PRAHA - LETŇANY MEZINÁRODNÍ VELETRH MOTOCYKLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. 6. 3. 2011 PRAHA - LETŇANY MEZINÁRODNÍ VELETRH MOTOCYKLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ. www.bvv.cz/motosalon"

Transkript

1

2 Rozšíření Technologického centra Škody Auto článek ze strany č. 9 Celkový pohled na Technologické centrum Škoda Auto od řeky Jizery. Pracoviště vývoje a zkoušek parkovacích senzorů MEZINÁRODNÍ VELETRH MOTOCYKLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ Testování elektronických prvků vozidel. Akustická laboratoř. PRAHA - LETŇANY

3 ZAS 1/ (ZAS 1/2011, ročník XXII) Světový autoprůmysl Egyptský automobilový průmysl nástup nových investorů a výrobců... Amerika se dohodla s Jižní Koreou na volném obchodu.. TÜV Report Pohled na východ Naši jubilanti Automakers.cz už fungují pět let.. Z činnosti AutoSAP 110. zasedání Představenstva AutoSAP zasedání Rady ředitelů AutoSAP Bez dodavatelů AutoSAP by Auto roku v ČR nebylo úplné.. Naše inovace Rozšíření Technologického centra Škody Auto... Nové zapalovací svíčky BRISK Iridium Premium+. Informace Rok zabezpečení vozidel Letňanská Avia pronikla na trhy Středního východu.. TÜV SÜD: Obvykle uváděné hodnoty pro dojezdovou vzdálenost elektromobilů nejsou adekvátní... Unikátní program Autosalonu Brno 2011 stojí na startu... MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. spolupracuje s automobilkou Scania... O vzduchové houkačky BRANO GROUP je zájem... Centrum excelence ČSJ středisko podnikatelské úspěšnosti... Evropská unie a my Biopaliva: politika EU vede ke zvýšení emisí CO 2.. Představujeme naše členy a pozorovatele TESLA Jihlava, a.s.. Koyo Bearings Česká republika s.r.o.... Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.... Z podnikového tisku Z podnikového tisku... Informační bulletin technologické platformy TP VUM Workshop TP VUM Ing. Volák diskutoval o naší činnosti na symposiu Inovace TP VUM v Kongresovém centru Praha... Prezentovali jsme se i na Autu roku.. Uzávěrka čísla 26. ledna Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene Název: Zpravodaj automobilového sdružení Vydává: Sdružení automobilového průmyslu Šéfredaktor: Ing. Jiří Kyncl Adresa redakce: Opletalova 55, Praha 1 Spojení: Tel.: , fax: Internet: Grafi cká úprava: Propagační Atelier, Mazancova 3055, Praha 4 Tisk: BETIS s.r.o., Praha Běchovice Registrováno: ÚVTEI Vážení čtenáři, Zpravodaj automobilového sdružení má zcela novou obálku. Nová je hned ze dvou důvodů. Zaprvé se na ní poprvé objevuje nové logo AutoSAP. V době, kdy píši tyto řádky, nebylo sice ještě defi nitivně schváleno Úřadem pro průmyslové vlastnictví (ÚPV), ale předpokládám, že se tak stane v historicky krátké době. ÚPV je skutečně Úřad s velkým Ú. Od podání přihlášky 20. října 2010 za tři a půl měsíce stačil naše nové logo umístit pro informaci na svůj web, ale dál zatím nic. Celková procedura prý trvá 4 6 měsíců. Pak ještě následují 3 měsíce zveřejnění, kdy se může k tomuto logu kdokoliv vyjádřit a eventuálně ho rozporovat. Tak jsem si říkal, že kdyby tímto způsobem pracovaly fi rmy v autoprůmyslu, velmi rychle by zkrachovaly. Druhou novinkou je, že od letošního roku bude každá obálka skutečně jiná. V předchozích letech jsme vždy vytiskli barevný základ obálek na celý rok. Pro každé vydání se pak jen dotisklo příslušné číslo. Důvod byl jasný: ekonomičnost. Při podrobném posouzení jsme však zjistili, že se dá dodržet celkový rozpočet na výrobu časopisu i s rozdílnými obálkami. Bude to vyžadovat pečlivé posuzování obsahu, rozsahu i potřebného počtu výtisků. Přínosem bude ovšem mnohem atraktivnější ZAS. Trochu jsem váhal s publikováním hned prvního článku o egyptském autoprůmyslu. V současnosti totiž dochází v Egyptě k prudkým politickým bouřím a dají se očekávat značné změny v politických strukturách této země. Věřme však, že bez ohledu na ně bude egyptský automobilový průmysl úspěšně pokračovat ve svém růstu a přinese obchodní příležitosti i pro naše členské fi rmy. Ing. Jiří Kyncl předseda redakční rady

4 2 ZAS 1/2011 Egyptský automobilový průmysl nástup nových investorů a výrobců Základ egyptského automobilového průmyslu tvořily v nedávné minulosti hlavně výrobní závody vyrábějící a montující licenční výrobky světových značek Hyundai, Daewoo, Nissan, Suzuki, Chrysler, Kia, Peugeot, Tofas, BMW, Mercedes a Lada. V posledním období dochází ke změně struktury ve skladbě vyráběných vozidel. Mezi fi rmy, které se rozhodly ucházet o egyptský trh a využít jeho zeměpisnou polohu a existující celní dohody k vývozu svých společných výrobků vyráběných s egyptskými partnery i na třetí trhy, patří například turecké a čínské fi r my. Z celkového počtu 27 současných výrobních linek v zemi je celkem 11 zaměřeno na výrobu osobních vozidel, 9 na výrobu užitkových vozidel a 7 se věnuje výrobě autobusů. Tyto výrobní linky jsou provozovány celkem v 16 výrobních a montážních závodech egyptského automobilového průmyslu. Velice důležitou roli hraje při zajištění uvedeného počtu výrobků automobilového průmyslu i 375 fi rem, které se věnují výrobě automobilových komponentů. Výroba automobilového průmyslu v letech prožila velice bouřlivý rozvoj. Od roku 2004, kdy výroba vozidel oproti roku 2003 dokonce poklesla o 1,4 %, rostl objem výroby následovně: Meziroční změny objemu výroby automobilů v Egyptě Meziroční index 30,8 % 41,8 % 14,2 % 9,9 % -23,2 % Výroba vozidel v Egyptě v letech (ks) /2009 Osobní automobily ,3 % Lehká užitková ,1 % Těžká nákladní ,8 % Autobusy ,8 % CELKEM ,2 % Zdroj: Mezinárodní organizace OICA Organisation Internationale des Constructeurs d Automobiles Z uvedených údajů je patrný negativní dopad světové fi nanční krize na výrobu automobilů v Egyptě. Podle domácích odborníků však údaje za rok 2010 nasvědčovaly tomu, že výroba opět dosáhne úrovně výroby roku První netradiční výrobce, který vstoupil na egyptský trh, je turecký výrobce autobusů Turkish TEMSA Global. Turkish TEMSA Global zahájil výrobní a montážní spolupráci s egyptským partnerem v roce Cílem celkové investice v hodnotě 25 mil. USD bylo zajistit roční výrobu autobusů dodávaných na egyptský trh. Jedná se o výrobu luxusních autobusů Safari SD a egyptským partnerem je fi rma Lasheen Group. Nástup čínských výrobců automobilového průmyslu na egyptský trh názorně prezentují aktivity fi rem Great Wall Motor a Brilliance Auto. Společnost Great Wall Motor (GWM) je registrovaná na burze v Hongkongu a ročně vyrábí přes vozidel. Firma v roce 2009 získala pro čtyři svoje modely (Florid, Cool Bear, Hover a Wingle) certifi kaci umožňující vstup těchto výrobků na trhy EU. Spolupráce čínské fi rmy s egyptským partnerem fi rmou Ezz Elarab Automotive začala v roce V úvodní etapě se jednalo o exklusivní zastupování, kdy fi rma Ezz Elarab Automotive se stala výhradním distributorem výrobků GWM na egyptském trhu. Začátkem loňského roku bylo rozhodnuto o rozšíření spolupráce a byla zahájena společná výroba automobilů. K této spolupráci se v květnu 2010 připojila i další významná fi rma egyptského automobilového průmyslu Bavarian Automotive Group. Bavarian Automotive Group je velice kvalitní montážní fi rma, která se dosud sou-

5 ZAS 1/ středila hlavně na spolupráci s BMW. Firma získala jako jedna z mála z partnerů této fi rmy oprávnění k montáži vozidel BMW řady 7, jako důkaz své technické dovednosti a kvality. Bavarian Automotive Group již několik let spolupracuje s dalším čínským výrobcem automobilů, s fi rmou Brilliance Auto, při dovozu mikrobusů této fi rmy na egyptský trh. Jedná se o výrobky vyráběné ve spolupráci s BMW v Číně. Koncem roku 2009 bylo rozhodnuto o založení společného podniku mezi oběma partnery a zahájení společné výroby těchto mikrobusů s použitím fi nanční půjčky v hodnotě 75 mil. USD, kterou poskytne Čínsko africký rozvojový fond. Výstavba byla zahájena v lednu 2010 a zahájení vlastní výroby se plánovalo na začátek roku Plánovaná kapacita montážně-výrobní jednotky je vozidel ročně. Egyptská vláda považuje rozvoj automobilového průmyslu za klíčový z pohledu zvýšení ekonomické výkonnosti země. Hlavním koordinátorem celé koncepce, jejímž cílem je do roku 2015 dosáhnout výroby motorových vozidel v zemi, byl ministr obchodu, průmyslu a investic R. M. Rašíd. Začátkem roku 2011 hodlala egyptská vláda zahájit velikou náborovou kampaň mezi světovými výrobci automobilového průmyslu s cílem přilákat nové investory do země. Z pohledu výrobců a dodavatelů z ČR zde existuje možnost výrobní spolupráce se stávajícími i budoucími egyptskými výrobci komponentů a příslušenství pro automobilový průmysl. Pozornost zasluhuje i informace, že majitel a generální manažér fi rmy Bavaria Automotive Group, pan Farid El Tobgiu, má zájem o spolupráci s českými partnery z automobilového sektoru, kterou potvrdil i při osobním setkání se zástupci ZÚ Káhira. Nabídky na případnou spolupráci, s krátkou úvodní prezentací fi rmy i navrhované spolupráce, lze adresovat na: ZÚ Káhira je připraven maximálně tuto spolupráci podporovat. Zdroj: zpráva velvyslanectví ČR v Káhiře, , vypracoval Ing. Milan Šimko Amerika se dohodla s Jižní Koreou na volném obchodu Spojené státy a Jižní Korea dokončily jednání o fi nálním znění Dohody o volném obchodu. Tuto smlouvu za USA již vyjednala a uzavřela Bushova administrativa v roce 2007, smlouvu však neratifi koval americký Kongres. Po technické stránce se proto nejedná o smlouvu jako takovou ale o dodatek specifi kující jen některá témata (např. automobilový průmysl). Američtí analytici a komentátoři ve svých vyjádřeních soudí, že USA Koreu přetlačily. Problémy se severním sousedem a rostoucí vliv Číny prý nedaly jihokorejským vyjednavačům příliš možností požadovat po USA velké ústupky. Z hlediska USA se jedná o nejdůležitější obchodní smlouvu od roku 1994, kdy vstoupila v platnost NAFTA, Severoamerická dohoda o volném obchodu. Vzájemná obchodní výměna USA a Jižní Koreje dosáhla 83 mld. dolarů v roce 2008, v roce 2009 se pod vlivem krize snížila na cca 70 mld. USD. Podle smlouvy by 95 % vzájemného obchodu mělo být nejpozději do tří let osvobozeno od cla. Pro vyjednávače USA byla nejdůležitější pasáž týkající se automobilového průmyslu. Domácí automobilová lobby opakovaně a energicky poukazovala na výhody, které evropským konkurentům plynou z letošní dohody EU Jižní Korea. I když všeobecně v USA panuje spokojenost s ukončením jednání, analytici poukazují na to, že podle původního znění smlouvy z roku 2007 měla jihokorejská cla na dovoz amerických aut přestat být uplatňována okamžitě. Podle nového ujednání se současné 8% clo sníží ihned na 4% a na nulu se dostane za pět let. Američtí výrobci automobilů tak mohou litovat, že nemohou ihned využít výhodu bezcelního dovozu, jak bylo ujednáno původně. Ekonomům se také příliš nelíbí vítězství administrativy USA, která se s Jižní Koreou dohodla na pomalém snižování současného cla 25 % na dovoz korejských pickupů. Poukazují na to, že malé fi rmy, na kterých stojí americká ekonomika, patří mezi hlavní kupující těchto vozidel. Pomalejší snížení cla pro ně znamená nemožnost si pro své podnikání pořídit levnější vůz. Toto clo, někdy označované jako tzv. chicken tax (kuřecí daň - podle cla uvaleného prezidentem L. B. Johnsonem v roce 1963 na lehká nákladní auta jako odvetu na zavedení cla na dovoz kuřat z USA do Evropy ze strany Francie a SRN), bude platit ještě osm let. Odstraněno má být za deset let. To je jednoznačně úspěšný lobbing koncernu Ford, který si tak chrání lukrativní byznys se svým modelem F-150. Jeho prodeje se v posledních pěti let pohybovaly mezi tis. vozy ročně. Během recese přitom spousta malých podnikatelů nákupy nového auta odkládala a nižší ceny by se jim teď, při postupném ekonomickém oživení, hodily. Elektrická hybridní auta, kde chce Amerika být společně s Čínou světovým lídrem, budou profi tovat z okamžitého poklesu jihokorejských cel z osmi na čtyři procenta. Američané také mohou ročně vyvézt do Koreje aut. Stačí, pokud splní bezpečnostní předpisy USA, ne korejské. Loni USA vyvezly do Koreje asi aut, dovezly jich ale více než půl milionu. Popularita značek Hyundai a KIA v USA roste. Výkyvy v ceně benzínu a rostoucí ekologická uvědomělost Američanů prodejům menších korejských aut nahrávají. Mezi dalšími ujednáními jsou prodloužení pracovních povolení pro Korejce v amerických pobočkách korejských fi rem ze tří na pět let. Větší otevření bankovního sektoru by mělo prospět mezinárodní expanzi amerických bank a pojišťoven. Potěšení jsou i američtí výrobci telekomunikačních prostředků. Prezident Obama při své volební kampani v roce 2008 patřil k velkým kritikům Bushova textu dohody a souhlasně kvitoval zablokování ratifi kace tehdejším demokratickým Kongresem. S pokračujícími problémy americké ekonomiky a loňským objevením exportu jako hnacího motoru ekonomického zotavení se však jeho postoj změnil na kladný. Původně chtěl dokončení jednání ohlásit na jednání G-20 v Soulu v listopadu 2010, jednání se ale protáhla. Splnit loni Obamou vyhlášený cíl zdvojnásobit americký export do pěti let to pomůže jen trochu, přesto je jednodušší vstup na trh 7. největšího amerického obchodního partnera vítaným impulzem pro mnoho amerických vývozců. Zdroj: zpráva velvyslanectví ČR ve Washingtonu, , vypracoval: Ing. Tomáš Hart

6 4 ZAS 1/2011 TÜV Report 2011 U osobních automobilů je jedním z nejdůležitějších parametrů spolehlivý provoz bez poruch a závad. Proto například veřejnost velmi oceňuje nezávislou zprávu TÜV Report, kterou každoročně v Německu vydává mateřská společnost naší členské fi rmy TÜV SÜD Czech s.r.o. Publikace TÜV Report 2011 se představila souběžně v Berlíně i v Praze ve čtvrtek 16. listopadu Základnou pro šetření v oblasti největšího německého rádce při koupi ojetých vozů jsou technické kontroly. Na nich se v Německu pravidelně kontrolují osobní vozy a jejich technická provozní bezpečnost. Největším poskytovatelem je společnost TÜV SÜD AG se svými servisními centry v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, v Sasku a v Hamburku. První TÜV Report vyšel v roce V roce 1998 bylo započato úspěšné partnerství s časopisem AUTO-BILD. V TÜV Reportu vyhodnocují odborníci výsledky legislativou předepsaných technických prohlídek. Základem pro hodnocení jsou výhradně kritéria defi novaná kontrolním katalogem směrnice pro provoz silničních vozidel. Rozčlenění vozů do jednotlivých kategorií se provádí podle legislativně předepsaných intervalů kontrol. Každý vůz je hodnocen podle stejného měřítka, což zajišťuje objektivitu výsledků. Díky více než 10 miliónům technických kontrol připadá společnostem TÜV největší podíl na 25 milionech technických prohlídek v Německu. Pro TÜV Report jich bylo vyhodnoceno v období od července 2009 do června Pro TÜV Report 2011 vyhodnotila společnost TÜV SÜD více jak 3 milióny technických kontrol. Tabulka 1: Podíl automobilů podle stáří a úrovně závady (% z testovaných vozů) Třída stáří Bez závad Drobné závady Podstatné závady Nebezpečné pro provoz 2 3 roky 80,5 (%) 14,0 (%) 5,5 (%) 0,0 (%) 4 5 let 68,8 (%) 20,8 (%) 10,4 (%) 0,0 (%) 6 7 let 55,9 (%) 27,4 (%) 16,8 (%) 0,0 (%) 8 9 let 47,5 (%) 31,1 (%) 21,4 (%) 0,0 (%) let 39,5 (%) 34,4 (%) 26,0 (%) 0,1 (%) Průměrná hodnota 52,2 (%) 28,2 (%) 19,5 (%) 0,1 (%) Tabulka 2: Nejčastější závady podle kategorie stáří Stáří vozu 2 3 roky 1 Osvětlovací zařízení 8,3% 2 Přední a zadní osa 1,1% 3 Vůle řízení 0,5% 4 Účinnost nožní brzdy 0,4% 5 Výfukové zařízení 0,2% 6 Vedení brzd a hadice 0,1% Stáří vozu 4 5 let 1 Osvětlovací zařízení 14,2% 2 Přední a zadní osa 3,2% 3 Vůle řízení 1,7% 4 Výfukové zařízení 1,2% 5 Účinnost nožní brzdy 0,9% 6 Vedení brzd a hadice 0,3% Stáří vozu 6 7 let 1 Osvětlovací zařízení 21,2% 2 Přední a zadní osa 7,1% 3 Výfukové zařízení 4,2% 4 Vůle řízení 2,5% 5 Vedení brzd a hadice 1,9% 6 Účinnost nožní brzdy 1,6% 7 Rámy, nosné díly: koroze 0,2% Stáří vozu 8 9 let 1 Osvětlovací zařízení 24,9% 2 Přední a zadní osa 10,7% 3 Výfukové zařízení 6,1% 4 Vedení brzd a hadice 4,1% 5 Vůle řízení 3,0% 6 Účinnost nožní brzdy 2,4% 7 Rámy, nosné díly: koroze 1,0% Stáří vozu let 1 Osvětlovací zařízení 30,3% 2 Přední a zadní osa 13,3% 3 Výfukové zařízení 8,2% 4 Vedení brzd a hadice 7,4% 5 Účinnost nožní brzdy 4,0% 6 Rámy, nosné díly: koroze 3,7% 7 Vůle řízení 3,5% Pomyslný vavřínový věnec získává v tomto roce poprvé vůz částečně poháněný elektromotorem Toyota Prius. S 2,2 % značných závad u tříletých vozů a tím i nejlepším výsledkem pro rok 2011 posouvá Toyota Prius vítěze z předchozího roku - Porsche 911 na druhé místo (podíl závad 2,3%). Vůz Porsche 911 se dělí o druhé místo s vozy Mazda 2 a Toyota Auris. Mezi nejlepšími

7 ZAS 1/ tříletými automobily jsou rovněž vozy Smart Fortwo (2,5 % podíl závad) a Golf Plus s podílem závad ve výši 2,6 %. Asijsko-německá historie úspěchu předcházejících let tedy pokračuje a prochází všemi věkovými třídami až do kategorie nejstarších vozů. Na špičce jedenáctiletých vozů je vůz Porsche 911 s podílem závad ve výši pouhých 8,7 %, čímž je na lepší pozici, než leckterý nový vůz. Za ním následuje Toyota RAV 4 (podíl závad 10,5 %) a Porsche Boxster (podíl závad 11,2 %). Stejně jako u vítězných pozic, i u pořadí na opačném konci TÜV Reportu se nachází znovu staré známé modely. Zcela dole na seznamu se opět umístil vůz Kia Carnival. S podílem závad ve výši 23,8 % si ale v tomto roce polepšil (oproti loňskému výsledku 29,3 %). I tak ovšem neprojde téměř každý čtvrtý automobil Kia Carnival na poprvé technickou kontrolou. Na předposledním místě je vůz Hyundai Atos s podílem závad ve výši 12,2 %. Lépe dopadly vozy Fiat Doblo s 11,8 % a Volvo XC 90 s 11,2 %. České automobily si nevedly nijak špatně. Mezi vozy ve stáří 2-3 roky obsadila Škoda Fabia dělené 34. místo s nadprůměrným hodnocením 4,3 %. Obdobně mezi automobily starými 4-5 let je na děleném 37. místě Škoda Octavia s nadprůměrným hodnocením 8,4 %, zatímco mezi osmiletými až devítiletými vozy je tento model 35. s rovněž nadprůměrným hodnocením 20,2 %. Je zajímavé, že v Německu podíl závad vzrostl o 1,9 procentního bodu na 19,5 %. Celkově byl bez závad každý druhý vůz (52,2 %) a 28,2 % všech kontrolovaných osobních vozů mělo drobnější závady. Lze se domnívat, že nárůst závad je důsledkem hospodářské a fi nanční recese. Není samozřejmě možné vytvořit úplně dokonalou a o všem vypovídající metodiku. Například auta s mnoha najetými kilometry jsou v nevýhodě. Kvůli podstatně vyššímu kilometrickému průběhu mají i vyšší opotřebení, a tím i horší předpoklady na zkušebně. Přesto však je TÜV Report velmi dobrou a kvalitní pomůckou při posuzování kvality jednotlivých značek. Tisková zpráva TÜV SÜD ze a TÜV Report 2011 Zdaleka nejčastější závady byly shledány na osvětlení. Pro toho, kdo již měnil či se snažil vyměnit žárovku na některém moderním voze, to není žádné překvapení Nejmodernější systémy světel již opravu svépomocí vůbec neumožňují. Jejich řidiči ovšem cestu do servisu kvůli takové drobnosti odkládají a mohou tak ohrožovat bezpečnost silničního provozu. Pohled na východ GAZ: společný podnik s čínskou firmou FAW Gruppa GAZ a čínský státní výrobce automobilové techniky společnost FAW podepsaly v Pekingu memorandum týkající se záměru organizovat společnou výrobu nákladních automobilů v Ruské federaci. Podrobné informace o fi nančních podmínkách projektu zatím nebyly zveřejněny. Ví se jen o lokalitě budoucí produkce vozů. Jde o závod Ural ve městě Miasse - Čeljabinská oblast. GAZ potvrdil připravenost poskytnout čínskému partnerovi svou dealerskou síť. Ten naopak přislíbil GAZu pomoc při jeho pronikání na trh Číny. Vozy by měly být osazeny novou řadou dieselových motorů JaMZ-650 a JaMZ-530, která byla vyvinuta ve spolupráci s rakouskou fi rmou AVL a jejichž výroba bude v Jaroslavli zahájena v roce Klasika v Iževsku do roku 2013 Generální ředitel společnosti OAG spravující v současnosti automobilový závod v Iževsku Kulgan informoval, že zde bude výroba klasického modelu vozu Lada-2017 ukončena až v roce Do března roku 2011 bude do Iževska přicházet ve formě svařených karoserií s tím, že konečnou montáž bude realizovat IžAvto. Výroba osobních a lehkých užitkových vozů v Číně v roce 2010 Podle statistik Čínského sdružení automobilových výrobců (CAAM), bylo v Číně v roce 2010 vyrobeno osobních (OA) a lehkých užitkových vozů (LUV), což je nárůst o 32,44 % ve srovnání s předchozím rokem. Z toho OA činí ks (meziročně o 33,83 % více) a LUV ks (meziročně o 28,19 % více). The Boston Consulting Group: prognóza vývoje automobilového trhu do roku 2020 Podle předpovědi zmiňované společnosti vzroste objem automobilového trhu do roku 2020 na 90 mil. vozů, a to především díky dynamice vývoje v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), kde bude tento přírůstek oproti roku 2009 činit až 16 miliónů automobilů. Nezanedbatelným činitelem bude i pokrizová obnova severoamerického trhu, kde se již v roce 2015 očekává prodej vyšší o takřka 7 mil. jednotek. V případě Ruska očekává The Boston Consulting Group (BCG) v letech meziroční růst kolem 11 %, stejně jako např. v Indii, u Číny pak jen kolem 7 % ročně. V Rusku se tak v roce 2020 čekává roční prodej kolem 4 mil. automobilů, přičemž k tomuto datu připadne na země BRIC

8 6 ZAS 1/2011 až 38 % celosvětového odbytu vozů, tedy jen nepatrně méně než na USA, Japonsko a Evropskou unii (44% podíl). Moskva v roce 2011 na Euro-4 nepřejde Zástupkyně oddělení ekologie a ochrany životního prostředí při moskevském magistrátu Marina Vakula informovala, že původní plán přejít v Moskvě od prvního ledna 2011 na používání ekologického standardu Euro-4 nebude realizován, přestože příslušný dokument byl již předběžně magistrátem schválen. Nedostal se však s ohledem na celou řadu připomínek ze strany mnoha fi rem ke konečnému projednání na zastupitelstvu. Konečné řešení bude tedy s nejvyšší pravděpodobností po odstoupení pana Lužkova až na novém primátorovi. Vakula v této souvislosti odmítla připomínky týkající se možného zdražení automobilového paliva, neboť cenový rozdíl mezi benzínem Euro-3 a Euro-4 se pohybuje od 2 do 44 kopějek v závislosti na lokalitě konkrétní benzínové pumpy ve městě a úrovni jí poskytovaných služeb. Chery: zahájení vývoje rotačně-pístových motorů Čínská fi rma Chery oznámila zahájení vývoje ekologicky čistých pohonných jednotek, ve kterých budou použity Wankelovy motory, když první z nich o objemu 800 cm 3 by chtěla použít pro svůj kompaktní elektromobil jako zdroj dobíjení akumulátorů. Podle sdělení fi rmy instalování Wankelova motoru do testovací verze modelu QQ3 prodloužilo jeho dojezdovou vzdálenost o km na celkových kilometrů. GM India: elektromobil vlastní konstrukce Šéf společnosti GM India Slim informoval o vývoji vlastního elektromobilu, který by se mohl na trhu objevit již v roce Co do konstrukce se projektovaný vůz řadí do kategorie kompaktů, k jehož pohonu bude sloužit sada baterií a který bude prodáván pod značkou Chevrolet. S modelem Volt však nemá nic společného. Informace jsou doplněny údaji o posilování pozice General Motors na indickém trhu, kde působí sedm let, potvrzované např. avizovaným otevřením celosvětově první motorárny organizované na principu pružné výroby umožňující vyrábět na jedné lince benzínové i dieselové motory, či plány společné lokální výroby (s čínskou skupinou SAIC) tří zcela nových modelů. PwC prognóza výroby vozů v Rusku v roce 2011 Společnost PricewaterhouseCoopers (PwC) očekává, že za předpokladu zachování současných makroekonomických tendencí bude příští rok v Ruské federaci vyrobeno 1,7 mil. automobilů. V této souvislosti PwC zveřejnila odhad, podle kterého se již v letošním roce vyrobí celosvětově více vozů než v předkrizovém roce 2007, a to především díky rychle rostoucímu objemu výroby a prodeje vozů v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Rusko: nový závod na výrobu automobilů Podle informací zveřejněných tiskovým oddělením gubernátora Stavropolského kraje zde bude od roku 2013 fungovat zcela nový automobilový technický park Intrall. Na výstavbu vlastního automobilového závodu a s ním spojeného vědecko-technického centra bude vynaloženo více než 10 mld. rublů (cca 236 mil. EUR), z toho 3,15 mld. rublů vloží blíže nespecifi kovaný investor. Celková rozloha parku Intrall zabere plochu kolem 300 hektarů, na které bude i malé městečko, kde budou bydlet zde působící pracovníci. Vlastní automobilový závod má být uveden do provozu za tři roky. Jeho kapacita bude vozů/rok. Návratnost celé investice se má pohybovat kolem šesti let a celkem má realizace projektu přinést Stavropolskému kraji 7700 nových pracovních míst. Magneti Marelli: druhý závod v Rusku Italská společnost Magneti Marelli, která je součástí koncernu Fiat a která vyrábí především osvětlovací techniku pro automobily, otevřela v Rusku již svůj druhý závod, jehož produkci bude dodávat jak ruským automobilkám (AvtoVAZ, Sollers), tak i zahraničním vyrábějícím svou produkci na území Ruské federace (Renault, Ford). Při plném výkonu bude nový závod vyrábět až dva milióny dílů ročně, a to již v roce Náklady na jeho zprovoznění přesáhly 10 mil. EUR a je lokalizován v Rjazani v těsné blízkosti prvního ruského závodu Magneti Marelli otevřeného v roce Polsko: zaměstnanost v automobilovém průmyslu Po krizovém poklesu zaměstnanosti v roce 2009 došlo v Polsku v prvních měsících 2010 k opětovnému nárůstu počtu pracovníků v oboru automobilové výroby, a to díky dokončení některých nových závodů (Fiat Powertrain Poland, BorgWarner Turbo Systems Poland), hlavně však s ohledem na vyšší vytíženost již existujících podniků především v sektoru dodavatelů (TRW, Faurecia). V současnosti v Polsku pracuje v oborech souvisejících s výrobou automobilové techniky zaměstnanců. Mahindra získá kontrolní balík akcií společnosti SsangYong Jedna z největších indických fi rem Mahindra & Mahindra Ltd. specializující se na výrobu dopravních prostředků získá za cca 463,6 mil. dolarů kontrolní balík akcií v jihokorejské společnosti SsangYong. Celá transakce by měla být dokončena v březnu a indické fi rmě by pak mělo patřit 70 % akcií jihokorejské automobilky. Do Venezuely zamířily první vozy Lada Z přístavu v Rize, ze kterého Volžský automobilový závod realizuje dodávky své produkce do Latinské Ameriky, odjela koncem roku 2010 nákladní loď se zásilkou 500 vozů Lada (Kalina, Priora a Niva 4x4) do Venezuely. Jde o výsledek kontraktu, který během své dubnové návštěvy Caracasu podepsal ruský premiér Putin. Cena vozů by se měla na místním trhu pohybovat mezi dolary. V současné době probíhají práce na vybudování technického centra pro údržbu a servis vozů Lada v zemi. V případě úspěchu vozů Lada se obě strany dohodly i na jejich montážní výrobě přímo ve Venezuele. Rusko: čtvrtina automobilového trhu soustředěna v Moskvě a Moskevské oblasti Nejnovější zpráva analytické agentury AVTOSTAT zpracovaná na základě údajů o nových registracích automobilů v letech mj. uvádí, že na hlavní město Ruska a Moskevskou oblast připadá až 26 % trhu nových osobních automobilů. Průměrná roční kapacita trhu Moskvy je kolem nových osobních automobilů a trhu Moskevské oblasti dalších vozů. Více než polovina prodeje nových automobilů pak připadá na 8 oblastí Ruské federace, kam kromě Moskvy a Moskevské oblasti patří i Sankt-Petěrburg (5,4% podíl na trhu) a Leningradská oblast (6,7 %), dále pak Tatarstán (4,0 %) a Samarská oblast (3,9 %), Krasnodarský kraj (3,6 %), Tjumeňská oblast (3,5 %), Sverdlovská oblast (3,3 %) a Baškortostán (3,2 %). Ruský automobilový průmysl podle nových pravidel Ministerstva průmyslu a obchodu a ekonomického rozvoje Ruské federace schválila nová pravidla pro průmyslovou montáž, která přináší především tyto změny: objem roční výroby minimálně vozů, podíl lokální výroby motorů alespoň 30 % místně vyráběné produkce, cílová úroveň lokalizace 60 %. Zahraniční

9 ZAS 1/ společnosti pracující na základě platných smluv je musí změnit s ohledem na nové podmínky nejpozději do konce února Těm, které tento krok nepodstoupí, bude umožněno pracovat podle původních podmínek až do konce platnosti stávající smlouvy. Její prodloužení však bude možné jen v případě přijetí nových podmínek. Nový režim pak bude platit osm let. Ze zahraničních pramenů zpracoval Michal Čulák Automakers.cz už fungují pět let Portál i časopis Automakers přinášejí významné informace z českého automobilového průmyslu. Zpravodajský portál Automakers.cz oslavil v prosinci 2010 pětileté výročí. Za tuto dobu vydal 4427 zpráv, které poslal celkem 1582 uživatelům v českém i anglickém jazyce. Portál Automakers je jediným zpravodajským portálem pro český automobilový průmysl. První práce na jeho výstavbě začaly v létě roku 2005, během října a listopadu pak proběhl zkušební provoz, řekl provozovatel portálu Erich Handl. Prvního klienta pak Automakers získaly 1. prosince 2005, upřesnil. Portál Automakers se poté dále rozrůstal a získával významné spojence. Hlavním partnerem se stalo Sdružení automobilového průmyslu. Od ledna 2007 přibyl k portálu Automakers také stejnojmenný časopis. Webový portál je zpravodajsky rychlý, ale ukázalo se, že manažeři v autoprůmyslu oceňují i tištěnou verzi. Na trhu je zhruba padesát magazínů o autech, ale v současné době kromě fl eetových měsíčníků žádný jiný časopis určený byznysu v automobilovém odvětví, řekl Handl zasedání Představenstva AutoSAP Představenstvo AutoSAP mělo své 110. zasedání v Kongresovém centru Praha před zasedáním Rady ředitelů. Na pořadu byly tyto hlavní body: 1. Kontrola úkolů Byly projednány dosud neuzavřené úkoly, např. informace o jednání s OS KOVO , informace o zaslání návrhů kandidátů do orgánů SP ČR, ověření možnosti vstupu do elektrotechnického klastru ECPE Norimberk, jednání s Klubem motoristických novinářů o anketě Auto roku a o situaci projektu IQ Industry. 2. Zajištěnost a program 74. zasedání Rady ředitelů Představenstvo projednalo zajištění a program 74. zasedání Rady ředitelů dne v Praze. 3. Organizační záležitosti, různé Představenstvo projednalo a schválilo přijetí nových členů 3M Česko a PAL Magneton, pozorovatele TES- LA Jihlava a účast na celostátní konferenci Sociální partnerství na podporu odborného školství ČR (Plzeň, ). Vzalo na vědomí informace o zasedání skupiny pro obnovu vozového parku, o senátní novele zákona o odpadech, o poslanecké novele zákona o ochraně ovzduší a o datu vyhlášení výsledků ankety Auto roku 2011 v ČR.

10 8 ZAS 1/ zasedání Rady ředitelů AutoSAP Zasedání 74. Rady ředitelů se rovněž konalo v Kongresovém centru Praha. Rada ředitelů při svém jednání: Hosty zasedání Rady ředitelů byli (zleva) generální ředitel Veletrhů Brno Ing. J. Kuliš a vrcholní reprezentanti OS KOVO B. Witver, J. Souček a J. Středula. A. Projednala a schválila 1) Rozpočet AutoSAP na rok ) Oproti rokům 2005 až 2010 nedochází k žádnému navýšení platby. Součástí Rady ředitelů bylo předání pamětních listů třem dlouholetým špičkovým představitelům českého autoprůmyslu. Na snímku přebírá ocenění Ing. Jan Černý (SOR Libchavy) z rukou prezidenta AutoSAP Ing. M. Jahna. Dalším oceněným byl Ing. Bohuslav Drbohlav (Škoda Auto). Bývalý generální ředitel společností Böhm Plast-Technik a Tatra Ing. Zdeněk Podolský rovněž obdržel pamětní list AutoSAP. B. Vyjádřila společnou vůli Vzhledem ke zrušení účasti předsedy vlády ČR na zasedání zapracovat náměty z proběhlé diskuze k aktuální problematice automobilového průmyslu, české ekonomiky a současných kroků vlády ČR do dopisu prezidenta AutoSAP na předsedu vlády ČR. C. Vyslechla a vzala na vědomí 1) Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2010 a ODETTE v rámci AutoSAP. 2) Nové logo AutoSAP. 3) Informace o projektech s účastí AutoSAP Technologická platforma VUM, AutoAdapt, Obnova vozového parku v ČR, Auta nás baví a IQ Industry. 4) Informace ředitele sekretariátu AutoSAP o materiálu MPO Analýza konkurenceschopnosti ČR, o konferenci Sociální partnerství na podporu odborného školství ČR, Plzeň, , o anketě Auto roku 2011 v ČR a akci Dodavatel pro Auto roku 2011 v ČR a o vyhlášení výsledků ankety Dědeček automobil spojeném s uvedením muzikálu stejného jména na Nové scéně Národního divadla ( ). 5) Informace fi nálních výrobců Škoda Auto, HMMC Nošovice, Iveco CR, SOR Libchavy, Tatra a Panav o výrobě a prodejích vozidel. 6) Vystoupení Ing. Márie Novákové, ředitelky ZAP SR o dotační politice v oblasti autobusů na Slovensku, předsedy OS KOVO Josefa Středuly a generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno Ing. Jiřího Kuliše k mezinárodní výstavě AUTOSALON Brno 2011.

11 ZAS 1/ Bez dodavatelů AutoSAP by Auto roku v ČR nebylo úplné Auto roku 2011 v České republice bylo vyhlášeno 19. ledna Vítězem této ankety, kterou vyhlašuje Svaz dovozců automobilů (SDA) a Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), se stal vůz Mercedes-Benz SLS AMG. Přestože se nejedná o automobil vyjíždějící přímo z montážní linky české automobilky, na jeho výrobě se podílejí i tuzemští dodavatelé. Jsou v něm totiž použity díly vyrobené v ČR. A netýká se to jen tohoto automobilu na nejvyšší příčce ankety. Tuzemské fi rmy dodávají komponenty a příslušenství na všech pět vítězů kategorií (Alfa Guilietta, BMW řady 5, Mercedes-Benz SLS AMG, Kia Sportage a Ford C-MAX) i na další vozy nominované do ankety. Do letošní ankety Auto roku 2011 v České republice bylo nominováno celkem 42 vozů z různých zemí i světadílů. V 90 % z nich bychom nalezli díly a příslušenství od českých výrobců. Pokud jde o vozy evropských značek, tuzemské fi rmy dodávají díly na všechna nominovaná auta. AutoSAP si je vědom této výjimečné pozice českých dodavatelů, kteří vytvářejí téměř 50 % z celkových tržeb automobilového průmyslu ČR. Proto vyhlašuje každoročně akci Dodavatel pro Auto roku v České republice. Firmy dodávající své produkty na vítězný vůz pak mohou používat prestižní označení Dodavatel pro Auto roku 2011 v České republice. Do letošního již 7. ročníku akce se přihlásilo 46 tuzemských výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel. Dodavateli pro Auto roku 2011 v České republice se staly tyto fi rmy: BARUM CONTINTENTAL spol. s r.o. CONSTRUCT CZECH a.s. CONTINENTAL TEVES Czech Republic, s.r.o. MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. MUBEA, spol. s r.o. Diplomy pro sedm Dodavatelů pro Auto roku převzal jako jejich zástupce Ing. P. Juříček, viceprezident AutoSAP (vpravo) z rukou Ing. J. Černého, viceprezidenta AutoSAP a Ing. M. Kocourka, ministra průmyslu a obchodu (uprostřed). Rozšíření Technologického centra Škody Auto Dne 14. prosince 2010 představila společnost Škoda Auto rozšířené Technologické centrum. Po úvodní prezentaci byli pozvaní novináři rozděleni do skupin a procházeli jednotlivými pracovišti. Nejnovější z nich jsou akustické laboratoře. Jejich zprovozněním se většina zkušeben, laboratoří, dílen a kanceláří technického vývoje automobilky shromáždila pod jednou střechou. Do Technologického centra tak byla integrována další důležitá oblast vývoje. V roce 2009 už byl v moderní budově zahájen provoz klimatické komory pro dlouhodobé a životnostní zkoušky vozu a klimatické komory pro zkoušky topení a klimatizace. Technologické centrum disponuje průběžně modernizovanou simulační technikou pro elektronické systémy vozu. Zde měli pracovníci médií možnost shlédnout i testování elektronických prvků připravovaného vozu Škoda Entry. Zvídaví novináři by byli jistě uvítali, kdyby se i na dalších pracovištích testovaly díly, prototypy a vzorky nových automobilů. To jim z pochopitelných důvodů automobilka nemohla poskytnout. Přesto však bylo zajímavé spatřit konkrétní zkoušky stávajících modelů např. životnostní automatizované testy otevírání dveří ( cyklů) a dalších prvků karoserie či interiéru vozidel. Dlouhodobé zkoušky se provádějí jednak za běžných teplot, jednak za teplot extrémních (-40 až C) v klimatických komorách. V nich je možno simulovat i vliv slunečního záření např. na lak vozidla nebo na plastové díly. Zvláště náročné jsou v klimatických komorách zkoušky dynamické, pro-

12 10 ZAS 1/2011 tože zde musí odolat nejen zkoušené vozidlo, ale i testovací zaří- univerzit. Společné projekty jsou silná spolupráce s řadou důležitých zení. zaměřené převážně na snižování K velmi zajímavým pracovištím emisí CO 2 a vývoj alternativních patřila například světelná laboratoř, pohonů. Partnery jsou především kde se testuje osvětlení vozidel. Její ČVUT Praha, TU Liberec, ZČU součástí je simulátor jízdy v noci. Plzeň, VUT Brno a VŠB Ostrava. Novináři si rovněž se zájmem Spolupráce probíhá formou přímých zakázek, spoluprací na vý- vyslechli výklad na pracovišti vývoje a zkoušek parkovacích senzorů. zkumných projektech a spoluúčastí Pro řadu z nich bylo novinkou, že je na projektech podporovaných z veřejných zdrojů. třeba brát v úvahu i drsné povrchy vozovky. Senzory totiž pracují na Otevřením Technologického centra v prosinci 2008 bylo vytvořeno bázi ultrazvuku, který je na povrch vozovky velmi citlivý. Proto bylo Akustická laboratoř. 300 nových pracovních míst. Většina z nich byla obsazena zkušebními techniky, konstruktéry a vý- pracoviště vybaveno i několika různými povrchy. Nové akustické centrum patří k nejmodernějším svého druhu vojovými pracovníky pro oblast elektroniky a elektrotechniky. v Evropě. Oblast technického vývoje disponuje psychoakustickou V současnosti ve vývoji pracuje zaměstnanců. Škoda Auto do laboratoří, která umožňuje i individuální subjektivní hodnocení Technologického centra investovala částku ve výši 1,159 mld. Kč. jízdních hluků v interiéru. Vnější jízdní hluky se měří ve dvou Došlo k rozšíření celkové plochy pracovišť technického vývoje laboratořích se zkušebními válci. V jedné z nich je možno testovat i vozy s pohonem všech kol. Identifi kují se zdroje hlučnosti je postaven u řeky Jizery, v oblasti, která je známa jako Česa- zhruba o 70 %. Zastavěná plocha má rozlohu m 2. Objekt a následně se navrhují a testují opatření, jak hlučnost snížit nebo na. Aby v případě povodně nedošlo k jeho ohrožení, je postaven odstranit. na pilotech, díky čemuž vznikla v přízemí plocha pro parkování Technologické centrum úzce spolupracuje s vývojem koncernu Volkswagen. Spolupráce zahrnuje aktivity napříč celým velmi zajímavá. Lávkou je spojená se starší budovou vývoje. 300 vozů. Budova nového Technologického centra je architektonicky technickým vývojem. Mezi společně řešené oblasti patří vývoj Společnost Škoda Auto považuje Technologické centrum za brzd, motorů, převodovek a podvozků. V Technologickém centru základní součást technického vývoje umožňující rychlý a efektivní například intenzivně pracují na vývoji a zkoušení bubnových brzd. vývoj nových vozů. Firma tak výrazně podporuje růstovou strategii Ty v současnosti prožívají velkou renesanci zejména na nových značky a navazuje na dlouhou tradici vývoje a konstrukce automobilů v České světových trzích (Čína, Rusko nebo Indie). Etablovala se také republice. Nové zapalovací svíčky BRISK Iridium Premium+ Nové trendy v automobilovém průmyslu, kterými jsou zmenšování objemů motorů při zachování výkonových parametrů a masivní nasazování přeplňování společně s potřebou co nejdelších servisních intervalů, kladou stále vyšší požadavky na funkci zapalovacích svíček. BRISK Tábor a.s. se ujal příležitosti a navázal na úspěch zapalovacích svíček BRISK Premium. Analyzováním nových požadavků, vlastností moderních materiálů spolu s využitím bohatých zkušeností z více než 75 let výroby zapalovacích svíček a velkou kapacitou výzkumně vývojové základny dokončil vývoj nové pokrokové výrobkové řady zapalovacích svíček BRISK Iridium Premium+. Obecně nevýhodou zapalovacích svíček se dvěma kontakty z ušlechtilých kovů (platina a iridium) je jejich velká výstupní práce a s tím související vysoký požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem. Další nevýhodou většiny zapalovacích svíček s kontakty z platiny nebo iridia je zhášecí efekt při studených startech motoru. Je způsoben velkou plochou elektrod, což způsobuje, že teplo z jádra plamene je odčerpáno do chladných elektrod a zabrání tak dalšímu rozhořívání a plynulému šíření čela plamene spalovacím prostorem. Nové svíčky BRISK Iridium Premium+ využívají poznatky získané z dlouholeté spolupráce s odběrateli OEM, z výroby speciálních zapalovacích svíček pro motory poháněné plynem a v neposlední řadě z poznatků získaných při motoristických závodech. Při výběru materiálů pro elektrody se využilo kombinace iridia pro střední elektrodu (má podobně jako platina velkou hodnotu výstupní práce) s vnější elektrodou vyrobenou ze slitiny legované ytriem. Ta je však vyplněna měděným jádrem, což snižuje její teplotu při provozu o 100 C. Tím je zajištěn interval výměny zapalovací svíčky km při rozumném požadavku na energii dodávanou zapalovacím systémem.

13 ZAS 1/ Zásadní výhody nových svíček BRISK Iridium Premium+ v porovnání s nejčastěji používanými zapalovacími svíčkami v současnosti: snížený požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem díky vhodné kombinaci materiálů a tvaru jiskřiště, potlačení zhášecího efektu při studených startech dosažené minimalizováním plochy elektrod v oblasti výboje, rychlé dosažení provozní teploty po startu studeného motoru vlivem speciálního tvaru špičky izolátoru a redukovanou střední elektrodou, vyšší izolační pevnost díky nově vyvinuté keramické směsi OXAL. Nové zapalovací svíčky BRISK Iridium Premium+ se již zkoušejí v provozních podmínkách a na začátku druhého čtvrtletí tohoto roku se počítá s jejich uvedením do prodeje. Vyrábět se budou zatím v nejpotřebnějších základních typech. Již dnes je patrné, že nebude třeba zavádět velké množství typů. Tepelné vlastnosti nových svíček jsou natolik mimořádné, že bude možné jedním typem této zapalovací svíčky osazovat větší počet vozidel. Také nebude potřeba řady typů pro dodatečné zachraňování zanesených svíček různými pomocnými elektrodami s možností alternativního přeskoku jiskry z úsad hoření. Rok zabezpečení vozidel Ve středu 1. prosince 2010 se uskutečnila tisková konference k preventivnímu projektu Rok zabezpečení vozidel, který vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR, Policie České republiky, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. a Česká asociace pojišťoven. Ing. Jiří Dufek, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. představil publikaci vydanou k projektu. Publikace obsahuje obecné informace MV ČR a Policie ČR, techniky zabezpečení vozidel a další preventivní kroky, jako je např. pojištění vozidel. Informační brožura bude distribuována občanům zdarma v rámci preventivních akcí partnerů projektu. Dále poskytnul informace o rozšíření webových stránek projektu Plk. Mgr. Pavel Hanták z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu popsal závažnost situace v oblasti krádeží motorových vozidel v rámci celé Evropy. Zajímavou přednášku obohatil pro přítomné novináře i o konkrétní příklady z policejní praxe. Své vystoupení uzavřel tím, že je důležité nepodceňovat rizika krádeže a snižovat je např. kvalitním zabezpečením. Význam pojištění vozidel připomněla na závěr konference Ing. Marcela Kubešová z České asociace pojišťoven. Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. (AGA) vznikla v roce 1991 jako občanské sdružení v oboru ochrany osob a majetku sdružující podnikatelskou obec poskytující služby v oblasti zabezpečovací techniky. AGA je autorizovaným živnostenským společenstvem v rámci HK ČR. Stala se hlavním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V mezinárodním měřítku je aktivním členem organizace EURALARM, sdružující jednotlivé národní asociace ze zemí Evropské unie a nadnárodní koncerny. AGA působí v mezinárodní normalizační organizaci CENELEC. Má tak zásadní vliv na zavádění evropských norem a technických specifi kací do národní legislativy. Více informací naleznete na V Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. působí aktivně zejména členské fi rmy AutoSAP Construct Czech, Defend Group a Škoda Auto. Prostřednictvím projektu Rok zabezpečení vozidel se snaží působit proti majetkové kriminalitě, s důrazem na tíživou situaci v oblasti odcizování dvoustopých motorových vozidel. Cílem Roku zabezpečení vozidel je intenzivněji komunikovat s motoristickou veřejností o problémech vzrůstající autokriminality a po dobu 12 měsíců společně s policejními specialisty a preventisty Ministerstva vnitra hledat optimální možnosti prevence a konkrétní kroky k zabezpečení motorových vozidel proti krádežím. Za prvních osm měsíců roku 2010 Policie České republiky zaznamenala případů krádeží dvoustopých motorových vozidel a dalších případů krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží jejich dílů. Proto byl v rámci 11. zasedání Poradního sboru situační prevence kriminality Ministerstva vnitra schválen a doporučen k realizaci projekt Rok zabezpečení vozidel s datem zahájení 1. října 2010 po celý následující rok. Další informace naleznete na

14 12 ZAS 1/2011 Letňanská Avia pronikla na trhy Středního východu Mateřská společnost letňanské Avie, indický výrobce nákladních vozidel a autobusů Ashok Leyland, otevřel výrobní závod ve Spojených arabských emirátech. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo slavnostní uvedení vozidel Avia na trh zemí Středního východu. Nové zařízení bude od poloviny tohoto roku kompletovat české Avie řady D75 a D120, které doplní montáž autobusů a těžkých nákladních vozidel Ashok Leyland pro tento region. Nová továrna ve Spojených arabských emirátech představuje ideální základnu pro montáž a distribuci vozidel Avia v regionu Středního východu. Trh v zemích jako jsou Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Oman, Kuvajt, Bahrajn či Katar, představuje pro Avii obrovský potenciál, vysvětluje Michal Krátký, odpovídající v Avii za rozvoj obchodu mimo Evropu. Analýzy trhu ukazují, že segment lehkých nákladních vozidel v zemích na Středním východě dlouhodobě chybí. Modelové řady Avia D75 o celkové hmotnosti 7,5t s výkonem 140k a D120 v tonáži 12t s výkonem 180k, které byly speciálně vyvinuté pro tento region, jsou prvními vozidly střední třídy v této oblasti vybavené brzdovým systémem podle evropských standardů. Rovněž ojedinělá technologie protikorozní ochrany kabiny poskytuje ve zdejších agresivních U příležitosti otevření výrobního závodu ve Spojených arabských emirátech byla vystavena Avia řady D v provedení valník. klimatických podmínkách přímořské oblasti velkou konkurenční výhodu. Celkově vysoká úroveň bezpečnostních prvků a komfortu pro řidiče představuje potenciál pro nastavení nového standardu vozidel této třídy na středovýchodním trhu. Automobilový výrobní závod Ashok Leyland v SAE počítá s pilotní roční produkcí autobusů a nákladních vozidel. Výrobní zařízení je připraveno produkovat vedle školních a městských autobusů vozidla střední třídy Avia podle náročných evropských kriterií kvality. Výrobní závod v SAE je důležitý z hlediska budování pozice úspěšného globálního hráče na světových automobilových trzích. Pro letňanskou Avii je to příležitost dostat se mezi top automobilky, kam kvalitou svých vozidel a tradicí patří, dodává vedoucí marketingu AALM Michal Bačkovský. V loňském roce Avia odstartovala prodej svých vozidel na několika důležitých světových trzích, především pak v Rusku. Do Ruska odcestoval v půlce prosince 2010 první konvoj standardních dodávek vozidel, která budou svým zákazníkům předána na počátku příštího roku. Dalšími důležitými odbytišti jsou Bulharsko, Polsko, Slovensko a nově také netradiční státy Austrálie a Argentina. Zdroj: tisková informace AALM, TÜV SÜD: Obvykle uváděné hodnoty pro dojezdovou vzdálenost elektromobilů nejsou adekvátní Společnost TÜV SÜD vyvinula standard pro určování dojezdové vzdálenosti elektricky poháněných vozidel. Specializovaný motoristický časopis Auto motor und sport poprvé ve velkém srovnávacím testu elektromobilů použil tzv. TÜV SÜD E-Car Standard, vytvořený na základě zkušebního cyklu pro elektromobily TÜV SÜD E-Car Cycle (TSECC). Výsledek tohoto testu zdůrazňuje, že specifi kace průměrné dojezdové vzdálenosti, která je podobná údajům o spotřebě paliva u vozidel se spalovacími motory, je pro elektricky napájená vozidla a jejich relativně krátké dojezdové vzdálenosti nevhodná. Například dojezdy určené ve srovnávacím testu v laboratorních podmínkách 23 C a v mrazu -7 C se lišily o více než 50 %. Stále kontroverzní debata kolem informační hodnoty světového rekordu ujeté vzdálenosti Audi A2 s elektromotorem, které dojelo z Mnichova do Berlína bez dobíjení, ukazuje, že dojezdová vzdálenost je pro přijetí elektromobilů klíčová. V reprezentativním průzkumu TÜV SÜD na výstavě AMI 2009 byli motoristé v podstatě přístupní a projevili pozitivní vztah k elektromobilitě. Zároveň celých 36 % respondentů uvedlo, že nákup elektromobilu budou zvažovat pouze, pokud by byla zaručena dojezdová vzdálenost 300 km a 23 % nebylo ochotno přijmout kratší dojezdovou vzdálenost, než mají srovnatelná auta se spalovacím motorem. Vzhledem k aktuálnímu stavu vývoje bateriových systémů se dosažení dojezdové vzdálenosti podobné automobilům s benzínovými/naftovými motory v blízké budoucnosti jeví jako nerealistické. Podle výrobců je dojezdová vzdálenost všech elektromobilů, které se v současnosti prodávají (např. Mitsubishi i-miev), zhruba 140 kilometrů. Vzhledem k těmto relativně krátkým deklarovaným dojezdům je velice důležité dát motoristům spolehlivé informace o tom, jak daleko se ve svých elektromobilech skutečně dostanou. Navíc by se dojezd měl měřit nejen za slunečného počasí při teplotách 23 C, ale také v zimě, zdůrazňuje Oleg Spružina, generální ředitel TÜV SÜD Czech. Důraz na realistické podmínky S ohledem na to, že dojezdová vzdálenost je zásadní parametr, odborníci TÜV SÜD vyvinuli standard pro určování dojezdové vzdálenosti elektromobilů. Styl řízení a zvolená trasa se musí co nejvíce blížit reálnému nasazení elektromobilů. Tento standard

15 ZAS 1/ také zahrnuje měření dojezdové vzdálenosti za ztížených podmínek, tj. za nízkých teplot se zapnutými přídavnými spotřebiči, jako např. topení. Na základě těchto cílů vyvinuli odborníci z TÜV SÜD cyklus pro elektromobily TÜV SÜD E-Car Cycle, který je založen na předpokladu průměrné rychlosti 60 km/h, 60 minut jízdy a vzdálenosti 60 kilometrů. Skládá se z okresní silnice, silnice první třídy, dálnice a městského provozu. Při defi nování zkušebního cyklu jsme se zaměřili na krátké vzdálenosti a jízdu ve městě, což je nejpravděpodobnější využití elektromobilů. Také jsme považovali za důležité zmapovat co nejrealističtěji styl řízení. Na základě toho jsme vybrali průměrnou rychlost 60 km/h. To je rychlost, která je značně vyšší, než přibližně 34 km/h specifi kovaných NEDC (New European Driving Cycle, Nový evropský jízdní cyklus), vysvětluje Richard Trücher, vedoucí emisní laboratoře TÜV SÜD. Pro provedení testu tým nejprve digitalizoval zkušební trasy s potřebným zkušebním rychlostním profi lem a implementoval je za přesně opakovatelných podmínek na válcové zkušebně. Vliv počasí na dojezdovou vzdálenost byl větší, než se očekávalo Nejvíce očekávání však bylo spojeno s otázkou, jak dojezdovou vzdálenost ovlivní změny povětrnostních podmínek a související používání přídavných spotřebičů energie (např. topení). TÜV SÜD E-Car Standard na tuto otázku odpovídá, jelikož defi novaný zkušební cyklus se také provádí při teplotě -7 C a se zapnutým topením. Srovnávací test provedený motoristickým časopisem Auto motor und sport na základě zkušebního standardu TÜV SÜD pro určování dojezdové vzdálenosti přinesl dramatické výsledky. Vezměme si jako příklad Mitsubishi i-miev. Zatímco dojezdová vzdálenost tohoto japonského elektromobilu určená v souladu se zákonem stanoveným testovacím cyklem defi novaným v ECE-R101 při 23 C a bez další spotřeby energie dosahovala 133 kilometrů, na základě TSECC je to pouze 113 kilometrů (provedeno také při 23 C, ale při vyšší rychlosti). Při teplotě -7 C a spuštění dalších spotřebičů energie klesla dojezdová vzdálenost na skromných 64 kilometrů. Podle testovacích cyklů provedených v souladu s TÜV SÜD E-Car Standard je průměrná dojezdová vzdálenost elektromobilu Mitsubishi 110 kilometrů. Průměrná dojezdová vzdálenost má však pro řidiče omezenou informativní hodnotu. TSECC potvrdila, že nízká teplota a spuštění přídavných spotřebičů energie má na dojezdovou vzdálenost dnešních elektromobilů enormní vliv. S ohledem na vybudování důvěry spotřebitelů považujeme za důležité v této rané fázi elektromobility informovat motoristy co nejpřesněji o dojezdové vzdálenosti elektromobilů za nepochybně neideálních, ale velmi realistických podmínek, zdůrazňuje Oleg Spružina. Zdroj: tisková informace TÜV SÜD Czech, Společnost TÜV SÜD se intenzivně věnuje oblasti elektromobilů. Unikátní program Autosalonu Brno 2011 stojí na startu Nový doprovodný program, který by měl obohatit tradiční automobilový veletrh AUTOSALON Brno 2011, pořádaný června na brněnském výstavišti, nese název AUTO Návštěvníkům by měl tento atraktivní program, věnovaný především novým technologiích, interaktivní formou představit vize výrobců, nové práce návrhářů, designerů a vývojářů z oblasti automobilového průmyslu. Opomenuta nebudou ani témata alternativních paliv, navigačních systémů, ekologie a bezpečnosti. Také Vaše společnost může využít této příležitosti a stát se partnerem programu AUTO 2020, díky němuž získá aktivní prostor pro vlastní prezentaci při nejvýznamnější společensko motoristické události letošní sezóny. Rozsáhlá expozice umožní efektivně prezentovat výrobky, vystavit materiály a využít společného zázemí pro jednání s obchodními partnery. Partnerům AUTO 2020 bude prostor v rámci celé expozice připraven na klíč tak, aby participace na projektu byla co nejsnadnější a zároveň nejefektivnější. Toto zvýrazněné téma veletrhu AUTOSALON Brno 2011 bude intenzivně komunikováno v médiích a přidanou hodnotou pro partnery bude také jejich zviditelnění v rámci celé propagační kampaně. Organiztorem projektu AUTO 2020 je komunikační agentura EQUICom, která vytváří ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. v pavilonu Z na ploše cca 500 m 2 unikátní doprovodný program. Několikrát denně se budou konat živé moderované vstupy. Návštěvníci budou mít možnost se podílet spolu s designéry na konkrétních projektech, sledovat na TV obrazovkách práci v továrnách a dílnách, navštívit seriál odborných přednášek a vyzkoušet si jízdní simulace. Program představí nejen nové technologie, ale i technologie, které byly vyvinuty, ale nikdy nebyly použity. Návštěvníci budou mít také možnost zhlédnout výstavu prototypů aut. Pro více informací navštivte nebo přímo kontaktuje pana Igora Hampla, který je připraven zodpovědět veškeré Vaše dotazy. Igor Hampl GSM:

16 14 ZAS 1/2011 MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. spolupracuje s automobilkou Scania Scania, švédský výrobce nákladních automobilů, autobusů a průmyslových a námořních motorů, patří v automobilovém průmyslu mezi špičky. Některé z komponent do vozů Scania pocházejí ze soběslavské divize společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Soběslavská společnost spolupracuje se Scanií dlouhodobě na několika projektech již od roku 2006 a stává se významným dodavatelem komponent pro tuto automobilku. Dodává dílce do výrobních závodů ve Francii, Holandsku a ve Švédsku přímo na montážní linky chassis, převodovek a motorů. V současné době tvoří obchodní portfolio opracované hliníkové odlitky. Surové odlitky pocházejí jak z českých tak i ze zahraničních sléváren. V Soběslavi se provádí obrábění a zkoušky těsnosti. Prvními vyráběnými dílci byly držáky nádrží pro přísadu do katalyzátoru pro tahače vybavené motory řady EURO 4 a vyšší. Dalším dílcem je pneumatický válec, použitý v systému ovládání poloautomatické převodovky, jehož sériová výroba byla zahájena v červnu roku V loňském roce se podařilo také úspěšně ovzorkovat a zavést do sériové výroby několik typů potrubí plnícího vzduchového systému a vodního chladícího okruhu motoru. V posledním čtvrtletí roku 2010 se zahájila sériová výroba jednoho dílce hydrodynamické brzdy, tzv. retardéru. Touto hydrodynamickou brzdou je dnes vybavena většina moderních kamionů. Vzhledem k technicky náročnému provozu se jedná o konstrukčně i technologicky velmi složitý dílec. Jeho obrábění vyžaduje kapacitu jednoho obráběcího centra ve třísměnném provozu. V současnosti probíhá vzorkování a schvalování dalšího dílce podobného charakteru pro retardér. Rozjezd sériové výroby je předpokládán již na první čtvrtletí roku Dlouhodobý projekt vyžaduje nejen úpravy vlastního provozu s ohledem na optimální uspořádání strojů nové technologie, materiálový tok, manipulaci či sklady, ale i nemalé investice do strojního vybavení, obráběcích nástrojů, upínačů a přípravků, zařízení pro tlakové testy apod. Část vybavení je společnost MOTOR JIKOV Strojírenská schopna zajistit díky vlastní nástrojárně a kooperaci se sesterskou společností MOTOR JIKOV Fostron, část je zajištěna subdodavatelsky. Pro některé specifi cké vybavení si zákazník nominoval vlastní ověřené dodavatele. Výroba a obchod v roce 2011 budou představovat významný podíl provozu a ekonomiky společnosti, pro kterou je spolupráce se Scanií prioritou, v souladu s fi remní strategií a s předpokladem potenciálu dalšího růstu v budoucnu. O vzduchové houkačky BRANO GROUP je zájem Švédská automobilka Volvo Truck dostává od loňského září dodávky vzduchových houkaček z produkce BRANO GROUP. Právě s příchodem podzimu začala sériová výroba tohoto segmentu. Houkačky jsou určeny pro největší kamiony trucky, podotýká produkt manažer Vladimír Míl. Kontrakt je sjednán na tři roky ve výši 96 tisíc kusů. Navíc je zde poměrně reálný výhled na pokračování spolupráce v budoucnu. Vedle kamionů mohou být tyto naše houkačky montovány i do dálkových autobusů. Máme patřičnou homologaci, vysvětluje Vladimír Míl. Během letošního roku pak začne BRANO GROUP dodávat houkačky také pro stavební stroje, jako jsou například bagry či buldozery. Úspěch s houkačkami tímto nekončí. V listopadu minulého roku začala sériová výroba vzduchových houkaček určená pro nizozemského výrobce luxusních zájezdových autobusů společnost VDL. Její autobusy jezdí pod značkou BOVA. Již v červnu uskutečnili zástupci BRANO GROUP úspěšnou prezentaci vzduchové houkačky ve VDL a nyní došlo na konkrétní výsledek. Svou roli bezpochyby sehrály dobré reference naší houkačky pro automobilku DAF, podotýká Vladimír Míl. Další prioritou BRANO GROUP u VDL jsou tlumiče pérování a topení. Práce na tomto segmentu začaly s příchodem letošního roku. Centrum excelence ČSJ středisko podnikatelské úspěšnosti Česká společnost pro jakost, tradiční poskytovatel kurzů, seminářů a publikací z oblasti systémů a nástrojů managementu kvality, managementu projektů a procesů, metrologie a statistických metod, rozšířila svou nabídku služeb o zřízení Centra excelence, jehož hlavním cílem je shromažďování a další šíření poznatků z oblasti Business Excellence. Činnost Centra excelence: Jako národní partner Evropské nadace pro management kvality (EFQM) nabízíme její produkty a služby - Model excelence EFQM (kurzy, publikace, program Stupně excelence, poradenství). Jsme odborným garantem programů Národní ceny kvality a zajišťujeme: - podporu účasti v programech Národní ceny kvality. - podporu při implementaci modelů a principů v ní používaných (START, START PLUS, Model excelence EFQM, CAF, CSR). Realizujeme kurzy a celé projekty implementace Modelu CAF pro veřejnou správu a školství. Pořádáme kurzy a semináře Společenské odpovědnosti fi rem (CSR) a máme svého zástupce v odborné sekci Rady kvality ČR Společenská odpovědnost organizací.

17 ZAS 1/ Cesta k excelenci nový licencovaný kurz EFQM Novinkou v portfoliu našich produktů a služeb je praktický interaktivní třídenní kurz Cesta k excelenci (Journey to Excellence) určený organizacím, které chtějí implementovat nebo již implementují Model excelence EFQM a provádějí sebehodnocení podle tohoto modelu a potřebují porozumět celému procesu sebehodnocení stejně jako samotnému Modelu excelence EFQM, základním koncepcím excelence a používání logiky RADAR. Absolventi kurzu teoreticky i prakticky ovládají Model excelence EFQM, jsou schopni uskutečnit sebehodnocení v organizaci, umí identifi kovat priority pro zlepšování a řídit zlepšovací projekty, jsou motivováni k provádění sebehodnocení podle Modelu excelence EFQM a k následování cesty k trvalé excelenci. Úspěšná aplikace získaných znalostí pak povede ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší organizace, lepšímu vnímání ze strany partnerů a bude mít pozitivní vliv na vaše fi nanční výsledky a celkový rozvoj organizace. Přihlášky a případné dotazy směřujte na Mgr. Danuši Svobodovou, manažerku Centra excelence: , nebo Biopaliva: politika EU vede ke zvýšení emisí CO 2 Nezávislá studie Institutu pro evropskou environmentální politiku (IEEP) upozorňuje na skutečnost, že pokud se Evropské unii podaří dosáhnout do roku 2020 desetiprocentního využití obnovitelných zdrojů v dopravě, pak splnění tohoto cíle povede díky využívání biopaliv nikoli ke snížení, ale naopak ke zvýšení emisí oxidu uhličitého. Hlavním argumentem je skutečnost, že pro produkci požadovaného množství biopaliv je třeba přeměny přírodních lokalit (včetně pralesa a savan) na zemědělskou půdu určenou pro pěstování potřebných plodin. Původní lokality totiž zadržují v půdě i porostu oxid uhličitý, a právě zvýšená poptávka po biopalivech povede k nepřímé změně využití půdy v rozsahu odpovídajícímu téměř rozloze Irska. Tento model je založen na datech z nedávno uveřejněné studie Evropské komise a jeho výstupy jsou alarmující. Dosažení cíle EU povede k nárůstu emisí CO 2 o % v porovnání se stavem, kdy by oněch 10 % podílu spotřeby energie v dopravě bylo pokryto z konvenčních fosilních zdrojů. Závěry studie pravděpodobně nepovedou ke změně legislativy, mohly by však vést k výraznějšímu zohlednění efektů změn využití půdy. Evropská komise však výsledky této studie odmítla. V neprospěch závěrů argumentovala především dostatkem vlastní nevyužité zemědělské půdy i tím, že stávající směrnice neumožňuje využívat biopaliva z půdy, která byla pro jejich produkci násilně transformována. Zdroj: Buletin Energetika EU, č.11/2010, TESLA Jihlava, a.s. Hruškové Dvory 53 Tel.: , Fax: Jihlava Rok založení: 1958 Počet zaměstnanců: 224 kmenových, 15 agenturních Předseda představenstva: Generální ředitel: Ing. Miroslav Pech Ing. Michal Janouškovec Popis činnosti: Vývoj, výroba a prodej elektromechanických komponentů, speciálních konektorů, dílů a modulů pro automobilový průmysl a elektrotechniku.

18 16 ZAS 1/2011 Koyo Bearings Česká republika s.r.o. Pavelkova 253/5 Tel.: , Fax: Olomouc - Bystrovany Rok založení: 2000 Počet zaměstnanců: 318 Generální ředitel: Finanční ředitel: Petr Novák Pavel Frais Závod postavený na zelené louce byl založen roku 2001 se zaměřením na výrobu jehličkových ložisek, válečkových ložisek a kladek do automobilového průmyslu, strojírenství a distribuci. Výrobní procesy zahrnují soustružení, dokončovací operace, kalení, broušení a montáž. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 1001 Tel.: , Fax: Ústí nad Labem Rok založení: 2006 Počet zaměstnanců: 54 Děkan: Prof. Dr. Ing. František Holešovský Popis činnosti: Studium v oboru Materiály a technologie v dopravě, výzkum pro automobilový průmysl, kurzy celoživotního vzdělávání.

19 ZAS 1/ Beskydské jednání Ve dnech 18. a se konala v Trojanovicích porada útvarů sekce marketing a obchod. Předmětem jednání byly výsledky roku 2010, trendy, aktivity a úkoly pro rok 2011 na trzích ČR a SR, jakož i první výbavy včetně exportních aktivit. K zajímavým tématům patřil například rozvoj prémiového segmentu (u osobních letních pneumatik tvoří 35 % českého trhu), rozměrový vývoj a produktové novinky letošního roku. Součástí informací byla i prezentace zákaznického servisu. Završením byly informace o dalším směřování obchodních skupin koncernu, projektech a jejich domácí implementace. Nové myšlení. Nové Možnosti. Hyundai Motor Company ofi ciálně zveřejnila heslo Nové myšlení. Nové možnosti. Dnešní zákazníci nevěří, že drahá auta s nadbytečným technickým vybavením jsou prémiová. Místo toho chtějí, aby byly uspokojeny jejich základní potřeby za přijatelnou cenu, a to automobilem, který překoná jejich očekávání, automobilem, který odráží jejich hodnoty a dobu, v níž žijí. Chceme se stát nejoblíbenější automobilkou a důvěryhodným partnerem majitelů našich vozů. Klasický prémiový vůz je obvykle spojen s vysokou cenou. Koncept Moderní prémiové třídy od společnosti Hyundai je založen na myšlence, že vysoká kvalita nezbytně nevyžaduje vysokou cenu, dostupnou pro pár privilegovaných. Hyundai nabídne nejvyšší možnou kvalitu za překvapivě dosažitelnou cenu a hodnoty, které zákazníci nikdy nezakusili ani neočekávali. Toto se neomezí pouze na produkt, ale bude se týkat veškerých činností, služeb a obchodních aktivit společnosti Hyundai. Certifikovali jsme ochranu životního prostředí Po získání certifi kátu pro řízení bezpečnosti práce se nám podařilo v prosinci získat certifi kát systému řízení pro životní prostředí podle normy ISO Tento certifi kát je velmi žádaný ve výběrových řízeních. Práce v tomto systému nás podněcuje ke zlepšování parametrů ochrany životního prostředí, jako jsou recyklace odpadů, spotřeba surovin, havarijní připravenost apod. Na prahu nového roku Autoskupina zahrnující odštěpné závody v Břeclavi a v Jaroměři a Gumotex Automotive v Mostě v loňském roce pokračovala, po silné nákladové restrikci v roce 2009, v rozvoji klíčových výrobkových skupin. Byly investovány značné prostředky do rozvoje výroby EPP v Jaroměři a dovybudování nových kapacit pro nové projekty ve slunečních clonách a studené PUR pěně v Břeclavi. Závod Most se při stabilním vytížení kapacit zaměřil na další zvyšování produktivity a kvality. Výkyvy v naplněnosti výrob v kombinaci s náběhem nových projektů slunečních clon hlavně v Břeclavi vyvolával silný tlak na pracovníky THP i dělníky a vše se podařilo zvládnout jen s maximálním vypětím sil.

20 18 ZAS 1/2011 Rozhovory s řediteli Ing. Zdeněk Prokopec, ředitel pro strategický obchod Hlavní cílové oblasti rozvoje fi rmy zahrnují orientaci na spolupráci s výrobci užitkových automobilů, zelené technologie a rozvíjení a růst vztahů se stávajícími zákazníky. Je naší ambicí realizovat vše rychleji a ve větším rozsahu, což se nám z velké části daří. To dokazují naše nové aktivity v oblasti zařízení na plnění stlačeného zemního plynu do vozidel nebo rozvinutí spolupráce s fi rmou Scania. Za rozvoj vztahů se stávajícími odběrateli je možné uvést fi rmu Brose, kdy je nárůst objemu obchodu v řádu desítek procent. Divizi Turbo opět patří ocenění Partner od firmy John Deere Divizi Turbo akciové společnosti ČZ se podařilo získat za fi skální rok 2010 od fi rmy John Deere hodnocení dodavatelů nejvyšší úrovně dodavatel Partner. Navrácení do nejvyšších pater v hodnotícím žebříčku v roce 2010 značně vylepšuje vyjednávací pozici dodavatele ve všech klíčových úsecích vzájemné spolupráce. Je přičítáno zvládnutí náročného přesunu zhruba poloviny výroby komponentů turbodmychadel k dodavatelům divize Turbo. Je tím míněna nejen výroba těchto komponentů, ale také úspěšná výchova těchto dodavatelů podle standardů požadovaných fi rmou John Deere. V Aurangábádu bylo vyrobeno už přes sto tisíc aut V závodě Škoda Auto India v Aurangábádu bylo koncem listopadu loňského roku vyrobeno auto s pořadovým číslem Šlo o model Yeti. Výroba jubilejního vozu byla spojena s tradiční indickou slavností, která začala vysazením stromku v areálu závodu. Základem největší české investice je vysoká kvalita a hodnota zvaná human touch (lidský dotyk). Indie je pro nás do budoucna velmi významný trh. Působíme zde již deset let. Během těchto deseti let se Škoda Auto vyprofi lovala jako silný, vnímavý a především chytrý hráč v automobilovém sektoru. Poděkování společnosti GRUPO ANTOLIN zaměstnancům TÜV SÜD CZECH Společnost Grupo Antolin Bohemia, zákazník fi rmy TÜV SÜD Czech, byla silně zasažena při srpnových povodních na Liberecku. Závod, jež vyrábí stropní panely pro automobilový průmysl, byl vytopen metrem a půl vody. Díky velkému pracovnímu nasazení se podařilo výrobní prostory v rekordním čase vysušit, uklidit a přichystat k obnovenému provozu. Stropní panely musely být zejména pro ŠKODU AUTO a.s. prověřeny zkouškami. Odborníci z oddělení testování airbagů společnosti TÜV SÜD Czech operativně a velmi efektivně zajistili potřebná testování stropních panelů při výstřelu hlavového airbagu v karoserii vozu, vydali hodnotící zprávu a umožnili tím minimální přerušení dodávky pro mladoboleslavskou automobilku. Alfonso Moreno, ředitel nákupu GRUPO ANTOLIN v děkovném dopise ocenil zejména osobní odhodlání a nasazení zaměstnanců divize Automotive i celé společnosti TÜV SÜD Czech.

Hybridní vůz získává zlatou plaketu

Hybridní vůz získává zlatou plaketu Tisková zpráva TÜV Report 0: Vyhrává budoucnost 7. prosince 00 Hybridní vůz získává zlatou plaketu Vítězstvím vozu Toyota Prius získává v TÜV Reportu poprvé čelní umístění automobil s alternativním pohonem.

Více

Cebia SUMMARY 2/2017

Cebia SUMMARY 2/2017 C Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Zdroje C Společnost Cebia provedla celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za první pololetí 2017, jejímž cílem je analýza

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Možnosti podpory e-mobility

Možnosti podpory e-mobility Možnosti podpory e-mobility Ing. Eduard Muřický 25. dubna 2012 Zhodnocení možností podpory elektromobility Středně a dlouhodobé strategické dokumenty Mediální kampaň - Snaha motivovat potencionálního majitele

Více

SEKTOROVÁ ANALÝZA 03/2014 CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB CZECHTRADE

SEKTOROVÁ ANALÝZA 03/2014 CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB CZECHTRADE Automobilový sektor / osobní automobily v České republice 213 214 SEKTOROVÁ ANALÝZA 3/214 CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB CZECHTRADE 1 Automobilový sektor v České republice Obsah Automobilový průmysl v roce

Více

Cebia SUMMARY 3/2016 Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Cebia SUMMARY 3/2016 Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Cebia SUMMARY 3/2016 Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Hlavní informace 2 Vývoj počtu dovážených ojetin 4 Původ vozidel 5 Stáří dovážených ojetin 6 Udávaný stav najetých

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období. Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období. Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Výroční tisková konference AutoSAP Praha, 4. června 2012 Ing. Martin

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2017

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2017 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2017 Registrace nových vozidel Rostoucí trend registrací osobních automobilů stále pokračuje V období 1-6/2017 bylo v ČR registrováno celkem

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Registrace nových vozidel V roce 2016 vzrostly v ČR meziročně registrace ve všech kategoriích silničních motorových vozidel s výjimkou autobusů.

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU sekretariát Opletalova 55 11 Praha 1 Tel.: +42 221 62 982 až 986 Fax: + 42 224 239 69 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Otevřený

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V období 1-6/2016 bylo v ČR registrováno celkem 132 778 nových osobních automobilů.

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Hlavní informace... 2 Původ ojetých vozidel... 3 Podíl stočených a omlazených vozidel... 4 Prodejní cena... 6 Stáří ojetých vozidel...

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Registrace nových vozidel V březnu padl historický rekord v měsíčních registracích nových osobních automobilů. V období 1-3/2017 bylo

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál www.bosch.cz Vstřikovací systémy: příležitosti pro všechny Technologie Inovace firmy Bosch se neomezují pouze na systémy vznětových motorů. Přímé vstřikování

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK

PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK Období teplejšího počasí je před námi, a tak je ten správný čas k testování produktů určených pro léto. Zkušení testovací jezdci významných automobilových

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie 16.5.2012, Den s Fleetem CNG vozidla statistika svět - přes 14,5 mil. CNG vozidel, Evropa - 1,5 mil. CNG vozidel, ČR 3 730

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel V období 1-9/2016 bylo v ČR registrováno celkem 192 714 nových osobních automobilů. Tyto údaje potvrdily meziroční

Více

AUTOSYMPO Snižování emisí a alternativní pohony automobilů. Kolokvium a konference listopadu 2016, Hotel Academic

AUTOSYMPO Snižování emisí a alternativní pohony automobilů. Kolokvium a konference listopadu 2016, Hotel Academic Patronage of AUTOSYMPO 2016 Snižování emisí a alternativní pohony automobilů Kolokvium a konference 2. - 3. listopadu 2016, Hotel Academic Tyršovo nám. 2222, 252 63 Roztoky u Prahy Vážení přátelé, celostátní

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 Svaz Dovozců automobilů Car Importers Association REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 PETROLsummit 13 Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2013 a 1-9/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Shrnutí roku : Registrace rostly ve všech hlavních kategoriích Registrace nových osobních automobilů (tis.). 126 127 124 133 144 162 6,2% 169 173 174-5% +20% +17%

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Začátek roku 2017: SUV a terénní se již stala nejprodávanější třídou Podíl obchodních tříd na registracích nových OA 27 26,2% 26 25 24 23 22 21 20,3% 20 19 20,5%

Více

AUTOSYMPO Snižování emisí a alternativní pohony automobilů. Kolokvium a konference listopadu 2016, Hotel Academic

AUTOSYMPO Snižování emisí a alternativní pohony automobilů. Kolokvium a konference listopadu 2016, Hotel Academic Patronage of AUTOSYMPO 2016 Snižování emisí a alternativní pohony automobilů Kolokvium a konference 2. - 3. listopadu 2016, Hotel Academic Tyršovo nám. 2222, 252 63 Roztoky u Prahy Vážení přátelé, celostátní

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TM TECHNOLOGY Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Moderní motory, vyšší zatížení motorových olejů. Moderní automobilové motorové oleje, které

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Cebia SUMMARY 1/2016 Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Cebia SUMMARY 1/2016 Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel C Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Obsah Hlavní informace 2 Vývoj počtu dovážených ojetin 3 Původ vozidel 4 Stáří dovážených ojetin 5 Rizika dovážených ojetin 6 Podíl

Více

Rusko: exportní příležitosti pro české firmy. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Rusko: exportní příležitosti pro české firmy. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Rusko: exportní příležitosti pro české firmy Vladimír Йиржи Bärtl Пытличек náměstek Начальник ministra отдела Sekce СНГ EU и других a zahraničního obchodu MPO ČR Hlavní témata příspěvku Celkové výsledky

Více

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Jméno: Kiekert AG Očekávaný obrat v obchodním roce 2017: 880 milionů Euro Počet zaměstnanců: 6.500 Výrobní závody: 8: Německo, Korea, Česko, USA, Mexiko, Čína,

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION sekretariát Opletalova 55 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 602 982 až 986 Fax: + 420 224 239 690 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření Svaz strojírenské technologie SST Obrábění a tváření Členové Svazu Výroba obráběcích strojů Soustružnické stroje (horizontální, vertikální, soustružnická centra a automaty,...): Stroje pro vrtání, vyvrtávání

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Cebia SUMMARY 3/2017

Cebia SUMMARY 3/2017 C Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Zdroje C Společnost Cebia provedla analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za 3 čtvrtletí 2017, jejímž cílem je analýza struktury a

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Strojírenství Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Obsah 1 Kdy investice vzrostou? Snímek 2 2 USA: kterým směrem? Snímek 3 3 Čína: chybí dynamika Snímek 4 4 Automatizace a digitalizace: jsou

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Červen 2011 RF 00118 Výkonová elektronika klíč k elektromobilitě budoucnosti Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Přednáška k 60. mezinárodnímu kolokviu

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel V období 1-6/2011 bylo v ČR registrováno celkem 88 284 nových osobních automobilů, 5 981 lehkých užitkových

Více

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Tisková zpráva PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé

Více

Hybridní revoluce pokračuje...

Hybridní revoluce pokračuje... Hybridní revoluce pokračuje... Doubská 424, Liberec, tel.: 488 577 377, e-mail: toyota@federalcars.cz www.toyotaliberec.cz Využijte výhodného financování a pojištění od společnosti Toyota Financial Services

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Trendy a perspektivy automobilového průmyslu Investment & Business Forum Ostrava 8.10.2014

Trendy a perspektivy automobilového průmyslu Investment & Business Forum Ostrava 8.10.2014 Trendy a perspektivy automobilového průmyslu Ostrava 8.10.2014 Ladislav Glogar ředitel Moravskoslezského automobilového klastru Společně v automotive Trendy a perspektivy automobilového průmyslu Automobilový

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Registrace nových vozidel V období 1-9/2010 bylo v ČR registrováno celkem 223507 osobních automobilů, 13896 lehkých užitkových automobilů,

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 10.11.2011, 3. ČEEF, Praha

Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 10.11.2011, 3. ČEEF, Praha Bio(plyn) v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie 10.11.2011, 3. ČEEF, Praha (Bio)plyn v dopravě bioplyn X CNG nebo bioplyn + CNG!lze využít dohromady! CNG vozidla statistika

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Národní akční plán čisté mobility (NAP)

Národní akční plán čisté mobility (NAP) Národní akční plán čisté mobility (NAP) Workshop Čistá mobilita - Loučeň 19. - 20. září 2013 Ing. Eduard Muřický Pracovní skupina k Čisté mobilitě První jednání se uskutečnilo počátkem tohoto roku Zástupci

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2014 a 1-6/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 %

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 % REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 3. listopadu 2016 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V. za období od 1. července 2016 do 2. listopadu 2016 Fortuna přijala v prvních devíti měsících

Více

Výroční zpráva 2014H

Výroční zpráva 2014H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2014H (1.4.2014 31.3.2015) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. ukončila další z úspěšných hospodářských roků

Více

Zapalovací svíčky na LPG Správný zážeh směsi u plynových motorů: Jiné palivo, jiné zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky na LPG Správný zážeh směsi u plynových motorů: Jiné palivo, jiné zapalovací svíčky Sobota, 25 Červen 2011 20:31 Aktualizováno Pondělí, 01 Září 2014 21:15 Zapalovací svíčky na Správný zážeh směsi u plynových motorů: Jiné palivo, jiné zapalovací svíčky Zapalovací svíčky Pokud se řidiči

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti S krizí o závodz Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti Základní údaje 50 % 50 % Výrobní systém, technologie Logistika, dodavatelé ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH ZODPOVĚDNOSTÍ Základní údaje 2001 Investice:

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více