Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí"

Transkript

1 Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí 1. Zadání Dne byly předány zpracovateli podklady k výše uvedenému objektu a současně byla provedena vizuální prohlídka za účasti zástupce správcovské společnosti DOMOVNÍK CZ s.r.o., pana J. Kovandy. 2. Popis objektu Posuzovaný objekt je situován jako řadový dům v ulici Vodárenská. Dům má celkem 8 podlaží, z toho 7 nadzemních. Zastavěná plocha objektu je 311,60 m2. Celková výměra parcely je 492 m2. Stavba je provedena z cihelného zdiva s betonovými stropními konstrukcemi. Nebyly provedeny sondy, ale konstrukční typ odpovídá roku výstavby. V době výstavby byl objekt s 5 nadzemními a s jedním podzemním podlažím, ve kterém byly sklepní kóje nájemníků a v části podzemního podlaží byl vybudován kryt CO. V objektu jsou kompletní inženýrské přípojky, tj. plyn, vody, kanalizace, silnoslabo proud. Součástí objektu je hromosvodná soustava bez bližší specifikace. Celková plocha pozemku je 492 m2, dvorní část není oplocena a tvoří součást společného uzavřeného dvorního bloku. Před objektem do ulice Vodárenská je vybudována předzahrádka, která je však v katastrofálním stavu. Při deštích a sněhu zatéká voda do suterénního prostoru a dochází tím k poškození zdiva a podlah.

2 -2-3. Předpoklad nutných oprav / investic Nutné opravy / investice jsou v následujícím textu rozděleny do dvou časových horizontů -krátkodobé -dlouhodobé Toto členění doporučuje zpracovatel na základě dlouhodobých zkušeností se správou objektů a s ohledem na možnost nárůstu cen stavebních prací a materiálů Krátkodobé Následující přehled je řazen podle stupně důležitosti. Silnoproud- páteřní rozvod Projektová dokumentace páteřního rozvodu silnoproudu včetně příslušného jištění a řešení jednotlivých bytů nebyla zadavatelem předložena. Předpokládáno je, že při převodu vlastnictví byla provedena revize stávajících rozvodů ve společných prostorách objektu. Podle vizuální prohlídky bylo však konstatováno, že bude nutno ve společných prostorách provést důkladnou prověrku a úpravu elektroinstalace (sklepy, chodby, kryt). Vodovodní a kanalizační stoupačky Bude nutná výměna vodovodních a kanalizačních rozvodů až na přípojné body objektu. V této souvislosti bude možno osadit pro jednotlivá odběrní místa měření spotřeby vody. Stávající rozvody jsou v dezolátním stavu. Částečně zarostlé, různě opravované s možností havárie. Položka nezahrnuje opravy v jednotlivých bytech, kde náklady spojené s úpravami vody a kanalizace, vč. příslušných povolení jsou v kompetenci jednotlivých vlastníků bytů. Střecha Nebyla možnost detailní prohlídky. Posudek je zpracován dle informací správy nemovitosti. Stávající stav tvrdé krytiny není vyhovující. Krytina je na hranici životnosti. Částečná úprava byla provedena v souvislosti s realizací půdní vestavby. Byly opraveny a částečně vyměněny klempířské prvky (pozink) a částečně přeložena střešní krytina. Při opravě střechy je nutná montáž střešních (kominických) lávek. V současnosti je velmi obtížný přístup ke komínům a tím znemožněno čištění komínových průduchů. Při této práci je uvažováno i s opravou (výměnou) hromosvodové sestavy. Vchodové dveře Vchodové dveře z ulice i do dvorního traktu jsou vyměněny. Není třeba žádných úprav. Dřevěné konstrukce Další položkou seznamu je oprava dřevěných konstrukcí ve společných prostorách, tj. chodby, sklepní prostor.

3 -3- Okna Valná část okenních prvků je ve velmi špatném stavu. Doporučujeme řešit jednotlivě a celkovou výměnu odložit. V současnosti si někteří majitelé bytů již výměnu oken provádějí. Upozorňujeme zadavatele na nutnost vyjádření veřejnoprávních orgánů před provedenou výměnou oken. Nátěry a malby Doporučujeme v cyklu 1 až 3 roky vymalovat společné prostory a provést obnovu nátěrů. Dvůr Dvůr slouží pro odpočinek a pro zábavy dětí. Je společný, uzavřený pro celý blok sousedních domů. Výtah Současný provoz výtahu je dočasně vyhovující. Od roku 2014, podle připravovaných norem, bude nutno provést celkovou rekonstrukci výtahu (strojovna i vlastní kabina). Je proto nutno počítat s jednorázovými náklady minimálně tis. Kč Dlouhodobé (více jak 3 roky) Fasáda uliční Zcela zjevné poškození uliční fasády (narušení omítky, vlhkost spodní části fasády) odpovídá stáří objektu. V následujících letech bude nutno provést celkovou opravu uliční fasády. Při této příležitosti bude nutno řešit využití předzahrádky s nutnou úpravou izolace suterénu a odvodu vody do kanalizace. Fasáda dvorní Dvorní fasáda nevykazuje narušení v takovém rozsahu, jako uliční. K lokálnímu narušení došlo při instalaci od-kouření plynových topidel.

4 4. Pravidelné výdaje -4- V souvislosti se zajištěním provozu domu bude nutno provádět pravidelné kontroly a revize dle následujícího přehledu. Zadavatel bude muset provést kontrolu platnosti a úplnosti platných revizí v domě a na jejím podkladě stanovit plán revizí. Dále bude nucen vést provozní deníky a tabulky. Předepsané pravidelné kontroly a revize: -provozní revize plynovodu dle ČSN čl. 30 jednou za 1-2 roky -provozní revize ležatých a stoupacích vedení dle ČSN čl. 30 jednou za 1-2 roky -revize hromosvodu dle ČSN jednou za 5 let -provozní elektro revize společných prostor dle ČSN jednou za 5 let -dodržování předpisů požární ochrany jednou za rok -posudek kouřových cest dle ČSN a ČSN jednou za rok -čištění komínů ve smyslu vyhl. č. 111/1981 Sb. jednou ročně -deratizace společných prostor sklepní prostory -vést knihu revizí Dle nařízení vlády č.258/1995 Sb. o pravidelných revizích a kontrolách (prohlídkách) hradí náklady spojené s revizemi a kontrolami v bytě majitel/nájemník bytu. 5. Souhrnný přehled budoucích nákladů Uvedené ceny vycházejí ze znalosti správy nemovitosti a jsou uvažovány v cenové úrovni začátku roku 2012 a nezahrnují předpokládaný nárůst DPH a roční nárůst cen stavebních prací a materiálu cca 5 %. Zadavatel by měl vytvářet na připravované investice rezervu v minimální výši 20 % předpokládané ceny. Doporučujeme vytvořit rezervní (havarijní) fond, který bude disponovat stabilní částkou v objemu cca 50 tis. Kč. Uvedené rozdělení považuje rok 2012 jako nárazníkový rok ve kterém budou provedeny investice, přesunuté z předcházejících let s ohledem na naplňování fondu oprav a případné havárie. Skluz může být způsobený nedostatkem finančních prostředků, zdržením ze strany orgánů státní správy a nepředpokládanými událostmi. Krátkodobé do 3 let Poznámka Silnoproud-páteřní rozvod 250 ceny v tis. Kč Vodovod., kanaliz. a stoupačky 370 Střešní plášť 560 Dřevěné konstr. 45 Okna řeší majitel ve vlastní režii Nátěry a malby 85 Výtah 650 Ležaté rozvody vody a kanal. 90 Dlouhodobé Fasáda uliční a dvorní Pravidelné výdaje související s provozem domu revize apod

5 -5-6. Komentář k tvorbě investičních prostředků 6.1 Zreálnění strany příjmů Předložený plán plnění fondu oprav považujeme za ideální variantu a navrhujeme při plánování investic uvažovat pouze 80% z uvedených částek. Výsledné částky budou lépe odpovídat skutečnosti a zamezí nepříjemným následkům přečerpání fondu oprav. Následkem toho by mohlo dojít k zastavení prováděných prací nebo neschopnosti SVJ řešit nenadálou situaci. Náklady spojené s předchozími variantami jako jsou více náklady prací nebo poplatky a úroky z případné půjčky nebyly v přehledu nákladů uvažovány. Samotné plánování výdajů má význam z toho důvodu, aby si vlastníci mohli vytvořit finanční rezervu odpovídající jejich spoluvlastnickému podílu v uvažovaném časovém horizontu do roku Dalšími položkami snižující stranu příjmů budou časové prodlevy mezi případnými pronájmy nebytového prostorů, případné zpožďování plateb nájmů a záloh některými vlastníky a vícenáklady z nebytových prostorů (úklid, právní služby, úpravy... ). 6.2 Pojištění bytového domu Stávající pojištění na částku 30mil Kč považujeme za dostatečné. Doporučujeme každé dva roky kontrolu a případné dopojištění. 6.3 Zvýšení příjmů S ohledem na dispozici a polohu domu, jako i na volné a nebytové prostory je možné zvažovat případné navýšení při současné stabilizaci stránky příjmů domu. Nejvíce se nabízí možnost zvýšit příjem optimalizací za nebytové plochy, případně uvažovat možnost investice, která by tyto plochy rozšířila. Všechny komerční prostory určené k pronájmu je nutné nejprve uvést, do souladu se zákonnými podmínkami pro pronájem prostorů. Dále se musí zadavatel soustředit především na dlouhodobou spolupráci s budoucími uživateli, se kterými může spoluřešit přefinancováváni svých investičních záměrů. Pozn.: Všechny vznikající smlouvy doporučujeme posoudit právníkem specializujícím se na oblast nemovitostního práva. Pozn.: SVJ jako nejvyšší správní orgán bytového domu je odpovědno za vlastní provoz domu a tvorbu investičních prostředků. Z této pozice by se mělo předem a průkazně zajistit proti nesplácení jakož i o způsobu nakládání s volnými prostředky. Zpracoval: Ing. Ladislav Jirásek Přílohy:

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 0 1 Česká asociace hasičských důstojníků 2008 Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 1 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ 4 JAK NA TO 6 ČÁST A: PRÁVA A POVINNOSTI 7 1. Základní vymezení odpovědnosti v oblasti požární

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec 38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci, nástavba,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více