Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Křekov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daĺ z pý jm fyzickěch osob ze z v.źin. a , , ,15 112,25 99, Daĺ z pý jm fyzickěch osob ze SV , , ,35 52,94 52, Daĺ z pý jm fyzickěch osob z kapit. věnos , , ,75 118,92 101, Daĺ z pý jm pr vnickěch osob , , ,33 114,78 100, Daĺ z pý jm pr vnickěch osob za obce , , ,00 60,41 100, , , ,00 108,35 100, Odvody za odnřt p dy ze zemřdřlsk ho p dn 9.000, ,00 ******* 110, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 104,90 100, Poplatek ze ps 3.000, , ,00 86,67 86, , ,78 ******* 102, Spr vn poplatky 1.000, ,00 200,00 20,00 20, Daĺ z nemovitěch vřc , , ,84 72,80 98, Neinvestiźn pýijat transf.z v eob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pý.transfery ze SR v r mci souhr.dot , , ,00 100,74 100, Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch , ,96 ******* 105, Neinvestiźn pýijat transfery od kraj , ,00 ******* 101, Pýevody z rozpoźtověch źt ,00 ******* ******* Investiźn pýijat transfery ze st tn ch f , ,84 ******* 100, Ostatn invest.pýijat transf.ze st tn ho , ,60 ******* 100,05 * 0000 Bez ODPA , , ,60 257,95 143, Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk , , ,00 66,11 100, Pý jmy z pron jmu pozemk 1.000,00 900,00 ******* 90,00 * 1032 Podpora ostatn ch produkźn ch źinnost , , ,00 66,28 100, Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 5.000, , ,00 100,00 100,00 * 2310 Pitn voda 5.000, , ,00 100,00 100, Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 1.000, ,00 770,00 77,00 77,00 * 3314 innosti knihovnick 1.000, ,00 770,00 77,00 77, Pýijat neinvestiźn dary , ,00 ******* 101,47 * 3399 Ostatn z le itosti kultury,c rkv a sdřl , ,00 ******* 101, Pý jmy z pron jmu pozemk 7.000, , ,00 76,00 106,40

2 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: Pýijat neinvestiźn dary 200,00 ******* ******* * 3412 Sportovn zaý zen v majetku obce 7.000, , ,00 78,86 110, Pýijmy z pron jmu ost. nemovit. a jejich ź 5.000, ,00 939,00 18,78 93,90 * 3613 Nebytov hospod ýstv 5.000, ,00 939,00 18,78 93, Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk , , ,00 107,76 101,16 * 3633 Věstavba a dr ba m stn ch in eněrskěch s , , ,00 107,76 101, Pý jmy z pron jmu pozemk 7.000, , ,00 33,19 116, Pý jmy z pron jmu movitěch vřc 480,00 ******* ******* * 3639 Komun ln slu by a zemn rozvoj j.n , , ,00 40,04 140, Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 1.000, ,00 ******* 121,00 * 3722 SbŘr a svoz komun ln ch odpad 1.000, ,00 ******* 121, Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk , ,00 ******* 100,19 * 3725 Vyu v n a zne kodĺov n komun.odpad , ,00 ******* 100, Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk ,00 * 3726 Vyu v n a zne kodĺov n ostatn ch odpad , Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk , Pýijat neinvestiźn dary * 6171 innost m stn spr vy , Pý jmy z rok (ź st) 1.000, ,00 99,42 9,94 9,94 * 6310 Obecn pý jmy a vědaje z finanźn ch operac 1.000, ,00 99,42 9,94 9, Pý jmy z pod l na zisku a dividend 5.000, , ,00 204,00 102,00 * 6399 Ostatn finanźn operace 5.000, , ,00 204,00 102,00 ** , , ,02 210,91 138,14

3 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b N kup materi lu j.n , , ,00 11,45 96, N kup ostatn ch slu eb , ,00 ******* 99,88 * 1031 PŘstebn źinnost , , ,00 75,92 99, Konzultaźn, poradensk a pr vn slu by , , ,00 97,14 97, N kup ostatn ch slu eb , , ,00 41,40 99,05 * 1032 Podpora ostatn ch produkźn ch źinnost , , ,00 46,98 98, N kup ostatn ch slu eb 8.000,00 * 1036 Spr va v lesn m hospod ýstv 8.000, éroky vlastn , , ,60 59,05 98, Opravy a udr ov n ,00 * 2212 Silnice , , ,60 35,43 98, Budovy, haly a stavby ,00 * 2219 Ostatn z le itosti pozemn ch komunikac , Neinvestiźn transfery kraj m , , ,00 100,87 100,87 * 2221 Provoz veýejn silniźn dopravy , , ,00 100,87 100, N kup ostatn ch slu eb 1.000,00 * 2223 Bezpeźnost silniźn ho provozu 1.000, N kup ostatn ch slu eb 2.000,00 * 2310 Pitn voda 2.000, N kup ostatn ch slu eb , , ,00 116,67 97,23 * 2321 Odv dřn a źi třn odpadn ch vod a nakl.s , , ,00 116,67 97, N kup ostatn ch slu eb 5.000,00 * 2333 épravy drobněch vodn ch tok 5.000, Neinvestiźn transfery ciz m pý spřvkověm 5.000, , ,00 120,00 100,00 * 3111 Pýed koln zaý zen 5.000, , ,00 120,00 100, Ostatn osobn vědaje , , ,00 103,31 94, Knihy, uźebn pom cky a tisk 9.000, , ,00 93,73 93, N kup materi lu j.n , ,00 ******* 108, Elektrick energie , , ,00 119,81 99,84 * 3314 innosti knihovnick , , ,00 114,22 98,16

4 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: Opravy a udr ov n 5.000,00 * 3326 Poý zen,zachov n a obnova hodnot n r his 5.000, N kup ostatn ch slu eb 1.000, ,00 630,00 63,00 63, Opravy a udr ov n 5.000, ,00 ******* 90, Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad 1.000,00 * 3341 Rozhlas a televize 2.000, , ,00 257,80 85, N kup materi lu j.n ,00 590,00 ******* 59, Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad , , ,00 110,90 98, Dary obyvatelstvu 3.000, , ,00 150,00 90,00 * 3399 Ostatn z le itosti kultury,c rkv a sdřl , , ,00 115,94 96, Drobně hmotně dlouhodobě majetek , ,00 ******* 99, N kup materi lu j.n , Opravy a udr ov n 3.000, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 97,63 * 3412 Sportovn zaý zen v majetku obce , , ,00 532,17 98, Drobně hmotně dlouhodobě majetek 5.000, ,00 ******* 90, N kup materi lu j.n ,00 742,00 ******* 74, Opravy a udr ov n 4.000, Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad 1.000, , ,00 100,00 100,00 * 3421 Vyu it voln ho źasu dřt a ml de e 5.000, , ,00 125,70 89, Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad 2.000, , ,00 50,00 100,00 * 3429 Ostatn z jmov źinnost a rekreace 2.000, , ,00 50,00 100, Neinvestiźn transfery ciz m pý spřvkověm 2.000, , ,00 100,00 100,00 * 3522 Ostatn nemocnice 2.000, , ,00 100,00 100, éroky vlastn 7.000, ,60 ******* 89, Opravy a udr ov n 5.000, Budovy, haly a stavby , , ,46 ******* 100,00 * 3613 Nebytov hospod ýstv , , ,06 ******* 99, Elektrick energie , , ,00 84,97 99, N kup ostatn ch slu eb 4.000, ,00 ******* 76, Opravy a udr ov n , , ,00 164,86 96,98 * 3631 Veýejn osvřtlen , , ,00 107,06 97, Opravy a udr ov n , , ,00 90,65 98,00 * 3633 Věstavba a dr ba m stn ch in eněrskěch s , , ,00 90,65 98, Ostatn n kupy dlouhodob ho nehmotn ho maj ,00 * 3635 ézemn pl nov n , N kup ostatn ch slu eb 1.000, ,00 651,00 65,10 65,10 * 3636 ézemn rozvoj 1.000, ,00 651,00 65,10 65,10

5 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: Ostatn osobn vědaje , ,00 ******* 103, Ochrann pom cky 225,00 ******* ******* Drobně hmotně dlouhodobě majetek , N kup materi lu j.n , , ,50 36,85 98, Elektrick energie Pohonn hmoty a maziva 9.000, , ,00 95,00 95, N kup ostatn ch slu eb , , ,00 92,27 99, Opravy a udr ov n , , ,30 79,33 99, Neinvestiźn transfery spolk m 6.000, , ,00 325,00 97, Ostatn neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000, , ,40 84,01 84, Stroje, pý stroje a zaý zen , Pozemky , ,00 ******* 99,40 * 3639 Komun ln slu by a zemn rozvoj j.n , , ,20 102,32 99, ,00 * , N kup ostatn ch slu eb , , ,00 88,01 98,86 * 3722 SbŘr a svoz komun ln ch odpad , , ,00 88,01 98, N jemn 3.000, , ,00 106,47 106, N kup ostatn ch slu eb , , ,00 91,78 99,12 * 3723 SbŘr a svoz ost.odpad (jiněch ne nebez.a , , ,00 93,25 99, N kup ostatn ch slu eb ,00 * 3745 P źe o vzhled obc a veýejnou zeleĺ , Neinvestiźn transfery spolk m , ,00 ******* 100,00 * 3900 Ost. źinnosti souvis. se slu bami pro obyv , ,00 ******* 100, ,00 * , Drobně hmotně dlouhodobě majetek 4.000, ,00 ******* 98, N kup materi lu j.n , ,00 ******* 87, Elektrick energie 2.000, , ,00 60,65 60, Pohonn hmoty a maziva 2.000, , ,00 85,00 85, Slu by kolen a vzdřl v n 2.000, , ,00 60,00 60, N kup ostatn ch slu eb , , ,00 50,00 100, Opravy a udr ov n , Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad , ,00 ******* 98,18 * 5512 Po rn ochrana - dobrovoln ź st , , ,00 70,01 92, Ostatn platy , , ,00 74,98 99, OdmŘny źlen zastupitelstva obc a kraj , , ,00 164,73 99, Slu by kolen a vzdřl v n , , ,00 26,00 86, Cestovn (tuzemsk i zahraniźn ) , , ,00 48,63 97,25 * 6112 Zastupitelstva obc , , ,00 136,78 99, Ostatn osobn vědaje , ,00 ******* 97, N kup materi lu j.n , ,00 ******* 86,57

6 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: Elektrick energie 3.000, ,00 ******* 100, N kup ostatn ch slu eb 2.000, ,00 ******* 78, Opravy a udr ov n 1.000, ,00 ******* 150, Cestovn (tuzemsk i zahraniźn ) 659,00 ******* ******* Poho třn 2.000, ,00 ******* 80,40 * 6115 Volby do zastupitelstev zemn ch samospr v , ,00 ******* 98, Ostatn osobn vědaje , ,00 ******* 95, N kup materi lu j.n , ,00 ******* 85, Elektrick energie 1.505,00 ******* ******* N kup ostatn ch slu eb 5.000, ,00 ******* 89, Opravy a udr ov n Cestovn (tuzemsk i zahraniźn ) 1.000,00 305,00 ******* 30, Poho třn 1.000,00 787,00 ******* 78,70 * 6117 Volby do Evropsk ho parlamentu , ,00 ******* 95, Platy zamřstnanc v pracovn m pomřru , , ,00 149,83 99, Ostatn osobn vědaje , , ,00 31,20 97, Povinn poj.na soc.zab.a pý sp.na st.pol.z , , ,00 140,23 97, Povinn poj.na veýejn zdravotn poji třn , , ,00 131,00 98, Povinn pojistn na razov poji třn 1.000, ,00 695,00 69,50 69, Ochrann pom cky 5.000, Knihy, uźebn pom cky a tisk 5.000, , ,00 174,12 96, Drobně hmotně dlouhodobě majetek , , ,00 1,95 97, N kup materi lu j.n , , ,21 25,15 83, Studen voda 1.000, Plyn 6.000, , ,75 51,36 77, Elektrick energie , , ,00 69,68 90, Pohonn hmoty a maziva 2.000, Po tovn slu by 2.000, , ,00 110,55 110, Slu by telekomunikac a radiokomunikac , , ,00 96,95 96, Konzultaźn, poradensk a pr vn slu by 4.000, ,00 ******* 90, Slu by kolen a vzdřl v n 8.000, , ,00 39,50 79, N kup ostatn ch slu eb , , ,90 51,76 96, Opravy a udr ov n 8.000, , ,00 68,44 78, Cestovn (tuzemsk i zahraniźn ) 3.000, ,00 579,00 19,30 57, Poho třn 1.000, , ,00 328,10 82, Poskytovan z lohy vlastn pokladnř Neinvestiźn transfery obc m 50,00 ******* ******* * 6171 innost m stn spr vy , , ,86 68,33 96, Slu by penř n ch stav , , ,30 155,16 96,98 * 6310 Obecn pý jmy a vědaje z finanźn ch operac , , ,30 155,16 96, , , ,00 74,67 74,67 * , , ,00 74,67 74, Pýevody vlastn m rozpoźtověm źt m ,00 ******* ******* * 6330 Pýevody vlastn m fond m v rozpoźtech zemn ,00 ******* ******* Platby dan a poplatk st tn mu rozpoźtu , , ,00 602,64 99,55 * 6399 Ostatn finanźn operace , , ,00 602,64 99, Vratky VRéé transfer poskyt. v minulěch r 3.000, ,00 ******* 93,97

7 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 7 * 6402 Finanźn vypoý d n minulěch let 3.000, ,00 ******* 93,97 ** , , ,02 238,57 136,84

8 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,00-100,00 /100,00 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , ,00 / 87,64 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,65 / 99,95 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,65- *******/ 99,95 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,00-4,28 / 46,51-

9 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,20 103,06 / 99,67 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,42 76,36 /100,46 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,40 *******/199,74 PŘÍJMY CELKEM , , ,02 210,91 /138,14 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 / Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 /101, Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů ,00 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,02 152,66 / 99,99 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,56 176,18 /176,88 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,46 564,38 / 99,95 VÝDAJE CELKEM , , ,02 238,57 /136,84 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 / Neinvestiční transfery obcím ,00 /

10 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery krajům , , ,00 100,87 /100, Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 / rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,02 172,52 / 98,95 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,00 4,28 / 46,51- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,00-4,28 / 46,51- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,00-4,28 / 46,51-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

11 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,00 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov /

12 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

13 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond 0, Ostatn invest.pýijat transf.ze st tn ho rozpo ,60 *15835 xxxx , Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fond 3.600,04 *89017 xxxx 3.600, Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fond ,92 *89018 xxxx , Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fond 0, Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond ,96 *89517 xxxx , Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fond 0, Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond ,08 *89518 xxxx , Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond ,80 *90877 xxxx , Neinvestiźn pýijat transf.z v eob.pokl.spr vy ,00 *98187 xxxx , Neinvestiźn pýijat transf.z v eob.pokl.spr vy ,00 *98348 xxxx , C E L K E M ,40 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , ,92 * Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fon , , , , * Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond , ,60 * Ostatn invest.pýijat transf.ze st tn ho rozp ,60 **0000 xxxx Bez ODPA ,40 =================================================================================================================================== C E L K E M ,40

14 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 14 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , , , , * Budovy, haly a stavby ,07 **3613 xxxx Nebytov hospod ýstv ,07 =================================================================================================================================== C E L K E M ,07 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více