Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Jamolice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,87 108,42 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,86 21,37 21, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,20 111,75 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,19 138,77 99, Daň z přidané hodnoty , , ,00 140,42 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 103,80 99, Poplatek ze psů 5.200, , ,00 101,73 99, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.500, , ,00 66,67 66, Odvod výtěžku z provozování loterií , ,17 ******* 99, Správní poplatky 2.800, , ,00 203,57 100, Daň z nemovitých věcí , , ,28 142,28 99, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400,00 400,00 ******* 100, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 99,90 * 0000 Bez ODPA , , ,57 130,14 98, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 108,45 99,85 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po , , ,00 108,45 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 400,00 ******* 100,00 * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 400,00 400,00 ******* 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1.000,00 962,00 ******* 96,20 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 1.000,00 962,00 ******* 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 300,00 60,00 60,00 * 3341 Rozhlas a televize 500,00 500,00 300,00 60,00 60, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6.400, ,32 ******* 99,51 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 6.400, ,32 ******* 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.000, , ,00 100,00 100,00

2

3 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: Ostatní příjmy z pronájmu majetku * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1.000, , ,00 ******* 100, Přijaté neinvestiční dary 1.000, ,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1.000, ,00 ******* 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 9.300, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 6.500, , ,00 242,08 242, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodářství 6.500, , ,00 ******* 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8.000, , ,00 100,00 100,00 * 3632 Pohřebnictví 8.000, , ,00 100,00 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 100,21 99,95 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,00 100,21 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000, ,00 ******* 100, Příjmy z pronájmu pozemků 1.200, ,00 ******* 93, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 ******* 99,56 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ******* 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , ,00 227,50 98,91 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 2.000, , ,00 227,50 98, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo , ,00 ******* 100, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maje , ,00 ******* 99,94 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 ******* 99, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000, ,00 ******* 100, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,20 ******* 99, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 * 6171 Činnost místní správy , , ,20 378,10 78, Příjmy z úroků (část) , , ,92 32,83 32, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300,00 300,00 7,13 2,38 2,38 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,05 32,38 32,38 ** , , ,14 134,42 98,39

4 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství , , ,00 100,00 100, Opravy a udržování , , ,00 9,38 15,53 * 2212 Silnice , , ,00 9,38 15, Nákup materiálu j.n , , ,00 170,40 98, Pohonné hmoty a maziva 2.000, ,00 600,00 30,00 42, Služby peněžních ústavů 5.000, , Nákup ostatních služeb , ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 28,56 28, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7.000, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 67,03 * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7.000, , ,00 119,70 67, Studená voda 1.600, , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 4.400, , ,00 99,55 99,55 * 2310 Pitná voda 6.000, , ,00 73,00 73, Nákup ostatních služeb , , ,00 2,61 2, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn , , ,00 150,00 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,00 95,25 72, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 100,00 100,00 * 3111 Předškolní zařízení , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje 8.500, , ,00 90,59 90, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 26,22 26, Nákup materiálu j.n , ,00 105,00 10,50 10,50 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 43,93 43, Ostatní osobní výdaje 3.000, , ,00 58,80 58,80 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 3.000, , ,00 58,80 58, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , ,00 ******* 100,00 * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 48,07 48, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 2.000, , ,00 58,70 58,70

5

6 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 4 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 49,13 49, Nákup materiálu j.n , ,00 804,00 80,40 80, Plyn , , ,00 74,17 74, Elektrická energie 5.000, , ,00 72,20 72,20 * 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 74,05 74, Nákup ostatních služeb , , ,00 63,15 63, Pohoštění , , ,00 43,21 43, Věcné dary , , ,00 229,92 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 180,00 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 2.000, ,00 ******* 50,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 142,50 86, Nákup ostatních služeb , , ,75 49,95 49,95 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,75 49,95 49, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 116,67 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000, ,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 121,67 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 83,14 83, Pohoštění 5.000, , ,00 71,02 71, Věcné dary , , ,00 44,55 44, Budovy, haly a stavby , , ,00 74,36 74,36 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 90,18 90, Opravy a udržování , , ,00 62,30 50,30 * 3613 Nebytové hospodářství , , ,00 62,30 50, Ostatní osobní výdaje 8.500, , ,00 69,18 69, Nákup materiálu j.n , , ,00 122,40 99, Elektrická energie , , ,00 92,14 92, Nákup ostatních služeb 3.500, , ,85 200,00 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,85 97,44 92, Nákup materiálu j.n , ,00 650,00 65,00 65, Studená voda 3.000, , ,00 40,00 40, Nákup ostatních služeb , , ,00 9,31 9,31 * 3632 Pohřebnictví , , ,00 14,23 14, Opravy a udržování , , ,50 93,77 93,77 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,50 93,77 93, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , ,00 * 3635 Územní plánování , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , ,00 ******* 49,69

7

8 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2.000, , ,00 349,20 87, Pozemky , , ,00 24,83 24,83 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 29,67 28, Nákup ostatních služeb , , ,00 77,64 77,64 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 77,64 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 94,42 94, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 2.200, , ,00 98,86 98,86 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 94,44 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 41,05 41,05 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,00 41,05 41, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 23,24 23,24 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 5.000, , ,00 23,24 23, Ostatní osobní výdaje , , ,00 187,83 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 281,02 87, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 82,44 82, Služby peněžních ústavů 8.000, ,00 ******* 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 399,78 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 800,00 ******* 80, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 213,03 99,94 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 240,47 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 1.000,00 743,00 ******* 74,30 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 1.000,00 743,00 ******* 74, Poskytované zálohy vlastní pokladně * 5161 Činn. ústř. orgánu st.správy ve vojenské o Poskytované zálohy vlastní pokladně * 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil Nespecifikované rezervy 2.000, ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 2.000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, , ,00 491,80 99, Nákup materiálu j.n , , ,80 32,49 95, Elektrická energie , , ,00 61,46 79, Pohonné hmoty a maziva 7.000, , ,00 69,21 69, Služby peněžních ústavů 4.500, , ,00 122,27 91, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 59,56 59, Opravy a udržování , , ,00 124,58 84, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 571,00 ******* 57, Věcné dary 2.000, , ,00 142,50 95, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000, , ,00 100,00 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,80 115,25 86,98

9

10 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 98,18 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 95,82 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,24 69,10 69, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000, , ,00 131,80 59,91 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,24 96,27 96, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 84, Nákup materiálu j.n ,00 859,80 ******* 85, Nákup ostatních služeb 2.200, ,00 ******* 87, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 188,00 ******* 94, Pohoštění 1.600, ,00 ******* 89,19 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,80 ******* 85, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 85, Nákup materiálu j.n , ,10 ******* 77, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 102,00 ******* 51, Pohoštění 900,00 804,00 ******* 89,33 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,10 ******* 84, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 77,84 77, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 309,98 99, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 84,81 84, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 100,44 99, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 2.000, ,00 932,00 46,60 46, Knihy, učební pomůcky a tisk 8.000, , ,00 28,00 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 227,85 61, Nákup materiálu j.n , , ,80 157,25 99, Studená voda 4.000, , ,00 51,88 51, Plyn , , ,00 81,43 81, Elektrická energie , , ,00 40,03 40, Poštovní služby 3.000, , ,00 99,23 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,57 96,48 96, Služby peněžních ústavů , , ,00 52,69 52, Nájemné Služby školení a vzdělávání 5.000, , ,00 155,50 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,75 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,09 111,08 99, Opravy a udržování , , ,00 71,13 71, Programové vybavení 5.000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3.000, , ,00 64,97 64, Pohoštění 3.000, , ,00 89,97 89, Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000, ,00 438,00 14,60 14, Neinvestiční transfery obcím 2.500, , ,00 200,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500, , ,00 971,60 99, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. * 6171 Činnost místní správy , , ,21 100,22 81, Úroky vlastní Služby peněžních ústavů , , ,40 90,03 90,03 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,40 90,03 90, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 5.000, , ,60 127,45 99,57

11

12 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 7 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 5.000, , ,60 127,45 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 46,00 ******* ******* * 6409 Ostatní činnosti j.n. 46,00 ******* ******* ** , , ,25 70,19 66,98

13 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,89-109,36-/690,39- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,89-109,36-/690,39-

14 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,57 128,24 / 98,66 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,57 177,77 / 94,19 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 / 99,87 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 223,38 / 99,97 PŘÍJMY CELKEM , , ,14 134,42 / 98,39 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 400,00 /100, Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů 4140 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 / 99, Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,14 134,42 / 98,39 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,25 63,49 / 65,32 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 107,30 / 73,04 VÝDAJE CELKEM , , ,25 70,19 / 66,98 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 200,00 /100,00

15

16 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 296,59 / 59,68 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých , , ,60 127,45 / 99,57 let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným , , ,00 150,00 /100,00 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje , , ,00 148,52 / 99,99 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,25 70,19 / 66,98 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,89 109,36-/690,39- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,89-109,36-/690,39- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,89-109,36-/690,39-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

17 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,89- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,89- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov /

18

19 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje , , ,00 148,52 / 99,99 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně , , ,00 99,32 / 99, Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně , , ,00 150,00 /100,00 ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

20 Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b dotace na volby do zastupitelstva obce 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 dotace na volby do zastupitelstva obce xxxx , volby do EP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98348 volby do EP xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více