Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích. Zápis č. 01/17-18

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích. Zápis č. 01/17-18"

Transkript

1 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č. 01/17-18 z jednání konaného dne od 16:00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Voborník, Kubečka, Hlavička, Havlas Omluveni: 0 Bod č.1 Kontrola Zápisu č.10/ schválen Bod č.2 Došlá pošta Dne se zúčastnili řádného letního semináře rozhodčích OFS Nymburk pozvaní uchazeči o udělení Licence rozhodčího druhu C: Patrik Brett ID Marek Mojžíš ID Oba výše jmenovaní splnili podmínky pro udělení licence rozhodčího obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR a KR OFS Nymburk jim uděluje Licenci rozhodčího druhu C Obnovení Licence druhu C rozhodčích OFS Nymburk proběhlo na seminářích rozhodčích OFS Nymburk konaných ve dnech až Podmínky pro obnovení Licence rozhodčího druhu C splnili rozhodčí: Bureš Jaroslav, Bydlák David, Čemus Daniel, Čepek Josef, Černý Martin, Havlas Petr, Hlavička Pavel, Holas Robert, Jeník David, Karlík Milan, Kubečka Jakub, Kubečka Matěj, Kubera Milan, Kudrna Ladislav, Kurka Miloš, Lerch Jaroslav, Manžel Tadeáš, Němec Marek, Novák Pavel, Rozvoral Miloš, Růžičková Karolína, Rybář Matěj, Salava Václav, Soukup Milan, Suchánek Zdeněk, Šafránek Jan, Špaček Přemysl, Tovara Milan, Vinter Miroslav, Voborník Josef. KR všem rozhodčím blahopřeje KR OFS Nymburk neuděluje Licenci rozhodčího druhu C pozvanému žadateli Klír Lukáš, z důvodu nesplnění podmínek pro udělení Licence rozhodčího druhu C KR schvaluje Nominační listinu RO OFS Nymburk a Nominační listinu delegátů OFS Nymburk, které předkládá VV OFS Nymburk KR OFS Nymburk schvaluje změny obsažené ve Směrnici KR OFS Nymburk k obsazování utkání/turnajů rozhodčími KR OFS Nymburk schvaluje změny obsažené ve Směrnici pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk za chyby v ZOU Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Voborník v.r. předseda KR 1

2 Zápis KR OFS Nymburk č.10/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Voborník, Kubečka, Havlas, Hlavička Omluveni: 0 Bod č.1 Kontrola zápisů č.9/ schválen Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Zápisy STK č. 17, 18, 19/ KR bere na vědomí Zápis STK č. 20/17-18 bod Vyjádření KR OFS Nymburk k utkání A2B1703, ve kterém dle ZOU domácí mužstvo vystřídalo šest hráčů. Vlastním šetřením KR zjistila, že v utkání bylo fakticky vystřídáno pět hráčů domácích, jedno vystřídání rozhodčí utkání zaznamenal omylem, tím se rozhodčí dopustil administrativního pochybení. KR ukládá rozhodčímu Volf Zdeněk ID pořádkovou pokutu 150,- Kč, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v ZOU, v utkání A2B1703 Bobnice/Dvory A Křinec. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Ostatní bere KR na vědomí Zápisy DK č. 18, 19, 20, 21/17-18 KR bere na vědomí KR bere na vědomí Zprávu delegáta utkání pana Doubka Vladimíra z utkání A1A1702 Bohemia Poděbrady B Jíkev KR ukládá rozhodčímu Špaček Přemysl ID pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v ZOU, v utkání A1A1701 Opočnice Rožďalovice. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den KR vytýká rozhodčímu Mojžíš Marek ID nedostatky v ZOU v utkání A3A1701 Drahelice Dvory/Bobnice B, které byly projednány s rozhodčím telefonicky Oddílový asistent rozhodčího musí být osoba starší 18 let, v utkáních mládeže

3 musí být oddílový asistent rozhodčího nejméně stejného věku jako hráči příslušné soutěže. Funkci oddílového asistenta rozhodčího nesmí zastávat žádný z příslušníků družstva, hlavní pořadatel ani žádný z členů pořadatelské služby KR upozorňuje rozhodčí Jeníka Davida, Kubečku Matěje a Mojžíše Marka, že další VPR se koná dne v Benešově od 8:30 hodin. Všichni rozhodčí se VPR, které je hrazeno z prostředků UEFA, zúčastní povinně a upřednostní VPR nad ostatními aktivitami KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Vobornik v.r. předseda KR

4 Zápis KR OFS Nymburk č.11/17-18 z jednání konaného dne per rollam za účasti členů KR OFS Nymburk Voborník, Kubečka, Havlas a Hlavička. Bod č.1 Kontrola zápisů č.10/17-18 K bodu č.2.2. Došlá pošta - Zápis STK č. 20/17-18 bod 3.3. Rozhodčí Volf Zdeněk ID neuhradil ve splatnosti pořádkovou pokutu 150,- Kč udělenou KR, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v ZOU, v utkání A2B1703 Bobnice/Dvory A Křinec. KR navyšuje, udělenou pořádkovou pokutu Zápisem KR č.10/17-18, bod 2.2., na 200,- Kč a stanovuje termín splatnosti na den Ostatní schvaluje Bod č.2 Došlá pošta Zápisy STK č. 20, 21, 22, 23, 24/ KR bere na vědomí Zápis STK č.25 - Bod č. 3 Schvalování soutěží bod 3.3. III.tř. sk.b 22.kolo bez závad, až na utkání A2B2207 Dymokury A Křinec, ke kterému se nedostavil RO. STK předává RO k projednání do KR Na základě předání STK OFS Nymburk KR OFS Nymburk předává rozhodčího Kinčl Vlastislav ID k projednání do KR OFS Kolín. Rozhodčí Kinčl Vlastislav se nedostavil na utkání A2B2207 Dymokury A Křinec, na které byl delegován. Ostatní bere KR na vědomí Zápisy DK č. 22, 23, 24, 25/17-18 KR bere na vědomí Zápis DK 26/17-18 Na základě předání DK OFS Nymburk, KR ukládá rozhodčímu Volf Zdeněk ID pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v ZOU, zápas číslo AA2A2201 Odřepsy Sadská B, za chyby při popisu přestupků vyloučeného hráče. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Ostatní bere KR na vědomí.

5 2.3. Zápis VV č.7/17-18 KR bere na vědomí 2.4. KR bere na vědomí Zprávu delegáta utkání pana Doubka Vladimíra z utkání A2B2006 FK Dymokury TJ Sokol Lipník KR bere na vědomí Zprávu delegáta utkání pana Doubka Vladimíra z utkání A2A2104 FK Litol,z.s Slovan Poděbrady KR OFS Nymburk přijala Přihlášku na funkci rozhodčího od Tomáš Karel ID Výše jmenovaný žadatelel splněnil podmínky pro udělení licence rozhodčího obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR KR doplňuje na Listimu rozhodčích pro jarní část soutěžního ročníku 2017/2018 rozhodčího Tomáš Karel ID , který splnil podmínky pro udělení licence rozhodčího obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR Rozhodčí Špaček Přemysl ID uhradí manipulační poplatek ve výši 200,- Kč, dle článku 4 Směrnice KR OFS Nymburk k obsazování utkání/turnajů rozhodčími, za pozdní omluvu z utkání hraného dne Manipulační poplatek bude uhrazen na semináři rozhodčích KR ukládá rozhodčímu Pavel Hlavička ID pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle 11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných povinností rozhodčího v utkání Křinec Městec Králové B, číslo utkání A2B2007, když funkci oddílového asistenta rozhodčího vykonávala osoba mladší 18 let. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Oddílový asistent rozhodčího musí být osoba starší 18 let, v utkáních mládeže musí být oddílový asistent rozhodčího nejméně stejného věku jako hráči příslušné soutěže. Funkci oddílového asistenta rozhodčího nesmí zastávat žádný z příslušníků družstva, hlavní pořadatel ani žádný z členů pořadatelské služby KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Vobornik v.r. předseda KR

6

7 Zápis z mimořádného zasedání KR OFS Nymburk č.12/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Voborník, Kubečka, Havlas, Hlavička Omluveni: KR OFS Nymburk přijala opatření k obsazování posledních tří kol soutěžního ročníku 2017/ KR OFS Nymburk diskutovala o možných opatřeních k obsazování soutěžních utkání v nadcházejícím soutěžním ročníku 2018/ Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Vobornik v.r. předseda KR

8 Zápis KR OFS Nymburk č.13/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Kubečka, Havlas, Hlavička Omluveni: Voborník Bod č.1 Kontrola zápisů č.11,12/ schváleny Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Zápis STK č. 26,27,28,29/ KR bere na vědomí Zápisy DK č. 28,29,30,31/ KR bere na vědomí Žádost KR SKFS o nahlášení nových rozhodčích na Listinu rozhodčích SKFS KR OFS Nymburk nahlašuje na Listinu rozhodčích SKFS rozhodčího Bydlák David ID: KR bere na vědomí - Vyjádření KR OFS Kolín ze schůze konané dne o potrestání rozhodčích Kinčl Vlastislav ID a Pluhař Luboš ID , kteří byli KR OFS Nymburk předáni k projednání do KR OFS Kolín za nedostavení se na utkání, ke kterému byli delegováni Na základě zvýšeného počtu mimořádných událostí v soutěžním ročníku 2017/2018 ve vztahu k rozhodčím a na základě stížností rozhodčích, navrhuje KR OFS Nymburk, VV OFS Nymburk a STK OFS Nymburk a zároveň upozorňuje oddíly, hrající soutěže v rámci OFS Nymburk, že v soutěžním ročníku 2018/2019 nebudou Obsazovacím úsekem OFS Nymburk delegováni kvalifikovaní rozhodčí k mistrovským utkáním oddílů, jejichž členové si pletou fotbalová utkání, která mají být především sportovní a společenskou událostí, za kolbiště pro verbální a fyzické napadání rozhodčích KR OFS Nymburk předala rozhodčího Pluhař Luboš ID k projednání do KR OFS Kolín. Rozhodčí Pluhař Luboš se nedostavil na utkání A2A2404 Chrást Pátek B, na které byl delegován. Vyjádření KR OFS Kolín vzala KR OFS Nymburk na vědomí v bodě 2.4. tohoto Zápisu KR KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do

9 Obnovení Licence druhu C rozhodčích OFS Nymburk proběhne na letním semináři rozhodčích OFS Nymburk. Podmínkami pro udělení Licence je absolvování školení z předpisů FAČR stanovené KR a splnění prověrek z teoretické a fyzické připravenosti Letní seminář rozhodčích OFS Nymburk se uskuteční v termínech I. skupina neděle , II. skupina neděle Součástí semináře bude školení rozhodčích, fyzické a teoretické prověrky. Místo a čas budou rozhodčím oznámeny elektronickou poštou. Úspěšné absolvování letního semináře je podmínkou pro udělení Licence rozhodčího. Přípravou semináře KR OFS Nymburk pověřuje pana Kubečku KR ukládá rozhodčímu Přemysl Špaček ID pořádkovou pokutu 200,- Kč, dle 11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných povinností rozhodčího v utkání A23B2506 Chleby Dymokury B. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR OFS Nymburk na den Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Pavel Kubečka v.r. místopředseda KR

10 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis KR OFS Nymburk č.2/17-18 z jednání konaného dne od 16:00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Voborník, Kubečka, Hlavička, Havlas Omluveni: 0 Host: Karlík Milan Bod č.1 Kontrola Zápisu č.1/ schválen Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Zápisy STK č. 1, 2, 3/ KR bere na vědomí Zápisy DK č. 1, 3/ KR bere na vědomí Zápis DK č. 2/ Bod č.4 Různé: DK předává R Šafránek Jan ; ID : do KR za nedostatky v ZOU A2B1302. Na základě předání DK OFS Nymburk, KR ukládá rozhodčímu Šafránek Jan ID pořádkovou pokutu 200,- Kč, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v ZOU, zápas číslo A2B1302 Velenice Kamenné Zboží, za chyby při popisu přestupků vyloučených hráčů. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Ostatní bere KR na vědomí KR bere na vědomí ukončení činnosti rozhodčího Tovara Milan ID ke dni KR bere na vědomí Zprávu delegáta pana Františka Nepovíma na rozhodčího Matěje Rybáře ID z utkání číslo A3A1303 Drahelice Stará Lysá KR ukládá rozhodčímu Tadeáš Manžel ID pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle 11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných povinností rozhodčího v utkání Záhornice Dymokury B, číslo utkání A3B1303. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den KR ukládá rozhodčímu Robert Holas ID pořádkovou pokutu 150,- Kč, dle 11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných povinností rozhodčího v utkání Chrást - Kounice, číslo utkání A2A0103. Splatnost pořádkové 1

11 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích pokuty stanovuje KR na den KR vytyká rozhodčímu Rybář Matěj ID pochybení v zápase číslo A3A0103 SK Hořátev-SK Kostelní Lhota B, když funkci oddílového asistenta rozhodčího vykonával současně náhradník hostí Jakub Beneš ID , který od 46.minuty byl nasazen do hry. KR OFS Nymburk připomíná rozhodčím, že funkci oddílového asistenta rozhodčího nesmí zastávat žádný z příslušníků družstva, hlavní pořadatel, ani žádný z členů pořadatelské služby KR bere na vědomí omluvu rozhodčího Karlíka Milana ID za pozdní dostavení se k utkání číslo A2A1306 Kounice Stratov. Pozdní začátek utkání, nebyl zapříčiněn pozdním příjezdem rozhodčího KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Voborník v.r. předseda KR 2

12 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis KR OFS Nymburk č.3/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Kubečka, Hlavička, Havlas Omluveni: Vobornik Bod č.1 Kontrola Zápisu č.2/17-18 K bodu č.3.1. Různé Rozhodčí Tadeáš Manžel ID neuhradil ve splatnosti pořádkovou pokutu 100,- Kč udělenou KR, dle 11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných povinností rozhodčího v utkání Záhornice Dymokury B, číslo utkání A3B1303. KR navyšuje, udělenou pořádkovou pokutu Zápisem KR č.2/17-18, bod 3.1., na 150,- Kč a stanovuje termín splatnosti na den Ostatní schvaluje. Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Zápisy STK č. 4, 5, 6/ KR bere na vědomí Zápisy DK č. 4/ Bod č.4 Různé: DK předává do KR rozhodčího : Rybář Matěj ; ID za nedostatky v ZOU A3B0207. Na základě předání DK OFS Nymburk, KR ukládá rozhodčímu Rybář Matěj ID pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v ZOU, zápas číslo A3B0207 Hrubý Jeseník B - Dlouhopolsko, za chyby při popisu přestupku vyloučených hráčů. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Ostatní bere KR na vědomí Zápis DK č. 5/ Bod č.4 Různé: DK předává do KR rozhodčího Šafránek Jan, ID za nedostatky v ZOU A2B0304 a rozhodčího Manžel Tadeáš ID za nedostatky v ZOU A3A0306. Na základě předání DK OFS Nymburk, KR ukládá rozhodčímu Šafránek Jan ID pořádkovou pokutu 200,- Kč, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v ZOU, zápas číslo A2B0304 Polaban Nymburk B Dymokury A, za chyby při popisu přestupku vyloučeného hráče. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Na základě předání DK OFS Nymburk, KR ukládá rozhodčímu Manžel Tadeáš ID pořádkovou pokutu 50,- Kč, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR 1

13 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích za nedostatky v ZOU, zápas číslo A3A0306 Bříství Třebestovice. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Rozhodčímu se ruší trestné body udělené v rámci utkání číslo A3A0306 Bříství Třebestovice. Ostatní bere KR na vědomí Zápis DK č. 6/17-18 KR bere na vědomí KR OFS Nymburk uspořádala dne mimořádný seminář rozhodčích pro pozvané rozhodčí Mimořádného semináře se zúčastnili rozhodčí Čemus, Holas, Rybář, Brett, Mojžíš a Němec. Rozhodčí byli seznámeni s chybami v ZOU v podzimní části soutěžního ročníku 2017/ Z mimořádného semináře se v den jeho konání omluvil pozvaný rozhodčí Šafránek Jan. KR zve rozhodčího Šafránka na příští zasedání KR OFS Nymburk, pozvánka bude rozhdčímu doručena em. Rozhodčímu Šafránkovi do absolvování mimořádného semináře bude omezena delegace na utkání. Rozhodčí nebude delegován k utkání OP a III. třídy mužů Mimořádného semináře se bez řádné omluvy nezúčastnil pozvaný rozhodčí Manžel Tadeáš. KR zve rozhodčího Manžela na příští zasedání KR OFS Nymburk, pozvánka bude rozhodčímu doručena em. Zároveň, KR OFS Nymburk, dle 11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR, za porušení jiných podstatných povinností rozhodčího, neúčast na semináři bez řádné omluvy, uděluje rozhodčímu Manžel Tadeáš ID pořádkovou pokutu 100,- Kč. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Rozhodčímu Manželovi do uhrazení veškerých pořádkových pokut a absolvování mimořádného semináře bude omezena delegace. Rozhodčí nebude delegován na utkání OP a III. třídy mužů KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Pavel Kubečka v.r. místopředseda KR 2

14 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis KR OFS Nymburk č.4/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Vobornik, Kubečka, Hlavička, Havlas Omluveni: 0 Bod č.1 Kontrola Zápisu č.3/ KR se bude body 1., a zabývat na příštím zasedání KR. Ostatní KR schváluje. Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Zápisy STK č. 7 a 8 / KR bere na vědomí Zápisy DK č. 7 a 8 /17-18 KR bere na vědomí KR OFS Nymburk uspořádala dne náhradní mimořádný seminář rozhodčích pro pozvané rozhodčí Šafránek Jan a Manžel Tadeáš Náhradního mimořádného semináře se zúčastnil rozhodčí Šafránek Jan. Rozhodčí byl seznámeni s chybami v ZOU v podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018. KR OFS Nymburk ruší opatření uvedené v bodě Zápisu KR OFS Nymburk č Rozhodčí Manžel Tadeáš se z náhradního mimořádného semináře omluvil. KR zve rozhodčího Manžela na příští zasedání KR OFS Nymburk, pozvánka bude rozhodčímu doručena em. Rozhodčímu Manželovi Tadeášovi do absolvování náhradního mimořádného semináře KR OFS Nymburk rozšiřuje omezení delegace na všechna utkání KR ukládá rozhodčímu Milan Karlík ID pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle 11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných povinností rozhodčího v utkání FK Poděbrady TJ Sokol Třebestovice, číslo utkání J4B0305, když Pokorná Klára ID nastoupila k utkání v základní sestavě domácího družstva a zároveň vykonávala funkci hlavního pořadatele. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den KR ukládá rozhodčímu Josef Voborník ID pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle 11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných 1

15 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích povinností rozhodčího v utkání FK Poděbrady MINERVA FF, číslo utkání J4B0504, když Pokorná Klára ID nastoupila k utkání v základní sestavě domácího družstva a zároveň vykonávala funkci hlavního pořadatele. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Rozhodčí Manžel Tadeáš uhradí manipulační poplatek ve výši 200,- Kč, dle článku 4 Směrnice KR OFS Nymburk k obsazování utkání/turnajů rozhodčími, za pozdní omluvu z utkání hraných v termínech a Manipulační poplatek bude uhrazen na semináři rozhodčích KR OFS Nymburk bere na vědomí ukončení činnosti ve funkci rozhodčího Soukupa Milana ID KR OFS Nymburk Ti Milane děkuje za práci, kterou jsi pro náš OFS vykonal, přejeme Ti pevné zdraví, klid a pohodu KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Vobornik v.r. předseda KR 2

16 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis KR OFS Nymburk č.5/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Vobornik, Kubečka, Hlavička Omluveni: Havlas Bod č.1 Kontrola zápisů 1.1. Kontrola zápisu č.3/ KR se opětovně zabývala body 1., a a konstatuje, že rozhodčí Tadeáš Manžel ID neuhradil ve stanovené splatnosti udělené pořádkové pokuty v celkové výši 300,- Kč Kontrola zápisu č.4/ schválen Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Zápisy STK č. 9,10 a 11 / KR bere na vědomí Zápis DK č. 9 /17-18 KR bere na vědomí Zápis č. 10 / Bod č.4 Různé: DK předává do KR rozhodčího : Čemus Daniel ; ID za nedostatky v ZOU A2A0702. Na základě předání DK OFS Nymburk, KR ukládá rozhodčímu Čemus Daniel, ID , pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v ZOU, zápas číslo A2A0702 Sadská B Chrást, za chyby při popisu přestupku vyloučeného hráče. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den Ostatní bere KR na vědomí Zápis č. 11 / KR bere na vědomí Zápis č. 12 / Bod č.4 Různé: DK předává do KR rozhodčího : Havlas Petr ; ID za nedostatky v utkání A2A0907. Na základě předání DK OFS Nymburk, KR ukládá rozhodčímu Havlas Petr, ID , pořádkovou pokutu 300,- Kč, dle 11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v utkání číslo A2A0907 Křečkov A Kounice. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den KR OFS Nymburk bere na vědomí písemné vyjádření rozhodčího Josef Voborník ID k událostem v utkání A1A0903 Hrubý Jeseník A Městec Králové A KR OFS Nymburk přijala žádost o udělení Licence rozhodčího druhu C: Adam Bláha ID

17 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Výše jmenovaný splnil podmínky pro udělení licence rozhodčího obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR a KR OFS Nymburk uděluje Adamovi Bláhovi ID Licenci rozhodčího druhu C KR OFS Nymburk pozvala na den , na opakovaný náhradní mimořádný seminář rozhodčího Manžel Tadeáš. Rozhodčí Tadeáš Manžel se bez řádné omluvy opakovaného náhradního mimořádného semináře nezúčastnil KR OFS Nymburk konstatuje, že rozhodčí Tadeáš Manžel ID neuhradil udělené pořádkové pokuty, opakovaně se nezúčastnil vyhlášených mimořádných seminářů, nereaguje na ové zprávy, ani telefonické kontakty. Manžel Tadeáš ID nebude do odvolání delegován na žádná utkání Obsazovacím úsekem OFS Nymburk. KR OFS Nymburk zve Tadeáše Manžela na příští zasedání KR OFS Nymburk, na které bude pozván em. V případě neúčasti, bude předán rozhodčí Tadeáš Manžel ID s návrhem trestu k projednání do DK OFS Nymburk KR ukládá rozhodčímu Patrik Brett ID pořádkovou pokutu 50,- Kč, dle 11 bod 2d Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován. Úřední začátek utkání nebyl z tohoto důvodu zpožděn. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den KR upozorňuje rozhodčího Bureše Jaroslava na dodržování pokynu KR OFS Nymburk ohledně výstroje rozhodčích. V případě opakování se porušení tohoto pokynu, bude rozhodčímu udělena pořádková pokuta Rozhodčí Rybář Matěj uhradí manipulační poplatek ve výši 200,- Kč, dle článku 4 Směrnice KR OFS Nymburk k obsazování utkání/turnajů rozhodčími, za omluvu z utkání E1A0902. Manipulační poplatek bude uhrazen na semináři rozhodčích KR OFS Nymburk ukládá rozhodčímu Josef Voborník ID pořádkovou pokutu 300,- Kč, za chyby z utkání A1A0903 Hrubý Jeseník A Městec Králové A. Splatnost pořádkové pokuty stanovuje KR na den KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Vobornik v.r. předseda KR 2

18 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis KR OFS Nymburk č.6/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Vobornik, Kubečka, Havlas, Hlavička Omluveni: 0 Bod č.1 Kontrola zápisů č.5/ schválen Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Zápisy STK č. 12, 13 / KR bere na vědomí Zápisy DK č. 13, 14 /17-18 KR bere na vědomí KR OFS Nymburk pozvala na den , na opakovaný náhradní mimořádný seminář rozhodčího Tadeáše Manžela. Rozhodčí Tadeáš Manžel se bez řádné omluvy opakovaného náhradního mimořádného semináře nezúčastnil Rozhodčí Tadeáš Manžel se bez řádné omluvy nezúčastnil mimořádných seminářů ve dnech , a , na které byl pozván. Rozhodčí Tadeáš Manžel se nezúčastnil mimořádného semináře dne ze kterého se omluvil. Rozhodčí Tadeáš Manžel neuhradil ve stanoveném termínu udělené pořádkové pokuty Na základě zjištěných skutečností uvedených v bodě tohoto Zápisu KR OFS Nymburk předává KR OFS Nymburk rozhodčího Tadeáše Manžela ID k projednání do DK OFS Nymburk s návrhem trestu zákaz činnosti na jeden měsíc a to na základě 61 DŘ FAČR Maření činnosti orgánu KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Vobornik v.r. předseda KR 1

19 Zápis KR OFS Nymburk č.7/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Vobornik, Kubečka, Havlas, Hlavička Omluveni: 0 Bod č.1 Kontrola zápisů č.6/ schválen Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Zápisy STK č. 14, 15 / KR bere na vědomí Zápisy DK č. 15, 16 /17-18 KR bere na vědomí Zimní seminář rozhodčích OFS Nymburk bude dvoudenní. Místo konání semináře a program s pozvankou budou rozhodčím zaslány elektronickou poštou v průběhu měsíce ledna KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Vobornik v.r. předseda KR

20 Zápis KR OFS Nymburk č.8/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Vobornik, Kubečka, Havlas, Hlavička Omluveni: 0 Bod č.1 Kontrola zápisů č.7/17-18 Bod 3.1. Zimní seminář rozhodčích OFS Nymburk nebude dvoudenní, ale pouze jednodenní. Ostatní schváleno. Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Vzdělávací programy SKFS jaro 2018 nahlášení frekventantů za OFS Do základního vzdělávacího programu pro nově nahlášené rozhodčí KR OFS Nymburk schválila a přihlásila: Bláha Adam ID Do VPR mladých rozhodčích KR OFS Nymburk schválila a přihlásila: Jeník David ID Kubečka Matěj ID Mojžíš Marek ID KR OFS Nymburk přijala Přihlášku na funkci rozhodčího od Zdeněk Volf ID KR OFS Nymburk zve výše jmenovaného žadatele na zimní seminář rozhodčích za účelem splnění podmínek pro udělení licence rozhodčího obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR Komuniké k zasedání VV OFS Nymburk č.6 ze dne KR bere na vědomí KR OFS Nymburk vyhlašuje konání Zimního semináře rozhodčích OFS Nymburk na den v Seleticích. Pozvánka byla rozhodčím zaslána elektronickou poštou.

21 Řízením semináře pověřuje KR OFS Nymburk pana Kubečku Pavla KR ukládá rozhodčím vyžadovat na každém utkání předložení Listiny hráčů a soupisek A mužstev u klubů, které mají tuto povinnost podle SŘ. Pokud klub nepředloží Listinu hráčů, případně soupisku A mužstva, uvede rozhodčí tuto skutečnost do Zápisu o utkání, před potvrzením ZOU vedoucími družstev a označí kolonku k předání do STK Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Josef Vobornik v.r. předseda KR

22 Zápis KR OFS Nymburk č.9/17-18 z jednání konaného dne od 15:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Kubečka, Havlas, Hlavička Omluveni: Vobornik Bod č.1 Kontrola zápisů č.8/ schválen Bod č.2 Došlá pošta 2.1. Zápis STK č. 16/ KR bere na vědomí Zápis DK č. 17/17-18 KR bere na vědomí KR doplňuje na Listimu rozhodčích pro jarní část soutěžního ročníku 2017/2018 rozhodčího Zdeněk Volf ID , který splnil podmínky pro udělení licence rozhodčího obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR KR připomíná rozhodčím vyžadovat na každém utkání předložení Listiny hráčů a soupisek A mužstev u klubů, které mají tuto povinnost podle SŘ. Pokud klub nepředloží Listinu hráčů, případně soupisku A mužstva, uvede rozhodčí tuto skutečnost do Zápisu o utkání, před potvrzením ZOU vedoucími družstev a označí kolonku k předání do STK Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně. Pavel Kubečka v.r. místopředseda KR

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č.0/6-7 z jednání konaného dne 23.8.206 od 5:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Kubečka, Karlík, Hlavička, Havlas Omluveni: Voborník, Hofman Bod č. Kontrola Zápisu č.4/5-6 schváleno

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č.0/4-5 z jednání konaného dne 2.8.204 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Karlík, Hofman, Omluveni: Kubečka, Havlas 3.. KR bere na vědomí příchod nového

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2017-2018 7.září 2017 Číslo 03...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U RK Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č./5-6 z jednání konaného dne 27.8.205 od 6.00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Kubečka, Hlavička, Hofman, Karlík Omluveni: Havlas Bod č. Kontrola Zápisu 2.. STK zápis

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 11. dubna 2019 Číslo 17...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 20. září 2018 Číslo 05...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 23. listopadu 2018 Číslo 14...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č.0/3-4 z jednání konaného dne 5.8.203 od 5.30 hod. v klubovně TJ Sokol Krchleby Přítomni: Voborník, Hlavička, Kubečka, Hofman, Havlas, Karlík 3.. Oznamujeme všem RO OFS Nymburk, že dne 23.8.203

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 9. listopadu 2018 Číslo 12...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 21. června 2019 Číslo 27...28. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 09-15 hod ST 09-13 hod ČT 10-17 hod

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 15.dubna 2016 Z P R A V O D A J Číslo O F S N Y M B U R K 16...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 5. října 2018 Číslo 07...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 12. dubna 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 17...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín Krumpholc

Více

2. F o t balový z pravodaj

2. F o t balový z pravodaj 2. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 6. září 2010 Číslo O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.3/10-11 Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek Omluven:

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže z jednání konaného dne 23.8.202 Přítomni: Borovička, Fridrich, Rytina Omluven: Košvanec Okresní fotbalový svaz Nymburk Zápis č.0/2-3 Bod č. Kontrola zápisu č. 33 ze dne 29.6.202.. Zápis schválen. 2.. Informace

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 3. května 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 20...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín Krumpholc

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 14. září 2015 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 01...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

01. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

01. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2012-2013 27. srpna 2012 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 01...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Výkonný výbor Zápis č.38 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového

Více

Zpravodaj. OFS Nymburk

Zpravodaj. OFS Nymburk ROČNÍK 2011-2012 4. června 2012 Číslo Zpravodaj 26...28.1 OFS Nymburk Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Výkonný výbor Zápis č.35 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č.20 ze dne 9.9.204 ) VV schvaluje: - Zápis č.9 - Doplněnou Listinu RO OFS Nymburk - Rozdělení dotace na mládež z Programu V. MŠMT - Účetní převod vkladu klubů do soutěže na zvláštní

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č./5-6 z jednání konaného dne 20.8.205 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Doubek, Šercl, Myška, Flaška Omluveni: Pilař dlouhodobě nemocen Bod č. Došlá pošta.. Přípis

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/3-4 z jednání konaného dne 22.8.203 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek, Košvanec Omluveni: Pilař, Šercl Bod č. Došlá pošta.. Přípis TJ Sokol

Více

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ OFS ÚSTÍ NAD LABEM 3.7.2015 Program: Prezence, administrativní a finanční náležitosti Zahájení Zpráva předsedy VV OFS Ústí

Více

10. F o t balový z pravodaj

10. F o t balový z pravodaj 10. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 1. listopadu 2010 Číslo..28. O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.11/10-11 z jednání konaného dne 29.října

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.10/12-13

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.10/12-13 Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.10/12-13 z jednání konaného dne 25. října 2012 od 15.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK. Přítomni: Brett, Noll, Kapal,Čepelka Omluven: Ryšánek

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/4-5 z jednání konaného dne 4.8.204 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek, Košvanec, Pilař Omluveni: Šercl Bod č. Došlá pošta.. Přípis AFK Milovice

Více

Sportovně technická komise OFS Přerov

Sportovně technická komise OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Sportovně technická komise

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 13 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 13 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2017-2018 Zápis č. 13 ze dne 21.9.2017 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

Sportovně technická komise OFS Přerov

Sportovně technická komise OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Sportovně technická komise

Více

Zápis STK č. 23 ze dne Přítomni: Hadraba, Rys, Borovička, Weber. Omluveni: Pechar

Zápis STK č. 23 ze dne Přítomni: Hadraba, Rys, Borovička, Weber. Omluveni: Pechar Zápis STK č. 23 ze dne 03. 05. 2018 Přítomni: Hadraba, Rys, Borovička, Weber Omluveni: Pechar 1/STK schvaluje změny termínů a hracích ploch STK schvaluje v souladu s 8 odst. 4 SŘ a RMS čl. 10/3. 201721BA1A2105

Více

Z Á P I S č. 1-15/16

Z Á P I S č. 1-15/16 Z Á P I S č. 1-15/16 OFS Nymburk Ze schůze disciplinární komise konané dne: 13.08.2015 Brett ; Čepelka ; Dočkal ; Nehasil Převody zbytků trestů ze soutěžního ročníku 2014 / 2015 Rozhodnutí DK : Buka Jiří

Více

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail:

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail: O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: info@ofsnymburk.cz ROZPIS SOUTEŽÍ ročník 2015-2016 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/6-7 z jednání konaného dne 4.7.206 od 5.00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Šercl, Doubek, Myška Omluven: Košvanec, Mašinda Bod č. Došlá pošta.. Přípis TJ Straky žádost o

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 21. června 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 27...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín

Více

Okresní fotbalový svaz PÍSEK

Okresní fotbalový svaz PÍSEK Okresní fotbalový svaz PÍSEK Tylova ulice 395, 397 01 Písek tel. 604 856 457, ofspisek@seznam.cz Přítomni z VV OFS Písek : Řezáč Michal, Peklo Vratislav, Matyš Jakub,Košatka Josef, Kotalík Petr Grassroots

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.2/13-14

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.2/13-14 Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.2/13-14 z jednání konaného dne 29. srpna 2013 od 15.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK. Přítomni: Brett, Čepelka, Ryšánek, Bláha, Omluven:

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

Zápis STK č. 5 / ze dne Přítomni : Kuba Josef, Pechar Jiří, Doubrava Jakub,Borovička Jiří, Rys Václav, Weber Radim

Zápis STK č. 5 / ze dne Přítomni : Kuba Josef, Pechar Jiří, Doubrava Jakub,Borovička Jiří, Rys Václav, Weber Radim 1 Zápis STK č. 5 / 15-16 ze dne 15.09 2015 Přítomni : Kuba Josef, Pechar Jiří, Doubrava Jakub,Borovička Jiří, Rys Václav, Weber Radim 1/ Změny hracího dne, času a hřiště: Utkání 8. kola OP dorostu č. C1A0803

Více

Sportovně technická komise OFS Přerov

Sportovně technická komise OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Sportovně technická komise

Více

14. F o t balový z pravodaj

14. F o t balový z pravodaj 14. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 29. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.15/10-11 z jednání konaného dne 25.listopadu

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

Z Á P I S 25 - SR 2011-2012

Z Á P I S 25 - SR 2011-2012 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 25 - SR 2011-2012 ze zasedání KR MS

Více

17. F o t balový z pravodaj

17. F o t balový z pravodaj 17. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 18.dubna 2011 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.19 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2016096807 Osoba: Bém Zdeněk (61090424) 6240671 Tělovýchovná jednota START VLASATICE 2016627A1A Znojemské pivo Okresní přebor muži Rakšice Vlasatice,2016627A1A1205 STK provedla šetření ve věci

Více

Úřední zprávy OFS Vyškov č. 8/19-20 ze dne

Úřední zprávy OFS Vyškov č. 8/19-20 ze dne Fotbalová asociace České Republiky Okresní fotbalový svaz Vyškov Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov IČ: 22880275, Bankovní spojení KB pobočka Vyškov č. ú.: 107 554390207/0100 Reg. u MV ČR: MV-79747-2/VS-2011

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 34 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 34 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2016-2017 Zápis č. 34 ze dne 25.5.2017 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS, č.14/2014 Přitomni: Omluven: Datum, čas: Místo: Mgr. Seidl Radek, Ing. Zahradníček Jan, Mgr.

Více

adresář klubů OFS Nymurk pro soutěžní ročník 2018/2019

adresář klubů OFS Nymurk pro soutěžní ročník 2018/2019 adresář klubů OFS Nymurk pro soutěžní ročník 2018/2019 Postřižinský přebor muži Sokol Přerov n.l. Kadeřávková miroslava 736 104 520 mirka.kaderavkova@seznam.cz TJ Sokol Kostomlaty n.l. Vávrová Eva 728

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 1. dubna 2016 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 14...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

Z Á P I S 20 - SR 2011-2012

Z Á P I S 20 - SR 2011-2012 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 20 - SR 2011-2012 ze zasedání KR MS

Více

Zápis DK č. 18 Disciplinární komise OFS Příbram

Zápis DK č. 18 Disciplinární komise OFS Příbram Zápis DK č. 18 Disciplinární komise OFS Příbram 4.4.2019 Přítomní: Tomáš Kyselý, Vlastimil Sváda Omluvení: Mgr. Pavel Chán, Petr Kyselý Hosté: 1/ Udělené tresty nepodmíněně dle rozhodnutí DK níže: DK uděluje

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Praha 6 Břevnov, Bělohorská 19 Komise rozhodčích. ZÁPIS č. 10/2019

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Praha 6 Břevnov, Bělohorská 19 Komise rozhodčích. ZÁPIS č. 10/2019 ZÁPIS č. 10/2019 ze zasedání KR ČVS v neděli 3. února 2019 od 10:00 v zasedací místnosti Moravia Lacto a.s., Jiráskova 94, Jihlava Přítomni: Martin Hudík, Luboš Pecháček, Zdeněk Škoda, Antonín Pejpal,

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 32 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 32 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2017-2018 Zápis č. 32 ze dne 17.5.2018 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 ze zasedání KR MS

Více

Komuniké z jednání KR PKFS č. 11_2011 ze dne 23.8.2011

Komuniké z jednání KR PKFS č. 11_2011 ze dne 23.8.2011 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Plzeňský krajský fotbalový svaz Úslavská 75 326 00 PLZEŇ Komuniké z jednání KR PKFS č. 11_2011 ze dne 23.8.2011 Přítomni : Ladislav Mareška, Pavel Rauch, Josef Aubrecht,

Více

Úřední zprávy OFS Vyškov č. 7/19-20 ze dne

Úřední zprávy OFS Vyškov č. 7/19-20 ze dne Fotbalová asociace České Republiky Okresní fotbalový svaz Vyškov Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov IČ: 22880275, Bankovní spojení KB pobočka Vyškov č. ú.: 107 554390207/0100 Reg. u MV ČR: MV-79747-2/VS-2011

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel.: 736 645 998 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č.32 ze dne 16.11.2015

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č.32 ze dne 16.11.2015 ROČNÍK 2015-2016 19. listopadu 2015 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 10...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17

Více

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH směrnice číslo: 3/01/2016 schválena dne: 09. 12. 2016 směrnice kategorie: A platná od: 01. 01. 2017 SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravský svaz hokejbalu

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č. ze dne 5..203 ) VV vyhověl odvolání TJ Sokol Kounice Utkání III.A třídy A2A 0205 Kounice- Bříství, se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kounice 2) VV schvaluje: - převod

Více

Úřední zprávy JmKFS č. 38 ze dne 11.6.2015

Úřední zprávy JmKFS č. 38 ze dne 11.6.2015 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 542 212 886 Fax: 542 212 906 E-mail: sekretar@jmkfs.cz Úřední zprávy JmKFS č. 38 ze dne 11.6.2015 STK

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2016093954 Osoba: Dvořák Antonín (84092056) 6270021 Tělocvičná jednota Sokol Blížkovice 2016627A2A Znojemské pivo III. třída skupina A Blížkovice B Křepice,2016627A2A0906 Je vinen disciplinárním

Více

ZPRAVODAJ č. 6/ ze dne

ZPRAVODAJ č. 6/ ze dne ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE, okresní pracoviště Okresní tělovýchovné sdružení, Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon+fax 561 202 167 Internet: http://cslhzdar.zrnet.cz, e-mail: otszdar@tiscali.cz

Více

13. F o t balový z pravodaj

13. F o t balový z pravodaj 13. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 22. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010

Více

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 5/2016 Přítomni: Hosté: Omluveni : Mgr. Radek Seidl, Vladimír Boček, Jiří Balcárek, Stanislav

Více

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS info@ofsnymburk.cz www.ofsnymburk.cz aktiv klubů OFS 7.3.2018 Program aktivu: 18,30 zahájení aktivu 18,35 19,15 školení klubů soutěžní řád 19,15 19,25 přestávka 19,25 19,55 organizace soutěží v ročníku

Více

Letní seminář rozhodčích OFS Ústí nad Labem. 14.8. 2014, Ústí nad Labem

Letní seminář rozhodčích OFS Ústí nad Labem. 14.8. 2014, Ústí nad Labem Letní seminář rozhodčích OFS Ústí nad Labem 14.8. 2014, Ústí nad Labem Prezence, administrativní náležitosti potvrzení průkazu rozhodčího, poplatky, pokuty, RS 2014/2015, ZČ KR OFS 2014/2015, představení

Více

LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU

LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU článek 1 Licence rozhodčího fotbalu 1. Fotbalová utkání v rámci Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR) může řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena licence

Více

Komise rozhodčích OFS Ústeckého kraje

Komise rozhodčích OFS Ústeckého kraje Komise rozhodčích Ústeckého KFS Předseda KR Josef Zitko Ústí nad Labem 777 131 610 Předseda KR Členové KR Petr Doubek Ústí nad Labem 724 131 876 Úsek delegátů (zprávy delegátů, obsazení delegátů) Michal

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zápis STK č. 18 ze dne Přítomni: Hadraba, Pechar, Rys, Borovička. Omluveni: Weber

Zápis STK č. 18 ze dne Přítomni: Hadraba, Pechar, Rys, Borovička. Omluveni: Weber Zápis STK č. 18 ze dne 27. 03. 2018 Přítomni: Hadraba, Pechar, Rys, Borovička Omluveni: Weber 1 a) STK rozhodla o náhradních termínech pro odložená utkání OP 201721BA1A1402 TJ Kovohutě Podlesí B, z.s.

Více

Úřední zprávy OFS č. 6 ( )

Úřední zprávy OFS č. 6 ( ) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO VENKOV Vídeňská 9, 639 00 BRNO Tel.: 543 254 963 mobil: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 6 (4. 9. 2019) STK:

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Úřední zprávy OFS č. 8 ( )

Úřední zprávy OFS č. 8 ( ) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO VENKOV Vídeňská 9, 639 00 BRNO Tel.: 543 254 963 mobil: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 8 (18. 9. 2019) STK:

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Úřední zprávy OFS č. 7 ( )

Úřední zprávy OFS č. 7 ( ) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO VENKOV Vídeňská 9, 639 00 BRNO Tel.: 543 254 963 mobil: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 7 (11. 9. 2019) STK:

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2017142640 Osoba: Dufek Tomáš (95030590) 6270091 Sokol Dobšice, z.s. 2017627A1A Znojemské pivo Okresní přebor muži Chvalovice Dobšice B,2017627A1A0501 Hráč Dufek Tomáš je vinen disciplinárním

Více

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO Z Á P I S č. 19 Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 Přítomni: Omluveni: Kvapil Milan,Bence Ondřej,Novák Jan,Polderl Jaroslav,Nevrkla Pavel Slabý Ivan P-129/12

Více

Zápis KR KVV ČSLH Olomouc 20/2015 Strana 1 (celkem 5) čt - 19/ Vytvořil Zdeněk Konečný olomouckykraj.cslh.cz

Zápis KR KVV ČSLH Olomouc 20/2015 Strana 1 (celkem 5) čt - 19/ Vytvořil Zdeněk Konečný olomouckykraj.cslh.cz Zápis ze schůze číslo 20 / 2015 zk komise rozhodčích Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: čtvrtek 19. listopad 2015,17:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských

Více

Komuniké z jednání KR PKFS č. 04 / 2016 ze dne 26.4.2016

Komuniké z jednání KR PKFS č. 04 / 2016 ze dne 26.4.2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Plzeňský krajský fotbalový svaz Úslavská 75 326 00 PLZEŇ Komuniké z jednání KR PKFS č. 04 / 2016 ze dne 26.4.2016 Přítomni : Ladislav Mareška, Pavel Rauch, Pavel Hajšman,

Více

Memoriál Vladimíra Betky výběry OFS, pásmo - východ ve dnech května 2018 sportovní areál HLUK

Memoriál Vladimíra Betky výběry OFS, pásmo - východ ve dnech května 2018 sportovní areál HLUK Memoriál Vladimíra Betky výběry OFS, pásmo - východ ve dnech 9. - 10. května 2018 sportovní areál HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: ve středu 9. 5. 2017 do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině

Více

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice 2017-2018 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Vyhlašovatelem nemistrovských soutěží Okresní nemistrovská

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 23 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 23 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2015-2016 Zápis č. 23 ze dne 14.4.2016 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

ZPRAVODAJ č. 4/ ze dne

ZPRAVODAJ č. 4/ ze dne ZPRAVODAJ č. 4/2013-2014 ze dne 7. 1. 2014 Přítomni: Omluveni: Petr Stoček, Jiří Lisa, Jan Podhrázský, Emil Dvořák, Oldřich Pelikán, Marian Fiksa, Josef Štěpánek Zdeněk Mifka (dlouhodobá nemoc), Jiří Karásek

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2018175155 Osoba: Doleček Jakub (96030941) 6270341 - TJ Micmanice z.s. 2018627A2A Znojemské pivo III. třída skupina A Micmanice Přímětice B,2018627A2A0301 Hráč Doleček Jakub je vinen disciplinárním

Více

Středočeský krajský volejbalový svaz Břevnovská 19, Praha 6 Břevnov. 5. informace o průběhu mistrovských soutěžích

Středočeský krajský volejbalový svaz Břevnovská 19, Praha 6 Břevnov. 5. informace o průběhu mistrovských soutěžích Středočeský krajský volejbalový svaz Břevnovská 19, 160 00 Praha 6 Břevnov Zápis č.2 ze zasedání výboru Středočeského konaného 10.5.2017 v Praze Přítomni: p. Jindřich Licek, Jiří Sloup, Daniel Rosenbaum,

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č.38 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 6.8.202 od 6.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Rytina, Voborník, Mašinda, Krumpholc, Čepelka,

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Úřední zprávy OFS č. 30 ( )

Úřední zprávy OFS č. 30 ( ) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 30 (7. 5. 2015) STK:

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Desatero správného vyplnění zápisu o utkání

Desatero správného vyplnění zápisu o utkání Desatero správného vyplnění zápisu o utkání 1. Typ a číslo utkání řádně vyznačit typ a věkovou kategorii (nehodící se škrtne) začátek utkání zapsat až v místě konání zápasu číslo kola, které uvedete do

Více

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu. Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 02/2015

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu. Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 02/2015 Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 02/2015 Přítomni : Omluveni: Mgr. Radek Seidl, Miroslav Poklop, Jiří Balcárek, Stanislav

Více

Rozhodnutí. Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip rozhodla dne

Rozhodnutí. Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip rozhodla dne č. 162/1617 rozhodla dne 19. 4. 2017 takto: Disciplinární komise SF ČR ukládá Sidneimu Ribeiro da Silva (ID člena 83012112, FC Benago Zruč nad Sázavou) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS

Více