Výukový program pro I. stupeň ZŠ ŽIVOT V AFRICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program pro I. stupeň ZŠ ŽIVOT V AFRICE"

Transkript

1 io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s Výukový program pro I. stupeň ZŠ ŽIVOT V AFRICE METODICKÉ LISTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, Tel: , PRO UČITELE P s

2 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ / ŽIVOT V AFRICE POZNÁMKY / ŽIVOT V AFRICE 11 Cílová skupina: I. stupeň ZŠ Poznámky Časová dotace: 90 min./120 min. Anotace: V tomto programu se žáci seznámí s rozmanitos afrického konnentu. Budou mít možnost stát se na jeden den obyvateli Afriky a poznat tak lépe způsob života dě v Africe. Nejprve stráví dopoledne v africké škole, kde se dozví něco o přírodních podmínkách Afriky, její geografii, fauně či flóře. Pak se zapojí do domácích prací, vyzkouší si tradiční způsob nošení vody a nakoupí si na africkém trhu s tradičními africkými předměty. V rámci programu samozřejmě neopomeneme ani volnočasové akvity. RVP: Člověk a jeho svět lidé kolem nás; MKV mulkulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; OSV sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje); VMEGS Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět; EV základní podmínky života Autorský tým: Ing. Bianka Machová Mgr. et Bc. Dita Kalousová Mgr. et Bc. Marna Tušková Vydalo: CEGV Cassiopeia, 2012

3 10 DOPORUČ ENÉ INFORMAČ NÍ ZDROJE / ŽIVOT V AFRICE POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / ŽIVOT V AFRICE 3 DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU WEST, O. D. Africké pohádky. 1. vyd. Praha: Triton, s. ISBN KAMANDA, K. S., KOPTÁK, M. Africké pohádky. 1. vyd. Praha: Brio, 2006, 540 s. ISBN X. O želvách, lidech a kamenech Mýty, legendy a pohádky černé Afriky. 1. vyd. Praha: Argo, 1999, 224 s. ISBN X. IZBICKÁ, H. Studna v pralese. 1. vyd. Praha: Maťa, 1999, 222 s. ISBN BÁRTA J., URBANOVÁ H. Příběh o Aničce a Lafě. Praha: o.s. ADRA, Projekt PRVák. DILLON, S., Watoto - Světem k jiným dětem. Brno: Společnost pro Fairtrade a rozvojové vzdělávání. KOLEKTIV AUTORŮ. Anyana dě a svět. Olomouc: ARPOK, KOLEKTIV AUTORŮ. Hakuna Matata. INEX-SDA LE FORT A., MICHAUX V. Matouš a Amadu. Brusel: Georges Eliopoulos, Evropská komise. UJFALUŠI R. Jak se hraje fotbal v Africe. INEX SDA. Akvita Popis akvity Očekávané výstupy Brainstorming Videoukázka Africký den Reflexe Žáci v plénu třídy sdělují, co o Africe ví. Žáci shlédnou krátkou videoprojekci afrického konnentu jako úvod do tématu. Prostřednictvím různých akvit a fotografií se žáci seznámí s všedním dnem jednoho afrického dítěte z chudšího prostředí. Akvity skládání puzzle (mapa Afriky), nošení vody na hlavě, nošení dítěte v šátku na zádech, smlouvání/ nakupování na trhu. Žáci pod vedením lektora shrnou průběh hodiny. Žáci si evokují, co všechno o Africe už ví. Žáci si prostřednictvím videoukázky snadněji představí reálný život v Africe. Žáci si uvědomí, v čem je život afrického dítěte odlišný od našeho a co naopak máme všichni společného. Žáci jsou seznámeni s pozivy i negavy života lidí v Africe. Žáci jsou si vědomi toho, že život v Africe, není pouze odlišný, ale že mnoho věcí je v Africe stejných či podobných jako v ČR. Doporučení pedagogům: Pro lepší osvojení a zaži znalos a dovednos z tohoto programu doporučujeme: Poukazujte na krásy a poziva Afriky, ne jen na její negava. Povzbuzujte žáky k empai a solidaritě. Upozorňujte žáky na rozdílné kulturní tradice a zvyky, jejichž neznalost může vést ke konfliktu v evropské společnos, a nechte žáky, aby je srovnali s tradicemi a zvyky žáků.

4 4 DALŠÍ NÁMĚ TY / ŽIVOT V AFRICE 9 NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY DALŠÍ NÁMĚTY A: Mamba Časová dotace: 15 min. Žáci jsou movováni k získávání nových informací o Africe. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Člověk a jeho svět místo, kde žijeme (Evropa a svět); Tělesná výchova; OSV sociální rozvoj (kooperace a kompece); VMEGS Evropa a svět nás zajímá; MKV kulturní diference, etnický původ, mulkulturalita Mamba je velký jihoafrický had. Existují zelené a černé mamby a oba dva druhy jsou jedovaté. Udělej si vlastní mumii v rámci hodiny výtvarné výchovy: hp://www.dia.org/educaon/ egypt-teachers/mummies/slavik/acvity.htm Další ukázky afrických her: hp://www.youtube.com/watch?v=ebq4coug2bu Práce s africkými pohádkami: hp://www.afrikaonline.cz/pohadky/ Šampióni pro Afriku : hp://www.join-the-game.org/cz Omalovánky a fotografie z rozvojových zemí - ADRA o.s. Vyznačte hrací plochu (pro 20 dě cca 10m x 10m). Jeden žák je vybrán, aby hrál mambu. Všichni hráči se musí pohybovat v rámci hrací plochy. Smyslem hry je mambě utéct. 2. Hra Po signálu hra začíná a had se snaží chyt co nejvíce lidí. Když had někoho doshne, snědený hráč jde a chytne se poslední čás hadova těla za pás nebo položí ruce na jeho ramena. Každá oběť se tak stává součás hadova těla, vždy na straně ocasu. Čím víc had jí, m více roste. Pokud nějaký hráč opus určenou hrací plochu, musí si sednout a počkat na konec hry. Jen hlava hada může jíst další hráče. Had však může použít svoje tělo, aby oběť chylo (ukající hráči nemohou procházet mezi články hada). Hra končí, když je chycen i poslední člověk. Žák, který hrál mambu, vybírá další mambu.

5 8 E: Výroba keňského míče Časová dotace: cca 40 min. Žáci se seznámí s podobnostmi a odlišnostmi života v jiných zemích. Žáci jsou movováni k získávání nových informací o Africe. B: Mbube, Mbube Časová dotace: 15 min. Žáci jsou movováni k získávání nových informací o Africe. 5 Vzdělávací oblas a průřezová témata: Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; OSV sociální rozvoj (mezilidské vztahy, kooperace); VMEGS Evropa a svět nás zajímá; MKV - kulturní diference Pomůcky: noviny, 2 mikroténové igelitové tašky, špagát, nůžky, případně izolepa pro každého žáka V Keni je fotbal oblíbenou formou zábavy. Hrají ho holky i kluci, mladí i dříve narození, chudí i boha. Ti, kteří si míč nemohou koupit, si ho jednoduše vyrobí. Vyrábí se z odpadků, kterých je všude nadbytek. Někdy je nazýván i míčem ze slumu (z chudinské čtvr). Vzdělávací oblas a průřezová témata: Člověk a jeho svět místo, kde žijeme (Evropa a svět); Tělesná výchova; OSV sociální rozvoj (kooperace a kompece); VMEGS Evropa a svět nás zajímá; MKV kulturní diference, etnický původ, mulkulturalita V jazyce Zulu je imbube jedním z výrazů pro lva. Mbube je oslovení lva, výzva k němu. Vyslovuje se jako: mbuu -bej. V této hře lev pronásleduje impalu (jihoafrická anlopa). Hru je možno vidět (video) na webové stránce Začněte hodinu m, že si s dětmi popovídáte o tom, jak si hrají, s čím si hrají. Zeptejte se jich, s čím by si hrály, kdyby jim rodiče hračky koupit nemohli. Povězte jim, že dě z chudších oblas světa si hračky vyrábí samy. Můžete dětem ukázat i fotografie, které Vaše vyprávění doplní. 2. Výroba míče Žáci začnou m, že zmačkají novinový papír do kuličky. Postupně kuličku zvětšují, přidáváním dalšího papíru. Papírová kulička (míč) by měla být tvrdá, rovnoměrná a pokud možno držet pohromadě. Papírovou kuličku vloží žák do igelitové tašky. Tašku omotá kolem kuličky a upevní izolepou. Postup se opakuje s druhou igelitovou taškou. Upozorněte žáky, aby po celou dobu dodržovali tvar koule. Při výrobě mohou žáci spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Nakonec papírově-igelitovou kouli žáci omotají pro zpevnění provazem. Zeptejte se žáků, jak se jim míč vytvářel. Jestli ho vytvářeli sami, nebo si navzájem pomáhali. Zda by byli schopni se při jeho výrobě obejít bez izolepy. (Izolepa není odpadový materiál a pro dě z chudších rodin nebývá běžně dostupná.) Hráči se postaví do kruhu. Dva hráči začínají hru jeden je lev, druhý impala. Oběma se zaváží oči. Poté hráče zatočíme kolem jejich osy, aby ztrali orientaci. 2. Hra Hráči v kruhu začínají hru m, že vyzývají lva, mbube, mbube! Čím blíže se lev dostává k impale, m rychlejší a hlasitější je skandování. Když se lev impale vzdaluje, skandování pomalu zpomaluje a uchá. Pokud je impala chycena, vybere se nová impala. Pokud lev nedokáže po pár minutách impalu chyt, vybere se nový lev.

6 6 C: Moonshine Baby (Měsíční miminko) Časová dotace: 15 min. D: Jste z toho moudří? Časová dotace: 45 min. (+ 15 min.) 7 Žáci jsou movováni k získávání nových informací o Africe. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Člověk a jeho svět místo, kde žijeme (Evropa a svět); Tělesná výchova; VMEGS Evropa a svět nás zajímá; OSV sociální rozvoj (kooperace a kompece); MKV kulturní diference, etnický původ, mulkulturalita Pomůcky: podložka (koberec/karimatka/žíněnka); mušle/kamínky/víčka od lahví (cokoliv na vytvoření obrysu lidského těla) Tato hra má svůj původ v Ghaně, kde se hraje na pláži s ulitami mušlí. V jiných regionech se hraje s pruty a kamínky, nebo se vším, co se může použít na vytvoření obrysu postavy. Jeden žák je vybrán jako on a odchází někam, kde nevidí na ostatní hráče. Další je vybrán jako miminko a lehne si na zem. 2. Hra Ostatní hráči vytváří obrys těla hráče ležícího na zemi ( miminka ). Na vytvoření obrysu se používají různé pomůcky. Čím více detailů, m lépe. Žák, který je on se vrací a snaží se podle obrysu uhodnout, kdo je miminko. Pokud on uhodne, kdo je miminko, má nárok na další kolo. Pokud ne, vybírá se nový on. Žáci jsou movováni k získávání nových informací o Africe. Žáci se zamyslí nad významem přísloví v současném světě. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Český jazyk a literatura; OSV sociální rozvoj (komunikace, kooperace); VMEGS Evropa a svět nás zajímá; MKV - kulturní diference, etnický původ, mulkulturalita) Pomůcky: Africká přísloví napsaná na papírech (jedno přísloví na jednom papíru) Před hodinou je potřeba vybrat několik afrických přísloví. Příklady: Kdo vchází do lesa, nesmí si všímat šumu větviček v koště. Dej muži vzdělání - vzděláš jedince, dej ženě vzdělání - vzděláš rodinu. Když se sloni perou, tráva trpí. Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny. Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy. Začněte hodinu m, že vysvětlíte žákům, co jsou přísloví, proč vznikala a vznikají. Následně se jich zeptejte, jestli nějaká přísloví znají, a nechte je vysvětlit jejich význam. Zeptejte se, zda náhodou neznají i nějaká zahraniční přísloví. Řekněte jim, že se seznámíte s příslovími z různých čás a kultur afrického konnentu. 2. Africká přísloví Rozdělte žáky do skupin, každá skupina si vylosuje jedno africké přísloví. Úkolem žáků je domluvit se ve skupině, jaký je význam vylosovaného přísloví. Skupiny dostanou na přípravu min. Všechna přísloví napište na tabuli. Každá skupina představí svoji verzi významu přísloví. Další skupiny se snaží uhodnout, o jaké přísloví ze seznamu na tabuli se jedná. Až žáci uhodnou všechna přísloví, zeptejte se jich, zda existují ekvivalenty těchto přísloví v češně. Moderujte diskuzi o tom, zda bylo lehké smyslu přísloví porozumět, v čem se liší od českých nebo v čem jsou si podobná.

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT METODICKÉ LISTY LISTTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Výukový program pro I. stupeň ZŠ Pestrobarevná Indie METODICKÉ LISTY PRO UČITELE 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ ZŠ / Pestrobarevná Indie Cílová skupina: I. stupeň ZŠ Časová dotace: 90 min Anotace: Pojďme

Více

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

Více

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Obsah: 1. semináře a kurzy pro pedagogy PodObal inspirace pro výuku s globálním rozměrem (učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Dvoudenní seminář

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce)

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) výstup z kurzu Dramatická výchova realizovaného v rámci projektu Škola s místem pro všechny

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

Dramaterapie a dramatická výchova

Dramaterapie a dramatická výchova Dramaterapie a dramatická výchova s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: PhDr. Marina Raidlová Stejně jako celý projekt i samotná tvorba této publikace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

jiný mrav VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM MULTIKULTURNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

jiný mrav VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM MULTIKULTURNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA D 2 Jiný kraj jiný mrav VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM MULTIKULTURNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Kristina Zůbková, Mgr. Josef Makoč, Mgr. Bára Paulerová Jazykové korektury:

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - Školní projekty

PŘÍLOHA Č. 2 - Školní projekty PŘÍLOHA Č. 2 - Školní projekty 1.1 Jeden svět Projekt Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Výukový a metodický materiál k průřezovým tématům Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova Obsah: 1. den dopolední blok 5 odpolední

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 2 Etická výchova, Metodika pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZNAK PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Inspirováno programem Kouření a já prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. Materiál byl zpracován v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více