PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY října 2014 Hotel Růže, Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY. 9. - 11. října 2014 Hotel Růže, Český Krumlov"

Transkript

1 PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY října 2014 Hotel Růže, Český Krumlov

2 PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, října 2014, Hotel Růže, Český Krumlov Pořadatelé: Předseda sjezdu: Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti J. E. Purkyně MUDr. Ivana Ženíšková Vědecký a programový výbor: MUDr. Ivana Ženíšková doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. as. MUDr. Radana Kotalová CSc. prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. as. MUDr. Petr Dědek Ph.D. as. MUDr. Lubomír Zahradníček prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. Sekretariát: MH Consulting s.r.o. Narcisová Prague 10 Česká republika Akreditace: Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 15 kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce:...

3 PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, října 2014, Hotel Růže, Český Krumlov 16:00-19:00 Registrace účastníků a firem ČTVRTEK :00-17:05 Slavnostní zahájení kongresu - Ženíšková I., Bronský J. 17:05-18:00 Varia předsedající: Ženíšková I., Schwarz J. 17:05-17:25 DOPORUČENÍ ESPGHAN PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU ZÁCPY U DĚTÍ - Schwarz J. 17:25-17:45 HEREDITÁRNÍ PANKREATITIDY U DĚTÍ - Zárubová K. 17:45-18:00 KASUISTIKA DÍVKY S CELIAKIÍ HLA DQ2/DQ8 NEGATIVNÍ - Bělohlávek J. 18:00-19:00 Sympózium MSD PRŮBĚH CROHNOVY CHOROBY, RIZIKOVÉ FAKTORY, TERAPEUTICKÉ POSTUPY - Karásková E. PREDIKTIVNÍ FAKTORY TĚŽKÉHO PRŮBĚHU ULCERÓZNÍ KOLITIDY U DĚTÍ A LÉČBA INFLIXIMABEM - Bronský J. 20:00-22:00 Lehké občerstvení v hotelové restauraci

4 PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, října 2014, Hotel Růže, Český Krumlov 08:00-10:00 Registrace účastníků a firem PÁTEK :55-09:05 Zahajovací koncert: Smyčcové trio 09:05-10:30 Odborný program předsedající: Kabátová J., Sýkora J. 09:05-09:25 HIRSCHŮV INDEX - Frühauf P. 09:25-09:40 VZPOMÍNKA NA OLDŘICHA POZLERA - Koudelka J. 09:40-09:50 VZPOMÍNKA NA OLDŘICHA POZLERA - Čierna I. 09:50-10:10 INFANT COLIC - Koleilat A. 10:10-10:30 PRETRVÁVANIE PRÍZNAKOV PACIENTA S CELIAKIOU NEZNAMENÁ VŽDY NEDODRŽIAVANIE BEZLEPKOVEJ DIÉTY. - Kabátová J., Botek R., Bošák V. 10:30-11:00 Přestávka na kávu 11:00-12:20 Výživa předsedající: Čierna I., Frühauf P. 11:00-11:20 VITAMIN D, MÝTUS NEBO DŮLEŽITÝ IMUNOMODULÁTOR? - Fuchs M. 11:20-11:40 VÝLUČNÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA V INDUKCI REMISE CROHNOVY NEMOCI - PŘEHLED - Bronský J. a kol. 11:40-12:00 REMISE CROHNOVY NEMOCI PO INDUKČNÍ LÉČBĚ EEV NEBO KORTIKOSTEROIDY - Hradský O. a kol. 12:00-12:20 PODPORNÁ ENTERÁLNA VÝŽIVA U PACIENTŮ S IBD - Čierna I. 12:20-12:35 Minisympózium NESTLÉ MODULEN - POLYMERNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA OBOHACENÁ O TGF β2 V TERAPII CROHNOVY NEMOCI - Novotný P., Schwarz J.

5 PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, října 2014, Hotel Růže, Český Krumlov 12:35-13:40 Oběd v hotelové restauraci 13:40-14:40 Varia předsedající: Kosnáčová J, Nevoral J. 13:40-14:00 GERD A OBEZITA U DETÍ - Szépeová R., Havlíčeková Z., Bánovčin P. 14:00-14:20 SYSTEMATICKÝ PŘEHLED S META-ANALÝZOU: KRITICKÝ POHLED NA ROLI PROBIOTIK (LÉKY NEBO POTRAVINOVÉ DOPLŇKY) U GASTROINTESTINÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ - SOUČASNÝ PRŮKAZ A POTENCIÁLNÍ KLINICKÁ APLIKACE. - Sýkora J., Schwarz J. 14:20-14:40 ZRIEDKAVÝ SYNDRÓM POLYPÓZY ČREVA A MAKROCEFALIE (KAZUISTIKA) - Kosnáčová J., Bibza J., Ilenčíková D. 14:40-15:00 Přestávka na kávu 15:00-16:00 Sympózium Nutricia 16:00-18:00 IBD předsedající: Bronský J., Valachová I. 16:00-16:20 PERIANÁLNÍ ZMĚNY U IBD, ZNÁMÉ - NEZNÁMÉ PODCEŇOVANÉ - Ťoukálková L 16:20-16:40 ADALIMUMAB V LÉČBĚ DĚTSKÝCH PACIENTŮ S CROHNOVOU NEMOCÍ NAIVNÍCH K BIOLOGICKÉ LÉČBĚ - Bronský J. a kol. 16:40-17:00 IDIOPATICKÝ STŘEVNÍ ZÁNĚT U PACIENTA S PRIMÁRNÍ SKLEROZUJÍCÍ CHOLANGITIDOU - Kosňovská L., Šuláková A. 17:00-17:20 ULCERÓZNA KOLITÍDA U DETÍ - VLASTNÉ SKÚSENOSTI - Valachová I., Novotný J., Králinský K. 17:20-17:40 NEOBVYKLÉ ZHOJENÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDY - Karásková E., Velgáňová-Véghová M., Vydra D. 16:40-18:00 PROBIOTICS AND IBD - Koleilat A. 18:00-19:00 Večerní prohlídka Českého Krumlova - sraz pro zájemce před hlavním vchodem do hotelu 20:00-00:00 Společenský večer s rautem a živou hudbou (Od 21:30 - The Beatles Veteran Club) v hotelové restauraci

6 PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, října 2014, Hotel Růže, Český Krumlov SOBOTA :00-10:30 Hepatologie předsedající: Kotalová R., Dědek P. 09:00-09:30 AKUTNÍ JATERNÍ SELHÁNÍ U DĚTÍ - Kotalová R. 09:30-09:50 NOVÉ MUTACE V GENU JAG1 U PACIENTŮ SE SUSPEKTNÍ BILIÁRNÍ ATRÉZIÍ A ALAGILLEOVÝM SYNDROMEM - Dědič T., Kotalová R., Keil R., Jirsa M. 09:50-10:10 AUTOIMUNNI PANKREATITIDA U 16 LETÉHO CHLAPCE - Šuláková A., Klvaňa P., Kosňovská L. 10:10-10:30 OD NARAŽENÍ PALCE NOHY K NEČEKANÉ DIAGNÓZE - El-Lababidi N., Fingerhutová Š., Szitányi P., Frühauf P., Zeman J. 10:30-10:50 Přestávka na kávu 10:50-12:10 Parenterální výživa a varia předsedající: Šuláková A., Fencl F. 10:50-11:10 CIZÍ TĚLESA V GIT - PRAKTICKÝ PŘÍSTUP - Nevoral J. 11:10-11:30 SYNDROM KRÁTKEHO STŘEVA U PACIENTKY S CYSTICKOU FIBRÓZOU NA DOMÁCÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVĚ - Véghová-Velgáňová M., Malý T., Karásková E., Vydra D., Kopřiva F., Zápalka M., Vránová I., Doubrava L., Michálková K. 11:30-11:50 PEDIATRICKÝ REDNUP NEVYHNUTNÉ ZMĚNY? - Fencl F., Szitanyi P. 11:50-12:10 DISKUSE - registr 12:10-13:30 Oběd v hotelové restauraci 13:30-14:10 Varia předsedající: Szitanyi P., Marinov Z. 13:30-13:50 STUDIE V DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGII Z POHLEDU REGULÁTORA - Szitanyi P. 13:50-14:10 POSTUPY PREVENCE NADVÁHY A OBEZITY V KOJENECKÉM VĚKU - Marinov Z., Pastucha D., Finková M., Karbanová D., Letáková H., Riedlová J., Slámová B., Střítecká H., Szitányi N., Marinová C., Obdržálková Z., Trojanová A., Tvrdoňová P. 14:10 Zakončení kongresu

7 Frühauf P. HIRSCHŮV INDEX Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a Centrum dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy VFN Praha Hirschův index (h-index) je jedním z hodnotících kriterií publikační aktivity, který zohledňuje citovanost publikovaných prací. Je podán přehled nejúspěšnějších autorů v oblasti přírodních věd a medicíny a jejich srovnání s ostatními vědeckými obory a přehled h-indexu přednostů dětských klinik v ČR a členů Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu České pediatrické společnosti. INFANT COLIC Koleilat A. PÁTEK Makassed University General Hospital,Pediaatric Department, Beirut, Lebanon Infant colic, also referred to, as excessive crying syndrome, is one of the most common causes of visits to a pediatrician during the first year of the infant, It has an effect on the quality of life of the infant and their family. Despite the prevalence and costs and stress of this condition, its etiology is still elusive. No clearly effective and safe treatment or management option is currently available. Different drug therapies have been used for reduction of crying and fussing, especially in "colicky infants." Simethicone,dicyclomine hydrochloride and cimetropium bromide, have been considered and proposed as a treatment option, some has been shown to be no more effective than placebo and some has undesirable side effects especially in infants younger than 6 months of age. Other more "natural" treatments herbal remedies have been proposed for crying relief but have been shown to be of limited efficacy and associated with several secondary effects, Similarly, it has been reported that sucrose solutions may ameliorate crying syndrome but.the theory that infantile colic can result from food allergies or digestion problems, Infant formulas designed to overcome food allergies (eg, partially hydrolyzed whey proteins,lactose free,ar) have been reported to reduce crying episodes. These formulas benefit only those infants of known food allergies,intolerance or reflux. Fiber-enriched formulas (prebiotics )have also been proposed as a possible treatment, but no significant differences in symptoms have been found when compared with standard formula. Probiotics is another field of experiment which is yielding promising results.complementary therapies such as massage or chiropractic and rectal tube treatment have also been advocated as treatment options for relieving crying symptoms. Evaluation of these options and knowing the real pathophysiology is challenging. PRETRVÁVANIE PRÍZNAKOV PACIENTA S CELIAKIOU NEZNAMENÁ VŽDY NEDODRŽIAVANIE BEZLEPKOVEJ DIÉTY. Kabátová J., Botek R., Bošák V. Odborná detská ambulancia s. r. o., detský gastroenterológ Piešťany Laboratóriá, s. r. o., Piešťany, FZaSP Trnavská univerzita, Trnava Úvod: Podstatou bezlepkovej diéty je vylúčenie hlavného spúšťača celiakie ( CD ), lepku. Jedinou účinnou liečbou CD v súčasnosti je prísna, celoživotná bezlepková diéta. Príznaky ochorenia podľa literatúry ustupujú po 6 mesiacoch až jednom roku dodržiavania bezlepkovej diéty, teda liečby. Pacient s diagnostikovanou CD je dispenzarizovaný v gastroenterologickej ambulancii a monitorovaný v 6 12 mesačných intervaloch, pričom má monitorované nielen laboratórne parametre, ale aj pretrvávajúce alebo nové príznaky ochorenia.

8 Cieľ : Zistiť príčinu pretrvávania ťažkostí a upozorniť na to, že u pacientov s CD, ktorí neodpovedajú na bezlepkovú diétu môže byť jednou z možností SIBO ( syndróm bakteriálneho prerastenia ). Materiál a metodika: Za obdobie január 2012 až august 2014 malo diagnostikovanú CD 85 pacientov regionálnej detskej gastroenterologickej ambulancie v Piešťanoch, z čoho je 49 žien a 36 mužov. Všetci boli diagnostikovaní na základe revidovaných kritérií ESPGHAN 2012 a podľa Metodického listu racionálnej farmakoterapie o diagnostickom a terapeutickom postupe pre CD na Slovensku. Výsledky: U troch pacientov ( 2,5% ) pretrvávali príznaky ochorenia. U dvoch sa na základe opakovaného pohovoru s dietológom potvrdili chyby v dodržiavaní bezlepkovej diéty. Jeden pacient vo veku 18 rokov bol kompletne dovyšetrovaný a až laktulózový dychový test potvrdil podozrenie na SIBO. Po preliečení a dôslednej edukácii o bezlepkovej diéte je pacient 6 mesiacov bez ťažkostí. Záver: Celková prevalencia SIBO v populácii nie je známa. Symptómy bývajú často prekryté príznakmi základného ochorenia. SIBO je popisovaný u pacientov s celiakou v širokom rozmedzí 9-55%. Na diagnostiku sa v klinickej praxi najčastejšie využívajú dychové testy s laktulózou alebo glukózou. Liečba musí byť komplexná, tzn. základné ochorenie a lokálne pôsobiace antibiotika. Kľúčové slová: celiakia, SIBO, bezlepková diéta, dychový test Fuchs M. VITAMIN D, MÝTUS NEBO DŮLEŽITÝ IMUNOMODULÁTOR? Vitamin D už zdaleka není jen regulátorem homeostázy vápníku. Nejde vlastně o vitamin v pravém slova smyslu, ale o látku s četnými vlastnostmi blízkými hormonálním účinkům. Vitamin D a jeho metabolity mají poměrně bohaté imunomodulační nebo lépe imunointervenční schopnosti, jejichž konečný význam v řadě případů však není zcela objasněn. Mají například velmi silný vliv na střevní mikrobiotu, významně se angažují v antimikrobiální obraně (indukce exprese antimikrobiálních peptidů, aktivace makrofágového systému, zvýšení cytotoxicity přirozených zabíječů - NK buněk, na druhé straně snížení exprese některých receptorů imunologického dohledu - TLR, a blokáda aktivity prozánětlivých Th17 lymfocytů), mají zřejmě i své nezastupitelné místo v protinádorové imunitě. Dále stojí, zvláště v alergologii, za zmínku aktivace regulačních T-lymfocytů, snižování eozinofilní infiltrace tkání, snižování aktivity některých prozánětlivých cytokinů a dokonce inhibice syntézy IgE v B-lymfocytech. Nových a občas i překvapivých informací přibývá doslova každým dnem, jako například zajímavá úloha v antimikrobiální ochraně některých atopických ekzémů. Otázkou je, co si má z mnoha tisíci zdroji (PubMed na "vitamin D deficienci" nabídne citací) alergolog a klinický imunolog, ale třeba i gastroenterolog počít. Respektive, co z toho může být užitečné pro naše pacienty. Nemluvě o tom, že ne každá studie se zaměřením na vliv vitaminu D a jeho metabolitů na prevenci či léčbu imunopatologií a alergií dopadla jednoznačně příznivě. Konečný efekt je mj. ovlivňován načasováním, dávkou a způsobem případné suplementace. Budeme čekat na další studie, nebo začneme vitamin D chápat jako nedílnou součást naší každodenní praxe včetně vyšetřování hladin prehormonu 25-hydroxyvitaminu D3 (25OHD)? Byť nedostatkem trpí nezanedbatelné procento evropské populace, není žádné překvapení, že imunokompromitovaní pacienti, tak i alergici, jsou přednostní cílovou skupinou deficience. Vitamin D a astma, vitamin D a ekzém, ale i vitamin D a potravinová alergie, všude tam se můžeme setkat se zajímavými vztahy. Povíme si o nich prismatem EBM. GERD A OBEZITA U DETÍ. Szépeová R., Havlíčeková Z., Bánovčin P. Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin, SR V súčasnosti sa odhaduje, že viac ako 43 miliónov detí vo svete trpí nadváhou alebo obezitou a toto číslo sa z roka na rok ďalej zvyšuje. Nárast obezity je spojený s mnohými zdravotnými a psychosociálnymi komplikáciami. U dospelých pacientov bolo preukázané, že obezita sa spája s refluxnou chorobou pažeráka (GERD) a súvisiacimi komplikáciami. U detí skúma túto suvislosť len niekoľko málo štúdií. Na KDaD JLF UK a UNM Martin sme retrospektívne zhodnotili skupinu 230 detí (CH : D = 114 : 116), ktoré podstúpili ezofagogastroduodenoskopiu s biopsiou v období od januára 2007 do decembra Za deti s nadváhou sme považovali deti s BMI

9 85. percentil. Deti s normálnou hmotnosťou mali hodnoty BMI v rozmedzí medzi 5. a 85. percentilom. Z 230 detí malo 67 (29,1 %) BMI nad 85. percentilom pre vek a pohlavie. Prevalencia refluxnej ezofagitidy (RE) v skupine detí s nadváhou sa výrazne nelíšila od prevalencie RE v skupine detí s normálnou hmotnosťou (23,9 % oproti 24,5 %). Ale deti s nadváhou, ktoré pri ezofagogastroduodenoskopii užívali antirefluxnú liečbu mali vyššiu incidenciu RE potvrdenú biopsiou oproti deťom, ktoré neuživali antirefluxnú liečbu (34,1 % oproti 7,7 %, p = 0,009). V skupine detí s normálnou hmotnosťou na antirefluxnej liečbe bol výskyt RE rovnaký ako v skupine detí bez antirefluxnej liečby. Záverom možno povedať, že nebol zistený žiadny významný rozdiel vo výskyte RE preukázanej biopsiou medzi skupinou detí s nadváhou v porovnaní so skupinou detí s normálnou hmotnosťou. Prevalencia RE bola signifikantne vyššia u obéznych pacientov na antirefluxnej liečbe v porovnaní so skupinou obéznych pacientov bez antirefluxnej liečby, čo môže naznačovať, že pacienti s vyšším BMI a príznakmi GERD vyžadujúce antirefluxnú liečbu, mali závažnejšie formy GERD. Obezita v tomto môže zohrávať významnú úlohu. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED S META-ANALÝZOU: KRITICKÝ POHLED NA ROLI PROBIOTIK (LÉKY NEBO POTRAVINOVÉ DOPLŇKY) U GASTROINTESTINÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ - SOUČASNÝ PRŮKAZ A POTENCIÁLNÍ KLINICKÁ APLIKACE. Sýkora J., Schwarz J. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Dětská klinika, Fakultní nemocnice v Plzni, Alej Svobody 80, Plzeň Úvod: Výživa v dětském věku má řadu odlišností od dospělých. Široké spektrum gastrointestinálních (GIT) onemocnění je spojeno s dysbalancí střevní mikroflory (mikrobiom) a porušením střevní integrity. Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které v adekvátním množství příznivým způsobem ovlivňují zdraví lidského organizmu (prospěšnost zdraví, mikrobiologické vlastnosti, průmyslové parametry). Cílem je zhodnotit roli probiotik a jejich klinické použití v prevenci a léčbě GIT onemocnění v dětském věku. Metodika: Systematický přehled s meta-analýzou opírající se o alespoň jednu randomizovanou, prospektivní, kontrolovanou studii při podávání probiotik v prevenci a léčbě GIT chorob v dětském věku (Medline, Pubmed, Scopus, Cochrane Library, ScienceDirect). Současně jsou konfrontována Stanoviska pracovní skupiny Dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy (DGHV) Čs. Pediatrické společnosti k podávání probiotik kojencům ve formě potravinových doplňků (2014). Výsledky: V současnosti máme dostatek důkazů (evidence-based medicine) o účinku probiotik v léčbě akutních infekčních průjmů, prevenci průjmů spojených s podáváním antibiotik a eradikaci infekce Helicobacter pylori u dětí. V ostatních případech dostatečné informace o preventivním nebo terapeutickému účinku GIT onemocnění zatím chybí, aktuálně jako nadějné se jeví užití u nekrotizující enterokolitidy. Účinky jsou specificky vázané na jednotlivé druhy a kmeny probiotik. Závěry a souhrn: Učinek probiotik byl zatím jednoznačně prokázána jen u malé skupiny GIT chorob. Jsou třeba dalších prospektivní, kontrolované studie u dalších onemocnění GIT dětského věku, kdy rozšíření našich znalostí o účinků může vést k novým terapeutickým postupům a mělo by předejít jejich paušálnímu necílenému použití v pediatrické praxi. Stanovisko a doporučení DGHV sofistikovaně shrnuje současné důkazy o roli probiotik v dětské gastroenterologii. ZRIEDKAVÝ SYNDRÓM POLYPÓZY ČREVA A MAKROCEFALIE (KAZUISTIKA) Kosnáčová J., Bibza J., Ilenčíková D. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou a LF UK, Bratislava Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndróm je geneticky podmienený syndróm, spôsobený mutáciou v PTEN géne. Je charakterizovaný makrocefaliou a prítomnosťou intestinálnej polypózy typu hamartómov. Hoci patrí medzi zriedkavé syndrómy, informácia o existujúcom zdravotnom riziku je dôležitá pre pacientov a rodiny postihnuté týmito poruchami. Kazuistika: 5,5 ročný chlapec bol odoslaný obvodným pediatrom do gastroenterologickej ambulancie pre pretrvávanie sideropenickej anémie a redšie, zápachajúce stolice v počte 2-3x denne. Už pri prvom vyšetrení v gastroenterologickej ambulancii bola zaznamenaná

10 makrocefalia ako izolovaný symptóm. Pozornosť sme zamerali na anémiu a tráviace ťažkosti. V krvnom obraze bola prítomná mikrocytárna anémia s výraznou sideropéniou. Koagulácia a biochemické parametre boli bez výraznejších patologických zmien. U pacienta sme vylúčili celiakiu, protilátky na celiakiu ako aj histologické vyšetrenie čreva bolo negatívne. Gastrofibroskopické vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu bolo bez patologického nálezu. Pre redšie, zápachajúce stolice a občasný nález malého množstva krvi v stolici, bolo indikované kolonoskopické vyšetrenie. Nález bol prekvapivý. V celej dĺžke hrubého čreva boli prítomné početné rôzne polypy. Histologickým vyšetrením polypy boli hodnotené ako zápalové polypy a pseudopolypy bez dysplázie, bez atypie. Pre nález výraznej polypózy sme indikovali genetické vyšetrenie. Nález polypózy čreva v kombinácii s makrocefaliou je súčasťou vzácneho a zriedkavého Bannayan-Riley- Ruvalcaba syndrómu. U pacienta sme zahájili protizápalovú liečbu.najväčšie polypy boli odstránené chirurgicky. Kontrolným kolonoskopickým vyšetrením sme zistili, že menšie polypy ustúpili. Ferroterapiou sme upravili anémiu. Toho času stav pacienta je stabilizovaný, stolice sú bez prímesi krvi. PERIANÁLNÍ ZMĚNY U IBD, ZNÁMÉ - NEZNÁMÉ - PODCEŇOVANÉ Ťoukálková L. Dětské oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín Obrazově dokumentovaná kazuistika dívky ze sociálně problematické rodiny. První m impulzem k vyšetření bylo svědění kolem konečníku vysvětlované jízdou na kole. Zjištění velkých výrůstků v perianální oblasti vedlo ke kolečku vyšetření dětský chirurg, gynekolog a dermatolog. Teprve třetí odborník v pořadí doporučil gastroenterologické vyšetření, které potvrdilo podezření z Crohnovy choroby. Těžká astenie dívky do doby diagnozy procházela zcela bez povšimnutí a to jak v rodině, tak i v pediatrické ambulanci. Perianální změny jsou závážným a často i odborníky podceňovaným extraintestinálním příznakem IBD a je nutno jim vždy věnovat vážnou pozornost. IDIOPATICKÝ STŘEVNÍ ZÁNĚT U PACIENTA S PRIMÁRNÍ SKLEROZUJÍCÍ CHOLANGITIDOU. Kosňovská L., Šuláková A. Klinika dětského lékařství, FN Ostrava Souhrn: Idiopatický střevní zánět doprovázející primární sklerozující cholangitidu (PSC- IBD) se považuje za samostatný fenotyp IBD. Obě onemocnění jsou multifaktoriálně podmíněné a na jejich rozvoji mají zásadní podíl genetické predispozice. Patogenetická souvislost mezi oběma chorobami je takřka nezpochybnitelná, nicméně přesný kauzální vztah zůstává neobjasněný. Důležitou roli zde pravděpodobně sehrávají sekundární žlučové kyseliny, střevní mikroflóra, porucha střevní bariéry a regulační T-lymfocyty. PSC - IBD se zpravidla manifestuje jako relativně mírná pankolitida s predominantním postižením pravostranného kolon. Typickými znaky jsou současné postižení terminálního ilea ( back wash ileitida) a ušetření rekta ( rectal sparing ). Z histologického hlediska bývá v drtivé většině případů popsána ulcerózní kolitida (79-91,2 %), jen výjimečně Crohnova nemoc (6,3-7 %). Uvádíme případ 13letého chlapce vyšetřovaného pro hepatopatii. Elevace ALP, GGT, vysoké hodnoty IgG a cirkulujících imunokomplexů a přítomnost ANCA protilátek byly vodítkem ke stanovení diagnózy primární sklerozující cholangitidy (autoimunní sklerozující cholangitidy). Při kolonoskopickém vyšetření bylo nalezeno postižení céka a Bauhinské chlopně a na MR enterografii i aborální části terminálního ilea. Histologické hodnocení svědčí pro přítomnost Crohnovy nemoci. Klíčová slova: nespecifický střevní zánět, primární sklerozující cholangitida. ULCERÓZNA KOLITÍDA U DETÍ - VLASTNÉ SKÚSENOSTI Valachová I., Novotný J., Králinský K. Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

11 Ulcerózna kolitída je chronické ochorenie postihujúce sliznicu hrubého čreva, začína v rekte a môže kontinuálne postihovať vyššie úseky hrubého čreva, resp. celé hrubé črevo. U detí vedie často k malnutrícii, poruchám rastu, psychickej alterácii a zníženej kvalite života týchto jedincov. Najčastejším prejavom ochorenia sú hnačky, hnačky s krvou, tenezmy, bolesti brucha, pokles hmotnosti. U detí je frekventnejšia ťažká forma kolitídy s obrazom pankolídy. Cieľom liečby je dosiahnuť remisiu ochorenia, znížiť riziko relapsov ulceróznej kolitídy, zabezpečiť adekvátny rast a vývoj detí, zlepšiť kvalitu života a zredukovať nutnosť chirurgickej intervencie. V prednáške uvádzame vlastné skúsenosti s medikamentóznou liečbou ulceróznej kolitídy v súbore 38 pacientov v rokoch , ale aj skúsenosti s chirurgickou liečbou u 3 pacientov, u ktorých zlyhala dostupná konzervatívna liečba. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc NEOBVYKLÉ ZHOJENÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDY Karásková E., Velgáňová-Véghová M., Vydra D. Prezentujeme případ patnáctileté pacientky s diagnózou ulcerózní pankolitidy. Endoskopicky jsme vstupně našli kontinuální hemorhagicko-ulcerózní zánětlivé změny celého tračníku. V terminálním ileu byl nález normální. Již v době diagnózy byly místy na sliznici tračníku přítomny přisedlé pseudopolypy. V odebraných vzorcích sliznice tlustého střeva histopatolog popsal smíšený zánětlivý infiltrát (lymfocyty, plazmocyty a eozinofilní leukocyty). Nález hodnotil jako nespecifický střevní zánět. Zda se jedná o ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu, nebylo možné z histologických vzorků odlišit. Léčbu jsme zahájili mesalazinem per os. Protože tato terapie byla bez efektu, podali jsme prednison a současně azathioprin. Poté nastala klinická remise onemocnění. Po roce a půl došlo k mírnému zhoršení klinického stavu. Především se intermitentně objevovaly bolesti břicha. Stolici měla pacientka normální, výjimečně s malým množstvím krve. Při kontrolním endoskopickém vyšetření nás překvapil netypický nález. Na sliznici byly přítomny mnohočetné zánětlivé pseudopolypy. Některé byly přisedlé, jiné byly vzájemně spojeny mezi sebou napříč lumen tračníku a tvořily mnohočetné můstky sliznice. V místech, kde pseudopolypy přítomny nebyly, měla sliznice zachovalou cévní kresbu, bez erozí a ulcerací. Tato zvláštní forma slizničního hojení může s sebou nést nejen riziko dysplázie, ale může být také spojena se vznikem krvácení, obstrukce či strangulace střeva. Je pravděpodobné, že nález působí klinické potíže naší pacientky, které nesouvisí s aktivitou základního onemocnění. PROBIOTICS AND INFLAMMATORY BOWEL DISEASE Koleilat A. Makassed University General Hospital,pediatric department, Beirut, Lebanon The distal ileum and the colon are the areas with the highest bacterial concentrations and represent the sites of inflammation in IBD with bacterial overgrowth and dysbiosis.many clinical and experimental observations suggest an involvement of the intestinal microflora in the pathogenesis and in the perpetuation of IBD.Enteric bacteria or their products have been found within the inflamed mucosa of patients with Crohn's disease (CD).There is evidence of a loss of immunological tolerance to the enteric flora in IBD.All these observations have suggested the possibility of preventing or treating IBD by manipulating intestinal microflora, and increasing evidence supports the potential therapeutic role of probiotics in IBD The rationale for using Probiotics in inflammatory bowel disease (IBD) is based on convincing evidence implicating intestinal bacteria in their pathogenesis.the action of probiotics on toll receptors which amilorate the inflammatory cascade is a brake through.probiotics may provide a simple and attractive way to treat IBD, and patients find the probiotic concept appealing.a better understanding of the composition of enteric flora or 'the neglected organ' and of the intestinal physiology and its relationship with the luminal ecosystem is important to allow the fulfillment of the therapeutic potential of probiotics.it is, however, important to select a well-characterized probiotic preparation; in fact viability and survival of many available preparations are to be proved.

12 AKUTNÍ JATERNÍ SELHÁNÍ U DĚTÍ Kotalová R. Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha Cíl: Rozbor proběhlých případů akutního jaterního selhání. Úvod: Akutní jaterní selhání (AJS) je definováno jako akutní jaterní onemocnění s nástupem encefalopatie do 8 týdnů od klinické manifestace jaterní dysfunkce bez anamnézy chronického jaterního onemocnění. AJS je dále členěno dle časového intervalu mezi nástupem ikteru a encefalopatie na hyperakutní jaterní selhání (7 dnů), akutní jaterní selhání (8 28 dnů) a subakutní jaterní selhání (5 28 týdnů). Hlavním rysem AJS je rychlý vývoj dysfunkce jaterních buněk vedoucí k selhání syntetických, exkrečních a detoxifikačních funkcí během dnů až týdnů s možností rozvoje multiorgánového selhání a úmrtí. AJS je u dětí vzácné, má dramatický průběh spojený s vysokou mortalitou při konzervativní terapii 60 80%. Až v polovině případů v dětském věku není objasněna příčina selhání. Incidence AJS v dětském věku není přesně známa, v USA je roční incidence ve všech věkových kategoriích 5,5 případů na milion obyvatel. V České republice zaznamenáváme 1 3 případy dětí s AJS ročně. Výsledky: Za poslední 3 roky byly v České republice k urgentní transplantaci jater indikovány 3 děti ve věku let, s diagnózami: nona-none hepatitida, intoxikace muchomůrkou zelenou a Wilsonova nemoc. Jedno z dětí zemřelo na čekací listině, 2 děti byly úspěšně transplantovány v IKEM Praha. Závěr: Včasné rozpoznání AJS a jeho rychlé řešení SOBOTA NOVÉ MUTACE V GENU JAG1 U PACIENTŮ SE SUSPEKTNÍ BILIÁRNÍ ATRÉZIÍ A ALAGILLEOVÝM SYNDROMEM Dědič T. 1, Kotalová R. 1, Keil R. 3, Jirsa M. 2 1Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha, Česká republika 2Laboratoř experimentální hepatologie IKEM, Praha, Česká Republika 3Interní klinika 2. LF UK a FNM, Praha, Česká republika Úvod: Alagilleův syndrom (AGS, OMIM #118450) je pleiotropní multisystémové autosomálně dominantně dědičné onemocnění s neúplnou penetrancí. Onemocnění vyvolávají mutace v genech JAG1 nebo vzácně NOTCH2. V časném kojeneckém věku může fenotyp AGS napodobovat biliární atrézii (BA), takže extrahepatální žlučové cesty nemusejí být zobrazeny pomocí ERCP ani při peroperační cholangiografii. Cílem studie bylo potvrdit diagnózu u dětí s AGS (n = 4) a zjistit podíl deficitu v genu JAG1 v kohortě pacientů s BA (n = 72). Pacienti a metodika: V letech bylo na gastroenterologickém pracovišti Pediatrické kliniky 2. LF UK a FNM vyšetřeno 310 pacientů s neonatální cholestázou. Na základě klinického a laboratorního vyšetření bylo u 127 pacientů se suspektní BA indikováno k provedení ERCP. U 96 pacientů byl zjištěn patologický nález na žlučových cestách s nutností následné operační revize. U zbývajících 31 pacientů byl nález na žlučových cestách normální. U 72 žijících (z původních 96) pacientů s izolovanou BA a u 4 nemocných se suspektním AGS a s normálním nálezem na žlučových cestách byla provedena mutační analýza genu JAG1. Výsledky: Ve vyšetřovaném souboru bylo zachyceno sedm nových mutací - jedna missense [c. 401G>T (p.leu135phe)], jedna nonsense [c.1998t>a (p.cys633*)] a pět frameshift mutací [c.327_330delcaag (p.lys110profs*50), c.1313_1314delgt (p.cys438ser fs*10), c.879_880deltg (p.cys293*), c.2913_2914delac (p.pro971argfs*10) a c.2050delg (p.asp684thrfs*59) přítomná u 2 sourozenců]. Dále byla detekována jedna známá nonsense mutace [c.960t>a (p.tyr320*)]. Ve 4 z 8 rodin nebyla prokázána přítomnost mutací u rodičů probandů. Pět pacientů s deficitem JAG1 se zpočátku prezentovalo jako BA, do 3 let věku však všichni vyvinuli klinické příznaky typické pro AGS. Žádné mutace v JAG1 nebyly nalezeny u 67 pacientů s izolovanou BA. Závěr: U dětí s BA a s nejistou diagnózou AGS ve věku do 2 měsíců považujeme za vhodné, aby kromě histologického vyšetření jaterní biopsie byla prováděna i časná molekulární diagnostika AGS. Tato práce vznikla za podpory grantu GAUK č

13 1Šuláková A., 2Klvaňa P., 1Kosňovská L. 1 Klinika dětského lékařství, FN Ostrava 2 Interní klinika, FN Ostrava AUTOIMUNNÍ PANKREATITIDA U 16LETÉHO CHLAPCE. Autoimunní pankreatitida (AIP) je jedním z typů chronické pankreatitidy, která na rozdíl od jiných dobře reaguje na léčbu systémovými steroidy. Pro onemocnění je typické, že se často pojí s postižením jiných orgánů, především žlučových cest a jater, retroperitonea, slinných žláz nebo ledvin. Uvádíme případ 16letého chlapce s náhlým rozvojem cholestatického ikteru a bolestí břicha. Elevace ALP, GGT, vysoké hodnoty IgG, cirkulujících imunokomplexů, ANA pozitivita a současně známky pankreatitidy vedly k diagnóze AIP. Stav příznivě reagoval na imunosupresivní terapii metylprednisolonem. Diagnóza AIP by měla být zvážena v případě idiopatické pankreatitidy také u dětí a adolescentů. OD NARAŽENÍ PALCE NOHY K NEČEKANÉ DIAGNÓZE El-Lababidi N., Fingerhutová Š., Szitányi P., Frühauf P., Zeman J. Centrum dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy KDDL VFN a 1. LF UK Kolektiv autorů ve svém kazuistickém sdělení představuje případ 12-ti letého chlapce, který byl přijat pro náhodně zjištěnou hepatomegalii a hepatopatii při chirurgickém vyšetření nakopnutého palce nohy. V klinickém obraze dominovaly, kromě zmíněné hepatomegalie, paličkové prsty horních i dolních končetin a propad v růstových percentilových grafech. Laboratorně byla nápadná hepatopatie s hypergammaglobulinémií při negativitě sérologie hepatotropních virů a specifických autoprotilátek při autoimunitní hepatitidě. Sonografické vyšetření břicha verifikovalo hepatomegalii a prokázalo nehomogenní hyperechogenitu jater s periportální fibrózou a cirhotickou přestavbou jater. MRCP prokázala difúzní cirhotickou přestavbu jater se stenózami intrahepatálních i extrahepatálních žlučových cest se současným postižením střední části ductus hepatocholedochus, který byl subhepaticky obliterován či, alespoň, preobliterován. MRCP nález s neměřitelně zvýšeným fekálním kalprotektinem, svědčil pro diagnózu primární sklerozující cholangitidy. Tuto diferenciálně diagnostickou rozvahu však narušovala negativita titru protilátek ANCA. Definitivní diagnóza a zlomová vyšetření, která vedla k jejímu odhalení, budou předmětem tohoto kazuistického sdělení. Na závěr prezentace se autoři zamýšlejí nad diferenciální diagnostikou jaterní cirhózy a paličkových prstů v dětském věku. Tato přednáška vznikla za podpory grantu RVO VFN SYNDROM KRÁTKEHO STŘEVA U PACIENTKY S CYSTICKOU FIBRÓZOU NA DOMÁCÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVĚ Véghová - Velgáňová M. 1), Malý T. 2) Karásková E., Vydra D., Kopřiva F, Zápalka M. 1), Vránová I., Doubrava L. 3), Michálková K. 4) 1) Dětská klinika, 2) Chirurgická klinika, 3) Neonatologická klinika, 4) Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc Klíčové slova: Mekoniový ileus, cystická fibróza, syndrom krátkého střeva, domácí parenterální výživa Kazuistika prezentuje 3- denní dívenku s postupným rozvojem distenze abdomenu, dle zobrazovacího vyšetření diagnostikován mekoniový ileus. Terapeutická irrigografie s aplikací N-Acetylcysteínu byla bez předpokládaného efektu. Dětským chirurgem byla realizována resekce v oblasti ileocekálního přechodu v místě mekonióvého ilea a primární anastomóza. G e n e t i c k ý m vyšetřením byla prokázaná homozygotní mutace F508D- diagnostikována cystická fibróza. Po přechodném zlepšení byla 17. děn života pro zhoršení klinického stavu realizována 2.chirurgická revize. Pro perioperační nález rozsáhlé nekrózy distální kličky a mikrokolon byla indikována resekce 40cm distálního ilea a subtotální kolektomie s následující anastomózou. Vzhledem k

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídky

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídky Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídky Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Hotel, Legionářská 19, Olomouc PREZIDENT KONFERENCE: MUDr. Pavel Frühauf, CSc., e-mail:

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Celiakie je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem způsobené celoživotní nesnášenlivosti lepku

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY pohledem imunologa Idiopatické střevní

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z.

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. Copaxon - spouštěcí faktor ulcerózní kolitidy? hypotéza: může copaxon indukovat ulcerózní kolitidu?

Více

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I.

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I. ÚTERÝ, 26.01.2016 Dopoledne 08:30-12:00 13. Sympozium NOVINKY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

diferenciální diagnostika v pediatrii

diferenciální diagnostika v pediatrii Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Cílem projektu je provést celorepublikový screening výskytu dosud nediagnostikované kardiomyopatie

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Krev je biologický materiál lidského původu. stále existuje po jejich podání reálné riziko smrti

Krev je biologický materiál lidského původu. stále existuje po jejich podání reálné riziko smrti Helena Ondrášková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Česká společnost bezkrevní medicíny TRALI versus TACO Krev

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Rotary International District 2240 15.9.2011 Klimatoterapie pro děti 1 Co je atopický ekzém? Také známý jako neurodermatitida

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

MMO zdravotní ukazatele

MMO zdravotní ukazatele MMO zdravotní ukazatele Vybrané demografické ukazatele a ukazatele zdravotního stavu v letech 5 až 9 (srovnání Ostrava, MSK a ČR) vše zdroj ÚZIS Počet živě narozených na obyvatel 5 6 7 8 9 MS kraj 9,73

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. CELIAKIE MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. MUDr. Helena Masaříková LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno DEFINICE celoživotní, geneticky

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více