Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí"

Transkript

1 Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí A 1

2 INFORMACE O VÝROBKU Vzorce pro ozubené tyèe: d d = h - m s = U p z D a = d + 2 p = m π s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a = vzdálenost osy m = modul D = rozteèný prùmìr d = vzdálenost rozteèné osy Montážní kus M 1:1 Modul Ozubená tyè A Ozubená tyè B > < S max Modul S max Ozubená tyè Úhel zábìru 20 Ocel C 43 Délka = Délka = 1000 mm 2000 mm Obj. èíslo Obj. èíslo Modul b h ho kg/m T T T T T T T T T T T T T T T T T T Jiné délky na poptávku. A 2

3 Ozubené kolo pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 d1 B Modul Modul h Modul 1 Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Modul 1.5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T A 3

4 Ozubené kolo pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 d1 B Modul Modul h Modul 1.5 Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T Modul 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T A 4

5 Ozubené kolo pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 d1 B Modul Modul h Modul 2 Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T T Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T Modul 2.5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T A 5

6 Ozubené kolo pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 d1 B Modul Modul h Modul 3 Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T Modul 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T A 6

7 Ozubené kolo pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 d1 B Modul Modul h Modul 5 Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T T T T Poèet Obj. èíslo zubù z da d dn1 d1 T T T T T T T T T Modul 6 T T T T T T T T A 7

8 Ozubené kolo pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 B d1 Modul 1 15 Modul Modul 2 20 Modul Modul 1 Poèet Obj. èíslo zubù z da d d1 T T T T T T Poèet Obj. èíslo zubù z da d d1 T T T T T T Modul 1.5 T T T T T T T T T T T T Modul 2 T T T T T T T T T T T T Modul 2.5 T T T T T T T T T T T T T T A 8

9 Ozubené kolo pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 d1 B Modul 3 30 Modul 4 40 Modul 5 50 Modul 6 60 Modul 3 Poèet Obj. èíslo zubù z da d d1 T T T T T T T T T T Poèet Obj. èíslo zubù z da d d1 T T T T T T T T T Modul 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Modul 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Modul 6 T T T T T T A 9

10 Kuželové soukolí 1:1 pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 Typ A Typ B Poèet Obj. èíslo Modul zubù z Typ d da F A V dm d1 L S Lm T B T B T B T B T B T A T B T B T A T A T B T A T B T A T B T A T B T B T A T A T B T A T B T A T B T A T B T B T A T A T B T A T B T A T B T A T B T B T A T A T B T A T B T A T B Kuželová kola jsou dodávána v párech. A 10

11 Kuželové soukolí 1:1 pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 Typ A Typ B Poèet Obj. èíslo Modul zubù z Typ d da F A V dm d1 L S Lm T A T B T B T A T A T B T A T B T A T B T A T B T B T A T A T B T A T B T A T B T A T B T B T A T A T B T A T B T A T B T A T B T B T A T A T B T A T B T A T B Kuželová kola jsou dodávána v párech. A 11

12 Kuželové soukolí 1:2 pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 Poèet Obj. èíslo Modul zubù z Typ d da F A V dm d1 L S Lm T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B Kuželová kola jsou dodávána v párech. Typ A Typ B A 12

13 Kuželové soukolí 1:3 pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 Poèet Obj. èíslo Modul zubù z Typ d da F A V dm d1 L S Lm T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B Kuželová kola jsou dodávána v párech. Typ A Typ B A 13

14 Kuželové soukolí 1:4 pøímé ozubení, úhel zábìru 20 Ocel C 43 Poèet Obj. èíslo Modul zubù z Typ d da F A V dm d1 L S Lm T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B T A T B Kuželová kola jsou dodávána v párech. Typ A Typ B A 14

15 Trapézové vodící šrouby a matice B 1

16 INFORMACE O VÝROBKU Trapézové vodící šrouby s metrickým ISO-trapézovým závitem DIN 103 Trapézové vodící šrouby jsou vyrábìny podle normy DIN 103, která je harmonizovaná s normou ISO. Pro závit bez uvedené tolerance platí støední toleranèní tøída a toleranèní pole 7e pro závit šroubù a 7H pro závit matice. Profil metrického ISO-trapézového závitu DIN 103 D1 = d - 2 H1 = d - P H1 = 0.5 P h3 = H1 + ac = 0.5 P + ac H4 = H1 + ac = 0.5 P + ac H1 z = 0.25 P = 2 Závit matice D4 d3 d2 ac R1 R2 s Ao = d + 2 ac = d - 2 h3 = D2 = d - 2z = d P = Vùle = max. 0.5 ac Závit šroubu = max. ac = Ao = Základní odchylka (=horní odchylka) pro závit šroubu na støedním prùmìru závitu Jmenovitý rozmìr Provedení: Válcovaný závit Váleèkování je efektivní výrobní postup. Závit vyrobený touto technologií má mnoho pøedností. Pøedevším nedojde k porušení prùbìžných vláken materiálu šroubu, èímž pøenesou tyto šrouby vìtší tažnou sílu a mají vyšší životnost pøi støídavém namáhání. Váleèkovaný závit ma zhutnìnou, hladkou povrchovou vrstvu, která má lepší kluzné vlastnosti oproti øezaným závitùm. Tato zpevnìná povrchová vrstva také lépe odolává korozi. Pøi váleèkování trapézového závitu se mùže vyskytnout na vnìjším prùmìru lem (drážka), což však nemá vliv na funkci. Tolerance: Støední prùmìr závitu je konstantní a je již dán pøesností polotovaru. Pøesnost stoupání závitu je závislá na materiálu a použitých nástrojích. Standardní vodící šrouby jsou vyrobeny v rozsahu odchylky stoupání ±0.15 mm na 300 mm. Profil prùmìru jádra váleèkovaného závitu mùže být pozmìnìn o nezbytné zaoblení. V tomto pøípadì pak mùže být prùmìr jádra o 0.15 P menší než jmenovitý rozmìr d3. Obvodové házení: Tr max. 0.8 mm/m, Tr mm max. 1.2 mm/m. B 2

17 INFORMACE O VÝROBKU Provedení: Øezaný závit V tomto provedení jsou dodávány nerezové vodící šrouby. Rozmìrové odchylky jsou v oblasti støední tolerance. Pøesnost stoupání je ±0.3 mm na 300 mm. Takto vyrobené vodící šrouby mají pøetržená prùbìžná vlákna. Obvodové házení je pro Tr mm max. 1.0 mm/m. Tabulka pøenášených sil trapézových šroubù Pøípustná Max. tlaková síla v kp pøi délce (m) a 6-ti násobné bezpeènosti Závit tažná síla v kp Tr.10x Tr.12x Tr.14x Tr.16x Tr.20x Tr.24x Tr.28x Tr.30x Tr.32x Tr.36x Tr.40x Tr.44x Tr.48x Tr.50x Tr.52x Tr.60x Tr.70x Závitové tyèe a matice jsou vyrobeny podle normy DIN. Bezvùlové uložení (seøíditelné) je možné dìlìnou maticí nebo dvìmi proti sobì pøestavitelnými maticemi. B 3

18 Trapézový vodící šroub jednochodý válcovaný závit, tolerance 7e DIN 103 Cementaèní ocel Ck 15 Pravý Levý Støední Ø Tolerance Závit d2 Jádro Ø Stoupání Polomìr ohybu Obj. èíslo Obj. èíslo d x P min. max. d3 min. max. P/ 300 mm K max. X/ 300 mm Délka kg/m T T Tr. 10 x T T Tr. 10 x T T Tr. 12 x T T Tr. 14 x T T Tr. 16 x T T Tr. 18 x T T Tr. 20 x T T Tr. 22 x T T Tr. 24 x T T Tr. 26 x T T Tr. 28 x T T Tr. 30 x T T Tr. 32 x T T Tr. 36 x T T Tr. 40 x T T Tr. 44 x T T Tr. 48 x T T Tr. 50 x T T Tr. 60 x T T Tr. 70 x Trapézový vodící šroub jednochodý "nerez" øezaný závit, tolerance 7e DIN / * Pravý Støední Ø Tolerance Závit d2 Jádro Ø Stoupání Polomìr ohybu Obj. èíslo d x P min. max. d3 min. max. P/ 300 mm K max. X/ 300 mm Délka kg/m T Tr. 12 x T Tr. 16 x T Tr. 20 x T Tr. 24 x T Tr. 30 x T Tr. 36 x T Tr. 40 x * Do Ø 24: , nad Ø 24: Jiné délky na poptávku. B 4

19 Trapézová matice jednochodá kulatá, tolerance 7H DIN 103 viz níže L D Automatová ocel Pravá Levá Závit Vnìjší Ø Obj. èíslo Obj. èíslo d x P D L = 1.5 x d kg T T Tr. 10 x T T Tr. 10 x T T Tr. 12 x T T Tr. 14 x T T Tr. 16 x T T Tr. 18 x T T Tr. 20 x T T Tr. 22 x T T Tr. 24 x T T Tr. 26 x T T Tr. 28 x T T Tr. 30 x T T Tr. 32 x T T Tr. 36 x T T Tr. 40 x T T Tr. 44 x T T Tr. 48 x T T Tr. 50 x T T Tr. 60 x T T Tr. 70 x Bronz 50 Pravá Levá L = 2 x d T T Tr. 10 x T T Tr. 10 x T T Tr. 12 x T T Tr. 14 x T T Tr. 16 x T T Tr. 18 x T T Tr. 20 x T T Tr. 22 x T T Tr. 24 x T T Tr. 26 x T T Tr. 28 x T T Tr. 30 x T T Tr. 32 x T T Tr. 36 x T T Tr. 40 x T T Tr. 44 x T T Tr. 48 x T T Tr. 50 x T T Tr. 60 x T T Tr. 70 x B 5

20 Trapézová matice jednochodá 6-ti hranná, tolerance 7H DIN 103 Automatová ocel L SW Pravá Levá Závit Obj. èíslo Obj. èíslo d x P SW L = 1.5 x d kg T T Tr. 10 x T T Tr. 10 x T T Tr. 12 x T T Tr. 14 x T T Tr. 16 x T T Tr. 18 x T T Tr. 20 x T T Tr. 22 x T T Tr. 24 x T T Tr. 26 x T T Tr. 28 x T T Tr. 30 x T T Tr. 32 x T T Tr. 36 x T T Tr. 40 x T T Tr. 44 x T T Tr. 48 x T T Tr. 50 x T T Tr. 60 x T T Tr. 70 x B 6

21 Trapézová matice jednochodá s pøírubou, tolerance 7H Bronz Rg 7 Pravá Levá Otvory pøíruby Závit D1 D4 Obj. èíslo Obj. èíslo d x P h9 D2 D3-0.2 / -0.3 d1 Závit L1 L2 L3 T T Tr. 10 x M T T Tr. 10 x M T T Tr. 12 x M T T Tr. 14 x M T T Tr. 16 x M T T Tr. 18 x M T T Tr. 20 x M T T Tr. 22 x M T T Tr. 24 x M T T Tr. 26 x M T T Tr. 28 x M T T Tr. 30 x M T T Tr. 32 x M T T Tr. 36 x M T T Tr. 40 x M T T Tr. 44 x M T T Tr. 48 x M T T Tr. 50 x M T T Tr. 60 x M Otvory pøíruby (d1) 6 x 60. B 7

22 Høídelové klouby a kloubové høídele Drážkové høídele a náboje C 1

23 INFORMACE O VÝROBKU Urèení velikosti høídelových kloubù Pro výbìr høídelových kloubù není rozhodující pouze nejvìtší pøenášený kroutící moment, ale je také nutné dbát na ostatní provozní podmínky jako je rázové zatížení, pomìry úhlù, poèet otáèek atd.. Naše následující diagramy slouží k pøibližnému stanovení velikosti kloubových høídelí a ukazují vám odpovídající hodnoty. Obrázek 1: Obrázek 2: Obrázek 3: Obrázek 4: ukazuje pøenášené výkony a kroutící momenty u jednoduchých høídelových kloubù v provozu u odchylky úhlu α = 10. ukazuje korekèní souèinitel, na který je tøeba brát ohled pøi vìtších úhlech vychýlení. Pøi menších úhlech vychýlení mezi 0 až 5, jak je z obrázku možno usuzovat, mùže být hodnota výkonu motoru zvýšena o 25%. ukazuje životnost strojù s bezúdržbovými høídelovými klouby s jehlovými ložisky v závislosti na souèiniteli rázu (napø.hodnota výkonu 1,5 pro elektromotory-pohon bez elastické spojky),dále na korekèním souèiniteli pro úhel vychýlení a na pøenášeném kroutícím momentu. Pro høídelové klouby s kluzným ložiskem nemohou být stanoveny žádné všeobecnì platné hodnoty životnosti, protože zatížení kluzných ploch je závislé na pravidelnosti intervalù mazání. ukazuje korekèní souèinitel pro výpoèet životnosti strojù s høídelovými klouby s jehlovými ložisky. Výpoètová hodnota výkonu dvojitého høídelového kloubu oproti jednoduchému høídelovému kloubu musí být snížena na 90%. Totéž platí pro kloubové høídele. výpoètový výkon P [kw] kroutící moment M [Nm] korekèní souèinitel η Obrázek 2: úhel vychýlení α Korekèní souèinitel v závislosti na úhlu vychýlení Pøíklad: Zadáno: Pøenášený výkon P =1.5 kw Otáèky n= 250 min -1 Úhel vychýlení α=22 30 Postup výpoètu: Korekèní souèinitel z obrázku 2 η=0.45 otáèky n [min - 1 ] Obrázek 1: Výkonový diagram pro høídelové klouby s kluzným ložiskem dle DIN 808-G Výpoètový výkon P =P/η=1.5/0.45=3.3kW Z obrázku 1 vyplývá, že pro n=250 min -1 a pro výkon 3.3kW se doporuèuje høídelový kloub E32x63 (pøípadnì E40x63) s pøenášeným kroutícím momentem M=125Nm. C 2

24 INFORMACE O VÝROBKU redukovaný kroutící moment M red Nm životnost x otáèky Obrázek 3: Graf životnosti pro høídelové klouby s jehlovým ložiskem dle DIN 808-W korekèní souèinitel η Obrázek 4: Korekèní souèinitel v závislosti na úhlu vychýlení f z =souèinitel rázu (pro bližší technické informace kontaktujte firmu ULMER s.r.o.) η=korekèní souèinitel (dle obrázku 4) M=pøenesený kroutící moment Mred=M. f z. η Pøíklad: úhel vychýlení α Zadáno: Pøenášený kroutící moment M =70 Nm Otáèky n= 1400 min -1 Životnost L= 500 h Úhel vychýlení α=20 Souèinitel rázu f z = 1.5 Korekèní souèinitel z obrázku 4 η=1.1 Redukovaný kroutící moment M red =M x f z x η= 70 x 1.5 x 1.1=116 L x n = 500 x 1400 = = 70 x 10 4 Dle obrázku 3 se doporuèuje høídelový kloub E32x63. Postup pøi montáži: Büco-precizní høídelové klouby a kloubové høídele (dále jen høídelové klouby a kloubové høídele) jsou nepostradatelnými a mnohostrannými strojními díly, které slouží k pøenesení otáèivých pohybù a k pøenesení kroutícího momentu od vstupu až k výstupu. Pøi spojení dvou høídelí jednoduchým høídelovým kloubem pod urèitým úhlem se stane, že se hnaná høídel pohybuje nerovnomìrnì.tato nerovnomìrnost-známa jako Kardanova chyba- zpùsobuje zrychlení pøípadnì zpomalení otoèných kloubù (úhlù)ve formì sinusovì podobných kolísání druhého høídele, pøièemž nerovnomìrnost s vzestupnou odchylkou úhlu α roste. Proto jsou jednoduché høídelové klouby použitelné pouze tam, kde je pøípustná nerovnomìrnost otáèení.tato nerovnomìrnost mùže být omezena skrze uspoøádání dvou jednoduchých høídelových kloubù za sebou ke kloubovému høídeli, nebo použitím dvojitých høídelových kloubù. Pøi správné stavbì bude nerovnomìrnost jednoho høídelového kloubu skrze druhý kloub vyrovnána, jestliže budou dodrženy následující pøedpoklady podle DIN 808: 1. V aplikacích se dvìmi jednoduchými høídelovými klouby je nutno dodržet správnou vzájemnou orientaci vidlic tak, aby obì vnitøní vidlice, pøípadnì spojky u vidlicového provedení, ležely v jedné rovinì, stejnì jako je tomu u dvojitých høídelových kloubù. 2. Odchylka úhlu musí být na obou koncích stejnì velká. Správnì: Špatnì: Vidlice ve stejné rovinì Rovina vidlice pootoèena o90 Správnì: Úhel α všude stejný Špatnì: Úhly α a β jsou rozdílné C 3

25 INFORMACE O VÝROBKU 3. Hnací a hnaný høídel mohou být pøi zmìnì polohy pouze paralelnì posunovány k sobì. 4. Uložení kloubových høídelí - nebo dvojitých høídelových kloubù - musí být dosazeny ke høídelovým kloubùm tak blízko, jak je to jen možné. Údržba a mazání: Osa 1 Osa 2 Správnì: Osa 1 je soubìžná s osou 2 Správnì: Uložení je tak blízko jak je to možné Osa 1 Osa 2 Špatnì: Osa 1 není soubìžná s osou 2 Špatnì: Uložení je pøíliš daleko K zajištìní bezporuchového provozu høídelových kloubù a kloubových høídelí s kluzným ložiskem jsou zapotøebí nutné odpovídající intervaly mazání. Høídelové klouby s jehlovým ložiskem se nemusí udržovat a díky své dlouhé životnosti maziva jsou pøednostnì umís ovány na tìžce dostupná místa. POZOR: Høídelové klouby a kloubové høídele jsou v provozu namazány lithiovým vysoko- otáèkovým mazivem na bázi minerálního oleje. Rozsah teploty: od -30 C do +125 C (trvalé mazání) Teplotní maximum: 140 C K pozdìjšímu mazání používejte pouze ty mazací prostøedky, které jsou opatøeny stejnou specifikací. Pokyny k mazání: Bìhem provozu by se mìly nejménì jednou dennì namazat všechna oznaèená místa. To se týká hlavnì kloubových spojek s kluznými ložisky viz.1 a viz.2, a také kluzných ploch drážkových profilù u kloubových høídelí viz. 3. Pro provozy se silným mechanickým zneèištìním, nebo pøi pùsobení páry se doporuèuje použít k ochranì kloubù a drážkového høídele prachovky. Naplnìním prachovky mazacím tukem docílíme rovnìž konstantního samomazacího úèinku na neurèitou dobu. Pracovní údržba je povinna v pravidelných intervalech provádìt údržbu, nejlépe souèasnì s údržbou celého stroje. Zároveò se doporuèuje provést pøezkoušení vùle (mrtvého chodu), pokud se vyskytují odchylky od bìžnì dovolené hladiny hluku. Velké odchylky na konci životnosti zpùsobují velkou hluènost, kterou je možno odstranit výmìnou høídelových kloubù nebo høídelí. Poznámky pro høídelové klouby s jehlovým ložiskem: Høídelové klouby s jehlovým ložiskem dle DIN 808-W bývají používány tam, kde jsou potøebné vysoké pøevádìcí výkony pøi urèitém pøenosu sil a vysoké otáèky(až maximálnì 5000 min -1 ).K pøenosu sil dochází ve støedu høídelového kloubu pøes kovaný kloubový køíž, jehož ètyøi broušené èepy jsou uloženy v krytém jehlovém ložisku s tukovou náplní. Díky tomuto øešení jsou høídelové klouby a kloubové høídele s jehlovým ložiskem zcela bezúdržbové po celou dobu životnosti. C 4

26 Høídelový kloub jednoduchý s kluzným ložiskem DIN G viz. níže Zušlechtìná ocel C 45 d L1 L2 L4 Obj. èíslo H7 D 0 / -1 ± 1 ± 0.5 kg T T 64190* T T 64223* T T 44661* T T 64225* T T 64226* T T 64227* T T 52123* T T 64229* T T 64230* T Automatová ocel T T T T T * Zesílené provedení Všechny kluzné plochy jsou kaleny a broušeny. Høídelové klouby jsou montovány témìø bez vùle. Prachovky pro høídelové klouby viz. strana C9. Také s drážkou pro pero nebo s ètyøhranem. Nerezové provedení na poptávku. C 5

27 Høídelový kloub dvojitý s kluzným ložiskem DIN G viz. níže Zušlechtìná ocel C 45 d L1 L3 L4 Obj. èíslo H7 D 0 / -1 ± 1 ± 0.5 kg T T T 64237* T T 64238* T T 64239* T T 64240* T T 64241* T T 64242* T T 64243* T T 64244* T Automatová ocel T T T T T * Zesílené provedení Všechny kluzné plochy jsou kaleny a broušeny. Høídelové klouby jsou montovány témìø bez vùle. Prachovky pro høídelové klouby viz. strana C9. Také s drážkou pro pero nebo s ètyøhranem. Nerezové provedení na poptávku. C 6

28 Høídelový kloub s jehlovým ložiskem DIN W Ocel Jednoduchý d L1 L3 L4 Obj. èíslo H7 D 0 / -1 ± 1 ± 0.5 kg T T T 59531* T T 59532* T T 59533* T T 59534* T T 59535* T T 59539* T Dvojitý d L1 L3 L4 Obj. èíslo H7 D 0 / -1 ± 1 ± 0.5 kg T T 59523* T T T 59516* T T 59517* T T 59518* T T 59519* T T 59521* T * Zesílené provedení Høídelové klouby jsou témìø bez vùle, v každém ohledu bezúdržbové a standardnì namazány tukem s dlouhou životností. Proto se upøednostòují pro tìžce dostupná místa. Prachovky pro høídelové klouby viz. strana C9. Také s drážkou pro pero nebo s ètyøhranem. C 7

29 Kloubové høídele výsuvné DIN 808 Ocel S kluznými ložisky DIN G Profil dráž. d L1 L4 L min. Zdvih L max. høídele Obj. èíslo H7 D 0 / -1 ± 0.5 L5 - A A L5 ± 1 DIN ISO 14 kg T x 6* T x 11 x T x 11 x T x 13 x T x 16 x T x 21 x T x 26 x T x 32 x T x 32 x T x 42 x S jehlovými ložisky DIN W T x 11 x T x 13 x T x 16 x T x 21 x T x 26 x T x 32 x T x 32 x T x 42 x * Typ 8 x 13 standardní provedení s ètyøhranem 6 x 6 mm. Provedení G = kluzná ložiska Provedení W = jehlová ložiska Prachovky pro kloubové høídele viz. strana C9. Také s drážkou pro pero nebo s ètyøhranem. Nerezové provedení na poptávku pouze pro høídele s kluzným ložiskem. C 8

30 Prachovky Kùže Pro jednoduchý høídelový kloub Poèet Obj. èíslo D1 D2 L2 L1 záhybù g T T T T T T T T T T T T T Pro dvojitý høídelový kloub T T T T T T T T T T T Pro výsuvné kloubové høídele Poèet Obj. èíslo D1 D2 L1 L min. L max. záhybù g T T T T T T T T T T Svìrná spona Šíøka Pro Obj. èíslo spony prùmìr T T T T T T T T T T T T T Svìrná spona T T T T T T T T T T T Svìrná spona Šíøka Pro Obj. èíslo spony prùmìr T T T T T T T T T T Technická data: Teplotní rozsah: -100 C až +80 C Použití: K ochranì høídelových kloubù proti prachu a neèistotám. Naplnìním prachovky mazacím tukem a upevnìním pomocí spon docílíme samomazný úèinek po neurèitou dobu. Prachovky jsou odolné proti vodì, oleji a povìtrnostním vlivùm. C 9

31 Drážkový høídel tažený za studena DIN ISO 14 Ocel C 45 Profil d D b Obj. èíslo d x D L Poèet drážek 0 / / / kg/m T x T x T x T x T x T x T x Jiné délky na poptávku. Drážkový náboj DIN ISO 14 viz. níže Ocel Bronz St 52.3 RG 7 Profil Poèet d D b Obj. èíslo Obj. èíslo d x D drážek H7 H11 D9 A L kg/kus T T x T T x T T x T T x T T x T T x T T x C 10

32 Drážkový náboj s pøírubou DIN ISO 14 viz. níže d1 Ocel Bronz C 45 RG 7 Profil d1 C F Obj. èíslo Obj. èíslo d x D A B H13 H7 h8 E H L kg T T x T T x T T x T T x T T x T T x T T x Svìrný kroužek pro drážkový náboj s pøírubou DIN ISO 14 viz. níže d1 Ocel Bronz C 45 RG 7 d1 C Obj. èíslo Obj. èíslo Profil A B H13 h6 L K kg T T x T T x T T x T T x T T x T T x T T x C 11

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Trapézové šrouby a matice

Trapézové šrouby a matice Strana Informace o produktu.2 Trapézové šrouby a matice Šrouby ocelové.4 Šrouby nerezové.6 Matice válcové ocelové.7 Matice válcové bronzové.8 Matice 6-ti hranné ocelové.9 Matice s přírubou bronzové.10

Více

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko Motory s kotvou nakrátko Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího

Více

Plynové pružiny a příslušenství

Plynové pružiny a příslušenství Plynové pružiny a příslušenství www.montako.cz +420 577 991 859 Technické předpisy pro montáž a skladování Technické předpisy pro montáž, konstrukční práce a skladování plynových vzpěr Jsou-li použity

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S Návod k obsluze Zubová čerpadla řady T3S 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady T3S s vnějším šikmým ozubením jsou pro svojí jednoduchou

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K OKLADKA ROZDZIALU 0-K SILOVÁ SKLÍČIDLA S OVLÁDÁNÍ STROJNÍ A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA S OVL. STROJNÍ A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE TVRDÁ HORNÍ ČELIST ZADNÍ VÝKO TAŽNÁ ATICE KLÍNOVÉ POUZDRO

Více

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 65 150 - CVE 46.98 1.07

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

-Materiál trapézového šroubu: cementační ocel Ck15 (12 020) -Způsob výroby: válcování

-Materiál trapézového šroubu: cementační ocel Ck15 (12 020) -Způsob výroby: válcování Trapézové šrouby a matice Trapézové šrouby se používají ve strojírenství v řadě aplikací. Jejich nejrozšířenější využití je pro vytvoření lineárního pohybu a konstrukcí s tím souvisejících. Funkční části

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Vodící kolejnice, jednostranné a oboustranné, 90

Více

Kuličkové a trapézové šrouby

Kuličkové a trapézové šrouby Kuličkové a trapézové šrouby Kuličkové a trapézové šrouby Obsah Kuličkové šrouby - popis 171 Kuličkové šrouby - deformační zatížení 172 Kuličkové šrouby - kritická rychlost 173 Kuličkové matice FSU 174

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin.

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin. S oprávněnou hrdostí si Vám dovolujeme představit naši rozsáhlou nabídku pružin a per. Náš sortiment totiž zahrnuje přes 8000 standardních provedení pružin, které jsme schopni dodávat z našich skladů v

Více

MBU SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 27.13

MBU SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 27.13 SIGMA PUMPY HRANICE MEMBRÁNOVÁ ÈERPADLA MBU SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 27.13 Použití Membránová èerpadla

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv is Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 2 Fleišman Luděk 29.5.2012 Název zpracovaného celku: Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Rozebiratelné spoje Def.: Spoje, které lze rozebrat

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení - dle dokumentace

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbì

Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbì Bulletin M 380/3-0 Baltimore Aircoil Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbì Zaøízení Ultralite FCT spoleènosti Baltimore Aircoil Company bylo zkonstruováno tak, aby zaruèovalo za pøedpokladu

Více

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA NAREX MTE s.r.o., Moskevska 63, CZ-10100 Praha 10, Czech Republic Tel: +420 246 002 249, 246 002 321, 246 002 333 Fax: +420 246 002 335, 246 002 343 PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA Typ 205bh (ISO-TPGT) Ø10 100mm

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06

Více

VHD SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.04

VHD SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.04 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA VHD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.04

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ÈERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

Výbava fasádní markýzy

Výbava fasádní markýzy Výbava fasádní markýzy Typ 201 Typ 207 Typ 209 Pohon a obsluha Motorový pohon (vč. ovládacího spínače) Rádiový motor (vč. 1-kanálového bezdrátového ovladače) O O O Zásuvná spojka volná Zásuvná spojka propojená

Více

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 11 110 kw. Siemens Elektromotory s.r.o.

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 11 110 kw. Siemens Elektromotory s.r.o. MEZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko 11 110 kw Siemens Elektromotory s.r.o. 04/1998 Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko osové výšky 180355 mm a výkonu 11315 kw Trojfázové asynchronní

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP Úvod Zásahy musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou obeznámeni se systémem řízení převodovky a znají bezpečnostní pokyny a zásady platné pro převodovku. S ohledem na specifika řízené

Více

Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní

Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní Body popsané v tomto návodu se musí bezpodmínečně zohledňovat. Při nezohlednění, zanikají veškeré nároky na reklamaci. Pro všechna

Více

VÁLCE Série 1390-1392. Série 1400

VÁLCE Série 1390-1392. Série 1400 OLEJOVÉ VÁLCE ECOLIGHT BRZDÍCÍ VÁLCE Série 390-39 Série 00 Série Série 390 390-39 - 39 Příslušenství ECOLIGHT ECOLIGHT Válce Válce dledle normy normy ISOISO 555 555 Všeobecně Nová série válců ECOLIGHT,vyrobená

Více

967 Ventil nerezový. nebo Grafoil (expandovaný grafit)

967 Ventil nerezový. nebo Grafoil (expandovaný grafit) 967 967 Ventil nerezový Použití v náročných i běžných měřících a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace uzavření odběru clony, výstupu kondenzační nádoby, uzavření impulzního potrubí při

Více

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač DICTATOR model RTS je zabudován do dveří, takže je prakticky neviditelný. Pouze když jsou dveře otevřené, můžete spatřit

Více

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INOVACE S PROFILEM 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN K A N A L I Z A C E PODLAHOVÉ VPUSTI PRO KONTAKTNÍ IZOLACE Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé připojení

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Vruty do kování Eco-Speed 3. Vruty do kování Power-Diks 4. Opravné vruty 5. Samovrtné šrouby Eco 6

Vruty do kování Eco-Speed 3. Vruty do kování Power-Diks 4. Opravné vruty 5. Samovrtné šrouby Eco 6 OBSAH Oznaèení Strana Vruty do kování Eco-Speed 3 Vruty do kování Power-Diks 4 Opravné vruty 5 Samovrtné šrouby Eco 6 Samovrtné vruty NoRi lutý zinkochromát / lakovaná hlava 7 Samovrtné vruty NoRi Top

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HD 7/15 G

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HD 7/15 G Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HD 7/15 G Vybavení: Ruční stříkací pistole Pistole Easy Press VT hadice 10 m VT hadice Pracovní nástavec 850 mm Systém proti překroucení hadic (AVS) Volitelný

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Nízkoprofilové lineární vedení

Nízkoprofilové lineární vedení drylin N Nízkoprofilové lineární Nízké zástavbové rozměry a hmotnost Vyměnitelné elementy Eloxovaná hliníková kolejnice Vysoké rychlosti a zrychlení Samomazné Nízká hmotnost 925 drylin N Nízkoprofilové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Popis Radiátorový ventil HEIMEIER Multilux slouží k pøipojení otopných tìles se spodním dvoubodovým pøipojením k otopné soustavì, k pøednastavení

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

NERO SUCHOBĚŽNÉ LAMELOVÉ KOMPRESORY VAKUUM BOHEMIA 97/23/EC

NERO SUCHOBĚŽNÉ LAMELOVÉ KOMPRESORY VAKUUM BOHEMIA 97/23/EC VAKUUM BOHEMIA vývěvy, dmychadla, kompresory, vakuové systémy, servis a opravy VAKUUM BOHEMIA s.r.o. Lidická kolonie 47 586 1 Jihlava Tel.: +42 567 322 487 Fax: +42 567 3 56 www.vakuum-bohemia.cz e-mail:

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Automatická kurníková dvířka Uživatelská příručka a návod k použití

Automatická kurníková dvířka Uživatelská příručka a návod k použití - 1 - Automatická kurníková dvířka Uživatelská příručka a návod k použití - 2 - Před použitím si přečtěte 1.1. Technické parametry...3 1.2. Bezpečnostní opatření...4 1.3. Upozornění...4 1.4. Co obsahuje

Více

technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o.

technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o. technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o. OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ Technická pøíruèka je urèena ke snadné a rychlé orientaci v prvcích obchodního zaøízení. Zjednoduší návrh zaøízení do urèeného prostoru

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz

Více

ELEKTROPOHONY spol. s r. o. Závodí 234 744 01 Frenštát pod Radhoštěm tel.: +420 556 880 611 fax: +420 556 880 698 e-mail: info@epo.

ELEKTROPOHONY spol. s r. o. Závodí 234 744 01 Frenštát pod Radhoštěm tel.: +420 556 880 611 fax: +420 556 880 698 e-mail: info@epo. ELEKTROPOHONY spol. s r. o. Závodí 234 744 0 Frenštát pod Radhoštěm tel.: +420 556 880 6 fax: +420 556 880 698 e-mail: info@epo.cz http://www.epo.cz OBSAH Šnekové převodovky řady MRT/FRT/RT I -... Šnekové

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ PL (MLHPL) -1-

Servisní příručka. Hydromotory typ PL (MLHPL) -1- Hydromotory typ PL (MLHPL) -1- Hydromotory typ RL (MLHRL) -2- PL (MLHPL) a RL (MLHRL) Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 6 Korunová matice Pouze pro motory provedení KB (K) s kuželovou hřídelí. Odšroubujte

Více

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří HAWGOOD závěsy pro Kyvadlové závěsy DICTATOR typu HAWGOOD zavírají hladce a rychle a drží je zavřené. Krátkým zatlačením na dveře je opět ihned zavřete. Díky tomu jsou vhodné zejména pro dveře ve frekventovaných

Více

Regulátor výkonu RV3-25/P

Regulátor výkonu RV3-25/P Regulátor výkonu RV3-25/P Tento návod obsahuje dùle ité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny následující

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. VÝŠKA: 500 mm Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí

Více

15.11 Úplný klikový mechanismus

15.11 Úplný klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 187 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 188 Hřídelové klouby nerezové typ X 189 Ochranné

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky

Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní návod! Je určen pouze osobám, které se již obeznámily s provozním

Více

Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW. s možností montáže brzdy

Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW. s možností montáže brzdy Kapitálová skupina Fasing Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW s možností montáže brzdy INFORMÁTOR NÁVOD K OBSLUZE A OPRAVÁM KATALOG SOUČÁSTÍ Vydání 2011 I M2 c KOPIE ORIGINÁLU

Více

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře Součástí dodávky zárubně jsou tyto komponenty : 1. Zazdívací rám : složený skládá se z 1 ks nadpraží, 2 ks bočnic 2. Rozpěrky : 2 ks na standardní průchozí

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061 Návod na obsluhu a údržbu Sponkovačky Profifix 80/16 L Obj. č. D 200 061 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009

PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 PODNIKOVÁ NORMA Blätt-er, s.r.o. ICS 77.080.20. Únor 2009 DNA ELIPTICKÁ A POLOKULOVÁ Technické dodací podmínky, rozměry, mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a hmotnosti QA 42 5801 Platí od 2009-02-01

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : PŘEVODOVÉ MOTORY OBSAH. Všeobecné údaje. Převodový synchronní motor reverzační B 406 3. Převodový synchronní motor reverzační B 408 4A.

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

Venkovní aluzie SERVIS S.R.O. Sešit 6 (4/2005)

Venkovní aluzie SERVIS S.R.O. Sešit 6 (4/2005) C E N Í K V E N K O V N Í A L U Z I E Venkovní aluzie ERVI.R.O. ešit (/005) ERVI CLIMAX, s.r.o. - pøední výrobce stínící a gará ové techniky v ÈR ERVI.R.O. C E N Í K V E N K O V N Í A L U Z I E Obsah ceníku

Více

Název společnosti: REMONT CERPADLA s.r.o. Vypracováno kým: P.Novotny Telefon: 777058944 Fax: - Datum: 4.11.2014

Název společnosti: REMONT CERPADLA s.r.o. Vypracováno kým: P.Novotny Telefon: 777058944 Fax: - Datum: 4.11.2014 Pozice Počet Popis 1 SEG.4.9.E.2.5B Výrobní č.: 9687856 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadla Grundfos SEG AUTOADAPT jsou ponorná čerpadla s horizontálním výtlačným hrdlem, speciálně

Více

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s plnou hřídelí

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s plnou hřídelí 126 /0305 www.turck.cz vysoká odolnost vůči nárazu ( 2500 m/s 2, 6 ms dle DIN IEC 68-2-27) SSI, paralelní nebo proudový výstup rozlišení: max. 16384 impulzů (14 bitů), pro otáčku provedení s hřídelí ø

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

FRANK. Technologie pro stavení průmysl. Stavební akustika. Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení

FRANK. Technologie pro stavení průmysl. Stavební akustika. Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení FRANK Technologie pro stavení průmysl Stavební akustika Izolace proti kročejovému hluku, akustické oddělení Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 153 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 154 Hřídelové klouby nerezové typ X 155 Ochranné

Více

Balancéry TECNA typ 9346-9350

Balancéry TECNA typ 9346-9350 Balancéry TECNA typ 9346-9350 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka balancéru 9346 2 4 kg 2500 mm 3 9347 4 6 kg 2500 mm 3,3 9348 6 8 kg 2500 mm 3,6 9349 8 10 kg 2500 mm 3,8 9350 10-14 kg

Více

Nevyztu ená elastomerová lo iska Bodová kluzná lo iska Jádrová pásová lo iska Kluzné fólie Zvukovì-izolaèní lo iska

Nevyztu ená elastomerová lo iska Bodová kluzná lo iska Jádrová pásová lo iska Kluzné fólie Zvukovì-izolaèní lo iska Nevyztu ená elastomerová lo iska Bodová kluzná lo iska Jádrová pásová lo iska Kluzné fólie Zvukovì-izolaèní lo iska Obsah Nevyztu ená elastomerová lo iska k ulo ení nosníkù, trámù, prùvlakù atd. TypN15

Více

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 Nová Generace UltraGrip UltraGrip Konečná technologie jištění Progresivní jištění Hygienické ochranné krytky Jednou z klíčových komponent UltraGripu je progresivní jistící Ochranné

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně GHV Trading, spol. s r.o Edisonova 3, Brno CZ 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 SK +421 255 640 293 Email: ghv@ghvtrading.cz Topná tělesa a regulace teploty

Více

Ceník Transportní technika 2011

Ceník Transportní technika 2011 Ceník Transportní technika 20 Důležité informace k ceníku 20 Všechny ceny jsou nezávaznými doporučenými cenami. Rozumí se, pokud není uvedeno jinak, Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při nasazení našich produktů

Více

12392_12396cz_#431-2005_03/05bt Montáž a návod pro obsluhu plynového grilu s lávovými kameny Èíslo výrobku 12392 & 12396 Pøed zprovoznìním tohoto vysoce kvalitního grilu si prosím peèlivì pøeètìte tento

Více

. Základní měrky reference přesnosti

. Základní měrky reference přesnosti ß Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky. Základní měrky reference přesnosti Paralelní základní měrky se dodávají podle DIN EN ISO 3650 v následujících kalibračních/tolerančních třídách: 1. Kalibrační

Více

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1 OBSAH : Úvod, kontakty 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební příprava 7. Záruční

Více

drylin Lineární posuvné stoly SHT

drylin Lineární posuvné stoly SHT drylin drylin posuvné stoly 100% samomazné Trapézový, metrický nebo high-helix pohybový šroub Pohybový šroub uložený v kuličkových ložiscích (verze BB) Více typů vozíků 1157 drylin drylin posuvné stoly

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Matice pro T-drážky DIN 508 (vodící vložky do T-drážky)

Matice pro T-drážky DIN 508 (vodící vložky do T-drážky) ß 27003 Válcovaný závit, zušlechtěné, třída pevnosti M 6 - M 12 = 109, M 14 - M 30 = 88 Závrtné šrouby DIN 6379 l 3 l 1 l 2 d 1 Upínací technika 27003 d 1 x l 1 l 2 l 3 27003 mm mm mm ZK M 6 x 32 16 9

Více

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky F43 Jednotlivé elementy pružinové jednotky předpružené pružinové a distanční jednotky 246. Pružina FIBROFLEX 244.4. Pružinové podložky 2441.3. Misky pružiny

Více

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA.

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA. VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO EKOL. ÚJMA Katalog 2013 Upozorňujeme, že ceny níže uvedených výrobků se mohou změnit v

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

G - Tech. Návod pro obsluhu

G - Tech. Návod pro obsluhu G - Tech Návod pro obsluhu 0700 009 027 991015 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2. PŘÍPRAVA K PROVOZU A PŘEMÍSŤOVÁNÍ STROJE 2 3. OVLÁDACÍ PRVKY A VYBAVENÍ 2 4. ZALOŽENÍ ELEKTRODY DO ELEKTRODOVÉHO DRŽÁKU

Více