Fotovoltaická elektrárna zadání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotovoltaická elektrárna zadání"

Transkript

1 Fotovoltaická elektrárna zadání Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EkoWATT, o.s. ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra ekonomických a humanitních věd EkoWATT, o. s., Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Teze a podkladové materiály k přednáškám z předmětu Ekonomika a užití energie (X16EUE)

2 Metodika rozhodování Okrajovépodmínky výpočtu investiční náklady (výdaje) provozní náklady (výdaje) vývoj ceny paliv (odborný odhad) cena peněz (diskont) způsob financování(možnost dotace)

3 Metodika rozhodování Výstupy ekonomického hodnocení: Čistásoučasnáhodnota = NPV [Kč] Vnitřní výnosové procento = IRR [%] Prostádoba návratnosti = Ts[roky] Diskontovaná doba návrat. = Tsd[roky] Tok hotovosti (Cash flow) = graf Ekonomika podle metodiky auditu: bez dotací, bez úvěru

4 Ekonomické hodnocení Reálná diskontní míra x nominální diskontní míra Diskontní míra je očekávaná nebo požadovaná míra výnosnosti investic, která je ovlivněna třemi faktory: výnosem, rizikem a likviditou. Vyjadřuje cenu ušlépříležitosti(tzv. OpportunityCosts), cožje cena kapitálu. Požadovaný výnos je většinou stejný pokud jednotlivé varianty mají stejná rizika. U varianty svyššímírou rizika racionálnírozhodovatelpožaduje vyššímíru výnosu (prémii za riziko). U energetických projektů s delší dobou návratnosti znamená likvidita schopnost dostát závazkům vyplývajícím zrealizace investice, jako jsou např. splátky úvěrů. r = ( 1+ ) (1 + α n r ) 1 r n je nominální diskontní míra (včetně inflace) [%] r r je reálná diskontní míra (bez inflace) [%] α je míra inflace [%]

5 Ekonomické hodnocení Průměrná vážená cena kapitálu (weighted average costofcapital, WACC) míra výnosnosti stanovená z ceny všech finančních zdrojů podniku (dluhopisy, prioritníakcie, obyčejnéakcie, apod.) pomocí váženého průměru WACC E = re + rd (1 td ) C r E je výnos vlastního kapitálu (po zdanění) [%] r D je úroková míra úvěrů, obligací (výnos cizího kapitálu před zdaněním) [%] t d je daň z úrokových výnosů [%] E D C D C je vlastní kapitál (Equity) je cizí kapitál (Debt) je celkový kapitál, potřebný k financování projektu

6 Ekonomické hodnocení čistásoučasnáhodnota, NPV (NetPresentValue), ~ diskontovaný tok hotovosti, DCF (Discount Cash Flow) ~ minimálnícena produkce energiec PEmin se zpohledu investora vypočítá z podmínky NPV = 0 zaručuje očekávaný výnos vloženého kapitálu NPV T = DCF = CF (1 + r) Tž Tž t t= 1 CF t je tok hotovosti [CZK] r je diskontní sazba [CZK] (1 + r) -t odúročitel T ž (T h ) je doba životnosti (případně hodnocení) projektu [r] ž t

7 Finančnípáka efekt zvyšovánírentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku: Je-li úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu. Příklad [Synek M. -Manažerskáekonomika]: Mějme dva podniky, oba majívýnosnost aktiv 20% a úrokovámíra je 8%, zdanění pro jednoduchost neuvažujme (viz daňový efekt). Kdyby byla úrokovámíra vyššínežvýnosnost aktiv, pak by naopak použitícizího kapitálu snižovalo výnosnost vlastního kapitálu. Podnik Kapitál Vlastní kapitál Cizí kapitál Výnos 20% Úroky 8% Zisk Výnosnost vlastního kapitálu A % B %

8 Daňový štít "daňový efekt" efekt zvyšovánírentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálovéstruktuře podniku: Úroky z cizího kapitálu jako součást nákladůsnižujízisk, ze kterého se platídaň, a tím snižujídaňovézatíženípodniku. Výslednávýnosnost vlastního kapitálu se zvýší. Příklad [Synek M. -Manažerskáekonomika]: Mějme dva podniky, oba majívýnosnost aktiv 20% a úrokovámíra je 8%, zdanění je 40%. náklady na cizíkapitál = úrokovámíra (1 -sazba daně) Vlastní kapitál Cizí kapitál Výnos 20% Úroky 8% Zisk nezdaněný Daň 40% Zisk zdaněný Výnosnost vlastního kapitálu A % B ,2%

9 Investičnínáklady drobnéinstalace -střechy: 90 až110 Kč/Wp (bez DPH) velkéinstalace -na ploše: 60 až90 Kč/Wp (bez DPH)

10 Investiční náklady pozor na kombinaci panely + střídače shánění panelů na poslední chvíli

11 Investiční náklady amorfní monokrystalické polykrystalické

12 Investičnínáklady pozemek panely měniče nosnákonstrukce řídícía měřícísystém kabeláž, elektrosoučásti zabezpečeníareálu (oplocení, sledování) připojeník síti (trafostanice, vedeníaj.) stavebnía montážnípráce, doprava projekt, režie, atd. rezerva

13 Investičnínáklady Vliv investičních nákladů na NPV a IRR ,00% 90,00% 80,00% NPV (tis. Kč) % 68% 76% 84% 92% 100% 108%116% 124%132%140% 148% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% IRR (%) % z výchozí hodnoty 0,00% NPV IRR Diskontní sazba

14 Provoznínáklady elektřina pro vlastníspotřebu (řídícía monitorovacísystém, osvětlení, noční spotřeba konvertorů, napájení zabezpečovacích systémů) pronájem pozemku obsluha, údržba zeleně, údržba nosnékonstrukce, údržba areálu ostraha (PCO) pojištěnímajetku (0,2 až0,4 %) poškození, krádež, zásah bleskem aj. pojištění provozu ušlý zisk při nedodávce elektřiny servisní smlouva (revize elektro, běžný servis zařízení servisní smlouva na konvertory, ev. trackery ostatní

15 Provoznínáklady Vliv provozních nákladů na NPV a IRR NPV (tis. Kč) % 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% % z výchozí hodnoty 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% IRR (%) NPV IRR Diskontní sazba

16 Výkupníceny PVE CenovérozhodnutíEnergetického regulačního úřadu č. 5/2009 ze dne 23. listopadu 2009

17 Analýza rizik Citlivostní analýza odhalí dopady možných výkyvů výroby elektřiny na ekonomiku projektu Změna investičních nákladů Změna provozních nákladů Změna kurzu Kčk či $ Riziko poruchy panelů, měničů napětí, Pokles produkce Věrohodnost dodavatele Počasí Klima Výše úvěru / dotace Zdržení výstavby = změna výkupní ceny

18 Rizika investice Vliv produkce na NPV a IRR ,00% ,00% NPV (tis. Kč) % 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% IRR (%) ,00% ,00% % z výchozí hodnoty produkce NPV IRR

19 Kde PVE postavit? 950 až1100 kwh/m 2.rok kwh/m 2.rok

20 Výpočetnímodely Photovoltaic Geographical Information System(PVGIS) Roční suma globálního zářenídle PVGIS ( Meteonorm Roční suma globálního záření dle Atlasu podnebí ČR ( EkoWATT kwh/m kwh/m kwh/m kwh/m kwh/m kwh/m kwh/m 2

21 Modely slunečního záření PVGIS satelitní data + pozemní stanice ztráty dle venkovní teploty Porovnání modelů Meteonorm PVGIS EkoWATT EkoWATT Meteonorm 6.1 satelitnídata + 8 poz. stanic v ČR různé modely pro difuzní záření průměr z let EkoWATT 22pozemních stanic v ČR dlouhodobý -průměr z let krátkodobý - průměr z let dopadající energie [KWhm2.rok] Praha Plzeň Mohelnice

22 Výpočet produkce dopadající solární energie elektřina do sítě ostatní ztráty ztráty na střídači ztráty na panelech

23 Ztráty stíněním Sníženíprodukce v zimních měsících ažo 30 %

24 Ztráty stíněním

25 Měrná produkce předpoklad ERÚ: (vyhl. 475/2005 Sb.) 935 kwh/kw p reálnáprodukce velképve (na zelenélouce): 850 až950 kwh/kw p výjimečněnad 1000 kwh/kw p reálnáprodukce malépve (na budovách): 856 až1008 kwh/kw p fasádnísystémy cca 550 kwh/kw p

26 Případovástudie: Fotovoltaická elektrárna Fotovoltaicky panel KYOCERA, typ KC200GHT-2 vertikální úhel nastavení panelů - 35 odchylka od jižního směru - 0 celkový počet panelů ks 24 celková plocha PVE m 2 34 max. výkon panelu W p 200 účinnost panelů % 14,00% účinnost konvertoru % 93,50% celkem instalovaný výkon kw p 4,5

27 Instalovaný výkon 4,5 kwp Ročnívýroba 4922 kwh Investiční náklady: Kč včetně DPH Provozní náklady 700 Kč/rok včetně DPH Zelený bonus => výnos Kč/rok Bez zeleného bonusu nenávratné! Případovástudie: Fotovoltaická elektrárna Hodnotící kritéria Čistá současná hodnota 247,11 tis. Kč NPV Vnitřní výnosové procento 11,10% IRR Doba splacení (prostá) 10 let Ts Doba splacení (diskontovaná) 14 let Tsd Rok hodnocení 2007 Doba životnosti (hodnocení) 25 let Diskont 7,00 %

28 Případovástudie Praha Záměr výstavby FVE kw p V 1: stacionární konstrukce (sklon 33, azimut 0 ), V 2: stacionárníkonstrukce (sklon 25, azimut 0 ) s panely Hyundai HIS-M203SF, typ technologie: polykrystal. Celkový počet panelůčiní7 938, kde výpočtováúčinnost panelu je 14,00 % a plocha jednoho panelu 1,45 m 2. měničnapětítyp SMA SMC 11000TL s výpočtovou účinností97,50 %. Zadavatelem udanáplocha pozemku činí m 2. Velikost pozemku nesplňuje požadavek plochy, kterou vyžaduje instalace FVE bez vlivu vzájemného stínění panelů pro sklon 33, azimut 0. Proto bude ve výpočtech tento vliv zahrnut.

29 Případovástudie Praha

30 Případovástudie Praha Solárníenergie dopadajícína panely se sklonem 30 a 25, azimut 0. Údaje jsou EkoWATT Meteonorm EkoWATT PVGIS kwh/m leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem % 103% 100% 109% Údaje jsou EkoWATT Meteonorm EkoWATT kwh/m PVGIS leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem % 105% 100% 110%

31 Případovástudie Praha sklo sklon , azimut kwh/m 2 Solární energie dopadající na panely - srovnání modelů leden únor duben sklon 33, azimut 0 srpen listopad prosinec Solárníenergie dopadajícína panely se sklonem 30 a 25, azimut 0. EkoWATT - krátkodobý průměr PVGIS Meteonorm EkoWATT - dlouhodobý průměr kwh/m Solární energie dopadající na panely - srovnání modelů leden únor duben sklon 25, azimut 0 srpen listopad pr osinec EkoWATT - krátkodobý průměr Meteonorm EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a efektivní využívání PVGIS energie -The RES & EE Centre EkoWATT - dlouhodobý průměr

32 Případovástudie Praha kwh/m , , , , , , , , ,00 980,00 960,00 Porovnání modelů pro stanovení solární energie v kwh/m 2. rok sklon 33, azimut 0 sklon 25, azimut 0 EkoWATT - krátkodobý průměr Meteonorm EkoWATT - dlouhodobý průměr PVGIS Poměr produkce vzhledem k Graf I. EkoWATT - krátkodobý průměr Meteonorm EkoWATT - dlouhodobý průměr PVGIS I. Graf - sklon 33, azimut 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II. Graf - sklon 25, azimut 0 98,68% 99,89% 98,73% 99,20% Tabulka 1: Rozdíly dopadajícího záření mezi sklonem 33 a 25.

33 Případovástudie Praha Porovnánídlouhodobého průměru solárníenergie s hodnotami z posledních let Praha, Ruzyně solární energie v posledních letech dopadající energie za rok [kwh/m 2 ]

34 Uvažované ztráty produkce Případovástudie Praha Popis Ztráta (%) Ztráty v trafostanici 3,0% Ztráty v kabelech 3,0% Snižující faktory záření Znečištění vzduchu 0,6% Snižující faktory solárních modulů Odchylky reálného provozu od specifikačního listu (ztráty reflexe, spektrální ztráty, celoroční účinnost, atd. ) 3,0% Ztráty z úprav (ztráty mis-match) 0,9% Ztráty na základě znečištění 0,6% Snižující faktory střídače Odchylky reálného provozu od specifikačního listu 0,9% Celkem ostatní ztráty 12,0% Parametry FVE Varianta 1, sklon 33, azimut 0 Varianta 2, sklon 25, azimut 0 Celkový počet panelů Celková plocha FVE Max. výkon panelu Účinnost panelů Účinnost konvertoru Ostatní ztráty Celkem instalovaný výkon ks m 2 W p % % % kw p ,0% 97,5% 12,0% ,0% 97,5% 12,0% 1 611

35 Případovástudie Praha Stínění Tak jak postupuje stín po sekci, snižuje se napětína zastíněných panelech a v určitý moment toto napětípodkročímez nastavenou na měniči. Pak dojde k výpadku celésekce. Jelikož je výroba v zimních měsících velmi malá, částečné stínění příliš nevadí. Měsíc Varianta 1 Varianta 2 leden 21% 11% únor 0% 0% březen 0% 0% duben 0% 0% květen 0% 0% červen 0% 0% červenec 0% 0% srpen 0% 0% září 0% 0% říjen 0% 0% listopad 21% 11% prosinec 30% 20%

36 Výroba a vlastní spotřeba Variant Případovástudie Praha Výroba elektřiny [kwh] Cena prodané elektřiny [Kč] Tržby z prodeje [Kč] Varianta 1, sklon 33, azimut 0, polykrystal , Varianta 2, sklon 25, azimut 0, polykrystal , Vlastní spotřeba Příkon Doba provozu Spotřeba Náklady [W] [h/rok] [kwh] [Kč] řídící a monitorovací systém osvětlení ostatní CELKEM

37 Případovástudie Praha Základní vstupní ekonomické parametry Diskont 7,00% Výkupní cena vyrobené energie 12,15 Kč/kWh Průměrný růst výkupní ceny 0% Průměrný růst provozních nákladů 0% Doba hodnocení 20 let Daň z příjmu 19% Osvobození od placení daně z příjmu 5 let Rok uvedení do provozu 2010 Výroba ve variantě 1 Výroba ve variantě ,7 MWh 1 404,4 MWh

38 Technologie Případovástudie Praha investičnía provozní náklady Jednotky Varianta 1 Varianta 2 sklon 33, azimut 0 sklon 25, azimut 0 Hyundai HIS-M203SF Hyundai HIS-M203SF pozemek tis. Kč panely tis. Kč nosná konstrukce tis. Kč měniče tis. Kč řídící a měřící systém, elektro atd. tis. Kč zabezpečení areálu (oplocení, sledování) tis. Kč připojení k síti (trafostanice, vedení aj.) tis. Kč stavební a montážní práce, doprava tis. Kč projekt, režie, atd. tis. Kč rezerva tis. Kč CELKEM tis. Kč Fixní náklady Jednotky Varianta 1 Varianta 2 sklon 33, azimut 0 sklon 25, azimut 0 Hyundai HIS-M203SF Hyundai HIS-M203SF náklady na elektřinu tis. Kč/rok 36,3 36,3 pronájem pozemku tis. Kč/rok 0,0 0,0 obsluha tis. Kč/rok 100,0 100,0 ostraha formou PCO tis. Kč/rok 150,0 150,0 pojištění tis. Kč/rok 185,0 185,0 servisní smlouva tis. Kč/rok 500,0 500,0 - zajištěn servis měničů tis. Kč/rok ne ne - zajištěn servis nosné kce či poloh. sys. tis. Kč/rok ne ne ostatní provozní náklady tis. Kč/rok 50,0 50,0 rezerva tis. Kč/rok 200,0 200,0 CELKEM tis. Kč/rok 1 221, ,3

39 Případovástudie Praha Ekonomickéhodnocenídle vyhlášky 213/2001, Sb. v platném znění. Varianta 1 Varianta 2 Základní ekonomické vyhodnocení sklon 33, azimut 0 sklon 25, azimut 0 Hyundai HIS- M203SF Hyundai HIS-M203SF Investiční náklady tis. Kč z toho dotace tis. Kč 0 0 z toho bank. úvěr tis. Kč 0 0 z toho vlastní prostředky tis. Kč Čistá současná hodnota NPV tis. Kč Vnitřní výnosové procento IRR % 7,06% 7,00% Doba splacení (prostá) Ts roky Doba splacení (diskontovaná) Tsd roky Doba životnosti (hodnocení) roky Diskont % 7,00% 7,00%

40 Případovástudie Praha Ekonomické hodnocení dle vyhlášky 213/2001, Sb. v platném znění Průběh cash flow investora tis. Kč Hotovostní tok běžného roku (CF) Rok Kumulovaný CF Kumulovaný diskontovaný cash flow tis. Kč Rok Kumulovaný diskontovaný CF

41 Případovástudie Praha Ekonomickévyhodnocenípodnikatelského záměru z pohledu investora. 20% VP, 80% úvěr Ekonomické vyhodnocení podnikatelského záměru z pohledu investora Varianta 1 Varianta 2 sklon 33, azimut 0 sklon 25, azimut 0 Hyundai HIS-M203SF Hyundai HIS-M203SF Investiční náklady tis. Kč z toho dotace tis. Kč 0 0 z toho bank. úvěr tis. Kč z toho vlastní prostředky tis. Kč Čistá současná hodnota NPV tis. Kč Vnitřní výnosové procento IRR % 15,74% 15,48% Doba splacení (prostá) Ts roky 7 8 Doba splacení (diskontovaná) Tsd roky Doba životnosti (hodnocení) roky Diskont % 7,00% 7,00%

42 Případovástudie Praha Ekonomické vyhodnocení podnikatelského záměru z pohledu investora. 20% VP, 80% úvěr Průběh cash flow investora tis. Kč Kumulovaný diskontovaný cash flow Hotovostní tok běžného roku (CF) Rok Kumulovaný CF tis. Kč Rok Kumulovaný diskontovaný CF

43 Analýza rizik Změna kurzu Kčk či $ Riziko poruchy panelů, měničů napětí, Věrohodnost dodavatele Počasí Klima

44 Případovástudie Praha Závislost minimální ceny 1kWh vzhledem ke z působu financování 12,50 12,00 Výkupní cena 1kWh (Kč/kWh) 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 Vlastní kapitál 100% Vlastní kapitál 20%, úvěr 80% Varianta 1 Varianta 2 Minimální výkupní cena 1kWh [Kč/kWh] Varianta 1 Varianta 2 Vlastní kapitál 100% 12,10 12,15 Vlastní kapitál 20%, úvěr 80% 10,35 10,39

45 Případovástudie Praha Riziko nižší než předpokládané výroby Vliv produkce na NPV a IRR NPV (tis. Kč) % 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% % z výchozí hodnoty 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% IRR (%) NPV IRR Diskontní sazba

46 Případovástudie Praha Riziko změny investičních nákladů Vliv investičních nákladů na NPV a IRR ,00% ,00% ,00% NPV (tis. Kč) % 68% 76% 84% 92% 100% 108% 116% 124% 132% 140% 148% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% IRR (%) % z výchozí hodnoty 0,00% NPV IRR Diskontní sazba

47 Případovástudie Praha Riziko změny provozních nákladů Vliv provozních nákladů na NPV a IRR NPV (tis. Kč) % 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% % z výchozí hodnoty 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% IRR (%) NPV IRR Diskontní s azba

48 Riziko změny úrokovésazby Případovástudie Praha Vliv úrokové sazby na NPV a IRR NPV (tis. Kč) ,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% IRR (%) 0 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% % z výchozí hodnoty NPV IRR Diskontní sazba 0,00%

49 Případovástudie Praha Indikativní hodnocení podle 475/2005 Sb. Varianta 1 Varianta 2 Hyundai HIS- Hyundai HIS- M203SF M203SF životnost výrobny 20 roků roky 20 let 20 let produkce min 150 kwh/m 2 kwh/m 2 122,47 122,02 měrné investiční náklady max Kč/kW p roční využití instalovaného výkonu min. 935 kwh/kw e Kč/kW p kwh/kw e

50 Shrnutí a závěry Metodika hodnocení Případové studie EkoWATT, Centrum pro obnovitelné obnovitelné zdroje a efektivní efektivní využ využívání energie - The RES & EE Centre

51 Shrnutía závěry Metodika ekonomických hodnocení Pečlivéstanovenívstupních parametrů(investičnía provozní náklady/výdaje) Ekonomika OZE je velmi individuální Pro rozhodováníjsou důležitécíle investora Pro rozhodováníje důležitáminimálnícena energie se kterou nové řešení porovnáváme do které je nutné započítat veškeré náklady Citlivostníanalýza produkce -modely, investiční náklady/výdaje - kurzová rizika provozní náklady/výdaje - schopnost splácet úvěr Případové studie

52 Zadání Spočítat základníekonomickákritéria pro RD umístěný v Praze dle případové studie. Výkupní ceny Zelený bonus odhad nebo spočítat citlivost na poměr vlastníspotřeby (průměrnácena 5 Kč/kWhv sazběd02 a 2,60 Kč/kWhv sazběpřímotopné) a prodeje do sítě (většina rozvodných podniků platí za přebytky cca 1 Kč za kwh) Spočítat základníekonomickákritéria pro elektrárnu na zelené louce umístěnou v Praze. Výkupní ceny Zelený bonus (průměrnácena pro malý průmyslový podnik 2,20)

53 Literatura 1. Macháček, Z., Staněk, K. (2008): Integrace fotovoltaiky do budov [Online]. Available: 2. Tywoniak, J.(2006): Fotovoltaické systémy integrované do budov jako velká výzva [Online]. Available : 3. Starý, O., Vašíček, J. (2007): Software EFEKT 3.0. Program pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic. ČVUT, Praha Bilance , Interaktivní nástroj pro energetické bilance 8. HESTIA 1.0 a Multimediální průvodce energetickými úsporami 9. Emise 1.0 a 2.0 Emise energetických zařízení, jejich zjišťování a výpočty 10. Expertní systém TESES (výběr vhodné varianty ÚEK, volba vhodného zastoupení OZE, výběr vhodné varianty EA) EkoWATT, Centrum pro obnovitelné obnovitelné zdroje a efektivní efektivní využ využívání energie - The RES & EE Centre

54 Děkuji za pozornost, dotazy prosím? Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA EkoWATT o. s. EkoWATT CZs. r. o. Areál Štrasburk, Švábky2, Praha8 Palác SYNER, Rumunská 655/9, Liberec Žižkova 1, České Budějovice T: F: E: W: www.

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA Ing. Jan Truxa Ing. Karel Srdečný EkoWATT CZ, Sustainability and Eco-Efficiency Partnership EkoWATT - Sustainability Partnership Inovujeme,

Více

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace Manažerské rozhodování a investiční strategie Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA EkoWATT, o.s. Odborný seminář Chcete si postavit fotovoltaickou elektrárnu? 30. září 2008 cz Přehled prezentace Investiční

Více

Příklad návrhu střešní

Příklad návrhu střešní Příklad návrhu střešní instalace FVE. Návratnost investice 8, 10 nebo 15 let? Ing. Michal Židek, Ph.D. Ing. František Mezulián www.vsb.cz/vec Současná situace fotovoltaiky u nás Instalovaný výkon: začátkem

Více

Ekonomické hodnocení energetické efektivity

Ekonomické hodnocení energetické efektivity EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a efektivní využívání energie - The RES & EE Centre 2011 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz, www.prukazybudov.cz Ekonomické hodnocení energetické efektivity

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Postup při stavbě fotovoltaické elektrárny

Postup při stavbě fotovoltaické elektrárny Postup při stavbě fotovoltaické elektrárny Karel Srdečný, EkoWATT Nápad / projektový záměr volba velikosti, umístění, typu PVE předběžná kalkulace zjištění místních podmínek souhlas s připojením ochranná

Více

Zkušenosti z projektů OZE a KVET

Zkušenosti z projektů OZE a KVET 1 Zkušenosti z projektů OZE a KVET STAVEBNÍ FÓRUM Ostrava 02/2009 Ing. Josef Opluštil 603 458 054 oplustil@tebodin.cz 2 Energetická situace Energetická situace Rostoucí spotřeba Rostoucí náklady na těžbu

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

Seminář Přednáška Konference: Datum: 15. září 2016 Potenciál výroby solární elektřiny na střechách v Jihomoravském kraji

Seminář Přednáška Konference: Datum: 15. září 2016 Potenciál výroby solární elektřiny na střechách v Jihomoravském kraji Seminář Přednáška Konference: Datum: 15. září 2016 Potenciál výroby solární elektřiny na střechách v Jihomoravském kraji Konference: Příležitosti využití solární energetiky na střechách v Jihomoravském

Více

Plynová spalovací turbína

Plynová spalovací turbína Plynová spalovací turbína Vstupy Plyn/teplo Roční náklady na otop a přípravu TUV GJ MWh Roční spotřeba plyn Přepočet na MWh 1982.6 550.76628 4264205.33 0.2778 52205.33 m 3 /rok (Nm 3 /rok) 45032353.65

Více

Otevřený webový výpočetní nástroj. panelovedomy.ekowatt.cz

Otevřený webový výpočetní nástroj. panelovedomy.ekowatt.cz ... ww.ekowatt.cz Otevřený webový výpočetní nástroj Ing. Jan Antonín panelovedomy.ekowatt.cz ekowatt Ing. Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D....a výzkumný kolektiv EkoWATT o.s. je součástí informační kampaně

Více

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2010-2014

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2010-2014 Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2010-2014 Ing. Miroslav Vavera SUNLUX s.r.o. Příkop 843/4 CZ 602 00 Brno Phone: +420 606 733 620 info@sunlux.cz, http://www.sunlux.cz Zapsaná v OR

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

KOLIK TEPLA LZE USPOŘIT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH?

KOLIK TEPLA LZE USPOŘIT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH? KOLIK TEPLA LZE USPOŘIT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH? Ing. Karel Srdečný Chytrá energie pro jižní Čechy 29. 3. 2011, Č. Budějovice 2010 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz, www.prukazybudov.cz Energetická

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T138 Globální podnikání a finanční řízení podniku INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Bc. Ondřej HEGAR Vedoucí práce: Ing.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Problematika instalace a provozu střešní fotovoltaické elektrárny na bytovém domě Problems

Více

* Solární energie je ekologicky nejčistší způsob k výrobě elektrické energie. Díky Vaší

* Solární energie je ekologicky nejčistší způsob k výrobě elektrické energie. Díky Vaší * Solární energie je ekologicky nejčistší způsob k výrobě elektrické energie. Díky Vaší fotovoltaické elektrárně bude v síti k dispozici více čisté elektrické energie a zároveň ušetříte na stálých nákladech

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Nerudova 1498/8, 586 1 Jihlava, tel.: 567 33 323, e-mail:eav@eav.cz Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 71, 393 38 Pelhřimov ZK-2-215-13, př.

Více

Tab.16: Hodnoty globální radiace měřené na stanici ČHMÚ v Kuchařovicích (okr. Znojmo)

Tab.16: Hodnoty globální radiace měřené na stanici ČHMÚ v Kuchařovicích (okr. Znojmo) Tab.16: Hodnoty globální radiace měřené na stanici ČHMÚ v Kuchařovicích (okr. Znojmo) Hodnoty globální radiace měřené na stanici ČHMÚ v Kuchařovicích (okr. Znojmo) Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Stavební integrace. fotovoltaických systémů Tywoniak J., Staněk K., Ženka M. ČVUT v Praze Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6, email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz Stavební

Více

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

Fotovoltaika ve světle nové legislativy Fotovoltaika ve světle nové legislativy Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. Na co se můžete těšit? Výkupní ceny OZE pro rok 2016 Poplatek na podporu OZE a KVET od 2016 Fotovoltaika bez licence

Více

Ekonomické hodnocení

Ekonomické hodnocení Energetický audit budov doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. 1 Smyslem energeticky úsporných opatření je snížit ekonomickou náročnost provozu (kromě jiného např. ekologie) Roční úspora čistá roční úspora (Kč/a)

Více

Nezávislost na dodavatelích elektřiny

Nezávislost na dodavatelích elektřiny Internetový portál www.tzb-info.cz Nezávislost na dodavatelích elektřiny Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie bronislav.bechnik@topinfo.cz www.tzb-info.cz

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Využití sluneční energie v budovách Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Ekonomika solární soustavy pro bytové domy. - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady

Ekonomika solární soustavy pro bytové domy. - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Ekonomika solární soustavy pro bytové domy - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady Solární teplo pro

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

David Pech CityPlan spol. s r.o.

David Pech CityPlan spol. s r.o. FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY, PŘÍKLADY P A ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ DATA David Pech CityPlan spol. s r.o. Praha 2008 Konference je součástí projektu a je podporován Evropskou komisí v programu Fotovoltaické

Více

Ekonomické a ekologické hodnocení

Ekonomické a ekologické hodnocení Ekonomické a ekologické hodnocení Energetický audit budov doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Energetický audit budov ČVUT 1 Smyslem energeticky úsporných opatření je snížit ekonomickou náročnost provozu (kromě

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Ekonomické hodnocení solárních soustav

Ekonomické hodnocení solárních soustav Ekonomické hodnocení solárních soustav Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze 1/27 Vstupní údaje co ovlivňuje ekonomiku solární soustavy investiční náklady solární soustavy

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Rostislav Krejcar 26. ledna 2006 Elektřina ze Slunce, Praha 1 Obsah prezentace PředstaveníEnergetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005

Více

Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy

Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 20.1.2015 Luhačovice 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBYDLÍ A BUDOVY udržitelné, ekologické,

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA SOLAR POWER PLANT FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA SOLAR POWER PLANT FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF ENERGY SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA SOLAR POWER PLANT BAKALÁŘSKÁ

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

SEKCE SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY

SEKCE SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY Představení společnosti EGE, spol. s r.o. je česká společnost působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky speciálních zařízení pro energetický průmysl zapouzdřených vodičů, zhášecích

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz FOTOVOLTAIKA PRO BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE Palivo: Sluneční záření 150 miliónů

Více

Solární soustavy pro bytové domy

Solární soustavy pro bytové domy Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) http://www.solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání lidu 2001 195 270 bytových domů ~ 2 160 730

Více

Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp

Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp Objednatel: SVJ K Netlukám 1472, Praha 22 Obsah nabídky č. 08 2013 1594 1. O nás... 2 2. Přednosti FVE a přírodní podmínky v ČR... 3 3. Návrh technického

Více

Cena 1 kwh pro rok 2007 a roční platby za elektřinu. Cena 1 kwh pro rok 2008 a roční platby za elektřinu po 10% zdražení

Cena 1 kwh pro rok 2007 a roční platby za elektřinu. Cena 1 kwh pro rok 2008 a roční platby za elektřinu po 10% zdražení Cena 1 kwh pro rok 7 a roční platby za elektřinu VT Tarif NT Tarif tarif domácnosti tarif D 02 tarif domácnosti D 02 tarif kwh 1 kwh kwh 1 kwh cena za kwh Vysoký Tarif 7 3,79 Kč/kwh cena za kwh 0,00 kč/kwh

Více

FOTOVOLTAICKÁ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE V 21. STOLETÍ Případová studie elektrárny pro rodinný dům

FOTOVOLTAICKÁ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE V 21. STOLETÍ Případová studie elektrárny pro rodinný dům FOTOVOLTAICKÁ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE V 21. STOLETÍ Případová studie elektrárny pro rodinný dům Pavla Řehořová, Marcela Exnerová * Úvod Energie je termín, který nás v současnosti provází na každém kroku.

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze Solární termické systémy pro bytové domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze BYTOVÉ DOMY V ČR sčítání lidu 2001 195 270 bytových domů ~

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisůvmodel a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní

Více

Česká fotovoltaická konference 2008

Česká fotovoltaická konference 2008 Česká fotovoltaická konference 2008 4.11.2008, Kongresové centrum BVV Brno Ing. Martin NěmeN mečekek ředitel úseku Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a. s. Základní informace o ČEZ Distribuce, a.s. zásobovaná

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Veřejná budova v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu

Veřejná budova v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu Veřejná budova v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu Karel Srdečný EkoWATT www.ekowatt.cz www.energetika.cz www.prukazybudov.cz Proč stavět pasivně? 1. provozní náklady rozpočtové financování - demotivující

Více

Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR. Ing. Michal Šváb ENA s.r.o.

Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR. Ing. Michal Šváb ENA s.r.o. Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR Ing. Michal Šváb ENA s.r.o. Obsah prezentace Představení ENA Podíl OZE v energetickém mixu ČR Změna výkupních cen Větrné elektrárny Biomasa, bioplyn Fotovoltaické elektrárny

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

EKO-ENERGIE ENERGIE. Ing. Pavel Gebauer Odbor elektroenergetiky,, MPO

EKO-ENERGIE ENERGIE. Ing. Pavel Gebauer Odbor elektroenergetiky,, MPO EKO-ENERGIE ENERGIE 26. listopadu 2009, PrahaP Ing. Pavel Gebauer Odbor elektroenergetiky,, MPO Obsah Cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) Stav OZE v ČR Program EKO-ENERGIE III.Výzva programu

Více

Fotovoltaika. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Fotovoltaika. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Fotovoltaika Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Fotovoltaický jev (fotoefekt) Fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány (vyzařovány, emitovány) z látky (nejčastěji z kovu) v důsledku absorpce elektromagnetického

Více

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Tomáš Matuška Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze PODPORA FV INSTALACÍ Operační program

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu. Diplomová práce. 12/2011 Ing. Roman Čížek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu. Diplomová práce. 12/2011 Ing. Roman Čížek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Diplomová práce 12/2011 Ing. Roman Čížek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Katedra managementu a podnikatelské sféry Téma práce: Energetická

Více

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok 2010 Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní principy podpory

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BĚLOTÍN MÍSTNÍCH ČÁSTECH KUNČICE, LUČICE A NEJDEK

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BĚLOTÍN MÍSTNÍCH ČÁSTECH KUNČICE, LUČICE A NEJDEK OBEC BĚLOTÍN Adresa: Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ: 00301019, tel/fax: 581 612 100 web: http://www.belotin.cz, e-mail: belotin@belotin.cz, účet: 1883001369/0800 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Listopad 2009 Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny Úvod

Více

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Sluneční energie v Evropě zdroj: PVGIS Sluneční energie v České republice zdroj:

Více

Likvidita a cash flow

Likvidita a cash flow Likvidita a cash flow Peníze v podniku - likvidita Likvidní peníze jsou to, co podnik může okamžitě použít k placení (za dodávky, daně, za právní služby, na splácení úvěru, nájemného, poplatky za všechno

Více

Proč spotřeba elektřiny poroste

Proč spotřeba elektřiny poroste Internetový portál www.tzb-info.cz Proč spotřeba elektřiny poroste Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie bronislav.bechnik@topinfo.cz www.tzb-info.cz ΕΝ

Více

ENERGETICKÝ AUDIT A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

ENERGETICKÝ AUDIT A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY EkoWATT CZ s. r. o. Váš partner v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 Your Sustainability Partner since 1990 ENERGETICKÝ AUDIT A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Energetický audit podle 9

Více

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU MOŽNOSTI INTEGRACE A OPTIMALIZACE 29. října 2007, ČVUT v Praze, Fakulta strojní Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění

Více

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5 PROGRAM KOGENERACE Obsah 1 Proč kombinovaná elektřiny a tepla...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...2 5 Finanční analýza a návrh podpory za

Více

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. 15. 9. 2010, Praha

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. 15. 9. 2010, Praha Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR 15. 9. 21, Praha Stávající stav trhu - FVE 8 7 6 5 4 3 2 1 12 1 8 6 4 2 Instalovaný výkon (pravá osa) Počet instalací (levá osa) Stávající

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11 A) Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11 se součtovým

Více

Komponenty a funkce FV systémů

Komponenty a funkce FV systémů Komponenty a funkce FV systémů Ing. Petr Wolf, Sunnywatt CZ s.r.o. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Fotovoltaické panely - příklad Špičkový

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF ECONOMICS HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE EVALUATION

Více

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období Ing. René Neděla poradce předsedkyně Energetický regulační úřad STRATEGIE Národní zájmy Evropské zájmy Světové zájmy 2 Hlavní cíle Ochrana práv

Více

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Ing. Michal Jůza, Ing. Pavel Vrkoslav Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora, její zneužití bez jeho souhlasu je trestné dle zákona 1 Trnitá cesta

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Autor: Jakub Štěpánek Konzultace: Václav Šváb, ENVIC, o.s. Objekt: Jednopodlažní nepodsklepený rodinný

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více