Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová"

Transkript

1 Parazitologie MUDr. Drahomíra Rottenbornová

2 Materiál na parazitologické vyšetření Stolice velikosti vlašského ořechu do odběrové nádobky, nemusí být sterilní nelze-li ihned odeslat do laboratoře, uchováváme v chladu, ale nemrazíme odběr opakovat 3x po hodinách při pátrání po vegetativních formách (trofozoitech) améb nebo giardií nutno stolici vyšetřit do 30 minut, jinak trofozoiti autolyzují Perianální stěr a anální výtěr při podezření na infekci vyvolanou roupy nebo tasemnicemi 8-12 hodin před vyšetřením neomývat oblast konečníku zvlhčenou Schuffnerovo tyčinkou na podloţní sklo nebo průhlednou lepící páskou pátráme po vajíčkách

3 Sputum larvy Ascaris lumbricoides, háčky Echinococcus granulosus BAL nebo indukované sputum dg Pneumocystis carinii Sekret uretrální sterilní tampony na drátě, do transportní půdy Sekret vaginální ze zadní klenby poševní, nátěr na 2 skla Gramovo barvení dg bakterií a kvasinek Giemsa dg trichomonád

4 Krev na mikroskopická vyšetření dg plasmodií tenký krevní roztěr: na odmaštěné podloţní sklíčko kapka periferní krve z bříška prstu a hranou druhého sklíčka rozetřít po celém podloţním sklíčku tlustá kapka: kapku periferní krve na podkoţním sklíčku rohem druhého skla krouţivými pohyby roztáhneme na plochu asi 2 cm Krev na sérologická vyšetření protilátky proti parazitům (toxoplasmóza, Ostatní Moč, mozkomíšní mok, bioptický materiál z tkání, excize, seškraby z kůţe a sliznic duodenální šťáva, punktáty.

5 Zasílání materiálu Žádanky jako na ostatní mikrobiologická vyšetření nutné navíc některé anamnestické údaje (pobyt v cizině) Malé laboratoře provádí jen dg nejběţnějších parazitů nebo parazitolog. dg neprovádějí vůbec - nutno poslat materiál do větší nebo referenční laboratoře! bezpečný transport!

6 Laboratorní vyšetření 1. Makroskopicky: zjištění přítomnosti celých červů nebo jejich částí 2. Mikroskopie: a) Nativní mikroskopický preparát: červy, vajíčka, pohyblivá vegetativní stadia prvoků, cysty prvoků (př. vajíčka roupů, tasemnic) b) Tlustý nátěr dle Kato: do kapky destilované vody na podloţním skle rozmíchat malé mnoţství stolice, rozetřít do plochy asi 2x2 cm, překrýt celofánovou fólií namočenou do glycerinu a methylenové zeleně

7 c) Koncentrační a flotační metody (Faust) pro nahromadění některých stadií střevních prvoků (cysty) i červů (vajíčka, larvy) stolice + hypertonický roztok ZnSO 4, zcentrifuovat Lehčí vajíčka a cysty vyplavou na povrch, ten odebrat kličkou nebo na krycí sklíčko d) barvené preparáty d1) barvení dle Giemsy: průkaz Trichomonas vaginalis d2) barvení Heidenheimovým hematoxylinem: hledání prvoků a jejich cyst (hl. améby, giardie návrat z ciziny) d3) barvení trichromem (dle Gomoriho): zejména dg améb

8 e) Krevní roztěr viz výše f) Tlustá kapka viz výše 3. Kultivace - na ţivné půdě, tkáňové kultuře či na zvířeti - výjimečně: améby, trichomonády 4. Průkaz antigenů ve vyšetřovaném materiálu 5. Průkaz protilátek - toxoplazmóza

9 Antiparazitární léčiva

10 PRVOCI (PROTOZOA) Jednobuněčné organismy, jejichţ buňka obsahuje pravé jádro (eukaryota). U člověka se uplatňují jako parazité: zažívacího traktu (Giardia, střevní měňavky aj.) krevní ((Plasmodie, africké trypanosomy aj.) UG traktu (Trichomonas vaginalis) CNS (Toxoplasma gondii, volně ţijící měňavky) různých orgánů (Toxoplasma gondii aj.)

11 Trichomonas vaginalis Parazit: oválný aţ hruškovitý tvar, 4 bičíky, 5. bičík tvoří tzv. undulující membránu netvoří cysty ani jiná odolná stádia. je málo odolný mimo tělo hostitele Rozšíření: kosmopolitní Přenos: pohlavním stykem

12 Onemocnění: u žen: - asymptomatické nákazy (20-50%) - akutní zánět pochvy event. vulvy, děloţního hrdla, uretry (ţlutozelený sladce páchnoucí výtok, pálení, svědění) u mužů: - asymptomatické nákazy (50-90%) - urethritis, epididymitis, prostatitis Dg: mikroskopická: nativní (pohyb) i barvený preparát /tzv. MOP/ - výtěr z pochvy, u muţe z uretry kultivační (speciální tekuté půdy) Th.: Metronidazol (! Nutno léčit oba sexuální partnery!)

13 Giardia (Lamblia) intestinalis Parazit: trofozoit - bičíkovec hruštičkovitého tvaru těla, se 2 jádry, 4 páry bičíků, přísavným diskem, který adheruje k povrchu enterocytů horní části tenkého střeva. cysta přeměna trofozoita v čtyřjadernou cystu v dolních částech tenkého střeva. Je vylučována s výkaly. Je značně odolná vůči vlivům zevního prostředí. Rozšíření: kosmopolitní Přenos: alimentární cestou (potraviny, voda kontaminované cystami)

14 Onemocnění: asymptomatická nákaza průjmy (stolice má mastný vzhled porucha resorbce tuků), pocit slabosti, hubnutí, břišní křeče, nucení ke zvracení Onemocnění můţe samo po několika týdnech vymizet nebo přetrvávat léta. Dg.: mikroskopický nález cyst ve stolici nález trofozoitů v čerstvé stolici nebo v duodenální šťávě průkaz giardiového antigenu ve stolici komerčními soupravami Th.: Metronidazol

15 G.i.

16 Entamoeba histolytica Parazit: trofozoit měňavka ţije v tlustém střevě, kde se ţiví bakteriemi cysta - během vývoje ve střevě se mění v kulatou 4 jadernou cystu, která je vylučována stolicí Někdy napadá buňky střevního epitelu poškození, vznik vředů Zanesení krví do dalších orgánů (jater, plic, mozku, sleziny aj.), kde se tvoří druhotné léze obsahující trofozoity. Rozšíření: kosmopolitní, častěji v teplých krajích s nízkou hygienickou úrovní Přenos: potraviny a voda kontaminovaná cystami

17 Onemocnění: asymtomatická nákaza nepatogenní formou střevní forma mírné GIT potíţe - podobné shigelóze ( silné bolesti břicha, koliky, četné řídké stolice s krví a hlenem; riziko perforace střeva) mimostřevní: - jaterní absces (aţ velikosti pomeranče: bolest v pravém podţebří, zvětšení jater, horečka, hubnutí) - postiţení plic, kůţe, CNS Neléčená amébóza můţe být i smrtelná.

18 Dg: mikroskopická (průkaz cyst ve stolici, průkaz trofozoitů v čerstvé stolici) kultivace na speciálních půdách průkaz IgG protilátek Th.: metronidazol, chirurgická léčba (abscesy)

19 E.hartmanni

20 E.coli

21 E.nana

22 Toxoplasma gondii Parazit: prodělává sloţitý vývojový cyklus Definitivního hostitel (kočkovité šelmy) Oocysty- infekční stádia, vznikají v jejich střevě Vylučovány trusem Nákaza mezihostitele (člověk, jiní teplokrevní obratlovci) Sporozoity uvolňovány ve střevě, pronikají do různých tkání nakaţeného jedince a mnoţí se v nich (oko, mozek, svalstvo aj.). Tkáňové cysty - vznikají v postiţených orgánech V nich parazité dlouhodobě přeţívají. Reaktivace - při sníţení imunity (HIV, transplantace) většinou jako toxoplasmová encefalitida.

23

24

25

26 Onemocnění: A - získaná toxoplasmóza: asymptomatický průběh tzv. chřipkové příznaky, zduření uzlin postiţení různých orgánů: zejména u inunokompromitovaných pacientů) encefalitida, meningitida pneumonie hepatitida, myokarditida vyráţka postiţení očí aj.

27 B- vrozená toxoplasmóza: nákaza embrya či plodu intrauterinně po primoinfekci matky v graviditě potrat porod dítěte s různým stupněm poškození (kalcifikace mozku, hydrocefalus, poruchy zraku, malformace, poruchy duševního vývoje) při nákaze v posledním trimestru se rodí děti obvykle nepoškozené, ale později se u nich můţe objevit zejména postiţení očí Včasná léčba matky během těhotenství významně sníţí moţnost poškození plodu.

28 Dg: sérologie: KFR, ELISA (IgM a IgG, IgA protilátky) (izolace parazita) Th.: kombinace ATB dlouhodobě (pyrimethamin /Daraprim/, sulfadiazin, spiramycin) Prevence: hygiena při kontaktu s materiály kontaminovanými kočičími fekáliemi potravní hygiena (nejíst nedostatečně tepelně upravené maso, vejce, nepasterizované mléko) sérologické vyšetření těhotných ţen

29 Plasmodium Parazit: 4 druhy plasmodií: Pl. vivax, Pl. ovale - způsobují třídenní malárii (terciánu) Pl. malariae - způsobuje čtyřdenní malárii (kvartánu) Pl. falciparum - způsobuje tropickou maligní malárii Jednotlivé druhy se liší morfologicky (vyuţíváme při diagnostice). Výskyt: po celém světě aţ po 45 severní šířky, ve vlhkých krajích kde ţijí komáři rodu Anopheles Parazit je schopen v nich ukončit vývoj za předpokladu, ţe po určitou dobu teplota vzduchu nepoklesne pod určitou hodnotu. Přenos: sáním nakaţeného komára, krevní transfúzí ID: dnů po poštípání komárem

30 Složitý vývojový cyklus: nepohlavní vývoj - probíhá u člověka (mezihostitele) po štípnutí komárem extraerytrocytární stádium (játra) několik rozmnoţovacích cyklů erytrocytární stádium: další rozmnoţovací cykly erytrocyty naplněné parazity praskají ( provázeno horečkou, třesavkou = malarický záchvat, děje se periodicky větš. po 3-4 dnech) po několika proběhlých nepohlavních cyklech v těle člověka vznikají samčí a samičí pohlavní buňky. Těmito buňkami je infikován komár při štípnutí nemocného člověka. pohlavní vývoj - probíhá v těle komára (definitivního hostitele): splynutím samčí a samičí buňky vzniká oocysta, která se dělí na sporozoity (nepohlavní stadia), těmi je infikován zdravý člověk při štípnutí komárem.

31

32

33 Onemocnění - malárie: Patří mezi nejčastější infekční onemocnění na světě Prodromy: bolesti hlavy, fotofobie, bolesti ve svalech, nevolnost, zvracení Malarický záchvat : náhlá zimnice, třesavka, následně teplota přes 40 C, která trvá 2-6 i více hodin. Můţe dojít aţ k poruše vědomí. Po odeznění záchvatu se pacient cítí zdráv aţ do dalšího záchvatu. Podle druhu plasmodia se záchvaty opakují kaţdý 3. nebo 4. den (odpovídá rozpadu erytrocytů). Bez léčení se záchvaty opakují pravidelně po dobu několika týdnů aţ měsíců s postupně slábnoucí intenzitou. Dochází ale k anemii. U jinak zdravých lidí jsou nákazy vyvolané většinou plasmodií relativně benigní.

34 Pro cestovatele je nejvíce nebezpečná tropická malárie (Pl. falciparum) infikované erytrocyty mají tendenci adherovat ke stěnám kapilár vnitřních orgánů dochází k poruchám prokrvení některých orgánů (zejména mozek, ledviny) Malarické recidivy: vznikají aktivací přeţívajících jaterních stádií nebo reaktivací dlouhodobé, velice nízké parazitémie aţ po letech

35 Dg.: mikroskopický nález plasmodií v krevním roztěru nebo v tlusté kapce (barveno Giemsou); nutno několikrát opakovat, krev se odebírá na vrcholu horeček Th: různá chemoterapeutika (dle předpokládaného druhu plasmodia) (chlorochin, chinin sulfát, pyrimethamin /Daraprim/, meflochin /Lariam/), Primachin Prevence: chemoprofylaxe osob z neendemických oblastí (problémem je rychle se šířící rezistence plasmodií) ochrana před poštípáním komáry (spát pod moskytierami, pouţívat repelenty, insekticidy)

36 Pl.falciparum

37 Pl. malariae

38 Pl. ovale

39 Pl. vivax

40 mnohobuněční ţivočichové. onemocnění - helmintózy. ČERVI (Helmintes) Protoţe červy většinou diagnostikujeme podle jejich vajíček mikroskopických rozměrů, vyučují se v rámci mikrobiologie. Dělení červů: - ploštěnci - motolice - tasemnice - oblovci - hlístice Patogenita červů je dána: - toxickými produkty metabolismu - mechanickým působením - alergizací - vyčerpáním ţivin Onemocnění: málo charakteristické příznaky, chronický průběh

41

42 Enterobius vermicularis (Roup dětský) Parazit: tenký bělavý červ, 12 mm dlouhý, odděleného pohlaví ţije v tlustém a slepém střevě v noci vylézá oplozená samička z konečníku ven a klade do jeho okolí mnoho vajíček vajíčka ve vnějším prostředí rychle dozrávají (vyvine se v nich larva, stávají se infekčními) Rozšíření: kosmopolitní, u nás běţný výskyt, zejména v dětských kolektivech Přenos: pozřením infekčních vajíček (obsahují ţivou larvu) - kontaminované ruce nebo potrava

43 Onemocnění: enterobióza asymtomatický průběh silné svědění v oblasti konečníku, bolesti břicha, průjmy, nechutenství, nespavost u děvčátek moţný vaginální výtok Dg: stěry z okolí konečníku Schüfnerovou tyčinkou nebo lepicí páskou (před vyšetřením nemýt, nekoupat!) mikroskopický průkaz vajíček nález vajíček nebo celých červů ve stolici nález červů v okolí análního otvoru Th: sirup Pyrvinium, mebendazol (Vermox), albendazol (Zentel) aj. Léčba celého kolektivu Dekontaminace domácnosti a osobních věcí (aby nedocházelo k reinfekci)

44 Enterobius vermicularis

45 Ascaris lubmbricoides (Škrkavka dětská) Parazit: Červ o velikosti cm, naţloutlé nebo narůţovělé barvy. Ţije v tenkém střevě. Samička po oplození klade vajíčka, které odcházejí se stolicí do vnějšího prostředí. Zde se za 2-3 týdny vyvine ve vajíčku larva a tím se stane vajíčko infekční. Po pozření se z vajíček ve střevě larva uvolní. Proniká střevní stěnou a krevním a lymfatickým oběhem se dostává do plic. Z plic se dostává při kašli do proximálnějších partií dýchacích cest tracheou do hrtanu, hltanu, z něj polknutím opět do tenkého střeva, kde dospívá v dospělého červa. Rozšíření: kosmopolitní, více v tropech a subtropech

46

47 Přenos: nákaza vajíčky škrkavek alimentární cestou (kontaminované ovoce a zeleninou, vodou) Vajíčka mohou zůstávat mimo tělo hostitele infekčními i několik měsíců. Onemocnění: askaridóza příznaky střevní: bolesti břicha, koliky, při silnějších infekcích ucpání vývodů ţlučovodu, pankreatu, slepého střeva, zánět ţlučovodu, ţlučníku, appendixu příznaky způsobené migrující larvou: kašel, bolest na hrudi, bolesti hlavy, kopřivka, zvýšená teplota vzácněji napadení jiného orgánu neţ plic (mozek, ledviny, oko aj.) Lab.dg.: nález celého červa ve stolici (šedé barvy) nález vajíček ve stolici Th: mebendazol (Vermox), levamizol (Decaris), piperazin (Helmirazin)

48 Ascaris lumbricoides

49

50 Tasemnice (Cestoda) mají dlouhé, ploché, článkované tělo dospělé tasemnice parazitují v tenkém střevě obratlovců, na jehoţ sliznici se přichycují přední částí těla, hlavičkou, opatřenou přísavnými rýhami, přísavkami nebo háčky kaţdý článek obsahuje kompletní sadu pohlavních orgánů (tj. tasemnice jsou hermafrodité), proto stačí přítomnost jediné tasemnice k tvorbě vajíček články postupně dozrávají a vajíčka v nich obsaţená se uvolňují buď ještě ve střevě nebo po odchodu článků ze střeva vajíčka jsou pozřena dalším hostitelem (mezihostitelem), v jehoţ těle se z nich vyvíjí larvy

51

52 Taenia solium (Tasemnice dlouhočlenná) Parazit: dospělá tasemnice je dlouhá 2-3 m. Hlavička 1 mm, články 10 mm. specifickým mezihostitelem je vepř: pozře vajíčko, ze kterého se v trávicím traktu vyvine larva střevní stěnou se larva dostane do krevního oběhu usadí se ve svalech, kde vytvoří boubel (= cysticerkus ) - 4 mm velký váček Nákaza člověka: 1) pozřením boubele spolu s nedostatečně tepelně upraveným masem mezihostitele, z boubele se u člověka vyvine dospělá tasemnice 2) pozřením vajíček; pak u člověka můţe proběhnout stejný vývoj jako u vepře vývoj larvy a boubele v různých orgánech (svaly, mozek, mícha, oko, plíce, srdce, podkoţí aj.)

53 Taenia

54 Rozšíření: kosmopolitní, u nás v současnosti pouze jako importovaná nákaza Onemocnění: 1) parazit ve střevě (taenióza): asymptomatický průběh nebo gastrointestinální potíţe (nechutenství, bolesti břicha, průjmy, zácpa, hubnutí /odčerpávají ţiviny/, mechanické ucpání střeva, alergické projevy) 2) boubel v orgánech (cysticerkóza): asymptomatická nebo podle lokalizace boubele; váţnou prognózu má mozková cysticerkóza

55 Dg: taenióza: mikroskopický nález článků nebo vajíček ve stolici, perianální stěry cysticerkóza: - rtg, sono, CT - sérologie Terapie: niklosamid (Yomesan), praziquantel u cysticerkózy event. chirurgická léčba, kortikoidy (zmenšení zánětlivé reakce po smrti parazita)

56 Tasemnice bezbranná (Taenia saginata) Parazit: dospělá tasemnice je dlouhá 3-10 m. Specifickým mezihostitelem je skot, v jehoţ svalovině se vytvářejí boubele. Rozšíření: kosmopolitní, u nás ojedinělé nákazy Přenos: nákaza člověka nedostatečně tepelně zpracovaným hovězím masem Onemocnění: taenióza; příznaky stejné jako u T. solium Dg: - nález celého červa nebo jeho článků ve stolici, - mikroskopický průkaz vajíček (stěry) Th: jako u T. solium Prevence onemocnění tasemnicemi: dostatečná tepelná úprava masa

57

58 ČLENOVCI ( Arthropoda) Na člověku parazitují a přenášejí na člověka různá onemocnění zástupci 2 skupin: pavoukovci (roztoči, klíšťáci, klíšťata) hmyz (vši, blechy, ploštice, komáři, ovádi, mouchy aj.) Hmyz: tělo členěné na hlavu, hruď, zadeček a 3 páry nohou Roztoči: tělo srostlé v jediný článek a 4 páry nohou Vývoj: vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec. ( někdy stádium kukly chybí ) Škodlivost členovců pro člověka: 1. prostí trapiči ( obtěţují bodání, sáním krve ) 2. přenašeči infekce

59 Sarcoptes scabiei

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Paraziti (prvoci, červi, členovci)

Paraziti (prvoci, červi, členovci) Paraziti (prvoci, červi, členovci) Giardia intestinalis I. Prvoci Patogenita: vodnaté průjmy Terapie: metronidazol Dg.: cysty a trofozoiti ve stolici, trofozoiti v duodenální šťávě Epidemiologie: kontaminovaná

Více

Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie

Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie 14.1 Původci mykóz, vyšetřovací metody v mykologii 14.1.1 Houby obecně Houby jsou eukaryotní organismy, tvoří samostatnou říši vedle říše ţivočišné a

Více

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium knowlesi krevní apicomplexa intracelulární

Více

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie Seznam vyšetření - parazitologie Název Materiál/pacient Provádí se Doba odezvy Kód ZP Poznámka Toxoplasmóza celkové protilátky (komplement-fixační reakce) Pupečníková krev Plodová voda (předběžný výsledek,

Více

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY PROKARYONTA Dominují biosféře (biomasa předčí váhu eukaryot 10-násobně) Známo asi 5 000 druhů Výskyt téměř ve všech prostředích Menšina způsobuje závažná

Více

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou ADAPTACE TENKÉ STŘEVO průtok obsahu: rychlý (1-4 hodiny) počet mikroorganismů: nízký (10 2-10 3 /ml) úspěšná kolonizace: schopnost proniknout vrstvou mukusu, adherovat nebo proniknout k/do enterocytů parazitičtí

Více

Lékařská mikrobiologie

Lékařská mikrobiologie Lékařská mikrobiologie Parazitologie Učební text pro studenty Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví Vypracovala: MUDr. Drahomíra Rottenbornová 1 Parazitologie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Čvančarová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Anna Čvančarová Studijní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Antiparazitární programy proti vnitřním parazitům psů a koček Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. Prof. MVDr.

Více

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Markéta Geleneky Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí.lfuk a Nemocnice Na Bulovce Praha Toxoplasmóza v graviditě Původce:

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr hlísti dvouvrstevní (pseudocoel) tělo: protáhlé nečlánkované válcovité koběma koncům se zužuje hlísti pokožka jednovrstevná silná kutikula (ochrana) pružné a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Název: Ploštěnci, hlísti

Název: Ploštěnci, hlísti Název: Ploštěnci, hlísti Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 3. a 4. (1. a 2. vyššího

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 Parazitologie OCH/PAR ing. Kamil Kořistek, Ph.D. LS 2012/2013 MALÁRIE Apicomplexa, Třída Haematozoea, Čeleď Plasmodiidae, Rod Plasmodium Některé druhy Plasmodium přenašeči

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Infekce GIT. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Infekce GIT. MUDr. Drahomíra Rottenbornová MUDr. Drahomíra Rottenbornová Charakteristika jeden z nejrozšířenějších zdravotních problémů, patří k nejčastějším onemocněním po chorobách dýchacího traktu KO: většinou náhle vznikající průjem, bolesti

Více

Horečky na zahraničních cestách (Evaluation of fever in the international traveler)

Horečky na zahraničních cestách (Evaluation of fever in the international traveler) 1 Studijní materiál důchodce č. 204 Září 2004 Horečky na zahraničních cestách (Evaluation of fever in the international traveler) Blair Janis E. Postgraduate Medicine, Vol. 116, No 1 / July 2004 / 2004

Více

Ascaris LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE: HELMINTOLOGIE. Libuše Kolářová. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Ascaris LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE: HELMINTOLOGIE. Libuše Kolářová. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha Ascaris LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE: HELMINTOLOGIE Libuše Kolářová Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha PARAZITISMUS Vztah, při při němž jeden organismus (parazit) žije žije na na úkor druhého

Více

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci živočichové s plochým tělem cíl - popsat stavbu těla, orgánové soustavy, rozmnožování - uvést příklad cizopasných ploštěnců - objasnit vývoj - chápat význam hygieny a nutnost prevence

Více

Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity

Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity 251 Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity MUDr. Lubomíra Hozáková Klinika infekčního lékařství FN Ostrava U dětí i u dospělých se vyskytují stejná parazitární onemocnění s určitými odlišnostmi.

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky:

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky: Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Krista Obecné znaky: PRVOCI starobylé organismy velikost v mm a menší (mikroskopická velikost) kosmopolitní výskyt tělo=1 buňka eukaryotická

Více

Na úvod www.medmicro.info

Na úvod www.medmicro.info Lékařská mikrobiologie pro ZDRL Týden 23: Základy lékařské parazitologie Ondřej Zahradníček zahradnicek@fnusa.cz Na úvod www.medmicro.info Co nás dnes čeká Obecná parazitologie Speciální parazitologie

Více

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Obsah: A/ Parazitologie 2 Standardní parazitologické vyšetření stolice...2 Specializované parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů 2 Parazitologické

Více

sp.zn.sukls133259/2014

sp.zn.sukls133259/2014 sp.zn.sukls133259/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VERMOX tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje mebendazolum 100 mg. Pomocné látky se známým účinkem: oranžová

Více

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Urogenitální infekce Infekce močových cest Genitouretrální infekce u muže Infekce reprodukčních orgánů ženy MUDr. Drahomíra Rottenbornová ZDZ-1 Infekce močových cest 2 Infekce močových cest Výskyt: výrazně

Více

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu. Říše Prvoci (Protozoa) - Mikroorganismy - Jednobuněční - Jedná se o živočišnou buňku s dalšími (rozšiřujícími) strukturami Opora, ochrana - Pelikula - tuhá blanka na povrchu (nemají ji měňavky) - Schránka

Více

OBECNÁ ČÁST. Definice: Jde o onemocnění související s konzumací potravy (alimentum, lat. = potrava, výživa)

OBECNÁ ČÁST. Definice: Jde o onemocnění související s konzumací potravy (alimentum, lat. = potrava, výživa) 1 OBECNÁ ČÁST Charakteristika alimentárních nákaz Definice: Jde o onemocnění související s konzumací potravy (alimentum, lat. = potrava, výživa) Nejčastější původci alimentárních nákaz: Bakterie - původci

Více

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Obsah: A/Parazitologie 2 Standardní parazitologické vyšetření stolice.. 2 Specializované parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů 2 Parazitologické

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 0 0 9 3 6 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI VŠEOB/2

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI VŠEOB/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Všeobecné lékařství str. 1 Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Drahomíra Juhaňáková Dana Šťávová Novorozenecké oddělení KNTB Zlín

Drahomíra Juhaňáková Dana Šťávová Novorozenecké oddělení KNTB Zlín Drahomíra Juhaňáková Dana Šťávová Novorozenecké oddělení KNTB Zlín Virové onemocnění ZARDĚNKY (RUBEOLA) Řadí se mezi dětské nemoci dříve epidemie,vracející se v asi pětiletém cyklu,vybíraly si krutou daň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Nemoci z potravin parazitárního původu. Lukáš Navrátil

Nemoci z potravin parazitárního původu. Lukáš Navrátil Nemoci z potravin parazitárního původu Lukáš Navrátil Bakalářská práce 2010 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím

Více

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY MGR. IVA COUFALOVÁ POHLAVNÍ CHOROBY choroby přenosné převážně pohlavním

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Ploštěnci - opakování

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Ploštěnci - opakování Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) 9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) A. Charakteristika prvoústých B. Systematické třídění, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů C. Vznik 3. zárodečného listu, organogeneze A.

Více

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH Obsah... 2 3 1. Přehled nejznámějších infekčních onemocnění... 4 1.1 Nákazy přenášené

Více

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI 1 ŽENA 33 LET bez BRT a bez plazmy Vyšetření 26.5.2012-3x TRIGELM + JATERNÍ ČAJ - Přeměření 25.7.2012 0,000 0,285 vždy živý mikroorganismus 0,000 0,199 akutni, aktivní 0,200 0,399 chronické, nestabilni

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin. Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin. Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce Vedoucí práce: MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. Vypracovala: Eva Procházková Brno 2010

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Legislativa Zákon č.258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Díl 2 Ochranná dezinfekce,dezinsekce

Více

Toxoplazmóza v těhotenství. MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1

Toxoplazmóza v těhotenství. MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1 Toxoplazmóza v těhotenství MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1 Úvod U infekce vyvolané parazitem Toxoplasma gondii zůstává přes velký pokrok mnoho nejasností. Zvlášť problematické

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u Interpretace sérologických nálezů u toxoplasmózy Petr Kodym Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ Markéta Vojtová Ultrasonografie 1 Nepřímá vyšetřovací metoda Nezatěžuje zářením UZ sonda vysílá krátké impulzy zvukového vlnění a přijímá malou část odražené

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 1 0 0 9 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 1 1 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová Jednobuněční eukaryotní parazité Igor Hochel & Kateřina Demnerová Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, největší HV, cca 200 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní rozšíření, vysoká

Více

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Atypické pneumonie - moderní diagnostika MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Pneumonie preskripční algoritmus bronchopneumonie mikrobiologické vyš vhodné děti H. influenzae K. pneumoniae

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum sp.zn.sukls213147/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Klimicin injekční roztok clindamycinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně).

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně). PARAZITOLOGIE KTERÁ SE DĚLÍ NA: Prvoky a Červy. PATOGENNÍ PRVOCI: Sem patří: améby trichomonády kokcidie leismanie trypanozomy bičíkovci Améby: Entaméba histolytika nákaza nejčastěji alimen. Cestou + endolimax

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Engerix-B 20 µg. antigenum tegiminis hepatitidis B injekční suspenze

Příbalová informace: informace pro uživatele Engerix-B 20 µg. antigenum tegiminis hepatitidis B injekční suspenze sp.zn. sukls204563/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Engerix-B 10 µg Engerix-B 20 µg antigenum tegiminis hepatitidis B injekční suspenze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8)

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8) Krevní bičíkovci a výtrusovci - bičíkovci o trypanozomy šíření extracelulárního stádia krví (ot. 2) o možno zahrnout leishmanie napadají makrofágy a šíří se krví (ot. 2) - výtrusovci krvinkovky přímé postižení

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty

Více

Parazitologické vyšetření stolice

Parazitologické vyšetření stolice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Parazitologické vyšetření stolice bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Tereza Pechová Specializace ve zdravotnictví

Více

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 -

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 - Upraveno dle BP Martiny Slapničkové Zdroj obrázků: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ Pomoc při elektronickém zpracování: Petr Soukal ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZITŮ - 1 - STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica PROTOZOA

Více

Kraniocerebrální poranění u mladého muže Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Trávící systém MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Funkce trávícího systému trávení mechanické a chemické zpracování potravy vstřebávání přestup látek do krve přeměna a skladování

Více

Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha

Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha S blížící se turistickou sezónou, dobou cestování a dovolených, pobytem v přírodě vyvstává otázka, jak si zabezpečit

Více

VROZENÁ TOXOPLASMÓZA

VROZENÁ TOXOPLASMÓZA VROZENÁ TOXOPLASMÓZA XIX.Neonatologické setkání XII.Hanákovy dny 3.-5.červen 2011 MUDr.LENKA TOMÁNKOVÁ NO FN Brno Toxoplasmóza Toxoplasma gondii obligátní jednobuněčný parazit, kokcidie, s kosmopolitním

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls15507/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENTIZOL vaginální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Metronidazolum 500 mg v 1 vaginální tabletě. 3. LÉKOVÁ FORMA Vaginální

Více

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá Předškolní věk Zpracovala: Jana Černá Charakteristika Růst a vývoj Nejčastější patologie Výživa u dětí Poruchy výživy Předškolní období období od 3 do 6 let Dítě zpravidla navštěvuje mateřskou školu Začínají

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

160330_v17.0_Vidaza_PI_CS_PRINT B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

160330_v17.0_Vidaza_PI_CS_PRINT B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 27 Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012

sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012 sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PLAQUENIL 200 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Hydroxychloroquini

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

ÚVOD. Chtěl bych poděkovat recenzentům RNDr. Petru Krejčímu, Ph.D. a Ing. Petru Funkovi za korekturu chyb a vypracování oponentských posudků.

ÚVOD. Chtěl bych poděkovat recenzentům RNDr. Petru Krejčímu, Ph.D. a Ing. Petru Funkovi za korekturu chyb a vypracování oponentských posudků. Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ PARAZITOLOGIE... 5 Ekologické klasifikace parazitů... 5 Sociální parazitismus... 6 Definice životního cyklu parazita... 8 Způsoby přenosu a šíření cizopasníků... 9 Bariéry přenosu

Více

CT břicha. M. Kašpar

CT břicha. M. Kašpar CT břicha M. Kašpar Anatomie jater: dva laloky - pravý a levý, hranice : spojnice mediální, střední, hepatická žíla a lůžko žlučníku. Lobus caudatus, lobus quadratus. Levý lalok sahá k levé medioklavikulární

Více

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz xterní hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPIKÁ DIGNOSTIK STŘVNÍH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10,

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA Jméno a příjmení..rodné číslo. Bydliště Zdravotní pojištovna.. Vážená paní, vážený pane, bude Vám proveden operační výkon, který

Více

Pandemie HIV/AIDS se zaměřením na zdraví žen

Pandemie HIV/AIDS se zaměřením na zdraví žen Pandemie HIV/AIDS se zaměřením na zdraví žen Zjevíková A. Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava 7. celostátní konference Sekce infekčního lékařství v gynekologii a porodnictví, Praha 23. 1. 2016 Izolace

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více