Výukový program pro I. stupeň ZŠ - speciální. Jak se žije v Africe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program pro I. stupeň ZŠ - speciální. Jak se žije v Africe"

Transkript

1 Výukový program pro I. stupeň ZŠ - speciální Jak se žije v Africe METODICKÉ LISTY PRO UČITELE

2 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ ZŠ - speciální / Jak se žije v Africe Cílová skupina: I. stupeň ZŠ speciální Časová dotace: 90 min Anotace: V tomto programu se žáci seznámí s životem dětí v africké Keni. Programem je budou provádět Ema, žijící na venkově, a Vincent, pocházející z města. Nejprve žáky seznámí se svojí školou, kde se dozví něco o přírodních podmínkách Afriky, její geografii, fauně či flóře. Pak se žáci zapojí do domácích prací, vyzkouší si tradiční způsob nošení vody a budou mít možnost nakoupit si tradiční africké předměty na africkém trhu. Závěrem si vyrobí Keňský míč, který mohou využívat ve svém volném čase. Autorský tým: Mgr. et Bc. Dita Kremlová Mgr. Pavla Filipová Vydalo: CEGV Cassiopeia, 2013 Materiál vznikl v rámci projektu Objevuj a respektuj!, který byl podpořen z rozpočtu MŠMT v rámci Programu na podporu aktivit integrace cizinců.

3 POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / Jak se žije v Africe Popis VÝUKOVÉHO PROGRAMU 3 Aktivita Popis aktivity Očekávané výstupy Brainstorming Žáci v plénu třídy sdělují, co o Africe vědí. Žáci si evokují, co všechno o Africe už ví. Videoukázka Žáci shlédnou krátkou videoprojekci afrického kontinentu jako úvod do tématu. Žáci si prostřednictvím videoukázky snadněji představí reálný život v Africe. Vincent a Ema Africké děti Vincent a Ema v krátkých videích seznamují žáky se svým životem. Žáci si určité činnosti každodenního života těchto dětí vyzkoušejí (nošení vody na hlavě, nošení dítěte v šátku na zádech, smlouvání/nakupování na trhu). Žáci si uvědomí, v čem je život Vincenta a Emy odlišný od jejich a co naopak mají všichni společného. Závěr Žáci reflektují průběh programu a pocity, které v nich program zanechal. Společně s lektorem shrnou nejdůležitější informace programu. Žáci jsou seznámeni s pozitivy i negativy života lidí v Africe. Žáci jsou si vědomi toho, že život v Africe, není pouze odlišný, ale že mnoho věcí je v Africe stejných či podobných jako v ČR. Doporučení pedagogům: Poukazujte na krásy a pozitiva Afriky, ne jen na její negativa. Upozorňujte žáky na rozdílné kulturní tradice a zvyky, jejichž neznalost může vést ke konfliktu v evropské společnosti, a nechte žáky, aby je srovnali s tradicemi a zvyky žáků.

4 4 NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / Jak se žije v Africe NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY A: Mbube, Mbube Časová dotace: 15 min. Cíle: Žáci znají hru z jiného kulturního prostředí Žáci jsou motivováni k získávání nových informací o Africe Poznámky pro pedagogy: V jazyce Zulu je imbube jedním z výrazů pro lva. Mbube je oslovení lva, výzva k němu. Vyslovuje se jako: mbuu -bej. V této hře lev pronásleduje impalu (jihoafrická antilopa). Postup: 1. Úvod Hráči se postaví do kruhu. Dva hráči začínají hru jeden je lev, druhý impala. Oběma se zaváží oči. Poté hráče zatočíme kolem jejich osy, aby ztratili orientaci. 2. Hra Hráči v kruhu začínají hru tím, že vyzývají lva, mbube, mbube! Čím blíže se lev dostává k impale, tím rychlejší a hlasitější je skandování. Když se lev impale vzdaluje, skandování pomalu zpomaluje a utichá. 3. Závěr Pokud je impala chycena, vybere se nová impala. Pokud lev nedokáže po pár minutách impalu chytit, vybere se nový lev.

5 B: Africký náhrdelník Časová dotace: 45 min. NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / Jak se žije v Africe 5 Cíle: Žáci si vyrobí tradiční africký předmět Žáci jsou motivováni k získávání nových informací o Africe Pomůcky: papírový talíř, nůžky, pastelky/fixy/tempery Postup: 1. Z okraje papírového talíře vystřihneme proužek o velikosti 3-5 cm. 2. Vystřižený proužek pomalujeme dle naší fantazie. 3. Na závěr si můžeme ukázat fotky afrických kmenů, které náhrdelníky běžně nosí. Zdroj:

6 6 C: Africká pohádka Časová dotace: 10 min. NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / Jak se žije v Africe Cíle: Žáci se seznámí s africkou pohádkou Žáci se kriticky zamyslí nad obsahem pohádky. Poznámky pro pedagogy: Africká pohádka kmene Adžů žijícího v Beninu a Togu. Zdroj: O želvách, lidech a kamenech Mýty, legendy a pohádky černé Afriky. 1. vyd. Praha: Argo, 1999, 224 s. ISBN X. Postup: 1. Přečteme žákům pohádku. Pět prstů ruky Kdysi všech prstů ruky rostlo těsně vedle sebe. Jednoho dne uviděl prostředník pečené maso. Řekl svým bratrům, že si ho vezmou. Ale palec prohlásil: Já se té krádeže nezúčastním. Řeknu to Bohu, protože to maso je jeho. Ostatní čtyři prsty maso ukradly. Ale palec si dost nepospíšil, aby to Bohu oznámil. Zbylé prsty ho předběhly a žalovaly Bohu: Palec ukradl maso! Bůh odpověděl: Každý zloděj musí být odloučen od ostatních! Od té doby roste palec daleko od ostatních prstů. A díky tomu může ruka uchopit všechno, co chce. 2. Vedeme s žáky diskuzi a snažíme se je motivovat ke kritickému přemýšlení o obsahu pohádky. Možné otázky k diskuzi: Bylo podle vás správné, jak se palec zachoval? Bylo podle vás správné, jak se zachovaly zbylé prsty? Bylo podle vás správné, jak se zachoval Bůh? Jak byste se zachovali v situaci Boha? Jak byste situaci vyřešili vy? Připomíná vám to nějakou situaci z vašeho života?

7 D: Jste z toho moudří? Časová dotace: 45 min. (+ 15 min.) NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / Jak se žije v Africe 7 Cíle: Žáci znají hru z jiného kulturního prostředí Žáci jsou motivováni k získávání nových informací o Africe Žáci se zamyslí nad významem přísloví v současném světě Pomůcky: africká přísloví napsaná na papírech (jedno přísloví na jednom papíru) Poznámky pro pedagogy: Před hodinou je potřeba vybrat několik afrických přísloví. Příklady: Kdo vchází do lesa, nesmí si všímat šumu větviček v koštěti. Dej muži vzdělání - vzděláš jedince, dej ženě vzdělání - vzděláš rodinu. Když se sloni perou, tráva trpí. Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny. Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy. Postup: 1. Úvod Začněte hodinu tím, že vysvětlíte žákům, co jsou přísloví, proč vznikala a vznikají. Následně se jich zeptejte, jestli nějaká přísloví znají, a nechte je vysvětlit jejich význam. Zeptejte se, zda náhodou neznají i nějaká zahraniční přísloví. Řekněte jim, že se seznámíte s příslovími z různých částí a kultur afrického kontinentu. 2. Africká přísloví Rozdělte žáky do skupin, každá skupina si vylosuje jedno africké přísloví. Úkolem žáků je domluvit se ve skupině, jaký je význam vylosovaného přísloví. Skupiny dostanou na přípravu min. Všechna přísloví napište na tabuli. Každá skupina představí svoji verzi významu přísloví. Další skupiny se snaží uhodnout, o jaké přísloví ze seznamu na tabuli se jedná. Až žáci uhodnou všechna přísloví, zeptejte se jich, zda existují ekvivalenty těchto přísloví v češtině. 3. Závěr Moderujte diskuzi o tom, zda bylo lehké smyslu přísloví porozumět, v čem se liší od českých nebo v čem jsou si podobná.

8 8 DALŠÍ NÁMĚTY / Jak se žije v Africe DALŠÍ NÁMĚTY Další ukázky afrických her: Práce s africkými pohádkami: Omalovánky a fotografie z rozvojových zemí - ADRA o.s.

9 Omalovánky / Jak se žije v Africe 9 Omalovánky afrických zvířat

10 10 Omalovánky / Jak se žije v Africe

11 DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE / Jak se žije v Africe DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 11 WEST, O. D. Africké pohádky. 1. vyd. Praha: Triton, s. ISBN KAMANDA, K. S., KOPTÁK, M. Africké pohádky. 1. vyd. Praha: Brio, 2006, 540 s. ISBN X. O želvách, lidech a kamenech Mýty, legendy a pohádky černé Afriky. 1. vyd. Praha: Argo, 1999, 224 s. ISBN X. IZBICKÁ, H. Studna v pralese. 1. vyd. Praha: Maťa, 1999, 222 s. ISBN BÁRTA J., URBANOVÁ H. Příběh o Aničce a Latifě. Praha: o.s. ADRA, Projekt PRVák. DILLON, S., Watoto - Světem k jiným dětem. Brno: Společnost pro Fairtrade a rozvojové vzdělávání. KOLEKTIV AUTORŮ. Anyana děti a svět. Olomouc: ARPOK, KOLEKTIV AUTORŮ. Hakuna Matata. INEX-SDA LE FORT A., MICHAUX V. Matouš a Amadu. Brusel: Georges Eliopoulos, Evropská komise. UJFALUŠI R. Jak se hraje fotbal v Africe. INEX SDA.

12 Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, Tel: ,

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Výukový program pro I. stupeň ZŠ Pestrobarevná Indie METODICKÉ LISTY PRO UČITELE 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ ZŠ / Pestrobarevná Indie Cílová skupina: I. stupeň ZŠ Časová dotace: 90 min Anotace: Pojďme

Více

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT METODICKÉ LISTY LISTTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Obsah: 1. semináře a kurzy pro pedagogy PodObal inspirace pro výuku s globálním rozměrem (učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Dvoudenní seminář

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce)

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) výstup z kurzu Dramatická výchova realizovaného v rámci projektu Škola s místem pro všechny

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Dramaterapie a dramatická výchova

Dramaterapie a dramatická výchova Dramaterapie a dramatická výchova s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: PhDr. Marina Raidlová Stejně jako celý projekt i samotná tvorba této publikace

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ ISBN 978-80-87217-13-9 PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 2 Etická výchova, Metodika pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

HRY REALIZOVANÉ A OVĚŘOVANÉ STUDENTY VOŠ JABOK V RÁMCI KURZU PRÁCE SE VZTAHY V DĚTSKÉ SKUPINĚ ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

HRY REALIZOVANÉ A OVĚŘOVANÉ STUDENTY VOŠ JABOK V RÁMCI KURZU PRÁCE SE VZTAHY V DĚTSKÉ SKUPINĚ ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014 HRY REALIZOVANÉ A OVĚŘOVANÉ STUDENTY VOŠ JABOK V RÁMCI KURZU PRÁCE SE VZTAHY V DĚTSKÉ SKUPINĚ ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1.

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1. MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30 motto: Snažme se být kamarádi. Třídní vzdělávací program školní rok 2012-13 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika, složení třídy

Více