OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image."

Transkript

1 STYLE GUIDE

2 OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného vizuálního stylu) Seznam stylistických a barevných řešení, která jsou popsána nejen z hlediska rozměrů a barevnosti, ale je zde uvedeno i jejich adekvátní použití. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. Tato příručka vás seznámí se základními prvky korporátního stylu společnosti NAVITEL a pomůže vám vyhnout se závažným chybám při tvorbě propagačních a jiných materiálů.

3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NAVITEL JMÉNO Naše jméno by mělo být psáno jako NAVITEL. To je vždy psáno velkými písmeny. Příklad: Ochranná známka NAVITEL

4 LOGOTYP Logotyp představuje grafické symboly, slovní spojení nebo jejich kombinaci a jednoznačně identifikuje organizaci. Logotyp ochranné známky NAVITEL zahrnuje Znak a Jméno, znázorňované v určitém pořadí a poměru. Pořadí umístění a proporce prvků logotypu není možné měnit. Nelze použít Znak odděleně od Jména. Symbol registrované ochranné známky je nedílnou součástí Logotypu. V některých případech (například u dárkových předmětů) je možné použít logotyp ve svislé poloze. DRUHY LOGOTYPU Logotyp NAVITEL může být orientován dvěma způsoby: horizontálně nebo vertikálně. Přednost by měla mít horizontální orientace. Vertikální zobrazení (volitelné) by mělo být použito pouze v případech, kdy je omezen prostor pro umístění logotypu. MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGOTYPU Minimální velikost samotného logotypu je dána jeho délkou: 25 mm pro klasické tiskové materiály a 20 mm pro tamponový tisk (např. dárkové předměty).

5 Copyright 2007 JSC «CNT» web: PRVKY KORPORÁTNÍHO STYLU DRUHY LOGOTYPU SE SLOGANEM A OVOU ADRESOU. Copyright 2007 JSC «CNT» web: Obrázky znázorňují možné umístění logotypu se sloganem, ové adresy a logotypu. Konkrétní styl zobrazení závisí na charakteru reklamního sdělení. Adresa webové stránky je umístěna na levé nebo na pravé straně, stejně jako logotyp se sloganem. Navigate the World Navigate the World KOMPOZICE POMOCNÉ MŘÍŽKY +7 (495) Horizontální a vertikální vodicí čáry umožňují přidat text, obrázky a další vizuální prvky k logotypu NAVITEL. Je třeba zarovnat logotyp na stejný řádek jako text a jiné objekty. Při umístění dalších objektů na mřížku se pokuste vyhnout složité a objemné struktuře. Raději nechte více volného místa.

6 MINIMUM VOLNÉHO MÍSTA MINIMUM VOLNÉHO MÍSTA Aby byl logotyp dobře viditelný a čitelný, měl by kolem něj být volný prostor, tzv. ochranná zóna, do které nesmí zasahovat žádný text ani jiné grafické prvky. 2 Na obrázcích je ochranná zóna znázorněna (obdélníkový rámeček okolo logotypu). Její velikost je definována jako 1/2 výšky logotypu. Jde o minimální volný prostor.

7 UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU Logotyp musí mít vždy stejnou pozici. Je preferováno umístění v pravém dolním rohu, což platí ve většině případů. Není-li možné umístit logotyp do pravého dolního rohu layoutu, pak může být umístěn v levém horním rohu. Toto umístění se používá v některých počítačových programech (např. PowerPoint) a v rámci webdesignu. Korporátní logo nesmí být nikdy umístěno v levém dolním rohu. Při umísťování logotypu se vždy snažte o zvětšení okolního volného místa. Mělo by se jednat o volný prostor, který se rovná 1/2 výšky logotypu z každé 1/4 loga. Musíte vzít v úvahu i jeho propojení s ostatními prvky a jejich rozložení. 2

8 BAREVNÉ ŘEŠENÍ LOGOTYPU Ideálně by měl být logotyp umístěn na bílém pozadí. Bílá barva patří mezi hlavní korporátní barvy pozadí a pomáhá k identifikaci se značkou NAVITEL. Pozadí logotypu musí být světlé a kontrastní, aby byl logotyp vždy jasně viditelný. Toto pravidlo je obzvláště důležité při použití fotografického pozadí.

9 REVERZNÍ ZOBRAZENÍ Reverzní zobrazení logotypu se používá například při produkci reklamních předmětů (tamponový tisk). ČERNOBÍLÉ ZOBRAZENÍ Není-li z technických či jiných důvodů možné použít barevné provedení logotypu, používá se logotyp v obrysovém černobílém provedení

10 POUŽITÍ ROZDÍLNÉHO POZADÍ

11 NEPŘÍPUSTNÉ VARIANTY Obrázky znázorňují některé příklady nesprávného použití logotypu NAVITEL. Logotyp by měl být vždy zkopírován z šablony. V žádném případě by se neměl měnit jeho tvar, barva nebo výchozí umístění prvků (znak a text). Jiné varianty logotypu jsou nepřípustné. Není možné ho jakkoliv tvarově upravovat, deformovat, používat jen některé jeho části, měnit danou barevnost či používat znak s jiným typem a umístěním písma. Co je nepřípustné: Deformace logotypu (1). Změna velikosti nebo umístění prvků (2). Použití odlišné barvy (3). Otočení a duplikování loga (4). Použití dalších efektů (5-6). Přidání obrysu (7). Použití loga na fotce (8).

12 Správné screenshoty: Nesprávné screenshoty: POŽADAVKY NA PRINTSCREENY PROGRAMU PRO VŠECHNY TYPY MÉDIÍ 1. Mapa by neměla být přeplněna objekty. 2. Názvy všech objektů by měly být čitelné. 3. Názvy objektů by neměly být duplicitní (např. řeka Moskva - Moskva River, atd.) 4. Na trase by měly být názvy ulic na horním a dolním informačním panelu. Nápisy, jako Severní, Jižní atd. jsou nepřijatelné. 5. Všechny ikony na panelu nástrojů by měl být aktivní: GPS a zvuk zapnutý, plná baterie, zelené označení dopravních info. Všechny on-line služby by měly být aktivní a informace by měly být aktuální. Volitelné ikony: Záznam stopy a Můj Navitel. 6. Zobrazení by mělo být takové, aby mapa vypadala co nejlépe a byla dobře čitelná dodržení přehlednosti v ulicích, číslech budov a ikonách bodů zájmů. 7. Pokud jste použili všechna popsaná nastavení mapy i umístění tlačítek v programu, ale obraz stále neodpovídá daným požadavkům, požádejte o pomoc marketingové oddělení společnosti NAVITEL.

13 FIREMNÍ BARVY NAVITEL Green PANTONE 363 C C75 M0 Y100 K25 R27 G128 B48 NAVITEL Black PANTONE Process Black C C0 M0 Y0 K100 R0 G0 B0 NAVITEL White С0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255 Zelená představuje hlavní korporátní barvu a je zásadní pro vnímání značky. Výsledná barevnost je pak doplněna černou a bílou barvou.

14 Myread Pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ PÍSMO Myread Pro Toto písmo se používá pro všechny reklamní a komunikační materiály. Myread Pro Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ Myread Pro Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ Myread Pro Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

15 Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ PÍSMO Verdana Toto písmo se používá pro webové rozhraní Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ Verdana Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ Verdana Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

16 Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ PÍSMO Arial Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

17 VIZITKY Иннокентий Грива VZOR Web: ,, -,.80,.16

18 FIREMNÍ SYMBOLY

19 FIREMNÍ SYMBOLY Velikost loga na zadní straně : 340 х 90 мм Velikost loga na přední straně: 96 х 26 мм

20 FIREMNÍ VOZY: STYL BRANDINGU, RÁMEČEK STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKY (SPZ)

21 RÁMEČEK SPZ