INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI"

Transkript

1 INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Září 2013

2 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů... 5 Přírůstky bodů za poslední měsíc, složení udělených bodů... 6 Srovnání bodovaných řidičů dle pohlaví... 7 Přehled bodovaných cizích státních příslušníků... 8 Bodovaní řidiči podle věku... 9 Dvanáctibodoví řidiči podle věku Bodovaní řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Dvanáctibodoví řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Bodový systém z pohledu ORP Srovnání stavu bodového systému v krajích Odečítání 4 bodů Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (1 3 body) Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (4 6 bodů) Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (7 9 bodů) Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (10 12 bodů) Detailní přehledy bodovaných řidičů Přehled jednání zařazených do bodového hodnocení Výměna řidičských průkazů O72 Samostatné oddělení tiskové 2

3 Základní informace o bodovém systému Současný systém bodového hodnocení byl v ČR zaveden 1. července 2006 zákonem č. 411/2005 Sb., který novelizoval zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Body jsou zaznamenávány v registru řidičů obecním úřadem obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocně uložené sankci za porušení vybraných povinností řidiče motorového vozidla. Dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty dochází k pozbytí řidičského oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán. Řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České republiky. Tato skutečnost je sdělena jak řidiči, tak i orgánu státu, který řidičský průkaz vydal. O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po jednom roce, pokud netrvá trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený v trestním nebo přestupkovém řízení. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání odborné způsobilosti. Dnem vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; všechny body se odečtou a počítají se znovu od nuly. Pokud řidiči dvanáct kalendářních měsíců od naposledy zaznamenaných bodů není uložena další pravomocná sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Po dalších dvanácti kalendářních měsících se odečtou další 4 body, po třetích dvanácti kalendářních měsících se odečtou zbývající body. Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení. Odečtení bodů úřad zaznamená do 3 pracovních dnů po vzniku nároku. Řidiči není možné odečíst 4 body v případě, že dosáhl 12 bodů. Od 1. září 2008 se řidiči odečtou 3 zaznamenané body také v případě, kdy příslušnému obecní úřadu obce s rozšířenou působností doloží, že se podrobil školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy. Takto však lze odečíst body nejvýše jedenkrát za kalendářní rok. Školení bezpečné jízdy se však nemohou podrobit řidiči, kteří mají zaznamenáno více než 10 bodů nebo se dopustili jednání hodnoceného více než 5 body ke dni absolvování školení. V roce 2011 proběhla rozsáhlá novela zákona o silničním provozu, která je účinná od 1. srpna Ta přinesla několik novinek, jednou z nich je i revize bodového systému. Nově se udělují body v hodnotách 2, 3, 4, 5 a 7. Za jednobodové přestupky (jako například nerozsvícení světel či neoprávněné využití vyhrazeného jízdního pruhu) již nejsou udělovány body. Přehled všech jednání, za která jsou udělovány body, je možno nalézt na stránce č. 53. Řidič může proti záznamu bodů uplatnit námitky. Informace o změně a aktuálním stavu bodů nejsou řidiči oznamovány a nejsou mu dostupné ani prostřednictvím on-line informačního systému (internetu). Aktuální stav bodového konta lze zjistit podáním žádosti na příslušném obecní úřadu obce s rozšířenou působností nebo na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT). O72 Samostatné oddělení tiskové 3

4 Bodové systémy v zahraničí V Evropě se bodový systém v silničním provozu užívá ve Francii, Německu, Dánsku, Itálii, Velké Británii, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Irsku, Řecku, Finsku, Španělsku, Rakousku, Lucembursku, Lotyšsku. Podobné systémy fungují i v Kanadě, Austrálii, USA a na Novém Zélandu. Bodové systémy se dělí na systémy s odečítáním nebo naopak s přičítáním bodů. Rozdělení bodových systémů v Evropě, včetně roku zavedení, jsou uvedeny na spodním obrázku. Obrázek 1 situace v Evropské unii Členské státy EU bez bodového systému Členské státy EU se zavedeným bodovým systémem Ostatní státy Graf 1 zavádění bodových systémů v Evropě údaj v kroužku udává max. počet bodů v daném systému * specifický systém bodového hodnocení známý jako 3x a dost ** bodový systém pouze pro začátečníky O72 Samostatné oddělení tiskové 4

5 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v září 2013 (stav k ) v centrálním registru řidičů evidováno řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Takový řidič má tedy na svém kontě alespoň jeden bod. Toto množství řidičů odpovídá 8,42 % všech registrovaných řidičů, tzn. každý cca 12. řidič je bodovaný. Tabulka 1 přehled počtů bodovaných řidičů dle krajů a počtů bodů ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů Hlavní město Praha ,58% Jihočeský kraj (17 ORP) ,62% Jihomoravský kraj (21 ORP) ,56% Karlovarský kraj (7 ORP) ,61% Královehradecký kraj (15 ORP) ,14% Liberecký kraj (10 ORP) ,22% Moravskoslezský kraj (22 ORP) ,92% Olomoucký kraj (13 ORP) ,88% Pardubický kraj (15 ORP) ,63% Plzeňský kraj (15 ORP) ,20% Středočeský kraj (26 ORP) ,17% Ústecký kraj (16 ORP) ,48% Vysočina (15 ORP) ,29% Zlínský kraj (13 ORP) ,09% Česká republika ,42% Při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že nejvyšší podíl bodovaných řidičů je v Ústeckém kraji, nejnižší naopak v kraji Vysočina. 12 % 10 % 8 % 10,48 % 9,61 % 9,22 % 9,20 % 9,17 % 8,56 % 7,88 % 8,09 % 7,58 % 8,14 % 7,92 % 7,62 % 7,63 % 7,29 % 6 % 4 % Průměr ČR 2 % 0 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Graf 2 počty bodovaných řidičů v jednotlivých krajích Celkem bylo k evidováno dvanáctibodových řidičů, což je 6,70 % bodovaných řidičů a 0,56 % všech registrovaných řidičů. Z celkového počtu dvanáctibodových řidičů bylo evidováno (94,69 %) mužů a (5,31 %) žen. Poměr všech registrovaných řidičů dle pohlaví je za dobu platnosti ustálený. Tvoří ho cca 56,4 % mužů a 43,6 % žen. Poměr bodovaných mužů a žen je od poměru všech řidičů významně odlišný. Tvoří ho 83,3 % mužů a 16,7 % žen. Rozdíly mezi poměry bodovaných mužů a žen v jednotlivých krajích jsou nevýznamné. O72 Samostatné oddělení tiskové 5

6 Přírůstky bodů za poslední měsíc, složení udělených bodů Tabulka 2 tabulka přírůstků bodů ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Česká republika Tabulka přírůstků bodů srovnává absolutní počty bodů v kategoriích a krajích. Zvýrazněné hodnoty se váží ke konkrétnímu sloupci, tedy ke kategorii. Je tak možné určit, kde došlo k nejmenšímu (zelené) nebo největšímu (červené) přírůstku bodů. Záporné hodnoty znamenají, že v dané kategorii došlo ve srovnání s minulým měsícem k úbytku řidičů s daným počtem bodů. Příklad: řidičů s dvanácti body přibylo nejvíce ve Středočeském kraji (46) a v Jihočeském kraji ubyli 4 řidiči s 12 body na svém kontě. Na následujícím grafu je znázorněno složení bodovaných řidičů dle počtu bodů. Největší skupinu řidičů tvoří ti, kteří mají na svém kontě dva body, následuje je skupina se třemi body a na třetím místě je skupina řidičů s jedním bodem. 8b % 9b % 10b % 11b % 1b % 7b % 6b % 5b % 12b % 2b % 4b % 3b % Graf 3 složení bodovaných řidičů dle počtu bodů O72 Samostatné oddělení tiskové 6

7 Srovnání bodovaných řidičů dle pohlaví Bodovaní muži Bodované ženy b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 4 absolutní počty bodovaných řidičů srovnání dle pohlaví 50 % 45 % 47,50 % 40 % 35 % 33,28 % 30 % 25 % 20 % 22,25 % 20,34 % Bodovaní muži Bodované ženy 15 % 10 % 5 % 0 % 5,43 % 5,05 % 7,75 % 9,00 % 6,66 % 5,85 % 3,60 % 2,34 % 8,34 % 5,21 % 1,54 % 0,76 % 1,44 % 0,71 % 1,22 % 0,50 % 0,93 % 0,38 % 7,57 % 2,38 % 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 5 přepočet bodovaných řidičů relativní vyjádření vzhledem k celkovému počtu řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 7

8 Přehled bodovaných cizích státních příslušníků Body do bodového hodnocení řidičů se evidují nejen u občanů (řidičů) České republiky, ale i u cizích státních příslušníků. Na základě výše uvedeného je v současné době evidováno cizích státních příslušníků, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Tento údaj vypovídá o tom, že se cizí státní příslušníci podílí na celkovém počtu bodovaných řidičů 8,96 %. Tabulka 3 přehled počtu bodovaných cizích státních příslušníků podle počtu bodů a krajů ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů Hlavní město Praha ,09 % Jihočeský kraj (17 ORP) ,95 % Jihomoravský kraj (21 ORP) ,82 % Karlovarský kraj (7 ORP) ,89 % Královehradecký kraj (15 ORP) ,22 % Liberecký kraj (10 ORP) ,08 % Moravskoslezský kraj (22 ORP) ,41 % Olomoucký kraj (13 ORP) ,66 % Pardubický kraj (15 ORP) ,95 % Plzeňský kraj (15 ORP) ,71 % Středočeský kraj (26 ORP) ,18 % Ústecký kraj (16 ORP) ,97 % Vysočina (15 ORP) ,64 % Zlínský kraj (13 ORP) ,17 % Česká republika ,96 % Výrazně nadprůměrný údaj poměru bodovaných cizích státních příslušníků (v porovnání s počtem bodovaných řidičů celkem) lze zaznamenat v Praze (13,09 %). Naopak nejnižší podíl cizích státních příslušníků vůči všem bodovaným řidičům je patrný v Pardubickém kraji (4,95 %). 45 % 40 % 40,11 % 35 % 30 % 25 % 24,13 % 20 % 15 % 10 % 5 % 5,35 % 6,65 % 6,22 % 2,22 % 7,47 % 1,07 % 0,89 % 0,73 % 0,57 % 4,60 % 0 % 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 6 srovnání stavů bodových kont cizích státních příslušníků Rozložení počtu bodů cizích státních příslušníků odpovídá rozložení všech bodovaných řidičů. Nejvíce cizích státních příslušníků má na svém kontě 2 body, dále 3, 4 a poté 7 bodů. O72 Samostatné oddělení tiskové 8

9 Bodovaní řidiči podle věku Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči ve věku 39 let (39 let muži a 38 let ženy). Pokud vezmeme v úvahu počet řidičů, kteří dosáhli určitého věku, a k tomuto číslu vztáhneme počet bodovaných řidičů daného věku, tak v tomto případě můžeme konstatovat, že největší skupinu tvoří muži ve věku 26 let a ženy ve věku 36 let počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy věk řidičů Graf 7 absolutní počty bodovaných řidičů dle věku 30 % 25 % počet bodovaných řidičů 20 % 15 % 10 % Celkem Muži Ženy 5 % 0 % věk řidičů Graf 8 přepočet na počty řidičů v daném věku O72 Samostatné oddělení tiskové 9

10 Dvanáctibodoví řidiči podle věku Největší počet bodovaných řidičů, kteří mají na svém kontě 12 bodů, je ve věku 29 let. Nejvíce žen s dvanácti body je evidováno ve věku 30 let počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy věk řidičů Graf 9 celkové počty řidičů s dvanácti body dle věku Největší skupinu řidičů s dvanácti body tvoří řidiči ve věku 26 let i v případě přepočtu na celkový počet bodovaných řidičů. 30 % 25 % počet bodovaných řidičů 20 % 15 % 10 % Celkem Muži Ženy 5 % 0 % věk řidičů Graf 10 podíl řidičů s dvanácti body na celkovém počtu bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 10

11 Bodovaní řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Nejvíce bodovaných řidičů můžu je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění v roce Nejvíce bodovaných žen získalo řidičské oprávnění v roce Propad počtu bodovaných řidičů v roce 2001 je způsoben prudkým poklesem udělení nových řidičských oprávnění v roce 2001, kdy vstoupil v platnost nový silniční zákon počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy rok udělení řidičského oprávnění Graf 11 celkové počty bodovaných řidičů dle roku udělení řidičského oprávnění Největší skupinu bodovaných řidičů po přepočtu tvoří muži s rokem udělení řidičského oprávnění v roce 2003 a ženy s rokem udělení řidičského oprávnění v roce % 16 % 14 % počet bodovaných řidičů 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Celkem Muži Ženy 2 % 0 % rok udělení řidičského oprávnění Graf 12 zastoupení bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění O72 Samostatné oddělení tiskové 11

12 Dvanáctibodoví řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Nejvíce dvanáctibodových řidičů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění U žen tuto skupinu tvoří nejvíce řidiček s rokem udělení řidičského oprávnění počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy rok udělení řidičského oprávnění Graf 13 celkové počty dvanáctibodových řidičů dle roku udělení řidičského oprávnění Při přepočtu na všechny registrované řidiče tvoří největší podíl dvanáctibodových řidičů ti, kterým bylo uděleno řidičské oprávnění v roce ,50 % 2,00 % počet bodovaných řidičů 1,50 % 1,00 % 0,50 % Celkem Muži Ženy 0,00 % rok udělení řidičského oprávnění Graf 14 zastoupení dvanáctibodových řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění O72 Samostatné oddělení tiskové 12

13 Bodový systém z pohledu ORP Mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) eviduje Ministerstvo dopravy značné rozdíly mezi poměrem bodovaných a registrovaných řidičů. V následujících grafech jsou uvedeny ORP s nejnižším a nejvyšším podílem bodovaných řidičů. Uprostřed je uveden sloupec s aktuálním průměrem podílu bodovaných řidičů v ČR. Na spodním grafu je toto porovnání vztaženo k bodovaným cizím státním příslušníkům. 20 % 18,78 % 18 % 16 % 14 % 12 % 14,06 % 12,41 %12,42 %12,46 % 13,04 % 10 % 8 % 6 % 6,19 % 6,24 % 6,28 % 6,30 % 6,30 % 6,34 % 6,39 % 8,42 % 4 % 2 % 0 % Česká Třebová Valašské Meziříčí Tišnov Chotěboř Nové Město nad Metují Mohelnice Konice Průměr ČR Neratovice Teplice Orlová Jaroměř Horšovský Týn Pohořelice Graf 15 poměr bodovaných a všech řidičů 12 % 10,29 % 10 % 8 % 6 % 4,20 % 4,67 % 4 % 2,47 % 2,89 % 3,05 % 2 % 0 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,16 % 0,16 % 0,72 % Trhové Sviny Telč Litovel Týn nad Vltavou Moravská Třebová Moravský Krumlov Žamberk Průměr ČR Rosice Velké Meziříčí Ústí nad Labem Horšovský Týn Jaroměř Pohořelice Graf 16 poměr bodovaných cizinců a všech řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 13

14 Srovnání stavu bodového systému v krajích Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj < 7,93 % (7,94 % ; 8,57 %) (8,58 % ; 9,22 %) (9,23 % ; 9,87 %) > 9,88 % Královehradecký kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Vyso čina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Obrázek 2 srovnání krajů dle poměru bodovaných řidičů ke všem registrovaným řidičům Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj < 0,24 % (0,24 % ; 0,33 %) (0,33 % ; 0,42 %) (0,42 % ; 0,52 %) > 0,52 % Královehradecký kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Vyso čina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Obrázek 3 srovnání krajů dle poměru řidičů s dvanácti body a všech registrovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 14

15 Odečítání 4 bodů Podle 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů. V České republice odečteny max. 4 body za posledních 13. měsíců celkem řidičům. Tabulka 4 odečítání bodů v jednotlivých krajích za posledních 13 měsíců Kraj IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13VIII.13 IX.13 Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Česká republika počty řidičů, kterým byly odečteny 4 body Celkem Muži Ženy Průměr 0 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 Graf 17 průběh odečtů 4 bodů za posledních 13 měsíců O72 Samostatné oddělení tiskové 15

16 Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Od je možné absolvovat tzv. školení bezpečné jízdy, což je dobrovolné školení pro řidiče, kteří mají na svém bodovém kontě zaznamenány body. Školení se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených méně než šesti body za jeden přestupek. Více informací o odečtu 3 bodů je obsahem ustanovení v 123e, zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). V období podalo obecním úřadům obcí s rozšířenou působností žádost na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy celkem 166 řidičů, kterým následně vznikl nárok na odečet 3 bodů (jedná se o předběžná data, jelikož záznam o odečtení bodů se provádí ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy a nikoli ke dni podání žádosti) Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) ženy muži Graf 18 celkový počet proškolených řidičů v jednotlivých krajích od 09/ dlouhodobý průměr aktuální měsíc Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Graf 19 porovnání aktuálního počtu proškolených řidičů s dlouhodobým průměrem Graf 19 je sestaven pro snadné porovnání zájmu o školení ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Ve všech krajích dochází v porovnání s dlouhodobým průměrem k většímu zájmu o proškolení a následný odečet 3 bodů. O72 Samostatné oddělení tiskové 16

17 Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Graf 20 zobrazuje počty řidičů, kteří absolvovali školení bezpečné jízdy s následným odečtem bodů dle stavu bodového konta před absolvováním školení. Hodnoty ukazují i zájem řidičů, kteří mají na svém kontě méně než 3 body a přesto se přihlásí na školení bezpečné jízdy a následně požádají o odečet 3 bodů. Celkem tak již učinilo 177 řidičů ženy muži b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 20 počty proškolených řidičů dle stavu bodového konta před školením ženy muži celkem 50 0 Graf 21 vývoj počtu řidičů s odečtenými třemi body O72 Samostatné oddělení tiskové 17

18 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (1 3 body) 0,6 % 0,5 % 0,51 % 0,44 % 0,48 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,21 % 0,31 % 0,21 % 0,19 % 0,12 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,27 % 0,25 %0,25 % 0,16 % 1b Průměr 0,0 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Graf 22 zastoupení řidičů s jedním bodem 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 3,23 % 2,90 % 2,66 % 2,41 % 2,01 % 1,69 % 1,43 % 1,24 % 0,98 % 1,47 % 1,34 % 1,16 % 1,27 % 0,96 % 0,55 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 2b Průměr Graf 23 zastoupení řidičů se dvěma body 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 1,36 % Hlavní město Praha 1,01 % Jihočeský kraj 1,60 % Jihomoravský kraj 0,72 % 0,68 % 0,54 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 1,44 % Moravskoslezský kraj 0,77 % 0,63 % 0,95 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 1,97 % Středočeský kraj 1,31 % Ústecký kraj 0,82 % 0,73 % 1,04 % Vysočina Zlínský kraj Česká republika 3b Průměr Graf 24 zastoupení řidičů se třemi body O72 Samostatné oddělení tiskové 18

19 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (4 6 bodů) 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,69 % Hlavní město Praha 0,28 % Jihočeský kraj 0,54 % Jihomoravský kraj 0,17 % Karlovarský kraj 0,28 % 0,23 % Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,51 % Moravskoslezský kraj 0,29 % 0,25 % 0,32 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,73 % Středočeský kraj 0,51 % Ústecký kraj 0,27 % 0,20 % Vysočina Zlínský kraj 0,38 % Česká republika 4b Průměr Graf 25 zastoupení řidičů se čtyřmi body 0,6 % 0,55 % 0,55 % 0,54 % 0,5 % 0,46 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Hlavní město Praha 0,24 % Jihočeský kraj Jihomoravský kraj 0,12 % Karlovarský kraj 0,20 % 0,17 % Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj 0,23 % 0,18 % Olomoucký kraj Pardubický kraj 0,29 % Plzeňský kraj Středočeský kraj 0,34 % Ústecký kraj 0,19 % Vysočina 0,31 % 0,27 % Zlínský kraj Česká republika 5b Průměr Graf 26 zastoupení řidičů s pěti body 0,35 % 0,33 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % 0,26 % 0,23 % 0,14 % 0,19 % 0,13 % 0,14 % % 0,09 % 0,10 %0,11 0,09 % 0,23 % 0,16 % 0,10 % 0,11 % 6b Průměr Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Graf 27 zastoupení řidičů se šesti body O72 Samostatné oddělení tiskové 19

20 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (7 9 bodů) 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,53 % Hlavní město Praha 0,30 % Jihočeský kraj 0,56 % Jihomoravský kraj 0,17 % Karlovarský kraj 0,27 % 0,23 % Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,63 % Moravskoslezský kraj 0,30 % 0,31 % 0,24 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,68 % Středočeský kraj 0,48 % Ústecký kraj 0,19 % Vysočina 0,29 % Zlínský kraj 0,37 % Česká republika 7b Průměr Graf 28 zastoupení řidičů se sedmi body 0,14 % 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,11 % Hlavní město Praha 0,06 % Jihočeský kraj 0,10 % Jihomoravský kraj 0,04 %0,04 % 0,03 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,09 % Moravskoslezský kraj 0,05 % 0,04 % 0,06 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,12 % Středočeský kraj 0,10 % Ústecký kraj 0,05 % 0,04 % Vysočina Zlínský kraj 0,07 % Česká republika 8b Průměr Graf 29 zastoupení řidičů s osmi body 0,14 % 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,10 % Hlavní město Praha 0,05 % Jihočeský kraj 0,09 % Jihomoravský kraj 0,04 %0,04 % 0,03 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,09 % Moravskoslezský kraj 0,06 % 0,05 % 0,03 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,12 % Středočeský kraj 0,08 % Ústecký kraj 0,05 % 0,03 % Vysočina Zlínský kraj 0,06 % Česká republika 9b Průměr Graf 30 zastoupení řidičů s devíti body O72 Samostatné oddělení tiskové 20

21 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (10 12 bodů) 0,12 % 0,10 % 0,10 % 0,08 % 0,07 % 0,08 % 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,04 % 0,03 %0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 10b Průměr 0,00 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 0,09 % 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,06 % Hlavní město Praha 0,45 % Hlavní město Praha 0,03 % Jihočeský kraj 0,23 % Jihočeský kraj 0,06 % Jihomoravský kraj 0,41 % Jihomoravský kraj Graf 31 zastoupení řidičů s deseti body 0,02 % 0,03 %0,03 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,06 % Moravskoslezský kraj 0,04 % 0,03 % 0,02 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,08 % Středočeský kraj 0,07 % Ústecký kraj 0,03 % 0,02 % Vysočina Graf 32 zastoupení řidičů s jedenácti body 0,23 % 0,20 % 0,24 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,53 % Moravskoslezský kraj 0,26 % 0,22 % 0,15 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,61 % 0,58 % Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj 0,19 % 0,14 % Vysočina Graf 33 zastoupení řidičů s dvanácti body Zlínský kraj 0,04 % Česká republika 0,32 % Česká republika 11b Průměr 12b Průměr O72 Samostatné oddělení tiskové 21

22 Detailní přehledy bodovaných řidičů Tabulka 5 detailní přehled bodovaných řidičů v kraji Hlavní město Praha ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Hlavní město Praha ,58 % Tabulka 6 detailní přehled bodovaných řidičů v Jihočeském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Blatná ,18 % České Budějovice ,07 % Český Krumlov ,92 % Dačice ,74 % Jindřichův Hradec ,51 % Kaplice ,81 % Milevsko ,51 % Písek ,92 % Prachatice ,39 % Soběslav ,74 % Strakonice ,59 % Tábor ,93 % Trhové Sviny ,24 % Třeboň ,26 % Týn nad Vltavou ,78 % Vimperk ,09 % Vodňany ,74 % Jihočeský kraj ,62 % Jihočeský kraj (17 ORP) Blatná Milevsko Tábor Strakonice Písek Soběslav Týn nad Vltavou Vodňany Vimperk Jindřichův Hradec Prachatice České Budějovice Třeboň Dačice Český Krumlov Trhové Sviny Kaplice Obrázek 4 Jihočeský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 22

23 Tabulka 7 detailní přehled bodovaných řidičů v Jihomoravském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Blansko ,74 % Boskovice ,98 % Brno ,96 % Břeclav ,62 % Bučovice ,34 % Hodonín ,16 % Hustopeče ,37 % Ivančice ,82 % Kuřim ,85 % Kyjov ,08 % Mikulov ,40 % Moravský Krumlov ,94 % Pohořelice ,78 % Rosice ,47 % Slavkov u Brna ,13 % Šlapanice ,83 % Tišnov ,28 % Veselí nad Moravou ,47 % Vyškov ,48 % Znojmo ,84 % Židlochovice ,15 % Jihomoravský kraj ,56 % Jihomoravský kraj (21 ORP) Boskovice Tišnov Blansko Kuřim Vyškov Ivančice Rosice Brno Šlapanice Bučovice Slavkov u Brna Moravský Krumlov Židlochovice Pohořelice Hustopeče Znojmo Mikulov Břeclav Kyjov Hodonín Veselí nad Moravou Obrázek 5 Jihomoravský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 23

24 Tabulka 8 detailní přehled bodovaných řidičů v Karlovarském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Aš ,20 % Cheb ,25 % Karlovy Vary ,91 % Kraslice ,10 % Mariánské Lázně ,23 % Ostrov ,18 % Sokolov ,44 % Karlovarský kraj ,61 % Karlovarský kraj (7 ORP) Aš Kraslice Ostrov Sokolov Karlovy Vary Cheb Mariánské Lázn ě Obrázek 6 Karlovarský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů Tabulka 9 detailní přehled bodovaných řidičů v Královehradeckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Broumov ,93 % Dobruška ,42 % Dvůr Králové nad Labem ,92 % Hořice ,00 % Hradec Králové ,78 % Jaroměř ,04 % Jičín ,65 % Kostelec nad Orlicí ,73 % Náchod ,54 % Nová Paka ,67 % Nové Město nad Metují ,30 % Nový Bydžov ,24 % Rychnov nad Kněžnou ,88 % Trutnov ,45 % Vrchlabí ,86 % Královehradecký kraj ,14 % Královehradecký kraj (15 ORP) Vrchlabí Trutnov Broumov Nová Paka Jičín Dvůr Králové nad Labem Náchod Hořice Jaroměř Nové Město nad Metují Nový Bydžov Hradec Králové Dobruška Rychnov nad Kněžnou Kostelec nad Orlicí Obrázek 7 Královehradecký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 24

25 Tabulka 10 detailní přehled bodovaných řidičů v Libereckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Česká Lípa ,64 % Frýdlant ,76 % Jablonec nad Nisou ,85 % Jilemnice ,85 % Liberec ,16 % Nový Bor ,01 % Semily ,40 % Tanvald ,44 % Turnov ,38 % Železný Brod ,85 % Liberecký kraj ,22 % Liberecký kraj (10 ORP) Frýdlant Nový Bor Česká Lípa Liberec Jablonec nad Nisou Tanvald Železný Brod Semily Turnov Jilemnice Obrázek 8 Liberecký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 25

26 Tabulka 11 detailní přehled bodovaných řidičů v Moravskoslezském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bílovec ,34 % Bohumín ,14 % Bruntál ,80 % Český Těšín ,83 % Frenštát pod Radhoštěm ,13 % Frýdek-Místek ,86 % Frýdlant nad Ostravicí ,02 % Havířov ,54 % Hlučín ,24 % Jablunkov ,60 % Karviná ,23 % Kopřivnice ,67 % Kravaře ,74 % Krnov ,58 % Nový Jičín ,45 % Odry ,45 % Opava ,78 % Orlová ,46 % Ostrava ,27 % Rýmařov ,67 % Třinec ,53 % Vítkov ,21 % Moravskoslezský kraj ,92 % Moravskoslezský kraj (22 ORP) Krnov Bruntál Rýmařov Opava Kravaře Hlučín Bohumín Vítkov Odry Bílovec Ostrava Karviná Orlová Havířov Český Těšín Frýdek-Místek Kopřivnice Třinec Nový Jičín Frýdlant nad Ostravicí Frenštát pod Radhoštěm Jablunkov Obrázek 9 Moravskoslezský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 26

27 Tabulka 12 detailní přehled bodovaných řidičů v Olomouckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Hranice ,63 % Jeseník ,01 % Konice ,39 % Lipník nad Bečvou ,13 % Litovel ,25 % Mohelnice ,34 % Olomouc ,86 % Prostějov ,27 % Přerov ,24 % Šternberk ,18 % Šumperk ,69 % Uničov ,68 % Zábřeh ,98 % Olomoucký kraj ,88 % Olomoucký kraj (13 ORP) Jeseník Šumperk Zábřeh Uničov Mohelnice Litovel Šternberk Konice Olomouc Hranice Lipník nad Bečvou Prostějov Přerov Obrázek 10 Olomoucký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 27

28 Tabulka 13 detailní přehled bodovaných řidičů v Pardubickém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Česká Třebová ,19 % Hlinsko ,20 % Holice ,34 % Chrudim ,77 % Králíky ,84 % Lanškroun ,13 % Litomyšl ,43 % Moravská Třebová ,91 % Pardubice ,05 % Polička ,88 % Přelouč ,68 % Svitavy ,95 % Ústí nad Orlicí ,49 % Vysoké Mýto ,51 % Žamberk ,43 % Pardubický kraj ,63 % Pardubický kraj (15 ORP) Pardubice Přelouč Holice Žamberk Králíky Ústí nad Orlicí Chrudim Vysoké Mýto Česká Třebová Litomyšl Lanškroun Hlinsko Moravská Třebová Svitavy Polička Obrázek 11 Pardubický kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 28

29 Tabulka 14 detailní přehled bodovaných řidičů v Plzeňském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Blovice ,07 % Domažlice ,59 % Horažďovice ,09 % Horšovský Týn ,06 % Klatovy ,11 % Kralovice ,35 % Nepomuk ,93 % Nýřany ,88 % Plzeň ,58 % Přeštice ,70 % Rokycany ,76 % Stod ,65 % Stříbro ,82 % Sušice ,85 % Tachov ,06 % Plzeňský kraj ,20 % Plzeňský kraj (15 ORP) Kralovice Tachov Stříbro Nýřany Plzeň Rokycany Horšovský Týn Stod Přeštice Blovice Domažlice Nepomuk Klatovy Horažďovice Sušice Obrázek 12 Plzeňský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 29

30 Tabulka 15 detailní přehled bodovaných řidičů ve Středočeském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Benešov ,30 % Beroun ,39 % Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ,82 % Čáslav ,56 % Černošice ,01 % Český Brod ,48 % Dobříš ,38 % Hořovice ,99 % Kladno ,11 % Kolín ,83 % Kralupy nad Vltavou ,19 % Kutná Hora ,67 % Lysá nad Labem ,80 % Mělník ,58 % Mladá Boleslav ,40 % Mnichovo Hradiště ,01 % Neratovice ,41 % Nymburk ,16 % Poděbrady ,47 % Příbram ,20 % Rakovník ,18 % Říčany ,01 % Sedlčany ,19 % Slaný ,07 % Vlašim ,04 % Votice ,50 % Středočeský kraj ,17 % Středočeský kraj (26 ORP) Mnichovo Hradiště Mělník Mladá Boleslav Rakovník Slaný Neratovice Kralupy nad Vltavou Kladno Lysá nad Labem Brandýs nad Labem Stará Boleslav Nymburk Beroun Černošice Hořovice Dobříš Říčany Benešov Český Brod Poděbrady Kolín Kutná Hora Čáslav Příbram Sedlčany Votice Vlašim Obrázek 13 Středočeský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 30

31 Tabulka 16 detailní přehled bodovaných řidičů v Ústeckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bílina ,13 % Děčín ,10 % Chomutov ,07 % Kadaň ,79 % Litoměřice ,16 % Litvínov ,35 % Louny ,61 % Lovosice ,76 % Most ,55 % Podbořany ,33 % Roudnice nad Labem ,74 % Rumburk ,81 % Teplice ,42 % Ústí nad Labem ,12 % Varnsdorf ,15 % Žatec ,83 % Ústecký kraj ,48 % Ústecký kraj (16 ORP) Rumburk Varnsdorf Děčín Litvínov Teplice Ústí nad Labem Chomutov Most Lovosice Litoměřice Kadaň Žatec Louny Roudnice nad Labem Podbořany Obrázek 14 Ústecký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 31

32 Tabulka 17 detailní přehled bodovaných řidičů v kraji Vysočina ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bystřice nad Pernštejnem ,68 % Havlíčkův Brod ,03 % Humpolec ,65 % Chotěboř ,30 % Jihlava ,65 % Moravské Budějovice ,70 % Náměšť nad Oslavou ,90 % Nové Město na Moravě ,80 % Pacov ,60 % Pelhřimov ,15 % Světlá ned Sázavou ,12 % Telč ,54 % Třebíč ,90 % Velké Meziříčí ,47 % Žďár nad Sázavou ,94 % Vysočina ,29 % Vysočina (15 ORP) Světlá nad Sázavou Chotěboř Pacov Humpolec Havlíčkův Brod Nové Město na Moravě Žďár nad Sázavou Pelhřimov Bystřice nad Pernštějnem Jihlava Velké Meziříčí Telč Třebíč Náměšť nad Oslavou Moravské Budějovice Obrázek 15 kraj Vysočina ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 32

33 Tabulka 18 detailní přehled bodovaných řidičů ve Zlínském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bystřice pod Hostýnem ,01 % Holešov ,45 % Kroměříž ,68 % Luhačovice ,41 % Otrokovice ,61 % Rožnov pod Radhoštěm ,55 % Uherské Hradiště ,67 % Uherský Brod ,27 % Valašské Klobouky ,19 % Valašské Meziříčí ,24 % Vizovice ,53 % Vsetín ,75 % Zlín ,48 % Zlínský kraj ,09 % Zlínský kraj (13 ORP) Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhošt ěm Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Otrokovice Zlín Vizovice Vsetín Uherské Hradiště Luhačovice Valašské Klobouky Uherský Brod Obrázek 16 Zlínský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 33

34 Přehled jednání zařazených do bodového hodnocení Ministerstvo dopravy připravilo pro snadnou orientaci v jednáních, za která jsou řidičům evidovány body, stručný přehled těchto jednání. Ta jsou seskupena podle počtu bodů, které jsou za spáchání těchto jednání udělovány. Leták ke stažení, včetně dalších informací o bodovém systému naleznete na internetové stránce Ministerstva dopravy na adrese:

35 Výměna řidičských průkazů V České republice jsou v současné době platné 2 typy řidičských průkazů. Během následujících let bude docházet k postupné výměně tak, aby po byl v ČR platný pouze 1 vzor vzor Evropských společenství. Doklad jsou ze zákona řidiči povinni vyměnit nejpozději do konce roku Speciální internetovou stránku, která se věnuje problematice povinných výměn řidičských průkazů, naleznete na stránkách: Nevyměníš nepojedeš

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden Leden 2010 1. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden Březen 2010 9. Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden Květen 2010 21. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden Březen 2010 11. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden Březen 2010 12. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to meziříčí. Jaroslav ValentaPavel V půjčky ihned slavkov u brna městský úřad valašské meziříčí. Marie Šnoblová, Michaela Sládečková, Ing. malíř Jiří Pražan IČO:62781561Výroba, obchod a služby neuvedené v

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Září 2013 O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové OBSAH Základní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů...

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a online půjčky ihned slavkov u brna městský úřad nový bor. Horní Čermná IČO:25253816Sil nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a opravy zemědělských strojů,zámečnictví,kovoobráběčství,zemní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz název obce Aš adresa ORP e-mail ID dat. schránky podatelna@muas.cz 5nubqy8 epodatelna@benesov-city.cz cb4bwan 317754111 doprava16@muberoun.cz 2gubtq5 311621289 epodatelna@bilina.cz qdtb7vx 417810800 posta@bilovec.cz

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů. Že tím riskuje, že příště už daně platit ra budete platit jinde, to půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů je mu vcelku fuk. Používáním našich služeb

Více

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9 Příloha č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-12 Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů Název nového hlavní město Prahu pro Prahu 1 FÚ pro hl.m.prahu, ÚzP územní obvod

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Popis stavu V roce 2015 byly vyzvány obce s rozšířenou působností k podání informací o plnění Akčního programu NSBSP

Více

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA 390/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

nezaměstnanosti 2015Příspěvek na bydlení 2015Peněžitá pomoc v mateřství 2015Převodník měnsrovnání ceny plynujak vysoký by

nezaměstnanosti 2015Příspěvek na bydlení 2015Peněžitá pomoc v mateřství 2015Převodník měnsrovnání ceny plynujak vysoký by půjčka na úřad prace valašské meziříčí. Aktuální články Firmy v Česku hledají na prosinec 2 brigádníků, nedostatek lidí oproti loňsku zvyšuje mzdu až o 25 procent 10. Řešením jsou krátkodobé, které lze

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

VZ 234252. Otevřené řízení

VZ 234252. Otevřené řízení DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v souladu s 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

21. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her... 98

21. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her... 98 ISSN-0322-9653 9. 5. 2012 Ročník XLVI Cena 28 Kč 4 MINISTERSTVO FINANCÍ 21. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her... 98 Strana 98 Finanční zpravodaj 4/2012 21 Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit půjčky ihned prachatice nemocnice jihlava. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky pro zaměstnancepůjčky pro OSVČpůjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou rentupůjčky pro lidi bez příjmupůjčky pro

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 V levém sloupci jsou uvedeny nemocnice, které jsou vyjmenovány v příloze komplexního pozměňovacího návrhu, v pravém sloupci

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice

Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice ČESKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ 644/3, 601 00 BRNO, P. O. BOX 234 542 423 111, FAX: 542 423 190, IČ: 60556552 vesely@uur.cz, jurankova@uur.cz, www.uur.cz Závěrečná zpráva úkolu

Více

Úplný název pracoviště ÚFO Ulice a číslo PSČ Název Bankovní účet Adresa obec PSČ Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 Praha 1 11121

Úplný název pracoviště ÚFO Ulice a číslo PSČ Název Bankovní účet Adresa obec PSČ Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 Praha 1 11121 Úplný název pracoviště ÚFO Ulice a číslo PSČ Název Bankovní účet Adresa obec PSČ Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 Štěpánská 619/28 Praha 1 11121 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. V y h l á š k a

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. řádu, neomezeně databází, FTP účtů případě malých půjček do půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč 500. Děkuji a přeji Vám hodně spokojených

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

většinou od půjčka online ihned bez registru prachatice nemocnice jihlava soukromého investora. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

většinou od půjčka online ihned bez registru prachatice nemocnice jihlava soukromého investora. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud půjčka online ihned bez registru prachatice nemocnice jihlava. Inzerce firem, soukromých bankovní půjčky, nebankovní, půjčky. Půjčky jsou vyplácené většinou od půjčka online ihned bez registru prachatice

Více

Seznam ČS s palivem VERVA

Seznam ČS s palivem VERVA 1 Seznam ČS s palivem VERVA 545 Blansko ano 115 Bochov ano 530 Boskovice ano ano 259 Brandýs nad Labem ano 53 Brno - autodrom ano ano 537 Brno - Bystrc ano ano 538 Brno - Královopolská ano ano 539 Brno

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více