MULTICAL 21 DATOVÝ LIST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTICAL 21 DATOVÝ LIST"

Transkript

1 Ultrazvukový princip měření Vysoká přesnost Dlouhá životnost Vodotěsná konstrukce Měřič ohleduplný k životnímu prostředí MID-2004/22/EC M Elekronický ultrazvukový vodoměr pro studenou a teplou vodu MULTICAL 21 se používá pro měření spotřeby studené a teplé vody v domácnostech a bytových domech stejně jako v průmyslu. Ultrazvukové měření průtoku zajišťuje maximální přesnost měření a dlouhou životnost. Tato metoda využívá princip měření časové odezvy. Všechna měření, reference, zobrazované hodnoty, výpočty a datová komunikace jsou řízeny speciálně navrženým pokročilým elektronickým obvodem. Proto měřič neobsahuje žádné pohyblivé díly. Díky tomu je odolný proti opotřebení a nečistotám ve vodě. Měřič byl zkonstruován jako hermeticky uzavřená vakuovaná jednotka. Elektronický systém je tak chráněn před vlhkostí. Díky tomu nedochází ke kondenzaci vody mezi sklem a velkým displejem. Měřič je vodotěsný, typově testovaný pro krytí IP68 a je tak vhodný k instalaci do měřidlových šachet. umožňuje snadnou instalaci ve všech provozních prostředích, ve vodorovné i svislé poloze a nezávisle na potrubí a podmínkách instalace. Data o spotřebě lze odečítat přímo z displeje nebo pomocí optické hlavy. Kromě toho lze data o spotřebě odečíst dálkově modulem Wireless M- -Bus, který je součástí měřiče. Měřič je schválen k použití podle standardů pro pitnou vodu. Pouzdro měřiče a měřicí trubice jsou vyrobeny ze syntetického materiálu PPS, který neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy. Uhlíková stopa dokumentuje nízký vliv měřiče na životní prostředí včetně recyklace materiálů. je vybaven systémem sledování netěsností, který zajišťuje velmi rychlé zjištění úniků vody, poškození vodoměru a rizika znečištění potrubní sítě. Díky jedinečné kombinaci vysoké přesnosti měření vodoměru, jeho dlouhé životnosti a vestavěného modulu Wireless M-bus pro bezdrátovou komunikaci, může dodavatel vody dosáhnout měřitelně nižších provozních nákladů a současně omezí na minimum neočekávané výdaje spojené s případnými úniky. Pro více informací navštivte mikrostránku: Na Pankráci 1062/ Praha 4 Tel: Fax:

2 Obsah Všeobecný popis 3 Údaje o schválení měřiče 4 Světlosti měřičů 4 Materiál 4 Technické údaje 5 Podrobné informace o měřiči 6 Informační kódy a displej 7 Mechanické uspořádání 8 Tlaková ztráta 9 Wireless M-Bus bezdrátová rádiová komunikace 10 Datové záznamníky 11 Informace pro objednávání 12 Konfigurace 13 Rozměrové nákresy 14 Příslušenství _C1_CZ_

3 Všeobecný popis MULTICAL 21 je kompaktní a hermeticky uzavřený statický vodoměr určený pro registraci spotřeby teplé a studené vody. Vodoměr používá ultrazvukový princip měření. Je zkonstruován na základě zkušeností, které má společnost Kamstrup od roku 1991 v oblasti vývoje a výroby statických ultrazvukových měřičů. absolvoval velmi náročnou typovou zkoušku podle OIML R49 s cílem zajištění dlouhodobě stabilního, přesného a spolehlivého měření. Jednou z mnoha výhod vodoměru je skutečnost, že neobsahuje části, které podléhají opotřebení, proto je vysoce odolný vůči provozním vlivům a tím je zajištěna i jeho dlouhá životnost. Navíc je mezní hodnota zastavení měření při nízkém průtoku (počáteční a koncový průtok) rovna pouhým 2 l/h při Q3 = 1,6 m³/h a Q3 = 2,5 m³/h a 5 l/h při 4,0 m³/h. Dosahuje se tak přesného měření také při velmi nízkých průtocích vody. je konstruován jako hermeticky uzavřená komora a je vyroben z lisovaného kompozitního materiálu. Elektronická výbava je tak zcela chráněna proti průniku vody. Díky tomu lze měřič bez problémů instalovat například v koupelnách, kde je každodenně vystavován vlhkosti, a je rovněž vhodný k umístění do měřidlových šachet, které jsou často zaplaveny vodou. Měřič smí otevírat pouze pracovníci autorizovaných servisních středisek společnosti Kamstrup pomocí speciálního vybavení. Pokud byl měřič otevřen a došlo k porušení plomb, nelze jej již použít k fakturačním účelům. Zaniká rovněž platnost záruky výrobce. Objem je měřen pomocí obousměrné ultrazvukové techniky, kdy je měřena doba přenosu signálů, u které se prokázala dlouhodobá stabilita a přesnost měření. K odesílání zvukového signálu ve směru i proti směru průtoku slouží dva ultrazvukové převodníky. Ultrazvukový signál jdoucí ve směru průtoku dosahuje opačného snímače jako první. Časový rozdíl mezi dvěma signály lze převést na rychlost průtoku a dále na objem. zobrazuje akumulovanou spotřebu vody v krychlových metrech (m³) s rozlišením na pět míst a až tři desetinná místa, tj. rozlišení bylo rozšířené už na hodnotu jednoho litru. Displej byl speciálně navržen k dosažení dlouhé životnosti při vysokém kontrastu a širokém rozmezí teplot. Kromě informací o objemu je rovněž graficky signalizován aktuální průtok a dále se zobrazují informační kódy. Všechny záznamy jsou ukládány denně do paměti měřiče, kde jsou uchovávány po dobu 460 dnů. Navíc jsou ukládána měsíční data za posledních 36 měsíců. je vybaven optickým datovým rozhraním, které umožňuje odečet dat o spotřebě, datovým záznamníkem a sériovým datovým rozhraním pro připojení k počítači pro účely konfigurace vodoměru. Vodoměr je napájen vnitřní lithiovou baterií s životností až 16 let. Baterii vyměňuje společnost Kamstrup A/S nebo její autorizovaná servisní střediska. je vybaven integrovaným systémem datové bezdrátové komunikace Wireless M-Bus _C1_CZ_

4 Údaje o schválení měřiče Klasifikace dle MID Schválení Mechanické prostředí Elektromagnetické prostředí Klimatické prostředí DK-0200-MI Třída M1 Třída E1 a E C, kondenzující vlhkost (vnitřní montáž v provozních místnostech, venkovní montáž v měřidlových šachtách) Označení dle OIML R 49 Třída přesnosti 2 Třída prostředí Splňuje požadavky třídy B a C dle normy OIML R 49 (vnitřní/venkovní) Teplota média, studená voda Teplota média, teplá voda Typ měřiče Q3 = 1,6 m 3 /h Q3 = 2,5 m 3 /h Q3 = 4,0 m 3 /h Světlosti měřičů 0, C (T30) nebo 0, C (T50) 0, C (T70) se dodává v pěti různých kombinacích stavebních délek a nominálního průtoku Q3. Typové číslo Jmen. průtok Q3 [m³/h] Min. průtok Q1 [l/h] Max. průtok Q4 [m³/h] Dynamický rozsah Q3/Q1 Min. měřený průtok [l/h] Max. měřený průtok [m³/h] Tlaková ztráta p při Q3 [bar] Šroubení měřiče Stavební délka [mm] A0A8XX 1,6 10 2, ,6 0,25 G3/4B A0D8XX 2,5 10 3, ,6 0,55 G3/4B A0G8XX 2,5 10 3, ,6 0,55 G1B A0H8XX 2,5 10 3, ,6 0,55 G1B A0L8XX 4, ,5 0,38 G1B 130 Vodoměr je k dispozici ve verzích pro studenou a teplou vodu. Volba odpovídá číslu kódu země, který je pro studenou vodu 8xx a 7xx pro teplou vodu. Jako příslušenství je možno dodat tři různé prodlužovací díly. Tyto prodlužovací díly umožňují upravit měřič tak, aby odpovídal většině aktuálně používaných stavebních délek. Viz odstavec popisující příslušenství. Materiál Smáčené díly Pouzdro a trubice měřiče Polyfenylen sulfid PPS Reflektory Nerezová ocel, jakost _C1_CZ_

5 Technické údaje Elektrotechnické údaje Baterie, životnost 12 let Baterie, životnost 16 let 3,65 V DC, 2 A, lithiový článek 3,65 V DC, lithiový článek 1C Interval výměny 12 nebo 16 let při t BAT < 30 C Údaje o EMC Splňuje požadavky MID, třída E1 a E2 Mechanické údaje Metrologická třída 2 Třída prostředí Splňuje požadavky třídy B a C dle normy OIML R 49 (vnitřní/venkovní) Teplota okolního prostředí 2 55 C Třída ochrany Teplota média IP68 Teplota skladování, prázdný snímač C Tlaková třída 0,1 30 C (T30); 0, C (T50); 0, C(T70) nebo T30/70. PN16 Přesnost MPE (maximální přípustný rozsah nepřesností) MPE podle OIML R49 Měřič schválený pro rozsah 0,1 70 C ±5 % v rozmezí Q1 Q < Q2 ±2 % v rozmezí Q2 Q < Q4 Při 30 C < t < 70 C 3 % v rozmezí Q2 Q < Q4 Rozsah chyby (%) _C1_CZ_

6 Podrobné informace o měřiči Informace o měřiči jsou vyznačeny trvale laserem na štítku. Optické datové rozhraní pro odečítání a konfiguraci Grafický indikátor průtoku Typové číslo (obsahuje informace o velikosti vodoměru, stavební délce atd.) Místo pro umístění loga dodavatele (15 x 38 mm) Čárový kód s výrobním číslem Rok konce životnosti baterie Teplotní třída podle směrnice OIML R49 Výrobní číslo a rok výroby Konfigurace (včetně informací o rozlišení displeje, úrovni šifrování atd.) Třída přesnosti 2 podle směrnice OIML R49 Třída prostředí: Elektrické prostředí E2 a mechanické prostředí M1 podle směrnice MID Třída prostředí B a C podle směrnice OIML R49 (vnitřní/venkovní) Velikost vodoměru Q3 Dynamický rozsah Verze softwaru Tlaková třída a třída ochrany Označení CE dle směr. MID _C1_CZ_

7 Informační kódy a displej Údaje lze z jednotky odečítat pomocí velkého a přehledného, speciálně navrženého displeje. Pět velkých číslic uvádí množství krychlových metrů. Tři malé číslice představují desetinná místa. Symbol L (napravo od m³) se během provozu měřiče nezobrazuje, protože se používá výhradně během kontroly ve výrobním závodě a k ověřování. Šipky na levé straně displeje signalizují průtok vody vodoměrem. Pokud není zjištěn žádný průtok, šipky se nezobrazí. Informační kódy zobrazované na displeji mají následující významy a funkce. Informační kód bliká na displeji LEAK BURST TAMPER DRY REVERSE RADIO OFF (dva čtverečky) Písmeno A následované číslem Význam Během posledních 24 hodin nebyl zaznamenán nulový průtok ve vodoměru nejméně po dobu jedné, nepřerušované hodiny. To může znamenat, že je netěsný kohoutek nebo nádrž toalety. Průtok vody překračoval nastavenou mez, přesahující Q3, minimálně půl hodiny. To může signalizovat závadu nebo porušení potrubí. Pokus o nedovolenou manipulaci s vodoměrem. Vodoměr již nelze použít pro účely fakturace. Vodoměr není naplněn vodou. V tomto případě nebudou měřeny žádné hodnoty. Voda protéká vodoměrem v nesprávném směru. Vodoměr je stále v přepravním režimu a vestavěný bezdrátový vysílač je vypnutý. Vysílač se automaticky zapne, jakmile vodoměrem proteče první litr vody. Dva střídavě blikající malé čtverečky signalizují, že je vodoměr v aktivním stavu. Signalizuje, že byl měřič ověřen a bylo mu přiděleno nové číslo revize. Informační kódy LEAK, BURST, DRY a REVERSE se automaticky přestanou zobrazovat, pokud již neexistují podmínky, kvůli kterým byly kódy aktivovány. To znamená, že hlášení LEAK zmizí, jakmile se průtok zastaví alespoň na hodinu, BURST není zobrazen, pokud spotřeba poklesne pod nastavenou limitní úroveň, hlášení REVERSE zmizí, jakmile přestane voda protékat špatným směrem a DRY při naplnění měřící trubice vodou _C1_CZ_

8 Mechanické uspořádání Horní těsnící kroužek Horní ochranné sklo Vzduchotěsné těsnění Lithiová baterie články A článek C Vrchní štítek s laserově provedeným popisem Počítadlo s displejem Kapsle s absorbentem vlhkosti Konektor připojení PCB Základová deska Pouzdro měřiče z PPS 3 stavební délky Otvory pro plombovací drát Držák zrcátka a měřicí trubice z PPS _C1_CZ_

9 Tlaková ztráta Podle OIML R49 nesmí maximální tlaková ztráta překročit 0,63 bar (0,063 MPa) v rozmezí Q1 až Q3. Tlaková ztráta na měřiči se zvyšuje se čtvercem průtoku a lze ji vyjádřit následovně: Q=k v x p kde: Q k v Δp = Objemový průtok [m³/h] = Objemový průtok při tlakové ztrátě 1 bar = Tlaková ztráta [bar] Graf Q 3 [m 3 /h] Jmen. průměr [mm] k v Q při 0,63 bar [m 3 /h] A 1,6 & 2,5 DN15 & DN20 3,4 2,7 B 4,0 DN20 6,5 5,1 p MULTICAL 21 1 A B p [bar] 0,1 0,01 0, Průtok Flow [m³/h] _C1_CZ_

10 Wireless M-Bus bezdrátová rádiová komunikace komunikuje prostřednictvím vestavěného modulu Wireless M-Bus, který umožňuje snadný a rychlý odečet měřiče. Pokud je u čtečky použita externí anténa, je možné měřič odečítat během jízdy drive by. Wireless M-Bus rádiový vysílač vestavěný v MULTICALU 21 vysílá datovou zprávu každých 16 sekund. Pro zajištění dlouhé životnosti baterie je datová zpráva komprimována a obsahuje jen nejdůležitější data měřiče. Vysílána jsou následující data: Aktuální odečet měřiče Odečet k prvnímu dni měsíce. Alternativně, maximální průtok během posledního kompletního měsíce Seznam aktivních info kódů Seznam info kódů, které byly aktivní během posledních 30 dní. Seznam info kódů, pokud je obsažen v odečtu, obsahuje také informaci o délce trvání. Wireless M-Bus je otevřený standard, což znamená, že MULTICAL 21 může být nakonfigurovaný s nebo bez šifrování Wireless M-Bus signálu. Šifrování chrání osobní údaje před neoprávněným sledováním. Kromě toho, šifrovací soubory umožní snadný import dat vodoměru do odečítacího programu. Kamstrup A/S doporučuje použít šifrování. Výrobní číslo Adresa Typ měřiče Čas přijetí záznamu Objem V1 [m³] Info Čítač provozních hodin [h] Měsíční data [m³] Nová 3 MC :13 5, , Zastavěná 28 MC :13 4, , Konečná 11/2 MC :13 11, , Průmyslová 1119/3 MC :13 2, , Česká 32 MC :13 3, , Vodovodní 2 MC :13 4, , _C1_CZ_

11 Datové záznamníky MULTICAL je vybaven trvalou pamětí (EEPROM), do které se ukládají hodnoty různých datových záznamníků. Měřič obsahuje následující záznamníky: Interval záznamu dat Délka zapisování Ukládaná hodnota Měsíční záznamník 36 měsíců Viz tabulka níže Denní záznamník 460 dnů Viz tabulka níže Záznamník událostí 50 událostí Informační kód, odečet měřiče a datum Proto je vždy možné odečítat cílový objem a informační kódy pro každý z posledních 36 měsíců. Kromě toho lze odečíst odpovídající hodnoty měřiče a případné informační kódy za posledních 460 dnů. Záznamníky je možno odečíst pouze prostřednictvím optického datového rozhraní měřiče. Ukládají se následující hodnoty záznamníků: měsíční záznamník se přepisuje prvního dne v měsíci, zatímco denní záznamník je aktualizován o půlnoci. Typ záznamníku Popis Měsíční záznamník, 36 měsíců Denní záznamník, 460 dnů Datum (RR.MM.DD) Čas zápisu, rok, měsíc, den Objem Aktuální hodnota měřiče (závazná) Počítadlo provozních hodin Akumulovaný počet provozních hodin Info Informační kód Objem zpětného průtoku Objem během zpětného průtoku Datum max. průtoku Časový údaj o max. průtoku během období Max. průtok, V1 Hodnota max. průtoku během období Datum min. průtoku, V1 Časový údaj o min. průtoku během období Min. průtok, V1 Hodnota min. průtoku během období Při každé změně informačního kódu se zaznamenává datum a informační kódy. Je tak možno získat data pro posledních 50 změn informačního kódu a dále datum provedení změn. Odečet je možný pouze pomocí optického datového rozhraní _C1_CZ_

12 Informace pro objednávání Začněte objednávku uvedením typu vybraného modelu MULTICAL 21. Typové číslo obsahuje informace o typu vodoměru - studená nebo teplá voda, velikost, celková stavební délka, životnost baterie, kód země atd. Některé vlastnosti zahrnuté v typovém čísle nelze měnit. Následně se volí konfigurace měřiče podle konkrétních požadavků zákazníka, jako je například počet zobrazovaných číslic na displeji apod. Konfigurace je prováděna během programování hotového měřiče. Nakonec jsou vybrána požadovaná příslušenství, pokud existují, v podobě těsnění, tři různá prodloužení, zpětný ventil, sítko a standardní šroubení. Příslušenství je baleno samostatně a jeho montáž provádí instalační technik. Typ Komunikace Wireless M-Bus, 868 MHz, mód C1 66 Wireless M-Bus, 868 MHz, mód T1 67 Napájení Baterie s životností 12 let Baterie s životností 16 let A C Velikost měřiče Q3 [m 3 /h] Šroubení Stavební délka [mm] 1.6 G¾B (R½) 110 A 2.5 G¾B (R½) 110 D 2.5 G1B (R¾) 105 G 2.5 G1B (R¾) 130 H 4,0 G1B (R¾) 130 L Typ měřiče Vodoměr pro teplou vodu 7 Vodoměr na studenou vodu 8 Kód země (jazyk na štítku, apod) XX Kód země slouží pro: použitý jazyk a schválení na štítku Teplotní třída vodoměru, studená voda (T30 a T50) nebo teplá voda (T70 a T30/70) Pokud není uvedeno v objednávce jinak, dodává společnost Kamstrup měřič s touto konfigurací: 66 A 0 A _C1_CZ_

13 Konfigurace Konfigurace KK LLL MMM N P R S T Cílové datum (fixní) 01 Průměrný čas max. hodnot ( min.) LLL Zákaznický štítek 2005-MMM MMM Limit výstrahy netěsnosti Neaktivní 0 Nepřetržitý průtok > 0,5 % z Q3 za hodinu 1 Nepřetržitý průtok > 1,0 % z Q3 za hodinu 2 Nepřetržitý průtok > 2,0 % z Q3 za hodinu 3 Limit výstrahy závady potrubí Neaktivní 0 Průtok > 5 % z Q3 po dobu 30 minut 1 Průtok > 10 % z Q3 po dobu 30 minut 2 Průtok > 20 % z Q3 po dobu 30 minut 3 Volitelný registr v datovém záznamníku Cílový objem (měsíční) 1 Maximální průtok 2 Rozlišení displeje m ,1 m ,01 m ,001 m 3 3 Úroveň šifrování Bez šifrování 0 Šifrování pomocí samostatně dodaného SW klíče 3 Pokud není uvedeno v objednávce jinak, dodává společnost Kamstrup měřič s touto konfigurací: _C1_CZ_

14 Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Autorizované servisní centrum Kamstrup A/S) tel Rozměrové nákresy Typ A a D G3/4B x 110 mm Typ A1 a D1 G3/4B x 165 mm Typ G G1B x 105 mm Typ H G1B x 130 mm _C1_CZ_

15 Rozměrové nákresy Typ L G1B x 130 mm Typ G2 G1B x 165 mm Typ H2 G1B x 190 mm Typ H3 G1B x 220 mm _C1_CZ_

16 Příslušenství Pro jsou k dispozici prodlužovací díly, které umožňují upravit měřič tak, aby odpovídal většině stávajících aplikací, viz tabulka níže. Světlost potrubí Závit potrubí Světlosti měřiče v kombinaci s prodlužovacími díly DN Závit měřiče Celková délka (mm) Q3 [m³/h] Použitý prodlužovací díl Typ Prodlužovací díly Prodlužovací díl G¾B x 55 mm Prodlužovací díl G1B x 60 mm Prodlužovací díl G1B x 90 mm Zpětný ventil (EN 13959) vč. usměrňovače (sítka) Zpětný ventil DN15 pro G¾B, včetně usměrňovače Zpětný ventil DN20 pro G1B, včetně usměrňovače, není určen pro pouzdro 105 mm Vstupní usměrňovač Usměrňovač DN15 pro G¾B (R½) (jeden) Usměrňovač DN20 pro G1B (R¾) (jeden) Šroubení ½ 15 G¾B 110 1,6 Žádná A ½ 15 G¾B 165 1,6 G¾B x 55 mm (A1) ½ 15 G¾B 110 2,5 Žádná D ½ 15 G¾B 165 2,5 G¾B x 55 mm (D1) ¾ 20 G1B 105 2,5 Žádná G ¾ 20 G1B 130 2,5 Žádná H ¾ 20 G1B 165 2,5 G1B x 60 mm (G2) ¾ 20 G1B 190 2,5 G1B x 60 mm (H2) ¾ 20 G1B 220 2,5 G1B x 90 mm (H3) ¾ 20 G1B 130 4,0 Žádná L ¾ 20 G1B 190 4,0 G1B x 90 mm (L2) ¾ 20 G1B 220 4,0 G1B x 90 mm (L3) ( ) Prodlužovací díly se dodávají samostatně Šroubení s vestaveným zpětným ventilem DN20, (R¾ x G1B) (jeden) Šroubení DN15, (R½ x G¾B), (dvě) Šroubení DN20, (R¾ x G1B), (dvě) Šroubení s teleskopickým prodloužením pro DN15, (R½xG¾B), (jeden) Šroubení s teleskopickým prodloužením pro DN20, (R¾xG1B), (jeden) Těsnění pro teplou vodu (PTFE se silikátovou výplní) DN15 pro G¾B (tři) DN20 pro G1B (tři) Těsnění pro studenou vodu (EPDM) DN15 pro G¾B (tři) DN20 pro G1B (tři) _C1_CZ_

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3 Statický ultrazvukový průtokoměr Dlouhá životnost, bez opotřebení Výjimečná přesnost ± 2% Statický měřič, bez pohyblivých dílů Rozsah průtoků 1,6...40 m³/h Napájení 24 VAC a 230 VAC nebo napájení baterií

Více

Ultrazvukový vodoměr pro měření odebraného množství studené vody s vysokou přesností měření a možností připojení na nadřazené systémy.

Ultrazvukový vodoměr pro měření odebraného množství studené vody s vysokou přesností měření a možností připojení na nadřazené systémy. HYDRUS POUŽITÍ Ultrazvukový vodoměr pro měření odebraného množství studené vody s vysokou přesností měření a možností připojení na nadřazené systémy. 4 Vysoká přesnost měření 4 Dlouhodobá stabilita měření

Více

flowiq 3100 Datový list Ultrazvukový vodoměr na studenou vodu

flowiq 3100 Datový list Ultrazvukový vodoměr na studenou vodu Ultrazvukové měření Mimořádná přesnost Dlouhá životnost Vakuově uzavřená konstrukce Ekologicky šetrný měřič MID-2004/22/EC M13 0200 Ultrazvukový vodoměr na studenou vodu Vodoměr flowiq 3100 měří spotřebu

Více

ULTRAFLOW. Použ ití. Schvalování. Ultrazvukový měřič. Kompaktní konstrukce. Statické měřidlo bez pohyblivých částí Velký dynamický rozsah měření

ULTRAFLOW. Použ ití. Schvalování. Ultrazvukový měřič. Kompaktní konstrukce. Statické měřidlo bez pohyblivých částí Velký dynamický rozsah měření ULTRAFLOW Ultrazvukový měřič Kompaktní konstrukce Statické měřidlo bez pohyblivých částí Velký dynamický rozsah měření Nepodléhá opotřebení Výjimečná přesnost měření Dlouhá životnost Použ ití ULTRAFLOW

Více

Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61. Vodoměr. www.kamstrup.com

Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61. Vodoměr. www.kamstrup.com Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61 Vodoměr www.kamstrup.com 123456 MULTICAL 61 Vodoměr instalace Česky Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg Tel: +45 89 93 10 00 Fax: +45 89 93

Více

SONOMETER TM 1000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla

SONOMETER TM 1000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SONOMETER TM 000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla Popis/Použití S certifikátem MID č.: DE-07-MI004-PTB02 SONOMETER TM 000, statický kompaktní ultrazvukový měřič tepla s plně elektronickým způsobem měření,

Více

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT UH 502-116g Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT Od verze 2.14 a vyšší 2WR5... Měřič k měření průtoku a energie v okruhu výměníku tepla s vodou podle ultrazvukového principu. Jeho hlavní charakteristické

Více

MULTICAL 402. Návod na montáž a obsluhu

MULTICAL 402. Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu MULTICAL 402 Kamstrup A/S - organizační složka Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 T: +420 296 804 954 info@kamstrup.cz kamstrup.cz Měření energie MULTICAL 402 pracuje následujícím

Více

Měření energií. Domovní vodoměry

Měření energií. Domovní vodoměry Měření energií Domovní vodoměry Vícevtokové mokroběžné vodoměry Vícevtokové suchoběžné vodoměry Vícevtokové částečně suchoběžné vodoměry s ochranou válečků Kapslové vodoměry Výrobní program: ZENNER International

Více

MULTICAL 62 DATOVÝ LIST

MULTICAL 62 DATOVÝ LIST Ultrazvukový průtokoměr Mimořádná přesnost měření Bez opotřebení, dlouhá životnost Kompletní řada komunikačních modulů Životnost baterie až 13 let MID-2004/22/EC M12 0200 Použití MULTICAL 62 je ultrazvukový

Více

Obsah. Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Autorizované servisní centrum Kamstrup A/S) www.zkusebna-k33.cz tel. 387 985 011. Funkce kalkulátoru 3

Obsah. Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Autorizované servisní centrum Kamstrup A/S) www.zkusebna-k33.cz tel. 387 985 011. Funkce kalkulátoru 3 Obsah Funkce kalkulátoru 3 Programování a ověřování 7 Komunikace 8 Data o schválení 11 Elektrická data 12 Mechanická data 13 Použité materiály 13 Přesnost 14 Podklady pro objednání 15 Rozměrové nákresy

Více

MULTICAL 402 Datový list

MULTICAL 402 Datový list Životnost baterie až 16 let Funkce nastavení/nulování Impulzní výstupy pro energii a objem Impulzní vstupy až pro dva vodoměry Bezdrátové odečítání pomocí modulu Wireless M-Bus nebo rádia MID-2004/22/EC

Více

MULTICAL 61 DATOVÝ LIST. Použití

MULTICAL 61 DATOVÝ LIST. Použití Ultrazvukový průtokoměr Dlouhá životnost, bez opotřebení Výjimečná přesnost ± 2% Statický měřič, bez pohyblivých dílů Rozsah průtoků 1,6...40 m³/h Napájení 24 VAC a 230 VAC nebo napájení baterií s dobou

Více

WFR... WFN... Siemens Building Technologies HVAC Products. MEGATRON 2 - SIEMECA Elektronické měřiče tepla a chladu

WFR... WFN... Siemens Building Technologies HVAC Products. MEGATRON 2 - SIEMECA Elektronické měřiče tepla a chladu 5 338 MEGATRON 2 - SIEMECA Elektronické měřiče tepla a chladu WFR... WFN... Elektronické měřiče nezávislé na síťovém napájení pro měření spotřeby tepelné a chladící energie v autonomních systémech topení,

Více

PolluCom E DÙLEŽITÉ VLASTNOSTI POUŽITÍ

PolluCom E DÙLEŽITÉ VLASTNOSTI POUŽITÍ LH 1110 CZ PolluCom E KOMPAKTNÍ MÌØIÈ TEPLA/CHLADU POUŽITÍ Kompaktní mìøiè tepla/chladu PolluCom E je urèen k mìøení tepelné a chladicí energie v topných a chladicích systémech. Vysoká pøesnost mìøièe

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla

SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Popis/použití S certifikátem MID Č.: DE-13-MI004-PTB011 SONOMETER 500 je ultrazvukový, statický, kompaktní měřič tepla navržený pro aplikace vytápění

Více

E-ITN 30.6 wireless M-BUS

E-ITN 30.6 wireless M-BUS ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ S INTEGROVANÝM RÁDIOVÝM VYSÍLAČEM E-ITN 30.6 wireless M-BUS Návod k instalaci, servisu a obsluze APATOR METRA s.r.o. Havlíčkova 919/24 787 64 Šumperk tel.: +420 583

Více

VODOMĚRY. Má smysl používat vodoměry třídy přesnosti "C" DN 15-32 mm? Několik námětů k zamyšlení. Flodis DN 15-32

VODOMĚRY. Má smysl používat vodoměry třídy přesnosti C DN 15-32 mm? Několik námětů k zamyšlení. Flodis DN 15-32 VODOMĚRY Má smysl používat vodoměry třídy přesnosti "C" DN 15-32 mm? Několik námětů k zamyšlení. Flodis DN 15-32 VODOMĚRY srovnání parametrů a výsledků provozu třídy "C" a třídy "B" Tento dokument je zaměřen

Více

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Obsah Strana 1. Vymezení rozsahu platnosti... 1 2. Měřicí část, konstrukce tlakoměrů a oddělovacích prvků... 1 3. Výběr... 3 4. Příslušenství...

Více

334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000,

334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000, Vyhl. č. 334/2000 Sb., stránka 1 z 9 334/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS Ministerstvo

Více

Bytové vodoměry s modulárními počítadly

Bytové vodoměry s modulárními počítadly Hodonín Strana č. 1 Ceník vodoměrů, měřičů tepla a Bytové vodoměry s modulárními počítadly Residia JET-C FS nové modulární počítadlo pro nasazení komunikačních modulů SensusBase Jednovtokový bytový vodoměr

Více

Datový list. Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 EN 1434 TCM 311/00-3312. Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy

Datový list. Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 EN 1434 TCM 311/00-3312. Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy Datový list Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy SONOCAL ultrazvukový měřič tepelné energie EN 1434 TCM 311/00-3312 INFOCAL 5 je universální

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

Nabídka indikátorů topných nákladů, vodoměrů a rozúčtovací služby

Nabídka indikátorů topných nákladů, vodoměrů a rozúčtovací služby Techem, spol. s r. o. Oblastní zastoupení Hradec Králové Bratří Štefanů 499 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Obch. zástupce: Pavel Sedláček Tel.: 495 406 325 Mobil: 602 173 686 E-mail: pavel.sedlacek@techem.cz Nabídka

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

WFM407... Elektronický měřič tepla. Siemens Building Technologies HVAC Products MEGATRON 4

WFM407... Elektronický měřič tepla. Siemens Building Technologies HVAC Products MEGATRON 4 5 331 MEGATRON 4 Elektronický měřič tepla WFM407... Elektronické bateriově napájené měřiče pro měření spotřeby tepelné energie v autonomních topných systémech. Ukládání a zobrazování kumulovaných hodnot

Více

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 Kompaktní snímač tlaku MBS 3000 je konstruován pro použití v téměř jakémkoli průmyslovém

Více

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1.

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1. - 1 - Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003 1. Charakteristika přístroje Přístroj E-ITN 10.4 je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 2 - SIEMECA

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 2 - SIEMECA 5 341 VOLUTRON 2 - SIEMECA Elektronický vodoměr WFC... WFH... Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby

Více

Technické informace pro montáž a provoz

Technické informace pro montáž a provoz Technické informace pro montáž a provoz Vodoměry Rossweiner Bytové vodoměry Moduly Modularis M-Bus Připojovací díly a příslušenství Domovní vodoměry Změny vyhrazeny. Obsah Bytové vodoměry Typ ETK/ETW 3

Více

OPTIFLUX 4000 Prospekt

OPTIFLUX 4000 Prospekt OPTIFLUX 4000 Prospekt Snímač magneticko-indukčního průtokoměru Standardní snímač pro průmyslové použití Pro náročné aplikace: Vysoké teploty, nízká vodivost, prostředí s nebezpečím výbuchu Robustní a

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz 3-kanálový teploměr testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání Nejvyšší přesnost v celém měřicím u díky systémovému srovnání C Systémová přesnost až do 0,05 C Zobrazení, uložení a tisk hodnot

Více

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA 5 328 VOLUTRON 3 - SIEMECA Elektronický vodoměr WFC... WFH... Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby

Více

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E Indukční průtokoměr EMKO E se skládá ze senzoru a převodníku. Celý systém měří objemový průtok zjišťováním rychlosti proudění vodivé kapaliny, která

Více

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Použití je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

MULTICAL 601 SPECIFIKACE

MULTICAL 601 SPECIFIKACE Přesné měření tepelné energie a chlazení do 3000 m³/h Pt100, 2 - vodičový Pt500, 2 a 4 - vodičový K dispozici s jednotkou ULTRAFLOW pro q p od 0,6 do 1000 m³/h Napájení 24 VAC, 230 VAC nebo z baterie s

Více

Bezpečnostní manometry s Bourdonovým perem EN 837-1

Bezpečnostní manometry s Bourdonovým perem EN 837-1 Použití Pro plynná a kapalná, agresivní, ne vysoce viskózní a nekrystalizující média, také v agresivním prostředí. Pro případy použití podle požadavků normy EN 837-1/9.7.2. Typ D 4 Jmenovitá velikost 63

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868-TI (Bezdrátový teploměr - interiérový) Modul WM868-THI (Bezdrátový teploměr a vlhkoměr - interiérový) SOFTLINK s.r.o., Tomkova

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

LOGOfloor. Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek

LOGOfloor. Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek LOGOfloor Sestava rozdělovače a sběrače tepla s příslušenstvím pro napojování bytových i nebytových jednotek Typ 0 - základní sestava obsahuje: Rozdělovač Ocelové tělo rozdělovače DN 40 je ošetřeno ochranným

Více

Vodoměry. www.enbra.cz KATALOG PRODUKTŮ. Alternativní

Vodoměry. www.enbra.cz KATALOG PRODUKTŮ. Alternativní Vodoměry KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Vodoměry Hledáte-li efektivní a spolehlivé řešení v oblasti měření průtoku

Více

Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo

Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo Představení Obr. 1 Základní verze A Obr. * Samočinná verze ventilu s funkcí automatické tepelné dezinfekce B * teploměr jako

Více

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací GMH369GL Strana z 9 Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a - nebo -bodovou kalibrací GMH 369 GL ON OFF 3 CAL Set Store Menu

Více

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Teploměr / vlhkoměr testo 635 technologie pro měření vlhkosti C Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Měření teploty, vlhkosti vzduchu, vlhkosti materiálů, tlakového rosného

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Bytový podnik města Železného Brodu

Bytový podnik města Železného Brodu vyzývá za přiměřeného použití vnitřní směrnice č. 1/2011 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek města Železného Brodu schválené RM dne 1.3.2011 usnesením č. 125/2011rm a v souladu s ustanovením

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Ultrazvukový kompaktní měřič

Ultrazvukový kompaktní měřič Ultrazvukový Technické kompaktní informace měřič pro montáž a provoz Ultrazvukový kompaktní měřič Změny vyhrazeny. Technické údaje všeobecné Ultrazvukový kompaktní měřič energie pro měření spotřeby energie

Více

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody (str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody Technické informace strana 174 Bezpečnostní sestava 4807 strana 181 SYRobloc 24 strana 185 SYRobloc 25 strana 189 Bezpečnostní sestava 322 strana

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU REFERENČNÍ MÍSTNOST

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU REFERENČNÍ MÍSTNOST ph_cj37_v1004:layout 1 10.12.2007 21:02 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU PH-CJ37 CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA obousměrné předávání dat požadavek na zapnutí kotle + C - HLAVICE OFF

Více

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny Hladina Tlak Průtok Teplota Analýza Zapisovače Doplňkové komponenty Služby Řešení Technická informace Liquiphant T FTL20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Použití Liquiphant T FTL20 je limitní hladinový

Více

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima testo 6651 + série sond testo 660x Optimální koncepce kalibrace srovnáním celého signálního řetězce, vč. analogové kalibrace Ethernetový, reléový a analogový

Více

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST M-Bus Master MultiPort 250D Vzdálené odečítání jednotkou M-Bus Až 250 měřidel na jednotku M-Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřičů Podpora primárního, sekundárního

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Použití AVQ představuje přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

SVM F29 Ultrazvukový měřič tepla

SVM F29 Ultrazvukový měřič tepla SVM F29 Ultrazvukový měřič tepla Kombinovaný měřič tepla V kompaktním nebo odděleném provedení Síťové nebo bateriové napájení MID typové schválení Zabudovaný M-bus Dva přídavné pulzní vstupy Dva pulzní

Více

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET 10 ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET Kompaktní měřiče tepla a chladu 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 302 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 402 191 Doplňkové vybavení k měřičům MULTICAL

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

HHF753 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

HHF753 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HHF753 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální měření vlhkosti, teploty a rychlosti vzduchu MODEL OMEGA HHF753 (číslicový anemometr tepla a vlhkosti), je všestranný přístroj pro měření rychlosti vzduchu, teploty

Více

Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy

Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy 6 Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy Významné vlastnosti DN1 až 40 PN Vysoká přesnost a spolehlivost Nízké tlakové ztráty Malá citlivost na případné nečistoty

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4 2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem Počet listů: 13 a elektronickým odečítáním List číslo: 1 VIPA C Obsah 1. Úvod 4 2. Oblast použití a všeobecné podmínky

Více

ing.dušan Balaja mobil: 775 577 901 dusan.balaja@irtn.cz www.irtn.cz ovládám svou energii

ing.dušan Balaja mobil: 775 577 901 dusan.balaja@irtn.cz www.irtn.cz ovládám svou energii ing.dušan Balaja mobil: 775 577 901 dusan.balaja@irtn.cz www.irtn.cz ovládám svou energii téma prezentace: Moderní měření a rozúčtování jako start k úsporám 17. září 2013 Kongresové centrum U Hájků ovládám

Více

Bluetooth Smart ph elektroda

Bluetooth Smart ph elektroda Bluetooth Smart ph elektroda edge blu se dodává s profesionální ph sondou, která komunikuje přes Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0). Bluetooth Smart technologie je energeticky účinná, zajišťující nízkou spotřebu

Více

Obsah. Dewalt DW03050 1

Obsah. Dewalt DW03050 1 Obsah CS Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON.

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Použití Monitorování a řízení procesů v oblastech: Úprava vody a odpadních vod Chemie, petrochemie a papírenství Farmacie, kosmetika a

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody

šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody Obsah Základní funkce šetřílka Popis a použití Příklady použití Technické údaje Popis funkce Nastavení parametrů a schéma pohybu v menu Mapa menu

Více

Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B

Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B Kvalitní německá konstrukce U tohoto produktu se jedná o cejchuschopnou váhu a o německý výrobek a ne o necejchuschopné odhadovací železo z čínské výroby. Dvouramenná váha, Typu : KPZ 1B Pro trvalý provoz

Více

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa Prov. Bild Centrála M-Bus OZW Centrála M-Bus OZW slouží k dálkovému odečtu, obsluze a sledování M-Bus zařízení s maximálně měřiči spotřeb nebo regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN-. Použití Centrála

Více

SMART METERING 2012 SOVAK, KOMISE METROLOGIE

SMART METERING 2012 SOVAK, KOMISE METROLOGIE SMART METERING 2012 SOVAK, KOMISE METROLOGIE ČR, 27.3.2012 Ing. Petr Karel Smart Metering tlak EU Snaha EU snížit GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ (20/20/20) Snížení výroby energií (elektrické, plynu, tepla) Prostředek

Více

SVM F22. Jednotka pro měření tepla a chladu

SVM F22. Jednotka pro měření tepla a chladu SVM F22 Jednotka pro měření tepla a chladu Možnosti použití F22 je flexibilní jednotka pro měření a sledování spotřeby pro malé a střední zdroje tepelné energie a chlazení. Jednotka je chráněna několika

Více

DELTAsingle Jednofázové elektroměry pro montáž na lištu DIN

DELTAsingle Jednofázové elektroměry pro montáž na lištu DIN DELTAsingle Jednofázové elektroměry pro montáž na lištu DIN ABB/NN 09/08CZ_0/06 Přístroje nízkého napětí 4,0 DELTAsingle Popis vlastností 2 DELTAsingle je elektronický elektroměr pro jednofázová měření

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

BEZDRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH HLAVIC

BEZDRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH HLAVIC BEZDRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH HLAVIC (V RÁMCI JEDNÉ MÍSTNOSTI) PH-BHD Bezdrátová řídicí jednotka Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Komfortní řešení vytápění v místnosti

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

Diferenční tlakoměr. ww.testo.cz. We measure it. testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření

Diferenční tlakoměr. ww.testo.cz. We measure it. testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření Diferenční tlakoměr testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření Diferenční tlakoměr s rozsahem 0... 2000 s kompenzací teploty C 2 vstupy pro připojení dalších sond pro měření tlaku a teploty Přímé

Více

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference

NÁVOD DMD 331. Snímač tlakové diference JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND0404-2015/05 NÁVOD DMD 331 Snímač tlakové diference Měření tlakové diference kapalin a plynů. Rozsahy od 20 kpa do 1,6 MPa. Rozsah diferenciálního tlaku lze volit

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

OPTIFLUX 1000 Příručka

OPTIFLUX 1000 Příručka OPTIFLUX 1000 Příručka Snímač magneticko-indukčního průtokoměru vmezipřírubovém provedení Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE : Ediční

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení NEREZ DIN 1.4301 IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu

Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení NEREZ DIN 1.4301 IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu Kvalitní německá konstrukce Povrch zhotovený bez nerovností Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu Hladký povrch zhotovený ohýbáním bez nerovností

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Ultrazvukový pr tokom r ULTRAHEAT Flow

Ultrazvukový pr tokom r ULTRAHEAT Flow UH 505-116c Ultrazvukový pr tokom r ULTRAHEAT Flow 2WR7... Konfigurace a objednání M i pro m ení pr toku dodávek tepla nebo chladu v okruzích s vodou využívající principu ultrazvuku. Významnými vlastnostmi

Více

Měřicí přístroj pro analýzu VAC

Měřicí přístroj pro analýzu VAC Měřicí přístroj pro analýzu VAC testo 480 - profesionální technologie Měření všech parametrů VAC: rychlost proudění, teplota, vlhkost, tlak, intenzita osvětlení, sálavé teplo, stupeň turbulence, CO 2,

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

Převodník tlaku P40 / P41

Převodník tlaku P40 / P41 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P40 / P41 Rozsahy 0...0,25 bar až do 0...400 bar pro relativní nebo absolutní tlak Přesnost měření 0,3 % Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20

Více

GE Industrial Sensing. Druck DPI 104. Číslicový tlakoměr. Příručka uživatele K 394

GE Industrial Sensing. Druck DPI 104. Číslicový tlakoměr. Příručka uživatele K 394 GE Industrial Sensing Druck DPI 104 Číslicový tlakoměr Příručka uživatele K 394 OBSAH Úvod... 1 Bezpečnost... 1 Značky a symboly na DPI 104... 1 Zahájení činnosti... 2 Umístění jednotlivých částí... 2

Více

Pasport tlakové nádoby

Pasport tlakové nádoby Pasport tlakové nádoby 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: Název a adresa provozovatele Název a adresa výrobce Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, Ahlen, Německo Název a adresa dovozce REFLEX CZ, s.r.o. Sezemická

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Vyvažovací a regulační ventil TBV-C Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C je určen pro

Více