Výukový program pro MŠ VZHŮRU DO AFRIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program pro MŠ VZHŮRU DO AFRIKY"

Transkript

1 io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s Výukový program pro MŠ VZHŮRU DO AFRIKY METODICKÉ LISTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, Tel: , PRO UČITELE s

2 2 Cílová skupina: Mateřská škola; 4-6 let Časová dotace: 70 min. VÝUKOVÝ PROGRAM PRO MŠ / VZHŮ RU DO AFRIKY Anotace: Seznámíme se s běžným dnem jedné africké holčičky jménem Cecílie. Na jeden den se spolu s ní staneme obyvateli Afriky. Navšvíme africkou školku a vyzkoušíme si běžné africké domácí práce jako nošení vody, nakupování. Vyzkoušíme si i africké hry a na závěr si vyrobíme s dětmi keňský míč. RVP: Autorka Mgr. Ilona Pelechová Vydalo: CEGV Cassiopeia, 2012 DOPORUČ ENÁ LITERATURA / VZHŮ RU DO AFRIKY DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE: CÍLKOVÁ, Eva. Hrajeme pohádky z celého světa. Praha: Portál, ISBN DILLON, S. Watoto. Světem k jiným dětem. Přeložila Marna Holcová. Brno: NaZemi, Praha: ISV nakladatelství, ISBN FOUNTAIN, Susan. Místo na slunci. Globální výchova pro dě 5-10 let. Praha: Tereza, KAMANDA, K. S., KOPTÁK, M. Africké pohádky. Praha: Brio, ISBN X. WEST, O. D. Africké pohádky. Praha: Triton, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Anyana dě a svět. Olomouc: ARPOK, LE FORT A., MICHAUX V. Matouš a Amadu. Brusel: Georges Eliopoulos, Evropská komise. 11

3 10 DALŠÍ NÁMĚ TY / VZHŮ RU DO AFRIKY POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / VZHŮ RU DO AFRIKY 3 DALŠÍ NÁMĚTY: POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU Další náměty související s tématem tohoto metodického listu naleznete na Pro jejich vyhledání využijte následující link: hp://clanky.rvp.cz/clanek/s/p/1403/inspirace-afrikou.html/ Příběh dě související se tématem tohoto metodického listu najdete na hp://www.adra.cz/prvak/metodicky-material. Link obsahuje následující příběh: Pomáháme si - Příběh o Aničce a Lafě Napsal a nakreslil Jan Bárta, ADRA Omalovánky a fotografie z rozvojových zemí naleznete na webových stránkách ADRA hp://www.adra.cz/prvak/metodicky-material hp://www.adra.cz/prvak/cz/metodicky-material/fotografie.html Akvita Popis akvity Očekávané výstupy Úvod Keňa seznámíme se se zvířaty Keňa seznámíme se s lidmi - Cecílie Lektor dětem představí výukový program a s dětmi se seznámí. Lektor dětem ukáže několik fotografií zvířat žijících v Africe. Seznámí je se jmény zvířat. Na závěr s dětmi v doprovodu hudby zacvičí krátkou sestavu s temakou zvířat v Africe. Lektor dětem ukáže fotografii holčičky Cecílie z Keni. Dě společně sdílí své dojmy z fotografie. Na závěr jim lektor sdělí základní informace o Cecílii. Dě jsou movovány a vtaženy do programu. Dě umí pojmenovat vybraná africká zvířata. Dě se prakcky seznámí s různými polohami těla a učí se správně je zaujmout Dě se dozví základní informace o dítě pocházejícím z Afriky. Školka Lektor dětem vypráví, co dělá Cecílie během svého pobytu ve školce. Společně s dětmi sdílí jejich zážitky z pobytu ve školce. Na závěr lektor s dětmi zatančí. Dě umí porovnat své činnos ze školky s činnostmi Cecílie. Dě se učí pohybovat se různými způsoby v prostoru. Nošení miminek Lektor dětem ukáže fotografii africké ženy nesoucí dítě v šátku. Vysvětlí jim způsob péče o dě v Africe. Spolu s dětmi poté sdílí, jak se o dě lidé starají v České republice. Na závěr si dě ve dvojicích vyzkouší nosit panenku v šátku. Dě si vyzkouší nošení předmětů v šátku na zádech. Porovnají ho se způsoby nošení v ČR a umí vyjmenovat jeho výhody. Odpoledne - nakupování Lektor vyprávěním naváže na předcházející akvitu a dě seznámí se specifiky nakupování na trzích v Africe. Společně s dětmi poté vytvoří uprostřed třídy africké tržiště. Dě na základě vlastní zkušenos a vizuálních vjemů umí popsat africké tržiště. Nošení vody Lektor opět pokračuje v popisu života africké holčičky Cecílie. Seznámí dě s problemakou získávání vody v Africe. Na závěr si dě samy zkouší nosit vodu na hlavě. Dě se prostřednictvím akvity seznámí se způsobem nošení vody v Africe.

4 4 POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / VZHŮ RU DO AFRIKY 9 Keňský míč Pohádka S pomocí lektora si dě vyrobí v rámci třídy keňský míč. Pro navození atmosféry relaxace lektor dětem vypráví krátkou pohádku na africké movy. Dě se seznámí s výrobou keňského míče. Dě si procvičí jemnou motoriku. Dě poznají pohádku z jiného kulturního prostředí. Dě jsou připraveny na závěrečnou reflexi. 3. Reflexe Zeptejte se dě, jak se jim pohádka líbila. Mají nějaký nápad, jak by se příběh mohl odehrát jinak? S dětmi můžete vymyslet vlastní pohádku. Inspiraci naleznete v následujícím linku: hp://www. afrikaonline.cz/pohadky/. Zdroj: hp://www.afrikaonline.cz/pohadky/ Závěrečná reflexe Lektor s dětmi shrne průběh výukového programu. Klade důraz na to, v čem se život v Africe shoduje s životem v ČR. Dě reflektují životní podmínky jednoho afrického dítěte.

5 8 Postup: Zebry jsou převážně býložravci. Spásají různé druhy trav (i tvrdých), které jiná zvířata nespásají, také se živí čerstvou trávou po dešch, různými bobulemi, větvičkami stromů a podobně. Zebry potřebují pravidelně dostatek vody. Zebry se dožívají v přírodě průměrného věku 10 až 15 let. Největší nebezpečí pro zebry, žijící na velkých teritoriích, představuje převážně ztráta přirozeného prostředí díky stále rostoucím počtům zemědělského a pasteveckého obyvatelstva. Zebry jsou velmi často také vyhledávanou potravou lvů. Zebry jsou velmi plaché a mají vynikající sluch. Zdroj: zkráceno a upraveno: hp://www.chovatelka.cz/clanek/zebra-pruhovany-zazrak-prirody A: OVEČKA Časová dotace: : 60 min. Cíle: Dě si procvičí jemnou motoriku. Dě znají význam chovu ovcí pro člověka. Vzdělávací oblast: NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY 5 1. Úvod Ukažte žákům obrázky paviána a zebry. Zeptejte se, zda zvířata znají, jak se jmenují, kde žijí. Společně si povězte nějaké informace o zvířatech. Navoďte klidnou atmosféru, např. pomocí hudby a převyprávějte dětem následující pohádku. 2. Pohádka Před dávnými časy, když byla Země mladá, byl povrch země suchý a horký. Celý svět se rozpaloval horkem. Voda byla pouze na několika místech v malých jezírkách, které byly občas rozprostřeny v dálavách pouště a savany. U jedné z nich bydlel velký pavián, který se prohlásil za vlastníka vody v jezírku a začal ji strážit. Tato voda je pouze moje a nikdo jiný ji pít nebude, řekl si. Jak řekl, tak udělal. Vždy vyhnal každého, kdo se chtěl napít. Dokonce si vybudoval strážní budku a veliké ohniště, aby mohl strážit vodu i v noci, kdy je v pouš velká zima. Jednou šla okolo zebra a byla po dlouhé cestě skrz pusnu velmi žíznivá. Její kožich byl zářivě bílý a její zářivá srst ji dělala nejkrásnějším zvířetem pouště. Pomalu se šinula k vodě a chtěla se napít. Když v tom ze strážního domku vyskočil pavián a začal rozzlobeně křičet. Kdo jsi? Jdi pryč! Ta voda je pouze má. Zebra neměla náladu poslouchat lakotného paviána a zprudka odpověděla: Tohle není tvoje voda ty ošklivá opice! Ta voda je všech. A v klidu se napila. Rozvášněný pavián, řekl zebře, že pokud bude cht i nadále pít z jeho jezírka, bude si muset vodu vybojovat. A tak se zebra vrhla s paviánem do zuřivého boje. Váleli se v pevném sevření okolo jezírka. Když v tom zebra ukončila boj prudkým kopnum paviána. Úder byl tak prudký, že odmršl paviána na vysokou skálu daleko za jezírkem. Kop byl tak prudký, že i sama zebra ztrala rovnováhu a upadla na záda. Bohužel spadla do ohniště paviána, a tak prudce, až se polínka v ohni rozletěla do všech stran. Velká část, když opět padala k zemi, popálila zebře její zářivě bílý kožich. Zraněná a poděšená utekla hluboko do travnaté savany, kde od těch dob žije. Černé pruhy do jejího bílého kožichu vypálila hořící polínka paviánova strážního ohně. Od těch dob nosí bíločerné pruhování, jaké nemá žádné jiné zvíře na světě. Naopak pavián si odnesl z boje lysou a červenou zadnici, jak ho zebra nakopla. Hledá úkryty ve skalách a tváří se velmi rozzlobeně, protože přišel o své panování nad vodou. Pomůcky: Fotografie ovečky, vata nebo vlna, hnědé tempery, nůžky, lepidlo (např. Herkules), štětec, nalepovací pohyblivé oči, černé a hnědé pastelky, karton nebo tvrdý papír Poznámka pro pedagogy: Během výukového programu se lektor zmiňuje, že po školce Cecílie hlídá ovečku a při tom si s ní hraje. Akvitu můžete uvést otázkou, zda si dě pamatují na holčičku jménem Cecílie a připomenout jim její příběh. Postup: 1. Úvod Ukažte dětem fotografii ovečky a zeptejte se, co na ní vidí. Použít můžete následující otázky: Popište zvíře. Co si myslíte, že to je za zvíře? Viděli jste už někdy ovečku? Jak vypadá ovečka z fotografie? Jak se liší od té, kterou jste již viděli? Co dělá na fotografii? Co si myslíte, že ovečka jí? Co nám dávají ovečky? (myšleno mléko, maso, vlnu). Myslíte si, že má Cecílie ovečku ráda? Na závěr si s dětmi povídejte, jaké je jejich oblíbené domácí zvíře, jak vypadá, co jí, kde bydlí apod. 2. Postup práce Vstřihněte z kartonu nebo tvrdého papíru veliký ovál, menší ovál a 4 pruhy pro každé dítě. Dě nalepí menší ovál na větší, m vznikne hlava a tělo ovečky. Dále přilepí čtyři pruhy na větší ovál a m vzniknou nohy. Tělo dě potřou tekutým lepidlem a poté přilepí vlnu nebo vatu. Společně přilepte oči, nebo je můžete s dětmi pouze domalovat. Dě vybarví uši a hlavu. Pokud chcete, aby ovečka měla vlnu barevnou jako na fotce, můžete vzít předem nabarvené ovčí rouno nebo pletací přízi. 3. Reflexe Posaďte se s dětmi do komunitního kruhu a nechte každé dítě, aby svou ovečku ukázalo ostatním. Říkejte si s dětmi básničky o ovečkách a můžete najít příběh, který by vyprávěl nebo kde by byly obrázky oveček. Zdroj: DILLON, S. Watoto. Světem k jiným dětem. Přeložila Marna Holcová. Brno: NaZemi, 2008.

6 6 B: KEŇSKÁ HRA: LIŠKA A HUSA Časová dotace: cca 10 min., libovolně můžete opakovat dle zájmu a movace žáků Cíle: Dě znají hru z jiného kulturního prostředí. Vzdělávací oblast a průřezová témata: Pomůcky: svazek listů, popř. šátek nebo něco co dě, znají a je jejich oblíbené (např. maskot třídy apod.) C: PROČ JE ZEBRA PRUHOVANÁ A PAVIÁN MÁ LYSÝ ZADEK Časová dotace: cca 30 min. Cíle: Dě poznají pohádku z jiného kulturního prostředí. Vzdělávací oblast: Pomůcky: fotografie paviána, zebry, dle vlastní úvahy CD s relaxační hudbou 7 Postup: 1. Úvod Dě posaďte do komunitního kruhu. Vyberte libovolné dítě, které hru zahájí, např. pomocí rozpočítadla, které ve školce běžně používáte. Vybere dítě (prvního hráče), které dostane svazek listů a úkol obcházet kruh. Vysvětlete dětem pravidla hry. 2. Hra Dě sedí v kruhu na zemi. První hráč chodí kolem kruhu, za jejich zády, a za někoho (druhý hráč) položí svazek listů (popř. co jste vybrali jako herní prvek). Ten vyskočí a musí chytnout svého kamaráda, který za něj list položil, dříve než mu zasedne místo. Pokud druhý hráč prvního hráče (ten, který pokládal listy) chy, vypadává první hráč ze hry. 3. Závěr Hra pokračuje až do chvíle, kdy zbude jen jeden hráč. Zdroj: DILLON, S. Watoto. Světem k jiným dětem. Přeložila Marna Holcová. Brno: NaZemi, Poznámka pro pedagogy: Zde naleznete základní informace o paviánech a zebrách. Na odkazu hp://www.izoo.eu/cs/paviani je dokonce možné pomocí záběrů z webkamery pozorovat pavilon opic a výběh paviánů. Paviáni jsou největší zástupci čeledi kočkodanovitých. Tyto statné opice se snadno poznají podle výrazně protažené psí tlamy. Zejména samci mají mocně vyvinuté špičáky, které tvarem a délkou připomínají spíš špičáky šelem než opic. Malé, hluboko zapadlé oči a mohutné nadočnicové oblouky dodávají paviánům zlostného a zamračeného vzhledu. Jejich silně vyvinuté sedací mozoly jsou u některých druhů velmi pestře zbarveny. Ocas je středně dlouhý a paviáni ho nosí tak, že kořenem stojí vždy šikmo vzhůru a zbytek visí volně dolů. Na stromech se paviáni pohybují ze všech opic nejméně. Nejraději chodí po zemi. Našlapují všemi čtyřmi končenami na celá chodidla. Na zadní nohy se stavějí jen výjimečně. Při běhu připomínají nemotorné psy. Běhají však velmi rychle. Výborně i šplhají, a ačkoli jsou zdánlivě neobratní, skáčou velmi jistě i po skálách. Živí se hlavně cibulemi a hlízami, které si obratně vyhrabávají ze země. Sbírají a loví i různé drobné živočichy. Mají pozoruhodnou schopnost pro vyhledávání vody. Objeví ji i tam, kde by ji člověk nikdy nehledal. K pramenu se pak dovedou obratně prohrabat. Domorodci v jižní Africe využívají této paviání schopnos a vyhledávají vodu pomocí cvičených paviánů. Paviáni jsou nejen statečná, ale i zlostná zvířata. I člověku se někdy postaví na odpor. Ohrožení paviáni výhružně blýskají svými silnými špičáky a dokážou zahnat i nejsilnějšího nepřítele. Proto mají nepřátel opravdu málo. Loví je jen levhart nebo někdy lev. Zdroj: zkráceno a upraveno: hp://www.izoo.eu/cs/paviani Zebry jsou společenská zvířata. Žijí ve stádech, které mají přibližně 2 až 30 jedinců, někdy i více. Vedoucím zvířetem ve stádu zeber je vždy samec, avšak veškeré denní činnos má na staros vůdčí klisna. Vedoucí zebří klisna vede skupinu při přesunech a za ní následují ostatní klisny podle svého postavení. Poslední jde obvykle hřebec. Klání zebřích samců je tvrdým soubojem. Hřebec nasadí svůj nejzarpulejší výraz, zvedne hlavu vzhůru, vycení zuby a uši mírně sklopí dozadu. Oba zebří samci kolem sebe krouží a čekají na provníkův první útok. Nejmírnější formou boje je přetlačovaná krky. Oba hřebci stojí pro sobě nebo vedle sebe a snaží se jeden druhému přitlačit krkem hlavu k zemi. Kousnu rozlíceného hřebce je velice silné a bolesvé. Každý z bojujících se snaží zasáhnout přední nohy soupeře.

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT METODICKÉ LISTY LISTTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Výukový program pro I. stupeň ZŠ Pestrobarevná Indie METODICKÉ LISTY PRO UČITELE 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ ZŠ / Pestrobarevná Indie Cílová skupina: I. stupeň ZŠ Časová dotace: 90 min Anotace: Pojďme

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce)

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) výstup z kurzu Dramatická výchova realizovaného v rámci projektu Škola s místem pro všechny

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Bc. Lenka Kocábková, Mateřská škola Borovany Obsah 1. Úvod 3 2. O ovečce 4 3. O rozezpívané vrbě 6 3.1 O kouzelném lese a vrbě u potoka 6 3.2 Jak byla vrba smutná

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Les je přítel člověka

Les je přítel člověka Les ve škole uvádí... Les je přítel člověka aneb program zaměřený na podporu rozvoje vnímavosti dětí vůči přírodě metodická pomůcka pro 1. stupeň ZŠ O programu Les je přítel člověka Milí přátelé! Rádi

Více

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ ISBN 978-80-87217-13-9 PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská

Více

Dramaterapie a dramatická výchova

Dramaterapie a dramatická výchova Dramaterapie a dramatická výchova s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: PhDr. Marina Raidlová Stejně jako celý projekt i samotná tvorba této publikace

Více

jiný mrav VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM MULTIKULTURNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

jiný mrav VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM MULTIKULTURNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA D 2 Jiný kraj jiný mrav VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM MULTIKULTURNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Kristina Zůbková, Mgr. Josef Makoč, Mgr. Bára Paulerová Jazykové korektury:

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš přítel Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Slunce a naše smysly Nač potřebujeme Slunce? PL 1 PL 1 Kam se Slunce

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová Individualizace v práci učitelky mateřské školy Jana Kargerová & Juliana Gardošová Obsah Úvod 1 1 Co se rozumí pojmem individualizace 3 2 Individualizace a temperament dítěte 4 3 Individualizace a styly

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ ZPŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BYT SVĚŽÍ

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ ZPŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BYT SVĚŽÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ JAK SI ZDRAVYM ZPŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BYT SVĚŽÍ Kateřina Srbová, Simona Jeřábková Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

Více

Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA

Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 celoroční projekt OVOCE A ZELENINA časový rozsah: podle potřeby lze využít během celého roku

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více