hominis vede až k masovým epidemiím. Účinná léčba kryptosporidiózy dosud neexistuje. Cryptosporidium jako potenciální biologická zbraň: snadno dostupné infekční agens, nízká infekční dávka (ID 50 pro Homo 9 oocyst), vysoká odolnost, výrazné klinické příznaky, není terapie, snadná aplikace do pitné vody nebo potravin, doposud nestandardní metody detekce Diagnostika: flotační metody, barvené roztěry, imunologické metody, genetické metody. 29

29 KOKCIDIÓZA Třída Coccidea Řád Eimeriida Obsahuje velké množství zástupců. Vyskytuje se většinou u obratlovců. Některé jsou veterinárně i zdravotnicky významné. Dělení do rodů podle: počtu sporocyst v oocystě, počtu sporozoitů ve sporocystách, morfologie oocyst a sporocyst, typu hostitele a vývojového cyklu, tkáňové a orgánové specifity. čeleď Eimeriidae, Rod: Eimeria+Isospora+Cyclospora čeleď Toxoplasmatidae čeleď Sarcocystidae Rod: Eimeria Eimerie kura domácího: 9 druhů, vysoký rozmnožovací potenciál. Jedna pozřená oocysta vede ke vzniku až 1 milionu oocyst. Eimeria tenella je vysoce patogenní. Tvoří tři merogonální generace v epitelu a submukóze slepých střev. Působí krvavý zánět slepých střev a úhyn. V ČR je proti eimerii dostupná vakcína Livacox. Eimerie králíků (Eimeria stedai): Parazitují v různých částech střev. Jsou příčinou hromadného hynutí králíčat po odstavu. Eimerie prasat (E. debliecki): V epitelu tenkého, tlustého i slepého střeva. Eimerie skotu (E. zuernii): V epitelu tenkého, tlustého i slepého střeva. Zvláště patogenní. Rod Cyclospora: Cyclospora cayetanensis Lidská kokcidie. Vyvíjí se uvnitř epitelových buněk tenkého střeva, oocysty vycházejí stolicí nevysporulované. Vyskytuje se hojně v teplých oblastech se špatnou hygienou. V mírném pásmu dochází k nákaze dovezeným ovocem a zeleninou kontaminovanými fekáliemi. Způsobuje průjmy. SARKOCYSTÓZA Čeleď Sarcocystidae: Dvouhostitelské kokcidie (sarkosporydie). Kolují mezi dravci (definitivní hostitel DH) a jejich kořistí (hlodavci, ptáci a další včetně člověka). Rod Sarcocystis: Velké množství. Typický DH kočka, pes, draví ptáci. Člověk jako DH: Sarcocystis hominis ze skotu, S. suihominis z prasat 30

30 Střevní sarkocystóza: člověk jako DH po pozření tepelně neopracovaného masa stravovací zvyklosti Sarcocystis suihominis, Sarcocystis bovihominis (hominis) aj. v ČR ojediněle v jihovýchodní Asii až 20% prevalence krátkodobé průjmové onemocnění s horečkami vylučování sporocyst od 5 12 dne po pozření masa závažnější průběh u dětských pacientů zpravidla bez terapie Svalová sarkocystóza: člověk jako mezihostitel MH po pozření sporocyst (kontaminované potraviny/voda) Sarcocystis lindemanni a další druhy v odborné literatuře popsáno necelých sto případů Diagnostika: 1) nález sporocyst ve výkalech definitivního hostitele (flotace) 2) průkaz infekce v mezihostiteli: nález sarkocyst ve svalovině (somatické svaly, srdce, jícen) sérologický průkaz protilátek klinické příznaky onemocnění (zánět, edémy, horečka, anémie, potraty) experimentální zkrmení napadené tkáně definitivnímu hostiteli Epidemiologie: U některých domácích zvířat prevalence až 100 % (dobytek, prasata, ovce). Oocysty přežívají ve vhodných podmínkách až několik měsíců (vlhkost 75 % a více, teplota 5 až 12 C), nezbytná je přítomnost kyslíku. Člověk se nakazí nedostatečně tepelně (pod 60 C) upraveným masem (S. suihominis, S.bovihominis). Infekce není nebezpečná pro život, vede však k průjmu. Není žádná terapie, ani vakcinace. Význam má především prevence. TOXOPLASMÓZA původce: Toxoplasma gondii Hostitelé: Asi 200 druhů savců a ptáků je napadáno meronty extraintestinálním tkáňovým stádiem Toxoplasma gondii. Tito hostitelé představují fakultativní mezihostitele cizopasníka. Typický definitivní hostitel: kočka domácí a kočka divoká 31

OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319

OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319 Karina Šondová Ústí nad Labem 2013 Obor: Biologie jednooborová (PS i KS), NMgr SŠ, NMgr ZŠ Klíčová

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Zoologie - cvičení Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Prezentace online: http://old.mendelu.cz/~zooapi/zool/vyuka.htm Doporučená

Více

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Základní pojmy Parazit (x parazitický organismus) Fekálně-orální transport Protozoa

Více

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi přenos: krevsajícím hmyzem Sir David Bruce Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense africké trypanosomy patogenní bičíkovci tělních

Více

Vztahy mezi populacemi

Vztahy mezi populacemi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová Protozoa Igor Hochel & Kateřina Demnerová Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými organismy živočiného typu

Více

PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE

PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE Bc. Helena Hofmanová Plzeň 2012 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8)

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8) Krevní bičíkovci a výtrusovci - bičíkovci o trypanozomy šíření extracelulárního stádia krví (ot. 2) o možno zahrnout leishmanie napadají makrofágy a šíří se krví (ot. 2) - výtrusovci krvinkovky přímé postižení

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

parazitóza parazitární agens diagnostika terapie

parazitóza parazitární agens diagnostika terapie PEDIATRIE VE ZKRATCE MUDr. Miroslav Förstl Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové e-mail: forstlm@lfhk.cuni.cz 242 PŘEHLED DIAGNOSTIKY A TERAPIE STŘEVNÍCH

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně).

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně). PARAZITOLOGIE KTERÁ SE DĚLÍ NA: Prvoky a Červy. PATOGENNÍ PRVOCI: Sem patří: améby trichomonády kokcidie leismanie trypanozomy bičíkovci Améby: Entaméba histolytika nákaza nejčastěji alimen. Cestou + endolimax

Více

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS 34. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS PEKLO, Josefův Důl, 26. až 30. dubna 2004 34. Jírovcovy protozoologické dny se budou letos konat v Josefově Dole uprostřed Jizerských hor. Ubytování,

Více

Mezidruhové vztahy. Michal Hejcman

Mezidruhové vztahy. Michal Hejcman Mezidruhové vztahy Michal Hejcman Mezidruhové vztahy Organismy žijící v prostoru vstupují spolu do vzájemných interakcí Interakce mohou být přímým kontaktem nebo prostřednictvím nějakého zdroje Síť mezidruhových

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Úvod. Paraziti. První otázkou, která vás nejspíš napadne, a na kterou jsem již odpověděl, asi

Úvod. Paraziti. První otázkou, která vás nejspíš napadne, a na kterou jsem již odpověděl, asi Úvod Přemýšleli jste někdy o tom, proč má tolik lidí kolem vás různé zdravotní potíže? A proč se jich nemohou zbavit i přes to, že chodí k lékaři, který jim dává různé léky? Proč se ty potíže i přes všechnu

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2 PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2 Název cvičení: SPOLEČENSTVA PRVOKŮ Teoretický úvod do cvičení: Nálevy jsou směsnými kulturami prvoků. Kvalitativní i kvantitativní druhové zastoupení prvoků ve společenstvu nálevu

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Parazité, kteří člověku škodí nejvíce

Parazité, kteří člověku škodí nejvíce Druhá kapitola Parazité, kteří člověku škodí nejvíce Prvok toxoplasma Slovo toxoplasma je řeckého původu, odvozené od slova toxon nebo oblouk. Toxoplasmy jsou prvoci, kteří pronikají do těla a usazují

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář

Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář Parazitárn rní onemocnění FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov lové mjr.mudr.r.šindel indelář Definice Parazit (cizopasník) je organismus, který se po celý svůj život nebo po určit ité životní období

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

32. Jírovcovy protozoologické dny

32. Jírovcovy protozoologické dny 32. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce České parazitologické společnosti Kunín, 8.-12. dubna 2002 1 Dobrý den!!! Letošní, již 32. Jírovcovy protozoologické dny, které každoročně pořádá

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více