KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA"

Transkript

1 září říjen 2012 měsíčník společnosti Syngenta KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 ŠKODLIVÉ ORGANISMY ROSTLIN OHROŽUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU POTRAVIN SLUNEČNÍK 2012

2 Spolu jsme silnější jedna Syngenta 2 syninfo 6 / 12

3 EDITORIAL OPÄŤ VÄČŠÍ ZÁUJEM O SYNGENTU Ing. Rastislav Tirscher Syngenta Czech and Slovakia Už v prvej vete môjho príspevku by sme sa vám chceli poďakovať. Pýtate sa prečo, komu a začo? Radi by sme sa poďakovali všetkým tým, ktorí sa zúčastnili našich poľných dní v tomto roku a to nielen tých jarných, ktoré sa konali v júni v Žlunicích, Břilicích, Smilkově či Branišovicích, ale aj návštevníkom tradičného jesenného Slunečníku v Žabčicích a Žlunicích. Veľmi nás potešilo, že váš záujem opäť vzrástol, čoho dôkazom bol vyšší počet účastníkov na prehliadkach našich technológií, noviniek a odporúčaní. Snažili sme sa vám nielen ukázať čo najlepšie pripravené porasty kukuríc, slnečníc, repky, ale aj repy a obilnín, vzájomne skombinovaných v ponuke našich osív a prípravkov na ochranu rastlín. V tomto roku sme pripravili aj zaujímavé sprievodné programy. Všetko sme organizovali tak, aby bolo zovšadiaľ cítiť nádych Jednej Syngenty, ktorej myšlienka vás sprevádzala po celý rok Zákazníci, ktorí sa zúčastnili jesenných poľných dní Slunečník so mnou budú určite súhlasiť, že stredovekí lukostrelci, delostrelci a šermiari v Žabčicích, či odvážni piloti a parašutisti v Žlunicích, nám pripravili zopár napínavých chvíľ. Či to boli burácajúce delá, stredoveké streľné zbrane, hučiace motory lietadiel alebo parašutisti s pestrofarebnými padákmi nad hlavami, určite sa bolo na čo pozerať. Viac sa o týchto akciách (vrátane foto - dokumentácie) môžete dozvedieť v príspevkoch jesenného Syninfa, ktoré držíte práve v ruke. Veríme, že každý z vás si tento rok našiel v našej ponuke niečo, čo ho zaujalo, potešilo alebo inšpirovalo, či už z odborného hľadiska alebo z kultúrneho programu. To, že mnohí z vás zostávali sedieť na svojich miestach aj dlho po vyhlásení víťazov bohatej tomboly svedčí o tom, že ste boli s nami spokojní, že ste sa prišli na naše akcie nielen niečo nového dozvedieť, ale aj oddýchnuť, porozprávať sa so svojimi kolegami, kamarátmi, nabrať nové sily do ďalších týždňov zvyšnej časti roka Už teraz vieme, že aj v budúcom roku pre vás pripravíme poľné dni plné noviniek, technológií, prekvapení a určite aj napínavých chvíľ. Rozhodne sa už teraz máte na čo tešiť. OBSAH ČÍSLA KUKUŘICE 4 Kvalita kukuřice na siláž a energetická hodnota 9 Bázlivec kukuřičný je karanténní škůdce ŘEPKA 13 Rozmary počasí a pěstování řepky v sezóně 2011/2012 INFORMUJEME 17 Polní den MendelAgro Nečekaný zážitek jsme neslibovali jenom na pozvánce, aneb 2x na Slunečníku 22 Polní den Branišovice 23 Škodlivé organismy rostlin ohrožující zajištění dostatku potravin REGIONÁLNÍ POTRAVINA 25 Chléb podmáslový Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 9 10 / 12 3

4 KUKUŘICE KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA Ing. Václav Jambor, NutriVet, s. r. o. Ing. Ivan Varečka, Syngenta Czech and Slovakia Kam kráčí kukuřice na siláž? Tato otázka nás při současné ekonomické situaci neustále zaměstnává a nutí k hledání možností, jak dosáhnout zvýšení produkce mléka bez zvyšování nákladů na jeho výrobu. Jednou z možností je výběr hybridů kukuřice na siláž podle stravitelnosti vlákniny bez dalších nákladů na výrobu siláže. Pokud vyrobíme kukuřičnou siláž, která má vyšší stravitelnost vlákniny, současně zvýšíme příjem sušiny dojnicemi. Následně při vyšším příjmu sušiny dojde nejen ke zvýšení užitkovosti, ale také ke snížení spotřeby jadrných krmiv a zlepšení zdravotního stavu dojnic. To vše se pozitivně odrazí v ekonomice výroby mléka. Díky tomu, že se kukuřice sklízí v období, kdy kromě zelené hmoty obsahuje také klas se zrnem, můžeme říci, že kukuřičná siláž je směsí dvou krmiv (zelené hmoty a klasu se zrnem) v různém podílu. Během růstu rostliny se mění podíl jednotlivých částí a jejich výživná kvalita, a tak o výsledné kvalitě siláže rozhoduje především termín sklizně. Podíl jednotlivých částí se mění v závislosti na genetickém základu (siláž versus zrno) a průběhu vegetace. Protože se jednotlivé hybridy chovají různě, je nutné znát, jak se mění během vegetace, abychom mohli stanovit optimální dobu jejich sklizně. Při dozrávání kukuřice se zvyšuje podíl klasu, resp. zrna, a to svádí k tomu, abychom čekali se sklizní na zvýšení podílu zrna. Oddálením sklizně pro zvýšení obsahu škrobu ovšem dochází také k postupné lignifikaci vlákniny ve zbytku rostliny a s tím spojeného snížení stravitelnosti vlákniny. Současně stoupá nebezpečí výskytu mykotoxinů v siláži vlivem vysoké sušiny. Testovali jsme dva silážní produkty firmy Syngenta a pro porovnání jeden hybrid zrnový. Z průběhu změn hmotností je patrné, že největší potenciál hmotnosti je u hybridu NK Silotop a potom klesá. Hybrid SY Mascotte vykazuje také klesající tendenci, ale ne tak rychlou jako hybrid NK Silotop. U zrnového hybridu H zrno jsme nezaznamenali zásadní změny průměrných hodnot hmotností celé rostliny. Z průběhu změn hmotností klasů u obou silážních hybridů je vidět postupný nárůst, zatímco u zrnového hybridu je patrný nárůst hmotnosti z 2,02 kg na 3,41 kg v daném období. O KVALITĚ SILÁŽE ROZHODUJE PŘEDEVŠÍM TERMÍN SKLIZNĚ. Pojďme se podívat na využitelnost energie z kukuřice. Současným cílem není zvyšování užitkovosti za každou cenu, ale její stabilizace při snižování nákladů na chov. Přestává boj za co nejvyšší užitkovost, soutěž o prvenství v žebříčku chovatelů, ale začíná boj o ekonomickou efektivnost. Kuku- Změny hmotností celé rostliny silážních hybridů v porovnání na zrnový hybrid Změny hmotností klasů silážních hybridů v porovnání na zrnový hybrid 10,5 Hmotnost celé rostliny 4 Hmotnost klasů 10 ks/kg 10 9,5 3, ,5 2,5 8 7, Termín sběru 1, Termín sběru SY Mascotte NK Silotop H zrno SY Mascotte NK Silotop H zrno 4 syninfo 9 10 / 12

5 Změny obsahu NEL hybridů tabulkový a skutečný Výnos suché hmoty a sušina FAO , 2009/2010 6,8 NEL 108 Výnos suché hmoty rel. % 6,7 106 SY Kairo 6, ,5 t/ha 6, , , ,3 t/ha 6, SY Mascotte tab. NK Silotop tab. H zrno tab. SY Mascotte akt. NK Silotop akt. H zrno akt. Termín sběru ,5 % 34 % Obsah sušiny rel. % 36 % řičná siláž má vysoký obsah energie ve formě nestrukturální (cukry, škrob) a strukturální (vláknina). Největší podíl využitelné energie sice tvoří škrob, ale kvalita vlákniny zásadním způsobem ovlivňuje příjem sušiny zvířaty. Při zvyšování dávek škrobu v krmné dávce dochází u zvířat ke zdravotním problémům s následným snižováním užitkovosti. Proto je snaha vyrábět vlákninu s vyšší stravitelností, abychom postupně snižovali potřebu škrobu a podíl energie vlákniny se v krmné dávce zvyšoval. Odborná veřejnost ale považuje u kukuřičné siláže škrob za hlavní zdroj energie. Agronomové vybírají kukuřici podle velikosti palice, resp. podílu zrna, a podle jistoty výnosu. Zapomínají, že zrnové hybridy obsahují vlákninu s nízkou stravitelností, čímž nepřímo snižují příjem sušiny a nutí zařazovat koncentrovaná krmiva do krmné dávky. Kukuřičnou siláž vyrábíme pro dojnice, a tak by se kvalitativní ukazatele měly řídit podle jejich požadavků. Při výživě dojnic je třeba rozlišovat kvalitu krmiv podle úrovně užitkovosti. Jiná kvalita musí být pro užitkovost 4500 l na dojnici a rok (průměrná užitkovost v roce 1989) a jiná pro vysokoprodukční dojnice (užitkovost nad l na dojnici a rok v současnosti okolo 7,5 % dojnic). Pokud nebudeme hodnotit kvalitu krmiv podle potřeby dojnic, nebude chov efektivní. Ve vědeckých publikacích bylo prokázáno (Barrier Yvese, 1992), že i při vysokém obsahu škrobu lze dosáhnout siláže o různé koncentraci energie. Toto zjištění požaduje zcela jiný přístup k hodnocení kukuřice jako zdroje energie ve výživě dojnic. VYROBÍME-LI KUKUŘIČNOU SILÁŽ S VYŠŠÍ STRAVITELNOSTÍ VLÁKNINY, ZVÝŠÍME PŘÍJEM SUŠINY DOJNICEMI. A co stravitelnost vlákniny? Hodnocení stravitelnosti vlákniny není v současnosti běžnou laboratorní metodou a používání tabulkových hodnot značně zkresluje její skutečnou variabilitu. Hodnocení obsahu energie NEL je v praxi vypočteno na základě obsahu živin (N-látky, tuk, vláknina a BNLV) a jejich stravitelnosti. Součástí běžné analýzy je stanovení obsahu organických živin, ke kterým se přiřadí tabulkové hodnoty stravitelnosti. Výnos suché hmoty versus výnos energie (rel. %, 2009/2010) Výnos metanu z ha/m Výnos suché hmoty rel. % 7000 Výnos metanu z ha/m SY Kairo % SY Kairo lídr ve výnosu suché hmoty a energie Výnos energie rel. % 4000 SY Kairo Kontrolní hybridy Výsledky Bavorsko, 2010, tři termíny sběru celé rostliny, Syngenta syninfo 9 10 / 12 5

6 KUKUŘICE Výsledky registračních odrůdových pokusů ÚKSÚZ ,0 24, ,5 23 Výnos suché hmoty t/ha Beautiful 22,5 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 Výnos zelené hmoty t/ha NEL způsobuje zvyšování obsahu škrobu, resp. BNLV (BNLV obsahuje škrob), protože stravitelnost se nemění. Naproti tomu, pokud k výpočtu NEL použijeme aktuální stanovenou stravitelnost vlákniny, potom jsou z grafu zřejmé výrazné změny v obsahu NEL. Podle zjištěných hodnot vidíme, že obsah energie postupně stoupá od do (z 6,38 na 6,52 NEL) a následně obsah energie postupně klesá až na 6,35 NEL. PŘI VÝŽIVĚ DOJNIC JE TŘEBA ROZLIŠOVAT KVALITU KRMIV PODLE ÚROVNĚ UŽITKOVOSTI. Stravitelnost N-látek, tuku a BNLV mají u kukuřičné siláži nízkou variabilitu, tabulkové hodnoty tedy výslednou hodnotu NEL ovlivňují minimálně. Naproti tomu stravitelnost vlákniny se pohybuje v rozmezí %. Největší problém provozních laboratoří je v tom, že nemají k dispozici aktuální stravitelnost vlákniny dané siláže, protože se stravitelnost běžně nestanovuje. Proto se používá stravitelnost tabulková s hodnotou 69 %. Výsledkem je vysoká hodnota NEL, která však není skutečná. Takový výsledek však v praxi nemá význam, protože stanovená, resp. vypočtená, hodnota je většinou nadhodnocena a neodpovídá skutečnosti. Výsledkem je skutečnost, že poradci pro výživu tyto hodnoty přestali počítat a v praxi pro chovatele je doklad, že siláž obsahuje vysokou koncentraci energie. KVALITA VLÁKNINY ZÁSADNĚ OVLIVŇUJE PŘÍJEM SUŠINY ZVÍŘATY. Dokladem toho je graf, který ukazuje změny obsahu NEL u hybridů v závislosti na použitých koeficientech stravitelnosti vlákniny. Hodnoty NEL vypočítané podle běžně používané tabulkové stravitelnosti vlákniny (69 %) se postupně zvyšují z hodnoty 6,66 až 6,71 NEL. Postupné zvyšování hodnoty Další studie vztahů mezi jednotlivými sledovanými ukazateli a koncentrací energie vyjádřenou výpočtem NEL uvádí hodnoty korelačních koeficientů u uvedených ukazatelů. Zjištěné závislosti ukazují, že na koncentraci energie má mírně negativní vliv výnos kukuřice (r 2 = 0,25). Pozitivní vliv na koncentraci energie má sice obsah škrobu, ale zjištěná hodnota korelace je velmi nízká (r 2 = 0,36). Největší vliv na koncentraci energie kukuřice má stravitelnost vlákniny, resp. NDF (r 2 = 0,56). Zjištěné korelační koeficienty ukazují na nutnost hodnocení hybridů kukuřice a kukuřičné siláže na základě stravitelnosti vlákniny, resp. NDF. HYBRIDY KUKUŘICE JE NUTNÉ HODNOTIT NA ZÁKLADĚ STRAVITELNOSTI VLÁKNINY, RESP. NDF. Naskýtá se další otázka. Jaký hybrid vybrat? Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutné v hodnocení hybridů kukuřice a siláže z kukuřice udělat radikální změny, protože v opačném případě nedosáhneme zvýšení užitkovosti a zlevnění produkce mléka. Platí to zvláště ve výživě vysokoprodukčních dojnic, které mají omezenou kapacitu bachoru vzhledem ke spotřebě sušiny. U kukuřice na siláž vyšší koncentraci energie nezajistíme jen zvyšováním obsahu škrobu (zrnové hybridy mají vyšší podíl zrna, ale nižší stravitelnost vlákniny), ale hlavně výběrem hybridů s vyšší stravitelností vlákniny. Škrob lze dojnicím dotovat jako jadrné krmivo podle potřeby, avšak pokud vyrobíme siláž s nízkou stravitelností vlákniny, takovou siláží musíme krmit celý rok a čekat na novou sklizeň. Proto je u kukuřičné siláže třeba hodnotit kromě obsahu škrobu hlavně kvalitu vlákniny (NDF) vyjádřenou její stravitelností. Z tohoto důvodu jsou opodstatněná sledování změn kvalitativních ukazatelů u jednotlivých hybridů. Je důležité sledovat nejen kvantitativní ukazatele, ale hlavně kvalitativní ukazatele, které výrazně ovlivní výživnou hodnotu vyrobené kukuřičné siláže. Hlavním požadavkem je získat siláž s vysokou koncentrací energie, hlavně ve formě stravitelné vlákniny, resp. NDF. V poslední době je důležité vlákninu hodnotit jako NDF, protože tato hodnota udává celkový obsah vlákniny. Hrubá vláknina reprezentuje jen část vlákniny obsažené v kukuřici bez hemicelulózy. Hlavním požadavkem při stanovení 6 syninfo 9 10 / 12

7 energetické hodnoty kukuřičné siláže je tedy pracovat s aktuální hodnotou stravitelné vlákniny, resp. NDF, což vyžaduje zavést toto stanovení do všech pracovišť zabývající se hodnocením krmiv. NOVÉ PRODUKTY OD FIRMY SYNGENTA PŘINÁŠEJÍ EKONOMICKÝ EFEKT A UŽITEK. A co nové produkty společnosti Syngenta přinášejí pro pěstitele kukuřice pro následující obchodní sezónu? Jsou to dva špičkové produkty určené k výrobě kvalitní a vysoce energetické silážní hmoty a také pro vysokou produkci metanu pro bioplynové stanice. SY Kairo (FAO 240) n vysoce výkonný pro maximální produkci suché hmoty a energie n první třída ve stravitelnosti a více mléka ze základního krmiva n vícenásobně otestovaná krmná kvalita n optimum pro výživu dojnic a bioplynové stanice s vysokým podílem kukuřice n SY Kairo je ceněno pro svou kvalitu a výnos Beautiful (FAO 270) n vyšší až vysoký výnos suché hmoty n široké spektrum půdních podmínek n univerzální pro kvalitní siláž i bioplynové stanice n jistý výnos ve své ranostní skupině syninfo 9 10 / 12 7

8 8 syninfo 1 2 / 12

9 KUKUŘICE BÁZLIVEC KUKUŘIČNÝ JE KARANTÉNNÍ ŠKŮDCE Ing. Vojtěch Štolpa Syngenta Czech and Slovakia Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera, subsp. virgifera) je brouk z čeledi mandelinkovití, který způsobuje významné hospodářské škody na porostech kukuřice. Patří k nejvýznamnějším hmyzím škůdcům zavlečeným v posledních padesáti letech do Evropy. V České republice je veden jako škůdce karanténní. Bázlivec kukuřičný samička vlevo, sameček vpravo První výskyt tohoto škůdce v Evropě byl zaznamenán roku 1992 v blízkosti letiště v Bělehradu v Srbsku, kam byl zavlečen ze Severní Ameriky. Odtud se intenzivně rozšířil kontinentem do Maďarska, Chorvatska, Rumunska, Itálie, Bulharska atd. Do České republiky pronikl v roce 2002 na jižní Moravu (do okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště). V závislosti na vzdušných proudech mohou překonat vzdálenost až 300 km, a proto jsou schopni rychlého šíření. Imágo je 4 7 mm dlouhé, žlutozeleného zbarvení s černými podélnými pruhy na krovkách. Krovky samečků jsou téměř celé tmavé (černé), žlutě zbarvené zůstávají pouze jejich konce. Tykadla mají delší než samičky (přibližně délky těla), konec zadečku má tupější zakončení. Samičky jsou větší než samečci, mají krovky s třemi černými podélnými pruhy, kratší tykadla a odlišný tvar zakončení zadečku, který vyčnívá na konci krovek. Vajíčka jsou světle krémové barvy, dlouhá asi 0,6 mm a široká 0,4 mm. Larvy jsou protáhlé, bílé s tmavší hlavou. Po vylíhnutí jsou jen 1,2 mm dlouhé, v posledním instaru je jejich velikost mm. Kukla je volná, bílé barvy. Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce bázlivce kukuřičného je kukuřice. Škodí larvy i dospělci. Larvy se mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se živí také na rostlinách z čeledí Poaceae, Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae. K hlavnímu šíření dochází především v místech, kde se opakovaně pěstuje kukuřice po kukuřici. Pro vývoj larev je nejvhodnější dostatečně provzdušněná středně těžká půda HLAVNÍ HOSTITELSKOU ROSTLINOU PRO LARVY I DOSPĚLCE BÁZLIVCE KUKUŘIČNÉHO JE KUKUŘICE. V našich podmínkách jde o hmyz jednogenerační. K oplodnění dochází v červenci nebo srpnu. Samička klade už po 7 10 dnech od oplodnění do půdy (do hloubky asi cm) až 1000 vajíček (obvykle ale kolem 400). Vajíčka přezimují a larvy se líhnou od poloviny května do poloviny června. Larvální vývoj trvá v závislosti na teplotě jeden až dva měsíce (71 dnů při teplotě 15 C a 27 dní při teplotě 29 C). Těsně pod povrchem půdy se larvy zakuklí a po 5 10 dnech se líhnou dospělci. Ti mají výrazné letové schopnosti. syninfo 9 10 / 12 9

10 KUKUŘICE s drobnou hrudkovitou strukturou. Pro svůj pohyb využívají půdní póry a dostatečnou vlhkost půdy. V období sucha je zejména v písčité půdě mortalita larev vysoká. Také drobné a ostré částice půdního skeletu zvyšují mortalitu larev vzhledem k jejich mechanickému poškození. I těžká jílovitá půda omezuje pohyb larev za potravou, a tím negativně ovlivňuje jejich další vývoj. BROUCI BÁZLIVCE KUKUŘIČNÉHO MAJÍ VÝRAZNÉ LETOVÉ SCHOPNOSTI. Vylíhlé larvy mají omezený čas k nalezení vhodné potravy, jsou přitahovány oxidem uhličitým, který produkují kořeny kukuřice. Nejdříve ožírají jemné kořenové vlášení, později se pouštějí i do větších kořenů. Starší larvy poškozují kořeny až po bazální uzel. Při 50% poškození kořenového systému rostliny poléhají. Rostliny nemají dostatek živin, dochází k redukci vody, zaostávají v růstu, snižuje se výnos, mění výživný obsah zrna. Kukuřice zasychá. Po výraznějších dešťových srážkách kořeny částečně regenerují, díky čemuž se rostliny vzpřímí a ohnuté stonky připomínají husí krky. Míru poškození kořene hodnotí IOWA stupnice. Předpokládá se, že už průměrné poškození kořenu 2,5 3 stupně způsobuje významné ekonomické škody na výnosech. Dospělci se v menší míře živí listy kukuřice, ale hlavní škodlivost spočívá v ožírání blizen kukuřice, takže mohou způsobit hluchost palice. Zničení úrody může být až stoprocentní. Následek poškození žírem dospělců bázlivce kukuřičného Proti dospělcům můžeme využít dva odlišné způsoby monitoringu. První z nich je sledování početního stavu dospělců na klas, a to v době před květem a v průběhu kvetení. Odpočty provádíme na pěti různých místech v porostu na deseti, po sobě jdoucích rostlinách. Ochrana se provádí při zjištění 3 6 dospělců na jeden klas před kvetením nebo v průběhu kvetení u kukuřice na osivo nebo devět a více dospělců u kukuřice na zrno. Při nižším výskytu se ochrana neprovádí. PROTI DOSPĚLCŮM BÁZLIVCE MŮŽEME VYUŽÍT DVA ODLIŠNÉ ZPŮSOBY MONITORINGU. Husí krky příznaky poškození kukuřice bázlivcem kukuřičným Ve druhém případě jde o redukci populační hustoty bázlivce kukuřičného z důvodu potřeby pěstování kukuřice po kukuřici v následujícím roce. Zjišťuje se počet dospělců na jeden feromonový lapák v období od počátku kvetení do poloviny srpna. Indikace ochrany je od 35 a více dospělců v průměru na jeden lapák za 14 dnů. Současně takový výskyt brouků představuje riziko vyšších výnosových ztrát u kukuřice pěstované na stejném pozemku v následujícím roce. Pokud se v daném roce neprovede ošetření proti dospělcům, v roce následujícím je pak nutné počítat s chemickou ochranou kukuřice proti larvám. Potvrzují to zkušenosti od našich sousedů v Maďarsku a Slovensku, kde se aplikace insekticidů proti larvám bázlivce stala běžnou praxí. 10 syninfo 9 10 / 12

11 Společnost Syngenta má v současné době komplexní insekticidní řešení. Pro foliární aplikaci proti dospělcům bázlivce kukuřičného má insekticid Karate se Zeon technologií 5 CS. Pro preventivní ochranu kořenového systému kukuřice před larvami doporučuje moření osiva přípravkem Cruiser 350 FS. Účinná látka thiamethoxam má širokospektrální insekticidní účinek s reziduálním působením. Má systémový účinek přes kořenový systém (je rozváděn po celé rostlině, tudíž působí i na škůdce poškozující rostliny přes listy) a působí jako kontaktní a požerový jed nejen proti larvám bázlivce, ale i kovaříků (drátovců). Je nutné ale dodat, že přípravek Cruiser 350 FS působí pouze při mírném napadení pozemku larvami bázlivce (do 3. stupně IOWA stupnice poškození monitorovaném v předcházejím roce pěstování kukuřice). SPOLEČNOST SYNGENTA MÁ PROTI BÁZLIVCI KUKUŘIČNÉMU KOMPLEXNÍ INSEKTICIDNÍ ŘEŠENÍ. V případě silnějšího tlaku larev bázlivce nebo při monokulturním pěstování kukuřice doporučuje použití přípravku Force 1.5 G současně se setím. Jaké jsou přednosti přípravku Force 1.5 G, kdy a jak se aplikuje? Force 1.5 G je granulovaný půdní insekticid, který obsahuje účinnou látku syntetický pyretroid tefluthrin (15 g/kg). Tefluthrin je účinná látka s nejlepším přechodem z pevné do plynné fáze půdy, tj. vytváří v kořenové oblasti plynnou ochrannou zónu. Škůdce hubí jako dýchací, dotykový a požerový IOWA stupnice pro hodnocení poškození kořenů kukuřice larvami bázlivce jed. Výpary této účinné látky prostupují půdou a dostávají se do kutikul hmyzu, kde narušují nervovou soustavu. Postižený jedinec přestává přijímat potravu a hyne. Registrovaná dávka je 93,3 g přípravku/100 m řádku (12,4 kg/ha při rozteči řádků 75 cm, 13,3 kg/ha při rozteči 70 cm). Aplikuje se při setí kukuřice přímo do řádků speciálními aplikátory. V půdě nezanechává rezidua, a proto nemá žádná omezení pro následné nebo náhradní plodiny. O vynikající účinnosti přípravku Force 1.5 G se už přesvědčili pěstitelé kukuřice na Slovensku a v Maďarsku, kde se v běžném roce ošetřuje až 40 % ploch kukuřice. Force 1.5 G má také silné reziduální a repelentní působení proti širokému spektru půdních škůdců z řádu brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera) a motýlů (Lepidoptera). V neposlední řadě má Force 1.5 G také výrazný repelentní účinek proti ptákům, zejména bažantům, kteří mohou způsobit na kukuřičných porostech před a v průběhu vzcházení značné škody. syninfo 9 10 / 12 11

12 Bázlivci kukuřičnému nedá šanci Insekticid pro přímé použití v kukuřici Ochrana pozemků se silným výskytem bázlivce kukuřičného i drátovců Aplikace speciálními aplikátory do řádků při setí kukuřice 12 syninfo 9 10 / 12

13 ŘEPKA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. Syngenta Czech Letošní sezóna přinesla farmářům spoustu nečekaných překvapení a nutno říci, že především průběh počasí byl velmi nepříjemným zpestřením pro mnohé pěstitele. Zejména v oblasti jižní, jiho-východní a také střední Moravy způsobilo počasí problémy. PODZIM 2011 Průběh podzimních měsíců roku 2011 naznačoval, že i přes suché podmínky v některých částech České republiky by mohly být porosty ozimé řepky pro zimu dobře připraveny. Většinou byly dvakrát aplikovány regulátory růstu, protože řepka v teplém počasí poměrně značně přerůstala. Proto byly místy porosty dosti nevyrovnané. Optimálním řešením nejen pro tyto nevyrovnané porosty je přípravek Toprex (0,3 l/ha), který dokáže porost velmi dobře sjednotit a současně nemá negativní vliv na menší rostliny řepky. Pro ošetření řepky v období podzimu jsou od společnosti Syngenta dále k dispozici preemergentní herbicidy Brasan + Teridox či graminicid Fusilade Forte proti výdrolu (v dávce 2 l/ha i proti pýru plazivému) a insekticid Karate se Zeon technologií proti dřepčíkům. Životaschopnost ozimé řepky ošetřené na podzim přípravkem Toprex v porovnání s porosty řepky ošetřenými jinými regulátory růstu Životaschopnost (%) průměr v ČR Toprex 0,3 l/ha OPTIMÁLNÍM ŘEŠENÍM NEJEN PRO NEVYROVNANÉ POROSTY OZIMÉ ŘEPKY JE NA PODZIM TOPREX neregenerující slabé v dobrém stavu Asi málokdo pamatuje rekordní mrazy pod -40 C. V průběhu zimy 2011/12 byly téměř na většině území ČR zaznamenány mrazy alespoň -20 až -25 C. Pokud k této teplotě ještě přidáme absenci sněhové pokrývky v nižších polohách, je zřejmé, že porosty ozimů prošly v tomto období velmi náročnou zatěžkávací zkouškou zimovzdornosti. ZIMA 2011 Sucho způsobuje nerovnoměrné vzcházení, a tím i růst rostlin v prvních týdnech vývoje řepky Vlivem holomrazů uhynulo v porostech mnoho rostlin ozimé řepky (vpravo) syninfo 9 10 / 12 13

14 ŘEPKA Některé porosty, které zimu přežily, byly poznamenány mrazem Porosty přešly náročnou zatěžkávací zkouškou zimuvzdornosti POROSTY OZIMŮ PROŠLY V ZIMĚ 2011/12 ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKOU ZIMUVZDORNOSTI. Společnost Syngenta si nechala v Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži provést testy životaschopnosti 14 vzorků ozimé řepky (z celé ČR), která byla na podzim ošetřena Toprexem v dávce 0,3 l/ha. Výsledky byly porovnány s porosty řepky ošetřené jinými regulátory růstu (shrnuto v grafu). Mnohem více než v předchozích sezónách tak byly na polích vidět rozdíly mezi jednotlivými odrůdami ozimů a také vliv agrotechniky (především termínu setí) a v neposlední řadě i správně zvolená regulace růstu v podzimních měsících. Mnoho porostů sice vizuálně vypadalo, že by mohly zimu přežít, ale s postupujícími jarními dny, které byly téměř beze srážek, se plochy vymrzlých ozimů ještě více rozšířily. Nepomohlo ani jarní přihnojení, protože hnojivo kvůli suchu zůstalo nerozpuštěno na povrchu půdy. Celkové zaorávky porostů ozimé řepky nakonec sice činily max. 5 % ploch, avšak i některé porosty, které zimu přežily, byly mrazem poznamenány. Tento fakt se také projevil na výnosu. Jarní mrazíky způsobily deformaci stonku řepky Častý problém nevratné poškození kořenového krčku Častým problémem bylo letos na jaře u některých přeživších porostů ozimé řepky nevratné poškození centrální části kořenového krčku. Rostliny tudíž obrůstaly zejména bočními větvemi, a proto ještě více vzrostl význam jarní aplikace regulátorů/fungicidů pro navětvení. Znovu tedy přišel čas Toprexu (v dávce 0,5 l/ha), jehož vliv na lepší příjem živin a vody v sušších podmínkách v kombinaci s lepším navětvením, sníženým poléháním aj. měl nesporný a výrazně pozitivní vliv na zdravé i po zimě oslabené porosty ozimé řepky. Jako důkaz tohoto tvrzení se zmiňuji o pokusech SPZO, v nichž Syngenta Technologie ošetření řepky (Toprex 0,3 l/ha na podzim, Toprex 0,5 l/ha na jaře a Amistar Xtra 1,0 l/ha proti hlízence do květu) již tři roky po sobě obsadila první místo v hodnocení ekonomického přínosu při pěstování ozimé řepky. JARO syninfo 9 10 / 12

15 Rostliny obrůstaly zejména bočními větvemi Vzhledem k vyšším teplotám se vyskytli i škůdci Zmíněný Amistar Xtra byl v tomto roce velmi používaným fungicidem, a to nejen z důvodu jeho výborné účinnosti na hlízenku, ale také díky tomu, že jako jediný fungicid na trhu vykazuje vedlejší účinnost proti plísni zelné, jež byla loni příčinou nemalých ztrát. LETOS NA JAŘE ZNOVU PŘIŠEL ČAS PRO APLIKACI TOPREXU. Dalšími komplikacemi v průběhu jarního období byly mrazíky. Způsobily deformaci hlavního stonku řepky. Rostliny tak byly značně zbržděny v růstu a energie, která byla vynaložena na regeneraci, pak následně negativně ovlivnila výnosy. Vzhledem k vyšším teplotám a suchu v prakticky celém jarním období také došlo k mnohem výraznějšímu výskytu škůdců řepky, zejména krytonosců. Jejich výskyt byl proti loňskému roku mnohonásobně vyšší. Výjimkou tak nebyly ani čtyři ošetření insekticidy během celé sezóny. A to nejen proti krytonoscům, ale také blýskáčku řepkovému (v letošním roce novinka insekticid Plenum) a bejlomorce. Vhodně zvolená technologie pěstování ozimé řepky založená na kvalitních přípravcích a přihnojení nakonec v průměru celé České republiky vedla k lehkému nárůstu produkce této plodiny. Podle ČSÚ zvýšení + 2,5 % bylo způsobeno také nárůstem ploch ozimé řepky asi o 7,5 % na rekordních 401 tis. ha, přičemž průměrný výnos klesl asi o 4,6 % na 2,67 t/ha. Přesto však se dá tento výsledek vzhledem k průběhu zimy a jara považovat za velmi dobrý. VHODNĚ ZVOLENÁ TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ OZIMÉ ŘEPKY ZALOŽENÁ NA KVALITNÍCH PŘÍPRAVCÍCH VEDE K DOBRÝM VÝSLEDKŮM. Věříme tedy, že pěstitelé, kteří používají přípravky od společnosti Syngenta, byli spokojení s jejich účinkem. Za tým pracovníků Syngenty přejeme všem do nadcházející sezóny mnoho úspěchů nejen pěstitelských, ale i osobních. SHRNUTÍ syninfo 9 10 / 12 15

16 Zdravý porost na konci zimy Jediné fungicidní mořidlo na trhu registrované proti sněti zakrslé (Tilletia controversa), navíc se 100% účinností! Nejširší registrované spektrum fungicidního účinku na trhu Jedinečný účinek proti plísni sněžné (Microdochium nivale) a fuzariózám (Fusarium spp.) 16 syninfo 9 10 / 12

17 INFORMUJEME POLNÍ DEN MENDELAGRO 2012 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. Syngenta Czech Na den 14. června 2012 byl naplánován již tradiční polní den na půdě Polní pokusné stanice brněnské Mendelovy univerzity v Žabčicích, avšak jeho průběh byl zejména vzhledem k nepřízni počasí výrazně odlišný proti předchozím ročníkům. Přestože v průběhu celého jara panovalo extrémně suché počasí, právě před konáním polního dne přišlo nadměrné množství srážek, které prakticky znemožnilo vstup na pokusné plochy. Tak bylo veškeré zázemí pořadateli přesunuto asi o 1 km směrem k obci Žabčice na rozlehlé dlážděné parkoviště místního koupaliště. V průběhu dne již začala půda na pokusných plochách vysychat. Bylo tedy alespoň částečně možné prohlédnout si přichystané pokusy. Stejně jako vloni se polního dne zúčastnilo přibližně 600 návštěvníků z řad agronomů, firem, akademiků, státních institucí aj. Společnost Syngenta měla pro příležitost polního dne přichystány ukázky pokusů s ošetřením kukuřice herbicidy (preemergentně aplikované přípravky Gardoprim Plus Gold a Lumax, e-post aplikace Lumax + AtPlus 463 a také dvě varianty postemergentního řešení v podobě novinky 2012 přípravku Elumis a balíčku přípravků Callisto + Milagro). Dále byla k vidění ošetření ozimé pšenice přípravky Lintur 70 WG a Amistar Xtra, jarního ječmene přípravky Archer Turbo a Axial Plus, pelušky a hrachu přípravky Boxer + Dual Gold a další. V rámci pokusných ploch se mohli účastníci setkat s odrůdami společnosti Syngenta, a to zejména u plodin, jako jsou kukuřice, slunečnice, čirok a také cukrová řepa. Podrobná prezentace a ukázky těchto odrůd proběhly v září, kdy se na téže lokalitě uskutečnila akce Slunečník 2012 (informace v jiném článku v tomto čísle Syninfa). Pořadatelé věří, že nepřízeň počasí neodradí návštevníky ani v příštím roce. Doufají, že tzv. mokrá varianta nebude v roce 2013 za potřebí. Přátelské setkání návštěvníků se zástupci Syngenty Za tým Syngenty děkujeme všem účastníkům polního dne, že poctili svou návštěvou i náš stan. Věříme, že toto setkání bylo pro vás přínosné a příjemné. Zároveň se těšíme na další shledání a spolupráci v rámci nadcházejících zemědělských akcí i každodenního polního provozu. Odrůda NK Oktava v odrůdových pokusech Extrémní sucha se letos projevila i na porostech (ilustrační foto) syninfo 9 10 / 12 17

18 INFORMUJEME NEČEKANÝ ZÁŽITEK JSME NESLIBOVALI JENOM NA POZVÁNCE, ANEB 2x NA SLUNEČNÍKU Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. a Mgr. Dana Škarítková Syngenta Czech Polní den Slunečník již má své místo v podzimním kalendáři agronomů na Moravě. Letos se uskutečnil nejen v Žabčicích, ale také v Žlunicích (okres Jičín), přičemž se střílelo z děl, skákalo z letadla, rinčely zbraně a někdo si i zalítal. Nevěříte? Podívejte se spolu s námi na fotoreportáž. Stejně jako v předešlých letech se polní den v Žabčicích těšil hojné účasti návštěvníků ze všech koutů Moravy i Čech. Proti loňskému roku, kdy Slunečník navštívilo přibližně 230 účastníků, se jich v letošním roce přijelo podívat 280, což nás velmi těší. Dokazuje to stoupající zájem pěstitelů o informace a nové i současné produkty společnosti Syngenta. Pro letošní rok si pořadatelé přichystali přehlídku širokého portfolia odrůd (včetně novinek) kukuřice, slunečnice, čiroku a směsky kvetoucích rostlin pro včely Společnost Syngenta rovněž (již tradičně) zařadila do přehlídky odrůdu čiroku Sucrosorgho 506. Z portfolia hybridů kukuřice byly představeny novinky SY Kairo, SY Beautiful a SY Nickel a dále tradiční hybridy NK Lucius, NK Thermo, NK Octet, NK Olympic, SY Ondina, SY Novatop, NK Silotop a SY Mascotte. 18 syninfo 9 10 / 12

19 V rámci variant ošetření kukuřice herbicidy byly k vidění všechny systémy ošetření podle termínu aplikace, tzn. preemergentní ošetření přípravky Gardoprim Plus Gold a Lumax, časně postemergentní zásah zvýhodněným balíčkem Lumax + AtPlus Pack a také postemergentní ošetření novinkou roku 2012, a to přípravkem Elumis, a také dalším zvýhodněným balíčkem Callisto Extra Pack. K dispozici byly aktuální informace k problematice šíření bázlivce kukuřičného, včetně možností jeho regulace pomocí technologie založené na přípravcích od společnosti Syngenta (této problematice je věnován samostatný článek). Na pokusných parcelách bylo možné shlédnout i účinnost přípravků Boxer + Dual Gold v odrůdovém pokusu slunečnice. Odborné prezentace s výkladem byly doplněny pestrým doprovodným programem, který byl pro letošní rok vyladěn do stylu středověku. O pozornost návštěvníků se starala skupina středověkých šermířů, následovala ukázka gotických střelných zbraní a také střelba z děla. Tuto příjemnou atmosféru doplnila možnost ochutnání typického kotlíkového guláše a dalšího bohatého občerstvení. V neposlední řadě přilákala návštěvníky tombola, ve které se soutěžilo například o soudek slivovice, kus pravé italské šunky či celé prase. syninfo 9 10 / 12 19

20 INFORMUJEME Jak se zdá, poslední letošní skutečně tropické počasí nám dalo definitivní sbohem na polním dni Slunečník ve Žlunicích. Prohlídka pokusných parcel i zajímavý program tak ve spojení s kouzelným počasím daly pomyslnou tečku za sezónou A i když termín 11. září důvěru v létání příliš nevzbuzoval, nenechali jste se odradit a prohlídku polí nejen ze země ale i ze vzduchu absolvovala velká část účastníků. Inu, velké překvapení a nečekaný zážitek jsme neslibovali jenom na pozvánce. Pokusnými parcelami naše zákazníky nejprve provedl Ing. Alois Jirsák, CSc. Představil nejen novinky v osivech cukrové řepy, ale také insekticidní mořidla, která jsou důležitými pomocníky při jejím rentabilním pěstování. Mohli jste si také poslechnout, jak vidí odborník vývoj cukrovky nejen v Čechách ale i v Evropě. O hybridech slunečnice mluvila Ing. Helena Bochová. Představila slunečnici pěstovanou nejen ve standardní technologii ale také IMI slunečnici, jež je rovněž součástí portfolia naší společnosti. Do Clearfield technologie patří hybridy NK Tristan a NK Neoma. Novinky v kukuřičném portfoliu, jakož i stálice představil Ing. Miloslav Macháček. Pro osev 2013 nabízíme dva nové silážní hybridy Beautiful a SY Kairo. Letošní rok kromě sucha přinesl i jiné, nepříjemné překvapení negativně ovlivňující výnos kukuřice. Byl to bázlivec kukuřičný, který decimoval porosty kukuřice královny polí v moravské části naší republiky. Syngenta zná způsob, jak ochránit kukuřici před nálety tohoto škůdce: Force 1.5 G je prověřený u sousedů na Slovensku i v Maďarsku. Mechanismus působení a zkušenosti s použitím prezentoval Ing. Stano Rajtár. Absolutní novinkou je projekt Operational Pollinator, který představil v Žabčicích i Žlunicích Ing. Rastislav Tirscher. Zamezit úhynu opylovačů a zároveň zvýšit výnosy i to je výzva, které jsme se rozhodli čelit nabídkou kvetoucích rostlin, určenou pro vaše pole. Prohlídku uzavřela řepka olejka a Ing. Petr Vecek, který mluvil o novinkách v osivech, ale také o podzimním ošetření přípravkem Toprex. Ten svoji účinnost prokázal i v tak náročné sezóně, jakou byla , kdy řepka musela bojovat se suchem i holomrazy. 20 syninfo 9 10 / 12

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2015

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2015 Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2015 Rozsah a výsledky průzkumu výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v kukuřici prováděného ÚKZÚZ v roce 2015 Cílem průzkumu

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2014

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2014 Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2014 Rozsah a výsledky průzkumu výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v kukuřici prováděného ÚKZÚZ v roce 2014 Cílem průzkumu

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Ing. Michaela Hospodková Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní

Více

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. V posledních letech se škodlivost zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) zvyšuje a proto je nutné omezovat jeho výskyt

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st MALOPARELNÍ POKUSY: 3. VÚRV pšenice ozimá Magister, pokusná stanice Humpolec maloparcelky 2014 Výsevek 4,5 MKS Metodika: Termín

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Pro výživu

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice 2013 Kukuřice KUKUŘICE NK Nerissa Okouzlující kráska 9 80 60 40 20 9 9 10 Výnosové a kvalitativní ukazatele (Nezvěstice 2012) +2,07 NK Nerissa průměr pokusu +4,19 FAO 220 zrno FAO 220 siláž dvouliniový

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 160 00 Praha 6 - Ruzyně. Č. j.: SRS 046873/2012 V Praze dne 29. 10. 2012

Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 160 00 Praha 6 - Ruzyně. Č. j.: SRS 046873/2012 V Praze dne 29. 10. 2012 ČR Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ OBLASTNÍ ODBOR PRAHA Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 160 00 Praha 6 - Ruzyně Č. j.: SRS 046873/2012 V Praze dne

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk www.lgseeds.cz POLNÍ DNY KUKUŘICE 2 0 1 3 Průvodce hybridy kukuřice Představujeme ucelený sortiment hybridů kukuřice pro nejbližší období. Výjimečnost hybridů LG spočívá ve specializaci a v kompletnosti

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice Přednosti mimořádný hybrid na bioplyn ve FAO 240 vysoká čistota bioplynu podíl metanu 54 % při změně pěstování špičkový ZRŇÁK ZUB Pěstování SUPREME je dvouliniový specifický hybrid. Jedná se o velmi vzrůstný

Více

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je obecně známým škůdcem, který se

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko Ing. Marek Seidenglanz, Agritec s.r.o. Šumperk Ing. Jiří Cejtchaml, Výzkumný ústav

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Kukuřice je jednou z významným zemědělských plodin,

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel.

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel. PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová probio@probio.cz, tel. 583301952 Význam luskovin v ekologickém zemědělství Rostlinné druhy z čeledě bobovité

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

NÁŠ TIP. Keď jedno ošetrenie, tak Artea Plus!

NÁŠ TIP. Keď jedno ošetrenie, tak Artea Plus! Keď jedno ošetrenie, tak Artea Plus! Špičková ochrana listov a klasov Vysoko flexibilné a univerzálne použitie Nová registrácia proti fuzariózam klasov Účinná látka Formulácia Balenie cyproconazole 160

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice Přednosti vysoký výnos hmoty, listový typ hybridu vysoký obsah škrobu špičková stravitelnost organické hmoty vysoká stravitelnost vlákniny výborná odolnost suchu Pěstování SUVIDA je tříliniový hybrid,

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice Přednosti mimořádný vzrůst velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality univerzální využití siláže výživa skotu i bioplyn vynikající odolnost přísušku velmi rychlý počáteční vývoj Pěstování SULANO je dvouliniový

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Vstupte do světa nové technologie

Vstupte do světa nové technologie Vstupte do světa nové technologie Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Jedinečný specialista pro ještě zdravější a kvalitnější ječmen Špičková a dlouhodobá ochrana Používejte

Více

Integrovaná ochrana kukuřice

Integrovaná ochrana kukuřice Integrovaná ochrana kukuřice Houbové patogeny kukuřice Padání a spála klíčních rostlin - původci - Fusarium spp., Diplodia maydis, Pythium spp., Helminthosporium spp. Obecná snětivost kukuřicepůvodce -

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Další

Více

Č. j.: SRS 047264/2012 V Plzni dne 12.11.2012

Č. j.: SRS 047264/2012 V Plzni dne 12.11.2012 ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ OBLASTNÍ ODBOR PLZEŇ Korespondenční adresa: Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň Č. j.: SRS 047264/2012 V Plzni dne 12.11.2012

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

ESa jsou Vaše výhra!

ESa jsou Vaše výhra! ESa jsou Vaše výhra! ES Alpha hybrid polopozdní ES Betty hybrid středně raný ES Mercure hybrid pozdní ES Bourbon liniová odrůda pozdní Canti liniová odrůda poloraná Facti CS liniová odrůda polopozdní Loveli

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st PROVOZNÍ POKUSY: 1. Řepka Provozní polní pokus 2013/2014 - Farma Kvíz Čisovice, okres Metodika Praha západ, řepka ozimá odrůda

Více