Občasník blogu Občanská neposlušnost Duben 2013 Číslo 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník blogu Občanská neposlušnost Duben 2013 Číslo 3"

Transkript

1 Občasník blogu Občanská neposlušnost Duben 2013 Číslo 3 Vážení čtenáři blogu Občanská neposlušnost, v tomto třetím čísle občasníku se blíže podívám na nelehkou situaci, díky asociálním krokům vlády, většiny seniorů v naší zemi. Odchod do starobního důchodu Na stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se uvádí, že odchod do starobního důchodu je podmíněn dosažením určitého věku a získáním potřebné doby pojištění. Obě podmínky je důležité splnit, aby občan vůbec dosáhl na penzi. A již zde začínají první z celé řady problémů, které potenciální důchodce čekají. V kolika letech se jde do důchodu Dle vládního rozhodnutí se bude důchodový věk zvyšovat. Prý hlavním důvodem je to, že se zvyšuje průměrná dálka života a tudíž i člověk může být dle jejich logiky déle ekonomicky aktivní.

2 2 Nejdříve se tedy přehledně podívejme na to, v kolika letech můžeme do důchodu jít: - Muži narození před rokem 1936 při dosažení 60. roku života. Ženy podle počtu dětí (bezdětná v 57 letech, jedno dítě v 56 letech, dvě děti v 55 letech, tři a čtyři děti v 54 letech a pět dětí v 53 letech). - Pro muže narozené mezi lety 1936 a 1968 se každým rokem zvyšuje hranice odchodu do důchodu o 2 měsíce. Pro ženy se hranice zvyšuje každým rokem o 4 měsíce. (U některých ročníků se hranice nemění přesněji v tabulce, na kterou bude odkaz níže.) - Muži narození po roce 1968 při dosažení 65. roku života. U žen opět dle počtu dětí (bezdětná nebo jedno dítě v 65 letech, dvě děti v 64 letech, tři děti v 63 letech, čtyři děti v 62 letech). Dle výše uvedeného (podrobně uvedená tabulka, z níž jsem i čerpal je zde) je zřejmé, že se vláda snaží srovnat rozdíly mezi muži a ženami. Což potvrzuje i plán důchodový věk pro všechny navýšit na 67. rok života. Opravdu si nedokážu představit, jak lidé v tomto věku budou moci ještě pracovat. Je potřebné si zejména uvědomit, že v tomto věku mají lidé již zdravotní problémy a fyzicky nemohou zvládat své zaměstnání jako někdo, kdo je o např. polovinu mladší. To sebou zcela jistě ponese i větší zájem o tzv. předčasné důchody, na které se podívám podrobněji níže. Je dobré se také zmínit o tom, že v prvním důchodovém pilíři není stanoven žádný strop. Tedy přesněji, je tam zabudované nekonečné prodlužování důchodového věku. Takže tu nejspíše někdo předpokládá i nekonečné prodlužování průměrného věku. K tomu asi není co dodat. No a nyní si povíme něco o potřebné době pojištění: Podmínkou pro získání penze je určitá dálka sociálního pojištění. Pravidla pro přiznání důchodu se však často mění a vyznat se v nich je pro laika nemožné. Obecně lze říci, že ten, kdo dosáhne důchodového věku letos, musí mít 29 let placeno pojištění. Tato hranice se také bude zvyšovat až na 35 let pro ty, kteří půjdou do důchodu v roce Kdo této hranice nedosáhne, má dvě možnosti. Buď si chybějící pojištění doplatit jednorázově. Nebo se spokojit s minimální penzí, která pro letošní rok činí něco přes 3000 Kč. Pokud na ni vůbec dosáhne. Jednoduše řečeno, stát požaduje po každém platbu za to, že mu na stáří bude něco vyplácet. A jedinou možností, jak platit státu v nucených měsíčních dávkách (daně, pojištění ) je vydělávat. Bohužel opět nejen složitá situace v zaměstnanecké politice, ale i zdravotní a fyzické překážky budou mít za následek problematické dosahování určené hranice.

3 3 Je také dobré dodat, že se politici snaží vyprovokovat mezigenerační nenávist (podrobněji se o tom ještě zmíním) tvrzením, že důchodci mohou za současný nelichotivý stav naší ekonomiky. Skutečností je, že si důchodci již na sebe dávno vydělali a mají právo své peníze dostat zpátky. Každý si jednoduše může spočítat, kolik platí státu na svou penzi. A kolik že vlastně dostává poté ve skutečnosti? Almužnu, která je úmyslně krácena a oklešťována podmínkami tak, aby se úředníkům naší vlády dobře žilo. Předčasný odchod do důchodu Do předčasného důchodu dle současných podmínek můžeme jít v případě, že důchodový věk je 63 let a více o 5 let dříve. Pokud je důchodový věk nižší, než 63 let, pak je to možné o 3 roky dříve. Znamená to však také to, že dojde ke snížení procentní výměry důchodu. A tím i výše vyplácené penze. Rozdíl může být v řádech sto a tisícikorun měsíčně. Systém je dle mého názoru nastaven tak, aby byl člověk co nejvíce ždímán a za jakékoliv úlevy sankciován. Současně to i vypadá (i s ohledem na výše uvedené), že snahou je co nejvíce snížit počet let mezi odchodem do důchodu a úmrtím. Vyšší věk odchodu do penze a s tím spojené i vyšší fyzické a psychické nároky, se budou totiž negativně podepisovat na zdraví obyvatel. Jde o genocidu? Předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes si to myslí. V naší zemi se téměř zastavil nárůst počtu lidí, kteří pobírají starobní důchod. Statistická čísla jsou neúprosná. Od roku 2000 rostl každým rokem počet příjemců penzí. Jako příklad můžeme uvést rok 2000, kdy došlo k nárůstu o 6000 příjemců penze. V roce 2008 tomu bylo o a v roce 2011 dokonce o Ale v roce 2012 tomu bylo jen o 1000 příjemců penzí. Co je příčinou? Meziročně došlo k nárůstu předčasných důchodů o 26000, ale také se o 20 % zvýšila úmrtnost seniorů. Tato hrozivá statistika ukazuje na jediné jde o důsledek vládních škrtů a asociálních změn. Zvyšování důchodového věku společně se zvyšováním životních nákladů si začínají vybírat svou daň ve formě životů lidí. Ač můžeme dnes mluvit o zvyšování průměrné délky lidského života, musíme si také uvědomit, že vyššího věku lze dosáhnout jen díky kvalitním životním podmínkám, adekvátním odpočinku v důchodovém věku (vzhledem k fyzickému a zdravotnímu stavu) a v neposlední řadě i kvalitní lékařské péči. Pokud se senioři budou muset rozhodovat (tak jak je tomu už dnes), zda si mohou dovolit koupit léky a pak mít ještě na jídlo, bude něco špatně.

4 4 Důchodci chudnou Senioři jsou bezesporu finančně nejohroženější skupinou obyvatel. Především pak ti, kteří jsou odkázáni pouze na důchod, tedy nemají možnost dalšího přivýdělku. Současně je však nutné říci, že společnost nemůže po seniorech chtít, aby pracovali. Není to jejich povinností a své už mají odpracováno. Ze současných 2,8 milionu důchodců si prací přivydělává cca 182 tisíc lidí. A je rozhodně spravedlivé, aby to, co během svého aktivního života do systému vložili, dostali dnes zpět. Reálná kupní síla seniorů se díky neustálému zvyšování daní a vzrůstu cen permanentně snižuje. Běžně se v médiích uvádí, že průměrná penze je dnes Kč. Téměř nikde se však nedozvíme, že na něj dle statistik nedosáhne ani polovina důchodců. Díky růstu DPH a tedy i cen se očekává, že až sedmdesáti procentům středně příjmových důchodců (tedy cca ) se reálné příjmy letos sníží pod únosnou mez. Podle propočtů má dnes průměrný důchodce reálně cca 50 Kč na den. Většina z nich tak musí stále častěji volit mezi jídlem a nutnými léky. Je smutné, když lidé, kteří celý život pracovali, musí nyní hledat v supermarketech to nejlevnější jídlo a dosti často i ve slevách u zboží z procházející dobou použitelnosti. Asi znáte ten příběh o seniorce v lékárně, která si nemohla vyzvednout recept, protože by pak už neměla na jídlo a s pláčem odešla. Tento příběh se stále šíří na internetu. Netuším, zda je založen na skutečné situaci, kterou jeho původce prožil. Je však naprosto jasné, že je to přesný obraz současné situace. Sociální služby Aby toho nebylo málo, tak MPSV plánuje vyhlášku, která má zvýšit platby za sociální služby v domovech pro seniory a postižené až o 600 Kč měsíčně. Ministerstvo pod vedením Ludmily Müllerové jej vysvětluje zvýšením nákladů na sociální služby, zvyšováním cen a DPH. A navrhuje další svinstvo, jak z lidí peníze získat: Má-li mít navrhované zvýšení maximálních úhrad výraznější efekt, je proto žádoucí zvýšení tlaku na nezbytnou vyšší participaci vlastních i jiných zdrojů klienta (zdroje od příbuzných, z úspor apod. rozhodně ne však na úkor zadlužení klienta) na úhradě nákladů za poskytnutou sociální službu. Výraz je žádoucí hodně zavání a evokuje snahu MPSV ždímat lidi až na kost a snažit se získat peníze i ze zdrojů, kde už žádné nejsou. Z informací od poskytovatelů těchto služeb víme, že již přibližně 75 procent lidí nemá na jejich plnou úhradu nyní. A tak se spekuluje, že vyhláška nahrává některým soukromníkům, kteří využívají maximálních cen k vlastnímu prospěchu.

5 5 Právo na bydlení Na základě Evropské sociální charty, která je součástí našeho ústavního pořádku jsou senioři jedinou sociální skupinou, která má Ústavou garantováno právo na bydlení. Příslušný prováděcí zákon však žádnou vládou od roku 2006 nebyl vytvořen. Důchodce, který chce bydlet, pak musí získat peníze. Díky sociálnímu příspěvku a doplatku na bydlení to jakž takž možné bylo. Tyto příspěvky však byly vládou zrušeny a nahrazeny příspěvkem na náklady bydlení a dávkou hmotné nouze. No a například dávka hmotné nouze je nyní vyplácena jen těm, kdo nemají žádný majetek. Takže pokud o ni bude chtít důchodce požádat, bude donucen nejdříve prodat vše, co má nějakou cenu. Důchodová reforma Vláda ve své osvícenosti vymyslela nový způsob, jak nám ještě více zpříjemnit život. A to tzv. důchodovou reformou. Podle vlády byl důchodový systém dlouhodobě neudržitelný a bylo nutné jej změnit. Co na tom, že změna je jaksi podivná a zavání Pilíře: - první (průběžný systém, do kterého pracující platí a senioři z něj čerpají a momentálně je v ročním mínusu v řádech desítek miliard korun) - druhý (nový umožňující si nechat vyvést 3 procenta z odvodů na sociální pojištění a 2 procenta ze mzdy do soukromých penzijních fondů) - třetí (spoření formou penzijního připojištění, které je podporováno příspěvky od státu) Podívejme se na ně podrobněji. První pilíř stojí a padá na množství peněz, které do něj budou v rámci důchodového pojištění odvedeny a zda tyto peníze nebudou nezodpovědností vlády použity jinde. Funguje pouze v případě, že je v plusu. To však není a je potřeba se ptát, kam se všechny peníze poděly. Druhý pilíř je podivností, která je založena na povinném vkladu do soukromých penzijních fondů. Zhodnocení prostředků však není garantováno a nelze z něj vystoupit. Důležitým faktem také je skutečnost (o níž se hovoří hodně málo), že jeho využíváním se snižuje množství prostředků v prvním pilíři. Třetí pilíř je dobrovolné spoření na důchod s příspěvkem od státu, jehož výše je závislá na výši měsíční úložky. Tímto spořením dává občan důvěru finanční instituci, která má jeho peníze zhodnotit a hlavně ochránit. Prvním a třetím se podrobněji zabývat nebudu. Jen se trochu podíváme na druhý pilíř, který je v současné době vládou tak vychvalován a propagován. Za první tři měsíce smlouvu

6 6 s fondy podepsalo asi lidí. Penzijní společnosti očekávaly, že se jich za prvního půl roku upíše alespoň půl milionu. Vláda proto přitvrdila a ústy Petra Nečase sdělila, že penze budou od nynějška vlastně jen klesat až na přibližně polovinu současné výše do roku Jak již bylo výše uvedeno, průběžný první pilíř je založen na výši odvodů. Je tak celkem zajímavé si uvědomit, že tyto peníze ve vládou nastíněném scénáři budou vlastně někam mizet. Vklady totiž nejsou ze zákona pojištěny a nikdo nezaručí, co se během následujících 30 let stane. Jako druhým největším záporem pak je již zmiňovaná povinnost setrvat v tomto druhém pilíři. Není možné z něj totiž nijak vystoupit. Proč asi? Za reformou je vidět jasný podnikatelský záměr. Jejím cílem není ozdravění veřejných financí, ale opět jen touha několika jedinců nás obrat. Jak se u některých probudilo svědomí Trojice postaviček naší vlády, která je z valné většiny zodpovědná za současný neutěšený stav země se jednoho dne probudila. V Petru Nečasovi, Karlu Schwarzenbergovi a Miroslavu Kalouskovi se po krajských a senátních volbách ozvalo sociální cítění. Až po propadu ODS a TOP 09 při volbách se začalo myslet na problémy voličů. Což je v naší zemi však naprosto normální situace. A tak se trojka vykutálenců vesele snažila pro seniory něco udělat. Jenže vlastně ani nevěděla co. A tak jim ta snaha a probuzení moc dlouho nevydržely. K jejich probuzení se vyjádřil i Zdeněk Pernes: Že pan ministr neví, jak jim pomoci, tak to mi je velmi líto. To si musí zvýšit kvalifikaci a poznání Přesně tak. Kvalifikace a poznání je to, co vládě zcela evidentně chybí. Včetně sociálního cítění a odpovědnosti. Tady bych se rád vrátil o téměř rok zpět ke dni Toho dne vystoupila v diskuzi o vládním návrhu na zpomalení valorizace důchodů poslankyně Gabriela Pecková (TOP 09). Její proslov nadzvedl velkou část národa: Úsporná opatření pocítí v tomto případě ve svých peněženkách senioři, ale oni se tomu přizpůsobí. Mnozí se narodili za války a svůj život prožili v režimu, který jim žádné extra zbohatnutí nedovolil. I ze strany blogu Občanská neposlušnost byla vznesena důrazná námitka. A její text a odpověď je k dispozici zde. Tato vláda je jednoznačně asociální a její kroky nesmí být nikdy zapomenuty. Pro případ, že by někdo měl opět nutkání vytvořit za přispění zase například Marthy Issové a Jiřího Mádla přihlouplé a manipulativní video Přemluv bábu.

7 7 Úcta ke stáří Stáří bylo vždy v historii všech kultur považováno za jednu ze základních hodnot života. Dnes však, za velkého přispění vlády (Kalousek a Nečas prohlásili za účasti médií, že za všechny problémy mohou vlastně důchodci, kterým se ten důchod musí vyplácet) se na seniory hledí jako na něco nepotřebného. Velmi rychle se vytrácí mezigenerační solidarita a mnozí duchem chudí lidé se neštítí ani agresivních útoků. Nějakou podobou násilí je v naší zemi ohrožen každý třetí až pátý senior. Tedy cca 300 tisíc až 450 tisíc lidí. A nejsou to jen senioři týraní v domácnostech. Můžeme zde zařadit i nesmyslné, nedůstojné a někdy i neetické zacházení v nemocnicích, léčebnách a domovech důchodců. Písemné a někdy i fyzické útoky v poslední době nemají obdoby. Zde je například výčet komunit na Facebooku: - Lidé nad 60 let by neměli mít právo volit - Smrt důchodcům - Nesnášíme důchodce v MHD a na zastávkách - Jsem pro aby důchodci přišlo o volební právo - a mnoho dalších Co na to říct? Snad jen to, že i ti fanoušci komunit budou jednou v důchodu a díky současným krokům vlády na tom mohou být ještě hůře, než senioři současní. Bohužel na převážně seniorech se přiživují i různí podvodníci, kteří jim mnohdy nabízejí různé zboží a služby při podomním prodeji nebo na různých předváděcích akcích, které jsou předražené a nepotřebné. Podrobněji rizika podomního prodeje rozebírám v souvisejícím informativním letáku Rizika podomního prodeje. Nebezpečí předváděcích akcí velmi dobře zachytila režisérka Silvie Dymáková v dokumentárním filmu Šmejdi. Obé, tedy leták i dokument, velmi doporučuji všem, kteří se chtějí poučit a zejména se nestát obětí podvodníků. Stát naprosto selhává při ochraně seniorů před těmito praktikami. Zákony jsou jen přepisovány a jejich problematické části nikdo neřeší. A proto se informace musí šířit jinými způsoby. Zabránit nekalým obchodním praktikám prodejců můžeme jen tehdy, pokud se jim sami postavíme a budeme je důrazně odmítat. Malá anketa Zeptal jsem se několika náhodně vybraných seniorů v ulicích města Zábřehu na Moravě na tuto otázku:

8 8 Jaký je váš názor na současnou situaci seniorů? Z odpovědí a následných rozhovorů bylo hodně znát, že jsou lidé velmi nespokojení a naštvaní. Problémů je hodně a nikdo je neřeší. Odpovědi samotné a následující rozhovory jsem vždy pouze upravil do několika ucelenějších vět, které vystihují názor konkrétního člověka. Nic nebylo vynecháno a pozměňováno. A zde jsou odpovědi: - Mám ještě manžela, ale pokud zůstanu jednou sama, tak ze svého důchodu nevyžiji. Vláda a politické strany jsou banda, která se jen pere o koryta. A ty strany neuznávám. Celý život člověk poctivě pracuje a ve stáří mu všechno berou. Každý si na nás dovolí. - Politici hrabou jen pro sebe a nám všechno zdražují. Na komunisty každý nadával a nadává, ale ty ostatní jsou to samý svinstvo. - Je to na Musíme pořád platit a platit. Církvím dávají a nám berou. Během rozhovoru s třetím tázaným se debata krátce týkala i pojmu občanská neposlušnost: Jsme národ zbabělců. V tomhle státě je to odvaha se něčím takovým zabývat. Co dodat na závěr? Pro závěrečné shrnutí jsem si vypůjčil slova ekonomky Ilony Švihlíkové ze začátku roku 2012, která nejvíce vystihují současný stav: Stačí, když se zamyslíme nad tím, že vláda chce na důchodcích těmito opatřeními příští rok ušetřit 12 miliard korun. To je taková kauza Mostecké uhelné a jiné korupční kauzy, které finanční prostředky většinou beztrestně ze státní kasy odčerpávají. Většinou to je tak, že Kalousek nasadí špatné parametry a pak se diví, že mu to zase nehraje. A tak sáhne k úsporám u těch nejslabších, na jiné si netroufá. Je dobré si připomenout, že my Češi nemáme žádné nadměrné výdaje, jak je nám pořád omíláno, ale spíš příliš nízké příjmy. A s tím by se mělo něco dělat, mělo by se naučit je lépe využívat.

9 9

10 10 V příštím čísle, které vyjde se podíváme na zdravotnictví a podivnosti toho, co je označováno jako léčení. Občasník Občanská neposlušnost vydává Text a foto (pokud není uvedeno jinak) - Jan Holeňa. Zdroje informací uváděny v textu. Číslo 3, duben 2013, vydáno dne

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Autor výukového materiálu červen 2012

Autor výukového materiálu červen 2012 VY_62_INOVACE_AR71 Autor výukového materiálu Datum vytvoření výukového materiálu Mgr. Alžběta Ripelová červen 2012 Ročník 8. Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Člověk a společnost, Výchova k

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Počátky penzijního připojištění v ČR

Počátky penzijního připojištění v ČR Penzijní reforma a finanční trhy Milan Indra/Daniel Tošner Ministerstvo financí Semináře odboru 37 MF: Reformy veřejných financí a jejich důsledky pro zdravý makroekonomický vývoj Smilovice, 3. prosince

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Sagitarius.eu poradenská kancelář SETKÁNÍ S KLIENTY. Blanická 25, 120 00 Praha 2 tel.: 225 096 516, vzdelavani@sagitarius.eu, www.sagitarius.

Sagitarius.eu poradenská kancelář SETKÁNÍ S KLIENTY. Blanická 25, 120 00 Praha 2 tel.: 225 096 516, vzdelavani@sagitarius.eu, www.sagitarius. VÁNOČNÍ VEČÍREK Sagitarius 2010 Sagitarius.eu poradenská kancelář SETKÁNÍ S KLIENTY Blanická 25, 120 00 Praha 2 tel.: 225 096 516, vzdelavani@sagitarius.eu, www.sagitarius.eu Obsah Obsah... 2 Stavební

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Adresnost sociálních dávek příspěvek do diskuse

Adresnost sociálních dávek příspěvek do diskuse Adresnost sociálních dávek příspěvek do diskuse David Kafka 3. března 2012, Olomouc Co jsme chtěli v adresnosti ve volbách do sněmovny v r. 2010 a současné výzvy Výňatek z volebního programu ODS 2010:

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Ke stažení Grafy (PDF), případně XLS (Excel) nebo ODS (Open Office) i s tabulkami. (Jestli jsou grafy i v XLS, exportovaném z OpenOffice, nevím...

Ke stažení Grafy (PDF), případně XLS (Excel) nebo ODS (Open Office) i s tabulkami. (Jestli jsou grafy i v XLS, exportovaném z OpenOffice, nevím... ůchody 1 of 8 1.213 2:17 Důchody Ke stažení Grafy (PDF), případně XLS (Excel) nebo ODS (Open Office) i s tabulkami. (Jestli jsou grafy i v XLS, exportovaném z OpenOffice, nevím...) Počet důchodců v ČR:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje.

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více