Ceník. Technické Izolace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník. Technické Izolace"

Transkript

1 Technické Izolace Technické Izolace Duben 0 Revize..0

2 Klekáme na kolena! PAROC Section Bend AluCoat T PAROC Section Bend AluCoat T - hotové segmenty z kamenné vlny urèené pro termickou a akustickou izolaci kolen potrubí pro teplou a studenou vodu, topných a parních potrubí, odvody spalin a další použití. Na stranì jsou kašírovány vystuženou hliníkovou fólií se samolepícím pøesahem. Standardní sortiment je pøipraven pro typ kolen 1,d a úhel 0 stupòù. V širší nabídce pak naleznete segmenty jiných typù a úhlù zahnutí. Maximální teplota nositele tepelné energie je 00 C. Teplota na m povrchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C.

3 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Izolace instalaèních systémù ve stavebnictví Desky PAROC InVent N1, PAROC InVent N3 Deska vyrobená z kamenné vlny urèená k termické a akustické izolaci ventilaèních kanálù, kulisových tlumièù hluku, k izolaci anemostatù, k výplni štìrbinových akustických tlumièù, k výplni kazet a odhluèòovacích panelù a také jako vnitøní výstelka ve ventilaèních zaøízeních a ventilaèních kanálech. Deska je z jedné strany pokryta kašírováním - netkaná skelná textílie èerné barvy (N3) nebo na speciální objednávku bílé barvy (N1). Je pøizpùsobená proudìní vzduchu o rychlosti do m/s bez uvolòování vláken z materiálu. Maximální teplota nositele tepelné energie je 2 C. PAROC InVent N1/N1, PAROC InVent N3/N3 Deska vyrobená z kamenné vlny urèená k termické a akustické izolaci ventilaèních kanálù, kulisových tlumièù hluku, k izolaci anemostatù, k výplni štìrbinových akustických tlumièù, k výplni kazet a odhluèòovacích panelù a také jako vnitøní výstelka ve ventilaèních zaøízeních a ventilaèních kanálech. Deska je oboustrannì pokryta kašírováním - netkaná skelná textílie èerné barvy (N3) nebo na speciální objednávku bílé barvy (N1). Je pøizpùsobená proudìní vzduchu o rychlosti do m/s bez uvolòování vláken z materiálu. Maximální teplota nositele tepelné energie je 2 C. PAROC InVent 0 N1, PAROC InVent 0 N3 Deska vyrobená z kamenné vlny urèená k termické a akustické izolaci ventilaèních kanálù, kulisových tlumièù hluku, k izolaci anemostatù, k výplni štìrbinových akustických tlumièù, k výplni kazet a odhluèòovacích panelù a také jako vnitøní výstelka ve ventilaèních zaøízeních a ventilaèních kanálech. Deska je z jedné strany pokryta kašírováním - netkaná skelná textílie èerné barvy (N3) nebo na speciální objednávku bílé barvy (N1). Je pøizpùsobená proudìní vzduchu o rychlosti do m/s bez uvolòování vláken z materiálu. Maximální teplota nositele tepelné energie je 2 C. PAROC InVent G1, PAROC InVent G2 Deska vyrobená z kamenné vlny urèená k termické a akustické izolaci ventilaèních kanálù, kulisových tlumièù hluku, k izolaci anemostatù, k výplni štìrbinových akustických tlumièù, k výplni kazet a odhluèòovacích panelù a také jako vnitøní výstelka ve ventilaèních zaøízeních a ventilaèních kanálech. Deska je z jedné strany pokryta kašírováním - tkaná skelná textílie bílé barvy (G1) nebo èerné barvy (G2). Je pøizpùsobená proudìní vzduchu o rychlosti do m/s bez uvolòování vláken z materiálu. Maximální teplota nositele tepelné energie je 2 C. Skelné plátno na povrchu desky je dostateènì odolné, takže jej lze èistit mechanicky nebo pomocí tlakové vody. PAROC InVent 0 G1, PAROC InVent 0 G2 Deska vyrobená z kamenné vlny urèená k termické a akustické izolaci ventilaèních kanálù, kulisových tlumièù hluku, k izolaci anemostatù, k výplni štìrbinových akustických tlumièù, k výplni kazet a odhluèòovacích panelù a také jako vnitøní výstelka ve ventilaèních zaøízeních a ventilaèních kanálech. Deska je z jedné strany pokryta kašírováním - tkaná skelná textílie bílé barvy (G1) nebo èerné barvy (G2). Je pøizpùsobená proudìní vzduchu o rychlosti do m/s bez uvolòování vláken z materiálu. Maximální teplota nositele tepelné energie je 2 C. Skelné plátno na povrchu desky je dostateènì odolné, takže jej lze èistit mechanicky nebo pomocí tlakové vody. rozmìry* tlouš ka* Kè/m 2 1,00 331,00 2,00 31,00, ,00 2,00 31, ,00 1,00 m 2,,,2,,2,,2, * na požadavek zákazníka mùžeme vyrobit desky v jiných rozmìrech a tlouš kách než jsou výše uvedené, pøi dodržení minimálního. Bližší informace na dotaz. 3

4 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Vinutá izolaèní pouzdra PAROC Section AluCoat T Oznaèený produkt je balen do kartonù vnitøní pouzdra** ,00 1,00 0,00,00,00,00,00,00 0,00 1,00,00 2,0 3 3,0,0,0 1, 1,,, ,00,00,00,00,00,00 2,00,00,00 0,00 0,00 111,00 11, ,0,0,0,0 1,,, ,00,00,00,00,00,00,00,00,00, ,00, ,00 1,00 0,00 21, ,00 2,00,0,0,0 1, 1,, ,00,00,00 0,00 1,00 1,00, ,00 1,00,00,00, , ,00 0,00 21,00 31,00 0 1,,,, * je možné vyrobit izolaèní pouzdra i v jiných tlouš kách než je uvedeno ** na speciální objednávku je možné zhotovit izolaèní pouzdra o ech,, 1 PAROC Section AluCoat T jsou vinutá izolaèní pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím pøesahem. Jsou urèena k tepelné a zvukové izolaci topných potrubí, parních potrubí, potrubí teplé užitkové vody, klimatizaèních rozvodù, prùmyslových instalací a komínových prùduchù. Maximální provozní teplota izolovaného média je 00 C. Teplota na m povchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. POZOR! Nízká λ [0,033 W/mK] = maximální úspornost...* * podrobnosti Vám sdìlí zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku (kontakty na naší stránce

5 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Vinutá izolaèní pouzdra PAROC Section AluCoat T vnitøní pouzdra** ,00,00 131, ,00 1,00 1,00,00 10, ,00 21, ,00 2,00 2,00,00, ,00,00, ,00 0,00,00 0 1,00,00 2, ,00 2, ,00, * je možné vyrobit izolaèní pouzdra i v jiných tlouš kách než je uvedeno ** na speciální objednávku je možné zhotovit izolaèní pouzdra o ech,, ,00, ,00,00 2,00 22,00 20,00 31, ,00,00, ,00 2,00 2,00 2,00 2, ,00 0,00 0, ,00,00 2,00,00, ,00,00 1,00 PAROC Section AluCoat T jsou vinutá izolaèní pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím pøesahem. Jsou urèena k tepelné a zvukové izolaci topných potrubí, parních potrubí, potrubí teplé užitkové vody, klimatizaèních rozvodù, prùmyslových instalací a komínových prùduchù. Maximální provozní teplota izolovaného média je 00 C. Teplota na m povchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. POZOR! Nízká λ [0,033 W/mK] = maximální úspornost...* * podrobnosti Vám sdìlí zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku (kontakty na naší stránce

6 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Vinutá izolaèní pouzdra - kolena PAROC Section Bend AluCoat T vnitøní pouzdra** Kè/ 0,00 1,00 0, , ,00 11,00, Kè/ 0,00,00 0,00 2,00 0 0,00,00 0 1,00 0 1,00 1,00 10,00, Kè/,00 1,00 1,00 0 1,00 2,00,00 11,00, Kè/ 11,00 1, ,00 2, Kè/,00 2,00 2,00 2 2,00 Kolena PAROC Section Bend AluCoat T jsou balena do kartónù - pro vnitøní y 0 jsou balena do kartónù o rozmìrech 0x0x0 - pro vnitøní y > 0 jsou balena do kartónù o rozmìrech 0x0x * je možné vyrobit izolaèní kolena v jiných tlouš kách, nebo úhlech než je uvedeno. Kontaktujte prosím obchodní zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku PAROC Section Bend AluCoat T - jsou hotové segmenty z kamenné vlny, kašírovány vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím pøesahem. Jsou urèeny k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních prùmyslových instalací, parních a teplárenských potrubí, spalinových kanálù a komínových prùduchù. Maximální provozní teplota izolovaného média je 00 C. Teplota na m povchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. Standardnì jsou vyrábìny pro typ kolen 1,d a úhel zahnutí 0 stupòù. POZOR! Nízká λ [0,033 W/mK] = maximální úspornost...* * podrobnosti Vám sdìlí zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku (kontakty na naší stránce

7 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Vinutá izolaèní pouzdra PAROC Section Oznaèený produkt je balen do kartonù vnitøní pouzdra** ,00,00,00 1,00,00,00,00 1,00,00 0,00 2,00,00 2,0 3 3,0,0,0 1, 1,,, ,00 1,00 0,00,00 1,00,00,00,00 0,00 0 0,00 0,00 1,00 1,00 3,0,0,0,0 1,,, ,00,00,00 0,00 0 0,00 2,00,00 2,00,00,00 1,00 1,00,00 1,00 11,00 0 0,00 0,00 0,0,0,0 1, 1,, ,00,00 0,00 2,00,00,00,00,00 1,00 11,00, , ,00,00,00,00 2,00 2,00,00 2,00 0,00,00,00 1,,,, ,00,00,00 1,00 1,00 1,00, ,00 10,00 0 0,00,00 2,00 2,00 21,00 2,00 1,00 311,00 0 1,00 0,00,00,00 0,00 0,00,00,00,00 1,00,00,00 11,00 1, ,00 1,00 21,00 2 ** na speciální objednávku je možné vyrobit izolaèní pouzdra o u,, 1, 2, 0,, 2,! Dále vyrábíme také izolaèní pouzdra v provedení PAROC Lock s vyøezanými zámky. Tyto zámky jsou umístìny na podélném spoji pouzdra a také na obou jeho koncích. Pøi objednání tohoto typu pouzder pøipoètìte k cenì vybraného izolaèního pouzdra %. POZOR! Nízká λ=0,033 W/m K = maximální úspornost...* * podrobnosti Vám sdìlí zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku (kontakty na naší stránce

8 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Vinutá izolaèní pouzdra PAROC Section vnitøní pouzdra** ó 3 3 1,00 1,00,00 1,00 211,00,00,00 22,00,00 2,00 31, ,00, ,00 0 0,00 0 1,00,00,00 1,00 2, ,00 1,00 1,00 210? ,00 2,00 2,00 0, ,00 0,00,00 0,00 0, ,00 1,00 111,00 1,00,00 1,00 11,00 1,00,00,00 1, ,00 2, ,00 0 0,00 0,00,00 0 1,00,00,00 1,00,00,00 1,00 11,00 1,00, ,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, , ,00 1,00 1,00 1 1,00,00,00 111,00 2,00 1, , ,00 2, , , ,00,00 11,00 11,00 0, , ,00,00 21, , ** na speciální objednávku je možné vyrobit izolaèní pouzdra o u,, 1, 2, 0,, 2, PAROC Section jsou vinutá izolaèní pouzdra z kamenné vlny urèená k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních prùmyslových instalací, parních a teplárenských potrubí, spalinových kanálù a komínových prùduchù. Maximální provozní teplota izolovaného média je 00 C. POZOR! Nízká λ=0,033 W/m K = maximální úspornost...* * podrobnosti Vám sdìlí zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku (kontakty na naší stránce

9 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Vinutá izolaèní pouzdra - kolena PAROC Section Bend vnitøní pouzdra** Kè/,00,00 1,00 0 0,00,00,00 0 0,00 0,00 11, Kè/,00,00,00 1,00,00 0,00 2,00 0,00,00 1,00 1, Kè/ 2,00 0 0,00,00 1,00 1,00 1, , Kè/,00 1,00,00 1,00,00 2,00 1,00 2, Kè/ 0 2,00 0, ,00 2 Kè/ 0 2,00 0,00 Kolena PAROC Section Bend jsou balena do kartónù - pro vnitøní y 0 jsou balena do kartónù o rozmìrech 0x0x0 - pro vnitøní y > 0 jsou balena do kartónù o rozmìrech 0x0x * je možné vyrobit izolaèní kolena v jiných tlouš kách, nebo úhlech než je uvedeno. Kontaktujte prosím obchodní zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku PAROC Section Bend jsou hotové segmenty z kamenné vlny urèené k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních prùmyslových instalací, parních a teplárenských potrubí, spalinových kanálù a komínových prùduchù. Maximální provozní teplota izolovaného média je 00 C. Standardnì jsou vyrábìny pro typ kolen 1,d a úhel zahnutí 0 stupòù. POZOR! Nízká λ [0,033 W/mK] = maximální úspornost...* * podrobnosti Vám sdìlí zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku (kontakty na naší stránce

10 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Vinutá variabilní izolaèní pouzdra PAROC Combi AluCoat T vnitøní izolaèní trubice 2,00,00 3,0 Oznaèený produkt je balen do kartonù 2 2,00 0,0,0 2 PAROC Combi AluCoat T jsou vinutá izolaèní pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím pøesahem s variabilním em. Jsou urèena k tepelné a zvukové izolaci topných potrubí, parních potrubí, potrubí teplé užitkové vody, klimatizaèních rozvodù a prùmyslových instalací. Vnitøní otvor hvìzdicového prùøezu umožòuje použití jednoho typu izolaèního pouzdra pro 3 rùzné y potrubí. Maximální provozní teplota izolovaného média je 00 C. Teplota na m povchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. POZOR! Nízká λ=0,033 W/m K = maximální úspornost...* * podrobnosti Vám sdìlí zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku (kontakty na naší stránce ,00 1,, 11,00 PAROC Combi vnitøní izolaèní trubice 2 2,00,00 3,0 Oznaèený produkt je balen do kartonù 2 2 1,00,00,0,0 2 PAROC Combi jsou vinutá izolaèní pouzdra z kamenné vlny s variabilním em. Jsou urèena k tepelné a zvukové izolaci topných potrubí, parních potrubí a prùmyslových instalací. Vnitøní otvor hvìzdicového prùøezu umožòuje použití jednoho typu izolaèního pouzdra pro 3 rùzné y potrubí. Maximální provozní teplota izolovaného média je 00 C. POZOR! Nízká λ=0,033 W/m K = maximální úspornost...* * podrobnosti Vám sdìlí zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku (kontakty na naší stránce ,00,00 1,,,00

11 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Lamelové rohože rozmìry tlouš ka Kè/m 2 m 2 role/paleta role/paleta PAROC Lamella Mat 3 AluCoat Lamelová rohož z kamenné vlny z jedné strany kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií je urèena k tepelné a zvukové izolaci ventilaèních a klimatizaèních kanálù, nízkoteplotních kotlù, malých nádrží, potrubí a válcových povrchù. Fólie zabraòuje kondenzaci vodní páry. Díky uložení vláken kolmo k povrchu fólie si lamelová rohož výbornì zachovává svojí tlouš ku i v rozích a ohybech. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. Teplota na m povrchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. PAROC Lamella Mat AluCoat Lamelová rohož z kamenné vlny z jedné strany kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií je urèena k tepelné a zvukové izolaci ventilaèních a klimatizaèních kanálù, nízkoteplotních kotlù, malých nádrží, potrubí a válcových povrchù. Fólie zabraòuje kondenzaci vodní páry. Díky uložení vláken kolmo k povrchu fólie si lamelová rohož výbornì zachovává svojí tlouš ku i v rozích a ohybech. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. Teplota na m povrchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. PAROC Lamella Mat 0 AluCoat Lamelová rohož z kamenné vlny z jedné strany kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií je urèena k tepelné a zvukové izolaci ventilaèních a klimatizaèních kanálù, nízkoteplotních kotlù, malých nádrží, potrubí a válcových povrchù. Fólie zabraòuje kondenzaci vodní páry. Díky uložení vláken kolmo k povrchu fólie si lamelová rohož výbornì zachovává svojí tlouš ku i v rozích a ohybech. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. Teplota na m povrchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. 00x0 000x0 00x0 000x0 00x0 20x0 00x0 000x0 00x0 00x0 000x0 00x0 20x0 00x0 000x0 00x0 000x0 30x0 20x0 00x ,00,00 1,00, , ,00, ,00,00 2,00 2,00 0 2,00 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 *,0/2,0,0/0,0,0/,0,0/,0 /,0 2,/2,,0/2,0,0/0,0 /1,0,0/,0,0/,0 /,0 2,/,0,0/2,0,0/0,0 /1,0,0/,0 3,/, 2,/,0 /, * Výrobek PAROC Lamella Mat 0 AluCoat a tlouš ce již není svinut do rolí. Výrobek je volnì položený na 00x0 / rohoží na. 11

12 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Rohože na drátìném pletivu rozmìry tlouš ka Kè/m 2 m 2 PAROC Wired Mat Rohož z kamenné vlny s jednostrannì našitou sí kou z ocelového pozinkovaného drátu. Je urèena k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních kotlù, nádrží, potrubí, spalinových kanálù, komínù a veškerých povrchù, u kterých je požadována velmi vysoká odolnost proti trvalému zatížení vysokými teplotami. Maximální provozní teplota izolovaného média je C. PAROC Wired Mat 0 00x0 00x0 000x0 000x0 20x0 00x ,00,00,00 1,00 0,00 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ /,0,0/0,0,0/,0,0/,0 2,/,0 2,0/3 Rohož z kamenné vlny s jednostrannì našitou sí kou z ocelového pozinkovaného drátu*. Je urèena k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních kotlù, nádrží, potrubí, spalinových kanálù, komínù a veškerých povrchù, u kterých je požadována velmi vysoká odolnost proti trvalému zatížení vysokými teplotami. Maximální provozní teplota izolovaného média je C. 00x0 000x0 000x0 20x0 00x0 0 0,00 1,00,00,00 0 1/ 1/ 1/ 1/ 1/,0/0,0,0/,0,0/,0 2,/,0 2,0/3 PAROC Wired Mat 0 AL1, PAROC Wired Mat 0 AluCoat Rohož z kamenné vlny s jednostrannì našitou sí kou z ocelového pozinkovaného drátu, kašírovány èistou hliníkovou fólií (AL1). Jsou urèeny k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních kotlù, nádrží, potrubí, spalinových kanálù, komínù a veškerých povrchù, u kterých je požadována velmi vysoká odolnost proti trvalému zatížení vysokými teplotami. Maximální provozní teplota izolovaného média je C. U rohoží kašírovaných vyztuženou hliníkovou fólií (AluCoat) nesmí teplota na povrchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, pøekroèit 0 C. 00x0 000x0 000x0 20x0 00x0 0 0, ,00 1/ 1/ 1/ 1/ 1/,0/0,0,0/,0,0/,0 2,/,0 2,0/3 PAROC Wired Mat Rohož z kamenné vlny s jednostrannì našitou sí kou z ocelového pozinkovaného drátu*. Je urèena k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních kotlù, nádrží, potrubí, spalinových kanálù, komínù a veškerých povrchù, u kterých je požadována velmi vysoká odolnost proti trvalému zatížení vysokými teplotami. Maximální provozní teplota izolovaného média je C. 00x0 00x0 000x0 000x0 20x0 00x0 0 0, ,00,00 00,00 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ /,0,0/0,0,0/,0,0/,0 2,/,0 2,0/3 PAROC Wired Mat AL1, PAROC Wired Mat AluCoat Rohož z kamenné vlny s jednostrannì našitou sí kou z ocelového pozinkovaného drátu, jednostrannì kašírovaná èistou hliníkovou fólií (AL1). Je urèena k tepelné a zvukové izolaci vysokoteplotních kotlù, nádrží, potrubí, spalinových kanálù, komínù a veškerých povrchù, u kterých je požadována velmi vysoká odolnost proti trvalému zatížení vysokými teplotami. Maximální provozní teplota izolovaného média je C. U rohoží kašírovaných vyztuženou hliníkovou fólií (AluCoat) nesmí teplota na povrchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, pøekroèit 0 C. PAROC Wired Mat 1 Vysokoteplotní rohož z kamenné vlny urèená k izolaci kruhových i hranatých ventilaèních kanálù a kouøovodù. Rohož je jednostrannì zpevnìna našitou drátìnnou sí kou z ocelového pozinkovaného drátu. Maximální provozní teplota izolovaného média je C. PAROC Wired Mat 1 AluCoat Vysokoteplotní rohož z kamenné vlny urèená k izolaci kruhových i hranatých ventilaèních kanálù a kouøovodù. Rohož je jednostrannì zpevnìna našitou drátìnnou sí kou z ocelového pozinkovaného drátu, jednostrannì kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií. Maximální provozní teplota izolovaného média je C. Teplota na povrchu izolace v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. 00x0 00x0 000x0 000x0 20x0 00x0 000x0 000x0 00x0 000x0 000x0 00x ,00 22,00 21,00 31,00,00,00 2, ,00,00 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ /,0,0/0,0,0/,0,0/,0 2,/,0 2,0/3,00,00,00,00,00,00 * na požadavek zákazníka mùžeme vyrobit rohož PAROC Wired Mat 0 W2 a PAROC Wired Mat W2 - s jednostrannì našitou sí kou z nerezového drátu. K cenì požadovaného výrobku pak pøipoètìte Kè/m 2.

13 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Desky rozmìry tlouš ka Kè/m 2 m 2 PAROC Slab 0 AluCoat Deska PAROC Slab 0 AluCoat z kamenné vlny kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií. Fólie je na spodní stranì vyztužena sí kou ze skelných vláken. Je urèena k tepelné izolaci nádrží a plochých povrchù. Pokud jsou desky použity na válcovém povrchu v jedné vrstvì, jejich boèní hrany mohou být zkoseny tak, aby spárami nedocházelo k únikùm tepla. Pøi dobrém utìsnìní spojù tvoøí povrchová úprava parotìsnou zábranu. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. Teplota na m povrchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. PAROC Slab AluCoat Deska PAROC Slab AluCoat z kamenné vlny kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií. Fólie je na spodní stranì vyztužena sí kou ze skelných vláken. Je urèena k tepelné izolaci nádrží a plochých povrchù. Pokud jsou desky použity na válcovém povrchu v jedné vrstvì, jejich boèní hrany mohou být zkoseny tak, aby spárami nedocházelo k únikùm tepla. Pøi dobrém utìsnìní spojù tvoøí povrchová úprava parotìsnou zábranu. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. Teplota na m povrchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C. PAROC Slab 0 AluCoat Deska PAROC Slab 0 AluCoat z kamenné vlny kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií. Fólie je na spodní stranì vyztužena sí kou ze skelných vláken. Je urèena k tepelné izolaci nádrží a plochých povrchù. Pokud jsou desky použity na válcovém povrchu v jedné vrstvì, jejich boèní hrany mohou být zkoseny tak, aby spárami nedocházelo k únikùm tepla. Pøi dobrém utìsnìní spojù tvoøí povrchová úprava parotìsnou zábranu. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. Teplota na m povrchu izolace, v místì kontaktu vlny a fólie, nesmí pøekroèit 0 C ,00 11,00,00 0 2,00,00 1,00 0 2,00 1,00 0 0,00 2,00 2,00,,, * na požadavek zákazníka mùžeme vyrobit desky v jiných rozmìrech a tlouš kách než jsou výše uvedené, pøi dodržení minimálního. Bližší informace na dotaz. Speciální desky Deska pro izolaci krbù PAROC Fireplace Slab 0 AL1 Izolaèní deska z kamenné vlny z jedné strany kašírovaná hliníkovou fólií urèená napøíklad také k vnitøní izolaci krbù. Desky jsou balené do kartónù. Maximální provozní teplota je 00 C. rozmìry tlouš ka 2 Kè/m 2 2,00 31,00 m 2,2 rozmìry hustota kg/m 3 Kè/m 2 Kè/m 3 m 2 Desky PAROC Slab, tlouš ka 0 Desky z minerální vlny, jsou urèeny k tepelné a zvukové izolaci plochých povrchù, stìn velkých nízkoteplotních nádrží, velkých energetických kotlù, elektrofiltrù, spalinových kanálù, zaøízení pro odsiøování spalin a jako výplò plechových kazet. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. x0 x1 x x0 x1 x 0,00,00 2,00 0,00,00,00 1,00 1,00 1 0, , 1,0 0 1, 1,0 x0 x1 x 0 0,00 1,00 2,00 2, , 1,0 13

14 Technické Izolace, platí od , vydáno - bøezen 0 Desky rozmìry tlouš ka Kè/m 2 m 2 PAROC Slab Desky z minerální vlny, jsou urèeny k tepelné a zvukové izolaci plochých povrchù, stìn velkých nízkoteplotních nádrží, velkých energetických kotlù, elektrofiltrù, spalinových kanálù, zaøízení pro odsiøování spalin a jako výplò plechových kazet. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. PAROC Slab 0 Desky z minerální vlny, jsou urèeny k tepelné a zvukové izolaci plochých povrchù, stìn velkých nízkoteplotních nádrží, velkých energetických kotlù, elektrofiltrù, spalinových kanálù, zaøízení pro odsiøování spalin a jako výplò plechových kazet. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. PAROC Slab Desky z minerální vlny, jsou urèeny k tepelné a zvukové izolaci plochých povrchù, stìn velkých nízkoteplotních nádrží, velkých energetických kotlù, elektrofiltrù, spalinových kanálù, zaøízení pro odsiøování spalin a jako výplò plechových kazet. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. PAROC Slab 1 Desky z minerální vlny, jsou urèeny k tepelné a zvukové izolaci plochých povrchù, stìn velkých nízkoteplotních nádrží, velkých energetických kotlù, elektrofiltrù, spalinových kanálù, zaøízení pro odsiøování spalin a jako výplò plechových kazet. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C. PAROC Slab Desky z minerální vlny, jsou urèeny k tepelné a zvukové izolaci plochých povrchù, stìn velkých nízkoteplotních nádrží, velkých energetických kotlù, elektrofiltrù, spalinových kanálù, zaøízení pro odsiøování spalin a jako výplò plechových kazet. Maximální provozní teplota izolovaného média je 2 C , , ,00,00, , ,00 31,00 1,00,,,, * na žádost zákazníka je možné vyrobit desky v jiných rozmìrech, než je uvedeno Kamenná vlna volná PAROC Loose Wool Tvarovì neupravený výrobek z impregnované kamenné vlny. Je urèená k izolaci úzkých a nepravidelných pøedmìtù, obtížnì dostupných ploch - tedy míst a pøedmìtù, kde není možné použít výrobky ze standardní nabídky. Výrobek není rozmìrovì oøezán, má nepravidelný tvar. Hustota výrobku - 0 kg/m 3. Množství vlny v pytli cca 0,2 m 3. Maximální provozní teplota izolovaného média je C. rozmìry tlouš ka Kè/kg balení hmotnost pytle v kg cca 00x0 0,00 pytel cca 1 Vážení zákazníci, pokud jste v naší nabídce nenalezli produkt, který by plnì odpovídal Vašim požadavkùm, kontaktuje prosím zastoupení firmy Paroc pro Èeskou a Slovenskou republiku. Pøi objednávce, která bude splòovat minimální výrobní jsme schopni pro Vás vyrobit široký sortiment nestandardních výrobkù.

15 Skupina Paroc je jedním z pøedních výrobcù izolaèních výrobkù a øešení z kamenné vlny v Evropì. Nabídka firmy Paroc zahrnuje stavební a technické izolace, izolace pro loïaøský prùmysl, vrstvené desky s jádrem ze strukturální kamenné vlny a zvukové izolace. Máme výrobní podniky ve Finsku, Švédsku, Polsku a Litvì. Naše obchodní spoleènosti a zastoupení jsou ve 13 zemích Evropy. Stavební izolace vyrábí široké spektrum výrobkù a øešení pro použití v tradièním stavebnictví. Stavební izolace jsou využívány jako tepelná, protipožární a zvuková izolace ch stìn, støech, podlah, sklepù, mezipodlažních stropù a dìlicích stìn. Technické Izolace se používají jako tepelná, protipožární a zvuková izolace ve stavební technologii, v prùmyslových zaøízeních, potrubních instalacích a loïaøském prùmyslu. Paroc FireProof Panels jsou lehké vrstvené desky s jádrem z kamenné vlny, které jsou z obou stran pokryté ocelovým plechem. Vrstvené desky Paroc se používají pøi stavbì fasád, dìlicích stìn a stropù ve veøejnì prospìšných budovách a v obchodních a prùmyslových objektech. AEROFLEX a.s. Pražská Brandýs nad Labem - Stará Boleslav mobil: 313 tel: 0

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: leden 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: leden 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník 01. 2018 Edice: leden 2018 Platnost od: 01. 01. 2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Více

CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU

CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU Edice: Listopad 2018 Platnost od 1.1.2019 TECHNICKÉ IZOLACE, CENÍK PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU, PLATNOST OD 1.1.2019 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB

Více

CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU

CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU EDICE: PROSINEC 2018 PLATNOST OD 1.1.2019 OBSAH výrobků pro HVAC/TZB aplikace PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat....4 PAROC Hvac Lamella Mat

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník pro Slovenskou republiku Edice: červen 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník pro Slovenskou republiku Edice: červen 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník pro Slovenskou republiku 2018 Edice: červen 2018 Platnost od 1.7.2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Edice: Červenec 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Edice: Červenec 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník 07.2018 Edice: Červenec 2018 Platnost od 1.7.2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix...

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: březen 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: březen 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník 04.2018 Edice: březen 2018 Platnost od: 1.4.2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix...

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník TECHNICKÉ IZOLACE Ceník Edice: Říjen 2017 OBSAH/ REJSTŘÍK 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Hvac Section AluCoat T... 5-7 PAROC Hvac Combi AluCoat T... 15 PAROC Hvac Bend AluCoat T.... 18-19

Více

Katalog výrobků. Technické izolace. Technické izolace. Březen 2012

Katalog výrobků. Technické izolace. Technické izolace. Březen 2012 Katalog výrobků Technické izolace 09 Technické izolace Březen 2012 Obsah Technické izolace... 3 Technické izolace v průmyslu a energetice... 4 Rohože FELT a lamelové rohože... 7 Akustické izolace... 8

Více

KATALOG PRODUKTÙ. Technické Izolace. Technické Izolace

KATALOG PRODUKTÙ. Technické Izolace. Technické Izolace KATALG PRDUKTÙ Technické Izolace Technické Izolace Leden 2006 bsah Technické izolace v prùmyslu a energetice... Topenáøství, ventilace a klimatizace... 2 4 Firma Paroc Polska, která je souèástí PAR Group,

Více

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU.

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. CENÍK Tepelné, zvukové a protipožární izolace Člen sdružení Centrum pasivního domu Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. Platnost ceníku od 1.7.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Tento ceník

Více

Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací

Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací Platnost od 1. 1. 2013 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře 2 Řešení systému protipožární ochrany Systémy

Více

ceník IZOTUB IZOTUB AL IZOTUB M IZOTUB AL M GRANULÁT FLEXIPAN ALFOL IZOFOL PŘÍSLUŠENSTVÍ vlastních výrobků a příslušenství pro technické izolace

ceník IZOTUB IZOTUB AL IZOTUB M IZOTUB AL M GRANULÁT FLEXIPAN ALFOL IZOFOL PŘÍSLUŠENSTVÍ vlastních výrobků a příslušenství pro technické izolace ceník vlastních výrobků a příslušenství pro technické izolace IZOTUB IZOTUB AL IZOTUB M IZOTUB AL M GRANULÁT FLEXIPAN ALFOL IZOFOL PŘÍSLUŠENSTVÍ PLATNOST CENÍKU od 1. 4. 2016 2016 www.izomat.cz +420 800

Více

NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90

NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90 Rolovaný výrobek z minerální vlny ve tvaru lamel lepených na AL fólii NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90 Technické osvědčení: TO-06/0072 Certifikát SK04-ZSV-0460 LSP Popis NOBASIL LSP lamelový rolovatelný pás

Více

Potrubní tepelná izolace

Potrubní tepelná izolace Potrubní tepelná izolace Tepelná izolace potrubních rozvodů Tepelná izolace kotelen Tepelná izolace vytápěcích systémů Tepelná izolace technických zař. budov Teplotní rozsah: do 280 C Certifikováno v České

Více

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách 1600 C 64 1 6 0 0 C Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách Ohebné tepelně izolační a žárovzdorné výrobky firmy Promat disponují především nízkou akumulací tepla. Díky tomu lze výrazně zkrátit

Více

Řešení pro izolace průmyslových potrubí

Řešení pro izolace průmyslových potrubí Řešení pro izolace průmyslových potrubí Technické Izolace Aplikace Duben 2009 Prefabrikované izolační díly pro dokonalé izolace potrubí PAROC Výhody kolem dokola PAROC řešení izolací průmyslových potrubí

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

KATALOG A CENÍK 2015 / 2016

KATALOG A CENÍK 2015 / 2016 ODBORNÉ ŘEŠENÍ VŽDY SKLADEM KATALOG A CENÍK 2015 / 2016 TECHNICKÉ IZOLACE IZOLACE PRO TZB IZOLACE PRO PRŮMYSL PŘÍSLUŠENSTVÍ K TECHNICKÝM IZOLACÍM Platnost od 1.9.2015 Uvedené ceny jsou pouze orientační,

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

SYSTÉM PYROROCK EI 30 S a EI 45 S SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE KRUHOVÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ

SYSTÉM PYROROCK EI 30 S a EI 45 S SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE KRUHOVÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE SYSTÉMOVÝ TECHNICKÝ LIST SYSTÉM PYROROCK EI 30 S a EI 45 S SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE KRUHOVÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ POPIS SYSTÉMU Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického

Více

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu. ROCKWOOL, a.s. Pouzdro Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE nové uspořádání vláken = výrazná úspora tepla nehořlavost A2 L -s1,d0 λ 10 = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda

Více

Katalog kotvících systémů pro kotvení rohoží, desek, I a U modulů a Z bloků vyráběných z keramického vlákna

Katalog kotvících systémů pro kotvení rohoží, desek, I a U modulů a Z bloků vyráběných z keramického vlákna Katalog kotvících systémů pro kotvení rohoží, desek, I a U modulů a Z bloků vyráběných z keramického vlákna Obsah: strana Úvod 2 Kotvení modulů s vloženou kotvou 3 Kotvení modulů s jehlovou nebo hřebenovou

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Komínový systém KeraStar

Komínový systém KeraStar svìtlý prùøez v cm Obsah: strana Vlastnosti 1 Popis 2 Sortiment 3 Schéma 4 Konstrukèní øešení 5 Statické zajištìní 6 Vlastnosti Charakteristika Certifikát Oblast použití Místa použití a paliva Spotøebièe

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KATALOG PRODUKTŮ 2013 40 www.multivac.cz www.multivac.sk Vzduchovody Potrubí a hadice SV aluvac 4 aluvac 112 ISOVAC 2 ISOVAC 0 ISOVAC 2-112 str. 44 str. 4 str. 46 str. 47 str. 48 str. 49 SONOVAC 2 SONOVAC

Více

Technický list. Polyuretanbeton daxner

Technický list. Polyuretanbeton daxner Technický list Polyuretanbeton daxner Jedná se o speciální typ lehkého betonu na bázi pěnového polyuretanu. Beton je lehce připravitelný ručně, v míchačce i betonárnách. Polyuretanbeton daxner je až 4

Více

Izolace kročejového hluku - srovnání materiálů

Izolace kročejového hluku - srovnání materiálů Izolace kročejového hluku - srovnání materiálů Vlastnosti a parametry materiálu Aplikace materiálu a vlastnosti vrstvy Izolace kročejového hluku EKM PE Akustický EPS Minerální vlna Materiál y balené v

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU TUBOLIT robustní a spolehliv izolaçní systém zabraµující tepeln m ztrátám urçen pro topená ské a sanitární rozvody, zvy ující hlukov

Více

Ceník CZ červenec 2014

Ceník CZ červenec 2014 Ceník CZ červenec 2014 Ceník technických izolací Platnost od 1. 4. 2013 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře 2 Řešení systému protipožární ochrany Systémy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 10

Více

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ PORIT Přesné tvárnice, přesné tvárnice, PORIT XL, XL, překlady a a příslušenství Tvárnice Tvárnice pro nízkoenergetické pro a pasivní a pasivní domy domy JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ Leonardo

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

Ceník 2011 STAVEBNÍcH A TEcHNickÝcH izolací

Ceník 2011 STAVEBNÍcH A TEcHNickÝcH izolací Ceník 2011 STAVEBNÍcH A TEcHNickÝcH izolací Platnost ceníku od 1. 4. 2011 1. vydání ceny jsou uvedeny v kč bez DPH. Tento ceník uší platnost předchozích ceníků. Udží teplo ochání před ohněm Tlumí hluk

Více

efigreen alu + duo + acier PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na trapézovém plechu a terasy

efigreen alu + duo + acier PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na trapézovém plechu a terasy ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE NOVÝ ACERMI! λ D = 0,023 Nový Acermi! efigreen 100 mm nebo Efigreen Duo + & Alu + & Acier 120 mm Tloušťka dle ČSN 730540 PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena Základní přehled tepelně izolačních materiálů Zateplení rodinného domu se v dobách neustále rostoucích cen energií stává velice výnosnou investicí, kterou lze ušetřit více než 40% z celkového množství

Více

Katalog technických izolací

Katalog technických izolací Katalog technických izolací Technické izolace.............................................. www.thermaflex.com taking care of energy and environment Obsah Obsah Izolace Výrobky Thermaflex 3 Tepelná vodivost

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré CLIMAPOR podstatně vylepší tepelnou pohodu sníží hluk z chůze a zvýší zvukovou izolaci plošně stálý i při vysokém zatížení snadno si poradí se zbytkovou vlhkostí, jejím odvětráním (v provedení s drážkou)

Více

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ AA30 B125 POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ JSOU æ Estetické - doplňují moderní i starobylé plochy v interiérech a na venkovních prostranstvích v historických centrech měst. æ Uzamykatelné

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY a b c d e f g h i j - střešní kašírované izolační dílce značkové str. 30 - střešní kašírované izolační dílce standardní str. 33 Atikové klíny str. 34 POLYSTYREN pěnový holé polystyrenové

Více

Stropní sálavé panely

Stropní sálavé panely Stropní sálavé panely Technický katalog 04 / 2006 Harmonie pohodlí a tvarů www.bokigroup.cz Stropní sálavé panely příklad použití Stropní sálavé panely popis Stropní sálavé panely princip Princip předávání

Více

Sokolské volnočasové sportovní centrum -

Sokolské volnočasové sportovní centrum - Sokolské volnočasové sportovní centrum Sokolské volnočasové sportovní centrum - sportovní vybavení 1 Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Rozměry: šířka x hloubka x výška š x h x v mm C obrázek Legenda:

Více

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy č. zakázky: 2012-006278-Ná Objednatel: Adresa objektu: Ing.arch. Miloslav Tempír Postřelmovská 2 789 01, Zábřeh na Moravě Plavecký

Více

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb systém obytných staveb, nástaveb Stavby z tenkostěnných ocelových profilů ÚVOD skelet z tenkostěnné pozinkované oceli + tepelná izolace + opláštění TECHNOLOGIE PRO NÍZKOENEGRETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY A NÁSTAVBY

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Ceník. Technické izolace. Technické izolace Březen 2013 Platnost od 1.5.2013. Paroc Polska sp. z o.o. Jsme členem sdružení výrobců minerální vlny

Ceník. Technické izolace. Technické izolace Březen 2013 Platnost od 1.5.2013. Paroc Polska sp. z o.o. Jsme členem sdružení výrobců minerální vlny eník Technické izolace 0 Paroc Polska sp. z o.o. Jsme členem sdružení ýrobců minerální lny Technické izolace řezen 1 Platnost od 1..1 Produkty Paroc Polska sp. z o.o. Skupina ýrobků pro HV/TZ aplikace

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Změna FLEXIBILITY. od A do Z KRÁTKÉ ZPRÁVY. podmínek dopravy. Armstrong hlásí změny. Novinka v sortimentu dekoračních prvků 01/2010

Změna FLEXIBILITY. od A do Z KRÁTKÉ ZPRÁVY. podmínek dopravy. Armstrong hlásí změny. Novinka v sortimentu dekoračních prvků 01/2010 FLEXIBILITY 01/2010 od A do Z NOVINKY INFORMACE AKCE KRÁTKÉ ZPRÁVY Armstrong hlásí změny Vážení obchodní partneři, od 01. 02. 2010 dochází k několika změnám v sortimentu stropních podhledů Armstrong a

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

12/2014. produktový katalog - ceník. Nerezové flexibilní komínové vložky. AL hadice pro vzduchotechniku. Pøíslušenství. www.ricomgas.

12/2014. produktový katalog - ceník. Nerezové flexibilní komínové vložky. AL hadice pro vzduchotechniku. Pøíslušenství. www.ricomgas. 12/2014 produktový katalog - ceník Nerezové flexibilní komínové vložky AL hadice pro vzduchotechniku Pøíslušenství www.ricomgas.cz OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obsah a kontakty - 2 - Flexibilní nerezové hadice

Více

Ceník Rigips 2008 Polystyrenové izolace a příšlušenství

Ceník Rigips 2008 Polystyrenové izolace a příšlušenství Ceník Rigips 2008 Polystyrenové izolace a příšlušenství Vzorová objednávka (pro smluvní partnery společnosti Rigips) Název společnosti:... Fakturační adresa:......název akce / projektu:... Objednávku vystavil:...číslo

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí A 1 INFORMACE O VÝROBKU Vzorce pro ozubené tyèe: d d = h - m s = U p z D a = d + 2 p = m π s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a

Více

Řada Xtratherm vysoce účinných izolačních desek zajišťuje ideální řešení projektů pro rovné střechy.

Řada Xtratherm vysoce účinných izolačních desek zajišťuje ideální řešení projektů pro rovné střechy. Verze 2/09 Více než izolace Řada Xtratherm vysoce účinných izolačních desek zajišťuje ideální řešení projektů pro rovné střechy. www.pamaas.cz Xtratherm FR-ALU fólií potažené desky, vhodné pro použití

Více

6. KONCOVÉ ELEMENTY. Koncové elementy

6. KONCOVÉ ELEMENTY. Koncové elementy 6. KONCOVÉ ELEMENTY 6.01 Protidešťová žaluzie PRZ 84 Koncové elementy 6.02 Protidešťová žaluzie vertikální PRV 85 6.03 Samočinná klapka čtyřhranná SKC 86 6.04 Protidešťový kryt nezapuštěný PKN 87 6.05

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

FORARCH 2015 Stavba svépomocí 19.9.2015

FORARCH 2015 Stavba svépomocí 19.9.2015 Cihly plněné vatou Co se stane když do cihly naprší? FORARCH 2015 Stavba svépomocí 19.9.2015 Ing. Robert Blecha, technický poradce 724 030 468, robert.blecha@wienerberger.com Obsah: Cihla T Profi Vlastnosti

Více

Tepelný výměník s těsněním XG

Tepelný výměník s těsněním XG Tepelný výměník s těsněním XG Popis / Použití Model XG představuje tepelný výměník s těsněními, který byl vyvinut pro použití v různých topných a chladicích systémech. Tepelné výměníky lze otevírat pro

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří

Více

tepelná izolace zemědělských hal a stájí VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY Low Energy Low Carbon Buildings

tepelná izolace zemědělských hal a stájí VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY Low Energy Low Carbon Buildings I n s u l a t i o n První vydání Duben 2014 hal a stájí tepelná izolace zemědělských VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY Vysoce účinná tepelně izolační deska z tuhé PIR pěny s hodnotou tepelné

Více

CÍTIT SE DOB E S P ÍRODNÍ TEPELNOU IZOLACÍ WWW.ISOCELL.AT

CÍTIT SE DOB E S P ÍRODNÍ TEPELNOU IZOLACÍ WWW.ISOCELL.AT CÍTIT SE DOB E S P ÍRODNÍ TEPELNOU IZOLACÍ Isocell je tepelná izolace z celulózových vláken, která se vyrábí nejlepší metodou recyklace z novinového papíru. Základním materiálem pro ISOCELL celulózu je

Více

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE > STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE > Charakteristika konstrukce Stropní systém RECTOBETON, tvořen nosníky z předpjatého betonu a betonovými vložkami, představuje moderní řešení

Více

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace.

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace. CENÍK - 04/2007 Rozhodné vlastnosti izolaãních materiálû KAIFLEX jsou kromû vlastní stálé kontroly jakosti v roby dozorovány institutem CSI Praha, AO 212 v rámci Dozorovací smlouvy ã. DS 23-2/2005. Vysoce

Více

KRPJ-4364-14/ČJ-2015-1600VZ V Jihlavě dne: 13. 02. 2015

KRPJ-4364-14/ČJ-2015-1600VZ V Jihlavě dne: 13. 02. 2015 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA aru KRPJ-4364-14/ČJ-2015-1600VZ V Jihlavě dne: 13. 02. 2015 Veřejná zakázka: Realizace úspor energií Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46,

Více

Instalaåní instrukce

Instalaåní instrukce CZ Instalaåní instrukce Topné kabely deviflex DTIP-8 a DTIP-10 jsou urèené na: - vytápìní v døevìných podlahách - vytápìní v renovovaných podlahách - ochranu potrubí proti zamrznutí Ž Poznámky Topné kabely

Více

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS s.r.o. PLAVECKÝ BAZÉN,, Český Krumlov SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Číslo zakázky: 15002 s.r.o s.r.o. IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Mobil: 604101 504 E-mail: průkazy

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Válec - slovní úlohy

Válec - slovní úlohy Válec - slovní úlohy VY_32_INOVACE_M-Ge. 7., 8. 20 Anotace: Žák řeší slovní úlohy z praxe. Využívá k řešení matematický aparát. Vzdělávací oblast: Matematika Autor: Mgr. Robert Kecskés Jazyk: Český Očekávaný

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda Na rozdíl od materiálů pro vnější zateplení již žádná lámavá vlákna ani škodlivé výpary. Místo toho minerální tepelně izolační deska Pura s čistě přírodními

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Solárníkolektory Typy a konstrukční uspořádání plochésolárníkolektory trubkovésolární

Více

ULTRA SOLID PVC SN 12

ULTRA SOLID PVC SN 12 ULTRA SOLID PVC SN 12 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U S PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1401 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost plnostěnná konstrukce stěny bez vrstvení nízká

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

Multiforce. Funkční desky. Protipožární desky pro exponované povrchy.

Multiforce. Funkční desky. Protipožární desky pro exponované povrchy. Funkční desky Multiforce Protipožární desky pro exponované povrchy Funkční desky Cembrit Multiforce jsou ideálním řešením v případech, kdy odlehčené stěny a stropy musí splňovat vysoké protipožární požadavky

Více

Procesní jednostupňová čerpadla NEA NET. Materiál. Základová deska. Konstrukce. Pohon

Procesní jednostupňová čerpadla NEA NET. Materiál. Základová deska. Konstrukce. Pohon Čerpadla NEA a NET jsou určena k čerpání ropných produktů v petrochemickém průmyslu, kde jsou významným článkem v celém složitém a náročném technologickém zařízení. Těžké provozní podmínky kladou na procesní

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

Koral. Podhledové kazety spojující estetický povrch a velmi dobré akustické vlastnosti se širokou oblastí použití.

Koral. Podhledové kazety spojující estetický povrch a velmi dobré akustické vlastnosti se širokou oblastí použití. Koral Podhledové kazety spojující estetický povrch a velmi dobré akustické vlastnosti se širokou oblastí použití. Koral Podhledové kazety Koral spojují estetický povrch a funkčnost s velmi dobrými akustickými

Více

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ 015/6 OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR /E; SBR V/E SBR 65 E; SBR 65 E/V SBR 65 ST; SBR 65 ST/V SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 NBR 65 E; NBR 65 E/V NBR 65 Z; NBR 65 Z/V NBR DESKY 65; NBR

Více

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY 6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady

Více

www.variant vm.cz info@variant vm.cz mobil: 724 064 159

www.variant vm.cz info@variant vm.cz mobil: 724 064 159 Variant vm s.r.o. Voštice 896 566 01 Vysoké Mýto Ceník platný od: 1.2.2013 Plechové strešní krytiny ECO 15/350 (ECO15.350) 15/400 (ECO15.400) Celková šířka = 1216 Efektivní šířka = 1150 ALFAplus 15/350

Více

komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX

komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX www.bokra.cz komínové vložky typu BS BOKRA STANDART Stříška

Více

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN!

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! TUBOLIT ada trvanliv ch, odoln ch izolaçních v robk zabraµujících tepeln m ztrátám, urçen ch pro topená ské a sanitární rozvody. V robky et ící energii DG na íznuté roz íznuté

Více

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof izolace a mikroventilace střechy Teknoroof Teknoroof - tepelně izolační panely pro odvětrávané střechy. Tepelně izolační panel umožňující snadnou, rychlou, bezpečnou a účinnou mikroventilaci šikmých střech.

Více

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC Vlastnosti: nízká tepelná vodivost nízké specifické teplo velmi dobrá pevnost v tahu velmi dobrá odolnost proti tepelným šokům dobrá zvuková apsorbce neobsahuje žádná

Více

Rockfon Hygienic. Podhledové kazety pro interiéry s vysokými hygienickými požadavky ve farmaceutickém, elektronickém a potravinářském průmyslu.

Rockfon Hygienic. Podhledové kazety pro interiéry s vysokými hygienickými požadavky ve farmaceutickém, elektronickém a potravinářském průmyslu. Rockfon Hygienic Hygienic Hygienic Plus Podhledové kazety pro interiéry s vysokými hygienickými požadavky ve farmaceutickém, elektronickém a potravinářském průmyslu. Hygienic Podhledové kazety Hygienic

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

Přístřešek na jedno auto: 5100x2700x2700 51.600,- Kč. 5400x3000x2700 55.200,- Kč. Přístřešek na dvě auta: www.hotovedomy.cz

Přístřešek na jedno auto: 5100x2700x2700 51.600,- Kč. 5400x3000x2700 55.200,- Kč. Přístřešek na dvě auta: www.hotovedomy.cz Hliníkové přístřešky na auto 100% eloxovananý hliník, maximální stabilita Pevná konstrukce (160 x 100 mm) Odolný polykarbonát (100% UV), zatížení střechy: 100kg/m2 Odolnost proti větru: 122km / h Termín

Více

CENÍK 2015. Váš úspěch máme skladem! 8000 m 2 skladovacích prostor, 25 000 produktů

CENÍK 2015. Váš úspěch máme skladem! 8000 m 2 skladovacích prostor, 25 000 produktů CENÍK 2015 Váš úspěch máme skladem! 8000 m 2 skladovacích prostor, 25 000 produktů OSTRAVA A-Z IZOLACE s.r.o., U Řeky 816, 720 00 Ostrava - Hrabová oddělení odbytu: tel.: +420 596 782 696 fax.: +420 596

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Orsil AKU. - velmi dobré izolační vlastnosti. - vysoká protipožární odolnost. - výborné akustické vlastnosti zhlediska zvukové pohltivosti

Orsil AKU. - velmi dobré izolační vlastnosti. - vysoká protipožární odolnost. - výborné akustické vlastnosti zhlediska zvukové pohltivosti Orsil AKU SPECIÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE V ESKÁCH Orsil AKU jsou izolační desky vyrobené z kamennéhovlákna Orsil o rozměru 0 x 65 mm (vyráběné tloušťkymateriálu jsou,, a mm. Výroba je založena na metoděrozvlákňování

Více