VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany, příspěvkové organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany, příspěvkové organizace Školní rok 2013/2014

2 2

3 PO ZŠ a MŠ Holoubkov tvořily 3 objekty: budova ZŠ, ŠD a MŠ spolu se ŠJ. Od byl objekt bývalé školní družiny navrácen zřizovateli a družina přesunuta do nově zrekonstruovaných prostor v budově základní školy. Sídlo organizace: budova ZŠ adresa: Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Holoubkov 14. Zřizovatel: Obec Holoubkov Holoubkov 48 Ředitelka školy: Mgr.Iveta Vodičková Vedoucí učitelka MŠ: Anna Malečková Vedoucí školní jídelny: Emilie Vogelová. Webové stránky školy Mateřská škola Celková kapacita Zapsáno Provoz 60 dětí 60 dětí 3 třídy Provozní doba 6,00 16:00 hodin ( pondělí pátek) Stanovená částka za předškolní vzdělávání 370,-Kč/měsíc Snížené školné 185,- Kč Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se podle 123 odst. 2 Školského zákona poskytuje bezúplatně ( děti s OŠD platí 370,-Kč/měsíc) Výchovně vzdělávací činnost byla zajištěna 5 pedagogy. Pedagogický sbor : 4 učitelky plný úvazek 1 učitelka 0, 5 úvazku ( Jana Černá) Provozní zaměstnaci : 1 školnice + uklízečka plný úvazek 1 uklízečka 0, 3 úvazku Změny : od nová učitelka pí. Hana Kůsová od asistent pedagoga Vendula Brožová Ve školním roce 2013 / 2014 probíhal výchovně vzdělávací proces podle nového Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Náš život na vesnici. Jeho účinnost je plánovaná na období tří let, tj. Do Program byl zpracován v souladu a dle zásad daných RVP PV. Moto školy : Není důležité, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá. Vzdělávací obsah je rozdělen do pěti témat: Návštěva u skřítka Podzimníčka Kouzelný čas Paní zima přišla k nám Jak voní jaro Svět kole nás 3

4 V rámci výzvy Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání jsme získali dotaci ve výši ,-, projekt byl úspěšně dokončen a plně vypořádán k Uspěli jsme se žádostí ve výzvě Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2 a získali jsme dotaci ve výši ,- V rámci projektů byly 2 třídy vybaveny dotykovými obrazovkami, počítači, logopedickými programy, moderními logopedickými pomůckami, vypracována metodika a zavedeny pravidelné logopedické chvilky, uspořádány projektové dny a týden pro děti a rodiče, ve spolupráci s profesionální logopedickou. 2 pedagogické pracovnice získaly kvalifikaci logopedické preventistky. V rámci projektu probíhal také Kroužek flétny, zaměřený na správné dýchání. Zápis do MŠ pro školní rok 2014 / 2015 se uskutečnil od 10 : : 00 hod, dodatečný termín zápisu byl stanoven na Počet žadatelů : 33 dětí Počet přijatých v prvním kole : 17 dětí V dodatečném řízení, po uzavření OŠD : 2 děti,na základě odhlášení 2 dětí k byla vystavena 2 dodatečná přijetí Na žádost rodičů, doporučení lékaře a školského poradenského zařízení - tři odklady povinné školní docházky. MŠ uzavřena od Během hlavních prázdnin proběhne výměna podlahové krytiny v šatně předškoláků, ve druhé a třetí třídě čištění koberců a lehátek V tomto školním roce proběhl předplavecký výcvik 10 lekcí, bazén Hořovice, plavecká škola Kapka, a návštěvy v Solné jeskyni Rokycany 10 Pro předškoláky byl zajištěn externě kroužek Angličtiny. Akce MŠ: Schůzka s rodiči (září) Podzimní vycházka s rodiči zaměřená na logopedicou prevenci (září ) Práce s keramickou hlínou ( 1 krát do měsíce předškoláci) Divadelní představení ( 5 krát ročně) Zdravá pětka ( projekt zdravé výživy, říjen ) Angličtina (říjen - červen) Solná jeskyně ( ) Týden logopedické prevence ( spolupráce s divadlem Vysmáto odpolední divadelní představení s rodiči, listopad ) Beseda klinické logopedky ( listopad ) Kroužek zobcové flétny ( každý týden ) Pravidelné návštěvy budoucích prvňáčků v ZŠ ( pětkrát ročně ) Podzimní setkání s rodiči Zavírání lesa, Lampionový průvod ( říjen ) Divadelní představení Tři zlaé vlasy děda Vševěda ( říjen ) Den otevřených dveří ( 31. října. ) Předvánoční posezení s rodiči, vánoční keramika ( prosinec ) Mikulášská nadílka v MŠ ( prosinec ) Vánoční nadílka v MŠ ( prosinec ) Sváteční zpívání pod vánočním stromem ( prosinec ) Zápis do ZŠ ( leden ) Předplavecký výcvik ( ) Masopustní veselice, projekty ve třídách na téma masopust ( únor ) 4

5 Vítání jara, vynášení zimy, odemykání lesa ( celoškolní projekt, akce s rodiči březen ) Zápis do MŠ ( březen ) Velikonoce ( duben ) Čarohrátky, sled čarodejnic ( duben ) Týden rodiny, společná akce s rodiči ( květen ) Vítání občáků, pásmo básní a písní ( květen ) Beseda o zvířátkách, kulturní akce ( květen ) Divadlo v ZŠ O zlaté rybce ( jen předškoláci, květen) Svátek matek, výroba dárků pro maminky ( květen ) Divadlo Ovčí pohádka ( květen ) Oslava MDD, Cesta kolem světa ( červen ) Školní výlet, hrad Točník ( červen ) Rozloučení s předškoláky, slavnostní vyřazení ( konec června ) 5

6 6

7 Školní jídelna Hlavní a doplňková činnost. Celková kapacita: 230 obědů. Provoz zabezpečen 3 zaměstnanci (bez personálních změn). Počet strávníků (MŠ: 60, ZŠ:40 dospělých:16 cizích: 33) Kontrola KHS (2x) - vždy bez závad. Provoz zabezpečen podle pravidel. ŠJ byla vybavena myčkou na nádobí, varnou pánví a odkapovým stolem Aktivity /vzájemná spolupráce ŠJ, MŠ, ZŠ a ŠD/: Zapojení do projektu EU Mléko pro evropské školy,,,ovoce do škol,, Příprava mikulášských balíčků mikulášská nadílka dětem Pomoc při vánoční besídce Pomoc při veřejné vánoční akci Sváteční zpívání u vánočního stromu, pečení perníčků,čaj Pomoc na Velikonoce, čarodějnice Během školního roku pomoc při pečení výrobků pro děti Zajištění svačin a nápojů pro MŠ výlet na hrad Točník Závěr školního roku pohoštění, občerstvení Vaření čaje na Holoubeckou slanou i sladkou buchtu 7

8 8

9 Školní družina Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu 30 žáků. Školní družina pracovala podle vzdělávacího programu pro Zájmové vzdělávání Evropské země blízké i vzdálené. Projekt pro tento rok byl Cestujeme po Evropě. V rámci projektu jsme se seznámili s našimi sousedními státy, ukázali jsme si největší nížiny, nejvyšší hory a nejdelší řeky v Evropě. Povídali jsme si o evropské flóře a fauně. Žáci si samostatně připravovali povídání a zajímavosti, které vyhledávali v dětských encyklopediích. Z jižní Evropy, kam nejčastěji jezdíme na dovolenou jsme se proputovali až do Skandinávie. Vytvořili jsme přírodovědnou a vlastivědnou mapu Evropy. Celý projekt jsme zakončili přednáškou s promítáním o putování po Islandu. Při pracovních a výtvarných činnostech vzniklo mnoho pěkných prací. V rámci ekologie jsme pro vyrábění využívali jak přírodních tak odpadních materiálů. Tradičně jsme si upekli jablkový závin, čerty z lineckého těsta a perníčky. Prvňáčci shlédli maňáskovou a loutkovou hříčku. Nacvičili jsme a zahráli pohádku O vánočním zvonečku a úryvek ze Zlatovlásky. V lednu jsme zahájili činnost v nových prostorách školní družiny v budově školy. Na jaře opět proběhly oblíbené Dny kocourů a koček. Velký úspěch měl Sluníčkový den, který jsme uskutečnili v rámci etické výchovy. Dětmi vyrobená sluníčka s přáníčkem jsme při vycházce rozdávali lidem,aby jim přinesla radost. 9

10 10

11 Základní škola Zapsáno Provoz 49 dětí 4 třídy,1. 5.ročník ZŠ výuka ročník podle ŠVP pro ZV Učíme se pro život, 3 žáci podle přílohy pro vzdělávání žáků s LMP. Velmi dobrá úroveň vzájemné spolupráce všech složek organizace ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ Návštěvy předškoláků v ZŠ, společné akce, akce pro málotřídní školy Proběhl přesun školní družiny do nově zrekonstruovaných prostor ve druhém patře budovy základní školy, objekt č.p. 17 byl předán zpět zřizovateli. K byla upravena zřizovací listina školy. Do 4. třídy byla v rámci mezinárodního grantového řízení AV MEDIA pořízena dotyková IT SMART Dokončena realizace projektu Inovace ve škole, splněny všechny závazky, provedeno kompletní finanční vypořádání Uspěli jsme v rámci rozvojového programu podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce zde jsme získali dotaci ve výši ,-. Projekt probíhá do konce kalendářního roku Pokračujeme v projektech Ovoce do škol a Mléko pro evropské školy, jsme zapojeni v rámci budování vztahu rodina škola do projektu Rodiče vítáni Pokračuje spolupráce se ZŠ Mýto zajištění plynulého přechodu našich dětí na druhý stupeň společné akce (Den her Holoubkov, sportovní den - Mýto) Zrealizovali jsme akce pro veřejnost i pro děti: Projektový den 72 hodin-ruku na to, Den otevřených dveří v MŠ, otevření žákovské knihovny v ZŠ, Zdravá pětka podpora zdravé výživy, Zavírání lesa lampionový průvod mš, Halloweenské strašení v ZŠ, Den her, Vánoční dílny, projektový týden logopedické prevence v MŠ, Mikulášská nadílka, Zpívání pod vánočním stromem, Den otevřených dveří v ZŠ a ŠD, předzápisová schůzka s rodiči předškoláků, zápis (17 dětí, z toho 3 odklady, v rámci měsíce května 1 žádost o přestup do budoucí 1.třídy ze ZŠ Mýto), karneval Kařez, předplavecký výcvik pro děti MŠ, Odemykání lesa MŠ, Den Země, akce Ukliďme si svět, Velikonoční dílny, zápis MŠ ( zapsáno 34 dětí, přijato 17, dodatečná přijetí po uzavření OŠD 4 děti), Dental alarm prevence vzniku zubního kazu, Projektový týden s tématikou Etické výchovy, schůzka rodičů budoucích prvňáčků,sluníčkový den v ŠD, divadelní a hudební představení Škola hostila akce kulturního a školského výboru: Odpoledne plné her, soutěž v pečení Holoubecká buchta, přednášky v MJU 11

12 Sponzorské dary, které jsme získali v tomto školním roce : - pan Hašek věnoval svůj zastupitelský plat na nákup hraček pro MŠ - účastníci tělovýchovných aktivit věnovali finanční prostředky pro dovybavení tělocvičny - dostali jsme sponzorský dar ve formě panáčků play mobil od firmy PIATNIK - ve formě deskových her a kancelářského vybavení od České pedagogické komory - Manželé Juristovi věnovali škole akvárium a knihy do školní knihovny 12

13 Stále zkvalitňujeme a rozšiřujeme webové stránky školy Za tento školní rok vyšlo o naší činnosti: 10 x článek v Rokycanském deníku 2x článek v Holoubkovském zpravodaji 1x článek v 5+2 dny Konaly se dva konzultační dny a dvoje třídní schůzky pro rodiče Soutěže Soutěž Soutěžící Tř. Umístění Počet účastníků Přehlídka mladých recitátorů O Rejzek J Šedivý Š Aubrechtová G Zieglerová T Čechurová T Lukášová N Matematický klokan - Cvrček O Klepsová T (84b.) 45 Jarošík P (63b.) Klepsa L (59b.) Matematický klokan - Klokánek O Tkáč T (69b.) 41 Lukášová N (63b.) Denisov A (60b.) "Hasiči, jak je vidím já" - výtvarná soutěž O Cajthamlová R "Velikonoční zajíček" - výtvarná soutěž muzea Rokycany O Šedivý Š. ŠD 1. Rejzek J. 1. cena poroty Plzeňský dětský duatlon DECATHLON Rejzek J Gaman O Jarošík P Soutěž mladých cyklistů - BESIP O Jarošík P. KlepsováT. Lukášová N Denisov A. a do sportovních soutěží vybijená, malá házená, atletika, dopravní soutěž BESIP Zájmové kroužky sportovní hry, zobcová flétna, disko tance, deskové hry, kroužek vaření, zoo kroužek, kroužek šachů, kroužek pod DDM Plzeň Zábavná logika Proběhla výuka plavání 10 lekcí a výuka BESIP dopravní hřiště -2x

14 Evaluační dotazníky V tomto školním roce jsme požádali žáky i rodiče žáků školy o vyplnění evaluačních dotazníků směřujících k hodnocení práce školy a jejímu dalšímu vývoji. Ze 49 žáků vyplnilo dotazník 48 a 31 zákonných zástupců, svoje hodnocení vytvářeli i zaměstnanci školy. Komplexní hodnocení školy vyznělo velmi pozitivně, kladně byl hodnocen zejména individuální přístup k žákům, tvůrčí, aktivní, vstřícná a bezpečná atmosféra školy. Objevila se i řada námětů pro náš budoucí rozvoj, které ve své další činnosti budeme zohledňovat. Podrobně zpracované výsledky jsou k dispozici v tištěné podobě ve vestibulu školy a na školním webu. 14

15 Zápis do 1. třídy proběhl přijato 17 žáků, z toho3 děti žádost o odklad školní docházky 1 dítě v červnu rodiče nově přihlásili do 1.třídy 5.ročník ukončili 3 žáci ( 2 ZŠ TGM Rokycany, 1 ZŠ Mýto) Školní rok 2013/2014 jsme končili s počtem 49 žáků. Pro školní rok 2014/ třída 15 žáků Mgr.Hana Křejdlová, asistentka pedagoga Vendula Brožová 2.třída 14 žáků Mgr.Jana Šopejstalová, Dis. 3.třída 13 žáků Mgr.Miluše Tichotová 4. třída 12 žáků Mgr. Kateřina Culková, asistentka pedagoga p. D.Kubrychtová 5. třída 8 žáků Mgr.Vladislava Peklová, asistentka pedagoga p. I.Kratochvíle Asistentky pedagoga pracují na základě svolením KÚ pro děti s LMP a těžkou vadou řeči. Celkový počet pro rok 2014/ žáků. Škola se po projednání a odsouhlasení zastupitelstvem obce k vrací na pětitřídní model ZŠ, nadále bude dofinancovávána zřizovatelem na základě smlouvy o výjimce z počtu žáků Výhled do dalších školních let je velmi dobrý. Při odchodu 8mi žáků z páté a následně 11ti žáků z budoucí páté třídy a zápisu cca 15 18ti dětí ( zjištěn předběžný zájem ve třídách zcela naplněné mš) by mělo dojít k dalšímu nárůstu počtu žáků školy. Provozní zaměstnanci beze změn p. N. Kantoříková, p.b.kratochvílová 15

16 V rámci aktivit Environmentální výchovy proběhlo několik úspěšných akcí: Projekt 72 hodin - RUKU NA TO! úklid okolí školy, části obce a lesa Den Země zábavná stezka lukami a lesem - plnění úkolů, ekologické hry s plast. odpad. materiálem Návštěva Zoo parku Chomutov Projekty: Ovoce do škol Třídíme odpad Sběr papíru a víček od pet lahví Projekt 72 hodin... 16

17 Aktivity minimální preventivní program celoškolní projekty Hravě žij zdravě - Ovoce a zelenina do škol - Zdravá pětka Ruku na to (ukliď si své okolí) Etická výchova kroužky aktivní trávení volného času pohybové hry hra na zobcovou flétnu disco tance šachový kroužek přírodovědný kroužek zábavná logika práce ve školní družině celoroční projekt Cestujeme po Evropě třídní a školní akce kulturní programy - divadlo Alfa - divadelní a hudební představení ve škole turistické a poznávací výlety - školní výlet ZOOpark Chomutov sportovní soutěže - atletický trojboj olympiády - malá olympiáda z anglického jazyka - Matematický klokan recitační soutěž deskové hry akce s malotřídkami karneval Kařez akce pro rodiče a veřejnost dny otevřených dveří - slavnostní otevření nové školní družiny Vánoční a Jarní dílny veřejná vystoupení - recitace při pietním aktu kladení věnců - slavnostní ukončení školního roku Den plný her 17

18 Komunikace s rodiči - konzultační hodiny - třídní schůzky - konzultační dny - školní web - informační nástěnka - schránka důvěry pro rodiče a děti Spolupráce s institucemi pedagogicko-psychologická poradna Rokycany - Třída plná pohody Policie ČR - beseda chování a bezpečnost, kyberšikana - ukázka techniky HZS Rokycany - Hasík chování a bezpečnost v krizových situacích - SPC Plzeň - Obecní úřad Holoubkov - sociální odbor Rokycany - o. s. TEREZA - Centrum nadání - Mensa ČR - Česká pedagogická komora - Rodiče vítáni - Zdravá pětka - kulturní střediska a organizace 18

19 19

20 Ve školním roce 2013/2014 se konaly 2 třídní schůzky, 2 konzultační dny, Dny otevřených dveří, konzultační hodiny. Schránka důvěry pro rodiče žádná připomínka, žádná zpráva. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ všichni zaměstnanci jsou ve svém oboru plně kvalifikovaní Učitelé ZŠ mají vysokoškolské vzdělání Asistentky pedagoga plně kvalifikované MŠ učitelky MŠ mají středoškolské vzdělání Chybějící kvalifikace u pí. Černé pokračuje ve studiu pro učitelství MŠ Asistentka pedagoga plně kvalifikovaná V rámci DVPP v letošním školním roce jsme kladli důraz na školení související s rozvojem čtenářské a matematické dovednosti a studium Aj. Vzdělávání vybíráme prioritně z nabídky KCVJŠ Plzeň a NIDV Plzeň. V průběhu roku čerpají pedagogičtí pracovníci 12 dní samostudia, které využívají ke studiu odborné literatury, nabídky internetových portálů určených pedagogům a přípravě výukových projektů. 20

21 Školská rada na svých zasedáních provádí kontrolu příspěvkové organizace. Ve školním roce 2013/2014 se sešla: Kontroly V březnu 2014 proběhla kontrola hospodaření PO ZŠ a MŠ Holoubkov za přítomnosti pana starosty obce ing. Lukáše Fišera, Finančního výboru OÚ Holoubkov ing. Zbyňka Tůmy, ředitelky školy Mgr. Ivety Vodičkové a účetní organizaceing. Dany Mitterbachové. V říjnu 2013 proběhla kontrola bezpečnostni práce kontrolu provedl Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni, kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. V říjnu 2013 proběhla kontrola pracovnic Ministerstva zemědělství projekt Ovoce do škol, nebyly zjištěny žádné nedostatky Kontroly KHS proběhly v těchto termínech ŠJ bez závad ŠJ bez závad - 3. a MŠ ve 2 třídách nevyhovující osvětlení závěry předány zřizovateli, následně proběhla rekonstrukce, následná kontrola bez závad nově zrekonstruované prostory ŠD bez závad Holoubkov vypracovala Mgr. Iveta Vodičková ředitelka školy Pedagogická rada projednala a schválila dne Školská rada projednala a schválila dne: 21

22 S Výroční zprávou byli seznámeni: ZŠ ŠD MŠ ŠJ 22

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 47/2011/M 1 Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14 1. Základní údaje a charakteristika školy Základní škola Blovice, okres Plzeň jih příspěvková organizace právní subjekt od 1.7.2000 Družstevní

Více