STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008"

Transkript

1 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU Žáci Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c) Činnost školy jako školícího střediska SIPVZ Infrastruktura a hardware...5 a) Počet pracovních stanic a zařízení prezentační techniky v učebnách...5 b) Počet pracovních stanic v kabinetech...5 c) Počet přípojných míst...5 d) Způsob zajištění přípojných míst v budovách školy...5 e) Servery...6 f) Standardní pracovní prostředí hardware...6 g) Standardní pracovní prostředí software Připojení k internetu...7 a) Internetové připojení školy...7 b) Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy, žáků a pedagogických pracovníků Ostatní...8 Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání: POPIS CÍLOVÉHO STAVU DLE STANDARDU ICT ICT vzdělávání pedagogických pracovníků...9 a) Stupeň Z - základní uživatelské znalosti...9 b) Stupeň P - vzdělávání poučených uživatelů Infrastruktura a hardware...9 a) Pracovní stanice...9 b) Zařízení prezentační techniky...9 c) Připojení k internetu PROCES NAPLNĚNÍ STANDARDU ICT VÝHLED NA ROK

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Základní údaje: Adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122, Horšovský Týn Zřizovatel školy: kraj Plzeňský Právní forma: příspěvková organizace IČ: Kontakty: Ředitel školy: Ing. Václav Švarc tel. č.: Kancelář školy: tel. č.: E- mail: Internetové stránky: ICT koordinátoři: správci počítačové sítě: ICT metodik: Karel Pangl, Vladimír Strnad Ing. Bohumil Veit 3

4 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU 2.1 Žáci Celkový počet žáků denního studia školy: nad 750 žáků 2.2. Pedagogičtí pracovníci a) Celkový počet pedagogických pracovníků Celkový počet pedagogických pracovníků: b) Úroveň ICT vzdělání 75 pracovníků v členění: 58 učitelů teoretické výchovy, 6 vychovatelek, 11 učitelů praktické výchovy K bylo 80 % pracovníků proškoleno pro stupeň Z, 31 % pro stupeň P0 a 25 % pro stupeň P (úplný stupeň). Vysvětlivky Stupeň Z = Základní uživatelské znalosti Stupeň P0 = Vzdělávání poučených uživatelů úvodní modul Stupeň P úplný = Vzdělání poučených uživatelů kompletní stupeň P (P0+P1+P2) Dále bylo 1 % pracovníků proškoleno pro stupeň S a N. Vysvětlivky: Stupeň S = Školení specifických znalostí Stupeň N = Vzdělávání ICT správců školní počítačové sítě. c) Činnost školy jako školícího střediska SIPVZ Naše škola patří mezi certifikovaná pracoviště pro školení v rámci SIPVZ pro úrovně Z a P0. 4

5 2.3 Infrastruktura a hardware a) Počet pracovních stanic a zařízení prezentační techniky v učebnách TAB. 1 Stav pracovních stanic a zařízení prezentační techniky v učebnách Typ učebny Počítačová učebna Multimediální učebna Učebna Označení Pracovních stanic Zařízení prezentační techniky Littrowa ul. 2.patro IN1 20 dataprojektor, repro, tiskárna Littrowa ul. dataprojektor, repro, tiskárny 17 3.patro IN2 A0 a A4 Littrowa ul. dataprojektor, repro, skener, 25 3.patro IN3 tiskárna A4 a A3 Nádražní ul. PP1 25 dataprojektor, repro, tiskárna Nádražní ul. PP2 17 dataprojektor, repro, tiskárna, skener Nádražní ul. OKO 17 Nádražní ulice 1 dataprojektor, tiskárna Chodby školy Nádražní ul. 6 Bufety studentské firmy Littrowa, Nádražní 1+1 tiskárny U nádraží 2 tiskárna Domov mládeže U školy 3 tiskárna Klub mládeže DM 1 ZŘPV 1 tiskárna Pracoviště OV učitelé OV 2 tiskárna Poznámka: většina kmenových tříd je vybavena dataprojektorem, každá kmenová třída SŠ je vybavena počítačem. b) Počet pracovních stanic v kabinetech Každý kabinet je vybaven minimálně 2 počítači a z toho je alespoň 1 notebook. c) Počet přípojných míst Na celé škole minimálně 160 přípojných míst k datové síti. Navíc v obou budovách je zřízená možnost bezdrátového připojení. d) Způsob zajištění přípojných míst v budovách školy - síť: 1000 kbps, spojení prostřednictvím fy Česká síť s.r.o. - kabeláž: strukturovaná, UTP kategorie 5e s aktivními prvky (2x switch 24-port 100Mb, 1x switch 16-port 100Mb, 1x switch 8-port 100Mb) 5

6 - budovy Littrowa a Nádražní jsou propojeny bezdrátovým spojem s přenosovou rychlostí 11 Mb/sec. pomocí Access pointů D-LINK b/g+. - bezpečnost celé sítě před útoky z internetu zajišťuje program KERIO Winroute Firewall 6. Škola má vlastní mailserver (KERIO MailServer) a každý z pracovníků školy má vlastní mailbox. e) Servery - server Microsoft Windows 2000 Server s procesorem Intel Pentium4 2,4 GHz 800 MHz, 2x512 MB RAM a 4 SCSI disky (3x36GB a 1x72GB) - serverem je vybavena budova Littrowa a Nádražní ul. f) Standardní pracovní prostředí hardware Průměrnou konfiguraci pracovních stanic nelze stanovit vzhledem k neustálé obměně stanic. Stáří počítačů v učebnách je v průměru 3 roky. Čtyři učebny svým vybavením vyhovují standardu pro výuku CAD systémů. g) Standardní pracovní prostředí software TAB. 2 Základní softwarové vybavení TYP NÁZEV LICENCE MS Windows 2000 Operační systém MS Windows 98 SE MS Windows XP MS Office 97 MS Office 2003 Kancelářský software OpenOffice 602Pro Adobe Acrobat Reader Antivir a ochrana PC NOD Spybot Search & Destroy Prohlížeč WWW Internet Explorer 6CZ Mozilla Firefox Klient elektronické pošty FoxMail 5CZ Souborový manažer Servant Salamander 6

7 TAB. 3 Výukový software TYP NÁZEV LICENCE Editory HTML HTML editor v.3 Golden HTML Editor, NVU Pixia CZ v.3 IrfanView 3.91 CZ Práce s grafikou a obrázky Zoner Callisto 5 + Zoner Photo Studio 7 Corell Draw Český jazyk a výtvarná Jazykové rozbory výchova Pravopis (Z diktátu samé 1) Český jazyk 1-4 Elektronická učebnice literatury Galerie světového malířství Výuka cizích jazyků LangMaster Stereo Účetnictví Účto pro daňovou evidenci Zákon (počítačová škola Bárta Geometrie v rovině Matematika Geometrie v prostoru Cabri Geometrie II Plus Sbírka příkladů CAD systémy Allplan Nemetschek Spirit Biologie Putování světem rostlin ZSV Drogy smrtelné nebezpečí Výuka VT Office a XP v příkladech, výuka Korespondence Psaní všemi deseti 2.4. Připojení k internetu a) Internetové připojení školy - mikrovlnné spojení, provider Česká síť, s.r.o. b) Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy, žáků a pedagogických pracovníků - pro internetové stránky školy je využit prostor poskytovaný komerční firmou zabývající se webhostingovými službami. - pro intranetové stránky školy a ové schránky školy a pedagogických pracovníků je využito vlastního serveru. Schránky jsou přístupné pomocí protokolu POP3 i webového rozhraní. 7

8 2.5 Ostatní Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání: Softwarové vybavení školy se používá v souladu s autorským zákonem a licenčním ujednáním uvedeným u příslušného software; škola používá programy vyvíjené jako ware nebo vlastní příslušné ke komerčně distribuovaným programům. Evidence počítačů, notebooků a evidence licencí využitých na pracovních stanicích Evidence prostředků výpočetní techniky je evidována z pozice majetku po účetní stránce ekonomickým úsekem školy. Po provozní stránce jsou evidovány pracovní stanice správci sítě v celoškolní databázové evidenci. U každé stanice je k účetnímu označení (číslo počítače) přiřazeno: - číslo pořizovací faktury, - IP adresa, - jméno počítače, - uživatel, - budova a místnost umístění - typ PCU, velikost RAM a kapacita HDD - faktura operačního systému - faktura MS Office, pokud je na PC nainstalován - další licencovaný SW, pokud je nainstalován. Správce sítě po předání stanice uživateli (a po případné změně nainstalovaného SW) zpracuje Specifikační list stanice. Evidence stanic a licencí se zpracovává podle příslušné vnitropodnikové směrnice VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO VEDENÍ EVIDENCE A POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE A HARDWARE. 8

9 3. POPIS CÍLOVÉHO STAVU DLE STANDARDU ICT 3.1 ICT vzdělávání pedagogických pracovníků a) Stupeň Z - základní uživatelské znalosti Školení již nebude nadále probíhat. Dotace na SIPVZ byly MŠMTV zastaveny. b) Stupeň P - vzdělávání poučených uživatelů Školení již nebude nadále probíhat. Dotace na SIPVZ byly MŠMTV zastaveny. 3.2 Infrastruktura a hardware a) Pracovní stanice Vzhledem k velkému počtu stanic ve škole bude těžiště další práce v údržbě a postupné modernizaci zařízení. Bude dokončeno vybavení tříd počítači. Hodnocení + Počítačové učebny - současný stav naplňuje standardem požadované ukazatele. Hodnocení - Nutné je zaměřit se na stav a stáří stávajícího vybavení, a postupně jej obměňovat. b) Zařízení prezentační techniky Postupně doplnit dataprojektory do tříd tak, aby všechny třídy byly dataprojektory vybaveny. Dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Hodnocení + Prezentační technika je ve škole rozšířena a plně využívána. c) Připojení k internetu Cílový stav dle standardu ICT je splňován. Hodnocení + Současné připojení odpovídá standardu ICT. Hodnocení Zavedením žákovských osobních profilů bude zrychlena práce na síti (žáci v Littrowě ul. budou připojeni k serveru v Littrowě ul. a nebudou tak zatěžovat přenosovou síť). 9

10 4. PROCES NAPLNĚNÍ STANDARDU ICT Financování ICT Vzhledem k zastavení poskytování dotací MŠMT budou výdaje na ICT kryty z vlastních zdrojů podle finančních možností školy a z projektů, pokud budou schváleny. Současný standard je naplněn, problémem zůstává profinancování jeho udržení a zabezpečení růstu jeho využití vyučujícími při výuce. 5. VÝHLED NA ROK 2009 Rok 2008 byl ve znamení především zkvalitňování infrastruktury, pokračování v rozvoji multimediální výuky žáků a rozvoji využívání evaluovaného software při výuce a to především v souvislosti přechodu na ŠVP. Učebna VT v Nádražní ulici byla vybavena novými pracovními stanicemi, původní počítače nahradily nevyhovující stanice v učebně Obchodní korespondence. Rok 2009 bude mít v oblasti ICT možné 2 směry a to v závislosti na tom, zda bude přijat podaný projekt. 1. Žádný projekt nebude přijat = z prostředků školy budou prioritně hrazeny provozní náklady na provoz VT. Rok 2008 byl zkušebním pro novou učebnu IN3, pro tento rok je potřeba pořídit nové počítačové stoly. 2. Projekt bude přijat = učebny VT v Littrowě ul. budou osazeny výkonnými počítači pro grafické aplikace a jazykovou výuku. Nákupem tiskárny A0, skenerem a kvalitními dataprojektory zabezpečíme srovnatelnou výuku ve všech učebnách. 10

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 (Zpracováno dle pokynu MŠMT č. j. 30 799/2005-551 Metodický pokyn - ICT standard a ICT plán školy) 1 I) celkový počet žáků ve škole VÝCHOZÍ STAV Celkem žáků denního

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

I C T P L Á N Š K O L Y

I C T P L Á N Š K O L Y Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období 1.1.2006-30.6.2007 Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

ICT plán školy na období 2015 2016

ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na roky 2015 a 2016 je vypracován na základě Metodického pokynu Standard ICT služeb ve škole (Č.j. 30799/2005-551). Vytvořil: Mgr. Hynek Vohoska, ředitel

Více

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy Název školy: Arcibiskupské gymnázium Adresa: Korunní 2, 120 00 Praha 2 telefon: 224 251 877 web: http://www.arcig.cz e-mail: gymnazium@arcig.cz ICT plán školy Popis stávajícího stavu a plán změn 1. Charakteristika

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

ICT plán na období 2013/15

ICT plán na období 2013/15 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace ICT plán na období 2013/15 září 2013 Zpracovala: Yvetta Kunzová, Mgr. 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38 skola@zs-staravesno.cz

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více