Nedívej se povýšeně na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedívej se povýšeně na"

Transkript

1 Nedívej se povýšeně na Vysmějí se ti! Instrukce k meditaci všímavosti (vipassaná) Ashin Tejaniya 1

2 !!! D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í!!! Tato kniha je DAR DHAMMY a nesmí být prodávána! Můžete si z ní pořídit fotokopie pro vlastní potřebu nebo je dát přátelům. Znovuvydání celé knihy tiskem (nebo i jejích částí) není dovoleno. Distribuování v elektronické podobě nebo zveřejnění této knihy (nebo jejích částí) na internetu není dovoleno. Jinak další práva vyhrazena Ashin Tejaniya DISTRIBUCE KNIHY V ČR: Tato brožura je (v duchu Buddhova učení) tištěna a distribuována zdarma. Financování je zajišťováno výhradně z dobrovolných darů. Pokud vám je tento způsob sympatický, pomozte nám prosím i vy přispět na distribuci této publikace! číslo účtu: / 6210 Výše částky: dle vlastních možností a uvážení. (do zprávy pro příjemce uveďte prosím heslo "Tejaniya") Děkujeme za vaši podporu! Kontakt + připomínky + info o kurzech: internet: mobil: (A.Doleží) 2

3 NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASSA* (*Pocta vznešenému, osvobozenému, dokonale probuzenému) 3

4 PODĚKOVÁNÍ Chci obzvláště poděkovat svému učiteli Ctihodnému Shwe Oo Min Sayadaw Bhaddanta Kosalla Mahá Théra, který mě vyučoval Dhammě a správnému postoji k mému duchovnímu vývoji a meditační praxi. Dále chci vyjádřit své velké ocenění všem praktikujícím. Jejich otázky a obtíže, se kterými se potýkají, inspirovaly mnohé odpovědi a vysvětlení uvedené v této knize. Velmi doufám, že tato kniha pomůže meditujícím lépe pochopit meditaci všímavosti a prohloubit jejich praxi. Nakonec chci poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku této knihy. Ashin Tejaniya Myanmar, 2006 Shwe Oo Min Sayadaw Bhaddanta Kosalla Mahá Théra Ashin Tejaniya [čti: Ašin Tedžania] 4

5 OBSAH Str. PODĚKOVÁNÍ 4 OBSAH 5 CO JSOU NEČISTOTY? 7 VÁŽENÍ ČTENÁŘI 8 K ČESKÉMU PŘEKLADU 9 MEDITACE VŠÍMAVOSTI (SATIPATTHÁNA) 10 PRÁCE MYSLI 11 UVOLNĚTE SE 11 SPRÁVNÝ POSTOJ (jónisó manasikára) 13 PŘI UVĚDOMOVÁNÍ POUŽÍVEJTE ROZUM 15 POZICE TĚLA/ JEZENÍ/ DENNÍ AKTIVITY 16 TOULAVÁ MYSL / ZVUKY 19 BOLEST/ NEPŘÍJEMNÉ VJEMY (POČITKY) / EMOCE 21 KONTINUÁLNÍ UVĚDOMOVÁNÍ 25 PROČ? 25 PODSTATA PRAXE 26 DISKUZE O DHAMMĚ 27 VŠÍMAVOST ZÍSKÁVÁ SETRVAČNOST 28 MOUDROST 32 PODNĚTY PRO MYSL 36 POKRAČUJTE V PRAXI 55 JAKÝ JE SPRÁVNÝ POSTOJ K MEDITACI? 57 SLOVNÍČEK DŮLEŽITÝCH VÝRAZŮ A PÁLIJSKÝCH POJMŮ 59 5

6 LÓBHA = chtivost DÓSA = nenávist MÓHA = nevědomost 6

7 CO JSOU NEČISTOTY? Nečistoty (tedy ty mentální) nejsou jen ony hrubé projevy chtivosti, nenávisti a nevědomosti, ale také všichni jejich přátelé a příbuzní, dokonce i ti velmi vzdálení. Schválně se nyní podívejte, jestli vám někdy hlavou neproběhly takovéto či podobné myšlenky: V tuto denní dobu by ta světla neměla být rozsvícená!, Jeho chování je tak provokující., Toto neměl dělat., Dokážu to udělat mnohem rychleji., Jsem beznadějný meditující. Moje mysl nedokáže sledovat zvedání a klesání ani jednu minutu., Včerejší meditace byla tak dobrá. A dneska jsem úplně k ničemu., Óó, to bylo skvělé sezení; teď musím být opravdu všímavý, tak abych ten pocit neztratil., Musím zůstat v meditační hale, jinak si budou ostatní myslet, že jsem líný., Dneska pořebuji porci brambor navíc, protože je to dobré pro moje zdraví., Fuj! V tom salátu je cibule!, Zase nejsou banány!?!, Je tak sobecký a tak bezohledný!, Proč se to děje zrovna mně?, Kdo zodpovídá za úklid záchodů?, Proč ten meditující chodí zrovna tady!?, Neměli by dělat takový rámus!, Tady je strašně moc lidí. Nemůžu meditovat!, Někdo sedí v mém křesle!, Ona je tak krásná!, On chodí tak elegantně. Všechny tyto myšlenky jsou motivovány nečistotami. Nepodceňujte je! Už jste někdy někomu řekli, že se nezlobíte i přesto, že se vám vůbec nelíbilo, co ten dotyčný právě udělal? Mluvíte někdy negativně o svém šéfovi, členovi vaší rodiny nebo dokonce o svém dobrém příteli? Řeknete někdy příležitostně sprostý vtip? Máte ve zvyku lichotit lidem, když chcete, aby pro vás něco udělali? Zvyšujete automaticky hlas, když někdo nesouhlasí s vaším stanoviskem? Veškerá tato mluva je motivována nečistotami. Dejte pozor! Zaklepali jste už někdy opravdu silně na něčí dveře? Anebo: odmítli jste někdy vstoupit do místnosti, protože tam byl někdo, koho nemáte rádi? Anebo jste předběhli ve frontě? Použili jste šampón, který někdo nechal ve sprše? Vyřídili jste si soukromý hovor služebním telefonem? Anebo jste udělali něco podobného a všechno tak trochu nevědomky? Všechna tato jednání jsou motivována nečistotami. Začněte si je uvědomovat. 7

8 VÁŽENÍ ČTENÁŘI Toto není úplný nebo systematický popis meditační metody. Jednoduše bychom s vámi rádi sdíleli praktické stránky tohoto přístupu k meditaci. Rady předkládané na následujících stránkách jsou založené na meditaci a zkušenostech, jak je učí Ashin Tejaniya. Doufáme, že vám pomohou ve vaší praxi. Ale lidé jsou různí, a to je důvod, proč existuje tolik různých způsobů pro rozvíjení všímavosti. My jsme zjistili, že tento konkrétní přístup nám funguje nejlépe, a rádi bychom vás povzbudili, abyste jej vyzkoušeli. Předkládané informace odrážejí naše chápání a interpretaci tohoto přístupu. Jistě se budete potýkat i s obtížemi a otázkami, které v této knize vůbec nejsou zmíněny; je třeba, abyste je předložili v diskuzích s učitelem (viz. kap. Diskuze o Dharmě). Když budete číst tuto knihu, nelpěte, prosím, na slovníkových definicích. Pro naše účely jsou např. slova jako sledování, pozorování, všímání si, věnování pozornosti a uvědomování si, používána zaměnitelně. Uvědomování a bdělé pozorování rovněž značí to samé. Slova jako porozumění, pochopení, vhled a moudrost či poznání jsou používána k vyjádření něčeho podobného a slovo objekt (tedy předmět pozorování) je často používáno ve smyslu slova prožitek či zkušenost. Tzv. počitky neboli tělesné vjemy se vztahují k tělu a pocity se vztahují k mentálním pocitům. Taky popisujeme několik klíčových bodů tohoto přístupu z různých stran a v různých souvislostech. Naše zkušenosti ukazují, že takovéto opakování je velmi nápomocné, obzvláště pro ty, kteří s meditací všímavosti začínají. Snažili jsme se přeložit a vyjádřit učení a myšlenky Ashina Tejaniyi tak přesně, jak jen to bylo možné. Mohli jsme však udělat i nějaké chyby a je pravděpodobné, že některé detaily se překladem vytratily. Překladatel, zapisovatel a editoři 8

9 K ČESKÉMU PŘEKLADU Tento překlad vznikl za účelem mít k dispozici základní meditační příručku pro kurz Ctihodného Ashina Tejaniyi v České republice. Rádi bychom ještě upozornili na jistá specifika českého překladu: Překladatelské poznámky jsou uvedeny v hranatých závorkách [ abcd ]. Dále jsme do Slovníčku pálijských výrazů a důležitých pojmů přidali oproti anglické verzi jisté klíčové pojmy, jako např. postoj, všímavost, kontinuita,... (ve Slovníčku jsou podtržena). Pokládali jsme za vhodné tyto pojmy jasně definovat a předejít tak případným nedorozuměním. Dále děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na vzniku této knihy. Překladatelé... Původní anglická verze knihy na: (+ další U Tejaniyovy texty + Dhamma-diskuze v MP3) 9

10 MEDITACE VŠÍMAVOSTI (SATIPATTHÁNA) (meditační centrum ČTYŘI ZÁKLADNY VŠÍMAVOSTI ) V našem meditačním centru (Shwe Oo Min) praktikujeme meditaci všímavosti (satipatthána). Ale dříve než začneme meditaci praktikovat, musíme vědět, jak praktikovat. Potřebujeme mít správné informace a správnou představu o charakteru praxe, tak abychom měli i správný vnitřní postoj, když praktikujeme. Meditujeme na čtyři základny všímavosti (tělo, pocity, mysl a dhamma). Jak se praxe postupně vyvíjí, klademe stále větší důraz na mysl, protože meditace je práce mysli. Následující text by měl být dostačující k tomu, abyste mohli začít. Později svou praxi díky diskuzím o Dhammě prohloubíte. Čtěte tuto příručku pomalu a pečlivě a znovu se k ní vracejte. 10

11 PRÁCE MYSLI Meditace je práce mysli, práce uvědomování si; není to činnost těla. Není to to, co děláte se svým tělem, tedy způsob, jakým například sedíte, chodíte či se jinak pohybujete. Meditace je přímé prožívání mysli a těla, okamžik za okamžikem, se správným pochopením. Když si například přiložíte dlaně k sobě a zaměříte tam svoji pozornost, budete cítit a uvědomovat si ten tělesný vjem. A takto pracuje mysl. Můžete si být vědomi těchto dotykových vjemů, když přemýšlíte o jiných věcech? Zjevně nemůžete. Musíte být pozorní. Když zaměříte pozornost na své tělo, všimnete si mnoha tělesných vjemů. Cítíte, jak různorodé jsou tyto vjemy? Potřebujete si to nějak označovat, abyste k těmto vjemům mohli přivést svoji pozornost a uvědomění? Jistě nepotřebujete. Ve skutečnosti by vám pojmenovávání bránilo pozorovat detaily. Jednoduše si uvědomujte. Ale uvědomování je pouze jednou částí praxe. Dále taky potřebujete správné informace a jasné chápání praxe, abyste mohli s uvědomováním pracovat rozumně. Právě teď čtete tuto knihu, abyste pochopili meditaci všímavosti. Tyto informace budou pracovat v pozadí vaší mysli, až budete meditovat. Čtení či diskutování o Dhammě a uvažování o tom, jak praktikovat - to všechno je práce mysli a všechno je to součástí meditace. Kontinuita je velmi důležitá pro tuto praxi, pro meditační práci mysli. Je třeba, abyste si uvědomování připomínali v průběhu celého dne. Neustále sami sebe sledujte, ať jste kdekoli: když sedíte, chodíte, uklízíte, mluvíte ať děláte cokoli, sledujte to, poznávejte to, uvědomujte si, co se právě děje. UVOLNĚTE SE Když pracujete s myslí, měli byste být uvolnění a praktikovat bez napětí, aniž byste se museli nutit. Čím jste uvolněnější, tím snazší je pak i rozvíjení všímavosti. Neříkáme vám, abyste se soustředili, zaměřovali nebo pronikali, protože by to navádělo k používání přílišné energie. Namísto toho vás povzbuzujeme, abyste pozorovali, sledovali, byli pozorní a uvědomovali si. Pokud jste v napětí nebo zjistíte, že se do napětí dostáváte, uvolněte se. Není třeba se snažit silou. Uvědomujete si právě teď svoji tělesnou pozici? Uvědomujete si své dlaně a prsty, jak se dotýkají této knihy? Cítíte, co se 11

12 děje ve vašich chodidlech? Všimněte si, jak nepatrnou energii či úsilí potřebujete k tomu, abyste tyto věci zjistili. A toto je veškerá energie, kterou potřebujete k tomu, abyste zůstávali bdělí, ale pamatujte, je potřeba, abyste to dělali v průběhu celého dne. Pokud budete takto praktikovat, vaše energie bude v průběhu dne narůstat. Pokud ale používáte příliš mnoho energie, pokud mysl plýtvá energií, tak se unavíte. Abyste dokázali praktikovat kontinuálně, tak si jen stále potřebujete připomínat, že máte být bdělí. Toto správné úsilí vám umožní praktikovat uvolněně, bez napětí. Pokud je mysl příliš napjatá nebo příliš unavená, nemůžete se nic naučit. Pokud se mysl a tělo unavují, něco není v pořádku s tím, jakým způsobem meditujete. Zkontrolujte svou tělesnou pozici, zkontrolujte způsob, jakým meditujete. Cítíte se pohodlně a jste bdělí? Taky zkontrolujte svůj mentální postoj; nepraktikujte s myslí, která něco chce nebo která chce, aby se něco stalo. Výsledkem by bylo jedině to, že se unavíte. Takže potřebujete vědět, jestli se cítíte v napětí nebo jste uvolnění. Toto v průběhu dne opakovaně kontrolujte. Když budete cítit napětí, pozorujte toto napětí. Pokud to nebudete dělat, napětí bude narůstat (viz poslední odstavec v kapitole Pozice těla / Jezení / Denní aktivity ). Když se cítíte uvolněně, můžete snadněji meditovat. Čím méně se zaměřuješ na jeden objekt, tím více vidíš. 12

13 SPRÁVNÝ POSTOJ (jónisó manasikára) Je důležité být uvolněný a všímavý, ale je taktéž velmi důležité mít správný vnitřní postoj, správné nastavení mysli. Co to znamená mít správný postoj? Správný postoj je způsob, jak se na věci díváte; způsob, který vás zároveň činí spokojenými, cítíte se v něm pohodlně a klidně, ať prožíváte cokoli. Nesprávné názory, nesprávné informace nebo ignorování mentálních nečistot to všechno ovlivňuje váš postoj. My všichni míváme nesprávné postoje. Co naplat, tak to zkrátka je. Nesnažte se tedy mít správný postoj. Namísto toho se snažte rozpoznávat, jestli právě nyní máte správný či nesprávný postoj. Je důležité si uvědomovat, kdy máte správné postoje, ale ještě důležitější je rozpoznávat a prozkoumávat svoje nesprávné postoje. Snažte se pochopit své nesprávné postoje, zjišťujte, jak ovlivňují vaši praxi a jak se s nimi cítíte. Takže se sledujte a průběžně stále kontrolujte, s jakým stavem mysli zrovna praktikujete. Správný postoj vám umožňuje akceptovat, uznat a pozorovat, cokoli se právě děje (ať už je to příjemné nebo nepříjemné) uvolněným a bdělým způsobem. Je třeba přijmout a sledovat jak dobré, tak špatné zkušenosti. Každá zkušenost, ať už dobrá či špatná, vám dává příležitost poučit se, abyste zjistili, jestli mysl akceptuje věci takové, jaké jsou, anebo jestli se jí něco líbí či nelíbí, slepě reaguje nebo vynáší soudy. Když se vám něco líbí, znamená to, že po tom toužíte. Když se vám něco nelíbí, znamená to, že k tomu máte odpor. Touha a odpor jsou mentální nečistoty, které vyvstávají z nevědomosti - nevědomost či falešné představy, to jsou také nečistoty. Takže se nesnažte nic vytvářet snaha něco vytvářet je žádostivost. Neodmítejte to, co se právě děje odmítání toho, co se děje, je odpor. Nevědět, že se něco děje nebo se přestalo dít, je nevědomost. 13

14 Nesnažíte se o to, aby se věci obrátily a děly se tak, jak si přejete. Snažíte se poznávat, co se děje tak, jak to je. Myslet si, že věci by měly být takto nebo takhle, chtít, aby se to či ono stalo a nebo naopak nestalo, to je očekávání. Tato očekávání vytvářejí úzkost a mohou vést k odporu. Je důležité, abyste si začali uvědomovat své postoje! Posuzování praxe a nespokojenost s tím, jak probíhá, to je nesprávný postoj. Nespokojenost vychází buď z přesvědčení, že věci nejsou takové, jaké si myslíme, že by měly být, nebo z touhy, že by měly být jiné, a nebo z nevědomosti toho, co je to správná praxe. Takovéto postoje uzavírají mysl a překážejí praxi. Snažte se rozpoznat nespokojenost, plně ji akceptovat a velmi bděle ji sledovat. V průběhu procesu pozorování a prozkoumávání tohoto pocitu nespokojenosti se mohou objasnit příčiny této nespokojenosti. Pochopení příčin odstraní nespokojenost a pomůže vám rozpoznat tyto příčiny, pokud znovu vyvstanou. Budete vidět stále jasněji tu škodu, kterou nespokojenost přináší mysli a tělu. Budete všímavější ke svým odsuzujícím postojům a postupně je budete opouštět. Tímto způsobem rozvíjíte dovednosti při práci s nečistotami. Proč říkáš ostatním, co mají dělat? Nesprávné postoje jsou způsobeny nesprávnými představami. My všichni je máme v našich myslích. Všechny nesprávné postoje jsou nečistotami toužení a odpor nebo kterýkoli z jejich příbuzných, jako jsou náklonnost, smutek či obava. Neakceptování nečistot je jedině posílí. Nečistoty překáží 14

15 vašemu pokroku v meditaci a brání vám, abyste plně žili svůj život. Také vám brání v tom, abyste našli skutečný mír a svobodu. Nedívejte se povýšeně na nečistoty vysmějí se vám! Dávejte pozor na tyto nečistoty. Poznávejte nečistoty, které vyvstávají ve vaší mysli. Pozorujte je a snažte se je pochopit. Nepřipoutávejte se k nim, neodmítejte je, neignorujte je a neztotožňujte se s nimi. Když se k nim přestanete připoutávat a nebudete se s nimi ztotožňovat, jejich síla se pomalu vytratí. Musíte stále důkladně kontrolovat, s jakým mentálním postojem právě meditujete. Stále pamatujte na to, že meditace všímavosti je proces, ve kterém se učíte a ve kterém poznáváte vztah mezi myslí a tělem. Jednoduše buďte přirození a nekomplikovaní; není potřeba nepřirozeně zpomalovat. Chcete zkrátka vidět věci takové, jaké jsou. Není potřeba usilovat o soustředění. Soustředění bude s praxí přirozeně vzrůstat. Naším cílem je být stále víc a víc všímaví. Čím více je všímavost kontinuální, tím se i mysl stává ostřejší a vnímavější. Nezapomeňte: samotný objekt meditace není příliš důležitý. Co je opravdu důležité, je právě ona pozorující mysl, která pracuje v pozadí a uvědomuje si. Jestliže je pozorování prováděno se správným postojem, pak jakýkoli objekt je správný objekt. Máte správný postoj? PŘI UVĚDOMOVÁNÍ POUŽÍVEJTE ROZUM Meditace všímavosti je víc než jen pozorování věcí s vnímavou myslí. Nemůžete ji praktikovat slepě, mechanicky, bez přemýšlení. Musíte používat jak své znalosti, tak i inteligenci, abyste své praxi vdechli život. Hlavní nástroje k tomu, abyste si uvědomovali inteligentně, jsou tyto: 1) správné informace a jasné pochopení praxe, 2) správná motivace či zájem a 3) správné myšlení, uvažování či dotazování. 15

16 Ad 1) Správné informace a jasné pochopení praxe je to, co získáváte z četby příslušné literatury a z diskuzí o Dhammě. Ad 2) Správná motivace či zájem jsou založeny na jasném vědomí toho, proč praktikujete teď a tady. Položili jste si někdy otázky typu: Proč chci meditovat?, Co očekávám, že získám?, Rozumím tomu, co to znamená meditace?. Správná motivace a zájem budou pak vyrůstat z vašich odpovědí na tyto otázky. Správné informace a správná motivace budou výrazně ovlivňovat způsob, jakým při praxi myslíte a uvažujete. Umožní vám klást inteligentní otázky v pravou chvíli. Ad 3) Správné myšlení, uvažování nebo dotazování je myšlení, které vám pomáhá správně praktikovat. Pokud jako začátečníci čelíte ve své praxi určité situaci, nejdříve byste měli zvažovat, jaké jsou instrukce pro to, co v takové situaci dělat, a pak se snažte tyto instrukce použít. Pokud vám není jasné, co se právě děje, můžete si klást otázky, jako třeba: Jaký je můj postoj?, S jakou nečistotou se právě teď potýkám?. Ujistěte se však, že nepřemýšlíte či neuvažujete přespříliš, a to obzvlášť, když jste začátečníci; vaše mysl by se takto mohla zatoulat. Tyto otázky či myšlenky by měly sloužit pouze ke zvýšení vašeho zájmu. I když máte správné informace, správnou motivaci a správně jste danou věc uvážili, tak stále můžete dělat chyby. Rozpoznávání chyb je důležitým prvkem inteligentního uvědomování. My všichni děláme chyby; je přirozené je dělat. Jestliže zjistíte, že jste právě udělali chybu, akceptujte to a uznejte to snažte se z toho poučit. Jak se vaše všímavost stává více a více kontinuální, váš zájem o tuto praxi bude vzrůstat. Inteligentní uvědomování vám pomůže prohloubit vaši praxi a přijít k novým pochopením. A konečně, pomůže vám naplnit cíl meditace všímavosti, tedy vipassanové vhledy. Meditace všímavosti je proces učení se; používejte své uvědomování s inteligencí! POZICE TĚLA/ JEZENÍ/ DENNÍ AKTIVITY Nezapomínejte se sledovat od chvíle, kdy se probudíte, až do doby, kdy usínáte. Kdykoli zjistíte, že jste nebyli všímaví, zkontrolujte stav své mysli. Snažte se cítit, v jaké náladě se mysl právě nachází. Jste uvolnění nebo ne? Potom začněte pozorovat nějaké výrazné počitky v kterékoli části těla. Meditující mysl musí být jednoduchá, ne složitá. Můžete použít kterýkoli 16

17 tělesný počitek jako hlavní meditační objekt a přivést tak mysl do přítomného okamžiku. Tento hlavní nebo primární objekt vám pomáhá udržovat mysl v přítomném okamžiku. Je to něco, k čemu se můžete vrátit kdykoli si nejste jistí, co pozorovat. Nemusíte však setrvávat u tohoto hlavního objektu po celou dobu. Je zcela v pořádku, když pozornost přechází i na další objekty, jako jsou např. tělesné počitky, slyšení a dokonce i toulavá mysl, pokud si uvědomujete, že si je mysl těchto nových objektů vědomá. Je taky v pořádku, když mysl sleduje ve stejném čase několik objektů. Dopřej sám sobě čas k růstu. Jak mysl tak tělo by se při meditaci v sedě měly cítit pohodlně. Stále kontrolujte, jestli jste uvolnění nebo ne. Pokud jste v napětí, nejdříve se uvolněte, a pak zkontrolujte svůj mentální postoj. Pokud zjistíte odpor, prociťujte ho a pozorujte. Udržujte jednoduchost a jen sledujte, co se právě děje. Sledujte cokoli, co si mysl právě uvědomuje svoji tělesnou pozici, tělesné počitky, dýchání, pocity a emoce, toulavou či přemýšlející mysl, slyšení nebo cítění pachů. Jestliže sedíte pohodlně na svém polštáři a jste zaneprázdněni přemýšlením o něčem velmi důležitém, aniž byste si vůbec uvědomili, že nějaké myšlení právě probíhá, tak právě nemeditujete! Když si pak náhle uvědomíte, že se tohle děje, neznepokojujte se tím. Uvolněte se, zkontrolujte svůj vnitřní postoj, tj. začněte tento postup znovu od začátku. 17

18 Kdykoli jdete, uvědomujte si, že chodíte. Není třeba, abyste chodili rychleji nebo pomaleji; choďte prostě svým přirozeným tempem. Můžete sledovat, co zrovna mysl pozoruje, nebo mít jen celkový pocit z vjemů celého svého chodícího těla. Jestliže se mysl ustálí na sledování určitých tělesných vjemů či pohybů, je to taky v pořádku. Ale pamatujte si, že se nemusíte nepřetržitě zaměřovat na jeden objekt; ve skutečnosti byste se tomu měli vyhnout, pokud to ve vás vyvolává napětí. Můžete si taky všimnout slyšení a toho, že se díváte, kam jdete. Snažte se nedívat se kolem, protože to by vás rozptylovalo. Až se vaše všímavost stane více kontinuální, budete se muset naučit být všímaví, kdykoli se na něco podíváte. Tato schopnost uvědomovat si vidění přichází s praxí. Ale dokud v tomto nebudete dostatečně zběhlí, vidění bude mít tendenci vás rozptylovat a připravovat vás o vaši všímavost. Když meditujete ve stoje, můžete sledovat stejné základní principy jako v meditaci vsedě nebo při chůzi. Stále kontrolujte napětí! Ve skutečnosti nečistoty pojídají tebe! Když jíte, nespěchejte. Když máte touhu jíst, budete všímavost ztrácet. Takže když si uvědomíte, že jíte rychle, přestaňte jíst a chvíli sledujte tuto chtivost nebo pocity, které ji doprovázejí. Je potřeba být dostatečně zklidněný, abyste zjistili, jaký proces jezení vlastně je. Pociťujte tělesné vjemy, čichové vjemy, chutě, mentální stavy a taky zjišťujte, co se vám líbí 18

19 a co nelíbí. Také si všimněte tělesných pohybů. Netrapte se pozorováním všech detailů, prostě jenom setrvávejte u uvědomování si svého prožívání. Váš soukromý čas a aktivity jsou rovněž velmi důležitá doba k tomu, abyste byli všímaví. Nejsnadněji ztrácíte všímavost, když jste o samotě. Uvědomujete si, když zavíráte dveře, když si čistíte zuby, když se oblékáte, když se sprchujete, když jdete na záchod? Jak se cítíte, když děláte tyto aktivity? Všímáte si, co se vám líbí a co nelíbí? Uvědomujete si, když se na něco díváte? Uvědomujete si, když něco slyšíte? Uvědomujete si, když vynášíte soudy o tom, co vidíte, slyšíte, čicháte, ochutnáváte, vnímáte hmatem, myslíte, či o tom, co pociťujete? Uvědomujete si, když mluvíte? Uvědomujete si tón a hlasitost svého hlasu? Je důležité, abyste pravidelně kontrolovali, zda jste uvolnění nebo v napětí. Pokud to nebudete dělat, nebudete si vědomi, jestli jste uvolnění nebo se dostáváte do napětí. Pokud zjistíte, že jste v napětí, pozorujte toto napětí. Nemůžete praktikovat, když je mysl napjatá. Pokud se dostáváte do napětí, je to ukazatel, že vaše mysl právě nepracuje správným způsobem. Prozkoumejte, jakým způsobem vaše mysl pracovala. Pokud tohle budete dělat v průběhu dne dostatečně často, předejdete tak hromadění napětí. S praxí si také postupně můžete začít uvědomovat i důvody tohoto napětí. Nezapomínejte napětí pozorovat! Jestliže se snadno dostáváte do napětí, provádějte jednou denně meditaci vleže. To vám také pomůže praktikovat uvědomování si v jakékoli tělesné pozici. TOULAVÁ MYSL / ZVUKY Když mysl přemýšlí nebo se toulá, a nebo když nějaký zvuk stále odvádí vaši pozornost, tak si to prostě uvědomujte. Myšlení je přirozená činnost mysli. Je také přirozené, že když máte dobrý sluch, budete zvuky slyšet. Děláte dobře, jestli si uvědomujete, že mysl přemýšlí nebo slyší. Ale jestliže vás tyto myšlenky či zvuky ruší, nebo na ně reagujete či je odsuzujete, tak je zde problém s vaším postojem. Toulavá mysl nebo zvuky nejsou problém, ale váš postoj, že by tady neměly být, to je problém. Chápejte to tedy tak, že jste si právě začali uvědomovat určité funkce mysli. A tyto jsou také jen předměty vaší pozornosti. Myšlení je mentální činnost. Pokud je tato meditační praxe pro vás nová, neměli byste se snažit sledovat nepřetržitě myšlení. Ale ani byste se neměli snažit vyhýbat se myšlenkám tím, že svou pozornost okamžitě přesunete na primární meditační objekt. Když si uvědomíte, že právě přemýšlíte, tak 19

20 vždycky nejdříve věnujte pozornost této dané myšlence a potom si připomeňte, že myšlenka je jen myšlenka. Nemyslete si o ní: Toto je moje myšlenka. Nyní se můžete vrátit ke svému primárnímu meditačnímu objektu. Když se cítíte být rušeni myslí, která přemýšlí, připomeňte si, že nepraktikujete proto, abyste zabraňovali myšlení, ale spíše abyste myšlení rozpoznali a vzali ho na vědomí, kdykoli se objeví. Pokud si ho nejste vědomi, nemůžete vědět, že přemýšlíte. Ale právě fakt, že dokážete rozpoznat, že zrovna přemýšlíte, znamená, že si uvědomujete. Pamatujte si, že nezáleží na tom, kolikrát mysl přemýšlí, kolikrát se zatoulá nebo kolikrát se kvůli něčemu naštve pokud to zaznamenáváte. Pozoruj, aniž by ses zapojoval. Nezáleží na tom, jestli myšlení přestane nebo ne. Důležitější je chápat, zda jsou vaše myšlenky dovedné či nedovedné, vhodné nebo nevhodné, nezbytné anebo zbytečné. Proto je důležité naučit se sledovat myšlení, aniž byste se do něj zapojovali. Když se ale myšlení stále rozrůstá, tak bez ohledu na to, jak moc se snažíte, abyste myšlení pouze jednoduše sledovali, jste do něho pravděpodobně nějak zapojeni. Pokud se tohle děje, tedy když se myšlení stane natolik pohlcující, že už ho nedokážete nadále jen pozorovat, přestaňte 20

21 sledovat myšlenky, a místo toho se snažte pozorovat pocity, které jsou za těmito myšlenkami, anebo sledujte tělesné vjemy. Bez ohledu na to, jestli sedíte, chodíte nebo se věnujete svým denním aktivitám, stále se sami sebe ptejte: Co mysl právě dělá? Přemýšlí? O čem přemýšlí? Uvědomuje si právě teď? Co si uvědomuje? BOLEST/ NEPŘÍJEMNÉ VJEMY / EMOCE Když zakoušíte bolesti a jiné tělesné nepříjemnosti, znamená to, že k nim máte mentální odpor, a proto ještě nejste připraveni pozorovat tyto nepříjemné tělesné vjemy přímo. Nikdo nemá rád bolest, a pokud ji budete pozorovat, zatímco k ní cítíte odpor, bolest se ještě zhorší. Je to jako když máte na někoho vztek - když se budete znovu a znovu dívat na tuto osobu, budete naštvaní ještě víc. Takže se nikdy nenuťte pozorovat bolest - to není souboj. Je to příležitost k učení. Nepozorujete bolest kvůli tomu, aby se zmenšila nebo aby odešla. Pozorujete ji (a obzvláště svoje mentální reakce na ni) proto, abyste pochopili spojitost mezi svými mentálními reakcemi a svým vnímáním těchto tělesných vjemů. Nejdříve zkontrolujte svůj vnitřní postoj. Přát si, aby se bolest zmenšila nebo aby odešla, je nesprávný postoj. Nezáleží na tom, jestli bolest odejde anebo zůstane. Problém není v bolesti; vaše negativní mentální reakce na ni, to je problém. Pokud je bolest způsobená např. nějakým úrazem či pod., tak byste samozřejmě měli být opatrní, abyste věc ještě více nezhoršili. Pokud jste ale v pořádku a zdraví, pak je bolest důležitou příležitostí pro praxi sledování vaší mysli a toho, jak funguje. Když je přítomna bolest, tak jsou mentální pocity a reakce silné, a proto se dají snadno pozorovat. Učte se sledovat hněv a odpor, napětí či nepohodlí ve své mysli. Pokud je to nutné, sledujte střídavě své pocity a svůj vnitřní postoj, který je za vaším odporem k bolesti. Stále si připomínejte, abyste uvolňovali mysl a tělo, a pozorujte, jak to ovlivňuje váš mentální odpor. Mezi stavem vaší mysli a bolestí je přímá souvislost. Čím víc je pozorující mysl uvolněná a klidná, tím méně intenzivně 21

22 budete bolest vnímat. Samozřejmě, že když mysl reaguje na bolest silně (tzn. když vnímáte bolest jako nesnesitelnou), měli byste změnit svou tělesnou pozici a cítit se pohodlně. Takže jestli se chcete naučit dovedně pracovat s bolestí, zkuste toto: od chvíle, kdy začnete pociťovat bolest, bez ohledu na to, jak je slabá, zkontrolujte napětí ve své mysli a v těle a uvolněte se. Část vaší mysli si zůstane vědoma této bolesti. A tak znovu a znovu kontrolujte přítomnost napětí a uvolňujte se. Rovněž kontrolujte svůj vnitřní postoj a stále si připomínejte, že můžete svoji tělesnou pozici změnit v případě, že budete zakoušet příliš mnoho bolesti. Takovýto přístup pomůže mysli mít větší vůli s bolestí pracovat. Opakujte tento postup tak dlouho, až budete cítit, že už dále nechcete sledovat napětí, strach, touhu vstát nebo nechuť zůstávat s bolestí a v tento moment byste měli svou tělesnou polohu změnit. Když jste schopni bolest snášet, neznamená to, že jste vyrovnaní. Meditační začátky mnohých z nás byly provázeny úpornou snahou sedět po stanovenou dobu v meditaci a ani se nepohnout. Pokud se nám podaří sedět po celou hodinu, cítíme se skvěle. Pokud se nám to ale nedaří, máme pocit, že jsme selhali. Obvykle se snažíme snášet bolest déle a déle, tj. usilujeme o zvýšení našeho prahu bolesti. V tomto procesu však zanedbáváme sledování mysli a nejsme si ve skutečnosti vědomi našich mentálních reakcí na tuto bolest. Neuvědomujeme si, že zvyšování prahu bolesti neznamená, že mysl na tuto bolest nereaguje. Pokud se přestanete nutit sedět po stanovenou dobu a místo toho začnete sledovat mentální reakce způsobem výše uvedeným, váš odpor k bolesti se bude postupně snižovat a vaše mysl se stane vyrovnanější. Je opravdu důležité pochopit rozdíl mezi vyrovnaností a schopností snášet bolest. Meditace všímavosti není o donucování, ale o chápání. Skutečná vyrovnanost je výsledkem pravého chápání povahy toho, co se nám líbí a nelíbí a dosahuje se jí skrze pozorování a prozkoumávání. Nejlepší je dívat se na bolest přímo pouze tehdy, když k ní necítíte odpor. Pamatujte na to, že reakce na ni může být na jemnější úrovni. Jakmile rozeznáte mentální nepohodlí, přesuňte svou pozornost na tento pocit. Jestliže cítíte jemné mentální nepohodlí, sledujte, jak se mění. Narůstá nebo se snižuje? Jak se mysl stává vyrovnanější a citlivější, bude snadněji rozeznávat jemné reakce. Když se podíváte na mentální nepohodlí na jemnější úrovni, můžete se dostat do stádia, kdy se vaše mysl cítí zcela vyrovnaně. Když 22

23 se díváte na bolest přímo a je-li přítomna pravá vyrovnanost, mentální nepohoda se už neobjeví. Pamatujte si, že se na reakce mysli nedíváte proto, abyste je donutili odejít. Vždycky berte tyto reakce jako příležitost k prozkoumávání jejich povahy. Klaďte si otázky. Jak se s těmito reakcemi cítíte? Jaké myšlenky jsou ve vaší mysli? Jak to, co si myslíte, ovlivňuje to, jak se cítíte? A jak to, co cítíte, ovlivňuje to, jakým způsobem myslíte? Jaký vnitřní postoj je za těmito myšlenkami? A jak cokoli z toho mění způsob, jakým vnímáte bolest? Snažte se aplikovat odpovídající body uvedené výše při práci s jakýmkoli jiným tělesným nepohodlím, jako je např. svědění, pocity horka či chladu. Navíc jakékoli dovednosti, které se naučíme při práci s našimi reakcemi na tělesné nepohodlí, mohou být rovněž použity při práci s mentálními nečistotami, jako jsou např. emoce hněvu, frustrace, žárlivosti, zklamání nebo odmítnutí, stejně jako emoce štěstí, potěšení, chtíče či připoutanosti. S těmito a se všemi dalšími jejich příbuznými emocemi - i s těmi vzdálenými by se mělo pracovat stejně jako s bolestí. Je třeba naučit se rozeznávat a nechat jít jak připoutanost, tak averzi. Nečistota je ve tvé mysli. 23

24 Když prozkoumáváte takovéto emoce, je důležité, abyste si připomínali, že to jsou přirozené jevy. Nejsou to vaše emoce - každý je prožívá. Je třeba, abyste to měli na paměti vždycky, když prozkoumáváte myšlenky a mentální obrazy, které emoce doprovázejí. Všechny myšlenky, se kterými se ztotožňujete, vlastně živí emoce. Když je však emoce, kterou prožíváte, velmi silná, tak možná nebudete schopni dívat se na doprovázející myšlenky, aniž byste této emoci ještě více nepodléhali. V tomto případě bývá obvykle nejlepší si nejdříve začít velmi jasně uvědomovat a sledovat příjemné či nepříjemné pocity a vjemy, které tuto emoci doprovázejí. Ale jestli vám připadá, že i pouhé sledování těchto pocitů a vjemů vás příliš unáší, můžete přesunout svoji pozornost k neutrálnímu nebo příjemnému objektu, např. ke svému dechu nebo ke zvuku. Tento postup bude dovedně odvádět mysl a brzdit její myšlení nebo alespoň toto myšlení omezí. Vy už se nebudete zaplétat do onoho příběhu (tzn. do obsahu myšlení), a proto emoce odezní. Ale neignorujte pak zcela tyto pocity a vjemy; čas od času se na ně podívejte! Když silná emoce odezní nebo když pozorujete slabou emoci, budete schopni dívat se na pocity, myšlenky a tělesné vjemy. Čím lépe pochopíte, jak jsou všechny vzájemně propojené, tím dovedněji a účinněji budete schopni zvládnout jakoukoli emoci. Nezapomínejte kontrolovat svůj vnitřní postoj ověřte si, zda skutečně emoci akceptujete a nebo jestli k ní nepociťujete odpor. Jakýkoli nezaznamenaný odpor k emoci nebo ztotožnění se s emocí ji bude vyživovat a způsobí, že ještě vzroste (tzv. efekt nabalující se sněhové koule). Nezapomínejte, že není vůbec potřeba, aby emoce odešla. Cílem je poznat, jaké to je, cítit tyto emoce; poznat, co si myslíte, když jsou přítomny emoce, chápat jejich přirozenou povahu a chování mysli. 24

25 KONTINUÁLNÍ UVĚDOMOVÁNÍ Je potřeba si sám sebe nepřetržitě uvědomovat, ať už jste v jakékoli pozici, a to od chvíle, kdy se probudíte, až do doby, kdy usínáte. Nenechávejte svou mysl nečinnou a ani ji nenechávejte poletovat bez dohledu. Důležité je, aby mysl pracovala, tzn. udržovat ji v uvědomování. Ať děláte cokoli, důležité je právě uvědomování. Pro kontinuální uvědomování je potřeba správné úsilí. V našem kontextu správné úsilí znamená stále si sám sobě připomínat toto uvědomování. Správné úsilí je vytrvalé úsilí. Není to typ energie, která by se na něco úporně soustředila. Je to jednoduše snaha směřovaná k udržování uvědomění, což by nemělo vyžadovat mnoho energie. Není potřeba, abyste znali každičký detail své zkušenosti. Jen si uvědomujte a sledujte, co si uvědomujete. Často se ptejte: Co si právě uvědomuji?, Uvědomuji si důkladně nebo jen povrchně?. Toto bude podporovat kontinuitu všímavosti. Pamatujte si, není těžké být všímavý je jen těžké být všímavý kontinuálně! Setrvalé uvědomování je důležité k posílení vaší praxe a té může být dosaženo pouze s kontinuální všímavostí. S vytrvalým správným úsilím všímavost postupně začne získávat setrvačnost a bude se posilovat. Když je všímavost rozběhnutá a setrvává, mysl je silná. Silná mysl má správnou všímavost, správné soustředění a moudrost. Vyvíjejte stálé úsilí. Stále si sami sobě připomínejte, abyste byli všímaví, a vaše všímavost bude více a více kontinuální. PROČ? V tuto chvíli jste možná zavaleni všemi těmito informacemi, které máte mít na paměti, když meditujete. Proč vlastně toho potřebujete tolik vědět, než vůbec začnete meditaci praktikovat? Předávání všech těchto informací, všech doporučení a rad slouží v podstatě jedinému účelu předat vám správný pohled či správné pochopení, které vám pomůže meditovat se správným vnitřním postojem. Když máte správné pochopení, budete přirozeně používat správné úsilí a rozvíjet správnou všímavost a moudrost. Informace, které jste získali a pochopili, vytvoří základ vašich názorů a tyto pak ovlivní fungování mysli v jakékoli situaci. 25

26 PODSTATA PRAXE Vytvořte si správné pochopení praxe. Praktikujte kontinuálně. Je to zcela zásadní pro rozvoj vaší praxe. Uvolněte se! Mějte správný postoj. Akceptujte svoje prožívání, právě takové, jaké je. Při uvědomování používejte svůj rozum. Rozpoznávejte nečistoty. 26

27 DISKUZE O DHAMMĚ Diskuze o Dhammě či meditační interview vám dávají příležitost sdílet své meditační zkušenosti s vaším učitelem a obdržet případné rady. Učitel chce vědět, jak se vám daří praktikovat jestli se dokážete uvolnit a uvědomovat si, jestli je vaše uvědomování kontinuální, jestli jste schopni rozeznat své správné a nesprávné vnitřní postoje, jestli dokážete rozpoznat a pozorovat své reakce, jak se cítíte, co jste už pochopili apod. Takovéto informace vytvářejí základ pro diskuze o Dhammě. Pouze když učitel zná vaše silné a slabé stránky, může vás pak správně vést ve vaší praxi. Můžete mluvit o tom, v jaké fázi se právě nacházíte a kde byste chtěli být. Je potřeba být sám k sobě upřímný. Pokud budete učiteli říkat jen o svých dobrých zkušenostech a nebo naopak jen o těch špatných, pak bude těžké dát vám radu, kterou potřebujete. Neboj se ukázat při diskuzi o Dhammě svoji pravou tvář. 27

28 VŠÍMAVOST ZÍSKÁVÁ SETRVAČNOST Když s praxí začínáte, musíte si často připomínat být všímaví. Zpočátku budete asi dost pomalí v zaznamenávání toho, že jste přestali být všímaví, a pravděpodobně si budete myslet, že všímavost je vcelku kontinuální. Ale jakmile se všímavost zostří, začnete zaznamenávat, že ji ve skutečnosti ztrácíte dost často. Dokonce můžete nabýt dojmu, že vaše praxe se zhoršuje, ale ve skutečnosti si jen častěji uvědomujete, že jste všímavost ztratili. To je znamení, že jste na dobré cestě a že se vaše všímavost zlepšuje. Ale nikdy se zbytečně nepřetěžujte; jednoduše přijměte to, co děláte, a stále si připomínejte být všímaví. Avšak pouze si všímavost připomínat samo o sobě nestačí. Jestliže se má všímavost posilovat, musíte mít také správný vnitřní postoj musíte pozorovat s jasnou myslí, tj. s myslí bez mentálních nečistot. Když máte například obavy, jestli uděláte pokrok, pak se pozorování stává obtížným. V první řadě si musíte uvědomit, že tato obava je mentální nečistota, a poté z ní udělat objekt vašeho pozorování. Kdykoli se objeví pocity jako třeba pochybnosti, neklid, nespokojenost, napětí, zklamání nebo pýcha, podívejte se na ně. Zkoumejte je, klaďte si otázky typu: Jaké myšlenky jsou v mé mysli? Jaký je můj vnitřní postoj?. Toto vám pomůže porozumět, jak vás nečistoty ovlivňují. Budete k tomu potřebovat trpělivost, zájem a zvídavost. Jak se postupně bude rozvíjet schopnost pozorovat se správným postojem, vaše všímavost se stane silnější a souvislejší. A to vám pomůže posílit důvěru ve vaši praxi. V tuto chvíli začnete vidět přínos této praxe a rozvíjení všímavosti nebude už tak pracné a začne být zábavnější. Bude pro vás snadnější si připomínat všímavost a odhalovat nečistoty. Výsledkem bude, že se všímavost stane ještě více kontinuální, a jak bude praxe dozrávat, všímavost získá setrvačnost. Až vaše praxe získá tuto setrvačnost, budete zůstávat přirozeně bdělí. Díky této přirozené všímavosti budete cítit onu setrvačnost téměř hmatatelně a získáte tak pocit svobody, jaký jste nikdy před tím nezažili. Jednoduše, vždy budete vědět, že je přítomná, a budete ji zažívat po většinu času. Jinými slovy, budete si vědomi tohoto uvědomování mysl se stane objektem uvědomování. Když získáte tuto setrvačnost, vaše mysl bude vyrovnanější. Uvědomování bude v tuto chvíli silné, takže budete potřebovat jen velice málo úsilí k jejímu udržování. Stále si budete vědomi několika různých objektů bez vědomého úsilí. Například při umývání rukou si pravděpodobně budete všímat pohybu, dotyku a vůně mýdla, budete vnímat tělesné počitky a zvuk 28

29 tekoucí vody. Možná si také uvědomíte dotyk nohou s podlahou, zvuky z okolí nebo vidění skvrn na zdi a také můžete vnímat nutkavý pocit tyto skvrny vyčistit. Zatímco se všechno tohle děje, můžete si taky uvědomovat, co se vám líbí a co nelíbí. Když si budete takto umývat ruce, budete si pravděpodobně pokaždé vědomi jiných objektů. Přirozená všímavost se neustále přesouvá, nechává odejít jeden objekt a začíná vnímat jiný, posouvá se z jedné skupiny objektů k další. Meditace je maraton - ne sprint na 100 metrů. Když máte přirozené uvědomění, zdá se, jako by se vše zpomalilo, protože se vám nyní daří uvědomovat si více různých objektů (zatímco na začátku vaší praxe se vám stěží dařilo uvědomovat si jeden či dva meditační objekty). I nyní však můžete ztratit rovnováhu poměrně rychle, když neočekávaně zažijete silný projev chtivosti nebo hněvu. Rozdíl je ovšem v tom, že mysl nyní rozpozná hrubé nečistoty nebo nesprávné postoje velmi rychle a ty buď hned zmizí nebo alespoň začnou rychle ztrácet sílu. Stále budete ztrácet uvědomění, mysl se stále může zatoulat nebo se uvědomění vytratí, ale obvykle si to uvědomíte celkem brzy, tzn. že přirozené uvědomování zase naskočí a začne znovu pracovat. 29

30 Nyní však malé varování před tím, než se příliš nadchnete. Není jednoduché dosáhnout tohoto druhu setrvačnosti, tento stav nelze udělat či vyrobit - musíte být trpěliví. Tuto setrvačnost v uvědomování můžete začít dosahovat už po několika týdnech, kdy plně meditujete, ale nevydrží příliš dlouho. Udržování setrvačnosti vyžaduje dovednost a praxi. Když tohoto stavu dosáhnete poprvé, pravděpodobně se brzy vytratí - za pár hodin, možná dokonce i za pár minut. Nikdy ho nezkoušejte získat zpět, toto se může stát jen přirozeně, díky vytrvalé praxi. Většině lidí trvá měsíce nebo roky získat nezbytné dovednosti a porozumění, aby dosáhli celodenní přirozené všímavosti. Jediná ochrana před nečistotami je neustálá všímavost. Jestliže vaše praxe má tuto setrvačnost, soustředění se přirozeně zlepší, a to znamená, že mysl je pak stabilnější. Mysl se rovněž stává ostřejší, spokojenější, jednodušší a upřímnější, také flexibilnější a citlivější. Obvykle dokáže vcelku snadno rozpoznat jemné nečistoty a přesto si je stále vědoma dalších objektů. Přirozená všímavost vám umožňuje nejenom uvědomovat si mnoho různých objektů, ale rovněž vám umožňuje porozumět příčině a následku, pozorovat detaily a efektivně pracovat s jemnějšími nečistotami mysli. Například: můžete se cítit celkem uvolněně a klidně, když jdete do meditační haly, a pak při meditaci v sedě zaznamenat nepatrný neklid. Mysl si 30

31 je nyní vědoma této nečistoty, akceptuje tento prožitek a začíná se o něj zajímat. Pravděpodobně vyvstane otázka: Proč je v mysli neklid?. Mysl pak jednoduše zůstává s touto otázkou. Současně taky prozkoumáváte fyzické napětí, o kterém víte, že je nějak spojeno s tímto neklidem, např. napětí v žaludku. Možná pak náhle pochopíte, že je to nastřádání menších stresových událostí, frustrací nebo pocitů euforie, které se skrývají za tímto neklidem a fyzickým napětím. Jinými slovy, moudrost začne věci rozřešovat. Protože mysl nyní rozumí příčinám onoho neklidu, tak neklid začne okamžitě slábnout a s ním i napětí v těle. Když pokračujete v pozorování, možná zjistíte, že nějaký neklid a napětí stále zůstává. Může vyvstat otázka: Proč se tyto incidenty přihodily? A to vás posune o krok dál. Můžete vidět nezaznamenané chtění, odpor, představy, naděje nebo očekávání, které k těmto incidentům vedly. A protože nyní vidíte původní příčiny svého neklidu, vaše mysl to teď celé může pustit a nechat odejít. Protože si mysl začala být vědoma příčin neklidu a napětí, bude nyní na pozoru při podobných incidentech, které vedou ke stresu, frustraci nebo euforii. Když se znovu objeví, moudrost odhalí nečistoty, které za nimi jsou. Potom začne být všímavost ještě kontinuálnější a mysl ještě silnější. V tuto chvíli důvěra, úsilí, všímavost, soustředění a moudrost úzce spolupracují. Jinými slovy, Dhamma koná svoji práci. I přirozená všímavost však nemusí vždy rozpoznat mentální nečistoty. Všichni máme svá slepá místa hluboce zakořeněné zvyky, kterých si nejsme vědomi. Přirozená všímavost nebude schopna tato slepá místa vidět. Jsou totiž hluboce ukryta v mysli, a proto přímým pozorováním nepřístupná. Ovšem to, co všímavost vidět může, jsou emocionální reakce druhých lidí. Kdykoli si tedy všimnete, že někdo proti vám zaujímá obrannou pozici, reflektujte svoje chování a svůj mentální postoj. Obvykle vám však nejspíš nebude jasné, jak jste mohli jistou osobu např. urazit. Jestli vám to u dané osoby připadá schůdné, zeptejte se, čím jste ho/ji urazili. Jinak bývá ale lepší popsat situaci svému dobrému příteli, zda zjistí v tomto směru nějaké nedostatky. Když znáte svůj problém, můžete ho také prodiskutovat při diskuzi o Dhammě s učitelem. Je důležité odkrýt a prozkoumat takovéto skryté zvyky. Pouze pokud si uvědomujete svoje nesprávné postoje, které dávají vzniknout slepým zvykům, tak teprve potom si na ně moudrost dokáže dávat pozor. Jestliže s touto praxí začínáte, budete muset vynaložit úsilí, aby se do hry zapojila moudrost. Jestliže má být praxe efektivní, je třeba používat všímavost inteligentně. Obzvláště když narazíte na potíže, musíte přemýšlet 31

32 o způsobech, jak s touto situací naložit. Avšak časem, když už se všímavost stává kontinuálnější, moudrost přichází stále rychleji, aby zastala svoji úlohu. Moudrost zná rozdíl mezi správným a nesprávným postojem moudrost rozpouští nečistoty. Když vaše praxe získá setrvačnost, všímavost a moudrost začnou pracovat společně. Když se všímavost stane přirozenou, pak moudrost, kterou jste získali, bude k dispozici kdykoli. Bez ohledu na to, jak často všímavost ztrácíte, vraťte se vždy nenásilně a trpělivě do přítomného okamžiku. Vytrvale si připomínejte být všímaví, ale nikdy nebuďte dychtiví po pokroku. Není důležité, jestli se vám zdá, že ostatní postupují daleko rychleji než vy. Jdete po své cestě a svým vlastním tempem. Je jen potřeba, abyste byli vytrvalí všímavost pak dříve či později přirozeně setrvačnost získá. MOUDROST Moudrost nebo poznání obvykle získáváme učením při čtení nebo poslouchání (sutamajá paňňá) nebo přemýšlením a zdůvodňováním (čintámajá paňňá) nebo přímou zkušeností (bhávanámajá paňňá). Sutamajá paňňá je získání správných informací k tomu, abychom mohli začít. Čintámajá paňňá je proces mentálního vstřebávání těchto informací. Bhávanámajá paňňá je porozumění, kterého dosáhneme přímou zkušeností. Potřebujeme jak sutamajá paňňá, tak i čintámajá paňňá k tomu, abychom praktikovali všímavost efektivně, a aby tak mohla vyvstat moudrost skrze vlastní zkušenost (bhávanámajá paňňá). Všechny tři jsou součástí meditace a všechny jsou pro vipassanu důležité. Když jsme v meditaci nováčci, je potřeba číst knihy o Dhammě nebo alespoň naslouchat a účastnit se diskuzí o Dhammě. Tím získáme informace a rady, které potřebujeme k praxi, získáváme takto materiál, o kterém můžeme přemýšlet. Je potřeba, abychom si zapamatovali tyto informace a rady budeme je totiž potřebovat použít, až se dostaneme do potíží. Samozřejmě bychom taky měli při diskuzích o Dhammě klást vlastní otázky. Je velice důležité vyvíjet toto vědomé úsilí k zapojení moudrosti. Je rovněž velice důležité mít na mysli i dopad získaných znalostí na naši praxi. Všechny tyto informace budou pracovat na pozadí naší mysli, ovlivní způsob, jakým přemýšlíme, způsob, jak věci vidíme. Ujistěte se proto, že opravdu znáte základy a že opravdu víte, co děláte. Kdykoli si nejste jistí nebo nedokážete něco vyřešit sami, poraďte se s učitelem. Je zcela zásadní mít 32

33 správné informace, správnou motivaci a správně přemýšlet, abychom mohli praktikovat rozumně a efektivně. Pro většinu z nás je získávání moudrosti pomalý a často i bolestný proces učení chyby děláme stále. Když si neustále uvědomuješ, co se děje, moudrost se objeví přirozeně. Nemějte strach z dělání chyb a co je ještě důležitější nikdy se neciťte špatně za to, že jste udělali chybu. Nemůžeme se vyhnout chybám, jsou v podstatě takovými dlažebními kostkami naší cesty, našeho vývoje. Uvědomování si chyb, jejich důkladné pozorování a učení se z nich, to je moudrost v akci! Tím, jak se učíme z vlastních chyb, moudrost začne přicházet přirozeněji a více automaticky. Jak se po letech naše praxe vyvíjí a my se stáváme více a více všímavými, poznání a porozumění, které jsme za tu dobu nastřádali, budou přirozeně přicházet stále rychleji. Moudrost a všímavost začnou spolupracovat jako tým. Když se všímavost stane přirozenou, mysl je silná a získaná moudrost je vždy po ruce. Už nemusíte vyvíjet úsilí k tomu, abyste ji přitáhli. Když 33

34 pozorující mysl zesílí, moudrost je schopnější při práci s mentálními nečistotami. Jak moudrost roste, mysl se stává čistší a vyrovnanější. Nakonec budete prožívat momenty vyrovnanosti a projasnění, ve kterých začnete vidět věci ve zcela novém světle. Jinými slovy: začnete mít vhledy. Mít vhled znamená pochopit do hloubky to, čemu jste dříve rozuměli jen povrchně, intelektuálně. Je to něco, co se stane přirozeně, spontánně; nemůžete vhled přinutit, aby se stal. Když někdo popisuje prožitky, které bezprostředně předcházely vhledu a onen vhled samotný to jsou dvě naprosto odlišné věci. To, že máte podobné prožitky, vůbec nemusí znamenat, že máte vhled nebo že ho mít budete. Až dozraje čas, až budete připraveni, budete mít své vlastní zřetelné prožitky a své vlastní jasné vhledy. Pak pochopíte ten obrovský rozdíl mezí tím, co jste o vhledu četli nebo slyšeli, a vlastním vhledem. Můžete vyjádřit, jaký účinek na vás vhled měl, nebo vaši zkušenost kolem vhledu, ale nemůžete vyjádřit hloubku porozumění, kterého jste vhledem dosáhli. Takovéto přímé prožití reality bude mít hluboký dopad na vaši praxi, na způsob, jakým vnímáte svět, na způsob, jakým žijete. Jinými slovy, moudrost, kterou takto získáte, okamžitě změní způsob, kterým věci vidíte. Nicméně vhledová mysl není stálá, trvá jen chvíli. Co zůstává živé, je kvalita vhledu. Jestliže tuto kvalitu nebudeme živit, může se vytratit. Jedině kontinuální praxe ji udrží naživu a zajistí, že moudrost, kterou jste získali, bude stále fungovat a vy budete stále růst v moudrosti. Pokračování v praxi neznamená, že musíte denně nebo týdně strávit určitý počet hodin v meditaci v sedě, i když to jistě pomáhá. Pokračování v praxi znamená být všímavý při jakékoli činnosti tak, jak nejlépe dovedete. V této fázi se moudrost přesouvá do záře reflektorů, všímavost zůstává jako vždy po jejím boku, ale moudrost nyní řídí celé představení. Takový druh moudrosti nám pomáhá dělat výrazné pokroky v naší praxi. Sutamajá, čintámajá a bhávanámajá paňňá rovněž pracují ruku v ruce. Moudrost získaná přemýšlením zvětší vaši víru v Dhammu, a proto dále stimuluje váš zájem o praxi. Zvýšený zájem o praxi podpoří vaše další učení a přemýšlení. Přestanete se obávat dělat chyby a začnete prozkoumávat nové způsoby, jak nakládat s těžkostmi. Uvidíte prospěch praxe jasněji a porozumíte tomu, co jste se naučili, na hlubších úrovních. Toto všechno dále posílí vaši víru. Jakmile začnete mít vhledy, vaše víra v Dhammu začne ohromně vzkvétat. A tak znovu posílíte svoje odhodlání praktikovat celým srdcem. Praktikování všímavosti se stane základem vašeho života a vy už nikdy nebudete stejní. 34

35 Bez ohledu na to, jak jste zkušení, bez ohledu na to, o kolik víc máte znalostí než někdo jiný, nikdy se nenechte uspokojit moudrostí, kterou jste získali, nebo hloubkou vhledů, které jste měli. Neomezujte se a vždy buďte otevřeni novému a hlubšímu porozumění. Hahaha!! To je jenom vtip! Nečistoty ve skutečnosti NIKDY nespí! 35

36 PODNĚTY PRO MYSL Následující myšlenky byly převzaty z řady rozhovorů o Dhammě s mnohými meditujícími. Někteří z nich byli začátečníci, jiní byli již velmi zkušení praktikující. Podle toho, jaká je úroveň vašich meditačních zkušeností, můžete nebo taky nemusíte některým těmto myšlenkám rozumět. Netrapte se těmi, kterým ještě nerozumíte. Jen jim dovolte, aby se ve vás usadily. Časem, jak se vaše praxe bude rozvíjet, smysl těchto myšlenek začne být zjevný, a vy je budete chápat na hlubších a hlubších úrovních. Při prohlubování vaší praxe nakonec pochopíte všechny. Tyto myšlenky nejsou nijak systematicky uspořádány, takže kdykoli pocítíte potřebu se nějak inspirovat, některé z nich si přečtěte. 1. Meditace, to není jen sezení na polštáři. Meditujete, když vaše mysl pozoruje s porozuměním, a nezáleží na tom, v jaké tělesné pozici se právě nacházíte. 2. Když se vám nedaří pozorovat, nenuťte se k tomu. Učte se, jak se uvolňovat - jak se v prvé řadě cítit pohodlně. 3. Občas si zkoušejte i meditaci vleže. Učte se rozvíjet uvědomování v jakékoli tělesné pozici. Pořád si zůstávejte vědomi svého prožívání a všímejte si rozdílu v mentálním úsilí, které je potřeba k udržování uvědomění v různých pozicích těla. 4. Správné úsilí znamená vytrvalost. Není to tvrdé soustředění, snaha ovládat, donucování nebo sebeomezování. Tvrdé soustředění vychází z chtivosti, averze nebo ignorování praxe. 5. Můžete si uvědomovat tělesné vjemy, mentální pocity a mentální činnosti. Ale nemyslete si o nich, že jsou vaše (tzn. nepřivlastňujte si je). Jsou prostě to, co jsou: vjemy jsou vjemy, pocity jsou pocity, mentální činnost je mentální činnost 36

37 to je jejich základní přirozenost. Vždycky se snažte pozorovat je s tímto přístupem v mysli. Pokud to dělat nebudete, tzn. pokud je budete vnímat jako vaše, pak připoutanost nebo averze budou nevyhnutelně vyvstávat. 6. Učit se pozorovat, prozkoumávat a chápat, jakou povahu má objekt, je důležitější než pouhá touha vidět ho zmizet nebo se ho snažit přimět, aby zmizel. Touha po tom, aby objekt zmizel, je nesprávný postoj. 7. Když v pozorující mysli nejsou žádné nečistoty, máte správnou všímavost. 8. Poznávající mysl (viňňána) je mysl, která poznává cokoli, co přichází do smyslových bran (do šesti smyslů). Je vždy přítomná, ale neumí ani rozpoznávat ani interpretovat, nemá žádnou moudrost, žádné chápání toho, co se děje. Poznávající mysl pouze jednoduše objekty zaznamenává. 9. Pozorující nebo sledující mysl pozoruje vše, co prožíváte. Když si uvědomujete, že pozorujete uvědomujete si právě pozorující mysl. 10. Mysl si můžete začít uvědomovat pouze skrze přítomnost jejích činností a pocitů. Kdykoli si uvědomíte myšlení nebo přítomnost hněvu, zklamání, touhy apod., uvědomujete si mysl. Je potřeba rozpoznat, že je to právě mysl, která tohle všechno dělá nebo cítí. 11. Když mysl sleduje, ale vy jí do toho zasahujete, vhled nemůže nastat. Učte se sledovat objektivně - prostou pozorností. 12. Když pozorujete svou mysl, budete překvapeni, ohromeni, možná dokonce šokováni při objevování skrytých pevných přesvědčení, tužeb, strachů, nadějí a očekávání, které jste si dříve neuvědomovali. 13. Všechny světské aktivity (jako např. čtení, posloucháni hudby, sport) vyžadují myšlení a vytváření pojmů ( konceptualizování ). Bez myšlení a konceptualizování by tyto vnější stimuly postrádaly smysl. Ale když se konceptuální myšlení objevuje v meditaci, měli byste si jednoduše uvědomovat, že mysl právě myslí. 14. Když se vám daří zůstávat s jedním objektem, je to buď proto, že tento objekt má výraznou povahu, anebo proto, že máte silnou všímavost. Nespokojujte se pouze se sledováním hrubších výrazných objektů. Vaše všímavost se bude posilovat, když se učíte sledovat jemnější objekty. 15. V momentě, kdy se vám někdo začíná nelíbit, vytváří se ve vaší mysli otisk nebo záznam. Tento záznam pak způsobuje, že vidíte danou osobu neměnným způsobem, a brání vám vidět, jak to s touto osobou opravdu je. Takto funguje klam. 16. Až bude mysl připravena na vhled, ten potom nastane přirozeně, spontánně. Nesnažte se vhled hledat nebo doufat, že nastane. Když ho hledáte, vede to jen k falešným výtvorům mysli. 37

38 17. Vždycky mějte mysl otevřenou, ať prožíváte cokoli. Snažte se nepřepadávat do úsudků. Jednoduše svůj prožitek stále pozorujte a prozkoumávejte - důkladně a kontinuálně. Úsudky by bránily v prohlubování vašeho pochopení. 18. Jestliže se opakovaně vyhýbáte obtížným situacím, nemůžete se učit a růst. Toto platí obzvláště při zvládání nečistot. Učit se nečistotám čelit vám umožní prozkoumávat a chápat jejich povahu, a to vám pomůže, abyste je přesáhli. 19. V náročných situacích se učte rozvíjet svůj zájem. Když jste v nich přítomni jemnějším způsobem, náhle můžete začít chápat, proč vznikají. 20. Neidentifikujte nebo nekategorizujte pocity jako příjemné, nepříjemné nebo neutrální. Připomínejte si, že pocit je pouze pocit. Akceptujte ho právě takový, jaký je. 21. Když se promítá film, každý člověk v hledišti ho bude vnímat po svém, ze svého osobního pohledu. Ti, kteří mají relativně nevyspělou mysl, se můžou na film dívat jako na čistou zábavu. Ti, kteří mají vyspělejší mysl, se budou zároveň snažit pochopit hlavní ideu filmu. A stejně tak i v meditaci byste se měli stále snažit chápat, co se děje. 22. Čím více se soustředíte nebo zaměřujete na objekt, tím více energie spotřebováváte. Toto ztěžuje praxi a unavuje to. Vaše všímavost se vlastně může začít i zhoršovat. Když si to následně uvědomíte, budete se pravděpodobně tvrdě snažit vytvořit znovu dobrou úroveň všímavosti. To ovšem znamená vynaložení ještě většího množství energie. A tento efekt nabalující se sněhové koule vás na delším meditačním kurzu úplně vyčerpá. 23. Jestliže vyvíjíte příliš velké úsilí na to, abyste byli všímaví, tak spotřebujete svou energii příliš rychle, a proto nebudete schopni udržovat všímavost v průběhu celého dne. Pokud praktikujete uvolněným způsobem, budete hospodařit se svou energií, a budete tak schopni praktikovat po dlouhou dobu. Pokud meditujete dlouhodobě, tak si nemůžete dovolit plýtvat svou energií. Meditace je záležitost na celý život je to maratón - ne sprint na 100 metrů. 24. Dívejte se na každý okamžik jako na cennou příležitost pro rozvíjení uvědomění, ale neberte praxi příliš vážně. Kdybyste ji brali příliš vážně, dostávali byste se do napětí a už byste nebyli přirození. 25. Jakmile víte, jak se uvolňovat, začínáte být vnímaví ke svým vlastním potřebám. Pak víte, kdy vydáváte energii zbytečně, a taky se učíte se svou energií hospodařit. 26. Poté, co jste slyšeli nebo četli o meditačních zkušenostech jiných lidí, se může stát, že tyto zážitky budete u sebe vědomě nebo nevědomě vyhlížet. Když pak budete prožívat něco podobného, můžete dojít k závěru, že je to vhled. Ale vy 38

39 jste přitom měli jenom podobnou zkušenost. Vhled, to je opravdové pochopení skutečnosti. 27. Toulavá mysl je přirozená mentální aktivita. Pokud ji stále odháníme, tak neakceptujeme, co je přirozené. Jakmile to ale akceptujeme, tzn. máme správný postoj, bude sledování toulavé mysli snadnější. Zpočátku se možná budete v myšlenkách ztrácet, ale to je v pořádku. Časem a s praxí budete pozorovat toulavou mysl jako pouhé myšlenky a ztrácet se v nich budete méně a méně. 28. Nevzdorujte. Nic neočekávejte. Akceptujte věci takové, jaké jsou. 29. Toulavá mysl není problém. Váš vnitřní postoj, že by se mysl neměla toulat to je problém. Objekt ve skutečnosti není důležitý. Jak ho pozorujete, jak na něj nahlížíte to je důležité. 30. To, co pozorujete nebo kde to pozorujete, není důležité důležité je, jestli si to uvědomujete. 31. Každá chvíle je správnou chvílí pro meditaci. 32. Účelem meditace samatha je dosažení jistých mentálních stavů, zatímco meditace vipassaná je cesta učení se a porozumění. 33. Meditace všímavosti se dá přirovnat ke sledování filmu. Usadíte se, uvolníte se a pozorujete. Příběh, který sledujete, se přirozeně odvíjí, a kolik se ze sledovaného naučíte, závisí na úrovni vašeho chápání. 34. Pokud nemáte správný postoj, je vaše mysl znečištěná. 35. Vhled jako takový není tak důležitý - opravdu důležité je, zda vede k transformaci ve vaší mysli, která vám v budoucnu umožní zvládat podobné situace bez nečistot. 36. Pokud jsou ve vaší mysli nečistoty, musíte rozeznat a uznat jejich přítomnost. Ale je také důležité, že si uvědomujete nepřítomnost nečistot! 37. Porozumění není lineární. Můžete rozumět věcem různými způsoby, na různých úrovních a z různých úhlů. 38. Moudrost inklinuje k dobrému, ale není k němu připoutaná. Vyhýbá se nedobrému, ale nemá k němu averzi. Moudrost rozeznává rozdíl mezi dovedným a nedovedným a zřetelně vidí, jak nežádoucí je nedovednost. 39. Blud může způsobit, že vidíte věci vzhůru nohama způsobí, že vidíte nesprávné jako správné, a správné vidíte jako nesprávné. 40. Vyhnout se obtížné situaci nebo utéci od ní obvykle nevyžaduje mnoho dovednosti nebo úsilí. Ale pokud to děláte, brání vám to testovat vaše vlastní hranice a brání vám to růst. Schopnost se postavit obtížím může být zásadní pro váš růst. Nicméně pokud čelíte situaci, ve které jsou těžkosti prostě zdrcující, 39

40 musíte tentokrát udělat krok zpět a čekat, dokud nevybudujete dost síly zacházet s nimi dovedně. 41. Účelem praktikování je růst v moudrosti. Rozvoj moudrosti může probíhat jen tehdy, když jsme schopni rozeznat, chápat a přesáhnout nečistoty. Abyste zkoušeli svoje hranice a abyste rostli, využijte příležitosti čelit nečistotám. Není-li možnost čelit těžkým životním úkolům, vaše mysl zůstane navždy slabá. 42. Rozvíjet uvědomování je celoživotní cesta. Není potřeba spěchat nebo se obávat. Je důležité ji praktikovat správným způsobem, takže cokoli se naučíte, bude užitečné v běžném denním životě, nejen v meditačním centru. 43. Čím více se snažíte něco vidět, tím méně jasně to můžete vidět. Pouze když jste uvolnění, můžete vidět věci takové, jaké jsou. Ti, kteří se nesnaží něco hledat, vidí víc. 44. Silná všímavost není nějaký druh moci nebo síly. Všímavost je silná, pokud nejsou přítomny nečistoty, pokud máte správný postoj. 45. Musíte vědět, s jakým postojem pozorujete. Pozorování samotné není dostatečné. 46. Pokud bolest, kterou trpíte, pochází z fyzického zranění nebo poruchy, dejte pozor, abyste ji nezhoršovali. 47. Někdy, když začnou být věci obtížné, mysl je neochotná pozorovat nebo praktikovat. V závislosti na vašich schopnostech a stavu mysli buď pokračujte v uvědomování nebo zastavte a vědomě odpočívejte. 48. Měli byste se v životě naučit neočekávat nic za to, co děláte pro druhé. Také při práci s uvědomováním byste se měli naučit neočekávat žádné výsledky nebo dobré zkušenosti. 49. Nutnost rozeznat pýchu má nejvyšší důležitost, aby se oslabila a bylo jí zabráněno zesílit. Moudrost může vzniknout jedině, když se odloží pýcha. 50. Držet se předem vytvořené představy nebo názoru, jak by vhled měl vypadat, je nebezpečné, protože to vede k pýše, když máte zkušenost, která zapadá do této představy. Povaha skutečnosti je za všemi představami a názory. Představy a názory jsou pouze výtvorem klamu. 51. Neomezujte svoji praxi jen na dobu pobytu v meditačním centru - praktikujte v každodenním životě. Když odcházíte z meditačního centra, vezměte si praxi s sebou. 52. Když je mysl silná a dostane se do kontaktu s nějakým objektem, tak nesoudí - chápe tento objekt takový, jaký je. 53. Snažte se co nejčastěji a z co nejvíce možných úhlů pozorovat, jak mysl zachází s těžkou situací. Jakmile vyvinete porozumění, jak mysl v této situaci pracuje, 40

41 moudrost začne přirozeně fungovat. Příště, když se dostanete do podobné těžké situace, moudrost zabrání, abyste reagovali nesprávným způsobem. Moudrost ví, co dělat. Uvědomuj si, kdykoli se na něco podíváš. 54. Když začínáte pozorovat myšlení, nemůžete ho hned chápat jako mysl. Uvědomujete si jenom myšlení a obsah myšlení. Až praxí, opakovaným pozorováním myšlení, začnete chápat, že je to mysl, která myslí. Není to snadné popsat slovy. Ale jakmile jste schopni toto dělat, můžete pozorovat mysl objektivně. Rozeznáváte to pouze jako myšlenky, které se objevují v mysli. Učte se brát na vědomí myšlenky, kdykoli se objeví. Nesnažte se tomu vyhnout tím, že budete pozorovat pouze tělo - může vám uniknout přirozenost toho, jak mysl funguje. 55. Když je vaše všímavost silná a nepřetržitá, začnete přirozeně pozorovat jemné objekty. Schopnost zůstat s jemnými objekty způsobí, že síla všímavosti ještě vzroste, a umožní vám takto pozorovat ještě jemnější objekty. Schopnost pozorovat jemné objekty roste postupně - nedosáhnete toho tím, že se budete nutit být všímaví nebo se tvrdě snažit je sledovat (autorova pozn.: pojem silná všímavost se používá k popisu stavu mysli, ve kterém je pět duchovních 41

42 schopností : důvěra, úsilí, všímavost, koncentrace a moudrost v rovnováze je to stav mysli, který se vyvinul díky setrvačnosti vytrvalé praxe). 56. Není těžké uvědomit si nebo všimnout si něčeho. Je jen náročné dělat to nepřetržitě. Proto potřebujete správné úsilí, což je jednoduše vytrvalost. 57. Být uvolněný a ve správném rozpoložení mysli má prvořadou důležitost. Vše ostatní přijde později. Rozeznání toho, zda jste nebo nejste ve správném rozpoložení mysli, je důležitější než zážitky míruplných stavů nebo tzv. dobré sezení. 58. Pokud jste ospalí pokaždé, když sedíte, potom jste si vypěstovali špatný návyk. Takže pokud ospalost začíná, otevřete oči. Pokud to přetrvá, vstaňte a choďte. Je jedno, jestli sedíte nebo chodíte, je důležité, aby mysl byla vzhůru. 59. Správné úsilí znamená připomínat si, abyste si uvědomovali. Správné úsilí není o používání energie k soustředění se na objekt. 60. Pokud s blížícím se večerem roste únava, pravděpodobně jste během dne používali příliš mnoho energie. Vaše praxe musí získat setrvačnost neměli byste trpět vyčerpáním. Proto nepoužívejte nadměrnou energii ve snaze být více všímaví - jednoduše si všímavost stále připomínejte. 61. Když při meditaci zavřete oči, můžete nabýt dojmu, že se najednou objeví hodně myšlení. Ale mysl vlastně neustále myslí. Člověk si to pouze neuvědomuje, protože když máte oči otevřené, věnujete více pozornosti externím objektům než myšlenkám. 62. Abyste si dokázali udržet dovednosti, které jste získali, je potřeba, abyste pokračovali v jejich procvičování. A proto si udržujte svou meditační praxi. Snažte se praktikovat, jak jen můžete, ať jste kdekoli. Udržujte vytrvalost a nedopusťte, aby to, co jste se naučili, přišlo nazmar. 63. Pokud si uvědomujete, buďte prostě rádi, že si uvědomujete. To je správný postoj. Když jste pak konfrontováni s nečistotou a uvědomujete si ji, buďte rádi, že si uvědomujete tuto nečistotu i když zrovna nevypadá, že by se měla ztratit. Dokud si tu nečistotu uvědomujete, děláte dobře. 64. Nečistoty jsou částí Dhammy. Neodmítejte je. Jedna meditující byla zklamaná, když nečistoty rychle zmizely. Ne, že by ty nečistoty chtěla, ale byla velmi nadšená, že se z nich mohla učit, chápat je. Takto byste měli k nečistotám přistupovat, když jim čelíte. 65. Snažte se chápat, že nečistoty jsou prostě nečistoty že to nejsou vaše nečistoty. Kdykoli se s nimi ztotožňujete nebo je odmítáte, jen tyto nečistoty posilujete. 66. Vždycky si pamatujte, že to nejste vy, kdo odstraňuje nečistoty to dělá moudrost. Když si kontinuálně uvědomujete, moudrost se přirozeně rozvíjí. 42

43 67. Když vám někdo něco ukradne, nesnažte se namluvit si, že vám to vlastně ani nevadí, a že to byl určitý způsob dávání. Toto je trik mysli. Rozpoznejte a akceptujte svoji naštvanost! Pouze když dokážete sledovat svoji naštvanost přímo a chápat ji, pak teprve budete schopni kompletně ji nechat jít. 68. Zkušenost klidu není tak důležitá. Důležitější je znát a chápat, proč klid přichází anebo nepřichází. 69. K tomu, abyste poznali skutečnost, musíte být odvážní. Jestli chcete dojít k pravdě, musíte začít meditovat, abyste si sami sebe uvědomovali. První věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že v mysli jsou nečistoty. To je základ. My všichni chceme být dobří, a proto máme sklon vidět a ukazovat pouze naše dobré stránky. Pokud ale nečistotám nechceme čelit, dopadneme tak, že budeme lhát sami sobě i ostatním. Jestliže se chcete změnit k lepšímu, potřebujete znát i své negativní stránky. Když se začnete vidět realisticky a uvědomujete si jak své dobré, tak i špatné stránky, pak děláte dobře. 70. Buddha neříkal, že bychom neměli myslet, mluvit a jednat. Říkal, že namísto toho, abychom byli unášeni nečistotami, bychom měli používat moudrost, když myslíme, mluvíme a jednáme. 71. Když konverzujete, máte zvyk obracet pozornost ven, zapojit se do tématu konverzace a být v kontaktu s lidmi, se kterými mluvíte. Většinu času jste příliš zainteresováni emocemi druhých lidí. Trénujte dívat se kontinuálně do sebe tato vaše dovednost se bude přirozeně stále více zlepšovat. Taky se trénujte v uvědomování svého vnitřního postoje. Pochopení bude vznikat pouze tehdy, když už nebudete do konverzace emocionálně zapleteni. Začnete rozpoznávat své limity. Poznáte, kdy je čas přestat mluvit poznáte, o čem byste měli mluvit a o čem ne a poznáte, jak komunikovat bez emočního zaplétání. 72. Když zrovna sledujete objekt, měli byste znovu a znovu kontrolovat uvědomování. To vám pak umožní začít si uvědomovat ono uvědomování si objektu učte se sledovat pozorující mysl. 73. Až budete v meditaci zkušenější, začnete si myslet, že rozumíte, o čem je. Ale tento unáhlený závěr vám bude bránit, abyste své pochopení mohli dále prohlubovat. 74. Když se v meditaci vaše prožívání rozšiřuje a prohlubuje, budete mít sklon vytvářet si úsudky o tom, co tato nová zkušenost vlastně znamená. Můžete dokonce nabýt dojmu, že jste pochopili základní pravdu, jako je např. nestálost. Takovéto domněnky vám pak nedovolí dívat se hlouběji a budou zabraňovat dalšímu vývoji. 43

44 75. Pokud si dokážete všimnout nepatrných impulsů v mysli, uvidíte taky jejich nepatrné motivace a pochopíte, že většina těchto motivací jsou nečistoty. 76. Nerozhodujte se předem, jak dlouho budete sedět to jen vytváří časový stres. Neberte časový rozvrh v meditačním centru až příliš vážně. Prostě si připomínejte udržovat uvědomování ve všech pozicích a co nejvíce kontinuálně. 44

45 77. Když dychtíte po pokroku, nebudete si plně vědomi přítomnosti. To je důvod, proč je důležité stále kontrolovat svůj vnitřní postoj. Jeden meditující říkal, že si uvědomil, že jeho dychtivost aplikovat kontinuálně správný postoj byla špatným postojem! 78. Každý záměr přichází s motivací. Většina motivací jsou nečistoty. Jedině když plně rozeznáte a pochopíte nečistoty, vyvstane moudrost. A pak bude moudrost motivovat vaše záměry. 45

46 79. Záměry nepřicházejí jenom na začátku pohybu nebo akce. Záměry vyvstávají i v průběhu každého pohybu nebo akce. Záměry jsou přítomny v každém okamžiku, dokonce i když sedíte. To je důležité si pamatovat. 80. Až uvidíte nebezpečí nečistot, pak budete chtít mysl pořád držet v tom nejpozitivnějším možném stavu. 81. Být neustále v kontaktu s objekty to je přirozená povaha mysli, takže nemusíte vyvíjet zvláštní úsilí, abyste objekt viděli. Jen si uvědomujte to, co je, a nesnažte se vidět něco, o čem si myslíte, že je správný objekt. Není potřeba omezovat vaše prožívání nebo s ním manipulovat. 82. Když začnou lidé meditovat, mívají sklon vytvářet si pevné představy o tom, jak by se praxe měla vyvíjet. Ale není potřeba, abyste něco vytvářeli nebo dělali. Potřebujete jen rozvíjet kontinuální uvědomování, sledovat a pozorovat. To je všechno. Nemůžete způsobit, aby se věci staly, ale když správně rozvíjíte uvědomování, věci se budou dít. Totéž platí, když má nastat pochopení, ať už je prosté nebo hluboké nebo je to dokonce probuzení! 83. Pracovat můžete pouze na příčinách, nikoli na výsledcích. Toho, co chcete, nemůžete dosáhnout tím, že se na to budete pouze zaměřovat. Není například možné rozvíjet soustředění pouhou snahou se soustředit. Musíte vědět, jak má být soustředění rozvíjeno. Soustředění se rozvíjí, když je všímavost aplikována kontinuálně se správným postojem. Vlastně stačí, když si jen připomínáte být všímaví a kontrolovat, jestli to děláte se správným postojem. Jinými slovy, když máte správné úsilí a správnou všímavost, pak se správné soustředění dostaví přirozeně. Když chápete vztahy mezi příčinami a následky, budete si vědět rady v každé situaci. Vždycky se sami sebe ptejte, jestli znáte příčiny a podmínky, které jsou potřeba k dosažení vámi požadovaných výsledků. A potom pracujte na naplnění těchto příčin a podmínek. Potřebujete mít tento správný náhled. 84. Správná všímavost- to je nezapomínat si uvědomovat správný objekt. Správné úsilí to je vytrvat. Správné soustředění to je klid a stabilita mysli. Správný objekt je vaše zkušenost; tedy např. emoce vzteku NE osoba, na kterou máte vztek. 85. Nepraktikujte příliš vážně ale míruplně a s úctou. 86. Pokud si myslíte, že pozorujete stále znovu a znovu stejnou věc, začnete se nudit. Když však detailněji pozorujete svoji zkušenost, začnete chápat, že žádné dva okamžiky nejsou stejné. To, co vás nudí, je právě ta myšlenka, že pozorujete stále stejnou věc. Ve skutečnosti nic nezůstává stejné, každý okamžik je vždy nový. Když toto dokážete opravdu vnímat, vaše mysl se bude vždy zajímat o to, co pozoruje. Žádná chvíle už nebude nudná, protože vaše zkušenost bude jasně ukazovat, že věci se neustále mění. 46

47 87. Myšlenky ovlivňují to, jak se cítíte. Způsob, kterým nahlížíte to, co děláte, je velmi důležitý. 88. Ten, kdo vidí veškerý užitek, který praxe přináší, tak nikdy nepřestane praktikovat. Ti, kteří s praxí přestali, ji jednoduše ještě úplně nepochopili. 89. Kdykoli máte pocit, že nevíte, co dělat, tak jen čekejte. Nedělejte nic. 90. Všímavost je, když je mysl plná uvědomování! 91. Aby se uvědomování rozvíjelo, chce to čas. Na začátku si musíte uvědomování připomínat, ale až ve všímavosti naskočí setrvačnost, budete zůstávat bdělí přirozeně. Nemůžete uvědomování přinutit, aby bylo silnější. Setrvačnost všímavosti může být dosažena pouze skrze kontinuální uvědomování. 92. Když je mysl čistá, míruplná a vyrovnaná, tak si okamžitě všimnete jakéhokoli tělesného napětí, způsobeného příchodem byť i velmi jemných nečistot. 93. Abyste nečistoty pochopili, musíte je znovu a znovu sledovat. Co můžete získat z toho, když budete mít nebo očekávat jen dobré zkušenosti? Když chápete povahu nečistot, začnou se rozpouštět. Když se dokážete vypořádat s nečistotami, dobré zkušenosti pak budou přirozeně následovat. Většina meditujících dělá tu chybu, že očekávají dobré zkušenosti, namísto aby se snažili pracovat s nečistotami. 94. Někdy můžete mít pocit, že sledování určitého objektu je jen ztráta času. Tohle je naprosto špatná představa. Klíčem k praxi je samo uvědomování, nikoli objekt. Dokud máte uvědomování, jste na správné cestě. 95. Učte se sledovat nečistoty jako nečistoty a ne jako "já jsem znečištěný". 96. Kvalita uvědomování by měla být přijímána taková, jaká je. Problémy vznikají, když máte předpojatou představu o tom, co by uvědomování mělo být. Pokud neakceptujete kvalitu svého uvědomování, máte nesprávný postoj a s největší pravděpodobností se snažíte o nějakou imaginární zkušenost. 97. Chcete-li najít správnou rovnováhu, musíte prožít a pochopit extrémy. 98. Nepotřebujete tvrdé úsilí, abyste byli všímaví. Když jsme přítomní, začínáme si uvědomovat, co se děje. Prostě jen připomínáním si být v přítomném okamžiku - to je celé úsilí, které potřebujete, abyste byli všímaví. 99. Až uvědomování získá setrvačnost, tak uvědomování si uvědomění bude tuto setrvačnost udržovat Když je mysl klidná a naplněná mírem a v dosahu není žádný zřetelný předmět, který by se dal pozorovat, využijte tuto příležitost k rozpoznání kvality a síly svého uvědomění v tomto okamžiku Pokud vaše praxe dozraje, budete schopni zvládat obtížné situace jednoduše, protože porozumíte podmínkám, které jsou za nimi. Porozumění těmto 47

48 podmínkám vám umožní pracovat na příčině. Proč nevyužít obtížné situace jako příležitosti něco se naučit? 102. Je důležité všímat si domněnek. Domněnky jsou založeny na špatných názorech a brání vám vidět skutečnou povahu věcí Vipassaná dělá vždy krok stranou, aby věci byly vidět jasněji, zatímco samatha se noří dovnitř a absorbuje se v objektu. Dělání kroku stranou a pozorování dává možnost vzniknout porozumění Na začátku se jen prostě snažíte být všímaví. Když se naučíte mysl soustavně vracet do přítomného okamžiku, můžete začít pozorovat a prozkoumávat to, co si právě uvědomujete Přemýšlení je v mysli. Stejně i klid je v mysli. Když tomu porozumíte, budete je moci pozorovat jako předměty mysli spíše než jako něco osobního nebo něco, co je tvoje. Pokud klid nevidíte jednoduše jako stav mysli, budete do něho vtaženi Kontrolování správného postoje je také uvědomování Když ztrácíte chuť meditovat nebo máte pocit, že nevíte, jak meditovat, nepropadejte panice, nesnažte se k meditaci nutit. Prostě si jen připomínejte uvolňovat se. Chuť k meditaci se po chvíli přirozeně vrátí. Úporná snaha věci jen zhorší Když v mysli vznikne pocit odporu, učte se cítit ho přímo Mnoho lidí je neochotných pracovat při meditaci se špatnými zkušenostmi. Obvykle se můžete ze špatných zážitků naučit víc než z dobrých; velmi hluboké porozumění může vzniknout právě z práce se špatnými zkušenostmi! Učte se přijímat obojí dobré i špatné zkušenosti Je důležité mít nějaké teoretické znalosti, ale měli byste je brát s lehkostí. Vyvarujte se unáhlených závěrů, když zažijete něco, co se jeví, že zapadá do vaší teorie. Jakmile něco opravdu pochopíte díky své vlastní zkušenosti, uvidíte ten obrovský rozdíl mezi vaší původní interpretací teorie a skutečným porozuměním Pozorovat můžete pouze to, co prožíváte v přítomném okamžiku. Není možné pozorovat něco, co se ještě nestalo, ani něco, co už je pryč Nepodílejte se na tom, co se děje. Učte se prostě si to jen uvědomovat Jestliže si uvědomujete svoje uvědomování, tak meditujete Nechte mysl, ať si sama vybere svůj předmět. Vy si jen musíte být vědomi, jakou kvalitu má vaše uvědomování Až budete zkušení ve sledování svého uvědomování, budete si jisti jeho přítomností, a jakmile ho na chvilku ztratíte, budete si vědomi jeho absence. 48

49 116. Ačkoli praxe uvědomování v běžném životě pro vás může být obtížná, měli byste vytrvat. Dokonce i malé úsilí věnované všímavosti povede dříve nebo později ke znatelným změnám ve vašem životě Hledání něčeho, o čem si myslíme, že bychom měli vidět, není meditace všímavosti. Meditace všímavosti znamená prostě si uvědomovat cokoli, co přichází Ať už pozorujete cokoli, neidentifikujte se s tím; nepokládejte to za já nebo za moje. Prostě to přijímejte jako něco, co se dá poznávat, pozorovat a chápat Úkolem všímavosti je pouze vědět. Úkolem moudrosti je rozlišovat mezi prospěšným a neprospěšným (mezi vhodným a nevhodným, dovedným a nedovedným). Prověřuješ kontinuálně své smysly? 120. Skutečná akceptace a nepřipoutanost se rodí z moudrosti Kdykoli máte moudrost, máte i uvědomění; ale to že máte uvědomění, nemusí nutně znamenat, že máte i moudrost Vždycky si dejte záležet na tom, abyste zkontrolovali svůj vnitřní postoj, než budete meditovat vsedě. Zůstaňte nekomplikovaní. Jen seďte a sledujte, co se děje. Je těžké vědět, co děláte právě teď? 49

50 123. Na začátku přichází moudrost o něco později než uvědomění. Ale s postupem času a díky praxi, když se vaše moudrost prohloubí, bude přicházet současně s uvědomováním Když se daří, učte se, jak se odpoutat. Když se nedaří, učte se přijímat Na začátku praxe se vám může zdát, že věcí, které byste měli sledovat, je příliš mnoho, ale až přijde setrvačnost, všechno se jakoby zpomalí, a vy budete mít dostatek času všechno pozorovat a vidět víc detailů. Je to jako sledovat jedoucí vlak. Když budete stát blízko kolejí a sledovat vlak projíždějící vysokou rychlostí, uvidíte hlavně pohyb, ale těžko nějaké detaily vlaku. Ale když sami pojedete vlakem a další vlak pojede podobnou rychlostí souběžně s tím, ve kterém jste, pak ten vlak sice neuvidíte ve své úplnosti, ale budete mít dostatek času na prohlížení detailů Pokud jste si během meditace vsedě vědomi svých počitků na tváři, můžete poznat, zda jste uvolnění nebo ne. Jestliže se příliš nutíte do koncentrace, bude to poznat na vaší tváři. Když je člověk skutečně uvolněný, jeho tvář je velmi jasná, měkká a klidná Jednu věc je nutné pochopit a zapamatovat si: mysl nemůžete nechat samotnou jen tak. Musí být neustále sledována. Když se nebudete starat o svou zahradu, zaroste plevelem. Když nebudete sledovat svou mysl, nečistoty porostou a budou se množit. Mysl vám sice nepatří, ale jste za ni zodpovědní Vzrušení oslabuje všímavost Lóbha je neprospěšné chtění, nečistota. Čhanda je prospěšné chtění, projev moudrosti Buďte si vědomi míruplnosti. Buďte si vědomi uvědomění míruplnosti. Umožní vám to kontrolovat, jestli si v míruplnosti libujete či ne, jestli se k ní připoutáváte nebo jestli jste stále bdělí a vědomí Kdykoli v mysli vyvstanou očekávání, učte se vidět jejich pravou povahu. Pokaždé, když jste někým rozrušeni nebo zklamáni, kdykoli cítíte odpor k tomu, jak věci jsou, můžete si být jisti, že máte očekávání Nenechte se vést chtivostí. Dopřejte si čas se trochu o chtivosti naučit. Dávejte pozor na její charakteristické vlastnosti. Když budete chtivosti soustavně propadat, nikdy neporozumíte její přirozenosti Mnoho lidí věří, že silná všímavost je určitý druh síly. Ve skutečnosti je silná všímavost jednoduše uvědomění, které je prosté úzkosti, očekávání či chtění mysl, která je nezaujatá, která je prostá a spokojená. Kdykoli máte tyto vlastnosti, můžete skutečně cítit, jak všímavost vzrůstá. Silné uvědomění nepřichází s usilovnou snaživostí nebo záměrným zaměřováním se. 50

51 134. Když se pokoušíte zbavit myšlenek, pokoušíte se je vlastně kontrolovat, místo abyste se učili jim porozumět S tím, jak roste vaše porozumění pravé přirozenosti věcí, vaše životní hodnoty se mění. Když se mění vaše hodnoty, mění se i vaše priority. Díky tomuto porozumění budete přirozeně víc praktikovat, a to vám bude pomáhat, aby se vám v životě dobře vedlo Až se naučíte mluvit s uvědoměním, uvolněným způsobem, vědomi si svých záměrů, způsob vaší mluvy se stane méně emocionální Teprve až budete připraveni a schopni sledovat obtížné emoce, budete schopni se z nich učit Moudrý a šikovný člověk dokáže z jedu udělat lék. Zkušený meditující dokáže překážky přeměnit na pochopení Celý náš život jsme navyklí usilovat a uchopovat. Dát si pohov a jen sledovat, jak se tohle děje, je obtížné. Ale právě tohle dát si pohov a jen sledovat je nezbytné k tomu, abychom dokázali tyto zvyky vidět a chápat Když je v mysli připoutanost nebo averze, vždycky z nich udělejte hlavní předmět své pozornosti Jedině když mysl rozpozná nesprávný postoj, může přepnout do správného postoje Když se nacházíte v pozitivním rozpoložení mysli, je důležité to rozpoznat. Rozpoznání vede k posílení tohoto prospěšného stavu mysli Zkontrolujte svůj vnitřní postoj před tím, než se pokusíte sledovat ospalost. Jestliže se ospalosti vzpíráte, pak se meditace stane zápasem. Když ospalost přijmete, zjistíte, že je potom snazší vyvíjet úsilí k bdělosti Být schopen pozorovat věci takové, jaké jsou, bez označování, je mnohem opravdovější a efektivnější Jestliže si kontinuálně uvědomujete stav své uvolněnosti, stanete se dokonce ještě uvolněnější Jestliže se cítíte šťastní a v míru, když jste sami se sebou o samotě, ujistěte se, že kontrolujete svůj vnitřní postoj. V případě, že se stanete připoutaní k samotě a nebudete si toho vědomi, snadno se rozčílíte, až bude vaše samota ohrožena Když se zaměřujete na nějaký předmět, komplikujete si svou praxi. Zaměřování se na určitý předmět znamená, že máte pevnou představu o tom, že tento předmět je pro stanovený časový úsek ten pravý k pozorování. Když se pak vaše mysl otočí k jiným předmětům, tedy udělá to, co je přirozené, místo aby se řídila vaší pevnou představou, budete rozrušení a rozčarovaní. 51

52 148. Neměli byste se starat o to, jestli máte dobré nebo špatné prožitky. Měli byste se starat pouze o svůj postoj k těmto prožitkům Když začnete praktikovat, musíte si stále připomínat, že myšlenky jsou jen myšlenky, pocity jen pocity. S tím, jak budete zkušenější, postupně pochopíte, jak je to pravdivé. Ale dokud se budete identifikovat se svými myšlenkami a pocity, tedy budete lpět na představě: Já myslím, já cítím, nebudete schopni vidět věci takové, jaké jsou. Nemůžete vidět skutečnost, když máte špatný názor, když věci vidíte skrz závoj zaslepenosti Když si budete vědomi všeho, co děláte, mysl bude znát své vlastní hranice. Kdykoli si myslíš, že máš vše pod kontrolou, tak nečistoty mají pod kontrolou tebe 151. Když myslíme, mluvíme nebo konáme s nečistotami, budeme stále znovu a znovu zjišťovat, že jsme v samsáře. A podobně, když myslíme, mluvíme nebo konáme s moudrostí, najdeme svoji cestu ven ze samsáry Pokud jste nespokojeni se svou praxí nebo pokud praktikujete až příliš vážně, nezažijete radost a klid Jestliže je mysl s praxí nespokojená, tak pravděpodobně něco chcete. Potom se možná budete snažit usilovně praktikovat. A to vám nepomůže Jestliže praxi nechápete, nebude vás praktikování těšit Správná praxe přináší radost a zájem. Správná praxe přináší užitek a potenciál žít smysluplný život. 52

INSTRUKCE PRO PRAKTIKOVÁNÍ MEDITACE VŠÍMAVOSTI

INSTRUKCE PRO PRAKTIKOVÁNÍ MEDITACE VŠÍMAVOSTI INSTRUKCE PRO PRAKTIKOVÁNÍ MEDITACE VŠÍMAVOSTI Ashin Tejaniya ( výběr z knihy "DHAMMA EVERYWHERE" ) 1 Kontakt + připomínky + info o kurzech: email: vipassana.course@gmail.com www.bhavana.cz 2 NAMO TASSA

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

BUDDHŮV MOZEK. Jak dosáhnout štěstí, lásky a moudrosti. RICK HANSON, Ph.D. RICHARD MENDIUS, M.D.

BUDDHŮV MOZEK. Jak dosáhnout štěstí, lásky a moudrosti. RICK HANSON, Ph.D. RICHARD MENDIUS, M.D. BUDDHŮV MOZEK Jak dosáhnout štěstí, lásky a moudrosti RICK HANSON, Ph.D. RICHARD MENDIUS, M.D. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace a všechny její části jsou chráněny autorskými právy. Žádná část této

Více

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Obsah Předmluva k 1. dílu... 7 Předmluva ke 2. dílu... 9 1. díl... 10 Teorie, příprava masáž...

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Kurz Gnostické Meditace

Kurz Gnostické Meditace Kurz Gnostické Meditace Předmluva: Tento kurz Gnostické meditace byl napsán gnostickým instruktorem na anglické webové stránce www.gnosticteachings.org a přeložen na www.gnoza.cz (v úvodu si vyberte českou

Více

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend Craig Townsend je ředitelem organizace "Iťs Mindover Matter" v Sydney a pracuje v oblasti duševního tréninku pro plavání, sport a osobní vývoj po více než deset let.

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Juhapekka Tukiainen ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence ZAČÁTEČNÍK VÝKONNOSTNÍ SPORTOVEC VRCHOLOVÝ SPORTOVEC ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Předmluva ZÍSKEJTE FORMU s GPS

Více

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI Čögyam Trungpa Bdělá pozornost je základním přístupem na duchovní cestě a je společná všem tradicím buddhismu. Avšak dříve než začneme zkoumat přístup k duchovnímu životu,

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA Projekt CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA ŽIVOT NANEČISTO AUTOŘI : Mgr. Richard Šrámek, Jakub Šebeček a kolektiv 2013 Obsah 1 Podstata a význam komunikace... 9 Komunikace je vše, čím lidé působí

Více

TICHÉ LESNÍ JEZÍRKO. Adţána Ča

TICHÉ LESNÍ JEZÍRKO. Adţána Ča TICHÉ LESNÍ JEZÍRKO Adţána Ča ÚV OD Tiché lesní jezírko Snažte se být bdělí a nechat věci jít svou přirozenou cestou. Pak se vaše mysl ztiší v každém prostředí, jako čisté lesní jezero. Nejrůznější druhy

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

Stezka vznešeného muže

Stezka vznešeného muže David Deida Duchovní průvodce pro muže aneb Jak si poradit s výzvami, které před muže staví ženy, práce a sexuální touha S hlubokou vděčností mým partnerkám a učitelům, kteří mě v životě zahrnuli láskou

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Poselství andělů pro rok 2015. Magdalena Techetová

Poselství andělů pro rok 2015. Magdalena Techetová Poselství andělů pro rok 2015 Magdalena Techetová ÚVOD Milí přátelé, předávám vám tuto malou knížku coby pozdrav a povzbuzení od našich milujících andělů, kteří si přejí, abychom byli šťastní a abychom

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

Jiskra Jáství. Šrí Nisargadatta Maharadž. Rozhovory se Šrí Nisargadatta Maharadžem. Překlad: Gabriela Adámková

Jiskra Jáství. Šrí Nisargadatta Maharadž. Rozhovory se Šrí Nisargadatta Maharadžem. Překlad: Gabriela Adámková Rozhovory se Šrí Nisargadatta Maharadžem Šrí Nisargadatta Maharadž Překlad: Gabriela Adámková Prozatím nad stavem přechodu z Absolutna do Já jsem nehloubejte. Namísto toho se věnujte skutečnosti, že vaše

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více