INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI"

Transkript

1 INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2012

2 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů... 5 Přírůstky bodů za poslední měsíc, složení udělených bodů... 6 Srovnání bodovaných řidičů dle pohlaví... 7 Přehled bodovaných cizích státních příslušníků... 8 Bodovaní řidiči podle věku... 9 Dvanáctibodoví řidiči podle věku Bodovaní řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Dvanáctibodoví řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Bodový systém z pohledu ORP Srovnání stavu bodového systému v krajích Odečítání 4 bodů Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (1 3 body) Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (4 6 bodů) Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (7 9 bodů) Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (10 12 bodů) Detailní přehledy bodovaných řidičů Přehled jednání zařazených do bodového hodnocení Výměna řidičských průkazů O72 Samostatné oddělení tiskové 2

3 Základní informace o bodovém systému Současný systém bodového hodnocení byl v ČR zaveden 1. července 2006 zákonem č. 411/2005 Sb., který novelizoval zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Body jsou zaznamenávány v registru řidičů obecním úřadem obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocně uložené sankci za porušení vybraných povinností řidiče motorového vozidla. Dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty dochází k pozbytí řidičského oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán. Řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České republiky. Tato skutečnost je sdělena jak řidiči, tak i orgánu státu, který řidičský průkaz vydal. O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po jednom roce, pokud netrvá trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený v trestním nebo přestupkovém řízení. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání odborné způsobilosti. Dnem vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; všechny body se odečtou a počítají se znovu od nuly. Pokud řidiči dvanáct kalendářních měsíců od naposledy zaznamenaných bodů není uložena další pravomocná sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Po dalších dvanácti kalendářních měsících se odečtou další 4 body, po třetích dvanácti kalendářních měsíců se odečtou zbývající body. Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení. Odečtení bodů úřad zaznamená do 3 pracovních dnů po vzniku nároku. Řidiči není možné odečíst 4 body v případě, že dosáhl 12 bodů. Od 1. září 2008 se řidiči odečtou 3 zaznamenané body také v případě, kdy příslušnému obecní úřadu obce s rozšířenou působností doloží, že se podrobil školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy. Takto však lze odečíst body nejvýše jedenkrát za kalendářní rok. Školení bezpečné jízdy se však nemohou podrobit řidiči, kteří mají zaznamenáno více než 10 bodů nebo se dopustili jednání hodnoceného více než 5 body ke dni absolvování školení. V roce 2011 proběhla rozsáhlá novela zákona o silničním provozu, která je účinná od 1. srpna Ta přinesla několik novinek, jednou z nich je i revize bodového systému. Nově se udělují body v hodnotách 2, 3, 4, 5 a 7. Za jednobodové přestupky (jako například nerozsvícení světel či neoprávněné využití vyhrazeného jízdního pruhu) již nejsou udělovány body. Přehled všech jednání, za která jsou udělovány body, je možno nalézt na stránce č. 53. Řidič může proti záznamu bodů uplatnit námitky. Informace o změně a aktuálním stavu bodů nejsou řidiči oznamovány a nejsou mu dostupné ani prostřednictvím on-line informačního systému (internetu). Aktuální stav bodového konta lze zjistit podáním žádosti na příslušném obecní úřadu obce s rozšířenou působností nebo na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT). O72 Samostatné oddělení tiskové 3

4 Bodové systémy v zahraničí V Evropě se bodový systém v silničním provozu užívá ve Francii, Německu, Dánsku, Itálii, Velké Británii, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Irsku, Řecku, Finsku, Španělsku, Rakousku, Lucembursku, Lotyšsku. Podobné systémy fungují i v Kanadě, Austrálii, USA a na Novém Zélandu. Bodové systémy se dělí na systémy s odečítáním nebo naopak s přičítáním bodů. Rozdělení bodových systémů v Evropě, včetně roku zavedení, jsou uvedeny na spodním obrázku. Obrázek 1 situace v Evropské unii Členské státy EU bez bodového systému Členské státy EU se zavedeným bodovým systémem Ostatní státy Graf 1 zavádění bodových systémů v Evropě údaj v kroužku udává max. počet bodů v daném systému * specifický systém bodového hodnocení známý jako 3x a dost ** bodový systém pouze pro začátečníky O72 Samostatné oddělení tiskové 4

5 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2012 (stav k ) v centrálním registru řidičů evidováno řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Takový řidič má tedy na svém kontě alespoň jeden bod. Toto množství řidičů odpovídá 8,75 % všech registrovaných řidičů, tzn. každý cca 11. řidič je bodovaný. Tabulka 1 přehled počtů bodovaných řidičů dle krajů a počtů bodů ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů Hlavní město Praha ,73% Jihočeský kraj (17 ORP) ,18% Jihomoravský kraj (21 ORP) ,21% Karlovarský kraj (7 ORP) ,51% Královehradecký kraj (15 ORP) ,71% Liberecký kraj (10 ORP) ,08% Moravskoslezský kraj (22 ORP) ,88% Olomoucký kraj (13 ORP) ,13% Pardubický kraj (15 ORP) ,72% Plzeňský kraj (15 ORP) ,18% Středočeský kraj (26 ORP) ,52% Ústecký kraj (16 ORP) ,49% Vysočina (15 ORP) ,58% Zlínský kraj (13 ORP) ,39% Česká republika ,75% Při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že nejvyšší podíl bodovaných řidičů je v Karlovarském kraji, nejnižší naopak v Pardubickém kraji. 12 % 10 % 8 % 9,21 % 8,73 % 8,18 % 10,51 % 7,71 % 9,08 % 7,88 % 8,13 % 7,72 % 9,18 % 9,52 % 10,49 % 7,58 % 8,39 % 6 % 4 % Průměr ČR 2 % 0 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Graf 2 počty bodovaných řidičů v jednotlivých krajích Celkem bylo k evidováno dvanáctibodových řidičů, což je 6,33 % bodovaných řidičů a 0,55 % všech registrovaných řidičů. Z celkového počtu dvanáctibodových řidičů bylo evidováno (94,69 %) mužů a (5,31 %) žen. Poměr všech registrovaných řidičů dle pohlaví je za dobu platnosti ustálený. Tvoří ho cca 56,6 % mužů a 43,4 % žen. Poměr bodovaných mužů a žen je od poměru všech řidičů významně odlišný. Tvoří ho 83,6 % mužů a 16,4 % žen. Rozdíly mezi poměry bodovaných mužů a žen v jednotlivých krajích jsou nevýznamné. O72 Samostatné oddělení tiskové 5

6 Přírůstky bodů za poslední měsíc, složení udělených bodů Tabulka 2 tabulka přírůstků bodů ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Česká republika Tabulka přírůstků bodů srovnává absolutní počty bodů v kategoriích a krajích. Zvýrazněné hodnoty se váží ke konkrétnímu sloupci, tedy ke kategorii. Je tak možné určit, kde došlo k nejmenšímu (zelené) nebo největšímu (červené) přírůstku bodů. Záporné hodnoty znamenají, že v dané kategorii došlo ve srovnání s minulým měsícem k úbytku řidičů s daným počtem bodů. Příklad: řidičů s dvanácti body přibylo nejvíce v Praze (62) a v Plzeňském kraji ubylo 14 řidičů s 12 body na svém kontě. Na následujícím grafu je znázorněno složení bodovaných řidičů dle počtu bodů. Největší skupinu řidičů tvoří ti, kteří mají na svém kontě dva body, následuje je skupina se třemi body a na třetím místě je skupina řidičů s jedním bodem. 8b % 9b % 10b % 11b % 1b % 7b % 6b % 5b % 12b % 2b % 4b % 3b % Graf 3 složení bodovaných řidičů dle počtu bodů O72 Samostatné oddělení tiskové 6

7 Srovnání bodovaných řidičů dle pohlaví b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Bodovaní muži Bodované ženy Graf 4 absolutní počty bodovaných řidičů srovnání dle pohlaví 50 % 45 % 48,40 % 40 % 35 % 33,90 % 30 % 25 % 20 % 21,59 % 19,74 % Bodovaní muži Bodované ženy 15 % 10 % 5 % 0 % 5,28 % 4,97 % 7,82 % 9,01 % 6,76 % 5,71 % 3,70 % 2,28 % 8,51 % 5,22 % 1,64 % 0,87 % 1,55 % 0,73 % 1,23 % 0,50 % 0,89 % 0,37 % 7,14 % 2,20 % 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 5 přepočet bodovaných řidičů relativní vyjádření vzhledem k celkovému počtu řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 7

8 Přehled bodovaných cizích státních příslušníků Body do bodového hodnocení řidičů se evidují nejen u občanů (řidičů) České republiky, ale i u cizích státních příslušníků. Na základě výše uvedeného je v současné době evidováno cizích státních příslušníků, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Tento údaj vypovídá o tom, že se cizí státní příslušníci podílí na celkovém počtu bodovaných řidičů 16,4 %. Tabulka 3 přehled počtu bodovaných cizích státních příslušníků podle počtu bodů a krajů ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů Hlavní město Praha ,92 % Jihočeský kraj (17 ORP) ,10 % Jihomoravský kraj (21 ORP) ,30 % Karlovarský kraj (7 ORP) ,24 % Královehradecký kraj (15 ORP) ,17 % Liberecký kraj (10 ORP) ,14 % Moravskoslezský kraj (22 ORP) ,78 % Olomoucký kraj (13 ORP) ,41 % Pardubický kraj (15 ORP) ,22 % Plzeňský kraj (15 ORP) ,83 % Středočeský kraj (26 ORP) ,14 % Ústecký kraj (16 ORP) ,61 % Vysočina (15 ORP) ,52 % Zlínský kraj (13 ORP) ,73 % Česká republika ,13 % Výrazně nadprůměrný údaj poměru bodovaných cizích státních příslušníků (v porovnání s počtem bodovaných řidičů celkem) lze zaznamenat v Karlovarském kraji (11,24 %), který je způsoben zejména vyšší četností osob (řidičů) Spolkové republiky Německo. Naopak nejnižší podíl cizích státních příslušníků vůči všem bodovaným řidičům je patrný v Pardubickém kraji (5,22 %). 40 % 35 % 34,18 % 30 % 25 % 21,44 % 20 % 15,81 % 15 % 10 % 5 % 6,19 % 5,53 % 2,99 % 6,36 % 1,15 % 0,94 % 0,74 % 0,49 % 4,17 % 0 % 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 6 srovnání stavů bodových kont cizích státních příslušníků Rozložení počtu bodů cizích státních příslušníků odpovídá rozložení všech bodovaných řidičů. Nejvíce cizích státních příslušníků má na svém kontě 2 body, dále 3, 4 a poté 7 bodů. O72 Samostatné oddělení tiskové 8

9 Bodovaní řidiči podle věku Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči ve věku 37 let a to jak u mužů, tak u žen. Pokud vezmeme v úvahu počet řidičů, kteří dosáhli určitého věku, a k tomuto číslu vztáhneme počet bodovaných řidičů daného věku, tak v tomto případě můžeme konstatovat, že největší skupinu tvoří muži ve věku 27 let a ženy ve věku 35 let počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy věk řidičů Graf 7 absolutní počty bodovaných řidičů dle věku 30 % 25 % počet bodovaných řidičů 20 % 15 % 10 % Celkem Muži Ženy 5 % 0 % věk řidičů Graf 8 přepočet na počty řidičů v daném věku O72 Samostatné oddělení tiskové 9

10 Dvanáctibodoví řidiči podle věku Největší počet bodovaných řidičů, kteří mají na svém kontě 12 bodů, je ve věku 25 let. Nejvíce žen s dvanácti body je evidováno ve věku 32 let počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy věk řidičů Graf 9 celkové počty řidičů s dvanácti body dle věku Největší skupinu řidičů s dvanácti body tvoří řidiči ve věku 25 let i v případě přepočtu na celkový počet bodovaných řidičů. 30 % 25 % počet bodovaných řidičů 20 % 15 % 10 % Celkem Muži Ženy 5 % 0 % věk řidičů Graf 10 podíl řidičů s dvanácti body na celkovém počtu bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 10

11 Bodovaní řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Nejvíce bodovaných řidičů můžu je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění v roce Nejvíce bodovaných žen získalo řidičské oprávnění v roce Propad počtu bodovaných řidičů v roce 2001 je způsoben prudkým poklesem udělení nových řidičských oprávnění v roce 2001, kdy vstoupil v platnost nový silniční zákon počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy rok udělení řidičského oprávnění Graf 11 celkové počty bodovaných řidičů dle roku udělení řidičského oprávnění Největší skupinu bodovaných řidičů po přepočtu tvoří muži s rokem udělení řidičského oprávnění v roce 2003 a ženy s rokem udělení řidičského oprávnění v roce % 18 % 16 % počet bodovaných řidičů 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Celkem Muži Ženy 0 % rok udělení řidičského oprávnění Graf 12 zastoupení bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění O72 Samostatné oddělení tiskové 11

12 Dvanáctibodoví řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Nejvíce dvanáctibodových řidičů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění U žen tuto skupinu tvoří nejvíce řidiček s rokem udělení řidičského oprávnění počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy rok udělení řidičského oprávnění Graf 13 celkové počty dvanáctibodových řidičů dle roku udělení řidičského oprávnění Při přepočtu na všechny registrované řidiče tvoří největší podíl dvanáctibodových řidičů ti, kterým bylo uděleno řidičské oprávnění v roce ,50 % 2,00 % počet bodovaných řidičů 1,50 % 1,00 % 0,50 % Celkem Muži Ženy 0,00 % rok udělení řidičského oprávnění Graf 14 zastoupení dvanáctibodových řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění O72 Samostatné oddělení tiskové 12

13 Bodový systém z pohledu ORP Mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) eviduje Ministerstvo dopravy značné rozdíly mezi poměrem bodovaných a registrovaných řidičů. V následujících grafech jsou uvedeny ORP s nejnižším a nejvyšším podílem bodovaných řidičů. Uprostřed je uveden sloupec s aktuálním průměrem podílu bodovaných řidičů v ČR. Na spodním grafu je toto porovnání vztaženo k bodovaným cizím státním příslušníkům. 18 % 16 % 16,07 % 17,68 % 14 % 12 % 12,58 %12,87 % 12,03 %12,08 % 10 % 8,75 % 8 % 6 % 6,20 % 6,29 % 6,33 % 6,43 % 6,43 % 6,44 % 6,53 % 4 % 2 % 0 % Česká Třebová Žamberk Blatná Nové Město nad Metují Sušice Sedlčany Konice Průměr ČR Nový Bor Horšovský Týn Teplice Neratovice Mikulov Pohořelice Graf 15 poměr bodovaných a všech řidičů 8 % 7,98 % 7 % 6 % 5,77 % 5 % 4 % 4,15 % 3 % 2,85 % 2,88 % 2,95 % 2 % 1 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,74 % 0 % Hlučín Uničov Blovice Tišnov Žamberk Moravský Krumlov Česká Třebová Průměr ČR Velké Meziříčí Hustopeče Aš Břeclav Mikulov Pohořelice Graf 16 poměr bodovaných cizinců a všech řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 13

14 Srovnání stavu bodového systému v krajích Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj < 8,16 % (8,17 % ; 8,76 %) (8,77 % ; 9,36 %) (9,37 % ; 9,96 %) > 9,97 % Královehradecký kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Vyso čina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Obrázek 2 srovnání krajů dle poměru bodovaných řidičů ke všem registrovaným řidičům Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj < 0,23 % (0,23 % ; 0,32 %) (0,32 % ; 0,41 %) (0,41 % ; 0,50 %) > 0,50 % Královehradecký kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Vyso čina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Obrázek 3 srovnání krajů dle poměru řidičů s dvanácti body a všech registrovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 14

15 Odečítání 4 bodů Podle 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů. V České republice odečteny max. 4 body za posledních 13. měsíců celkem řidičům. Tabulka 4 odečítání bodů v jednotlivých krajích za posledních 13 měsíců Kraj XI.11 XII.11 I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Česká republika počty řidičů, kterým byly odečteny 4 body Celkem Muži Ženy Průměr 0 XI.11 XII.11 I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 Graf 17 průběh odečtů 4 bodů za posledních 13 měsíců O72 Samostatné oddělení tiskové 15

16 Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Od je možné absolvovat tzv. školení bezpečné jízdy, což je dobrovolné školení pro řidiče, kteří mají na svém bodovém kontě zaznamenány body. Školení se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených méně než šesti body za jeden přestupek. Více informací o odečtu 3 bodů je obsahem ustanovení v 123e, zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). V období podalo obecním úřadům obcí s rozšířenou působností žádost na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy celkem řidičů, kterým následně vznikl nárok na odečet 3 bodů (jedná se o předběžná data, jelikož záznam o odečtení bodů se provádí ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy a nikoli ke dni podání žádosti) Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) ženy muži Graf 18 celkový počet proškolených řidičů v jednotlivých krajích od 09/ dlouhodobý průměr aktuální měsíc Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Graf 19 porovnání aktuálního počtu proškolených řidičů s dlouhodobým průměrem Graf 19 je sestaven pro snadné porovnání zájmu o školení ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Ve všech krajích dochází v porovnání s dlouhodobým průměrem k většímu zájmu o proškolení a následný odečet 3 bodů. O72 Samostatné oddělení tiskové 16

17 Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Graf 20 zobrazuje počty řidičů, kteří absolvovali školení bezpečné jízdy s následným odečtem bodů dle stavu bodového konta před absolvováním školení. Hodnoty ukazují i zájem řidičů, kteří mají na svém kontě méně než 3 body a přesto se přihlásí na školení bezpečné jízdy a následně požádají o odečet 3 bodů. Celkem tak již učinilo 156 řidičů ženy muži b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 20 počty proškolených řidičů dle stavu bodového konta před školením ženy muži celkem 50 0 Graf 21 vývoj počtu řidičů s odečtenými třemi body O72 Samostatné oddělení tiskové 17

18 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (1 3 body) 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,53 % 0,46 % 0,44 % 0,34 % 0,30 % 0,25 %0,26 % 0,20 % 0,21 % 0,20 % 0,12 % 0,14 % 0,16 % 0,12 % 0,12 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 1b Průměr Graf 22 zastoupení řidičů s jedním bodem 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 3,58 % Hlavní město Praha 1,41 % Jihočeský kraj 2,97 % Jihomoravský kraj 1,34 % 0,94 % 0,65 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 2,38 % Moravskoslezský kraj 1,38 % 1,22 % 1,42 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 3,33 % Středočeský kraj 2,00 % Ústecký kraj 1,29 % 1,01 % Vysočina Zlínský kraj 1,78 % Česká republika 2b Průměr Graf 23 zastoupení řidičů se dvěma body 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 1,97 % 1,65 % 1,47 % 1,45 % 1,02 % 0,55 % 0,66 % 0,69 % 1,02 % 0,74 % 0,62 % 1,24 % 1,04 % 0,82 % 0,71 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 3b Průměr Graf 24 zastoupení řidičů se třemi body O72 Samostatné oddělení tiskové 18

19 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (4 6 bodů) 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,80 % Hlavní město Praha 0,31 % Jihočeský kraj 0,59 % Jihomoravský kraj 0,26 % 0,22 % 0,17 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,52 % Moravskoslezský kraj 0,29 % 0,26 % 0,31 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,77 % Středočeský kraj 0,50 % Ústecký kraj 0,29 % 0,21 % Vysočina Zlínský kraj 0,39 % Česká republika 4b Průměr Graf 25 zastoupení řidičů se čtyřmi body 0,7 % 0,6 % 0,61 % 0,57 % 0,60 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,26 % 0,15 % 0,19 % 0,17 % 0,43 % 0,28 % 0,23 % 0,18 % 0,36 % 0,30 % 0,32 % 0,20 % 5b Průměr Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Graf 26 zastoupení řidičů s pěti body 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % 0,31 % Hlavní město Praha 0,15 % Jihočeský kraj 0,26 % Jihomoravský kraj 0,20 % 0,16 % 0,10 %0,09 % 0,10 % 0,13 % 0,09 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,34 % Středočeský kraj 0,22 % Ústecký kraj 0,13 % 0,10 % Vysočina Zlínský kraj 0,17 % Česká republika 6b Průměr Graf 27 zastoupení řidičů se šesti body O72 Samostatné oddělení tiskové 19

20 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (7 9 bodů) 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,58 % Hlavní město Praha 0,32 % Jihočeský kraj 0,61 % Jihomoravský kraj 0,26 %0,25 % 0,20 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,63 % Moravskoslezský kraj 0,33 % 0,30 % 0,24 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,72 % Středočeský kraj 0,52 % Ústecký kraj 0,21 % Vysočina 0,31 % Zlínský kraj 0,39 % Česká republika 7b Průměr Graf 28 zastoupení řidičů se sedmi body 0,16 % 0,14 % 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,15 % 0,13 % 0,11 % 0,10 % 0,09 % 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,04 %0,04 %0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,07 % 0,06 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 8b Průměr Graf 29 zastoupení řidičů s osmi body 0,16 % 0,14 % 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,12 % Hlavní město Praha 0,05 % Jihočeský kraj 0,11 % Jihomoravský kraj % 0,04 % 0,04 %0,05 Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,09 % Moravskoslezský kraj 0,06 % Olomoucký kraj 0,03 % Pardubický kraj 0,06 % Plzeňský kraj 0,14 % Středočeský kraj 0,09 % Ústecký kraj 0,04 % Vysočina 0,07 % 0,06 % Zlínský kraj Česká republika 9b Průměr Graf 30 zastoupení řidičů s devíti body O72 Samostatné oddělení tiskové 20

21 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (10 12 bodů) 0,12 % 0,11 % 0,10 % 0,09 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,05 % % 0,03 % 0,03 %0,04 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,05 % 10b Průměr Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 0,09 % 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,07 % Hlavní město Praha 0,44 % Hlavní město Praha 0,03 % Jihočeský kraj 0,23 % Jihočeský kraj 0,05 % Jihomoravský kraj 0,42 % Jihomoravský kraj Graf 31 zastoupení řidičů s deseti body 0,02 %0,02 % 0,03 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,05 % Moravskoslezský kraj 0,03 % Olomoucký kraj 0,02 % Pardubický kraj 0,04 % Plzeňský kraj 0,08 % Středočeský kraj 0,06 % Ústecký kraj 0,02 % 0,03 % Vysočina Graf 32 zastoupení řidičů s jedenácti body 0,23 % 0,19 % 0,23 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,50 % Moravskoslezský kraj 0,25 % 0,22 % 0,15 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,59 % 0,57 % Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj 0,19 % 0,14 % Vysočina Graf 33 zastoupení řidičů s dvanácti body Zlínský kraj 0,04 % Česká republika 0,31 % Česká republika 11b Průměr 12b Průměr O72 Samostatné oddělení tiskové 21

22 Detailní přehledy bodovaných řidičů Tabulka 5 detailní přehled bodovaných řidičů v kraji Hlavní město Praha ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Hlavní město Praha ,73 % Tabulka 6 detailní přehled bodovaných řidičů v Jihočeském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Blatná ,33 % České Budějovice ,88 % Český Krumlov ,03 % Dačice ,80 % Jindřichův Hradec ,17 % Kaplice ,56 % Milevsko ,17 % Písek ,05 % Prachatice ,94 % Soběslav ,72 % Strakonice ,79 % Tábor ,71 % Trhové Sviny ,28 % Třeboň ,16 % Týn nad Vltavou ,54 % Vimperk ,08 % Vodňany ,22 % Jihočeský kraj ,18 % Jihočeský kraj (17 ORP) Blatná Milevsko Tábor Strakonice Písek Soběslav Týn nad Vltavou Vodňany Vimperk Jindřichův Hradec Prachatice České Budějovice Třeboň Dačice Český Krumlov Trhové Sviny Kaplice Obrázek 4 Jihočeský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 22

23 Tabulka 7 detailní přehled bodovaných řidičů v Jihomoravském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Blansko ,89 % Boskovice ,15 % Brno ,56 % Břeclav ,51 % Bučovice ,10 % Hodonín ,65 % Hustopeče ,57 % Ivančice ,73 % Kuřim ,40 % Kyjov ,09 % Mikulov ,07 % Moravský Krumlov ,07 % Pohořelice ,68 % Rosice ,69 % Slavkov u Brna ,70 % Šlapanice ,43 % Tišnov ,84 % Veselí nad Moravou ,78 % Vyškov ,72 % Znojmo ,88 % Židlochovice ,03 % Jihomoravský kraj ,21 % Jihomoravský kraj (21 ORP) Boskovice Tišnov Blansko Kuřim Vyškov Ivančice Rosice Brno Šlapanice Bučovice Slavkov u Brna Moravský Krumlov Židlochovice Pohořelice Hustopeče Znojmo Mikulov Břeclav Kyjov Hodonín Veselí nad Moravou Obrázek 5 Jihomoravský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 23

24 Tabulka 8 detailní přehled bodovaných řidičů v Karlovarském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Aš ,57 % Cheb ,17 % Karlovy Vary ,71 % Kraslice ,87 % Mariánské Lázně ,70 % Ostrov ,81 % Sokolov ,00 % Karlovarský kraj ,51 % Karlovarský kraj (7 ORP) Aš Kraslice Ostrov Sokolov Karlovy Vary Cheb Mariánské Lázn ě Obrázek 6 Karlovarský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů Tabulka 9 detailní přehled bodovaných řidičů v Královehradeckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Broumov ,76 % Dobruška ,70 % Dvůr Králové nad Labem ,82 % Hořice ,63 % Hradec Králové ,43 % Jaroměř ,28 % Jičín ,11 % Kostelec nad Orlicí ,64 % Náchod ,33 % Nová Paka ,79 % Nové Město nad Metují ,43 % Nový Bydžov ,03 % Rychnov nad Kněžnou ,00 % Trutnov ,68 % Vrchlabí ,35 % Královehradecký kraj ,71 % Královehradecký kraj (15 ORP) Vrchlabí Trutnov Broumov Nová Paka Jičín Dvůr Králové nad Labem Náchod Hořice Jaroměř Nové Město nad Metují Nový Bydžov Hradec Králové Dobruška Rychnov nad Kněžnou Kostelec nad Orlicí Obrázek 7 Královehradecký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 24

25 Tabulka 10 detailní přehled bodovaných řidičů v Libereckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Česká Lípa ,89 % Frýdlant ,33 % Jablonec nad Nisou ,67 % Jilemnice ,67 % Liberec ,05 % Nový Bor ,03 % Semily ,94 % Tanvald ,81 % Turnov ,65 % Železný Brod ,48 % Liberecký kraj ,08 % Liberecký kraj (10 ORP) Frýdlant Nový Bor Česká Lípa Liberec Jablonec nad Nisou Tanvald Železný Brod Semily Turnov Jilemnice Obrázek 8 Liberecký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 25

26 Tabulka 11 detailní přehled bodovaných řidičů v Moravskoslezském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bílovec ,27 % Bohumín ,48 % Bruntál ,29 % Český Těšín ,24 % Frenštát pod Radhoštěm ,13 % Frýdek-Místek ,84 % Frýdlant nad Ostravicí ,77 % Havířov ,92 % Hlučín ,31 % Jablunkov ,22 % Karviná ,08 % Kopřivnice ,06 % Kravaře ,13 % Krnov ,53 % Nový Jičín ,01 % Odry ,92 % Opava ,69 % Orlová ,69 % Ostrava ,00 % Rýmařov ,51 % Třinec ,40 % Vítkov ,79 % Moravskoslezský kraj ,88 % Moravskoslezský kraj (22 ORP) Krnov Bruntál Rýmařov Opava Kravaře Hlučín Bohumín Vítkov Odry Bílovec Ostrava Karviná Orlová Havířov Český Těšín Frýdek-Místek Kopřivnice Třinec Nový Jičín Frýdlant nad Ostravicí Frenštát pod Radhoštěm Jablunkov Obrázek 9 Moravskoslezský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 26

27 Tabulka 12 detailní přehled bodovaných řidičů v Olomouckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Hranice ,17 % Jeseník ,18 % Konice ,53 % Lipník nad Bečvou ,37 % Litovel ,72 % Mohelnice ,16 % Olomouc ,03 % Prostějov ,27 % Přerov ,77 % Šternberk ,90 % Šumperk ,03 % Uničov ,13 % Zábřeh ,87 % Olomoucký kraj ,13 % Olomoucký kraj (13 ORP) Jeseník Šumperk Zábřeh Uničov Mohelnice Litovel Šternberk Konice Olomouc Hranice Lipník nad Bečvou Prostějov Přerov Obrázek 10 Olomoucký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 27

28 Tabulka 13 detailní přehled bodovaných řidičů v Pardubickém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Česká Třebová ,20 % Hlinsko ,56 % Holice ,02 % Chrudim ,03 % Králíky ,85 % Lanškroun ,80 % Litomyšl ,11 % Moravská Třebová ,76 % Pardubice ,97 % Polička ,78 % Přelouč ,94 % Svitavy ,91 % Ústí nad Orlicí ,22 % Vysoké Mýto ,73 % Žamberk ,29 % Pardubický kraj ,72 % Pardubický kraj (15 ORP) Pardubice Přelouč Holice Žamberk Králíky Ústí nad Orlicí Chrudim Vysoké Mýto Česká Třebová Litomyšl Lanškroun Hlinsko Moravská Třebová Svitavy Polička Obrázek 11 Pardubický kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 28

29 Tabulka 14 detailní přehled bodovaných řidičů v Plzeňském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Blovice ,12 % Domažlice ,71 % Horažďovice ,58 % Horšovský Týn ,08 % Klatovy ,54 % Kralovice ,20 % Nepomuk ,84 % Nýřany ,89 % Plzeň ,57 % Přeštice ,55 % Rokycany ,92 % Stod ,47 % Stříbro ,58 % Sušice ,43 % Tachov ,51 % Plzeňský kraj ,18 % Plzeňský kraj (15 ORP) Kralovice Tachov Stříbro Nýřany Plzeň Rokycany Horšovský Týn Stod Přeštice Blovice Domažlice Nepomuk Klatovy Horažďovice Sušice Obrázek 12 Plzeňský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 29

30 Tabulka 15 detailní přehled bodovaných řidičů ve Středočeském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Benešov ,77 % Beroun ,09 % Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ,01 % Čáslav ,71 % Černošice ,43 % Český Brod ,81 % Dobříš ,11 % Hořovice ,93 % Kladno ,66 % Kolín ,12 % Kralupy nad Vltavou ,50 % Kutná Hora ,04 % Lysá nad Labem ,10 % Mělník ,82 % Mladá Boleslav ,16 % Mnichovo Hradiště ,53 % Neratovice ,87 % Nymburk ,23 % Poděbrady ,41 % Příbram ,62 % Rakovník ,38 % Říčany ,69 % Sedlčany ,44 % Slaný ,86 % Vlašim ,96 % Votice ,16 % Středočeský kraj ,52 % Středočeský kraj (26 ORP) Mnichovo Hradiště Mělník Mladá Boleslav Rakovník Slaný Neratovice Kralupy nad Vltavou Kladno Lysá nad Labem Brandýs nad Labem Stará Boleslav Nymburk Beroun Černošice Hořovice Dobříš Říčany Benešov Český Brod Poděbrady Kolín Kutná Hora Čáslav Příbram Sedlčany Votice Vlašim Obrázek 13 Středočeský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 30

31 Tabulka 16 detailní přehled bodovaných řidičů v Ústeckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bílina ,15 % Děčín ,46 % Chomutov ,12 % Kadaň ,64 % Litoměřice ,47 % Litvínov ,91 % Louny ,77 % Lovosice ,15 % Most ,45 % Podbořany ,61 % Roudnice nad Labem ,14 % Rumburk ,43 % Teplice ,58 % Ústí nad Labem ,72 % Varnsdorf ,03 % Žatec ,29 % Ústecký kraj ,49 % Ústecký kraj (16 ORP) Rumburk Varnsdorf Děčín Litvínov Teplice Ústí nad Labem Chomutov Most Lovosice Litoměřice Kadaň Žatec Louny Roudnice nad Labem Podbořany Obrázek 14 Ústecký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 31

32 Tabulka 17 detailní přehled bodovaných řidičů v kraji Vysočina ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bystřice nad Pernštejnem ,63 % Havlíčkův Brod ,96 % Humpolec ,90 % Chotěboř ,63 % Jihlava ,31 % Moravské Budějovice ,95 % Náměšť nad Oslavou ,65 % Nové Město na Moravě ,75 % Pacov ,57 % Pelhřimov ,55 % Světlá ned Sázavou ,57 % Telč ,78 % Třebíč ,53 % Velké Meziříčí ,63 % Žďár nad Sázavou ,99 % Vysočina ,58 % Vysočina (15 ORP) Světlá nad Sázavou Chotěboř Pacov Humpolec Havlíčkův Brod Nové Město na Moravě Žďár nad Sázavou Pelhřimov Bystřice nad Pernštějnem Jihlava Velké Meziříčí Telč Třebíč Náměšť nad Oslavou Moravské Budějovice Obrázek 15 kraj Vysočina ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 32

33 Tabulka 18 detailní přehled bodovaných řidičů ve Zlínském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bystřice pod Hostýnem ,19 % Holešov ,36 % Kroměříž ,68 % Luhačovice ,93 % Otrokovice ,61 % Rožnov pod Radhoštěm ,98 % Uherské Hradiště ,17 % Uherský Brod ,87 % Valašské Klobouky ,76 % Valašské Meziříčí ,54 % Vizovice ,46 % Vsetín ,98 % Zlín ,64 % Zlínský kraj ,39 % Zlínský kraj (13 ORP) Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhošt ěm Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Otrokovice Zlín Vizovice Vsetín Uherské Hradiště Luhačovice Valašské Klobouky Uherský Brod Obrázek 16 Zlínský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 33

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 244/2011 Sb. a č. 124/2014

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 OBSAH geologická služba Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 Vysvětlivky ke geologickým mapám 1 : 25 000 (47 Kč) 4 Mapy inženýrskogeologické 1 : 25 000 (52 Kč) 6 Mapy ložisek a prognóz 1 : 25 000 (52 Kč)

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Integrace cizinců Projekt č. 2/2003

Integrace cizinců Projekt č. 2/2003 Integrace cizinců Projekt č. 2/2003 Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby Struktura a působnost živnostenských úřadů Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Staré Město

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod.

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod. Testovací místa na HIV bez poraden Praha: Adresa: Mlynářská 4, Praha 1, Telefon: 277 779 812 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 8:00 hod. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Adresa: Karlovo

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Struktura úřadu práce ČR

Struktura úřadu práce ČR Struktura úřadu práce ČR Generální ředitelství Adresa: Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2 - Nové Město 128 00 Praha 28 Elektronická podatelna: posta@uradprace.c Spojovatelka, telefon: 950 191 111 Krajská pobočka

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SEZNAM SPÁDOVÝCH ŠKOL PRO PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015 - PODZIM

SEZNAM SPÁDOVÝCH ŠKOL PRO PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015 - PODZIM SEZNAM SPÁDOVÝCH ŠKOL PRO PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015 - PODZIM REDIZO Název Ulice ZUJ Obec Kraj WWW adresa 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha

Více

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě PODPORA PODNIKÁNÍ Investiční pobídky... Vaše brána k prosperitě Obsah 1 CzechInvest 2 Investiční pobídky 3 Zpracovatelský průmysl 5 Technologická centra 7 Centra strategických služeb 9 Formy investičních

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více