KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA"

Transkript

1 září říjen 2012 měsíčník společnosti Syngenta KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 ŠKODLIVÉ ORGANISMY ROSTLIN OHROŽUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU POTRAVIN SLUNEČNÍK 2012

2 Spolu jsme silnější jedna Syngenta 2 syninfo 6 / 12

3 EDITORIAL OPÄŤ VÄČŠÍ ZÁUJEM O SYNGENTU Ing. Rastislav Tirscher Syngenta Czech and Slovakia Už v prvej vete môjho príspevku by sme sa vám chceli poďakovať. Pýtate sa prečo, komu a začo? Radi by sme sa poďakovali všetkým tým, ktorí sa zúčastnili našich poľných dní v tomto roku a to nielen tých jarných, ktoré sa konali v júni v Žlunicích, Břilicích, Smilkově či Branišovicích, ale aj návštevníkom tradičného jesenného Slunečníku v Žabčicích a Žlunicích. Veľmi nás potešilo, že váš záujem opäť vzrástol, čoho dôkazom bol vyšší počet účastníkov na prehliadkach našich technológií, noviniek a odporúčaní. Snažili sme sa vám nielen ukázať čo najlepšie pripravené porasty kukuríc, slnečníc, repky, ale aj repy a obilnín, vzájomne skombinovaných v ponuke našich osív a prípravkov na ochranu rastlín. V tomto roku sme pripravili aj zaujímavé sprievodné programy. Všetko sme organizovali tak, aby bolo zovšadiaľ cítiť nádych Jednej Syngenty, ktorej myšlienka vás sprevádzala po celý rok Zákazníci, ktorí sa zúčastnili jesenných poľných dní Slunečník so mnou budú určite súhlasiť, že stredovekí lukostrelci, delostrelci a šermiari v Žabčicích, či odvážni piloti a parašutisti v Žlunicích, nám pripravili zopár napínavých chvíľ. Či to boli burácajúce delá, stredoveké streľné zbrane, hučiace motory lietadiel alebo parašutisti s pestrofarebnými padákmi nad hlavami, určite sa bolo na čo pozerať. Viac sa o týchto akciách (vrátane foto - dokumentácie) môžete dozvedieť v príspevkoch jesenného Syninfa, ktoré držíte práve v ruke. Veríme, že každý z vás si tento rok našiel v našej ponuke niečo, čo ho zaujalo, potešilo alebo inšpirovalo, či už z odborného hľadiska alebo z kultúrneho programu. To, že mnohí z vás zostávali sedieť na svojich miestach aj dlho po vyhlásení víťazov bohatej tomboly svedčí o tom, že ste boli s nami spokojní, že ste sa prišli na naše akcie nielen niečo nového dozvedieť, ale aj oddýchnuť, porozprávať sa so svojimi kolegami, kamarátmi, nabrať nové sily do ďalších týždňov zvyšnej časti roka Už teraz vieme, že aj v budúcom roku pre vás pripravíme poľné dni plné noviniek, technológií, prekvapení a určite aj napínavých chvíľ. Rozhodne sa už teraz máte na čo tešiť. OBSAH ČÍSLA KUKUŘICE 4 Kvalita kukuřice na siláž a energetická hodnota 9 Bázlivec kukuřičný je karanténní škůdce ŘEPKA 13 Rozmary počasí a pěstování řepky v sezóně 2011/2012 INFORMUJEME 17 Polní den MendelAgro Nečekaný zážitek jsme neslibovali jenom na pozvánce, aneb 2x na Slunečníku 22 Polní den Branišovice 23 Škodlivé organismy rostlin ohrožující zajištění dostatku potravin REGIONÁLNÍ POTRAVINA 25 Chléb podmáslový Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 9 10 / 12 3

4 KUKUŘICE KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA Ing. Václav Jambor, NutriVet, s. r. o. Ing. Ivan Varečka, Syngenta Czech and Slovakia Kam kráčí kukuřice na siláž? Tato otázka nás při současné ekonomické situaci neustále zaměstnává a nutí k hledání možností, jak dosáhnout zvýšení produkce mléka bez zvyšování nákladů na jeho výrobu. Jednou z možností je výběr hybridů kukuřice na siláž podle stravitelnosti vlákniny bez dalších nákladů na výrobu siláže. Pokud vyrobíme kukuřičnou siláž, která má vyšší stravitelnost vlákniny, současně zvýšíme příjem sušiny dojnicemi. Následně při vyšším příjmu sušiny dojde nejen ke zvýšení užitkovosti, ale také ke snížení spotřeby jadrných krmiv a zlepšení zdravotního stavu dojnic. To vše se pozitivně odrazí v ekonomice výroby mléka. Díky tomu, že se kukuřice sklízí v období, kdy kromě zelené hmoty obsahuje také klas se zrnem, můžeme říci, že kukuřičná siláž je směsí dvou krmiv (zelené hmoty a klasu se zrnem) v různém podílu. Během růstu rostliny se mění podíl jednotlivých částí a jejich výživná kvalita, a tak o výsledné kvalitě siláže rozhoduje především termín sklizně. Podíl jednotlivých částí se mění v závislosti na genetickém základu (siláž versus zrno) a průběhu vegetace. Protože se jednotlivé hybridy chovají různě, je nutné znát, jak se mění během vegetace, abychom mohli stanovit optimální dobu jejich sklizně. Při dozrávání kukuřice se zvyšuje podíl klasu, resp. zrna, a to svádí k tomu, abychom čekali se sklizní na zvýšení podílu zrna. Oddálením sklizně pro zvýšení obsahu škrobu ovšem dochází také k postupné lignifikaci vlákniny ve zbytku rostliny a s tím spojeného snížení stravitelnosti vlákniny. Současně stoupá nebezpečí výskytu mykotoxinů v siláži vlivem vysoké sušiny. Testovali jsme dva silážní produkty firmy Syngenta a pro porovnání jeden hybrid zrnový. Z průběhu změn hmotností je patrné, že největší potenciál hmotnosti je u hybridu NK Silotop a potom klesá. Hybrid SY Mascotte vykazuje také klesající tendenci, ale ne tak rychlou jako hybrid NK Silotop. U zrnového hybridu H zrno jsme nezaznamenali zásadní změny průměrných hodnot hmotností celé rostliny. Z průběhu změn hmotností klasů u obou silážních hybridů je vidět postupný nárůst, zatímco u zrnového hybridu je patrný nárůst hmotnosti z 2,02 kg na 3,41 kg v daném období. O KVALITĚ SILÁŽE ROZHODUJE PŘEDEVŠÍM TERMÍN SKLIZNĚ. Pojďme se podívat na využitelnost energie z kukuřice. Současným cílem není zvyšování užitkovosti za každou cenu, ale její stabilizace při snižování nákladů na chov. Přestává boj za co nejvyšší užitkovost, soutěž o prvenství v žebříčku chovatelů, ale začíná boj o ekonomickou efektivnost. Kuku- Změny hmotností celé rostliny silážních hybridů v porovnání na zrnový hybrid Změny hmotností klasů silážních hybridů v porovnání na zrnový hybrid 10,5 Hmotnost celé rostliny 4 Hmotnost klasů 10 ks/kg 10 9,5 3, ,5 2,5 8 7, Termín sběru 1, Termín sběru SY Mascotte NK Silotop H zrno SY Mascotte NK Silotop H zrno 4 syninfo 9 10 / 12

5 Změny obsahu NEL hybridů tabulkový a skutečný Výnos suché hmoty a sušina FAO , 2009/2010 6,8 NEL 108 Výnos suché hmoty rel. % 6,7 106 SY Kairo 6, ,5 t/ha 6, , , ,3 t/ha 6, SY Mascotte tab. NK Silotop tab. H zrno tab. SY Mascotte akt. NK Silotop akt. H zrno akt. Termín sběru ,5 % 34 % Obsah sušiny rel. % 36 % řičná siláž má vysoký obsah energie ve formě nestrukturální (cukry, škrob) a strukturální (vláknina). Největší podíl využitelné energie sice tvoří škrob, ale kvalita vlákniny zásadním způsobem ovlivňuje příjem sušiny zvířaty. Při zvyšování dávek škrobu v krmné dávce dochází u zvířat ke zdravotním problémům s následným snižováním užitkovosti. Proto je snaha vyrábět vlákninu s vyšší stravitelností, abychom postupně snižovali potřebu škrobu a podíl energie vlákniny se v krmné dávce zvyšoval. Odborná veřejnost ale považuje u kukuřičné siláže škrob za hlavní zdroj energie. Agronomové vybírají kukuřici podle velikosti palice, resp. podílu zrna, a podle jistoty výnosu. Zapomínají, že zrnové hybridy obsahují vlákninu s nízkou stravitelností, čímž nepřímo snižují příjem sušiny a nutí zařazovat koncentrovaná krmiva do krmné dávky. Kukuřičnou siláž vyrábíme pro dojnice, a tak by se kvalitativní ukazatele měly řídit podle jejich požadavků. Při výživě dojnic je třeba rozlišovat kvalitu krmiv podle úrovně užitkovosti. Jiná kvalita musí být pro užitkovost 4500 l na dojnici a rok (průměrná užitkovost v roce 1989) a jiná pro vysokoprodukční dojnice (užitkovost nad l na dojnici a rok v současnosti okolo 7,5 % dojnic). Pokud nebudeme hodnotit kvalitu krmiv podle potřeby dojnic, nebude chov efektivní. Ve vědeckých publikacích bylo prokázáno (Barrier Yvese, 1992), že i při vysokém obsahu škrobu lze dosáhnout siláže o různé koncentraci energie. Toto zjištění požaduje zcela jiný přístup k hodnocení kukuřice jako zdroje energie ve výživě dojnic. VYROBÍME-LI KUKUŘIČNOU SILÁŽ S VYŠŠÍ STRAVITELNOSTÍ VLÁKNINY, ZVÝŠÍME PŘÍJEM SUŠINY DOJNICEMI. A co stravitelnost vlákniny? Hodnocení stravitelnosti vlákniny není v současnosti běžnou laboratorní metodou a používání tabulkových hodnot značně zkresluje její skutečnou variabilitu. Hodnocení obsahu energie NEL je v praxi vypočteno na základě obsahu živin (N-látky, tuk, vláknina a BNLV) a jejich stravitelnosti. Součástí běžné analýzy je stanovení obsahu organických živin, ke kterým se přiřadí tabulkové hodnoty stravitelnosti. Výnos suché hmoty versus výnos energie (rel. %, 2009/2010) Výnos metanu z ha/m Výnos suché hmoty rel. % 7000 Výnos metanu z ha/m SY Kairo % SY Kairo lídr ve výnosu suché hmoty a energie Výnos energie rel. % 4000 SY Kairo Kontrolní hybridy Výsledky Bavorsko, 2010, tři termíny sběru celé rostliny, Syngenta syninfo 9 10 / 12 5

6 KUKUŘICE Výsledky registračních odrůdových pokusů ÚKSÚZ ,0 24, ,5 23 Výnos suché hmoty t/ha Beautiful 22,5 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 Výnos zelené hmoty t/ha NEL způsobuje zvyšování obsahu škrobu, resp. BNLV (BNLV obsahuje škrob), protože stravitelnost se nemění. Naproti tomu, pokud k výpočtu NEL použijeme aktuální stanovenou stravitelnost vlákniny, potom jsou z grafu zřejmé výrazné změny v obsahu NEL. Podle zjištěných hodnot vidíme, že obsah energie postupně stoupá od do (z 6,38 na 6,52 NEL) a následně obsah energie postupně klesá až na 6,35 NEL. PŘI VÝŽIVĚ DOJNIC JE TŘEBA ROZLIŠOVAT KVALITU KRMIV PODLE ÚROVNĚ UŽITKOVOSTI. Stravitelnost N-látek, tuku a BNLV mají u kukuřičné siláži nízkou variabilitu, tabulkové hodnoty tedy výslednou hodnotu NEL ovlivňují minimálně. Naproti tomu stravitelnost vlákniny se pohybuje v rozmezí %. Největší problém provozních laboratoří je v tom, že nemají k dispozici aktuální stravitelnost vlákniny dané siláže, protože se stravitelnost běžně nestanovuje. Proto se používá stravitelnost tabulková s hodnotou 69 %. Výsledkem je vysoká hodnota NEL, která však není skutečná. Takový výsledek však v praxi nemá význam, protože stanovená, resp. vypočtená, hodnota je většinou nadhodnocena a neodpovídá skutečnosti. Výsledkem je skutečnost, že poradci pro výživu tyto hodnoty přestali počítat a v praxi pro chovatele je doklad, že siláž obsahuje vysokou koncentraci energie. KVALITA VLÁKNINY ZÁSADNĚ OVLIVŇUJE PŘÍJEM SUŠINY ZVÍŘATY. Dokladem toho je graf, který ukazuje změny obsahu NEL u hybridů v závislosti na použitých koeficientech stravitelnosti vlákniny. Hodnoty NEL vypočítané podle běžně používané tabulkové stravitelnosti vlákniny (69 %) se postupně zvyšují z hodnoty 6,66 až 6,71 NEL. Postupné zvyšování hodnoty Další studie vztahů mezi jednotlivými sledovanými ukazateli a koncentrací energie vyjádřenou výpočtem NEL uvádí hodnoty korelačních koeficientů u uvedených ukazatelů. Zjištěné závislosti ukazují, že na koncentraci energie má mírně negativní vliv výnos kukuřice (r 2 = 0,25). Pozitivní vliv na koncentraci energie má sice obsah škrobu, ale zjištěná hodnota korelace je velmi nízká (r 2 = 0,36). Největší vliv na koncentraci energie kukuřice má stravitelnost vlákniny, resp. NDF (r 2 = 0,56). Zjištěné korelační koeficienty ukazují na nutnost hodnocení hybridů kukuřice a kukuřičné siláže na základě stravitelnosti vlákniny, resp. NDF. HYBRIDY KUKUŘICE JE NUTNÉ HODNOTIT NA ZÁKLADĚ STRAVITELNOSTI VLÁKNINY, RESP. NDF. Naskýtá se další otázka. Jaký hybrid vybrat? Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutné v hodnocení hybridů kukuřice a siláže z kukuřice udělat radikální změny, protože v opačném případě nedosáhneme zvýšení užitkovosti a zlevnění produkce mléka. Platí to zvláště ve výživě vysokoprodukčních dojnic, které mají omezenou kapacitu bachoru vzhledem ke spotřebě sušiny. U kukuřice na siláž vyšší koncentraci energie nezajistíme jen zvyšováním obsahu škrobu (zrnové hybridy mají vyšší podíl zrna, ale nižší stravitelnost vlákniny), ale hlavně výběrem hybridů s vyšší stravitelností vlákniny. Škrob lze dojnicím dotovat jako jadrné krmivo podle potřeby, avšak pokud vyrobíme siláž s nízkou stravitelností vlákniny, takovou siláží musíme krmit celý rok a čekat na novou sklizeň. Proto je u kukuřičné siláže třeba hodnotit kromě obsahu škrobu hlavně kvalitu vlákniny (NDF) vyjádřenou její stravitelností. Z tohoto důvodu jsou opodstatněná sledování změn kvalitativních ukazatelů u jednotlivých hybridů. Je důležité sledovat nejen kvantitativní ukazatele, ale hlavně kvalitativní ukazatele, které výrazně ovlivní výživnou hodnotu vyrobené kukuřičné siláže. Hlavním požadavkem je získat siláž s vysokou koncentrací energie, hlavně ve formě stravitelné vlákniny, resp. NDF. V poslední době je důležité vlákninu hodnotit jako NDF, protože tato hodnota udává celkový obsah vlákniny. Hrubá vláknina reprezentuje jen část vlákniny obsažené v kukuřici bez hemicelulózy. Hlavním požadavkem při stanovení 6 syninfo 9 10 / 12

7 energetické hodnoty kukuřičné siláže je tedy pracovat s aktuální hodnotou stravitelné vlákniny, resp. NDF, což vyžaduje zavést toto stanovení do všech pracovišť zabývající se hodnocením krmiv. NOVÉ PRODUKTY OD FIRMY SYNGENTA PŘINÁŠEJÍ EKONOMICKÝ EFEKT A UŽITEK. A co nové produkty společnosti Syngenta přinášejí pro pěstitele kukuřice pro následující obchodní sezónu? Jsou to dva špičkové produkty určené k výrobě kvalitní a vysoce energetické silážní hmoty a také pro vysokou produkci metanu pro bioplynové stanice. SY Kairo (FAO 240) n vysoce výkonný pro maximální produkci suché hmoty a energie n první třída ve stravitelnosti a více mléka ze základního krmiva n vícenásobně otestovaná krmná kvalita n optimum pro výživu dojnic a bioplynové stanice s vysokým podílem kukuřice n SY Kairo je ceněno pro svou kvalitu a výnos Beautiful (FAO 270) n vyšší až vysoký výnos suché hmoty n široké spektrum půdních podmínek n univerzální pro kvalitní siláž i bioplynové stanice n jistý výnos ve své ranostní skupině syninfo 9 10 / 12 7

8 8 syninfo 1 2 / 12

9 KUKUŘICE BÁZLIVEC KUKUŘIČNÝ JE KARANTÉNNÍ ŠKŮDCE Ing. Vojtěch Štolpa Syngenta Czech and Slovakia Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera, subsp. virgifera) je brouk z čeledi mandelinkovití, který způsobuje významné hospodářské škody na porostech kukuřice. Patří k nejvýznamnějším hmyzím škůdcům zavlečeným v posledních padesáti letech do Evropy. V České republice je veden jako škůdce karanténní. Bázlivec kukuřičný samička vlevo, sameček vpravo První výskyt tohoto škůdce v Evropě byl zaznamenán roku 1992 v blízkosti letiště v Bělehradu v Srbsku, kam byl zavlečen ze Severní Ameriky. Odtud se intenzivně rozšířil kontinentem do Maďarska, Chorvatska, Rumunska, Itálie, Bulharska atd. Do České republiky pronikl v roce 2002 na jižní Moravu (do okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště). V závislosti na vzdušných proudech mohou překonat vzdálenost až 300 km, a proto jsou schopni rychlého šíření. Imágo je 4 7 mm dlouhé, žlutozeleného zbarvení s černými podélnými pruhy na krovkách. Krovky samečků jsou téměř celé tmavé (černé), žlutě zbarvené zůstávají pouze jejich konce. Tykadla mají delší než samičky (přibližně délky těla), konec zadečku má tupější zakončení. Samičky jsou větší než samečci, mají krovky s třemi černými podélnými pruhy, kratší tykadla a odlišný tvar zakončení zadečku, který vyčnívá na konci krovek. Vajíčka jsou světle krémové barvy, dlouhá asi 0,6 mm a široká 0,4 mm. Larvy jsou protáhlé, bílé s tmavší hlavou. Po vylíhnutí jsou jen 1,2 mm dlouhé, v posledním instaru je jejich velikost mm. Kukla je volná, bílé barvy. Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce bázlivce kukuřičného je kukuřice. Škodí larvy i dospělci. Larvy se mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se živí také na rostlinách z čeledí Poaceae, Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae. K hlavnímu šíření dochází především v místech, kde se opakovaně pěstuje kukuřice po kukuřici. Pro vývoj larev je nejvhodnější dostatečně provzdušněná středně těžká půda HLAVNÍ HOSTITELSKOU ROSTLINOU PRO LARVY I DOSPĚLCE BÁZLIVCE KUKUŘIČNÉHO JE KUKUŘICE. V našich podmínkách jde o hmyz jednogenerační. K oplodnění dochází v červenci nebo srpnu. Samička klade už po 7 10 dnech od oplodnění do půdy (do hloubky asi cm) až 1000 vajíček (obvykle ale kolem 400). Vajíčka přezimují a larvy se líhnou od poloviny května do poloviny června. Larvální vývoj trvá v závislosti na teplotě jeden až dva měsíce (71 dnů při teplotě 15 C a 27 dní při teplotě 29 C). Těsně pod povrchem půdy se larvy zakuklí a po 5 10 dnech se líhnou dospělci. Ti mají výrazné letové schopnosti. syninfo 9 10 / 12 9

10 KUKUŘICE s drobnou hrudkovitou strukturou. Pro svůj pohyb využívají půdní póry a dostatečnou vlhkost půdy. V období sucha je zejména v písčité půdě mortalita larev vysoká. Také drobné a ostré částice půdního skeletu zvyšují mortalitu larev vzhledem k jejich mechanickému poškození. I těžká jílovitá půda omezuje pohyb larev za potravou, a tím negativně ovlivňuje jejich další vývoj. BROUCI BÁZLIVCE KUKUŘIČNÉHO MAJÍ VÝRAZNÉ LETOVÉ SCHOPNOSTI. Vylíhlé larvy mají omezený čas k nalezení vhodné potravy, jsou přitahovány oxidem uhličitým, který produkují kořeny kukuřice. Nejdříve ožírají jemné kořenové vlášení, později se pouštějí i do větších kořenů. Starší larvy poškozují kořeny až po bazální uzel. Při 50% poškození kořenového systému rostliny poléhají. Rostliny nemají dostatek živin, dochází k redukci vody, zaostávají v růstu, snižuje se výnos, mění výživný obsah zrna. Kukuřice zasychá. Po výraznějších dešťových srážkách kořeny částečně regenerují, díky čemuž se rostliny vzpřímí a ohnuté stonky připomínají husí krky. Míru poškození kořene hodnotí IOWA stupnice. Předpokládá se, že už průměrné poškození kořenu 2,5 3 stupně způsobuje významné ekonomické škody na výnosech. Dospělci se v menší míře živí listy kukuřice, ale hlavní škodlivost spočívá v ožírání blizen kukuřice, takže mohou způsobit hluchost palice. Zničení úrody může být až stoprocentní. Následek poškození žírem dospělců bázlivce kukuřičného Proti dospělcům můžeme využít dva odlišné způsoby monitoringu. První z nich je sledování početního stavu dospělců na klas, a to v době před květem a v průběhu kvetení. Odpočty provádíme na pěti různých místech v porostu na deseti, po sobě jdoucích rostlinách. Ochrana se provádí při zjištění 3 6 dospělců na jeden klas před kvetením nebo v průběhu kvetení u kukuřice na osivo nebo devět a více dospělců u kukuřice na zrno. Při nižším výskytu se ochrana neprovádí. PROTI DOSPĚLCŮM BÁZLIVCE MŮŽEME VYUŽÍT DVA ODLIŠNÉ ZPŮSOBY MONITORINGU. Husí krky příznaky poškození kukuřice bázlivcem kukuřičným Ve druhém případě jde o redukci populační hustoty bázlivce kukuřičného z důvodu potřeby pěstování kukuřice po kukuřici v následujícím roce. Zjišťuje se počet dospělců na jeden feromonový lapák v období od počátku kvetení do poloviny srpna. Indikace ochrany je od 35 a více dospělců v průměru na jeden lapák za 14 dnů. Současně takový výskyt brouků představuje riziko vyšších výnosových ztrát u kukuřice pěstované na stejném pozemku v následujícím roce. Pokud se v daném roce neprovede ošetření proti dospělcům, v roce následujícím je pak nutné počítat s chemickou ochranou kukuřice proti larvám. Potvrzují to zkušenosti od našich sousedů v Maďarsku a Slovensku, kde se aplikace insekticidů proti larvám bázlivce stala běžnou praxí. 10 syninfo 9 10 / 12

11 Společnost Syngenta má v současné době komplexní insekticidní řešení. Pro foliární aplikaci proti dospělcům bázlivce kukuřičného má insekticid Karate se Zeon technologií 5 CS. Pro preventivní ochranu kořenového systému kukuřice před larvami doporučuje moření osiva přípravkem Cruiser 350 FS. Účinná látka thiamethoxam má širokospektrální insekticidní účinek s reziduálním působením. Má systémový účinek přes kořenový systém (je rozváděn po celé rostlině, tudíž působí i na škůdce poškozující rostliny přes listy) a působí jako kontaktní a požerový jed nejen proti larvám bázlivce, ale i kovaříků (drátovců). Je nutné ale dodat, že přípravek Cruiser 350 FS působí pouze při mírném napadení pozemku larvami bázlivce (do 3. stupně IOWA stupnice poškození monitorovaném v předcházejím roce pěstování kukuřice). SPOLEČNOST SYNGENTA MÁ PROTI BÁZLIVCI KUKUŘIČNÉMU KOMPLEXNÍ INSEKTICIDNÍ ŘEŠENÍ. V případě silnějšího tlaku larev bázlivce nebo při monokulturním pěstování kukuřice doporučuje použití přípravku Force 1.5 G současně se setím. Jaké jsou přednosti přípravku Force 1.5 G, kdy a jak se aplikuje? Force 1.5 G je granulovaný půdní insekticid, který obsahuje účinnou látku syntetický pyretroid tefluthrin (15 g/kg). Tefluthrin je účinná látka s nejlepším přechodem z pevné do plynné fáze půdy, tj. vytváří v kořenové oblasti plynnou ochrannou zónu. Škůdce hubí jako dýchací, dotykový a požerový IOWA stupnice pro hodnocení poškození kořenů kukuřice larvami bázlivce jed. Výpary této účinné látky prostupují půdou a dostávají se do kutikul hmyzu, kde narušují nervovou soustavu. Postižený jedinec přestává přijímat potravu a hyne. Registrovaná dávka je 93,3 g přípravku/100 m řádku (12,4 kg/ha při rozteči řádků 75 cm, 13,3 kg/ha při rozteči 70 cm). Aplikuje se při setí kukuřice přímo do řádků speciálními aplikátory. V půdě nezanechává rezidua, a proto nemá žádná omezení pro následné nebo náhradní plodiny. O vynikající účinnosti přípravku Force 1.5 G se už přesvědčili pěstitelé kukuřice na Slovensku a v Maďarsku, kde se v běžném roce ošetřuje až 40 % ploch kukuřice. Force 1.5 G má také silné reziduální a repelentní působení proti širokému spektru půdních škůdců z řádu brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera) a motýlů (Lepidoptera). V neposlední řadě má Force 1.5 G také výrazný repelentní účinek proti ptákům, zejména bažantům, kteří mohou způsobit na kukuřičných porostech před a v průběhu vzcházení značné škody. syninfo 9 10 / 12 11

12 Bázlivci kukuřičnému nedá šanci Insekticid pro přímé použití v kukuřici Ochrana pozemků se silným výskytem bázlivce kukuřičného i drátovců Aplikace speciálními aplikátory do řádků při setí kukuřice 12 syninfo 9 10 / 12

13 ŘEPKA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. Syngenta Czech Letošní sezóna přinesla farmářům spoustu nečekaných překvapení a nutno říci, že především průběh počasí byl velmi nepříjemným zpestřením pro mnohé pěstitele. Zejména v oblasti jižní, jiho-východní a také střední Moravy způsobilo počasí problémy. PODZIM 2011 Průběh podzimních měsíců roku 2011 naznačoval, že i přes suché podmínky v některých částech České republiky by mohly být porosty ozimé řepky pro zimu dobře připraveny. Většinou byly dvakrát aplikovány regulátory růstu, protože řepka v teplém počasí poměrně značně přerůstala. Proto byly místy porosty dosti nevyrovnané. Optimálním řešením nejen pro tyto nevyrovnané porosty je přípravek Toprex (0,3 l/ha), který dokáže porost velmi dobře sjednotit a současně nemá negativní vliv na menší rostliny řepky. Pro ošetření řepky v období podzimu jsou od společnosti Syngenta dále k dispozici preemergentní herbicidy Brasan + Teridox či graminicid Fusilade Forte proti výdrolu (v dávce 2 l/ha i proti pýru plazivému) a insekticid Karate se Zeon technologií proti dřepčíkům. Životaschopnost ozimé řepky ošetřené na podzim přípravkem Toprex v porovnání s porosty řepky ošetřenými jinými regulátory růstu Životaschopnost (%) průměr v ČR Toprex 0,3 l/ha OPTIMÁLNÍM ŘEŠENÍM NEJEN PRO NEVYROVNANÉ POROSTY OZIMÉ ŘEPKY JE NA PODZIM TOPREX neregenerující slabé v dobrém stavu Asi málokdo pamatuje rekordní mrazy pod -40 C. V průběhu zimy 2011/12 byly téměř na většině území ČR zaznamenány mrazy alespoň -20 až -25 C. Pokud k této teplotě ještě přidáme absenci sněhové pokrývky v nižších polohách, je zřejmé, že porosty ozimů prošly v tomto období velmi náročnou zatěžkávací zkouškou zimovzdornosti. ZIMA 2011 Sucho způsobuje nerovnoměrné vzcházení, a tím i růst rostlin v prvních týdnech vývoje řepky Vlivem holomrazů uhynulo v porostech mnoho rostlin ozimé řepky (vpravo) syninfo 9 10 / 12 13

14 ŘEPKA Některé porosty, které zimu přežily, byly poznamenány mrazem Porosty přešly náročnou zatěžkávací zkouškou zimuvzdornosti POROSTY OZIMŮ PROŠLY V ZIMĚ 2011/12 ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKOU ZIMUVZDORNOSTI. Společnost Syngenta si nechala v Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži provést testy životaschopnosti 14 vzorků ozimé řepky (z celé ČR), která byla na podzim ošetřena Toprexem v dávce 0,3 l/ha. Výsledky byly porovnány s porosty řepky ošetřené jinými regulátory růstu (shrnuto v grafu). Mnohem více než v předchozích sezónách tak byly na polích vidět rozdíly mezi jednotlivými odrůdami ozimů a také vliv agrotechniky (především termínu setí) a v neposlední řadě i správně zvolená regulace růstu v podzimních měsících. Mnoho porostů sice vizuálně vypadalo, že by mohly zimu přežít, ale s postupujícími jarními dny, které byly téměř beze srážek, se plochy vymrzlých ozimů ještě více rozšířily. Nepomohlo ani jarní přihnojení, protože hnojivo kvůli suchu zůstalo nerozpuštěno na povrchu půdy. Celkové zaorávky porostů ozimé řepky nakonec sice činily max. 5 % ploch, avšak i některé porosty, které zimu přežily, byly mrazem poznamenány. Tento fakt se také projevil na výnosu. Jarní mrazíky způsobily deformaci stonku řepky Častý problém nevratné poškození kořenového krčku Častým problémem bylo letos na jaře u některých přeživších porostů ozimé řepky nevratné poškození centrální části kořenového krčku. Rostliny tudíž obrůstaly zejména bočními větvemi, a proto ještě více vzrostl význam jarní aplikace regulátorů/fungicidů pro navětvení. Znovu tedy přišel čas Toprexu (v dávce 0,5 l/ha), jehož vliv na lepší příjem živin a vody v sušších podmínkách v kombinaci s lepším navětvením, sníženým poléháním aj. měl nesporný a výrazně pozitivní vliv na zdravé i po zimě oslabené porosty ozimé řepky. Jako důkaz tohoto tvrzení se zmiňuji o pokusech SPZO, v nichž Syngenta Technologie ošetření řepky (Toprex 0,3 l/ha na podzim, Toprex 0,5 l/ha na jaře a Amistar Xtra 1,0 l/ha proti hlízence do květu) již tři roky po sobě obsadila první místo v hodnocení ekonomického přínosu při pěstování ozimé řepky. JARO syninfo 9 10 / 12

15 Rostliny obrůstaly zejména bočními větvemi Vzhledem k vyšším teplotám se vyskytli i škůdci Zmíněný Amistar Xtra byl v tomto roce velmi používaným fungicidem, a to nejen z důvodu jeho výborné účinnosti na hlízenku, ale také díky tomu, že jako jediný fungicid na trhu vykazuje vedlejší účinnost proti plísni zelné, jež byla loni příčinou nemalých ztrát. LETOS NA JAŘE ZNOVU PŘIŠEL ČAS PRO APLIKACI TOPREXU. Dalšími komplikacemi v průběhu jarního období byly mrazíky. Způsobily deformaci hlavního stonku řepky. Rostliny tak byly značně zbržděny v růstu a energie, která byla vynaložena na regeneraci, pak následně negativně ovlivnila výnosy. Vzhledem k vyšším teplotám a suchu v prakticky celém jarním období také došlo k mnohem výraznějšímu výskytu škůdců řepky, zejména krytonosců. Jejich výskyt byl proti loňskému roku mnohonásobně vyšší. Výjimkou tak nebyly ani čtyři ošetření insekticidy během celé sezóny. A to nejen proti krytonoscům, ale také blýskáčku řepkovému (v letošním roce novinka insekticid Plenum) a bejlomorce. Vhodně zvolená technologie pěstování ozimé řepky založená na kvalitních přípravcích a přihnojení nakonec v průměru celé České republiky vedla k lehkému nárůstu produkce této plodiny. Podle ČSÚ zvýšení + 2,5 % bylo způsobeno také nárůstem ploch ozimé řepky asi o 7,5 % na rekordních 401 tis. ha, přičemž průměrný výnos klesl asi o 4,6 % na 2,67 t/ha. Přesto však se dá tento výsledek vzhledem k průběhu zimy a jara považovat za velmi dobrý. VHODNĚ ZVOLENÁ TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ OZIMÉ ŘEPKY ZALOŽENÁ NA KVALITNÍCH PŘÍPRAVCÍCH VEDE K DOBRÝM VÝSLEDKŮM. Věříme tedy, že pěstitelé, kteří používají přípravky od společnosti Syngenta, byli spokojení s jejich účinkem. Za tým pracovníků Syngenty přejeme všem do nadcházející sezóny mnoho úspěchů nejen pěstitelských, ale i osobních. SHRNUTÍ syninfo 9 10 / 12 15

16 Zdravý porost na konci zimy Jediné fungicidní mořidlo na trhu registrované proti sněti zakrslé (Tilletia controversa), navíc se 100% účinností! Nejširší registrované spektrum fungicidního účinku na trhu Jedinečný účinek proti plísni sněžné (Microdochium nivale) a fuzariózám (Fusarium spp.) 16 syninfo 9 10 / 12

17 INFORMUJEME POLNÍ DEN MENDELAGRO 2012 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. Syngenta Czech Na den 14. června 2012 byl naplánován již tradiční polní den na půdě Polní pokusné stanice brněnské Mendelovy univerzity v Žabčicích, avšak jeho průběh byl zejména vzhledem k nepřízni počasí výrazně odlišný proti předchozím ročníkům. Přestože v průběhu celého jara panovalo extrémně suché počasí, právě před konáním polního dne přišlo nadměrné množství srážek, které prakticky znemožnilo vstup na pokusné plochy. Tak bylo veškeré zázemí pořadateli přesunuto asi o 1 km směrem k obci Žabčice na rozlehlé dlážděné parkoviště místního koupaliště. V průběhu dne již začala půda na pokusných plochách vysychat. Bylo tedy alespoň částečně možné prohlédnout si přichystané pokusy. Stejně jako vloni se polního dne zúčastnilo přibližně 600 návštěvníků z řad agronomů, firem, akademiků, státních institucí aj. Společnost Syngenta měla pro příležitost polního dne přichystány ukázky pokusů s ošetřením kukuřice herbicidy (preemergentně aplikované přípravky Gardoprim Plus Gold a Lumax, e-post aplikace Lumax + AtPlus 463 a také dvě varianty postemergentního řešení v podobě novinky 2012 přípravku Elumis a balíčku přípravků Callisto + Milagro). Dále byla k vidění ošetření ozimé pšenice přípravky Lintur 70 WG a Amistar Xtra, jarního ječmene přípravky Archer Turbo a Axial Plus, pelušky a hrachu přípravky Boxer + Dual Gold a další. V rámci pokusných ploch se mohli účastníci setkat s odrůdami společnosti Syngenta, a to zejména u plodin, jako jsou kukuřice, slunečnice, čirok a také cukrová řepa. Podrobná prezentace a ukázky těchto odrůd proběhly v září, kdy se na téže lokalitě uskutečnila akce Slunečník 2012 (informace v jiném článku v tomto čísle Syninfa). Pořadatelé věří, že nepřízeň počasí neodradí návštevníky ani v příštím roce. Doufají, že tzv. mokrá varianta nebude v roce 2013 za potřebí. Přátelské setkání návštěvníků se zástupci Syngenty Za tým Syngenty děkujeme všem účastníkům polního dne, že poctili svou návštěvou i náš stan. Věříme, že toto setkání bylo pro vás přínosné a příjemné. Zároveň se těšíme na další shledání a spolupráci v rámci nadcházejících zemědělských akcí i každodenního polního provozu. Odrůda NK Oktava v odrůdových pokusech Extrémní sucha se letos projevila i na porostech (ilustrační foto) syninfo 9 10 / 12 17

18 INFORMUJEME NEČEKANÝ ZÁŽITEK JSME NESLIBOVALI JENOM NA POZVÁNCE, ANEB 2x NA SLUNEČNÍKU Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. a Mgr. Dana Škarítková Syngenta Czech Polní den Slunečník již má své místo v podzimním kalendáři agronomů na Moravě. Letos se uskutečnil nejen v Žabčicích, ale také v Žlunicích (okres Jičín), přičemž se střílelo z děl, skákalo z letadla, rinčely zbraně a někdo si i zalítal. Nevěříte? Podívejte se spolu s námi na fotoreportáž. Stejně jako v předešlých letech se polní den v Žabčicích těšil hojné účasti návštěvníků ze všech koutů Moravy i Čech. Proti loňskému roku, kdy Slunečník navštívilo přibližně 230 účastníků, se jich v letošním roce přijelo podívat 280, což nás velmi těší. Dokazuje to stoupající zájem pěstitelů o informace a nové i současné produkty společnosti Syngenta. Pro letošní rok si pořadatelé přichystali přehlídku širokého portfolia odrůd (včetně novinek) kukuřice, slunečnice, čiroku a směsky kvetoucích rostlin pro včely Společnost Syngenta rovněž (již tradičně) zařadila do přehlídky odrůdu čiroku Sucrosorgho 506. Z portfolia hybridů kukuřice byly představeny novinky SY Kairo, SY Beautiful a SY Nickel a dále tradiční hybridy NK Lucius, NK Thermo, NK Octet, NK Olympic, SY Ondina, SY Novatop, NK Silotop a SY Mascotte. 18 syninfo 9 10 / 12

19 V rámci variant ošetření kukuřice herbicidy byly k vidění všechny systémy ošetření podle termínu aplikace, tzn. preemergentní ošetření přípravky Gardoprim Plus Gold a Lumax, časně postemergentní zásah zvýhodněným balíčkem Lumax + AtPlus Pack a také postemergentní ošetření novinkou roku 2012, a to přípravkem Elumis, a také dalším zvýhodněným balíčkem Callisto Extra Pack. K dispozici byly aktuální informace k problematice šíření bázlivce kukuřičného, včetně možností jeho regulace pomocí technologie založené na přípravcích od společnosti Syngenta (této problematice je věnován samostatný článek). Na pokusných parcelách bylo možné shlédnout i účinnost přípravků Boxer + Dual Gold v odrůdovém pokusu slunečnice. Odborné prezentace s výkladem byly doplněny pestrým doprovodným programem, který byl pro letošní rok vyladěn do stylu středověku. O pozornost návštěvníků se starala skupina středověkých šermířů, následovala ukázka gotických střelných zbraní a také střelba z děla. Tuto příjemnou atmosféru doplnila možnost ochutnání typického kotlíkového guláše a dalšího bohatého občerstvení. V neposlední řadě přilákala návštěvníky tombola, ve které se soutěžilo například o soudek slivovice, kus pravé italské šunky či celé prase. syninfo 9 10 / 12 19

20 INFORMUJEME Jak se zdá, poslední letošní skutečně tropické počasí nám dalo definitivní sbohem na polním dni Slunečník ve Žlunicích. Prohlídka pokusných parcel i zajímavý program tak ve spojení s kouzelným počasím daly pomyslnou tečku za sezónou A i když termín 11. září důvěru v létání příliš nevzbuzoval, nenechali jste se odradit a prohlídku polí nejen ze země ale i ze vzduchu absolvovala velká část účastníků. Inu, velké překvapení a nečekaný zážitek jsme neslibovali jenom na pozvánce. Pokusnými parcelami naše zákazníky nejprve provedl Ing. Alois Jirsák, CSc. Představil nejen novinky v osivech cukrové řepy, ale také insekticidní mořidla, která jsou důležitými pomocníky při jejím rentabilním pěstování. Mohli jste si také poslechnout, jak vidí odborník vývoj cukrovky nejen v Čechách ale i v Evropě. O hybridech slunečnice mluvila Ing. Helena Bochová. Představila slunečnici pěstovanou nejen ve standardní technologii ale také IMI slunečnici, jež je rovněž součástí portfolia naší společnosti. Do Clearfield technologie patří hybridy NK Tristan a NK Neoma. Novinky v kukuřičném portfoliu, jakož i stálice představil Ing. Miloslav Macháček. Pro osev 2013 nabízíme dva nové silážní hybridy Beautiful a SY Kairo. Letošní rok kromě sucha přinesl i jiné, nepříjemné překvapení negativně ovlivňující výnos kukuřice. Byl to bázlivec kukuřičný, který decimoval porosty kukuřice královny polí v moravské části naší republiky. Syngenta zná způsob, jak ochránit kukuřici před nálety tohoto škůdce: Force 1.5 G je prověřený u sousedů na Slovensku i v Maďarsku. Mechanismus působení a zkušenosti s použitím prezentoval Ing. Stano Rajtár. Absolutní novinkou je projekt Operational Pollinator, který představil v Žabčicích i Žlunicích Ing. Rastislav Tirscher. Zamezit úhynu opylovačů a zároveň zvýšit výnosy i to je výzva, které jsme se rozhodli čelit nabídkou kvetoucích rostlin, určenou pro vaše pole. Prohlídku uzavřela řepka olejka a Ing. Petr Vecek, který mluvil o novinkách v osivech, ale také o podzimním ošetření přípravkem Toprex. Ten svoji účinnost prokázal i v tak náročné sezóně, jakou byla , kdy řepka musela bojovat se suchem i holomrazy. 20 syninfo 9 10 / 12

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Do nového roku s úspěchem

Do nového roku s úspěchem Brambory jsou v našem jídelníčku již dvě stovky let Strany 20 21 Výzkum produkce biomasy z čiroku v podmínkách ČR Strany 24 25 Kypr: Snaha o vliv na finanční rámec EU v období 2014 2020 Strana 37 MIMOŘÁDNÁ

Více

Ekologické zemědělství bez mýtů

Ekologické zemědělství bez mýtů Ekologické zemědělství bez mýtů Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jiří Urban OLOMOUC 2011 Předmluva Rozšíření ekologického zemědělství na více než 10 % z

Více

Nebojte se. éček E 322 E 570. E 330 E 300 E 440 E 160a. (str. 8) Ministr rád špagety Soutěž školních jídelen. Testy: Vaječné likéry.

Nebojte se. éček E 322 E 570. E 330 E 300 E 440 E 160a. (str. 8) Ministr rád špagety Soutěž školních jídelen. Testy: Vaječné likéry. PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY SezNAMTe Se strana 24 S VÝROBKY KLASA VÁNOČNÍ TABULE PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL Nebojte se 12/11 PROSINEC 2011 cena 29 Kč éček (str. 8) E 322 E 570 E 330 E 300

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Revue BIOSTYL 22. - 24. 5. 2009 POTRAVINÁŘSKÁ 1/2009. Přihlašte se na největší veletrh z oboru v ČR. www.biostyl.cz

Revue BIOSTYL 22. - 24. 5. 2009 POTRAVINÁŘSKÁ 1/2009. Přihlašte se na největší veletrh z oboru v ČR. www.biostyl.cz Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2009 BIOSTYL 4. VELETRH ZDRAVÉ VÝŽIVY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 4 th HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE TRADE FAIR 22. -

Více

Jaká bude letošní sklizeň?

Jaká bude letošní sklizeň? Regionální potravina na agrosalonu Země živitelka Strana 12 Není bio jako bio aneb Podpora biopotravin Strana 28 Pro čerstvé mléko k hospodářům s bandaskou Příloha, strana X Informační noviny Agrární komory

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2011 PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ Z dispečinku odcházejí na zasloužený odpočinek hned dva dispečeři Josef Drbal a Miloslav Černý. strana 2 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ

Více