Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp"

Transkript

1 Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp Objednatel: SVJ K Netlukám 1472, Praha 22 Obsah nabídky č O nás Přednosti FVE a přírodní podmínky v ČR Návrh technického řešení Vašeho FVE Ochranné a jistící prvky záruka bezpečného provozu FVE Rozsah a specifikace díla Výpočet předpokládané výroby navrženého FVE Ekonomika projektu Posloupnost kroků a časový plán Reference Závěr... 12

2 1. O nás Vážený zákazníku, děkujeme za Váš zájem o nabídku fotovoltaického solárního systému od naší společnosti. Dovolte, abychom se Vám v úvodu nejprve představili. Pod značkou isolar profesionální fotovoltaická řešení spolupracují od roku 2008 společnosti isolar s.r.o. a Naším společným cílem je dodávat řešení, která jsou na vrcholu světových fotovoltaických technologií, měnících sluneční záření v elektrickou energii. Jsme přidruženými členy prestižní asociace SEIA, která spojuje leadery průmyslu solární energie a výrobce solárních panelů z celého světa. Pomáháme našim zákazníkům být ekologickými a nezávislými výrobci energie. Společnost isolar s.r.o. se v oblasti dodávek fotovoltaických řešení vyprofilovala jako obchodní společnost s fotovoltaickými komponenty. Ve velkoobchodě i maloobchodě nabízí dodávky celé řady typů solárních panelů, měničů napětí, monitorovacích systémů, konstrukcí pro fotovoltaiku apod. Všechny dodávané komponenty mají certifikáty pro země EU a dlouhodobé záruční lhůty. Generálním dodavatelem fotovoltaických systémů (FVE) z uvedených komponent tzv. NA KLÍČ je společnost Od roku 2007 máme zkušenosti s výstavbou jak velkých solárních elektráren o výkonu jednotek MWp, tak především s realizacemi FVE na střechách rodinných domků či podnikatelských objektů po celé České republice. V dané oblasti jsme se postupně vypracovali na jednoho z významných dodavatelů na trhu, a to především díky kvalitě používaných komponent, nadstandardním službám a příznivým cenám. Jsme držiteli standardů ISO 9001 a ISO Vážený zákazníku, svým záměrem investovat do pořízení FVE nejen podporujete výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale zároveň volíte cestu energetické nezávislosti a zajímavého zhodnocení finančních prostředků se státní garancí po dobu 20 let. Naším cílem je nabídnout a dodat Vám kvalitní fotovoltaický systém, který po stránce zvoleného technického řešení s použitím značkových komponent zajistí dlouholetý bezproblémový provoz Vašeho solárního systému a zároveň, díky příznivé pořizovací ceně a nabídce naší následné péče, zvýší efektivitu celého Vašeho projektu. Váš isolar tým [2]

3 2. Přednosti FVE a přírodní podmínky v ČR Přednosti fotovoltaických systémů ekologická nezávadnost výroba čisté energie bez škodlivých emisí a hluku nevyčerpatelnost zdroje a přísun energie zdarma snížení závislosti na konvenčních zdrojích energie možnost půjčky nebo úvěru na pořízení FVE při splnění podmínek finančních ústavů instalovaný solární systém zhodnocuje nemovitost dlouhodobá životnost technologie jistota v garanci výkupních cen minimální náklady na údržbu zájem EU o rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie Intenzita slunečního záření je veličina, která vyjadřuje souhrn globálního záření na jednotku vodorovné plochy. V České republice se tato hodnota pohybuje v rozmezí kwh/m 2 za rok. Následná mapka, kterou na svých webových stránkách publikoval Český hydrometeorologický ústav, znázorňuje roční úhrn globálního slunečního záření v ČR: Přírodní podmínky pro fotovoltaiku v ČR Dostupnost solární energie (intenzita slunečního záření) v České republice je ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi ně především zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a lokální podmínky, sklon plochy na níž sluneční záření dopadá a další. S těmito a dalšími aspekty vždy pracujeme při přípravě konkrétní nabídky. 3. Návrh technického řešení Vašeho FVE 3.1 Informace o umístění FVE Adresa instalace: K Netlukám 1472, Praha 22 Typ instalace: plochá střecha Orientace: jih Skon panelů: nosná konstrukce se sklonem 15 [3]

4 3.2 Popis řešení Pro Vaše podmínky navrhujeme fotovoltaický systém o celkovém jmenovitém výkonu 29,75 kwp. Doporučujeme použít značkové certifikované fotovoltaické panely renomovaného výrobce Schüco o nominálním výkonu 250W, které budou instalovány na hliníkové podpůrné konstrukce zajišťující sklon panelů vůči slunci 15. Pro přeměnu vyrobené stejnosměrné energie navrhujeme instalovat dva proudové měniče předního světového výrobce Solaredge typ SE 15k. Propojení mezi FV panely a proudovými měniči je řešeno kvalitním solárním kabelem. Součástí technologie SolarEdge je integrovaný sledovací systém, díky kterému budete mít svoji výrobu zcela pod kontrolou. 3.3 Specifikace hlavních částí FVE Solární panely Solární panel se skládá z fotovoltaických článků, které mění světelnou energii v energii elektrickou. V současnosti jsou nejpoužívanější solární panely vyráběné na bázi křemíku. Panel je schopen vyrábět elektrickou energii i bez přímého osvícení na základě difúzního záření, tj. záření odraženého od okolí a atmosféry, které tvoří až 20% výkonu FVE. Panel je obvykle opatřen hliníkovým rámem a na povrchu kryt tvrzeným sklem, které zabraňuje poškození článků vlivem nepříznivých přírodních podmínek (vítr, kroupy, atd). Životnost námi dodávaných panelů z krystalického křemíku se pohybuje min. okolo 30 let. Navrhovaný panel Solární panel Schüco MPE 250 PS W Technologie polykrystalického křemíku Jmenovitý výkon 250 W Účinnost panelu 15,36 % Tolerance výkonu Hmotnost Rozměry - 0 / +5 W 19 Kg 1651 x 986 x 46 mm Více o výrobci na Solární invertory (proudové měniče) Proudové měniče přeměňují stejnosměrnou solární energii na elektřinu střídavou, tak aby byla způsobilá pro předání do veřejné sítě nebo napájení běžných spotřebičů. Účinné, bezpečné a vysoce spolehlivé měniče tvoří srdce každého FV systému. V našich řešeních používáme kvalitní zařízení, která optimálně přeměňují energii vyrobenou solárními panely celého FV systému. Navrhovaný měnič Měnič Solaredge SE 15k (3-fázový) Parametry Rozsah regulace V Max proud 23 A Jmen. výstup. P W Účinnost měniče 98 % Hmotnost 33,2 kg Rozměry: 540x315x260 mm Více o výrobci na Další parametry, technické listy, certifikáty či prohlášení o shodě hlavních komponent FV systému naleznete na našich stránkách [4]

5 3.4 Více o technologii SolarEdge [5]

6 4. Ochranné a jistící prvky záruka bezpečného provozu FVE FVE je finančně poměrně nákladnou investicí, kterou si pořizujete na dlouhá léta. Pro zajištění dlouhodobě výkonného a bezpečného provozu Vaší výrobny proto klademe velký důraz nejen na použití certifikovaných komponent vlastního fotovoltaického systému, ale také na montáž kvalitních a odolných jistících prvků určených pro ochranu Vašeho FVE před bleskem a přepětím. I když používané proudové měniče mají zabudovány interní ochranné prvky, mohou během doby provozu výrobny nastat situace, např. prudké letní bouřky, kdy tyto ochrany nestačí. Hrozí tak nejen výpadky výroby elektřiny, ale je zde i nebezpečí trvalého poškození těch cenově nejnáročnějších komponent FVE (panely, měniče). Ilustrační obrázek Vystrojený zrevidovaný rozvaděč RM1 Z uvedených důvodů je součástí každé naší nabídky FVE vystrojený elektrorozvaděč vybavený mj. kvalitními ochranami pro vstupní (DC) a výstupní (AC) stranu použitého měniče či měničů. Rozvaděč obsahuje i potřebné jištění fotovoltaických panelů. Skutečný rozsah použitých ochranných prvků je součástí elektroprojektu, zpracovaného po uzavření zakázky pro konkrétní podmínky Vaší výrobny a schváleného mj. distribuční společností. Zvýšená ochrana proti blesku a přepětí Vám následně umožní bezproblémové uzavření pojistky na FV systém, ke které většina pojišťoven použití opravdu účinného zabezpečení vyžaduje. Ilustrační obrázek Přepěťová ochrana DS TNS Díky účinné prevenci před poškozením FVE bleskem a přepětím se náklady vložené do kvalitního jištění vrátí jejímu provozovateli už za první sezónu provozu výrobny. [6]

7 5. Rozsah a specifikace díla Materiál Počet Solární panel Schüco MPE 250 PS ks Optimizér SE OP LV - 250W 119 ks Proudový měnič Solaredge SE 15k 2 ks Nosná konstrukce FV panelů komplet Montážní materiál včetně kabeláže komplet Vystrojený zrevidovaný elektrorozvaděč s cejchovaným elektroměrem 1 ks Montážní práce Montáž nosné konstrukce, upevnění FV panelů, propojení a svedení kabeláže k proudovému měniči, montáž a nastavení proudového měniče, montáž a zapojení podružného elektrorozvaděče včetně ochran, výchozí revize Projektové a administrativní práce Projektová dokumentace elektro, zpracování podkladů pro ERÚ, zpracování podkladů pro distribuční společnost 5.1 Cena díla Cena celkem bez DPH ,10 DPH 21% 9 614,87 Cena celkem vč. 21% DPH ,97 Cena za 1 instalovaný kwp bez DPH 1 538,99 Cena celkem bez DPH DPH 21% Cena celkem vč. 21% DPH Cena za 1 instalovaný kwp bez DPH ,95 Kč ,27 Kč ,23 Kč ,60 Kč Platební podmínky: Nabídková cena FVE je stanovena v EUR a její platnost je 30 dnů od vypracování nabídky. Kupní cenu je možno hradit v EUR nebo v Kč. Po podpisu smlouvy bude zhotoviteli uhrazena dohodnutá záloha. V případě platby v Kč budou zálohové platby započteny přepočtem dle aktuálního kurzu Kč/ České národní banky (ČNB) v den přijetí zálohové platby na účet zhotovitele. Dofakturace bude přepočtena kurzem ČNB k datu zdanitelného plnění konečného daňového dokladu. Tím je zajištěna ochrana obou smluvních stran před kurzovými výkyvy. Nabídková cena FVE v Kč je orientační a byla stanovena přepočtem aktuálního kurzu ČNB 25,775 Kč/ (kurz ). V nabídkové ceně je kalkulováno napojení FVE do stávajícího domovního elektrorozvaděče vzdáleného od místa instalace měniče do 10m. V cenové nabídce není zahrnut případný recyklační poplatek za FV panely dle vyhlášky MŽP č. 352, v případě schválení poplatku bude účtován dle skutečnosti. Náklady na dopravu nejsou součástí nabídkové ceny a budou účtovány dle skutečnosti 10 Kč/km. Případné náklady spojené s úpravou odběrného místa dle podmínek PPDS (viz. Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě) nejsou součástí cenové nabídky. Náklady s tímto spojené budou účtovány dle skutečně provedených prací a použitého materiálu. [7]

8 6. Výpočet předpokládané výroby navrženého FVE Zdroj: PVGIS European Communities, [8]

9 7. Ekonomika projektu Roky provozu FVE Očekávaná roční výroba (kwh) Zelené Bonusy (ZB) (Kč / kwh) Provozní tržby ZB (Kč) Úspora ve vlastní spotřebě (Kč) Tržby z prodeje přebytků do DS (Kč) Náklady spojené s provozem FVE (Kč) Finanční majetek Vaší FVE (roční v Kč) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Doba návratnosti investice 7,2 let Výchozí parametry pro výpočet: 1) Odhad výše tarifu za elektřinu od distrib. 4,95 Kč 2) Meziroční nárůst výkupních cen 2 % 3) Pokles výroby FV panelů 0,8 % / rok 4) Hodnota vlastní investice 100 % 5) Vlastní spotřeba za rok 70 % z výroby 6) Výkupní cena 1,88 Kč / kwh Zelený bonus 7) Tržní cena za prodej přebytků 0,4 Kč / kwh Návratnost investice v závislosti na výši vlastní spotřeby vyrobené energie 10 % - 15,3 let 20 % - 12,9 let 30 % - 11,1 let 40 % - 9,8 let 50 % - 8,7 let 60 % - 7,9 let 80 % - 6,6 let 90 % - 6,1 let 100 % - 5,7 let Poznámky: - Zpracovaný finanční plán odpovídá výše uvedeným výchozím parametrům a očekávanému objemu výroby. V případě, že jsou Vaše představy např. o způsobu financování odlišné, kontaktujte nás prosím a my Vám zpracujeme výpočet tzv. na míru. - Obrázek vpravo znázorňuje vývoj finančního růstu z provozu navrhovaného FVE pro variantu Zelený bonus Finanční majetek FVE v průběhu 20 let Roky [9]

10 8. Posloupnost kroků a časový plán 1 NABÍDKA dnes Vám odesíláme naši nabídku na dodání a realizaci FVS "Na klíč" Časový plán realizace při dodržení max. lhůt třetích stran (dny) Časový plán realizace optimum (dny) 2 SMLOUVA S DISTRIBUCÍ pokud nevlastníte souhlasné stanovisko distribuce (Smlouvu s distribucí), pak v případě Vašeho zájmu zpracujeme a zašleme vyplněné formuláře Žádosti k Vašemu podpisu. Po jejich vrácení zajistíme komunikaci s distribuční společností distribuční společnost má 30 dnů na předložení návrhu Smlouvy o připojení výrobny žadateli, nebo zamítnutí žádosti SMLOUVA O DÍLO na základě podkladů ze Smlouvy s distribucí Vám do týdne předložíme upravený návrh Smlouvy o dílo následuje podpis Smlouvy o dílo a případně uzavření Servisní smlouvy MONTÁŽ ELEKTRÁRNY standardní podmínky pro zahájení montáže FVS jsou: - souhlas stavebního úřadu a smlouva s distribucí - elektroprojekt připojení FVS do DS schválený distribucí - instalace FVS u zákazníka - dle výkonu výrobny viz tabulka Orientační doba vlastní instalace 0-5 kw 2 dny 10 kwp 5 dní 20 kwp 8 dní 30 kwp 11 dní PŘEDÁNÍ DÍLA A DOKUMENTACE PRO 1. PARAELNÍ PŘIPOJENÍ (dále jen "1. PP") předání díla včetně výchozí revize zajistíme do 2 pracovních dnů od dokončení instalace FVS předání dokumentace pro 1. PP k podpisu LICENCE NA VÝROBU ELEKTŘINY A ZASLÁNÍ PODKLADŮ DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI následující pracovní den po předání FVS odešleme žádosti o udělení licence, zpracované ve smyslu zákona 458/2000Sb., na Energetický regulační úřad (ERÚ), který má ze zákona lhůtu 30 dnů na vyjádření s 15 dení lhůtou na odvolání zároveň zasíláme podklady pro 1. PP na Distribuční společnost (ČEZ, EON, PRE) 14 až 87 dní SPUŠTĚNÍ VÝROBNY A KONTROLA DISTRIBUCÍ - 30 DNÍ kontrola splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do paraelního provozu s distribuční sítí pracovníkem distribuce výměna elektroměru za čtyřkvadrantní (Zelený bonus) nebo osazení dalšího elektroměru (Výkup) distribucí spuštění Vaší fotovoltaické výrobny do ostrého provozu ve stejný den instalace čtyřkvadrantního elektroměru až 151 dní 30 8 REGISTRACE DO SYSTÉMU OTE CS po uzavření smlouvy s distribucí je výrobce povinen registrovat svou výrobnu do systému OTE CS, kde bude v pravidelných intervalech zadávat hodnoty celkové výroby, na základě kterých se bude vyplácet podpora obnovitelných zdrojů energie [10]

11 9. Reference Třebešov Výkon: 7 kwp FV panely: Schüco Měnič: Power One Aurora Uvedení do provozu: červenec Lázně Bělohrad Výkon: 4,6 kwp FV panely: Schüco Měnič: Power One Aurora Uvedení do provozu: srpen Pardubice Výkon: 4,6 kwp FV panely: Schüco Měnič: Power One Aurora Uvedení do provozu: září Rychnov nad Kněžnou Výkon: 100 kwp FV panely: Yingli Solar, Mitsubishi Měnič: Power One Aurora, SMA Uvedení do provozu: březen Kájov u Českých Budějovic Výkon: 975 kwp FV panely: Schüco Měnič: Schüco Uvedení do provozu: prosinec Pardubice Výkon: 4,52 kwp FV panely: Schüco Měnič: Sunways Uvedení do provozu: prosinec [11]

12 10. Závěr Vážený zákazníku, v závěru naší nabídky jsme se Vám rozhodli podrobněji přiblížit aktuální situaci, která nyní panuje na poli celosvětového solárního byznysu a kterou můžeme již nějakou dobu nazývat solární krizí. Ačkoliv použijeme výraz krize v souvislosti s poklesem výkupních cen solární energie a celosvětovým poklesem na trhu fotovoltaiky, byl tento stav také impulsem pro zásadní pokles ceny FV technologií. Po letech bouřlivého boomu se v roce 2011 do krize dostaly mnohé společnosti, a to v důsledku propadu cen vstupních komponent, přebytku výrobních kapacit a výrazného poklesu masivních vládních subvencí. V nesnázích se ocitly jak evropské, tak i americké společnosti, a to především výrobci solárních panelů. Oba trhy, ale především ten americký, byly oslabeny také díky tlaku čínské produkce, která způsobila značný propad cen panelů. Německá solární firma Q-Cells po hluboké ztrátě v roce 2011 vyhlásila bankrot a stala se dosud nejvýznamnější obětí krize solárního byznysu v Německu. Krach někdejšího největšího světového výrobce fotovoltaických panelů je už čtvrtým pádem německé firmy v tomto sektoru za poslední měsíce. Společnosti Q-Cells se nezdařilo vyrovnat se s poklesem státních subvencí v sektoru, ani s levnou čínskou konkurencí ve výrobě. Mezi další firmy, které v nedávném období vyhlásily úpadek, patří i producenti solárních zařízení Solon, Solar Millenium a Solarhybrid. E15 [online] [ ]. Dostupné na www:<http://www. Odvětví výroby fotovoltaických panelů v USA upadlo do potíží, i přes více než značnou státní finanční podporu. Ceny panelů se pod tlakem čínské produkce v minulém roce propadly zhruba o polovinu. V USA vyhlásila bankrot společnost Solar Trust, Energy Conversion Devices, předtím společnosti Solyndra, Evergreen Solar a SpectraWatt, kterou podporoval přední světový výrobce počítačových čipů Intel. E15 [online] [ ]. Dostupné na www:<http://www. Již od počátku svého působení na trhu s fotovoltaikou, spolupracujeme se společností Schüco International KG. Činnost firmy je rozdělena do tří divizí, kam patří hliníkové systémy, energetika a PVC. Schüco disponuje silným finančním zázemím a stabilitou na trhu, která není díky rozmanitosti podnikatelských aktivit celé firmy zásadně ohrožena. O společnosti Schüco Zelená technologie pro modrou planetu Schüco International KG je světová jednička v oblasti opláštění budov. Celosvětově vyvíjí a dodává kompletní systémy z hliníku, plastu a oceli, stejně tak jako přináší energetická řešení. Nabídka pokrývá všechny obory opláštění budov, jak pro velké objekty, tak i pro bytovou výstavbu. Do sortimentu firmy patří systémy pro okna, dveře, fasády, zimní zahrady a energetické zdroje jako jsou fotovoltaika,solární systémy a tepelná čerpadla. Filosofie firmy je založena inteligentních systémů, širokém spektru technologií a materiálů, výrazné orientaci na zákazníka rozsáhlém servisu. Produkty společnosti propojují oblast automatizace, bezpečnosti a nadčasového designu. Schüco dbá na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Je zastáncem principu Energie 3 : energii nejen šetřit a vyrábět, ale také rozvádět a využívat. Díky nabídce kompletních systémů řešení, Schüco spolupracuje s architekty, investory a Partnerskými společnostmi ve více než 75 zemích světa. Společnost byla založena v roce 1952 v Bielefeldu a zaměstnává přes zaměstnanců. Spolupracuje s více než partnerskými firmami. Výše obratu v roce 2010 dosáhla hodnoty 2,38 miliardy eur. Kompletní informace o firmě naleznete na: [12]

13 Záruční lhůty Záruka na FV panely 10 let Záruka na konstrukce 10 let Záruka na měnič 12 let Záruka 90% výkonu 12 let Záruka na montážní práce 5 let Záruka 80% výkonu 25 let Záruka na optimizéry 25 let Proč právě isolar? Jsme jedni z prvních, kteří s fotovoltaikou v ČR začínali. Díky tomu máme bohaté zkušenosti v oboru s instalacemi FVE na střechách i výstavbou velkých solárních elektráren na pozemcích Používáme komponenty certifikované pro použití v EU s výhodným poměrem výkon / cena Nalezneme optimální umístění a velikost výrobny dle Vašich požadavků a možností Zpracujeme a zajistíme podání žádosti u distribuční společnosti k vydání souhlasu s realizací Vaší výrobny Poskytneme Vám případnou pomoc při získání stanoviska Stavebního úřadu Zpracujeme projektovou dokumentaci a dodáme výchozí revizi Vašeho FVE Připravíme podklady pro vydání Vaší licence na výrobu elektřiny a zajistíme jejich podání na Energetickém regulačním úřadu Zaškolíme Vás do obsluhy FVE a nabízíme pomocnou ruku při fakturaci vyrobené energie Zajistíme zpracování návrhů Vašich obchodních smluv s distribucí Na základě uzavřené servisní smlouvy provádíme nadstandardní servis FVE zajištěný zkušenými zaměstnanci naší společnosti Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001 a životního prostředí ISO Váš dodavatel inteligentních řešení, Chrudim Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Cenovou nabídku pro Vás vypracoval: Mgr. David Syrovec Bc. Michal Taneček Obchodní oddělení Obchodní oddělení V Chrudimi dne [13]

Příklad návrhu střešní

Příklad návrhu střešní Příklad návrhu střešní instalace FVE. Návratnost investice 8, 10 nebo 15 let? Ing. Michal Židek, Ph.D. Ing. František Mezulián www.vsb.cz/vec Současná situace fotovoltaiky u nás Instalovaný výkon: začátkem

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2012 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Česká fotovoltaická konference 2008

Česká fotovoltaická konference 2008 Česká fotovoltaická konference 2008 4.11.2008, Kongresové centrum BVV Brno Ing. Martin NěmeN mečekek ředitel úseku Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a. s. Základní informace o ČEZ Distribuce, a.s. zásobovaná

Více

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

Fotovoltaika ve světle nové legislativy Fotovoltaika ve světle nové legislativy Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. Na co se můžete těšit? Výkupní ceny OZE pro rok 2016 Poplatek na podporu OZE a KVET od 2016 Fotovoltaika bez licence

Více

Fotovoltaická elektrárna zadání

Fotovoltaická elektrárna zadání Fotovoltaická elektrárna zadání Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EkoWATT, o.s. ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra ekonomických a humanitních věd EkoWATT, o. s., Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2013 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz FOTOVOLTAIKA PRO BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE Palivo: Sluneční záření 150 miliónů

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBYDLÍ A BUDOVY udržitelné, ekologické,

Více

* Solární energie je ekologicky nejčistší způsob k výrobě elektrické energie. Díky Vaší

* Solární energie je ekologicky nejčistší způsob k výrobě elektrické energie. Díky Vaší * Solární energie je ekologicky nejčistší způsob k výrobě elektrické energie. Díky Vaší fotovoltaické elektrárně bude v síti k dispozici více čisté elektrické energie a zároveň ušetříte na stálých nákladech

Více

Technické parametry jednotlivých částí FVE

Technické parametry jednotlivých částí FVE Technické parametry jednotlivých částí FVE Jiří Holoubek, ELCOM, a. s. pavilon P stánek 247 Komponenty fotovoltaických zdrojů AC AC DC η QQP, Q Fotovoltaické panely Použitelné suroviny pro články: Křemík

Více

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o.

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o. Dopad OZE na provoz distribučních sítí Ing. David Mezera, Ph.D., Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. david.mezera@eon.cz martin.kaspirek@eon.cz E.ON Česká republika, s.r.o. Distribuce včera-zítra 1882 osvětlení

Více

OFF-GRID SOLAR CONTAINER

OFF-GRID SOLAR CONTAINER OFF-GRID SOLAR CONTAINER DESERT 16,5kWp-48Vdc-4600Ah-230Vac-7kW version 20.12.2014 Objednatel Dodavatel Naše řešení spočívá v umístění kompletní technologie do normalizovaného přepravního 40ft kontejneru

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Obsah 1. Úvod 2. Základní zkratky a pojmy 3. Způsoby provozu

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Podoblast podpory C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických

Více

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ. Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ. Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu Kontaktní údaje: Jméno a příjmení: POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu Společnost DTD SOLAR s.r.o. se zavazuje chránit jí svěřené osobní údaje a postupovat v

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

FOTOVOLTAICKÉ PANELY GERMAN SOLAR

FOTOVOLTAICKÉ PANELY GERMAN SOLAR FOTOVOLTAICKÉ PANELY GERMAN SOLAR www.cbtrading.cz Použití pouze testovaných vysoce výkonných článků Optimální výnosnost i v měsících se slabším slunečním zářením Zvláště stabilní - Tlak na plochu max.

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Podmínky podnikání ve FV sektoru. Ing.Zuzana Musilová Výkonná ředitelka CZEPHO

Podmínky podnikání ve FV sektoru. Ing.Zuzana Musilová Výkonná ředitelka CZEPHO Podmínky podnikání ve FV sektoru Ing.Zuzana Musilová Výkonná ředitelka CZEPHO OBSAH 1. O CZEPHO 2. Podnikání dle nového zákona 3. Hrozby a perspektivy sektoru CO NEBO KDO JE CZEPHO sdružujeme přes 160

Více

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. ČEZ A DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA - HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. Techno-logický

Více

Komponenty a funkce FV systémů

Komponenty a funkce FV systémů Komponenty a funkce FV systémů Ing. Petr Wolf, Sunnywatt CZ s.r.o. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Fotovoltaické panely - příklad Špičkový

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání

Více

Příloha č. 3 - Výkaz

Příloha č. 3 - Výkaz Příloha č. 3 - Výkaz výměr Pol. Název/Speciflkace mj/kpl kč/mj celkem bez DPH DPH Cella vč. DPH 1. Dekantační odstředivka - materiál bubnu, šneku a krytů 1,00 875000,- 175000,- I 050000,- - nerez ocel

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

Trendy. V pasiv ním a eko l O gickém stav ění. PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů

Trendy. V pasiv ním a eko l O gickém stav ění. PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů Trendy V pasiv ním a eko l O gickém stav ění PřiPravili IReNa TRuhlářoVá, MaRTIN JIRsa Foto archiv autorů O Vytápění budoucnost V elektřině? Sálavé panely ze skla na stěně a stropu Pasivní domy mají tak

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

KRITICKÁ ANALÝZA NÁVRHŮ MPO

KRITICKÁ ANALÝZA NÁVRHŮ MPO KRITICKÁ ANALÝZA NÁVRHŮ MPO na podporu jádra, uhlí, důlního plynu, spalování odpadů a velké fotovoltaiky na úkor ostatních obnovitelných zdrojů energie

Více

plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009

plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009 plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009 Kondenzační technika Geminox Výrobce - GeminoX s. a. s. Společnost se sídlem v Saint-Thegonnecu v Bretani patří déle než 20 let mezi vedoucí výrobce

Více

Referenční listina skupiny isolar

Referenční listina skupiny isolar Referenční listina skupiny isolar Rodinný dům Lhota pod Libčany Nominální výkon: 4,86kWp Schüco SPV 180-SMJ-S Fronius IG 40 Instalovaná plocha: 34 m 2 Sklon modulů: 40 Uvedení do provozu: Listopad 2008

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Cena 1 kwh pro rok 2007 a roční platby za elektřinu. Cena 1 kwh pro rok 2008 a roční platby za elektřinu po 10% zdražení

Cena 1 kwh pro rok 2007 a roční platby za elektřinu. Cena 1 kwh pro rok 2008 a roční platby za elektřinu po 10% zdražení Cena 1 kwh pro rok 7 a roční platby za elektřinu VT Tarif NT Tarif tarif domácnosti tarif D 02 tarif domácnosti D 02 tarif kwh 1 kwh kwh 1 kwh cena za kwh Vysoký Tarif 7 3,79 Kč/kwh cena za kwh 0,00 kč/kwh

Více

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Obsah Kolik stojí dnešní energetika Domácí možnosti obnovitelných zdrojů Ekonomická perspektiva

Více

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. Nad Paloučkem 1715, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. Nad Paloučkem 1715, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ ddk 019802163-0008 Lst: 782 Str: 1564 Dok:251 (DocID: 000071371957-pb0 ZasID: 000071371958-arcd1 zak: 0011203028)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 019802162 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice Tenkovrstvé FV technologie se od klasických krystalických c-si technologií zcela liší vlastní geometrií FV článku, způsobem výroby, použitými

Více

Fotovoltaika. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Fotovoltaika. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Fotovoltaika Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Fotovoltaický jev (fotoefekt) Fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány (vyzařovány, emitovány) z látky (nejčastěji z kovu) v důsledku absorpce elektromagnetického

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Návod na používání systému pro Fakturaci

Návod na používání systému pro Fakturaci Návod na používání systému pro Fakturaci - Zadejte adresu http://77.104.235.231/ do prohlížeče, objeví se hlavní stránka monitoringu FVE, kde je zobrazen seznam elektráren. Přihlášení do systému - Kliknutím

Více

TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla

TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla HLAVNÍ VÝHODY VYTÁPĚNÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM Existuje celá řada zdrojů tepla, kterými můžete vytápět Váš dům či firmu nebo ohřívat vodu. Třeba klasické

Více

PROJEKCE A REALIZACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN. NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. Cejl 38, 602 00 Brno

PROJEKCE A REALIZACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN. NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. Cejl 38, 602 00 Brno PROJEKCE A REALIZACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. Cejl 38, 602 00 Brno Jsme SPOLEČNOST... které není lhostejná budoucnost, která se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů,

Více

Blokové chladící jednotky VZT pavilonu onkologie FNHK

Blokové chladící jednotky VZT pavilonu onkologie FNHK FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 (dále jen zadavatel) Zadávací dokumentace: ze 27.1.2012 k poptávkovému řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku dle

Více

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Ing. Michal Jůza, Ing. Pavel Vrkoslav Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora, její zneužití bez jeho souhlasu je trestné dle zákona 1 Trnitá cesta

Více

Referenční listina skupiny isolar

Referenční listina skupiny isolar Referenční listina skupiny isolar Rodinný dům Lhota pod Libčany Nominální výkon: 4,86kWp Schüco SPV 180-SMJ-S Fronius IG 40 Instalovaná plocha: 34 m 2 Sklon modulů: 40 Uvedení do provozu: Listopad 2008

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

Fotovoltaické elektrárny fungování a realizace. Wir entwickeln Energie und Märkte

Fotovoltaické elektrárny fungování a realizace. Wir entwickeln Energie und Märkte Fotovoltaické elektrárny fungování a realizace Tuesday, January 26th, 2010 Czech Republic Dipl. Ing. Ralf Reek SunEnergy Europe GmbH Wir entwickeln Energie und Märkte Část 1 ze 2: Principy fungování fotovoltaiky,

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

Fotovoltaika z pohledu škol a obcí. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 15.10.2009

Fotovoltaika z pohledu škol a obcí. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 15.10.2009 Fotovoltaika z pohledu škol a obcí Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 15.10.2009 Fotovoltaika je. jev byznys politikum legislativa super záležitost Theme Date Department Strana 2 Specifika

Více

ČSN EN ISO 14001:2005, OHS AS

ČSN EN ISO 14001:2005, OHS AS Vážení přátelé a obchodní partneři, jsme ryze česká akciová společnost, která působí na trhu od roku 1992. Provádíme komplexní činnost v oblasti zdvihacích zařízení a výtahů tzn. vývoj, projekce, výroba,

Více

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Veolia Pr myslové služby R, a.s. 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne 15.01.2015

Více

Dodávka a montáž sezónní přetlakové haly na dva tenisové antukové kurty Bílina - Kyselka

Dodávka a montáž sezónní přetlakové haly na dva tenisové antukové kurty Bílina - Kyselka Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Nosná panelová konstrukce dodávaného provedení produktu se od zobrazeného provedení liší. Fotovoltaický ostrovní systém (FVOS) TPS 203 o špičkovém výkonu 45Wp je vhodný

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Obsah

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Obsah Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Lucie Šindelářová, Petra Pěkná Střední zdravotnická škola Benešov Máchova 400, Benešov Obsah Obsah...

Více

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. Bod 2. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1)

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. Bod 2. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNí VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1007/2015-N Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou" se

Více

č. 1928 / 2014 / 11 Prodej nemovitosti v exekučním řízení (ocenění stávajícího stavu) Čj. 052 EX 343/3-9 ze dne 25.4.2013

č. 1928 / 2014 / 11 Prodej nemovitosti v exekučním řízení (ocenění stávajícího stavu) Čj. 052 EX 343/3-9 ze dne 25.4.2013 Z N A L E C K Ý č. 1928 / 2014 / 11 P O S U D E K 6 NEMOVITOST: Garáž, řadová garáž vnitřní ve stávající zastavbě řadových garáží v Prachovicích Adresa nemovitosti: Prachovice Katastrální údaje: Kraj Pardubický,

Více

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ ddk 019555795-0008 Lst: 1612 Str: 3224 Dok:523 (DocID: 000070372833-pb0 ZasID: 000070372834-arcd1 zak: 0011203028)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01955579 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Green Machine Výroba elektrické energie z technologického a odpadního tepla bioplynových stanic. solution for renewable and green energy

Green Machine Výroba elektrické energie z technologického a odpadního tepla bioplynových stanic. solution for renewable and green energy Green Machine Výroba elektrické energie z technologického a odpadního tepla bioplynových stanic TECHNICKÁ ČÁST Co je GREEN MACHINE Green Machine, pracuje na principu ORC (Organický Rankinův cyklus) pro

Více

Naše řešení pro hospodaření s energiemi. Vladimír Janypka Hrubá Voda 29. 4. 2010

Naše řešení pro hospodaření s energiemi. Vladimír Janypka Hrubá Voda 29. 4. 2010 Naše řešení pro hospodaření s energiemi Vladimír Janypka Hrubá Voda 29. 4. 2010 Řízení a monitoring technologií garantuje údržení dosažených úspor 100% 70% Spotřeba energií Úsporná opatření Automatizace

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

Nezávislost na dodavatelích elektřiny

Nezávislost na dodavatelích elektřiny Internetový portál www.tzb-info.cz Nezávislost na dodavatelích elektřiny Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie bronislav.bechnik@topinfo.cz www.tzb-info.cz

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ b) c) LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV oaza- energo, a.s. oaza-krupka, a.s. říjen 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 155/3055/2014 o ceně nemovitých věcí - lesní parcely číslo 1047 s lesním porostem v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta, obci Džbánov, kraj Pardubický. Objednavatel posudku:

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE KRITERIUM 3 KRITERIUM 2 KRITERIUM 1 Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE Celkové investiční náklady V našem případě celkové investiční náklady zahrnují: architektonické a technické

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. Zastoupené: Ing. Petr Sacher ředitel školy IČ: 00262552

I. SMLUVNÍ STRANY. Zastoupené: Ing. Petr Sacher ředitel školy IČ: 00262552 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Podle 269 odst. 2 zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon (dále jen EZ) a jeho prováděcích předpisů, Pravidel provozování

Více

Způsoby měření elektřiny

Způsoby měření elektřiny změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 476/2012 Sb. 1.1.2013 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN A ÚPRAVEN VOD Alfa modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality spol. s r.o. Uherské Hradiště Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 1 Osnova přednášky Optimalizace provozu FVE Systém výkupu vyrobené energie Cenová

Více

Hobšovice 78, Hobšovice 273 21 Hobšovice CZ. Pejšova 43, Zlonice 273 71 Zlonice CZ. Dřínov, Dřínov 273 71 Dřínov CZ

Hobšovice 78, Hobšovice 273 21 Hobšovice CZ. Pejšova 43, Zlonice 273 71 Zlonice CZ. Dřínov, Dřínov 273 71 Dřínov CZ ddk 013987066-0001 Lst: 2024 Str: 4048 Dok:750 (DocID: 000045716515-pb0 ZasID: 000045716516-arcd1 zak: 0013879326)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01398706 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

PROJEKCE A REALIZACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN. NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. Cejl 38, 602 00 Brno

PROJEKCE A REALIZACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN. NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. Cejl 38, 602 00 Brno PROJEKCE A REALIZACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. Cejl 38, 602 00 Brno Jsme SPOLEČNOST... které není lhostejná budoucnost, která se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů,

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

Vysprávková souprava tryskovou metodou VST 5

Vysprávková souprava tryskovou metodou VST 5 Vysprávková souprava tryskovou metodou VST 5 Vysprávková souprava VST 5 je výměnná nástavba na vozy Liaz, Tatra, Renault, Iveco a jiné odpovídající podvozky kategorie N2 a N3. VST 5 je určena k výspravě

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T138 Globální podnikání a finanční řízení podniku INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Bc. Ondřej HEGAR Vedoucí práce: Ing.

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. HALA 4A stánek 41a Na co se můžete těšit? Základní součásti fotovoltaické

Více

Skvrňanská 1543/38, Plzeň 301 00 Jižní Předměstí CZ. Skvrňanská 1543/38, Plzeň 301 00 Jižní Předměstí CZ

Skvrňanská 1543/38, Plzeň 301 00 Jižní Předměstí CZ. Skvrňanská 1543/38, Plzeň 301 00 Jižní Předměstí CZ ddk 026815661-0002 Lst: 1804 Str: 3608 Dok:648 (DocID: 000101461969-pb0 ZasID: 000101461970-arcd1 zak: 0014452915)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 02681566 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu.

Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu. Odborný seminář Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu. 18. 10. 2013 Inovační centrum a podnikatelský inkubátor TIC ČKD Praha Organizátor:

Více

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Listopad 2009 Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny Úvod

Více

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Nákup podvozku, sněhového

Více

SEKCE SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY

SEKCE SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY Představení společnosti EGE, spol. s r.o. je česká společnost působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky speciálních zařízení pro energetický průmysl zapouzdřených vodičů, zhášecích

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ostrovní fotovoltaické systémy Milan Vacovský 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy

Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 20.1.2015 Luhačovice 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení

Více