Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby"

Transkript

1 Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK Právnické osoby Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně Právnické osoby, nadace a nadační fondy 2 3. Termínované vklady a Depozitní směnky Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně Depozitní směnka v CZK a cizí měně 2 4. Platební styk Bezhotovostní tuzemský Bezhotovostní zahraniční Hotovostní 4 5. Dokumentární operace Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem 4 6. Platební karty Vedení platebních karet Pojištění k platebním kartám Použití platebních karet Ostatní služby k platebním kartám 5 7. Elektronické bankovnictví Homebanking Internetbanking 5 8. Úvěrové obchody 5 9. Služby kapitálového a peněžního trhu Odměna za Obstarání nákupu nebo prodeje tuzemských i zahraničních akcií a ostatních majetkových cenných papírů obchodovatelných na 9.1. tuzemském Regulovaném trhu 9.2. Úplata za Obstarání obchodu se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry obchodovanými na zahraničních trzích Odměna za Obstarání nákupu nebo prodeje tuzemských a zahraničních dluhopisů Odměna za provedení Pokynu k vypořádání obchodu Odměna za Obstarání obchodu a Vypořádání obchodu na peněžním trhu Odměna za vedení evidence, vypořádání transakce v CDCP a ostatní služby CDCP*) Odměna za Správu Investičních nástrojů a vypořádání transakce Odměna za Úschovu cenných papírů Společná ustanovení a ostatní podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu Bankovní informace Vystavení bankovní informace a reference o klientovi Banky Ostatní služby a poplatky 12. Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku 13. Bezpečnostní schránky 14. Všeobecná ustanovení Tel.: (+420) , fax (+420)

2 1. Běžné účty v CZK Právnické osoby Zřízení účtu Vedení účtu (měsíční poplatek) Zrušení účtu Výpis z účtu ve frekvenci (měsíční poplatek)* 100,- Kč elektronicky elektronicky poštou do osobně poštou Homebanking zahraničí Denně (při pohybu na účtu) 400,-Kč 400,-Kč 600,-Kč Týdně (za kalendářní týden) 300,-Kč 300,-Kč Měsíčně 150,-Kč 150,-Kč 350,-Kč Čtvrtletně / Ročně 300,-Kč * Právnickým osobám - drobným podnikatelům je poskytován výpis pouze ve frekvencích denně, týdně nebo měsíčně Nadace a nadační fondy Zřízení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Výpis z účtu ve frekvenci (měsíční poplatek) elektronicky elektronicky Homebanking osobně poštou Denně (při pohybu na účtu) Týdně (za kalendářní týden) Měsíčně Čtvrtletně / Ročně 2. Běžné účty v cizí měně 2.1. Právnické osoby Nadace a nadační fondy Zřízení účtu Vedení účtu (měsíční poplatek) Zrušení účtu Výpis z účtu v měně EUR ve frekvenci (měsíční poplatek)* 4,-EUR / 5,-USD / 4,-GBP / 6,-CHF / 160,-RUB elektronicky elektronicky poštou do osobně poštou Homebanking zahraničí Denně (při pohybu na účtu) 12,-EUR 12,-EUR 20,-EUR Týdně (za kalendářní týden) 10,-EUR 10,-EUR 18,-EUR Měsíčně 8,-EUR 8,-EUR 16,-EUR Čtvrtletně / Ročně 4,-EUR 4,-EUR 12,-EUR Výpis z účtu v měně USD ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 15,-USD 15,-USD 26,-USD Týdně (za kalendářní týden) 13,-USD 13,-USD 24,-USD Měsíčně 11,-USD 11,-USD 22,-USD Čtvrtletně / Ročně 7,-USD 7,-USD 18,-USD Výpis z účtu v měně GBP ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 12,-GBP 12,-GBP 20,-GBP Týdně (za kalendářní týden) 10,-GBP 10,-GBP 18,-GBP Měsíčně 8,-GBP 8,-GBP 16,-GBP Čtvrtletně / Ročně 4,-GBP 4,-GBP 12,-GBP Výpis z účtu v měně CHF ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 18,-CHF 18,-CHF 32,-CHF Týdně (za kalendářní týden) 16,-CHF 16,-CHF 30,-CHF Měsíčně 14,-CHF 14,-CHF 28,-CHF Čtvrtletně / Ročně 10,-CHF 10,-CHF 24,-CHF Výpis z účtu v měně RUB ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 640,-RUB 640,-RUB 960,-RUB Týdně (za kalendářní týden) 480,-RUB 480,-RUB 800,-RUB Měsíčně 240,-RUB 240,-RUB 560,-RUB Čtvrtletně / Ročně 160,-RUB 160,-RUB 480,-RUB Výpis z účtu v ostatních zřízených měnách * Právnickým osobám - Drobným podnikatelům je poskytován výpis pouze ve frekvencích denně, týdně nebo měsíčně Termínované vklady a Depozitní směnky Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně Zřízení a vedení vkladového účtu Výpisy z vkladového účtu Minimální výše termínovaného vkladu v Kč Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně Předčasná výpověď smluvené doby Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně Zřízení a vedení vkladového účtu Výpisy z vkladového účtu Minimální výše termínovaného vkladu v Kč Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně Předčasná výpověď smluvené doby Depozitní směnka v CZK a cizí měně Minimální nominální hodnota v Kč Minimální nominální hodnota v cizí měně Úschova depozitní směnky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 5% z vybírané částky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 5% z vybírané částky ,-Kč ekvivalent ,-Kč Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

3 4. Platební styk Cut-off time je mezní čas pro příjetí Platebního příkazu Bankou tak, aby Okamžik přijetí Platebního příkazu odpovídal Dni splatnosti platebního příkazu. Bezhotovostní tuzemský Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu klienta v den D. Příjemce obdrží peněžní prostředky v den D Platební transakce odchozí - expresní Papírový nosič po cut-off time * 1.000,-Kč * Expresní Platební transakce po cut-off time je možné provést pouze po předchozí dohodě s Bankou. Podmínkou provedení expresní Platební transakce je dostatečný disponibilní zůstatek na účtu nejpozději při cut off time pro expresní Platební transakci. Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu Klienta v den D. Poskytovatel Příjemce obdrží Peněžní prostředky v den D a Příjemci je připíše na účet také v den D. V rámci Banky nejsou expresní platby nabízeny - standardně jsou připisovány na účet vždy v den D (D+0). Ve výjimečných případech je možné doručit Platební příkaz Bance faxem / em za předpokladu použití správného číselného kódu Platební transakce příchozí od jiného Poskytovatele Platební transakce odchozí - standardní Papírový nosič jinému Poskytovateli 5,-Kč jinému Poskytovateli D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta. Banka připíše Peněžní prostředky příjemci také v den D Platební transakce příchozí ze zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně z tuzemska SEPA Platební transakce do ,- EUR Platební transakce ostatní s variantou poplatků SHA, BEN včetně SEPA 1 nad ,- EUR Platební transakce ostatní s variantou poplatků OUR Poplatky k příchozí platbě neuhrazené bankou plátce u poplatkové varianty OUR v plné výši D je den, kdy byly Peněžní prostředky připsány na Nostro účet Banky. Pro provedení příchozí Platební transakce se zkrácenou valutou v den D (po předchozí dohodě s Bankou), musí být platební instrukce od jiného Poskytovatele doručena Bance v den D do 16:00 hod. 4,- Kč 45,-Kč 45,-Kč Platební příkaz k inkasu jinému Poskytovateli Trvalé platební příkazy: k úhradě, k inkasu a souhlasy s inkasem Zřízení trvalého příkazu k úhradě Změna / Zrušení trvalého příkazu k úhradě Papírový nosič Zřízení / Zrušení trvalého příkazu k úhradě Zřízení / Zrušení souhlasu s inkasem Změna trvalého příkazu k úhradě 20,-Kč Změna souhlasu s inkasem 20,-Kč Platba provedená na základě trvalého příkazu k úhradě jinému Poskytovateli 4,-Kč Platba provedená po obdržení výzvy k inkasu, na základě souhlasu s inkasem jinému Poskytovateli 4,-Kč Ostatní služby tuzemského platebního styku Zrušení Platebního příkazu před Datem splatnosti Zrušení Platebního příkazu v Datum splatnosti (po předchozí dohodě s Bankou), poplatek za položku Potvrzení o provedené Platební transakci vystavené na žádost Klienta Oznámení o nezaúčtované Platební transakci Bezhotovostní zahraniční Vnitrobankovní převod mezi účty vedenými v Bance 150,-Kč Papírový nosič Platební transakce odchozí do zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně do tuzemska SEPA Platební transakce do ,- EUR a případné poplatky ostatních bank u poplatkové varianty Platební transakce ostatní včetně SEPA nad ,- EUR OUR Papírový nosič SEPA Platební transakce do ,- EUR 350,-Kč a případné poplatky ostatních bank u poplatkové varianty Platební transakce ostatní včetně SEPA nad ,- EUR OUR D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta Ostatní služby zahraničního platebního styku Příplatek za provedení Platebního příkazu přijatého po cut - off time (po předchozí dohodě s Bankou) Poplatek za krácení valuty (po předchozí dohodě s Bankou) Zrušení Platebního příkazu před Datem splatnosti Zrušení Platebního příkazu v Datum splatnosti (po předchozí dohodě s Bankou) Storno provedené Platební transakce (po předchozí dohodě s Bankou), bez záruky Změna realizované platební instrukce na žádost Klienta Šetření Platební transakce odchozí na základě podnětu jiné banky a případné poplatky ostatních bank a případné poplatky ostatních bank a případné poplatky ostatních bank (šetření způsobené chybnou platební instrukcí od Klienta) Reklamace platby na žádost Klienta + poplatky ostatních bank v případě neoprávněné reklamace, v případě oprávněné reklamace Potvrzení o provedené Platební transakci vystavené na žádost Klienta Vrácená Platební transakce (z důvodu chybné platební instrukce od Klienta) a případné poplatky ostatních bank Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

4 Hotovostní Pokladní operace v CZK Vklad hotovosti v Kč na účet v jakékoliv měně Vklad hotovosti v Kč - splátka revolvingového úvěru a/nebo splátka úvěru z kreditní karty v hotovosti realizovaná třetí osobou (vkladatel není majitel ani disponent účtu v jehož prospěch je hotovost vkládána) Výběr v hotovosti v Kč z účtu v měně Kč 20,-Kč Vklad a výběr hotovosti na vkladový účet Výměna běžně poškozených, necelých a neplatných bankovek a mincí Výměna pamětních mincí Výměna bankovek nebo mincí roztříděných podle nominální hodnoty do 100 ks jedné nominální hodnoty nad 100 ks za každých započatých 100 ks jedné nominální hodnoty 50,-Kč Výměna bankovek nebo mincí neroztříděných podle nominální hodnoty (pouze po předchozí dohodě s Bankou) za každých započatých 100 ks Pokladní operace v cizí měně Vklad a výběr hotovosti na vkladový účet v jakékoliv měně Vklad cizí měny na účet v jakékoliv měně Výběr jakékoliv měny z účtu v měně: CZK 20,-Kč EUR 1,-EUR USD 1,-USD GBP 1,-GBP CHF 1,-CHF výběr v měně CZK, EUR, USD, CHF, GBP z účtu vedeného v RUB 40,-RUB Směnárenské služby Nákup valut 2% Prodej valut za Kč 1% Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy Avizování nebo zvýšení částky akreditivu 5. Dokumentární operace 0,10%, min. 600,-Kč Potvrzení/odložená splatnost - dle bonity přebíraného rizika vystavující banky a teritoria Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v Kč) Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení) Postoupení výnosu z akreditivu (včetně provedení platby) Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Převod akreditivu Předkontrola dokumentů 0,30%, min. 1 0,20%, min. 0,20 %, min Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby. Pro přijatý dokumentární platební příkaz platí výše uvedené poplatky za exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy 0,30%, min. 1 za první čtvrtletí, + 0,15%, min Otevření, navýšení a prodloužení za každé další započaté čtvrtletí (+riziková přirážka v závislosti na míře úvěrového rizika) 0,30%, min. 1 za každé započaté čtvrtletí, (+riziková Odložená splatnost přirážka v závislosti na míře úvěrového rizika+poplatky za přijetí dokladů, přezkoumání a výplata) Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v Kč) Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení) Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Nesrovnalosti v dokumentech 0,30%, min. 1 0,20%, min. 1 Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem Zpracování inkasa, vrácení neproplacených dokladů do zahraničí, vydání dokladů bez placení 0,30%,min. max ,-Kč Zpracování tuzemského inkasa v Kč, obstarání inkasa tuzemské směnky Obstarání akceptace směnky* Zprostředkování protestu pro neplacení směnky+případné výlohy spojené s protestem směnky** 0,20%, min Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Tuzemské inkaso spojené s předáním technického průkazu Změna inkasních podmínek, urgence platby 400,-Kč 250,-Kč Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby. *Pokud akceptovaná směnka zůstane do doby splatnosti i inkasní/předkládající banky, je zajištění akceptu bezplatné. **Od neklientů je vyžadováno složení zálohy ve výši 3. na úhradu notářských poplatků. Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

5 Platební karty Vedení platebních karet MasterCard elektronická - Business MasterCard embosovaná - Business MasterCard Gold - Business součástí platební karty je pojištění pro cesty do zahraničí TOP, měsíční sazba pojistného ve výši 87,- Kč je zahrnuta v ceně této platební karty. Pojištění k platebním kartám Pojištění pro cesty do zahraničí Quality Pojištění neoprávněného použití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Basic Standard Standard Plus Extra Použití platebních karet Použití karty v ČR Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatů Výběr hotovosti na přepážce u PPF banky a.s. Výběr hotovosti na přepážkách ostatních bank/směnáren - Cash Advance Použití karty v zahraničí Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatů Výběr hotovosti na přepážkách ostatních bank/směnáren - Cash Advance Ostatní služby k platebním kartám Zaúčtování položky při výběru z bankomatů Zaúčtování položky při platbě za zboží a služby Expresní vydání platební karty Opakované vydání PIN na žádost Klienta nebo Držitele PK Obnovené vydání platební karty (např. s původní platností z důvodu poškození PK nebo změny jména Držitele PK, s novou platností z důvodu předčasné obnovy PK nebo ztráty/blokace PK apod.) Změna limitu na žádost Klienta Neoprávněná reklamace transakce platební kartou Vyžádání dokladů o obchodní transakci na žádost Klienta Trvalé omezení platnosti platební karty Dotaz na zůstatek v bankomatu Změna PIN na bankomatech Air Bank nebo jiného Poskytovatele, který tuto službu ve svých ATM nabízí i pro PK vydané jinými bankami 40,-Kč/měsíc /měsíc 480,-Kč/měsíc 36,-Kč/měsíc 10,-Kč/měsíc 25,-Kč/měsíc 40,-Kč/měsíc 75,-Kč/měsíc 30,-Kč neprovádí se 150,-Kč + 0,50% z vybírané částky + 0,50% z vybírané částky + 0,50% z vybírané částky 20,-Kč + případné poplatky jiných bank + případné poplatky jiných bank 10,-Kč Elektronické bankovnictví Homebanking Zavedení služby Homebanking 3 000,-Kč / 1 instalace Používání služby Homebanking (včetně poradenské služby a údržby) 300,-Kč/měsíc Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou 300,-Kč 1) za každou, i započatou hodinu Internetbanking Zavedení služby Internetbanking Používání služby Internetbanking (včetně zasílání SMS kódu na tuzemské telefonní číslo) /měsíc Token (k certifikátu) - jednorázový prodej /kus Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou 300,- Kč 1) za každou, i započatou hodinu Zasílání oznámení nastavených Klientem v Internetbankingu em Zasílání oznámení o přihlášení Uživatele do Internetbankingu prostřednictvím SMS Zasílání ostatních oznámení nastavených Klientem v Internetbankingu prostřednictvím SMS 3,-Kč/SMS 1) + 20% DPH Vstupní informace o službách PPF banky a.s. Vyhodnocení žádosti o úvěr nebo záruku Příprava smluvních dokumentů Příslib úvěru nebo záruky Závazková odměna za poskytnutou záruku Zřízení úvěrového účtu Správa úvěru Úrokové sazby úvěrových obchodů Související služby s výkonem agenta Vyhotovení dodatku ke smlouvě na žádost Klienta Smluvní pokuta za porušení povinností Odměna za rezervaci zdrojů 8. Úvěrové obchody 300,-Kč/měs 1% z Úvěrové částky, min ,-Kč sjednává se, maximálně do výše úrokové sazby uvedené ve Smlouvě o úvěru, stanovuje se z objemu nečerpané částky Odkup pohledávek Minimální objem odkupované pohledávky ,-Kč Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

6 9. Služby kapitálového a peněžního trhu Odměna za Obstarání nákupu nebo prodeje tuzemských i zahraničních akcií a ostatních majetkových cenných papírů obchodovatelných na tuzemském 9.1. Regulovaném trhu Podání Pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje Investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nákupu nebo prodeje akcií a ostatních majetkových cenných papírů je účtována Odměna v závislosti na objemu obchodu. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky. Není stanovena žádná minimální Odměna. Objem Obchodu - Spodní a horní hranice pásma v CZK (od-do) Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK ,00% ,00% ,80% ,50% ,20% ,10% ,05% a více ,00% Poplatky a Náklady související s provedením obchodu: Poplatky BCPP, CDCP nejsou součástí Odměny a budou hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Aktuální výše těchto Poplatků je zveřejněna na internetových stránkách a Pokud Obchodník zajišťuje pro Zákazníka Obstarání nákupu nebo prodeje Investičních nástrojů v CDCP bez Správy Investičních nástrojů, je Zákazníkovi dále účtována Úplata dle bodu 9.6. níže Úplata za Obstarání obchodu se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry obchodovanými na zahraničních trzích Podání Pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje Investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nákupu nebo prodeje akcií a ostatních majetkových cenných papírů je účtována Úplata v závislosti na objemu obchodu v dané měně. Pro každou transakci se Úplata vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky Akcie - rozvinuté trhy Druh CP Objem realizovaného obchodu Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK USA bez rozlišení 0,60% Velká Británie bez rozlišení 0,60% Rakousko bez rozlišení 0,66% Lucembursko bez rozlišení 0,60% Belgie bez rozlišení 0,60% Dánsko bez rozlišení 0,60% Finsko bez rozlišení 0,60% Francie bez rozlišení 0,60% Německo bez rozlišení 0,60% Nizozemí bez rozlišení 0,60% Itálie bez rozlišení 0,60% Norsko bez rozlišení 0,60% Portugalsko bez rozlišení 0,60% Španělsko bez rozlišení 0,60% Švédsko bez rozlišení 0,60% Švýcarsko bez rozlišení 0,60% Irsko bez rozlišení 0,60% Akcie - rozvíjející se trhy Druh CP Objem realizovaného obchodu Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK Polsko bez rozlišení 0,90% Rumunsko bez rozlišení 1,00% Turecko bez rozlišení 0,90% Maďarsko bez rozlišení 0,90% Rusko bez rozlišení 0,90% Řecko bez rozlišení 0,90% Slovensko bez rozlišení 0,90% Obchody s ADR a GDR Druh CP Objem realizovaného obchodu Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK ADR a GDR do 3mil. USD včetně 0,60% ADR a GDR nad 3mil. USD 0,30% Pro ostatní trhy, které nejsou uvedeny v tabulce, se Úplata stanovuje (o výši Úplaty bude Zákazník informován před poskytnutím příslušné investiční služby). Minimální Úplata PPF banky a.s. je 180 USD pro Převodní místa Amex, Nyse, Nasdaq a dále pro evropská Převodní místa/trhy je to 180 EUR za jeden obchod. Poplatky a Náklady související s provedením obchodu: Poplatky Převodních míst a třetích stran (např. obchodníků s CP) související s Obstaráním nákupu nebo prodeje zahraničních akcií a ostatních majetkových cenných papírů jsou součástí Odměny PPF banky a.s. Jejich aktuální výše je zveřejněna na internetových stránkách příslušných Převodních míst a třetích stran,. Výše Poplatků Převodních míst a třetích stran je k dispozici v datové síti Internet na webových stránkách Převodních míst a třetích stran. Informace o třetích stranách, jejich webových stránkách, na kterých jsou uveřejněny sazebníky, případně o sazebnících jsou k dispozici u zaměstnanců Banky. Do Úplaty mohou být zahrnuty další poplatky a náklady související se specifiky provedení obchodu na jednotlivých lokálních Převodních místech (zejména, avšak ne výlučně, náklady na Stamp Duty, poplatky za registraci cenných papírů, notářské, poštovní nebo kurýrní náklady apod.). Tyto poplatky a náklady budou hrazeny zákazníkem zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s Odměna za Obstarání nákupu nebo prodeje tuzemských a zahraničních dluhopisů Podání pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje Investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nákupu nebo prodeje dluhopisů je účtována Odměna v závislosti na objemu. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky. Není stanovena žádná minimální Odměna. Objem Obchodu Odměna PPF banky a.s. spodní hranice pásma horní hranice pásma Procento z částky 0,-Kč není omezena 0,02% Poplatky a Náklady související s provedením obchodu: Poplatky BCPP a CDCP nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou Zákazníkem hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Aktuální výše těchto Poplatků je zveřejněna na internetových stránkách a Pokud Obchodník zajišťuje pro Zákazníka Obstarání koupě nebo prodeje tuzemských dluhopisů v CDCP bez Správy Investičních nástrojů, je Zákazníkovi dále účtována Úplata dle bodu 9.6. níže. Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

7 9.4. Odměna za provedení Pokynu k vypořádání obchodu *) Provedení každého Pokynu k vypořádání obchodu Poplatky a Náklady související s provedením Pokynu k Vypořádání obchodu: Poplatky CDCP a Poplatky dalších Vypořádacích systémů, Autorizovaných správců a Druhotných správců nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou hrazeny zákazníkem zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Aktuální výše těchto Poplatků je zveřejněna na internetových stránkách a *) Je účtována, pokud Obchodník nezajišťuje pro zákazníka zároveň obstarání obchodu a/nebo správu cenných papírů ČR - centrální evidence - akcie ČR - centrální evidence - dluhopisy ČR - samostatná evidence Ostatní služby CDCP 0,040 0,015 0, ,- 500,- 500,- dle ceníku CDCP Odměna Banky za vedení evidence cenných papírů je počítána z tržní hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. V případě, že cenný papír nemá tržní hodnotu, použije se pro ocenění a výpočet poplatku nominální hodnota cenného papíru. U dluhových cenných papírů evidovaných v evidenci CDCP je Odměna za vedení evidence počítána z nominální hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. Výše uvedené odměny a poplatky PPF banky a.s. spojené s vedením evidence cenných papírů nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši. *) Je účtována, pokud Obchodník zajišťuje pro zákazníka obstarání a vypořádání obchodu v CDCP bez správy cenných papírů Odměna za Obstarání obchodu a Vypořádání obchodu na peněžním trhu Depozita a pokladniční poukázky Odměna za Obstarání obchodu nebo Vypořádání obchodu s depozitářem FX trh Odměna za Obstarání obchodu nebo Vypořádání obchodu s depozitářem /obchod Odměna za Obstarání obchodu nebo Vypořádání obchodu 4 bazické body p.a. z CZK ekvivalentu objemu uzavřeného obchodu /obchod Odměna za Obstarání obchodu nebo Vypořádání obchodu 2 bazické body p.a. z CZK ekvivalentu objemu uzavřeného obchodu Odměna za vedení evidence, vypořádání transakce v CDCP a ostatní služby CDCP*) Země/Trh Odměna za Správu Investičních nástrojů a vypořádání transakce Země/Trh Odměna za vedení evidence (% p.a.) Odměna za správu (% p.a.) Odměna za zpracování transakce (CZK) Odměna za zpracování transakce (CZK) ČR - centrální evidence - akcie 0, ,- ČR - centrální evidence - dluhopisy 0, ,- ČR - samostatná evidence 0, ,- Eurodluhopisy 0, ,- Irsko 0, ,- Itálie 0, ,- Lucembursko 0, ,- Maďarsko 0, ,- SRN 0, ,- Nizozemí 0, ,- Polsko 0, ,- Rakousko 0, ,- Slovensko 0, ,- USA 0, ,- Velká Británie 0, ,- Odměna PPF banky a.s. za Správu Investičních nástrojů je počítána z tržní hodnoty Investičních nástrojů k ultimu kalendářního měsíce. V případě, že Investiční nástroj nemá tržní hodnotu, použije se pro ocenění a výpočet Odměny nominální hodnota Investičního nástroje. U dluhových Investičních nástrojů spravovaných v evidenci CDCP je Odměna za Správu počítána z nominální hodnoty Investičních nástrojů k ultimu kalendářního měsíce. Veškeré ostatní Poplatky a Náklady třetích stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb Správy investičních nástrojů na základě příslušné Zákaznické smlouvy (například náklady na Stamp Duty, poplatky za registraci cenných papírů, mimořádné poplatky depozitáře, notářské, poštovní nebo kurýrní náklady apod.) nejsou součástí Odměny a budou Zákazníkem hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s.. Výše uvedené Odměny PPF banky a.s. a Poplatků v souvislosti se Správou Investičních nástrojů nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši Společná ustanovení a ostatní podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu Banka si vyhrazuje právo účtovat v případě všech produktů a služeb nižší Odměnu, než by jí podle Ceníku služeb PPF banky a.s. náležela, případně se nároku na Odměnu zcela zříci. Odměna PPF banky a.s. za služby nebo za Obstarání obchodu s Investičními nástroji, které nejsou v tomto Ceníku uvedeny se stanovuje. Banka upozorňuje Zákazníky na možnost, že v souvislosti s investičními službami nebo obchody spojenými s Investičními nástroji mohou vzniknout Zákazníkům další náklady, včetně daní, které neplatí PPF banka a.s. a ani je neúčtuje Zákazníkům Odměna za Úschovu cenných papírů Úschova cenných papírů 0,1% p.a. z nominální hodnoty cenných papírů 10. Bankovní informace Vystavení bankovní informace a reference o klientovi Banky Údaje z klientských účtů na žádost Klienta nebo třetí osoby 1) Ostatní informace (např. posouzení bonity) 1) Poskytnutí bankovní informace pro potřeby auditorských firem 1) Poskytnutí bankovní informace pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí 250,-Kč 1) 1) + 20% DPH Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

8 11. Ostatní služby a poplatky Duplikát výpisu z účtu (za 1 výpis) z období za posledních 12 měsíců z období nad 12 měsíců 50,-Kč Vystavení šekové knížky k účtu Blokace prostředků na účtu (na žádost Klienta), včetně vydání potvrzení Vydání potvrzení o zůstatku účtu Vydání ostatních potvrzení na žádost Klienta Vedení a ostatní činnosti související s "Komunálním účtem" Správa vkladu při zakládání společnosti, je-li správcem vkladu PPF banka Zprostředkování inkasa šeku 150,-Kč 1% z částky šeku, min. 500,- Kč + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky Zpracování neproplaceného šeku převzatého k inkasu Neoprávněná reklamace inkasa šeku 500,- Kč + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky 500,- Kč + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku Služby spojené se založením, vedením zvláštního účtu včetně vydání potvrzení 1 000,- Kč Poplatek za vedení účtu (pokud nebude do 30 kalendářních dnů od zřízení účtu předložen výpis z rejstříku) 100,- Kč/měsíčně Bezpečnostní schránky A - Schránka výška 48,5 mm /měsíc 1) B - Schránka výška 98,5 mm 750,-Kč/měsíc 1) C - Schránka výška 148,5 mm /měsíc 1) D - Schránka výška 198,5 mm 1 /měsíc 1) Vratná kauce za klíč k bezpečnostní schránce Podmínkou pronájmu bezpečnostní schránky je vedení účtu u PPF Banky 1) + 20% DPH 5 000,-Kč Všeobecná ustanovení Pokud je v Ceníku uvedeno, že jsou ceny účtovány měsíčně, jsou tyto ceny účtovány za každé, i započaté období. Za služby, které nejsou v Ceníku služeb PPF banky a.s. uvedeny, účtuje Banka poplatek ve výši za každých 15 min. práce úkonu, nebo poplatek sjednaný s klientem. Mimo odměn a poplatků uvedených v Ceníku služeb PPF banky a.s., Banka účtuje i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými společnostmi, vzniklé z operací prováděných na žádost Klienta. Pro vybrané klienty mohou být v souladu s obchodní politikou Banky stanoveny ceny poplatků a odměn odlišně. Tel.: (+420) , fax (+420) z 8