SeFoKl se představil v archivu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SeFoKl se představil v archivu"

Transkript

1 Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby Za tajemstvím Indonésie IV. část Zimní turnaj OFS JBC Cup Příspěvky spolkům byly přiděleny RM schválila na svém jednání dne přidělení příspěvků (do výše 50 tis. Kč) občanským sdružením pro rok 2008 na jejich činnost a akce. Příspěvky nad 50 tis. Kč jsou pouze návrhem,musí je ještě schválit nejbližší zastupitelstvo. Výši příspěvků určovaly jednotlivé komise dle pravidel, která byla schválena radou města (komise sportovní, kulturní a sociální). Výši příspěvků Ostatní a SDH navrhl pro radu města odbor školství, kultury a vnějších vztahů. Sportovní oblast dostává celkem 420 tis. Kč. Sportovní komise navrhla rozdělení prostředků podle dodaných žádostí mezi 17 subjektů, mezi nimiž je fotbalová mládež, lyžaři, florbalisté, Sokolové, TJ Semily, cyklisté, Orel atd. Kulturní oblast rozděluje celkem 235 tis. Kč mezi 8 žádostí. Podpořen byl pořadatel Semilského paroháče, Jazzu pod Kozákovem, Jizeran, Jizerka a další. Sociální oblast mezi 6 subjektů rozdělila celkem 117 tis. Kč. V oblasti Ostatní byly přiděleny prostředky v celkové výši 86 tis. Kč spolkům, které jsou buď nezařaditelné, nebo se jejich činnost prolíná ostatními oblastmi (filatelisté, skauti, chovatelé, myslivci, zahrádkáři, střelci a další). SDH na svoji mimopožární činnost obdrželi celkem 41 tis. Kč. (red) Foto Ilja Todorov ml. SeFoKl se představil v archivu V pátek 25. ledna 2008 v 17 hodin byla slavnostní vernisáží ve Státním okresním archivu v Semilech zahájena první výstava klubu semilských fotografů (SeFoKl). Výstavu slovem uvedl Ing. Tomáš Hyka, člen fotoklubu. Návštěvníci si mohli prohlédnout na 50 autorských fotografií Tomáše Hyky, Vladimíra Jíny, Richarda Stehlíka, Jiřího Šilhána, Luboše Zemana, Davida Chluma, Karla Skalského, Ilji Todorova mladšího, Miroslava Koudelky, Miroslava Mrňáka a prozatím jediné ženy v klubu Jany Valské. Na výstavě se podílel i Jiří Salač st., který v současnosti patří k méně aktivním členům klubu. Vystavené fotografie zasahují do všech možných žánrů. Od fotografií ze života zvířat, krajiny, přes portréty až po makro fotografii. Pokud jste si tuto výstavu nenechali ujít a pokud Vás fotografie prezentované na výstavě zaujaly, navštivte webové stránky semilského fotoklu: Krom jiného zde najdete podrobné informace o činnosti klubu, jednotlivých členech a v neposlední řadě mnoho krásných fotografií. RENATA COUFALOVÁ PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PONDĚLÍ 31. BŘEZNA 2008 Uzávěrka: 19. března 2008 Výletování Tip na březen Co takhle výlet do Českého ráje? Pokud máte rádi pohádky a pěší turistiku, je dnešní tip určený právě Vám. Pohádkové postavičky Rumcajse, Manky a Cipíska, vytvořené předním českým výtvarníkem Radkem Pilařem na motivy příběhů Václava Čtvrtka, na Vás čekají v Českém ráji při zahájení jarní turistické sezóny na Jičínsku. Pro všechny, kteří rádi tráví čas společně v přírodě, pořádá KČT Jičín ve spolupráci s městem Jičín v sobotu 29. března již 42. ročník POCHODU ČESKÝM RÁJEM PUTOVÁNÍ ZA RUMCAJSEM. Start je na Valdštejnově náměstí v Jičíně na 1. nádvoří zámku (vstup do muzea) v 8 hodin. Pro děti jsou připraveny trasy o délce 3, 5 a 8 km na nichž budou moci plnit různé úkoly a jistě na ně čeká nějaké překvapení. Ti zdatnější mohou zvolit trasy o délce 15, 26, 38 a 50 km. Připraveny jsou i cyklotrasy. Doporučuji vzít s sebou turistickou mapu Českého ráje.více informací na (red) Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Semily, které se uskuteční dne 10. dubna 2008 v divadelním sále budovy radnice.

2 Strana 2 Semilské noviny ÚNOR 2008 Investiční činnost ve městě Několik čísel z matriky V roce 2007 se v Semilech narodilo 105 dětí, z toho 63 chlapců a 42 dívek. Nejčastěji se děti rodily v porodnici v Jilemnici, následuje Turnov a Jablonec nad Nisou.V roce 2007 se nám narodilo nejvíce Filipů a Davidů, z holčiček Lucií a Kateřin. Dalšími oblíbenými jmény byla tradiční jména Vít, Adam, Jakub, Martin, Eliška, Natálie, Klára a Tereza. Stoupající trend má počet dětí narozených mimo manželství. Přibývá i rodin, ve kterých je více než 1 dítě narozené mimo manželství. Semilští občané uzavřeli celkem 51 manželství. V průběhu letních měsíců bylo nejvíce sňatků uzavřeno mimo klasické obřadní síně na Hrubém Rohozci, Valdštejnu, Hrubé Skále, ale i na Kozákově a na jiných různých místech. V roce 2007 zemřelo 105 občanů, z toho 54 mužů a 51 žen. Ke dni bylo v Semilech hlášeno k trvalému pobytu celkem státních občanů České republiky (3 654 mužů a žen). Cizinců s trvalým pobytem bylo 163, s dlouhodobým vízovým pobytem 71 a cizinců ze zemí Evropské unie 29. Celkový počet obyvatel města byl Domů bylo k tomuto datu celkem 1 563, z toho neobydlených 396 (tj. domů, ve kterých není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu). Bylo provedeno celkem 502 změn trvalých pobytů (přehlášení v rámci Semil a přihlášení do Semil z jiných obcí). LUDMILA SCHOVÁNKOVÁ, oddělení správních činností Únorové akce VEŘEJNÉ WC výběrové řízení na realizaci Pro návštěvníky nové budovy Městského úřadu v Semilech (VIS- TA) bude WC otevřeno i mimo otevírací dobu úřadu. Pokud bude radou města schválena vybraná nabídka, realizace prací proběhne v dubnu.cena zakázky je 179 tis.kč. SÍDLIŠTĚ OLEŠKA výběrové řízení na studii Do 21. února byly předkládány nabídky na zpracování studie sídliště Oleška, v březnu pak proběhne jednání s obyvateli sídliště za účasti zpracovatele tak, aby výsledná verze studie zahrnovala veškeré požadavky občanů. CYKLOTRASA A CHODNÍK PODÉL JIZERY výběrové řízení na projekt Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele dokumentace na chodník a cyklostezku od Bítouchovské lávky k nábřeží Svatopluka Čecha. Zpracovatelem je společnost Highway Design s. r. o. z Hradce Králové. Cena zakázky je Kč, termín dokončení září UL. BOŘKOVSKÁ výběrové řízení na studii humanizace ulice Proběhlo výběrové řízení na projekt stavebních úprav Bořkovské ulice od křižovatky u Komerční banky k prodejně Tesco. Zpracovatelem je společnost Highway Design s. r. o. z Hradce Králové. Úpravy budou probíhat v souvislosti s plánovanou opravou silnice II/289 a kruhové křižovatky ukomerční banky. Cena zakázky je Kč, termín dokončení srpen STAVEBNÍ ÚPRAVY A VYBAVENÍ MŠ podání žádosti o dotaci Je zpracována dokumentace na stavební úpravy a vybavení mateřských škol Luční a Na Olešce v hodnotě přes 9 mil. Kč. Na realizaci projektu je podána žádost z Finančního mechanismu EHP / Norska. Mateřská školka Pod Vartou bude z důvodu komplexní přestavby objektu řešena samostatně. Podání žádosti , cena zakázky je 15 tis. Kč. KUCHYŇ VE SPORTOVNÍM CENTRU výběrové řízení Na základě požadavku na doplnění činnosti restaurace ve Sportovním centru Semily zde bude zřízena kuchyň. Cena zakázky bude známa po výběrovém řízení, které bylo ukončeno po uzávěrce vydání. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA OSTROVĚ výběrové řízení na projekt Na Ostrově dojde k vybudování veřejného osvětlení, které přispěje potlačení projevů vandalismu a zvýšení bezpečnosti v této lokalitě. To je nutno nejdříve projekčně připravit. Výběrové řízení bylo ukončeno po uzávěrce vydání. Březnové akce AKTUALIZACE POZEMKŮ k prodeji pro zástavbu rodinnými domy. Připravujeme seznam pozemků k prodeji vč. předpokládaného zasíťování. PŘÍPRAVA A ČÁSTEČNÁ REALIZACE ÚPRAV PLOCH PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD Tento rok proběhne realizace tzv. sběrných hnízd, z nichž některá budou řešena jako zastřešená. POROVNÁNÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Odborná nezávislá společnost předloží porovnatelné ceny za jednotku tepla v případě odpojení se SBD a v případě zachování centrálního zásobování teplem. Cena zakázky je 29 tis. Kč, termín dokončení REKONSTRUKCE KINA JITŘENKA A RIEGROVA NÁM. podání žádosti o finanční dotaci z fondů EU Bude podána žádost o podporu rekonstrukce objektu kina Jitřenka a II. etapu přestavby Riegrova náměstí. Pro podání žádosti se zpracovává studie ekonomického hodnocení projektu. Zpracovatelem je ARR Agentura regionálního rozvoje s. r. o. z Liberce. Realizaci akce (v případě schválení dotace) bude možné zahájit koncem roku Cena zakázky je Kč, termín podání žádosti REKONSTRUKCE WALDORFSKÉ ŠKOLY V PODMOKLICÍCH podání žádosti o finanční dotaci z fondů EU V březnu bude podána žádost o podporu realizace II. a III. etapy rekonstrukce objektu waldorfské školy v Podmoklicích. Původní projekt musí být částečně upraven a náklady z roku 2005 přehodnoceny. Pro podání žádosti o dotaci bude zpracována studie ekonomického hodnocení projektu. Zpracovatelem studie a žádosti o dotaci je společnost Tima z Liberce. KUCHYŇ V ZŠ I. OLBRACH- TA NA KOMENSKÉHO NÁM. vypsání výběrového řízení Projekt stavebních úprav zpracovala Věra Sůvová. Dodavatel stavby bude vybrán tak,aby byla stavba realizována během letních prázdnin. DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTI- ŽENÍM projektová příprava Dle komunitního plánu sociálních služeb bude využito pravé křídlo stávajícího dětského domova pro zřízení denního centra pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. SPOLKOVÝ DŮM V BÍTOU- CHOVĚ předání projektu Bývalá mateřská školka se připravuje na rekonstrukci pro užívání lokálními spolky Červený kříž, Sokol, dobrovolní hasiči. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O FINAN- ČNÍ DOTACI z Programu regenerace panelových sídlišť Bude podána žádost o podporu II. etapy Regenerace panelového sídliště Řeky. Součástí etapy je přestavba křižovatky Bavlnářské a Jatecké ulice, přestavba pěší stezky podél Jizery (zpevnění povrchu) a doplnění dětských hřišť, přednostně jednoho centrálního hřiště. Termín podání žádosti BAZBARIÉROVÉ ÚPRAVY NA PĚŠÍCH KOMUNIKACÍCH podání žádosti o finanční dotaci ze SFDI V březnu bude podána žádost o podporu II. etapy Bezbariérových úprav na pěších komunikacích ve městě Semily ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tyto úpravy se týkají přechodů pro chodce v Nádražní a Luční ulici a v okolí křižovatky Jana Žižky a Bavlnářské ulice.termín podání žádosti je Ing.VLADIMÍR BĚLONOHÝ, Ing. DANIEL MACH, odbor investic Poslanecké dny Pavla Ploce Poslaneckým dnem Pavla Ploce v Semilech je 3. březen 2008, v dalším období to bude zpravidla každé čtvrté pondělí v měsíci. Setkat se s ním můžete vždy mezi hod. v zasedací místnosti v 1. patře nové budovy Městského úřadu v Semilech. (red)

3 ÚNOR 2008 Semilské noviny Strana 3 Z jednání rady města Nemocnice získají příspěvek od Libereckého kraje Na svém zasedání schválila RM uzavření smlouvy OLP/26/2008 o poskytnutí dotace LK. Každým rokem poskytuje Liberecký kraj nemocnicím účelovou neinvestiční dotaci na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska. Tímto příspěvkem je odměňována ztížená péče o zraněné osoby v podnapilém či zcela opilém stavu, které potřebují ošetření a eventuálně další dohled. V současné době totiž v Libereckém kraji nefunguje klasická záchytka. V žádném případě však nejde o suplování záchytné stanice nemocnicemi. Projekt BAZÉN RM schválila věcný záměr dopravy občanů do bazénu. Tento projekt je financován z rozpočtu města na rok 2008, z položky příspěvek na dopravu do bazénu. Do data uzávěrky Semilských novin byl autobus do aquacenter v Jičíně a Jablonci nad Nisou vypraven již dvakrát. Odjíždí vždy v sobotu ve 13 hodin z Riegrova náměstí. Nápad poskytovat lidem zdarma dopravu do plaveckých areálů v blízkém okolí byl veřejností, a to nejen semilskou, přijat kladně. Zájemců o tuto službu je mnoho, v obou případech se do bazénu vypravilo cca 40 lidí. Pro ty z Vás, kteří tuto možnost prozatím nevyužili, připomínáme, že tato nabídka Městského úřadu v Semilech trvá do 24. května Podrobné informace Vám sdělí pracovnice MIS v Semilech osobně nebo na tel.: U rampa vyroste v dubnu RM schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Semily a firmou Radek Šulc na dokončení a montáž překážek pro skatepark v Řekách. Ten se na jaře rozroste o další atraktivní prvek. Celý skatepark měl být původně vybudován za pomoci dotace, tu však město obdrželo pouze na kamerový systém. Proto bylo upuštěno od finančně nejnáročnější překážky U rampy, na kterou byla vyčleněna částka v letošním rozpočtu. Tato rampa o rozměrech 10,5 x 5 m a výšce 1,8 m bude umístěna do stávajícího skate parku na sklonku dubna. Tím vznikne celek, který v žádném okolním městě nemá obdoby a je využíván prakticky všemi kolečkáři (skateboard, brusle, bmx bike). Rekonstrukce veřejného osvětlení na Spálově V souvislosti s výměnou sloupů sítě nízkého napětí v lokalitě Spálov schválila RM vystavení objednávky firmě ELO Lomnice s. r. o., na provedení rekonstrukce rozvodů a osazení nových svítidel veřejného osvětlení. Na nové sloupy sítě nízkého napětí bude osazeno celkem 10 ks nových výbojek a nataženo více než 400 m nových svazkových vodičů. Již v roce 2007 byly v souvislosti s rekonstrukcí sítě nízkého napětí firmou ELO Lomnice osazeny 3 ks nových svítidel v lokalitě Cimbál. SC bar do roku 2008 s novým nájemcem RM vzala na vědomí informaci o pronájmu restaurace ve Sportovním centru Semily. K skončila nájemní smlouva p. Zemanovi. Od něho následně SC vykoupilo zařízení restaurace, která má od 1. února 2008 nového nájemce.stal se jím p.libor Kouble, jehož záměrem je provozovat zde nekuřácký bar s možností stravování. S ohledem na nejnutnější opravy a úpravy zařízení, dojednání nových dodavatelských smluv a vztahů, a zajištění personálních otázek, byla tato provozovna dočasně uzavřena. Bar SC Semily bude otevřen k 1. březnu Tento nekuřácký provoz bude opět sloužit návštěvníkům Sportovního centra a ostatní veřejnosti. Pro čtenáře je internet zdarma RM vzala na vědomí změny ve výpůjčním řádu a změny provozního řádu internetu v Městské knihovně Semily od Prostřednictvím grantu Ministerstva kultury ČR se knihovně podařilo instalovat koncem roku 2007 dva další počítače a jeden stávající nahradit novým, kvalitnějším. Od letošního ledna mají čtenáři knihovny po schválení Radou města Semily možnost využívat služby internetu ZDARMA. Stačí jen prokázat se platným čtenářským průkazem. Ostatním uživatelům knihovna sazbu snížila na polovinu. Za 15 minut uhradí 5 Kč, přičemž maximální doba užívání pro všechny je 1 hodina. Po dohodě je však možné pobyt u počítače prodloužit. V případě potřeby si zde lze zakoupit i disketu, CD, popř. flash disk. Děti mohou zdarma využívat další počítač, který je umístěn v dětském oddělení. MIS v roce 2008 RM vzala na vědomí plán činnosti Městského informačního střediska na rok Novinky z MIS Kromě pravidelně poskytovaných služeb připravilo MIS pro tento rok vydání několika různých tištěných materiálů, které usnadní návštěvníkům Semil orientaci v našem regionu. Jako jeden z prvních se na pultě MIS objevil tištěný kalendář akcí Dále MIS připravuje přehled ubytování v Semilech a blízkém okolí a cizojazyčné mutace brožury Průvodce městem (angličtina, němčina). Zcela novým materiálem bude katalog služeb na Semilsku. Novinkou bude také řada jednoduchých brožurek s konkrétními nabídkami a tipy na výlety pro určitou délku pobytu (Hodina v Semilech, Tři dny na Semilsku atd.) Z propagačních předmětů připravuje MIS nové samolepky, propisky, hrníčky, papírové tašky a trička v dětských velikostech, nové pohlednice a kalendáře na rok Registr podnikatelů Město Semily zpracovává přehlednou databázi firem a podnikatelů v Semilech. Tento registr podnikatelské sféry bude zveřejněn v první polovině března na webových stránkách města. Modul registru firem bude součástí nové verze Redakčního systému, na kterém nyní běží i Zvažuje se i vydání tištěné přílohy v Semilských novinách. Výzva podnikatelům byla zveřejněna v Semilských novinách a na semilském infokanálu, mnozí byli osloveni telefonicky, osobně či prostřednictvím u. V první vlně se sešlo na 150 vyplněných dotazníků. Počet vložených záznamů však bude o něco nižší, neboť na výzvu reagovali mnozí podnikatelé z okolních obcí. To však neznamená, že formuláře vyplnili zbytečně. Do budoucna bude databáze rozšířena i o kontakty na firmy z okolních obcí. V první fázi se však objeví pouze ti, kteří podnikají na území města Semily. Podnikatele, kteří zaslali formulář elektronicky, prosíme touto cestou o dodatečné podepsání formuláře v Městském informačním středisku Semily. Svým podpisem stvrzují, že souhlasí s uveřejněním údajů o své firmě / živnosti na internetových stránkách města. Databáze bude i nadále průběžně doplňována a rozšiřována. Proto můžete stále využít nabídky bezplatné prezentace. Pro zveřejnění stačí pouze vyplnit formulář.ten je volně k dostání v podatelně a sekretariátu Městského úřadu v Semilech a v Městském informačním středisku Semily. Formulář lze rovněž stáhnout z webových stránek města a vyplněný poslat na adresu nebo Najdete jej v sekci ZPRAVODAJSTVÍ Jak inzerovat na (formulář služby). V případě dotazů či připomínek k databázi kontaktujte prosím paní Ivu Chaloupkovou, mob , (red) Informace z radnice Vznik a vývoj centrálního vytápění a dodávky teplé vody na sídlišti v Řekách V 80-tých letech minulého století bylo vybudováno sídliště v Řekách. Vytápění domů a dodávka teplé vody byla vyřešena stavbou výměníkové stanice (dnes plynová kotelna), do které bylo teplo dodáváno z mazutové kotelny, kterou vlastnila Kolora s. p. V této stanici probíhal ohřev teplé vody a dvoutrubkovým rozvodem po celém sídlišti byly touto vodou zásobováni obyvatelé. Jiným dvoutrubkovým rozvodem bylo zajištěno vytápění jednotlivých domů. Velké ztráty vznikaly hlavně rozvodem teplé vody. Mazut (i zemní plyn) byl v té době relativně velmi levný. Na začátku 90-tých let výměníková stanice technicky dožívala, chyběly náhradní díly (dříve dováženy z NDR). Hrozily výpadky v dodávkách tepla a teplé vody. Město situaci muselo řešit. Jednalo se o vybudování samostatných kotelen u jednotlivých domů. Družstva na toto řešení nepřistoupila. Město tím bylo přinuceno investovat. Bylo možno kompletně zrekonstruovat výměníkovou stanici a dále teplo odebírat z mazutové kotelny. To by nebylo dobré řešení, protože cena mazutu je dnes nepříznivější než cena zemního plynu a zůstal by čtyřtrubkový rozvod s velkými ztrátami.město proto zvolilo řešení přestavby výměníkové stanice na kotelnu, výměnu přibližně poloviny rozvodů a vybudování předávacích stanic v jednotlivých domech. Tímto moderním řešením, kdy je rozvod tepla do předávacích stanic v domech pouze jedním dvoutrubkovým vedením, se zajistil ohřev vody přímo v domech a je možno podle individuální potřeby dodávat teplo do jednotlivých domů. Město si však na tuto akci muselo půjčit 30 mil. Kč, celá akce nakonec stála 32,7 mil. Kč. Návratnost celé investice byla propočítána na 15 let, tj. do roku V tomto roce také město splatí půjčku, kterou potřebovalo na vybudování kotelny, rozvodů a předávacích stanic v domech pro všechny obyvatele na sídlišti v Řekách. STANISLAV KLÁPŠTĚ, ředitel MBS Semily, s. r. o.

4 Strana 4 Semilské noviny ÚNOR 2008 Informace z radnice Město nabízí k pronájmu či prodeji tyto nemovitosti Město Semily nabízí k pronájmu nebytové prostory v 1. patře objektu č. p. 13, ul. Bořkovská, Semily, část Podmoklice. Minimální nájemné: 213 Kč / m 2 / rok výlučně využívané nebytové prostory, 11 Kč / m 2 / rok společně užívané prostory. KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemek pro výstavbu rodinného domu par. č. 3125/1 o výměře 2032 m 2. Lokalita: Semily, Cimbál (po levé straně při silnici na Vysoké nad Jizerou před roubenkami). Minimální cena: 250 Kč / m 2. KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 2266 m 2. Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní (u autobusového nádraží), část Podmoklice. Minimální cena: 1685 Kč / m 2. KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109, 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2. Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí. Minimální cena: 1685 Kč / m 2. KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu rodinný dům č. p. 40 s vedlejší stavbou a se zahradou 1 bytová jednotka v ul. Úzká, Semily, část Podmoklice. Minimální nájemné: 5000 Kč / měsíc. Nutné opravy: cca 65 tis. Kč (bude započteno oproti nájmu). KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Odpadové hospodářství v Semilech v roce 2007 Vážení občané, připravili jsme pro Vás stručný přehled čísel souvisejících s likvidací odpadů na území Semil za uplynulý kalendářní rok a pro srovnání uvádíme i údaje z roku Je na místě připomenout, že jste mohli již v průběhu celého loňského roku, vedle třídění bílého a barevného skla, papíru a PET lahví, třídit formou pytlového sběru i směsné plasty a nápojový karton. Frekvence svozu pytlů byla od července změněna na čtrnáctidenní, neboť měsíční již byla nedostačující. U mnohých bytových domů se objevily stojany na pytle. Opomenout nelze ani akci Týden Země, v rámci které byly po městě rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad (v okrajových částech města mohli občané tento odpad odevzdávat v určenou hodinu na valníky Technických služeb). Shodně jako v letech minulých bylo možné bezplatně odevzdávat velkoobjemové a nebezpečné složky odpadu, a také pneumatiky z osobních automobilů, ve sběrném dvoře, který zároveň slouží jako místo zpětného odběru elektrozařízení. Papír, železo a drahé kovy jste odevzdávali ve sběrných surovinách v ul. Spojovací a v ul. Jatecká. Mnozí z Vás jistě zaznamenali rozšíření zpevněné plochy sběrného dvoru, které proběhlo v druhé polovině června. Plocha slouží zejména k ukládání elektrozařízení odevzdaných v rámci zpětného odběru. Díky zodpovědnému přístupu občanů k třídění se nám podařilo opět, navzdory všeobecnému trendu ve společnosti, snížit množství směsného komunálního odpadu odevzdaného svozové firmě, a v přepočtu objemu vytříděných využitelných složek komunálního odpadu na občana jsme bez problému dosáhli krajského průměru (pozn.: železo a drahé kovy se do tohoto čísla nezahrnují). Využitelné složky komunálního odpadu / přepočet na 1 občana rok ,48 kg rok ,74 kg rok ,01 kg Zvýšenému objemu vytříděných složek odpadu odpovídá i nárůst odměny od kolektivního systému EKOKOM a. s. I díky tomuto příjmu se roční náklady na systém likvidace odpadů v Semilech podařilo udržet (po přepočtu na 1 poplatníka) na částce 555,60 Kč. Příjmy z místního poplatku Kč Příjmy od společnosti EKOKOM Kč Také v loňském roce město přispívalo ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. školám a školkám na třídění odpadu a vyplatilo jim Kč (v roce 2006 příspěvek činil Kč). CELKOVÉ MNOŽSTVÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU srovnání s rokem 2006 Rok Objem v kg celkem Přepočet na 1 os. kg / rok Město Semily nabízí k pronájmu byt I. kategorie o velikosti v č. p. 608, ul. Mizerova, Semily. Minimální měsíční nájemné: 48 Kč / m 2 KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Prohlídka: a v 10 hodin. Příjem nabídek: do do 12 hodin. Město Semily nabízí k pronájmu zděnou garáž v objektu č. p. 555, ul. Pod Vartou, Semily (ubytovna Škot). Podrobnosti na str. 6. Minimální nájemné: 600 Kč / měsíc + 19 % DPH. KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Prohlídka: v 10 hodin. Příjem nabídek: do Město Semily nabízí k pronájmu zděnou garáž v objektu č. p. 555, ul. Pod Vartou, Semily (ubytovna Škot). Minimální nájemné: 600 Kč / měsíc + 19 % DPH. KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Prohlídka: a v 10 hodin. Příjem nabídek: do Město Semily nabízí k pronájmu zděnou garáž v ul. Bítouchovská, Semily (za zámkem). Minimální nájemné: 615 Kč / měsíc + 19 % DPH + záloha na elktřinu. KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Směs. odpad , ,2 Tříděný odpad PET ,92 + plasty ,55 Papír ,54 + lepenka ,08 Sklo , ,10 Nápojový ,35 karton ,01 SBĚRNÝ DVŮR Objem v kg / rok Nebezpečný velkoobjemový pneu Rok Rok CELKOVÉ NÁKLADY NA LIKVIDACI ODPADŮ na 1 poplatníka, při zohlednění příjmů od společnosti EKOKOM a. s. Rok ,30 Kč 555,60 Kč / rok ( Kč) Rok Kč 549,67 Kč / rok ( ,50 Kč)

5 ÚNOR 2008 Semilské noviny Strana 5 Odpadové hospodářství plány pro rok 2008 V tuto chvíli se zabýváme navýšením počtu kontejnerů na bílé sklo v centru města, prověřujeme možnosti doplnění hnízd o klece na pytle a zabýváme se kultivací hnízd kontejnerů na tříděný odpad (zpevnění ploch pod kontejnery, zastřešení hnízd); některá hnízda budou pravděpodobně přemístěna jako první přijdou zcela jistě na řadu hnízda v ul. Tyršova (u prodejny PLUS) a v ul. Nádražní (parkoviště). Bezplatný výdej pytlů na třídění směsných plastů a nápojového kartonu, prodej pytlů na komunální odpad: budova radnice v ul. Husova 82 kancelář č. 3, Městské informační středisko, Riegrovo náměstí 68. Po městě budou v průběhu roku doplněny další odpadkové koše. V měsíci dubnu nás opět čeká Týden Země ( ), koordinátorem akce je odbor životního prostředí. Detailněji se o akci dozvíte v příštím čísle Semilských novin. Ale již nyní můžeme kladně odpovědět na dotazy některých z Vás, zda budou na jaře opět přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Stane se tak právě v tomto týdnu, rozmístění bude obdobné jako v uplynulém roce. Rádi bychom při této příležitosti vyzkoušeli i oddělený sběr odpadního textilu. Nejpozději v červenci uvažujeme o zahájení zkušebního sběru BIO odpadu z domácností (kuchyně) předběžně jsme rozhodnuti umístit v sídlišti Řeky a Pod Černým mostem speciální hnědé nádoby. Před zahájením akce proběhne informační kampaň. Hledáme možnosti dalšího rozšíření sběrného dvoru. Jeho prostory jsou velmi stísněné, citelně zde chybí možnost odevzdání drobného stavebního odpadu a suti. Do budoucna by se zde mohl samostatně odevzdávat např. i odpadní textil. Také zvažujeme možnost rozšíření provozní doby. Z větších akcí jmenujme zřízení kompostárny, neboť je nutné vyřešit likvidaci odpadu z veřejné zeleně a zahrad a rekultivaci skládky komunálního odpadu na Rovném, která byla již před lety uzavřena, avšak její rekultivace nebyla dokončena. LENKA SOUKUPOVÁ, odbor správy majetku Kalendář svozu tříděného odpadu PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU, UL. JATECKÁ: středa hod. sobota hod. Svoz tříděného odpadu: směsné plasty a nápojový karton papír PET barevné sklo bílé sklo státní svátky první a třetí středa v měsíci (pytle přistavujte již v úterý!) každé pondělí každý pátek Poznámka: zpravidla 15. den v měsíci prvních 14 dní v měsíci Mnozí z Vás zaznamenali diskusi o zvýšení poplatku za odpad až na 900 Kč / rok. Obec při stanovování výše poplatku na svém území vychází, zjednodušeně řečeno, ze skutečných nákladů předchozího období, zčehož vyplývá, že se nemusíte takto razantního zvýšení v současné době obávat. P Ú S Č P S P Ú S Č P S ÚNOR

6 Strana 6 Semilské noviny ÚNOR 2008 Město Semily zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 14 ovelikosti 1 + 1, I. kat., v č. p. 608, ul. Mizerova, Semily P odmínky 1) Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1 + 1, který je umístěn v přízemí domu č. p. 608, ul. Mizerova, Semily. Celková plocha bytu je 30,58 m 2. 2) Nájemcem bytu se může stát občan, který: a) je starší 18 let, způsobilý kprávním úkonům, mající trvalé bydliště nebo zaměstnání ve městě Semily (přiložit potvrzení zaměstnavatele) nebo případně manželé, z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt nebo zaměstnání ve městě Semily (přiložit potvrzení zaměstnavatele) a je způsobilý kprávním úkonům b) nemá v době posuzování žádosti, nebo neměl v uplynulých šesti měsících, závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu nebo vůči organizacím Městem Semily založeným nebo zřízeným c) nemá v nájmu jiný byt nebo nemovitost s volným bytem s výjimkou případu, kdy zájemce doloží dohodu oukončení stávajícího nájemního poměru (dohoda bude uzavřena nejpozději v den podpisu nájemní smlouvy na požadovaný městský byt a stávající byt vrátí pronajímateli (tato podmínka se vztahuje i vůči dalším osobám, které s ním mají jako příslušníci domácnosti v bytě bydlet) d) nemá ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví byt nebo dům e) nemá ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytový dům 1 f) nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů nebo blízkých příbuzných g) nebydlí v domě nebo bytě svých rodičů nebo blízkých příbuzných, kteří jej dlouhodobě neužívají, protože mají k dispozici jiný byt nebo dům h) nemá zajištěno bydlení u druha/žky/ 3) Výše nájemného minimální výše měsíčního nájemného: 48 Kč / m 2 nájemné bude pravidelně k běžného roku valorizováno o míru inflace dle ČSÚ 4) Další podmínky a) Každý zájemce je povinen uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Semily, Husova 82, nebo na účet města č /0800, který je zřízen u České spořitelny a. s. kauci ve výši 500 Kč nejpozději do Kauce se započítá do částky trojnásobku nabízeného měsíčního nájmu včetně záloh na služby a propadá ve prospěch města v případě, že zájemce od své nabídky odstoupí. Zájemcům, kteří neuspějí, bude kauce ve výši 500 Kč vrácena do 15-ti dnů od vyhodnocení nabídek Radou města Semily. b) Vítězný zájemce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy složit na depozitní účet pronajímatele kauci ve výši trojnásobku nabízeného měsíčního nájmu včetně záloh na služby. Kauce musí být složena na účet pronajímatele do 30 dnů od přijetí usnesení radou města o uzavření nájemní smlouvy s vítězným zájemcem, jinak nájemní smlouva nebude uzavřena s vítězným zájemcem; k uzavření smlouvy bude vyzván další zájemce v pořadí. c) Kauci může pronajímatel použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě pohledávek za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce ve smyslu ust. 686 a odst. 3) občanského zákoníku. Po skončení nájmu bude kauce vrácena nájemci ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal protokolární formou pronajímateli, pokud nebyla oprávněně čerpána dle výše uvedeného zákonného ustanovení. Kauce bude vrácena nájemci maximálně ve shodné výši, v jaké byla složena, na depozitní účet pronajímatele. d) Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s tím, že ve smlouvě bude sjednáno právo nájemce a povinnost pronajímatele nájemní smlouvu při splnění sjednaných podmínek prodloužit (nájemce nesmí mít vůči pronajímateli závazky spojené s užíváním bytu po lhůtě splatnosti). 5) Obsah nabídky a) výše nabízeného nájemného za 1 m 2 plochy bytu / měsíc b) jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště zájemce c) jméno a příjmení osob, které by užívaly byt a vztah k zájemci (pozn. v případě manželů jsou tito společnými nájemci) d) číslo účtu, na který je možné v případě neúspěchu vrátit složenou kauci 6) Způsob a termín podání nabídek a) Způsob: nabídky budou podány v písemné formě doporučeně poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí 63, v zalepené obálce označené heslem Byt v č. p. 608 NEOTVÍRAT. b) Termín: do do hod. c) Adresa: Město Semily, odbor správy majetku MěÚ Semily, Husova 82, Semily 7) Závěrečná ustanovení a) Prohlídka bytu proběhne dne a Sraz zájemců o prohlídku v hod. před domem č. p. 608, ul. Mizerova, Semily. b) Město Semily si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. c) Bližší informace: tel.: nebo , 1 Nemovitost se nesmí nacházet v působnosti města Semily jakožto obce s rozšířenou působností (jedná se o území města Semily a o území obcí Benešov u Semil, Bělá, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Chuchelna, Jesenný, Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, Semily, Slaná, Stružinec, Syřenov, Veselá, Vysoké nad Jizerou, Záhoří).

7 ÚNOR 2008 Semilské noviny Strana 7 Různé Den otevřených dveří v Technických službách spol. s r. o. Vážení spoluobčané, jak již bylo na stránkách Semilských novin napsáno, od 7. ledna 2008 působím ve funkci ředitele obchodní společnosti Technické služby Semily spol. s r. o. Považuji nejen za slušnost, ale i za svou povinnost podělit se s Vámi o myšlenky, záměry a plány, které se týkají této společnosti. Budu Vás tímto způsobem pravidelně informovat o dění v TS, ale zároveň reagovat na Vaše postřehy a podněty. Jak začít? Po položení této otázky mě napadlo použít známé a okřídlené úsloví o novém koštěti. Toto rčení je určitou analogií k pravděpodobnému přání Vás, obyvatel města, ve vztahu k současnému vývoji počasí. Nikdo si nemůže nevšimnout jarního nepořádku. Příroda si s námi velmi zalaškovala. Touto změnou klimatu však netrpí jen příroda. Ekonomika organizací, závislých mimo jiné na řádné zimě, trpí do značné míry také.mezi tyto subjekty patří itechnické služby Semily spol. s r. o.technika a lidé zůstali prakticky bez práce. Dopadem takové nečinnosti je výkaz ztrát dosahujících více jak 700 tis. Kč. To však nic nemění na skutečnosti, že je třeba uklízet, opravovat, zvelebovat a zkrášlovat. Jen pro informaci si dovolím všem připomenout, jaká je organizační struktura společnosti Technické služby spol. s r. o. Jde o klasickou obchodní společnost. Tedy o organizaci, která všechny práce koná na základě objednávky.velmi zjednodušeně řečeno, nemůžeme si dělat co chceme nebo co uznáme za vhodné. Aby bylo možné ve městě zametat je třeba v prvé řadě ta košťata objednat. Objednat, vyjádřit svou představu o splnění objednávky a zaplatit. Technické služby spol. s r. o. nejsou něčím,co by samo o sobě bylo tím odpovědným za město krásnější. Míří-li kritická slova pouze k jednomu účastníku tohoto procesu ve městě, a to na adresu Technických služeb spol. s r. o., je na čase se ozvat. Ozvat se a připomenout, kde je hlavní příčina toho, že jsou lidé nespokojeni se stavem místních komunikací, chodníků, osvětlení, laviček, odpadkových košů, úklidu apod. Technické služby spol. s r. o. v žádném případě nenesou, a ani nést nemohou, míru Upozornění odpovědnosti za rozsah plánovaných a uskutečňovaných prací a dodávek pro město. V první řadě odpovídají za kvalitu odvedené práce. Chtěli bychom, aby informovanost veřejnosti o firmě byla co nejširší. Dovolujeme si Vás proto všechny pozvat na den otevřených dveří. Tímto dnem bude 20. březen (čtvrtek) Můžete navštívit veškeré prostory společnosti, seznámit se s technikou, poskytovanými službami a získat dostupné informace od zaměstnanců a vedení společnosti, a to po celý den v době od 9 hod. do 17 hod. Na závěr již jen krátkou informaci k zahálejícím záhonům na náměstí.vzhledem k tomu, že nedošlo včas před zimou k osázení dvouletkami a cibulovinami, které by záhon zdobily až do května,a pak by byly nahrazeny výsadbou letniček, zůstanou dočasně tyto plochy bez osázení. Záhony budou pouze udržovány v bezplevelném stavu a po 14. květnu budou osázeny letničkami různých barev a kultivarů v několika výškových úrovních. Nebylo by zekonomického hlediska výhodné sázet na toto místo dvouletky až na počátku dubna a v květnu je nahrazovat letničkami. A protože odborné věci by měly být svěřeny do rukou odborníků, je pro nás pro všechny pozitivní zprávou, že se podařilo do našeho kolektivu získat osobu znalou zahradnictví. Nad záhony, ale i nad prováděním údržby všech ploch zeleně a úprav prostranství, bude bdít oko slečny Simony Balatkové z Bozkova, absolventky, diplomované specialistky Vyšší odborné školy zahradnické Mělník. Za nás za všechny přejeme hodně štěstí a hlavně trpělivosti. JOSEF KRÁLÍČEK ředitel TS Semily, spol. s r.o Od do bude uzavřena plicní ambulance v Nemocnici v Semilech. Konzultace a nutné případy po telefonické domluvě vpracovní době od 7 do hodin na telefonu (sestra J. Pošepná). Mají muži a ženy vyrovnané šance? Dne se v budově Krajského úřadu v Liberci konala závěrečná konference v rámci projektu Evropské unie Rovnost šancí mužů a žen v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Jednalo se již o třetí setkání zaměřené na rovné zacházení se ženami a muži. Zabývalo se opatřeními a doporučeními souvisejícími s aplikací rovných šancí v rámci podpory regionálního rozvoje. Těchto setkání se účastnili zástupci z nejrůznějších společenských oblastí z Čech, Německa a Polska, aby na základě mezinárodní spolupráce a zkušeností přispěli k nalézání a definování cest pro podporu těchto snah. Cílem bylo ukázat modelové cesty pro integraci tématiky rovnost šancí ve všech politických oblastech i v mezinárodní spolupráci našich tří sousedních zemí. Na závěrečné konferenci byly předloženy výsledky, které vzešly z práce čtyř pracovních skupin: Ženy a ekonomika, Ženy a politika, Ženy a vzdělání a Muži a rodina. Práce skupin se soustředila na hledání cest aktivního uplatnění žen ve společnosti, ekonomice a politice. Region Nisa musí ve všech třech zemích řešit podobné problémy (obdobné demografické složení obyvatelstva, nezaměstnanost, odchod místních do oblastí s lepšími životními a pracovními podmínkami, apod.). Ženy mají málo podnětů pro to, aby se více zapojovaly do veřejného života. Není to pro ně dostatečně atraktivní. Musí zvládnout spoustu překážek, které stojí v cestě jejich úspěšné kariéře, včetně výchovy dětí, podpory či nepochopení ze strany partnera.v neposlední řadě musí mít potřebné znalosti a být náležitě připraveny, aby se dovedly vedle mužů prosadit. Na poslední pracovní skupině zazněl i fakt, že žena v politice je nucena zorientovat se i v technických otázkách a pojmout široký okruh znalostí. Měla by umět veřejně vyjádřit svůj názor a obhájit svá rozhodnutí argumentací. Jak lze ženy motivovat? Je třeba, aby se účastnily společenského života. Je nutné prezentovat ženy v médiích jako příklady, uskutečňovat setkání se zajímavými ženami, uveřejňovat jejich životopisy, a to vše proto, aby mladé ženy našly své vzory a také odvahu a chuť se angažovat. Dobrým a poučným začátkem je pro ně působení v místních samosprávách. Pro zajímavost lze uvést, že existují i firmy, které se zabývají přípravou žen na volební kampaně. Můžeme doufat, že za 4 roky by se mohla najít vhodná kandidátka i na funkci prezidenta republiky, jak uvedla MUDr. Hana Králíčková, členka Rady Libereckého kraje, v závěru svého vystoupení na konferenci. Ing. MARCELA VOLŠIČKOVÁ a LENA MLEJNKOVÁ Informace z radnice Jste vlastníky nevyužívaných průmyslových objektů? Agentura regionálního rozvoje a agentura CzechInvest v současné době zpracovávají a průbežně zveřejňují katalog nevyužívaných průmyslových objektů (brownfields) nabízených k prodeji. Jste-li majiteli takových objektů a máte-li o tuto bezplatnou službu zájem, kontaktujte odbor investic při Městském úřadu Semily. Informace Vám poskytne: Ing. Daniel Mach, tel , Městský architekt pro veřejnost Ing. arch. František Křelina vykonává bezplatnou poradenskou činnost pro obyvatele a investory, kteří mají záměr realizovat v Semilech novou výstavbu nebo přestavět stávající objekt pro bydlení nebo pro podnikání. Úředním dnem městského architekta je zpravidla první úterý v měsíci. V době od 10 do 16 hodin je Vám k dispozici v budově radnice v Husově ul., v kanceláři č. 25 (odbor investic). (oi) Jak bude vypadat sídliště Oleška? Do 21. února 2008 byly městskému úřadu doručeny nabídky na zpracování územní studie pro sídliště Na Olešce. Během první poloviny března by měla být s vybraným zpracovatelem uzavřena smlouva. V době zahájení prací bude svoláno jednání s obyvateli sídliště, aby byly zjištěny názory a požadavky na dlouhodobý rozvoj lokality. Jednání proběhne v přízemí KC Golf a zúčastní se ho zástupci města a zpracovatele. Protože dosud není zpracovatel vybrán, není určen přesný termín jednání. Žádáme obyvatele sídliště Oleška, aby sledovali vývěsní tabule i vývěsky ve vchodech domů, kde bude informace o přesném termínu zveřejněna. Ing. DANIEL MACH, odbor investic

8 Strana 8 Semilské noviny ÚNOR 2008 Ohlasy čtenářů T. Trojan: Místo kina knihovna Na základě schválené varianty rekonstrukce kina Jitřenka v Semilech jsem si připravil 3d vizualizace, abych se mohl podívat do kinosálu, o němž starosta na veřejném projednávání hrdě prohlašoval, že to bude kino pěkné, kvalitní a nejlepší v celém Libreckém kraji. Poté, co jsem si prohlédl celý navrhovaný kinosál ve virtuální prohlídce, tak jsem s hrůzou zjistil, že sedačky jsou zde namačkané jako v tramvaji a o žádném pohodlném sezení, jako je tomu ve většině kvalitních kin, nemůže být ani řeč. Nejhorší na všem je ale totální likvidace doposud kvalitního kina tím, že lidé vcházejí do kinosálu v podstatě zpoza promítacího plátna. Každý příchozí a odchozí se dostává do přímého zorného pole diváka a lidé očekávající ničím nerušený kulturní zážitek si tak při promítání filmu budou moci připadat jako v nějaké průchozí chodbě, ale nikdy ne jako v kvalitním kině. Dá se tedy očekávat, že místo příjemné atmosféry zde budou lidé akorát naštvaní na každého, kdo v průběhu promítání přichází nebo odchází z kinosálu. Kinosál v Semilech tedy bude obyčejným provinčním kinem, které je v porovnání se stávajícím stavem jen krokem zpět. Hlavní příčinou tohoto stavu je ovšem starosta města a jeho knihovna v kině. Kompletně celé vedení města odpovědné za přípravu projektu už ztratilo jakoukoliv kontrolu nad koncepcí celého projektu. Neustálé škrty v projektu a představování nových a nových variant jsou jen průvodními jevy. Knihovna v objektu Jitřenky je z prostorových a provozních důvodů nevhodná, a ve výsledku na to doplácí pouze kino. Vedení města se svojí nešikovností už poněkolikáté zpronevěřilo svým volebním slibům, když slibovali rekonstrukci a ne destrukci kina. V zákresu do fotografie, přesně podle aktuálního návrhu architekta Rosy, mně osobně Jitřenka připomíná spíše druhý pohřební ústav v Semilech než centrum zábavy a kvalitního kulturního vyžití. Až bude jednou někdo hledat nové kino v Semilech, tak ho pošlu rovnou do knihovny, protože už to není kino, ale pouze knihovna s promítáním. Knihovna nikdy nebude otevřená až do 22 hodiny, jako třeba kino, takže pro veřejnost večer zbude pouze místnost s promítáním a představy o tom, že by se zde odvíjel čilý společenský život je jen takový hezký semilský sen. Nesmyslným rozhodnutím jednoho člověka dochází k likvidaci toho dobrého co v Semilech je, a místo, aby se knihovna stěhovala do kulturního centra kam přirozeně patří, likvidujeme v Semilech z historického hlediska jeden z nejkvalitnějších kinosálů. Zvážit možnosti a rekonstruovat kino v souladu s požadavky dnešní doby se našim zastupitelům vůbec nepovedlo. Nepovedlo se jim to hlavně proto, že svoji práci naši zastupitelé jednoduše odflákli. Celý rok jsem sledoval jejich práci a navrhoval řešení, nabízel své služby i zdarma, ale žádnou snahu o komunikaci jsem nezaznamenal. Semily otevřené to bylo jenom hezké heslo na volebním letáku našeho vítězného sdružení Volba pro Semily. Zastupitelé se vždy snažili prosazovat pouze své soukromé představy o tom, jak se lidé v Semilech budou v novém kině nejlépe bavit.ani na chvíli je nenapadlo, zeptat se na názor těch, kteří takto rekonstruované kino budou jednou navštěvovat. Rád bych i touto cestou vyzval veřejnost, aby se vyjádřila svým názorem například na www stránkách města nebo v Semilských novinách na již schválený projekt, protože starosta odmítá jakoukoliv veřejnou anketu na toto téma, a to i přesto, že před volbami ankety k zásadním otázkám veřejným sliboval. Pokud by se ukázalo, že veřejnosti nejsou tyto věci veřejné lhostojné, rád zorganizuji anketu na téma kino nebo knihovna, aby i starosta pochopil, co jsou to Semily otevřené a že občan není jen roští na veřejných prezentacích. Občan má právo věci veřejné ovlivňovat a každý politik nejen v Semilech si na to bude muset velice rychle zvykat. Je až neuvěřitelné, jak mohli zastupitelé dopustit takovou destrukci posledního kvalitního objektu v Semilech, který mohl lidem sloužit jako nový multifunkční objekt, centra zábavy a příjemného kulturního vyžití. Na paskvil,který zbyl z historicky kvalitního sálu se můžete podívat ve virtuální prohlídce na stránkách nové reality v Semilech a vyjádření starosty města si potom poslechnout na videu virtuální prohlídky nového kinosálu. Pokud dostanu jednou možnost, tak se zasadím o to, aby na zdech takto rekonstruovaného objektu byla zvěčněna jména všech zastupitelů, kteří se pod tento projekt podepsali. Je to nehorázné, je to špatné, je to destruktivní a vůči lidem, kteří dokázali na svou dobu něco tak dobrého postavit, je to neomluvitelné. TOMÁŠ TROJAN, občan Mgr. Jan Farský reaguje na článek Tomáše Trojana Zpochybňovaný přesun knihovny do objektu kina Jitřenka Záměr přemístění knihovny do objektu kina Jitřenka vznikl na projednáních jednotlivých variant řešení s veřejností. Knihovna je v současné době umístěna ve dvou objektech a stávající plochy již kapacitně nevyhovují. Přesun do objektu Kulturního centra Golf byl taktéž zvažován, ale nedošlo k němu, protože knihovna se do objektu Golfu prostě nevejde. Tedy pokud nechceme zrušit dnešní klubovny vyžívané denně devíti různými spolky a část kanceláří. Musím se ohradit proti použité tezi, že by se knihovna stěhovala do kulturního centra, kam přirozeně patří. V době, kdy si učitelé i rodiče stěžují, že děti málo čtou, je přesun knihovny do centra města (společně s vytvořením atraktivního propojení s kinem a kavárnou) jedinečnou možností, jak psané literatuře dodat její nepopiratelný význam. Ostatně, většina současných námětů filmů má svůj předobraz v psané literatuře a naopak, takže propojení literatury a filmu v jednom objektu se mi zdá jasné jako pověstná facka. Ostatně ještě 7. září loňského roku měl pan Trojan na svých stránkách výsledky ankety: Anketa o využití objektu Jak jsem zmiňoval již mnohokrát, občané měli mnoho šancí se k objektu vyjádřit. Všechny názory jsme se snažili co nejvíce respektovat. Protože však byly mnohdy protichůdné, ne všem jsme mohli vyhovět. Připomínek k umístění knihovny do objektu přišlo minimálně. Mohu se jen dohadovat, proč ze stránek pana Trojana tato anketa zmizela. Nepřijde mi ale správné názory lidí, které se mi nehodí do konceptu uvažování, jednoduše odstranit, vymazat a tvářit se, že neexistují. Mgr. JAN FARSKÝ, starosta města Semily

9 ÚNOR 2008 Semilské noviny Strana 9 Vyjádření Kinotechniky Praha, a. s. ke kinu Jiřenka v Semilech Dispoziční návrh hlediště kina Jitřenka v Semilech z roku 2007 vychází z nejnovějších trendů v oblasti technologických staveb pro kinematografii. Při stanovení pozorovacích podmínek a jejich dopadů na dispoziční řešení byla v maximální možné míře eliminována místa se špatnou viditelností a byl kladen důraz na rovnocennou kvalitu pro všechny návštěvníky kina. V návaznosti na širší souvislosti celého objektu byla z pracovních variant dispozičního řešení vybrána jako nejvhodnější varianta s otočeným hledištěm. Dané řešení umožňuje bezbariérový a především rovnocenný přístup pohybově hendikepovaných spoluobčanů do prostoru hlediště. Jejich uvažované umístění v první řadě se z dlouholetých zkušeností jeví jako nejoptimálnější. Předsálí kina je od hlediště odděleno zádveřím a útlumovým koridorem, který kromě snížení hluku z okolních prostor umožňuje i omezení negativních optických vlivů na diváky, způsobené právě umístěním vstupu v čelní části hlediště. Samotné vstupní dveře, zejména jejich bezpečnostní označení, jsou již pak mimo zorný úhel většiny diváků. Samotné pozorovací podmínky a komfort sezení umožňují srovnání s těmi nejmodernějšími sály nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Vertikální pozorovací úhel první řady je minimálně 55, což spolu s pozorovací vzdáleností rovnou 1,5násobku výšky promítaného obrazu minimalizuje únavu diváků sedících v první řadě. Ta bývá způsobena nadměrným pohybem krčního svalstva během představení (např. čtením nepřiměřeně velkých podtitulků). Maximální pozorovací vzdálenost pak nedosahuje ani 4násobku výšky promítaného obrazu a tímto koeficientem je následován současný trend zvětšování promítaného obrazu v souvislosti se subjektivním vjemem diváka (sedí-li divák blíže, jeví se mu stejně velký obraz větší). Dalším významným parametrem pozorovacích podmínek je pozorovací převýšení, čímž je pro zjednodušení myšlena vzdálenost zornice oka od temene hlavy, neboť je důležité, aby divákovi ve výhledu na promítací plochu neclonil divák v řadě před ním.tento parametr je v našich poměrech o to důležitější, že většina v kinech uváděných filmů je v původním znění s titulky. Proto je nutné, aby všichni návštěvníci představení měli dobrý, pokud možno ničím necloněný výhled na spodní část promítaného obrazu. Dle doporučení ČSN je minimální hodnota pozorovacího převýšení 150 mm, předložený návrh pak vykazuje minimální hodnotu 183 mm. Tento parametr je konstantní pro celé hlediště. Výškové umístění promítárny (technické místnosti pro zařízení s promítací technikou) ctí požadavek, aby vertikální promítací úhel nebyl příliš velký a nedocházelo ke zkreslení promítaného obrazu na promítací ploše. Při porušení této zásady, pomineme-li tvarové zkreslení, by došlo k situaci, při které by nebylo technicky možné zaostřit celý promítaný obraz, ale pouze jeho horní a nebo dolní část. Největší komplikaci by pak přinášelo promítání filmů s titulky, kdy je nutné zaostřit na text. Zbytek obrazu by pak byl zcela rozostřen. Modul celočalouněných sedadel je uvažován pro křesla o osové šířce 58 cm a hloubce řady 110 cm. Tyto dispozice představují jeden z vrcholů komfortu u nás a v současné době je překonává pouze jeden menší řetězec multikin, ostatní multikina používají shodnou hloubku řad.u jednosálových kin se pak hloubka řad pohybuje mezi cm, původní kino Jitřenka mělo hloubku řad dokonce jen 80 cm. Poslední řada je navržena s ohledem na možnost instalace dvousedadel, které nahrazují dříve tolik oblíbené lóže. Předpokládá se vybavení kina pro možnost promítání všech, v současné době u nás používaných, obrazových formátů na 35 mm filmové kopii s digitálním vícekanálovým prostorovým ozvučením Dolby Digital Surround. EX a DTS. Z výše uvedeného vyplývá, že návrh kina z technologicko-technického hlediska odpovídá současným požadavkům diváků na prezentaci uměleckých děl na 35mm filmu s vícekanálovým ozvučením. Dispoziční řešení pak umožňuje rovnocenný přístup všem divákům a vzhledem k obvyklé návštěvnosti i optimalizaci provozních nákladů. V Praze dne EDUARD VLACH, Kinotechnika Praha, a.s. Situace v centrálním zásobování teplem v Semilech V posledních týdnech se stupňuje nátlak Stavebního bytového družstva v Semilech (SBD) na Město Semily (radu a zastupitelstvo), aby mu bylo umožněno odpojit se od stávajícího systému CZT (centrálního zásobování teplem). Jednou je záminkou, že bylo SBD okradeno o 20 mil. Kč a podruhé zase, že je cena tepla neúměrně vysoká. Ani jedno se nezakládá na pravdě a bude podáno trestní oznámení na konkrétní osobu, která šíří poplašné zprávy, úmyslně klame veřejnost a pomlouvá. To vše ve veřejných médiích a dále různými výzvami v písemné formě. Reakce na článek pana Klápštěho, ředitele MBS Semily Pan Klápště ve svém článku uvádí, jak to vše začalo. A popisuje, jak SBD Semily nechtělo lokální kotelny apod. Skutečnost je taková, že od roku 1995 do roku 1997, kdy se plynová kotelna stavěla, není v zápisech zpředstavenstva SBD Semily ani jedna zmínka o tom, že by se kdy jednalo o lokálních kotelnách. Nikdy o nich, alespoň podle dokladů, nepadla ani zmínka a nikdy se podobná záležitost na SBD neprojednávala a družstevníci o ní nikdy nebyli informováni. Jak to vlastně všechno začalo? V roce 1997 byla městská výměníková stanice v Řekách, do které se dodávalo teplo z mazutové kotelny Hybler, prakticky dožitá a Město jednalo s družstvy a s ostatními subjekty o vybudování samostatných kotelen k jednotlivým domům. Pokud by tato jednání dopadla kladně, zrušila by se výměníková stanice (dnešní plynová kotelna) a každý objekt by měl vlastní plynovou kotelnu, včetně základní školy a domova důchodců. K dohodě však nedošlo, protože především Stavební bytové družstvo v Semilech odmítlo financování samostatných kotelen a požadovalo od Města Semily zajištění dodávky tepla na další roky. Zastupitelstvo města nakonec podlehlo nátlaku a celou stavbu kotelny (32,7 mil. Kč) bylo nuceno financovat převážně z úvěru 30 mil. Kč, který získalo od Union banky s tím, že se všechny investované finance městu za 15 let vrátí ve formě splátek v ceně tepla! Státní dotaci ve výši 9 mil. Kč se získat nepodařilo. Od spuštění nové kotelny uplynulo 10 let. V dnešní době je situace taková, že město má doplácet bance do roku 2013 ještě 13,7 mil. Kč, dalších 15 mil. Kč je zůstatková cena budovy a technologie (neprodejné). Přibližně 2 mil. Kč by stála demontáž a likvidace CZT, ke které by muselo dojít, kdyby se SBD povolilo odpojení od stávajícího systému. Městu by tedy likvidací CZT v Řekách vznikla škoda přibližně 30 mil. Kč a navíc by muselo vybudovat nové kotelny u domova důchodců a základní školy. Správné tedy je, aby se i SBD nadále podílelo na postupném splácení kotelny v Řekách Městu Semily, to znamená nejméně do roku 2013! SBD v Semilech navíc v roce 1998 uzavřelo na 15 let (tj. do července 2013) s Městskou bytovou správou nájemní smlouvu na užívaní nebytových prostor ve svých domech pro předávací stanice, aby byla smluvně zajištěna dodávka tepla a teplé vody do jednotlivých bytů! Jak by se na to dívali občané z jiných částí města, kterým nikdo nic nefinancoval? Sami si na všechno museli ušetřit asami si vše vybudovat. Jen pro informaci uvádím ceny tepla včetně DPH v Semilech a okolí od : Turnov 564 Kč / GJ, Jilemnice 504 Kč /GJ, Jablonec n. N. 590 Kč / GJ, Liberec 590 Kč / GJ a Semily 529,82 Kč /GJ (2/3 ceny tj. 352 Kč tvoří cena nakupovaného paliva z. plyn a el. energie, 1/3 ceny 177 Kč tvoří odpisy, opravy a údržba, servis, provozní režie, emise, nájem,pojištění,úroky z půjčky).podle zpracované energetické koncepce pro město Semily by cena paliva z geotermálního zdroje byla 120 Kč/ GJ (to znamená téměř třetinová). STANISLAV KLÁPŠTĚ, ředitel MBS Semily, s. r. o. Tehdy jsme měli podle pamětníků nejlevnější teplo v okolí z mazutové kotelny firmy Hybler v Řekách. Jistě se celá věc dala řešit tak, že by se postavil nový výměník, který by stál zlomek ceny nové kotelny a mohlo se pokračovat dále se stávajícím vytápěním, kdy kotelna v Řekách byla odepsána a zaplacena. Startovali bychom na cenové úrovni, ve které by se promítl pouze dopad ceny výměníku. Je ale již pozdě toto posuzovat, bylo rozhodnuto tak, jak bylo. A tak jsme začali s velkými úroky a odpisy z nové kotelny. Jak pan Klápště v úvodu svého článku uvádí, že na konkrétní osobu (tedy předsedu, nebo představenstvo SBD Semily) podá trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, tak pokud tak učiní, budeme se bránit, protože máme názor nezávislého ekonomického auditora na materiál, který byl připraven o financování stávající kotelny do zastupitelstva. Ať nezávislý, soudem či policií stanovený, auditor odhalí, kde je pravda. Jsme přesvědčeni o tom, že ze strany města došlo k pochybení a peníze určené na výstavbu kotelny byly použity v rozporu s úvěrovou smlouvou a v rozporu s bankovními podmínkami k této úvěrové smlouvě. Dále je třeba prověřit, jaká skutečná procenta úroků byla kalkulována do ceny tepla a to od doby jejího uvedení do provozu. Samosprávy našich domů se v souladu s platnými stanovami družstva rozhodly k rekonstrukcím domů, které budou osazeny lokálními kotelnami. Vzhledem k tomu, že SBD Semily je právnickou osobou, která není nijakým způsobem podřízena městu, tak ani město není oprávněno družstvu cokoli nařizovat, jak se tomu stalo v usnesení z lednového zastupitelstva. A na závěr ještě jednu otázku. Jestliže má MBS tak výbornou cenu tepla, tak proč tedy město osadilo do svého nového penzionu pro seniory lokální plynovou kotelnu, když tento penzion stojí hned vedle městské kotelny? Zřejmě proto, že by důchodci asi nebyli ochotni hradit běžnou cenu tepla z veřejné kotelny. Nebo jsme za tuto kotelnu vyhodili peníze pro nic za nic? Ing. TOMÁŠ HYKA, předseda představenstva SBD Semily

10 Strana 10 Semilské noviny ÚNOR 2008 Dopravní nehody Dopravní nehody v lednu 2008 Na okrese Semily došlo v lednu letošního roku k 84 dopravním nehodám. Je to o 25 nehod méně než v roce předchozím a nejméně nehod za posledních 16 let. Nikdo nebyl usmrcen (stejně jako v roce 2007), 3 účastníci nehod byli zraněni těžce (nárůst o 1) a 8 lehce (pokles o 2). Hmotné škody byly odhadnuty na 2,577 milionu korun (pokles o 0,969 milionu korun). 4 nehody byly zaviněny pod vlivem alkoholu (pokles o 3). 82 nehod zavinili řidiči motorových vozidel (pokles o 18), 1 nehodu zavinil chodec (stejně) a jednu nehodu lesní zvěř (pokles o 1). K 50 dopravním nehodám došlo v důsledku nesprávného způsobu jízdy, k 22 nehodám vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy, k 8 nehodám nedáním přednosti v jízdě, ke 2 nehodám nesprávným předjížděním a zbylé dvě dopravní nehody nezavinili řidiči. 12 nehod se stalo na silnicích I. třídy, 34 nehod na silnicích II. třídy a 18 nehod na silnicích III. třídy. Zbylých 20 nehod připadá na místní a účelové komunikace. V obcích došlo k 54 nehodám a mimo obce k 30 nehodám. Na teritoriu OOP Semily došlo v lednu k 17 dopravním nehodám, což je o 4 nehody méně než vloni. Nikdo nebyl usmrcen ani těžce zraněn (stejně). Lehká zranění jsme zaznamenali dvě (nárůst o jedno). Hmotné škody se zvýšily z 571 tisíc korun na 884 tisíc korun. Všechny dopravní nehody zavinili řidiči motorových vozidel. V osmi případech byla příčinou nehody nepřiměřená rychlost jízdy, v pěti případech nesprávný způsob jízdy, ve třech případech nedání přednosti v jízdě a v jednom případě nesprávné předjíždění. Žádný viník dopravní nehody (vloni dva) neřídil pod vlivem alkoholu. Poměr nehod, způsobených v obcích a mimo ně, bývá zpravidla 2 : 1. Tentokrát se výjimečně méně nehod (8) stalo v obcích a více nehod (9) mimo obce. Ke 13 dopravním nehodám došlo na silnicích II. třídy, ke 3 nehodám na silnicích III. třídy a k jedné na místní komunikaci. Jako dopravní nehodu měsíce jsem vybral tu nejzávažnější, při které došlo k jednomu ze dvou lehkých zranění. Jak dokazuje přiložená fotografie, dopravní nehoda ale jen jakoby zázrakem neskončila tragicky a ani vážnějšími zraněními. Stala se v pátek 11. ledna v 16 hodin odpoledne, na silnici II. třídy mezi Železným Brodem a Spálovem. Čtyřiapadesátiletý řidič z Prahy jel s vlastním osobním automobilem tov. značky RENAULT Espace ve směru na Vysoké nad Jizerou. Společně s ním jeli v autě čtyři spolujezdci. Vozovka byla pokryta rozbředlou vrstvou sněhu, čemuž ale řidiči dostatečně nepřizpůsobil rychlost jízdy. Při nájezdu do mírné pravotočivé zatáčky tak neodvratně následoval smyk, který se řidiči nepodařilo zvládnout a přejel na levou stranu. Zde se vozidlo téměř zastavilo, pak se ale začalo smýkat ještě více vlevo. Renault se následně zřítil z prudkého srázu, na kterém se několikrát převrátil přes střechu a zastavil se asi 15 metrů pod silnicí. Je až neuvěřitelné, že při tomto krkolomném pádu došlo jen k lehkému zranění čtyřiadvacetiletého spolujezdce, který seděl na pravém zadním sedadle. Na skutečnosti, že nehoda dopadla tak, jak dopadla, měly určitě zásadní vliv bezpečnostní pásy, kterými byla celá posádka řádně připoutána. Jsme v ročním období, kdy se můžeme s podobnou situací na silnicích setkávat často. Je třeba si uvědomit, že zákony fyziky platí vždy a všude. Jestliže odstředivá síla při průjezdu zatáčkou přesáhne třecí sílu mezi pneumatikami a vozovkou, vozidlo se neodvratně dostává do smyku, velmi často končícího právě dopravní nehodou. Rychlost jízdy je nutné dostatečně přizpůsobit už před nájezdem do zatáčky, protože jakékoliv brždění v zatáčce už samo o sobě často smyk vyvolá. Komisař Bc. MILAN ČERMÁK, vedoucí DI Semily Hasičská kronika Přehled událostí, které v lednu 2008 zaznamenal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily Jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje územního odboru Semily (HZS LK ÚO Semily) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí zasahovaly v prvním měsíci roku 2008 u 40 událostí, z nichž ke 37 došlo na území okresu Semily. Tři události likvidovaly jednotky HZS LK ÚO Semily na územích okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Z uvedeného počtu 37 událostí zasahovaly jednotky požární ochrany (JPO) u 17 událostí typu technické pomoci (45,95 %), 12 silničních dopravních nehod (32,43 %), 3 požárů (8,11 %) a ve dvou případech vyjížděly JPO v souvislosti s vyhlášením planého poplachu.vdalších případech zasahovaly JPO vždy v jednom případě: železniční dopravní nehoda a únik plynu. Jeden evidovaný případ požáru se obešel bez účasti JPO. K prvnímu požáru v letošním roce došlo 2. ledna v katastrálním území Studenec. Jednalo se o požár sazí v komínovém tělese. Následující den, 3. ledna došlo v Lomnici nad Popelkou k požáru topení autobusu v důsledku technické závady. Dne 9. ledna hořelo opět v Lomnici nad Popelkou. Dosud nezjištěný pachatel podpálil plastový kontejner na domovní odpad. K poslednímu lednovému požáru došlo 24.ledna v Horní Branné. V důsledku nevhodně umístěných kamen na tuhá paliva zde hořela část roubené stěny. Celková škoda způsobená těmito čtyřmi požáry byla odhadnuta na 13 tis. korun. Hasičům se včasnými zásahy podařilo uchránit hodnoty v celkové výši tis. korun. Závěrem můžeme konstatovat, že ani v jednom případě nedošlo ke zranění či usmrcení osob. Požární hlásiče zakoupit (ne)musíte! Podle námi zaznamenaných informací byli občané v poslední době oslovováni některými prodejci, kteří tvrdili, že domácnosti musí být povinně vybaveny požárními hlásiči, a že si je tedy lidé musí zakoupit. Jejich tvrzení nebyla pravdivá a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ÚO Semily k tomuto podává vysvětlení. Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb budou muset být vybaveny hlásiči požáru nově postavené rodinné domy,byty a další vymezené druhy staveb určené pro ubytování osob. Tato povinnost se však bude vztahovat pouze na nové stavby. Tedy na stavby, na kterých se začne pracovat až po 1. červenci Majitelé a uživatelé stávajících bytů a rodinných domů si tedy požární hlásiče pořizovat nemusí. Stejně tak si toto zařízení nemusí pořizovat stavebníci, kteří svoje stavby již začali provádět a po účinnosti výše citované vyhlášky budou žádat stavební úřady o vydání kolaudačního souhlasu. Hasiči pořizování požárních hlásičů (do již postavených obydlí) samozřejmě doporučují a podporují, neboť právě požáry v domácnostech, vzniklé nejčastěji při vaření či kouření, mívají nejtragičtější násled- Městská policie informuje OPILEC BUDIL SOUSEDY Opakované rušení nočního klidu řešila hlídka MP dne okolo čtvrté hod. ranní v Bořkovské ulici. Osoba zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek neměla klíče od domu a zvoněním se domáhala vstupu. Bezvýsledně. Hlídka nakonec vyřešila věc domluvou. BEZDOMOVEC V NEMOCNICI Dne večer se v prostorách semilské nemocnice pohyboval neznámý muž. Přivolaná hlídka MP zjistila, že se zřejmě jedná o bezdomovce. ky. Toto zařízení dokáže na vznikající požár upozornit velmi rychle, a tím umožní ohroženým lidem včas opustit zasažený objekt a přivolat pomoc. Požáry v domácnostech nejvíce ohrožují seniory, kteří mají sníženou schopnost reakce. Proto je jednoznačně výhodná instalace hlásičů právě v jejich domácnostech. Při výběru tohoto výrobku je ale dobré ověřit ceny z více zdrojů (cena protipožárních hlásičů se dnes pohybuje od cca 200 do 2000 Kč za jeden kus). Jejich jednoduchá konstrukce (obvykle 2 hmoždinky, napájení na 2 tužkové baterie) umožňuje namontování svépomocí. Důležité je také kupovat výrobek se srozumitelným návodem k instalaci a použití v českém jazyce, nejlépe od českého výrobce. mjr. PETR KOUSAL, vrchní komisař vedoucí oddělení prevence POTŘEBOVAL POMOC Při pravidelné pochůzce narazila dne hlídka MP na muže, který se nemohl postavit na vlastní nohy. Nutno podotknout, že alkohol v tomto případě nehrál hlavní roli. Tou byly zřejmě potíže se zády. Hlídka tuto věc řěšila přivoláním záchranné služby, která muže ošetřila. VÝZVA PRO PEJSKAŘE Vyzýváme majitele psů, kterým se jejich miláček ztratí, aby o tom informovali MP.Včasným dotazem lze předejít odvozu psa do útulku. VÁCLAV BAUDYS, vrchní strážník MP

11 ÚNOR 2008 Semilské noviny Strana 11 Paragrafy UKRADL ČERVENOU ŠKODOVKU Vozidlo Škoda Octavia červené barvy odcizil dne na parkovišti v Semilech pachatel, který se svým jednáním dopustil trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Jednáním pachatele vznikla majiteli škoda ve výši kolem Kč. KRÁDEŽ NAFTY Motorovou naftu v celkovém množství 130 litrů odcizil v době od do z nákladního vozidla pachatel, který se svým jednáním dopustil trestného činu krádeže. Způsobená škoda je ve výši Kč. Vozidlo bylo zapakováno v Semilech, v Nádražní ulici. UKRADL FORD ZA 300 TISÍC Osobní vozidlo značky Ford odcizil v Semilech dne v době od 3 do 9 hodin pachatel, který tak Školství způsobil 28letému majiteli škodu ve výši kolem Kč. ZLODĚJ ODNESL REPRO- DUKTORY Do domu v Semilech Podmoklicích se v době od do vloupal pachatel, který ze sklepa domu odcizil elektrické nářadí, reproduktory a další věci. Jednáním pachatele vznikla 33letému majiteli škoda ve výši kolem Kč. NEUVĚŘITELNÁ DRZOST Dne v době od 4.45 do hodin se do dvou sousedních bytů v Semilech vloupal pachatel, který nejprve vypáčil vstupní dveře a následně z bytu odcizil věci ze žlutého kovu a finanční hotovost. Poškozeným tak vznikla škoda v celkové výši kolem Kč. (sš) Vysvědčení se sladkou odměnou Po půl roce školní docházky se konečně ve čtvrtek posledního ledna dočkali žáci prvních ročníků ZŠ Dr. F. L. Riegra svého pololetního vysvědčení. Letos poprvé se v těchto ročnících vyučuje podle nového vzdělávacího programu, který je, mimo jiné, zaměřen hlavně na tvořivé myšlení dětí, na logické uvažování, na schopnost spolupracovat s druhými, hodnotit jejich i svou práci, rozvíjet vlastnosti jako je tolerance, ohleduplnost, slušnost aj. V tomto směru se učitelky obou ročníků daly inspirovat především formou skupinového vyučování při týmové práci. Děti si odměnu za svou půlroční práci odnesly i s velkou čokoládovou medailí a pochvalou od paní učitelky. Tento slavnostní den byl ukončen vycházkou do KC Golf, kde všichni žáci prvního stupně naší školy zhlédli pohádku na motivy B. Šimkové Zázračný pramínek. Učitelky 1. tříd Mladí semilští hudebníci soutěžili v Turnově Ve školním roce 2007 / 2008 vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro žáky základních uměleckých škol soutěže ve hře na klavír, smyčcové nástroje, kytaru a akordeon. Na ZUŠ v Semilech se již tradičně konají školní kola, z nichž žáci postupují do kol okresních. Dne 14. února 2008 se v Turnově konalo okresní kolo Národní soutěže ve hře na klavír za rekordní účasti 62 klavíristů ze ZUŠ Jilemnice, Jablonec nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou, Turnova a Semil. 9 reprezentantů semilské ZUŠ obstálo se ctí. Ve svých věkových kategoriích získaly 3. místo Kateřina Fleknová, Anna Schubertová a Kristýna Kroupová. Na 2. místě se umístily Kateřina Malečková, Štěpánka Kneysová a Zuzana Rulcová a 1. místo s postupem do krajského kola, které se koná 6. března 2008 v České Lípě, získaly Martina Matějovská, Klára Dolenská a Štefan Pernecký. Na úspěšném vystoupení mladých klavíristů se nemalou měrou podílely i uč. Jarmila Ochmanová, Růžena Pernecká, Jiřina Beránková a Jiří Kurfiřt. (jk) Žáci a učitelé ZŠ I. O. v Semilech srdečně zvou všechny rodiče a přátele na VELIKONOČNÍ TRH dne 18. března 2008 od hodin v budově ZŠ I. O. na Komenského náměstí. V 15 hodin začíná koncert a recitační pásmo. Neváhejte a přijďte! Ohlédnutí za akcemi ZŠ Dr. F. L. Riegra Parohaté soutěžení nás baví Naše třída 5. A se účastní III. ročníku PAROHATÉ SOUTĚŽE vyhlášené městysem Jedovnice. Na soutěž jsme se připravovali dva měsíce a téma se objevovalo skoro ve všech předmětech. Psali jsme parohaté básničky, bajky a pohádky, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme používali rozličné techniky, do vlastivědy vyhledávali na internetu vše o městech, která mají ve znaku paroháče. Některé hodiny přírodovědy byly věnovány paroží a všemu, co s ním souvisí. Zpívali jsme parohaté písničky. Nakonec se nám podařilo vybrat nejzdařilejší dílka a ta jsme poslali našemu spřátelenému městu. Máme radost, že jsme si mohli rozšířit vědomosti nejen o našem jelenovi, ale poznat i další paroháče. Najde-li se pro naše práce i místečko v Parohatém almanachu Jedovnice, bude to skvělé. Žáci ZŠ I. Olbrachta na Komenského náměstí Okresní kolo olympiády z chemie Dne 6. února 2008 se uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády. Zúčastnilo se ho 11 žáků z pěti škol bývalého okresu. Naše žákyně se mezi ostatními neztratily. Monika Kroupová obsadila 9. místo, Jana Václavková skončila na 8. místě a Adéle Holcové o půl bodu utekla bronzová medaile. Všem třem děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme k úspěchu. Mgr. KAREL STRNAD, ředitel školy Okresní kolo dějepisné olympiády V prosinci 2007 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se ho 28 žáků. Do okresního kola postoupily Adéla Lišková a Nikol Frisová (žákyně 9. B). Obě dívky vzorně reprezentovaly naši školu v okresním kole soutěže 5.února 2008.Mezi 24 soutěžícími bylo kromě žáků základních škol i pět zástupců gymnázií Semily a Turnov. Nikol se v silné konkurenci umístila na krásném 9. místě a Adéla zvítězila! Její 1. místo nás velmi potěšilo a k postupu do krajského kola jí přejeme hodně štěstí a úspěchů. Mgr. S. MATĚCHOVÁ, učitelka dějepisu Opožděný vánoční dárek V polovině ledna letošního roku se škole podařilo získat pro naše žáky nové výukové programy (TS Angličtina II, III; Názvosloví anorganické chemie; Botanika II keře, stromy, dvouděložné byliny; MS Word, MS Excel a PowerPoint; Pravěk aj.). Většina výukových programů je již instalována na počítačích v počítačové učebně pavilonu CF. Tak neváhejte, a pokud máte zájem se dál sami vzdělávat, využijte toho, že máme na škole počítačovou učebnu a máte možnost si prohloubit vědomosti. Využijte každé volné chvíle k tomu, že půjdete do učebny a na výukových programech si procvičíte probíranou látku a dozvíte se mnoho zajímavostí a nových poznatků. (ks)

12 Strana 12 Semilské noviny ÚNOR 2008 Inzerce Kalmia sadové a zahradní úpravy s. r. o. Malá Skála 191 IČO: , telefon: , Dovolujeme si Vám nabídnout naše služby: údržba, prořez a kácení stromů, náhradní výsadba, plánování a realizace zahrad, parků a dalších ploch s možností následné údržby, sekání a údržba zeleně s likvidací biomasy, drobné stavby v zahradách a parcích zámková dlažba, dřevěné objekty, ploty, živé ploty apod., zemní práce strojem JCB 3CX a další práce na zahradě, v parku a na veřejných plochách. PŮJČKY ÚVĚRY Vyřízení do 48 hodin. Tel.: INZERUJTE volná pracovní místa ZDARMA Na webových stránkách města Semily máte nyní možnost inzerovat volná pracovní místa zdarma. Více informací na Městském informačním středisku v Semilech, tel.: , Krakonošovo náměstí 68, Trutnov Tel./fax: Mobil: Pronájem penzionu v Semilech s možností odkupu! NA PRODEJ Nabízíme dlouhodobý pronájem RD (penzionu) z r. 1994, který je situován v klidné vilové části Semil - s možností odkupu. Nachází se v oblasti Českého ráje. Ubytování ve 2lůžkových pokojích a apartmánu. 1PP velká garáž, chladící místnost, kotelna s plynovým kotlem, 2 x boiler. 1NP restaurace pro 35 osob se vstupem na terasu se zámkovou dlažbou, kuchyň s plným vybavením, 2 x WC. 2NP 4 pokoje (2 x 2 lůžka + 2 x 3 lůžka), 2 pokoje mají prostorný balkon. Každý pokoj má umyvadlo; koupelna s 2 x sprchovým koutem a vanou, pánské a dámské WC. 3NP apartmán pro 4 osoby s koupelnou a WC. Vlastní parkoviště. CENA PRONÁJEMU: Kč / měs. energie CENA NEMOVITOSITI: Kč včetně provize RK Realitní kancelář RK NIKA s.r.o. Uvažujete o prodeji nebo pronájmu nemovitosti? Kupujete nemovitost? Potřebujete znalecký posudek? Potřebujete Hypotéku nebo pojištění? Využijte služeb realitní kanceláře přímo v Semilech. Na trhu realit působíme od r a v našem klientském portfoliu najdete klienty od fyzických osob ze soukromého sektoru až po velké společnosti. Inzerujeme na internetu, v realitních časopisech a na vývěskách. Spolupracujeme se silnými partnery Komerční bankou, ČSOB, Hypoteční bankou, Českou spořitelnou. Dále spolupracujeme se zahraničními partnery. Pro naše zákazníky poptáváme byty, rodinné domy, chaty a pozemky v okolí Semil. Na spolupráci se těší pracovníci naší společnosti RK NIKA s.r.o., Sokolská 418, Semily, tel.: , fax: , mobil: web:

13 ÚNOR 2008 Semilské noviny Strana 13 Inzerce ONTEX CZ s.r.o., Turnov mezinárodní výrobce hygienických potřeb PŘIJME: Operátory SOU, SŠ tech. směru, praxe výhodou Manipulanty průkaz VZV a praxe výhodou Baliče třísměnný a nepřetržitý režim Požadujeme: flexibilitu, iniciativu, schopnost spolupráce v týmu, odpovědnost, třísměnný a nepřetržitý provoz Informace: telefon: , , osobně PO a ST: 6 14 hod. ZÍSKEJTE AŽ 5000 Kč MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE Máte auto, dům, pozemek či plot? Pronajměte je pro reklamní účely a nechte je vydělávat volejte kdykoli za lokální sazbu OBUV MACHÁČEK oznamuje svým zákazníkům, že prodejna byla přemístěna Z BUDOVY POLYFORMU DO HUSOVY ULICE bývalý pivovar vedle papírnictví NOVĚ prodej dětské obuvi ESSI KL RINK v. o. s., Jesenný 12, Český výrobce nábytku, zabývající se výrobou kancelářského, kuchyňského a bytového nábytku, hledá pracovníky na pozici: Požadujeme: Požadujeme: Nabízíme: Pracovník do oddělení technické přípravy výroby pro kreslení v CAD programu dobrou znalost práce na PC a v CAD programech, časovou flexibilitu, znalost NJ nebo AJ výhodou, praxe není podmínkou, možno i absolventi Dělníky na obsluhu strojů ke zpracování nábytkových dílců základní znalost práce na PC, minimální vzdělání vyučen solidní platové podmínky, práci v perspektivní, dynamicky se rozvíjející společnosti, práci v mladém kolektivu Naše realitní společnost Kontakt: , , Ing. Karel Pekař Vám zprostředkuje KAMAX s. r. o. organizuje pro své zaměstnance dopravu ze Semil, Železného Brodu a Malé Skály až k areálu firmy a zpět na všechny tři směny Hledáte zaměstnání? Obsazujeme tyto specializované pozice: seřizovač a obsluha obráběcích a tvářecích strojů, obsluha kontrolních automatů, kontrolor kvality Požadujeme: SPŠ, SŠ nebo vyučení technického nebo strojního zaměření, ochotu pracovat ve směnném režimu, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost Nabízíme: zajímavou a samostatnou práci, stabilní zázemí mezinárodní společnosti, možnost dalšího vzdělávání, motivující finanční ohodnocení Info: personální oddělení, tel: , fax: , životopisy můžete zas adresu: Kamax s.r.o., Nudvojovická 1474, Turnov, NABYTÍ, PRODEJ ČI PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A POZEMKŮ, VŠE K VAŠÍ SPOKOJENOSTI VOLEJTE prosím realitního makléře Radima Petráka, mobil:

14 Strana 14 Semilské noviny ÚNOR 2008 Kultura Poselství Velikonoc, poselství naděje Před námi jsou Velikonoce. Možná si to ani neuvědomujeme, ale poselství těchto svátků přináší světlo naděje pro každého člověka. Velikonoce nám totiž vyprávějí o kříži, a také o vzkříšení Ježíše Krista. Jejich zvěst říká: Člověče, ať již jsi kdokoli, máš naději. Ať je ti jakkoli, máš naději. Ať již tě potkalo cokoli zlého, ať je tvůj životní kříž sebetěžší, máš naději. Ne nějakou chabou, pomíjející naději, nýbrž naději, která nezklame, protože je to naděje, kterou nám daruje sám Bůh! Ke každému z nás tato naděje dosahuje. Ježíš Kristus žil s námi na této zemi. Kázal, učil jak žít před Boží tváří, v lásce se skláněl k lidem, pomáhal jim, přinášel uzdravení i odpuštění hříchů a pak nastal den, kdy jeho pozemská pouť skončila. Na kříži, nejstrašnějším popravčím nástroji své doby. Mnozí možná očekávali, že se stane něco výjimečného, že Ježíš nějak zázračně z kříže sestoupí. Avšak nic takového se nepřihodilo. Ježíš po několika hodinách nesmírného utrpení skonal. Tehdy i jeho nejvěrnější podlehli nejistotě, sevřeni krunýřem strachu se rozutekli vždyť studená cynická moc a násilí zvítězili,smrt slavila svůj triumf. Hlas plný světla a života byl navždy umlčen.všichni se domnívali, že je to konec, že nezbývá, než pohřbít mrtvé tělo a hrob uzavřít kamenem. Třetího dne pak k Ježíšovu hrobu přišlo několik žen. Chtěly prokázat poslední službu lásky mrtvému Mistrovi nabalzamovat jeho tělo. Ustaraně přemýšlely, kdo jim odvalí kámen u hrobového vstupu. Možná se někdo najde,avšak kámen beznaděje, který nyní tíží jejich srdce, ten stejně nemůže nikdo odstranit. Je totiž tisíckrát těžší než onen hrobový Ježíš je přece mrtev, zůstává pouze smutná vzpomínka na jeho krásná slova, veliké skutky, ale co z toho? Všechno je marnost. Vše pohltí smrt. Hrob, pevně uzavřený kamenem, se vlastně stal hrobem veškeré lidské naděje... Náhle však nastává zvrat....když ženy vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký Situace je náhle zcela jiná. Vše je nové žal se může proměnit v radost. Mizí všechna beznaděje. Kámen je odvalen. Bůh sám jej odstranil. Ježíš nezůstal v hrobě, byl vzkříšen! Nemožné se tu stalo skutečností. Život zvítězil, ne smrt! To je ta nejradostnější, nejkrásnější zvěst, jakou vůbec můžeme uslyšet. Každého člověka potkávají v životě mnohé bolesti a trápení, většina z nás jistě prožila i chvíle nevýslovného smutku a marnosti. A právě zde chce do našeho srdce vstoupit velikonoční naděje. Chce z něho sejmout veškerou tíhu a darovat mu pokoj, který svět nezná. Zvěst o Ježíšově kříži a vzkříšení každému z nás říká: Raduj se! Neboť Ježíš vzal na sebe náš obyčejný, spletitý a bolestný život, nesl nekonečně více než může unést člověk a přece není mrtev, ale žije, byl vzkříšen a smrt už nad ním nemá žádnou moc! Ježíš se narodil jako člověk, tak se ztotožnil s námi, nesl naše lidství. Jeho bídu a zármutek. Když pak zemřel na kříži, došel s námi až na sám konec všech lidských cest. Hle člověk, zbaven vší důstojnosti,síly a posléze zbaven života. Takový je i náš úděl. Náhle však smíme slyšet, že toto není bod v němž by lidský život definitivně končil. Kristus vstal z mrtvých a tak vyvedl život člověka znovu do světla, vrátil mu důstojnost a smysl. Ježíš nezůstal v hrobě, byl vzkříšen! Pro Něho má každý člověk zase naději! Žití žádného z nás nemusí být marnost, nemusí spět vstříc nevyhnutelné zkáze a zániku, ale s Ježíšem může směřovat ke vzkříšení. Ta naděje platí, ať už se náš život utváří jakkoliv. Člověče, i pro tebe Kristus vstal z mrtvých, ví o tobě a chce tě posilovat a pomáhat ti, chce tě vést, abys mohl kráčet svými dny zbaven veškeré tíže s vědomím, že i ty směřuješ k jasnému jitru vzkříšení. K novému životu v Boží blízkosti, v němž už pro kříže a trápení nebude místo. Přeji Vám všem požehnané Velikonoce a každý den života prozářený jejich radostnou nadějí. LADA KOCOURKOVÁ, farářka Církve československé husitské v Semilech Pozdní hodina Heleny Stuchlíkové Dne 28. března v 17 hodin se v obřadní síni Obecního úřadu v Libštátě uskuteční křest básnické sbírky Heleny Stuchlíkové, autorkou nazvané Pozdní hodina. Hudební doprovod k básnickým textům připraví rodina Vávrova. Knížku ilustroval košťálovský výtvarník Vladimír Klíma, grafickou úpravu provedla Vlasta Matoušová. Finanční podporu sbírky přislíbil odbor školství, mládeže a tělovýchovy Libereckého kraje, vydána bude Městskou knihovnou v Semilech a vytiskne ji Tiskárna Glos. Recenzi básní a další informace si čtenáři Semilských novin budou moci přečíst v dalším čísle, kde najdou i pozvánku na 2. křest knížky v Semilech (pravděpodobně v neděli 6. dubna ve Státním okresním archivu). Mgr. JAROSLAV VÁVRA Výtvarný a hudební rok 2007 ve Státním okresním archivu Kromě svých odborných aktivit uskutečnil okresní archiv řadu akcí, určených kulturní veřejnosti. V prvé řadě to byly výstavy, které mají své místo tradičně již od zahájení provozu v roce 1995 ve vstupní hale. Proběhlo jich deset do roku 2007 přesáhla výstava Jana Trampoty Krajinomalba, která měla končit 12. ledna 2007 a byla prodloužená do konce ledna. Následovaly Grafické novoročenky ( ), Toulky světem a zlatou Prahou Slávky Melicharové ( ), Svatopluk Klimeš vypustil Divoké soby na Babí horu /nad polárním kruhem/ ( ) a již pošesté se prezentovalo Sdružení pražských malířů ( ). Kulturní svátkem nejen pro semilskou veřejnost byla výstava Sochy, obrazy, grafika Jana Solovjeva, uskutečněná k jeho osmdesátinám ( ). Pokračovali jsme Malířským dílem Vratislava Trampoty ( ) a Andělskými krajinami fotografa Jana Anděla ( ). Zcela výjimečnou se ukázala být výstava, vložená na prosbu patchworkového klubu do výstavního programu na pouhých sedm dní; návštěvnost, zájem a kladné ohlasy veřejnosti přesáhly očekávání. Konečně byla zahájena velmi úspěšná výstava obrazů semilského jubilanta Jiřího Salaby. V hale archivu se dále uskutečnilo sedm koncertů, přednáška psycholožky dr. Jiřiny Prekopové ( ) a tradičně se tu 24. prosince rozdávalo Betlémské světlo. Dne vystoupil Míčův komorní orchestr; nás KSOKRM potěšil Jarním dopravním koncertem; Jarní koncert žáků kytarového oddělení ZUŠ Semily proběhl ; následoval koncert posluchačů konzervatoře Pardubice a zahrál Komorní orchestr ZUŠ Semily. Dne jsme měli možnost si vyslechnout koncert obnoveného Podkrkonošského symfonického orchestru, vzniklého z KSOKRMu, a hudební rok jsme zakončili adventním koncertem Komorního orchestru ZUŠ. Jsme rádi, že nás už semilští občané považují za neodmyslitelnou součást kulturního života města a těšíme se na další milá setkávání v archivu. MARIE NAVRÁTILOVÁ Vedle obrazů, kreseb a grafiky mohli návštěvníci výstavy turnovského malíře Jana Solovjeva obdivovat také jeho plastiky. (Foto O. Kudrnáč.) NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V SEMILECH ÚNOR 2008 KNIHKUPECTVÍ KODOŇOVÝCH: 1. J. Křapka: Poudání vo poudání 2. J. P. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti 3. P. Hoffmann: Od pramene čínské medicíny 4. J. Švejnar: Kam kráčíš, Česko? 5. F. Janalík: Krkonošské poudačky KNIHKUPECTVÍ HOBIT: 1. Ottovo nakl.: Encyklopedie lokomotiv a vlaků 2. J. Stevenson: Dějiny Evropy 3. J. Štursa: Klenoty české krajiny 4. J. Křapka: Poudání vo poudání 5. D. Steel: Květinový ples

15 ÚNOR 2008 Semilské noviny Strana 15 Kultura Filmový klub znovu v Semilech Pátého února tohoto roku zahájil prvním promítáním svou činnost filmový klub při GIO Semily. Prvotní impuls ke znovuzrození FK v Semilech vzešel od paní Michaely Vaníčkové, která vzala praktickou stránku věci do svých rukou (jednání s Bontonfilmem o zpoplatněné zapůjčení digitálních kopií apod.) a celou organizaci projektu dotáhla spolu s ředitelem gymnázia Jindřichem Vojtou a dalšími zaměstnanci GIO (Luboš Hlava technika, Pavel Nečaský a Petr Pýcha lektoři kurzu) do konce. V aule gymnázia se 5. února po 18. hodině sešel, kromě organizátorů, hlouček filmových nadšenců a několika studentů, pro které je půlroční filmový kurz Nekonečné proměny člověka v české kinematografii určen především. Přítomné uvítal ředitel gymnázia a ihned poté se slova chopili výše jmenovaní lektoři kurzu. Osvětlili náplň kurzu: proč proměny a proč nekonečné. V každém filmu, v každém příběhu dochází k proměně člověka; vlastně každý příběh je svou povahou metamorfózou nejen od dob Ovidiových. Už nejstarší, celkem kompletně dochovaný sumersko-akkadský Gilgameš, je příběhem o proměně člověka; v tomto konkrétním případě o proměně skrze láskyplné přátelství, smrt a následné putování za rostlinou nesmrtelnosti. Právě láska, přátelství, motiv smrti a nesmrtelnosti, putování (což je běh příběhu sám), zápas a pokušení jsou archetypální vehikula každého vypravování. A film je především vyprávěním, vyprávěním příběhu o proměně člověka. Tento zatím pololetní filmový klub sáhnul do zlaté pokladnice českých filmů šedesátých let, které si už provždy spojujeme s termínem česká nová vlna. Prvním promítaným filmem byla Romance pro křídlovku Otakara Vávry (* ) natočená v roce Tímto filmem vplul O.Vávra do vod nové vlny, aby z nich zas o něco později vyplul a otřepal se. Film byl natočen podle křehkého lyrického textu Františka Hrubína, v němž vzpomíná na své první mladické vzplanutí. Otakar Vávra pracoval na scénáři k filmu přímo s Fr. Hrubínem a jako kameramana si vybral tehdy mladého a invenčního Andreje Barlu. Bezchybný byl též Vávrův výběr herců: mladičký Jaromír Hanzlík jako dvacetiletý zamilovaný Vojta, mladá slovenská herečka Zuzana Cigánová jako jeho hvězdná láska z maringotky Terina, Miriam Kantorková jako živočišná a věčně svádějící Tonka, Štefan Kvietik jako Terinin nechtěný nápadník, kterého má stále v patách a v neposlední řadě polský herec Janusz Strachocki v roli Vojtova dědečka. Krásná literární předloha, sehraný filmový štáb a vynikající herci vytvořili malý filmový skvost. Nesmím zapomenout, že prvního únorového promítání se zúčastnil také všudypřítomný pan Vladimír Kubík se svou kamerou. Nebyl tam však pouze proto, aby zdokumentoval toto vzácné setkání nad filmem, ale také proto, aby nám přítomným něco o filmu, nové vlně (do níž k mému potěšení zařadil i Věru Šimkovou-Plívovou), Otakarovi Vávrovi a hercích řekl. Bylo to vyprávění zajímavé a navíc korunované zvláštním překvapením. Pan Kubík nám totiž zprostředkoval živé telefonické setkání s herečkou Miriam Kantorkovou. Mohli jsme tedy na vlastní uši slyšet její temperamentní a živý projev a také její krátké zavzpomínání na natáčení Romance. I když promítací sál diváky ve švech nepraskal, nebo právě proto, bylo toto komorní setkání velmi milé, obohacující a poučné. Proto bych chtěla jménem filmového klubu pozvat další diváky na příští filmovou produkci, která se bude konat v úterý 4. 3., opět v aule semilského gymnázia.čeká nás snímek Jaromila Jireše Valérie a týden divů. Film vřele doporučuji. A také doporučuji přečíst si tenounkou knihu Vítězslava Nezvala se stejným názvem. Srovnání literární předlohy a filmu je vždycky zajímavé. ŠÁRKA BAŽANTOVÁ Přijďte na Velikonoční jarmark do semilského muzea Zveme Vás na tradiční velikonoční jarmark do Muzea a Pojizerské galerie v Semilech. Uskuteční se v sobotu 15. března 2008 od 9 do 16 hodin v prostorách Muzea a Pojizerské galerie. O skutečnosti,že se u nás prodejcům líbí,hovoří fakt, že se každoročně hlásí noví. Tradičně nás navštěvují prodejci nejen z Libereckého kraje, ale i z Jičína, Prahy, Červeného Kostelce, Trutnova, Kladna a dalších měst.a co vám nabídnou? K vidění a hlavně ke koupi budou samozřejmě kraslice,pomlázky,košíčky,perníčky,velikonoční pečivo,keramika,krajka,bižuterie, dřevěné hračky, ale i malované hedvábí, aranžmá ze suchých vazeb, ubrusy a prostírání, batika a třeba i něco nového na sebe aby vás beránek nepokakal. Před muzeem si můžete pochutnat na pečeném selátku, klobáse i langoších, dát si pohárek punče nebo svařeného vína, nebude chybět medovina. Své umění přímo u výhně vám předvedou kováři ze SOU Hubálov. Vánoční jarmark koncem loňského roku přilákal rekordní počet návštěvníků a tak si budeme přát, aby i ten velikonoční potěšil spousty dětí i dospělých. Těšíme se na vás. JARMILA KUŽELOVÁ, MaPG v Semilech Další filmový večer na GIO S počátkem nového pololetí zahájilo Gymnázium Ivana Olbrachta pro semilskou veřejnost kurz Dějin filmového umění. Naším cílem je připomenout, že film není pouze spotřební zábavou, ale i uměleckým dílem, a umožnit tak Semilským po čase opět sdílet společný zážitek s promítáním. Tématem prvního cyklu kurzu jsou nekonečné proměny člověka v české kinematografii, zvláště 60. let 20. století. Naše lekce, jak se již návštěvníci prvního setkání mohli přesvědčit, tvoří tři vzájemně provázané části: úvodní lektorský vstup, filmová projekce a diskuze účastníků. První lekci jsme věnovali snímku Romance pro křídlovku z roku 1966 režiséra Otakara Vávry. Účastnilo se jí 25 diváků, kteří měli možnost ocenit mimořádnou úroveň hrubínovské filmové adaptace, jež nezestárla ani po čtyřiceti letech. Zcela nečekaným účastníkem tohoto večera se díky telemostu a ochotě pana Kubíka z kabelové televize stala herečka Miriam Kantorková, která ve snímku ztvárnila roli Tonky. Čtenáře Semilských novin tentokrát co nejsrdečněji zveme na další projekci, která se zuskuteční 4. března Promítneme vám poetický horor Jaromila Jireše Valerie a týden divů. Začínáme opět v hodin v aule gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. (py-ne) Dění v Domově pro seniory Program v Domově pro seniory je bohatý. Vítáme každou změnu a každou novou tvář, která mezi nás zavítá a nabídne našim seniorům nějakou zajímavou aktivitu. Na konci ledna v našem domově proběhla vernisáž obrazů amatérských umělců ze Semil a blízkého okolí: Jarmily Smetanové, Jana Smetany, Karla Vrby a Rudolfa Daníčka. Tito lidé nejen že přinesli svá díla, ale zajistili i kulturní program, ve kterém vystoupili paní Jaroslava Petrásková a pan Jiří Hlůže, a připravili i občerstvení pro naše obyvatele. Celá kulturní akce se velice líbila. Po vernisáži jsme společně s umělci poseděli a popovídali si. Zavítal mezi nás i pan místostarosta Vladimír Šimek, který ve svém úvodním slovu projevil radost a poděkoval za aktivity, které se pro naše obyvatele realizují. Výstava v naší kulturní místnosti potrvá ještě do poloviny března a je přístupná i veřejnosti, kterou tímto srdečně zveme. Jako každým rokem zařazujeme do námi nabízených aktivit i cestopisná vyprávění.velice poutavé bylo povídání o Švédsku. Zavítala mezi nás paní Josefína Koucká Nerel, která nám přiblížila nejen tuto zemi, ale i zvyklosti jejích obyvatel. Naši senioři se velice těší na cestopisné vyprávění pana Ing. Jana Mazánka a Jiřího Šimka o Indii a pana Ing. Daniela Macha o Islandu. Městská knihovna nabízí našim seniorům povídání o historii Semil. Mezi další plánované akce patří beseda o mezilidských vztazích vedená paní Libuší Šafrovou, výstava fotografií pana Jaromíra Smetany a velikonoční výstavka prací našich obyvatel. Nově zavedenou aktivitou je cvičení tai chi východní cvičení, o které je mezi seniory velký zájem. Mgr. HELENA HOUSOVÁ Velikonoční koncert Na Velikonoční neděli 23. března 2008 se bude konat v kostele sv. Petra apavla v Semilech Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby. Účinkovat budou varhanice Lucie Žáková a semilský trumpetista Jiří Bachtík. Na koncertu, který začíná netradičně v 17 hodin, zazní varhanní a trumpetová hudba Johanna Sebastiana Bacha, Jeremiaha Clarke, Georga Phillipa Telemanna, Františka Musila a Petra Ebena. Jiří Bachtík je absolventem ZUŠ v Semilech (uč. Milan Bareš, Vincent Breuer a Martin Farský), Konzervatoře v Teplicích a v loňském roce Akademie múzických umění u doc.vladimíra Rejlka. Během studia se zúčastnil několika soutěží. K největším soutěžním úspěchům Jiřího Bachtíka patří 2. místo v mezinárodní interpretační žesťové soutěži v Brně v roce Roku 2006 absolvoval studijní stáž u prof. Petera Lohseho v Drážďanech. Od roku 2006 je členem Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Spolupracuje s významnými orchestry (Národní divadlo v Praze, Český národní symfonický orchestr, Severočeská filharmonie Teplice, atd.) Jako sólista hrál se Severočeskou filharmonií Teplice a s Filharmonií Hradec Králové. Věnuje se i komorní hudbě. Varhanice Lucie Žáková pochází z Litomyšle, varhany studovala na Konzervatoři Pardubice u prof. J. Rafaji, od roku 1998 studovala na AMU ve třídě prof. J. Hory. Roku 1999 absolvovala stáž na Hochschule für Musik v Hamburku. Trvalý zájem o francouzskou hudbu ji přivedl na Conservatoire National Supérieur v Paříži do třídy titulárního varhaníka katedrály Notre Dame prof. O. Latryho a titulárního varhaníka basiliky St. Sernin v Toulouse M. Bouvarda. Na hudební akademii v Toulouse pak završila roku 2006 studium s vyznamenáním. Koncertuje v Čechách ivzahraničí v Rakousku, Německu, Holandsku, Anglii a zejména ve Francii, kde propaguje českou hudbu. (jk)

16 Strana 16 Semilské noviny ÚNOR 2008 Setkání s osobností Rudolf Hlava II. část pan učitel, kronikář, archivář, bibliofil a nejvýznamnější český sběratel kramářských písní Osobnost Rudolfa Hlavy se košatila rozličnými zájmy jako prastaré koruny vzácných stromů.však takových činorodých lidí vybavených nadšením, znalostmi, skromností a přitom pokorou je stejně pramálo, jako těch staletých dubisek. Hlavova košatost je jistě synonymem bohatosti, jež však nebývá vyjadřována penězi. Ani tenkrát, ani dnes. Ipřed půl stoletím, pokud píši za sebe, jsme byly děti vychytralé a rády jsme na půdách hledaly staré, z našeho posouzení nepotřebné knihy, noviny, plakáty a jiné tisky, které jsme slavnostně přinášely do školy, abychom jednak uklidily půdu, ale především učinily radost sobě i panu učiteli Hlavovi.Jako žáci jsme spatřovali jistý druh jeho podivínství v tom, jak se pan učitel evidentně rozzářil při pohledu na starou ošklivou, odřenou, zažloutlou, od myší okousanou knihu. Byli jsme samozřejmě hlupáčci, protože ona nevzhledná kniha mohla mít dozajista velkou historickou cenu, které jsme vůbec nerozuměli. On ji však posvátně vzal do svých rukou, brýle si posunul na čelo, jak krátkozrací při čtení činí, a knihu pozvedl blízko k očím, s mírným úklonem hlavy. A pak opatrně knihou listoval, prohlížel se zájmem stránku po stránce, a když vynesl o knize kladné hodnocení, bylo vyhráno na obou stranách: to pak nezkoušel, byl nadšen a my s ním. Do konce vyučovací hodiny poutavě vyprávěl o zajímavé knize nebo se vrátil k tématu vyučovací hodiny, což bylo nakonec taky fajn. Vyprávěl krásně tak i tak. Až zvonek všechno překazil. Rudolf Hlava si oblíbil, ba zamiloval staré tisky, vzácné knihy, archiválie, kramářské a lidové písně i drobnou grafiku včetně exlibris, a to nejen z důvodů své sběratelské vášně, ale i mnohem hlubších studijních. Své znalosti využíval nejen ve škole v poutavých výkladech regionální historie, ale i v hojné přednáškové činnosti, na besedách, v systematické práci archiváře a městského kronikáře. Je až neuvěřitelné, že k obtížné učitelské práci úspěšně zvládal tak bohatou mimoškolní činnost na vysoké úrovni. Zde je však možné hledat příčiny nedostatku času na rozsáhlejší publikační práce, osvětového či badatelského charakteru, které by Hlavovy znalosti a závěry zachovaly dalším generacím. I tak často přispíval do regionálního tisku (Beseda, Rozvoj, Pochodeň) a do časopisů (Krkonoše,Sběratel,Zprávy spolku českých bibliofilů, Československá etnografie, Listy genealogické a heraldické), do různých sborníků a revuí. Přednášky a besedy nepořádal jen v Semilech, ale ivokolních obcích a ještě rok před svojí smrtí v říjnu 1987 přednášel v Praze s příznivým ohlasem na mozartovské konferenci České hudební společnosti na téma W. A. Mozart a Semily. Městskou kroniku vedl Rudolf Hlava od roku 1946 až do roku 1988, tedy neuvěřitelných 42 let. Kronikaření tenkrát převzal po Bedřichu Neumannovi, který se ze Semil odstěhoval. Jmenování pana učitele kronikářem mělo svá opodstatnění: zájem a vhodná aprobace (čeština dějepis), svědomitost a krasopisné psaní, které dnes už nikdo neovládá. A pak psaní kroniky je řehole, na kterou se nehrnou zástupy dychtících. Snažil se ze všech sil, aby zápisy v kronice nepostrádaly autentičnost, a proto se poctivě zúčastňoval všech důležitých politických, kulturních a společenských programů v Semilech. Postupem času se dostával do konfliktů s komunistickou mocí, a to především v době tzv. obrodného procesu v letech V kronikách musel své původní zápisy škrtat a opravovat, jak si přáli straničtí mocipáni z města, což bylo v rozporu s jeho svědomím. Vznikaly tak vlastně dvě kroniky: ta původní a přepisovaná po cenzuře. Kritickým dnem byl pátek : teplota klesla na -14 C, v sále požární zbrojnice se konal 21. literární večer, na kterém Dr. Vladimír Daníček zasvěceně hovořil o básníkovi Otokaru Březinovi a v semilském kině se konal večer družby na počest Dne sovětské armády a námořních sil, jenž pořádal 1. uliční výbor KSČ ve spolupráci se Svazem československo sovětského přátelství. Jen několik dní po sebeobětování Jana Palacha se v Semilech odehrával neuvěřitelný příběh: demonstranti před kinem s vtipnými transparenty a hesly ve spravedlivé opozici na jedné straně a oslavovatelé (čeští kolaboranti), hodující se sovětskými vojáky v prostorách kina, na straně druhé. Demonstranti například skandovali: Puturkova elita v kině baští jelita!, Dneska místo promítání je tam samé objímání! nebo Novotnovce nechcem vidět, musíme se za ně stydět! Došlo k brutálnímu zásahu příslušníků SNB proti demonstrantům, z nichž někteří byli vážně zraněni. Celý průběh popsal spisovatel Ludvík Vaculík v deníku Listy jako Proces v Semilech. Také Rudolf Hlava událost zapsal v semilské kronice. Svůj prvotní zápis však musel zcela přepracovat. Při odhalování Masarykova pomníku ve Studenci pronesl projev, který se normalizátorům rovněž nelíbil, a tak pan učitel Hlava upadl v další nemilost a jeho veřejná činnost doznala značných omezení. Ztrácel zcela pochopitelně Rudolf Hlava beseduje v muzeu se semilskou veřejností o historii města. Foto archiv J. Hlavy kronikářskou motivaci, což se na kvalitě zápisů v 70.a 80.letech zákonitě projevilo. Navíc začal psát a snažil se i dokončit zajímavou rodovou kroniku, aby podrobně zaznamenal život svůj a svých blízkých v celé jeho prosté kráse. Snad se mu tím alespoň trochu dařilo utéci ze skutečnosti. Už vliv ředitele školy Františka Mizery ovlivnil profesní orientaci Rudolfa Hlavy a vzbudil u něho zájem o historii a sběratelství. Uvědomoval si velký význam archivů jako institucí, jež musí shromažďovat důležité dokumenty, které pak jsou zdrojem poznání a bádání, což je pro historika nezbytností. Především skartace písemností je nutno provádět se znalostí věcí. Vždy hledal autentické prameny vědeckého poznání, a to jak hmotné, tak písemné. Už v roce 1942 s Dr. M. Volfem podepsal protokol o řádné skartaci provedené u semilského městského úřadu. V roce 1945 absolvoval kurs pro městské archiváře a od vykonával funkci správce semilského archivu. Ze sbírek Mizerova muzea a ze staré městské registratury, uložené na různých místech semilské radnice, vyčlenil cenné archiválie a vytvořil tak městský archiv.v prvních poválečných letech též vytvářel odbornou archivní knihovnu, která vzrostla na 4000 svazků. Stal se postupně archivářem znalcem, což dokazoval při archivních posudcích a expertizách. Také jako konzervátor Státního památkového úřadu se často setkával s necitlivým přístupem, nepochopením a vandalismem, a to u lidí, u nichž by tomu tak být nemělo. Těmito nectnostmi byli semilští odpovědní funkcionáři nadmíru obdařeni při svých rozhodováních, což se projevilo i v marném úsilí o zachování zbytků lidové podkrkonošské architektury nejen v Semilech, ale i v okolí. Jako archivář pracoval Rudolf Hlava i na okresní úrovni: důkladně školil funkcionáře národních výboru a v letech se zasloužil o kvalifikované skartace většiny NV tehdejšího semilského okresu a zabránil tak svévolnému nekvalifikovanému počínání, jehož výsledkem by bylo dozajista zničení cenných písemností. Manželka Jana působila v letech jako okresní archivářka. Oba manželé úzce spolupracovali a v suterénu budovy ONV za obrovského úsilí shromáždili okresní archivní fond. Vytvořili tak okresní archiv skvělý základ pro další archivní činnost v našem okrese. Rokem 1973 manžele Hlavovi ukončili nesmírně záslužné archivní práce. Jana Hlavová odešla do důchodu a pan učitel se mohl více věnovat svým zálibám: přednáškové činnosti, besedám a sběratelství. Rudolf Hlava byl též nadšeným průkopníkem Olbrachtovy a Staškovy semilské tradice. Semily byly městem bez muzea, což těžce nesl. Vždyť sbírky tzv. Mizerova muzea byly nepřístupně uskladněné na semilské radnici, a tak na konci 50. let získal příslib funkcionářů NV, že městské muzeum bude. V rekordně krátkém čase,pod dohledem památkářů, byl restaurován barokní rodný dům Ivana Olbrachta č. p. 2 v Husově ulici. Při příležitosti odhalení sousoší Otec a syn od Josefa Malejovského v roce 1960 bylo také otevřeno semilské muzeum s památníkem oběma spisovatelům. Rudolf Hlava byl také prvním autorem stálé expozice, předsedou muzejní rady a měl největší podíl na vybudování muzejních sbírek. Patřil mezi všestranně vzdělané osobnosti s širokým kulturním rozhledem. V muzeu pak pořádal besedy nad městskou kronikou, různé přednášky a byl spoluautorem mnoha výstav. Tak se naplnil jeho další cíl, jenž začínal snem. V každém sběrateli čehokoliv je kromě nadšení jistě také velký (Pokračování na str. 17)

17 ÚNOR 2008 Semilské noviny Strana 17 (Dokončení ze str. 16) podíl posedlosti, která se snoubí s podivínstvím, a to v tom nejlepším slova smyslu. Kde začít rozmotávat Hlavovo sběratelské klubko? Jistě vše začalo už v dětství, kdy si zamiloval četbu a knihy. Sám říkával, že jeho bibliofilie se postupně měnila v bibliomanii. Jeho sběratelské spektrum bylo neuvěřitelně široké: zakládal herbáře, sbíral kameny, poštovní známky, staré tisky, exlibris, lidové i dělnické písně, kuplety i novější šlágry, ale především kramářské písně, systematicky řazené podle doby a místa vzniku. Tyto písně vyprávěly příběhy ze života prostých lidí a jsou důležitým svědkem doby, ve které vznikly a též studijním pramenem pro historiky. Sbírka písní Rudolfa Hlavy měla rozsah asi bibliografických jednotek a byla největší soukromou sbírkou v Československu. Semilský sběratel ji odkázal Národnímu muzeu v Praze. PhDr. Eva Ryšavá, knihovnice Národního muzea, popsala Hlavův odkaz takto: Pro knihovnu Národního muzea, která sama vlastní největší sbírku kramářských písňových tisků v České republice, znamenala Hlavova sbírka podstatné obohacení a zvýšení vědecké hodnoty celého fondu. Sbírka Rudolfa Hlavy byla přiřazena k dosavadním jako samostatný fond s jeho jménem. Každý exemplář dostává při zpracování označení Rudolf Hlava, aby se památka na sběratele, který zachránil tyto vzácné doklady kultury našich předků, přenesla i do dalších generací. Život Rudolfa Hlavy se uzavřel v 77 letech dne 5. listopadu 1988, dva roky po smrti milované a trpělivé manželky Jany. Celý svůj život se řídil moudrou werichovskou zásadou: jeho přáteli byli lidé vzdělaní a nikoliv mocní. Uvědomujme si lépe hodnoty člověka a buďme vděční tomuto skromnému semilskému učiteli za jeho neuvěřitelné celoživotní dílo! MILOŠ PLACHTA Seznam použité literatury: Hlava, Rudolf: Rodová kronika, nebyla vydána Hlava, Rudolf: Kronika města Semily 1968 Kronika města Semily 1969 Navrátil, Ivo: K událostem let 1968 až 1970 v Semilském okrese (II. Část), Z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 7/1994, s , SOkA Semily 1994 Navrátil, Ivo: Votoček Václav (osobní fond), , Ev. č. 639, SOkA Semily 2007 Votoček, Václav: Za Rudolfem Hlavou, Z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 3/1990, s , SOkA Semily 1994 K životnímu jubileu Aleny Bartošové Život plný tance, lásky, radosti i hoře Tak už to bývá: nezáleží na tom, jak dlouho žijeme, ale zda jsme svůj život nepromarnili. A to nemyslím zrovna na Mozarta, Wolkera, Máchu, ani na Boženu Němcovou. Vždyť kolik skvělých lidí je kolem nás, jejichž život se naplnil, měl smysl a jeho bilancování těší. Ať jsou jakéhokoliv pohlaví, profese, ať životem putují po cestě krátké (bohužel) nebo dlouhé, jež bývá často, a to je dobře, čímsi okořeněná, klikatá a trnitá, tak přesto dosáhli svých cílů, aniž by si je okázale plánovali. Životní příběh Aleny Bartošové patří k těm delším, naplněným a složitým cestám, rozhodně hodných zřetele a obdivu. Alena Bartošová, tenkrát samozřejmě Jínová, se narodila v Semilech v historickém domě čp. 116 zvaném Vlkánovsko na Komenského náměstí v rodině uměleckého řezbáře Antonína Jíny. Otec byl zručným řemeslníkem, vytvářel dokonce intarzie náchodského zámku, ale semilským pamětníkům je známo spíše jeho zahradnické řemeslo. Když byl Alence jeden rok, tedy v roce 1929, přestěhovala se rodina do domku v dnešní Vysocké ulici, kde Alena Bartošová bydlí dodnes. Jen pár metrů odtud je urnový háj, který její otec vlastně svým zahradničením založil (1933), a to dříve, než bylo postaveno krematorium (1937), jako první v Československu vytápěné elektřinou. Ke starším bratrům Miroslavovi (1921) a Zdeňkovi (1926) brzy přibyla nejmladší Anička (1930), a tak maminka Božena měla práce v domácnosti habaděj. Až později pomáhala manželovi zvelebovat urnový háj. Vyšší ročníky základní školy byly ovlivněny protektorátní politikou: češtiny bylo méně než němčiny, mnohé knihy, učebnice a předměty byly zakázány nebo alespoň vydatně proškrtány. Bylo dobré, že si Alena zamilovala tanec, spojený s krásnou hudbou, ale nevýhodou a komplikací byly zavřené české školy a v posledním roce války též její totální nasazení do lisovny bakelitových součástek pro vojenská letadla (v prostorách dnešní semilské pekárny). Důležité byly v té době kontakty se znamenitou tanečnicí, choreografkou a učitelkou tance Růženou Pluhařovou. Ona objevila a rozvíjela Alenin pohybový talent spolu s citem pro krásnou hudbu a mladou dívku motivovala tak silně, že ta ji nazvala druhou matkou a tanec se stal jejím životním osudem. V Praze pak studovala čtyřletý taneční seminář Svaz tanec, rytmika, gymnastika, zakončený absolutoriem (1949). Zde poznala vynikající osobnosti československé taneční školy Jarmilu Kröschlovou a Jarmilu Jeřábkovou své velké vzory. Na prestižních celostátních přehlídkách sólového tance, např. v Mariánských Lázních (1947) nebo v Praze ve Smetanově síni Obecního domu, v Komorním divadle, v divadle Akropolis, Alena vystupovala a mohla se tak srovnávat s nadějemi a pozdějšími špičkami československého tance, baletu, choreografického mistrovství např. s Jiřinou Šlezingerovou, Věrou Avratovou, Jiřím Nermutem a dalšími. Bylo to krásné období mládí, úspěchů a nadějí. Alena byla najednou reálnou součástí svého vysněného světa a je možné, že mohla své vzory i pozdější veleúspěšné vrstevníky následovat. Její volbou i osudem však byla cesta skromnosti: vystudovala čtyřletou Střední pedagogickou školu v Lomnici n. Pop. ( ), vyučovala tělesnou výchovu na semilských učňovských školách ( ), ale přitom stále úzce spolupracovala s Růženou Pluhařovou v jejích tanečních školách. Do historie Alenina života se významně zapsalo tříleté vedení tanečního souboru Krakonoš ( ), který předváděl lidové podkrkonošské tance v její choreografii. Soubor měl mnoho úspěšných vystoupení už také proto, že značný náboj entuziasmu byl garantován jeho kvalitními členy, skutečnými nadšenci (Jindra Kovář, Slávka Hubačíková, manželé Filípkovi, Jan Horák, Jan Jelínek a další). A když roli korepetitora souboru po panu učiteli Janu Jelínkovi převzal Josef Bartoš, s nímž v roce 1961 uzavřela sňatek, život Aleny Bartošové vstoupil do další významné epochy s příchutí dramatu. PhDr. Josef Bartoš ( ) byl vzdělanec a intelektuál každým coulem, vysokoškolský učitel na FF UK ( ), ovšem člověk se stigmatem špatného třídního původu,což bylo u nás,i po Stalinově smrti, nežádoucí. Jeho nejbližší příbuzní kdysi vlastnili sklárnu na Pelechově, a to se neodpouštělo. Po sinusoidě se pohyboval život manželů Bartošových, zvláště, když přišla 60. léta a jejich normalizační následky. Ještě před příchodem Pražského jara byl manžel propuštěn z ředitelského místa kulturního střediska (KaSS) a odešel do výroby, kde utrpěl těžký úraz. Alena se zase dostala do sporu s vedoucím okresním tajemníkem OV KSČ Vítězslavem Loskotem po zveřejnění článku Edy Kriseové v Mladém světě (1967) o nesvobodném, ba kasárenském životě učnic v semilské Koloře, které známá novinářka přirovnala k řeholnicím barnabitkám. Asi právě proto, že byla oblíbenou učitelkou tělocviku a obhájkyní práv svých dívek, byl spor s mocí vyřešen jejím propuštěním. Navíc pak manžel podepsal Vaculíkovu výzvu Dva tisíce slov a angažoval se v obrodném procesu v Semilech, což bylo zpočátku příkladné a přínosné, ale v následné normalizaci ztrestané. V roce 1969 přijala Alena Bartošová nabídku ředitele LŠU v Semilech Jiřího Matlase a stala se učitelkou tanečního oddělení. Za postoje z konce 60. let však byla její pedagogická činnost oceněna nízkým finančním ohodnocením, ač byla odváděna v nejvyšší kvalitě, a to až do roku Manžel se jen nakrátko vrátil na Filosofickou fakultu UK ( ), přemluven přítelem archeologem prof. Janem Bouzkem. Počátkem 70. let pak Josef Bartoš založil v Hostinném Galerii antického umění, pořádal zde semináře a této instituci řediteloval až do r. 1975, kdy byl režimem odvolán a opět poslán do výroby. Finanční krize manželů Bartošových dosahovala v té době vážných mezí, vždyť Josef čekal tři roky na přiznání invalidního důchodu, navíc po závažné hospitalizaci v Praze. Posilou byli přátelé a malý domek č. p. 578 se stával místem jejich setkávání, diskusí a besed na mnohá témata, která s politikou často ani nesouvisela a režim nebořila, přesto byla v době nesvobody závažná. Tak se dostal domek Bartošových pro jistotu též do hledáčku příslušníků StB a jejich pomocníků. Navštěvovaly jej a diskutovaly zde skutečné osobnosti, jako např. již zmiňovaný archeolog Jan Bouzek, sklářský výtvarník Stanislav Libenský, malíř Josef Jíra, sochař Jiří Seifert a další.zde se také pokládaly základy antroposofického myšlení, Steinerovy svobodné pedagogiky a waldorfského školství v Semilech. Diskutujících u Bartošů přibývalo. Ano, bylo to též sídlo semilského disentu, který tvořili lidé spojení duchovní silou, společnými zájmy a přátelstvím. Na lidušce vyučovala Alena Bartošová základy pohybové výchovy, tance klasické, novodobé i lidové. Zájem byl velký, samozřejmě s dívkami v převaze, ale i kluci se našli. Dvakrát do roka se pořádala samostatná vystoupení, jen ty prostory v Semillech nekorespondovaly se zájmem a nadšením (sálky v hasičárně a na radnici, tělocvična ZŠ na Komenského nám.). Po revoluci Alena Bartošová dále učila na ZUŠ v Semilech a vymýšlela zajímavé choreografie až do roku 1997, kdy definitivně ukončila svoji pedagogickou činnost. Asi se nedá spočítat kolik vděčných žákyň a žáků zaujala, získala a obohatila na těle i na duši. Po manželově smrti (1998) žije skromně v malém domku ve Vysocké ulici sama, ale ne osamocená. Těší se všeobecné úctě a raduje se při setkáních s přáteli. A právě debaty s nimi jsou posilující a činí ji neuvěřitelně mladou ve všech směrech. Vždyť je to Alenka, stále stejná i v oslovení. MILOŠ PLACHTA Poznámka: Paní Aleně Bartošové byla k jejím 80. narozeninám udělena výroční cena občanského sdružení Cervus Semilensis za dlouholetou práci v oblasti kultury.

18 Strana 18 Semilské noviny ÚNOR 2008 Za tajemstvím Indonésie Singapur a Malajsie IV. část Australanka, se kterou jsem jel taxíkem z přístavu do centra města, poznamenala: O Sydney se říká, že je to extrémně čisté město. Ale jak potom označit Singapur? Ulice čisté tak, že máte strach vystoupit z auta a šlápnout na asfalt, hned za obrubníkem zelená posekaná tráva a množství květin, které i zde v tropech denně zalévají. Na relativně malém území lze sledovat propastné rozdíly v životní úrovni. V parku Taman Negara žijí domorodci pod bambusovými chýšemi (foto 1). Má to ryze praktický důvod, protože z místa, kde někdo z kmene zemře, se musí odstěhovat a již nikdy se na něj nesmí vrátit. Naproti tomu Singapurské mrakodrapy (foto 2) jsou znakem bohatství. První mrakodrapy se objevily teprve koncem sedmdesátých let, ale dnes již tvoří souvislou přístavní frontu budov. Nejsou v nich umístěny pouze banky a luxusní rezidence, ale třeba i městská knihovna nebo výstavní sály. V cestování po Indonésii jsem byl nucen udělat krátkou pauzu a vyřídit si v Malajsii nové vízum do Indonésie. Přestupní stanicí se mi stal Singapur. Jako v celé východní Asii i tady jsem narazil na hinduistické tradice. Už samotný název města vychází z hinduistického jména pro lva, tedy Singa, a celý název pak znamená něco jako Město lva. Pochopitelně zde bylo dráž než jinde vasii,a dokonce o mnoho dráž, než v sousední Malajsii, ale nebylo to nikterak tragické. Ubytování jsem našel v hotelu MacKenzie, který byl z průvodce vypuštěn jako již neexistující. Z jakého důvodu, to jsem nezjistil. Žádná demolice se neplánovala a služby čínských majitelů byly na solidní úrovni. V ceně byla snídaně formou švédského stolu a na asijské poměry nezvyklá nabídka chleba s máslem a marmeládou. A jídlo vůbec se stalo podstatnou součástí mého krátkého pobytu. V Singapuru totiž žije čínská, indická a malajská komunita a mnoho Evropanů, ať už Angličanů nebo Holanďanů. Každý se svou vlastní kuchyní, a přitom vše pěkně pohromadě. Postačilo zajít do kterékoli jídelny, kterých je v celém městě nepočítaně, a pak už si jen podle obrázků objednávat to, nač jsem měl právě chuť. A není to jako v Mc Donaldu, kde vám donesou ubouhou houstičku vzdáleně se podobající obrázku z inzerátu. Městské asijské státy budí dojem, že je to množství mrakodrapů na malé ploše, kterou projdete během chvilky. Singapur je však docela velký ostrov s jednou pramenící řekou. A také disponuje znamenitě fungující hromadnou dopravou. Čtyři linky metra a nesčetný počet autobusových linek společně s taxíky zajistí, že se každý dostane rychle a pohodlně kamkoli, byť je to se společností, která má pro nás Čechy morbidní zkratku SMRT. Mezi nejzajímavější atrakce rozhodně patřilo muzeum asijských civilizací. Je zde zdokumentována nejstarší historie od floreských trpaslíků, až po dvacáté století, s ideálem vytvoření velkého muslimského státu ve východní Asii, který ztroskotal díky indonésské podpoře terorismu v Singapuru a Malajsii v šedesátých letech. Obdobně je zde zdokumentován vývoj islámu. Ten nebyl původně jen náboženstvím,ale byl to celý komplex filozofických, matematických, lékařských a fyzikálních věd. V osmnáctém století se však vývoj všech složek islámu s výjimkou náboženství zastavil, aniž by někdo přesně věděl proč. Singapurské večery byly nejkrásnější v indické čtvrti, která zářila barvami, zněla asijskou pop music a přitahovala pikantními vůněmi. Oproti Indii však bylo všude čisto. Nebylo to tím, že by zdejší Indové byli čistotnější než ti ze skutečné Indie. Brzy ráno prostě nastoupily čistící čety a vše vypadalo tak, jako by se celá ulice měla právě nově kolaudovat. No a protože v září už přišel podzimní monzun, své vykonal i pravidelný odpolední deštík. Singapure je s Malajsií spojen dlouhým mostem zvaným Causeway. Hned za mostem leží první velké malajské město Johor Bahru.Je vidět snaha přiblížit se Singapuru, ale zatím je to pouze snaha. V nejbližší bance jsem si vyměnil peníze. Protože pobyt v Malajsii jsem neplánoval na příliš dlouho, předem jsem si propočítal, kolik potřebuji. Po přepočtení mi chybělo asi 200 ringitů, což je asi 1200 korun. Šel jsem to reklamovat a slečna mi s omluvou zbytek vyplatila. Náhoda nebo záměr? Netušil jsem, ale na její omluvný úsměv se nedalo reagovat nějakým rozčilováním. Kuala Lumpur je hlavní město Malajsie. Je to rozhodně jiná kategorie nejen ohromující výstavbou a přehledným a funkčním dopravním systémem,ale i mnoha výškovými stavbami, z nichž tou nejvyšší na světě byla donedávna dvojčtata mrakodrapu Petronas Towers. Když jsem se chtěl podívat do návštěvní lávky ve výšce asi 180 m, musel jsem si ráno v osm vystát několika hodinovou frontu. Lávka je asi ve čtyřicátém patře, ale výška samotného vrcholku věže je mnohem výš,až ve 450 metrech. Ale i pohled z lávky na střechy okolních výškových staveb byl impozantní.před odjezdem jsem se ještě stihl projet v automatickém metru. Žádný strojvůdce, žádný průvodčí.vše bez problémů fungovalo i v pravé tropické bouřce, která zaplavila špinavou vodou všechny ulice v okolí čínské čtvrti, kde jsem bydlel. Samotná pevninská část Malajsie není turisticky příliš atraktivní.pohodlné dálnice, bohatá města se zachovalou koloniální architekturou, islámské, hinduistické a buddhistické chrámy, několik horských oblastí, a mezitím plantáže, plantáže a plantáže. Mnoho původních pralesů padlo za oběť rozsáhlé plošné těžbě. Ve větším souvislém celku se zachoval pouze jediný prales v národním parku Taman Negara, o kterém se traduje, že patří k nejstarším nedotčeným pralesům na Zemi. Návštěva pralesa byla atrakcí již příjezdem z přístaviště Kuala Tembeling, odkud se jelo asi dvě hodiny na malé motorové loďce do centra pralesa. Původně jsem si chtěl vyzkoušet přenocování na jednom z pozorovatelských míst, tzv. bumbumu. Zvířata se v noci stahují na místa, kde půda obsahuje velké množství soli, a u těchto míst jsou vybudovány malé pozorovatelny.nakonec jsem to ale vzdal.odradilo mě ohromující množství pijavic. Po každé čtvrthodině cesty jsem se musel zastavil a strhávat je z nohou. Nepřisávaly se pouze na holou pokožku, ale dokázaly se prokousat i ponožkami. Ovšem jinak park na zvířata bohatý není. Viděl jsem několik krys, které lezou po stromech, několik asi metrových ještěrek, jednoho štíra, o kterém nevím, zda byl mrtvý nebo živý, a něco jako divoké kočky, ačkoli ty byly spíš stínem, než abych je opravdu viděl. Šéf kanceláře na vstupu do parku mě přesvědčoval, že tu žijí imalajští tygři, kteří jsou relativně malí, a prý občas chodí vybírat popelnice. Ale už dlouho je nikdo neviděl. Před návratem do Indonésie jsem ještě vyrazil na turistické ostrovy Perhentiany. Pro turisty je určený ten menší, neboli Kecil. Písečné i oblázkové pláže jsou velkým lákadlem, ale jedinečnými jsou zdejší korálové útesy, které vábí potápěče z celého světa. Bohužel nesmíte dorazit po sezóně jako já. Potápěčské výlety již skončily a také většina hospůdek na pláži měla zavřeno. Každé ráno jsem na pláži před bungalovem potkával asi metrového varana, ale společenský příliš nebyl. Půjčil jsem si tedy výstroj a šel si šnorchlovat na vlastní pěst. Korálové zahrady a barevné rybky mě chytly už v Indonésii,ale tady jakoby vše bylo nějak větší a barevnější. Nemohl jsem se vynadívat a ani jsem moc nevnímal, jak dlouho jsem byl pod vodou. Náhle z modré hlubiny vyplavalo asi dvacetihlavé hejno metr dlouhých ryb.vysoké tupé čelo, čelisti zjevně určené k okusování korálů, jasná tyrkysová barva a okázalý nezájem o mou osobu. Propluly kolem mně a zase zmizely v modři oceánu. Byl to šok i pohádka, která se jen těžko vydýchává. Všechny ty filmy o korálových útesech a různobarevných rybkách najednou přestaly být originální a jedinečné. Ono to skutečně existuje a potopit se a pozorovat život pod vodou je tak snadné. Na útesech u korálového zálivu Aur Bay jsem se potápěl ještě mnohokrát. Vždycky to byl zajímavý a chvílemi i adrenalinový zážitek, třeba když si mě připlaval prohlédnout malý žraloček. Ale ty velké tyrkysové ryby se už neobjevily. Ing. DANIEL MACH Příště: Mentawajští lidojedi V. část.

19 ÚNOR 2008 Semilské noviny Strana 19 Různé Makrofotografie brouků v lomnickém muzeu Po úspěšné výstavě makrofotografií hmyzu, která již v lomnickém muzeu proběhla, předvede ve vstupní hale muzea své nové práce známý entomolog Doc. RNDr. Jiří Zahradník, CSc.; tentokrát na téma brouci. Akce je pořádána k 80. narozeninám významného lomnického rodáka, který v minulosti vydal řadu zajímavých titulů ze svého oboru, byl dlouholetým vysokoškolským pedagogem u nás i v zahraničí a je též hlavním tvůrcem stálé zoologické expozice našeho muzea. V rámci vernisáže konané v neděli 2. března 2008 v 10 hodin zahraje místní soubor Collegium musicum Český ráj ve složení Marta Klapková a Eva Mikulová (housle), Lenka Krausová a Miroslava Jeřábková (viola) a Alois Melich (violoncello) Centrum pro rodinu Smyčcový kvintet G dur Josefa Myslivečka. Úvodního slova se zhostí RNDr. Zdeněk Mrkáček, autor řady knih s přírodovědnou tematikou, jenž určitý čas působil i v Lomnici nad Popelkou. Na závěr vernisáže proběhne prezentace nové knihy Jiřího Zahradníka výstižně nazvané Brouci, o níž s autorem pohovoří Ing. Zdeněk Pavlík, ředitel nakladatelství Aventinum, kde nový knižní titul před několika dny vyšel. Nevšední přehlídku tří desítek barevných fotografií z říše hmyzu, která je úvodní akcí letošní výstavní sezóny lomnického muzea, si můžete prohlédnout až do 23. března Mgr. JAN DRAHOŇOVSKÝ, ředitel lomnického muzea Den zamilovaných nebo týden manželství? Svátek sv. Valentýna je rozšířený po celém světě a v posledních letech se stále více slaví i u nás. Hlavně mladí, zamilovaní lidé si velmi rádi vyměňují malé dárky a posílají Valentýnky. Právě tyto valentýnské atributy mohou být pro některé lidi důvodem, proč sv. Valentýna nemají rádi a pokládají ho za médii a komercí uměle vytvořený svátek. Jste mezi těmi, kteří si říkají, že v tento den nemají co slavit? Máte po svém boku partnera již delší dobu a bláznivá zamilovanost nejsou slova, která popisují váš vztah? Nebojte se, nejste mimo. Právě v době kolem Valentýna mohou slavit i ti, co vědí, že spalující zamilovanost je krásná, ale pokud přeroste v hřejivou lásku, je mnohem krásnější. Neustálé přikládání polínek do pověstného ohně není lehký úkol. Proto se toto snažení pokoušel podpořit druhý ročník Národního týdne manželství (NTM), který probíhal od 11. do 17. února Proč Národní týden manželství? Vizí NTM je vytvořit prostor (alespoň jeden týden v roce), kde by si lidé měli připomenout, že spokojené manželství není samozřejmostí, ale vztah, který bychom měli rozvíjet. Cílem tohoto týdne je posílení vztahů v manželství. Má motivovat veřejnost, média i známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost této instituce. K iniciativě se připojila i centra pro rodinu po celé České republice. Jejich programy nabízely například školu partnerství (vzdálenou přípravu na manželství) pro dospívající mládež.v Hradci Králové jste mohli vyrazit na týdenní tematický pobyt pro rodiny s dětmi.pro ty,co nemohli věnovat rodině celý týden, připravili jednodenní setkání rodin s programem. Často byly nabízeny i přednášky a duchovní obnovy pro manželské páry.v Uherském Brodě pořádali dokonce soutěžní anketu pro manželské páry. Zkrátka vše pro manželství. Připojili jste se k oslavám Národního týdne manželství, nebo jste ho nestihli ani zaznamenat? Nevěšte hlavu, není nic ztraceno. Nemusíte přece kupovat téměř vnucované tematické dárečky, ani předtištěná přáníčka. Stačí věnovat své rodině (a především svému partnerovi) trochu času navíc. Vyhlaste si (třeba několikrát do roka) Svůj týden manželství a pořádně si ho užijte! MONIKA HNÍDKOVÁ Sport Zimní turnaj OFS JBC Cup 2008 SK Semily druhá prohra ve skupině! 2. kolo (1. kolo volné) JISKRA MŠENO SK SEMILY 1 : 4 (0 : 1) Sestava: Sedláček Holeček, L. Coufal, Hendrych, J. Coufal Kočí, Klazar, Brett, Brož Janata, Vrchovský Střídali: Řípa, Mazánek Branky: 2x Janata, 2x Vrchovský Započatá zimní příprava SK Semily, která probíhá v nedaleké Chuchelně, se dostala do herní fáze. Je jí zimní turnaj OFS Jablonec, který se odehrává v jabloneckých břízkách a účastní se ho 10 týmů. Semily se ve druhém kole (první kolo volné) utkaly s domácím Mšenem. V první půli byla hra vyrovnaná, převážně se hrálo ve středu pole a jedinou branku zaznamenal Janata. Ve druhé půli se zvyšuje převaha Semil, Janata přidává svůj druhý gól, dvakrát se také trefuje Vrchovský. Za hosty korigoval Petr. Nejlepším hráčem zápasu byl vybrán středopolař Jan Brett. 3. kolo (2. hrané) SK SEMILY FK SEDMIHORKY 1 : 2 (1 : 0) Sestava: Sedláček Holeček, Krystan, Řípa, Štěpnička Mazánek,L.Coufal, Brož, Kočí Vrchovský, J. Coufal Střídali: Brett, Doubek Branky: 38. Brož (PK) Druhý zápas v základní skupině turnaje sehrály Semily s okresním rivalem ze Sedmihorek. Hráči vstoupili do zápasu z plné tréninkové zátěže, která se podepsala pouze pod výsledek. Hra byla celý zápas vyrovnaná a o výsledku rozhodlo větší střelecké štěstí mužstva z polí. Hráčem utkaní za Semily byl vyhlášen střelec jediného gólu Lukáš Brož, za hosty semilský odchovanec Martin Kovář. 3. kolo SK SEMILY FK JABLONEC B (dorost) 4 : 4 (2 : 2) Sestava: Sedláček Hendrych, Štěpnička, Řípa, Vašek Mazánek, Brett, Aubrecht, Coufal Kočí, Vrchovský Střídali: Doubek, Brož, Klazar, Krystan Branky: Brett 2x, Kočí, Doubek Ve třetím kole zimního turnaje se Semily střetly s béčkovým jabloneckým dorostem. V kvalitním a vyrovnaném utkaní bylo k vidění hned osm pěkných branek. Semilští v prvním poločase dvakrát vedli, jablonečtí však vždy dokázali srovnat. Ve druhé půli strhnul vedení na svoji stranu Jablonec, Semily poté kontrují a otáčí výsledek. Konečnou podobu zápasu vytvořil v 75. minutě Bukvic. Semily se tak v průběžné tabulce posunují na třetí místo. 4. kolo VTJ JEŠTĚD SK SEMILY 2 : 0 (1 : 0) Sestava: Sedláček Holeček, Klazar, Krystan, Štěpnička Vrchovský, Brett, Kočí, Coufal Aubrecht, Brož Střídali: Doubek, Mazánek, Nečil V posledním kole základní skupiny B se Semily utkaly s vojáky zještědu. Ve vyrovnaném utkání se hra odehrávala zejména ve středu pole. Semily své šance oproti VTJ neproměnily,a tak zápas skončil výhrou hostů. Příští program patří vyřazovací části turnaje. (jp) Recesní Spolek Přátel Vozů CITROEN Vás srdečně zve u příležitosti oslav MDŽ na jubilejní 10. MAŠKARNÍ BÁL v sobotu 8. března 2008 od hod. do KC GOLF Semily. Hrají: Parademarch a Rockec Ivo Pešáka. Pro dámy je připraveno půlnoční překvapení!

20 Strana 20 Semilské noviny ÚNOR 2008 Sport Semilští florbalisté si spravili chuť až v zápase s Jabloncem SEMILY Liberecká liga mužů ve florbale pokračovala 16. ledna turnajem v Liberci a 3. února ve Smržovce. Na obou turnajích Semily jednou vyhrály a jednou prohrály, stále to ale stačí na průběžné vedení v tabulce. Chuť na turnaji ve Smržovce po prohře s průměrným celkem SK Gaudeamus si semilští florbalisté spravili nejvyšší výhrou ve své historii 15 : 5 nad céčkem Campusu Jablonec. 7. turnaj, Liberec 16. ledna 2008 SCC Semily Garden Band FBC Liberec D 7 : 3 (1 : 1, 2 : 1, 4 : 1) Už v šesté minutě udeřil Kudrnáč,který využil přihrávku J.Šimona ze standardní situace k prvnímu překonání libereckého brankáře. Na obou stranách zazvonily tyče konstrukcí branek, gól ale padl až v závěru třetiny a znamenal vyrovnání pro FBC Liberec. Podobně se zápas vyvíjel i ve třetině druhé, vedení pro Semily strhl svým gólem Kudrnáč. Zajímavá situace se odehrála při čtvrté vstřelené semilské brance, kdy v ní nejprve skončil nedobržděný Kudrnáč a teprve poté míček z hokejky Jana Šimona. Rozhodčí tento gól uznali až po krátké poradě.poslední branku v zápase vstřelil soupeř z přesilové hry, byla to ale jen krátkodobá komplikace v cestě za vítězstvím, další branky Semil totiž vzápětí přidali Hošek, R. Havrda a P. Sábl. Branky: 6. Kudrnáč (J. Šimon), 26. Hovad (V. Havrda), 27. Kudrnáč (J. Šimon), 32. J. Šimon, 38. Hušek (P. Sábl), 38. R. Havrda (Hošek), 43. P. Sábl. Rozhodčí: Klucho - Jansa. Vyloučení: 1 : 1 (T. Šimon). Slavia TU Liberec SCC Semily 8 : 2 (3 : 0, 2 :1,3:1) Dobrou formu prokázal soupeř už vstupem do zápasu, kdy se dostal do rychlého vedení a po 15 minutách vedl už 3 : 0. Z mnoha možností ke zkorigování stavu se ve druhé třetině ujala jen jediná z hokejky A. Hypšmana. Kapitán Semil vzápětí nedokázal využít trestné střílení. V závěru třetiny rozvlnil síť v soupeřově brance P. Sábl, ale branka nebyla uznána pro hru vysokou holí. V závěrečné části zápasu se podruhé trefil A. Hypšman, ale soupeř byl úspěšný třikrát, takže si pojistil vysoké vítězství. Slavia nás přehrála lepší kombinační hrou, po úvodních brankách už jsme se nedokázali dostat zpátky do zápasu. Spokojen můžu být jedině s výkony mladých útočníků Kudrnáče a Hoška v prvním zápase, dobře zachytali i oba gólmani, uvedl po turnaji trenér Semil Ivo Šimon. Branky: 18. A. Hypšman (J. Šimon), 35.A. Hypšman (J. Šimon). Rozhodčí: Jansa Žofka. Vyloučení: 2 : 1 (J. Šimon). SCC Semily: T. Šimon (od 35. minuty 2. zápasu Strnad) Kittler, Schlesinger, Hovad, V. Havrda A. Hypšman, J. Šimon, Kudrnáč, R. Havrda, Hošek, P. Sábl. 8. turnaj, Smržovka 3. února 2008 SK Gaudeamus SCC Semily 6 : 2 (1 : 2, 4 :0,1 :0) Soupeř nastoupil s velkým respektem proti vedoucímu týmu Liberecké ligy. Zpočátku to semilští hráči potvrzovali, když první branku vstřelil už ve 2. minutě Hošek po střele Činovce a po něm zvýšil na 2 : 0 A. Hypšman. Poté se ale semilský brankostroj zadrhl, hráči šance promarňovali a soupeř se začal osmělovat.v 10.minutě nejprve orazítkoval obě tyče a po chvíli snížil na 1 :2.Druhá třetina se semilským hráčům vůbec nepovedla, šance znovu končily mimo, naopak Gaudeamus dával lekci z produktivity a po semilských hrubkách v obraně čtyřmi góly obrátil výsledek. Ve třetí třetině zbrzdilo tým ve snaze o snížení i vyloučení J. Šimona. Gól nepřidal z dobrých pozic ani kapitán Semil Hypšman. I přes rozsáhlou marodku bychom měli tým z druhé poloviny tabulky porazit. Bohužel množství individuálních chyb (zejména ve druhé třetině) rozhodlo o konečném výsledku, uvedl po zápase asistent trenéra Tomáš Sábl. Branky: 2. Hošek (Činovec), 3. A. Hypšman (Todorov). Rozhodčí: Král Klíma. Vyloučení: 1 : 1. SCC Semily Jablonec C 15 : 5 (5 : 1, 5 :3,5 :1) Vstup do zápasu byl velice vydařený. Už po dvaceti vteřinách využil A. Hypšman špatnou rozehrávku soupeře ke vstřelení prvního gólu. V 5. minutě projel individuálně hřiště od vlastního brankoviště až k soupeřovu Jína a zvýšil semilské vedení střelou mezi nohy brankáře. I u třetí branky zápasu byl Jína,když si jeho nepovedenou střelu soupeř sám srazil do branky. Na počátku 10. minuty Semily vedly o čtyři branky, když po standardní situaci Jína zakončil svůj čistý hattrick. Pátou branku přidal J. Šimon a po něm se dostal poprvé ke slovu soupeř, který snížil na 5 : 1. Semily hrály lépe a hlavně měly neuvěřitelné štěstí v koncovce, dávaly branky ze všech možných pozic, sdělil se sklopeným zrakem jablonecký florbalista Kraus. Podobný průběh měl i zbytek zápasu, takže nakonec Semily vyhrály vysokým skóre 15 : 5. Kapitán Aleš Hypšman vstřelil v zápase celkem 6 branek a na další tři přihrál. Centr druhého útoku Vojta Jína si připsal 4 branky. Po prohraném prvním zápase jsme nutně museli bodovat, pokud se chceme udržet v boji o první místo. Přínosem do budoucna je určitě výkon mladého brankáře Vocelky, hodnotil zápas Tomáš Sábl. Tabulka / Liberecká liga Branky: 1. A. Hypšman, 5. Jína, 7. Jína (Todorov), 10. Jína (Činovec), 12. J. Šimon (A. Hypšman), 16. A. Hypšman (R. Havrda), 17. J. Šimon, 20. A. Hypšman (R. Havrda), 21. J. Šimon (A. Hypšman), 26. Jína, 37. Činovec (A. Hyšpman), 40. A. Hypšman (J. Šimon), 41. A. Hypšman (R. Havrda), 45. A. Hypšman (J. Šimon), 45. Kudrnáč (J. Šimon). Rozhodčí: Král - Klíma. Vyloučení:1 :1.Sestava SCC Semily: Strnad (od 40. min. 2. zápasu Vocelka) Činovec, V. Havrda, T. Šimon, R. Havrda Kudrnáč, J. Šimon, A. Hypšman, Hošek, Jína, Todorov. PETR JEŽEK 1. Semily : Český Dub : Sl. TU Liberec : Sok. l Liberec : FBC Liberec C : Camp. Jbc C : Camp. Jbc B : FBC Liberec D : Gaudeamus : Nový Bor : Raspenava : Koberovy : Osečná : Žáci SCC Semily získali po delší pauze vysokou výhru Liberec, Semily / Po dlouhé zimní přestávce vyrazili v sobotu 16. února starší žáci Semil na další soutěžní turnaj oblastní florbalové ligy do Liberce. Proti poslednímu turnaji se v sestavě objevilo hned několik debutujících hráčů, všichni ale zvládli plnit předzápasové pokyny trenéra Šimona a v prvním utkání nedali soupeři sebemenší šanci k vítězství. Sokol Benátky n. J SCC DDM Semily 1 : 11 (0 : 6, 1 : 5) Hned od prvních vteřin zatlačili semilští žáci soupeře na jeho polovinu a bylo jen otázkou času, kdy skórují. To se podařilo po přesné střele Mihala, kterého uvolnil debutující Maťátko. Velký tlak semilských hráčů poté pokračoval a ještě do přestávky se trefili pětkrát. Ve druhém poločase už stačilo semilským žákům jen kontrolovat stav a předvádět nadále pěkné kombinační akce. Branky: 4. Mihalo (Maťátko), 5. Šafra (Karásek), 9. Maťátko (Jaček), 10. Jaček (Šafra), 10. Karásek (Fišera), 13. Zeman (Jaček), 20. Karásek (Kudrnáč), 21. Jaček, 21. Zeman (Šafra), 23. Karásek (Fišera), 24. Jech (Šafra). Rozhodčí: Parysová Cihlář. SCC DDM Semily Sokol Liberec III 1 : 4 (0 : 4, 1 : 0) Jiný zápas odehráli semilští žáci se Sokolem Liberec. Po hrubých chybách se soupeř dostal až do čtyřbrankového vedení. Do druhé půle vyrukovali Semilští s lepším pohybem po hřišti a rázem měli více ze hry. Snížit dokázal Sucharda, ale větší zdramatizování zápasu nepřinesla bohužel ani dlouhá přesilová hra. Ve druhém zápase rozhodl náš výpadek v první půli, ve druhé půli jsme byli aktivnější a soupeře přehráli, ale bohužel to nevyjádřili gólově, takže k získání bodu kousek chyběl, uvedl po turnaji trenér semilských žáků Jan Šimon. Branky: 21. Sucharda (Fišera). Vyloučení: 1 : 2. Sestava Semil na turnaji: V. Malý (1. zápas), Vocelka (2. zápas) - J. Kudrnáč, J. Fišera, L. Jech, M. Zeman M. Šafra, M. Jaček, F. Maťátko, M. Mihalo, A. Karásek, M. Sucharda. Ota Machytka mistrem ČR! Letošní Mistrovství ČR v benchpressu masters proběhlo 26. ledna 2008 v Sedlčanech u Prahy. I na této soutěži potvrdil Ota Machytka svoji skvělou formu a s přehledem zvítězil ve své věkové kategorii výkonem 147,5 kg v benči. Překonal tak svůj výkon z ME ve Zlíně o 2,5 kg. Další metou, které chce Ota Machytka v tomto roce dosáhnout, je umístění na jednom z prvních míst na MS v benchpressu masters, které proběhne 16. dubna t. r. v Bratislavě. (red)

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

bleskově z města stručně z radnice Vánoční přání nezůstalala bez odezvy

bleskově z města stručně z radnice Vánoční přání nezůstalala bez odezvy měsíčník Městského úřadu v Kolíně duben 2011 ročník 17, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města V sobotu 16. dubna se v Kolíně na Karlově náměstí konal I. farmářský trh. Ke koupi bylo velké množství

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007 roãník 16, ãíslo ãerven 2007 6 cena 10 Kã Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? Odpověď na otázku se můžete dozvědět na výstavce, která byla instalována u Chrámu Pokoje. V rámci projektu Intenzifikace tříděného

Více

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009.

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009. Èervenec-srpen 07 08 / 2009 Ročník XIII. Napajedla vrací pomoc Koncert skupiny Aventis na nádvoří radnice 15. 8. 2009 od 19:30 hod. Výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc obcím postižených letošní

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více