TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti"

Transkript

1 TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti Orlí 20, Brno IČ DIČ tel.: fax:

2 OBSAH PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací programy na míru Přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů PORADENSTVÍ Poradenství psychologické Poradenství ekonomické... 5 KOMUNITNÍ PROGRAMY Festival Letní škola Trialog Projekt "Místo pro člověka"... 8 Výstavy... 8 Kongres... 9 ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) Soutěž pro neziskové organizace Jedna plus jedna je více než dva POD STŘECHOU TRIALOGU TRIALOG PORADENSKÉ CENTRUM CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU CO PŘIPRAVUJEME Adaptace konferenčního sálu v budově Orlí Konferenční servis Klub přátel Trialogu PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODĚKOVÁNÍ

3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) je občanským sdružením, registrovaným 4. prosince MV ČR, č. VS/1-1/38 238/98-R. Orgány organizace 1. Konference, 2. Rada, 3. Ředitel Konference dne na svém zasedání jmenovala ředitelem a statutárním zástupcem organizace PhDr. Miloslava Kotka. Posláním institutu je podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, zejména prohlubováním trojstranně prospěšné komunikace a spolupráce mezi občanským (neziskovým) sektorem, podnikatelským sektorem a orgány státní správy a samosprávy. TRIALOG rozvíjí k naplnění svého poslání především tyto činnosti: Získává a dále předává informace o potřebách a možnostech vzájemné partnerské spolupráce občanských (neziskových) organizací, podnikatelských subjektů, orgánů státní správy a samosprávy a zajišťuje jim poradenský servis formou sociálního, psychologického a firemního poradenství. Realizuje konkrétní vzdělávací programy, zaměřené na potřeby občanského (neziskového) sektoru, potřeby rozvoje podnikatelského sektoru a na specifické aktuální problémy společnosti. Rozvíjí vlastní studijní a výzkumnou činnost v oblasti strategie rozvoje občanské společnosti a poznatky zveřejňuje vlastní publikační a vydavatelkou činností. Navazuje a rozvíjí spolupráci s obdobnými českými i zahraničními organizacemi a přispívá tak k rozvoji občanské společnosti. Zaměstnanci K pracovali v Trialogu 4 zaměstnanci na plný pracovní úvazek, 3 na částečný úvazek a 2 na základě dohody o pracovní činnosti: PhDr. Miloslav Kotek ředitel, úvazek 1,0 Ing. Kateřina Mozgová ekonom, úvazek 0,5 Michaela Harantová projektový pracovník, úvazek 0,5 Jana Kubíková sekretářka, úvazek 1,0 PhDr. Miroslav Pospíšil vedoucí CVNS, úvazek 1,0 Ing. Tomáš Rosenmayer pracovník CVNS, úvazek 1,0 MUDr. Jana Lásková odborná konzultantka, úvazek 0,1 Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D odborný pracovník CVNS, DPČ Mgr. Simona Škarabelová odborný pracovník CVNS, DPČ S Trialogem spolupracují různou formou externí lektoři a spolupracovníci jednotlivých aktivit. Postupně se tak vytváří tým stálých a příležitostných placených i dobrovolných externích spolupracovníků. Bankovní spojení : Komerční banka Brno-venkov, b. ú. č /0100. Finanční zdroje: granty, dotace, sponzorské dary, vlastní činnost v souladu se stanovami. 3

4 VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vzdělávací programy na míru. Trialog pořádá a lektorsky zajišťuje prostřednictvím vlastních a externích pracovníků vzdělávací programy tzv. na míru pro zájemce z řad nestátních neziskových organizací, malých podnikatelských subjektů a pracovníků veřejné správy. V roce 2004 bylo realizováno 14 takových programů témata např.: Sebepoznání zdroj porozumění druhým, Asertivita trochu jinak, Práce s obtížnými klienty, Jak se bránit vyhoření v pomáhajících profesích, Práce s dobrovolníky v NNO, aj. 2. Přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů. Významnou částí vzdělávacích aktivit institutu TRIALOG jsou tzv. přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů. Od roku 2000 provádí Trialog vzdělávací kurzy pro budoucí osvojitele a pěstouny ze 4 krajů ČR. V roce 2004 se těchto programů zúčastnilo téměř 100 manželských párů. Přípravy organizačně zajišťuje institut, metodicky a lektorsky ho realizuje společně s občanským sdružením Trialog - Poradenské centrum, které vzniklo začátkem roku 2004 osamostatněním dosavadních sociálně poradenských aktivit Trialogu. (viz Cílem přípravy je: 1. Poskytnout potřebné minimum teoretických znalostí o specifických problémech náhradní rodinné péče. 2. Zprostředkovat reálnou představu o situaci dětí žijících mimo vlastní rodinu. 3. Náhled na vlastní předpoklady pěstounů a osvojitelů pro přijetí dítěte. Tématické okruhy programů přípravy: 1. Rodina a náhradní rodinná péče rodina, její funkce a význam pro dítě, cíle NRP, jednotlivé formy NRP, úskalí. 2. Sociálně-právní problematika NRP. 3. Vývojová psychologie potřeby dítěte v jednotlivých vývojových obdobích a specifika potřeb dětí žijících mimo vlastní rodinu. 4. Psychologie rodičovství biologické versus psychologické rodičovství. 5. Zdravotní hlediska náhradní rodinné péče. 4

5 Forma přípravy: Příprava obsahuje kombinaci jednodenních setkání (seminářů) a vícedenních (víkendových) setkání. Jednodenní setkání jsou především vzdělávacího charakteru. Vícedenní (víkendová) setkání poskytují příležitost pro zážitkově orientované psychologické programy, zaměřené na silné i rizikové osobnostní stránky účastníků a možnosti změn. Je vhodné takováto vícedenní setkání realizovat v klidném prostředí rekreačního střediska či penzionu mimo bydliště účastníků. Součástí vícedenních programů je setkání se zkušenými pěstouny a osvojiteli, kteří v diskusi sdělí své osobní zkušenosti s přijatými dětmi. Mimo program přípravy lze nabídnout a zprostředkovat návštěvu v kojeneckém ústavu či dětském domově a tam se seznámit s problematikou náhradní péče o děti v ústavním prostředí. V průběhu vícedenního programu se osvědčila návštěva příslušných sociálních pracovnic z pracovišť (pověřených obcí) pořádajících přípravu. Časový rozvrh přípravy pěstounů a osvojitelů Řazení jednodenních (D) a vícedenních víkendových setkání (V): D, V, D, D, V Jedná se celkem o 18 hodin programu během tří jednodenních setkání a 30 hodin programu během dvou víkendových setkání celkem 48 hodin přípravy. PORADENSTVÍ 1. Poradenství psychologické Během roku 2004 realizovali interní odborní pracovníci institutu celkem 62 konzultací a psychologických vyšetření pro Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, obchodní společnost TRANS-TECHNIK, spol. s r.o., Vodárenskou akciovou společnost, a.s. Brno, Charitu Brno, Dětský domov EMANUEL ve Staré Vsi u Přerova a čtyři řeholní komunity. 2. Poradenství ekonomické V roce 2004 bylo realizováno 5 seminářů ekonomického poradenství pro účetní a ekonomy státních a nestátních neziskových organizací (obecní úřady, občanská sdružení, nadace). Poradenství probíhalo v Letovicích, lektorsky je zajišťovala Ing. Hana Jurajdová, která s institutem externě spolupracuje v oblasti účetní a daňové. 5

6 KOMUNITNÍ PROGRAMY 1. Festival 3+1 Trialog je iniciátorem rozvíjejícího se projektu komunitní spolupráce 15 obcí a města Letovice (mikroregion Letovicko, v okrese Blansko), který měl svou premiéru v roce Jde o partnerskou spolupráci státní správy, místní samosprávy, místních podnikatelů a občanských iniciativ na rozvoji daného regionu. 5. ročník Festivalu 3+1 proběhl v Letovicích v termínu srpna Spolupořadatelé festivalu v roce 2004: Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí, město Letovice a APOS Hotel Koupaliště, spol. s r.o.. Již po páté pod záštitou a s osobní účastí hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Základním mottem komunitního festivalu bylo již tradičně: "Partnerství, komunitní spolupráce, regionální rozvoj". Myšlenka partnerství a spolupráce 3 sektorů společnosti (občanského, podnikatelského a správního) se promítla do všech programů festivalu. Festival nabídl zájemcům několik programových bloků: Letní školu Trialog, doprovodný program (veřejná prezentace občanských organizací především z regionu) a hudební program: Letní škola Trialog je každoročně zařazena před festival. Tematicky reaguje na aktuální otázky partnerství a spolupráce občanů, veřejné správy a podnikatelů na rozvoji obce a regionu. Podrobně viz níže. Zábavný program pro veřejnost, hlavně pro děti (lukostřelba, hod oštěpem, ukázka výcviku vodících psů, tobogán, lanové atrakce, apod.) byl v tomto roce omezen - poprvé v pětileté historii festivalu v Letovicích v pátek a v sobotu pršelo. Studené a deštivé počasí ovlivnilo průběh doprovodného programu, který byl připraven v areálu koupaliště pod širým nebem. Prezentace 23 občanských sdružení (fotografická výstava, prodej výrobků chráněných dílen, apod.) K našemu překvapení projevovali účastníci spokojenost vzdor nepříznivému počastí. Hudební program byl k pátému výročí festivalu připraven na dva večery. V pátek vystoupil výběr těch nejžádanějších kapel z ročníků předcházejících: Laura a Její Tygři, Slávek Janoušek, -123 min, Hradišťan. V sobotu proběhl již tradiční hudební festivalový večer během kterého hrály tyto hudební skupiny: Šťáva, Sestry Steinovy, Čankišou, Ondřej Konrád & Gumbo, eggnoise, Lenka Dusilová & Secretion a Peter Lipa Band. Ze statistiky festivalu: Počet platících návštěvníků: Letní škola NNO: 31 Doprovodný a hudební program festivalu: 1084 Počet spolupracujících subjektů: nestátní neziskové organizace: 25 firmy podílejících se na přípravě a realizaci festivalu: 32 zástupci státní správy a samosprávy: 20 6

7 Festival finančně podpořili: Vodárenská akciová společnost, a. s.; Apos-auto, s. r.o.; Trans-Technik, spol. s r.o.; Šmahel print; Mittag spol. s r.o.; Tylex Letovice a. s.; Colas CZ, a. s.; Mlékárna Olešnice; Pivovar Černá hora; Dopaz s.r.o.; Johnny Servis; Keramika Letovice s.r.o.; Kamenoprůmysl Komárek; Kompletstav Letovice, spol. s r.o.; Letostav spol. s r.o.; Teluria spol. s r.o.; Vapis Boskovice s.r.o.; Ekoterm s.r.o.; Proma, spol. s r.o.; DN Formed Brno s.r.o.; Faster spol. s r.o. Další instituce a subjekty, bez jejichž pomoci by se festival neobešel: Jihomoravský kraj, Město Letovice, DPmB (Brno), Technické služby (Letovice), Městská policie (Letovice), MKS (Letovice), Nykodým Janča (Letovice), Kudrna, Ledeko (Letovice), Sbor dobrovolných hasičů (Letovice). Zúčastněné občanské neziskové organizace: Agapé (Letovice), Čistý deň (Slovenská republika), Diakonie (Brno), Domov pro matku a dítě (Boskovice), Ekolický institut Veronica (Brno), Isarno (Letovice), Junák (Letovice), Krach (trikové lasování) Letovice, Lanové centrum Baldovec, Lotos (Brno), Magdalenium (Brno), Nadace Partnerství (Brno), Nadatio Samaritanus (Brno), Na počátku (Brno), Nesehnutí (Boskovice), Oáza (Praha-Karlín), Podané ruce (Brno), Prevcentrum Blansko, Rodinné centrum Blansko, Sdružení Práh (Brno), Spondea o.p.s. (Brno), Škola pro výcvik vodících psů (Adamov). Mediální partneři: Český rozhlas Brno, Radio Proglas, Metropolis, Inform, KIC (Brno), Indies Record. Zisk 5. ročníku Festivalu 3+1 ve výši 26 tisíc Kč byl určen pro charitativní dům AGAPÉ Letovice. /Podrobné informace o všech 5 ročnících festivalu najdete na webových stránkách Letní škola Trialog Letní škola Trialog je místem setkání a vzdělávání zástupců neziskových organizací, veřejné správy a podnikatelů. Hlavním tématem letošní školy byly strukturální fondy EU. Mezi ostatní témata potom patřila otázka psaní projektů, téma partnerství firem, veřejné správy a občanského sektoru, aktuality v legislativě související se vstupem do EU (občanskoprávní a finanční právo). Účastníci (20 stálých po celou dobu trvání letní školy a přibližně stejný počet jen na některé části programu) měli během těchto bloků možnost modelového nácviku psaní projektu, což vnímali jako velké plus. Letní škola byla zakončena 4-hodinovým setkáním a diskusí s hejtmanem Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem. Tohoto setkání se zúčastnilo 45 občanů - zástupců tří sektorů především z letovického mikroregionu. 7

8 3. Projekt "Místo pro člověka" Novou aktivitou institutu TRIALOG je projekt s názvem: "MÍSTO PRO ČLOVĚKA"- projekt mezinárodního kulturního dialogu. Projekt, jehož hlavními autory jsou akademičtí malíři manželé Miroslava a Marek Trizuljakovi, navazuje na úspěšnou spolupráci českých umělců se zahraničními partnery, která se rozvíjí od počátku 90. let 20. století. Trialog byl přizván ke spolupráci začátkem roku Hlavní myšlenka projektu je spojena s hledáním nové definice občanského, společenského, kulturního a duchovního prostoru dnešní Evropy. Od října roku 2003 se uskutečňují v České republice tvůrčí a poznávací pobyty zahraničních umělců a odborníků různých dalších oblastí, s cílem shromáždit inspirativní materiál, jako základ pro vytvoření cyklu výtvarných artefaktů, uměnovědných, filosofických a literárních úvah. Vytvořená díla, společně s dalšími materiály, pak byla náplní výstavy a kongresu, k nimž byla vydána reprezentativní publikace s rozsáhlou obrazovou a textovou částí. Záměrem těchto aktivit je hledat novou vizi občanského života v období hlubokých civilizačních proměn, vizi města jako lidské pospolitosti, kde je možný kvalitní život pro člověka dnešní doby, s jeho nejniternějšími touhami a potřebami. Specifický umělecký pohled, který ze své podstaty vždy znovu směřuje k hledání nového stupně souladu a pravdivosti, může být v této oblasti přemýšlení velice přínosný; tím více, že bude doprovázen kvalifikovanou filosofickou, sociologickou a umělecko-historickou reflexí. Pro následující období organizátoři připravují pokračování a rozvinutí základní myšlenky projektu v Nizozemsku a Itálii (Utrecht, Rimini, Reggio Emilia, Bologna). Výstavy Jádrem aktivit projektu pro rok 2004 bylo uspořádání série výstav s názvem Město jako místo pro člověka. Výstavy se uskutečnily v Olomouci, Brně a Praze, ve spojení s cyklem doprovodných akcí, uměleckých vystoupení, přednášek a setkání tvůrců s veřejností. Výstava "Město jako místo pro člověka" navazuje na úspěšný projekt Rimini - Světlo a barva, který společně realizovalo 5 umělců, z toho tři čeští, jeden italský a jeden francouzský. (Miroslava Trizuljaková, Marek Trizuljak, Tomáš Rossí, Marcello Franca a Michel Pochet). Tito autoři se soustředili na zkoumání historických i současných aspektů města Rimini, se zdůrazněním jiného, alternativního pohledu, na rozdíl od obvyklého vnímání těchto míst jako centra povrchní letní turistiky. Podstatu tohoto jiného pohledu vyjádřil jeden z domácích návštěvníků výstavy takto: Když hledáme pravdu a krásu, můžeme znovu objevit zapomenuté skutečnosti, které nám zevšedněly, kolem nichž denně chodíme a přehlížíme jejich důležitost. Dívali jste se pohledem pravých Rimiňanů, kteří milují své město. V období od roku 2000 vzniknul rozsáhlý soubor výtvarných fotografií, obrazů, prostorových objektů a textů, ukazujících k hlubšímu smyslu města jako takového. Aktivita vyvrcholila výstavou, která se uskutečnila v Rimini v roce 2002, za podstatné organizační, společenské a další podpory italského kulturního sdružení La Ginestra. 8

9 Sestava autorů, kteří se podílejí na výstavě v České republice, se postupně začala formovat ze základu původní pětičlenné skupiny. Výchozím bodem se tentokrát stalo město Olomouc, s úmyslem určité analogii s předchozím projektem z Rimini. Od podzimu roku 2003 se v Olomouci postupně uskutečnilo několik návštěv zahraničních umělců, s cílem bližšího poznání města a shromáždění inspiračních podnětů. Základní organizační zázemí pro tyto návštěvy poskytla Unie výtvarných umělců Olomoucka. Od začátku bylo zřejmé, že cílem nemůže být prostá tvorba městských vedut, ani příprava jakési ilustrační výstavy o Olomouci. Celý projekt se stal spíše prostorem k přemítání nad stavem současného města, nad jeho smyslem a vyhlídkami, nad hledáním cest, na nichž by se mohlo rozvíjet k podobě, odpovídající touhám a potřebám dnešního člověka. Taková myšlenka se ukázala jako nesmírně přitažlivá. Na jedné straně se díky tomu rozrostl počet účastníků, na druhé straně se tento zájem zhmotnil ve významné podpoře ze strany mnoha osobností akademického, společenského a politického života na domácí i zahraniční úrovni. Původní záměr se díky tomu rozvinul do aktivity se širokým společenským dosahem, jejíž součástí je například mezinárodní kongres v Brně a pokračování olomoucké výstavy v Brně v sídle Veřejného ochránce práv a Praze ve foyeru budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ( listopadu 2004). Z původního textu výstavy (Marka Trizuljaka): "...Máme tedy před sebou soubor různých pohledů na fenomén města, ve ztvárnění do výtvarné, fotografické, filmové i textové podoby, od ponoru do mikrostruktury a intimity "malého" důvěrně známého detailu, až po zobecňující nadhled a dynamické kosmologické vize. Výše uvedené seřazení autorů není nějak významově odstupňované, mnohem spíše je sférické, což znamená, že různé úhly pohledu se navzájem doplňují a společně se zaměřují směrem ke středu tématu. Projekt Místo pro člověka je ve svých realizacích postavený na přesvědčení, že specifický umělecký pohled, který ze své podstaty vždy znovu směřuje k vyššímu stupni harmonie a syntézy, může otevřít zatím netušené perspektivy pro život lidské pospolitosti, což určitě platí také při zkoumání města a při úvahách nad jeho možným budoucím vývojem. Po mnoho desetiletí se moderní a po něm postmoderní umění snažilo nahlížet svět z pohledu presumpce viny, řekl bych presumpce viny ošklivosti. Do určité míry se v tom projevuje reakce na bolestivé události 20. století, války, genocidy a různé, byť dočasné triumfy nelidských ideologií. Jeden spisovatel po druhé světové válce napsal, že po zkušenosti Osvětimi už nikdy nebude možné psát básně. V rozpadající se bývalé Jugoslávii, v obklíčeném Sarajevu, týraném ostřelovači, minometnou palbou, zoufalým nedostatkem pitné vody a základních potravin, chodili v noci lidé do několika improvizovaných sklepních divadel, která byla nabitá k prasknutí a hrála téměř nepřetržitě. Kromě toho, že tato skutečnost vyvrací všechna ta nesmyslná tvrzení o tom, že na kulturu musejí být nejdříve dostatečné materiální podmínky, je to také svědectví o tom, že člověk potřebuje potravu ducha, naléhavě potřebuje krásu, potřebuje pravé básníky, aby našel sílu překonat ošklivosti světa, které někdy jakoby útočily ze všech stran. Svět umění potřebuje znovu objevit metodu presumpce krásy. To je jeden ze stěžejních motivů vzniku a rozvinutí projektu Město jako místo pro člověka. Nechci tím vzbuzovat dojem, že úplně všechna vystavená díla jsou naprosto dokonalá a bezchybná, to vůbec ne; spíše jde o naznačení možné cesty..." Kongres Jak již bylo zmíněno, zároveň se realizoval kongres s názvem Místo pro člověka Úvahy nad současným stavem občanské společnosti, který proběhl 8. a 9. října 2004 v Brně v Kongresovém sále Kanceláře veřejného ochránce práv. 9

10 Záštitu nad ním převzali: Prof. Romano Prodi - předseda Evropské komise, Dr. Pier Ferdinando Casini - předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu Italské republiky, PhDr. Lubomír Zaorálek - předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, JUDr. Otakar Motejl - veřejný ochránce práv, ing. Jan Březina - hejtman Olomouckého kraje, ing. Stanislav Juránek - hejtman Jihomoravského kraje. Moderátorkou kongresu byla Mgr. Daniela Brůhová, publicistka a redaktorka Českého rozhlasu. Témata, která na kongresu zazněla, byla rozdělena do čtyř tématických bloků, v rámci nichž vystoupili následující osoby se svými příspěvky: Město a region jako základní stavební kameny nové evropské integrace JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv: uvítání hostů a účastníků kongresu PhDr. Lubomír Zaorálek, předseda PSP ČR: Mosty mezi občanskou společností a sférou vysoké politiky Prof. Romano Prodi, předseda Evropské komise: Úloha místní komunity a jejích kvalit v globálním sjednocovacím procesu Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje: Meziregionální spolupráce v Evropské unii Jan Březina, hejtman Olomouckého kraje, poslanec Evropského parlamentu: slovo k účastníkům kongresu Ing. Rostislav Slavotínek, náměstek primátora města Brna: Město Brno místo pro důstojný život Prof. Sergio ZAVOLI, novinář, spisovatel, dlouholetý generální ředitel televize RAI, poslanec italského senátu: Úloha sdělovacích prostředků a komunikace při budování lidské pospolitosti Prof. Giovanni PECCI, tajemník Prof. R. Prodiho, profesor ekonomie, manager: Výzvy etiky a společenské zodpovědnosti ve světě ekonomických aktivit Werter Colonna, italský podnikatel, významně se angažuje v oblasti podpory kulturních aktivit: Zodpovědnost podnikatelské sféry ve vztahu ke kultuře a vzdělání. Filosofické, sociologické a umělecké reflexe Vystoupení Pavla SMETÁČKA a Traditional Jazz Studio Prof. Maurizio Malaguti, profesor na Univerzitě v Boloni, fakulta filosofie: Cesty svobody Mezi pamětí a projektem PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D., psycholog, vysokoškolský pedagog: Vliv prostředí města na formování lidské pospolitosti Ing. arch. Zdeněk Lukeš, architekt a historik architektury: Výtvarná díla ve veřejném prostoru - studie o problematice uplatnění výtvarného projevu v urbánním prostoru Prof. Petr Oslzlý, proděkan DIFA JAMU, ředitel CED: Divadlo a jeho funkce v utváření lidské dimenze města Milena Flodrová, žurnalistka a publicistka: Jak názvosloví ulic vypovídá o kulturní a duchovní dimenzi lidské pospolitosti PhDr. Jan Pavlík, děkan filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně: Město a univerzita. Vliv univerzitního prostředí a přítomnosti studentů na život města. Odpolední workshop, malý sál Funkce světla v architektuře, Otázky soudobého urbanismu a další témata - Francesca Possenti, Manuele Moretti, Stefano Teodorani, architekti z Rimini (Účast studentů architektury a výtvarného umění z Brna a Olomouce). 10

11 Architektura aktivní tvorba místa pro důstojný lidský život (historický pohled a současnost, možné cesty do budoucnosti) Architekti z Rimini: Světlo v architektuře prezentace studie, spojená s projekcí fotografií Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje: Jak architektura ovlivňuje kulturu života v regionu PhDr. Jindřich Garčic, vedoucí olomouckého krajského odboru kultury a památkové péče: Lidská pospolitost a vývoj vnitřního městského prostoru doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc., historik umění, akad. arch. David Vávra, tvůrčí architekt, Pavel Frič, fotograf: Z obrazů dějin české architektury - představení významné publikace, autorské čtení, projekce fotografií Ing. arch. Petr Hurník, architekt, vysokoškolský pedagog: Územní plánování a zločin (pohledy na jiné Brno) Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, architekt a urbanista, Mgr. Ondřej Mulíček, vysokoškolský pedagog: Změny životního stylu a její dopad do podoby sídel Ing. arch. Antonín Novák, architekt, vysokoškolský pedagog: Architektonická tvorba a komunikace s občanskou sférou. Dialogy vztah umění a společnosti Otto Herbert Hajek, sochař a malíř: Výtvarné realizace v architektuře a městském prostoru. Prezentace tvorby významného německého umělce Prof. Giancarlo Moretti, prezident kulturního sdružení La Ginestra: Dědictví a jeho zhodnocení Umění jako jedna z důležitých cest objevování lidské identity a utváření lidské pospolitosti Eva Trizuljaková, malířka a spisovatelka: Úvahy nad současným městem a nové vize města ve výtvarné tvorbě Piero Guidi, sochař, malíř a designér, rektor Akademie výtvarných umění v Urbinu, Giacomo Guidi, fotograf a grafik, nositel Gugghenheimovy ceny: Umění a komunikace Ing. arch. Martin Kovařík, vysokoškolský pedagog: Návrh interiéru jako cesta přemýšlení Tommasina Squadrito, malířka, spisovatelka, filosofka: Hledání domova studie o životě španělské filosofky Marie Zambrano (spojeno s autorskou videoprojekcí). Organizátoři projektu: Unie výtvarných umělců Olomoucka, Dolní náměstí 7, Olomouc, Akad.mal. Marek Trizuljak, místopředseda, Senička 16, Senice na Hané. Tel. : , TRIALOG - Brněnský institut rozvoje občanské společnosti, Orlí 20, Brno Sdružení La Ginestra Via Santarcangiolese 2077, Santarcangelo di Romagna, IT Ing. Zdeněk Vích, manažer projektu člen Komise pro meziregionální vztahy JmK Podbělová 14, Brno Tel. :

12 ASISTENČNÍ A MONITOROVACÍ SERVIS (AMoS) TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) vyvinul systém asistence a monitoringu podpořených projektů - tzv. AMoS. Systém byl vypracován pro potřeby nadace NROS a Delegace Evropské komise v ČR. Trialog pracoval pro Delegaci až do ukončení její činnosti v ČR v roce Trialog v té době monitoroval přes 300 projektů podpořených Evropskou unií. V roce 2004 pokračuje asistencí a monitoringem projektů podpořených komerční firmou - viz níže. Co je AMoS AMoS (Asistenční a Monitorovací Servis) je služba určená všem dárcům z podnikatelské a neziskové sféry, které zajímá, jak je realizován projekt, který podpořili a jak je s jejich darovanými penězi hospodařeno. Službu AMoS mohou využít nadace, grantující agentury, úřady státní správy i samosprávy, akciové společnosti, podnikatelé či fyzické osoby. Co AMoS dárci nabízí Poradenství orientace v oblasti neziskového sektoru, vytipování oblastí, které je možno podpořit stanovení pravidel pro poskytnutí daru vypracování kritérií pro posouzení žádostí výběrové řízení (výběr vhodných příjemců, medializace) příprava a podpis smlouvy s příjemcem Monitoring vypracování indikátorů pro věcný i finanční monitoring projektů přidělení vyškolených asistentů k podpořeným projektům vhodné nastavení internetového systému iamos jako nástroje monitoringu sběr a sledování informací a dat o projektu podle určených indikátorů nepřetržitý kontrolní proces průběhu řešení a plnění stanovených cílů projektu evidence rozdílů realizace projektu oproti původnímu plánu nepřetržité informování dárce o stavu a průběhu realizace projektu zpětná vazba pro řešitele podpořených projektů Evaluaci zpracování sledovaných dat a informací o projektu ocenění efektů a výstupů projektu a jejich srovnání s cíly, které byly na počátku stanoveny vyhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků na projekt zpětná vazba pro dárce i realizátory projektů Asistenci vytipování projektů vhodných pro asistenci (většinou začínající nebo malé organizace) zajištění konzultací v průběhu realizace projektu (otázky obecné administrace a účetnictví) pomoc v rozvoji a prohloubení potenciálu a kapacity podpořené organizace tak, aby projekt plnil vytyčené cíle 12

13 přispět podpořené organizaci v řešení problémů vzniklých při realizaci projektu poskytnout takové informace, aby organizace byla v budoucnu schopna efektivně využívat darované prostředky Cíle AMoS poskytnout dárci maximum informací pro to, aby prostředky, které jsou věnovány na veřejně prospěšné účely, byly využity efektivně, a to jak pro samotného dárce, tak pro obdarovanou stranu pomoc při zviditelnění dárce tak, aby dárcovství tvořilo jeho nedělitelnou součást při prezentaci na veřejnosti napomáhat monitorovaným organizacím k jejich profesionálnímu růstu prostřednictvím zpětné vazby, kterou jim může monitoring a následná evaluace poskytnout Přednosti AMoS Zkušenost a znalost problematiky několikaleté působení Trialogu v oblasti neziskového sektoru zkušenosti s monitorováním a asistencí projektů podpořených z programů Phare a Access Evropské unie využití AMoS Vodárenskou akciovou společností databáze proškolených a osvědčených asistentů s prací v asistenčních týmech propracovaný internetový systém iamos Flexibilita službu AMoS je možné přizpůsobit konkrétním požadavkům a přáním zadavatele. zařadit složku poradenskou, monitorování, asistenci či evaluaci. zvolit vhodné nástroje monitorování (asistenti a jejich způsob práce a přizpůsobit systém iamos) a indikátory monitoringu i evaluace. Aktuálnost a rychlost díky systému iamos jsou informace o projektech uloženy na jednom místě, jejich změny se mohou provádět odkudkoli z Internetu (dárce, koordinátor, asistenti) komunikace mezi jednotlivými složkami AMoS je velmi rychlá, všichni pracují s aktuálními daty dárce má aktuální informace a přehled o stavu realizace projektů; má možnost číst zprávy prakticky hned po návštěvách asistentů v podpořených organizacích a sleduje aktuální přehled akcí a aktivit, které se v rámci projektů realizují ušetří se nemalé prostředky na komunikaci klasickou poštou Bezpečnost všechny informace o projektech a dárci jsou dobře zabezpečeny proti zneužití, jak díky systému iamos, tak díky vyškoleným spolupracovníkům Trialogu pro AMoS. 13

14 Realizace AMoS v roce 2004 pro komerční firmu: Soutěž pro neziskové organizace Jedna plus jedna je více než dva. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. v Brně, společně s Trialogem vyhlásila pro rok 2004 již 5. ročník soutěže pro neziskové organizace Jedna plus jedna je více než dva. Cílem soutěže je podpořit neziskové organizace finanční částkou 100 tisíc Kč v jejich aktivitách zaměřených na zviditelnění vlastní činnosti a seznámení veřejnosti s působením spolků a občanských sdružení ve společnosti. Získat tak nové příznivce, případně sponzory a dárce. Podmínkou účasti v soutěži je spolupráce s druhou neziskovou organizací a společně vypracovat projekt zviditelnění obou organizací. Nežádá se finanční spoluúčast neziskových organizací na realizaci projektu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. každým rokem pověřuje TRIALOG asistenčním a monitorovacím servisem realizace soutěže tj. od vyhlášení soutěže, zajištění medializace dárce, až po vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování finanční podpory. Přihlášené projekty v roce 2004: Chaloupky středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o. p. s. Kněžice a Divadelní spolek Bez chibi Brtnice - Cílem projektu bylo zajištění propagace střediska Chaloupky po rozsáhlé a významné rekonstrukci, zdůraznění významu vody a hospodaření s vodou pro člověka, zlepšit propagaci a podmínky pro činnost amatérského divadelního souboru Bez chibi a posílit spolupráci střediska a divadelního souboru Diakonie Českobratrské církve evangelické Domov odpočinku ve stáří Myslibořice a Dům svatého Antonína Moravské Budějovice - Projekt zaměřen na snížení závislosti na finančních prostředcích ze strany státu zavedením strategických plánů pro oblast PR a fundraisingu vytvoření výrazné identity středisek, navazování, udržování a rozvoj fundraisingových aktivit v rámci regionu, navázat dlouhodobou spolupráci s mediálními partnery v regionu, vnést činnost středisek do širšího povědomí veřejnosti Dobrovolnické centrum Motýlek, o. s. Brno - Cílem byla podpora činnosti dobrovolníků v 9 odděleních Fakultní nemocnice v Brně, Léčebny dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou a na I. interní hematoonkologické klinice ve FN Brno-Bohunice. Občanské sdružení LOGO Brno a Diecézní charita Brno Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad - Cílem projektu bylo uspořádání výtvarně-umělecké výstavy, zahájené vernisáží, na které by byla prezentována oblast činnosti obou organizací t. j. problematika dětí, které trpí poruchou komunikace, vážně nemocných osob, seniorů a umírajících. 14

15 Oblastní charita Znojmo Denní stacionář sv. Damiána a Oblastní charita Boskovice Emanuel Boskovice - Cílem projektu bylo informovat a seznámit veřejnost s existencí a činností obou denních stacionářů a tuto propagaci využít k oslovení dalších sponzorů, dobrovolníků Občanské sdružení Kamínek při pomocné škole pro žáky s více vadami Jihlava a Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava - Cílem projektu byla propagační kampaň při úsilí obou organizací zlepšit postavení osob s mentálním a kombinovaným postižením, zvyšování povědomí veřejnosti o jejich existenci a potřebách, získávání nových sponzorů Vítězný projekt: Název: Propagace činnosti na veřejnosti v rámci soutěže Jedna plus jedna je více než dva Předkládá: Chaloupky středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o. p. s. Kněžice 109, pošta Okříšky, tel.: , Ředitel: Jozef Zetěk a Divadelní spolek Bez chibi Horní Město 16, Brtnice, tel.: Ředitel: Michal Lurie Využití AMoS pro širší spektrum dárců Připravujeme využití AMoS pro širší spektrum dárců ze sféry podnikatelské i neziskové. 15

16 POD STŘECHOU TRIALOGU Posláním Trialogu je pomoci ke vzniku a rozvoji aktivit, které jsou důležité pro rozvoj občanské společnosti. Trialog tak plní funkci iniciátora či "inkubátoru" různých aktivit, kterým pomáhá při jejich zrodu a podporuje je do doby, kdy se již mohou osamostatnit. "Pod střechou" Trialogu od roku 1998 vznikaly různé občanské aktivity, které se postupně rozvinuly do té míry, že je bylo možné osamostatnit. V tomto duchu Trialog dopomohl ke vzniku občanského sdružení SPOA (Sdružení pro podporu občanských aktivit) a Trialogu - Poradenského centra. Podobný záměr má i s dalšími aktivitami, které jsou prozatím součástí Trialogu - jako jsou například Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Festival 3+1. TRIALOG PORADENSKÉ CENTRUM Vznikl v roce 2004 jako samostatný právní subjekt - občanské sdružení. TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ přenechal novému sdružení vybudované prostory a zařízení. Převedl na nové sdružení své dosavadní sociálně poradenské aktivity, včetně finančního zajištění realizovaných projektů. S novým sdružením nadále úzce spolupracuje. Společnými aktivitami jsou např. Přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů, Celostátní seminář náhradní rodinné péče, semináře pro sociální pracovnice městských úřadů, vzdělávání pěstounů a další činnosti. O současné činnosti Trialogu - Poradenského centra lze získat informace na samostatné webové stránce: CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS). CVNS je společným projektem občanského sdružení TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university v Brně (ESF MU), kteří jsou jeho zřizovatelem. Vzniklo koncem roku Provozovatelem je Trialog. V roce 2004 CVNS úspěšně pokračuje v projektech započatých v roce 2003 a rozvíjí další: - 8 nových vlastních projektů, - spoluúčast na 4 dalších projektech, - analýzy, stanoviska, návrhy pro veřejnou politiku, - konference, semináře, kolokvia, diskuse, - práce v radách, komisích, grémiích, - styk s veřejností, popularizace, propagace, - publikace. Daří se i finanční zajištění činnosti CVNS - pro rok 2004 obdrželo CVNS celkem 5 významných nadačních příspěvků. Podrobná zpráva o činnosti a hospodaření CVNS za rok 2004 (a další informace) jsou zveřejněny na samostatné webové stránce: 16

17 CO PŘIPRAVUJEME 1. Dokončení rekonstrukce konferenčního sálu v budově sídla Trialogu Rekonstrukce nových prostor pro konferenční sál v budově sídla Trialogu se z důvodů finančních protahuje déle, než jsme původně zamýšleli. Prostory jsou však již upraveny, zkolaudovány a vybaveny natolik, že je lze využívat jako konferenční sál pro aktivity Trialogu a jsou nabízeny neziskovým organizacím i komerčním subjektům pro přednáškovou a prezentační činnost. V roce 2005 bude instalováno vhodné osvětlení konferenčního sálu a audiovizuální technika. 2. Konferenční servis Nová aktivita Trialogu Konferenční servis se díky zpožděným stavebním úpravám sálu rozvíjí pomaleji než bylo plánováno. Od září 2005 bude na webových stránkách zveřejněna nabídka sálu pro veřejnost. 3. Klub přátel Trialogu Klub přátel Trialogu jsme chtěli ustavit během roku I když spolupracující partnerské organizace z řad podnikatelských i neziskových subjektů mají zájem zapojit se do aktivit Trialogu a přispět k jejich realizaci (nápadem, vlastními silami, materiálně, finančně), zatím zůstává u neformální spolupráce. Během roku 2005 se pokusíme této spolupráci vtisknout formální podobu. 17

18 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VÝNOSY v tisících Kč Tržby za vlastní poskytované služby celkem: z toho: vzdělávání 941 poradenství 135 ostatní služby 475 Nadační příspěvky a granty celkem: z toho: nadační příspěvek z Mott Foundation 754 nadační příspěvek Vzdělávací nadace Jana Husa 55 nadační příspěvek VIA 327 nadační příspěvek OSF 482 nadační příspěvek z Nadace města Letovice 67 Finanční dary od právnických osob celkem: 750 z toho: firma TRANS-TECHNIK spol. s r.o. 600 Ostatní 151 Dotace celkem: 250 z toho: Dotace z rozpočtu města Letovice 50 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 200 Úroky celkem: 1 Výnosy z reklamy celkem: 160 VÝNOSY CELKEM

19 NÁKLADY v tisících Kč Materiálové náklady 195 Energie 62 Služby Osobní náklady Daně a poplatky 10 Jiné provozní náklady 192 Odpisy 38 NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

20 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem organizacím i jednotlivým osobám, které sympatizují s posláním a záměry Trialogu a jakýmkoliv způsobem podpořili jeho činnost. Jmenovitě je třeba poděkovat stálý partnerům Trialogu za finanční podporu: TRANS-TECHNIK, spol. s r.o., Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Dále pak: Charles Stewart Mott Foundation Nadace Open Society Fund Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě, prostřednictvím Nadace VIA Velvyslanectví USA v Praze Vzdělávací nadace Jana Husa APOS AUTO, spol. s r.o. (Letovice), AUTECO BS, spol. s r.o. (Boskovice), AUTOŠKOLA Zdeněk Pernica (Blansko), CARNOVA, spol s. r.o. (Svitavy), DN FORMED Brno, spol.s r.o., DOPAZ s.r.o. (Letovice), EKOTERM spol. s r.o. (Letovice), Hotel DERMOT (Letovice), KERAMIKA Letovice, s.r.o., KOMPLETSTAV Letovice, spol. s r.o., LETOSTAV, spol. s r.o. (Letovice), MITTAG, spol. s r.o. Brno, MUSICDATA, spol. s r.o. (Brno), Nadace města Letovice, Pivovar ČERNÁ HORA, spol. s r.o., STAVKOM, spol. s r.o. (Boskovice), TELURIA, spol. s r. o. (Skrchov), TYLEX Letovice a.s., VAPIS Boskovice, spol. s r.o., ZAMAZAL ml. & spol., s.r.o. (Brno) 20