Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích"

Transkript

1 Zápis č.0/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v klubovně TJ Sokol Krchleby Přítomni: Voborník, Hlavička, Kubečka, Hofman, Havlas, Karlík 3.. Oznamujeme všem RO OFS Nymburk, že dne se od 7.30 hodin bude konat v klubovně TJ Sokol Krchleby pracovní aktiv RO. Součástí pracovního aktivu bude absolvování písemných testů dále seznámení se změnami Pravidel kopané, Rozpisu soutěží a informace o obsazení prvního kola ročníku 203/204. Účast všech RO je podmínkou pro zařazení na Listinu RO ročníku 203/ Náhradní termín pro konání fyzických prověrek je stanoven na den od 8.30 hodin na škvárovém oválu HZS v Nymburce ( za Zimním stadionem). Uvedený náhradní termín se týká RO, kteří fyzické prověrky neabsolvovali a nových RO OFS Nymburk KR bere na vědomí ukončení činnosti RO Pažouta a přerušení činnosti RO Douši.

2 Zápis č.02/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Karlík, Voborník, Hlavička, Kubečka, Hofman, Omluveni: Havlas, 2.. Zápis STK č. - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK převody trestů - vzat na vědomí 3.. Telefonická žádost p.novotného Pavla o znovuzařazení na listinu RO OFS Nymburk byla KR zamítnuta KR vyřazuje RO Nedorosta Martina z listiny RO pro neplnění povinností RO OFS KR bere na vědomí ukončení činnosti RO OFS p.jeníka Josefa KR bere na vědomí přerušení činnosti RO OFS p.leštiny Karla Termín opravných testů z Pravidel kopané bude dne od 6.30 hodin v budově OFS, Nerudova 52 v Nymburce. Zúčastní se tito RO: Hlavička, Křivka, Lerch, Leština, Malý, Salava, Souček, Soukup Přípis TJ Křinec ohledně RO t my vzat KR na vědomí.

3 Zápis č.03/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Kubečka, Hofman, Havlas, Omluveni: Karlík,.. Zápis č.2 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.2 - vzat na vědomí 2.. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne, t.j , chybí zápis z utkání AA 002 Loučeň Jíkev, RO Pluhař, předává KR OFS Nymburk uvedeného rozhodčího k řízení do KR OFS Kolín Zápis DK č.2 - vzat na vědomí 2.3. Zápis VV č.8 - vzat na vědomí

4 Zápis č.04/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Kubečka, Hofman, Havlas, Karlík,.. Zápis č.3 ze dne schválen bez připomínek..2. Vzhledem k tomu, že nadále chybí ZOU AA 002 Loučeň Jíkev (RO Pluhař), žádáme KR OFS Kolín, aby RO Pluhař již nebyl delegován k utkání OFS Nymburk. 2.. Zápis STK č.3 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č.3 - vzat na vědomí 2.3. Zápis VV č.9 - vzat na vědomí, KR předloží nominační listinu RO na příští zasedání VV

5 Zápis č.05/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Kubečka, Hofman, Havlas, Karlík,.. Zápis č.4 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.4 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č.4 - vzat na vědomí 3.. Na základě předání RO Ryšánka komisí STK do KR, je uvedený RO předvolán na příští zasedání KR dne od 5.30 hodin KR se distancuje od výzvy ke klubům ohledně nerespektování čl.8 (disciplinární řízení) RS OFS Nymburk, ročníku 203/204, který do klubů rozeslal RO a člen DK Bc. Ryšánek Martin RO, kteří byli pozváni na opravné testy se všichni dostavili a úspěšně absolvovali opravné testy Na zasedání KR se dostavil RO Dvořák a požádal o znovuzařazení na listinu RO OFS Nymburk a zároveň absolvoval písemný test z pravidel fotbalu KR vyzívá RO Bureše, aby do doložil na OFS Nymburk doklad o úhradě dlužné částky klubu SK Slovan Poděbrady ve výši 250,- Kč KR upozorňuje RO Houžvičku, že RP vyloučených hráčů se již několik let neodebírají.

6 Zápis č.06/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Kubečka, Hofman, Havlas, Karlík,.. Na komisi RO se dostavil RO Ryšánek. Vzhledem k tomu, že uvedený RO nebyl zařazen na Listinu RO ročníku 203/204 (neabsolvoval fyzické prověrky) projednání jeho případu pozbylo účinnosti. Jeho žádosti o potvrzení licence RO nebylo z výše uvedených důvodů vyhověno..2. Zápis č.5 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.5 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č.5 - vzat na vědomí 2.3. Zápis VV č. 0 - vzat na vědomí 3.. Na základě komplexního hodnocení nebyli na Listinu RO OFS Nymburk pro soutěžní ročník 203/204 zařazeni tito RO: Dvořák, Čepek, Ryšánek. Důvodem k jejich nezařazení bylo neabsolvování fyzických prověrek a u RO Dvořáka nepředložení zdravotní způsobilosti Dne se zúčastnili opravných fyzických testů tito RO: Pácal a Müller. Uvedení RO splnili podmínky pro zařazení na Listinu RO OFS Nymburk Vzhledem k množícím se chybám v ZOU, upozorňuje KR všechny RO, aby řádně vyplňovali a kontrolovali ZOU.

7 Zápis č.07/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Kubečka, Hofman, Havlas, Karlík,.. Zápis č.6 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.6 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č.6 - vzat na vědomí 2.3. KR bere na vědomí rozhodnutí VV FAČR a ORK FAČR 2.4. KR bere na vědomí potvrzení od RO Bureše, který vrátil částku 250,- Kč klubu SK Slovan Poděbrady za neodřízené utkání v sezoně 202/ RO Karlík zkontroluje před utkáním Třebestovice Přerov n.l. branky (železné háky) a výsledek zapíše do ZOU.

8 Zápis č.08/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Omluveni: Kubečka, Havlas.. RO Karlík provedl kontrolu branek (železné háky) na hřišti v Třebestovicích závada odstraněna.2. Zápis č.7 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.7 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č.7 - vzat na vědomí 2.3. Na zasedání KR se dostavil RO Čepek s žádostí o vykonání FP. Z důvodu jeho předchozí omluvy pro nemoc bylo jeho žádosti vyhověno a RO Čepek FP vykonal SKFS nám zaslal seznam RO a delegátů k aktualizaci. Aktualizaci provede p.kubečka a současně zajistí její odeslání.

9 Zápis č.09/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka, Havlas.. Seznam RO byl aktualizován a odeslán..2. Zápis č.8 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.8 - vzat na vědomí, RO Suchánek provede kontrolu branky úprava víka, polepení umělou trávou při utkání AA 004 Loučeň Ostrá B dne Výsledek kontroly zapíše do ZOU Zápis DK č.8 - vzat na vědomí 3.. KR upozorňuje RO Pácala a Mullera, aby si vyzvedli od na OFS Nymburk průkazy RO. Fotografii 3x4 cm s sebou.

10 Zápis č.0/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka, Havlas.. RO Suchánek provedl kontrolu branek v utkání Loučeň Ostrá B s výsledkem bez závad..2. Zápis č.9 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.9 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č. 9 - vzat na vědomí 3.. KR bere na vědomí posudek delegáta na RO Tovaru z utkání Ostrá B - Hrubý Jeseník KR bere na vědomí zprávu člena KR na RO Leštinu z řízení utkání Milovice B Všejany KR upozorňuje všechny RO OFS Nymburk na termín zimního školení v Seleticích, a to ve dnech Února 204. Účast na školení je podmínkou pro řízení utkání jarní části soutěže ročníku 203/204.

11 Zápis č./3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka, Havlas.. Zápis č.0 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.0 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č. 0 - vzat na vědomí 3.. KR schvaluje návrh pana Kubečky o zařazení RO Tůmy, Pácala, Müllera a Leštiny do VPR 204.

12 Zápis č.2/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka, Havlas.. Zápis č. ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.0 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č. 0 - vzat na vědomí 2.3. Zápis VV č.0 - vzat na vědomí 2.4. Dopis pana Antonína Laciny o ukončení činnosti delegáta OFS Nymburk vzat, s poděkováním za dlouhodobou spolupráci, KR na vědomí. 3.. KR upozorňuje všechny RO OFS Nymburk na změnu termínu zimního školení RO v Seleticích, které se překládá z původního termínu na nový termín Sraz účastníků je v 7.30 hodin.

13 Zápis č.3/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík Omluveni:, Kubečka, Havlas.. Zápis č.2 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.2 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č. 2 - vzat na vědomí 3.. Pro ty, kteří to ještě nevědí KR upozorňuje všechny RO OFS Nymburk na změnu termínu zimního školení RO v Seleticích, které se překládá z původního termínu na nový termín Sraz účastníků je v 7.30 hodin.

14 Zápis č.4/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka, Havlas.. Zápis č.3 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis STK č.3 - vzat na vědomí 2.2. Zápis DK č. 3 - vzat na vědomí 2.3. Zápis VV č.2 - vzat na vědomí 2.4. Posudek na RO Leštinu z utkání Dvory Kamenné Zboží vzat KR na vědomí. 3.. Dne se koná seminář RO VPR od 9.00 hodin do 3.00 hodin v budově OFS, kterého se zúčastní tito RO: Leština, Müller, Pácal, Tovara a Tůma.

15 Zápis č.5/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka, Havlas.. Zápis č.4 ze dne schválen bez připomínek. 3.. KR bere na vědomí přerušení činnosti RO Tůmy KR bere na vědomí příchod nového RO z OFS Kolín pana Josefa Tvrdého KR bere na vědomí přijetí nových adeptů na funkci RO OFS Nymburk: Vít Holek, Radek Jeremiáš, Vladimír Kalaš, Karolína Růžičková a Přemysl Špaček KR bere na vědomí žádost RO Douši o obnovení licence RO, podmínkou je účast na semináři a vykonání fyzických prověrek Poplatek za seminář 200,- Kč bude vybírán přímo na semináři Zahájení semináře v Seleticích je od 7.30 hodin KR upozorňuje RO na změnu adresy OFS Kolín, Na Hradbách 57, Kolín Příští zasedání KR bude od 5.30 hodin.

16 Zápis č.6/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka, Havlas.. Zápis č.5 ze dne schválen bez připomínek. 2.. KR bere na vědomí žádost RO Křivky o přeřazení na OFS Kutná Hora 3.. Hodnocení Semináře všichni zúčastnění úspěšně absolvovali seminář v Seleticích KR předává RO Křivku do DK na základě provinění dle článku 38 DŘ FAČR, oddíl 3, s návrhem trestu 4000,- Kč (peněžitá pokuta) RO Kopic KR rozhodla na základě nevhodného chování uvedeného RO na zimním semináři v Seleticích o omezení jeho delegace v jarní části soutěžního ročníku 203/204 na první dvě kola Na zasedání KR k absolvování náhradního semináře se dostavili tito RO: Houžvička, Douša, Kubera 3.5. KR OFS navrhuje VV OFS doplnit pro jarní část soutěže ročníku 203/204 listinu RO o tyto RO: Dominik Douša, Vít Holer, Vladimír Kalaš, Karolína Růžičková a Josef Tvrdý Dnes vykonal RO Douša fyzické prověrky KR OFS navrhuje VV OFS listinu delegátů v tomto složení: Noll, Doubek, Myška, Kubečka, Nehasil, Nepovím. Příští zasedání KR bude od 5.30 hodin.

17 Zápis č.7/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka Omluveni: Havlas.. Zápis č.6 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.4 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č. 4 - KR bere na vědomí 2.3. Zápis VV č. 3 a č. 4 KR bere na vědomí 3.. Na jednání KR se dostavil RO Křivka s tím, že DK OFS mu uložila trest 4 měsíce zákazu funkce RO OFS Nymburk. RO Křivka KR sdělil, že se proti tomuto rozhodnutí odvolá. Další jednání KR ohledně RO Křivky proběhne až po jeho případném odvolání a rozhodnutí VV OFS. Příští zasedání KR bude od 5.30 hodin.

18 Zápis č.8/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka Omluveni: Havlas.. Zápis č.7 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.5 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č. 5 - KR bere na vědomí 3.. Žádost RO Leštiny o přeřazení na OFS Kolín bere KR na vědomí a žádosti vyhovuje. Jeho evidenční list vydá pan Kubečka osobně předsedovi KR OFS Kolín panu Taschovi. KR žádá VV OFS Nymburk, aby vzal na vědomí vyřazení RO Leštiny z listiny RO OFS Nymburk. Příští zasedání KR bude od 5.30 hodin.

19 Zápis č.9/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Havlas Omluveni: Kubečka.. Zápis č. ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.6 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č. 6 - KR bere na vědomí 2.3. Zápis VV č. 5 - KR bere na vědomí 3.. KR OFS Nymburk vyhovuje žádosti RO Františka Křivky ze dne a dnem ho uvolňuje na OFS Kutná Hora. Příští zasedání KR bude od 5.30 hodin.

20 Zápis č.20/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Omluveni: Kubečka, Havlas.. Zápis č.9 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.7 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č. 7 - KR bere na vědomí 2.3. KR vyhovuje žádosti RO Černého Martina o přeřazení ze SKFS na OFS Nymburk 3.. KR schválila návrh na limity fyzických a teoretických prověrek RO pro soutěžní ročník 204/ KR bere na vědomí posudek delegáta Romana Myšky KR bere na vědomí telefonické oznámení o přerušení činnosti RO OFS Nymburk Janem Müllerem KR bere na vědomí rozhodnutí STK o obsazení utkání Slovan Poděbrady A Kostelní Lhota A třemi delegovanými RO a delegátem OFS. Příští zasedání KR bude od 5.30 hodin.

21 Zápis č.2/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka, Havlas.. Zápis č.20 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.8 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č. 8 - KR bere na vědomí 2.3. Přípis FAČR KR bere na vědomí 2.4. Přípis delegáta OFS na RO Pácala vzat na vědomí 2.5. Přípis delegáta OFS na RO Tvrdého vzat na vědomí Příští zasedání KR bude od 5.30 hodin.

22 Zápis č.22/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Havlas Omluveni: Kubečka,.. Zápis č.2 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.9 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č. 9 - KR bere na vědomí 3.. KR zařazuje na listinu RO OFS Nymburk Přemysla Špačka KR upozorňuje RO Houžvičku, že dle platných směrnic FAČR nemá nárok na účtování poštovného. Příští zasedání KR bude od 5.30 hodin.

23 Zápis č.23/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Havlas, Kubečka.. Zápis č.22 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.20 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č.20 - KR bere na vědomí 2.3. Zápis VV č.6 - KR bere na vědomí 3.. M. Karlík připraví nový bodový systém hodnocení ZOU pro příští soutěžní ročník Příští zasedání KR bude již ve středu od 5.30 hodin.

24 Zápis č.24/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka Omluveni: Havlas.. Zápis č.23 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.2 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č.2 - KR bere na vědomí 3.. KR předává RO Kopice, na základě DŘ FAČR čl.33, do DK OFS nedostavení se k řízení utkání EA 704 s návrhem trestu peněžitá pokuta 50,- Kč KR předává RO Doušu, na základě DŘ FAČR čl.33, do DK OFS nedostavení se k řízení utkání A3B 70 s návrhem trestu peněžitá pokuta 50,- Kč. Příští zasedání KR bude již ve středu od 5.30 hodin.

25 Zápis č.25/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Havlas Omluveni: Kubečka.. Zápis č.24 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.22 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č.22 - KR bere na vědomí Příští zasedání KR bude již ve čtvrtek od 5.30 hodin.

26 Zápis č.26/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Havlas, Kubečka Omluveni:.. Zápis č.25 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.22 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č.23 - pozdní zaslání zápisu o utkání A3C802 Ro Špaček ze strany České pošty ( doložen doklad podání dne ). KR předává RO Růžičkovou do DK na základě článku 34 DŘ - administrativní pochybení ztráta zápisu o utkání EA 702 a EA703 s návrhem trestu zákazu výkonu funkce RO na 2 týdny. Dále KR bere na vědomí 2.3. Komuniké Odvolací komise FAČR ze dne , bere na vědomí 3.. Zpráva delegáta na rozhodčího Doušu vzata na vědomí. 3.2 KR žádá sekretariát OFS NB o zaslání evidenčního listu RO Křivky na OFS Kutná Hora. Příští zasedání KR bude již ve čtvrtek od 5.30 hodin.

27 Zápis č.27/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Havlas, Omluveni: Kubečka.. Zápis č.26 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.23 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č.24 - KR bere na vědomí 2.3. Komuniké Odvolací komise FAČR ze dne , bere na vědomí 3.. Zpráva delegáta na rozhodčího Budaie vzata na vědomí. 3.2 KR upozorňuje všechny RO (pouze zvané), že se koná letní seminář RO od 7.30 hodin na atletickém oválu Sportovního centra v Nymburce. Po absolvování fyzických prověrek bude seminář pokračovat na fotbalovém stadionu Sokola Krchleby. Předpokládaný závěr v 5.00 hodin. Bližší informace najdete na svých ových stránkách. Příští zasedání KR bude již ve čtvrtek od 5.30 hodin.

28 Zápis č.28/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka Omluveni: Havlas.. Zápis č.27 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.25 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č.25 - KR bere na vědomí 2.3. Zápis VV č.7 - KR bere na vědomí 2.4. Přihláška Josefa Káry na funkci RO OFS Nymburk bere KR na vědomí. 3.. Zpráva delegáta svazu na RO Holera vzata na vědomí. 3.2 Zpráva delegáta svazu na RO Špačka vzata na vědomí Žádost TJ Straky na delegování 2 RO na den vzata KR na vědomí RO OFS Kolín Karel Vlk přečerpání cestovného z utkání A2B 2307 Seletice Předhradí ve výši 20,- Kč. Žádáme uvedeného RO, aby přečerpanou částku neprodleně vrátil do na OFS Nymburk. Příští zasedání KR bude již ve čtvrtek od 5.30 hodin.

29 Zápis č.29/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Karlík, Kubečka, Havlas Omluveni: Hofman,.. Zápis č.28 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.26 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č.26 - KR bere na vědomí 2.3. Přihláška Luboše Petráně (996) na funkci RO OFS Nymburk bere KR na vědomí. Jmenovaný bude pozván na letní seminář RO. 3.. Nedostavení se RO k utkání EA 2206 Litol Sány dne od 0.00 hodin. Delegovaný RO Petr Pácal doložil svoji neúčast na utkání potvrzením o dopravní nehodě. Obsazovacímu úseku se před začátkem zápasu omluvil. KR omluvu akceptuje Nedostavení se RO na utkání A2B 2403 Bobnice Sokoleč B. Zápas měl řídit RO z OFS Kolín. Obsazovací úsek OFS Kolín uznal svoji chybu v delegaci Za pochybení RO při vyplnění ZOU CA 2202 Tatce Bohemia Poděbrady, se RO Milan Kubera bude řešit v rámci trestných bodů dle schváleného sazebníku Kontrolou zápisového úseku bylo zjištěno v zápise EA 220 Dymokury Kounice, že uvedená osoba ve funkci hlavního pořadatele Slavík Zdeněk ID není členem FAČR. Předáno k řešení do STK KR schválila sazebník trestných bodů RO za chyby v ZOU platný pro soutěžní ročník Příští zasedání KR bude již ve čtvrtek od 5.30 hodin. Zapsal: Milan Karlík

30 Zápis č.30/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Karlík, Hofman Omluveni: Kubečka, Havlas.. Zápis č.29 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.27 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č.27 - KR bere na vědomí 3.. Na základě zápisu STK č.27 ze dne a rozhodnutí KR je RO Čepek Josef ID: předán do DK pro předčasné ukončení utkání A3A 2204 Tatce Hradištko, aniž by pro to byly důvody, které stanoví Pravidla fotbalu nebo SŘ FAČR. Návrh trestu: Dle článku 35 odst. 2a DŘ, navrhuje KR trest 2 měsíce nepodmíněně zákaz výkonu funkce RO a vzhledem k daným okolnostem upouští od finančního postihu Zpráva delegáta OFS p. Doubka z utkání AA 2506 vzata KR na vědomí. Příští zasedání KR bude ve čtvrtek od 5.30 hodin.

31 Zápis č.3/3-4 z jednání konaného dne od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Karlík, Hofman, Kubečka, Havlas.. Zápis č.30 ze dne schválen bez připomínek. 2.. Zápis DK č.28 - KR bere na vědomí 2.2. Zápis STK č.28 - KR bere na vědomí 3.. KR OFS Nymburk předává k projednání do KR OFS Kolín, RO OFS Kolín, který byl OÚ OFS Kolín delegován k utkání AA 2603 Ostrá B Rožďalovice A. K řízení utkání se nedostavil Zápisem č.28 KR OFS Nymburk byl vyzván RO Vlk (OFS Kolín) k navrácení přečerpaného jízdného k řízení utkání A2B 2307 Seletice Předhradí. RO Vlk na výzvu nereagoval a přečerpané jízdné nevrátil. KR OFS Nymburk předává případ k projednání do KR OFS Kolín. KR OFS Nymburk žádá o písemné vyjádření k oběma uvedeným případům

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č.0/4-5 z jednání konaného dne 2.8.204 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Karlík, Hofman, Omluveni: Kubečka, Havlas 3.. KR bere na vědomí příchod nového

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č.0/6-7 z jednání konaného dne 23.8.206 od 5:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Kubečka, Karlík, Hlavička, Havlas Omluveni: Voborník, Hofman Bod č. Kontrola Zápisu č.4/5-6 schváleno

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích. Zápis č. 01/17-18

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích. Zápis č. 01/17-18 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č. 01/17-18 z jednání konaného dne 16.8.2017 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Voborník, Kubečka, Hlavička, Havlas Omluveni:

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2017-2018 7.září 2017 Číslo 03...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U RK Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č./5-6 z jednání konaného dne 27.8.205 od 6.00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Kubečka, Hlavička, Hofman, Karlík Omluveni: Havlas Bod č. Kontrola Zápisu 2.. STK zápis

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 15.dubna 2016 Z P R A V O D A J Číslo O F S N Y M B U R K 16...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

2. F o t balový z pravodaj

2. F o t balový z pravodaj 2. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 6. září 2010 Číslo O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.3/10-11 Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek Omluven:

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže z jednání konaného dne 23.8.202 Přítomni: Borovička, Fridrich, Rytina Omluven: Košvanec Okresní fotbalový svaz Nymburk Zápis č.0/2-3 Bod č. Kontrola zápisu č. 33 ze dne 29.6.202.. Zápis schválen. 2.. Informace

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 11. dubna 2019 Číslo 17...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 3. května 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 20...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín Krumpholc

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 12. dubna 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 17...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín Krumpholc

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č.20 ze dne 9.9.204 ) VV schvaluje: - Zápis č.9 - Doplněnou Listinu RO OFS Nymburk - Rozdělení dotace na mládež z Programu V. MŠMT - Účetní převod vkladu klubů do soutěže na zvláštní

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 23. listopadu 2018 Číslo 14...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 14. září 2015 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 01...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 9. listopadu 2018 Číslo 12...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 20. září 2018 Číslo 05...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 5. října 2018 Číslo 07...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

10. F o t balový z pravodaj

10. F o t balový z pravodaj 10. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 1. listopadu 2010 Číslo..28. O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.11/10-11 z jednání konaného dne 29.října

Více

01. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

01. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2012-2013 27. srpna 2012 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 01...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Výkonný výbor Zápis č.38 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.10/12-13

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.10/12-13 Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.10/12-13 z jednání konaného dne 25. října 2012 od 15.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK. Přítomni: Brett, Noll, Kapal,Čepelka Omluven: Ryšánek

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 21. června 2019 Číslo 27...28. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 09-15 hod ST 09-13 hod ČT 10-17 hod

Více

Zpravodaj. OFS Nymburk

Zpravodaj. OFS Nymburk ROČNÍK 2011-2012 4. června 2012 Číslo Zpravodaj 26...28.1 OFS Nymburk Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Výkonný výbor Zápis č.35 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/3-4 z jednání konaného dne 22.8.203 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek, Košvanec Omluveni: Pilař, Šercl Bod č. Došlá pošta.. Přípis TJ Sokol

Více

17. F o t balový z pravodaj

17. F o t balový z pravodaj 17. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 18.dubna 2011 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.19 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového

Více

Z Á P I S č. 1-15/16

Z Á P I S č. 1-15/16 Z Á P I S č. 1-15/16 OFS Nymburk Ze schůze disciplinární komise konané dne: 13.08.2015 Brett ; Čepelka ; Dočkal ; Nehasil Převody zbytků trestů ze soutěžního ročníku 2014 / 2015 Rozhodnutí DK : Buka Jiří

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č./5-6 z jednání konaného dne 20.8.205 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Doubek, Šercl, Myška, Flaška Omluveni: Pilař dlouhodobě nemocen Bod č. Došlá pošta.. Přípis

Více

14. F o t balový z pravodaj

14. F o t balový z pravodaj 14. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 29. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.15/10-11 z jednání konaného dne 25.listopadu

Více

Letní seminář rozhodčích OFS Ústí nad Labem. 14.8. 2014, Ústí nad Labem

Letní seminář rozhodčích OFS Ústí nad Labem. 14.8. 2014, Ústí nad Labem Letní seminář rozhodčích OFS Ústí nad Labem 14.8. 2014, Ústí nad Labem Prezence, administrativní náležitosti potvrzení průkazu rozhodčího, poplatky, pokuty, RS 2014/2015, ZČ KR OFS 2014/2015, představení

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 21. června 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 27...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín

Více

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail:

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail: O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: info@ofsnymburk.cz ROZPIS SOUTEŽÍ ročník 2015-2016 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ OFS ÚSTÍ NAD LABEM 3.7.2015 Program: Prezence, administrativní a finanční náležitosti Zahájení Zpráva předsedy VV OFS Ústí

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.2/13-14

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.2/13-14 Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.2/13-14 z jednání konaného dne 29. srpna 2013 od 15.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK. Přítomni: Brett, Čepelka, Ryšánek, Bláha, Omluven:

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/4-5 z jednání konaného dne 4.8.204 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek, Košvanec, Pilař Omluveni: Šercl Bod č. Došlá pošta.. Přípis AFK Milovice

Více

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS, č.14/2014 Přitomni: Omluven: Datum, čas: Místo: Mgr. Seidl Radek, Ing. Zahradníček Jan, Mgr.

Více

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO Z Á P I S č. 19 Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 Přítomni: Omluveni: Kvapil Milan,Bence Ondřej,Novák Jan,Polderl Jaroslav,Nevrkla Pavel Slabý Ivan P-129/12

Více

Sportovně technická komise OFS Přerov

Sportovně technická komise OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Sportovně technická komise

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č. ze dne 5..203 ) VV vyhověl odvolání TJ Sokol Kounice Utkání III.A třídy A2A 0205 Kounice- Bříství, se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kounice 2) VV schvaluje: - převod

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/6-7 z jednání konaného dne 4.7.206 od 5.00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Šercl, Doubek, Myška Omluven: Košvanec, Mašinda Bod č. Došlá pošta.. Přípis TJ Straky žádost o

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 1. dubna 2016 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 14...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

13. F o t balový z pravodaj

13. F o t balový z pravodaj 13. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 22. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010

Více

Zápis STK č. 23 ze dne Přítomni: Hadraba, Rys, Borovička, Weber. Omluveni: Pechar

Zápis STK č. 23 ze dne Přítomni: Hadraba, Rys, Borovička, Weber. Omluveni: Pechar Zápis STK č. 23 ze dne 03. 05. 2018 Přítomni: Hadraba, Rys, Borovička, Weber Omluveni: Pechar 1/STK schvaluje změny termínů a hracích ploch STK schvaluje v souladu s 8 odst. 4 SŘ a RMS čl. 10/3. 201721BA1A2105

Více

Okresní fotbalový svaz PÍSEK

Okresní fotbalový svaz PÍSEK Okresní fotbalový svaz PÍSEK Tylova ulice 395, 397 01 Písek tel. 604 856 457, ofspisek@seznam.cz Přítomni z VV OFS Písek : Řezáč Michal, Peklo Vratislav, Matyš Jakub,Košatka Josef, Kotalík Petr Grassroots

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č.32 ze dne 16.11.2015

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č.32 ze dne 16.11.2015 ROČNÍK 2015-2016 19. listopadu 2015 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 10...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 13 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 13 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2017-2018 Zápis č. 13 ze dne 21.9.2017 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 32 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 32 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2017-2018 Zápis č. 32 ze dne 17.5.2018 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2016096807 Osoba: Bém Zdeněk (61090424) 6240671 Tělovýchovná jednota START VLASATICE 2016627A1A Znojemské pivo Okresní přebor muži Rakšice Vlasatice,2016627A1A1205 STK provedla šetření ve věci

Více

adresář klubů OFS Nymurk pro soutěžní ročník 2018/2019

adresář klubů OFS Nymurk pro soutěžní ročník 2018/2019 adresář klubů OFS Nymurk pro soutěžní ročník 2018/2019 Postřižinský přebor muži Sokol Přerov n.l. Kadeřávková miroslava 736 104 520 mirka.kaderavkova@seznam.cz TJ Sokol Kostomlaty n.l. Vávrová Eva 728

Více

Zápis DK č. 18 Disciplinární komise OFS Příbram

Zápis DK č. 18 Disciplinární komise OFS Příbram Zápis DK č. 18 Disciplinární komise OFS Příbram 4.4.2019 Přítomní: Tomáš Kyselý, Vlastimil Sváda Omluvení: Mgr. Pavel Chán, Petr Kyselý Hosté: 1/ Udělené tresty nepodmíněně dle rozhodnutí DK níže: DK uděluje

Více

Sportovně technická komise OFS Přerov

Sportovně technická komise OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Sportovně technická komise

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zápis KR KVV ČSLH Olomouc 20/2015 Strana 1 (celkem 5) čt - 19/ Vytvořil Zdeněk Konečný olomouckykraj.cslh.cz

Zápis KR KVV ČSLH Olomouc 20/2015 Strana 1 (celkem 5) čt - 19/ Vytvořil Zdeněk Konečný olomouckykraj.cslh.cz Zápis ze schůze číslo 20 / 2015 zk komise rozhodčích Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: čtvrtek 19. listopad 2015,17:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských

Více

Z Á P I S 20 - SR 2011-2012

Z Á P I S 20 - SR 2011-2012 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 20 - SR 2011-2012 ze zasedání KR MS

Více

Komise rozhodčích OFS Ústeckého kraje

Komise rozhodčích OFS Ústeckého kraje Komise rozhodčích Ústeckého KFS Předseda KR Josef Zitko Ústí nad Labem 777 131 610 Předseda KR Členové KR Petr Doubek Ústí nad Labem 724 131 876 Úsek delegátů (zprávy delegátů, obsazení delegátů) Michal

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Praha 6 Břevnov, Bělohorská 19 Komise rozhodčích. ZÁPIS č. 10/2019

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Praha 6 Břevnov, Bělohorská 19 Komise rozhodčích. ZÁPIS č. 10/2019 ZÁPIS č. 10/2019 ze zasedání KR ČVS v neděli 3. února 2019 od 10:00 v zasedací místnosti Moravia Lacto a.s., Jiráskova 94, Jihlava Přítomni: Martin Hudík, Luboš Pecháček, Zdeněk Škoda, Antonín Pejpal,

Více

28...28.1 ROČNÍK 2011-2012

28...28.1 ROČNÍK 2011-2012 ROČNÍK 2011-2012 18. června 2012 Číslo Z p r a v o d a j 28...28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy okresního fotbalového svazu VV OFS Zápis č.36 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu

Více

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH směrnice číslo: 3/01/2016 schválena dne: 09. 12. 2016 směrnice kategorie: A platná od: 01. 01. 2017 SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravský svaz hokejbalu

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

D I S C I P L I N Á R N Í ŘÁD ČABR

D I S C I P L I N Á R N Í ŘÁD ČABR D I S C I P L I N Á R N Í ŘÁD ČABR I. Základní ustanovení (1) Tento Disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje na projednání disciplinárních provinění a přestupků rozhodčích, zařazených k řízení utkání

Více

Sportovně technická komise OFS Přerov

Sportovně technická komise OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Sportovně technická komise

Více

ZPRAVODAJ č. 4/ ze dne

ZPRAVODAJ č. 4/ ze dne ZPRAVODAJ č. 4/2013-2014 ze dne 7. 1. 2014 Přítomni: Omluveni: Petr Stoček, Jiří Lisa, Jan Podhrázský, Emil Dvořák, Oldřich Pelikán, Marian Fiksa, Josef Štěpánek Zdeněk Mifka (dlouhodobá nemoc), Jiří Karásek

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

Úřední zprávy JmKFS č. 38 ze dne 11.6.2015

Úřední zprávy JmKFS č. 38 ze dne 11.6.2015 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 542 212 886 Fax: 542 212 906 E-mail: sekretar@jmkfs.cz Úřední zprávy JmKFS č. 38 ze dne 11.6.2015 STK

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2016093954 Osoba: Dvořák Antonín (84092056) 6270021 Tělocvičná jednota Sokol Blížkovice 2016627A2A Znojemské pivo III. třída skupina A Blížkovice B Křepice,2016627A2A0906 Je vinen disciplinárním

Více

Z Á P I S 25 - SR 2011-2012

Z Á P I S 25 - SR 2011-2012 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 25 - SR 2011-2012 ze zasedání KR MS

Více

ZPRAVODAJ č. 6/ ze dne

ZPRAVODAJ č. 6/ ze dne ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE, okresní pracoviště Okresní tělovýchovné sdružení, Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon+fax 561 202 167 Internet: http://cslhzdar.zrnet.cz, e-mail: otszdar@tiscali.cz

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel.: 736 645 998 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Více

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS info@ofsnymburk.cz www.ofsnymburk.cz aktiv klubů OFS 7.3.2018 Program aktivu: 18,30 zahájení aktivu 18,35 19,15 školení klubů soutěžní řád 19,15 19,25 přestávka 19,25 19,55 organizace soutěží v ročníku

Více

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 5/2016 Přítomni: Hosté: Omluveni : Mgr. Radek Seidl, Vladimír Boček, Jiří Balcárek, Stanislav

Více

Memoriál Vladimíra Betky výběry OFS, pásmo - východ ve dnech května 2018 sportovní areál HLUK

Memoriál Vladimíra Betky výběry OFS, pásmo - východ ve dnech května 2018 sportovní areál HLUK Memoriál Vladimíra Betky výběry OFS, pásmo - východ ve dnech 9. - 10. května 2018 sportovní areál HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: ve středu 9. 5. 2017 do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině

Více

Kritéria hodnocení rozhodčích

Kritéria hodnocení rozhodčích Příloha č. 2 Kritéria hodnocení rozhodčích SAZEBNÍK SRÁŽEK KR ČVS KR ČVS 2017 strana 1 SAZEBNÍK SRÁŽEK KR ČVS tvoří nedílnou přílohou materiálu ČVS Kritéria, schváleného SR ČVS dne 13.9.2017 ÚVOD KR ČVS

Více

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 ze zasedání KR MS

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Stránka č. 1 z 10 Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Vybrat deník Napište nám poslední aktualizace: 23:06 V Deníku Hledat Výzva čtenářům: Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! skrýt

Více

Komuniké z jednání KR PKFS č. 11_2011 ze dne 23.8.2011

Komuniké z jednání KR PKFS č. 11_2011 ze dne 23.8.2011 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Plzeňský krajský fotbalový svaz Úslavská 75 326 00 PLZEŇ Komuniké z jednání KR PKFS č. 11_2011 ze dne 23.8.2011 Přítomni : Ladislav Mareška, Pavel Rauch, Josef Aubrecht,

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 06/2017

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 06/2017 Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc č. 06/2017 Datum a čas konání: 4. 7. 2017 (16:00-19:00) Místo konání: Jednací místnost ČUS, Na střelnici 1337/41, Olomouc, 779 00 Přítomni členové VV: Omluveni

Více

Zátopkova 100/2 box Praha 6 - Strahov Czech Republic tel.: , fax: Z á p i s

Zátopkova 100/2 box Praha 6 - Strahov Czech Republic tel.: , fax: Z á p i s ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6 - Strahov Czech Republic tel.: +420 233 355 280, fax: +420 257 214 265 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE Z á p i s ze schůze DK ČSJu ze dne

Více

zasedací místnost HC restaurace zimní stadion, Olomouc, Hynaisova 9, Olomoucký kraj.

zasedací místnost HC restaurace zimní stadion, Olomouc, Hynaisova 9, Olomoucký kraj. Zápis ze schůze číslo 09 / 2013 zk Komise rozhodčích Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: úterý 30. červenec 2013, 17,00 hod. 13,00 hod. Místo: zasedací místnost

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č. 1 Datum konání : 13.ledna 2010 Přítomni: Rytina, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař, Voborník RK OFS : Dr. Macura, Mansour, Zábraha 1. Předseda

Více

LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU

LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU článek 1 Licence rozhodčího fotbalu 1. Fotbalová utkání v rámci Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR) může řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena licence

Více

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 1337/41, Olomoucký kraj, Česká republika.

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 1337/41, Olomoucký kraj, Česká republika. Zápis z jednání číslo 2016/17/06/01 zk Aktiv klubů a oddílů Olomouckého kraje Datum: čtvrtek 23. červen 2016, 11:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 1337/41,

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Asociace plzeňských basketbalových rozhodčích. Základní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Asociace plzeňských basketbalových rozhodčích. Základní ustanovení Asociace plzeňských basketbalových rozhodčích DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Základní ustanovení I. 1. Tento disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje na projednání disciplinárních provinění a přestupků rozhodčích,

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice 2017-2018 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Vyhlašovatelem nemistrovských soutěží Okresní nemistrovská

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ V HÁZENÉ

ROZPIS SOUTĚŽÍ V HÁZENÉ Český svaz házené Praha www.chf.cz JARO 2015 ROZPIS SOUTĚŽÍ V HÁZENÉ řízených ČSH pro jarní část soutěžního ročníku 2014-2015 Praha leden 2015 Český svaz házené sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 kancelář:

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 34 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 34 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2016-2017 Zápis č. 34 ze dne 25.5.2017 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR

ROZHODNUTÍ Sp. zn.: DR Sp. zn.: DR2017142640 Osoba: Dufek Tomáš (95030590) 6270091 Sokol Dobšice, z.s. 2017627A1A Znojemské pivo Okresní přebor muži Chvalovice Dobšice B,2017627A1A0501 Hráč Dufek Tomáš je vinen disciplinárním

Více

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel ,

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel , O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 438, email: info@ofsnymburk.cz www.ofsnymburk.cz ROZPIS SOUTEŽÍ ročník 2018-2019 A. Všeobecná ustanovení

Více

2. Povinné osoby Povinnými osobami jsou všichni rozhodčí delegovaní k utkání, případně i kvalifikovaný rozhodčí nebo oddílový rozhodčí.

2. Povinné osoby Povinnými osobami jsou všichni rozhodčí delegovaní k utkání, případně i kvalifikovaný rozhodčí nebo oddílový rozhodčí. Příloha č. 10 Směrnice Výkonného výboru Královéhradeckého krajského fotbalového svazu ( VV ) stanovující závazný postup při provádění analýz alkoholu v dechu u rozhodčích utkání v případě existence podezření

Více

Úřední zprávy OFS Vyškov č. 7/19-20 ze dne

Úřední zprávy OFS Vyškov č. 7/19-20 ze dne Fotbalová asociace České Republiky Okresní fotbalový svaz Vyškov Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov IČ: 22880275, Bankovní spojení KB pobočka Vyškov č. ú.: 107 554390207/0100 Reg. u MV ČR: MV-79747-2/VS-2011

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE PRAŽSKÝ BASKETBALOVÝ SVAZ ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH PRAHA DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČABR-P I. Základní ustanovení 1. Tento disciplinární řád (dále jen DŘ) se vztahuje

Více

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 3/2014 Přítomni : Hosté : Mgr. Seidl Radek, Matyáš František, JUDr. Miroslav Trávníček,

Více