Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM"

Transkript

1 Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, Tel: ,

2 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO MŠ / LETEM SVĚ TEM POZNÁMKY / LETEM SVĚ TEM 11 Cílová skupina: žáci MŠ; 5-7 let. Poznámky Časová dotace: 70 min. Anotace: Na zeměkouli žijí lidé a zvířata, jejichž rozmanitost nezná hranic. Podíváme se za nimi a zažijeme dobrodružství s Maory, indiány, pandou, medvědem grizzly i žirafou. Vyzkoušíme si jíst hůlkami. Dě poznají odlišnos jednotlivých konnentů a zároveň budeme hledat, co mají společného. RVP: Dítě a společnost; Dítě a svět Autorka: Mgr. Ilona Pelechová Vydalo: CEGV Cassiopeia, 2012

3 10 POZNÁMKY / LETEM SVĚ TEM POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / LETEM SVĚ TEM 3 Poznámky POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU Akvita Popis akvity Očekávané výstupy Úvod Ve třídě lektor schová obrázky zvířat. Žáci mají za úkol je najít. Každý se pokusí představit zvíře, které nalezl. Lektor žáky seznámí s mapou světa a ukáže jim, kde jednotlivá zvířata žijí. Poté se žáci vydávají na cestu kolem světa. Na jednotlivých konnentech si ukážou zajímavos daného místa. Žáci prostřednictvím místa původu zvířat poznají jednotlivé čás světa. Žáci jsou movováni a vtaženi do programu. Evropa Žáci vzájemně a za pomoci lektora sdílí jaké zvyky a svátky dodržují. Na tomto základě spolu s lektorem shrnou, jaké svátky a zvyky se v ČR dodržovaly v minulos a jaké se dodržují ještě dnes. Žáci poznají rozmanitos ve slavení svátků v rámci třídy. Asie Lektor žáky seznámí se způsobem stolování v Asii. Následně si žáci vyzkouší jíst hůlkami sušené ovoce. Žáci si vyzkouší jíst hůlkami. Austrálie a Oceánie Lektor žákům sdělí stručné informace o Austrálii a Oceánii. Seznámí je se zvířaty, která zde žijí. Pozornost je věnována i Novému Zélandu, kde lektor žáky seznámí s kmenem Maorů. Žáci se seznámí s odlišným zevnějškem příslušníků kmene Maorů v porovnání s Evropany. Severní Amerika Žáci pod vedením lektora sdílí svou představu o severoamerickém indiánovi. Lektor žákům pomocí obrazového materiálu přiblíží původní životní styl severoamerických indiánů. Žáci se seznámí s obydlím, způsobem života a tancem severoamerických indiánů. Afrika Lektor žákům sdělí základní informace o životě v Africe. Seznámí je s několika zvířaty, žijícími v Africe. Na základě fotografií lidí a zvířat žijících v Africe poznávají žáci rozmanitost Afrického konnentu. Závěr Lektor s žáky shrne průběh programu a základní poznatky z programu. Žáci si uvědomí, že všichni lidé i zvířata žijí na jednom světě.

4 4 NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / LETEM SVĚ TEM POZNÁMKY / LETEM SVĚ TEM 9 NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY Poznámky A: SÁZENÍ Časová dotace: projekt, sázení: 60 min. Cíle: Žáci si uvědomí důležitost půdy pro pěstování plodin. Žáci umí zasadit rostlinu. Žáci na základě pozorování umí popsat růst rostliny ze semínka. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Dítě a společnost; Dítě a svět. Pomůcky: miska hlíny, semínka např. hořčice, řeřichy, hrášku, fazolí, skleničky nebo kelímky pro každé dítě, vata, voda, lepící štky, tužka Postup: 1. Úvod Vysvětlete žákům, že půda je pro mnoho obyvatel na světě velmi důležitá a že potřebují půdu, aby v ní mohli pěstovat rostliny. Žáci mohou sami jmenovat, jaké rostliny pěstují např. u babičky apod. Vysvětlete dětem, že budou moci každý den sledovat, jak semínko roste, stejně jako zemědělci sledují, jak jim roste jejich ovoce, zelenina, obilí, brambory apod. Také se o své rostlinky budou muset starat. Objasněte žákům, fakt, že zemědělec je odkázaný svým živobym na to, co vypěstuje a musí se proto o rostliny pečlivě starat. Můžete si popovídat o tom, v jakém ročním období se rostlinkám nejlépe daří, co potřebují k životu a co jejich růst naopak komplikuje? Pro lepší pochopení žáků si můžete vybrat konkrétní příběh zemědělce z jakékoli čás světa. 2. Postup práce Posaďte se s žáky do kroužku. Umístěte doprostřed kroužku misku s hlínou a vyzvěte žáky, aby doprostřed misky každý zasadil semínko. Potom jeden z žáků semínka zalije. Vysvětlete žákům, že budou moci každý den sledovat, jak semínka rostou. Každému žáku pak dejte skleničku nebo kelímek s navlhčenou vatou. Spolu s žáky vložte do každého kelímku hrášek nebo fazoli. Napište na štek jméno dítěte a přilepte jej na kelímek. Nezapomeňte zalévat. Až semínko vyklíčí, žáci si mohou své rostlinky odnést domů a přesadit. 3. Reflexe Průběžně se žáků ptejte, jak se jim daří pečovat o jejich rostlinku. Reflektujte také růst rostlinek ve třídě. Co všechno rostlinky potřebují ke svému životu? Jak o ně musíme pečovat? Čím jsou pro lidi důležité? DILLON, S. Watoto. Světem k jiným dětem. Přeložila Marna Holcová. Brno: NaZemi, 2008.

5 8 DOPORUČ ENÁ LITERATURA / LETEM SVĚ TEM DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE: BARTOŇ, Petr. Indiáni. Vsen: Alcedo, CÍLKOVÁ, Eva. Hrajeme pohádky z celého světa. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN ČERMÁKOVÁ, J., D. RABIŇÁKOVÁ, H. STÖHROVÁ a T. ŠIŠKOVÁ. Ty + Já = kamarádi. Hry básnicky, pohádky a teorie podporující mulkulturní výchovu. Praha: ISV nakladatelství, ISBN NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / LETEM SVĚ TEM B: MODEL AFRICKÉHO DOMU Časová dotace: 60 min. Cíle: Žáci popíší rozdíly mezi domy v České republice a Africe. Žáci si procvičí jemnou motoriku. Vzdělávací a průřezová témata: Dítě a společnost; Dítě a svět. 5 DILLON, S. Watoto. Světem k jiným dětem. Přeložila Marna Holcová. Brno: NaZemi, Praha: ISV nakladatelství, ISBN FOUNTAIN, Susan. Místo na slunci. Globální výchova pro dě 5-10 let. Praha: Tereza, TERZIANOVÁ, Alexandra. Výtvarné náměty z Asie, Afriky a Ameriky. Praha: Portál, ISBN TICHÝ, Jaroslav. Kouzelný koberec. Pohádky ze Střední Asie. Brno: Computer Press a.s., ISBN Pomůcky: plastelína, sláma, lepidlo, tvrdý papír, nůžky, fotografie afrického hliněného domů, popř. fotografie afrického dítěte, vesnic a měst Postup: 1. Úvod Zeptejte se žáků, kde bydlí (na vesnici, ve městě, v panelovém domě, rodinném domě apod.). Vysvětlete žákům, že se na chvíli ocitnete v Africe. Ukažte jim fotografie afrického domu. Vysvětlete, že v Africe můžeme najít velké domy, stejně jako v České republice, ale také malé domky, které vidí na obrázku. Můžete ukázat i fotografii afrického dítěte, připodobnit ho k žákům a vysvětlit, že bydlí v domě z hlíny a se slaměnou střechou. Poté nechte žáky, aby sami popsali, co na obrázcích vidí. Z jakého materiálu je dům postavený? Viděli takový dům i v ČR? V čem se liší od domu, ve kterém žijí oni? Chtěli by v takovém domě bydlet? Proč ano, proč ne? 2. Postup práce Nejprve každý žák dostane kus plastelíny, ukažte jim, jak z ní mají vytvarovat pruh obdélník. Krátké strany spojte, popř. žákům pomozte. Tím vytvoříte nízké stěny domu. Potom s žáky vystřihněte z tvrdého papíru kruh, nastřihněte ho od kraje ke středu a udělejte z něj kužel. Zalepte lepidlem nebo lepicí páskou. Tím vytvoříte střechu. Kruhy pro zrychlení práce můžete mít pro žáky připravené předem. Na vytvořený kužel (střechu) nalepte slámu (nebo ji namalujte) a umístěte ho na plastelínovou stěnu. 3. Reflexe Domky žáků postavte dohromady a vytvořte vesnici. Nechte žáky, aby sami vymysleli její jméno. Zeptejte se jich, zda je práce na vesnici bavila. Pokud ano, můžete dotvořit z plastelíny lidi i zvířata žijící v Africe a vytvořit si ve třídě africkou krajinu s vesnicí. DILLON, S. Watoto. Světem k jiným dětem. Přeložila Marna Holcová. Brno: NaZemi, 2008.

6 6 NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / LETEM SVĚ TEM C: VESTA Z PAPÍROVÉHO SÁČKU Časová dotace: 60 min., dle zájmu dě a časových možnos je možno práci rozvrhnout do více bloků. Cíle: Žáci znají způsob oblékaní severoamerických indiánů. Žáci si procvičí práci s nůžkami. Žáci si uvědomí, jaké barvy se jim líbí a učí se je kombinovat. Vzdělávací a průřezová témata: Výtvarná výchova; Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme (Evropa a svět); MKV Etnický původ; OSV osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepoje). Pomůcky: velký papírový sáček nebo papírová taška (nejlépe hnědá), tempery nebo fixy libovolné barvy, kousek příze, nůžky, děrovačka Poznámka pro pedagogy: S použim obyčejného papírového sáčku nebo tašky vyrobíte s žáky vestu severoamerických indiánů. Společně ji můžete ozdobit původními indiánskými vzory nebo vlastními pestrými obrazci. Oblečení hodně pestrých barev s třásněmi mělo původně odhánět mouchy, kterých bylo na prériích dost a dost. Pokud si činnost rozvrhnete do delšího časového úseku, na konci můžete uspořádat temacký indiánský den nebo jen módní přehlídku, kdy se žáci namalují a převlečou za indiány s pomocí vyrobených vest. Postup: 1. Úvod Zeptejte se dě, jakou barvu mají na svém oblečení nejraději. Povězte jim o oblečení severoamerických indiánů. 2. Postup práce Pomozte žákům rozstřihnout přední díl sáčku uprostřed a kolem krku. Otvory pro ruce vytvoříte nastřihnum stran, popř. vystřihnum kulatých otvorů. Na spodní straně budoucí vesty je možné vystřihat třásně. Zda vesta bude mít třásně, můžete nechat na uvážení každého žáka. U krku na předním díle vyrazte děrovačkou dvě dírky. Toto můžete provést vy, anebo sami žáci. Skrz každou dírku si pak žáci provléknou kousek příze a na obou koncích udělají uzel. Nechte žáky, ať si své vesty ozdobí podle fantazie co nejbarevněji. Společně můžete napodobit skutečné indiánské vzory. 3. Závěr Na závěr nechte žáky, aby si svoje vesty oblékli, sedněte si s nimi do komunitního kruhu a popovídejte si o tom, jak se jim jejich nové oblečení líbí, jak se jim vytvářelo apod. Můžete jim říct, že stejně jako vy, sedávali v kruhu i indiáni, kdykoliv řešili nějaké závažné problémy. DALŠÍ NÁMĚ TY / LETEM SVĚ TEM DALŠÍ NÁMĚTY: Další náměty k výuce souvisejících s tématem tohoto metodického listu najdete na cz. Pro jejich vyhledání využijte následující link: hp://clanky.rvp.cz/clanek/s/p/2894/letem- SVETEM-S-PISNICKOU.html/ Příběhy dě související se tématem tohoto metodického listu najdete na hp://www.adra.cz/ prvak/metodicky-material. Link obsahuje následující příběhy: Pomáháme si - Příběh o Jakubovi a Lengovi Napsal a nakreslil Jan Bárta, ADRA Pomáháme si - Příběh o Aničce a Lafě Napsal a nakreslil Jan Bárta, ADRA Pomáháme si - Povídání o Tůje a Kláře Napsala Karolína Emanuelová. Nakreslil Jan Bárta, ADRA S žáky můžete číst pohádky, které poslouchají dě jinde ve světě a porovnávat je s českými pohádkami. Viz ČERMÁKOVÁ, J., RABIŇÁKOVÁ, H. A T. ŠIŠKOVÁ. Ty + Já = kamarádi. Hry, básničky, pohádky a teorie podporující mulkulturní výchovu. Praha: ISV nakladatelství, ISBN ; CÍLKOVÁ, Eva a BOREŠOVÁ, Petra. Náměty pro mulkulturní výchovu. Poznáváme jiné národy. Praha: Portál, ISBN ; TICHÝ, Jaroslav. Kouzelný koberec. Pohádky ze Střední Asie. Brno: Computer Press a.s., ISBN S žáky můžete dle svých možnos připravit jídlo z cizí země. Viz CÍLKOVÁ, Eva a BOREŠOVÁ, Petra. Náměty pro mulkulturní výchovu. Poznáváme jiné národy. Praha: Portál, ISBN ; DILLON, S. Watoto. Světem k jiným dětem. Přeložila Marna HOLCOVÁ. Brno: NaZemi, V období Vánoc si s dětmi můžete povídat o slavení vánočních svátků ve světě. Kdo naděluje dárky? Jak? BALKOVÁ, Krista. Náměty pro školní družinu. Praha: Portál, Vyd. 2. ISBN , s TERZIANOVÁ, Alexandra. Výtvarné náměty z Asie, Afriky a Ameriky. Praha: Portál, ISBN

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT METODICKÉ LISTY LISTTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Výukový program pro I. stupeň ZŠ Pestrobarevná Indie METODICKÉ LISTY PRO UČITELE 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ ZŠ / Pestrobarevná Indie Cílová skupina: I. stupeň ZŠ Časová dotace: 90 min Anotace: Pojďme

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY O nás Centrum Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek

Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek Pobytový kurz s tématem: Tajemný svitek Výukový a metodický materiál k průřezovým tématům Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Výukový a metodický materiál k průřezovým tématům Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova Obsah: 1. den dopolední blok 5 odpolední

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání Program neformálního předškolního vzdělávání je finančně podpořen: od 1. 11. 2011 z prostředků Nadace Open society fund Praha Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání od 1. ledna 2014 také

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy Jana Grohová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc! Informace

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více