MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní údržby strana 6 O Úklid domu - opakovaný problém strana 10 O Výměny oken se slevami strana 12 O Rekonstrukce kotelny Chanov je kompletní strana 14 O Nadace pomůže více než padesáti studentům strana 16

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Obliba rekreačního areálu Matylda stoupá Bývá zvykem po ukončení určitého časového období hodnotit, a proto s ukončením léta také společnost Technické služby města Mostu bilancovala provozování příměstského rekreačního areálu Matylda. Vzhledem ke stoupající oblibě koupání a relaxace ve volné přírodě v letošním roce můžeme jednoznačně hovořit o vysokém nárůstu návštěvnosti areálu a s tím související spokojeností návštěvníků s našimi službami. Na základě smluvního vztahu mezi městem Most a Technickými službami města Mostu bylo před začátkem sezóny provedeno chemické ošetření pískové pláže s následnou likvidací odstraněných plevelů a celý prostor pláže byl uvláčen a vyčištěn po zimních měsících. Na začátku WC na Matyldě v netradičním kabátě. Matylda je vyhledávaným místem příměstské rekreace. června bylo provedeno mechanické vyčištění rekreační části dna vodní plochy a odvodňovacích příkopů podél nádrže. Podlahy pontonů na vodní hladině byly opraveny a nově natřeny. Oprava podlahy se v průběhu sezóny opakovala ještě několikrát. Byla natřena zábradlí přístupových schodišť do vody, též se natřely vjezdové závory přístupových cest. Do areálu byly umístěny nové stojany na kola a masivní dřevěné lavičky. V rámci poskytovaných služeb obyvatelstvu technické služby zajistily stálou provozní službu veřejných WC a úklid tohoto zařízení v průběhu celé letní sezóny. WC byly otevřeny denně v době od 9.00 do hodin, a to od poloviny května do poloviny měsíce září. Areál byl doplněn opravenými odpadkovými koši a pěti středními kontejnery se zajištěným pravidelným vývozem. Samozřejmostí v sezóně byly pravidelné seče travnatých ploch, ruční sběr odpadků a úklid celého areálu, údržba písečné pláže, úklid a vývoz odpadových nádob, průběžné kontroly dna nádrže v místech koupání. Horší stránkou, kterou bych chtěl zde zmínit, je chování některých návštěvníků. Jde hlavně o dodržování zákazových značek dopravního značení a jízdy automobilů a zejména motocyklů po travnatých plochách. Bylo třeba v určitých místech umístit zábrany pro zamezení průjezdu, bohužel s nedostatečným účinkem. Další věcí je dodržování čistoty. Spousta návštěvníků se řídí bohužel heslem technický to uklidí. V areálu je dostatečný počet košů a kontejnerů, ale mnohým návštěvníkům základní hygienické návyky nic neříkají. Takový přístup a další drobný vandalismus zbytečně zatěžuje technické služby, a to finančně i časově. Ing. Jan Hepnar, vedoucí provozu MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Eva Maříková (zástupce ved. red. rady), Bc. Jiří Macan, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Vladimír Vondráček, ing. Roman Viktora, Dušan Matouš. Místo vydání - Most, č. 11/ ročník IV., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Výroba: Tiskárna K&B, s.r.o, se sídlem L. Štúra 2456, Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Sezóna 2006 se na Benediktu vydařila Stejně jako každý rok, i letos bychom chtěli informovat návštěvníky areálu, jaké činnosti byly v průběhu sezóny v areálu Benedikt realizovány. V jarním období došlo z hygienických důvodů k výměně písku na dětských pískovištích, nátěrů všech dětských atrakcí ekologickou barvou a doplnění herních prvků. Přibyly houpačky, skluzavka a další hračky. Pro naše sportovce, zejména pro fotbalisty neregistrované ligy malé kopané, jsme vyměnili velké ochranné sítě za brankami, které již byly častým používáním poničeny. Bylo opraveno a natřeno oplocení kolem obou hřišť a doplnil se písek na hrací plochy. Na základě nápadů a připomínek návštěvníků areálu se zbudovalo nízké ochranné oplocení u hřišť na plážový volejbal, které má sloužit jako zábrana proti odskakování míčů z hracích ploch. Dále se doplnily informační tabule a betonové odpadkové koše, protože některé stávající byly terčem vandalů. Většinou měly rozšlapané plechové vložky a nešly již dále používat. Jako každoročně začala údržba zeleně v celém Benediktu. Ve spolupráci s Centrem volného času a Domem dětí a mládeže jsme pořádali akce pro děti s názvem Z pohádky do pohádky, Areál Benediktu. Cílem procházek mladých rodin jsou dětská hřiště. Dětský den ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, Sportovní dny na Benediktu a závody modelářů všech věkových kategorií. Největší nápor návštěvnosti našeho areálu byl v měsíci červnu, červenci a září, a to především vlivem příznivých klimatických podmínek. Měsíc srpen byl velice chladný a deštivý, takže návštěvnost v tomto období byla minimální. V době vegetačního klidu dojde k výsadbě nových stromů a prořezávkám dřevin na ostrůvku a kolem cest, protože padání suchých větví ze stromů by mohlo ohrozit návštěvníky areálu. Do budoucna by měl být položen ještě jeden asfaltový povrch kolem areálu, který bude sloužit bruslařům, maminkám s kočárky a cyklistům, vzhledem k tomu, že stávající okruh byl z hlediska kapacity již nedostačující. Aleš Berchin, správce areálu Benedikt Areál Benediktu využívají cyklisté i bruslaři. Na klouzačkách je stále živo. Komunální Informační Servis strana 3

4 ZAVŘENO V sobotu 2. prosince od 7.00 do se na Aquadromu konají VÁNOČNÍ ZÁVODY V PLAVÁNÍ provoz bazénů pro veřejnost Dne 2. prosince: od do hod. Provoz sauny a ostatních zařízení je beze změn!!! ZAVŘENO V sobotu 16. prosince od do a v neděli 17. prosince od 8.00 do se na Aquadromu koná VÁNOČNÍ POHÁR V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI provoz bazénů pro veřejnost Dne 16. prosince: od 9.00 do hod. 17. prosince: od do hod. V sobotu 16. prosince je v době od pro veřejnost uzavřena i sauna Provoz ostatních zařízení je beze změn!!! PROVOZNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 24. prosince hod. 25. prosince hod. 26. prosince hod. 27. prosince hod. 28. prosince hod. 29. prosince hod. 30. prosince hod. 31. prosince hod. 1. ledna hod. 2. ledna hod. Vstup do fitness-centra je v části D zimního stadionu Otevírací doba je denně od 9.00 do hodin. Vstupné 50,- Kč za jednu návštěvu fitness-centra, měsíční permanentka 400,- Kč, permanentka za deset vstupů 400,- Kč. Jedna minuta návštěvy turbo solária 10,- Kč, ceny masáží jsou uvedeny v ceníku. Masáže lze objednat telefonicky na čísle Komunální Informační Servis strana 4

5 Blokové čištění skončilo Tradiční úklid města Mostu, blokové čištění, byl ukončen měsícem září. Probíhalo od 1. dubna podle harmonogramu schváleného Magistrátem města Mostu. O rozsáhlosti celé akce svědčí skutečnost, že bylo vyčištěno celkem 459 ulic včetně parkovišť a ostatních zpevněných ploch, parků a odvodňovacích příkopů. Blokové čištění zahrnuje: včasné vyblokování ulic za použití dopravních značek s vyznačeným datem čištění, chemické ošetření prorůstající trávy ekologickými prostředky, ruční okopání a čištění krajnic vozovek a chodníků, strojní čištění vozovek a chodníků, kropení a mytí komunikací, čištění stanovišť odpadních nádob, čištění dešťových vpustí za pomoci těžké mechanizace, výměnu a doplnění kanalizačních košů, odvoz a likvidace uličních smetků a ostatního odpadu. Čisticí práce zajišťovalo 20 pracovníků ručního úklidu a řidičů Technických služeb města Mostu a na některých úsecích vypomáhali i pracovníci z Romského sdružení a sdružení Dživas. Náročné blokové čištění by nebylo možné v takovém rozsahu zvládnout bez pomoci techniky. Postupně dochází k obnově strojního vybavení TSmM. V letošním roce byla zakoupena nová zametací nástavba EOLO 2000 italské firmy Assaloni na podvozku multikáry M 26, která se velmi osvědčila a úspěšně nahradila opotřebovaný chodníkový zametací stroj Johnson. Čištění se dále zúčastnily dva velké silniční a další chodníkový zametací stroj, dva kropicí vozy, jeden čisticí tlakový vůz JUROP a tři malá nákladní vozidla pro odvoz TSmM obnovují čistící techniku. Na čištění komunikací upozorňují dopravní značky. O čištění komunikací jsou lidé informováni v předstihu. smetků, převoz materiálů a pracovníků. Obyvatelé Mostu jsou v předstihu informováni Mosteckým zpravodajem, týdeníkem Homér, Deníkem Mostecka, Rádiem Most a internetovými stránkami magistrátu města a technických služeb, kdy a kde bude blokové čištění probíhat. Přestože jsou ulice minimálně týden předem označeny dopravními značkami, zakazujícími v den blokového čištění stání v čištěné ulici, počet majitelů, kteří tento zákaz nerespektují, neklesá a v letošním roce bylo odtaženo 595 vozidel. Rozmístěné dopravní značky jsou denně kontrolovány a fotograficky zdokumentovány. I když drtivá většina řidičů svoje automobily v den blokového čištění přeparkuje jinam, vždy se najde několik nezodpovědných jedinců, kteří leckdy naivními výmluvami zdůvodňují, proč nerespektovali dopravní značení. Bohužel roste i jejich agresivita při vymáhání odtažených vozidel, o čemž by mohli vyprávět zaměstnanci hlídaného parkoviště v ulici U parku, kam se automobily odtahují. Je proto na místě vyjádřit poděkování pracovníků zajišťujících blokové čištění ulic té veliké většině obyvatel města Mostu za jejich pochopení, trpělivost a úctu k práci druhých. Pracovníci Technických služeb města Mostu, provozu čištění města, divize Zeleň si jsou plně vědomi, že boj o čistotu ve městě je nikdy nekončící proces, a proto už nyní připravují organizační opatření a úklidovou techniku na příští generální úklid v našem městě. František Čejka, vedoucí provozu čištění města Komunální Informační Servis strana 5

6 Zimní údržba komunikací Blíží se čas, kdy je nutno vynaložit značné úsilí a čelit klimatickým situacím. Jednou z mnoha aktivit společnosti Technické služby města Mostu je proto zimní údržba komunikací. Provádění a realizace této činnosti se řídí zákonnými předpisy, a to zákonem č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. a specifikována je vyhláškou města Mostu o čistotě, ochraně veřejného pořádku a veřejného prostranství z 7/2001. Pro účely vlastního provádění a řízení této údržby je proto sestaven Plán zimní údržby komunikací, který obsahuje jednotlivé kapitoly určující koncepci základních povinností a technologií zimní údržby až po rozdělení komunikační sítě na městském území. Zmíněné rozdělení komunikací je stěžejní kapitola, která určuje rozdělení komunikací dle důležitosti do jednotlivých etap. U nich jsou pevně stanoveny časové limity. Tímto je dán soubor vlastní koncepce ošetřování povrchu komunikací. Jinými slovy řečeno: protože v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit (což je stanoveno zákonem), a to není možné okamžitě na celém území města, stanoví tento plán zimní údržby, schválený Magistrátem města Mostu, potřebné a zásadní priority této údržby. Tyto vyplývají z různé důležitosti komunikací a technických možností realizované zimní údržby. Z hlediska společenského významu je v první řadě nutno ošetřit komunikace zařazené do 1. etapy (linky MHD, zásobovací trasy, areál nemocnice, atd.). Zde je stanoven časový limit 4 hodiny od konce spadu sněhu. Pokud sněžení trvá, provádí se etapa opakovaně. Dále se pak následně přechází na zimní údržbu 2. a 3. etapy. Lhůty pro zmírnění závad ve sjízdnosti místních komunikací jsou dány takto: I. pořadí důležitosti do 4 hod. I. etapa II. pořadí důležitosti do 12 hod. II. etapa III. pořadí důležitosti do 48 hod. III. etapa Mnohá nedorozumění při kritickém pohledu na zimní údržbu vznikají i z toho, že některé chodníky se udržují pouze na jedné straně. Důležité a více frekventované chodníky se udržují po celé jejich délce a šířce, ostatní pouze v šíři jednoho metru. Jinou kategorií je i přehled míst, která se neudržují. Vše bylo důkladně zváženo, zkonzultováno, přihlédnuto ke kapacitním možnostem a zakomponováno do uvedeného plánu ZÚK. Samozřejmostí jsou také okamžité reakce na žádosti a pokyny policie, dispečera DP, HZS a záchranné služby. V zimním období je držena nepřetržitá pohotovost zainteresovaných pracovníků, včetně dispečinku. Dočišťování a úklid (odvoz) deponovaných hromad zbytkového odpluženého sněhu, což nespadá do časových limitů jako ošetření vozovek, chodníků a schodišť, se provádí v dopoledních hodinách. Plán zimní údržby se nevztahuje na vozovky a plochy pronajaté, prodané, v soukromém vlastnictví nebo ty, které jsou ze zákona povinni udržovat majitelé či nájemci přilehlých nemovitostí. Někteří nájemci si vyhlášky mylně vysvětlují po svém, tudíž dochází k různicím a neoprávněným stížnostem. Každým rokem je plán zimní údržby rozšiřován o nově vznikající komunikace a jiné jsou přeřazovány v etapách dle důležitosti. Pro účely operativního řízení zimní údržby komunikací je sestaven štáb, jenž koordinuje činnosti spojené se zimní údržbou komunikací. Ošetření komunikací se provádí především mechanicky, pluhováním vrstvy sněhu. Provádět posyp chemickými materiály do vrstvy napadaného sněhu vyšší než tři centimetry bez předchozího plužení je neúčinné, a tudíž nepřípustné. Sníh je nutno odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Chemické materiály se aplikují až na zbytkovou vrstvu sně- Při zimní údržbě je nezbytná pomoc techniky. Kuchyňské linky na míru Zakázková truhlářská výroba Rekonstrukce koupelen a WC Projekt 3 D Budovatelů 1997 (prostřední sýr - areál KB) Tel + fax Mobil hu, tedy do tří centimetrů a náledí do tloušťky dva milimetry. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp a součinnost mechanických prostředků. Chemickým rozmrazovacím materiálem se mohou sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě a jsou odděleny od zelených pásů pro stromy tak, aby na ně nemohl stékat vznikající slaný roztok. Z hlediska péče o životní prostředí se pro ošetření chodníků a přístupových stezek i schodišť upřednostňují zdrsňovací materiály, přičemž nezávadnost těchto materiálu je doložena atestem. Petr Vlasák, dispečer TSmM Komunální Informační Servis strana 6

7 Most bude pořádat mezinárodní turnaj hráčů do 18 let 1. kolo základní části soutěže 2. ligy ČR v ledním hokeji První kolo základní části 2. ligy ČR bylo ukončeno ve středu 18. října. Pro A mužstvo bylo relativně úspěšné z hlediska umístění a celkového skóre. Za zmínku stojí fakt, že mostecké mužstvo má ze všech tří skupin největší počet vstřelených branek. Mužstvo prohrálo celkem třikrát, mimo jiné s Děčínem, který se tímto vyhoupl do čela tabulky. Na druhou stranu mužstvo HC BANÍK MOST připravilo velice horké chvilky celku Slaný, který utrpěl největší porážku za poslední desetiletí. Výhra 15:0 není v soutěži mužů jen tak k vidění. Dík patří především útočníkovi Plachému, Doležalovi a brankáři Hanuljakovi. V kanadském V období od do bude Zimní stadion v Mostě dějištěm mezinárodního turnaje hráčů do 18 let. Společnost HC Most spol. s r.o. zvítězila ve výběrovém řízení o pořadatelství tohoto turnaje před ostatními zájemci. Na konci září Český svaz ledního hokeje v zastoupení mezinárodní federace IIHF přidělil pořadatelství mezinárodního turnaje za účasti Švédska, Finska, USA, Ruska a České republiky. Tento turnaj bude prověrkou před nadcházejícím mistrovstvím světa, které za účasti těchto mužstev proběhne v dubnu 2007 ve finském Tampere a Raumě. Na turnaji se představí řada osobností ledního hokeje včetně nejlepších juniorských hráčů světa, skautů apod. HC Most spol. s r.o. v současné době řeší organizační záležitosti spojené s ubytováním účastníků, organizací a akreditací turnaje. Společnost si je vědoma významu mezinárodního turnaje, kdy město navštíví několik set zahraničních turistů, a z tohoto důvodu má zájem připravit co možná nejlepší podmínky a organizaci. bodování jsou na předních místech dále umístěni zkušení hráči, především Gergel, Oliverius, Plaček R., Plaček O., Zetek, Šulc. Následující tabulka uvádí pořadí jednotlivých mužstev skupiny Západ po 1. kole základní části. 1. Děčín, 48:18, 28 bodů, 2. Most, 60:25, 25 bodů, 3. Jablonec nad Nisou, 51:28, 24 bodů, 4. Klášterec nad Ohří, 47:26, 24 bodů, 5. Řisuty, 32:24, 18 bodů, 6. Klatovy, 39:24, 18 bodů, 7. Kobra Praha, 34:35, 15 bodů, 8. Hvězda, 34:42, 12 bodů, 9. Mělník, 31:50, 11 bodů, 10. Sokolov, 34:45, 8 bodů, 11. Teplice 27:55, 8 bodů, 12. Slaný, 20:67, 5 bodů. Problémem Mostu zůstává, i přes atraktivitu zápasů, velice nízká návštěvnost. Rádi bychom tedy tímto pozvali všechny příznivce ledního hokeje na další mistrovská utkání. Další mistrovské utkání 2. kolo základní části Most Sokolov, sobota , hodin. Pavel Měska, jednatel společnosti HC MOST, s. r. o. HARMONOGRAM TURNAJE: CZE CZE CZE FIN FIN CZE USA FIN SWE/RUS SWE/RUS RUS SWE CZE USA FIN GAME RUS SWE GAME CZE USA FIN USA CZE SWE RUS GAME FIN USA GAME CZE SWE FIN RUS SWE USA CZE GAME FIN RUS GAME SWE USA RUS USA CZE FIN SWE GAME RUS USA GAME CZE FIN SWE FIN CZE RUS GAME SWE - FIN GAME CZE RUS Pavel Měska jednatel společnosti HC MOST, s. r. o. Komunální Informační Servis strana 7

8 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: I uzavírání nájemních smluv na byty prošlo změnami Každý z pracovníků MOSTEC- KÉ BYTOVÉ, a.s. se setkává často s otázkou z řad veřejnosti, jak lze získat nájemní byt. Jak funguje systém uzavírání nájemních smluv? Co je třeba udělat pro to, aby smlouva byla opětovně uzavřena? Přestože jsme tuto problematiku v minulosti na stránkách zpravodaje již probírali, v dnešním čísle se k ní vracíme. Uvolněné byty se vracejí společnosti prostřednictvím správců bytového fondu. Vracejí se z rozličných důvodů - z důvodu úmrtí či odstěhování nájemce nebo i z důvodu soudního vystěhování nájemce. Volné byty jsou pak zveřejňovány každý týden na informační tabuli před sídlem společnosti a na webových stránkách společnosti. Je zde uvedeno datum, do kdy se přihlášky na volné byty přijímají. Dále je uvedena adresa, kde se byt nachází, popis bytu, velikost, rozměry v m 2, patro a v neposlední řadě stav bytu. Často se jedná o byty určené ke svépomocné opravě, popřípadě byty zatížené dlužným nájemným. Zájemci o zveřejněné volné byty se mohou zaregistrovat každé pondělí nebo středu v sídle společnosti, a to vyplněním registračního listu, který obdrží u přepážky v sídle společnosti. Tiskopis registračního listu je rovněž zveřejněn na webových stránkách společnosti Na webových stránkách společnosti jsou v plném znění zveřejněna i Pravidla pro uzavírání nájemních smluv u společnosti MOSTECKÁ BYTOVA, a.s., která byla schválena v orgánech společnosti. Vyplněním registračního listu a jeho fyzickým předáním v sídle společnosti se stanete jedním z mnoha uchazečů o nájem bytu. Registrační list je tiskopis, na kterém společnost vyžaduje sdělení základních dat o uchazeči, jako je stav, stávající adresa a počet osob, které budou s uchazečem bydlet, údaj o zaměstnavateli, popřípadě informace o jiném zdroji příjmu a telefonní spojení. Dále je nutné předložit potvrzení o tom, že uchazeč nemá žádné splatné závazky vůči Magistrátu města Mostu a potvrzení od firmy GABIT, s.r.o, která eviduje pohledávky vzniklé z dlužného nájemného z bytů jak u společnosti MOSTECKÁ BYTO- VÁ, tak i u města Most. Registrační listy mají platnost jednoho měsíce od data vystavení. Při vyplňování registračních listů žadatelé značně chybují, někdy nevědomě, jindy možná i vědomě, i když se každému z nich pracovnice společnosti individuálně věnují. Mnohdy jsou údaje o zaměstnavateli uvedeny nepravdivě. V těchto případech je uchazeč po kontrole vyřazen. V případě, že žadatel není zaměstnán, je nutné uvést do příslušné rubriky např. úřad práce, mateřská dovolená apod. Jedním z údajů, které společnost požaduje, je stav uchazeče. Tento údaj je nutné dokladovat, a to z toho důvodu, že mnozí žadatelé nemají vypořádané původní nájemní vztahy např. po rozvodu manželství. V případě, že jste rozvedený(á), žádáme o předložení dokumentu (dohody), ve kterém je uvedeno, že máte spolu s bývalým manželem(kou) vypořádanou bytovou otázku, popřípadě žádáme o předložení rozhodnutí soudu o dalším užívání bytu po rozvodu. Losování uchazečů o nájem bytů probíhá vždy na jednání představenstva společnosti, které se schází 1x týdně, většinou v pátek. Nejednou jsme z řad zájemců o byty byli nařknuti, že byt dostane jen, kdo dá víc anebo jak kdo vypadá. Zde nejde o to, kdo jak vypadá a kdo je lepší. Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. uplatňovala kdo dá víc pouze v souvislosti s výší základního nájmu v prvních letech své činnosti. Bohužel zájemci o byty ve snaze získat byt za každou cenu si často stanovili základní nájemné za m 2 neúnosné i pro ně. Proto vedení společnosti dospělo k tomu, že si společnost výši základního nájmu určí dle stanovených kritérií sama a finální nájemník bude pak vybrán losem. Pokud se však na konkrétní byt přihlásí např. 20 zájemců, je jasné, že uspět může pouze jeden, 19 zůstane roztrpčených. Co se týká soutěže o volné byty, je losování mezi zúčastněnými nejobjektivnější řešení, kde mají všichni přihlášení stejnou šanci získat byt za smluvní základní nájemné, které si určí společnost. Vylosovanému uchazeči je umožněna prohlídka bytu. V případě, že má zájem uzavřít nájemní smlouvu, je s ním uzavřena nájemní smlouva pouze na dobu určitou jednoho roku. Po skončení doby platnosti nájemní smlouvy se uzavírá nová nájemní smlouva, a to v dvouletých intervalech. O uzavření nové nájemní smlouvy si musí nájemce požádat sám, a to tím, že doloží potvrzení o tom, že nemá žádné splatné závazky vůči společnosti (dluh na nájmu) za období, kdy byt užíval. Jako další podklad pro nové uzavření nájemní smlouvy, která vypršela k určitému datu, je doporučení od správce bytového fondu dle místa bydliště nájemce. Neboť především pracovníci jednotlivých správců jsou v kontaktu s nájemníky a znají poměry v domech, znají nájemníky, vědí kdo jak zachází s majetkem společnosti. Výše základní nájmu se pohybuje minimálně na základní částce 25,- Kč za m 2 plochy bytu měsíčně s přihlédnutím k velikosti bytu. Dále je výše základního nájmu ovlivněna charakterem bytu, vybavením, kvalitou a prostředím ve kterém se nachází. V předcházejícím období byla jedním z kritérií navržená výše základního měsíčního nájemného za m 2 plochy bytu. Minimální základní nájemné bylo ze strany společnosti stanoveno ve výši 25,- Kč, to znamenalo, že o výši budoucího nájemného si každý ze zájemců o byt rozhodoval sám, podle svých finančních možností. Při maximální snaze získat byt od společnosti si žadatel mnohdy stanovil nájemné za 1m 2 neúměrně vysoké ke svým příjmům. Např. byla stanovena i částka 90,- Kč/m 2, tzn., že na byt o ploše 50 m 2 vyšla jen za základní nájemné částka 4 500,-Kč. K tomu je nutné ovšem připočítat částku za služby spojené s nájmem bytu cca ve výši 2 500,-Kč. Jedná se zejména o dodávku studené, teplé vody a tepla. Nájemné bylo hrazeno krátce a pak byl byt společnosti buď vrácen, a nebo vznikaly dluhy na nájemném. Po dvou letech uplatňování tohoto systému společnost přistoupila k radikální změně, kterou aplikuje dosud. Stanovení výše základního smluvního nájemného vychází také z průměrných nabídek, které byly v letech minulých nabízeny ze stran uchazečů o nájem bytů. Helena Hrbolková, Eliška Povová, bytový úsek Komunální Informační Servis strana 8

9 Odečty vodoměrů začnou v prosinci Přichází čas Mikuláše a Vánoc a s ním i rovněž ČAS ODEČTU BYTOVÝCH VODOMĚRU. V letošním roce bude odečet vodoměrů v jednotlivých domácnostech a nebytových prostorách probíhat ve dnech prosince, nejčastěji v podvečerních a večerních hodinách. Obyvatelé nájemních bytů akciové společnosti Mostecká bytová budou informováni o termínu odečtů bytových vodoměrů ve vývěsních skříňkách umístěných v přízemních prostorách jednotlivých vchodů. Na informačním letáku bude vyznačen den a přibližná Vyzýváme tímto nájemníky, vlastníky, aby ve vlastním zájmu spolupracovali se správci domů a vědomi si svých povinností vyplývajících zejména z ustanovení 692 odst. 3 občanského zákoníku, umožnili ve stanoveném termínu odečet hodnot naměřených na bytových vodoměrech. hodina odečtu vodoměrů. Současně budou nájemníci na letáku požádáni o zpřístupnění vodoměrů v jádrech (tzn. odklizení všech poliček s různými šampony a pracími prášky, které často zabraňují otevření dvířek jádra a práci odečitatelů nesmírně zdržují) a v neposlední řadě o uzavření svých domácích psů a jiných zvířat do jiné místnosti, než je předsíň bytu. Samozřejmostí je i zpřístupnění bytu k odečtům vodoměrů pouze za přítomnosti plnoleté osoby, rovněž podpis na odečtovém listu musí provést plnoletá osoba. V letošním roce proběhla v bytech Mostecké bytové, a.s. pravidelná výměna vodoměrů na teplou i studenou vodu. Vodoměry byly opatřeny plombami, které budou rovněž při odečtech kontrolovány. Vodoměry se odečítají každoročně pravidelně v prosinci více jak deset let a většina nájemníků už akceptuje situaci, při níž dochází k odečtům. Nájemníci pochopili, že pokud umožní odečet vodoměrů, chrání tím svou peněženku. V případě neprovedení odečtu je jim totiž naúčtována průměrná spotřeba vody na odběrném místě, která bývá samozřejmě vyšší, než jejich skutečně odečtená spotřeba. Něco ze zákonů: Jaká je metodika přefakturování spotřeb na jednotlivé nájemníky? Odběr je ze společných vnitřních rozvodů. Přeúčtování spotřeby vody na jednotlivé odběratele vypočítá majitel nemovitosti, který v souladu se směrnými čísly přílohy č. 12, vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb., dle vybavení (bytu nebo provozovny) a počtu osob vypočte teoretický procentuelní odběr jednotlivých odběratelů v nemovitosti a v tomto poměru jim přeúčtuje fakturované množství vody dodavatelem. Všichni nájemníci mají odběr vody měřený bytovými vodoměry. Spotřebu vody pro jednotlivé odběratele vypočítá majitel nemovitosti, když dá do poměru množství vody naměřené na fakturačním vodoměru provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu oproti součtu naměřených hodnot na poměrových bytových vodoměrech. Vypočteným koeficientem se vynásobí naměřený odběr na každém poměrovém, bytovém vodoměru. Jaké jsou rozdíly naměřených hodnot mezi vodoměrem dodavatele a bytovými? Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že rozdíly mezi fakturovanou spotřebou a součtem bytových vodoměrů jsou zdůvodnitelné v rozmezí 10-25%. Vyloučíme-li skutečnost, že v některých domech nejsou měřeny všechny odběry, rozdíly jsou technicky zdůvodnitelné a jsou dané konstrukcí vodoměrů. Běžně jsou používány rychlostní vodoměry, kde nepřesnosti vznikají jednak v důsledku povolené tolerance měřidla qt, qp+- 2 % a qmin +- 5 % a dále nepřesností měřených hodnot ve spodním měřícím rozsahu V bytových domech, kde již počátkem roku vznikla společenství vlastníků a byly zvoleny výbory společenství, budou již odečty vodoměrů provádět zástupci výboru. I v těchto domech se vlastníci a nájemníci včas dozví přesný datum a čas prováděných odečtů bytových vodoměrů. při rozběhu vodoměru, kdy odběr nedosahuje minimálního průtoku zajišťujícího správnost měření, neboť vykazuje pouze průtok vody vodoměrem bez jakýchkoliv pravidel. Jaké možnosti má odběratel vody ověřit správnost měření vodoměru? Protože úřední zkouška je v případě potvrzení správnosti měření hrazena objednavatelem (nájemníkem), doporučujeme nejprve provedení orientační zkoušky, kterou provedete při vyloučení ostatních odběrů tak, že si napustíte ocejchovanou nádobu (např. min. 10 l) a zkoušený vodoměr musí vykázat souhlasný počet změřených litrů vody. Pokud má odběratel pochybnosti o správnosti měření vodoměru, může být v souladu s ustanovením 17 zákona č. 274/2001 Sb. provedeno jeho přezkoušení v subjektu oprávněném provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, a to po vyplnění a zaslání předepsaného tiskopisu objednávky. Do 30 dnů od doručení objednávky je provozovatel vodovodu povinen zajistit přezkoušení vodoměru v autorizovaném metrologickém středisku. Pro informaci uvádíme, že pokud vodoměr měří dle metrologického předpisu MP , ČSN ISO , ve znění pozdějších předpisů, správně, tj. při zatížení qt, qp % a qmin %, přezkoušení je hrazeno žadatelem (dle průměru vodoměru cca ,- Kč), pokud měří chybně, bude spotřeba od data posledního odečtu do doby výměny vodoměru za účelem přezkoušení propočtena dle průměrné spotřeby ve stejném období předchozího roku (v případě kladných i záporných hodnot) a náklady na přezkoušení hradí provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu. Po zkoušce je vyhotoven protokol, který je předán provozovateli vodovodu, a výsledky zkoušky jsou následně písemně oznámeny objednavateli přezkoušení. Právo na přezkoušení vodoměru lze uplatnit nejpozději v den jeho výměny (ať byl vyměněn z jakéhokoliv důvodu). Proč dochází k rozdílům mezi vodoměrem dodavatele a bytovými? Bytové vodoměry jsou pouze poměrová měřidla a slouží majiteli nemovitosti pro přesnější rozdělení spotřeby vody mezi jednotlivé nájemníky v nemovitosti. V žádném případě však nepřebírají funkci fakturačního měřidla (i přes tuto skutečnost, pokud mají být poměrovými měřidly, musí být ve stanovené době znovu ověřeny). Mírné úniky, kapání ventilů a minimální odběry jednotlivé bytové vodoměry buď neregistrují nebo registrují nepřesně, neboť průtok vody nedosahuje minimálních hodnot, zajišťujících správnost měření. Vodoměr pouze signalizuje průtok vody vodoměrem. Celkový odběr v nemovitosti vzniklý součtem úniků v jednotlivých bytech, spolu s běžnou spotřebou, však domovní vodoměr registruje již správně a navíc jeho přesnost měření je nejméně o třídu přesnější. Tím narůstá diference mezi naměřenými hodnotami. Jana Wachtelová, provozní úsek Eva Severiniová, jednatelka společnosti MINETA Most sr.o. Komunální Informační Servis strana 9

10 Úklid domů opakovaný problém! Spousta otázek, podnětů, zkušeností. To vše se dá do pojmu úklid v domě zahrnout. Většině z nás se ale obzvlášť v tomto předvánočním čase v souvislosti s úklidem promítne právě ten předvánoční tzv. generální, který patří mezi běžné činnosti, aby nám bylo v tom uklizeném domově krásně. Je zajímavé, že opuštěním svého bytu se pro spoustu z nás stává tento problém zcela anonymní a přistupujeme k němu velice povrchně a nahodile. Všímavější z nás, kterým občas dojde trpělivost, řeší tento problém stížností u vlastníka nebo správce domu. Jak úspěšně? Jsme dostatečně informováni? Jak s podobným problémem zacházet nebo mu předcházet? Dovolím si nyní připomenout a seznámit nájemníky domů se základními pravidly k zajištění úklidu ve společných prostorách domů. 1) povinnost udržovat pořádek ve společném prostoru domu je pravidlem, které platí pro všechny nájemníky dle Zásad pro užívání bytů a nebytových prostorů v domech v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s., čl. III, odst. 7 2) pokud se v domě nepodaří zajistit pořádek svépomocí nájemníků, přebírá tuto povinnost vlastník domu prostřednictvím pověřeného správce 3) zajištění úklidu je placená služba spojená s užíváním bytu (výměr MF č. 01/2002.) a podílí se na ní všichni nájemníci poměrem dle daného počtu osob v jednotlivých domácnostech a četnosti prováděných úklidů 4) tato služba je celý rok placena formou zálohy a zúčtovává se V letních měsících byla zahájena oprava prvních balkonů a lodžií v bytových domech bl č.p. 2388, bl č.p. 2406, 2407, bl , bl č.p. 2408, 2409, které jsou směrovány na třídu Budovatelů. Jednalo se o 40 balkónů a lodžií. Celá oprava měla být počátkem měsíce října ukončena. Opravy prováděla jedenkrát ročně společně s ostatními službami (teplo, vodné, energie spol. prostorů, výtahy) 5) ceny úklidu jsou rozdílné v jednotlivých domech a odvíjí se od způsobu zajištění a velikosti ploch společných prostor domu, úklid se dá zajistit dvěma způsoby - domovníkem nebo dodavatelskou firmou, která je vybírána každým rokem trendovým způsobem 6) kontrolu provádění úklidu zajišťuje správce domu, podnět nebo stížnost na nekvalitní provádění této služby může podat každý z nájemníků v domě firma vybraná řádným poptávkovým řízením. Již od počátku stavby nepostupovaly práce dle našich představ. Ve finále jsme museli přistoupit k zastavení prací, protože práce nebyly prováděny v souladu s uzavřenou smlouvou. Protože v současné době již nejsou vhodné podmínky pro dokončení těchto oprav budou 7) v případě, že se nájemníci domu dohodnou zajistit si tuto službu sami, musí s tímto rozhodnutím správce seznámit, aby mohl tuto službu zrušit 8) v dalším období se pak provádí kontroly prostorů v domě a dle výsledku se problém dále řeší, správce může zajištění úklidu opět obnovit, ale musí o tom nájemníky informovat. Tento rok jsme zajistili úklid společných prostorů v těchto domech: blok 407, 408, 374, 375, 376, 377, 383, 384, 386, 624 (č.p. 425), 98-99, 205/2478, 52, 646 (č.p a 1022), 99 (č.p Nejlevnější není vždy nejlepší práce na opravách pokračovat v příštím roce a to po výběru nového zhotovitele. Plánovaný finanční objem byl použit na realizaci oprav plánovaných pro r Jedná se o výměn potrubí ležatých rozvodů SV, TUV a cirkulace na bytových domech bl. 385 a 562. Jana Wachtelová, provozní úsek a 2398), 61, 563, 510 a blok 98 čp S jakým úspěchem nebo neúspěchem? Kde máme uklizeno a nájemníci si pořádek udrží? Četnost úklidů je 2x v týdnu, ale přesto se v některých domech neudrží pořádek ani pár hodin. Jsou zde vysypané odpadky, výkaly lidské i zvířecí, pro normálního člověka nepochopitelné. Tímto úmyslným znečištěním se pak náklady na úklid navýší a za anonymního dárce platí opět všichni. Zdárným příkladem je bl. 99 č.p Pozitivně lze hodnotit stav v domech v ul. U věžových domů, kde se stav ve srovnání z předešlými lety zlepšil. Větší problémy se zajištěním pořádku v domě jsou zpravidla v domech s větším počtem nájemníků nebo tam, kde je velký pohyb nájemníků. Závěrem si dovoluji oslovit všechny nájemníky: sledujte, co se ve vašem domě děje, informujte o případném nevhodném chování svých spolubydlících vlastníka nebo správce domu. Zamykejte vchody, aby bylo zabráněno vstupu, pohybu a shlukování nežádoucích osob v prostorách domu. Vnímejte tento problém jako problém společný. V důsledku pak musí platit všichni a mnohdy zbytečně. Lenka Látková, jednatelka spol. SEGAD s.r.o. Komunální Informační Servis strana 10

11 Co se dělo po II. schůzích shromáždění vlastníků jednotek Ve druhé polovině září a počátkem měsíce října probíhaly II. schůze Společenství vlastníků jednotek bytových domů bl. 611, 646, 647, 648, 205, 216, 220, 702, 92-93, V sedmi společenstvích byl zvolen výbor, který bude spravovat a zajišťovat chod jednotlivých společenství. Výbory nebyly zvoleny pouze ve třech společenstvích, a to v bl. 646, 648 a 702. Výjimkou byli vlastníci SVJ čp (bl. 702), kteří se na schůzi nedohodli, a tudíž nebyl zvolen výbor, ale do týdne po schůzi však požádali o další svolání jednání shromáždění SVJ s tím, že jediným bodem jednání bude právě volba výboru. Shromáždění vlastníků SVJ bylo svoláno na den Do konce tohoto roku bude dle uzavřené smlouvy správu jednotlivých domů i nadále zajišťovat a.s. MOSTECKÁ BY- TOVÁ. V průběhu měsíce října a listopadu pracovníci a.s. seznámili členy výborů s provozem domů a postupně jim byly předávány projektové dokumentace, pasporty bytových domů a revizní zprávy o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou, plynového zařízení, elektrického zařízení a hromosvodu. Dále byly předány energetické audity domů a smlouvy, jako např. na vedení účetnictví, na správu a údržbu společných částí domu, na vedení evidence, a předpis plateb a provedení vyúčtování veškerých služeb. V současné době probíhají změny v zápisech do obchodním rejstříku, které zajišťuje MOSTECKÁ BYTOVÁ. Martina Šimková, úsek NP Komunální Informační Servis strana 11

12 SLEVY Z BĚŽNÉHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO ZA VÝMĚNU OKEN PROVEDENOU NA VLASTNÍ NÁKLADY NÁJEMNÍKA PO Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov Studentská 640 Ve školním roce 2007/2008 otevírá výjimečně 2 třídy čtyřletého a tradičně 1 třídu osmiletého studia. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ čtvrtek , hod. Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče k návštěvě školy. Kontakt: tel.: , V současné době stále více nájemníků žádá o výměnu oken. Aby výměny oken postupovaly rychleji, než finanční rozpočtové prostředky dovolují, přistoupilo vedení společnosti k možnosti výměny oken formou tzv. Slevy z běžného měsíčního nájemného. V minulém čísle Mosteckého zpravodaje jsme vás již o možnosti výměny oken se slevou z běžného nájemného informovali a nyní doplňujeme podmínky pro výměnu. Nájemník si nechá po vyměnit stávající dřevěná okna za okna plastová na vlastní náklady za níže uvedených podmínek. Firmu, která výměnu oken provede, si nájemník vybere sám. Po výměně bude podle počtu oken uzavřena dohoda o poskytnutí slevy z běžného měsíčního nájemného, a to po dobu 48 měsíců. Při výměně 1ks sleva 100,- Kč; 2ks 200,- Kč; 3ks 300,- Kč a 4 a více ks 400,- Kč měsíčně z aktuálního předepsaného nájemného. Nájemník bude platit běžné měsíční nájemné podle evidenčního listu stále stejné. Na konci kalendářního roku (v prosinci) mu bude příslušná výše slevy za daný rok jednorázově vyplacena správcem domu v hotovosti. Podmínky výměny: 1) Nájemník podá písemnou žádost na výměnu oken u vlastníka domu MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. s tím, že okna bude vyměňovat na své náklady. 2) Provozní úsek společnosti vydá max. do 1 měsíce souhlas na výměnu oken s níže uvedenými podmínkami: plastová okna budou 5-ti komorová, s propustností tepla celé konstrukce max. 1,27 W/m 2 K (rám, sklo) a nebudou vyrobeny z recyklace okna budou v barvě bílé, stejného členění jako okna dřevěná montáž oken provede společnost k této činnosti oprávněná součástí výměny okna bude i výměna alespoň vnějšího parapetu. 3) Po vydání souhlasu vlastníka domu požádá nájemník na stavebním úřadě Magistrátu města Mostu o povolení Ohlášení stavebních úprav. 4) Po vydání rozhodnutí stavebního úřadu si nechá nájemník okna vyměnit. 5) Po provedené výměně doloží nájemník správci domu fakturu za vyměněný počet oken. Součástí faktury bude: kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku dané firmy certifikát výrobku a atesty o použitých materiálech. 6) Správce domu provede kontrolu vyměněných oken a sepíše s nájemníkem protokol o slevě nájemného na daný časový úsek 48 měsíců. 7) Nájemník bude platit běžné měsíční nájemné podle evidenčního listu stále stejné. Na konci kalendářního roku (v prosinci) mu bude příslušná výše slevy za okna vyplacena správcem domu v hotovosti. 8) Nájemník se nesmí stát během doby, po kterou bude pobírat slevu za vyměněná okna, dlužníkem. Pokud by se tak stalo, veškeré slevy budou okamžitě zrušeny. 9) Pokud se nájemník z bytu odstěhuje nebo jej vymění, návrh na slevu bude ukončen ke dni ukončení nájemní smlouvy. Sleva je nepřenosná pro dalšího nájemníka. V některých bytových domech jsou mezi okny umístěny tzv. meziokenní a mezibytové vložky. Při výměně oken může tedy dojít k případům, kdy dodavatel oken upozorní na nutnou výměnu této vložky. Tyto případy budou projednávány individuálně, náklady spojené s dodáním a výměnou vložky bude hradit pronajímatel. Jana Wachtelová, provozní úsek Komunální Informační Servis strana 12

13 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. vám nabízí pronájem s následným prodejem: Nebytový prostor prodejna v čp. 2460, bl. 216, ul. P. Jilemnického v Mostě ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ a) předmět výběrového řízení: Pronájem s následných prodejem nebytového prostoru, který je zkolaudován k účelu užívání jako prodejna autodílů a příslušenství. Celková plocha NP je o výměře 85 m 2, z toho: 49 m 2 - prodejna 5 m 2 - sklad 20 m 2 - kancelář 11 m 2 - ostatní prostory NP Nebytový prostor je v majetku a.s. MOSTECKÁ BYTOVÁ Nájemné ve výši 300,- Kč/m 2 /rok (2.125,- Kč/měsíc) Předpokládané měsíční zálohy za služby (teplo, TUV, SV) ve výši 2,4 tis. Kč. Kupní cena NP je ve výši 425 tis. Kč (5 tis. Kč/m2). b) požadavky na budoucího nájemce: 1/ potvrzení o bezdlužnosti vůči : MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Statutárnímu městu Most TSmM, a.s. MOSTECKÉ ODPADY spol. s r.o. 2/ potvrzení o zaplacení jistiny c) jistina Každý ze zájemců je povinen složit jistinu ve výši 50 tis. Kč. U vybraného zájemce bude tato částka započtena jako záloha kupní ceny, ostatním zájemcům bude vrácena do 7 pracovních dní od data ukončení výběrového řízení. Zaplacením jistiny se rozumí její připsání na účet zadavatele. d) výběrové řízení V případě více než jednoho zájemce bude proveden výběr tzv. obálkovou metodou (nejvyšší nabídka nájemného v Kč/m 2 /rok). Výběr bude proveden dne od hod. v kanceláři ředitele společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., ul. J. Skupy 2522, Most. e) nájemní smlouva a kupní smlouva Zadavatel předpokládá uzavření nájemní smlouvy na shora uvedený nebytový prostor ihned po ukončení výběrového řízení. Současně bude s vybraným zájemcem uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které se kupující zaváže uhradit zbytek kupní ceny (375 tis. Kč) nejpozději do 6-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude dále obsahovat klauzuli týkající se smluvní pokuty ve výši 50 tis. Kč, která bude odečtena nájemci (vítězi výběrového řízení) ze složené jistiny (50 tis. Kč) v případě, že nezaplatí zbytek kupní ceny ve sjednané lhůtě. f) harmonogram výběrového řízení 1/ Vyvěšení záměru pronájmu s následným prodejem NP: / Podání závazných přihlášek do / Uhrazení jistiny: do / Provedení výběru nájemce (kupujícího): / Uzavření nájemní smlouvy: (s účinností od ) 6/ Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: / Vrácení jistiny neúspěšným zájemcům: do g) lhůta a místo pro podání nabídek: Nabídky je možno podat pouze osobně na adrese: MOSTECKÁ BY- TOVÁ, a.s., ul. Josefa Skupy čp. 2522, Most v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do hodin mimo polední přestávku od do hodin kontaktní osoba pí. Šimková, tel Nabídky se podávají v písemné formě, a to nejpozději do do hod. h) práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo po předchozím vrácení složené jistiny: - odmítnout všechny nabídky - soutěž zrušit - neuzavřít nájemní smlouvu se žádným z uchazečů s tím, že neuzavření nájemní smlouvy nebude druhou stranou sankciováno - nevracet uchazečům předložené nabídky Informace na tel. čísle , kontaktní osoba Martina Šimková, úsek NP CHCETE NOVÉ MODERNÍ BYDLENÍ. PŮDNÍ BYTY: ve dvouvchodovém, třípatrovém, cihlovém domě v Mostě, ul. V. Majakovského bl. 2. o velikosti cca 150 m 2 Naše výhody : byty jsou v osobním vlastnictví každý byt má sklep krásný prosluněný prostor s výhledem na Hněvín výběr vlastního interiéru vč. zařizovacích předmětů možnost nadstandardního vybavení nezávislé elektrické topení NEVÁHEJTE A VOLEJTE : Tel.: , Komunální Informační Servis strana 13

14 PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: Rekonstrukce kotelny Chanov už je kompletní Největší investiční akce do modernizace tepelného hospodářství na území města Mostu za poslední dva roky ekologizace kotelny Chanov je před dokončením. Během letošního roku byla realizována druhá etapa této rozsáhlé rekonstrukce, která spočívala v instalaci druhého fluidního kotle. Společně s první etapou, jež proběhla loni a zahrnovala výstavbu prvního ekologického kotle společně s novou výměníkovou stanicí a počítačovým řídícím systémem, investovala PRVNÍ MOS- TECKÁ a.s. do chanovské kotelny více než 30 milionů korun. Kompletní rekonstrukci kotelny si vynutila její zastaralá technologie. Původní nízkotlaké kotle na hnědé uhlí sloužily již od roku 1979, a přestože prošly v průběhu devadesátých let částečnou modernizací, jejich parametry byly v posledních letech v rozporu s přísnou legislativou na ochranu ovzduší. Například ve zhodnocení stavu kotelny z roku 2001 se uvádí, že tento provoz ročně vyprodukuje 2,56 tuny tuhých emisí, 4,16 tuny oxidu uhelnatého, 12,41 tuny oxidů dusíku a 73,16 tuny oxidu siřičitého. Ze strany České inspekce dokonce hrozilo uzavření kotelny, což byl také jeden z hlavních důvodů, proč PRVNÍ První fluidní kotel má za sebou již rok provozu. S instalací druhého ekologického kotle se začalo letos v létě. MOSTECKÁ a.s. přistoupila k tak rozsáhlé investiční akci. Rada města Mostu následně v červenci 2004 rozhodla, že bude realizována varianta s instalací dvou fluidních kotlů o celkovém výkonu 3 megawatt, přičemž celá investice bude rozdělena do dvou etap. Nová technologie spočívá v nahrazení starých klasických nízkotlakých kotlů na hnědé uhlí novými fluidními kotly pro spalování aditivovaného hruboprachu. Použity byly dva fluidní kotle EKO FLUID-EFDM s výkonem 1,5 MW, jejichž součástí je startovací zařízení na LTO, vzduchový ventilátor, zhášeč kouřových spalin, látkový filtr kouřových spalin, kouřový ventilátor, kompletní pneudoprava popílku, šnekový dopravník paliva a potrubní okruh topné vody včetně regulace topného média. Dodavatelem obou kotlů byla poděbradská firma POLYCOMP a.s., na rekonstrukci se ovšem podílela i společnost ALFATERM a.s. v součinnosti se společností Johnson Controls, která pro PRV- NÍ MOSTECKOU a.s. již realizovala nový řídící systém tepelných zdrojů, stavební práce zajišťovala MESTA s.r.o. V souvislosti s modernizací kotelny pak byl letos v létě rekonstruován také zdejší topný kanál, který byl ve velmi špatném stavu zejména z důvodu prosakující kanalizace, neboť splašky způsobovaly jeho korozi a zanášení tubusu. Nyní zbývá dokončit už jen komínové hospodářství, jehož rekonstrukce je naplánována na příští rok. Již jmenované fluidní spalování je považováno za jednu z ekologicky nejšetrnějších metod využití hnědého uhlí. Aditivovaný uhelný hruboprach společně s vyššími teplotami spalování, než je tomu u klasických kotlů, a zejména recirkulací spalin zaručují kvalitnější spalovací proces, díky němuž se snižuje množství produkovaných emisí. S novým moderním zařízením tak chanovská kotelna již splní všechny ekologické limity. V provozu bude vždy jeden kotel, druhý bude sloužit jako stoprocentní záloha. Podle rozptylové studie, jež je součástí zpracované projektové dokumentace, činí množství spalin při maximálním výkonu 2700 metrů krychlových za hodinu a produkované emise dosáhnou těchto hodnot: oxid siřičitý 4,0688 kg/h, oxidy dusíku 1,0567 kg/h, oxid uhelnatý 1,0579 kg/h a tuhé znečišťující látky 0,4069 kg/h. Kotelna tak po rekonstrukci nebude mít při svém provozu vliv na znečištění ovzduší v okolí a vypočtené hodnoty imisí budou s rezervou pod imisními hodnotami určenými pro ochranu zdraví lidí i pro ochranu ekosystémů. Druhý fluidní kotel je v současné době ve zkušebním provozu, během něhož je zapotřebí lidově řečeno vychytat všechny mouchy, protože jde o velmi složitou a citlivou technologii. Tím, že jsou v Chanově již kotle dva, můžeme však zajistit bezproblémové dodávky tepelné energie pro vytápění této lokality (teplá voda zde dodávána není z důvodu vysokých dluhů na nájemném a službách s ním spojených) během celé topné sezóny. Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. vždy věnovala a věnuje údržbě celého sekundárního sytému dodávek tepla maximální pozornost. Včasnými opravami a rekonstrukcemi tak minimalizujeme případné výpadky dodávek tepelné energie pro vytápění a teplé užitkové vody během topného období. Mezi těmito investicemi nyní významné místo zaujímá i kotelna Chanov. Karel Pecák, provozně-technický náměstek PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Komunální Informační Servis strana 14

15 S řešením možných energetických úspor budovy pomůže také audit V Mosteckém zpravodaji jsme se již několikrát zmínili o úsporách energií, a to především s důrazem na energii tepelnou. Existuje řada opatření, kterými lze spotřebu snížit, důslednou regulací u radiátorů počínaje a zateplením obvodového pláště budovy konče. Každý, kdo se letos trochu prošel po Mostě, mohl sledovat, že pro družstva a další majitele bytových objektů se úsporná opatření stávají problémem číslo jedna výměna nevyhovujících dřevěných oken za plastová a zateplení fasád se realizovala na desítkách domů. Přestože nejde o malé investice, které se počítají v milionech korun v závislosti na velikosti objektu, je u nich prakticky vždy zaručena návratnost a úsporná opatření pocítí na své peněžence hlavně občan, jemuž se mohou snížit náklady na vytápění až o třetinu. Realizace úsporných opatření však vyžaduje pečlivou analýzu a projektovou přípravu celé investiční akce. O tom, kde lze hledat možné úspory energií, jaká bude ekonomická náročnost a také návratnost vložených prostředků, nejlépe vypovídá energetický audit budovy. Jeho zpracování má oporu v zákoně č. 406/2000 Sb. (ve znění zákona č. 406/2006 Sb.) o hospodaření energií a v návazné vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 213/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti provádění energetického auditu. Co si pod pojmem energetický audit představit? Jmenovaný zákon definuje, že jde o soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Audit se přitom nezabývá pouze tepelnou energií, ale například také spotřebou elektřiny sledovaný objekt tedy hodnotí z co nejširšího pohledu. Podoba energetického auditu má přesně dané náležitosti, které stanovuje výše uvedená vyhláška. Vedle základních údajů o předmětu auditu (například popis konstrukce domu a jejích tepelných vlastností, klimatické podmínky lokality) definuje výchozí stav, v němž jsou podrobně popsány rozvody vytápění, teplé užitkové vody a elektroinstalace, současná spotřeba energie a stav budovy, a zejména podává návrhy na opatření ke snížení spotřeby energií. Řeší přitom jak uvažované investice do stavební části, spočívající především ve zvýšení tepelné ochrany dodatečnou izolací vnějšího pláště objektu, výměně oken a jejich těsnění, popřípadě zateplení střešní konstrukce, ale též možná opatření na straně rozvodů tepelné a elektrické energie včetně osvětlení. V samém závěru pak audit podává návrhy optimálních variant řešení včetně jejich ekonomického vyhodnocení. Zpracovatelem energetických auditů je také PRVNÍ MOSTEC- KÁ a.s., která audity připravuje především pro společnost MOS- TECKÁ BYTOVÁ a.s. V uplynulých letech byly takto řešeny již desítky bytových objektů, konkrétně v letošním roce to byla rovná desítka domů. Jan Cibuzar, tepelný technik PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Základní pojmy Energetická náročnost budovy u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním, úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení. Energetický audit soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Jedním z bytových objektů, na něž byl nyní zpracován energetický audit, je i blok 524. Energetický auditor fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických auditorů vedeného ministerstvem; předpokladem pro zapsání do seznamu je složení odborné zkoušky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost daná tím, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, a odborná způsobilost včetně praxe v oboru. Komunální Informační Servis strana 15

16 Nadace pomůže více než padesáti studentům Letošní rok se pro PRVNÍ MOS- TECKOU a.s. nesl v duchu malých oslav. Nadace Student, kterou založila právě naše společnost, si totiž připomněla již desáté narozeniny. O činnosti nadace, lidech kolem ní i úspěšných podporovaných studentech jsme vás podrobně informovali na stránkách Mosteckého zpravodaje v průběhu celého letošního roku. Pro nás jako zakladatele je potěšitelná zejména skutečnost, že nadace takříkajíc nespolkla sama sebe, naopak úspěšně rozvíjí svoji činnost, a to bez velké mediální reklamy. Nadaci Student založila PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. v roce 1996 a jako základní vklad jí věnovala rovný milion korun. Tím však její podpora zdaleka nekončí, protože společnost se v rámci svých finančních možností snaží každoročně přispět další částkou - například před Vánoci 2005 poskytla mimořádný příspěvek ve výši sto tisíc korun. Zároveň firma oslovuje další dárce a mecenáše z řad místních podnikatelů, z nichž mnozí si Počty studentů podporovaných Nadací Student Školní rok Počet nových studentů 1998/ / / / / / / / / Číslo žádosti: Datum přijetí žádosti: Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: Věk žadatele na začátku školního roku, pro kterýpožaduje stipendium: Trvalé bydliště žadatele: V případě nezletilého žadatele jméno a příjmení zákonného zástupce a jeho datum narození: Telefon: Mail: Název školy: Doba studia: Žádost se podává pro ročník: Studijní průměr za předcházející školní rok: Studijní průměr za první pololetí (zimní semestr) Ostatní sdělení (účasti na soutěžích apod.): Rodinná situace žadatele: 1) Zaměstnání matky: Průměrný čistý měsíční příjem matky: 2) Zaměstnání otce: Průměrný čistý měsíční příjem otce: 2) Doplňující informace, které zásadně ovlivňují sociální slabost rodiny: Datum a podpis žadatele: Základní informace o žadateli Povinné přílohy: strukturovaný životopis na jedné stránce formátu A4 Informace o škole myšlenku nadace vzali za svou. Na sklonku loňského roku se k donátorům ostatně připojilo i město Most, když zastupitelé schválili třísettisícový příspěvek na konto nadace. Tyto a další dary umožní poskytnou příspěvek daleko většímu počtu studentů, než tomu bylo doposud. Základní filosofií Nadace Student je právo na vzdělání pro každého. Tato myšlenka je citlivá zvláště na Mostecku s jeho nelichotivou demografickou, sociální a vzdělanostní strukturou. Statistiky, které našemu regionu připisují nejvyšší míru nezaměstnanosti a na druhé straně nejnižší procento vysokoškoláků v republice, hovoří za vše. Přitom zde máme řadu nadaných dětí a mladých lidí, jimž ve vzdělání brání jen špatná finanční situace rodiny. Ač je české školství ve většině případů bezplatné, tak zadarmo zase není nemalé částky stojí dojíždění, ubytování, stravování, učebnice a tak dále. A na tuto cílovou skupinu se Nadace Student zaměřila, když si do svého statutu dala podporu talentovaných mladých lidí při studiu na středních a vysokých školách. Počet žádostí o příspěvek rok od roku roste a stejně tak i počet podporovaných studentů. Základní podmínkou pro přiznání je ekonomická slabost studenta, kterou je třeba doložit například potvrzením o sociálních dávkách či o nezaměstnanosti rodičů. Druhou podmínkou je trvalé bydliště na území bývalého okresu Most a třetí dosavadní dobrý prospěch žadatele například pro školní rok 2006/2007 byl stanoven průměr 2,0. Žádné jiné podmínky si nadace ani její zřizovatel nekladou. Příspěvek je udělován ve výši až 1000 korun měsíčně, na začátku školního roku a před Vánoci může být udělen i mimořádný příspěvek do výše 5000 korun. Protože nadace nepožaduje žádné vyúčtování, záleží jen na studentovi, zda poskytnuté finance využije na zaplacení školného, kolejného či na nákup literatury a učebních pomůcek. Navíc poskytnutí příspěvku již není omezeno případným dalším stipendiem, ať už uděleným školou, městem či krajským úřadem. Ve školním (akademickém) roce 2006/2007 přiznala správní rada Nadace Student příspěvek celkem dvaapadesáti žadatelům. O příspěvek na další školní rok lze požádat od února do poloviny května 2007, přičemž správní rada o případném udělení stipendia a jeho výši rozhodne v červnu příštího roku, a to na základě nadace schváleného rozpočtu. Novinkou je, že žádost musí být sepsána na oficiálním formuláři, který si zájemci mohou stáhnout z webových stránek v sekci Nadace Student (ve formátech PDF Adobe Reader a XLS Excel). Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. vždy deklarovala svoji sounáležitost s městem, v němž působí. Nadace Student je jedním z důkazů, že to s podporou regionu myslíme vážně. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Povinné přílohy: žadatel doloží kopii vysvědčení za předcházející školní rok a za pololetí probíhajícího školního roku, vysokoškoláci doloží kopii indexu se známkami za předcházející akademický rok a zimní semestr; při podpisu smlouvy žadatel doloží aktuální potvrzení o studiu Informace o rodině a sociálním zázemí 1) Žadatel uvede počet uživatelů společné domácnosti s uvedením jejich věku. V případě, že jsou rodiče rozvedeni, doloží žadatel kopii rozhodnutí soudu o výši výživného. Dále se popisují příjmy jen rodiče, kterému bylo svěřeno dítě do výchovy. 2) Žadatel doloží potvrzení o čistém průměrném měsíčním příjmu rodiče ze zaměstnání za posledních 12 měsíců. V případě, že je rodič nezaměstnaný, doloží žadatel potvrzení o evidenci úřadu práce a potvrzení o výši všech dávek (tj. potvrzení o výši podpory v nezaměstnanosti, o výši sociálních dávek na bydlení, na děti a pod.), v případě, že rodič pobírá důchod, doloží žadatel potvrzení o výši důchodu; u rozvedených rodičů se do příjmů zahrnuje i výše stanoveného výživného Formulář žádosti o příspěvek si můžete stáhnout z webových stránek Komunální Informační Servis strana 16

17 Vůdčími osobnostmi Nadace Student jsou předseda správní rady Vojtěch Krejčíř a předsedkyně dozorčí rady Hana Jeníčková. Řekli o Nadaci Student JUDr. Vojtěch Krejčíř, předseda správní rady nadace: Domnívám se, že v nadaných dětech je budoucnost našeho města a pomůžeme-li jim, pomáháme tím i sami sobě a tvoříme základ potenciálu pro příští generace. Jen proto, že nadaný žák nemá dostatečné finanční prostředky, neměl by mu být omezen přístup ke vzdělání. JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně dozorčí rady nadace: Je řada mladých lidí, kteří nemohou studovat, protože to neumožňují finanční podmínky rodiny, a přitom jsou nadaní a šikovní. Myslím si, že Nadace Student sehrává velice progresivní úlohu a tím, že existuje za tímto účelem již deset let, vlastně dávno předběhla dobu a její pomoc je nedocenitelná. Není to o tom, že by se nadaci mělo až tak děkovat, pracuje řadu let a nijak se nedrala na výsluní, ale každého z nás těší, když takříkajíc naši studenti dostudují. Jak získat příspěvek Příspěvek ve výši až Kč měsíčně uděluje nadace studentům střední nebo vysoké školy. Student může studovat v Mostě, mimo Most i v zahraničí. Vzhledem k vzrůstajícím nákladům na studium může poskytnout nadace vedle stálého měsíčního příspěvku jako bonus na začátku školního/akademického roku a před Vánoci mimořádný příspěvek ve výši Kč. Oba mimořádné příspěvky slouží k pokrytí výdajů nejen na studium, ale také na ubytování, ošacení, nákup literatury, apod. Základní podmínkou získání příspěvku je ekonomická slabost studenta, kterou je třeba doložit. Lze tak učinit např. potvrzením o přijímaných sociálních dávkách, potvrzením o nezaměstnanosti rodičů, prohlášením, že student žije jen s jedním z rodičů, potvrzením o příjmu rodiče, apod. Druhou podmínkou je, že student musí mít trvalý pobyt na území bývalého okresu Most. Třetí podmínkou jsou dosavadní dobré studijní výsledky (pro rok 2006/2007 byl stanoven maximální průměr 2,0 za předcházející akademický/školní rok a za 1. pololetí stávajícího akademického/školního roku). Nadace ani zřizovatel si žádné další podmínky nekladou. O příspěvek na následující školní či akademický rok lze požádat od února do poloviny května Pro akademický/ školní rok 2007/2008 vyplní student žádost (naleznete ji na webových stránkách v sekci Nadace Student ve formátech PDF a XLS, popřípadě si ji můžete vyzvednout v sídle PRVNÍ MOSTECKÉ a.s.) a doloží požadované podklady pro projednání ve správní radě nadace (čestné prohlášení o ekonomické slabosti, kopie vysvědčení či vysokoškolského indexu). Správní rada zasedne v červnu 2007 a dle rozpočtu nadace na akademický rok schválí tolik žádostí, kolik je schopna uspokojit, a určí výši příspěvku pro jednotlivé studenty. Žádost se odesílá na adresu: Nadace Student, P.O.Box 216, Most. Bližší informace poskytnou: asistentka nadace Kateřina Valíková tel a členka správní rady Petra Kutová tel Nadace nepožaduje po studentech vyúčtování, na konci školního/akademického roku je však třeba doložit prospěch. V lednu jsou také studenti povinni vyplnit daňové přiznání, které však za ně vyřídí nadace. Na konci ledna je pouze nutné dostavit se do sídla nadace a daňové přiznání podepsat. Studenti jsou od placení jakékoliv daně osvobozeni. Fakta o Nadaci Student Nadace Student byla zřízena zakládací listinou dne 18. června 1996, registrace u Okresního úřadu v Mostě proběhla dne 24. června 1996 pod č. řad. 3/36/96. (Na základě požadavku nového zákona došlo k 12. lednu 1999 k výmazu z okresního rejstříku nadací.) Do rejstříku nadací vedeného Krajským soudem v Ústí ad Labem byla Nadace Student zapsána 2. listopadu Zřizovatelem Nadace Student je PRVNÍ MOSTECKÁ a. s., která vložila do nadačního jmění základní peněžitý vklad ve výši ,- Kč. Účelem je poskytování finanční výpomoci nadaným studentům pro materiální zabezpečení jejich studia. Výběr studentů, kterým tato pomoc bude poskytnuta, je konán na základě srovnatelných informací o prospěchu kandidátů a jejich morálních vlastnostech. Základní podmínkou je ekonomická slabost uchazeče. Nadace vyvíjí činnost na území bývalého okresu Most. Nadace získává prostředky pro realizaci svého cíle z darů právnických a fyzických osob a příjmů plynoucích z hospodaření s majetkem nadace. K cílům nesmí být použit základní majetek nadace, ale jen jeho úroky a výnosy. Nejvyšším orgánem nadace a jejím správcem je správní rada, jejíž zasedání se konají nejméně jedenkrát za čtvrt roku. Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada, jejíž zasedání se konají taktéž nejméně jedenkrát za čtvrt roku. Správní rada pracuje ve složení: předseda JUDr. Vojtěch Krejčíř, místopředseda RSDr. Vlastimil Balín, člen Petra Kutová, MBA. Dozorčí rada pracuje ve složení: předseda JUDr. Hana Jeníčková, místopředseda Ing. Vladimír Vondráček, člen Františka Levá. Komunální Informační Servis strana 17

18 Rozúčtování nákladů na přípravu teplé vody řeší nová ministerská vyhláška V minulém vydání Mosteckého zpravodaje jsme vás v rubrice Vy se ptáte, my odpovídáme informovali o pravidlech rozúčtování teplé užitkové vody. Tuto problematiku nově řeší vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 477/2006 Sb. ze dne 4. října letošního roku o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst. Protože rozúčtování se dotýká každého odběratele, vyhlášku otiskujeme v plném znění. 1 (1) Náklady na dodávku tepelné energie, které odpovídají jejímu množství a její ceně za jednotkové množství, se stanoví na každé odběrné místo. (2) Náklady na dodávku teplé užitkové vody (dále jen teplá voda ) při její společné přípravě a společném měření pro více odběrných míst zahrnují veškeré náklady, které odpovídají hospodárnému, spolehlivému a bezpečnému provozu zdroje tepelné energie, rozvodného tepelného zařízení a odběrného tepelného zařízení a které byly vynaloženy na zajištění dodávky teplé vody do všech odběrných míst. (3) Je-li instalováno ve všech odběrných místech dodávky teplé vody měřicí zařízení odebraného množství teplé vody i odebraného množství tepelné energie v teplé vodě, účtuje se dodávka odběratelům podle údajů těchto měření. (4) Není-li možné při společném měření dodávky teplé vody určit množství dodávané tepelné energie pro přípravu teplé vody, využijí se po nezbytnou dobu ke stanovení množství tepelné energie údaje o změřeném množství studené vody odebrané pro přípravu teplé vody a údaje o spotřebovaném množství tepelné energie pro její ohřev v časově srovnatelném období v předchozím kalendářním roce. (5) Pokud vlastníci objektů nebo jejich částí s jedním společným, technologicky propojeným odběrným tepelným zařízením, jednou společnou tepelnou přípojkou a jedním společným odběrným místem dodávky se spolu navzájem nedohodnou o způsobu rozdělování nákladů, které připadnou na jednotlivé objekty nebo jejich části, náklady na dodávku tepelné energie se rozdělují na jednotlivé objekty nebo jejich části poměrně podle jednotným způsobem určených podlahových ploch. 2 (1) Nedojde-li k dohodě podle 76 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o způsobu rozdělení nákladů na dodávku teplé vody při společné přípravě a společném měření množství tepelné energie a vody pro více odběrných míst, rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa se provede takto: a) náklady na tepelnou energii k přípravě teplé vody ve společné přípravně a na její dodávku do všech odběrných míst se dělí na složku základní a spotřební, přičemž základní složka činí 30% a spotřební složka činí 70% nákladů, Náklady na dodávku teplé užitkové vody se skládají ze spotřebované vody studené a množství energie použité na její ohřev. b) základní složka nákladů se rozdělí na jednotlivá odběrná místa podle podlahové plochy prostorů užívaných jednotlivými odběrateli; nepředá-li odběratel dodavateli údaje o podlahové ploše bytů a nebytových prostorů nebo předá-li údaje nepřesné, určí se podlahová plocha podle velikosti objektu a s přihlédnutím k rozsahu odběru, charakteru spotřeby a způsobu užití teplé vody, c) spotřební složka nákladů na tepelnou energii k přípravě teplé vody a náklady na dodávku vody pro přípravu teplé vody a její stokování se rozdělí poměrně podle údajů měření odběru teplé vody v odběrných místech dodávky; do doby instalace měření dodaného množství teplé vody v odběrném místě se použije součet údajů z měření spotřeby teplé vody podle vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů, d) nejsou-li známy údaje z měření podle písmene c) ze všech odběrných míst dodávky z důvodu, že nebylo dosud instalováno v odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé vody, nebo nebyl-li odběratelem předán dodavateli teplé vody součet údajů z měření spotřeby teplé vody podle vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů, rozdělí se spotřební složka nákladů stejným způsobem jako složka základní podle písmene b), e) není-li dodavatelem ve všech odběrných místech instalováno měření dodaného množství teplé vody a jsou-li rozdílné údaje mezi změřeným množstvím dodané teplé vody v její společné přípravně a součtem údajů z odběrných míst s instalovaným měřením a údajů z vodoměrů v konečné spotřebě, pak 1. pokud údaj měření ve společné přípravně je nižší než součet údajů z měření ve všech odběrných místech, nebo když údaj měření ve společné přípravně je vyšší o méně než 15% oproti součtu údajů měření ze všech odběrných míst, rozdělují se náklady spotřební složky podle písmene c), nebo 2. pokud údaj měření ve společné přípravně je vyšší o 15% nebo více než součet údajů z měření ve všech odběrných místech, rozdělují se náklady spotřební složky ze všech odběrných míst odpovídající součtu údajů z měření ve všech odběrných místech podle písmene c), zbývající náklady jako základní složka podle písmene b). 3 Vyhláška č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa, se zrušuje. 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Komunální Informační Servis strana 18

19 Komunální Informační Servis strana 19

20 Městské divadlo Most Velká scéna 2. prosince hodin - DIVADELNÍ MIKULÁŠ- SKÁ SHOW Barevný předvánoční rej plný veselých písniček a scének. Vstupné 60,- Kč. 3. prosince hodin - DIVADELNÍ MIKULÁŠ- SKÁ SHOW Barevný předvánoční rej plný veselých písniček a scének. Vstupné 60,- Kč. 4. prosince hodin - KLADIVO NA ČA- RODĚJNICE Dramatizace historického románu, v němž autor působivým způsobem vylíčil průběh čarodějnických procesů na severní Moravě a dramatické osudy jejich obětí. Vstupné. 130,- 120,- 110,- Kč. 6. prosince hodin - RŮŽE Z ARGENTINY Světoznámá opereta Járy Beneše v komorním podání Pražské komorní zpěvohry. Vstupné: 180,- 170,- 160,- Kč. 11. prosince hodin - BALADA PRO BAN- DITU Legendární divadelní muzikál o slavném podkarpatském zbojníkovi. Uvádí Středočeské divadlo Kladno v režii Miroslava Hanuše. Vstupné: 160,- 150,- 140,- Kč. 12. prosince hodin - TRADICE VÁNOČ- NÍHO ČASU Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby zazní tradičně v provedení pěveckých sólistů, sborů ÚČPS Podkrušnohoří a Festivalového orchestru Petra Macka za řízení Tomáše Koutníka. Vstupné: 200,- Kč. Neplatí na BK. 13. prosince hodin - TRADICE VÁNOČ- NÍHO ČASU 14. prosince hodin - SLADKÉ TAJEMSTVÍ Doktoři to taky nemaj lehký. Zaručeně pravdivá komedie z lékařského prostředí. Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč. 18. prosince hodin - MY FAIR LADY Slavná hudební komedie o proměně pouliční květinářky v okouzlující dámu. Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč. 20. prosince hodin - SLADKÉ TAJEMSTVÍ Doktoři to taky nemaj lehký. Zaručeně pravdivá komedie z lékařského prostředí. Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč. 29. prosince hodin - MY FAIR LADY PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ Slavná hudební komedie o proměně pouliční květinářky v okouzlující dámu. Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč. Délka představení je 150 minut. 30. prosince hodin - EDUDANT A FRAN- CIMOR Premiéra Pohádka o podivuhodném školním výletě. Vstupné: 100,- 90,- 80,- Kč. Malá scéna 17. prosince hodin - NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘI- ČÍ aneb JAK PÁN PŮLPÁN Z PYŠEL DO PRAHY SI VYŠEL A CO TAM VŠECHNO SLYŠEL Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie. Vstupné: 130,- Kč. Komorní scéna 9. prosince hodin - KOMEDIE O HVĚZDĚ Vánoční příběh o narození Krista, pastýřích, Herodesovi a třech králích. Vstupné: 100,- Kč. Divadlo rozmanitostí 2. prosince hodin - VÁNOCE TŘÍ SNĚ- HULÁKŮ Předvánoční rozjímání pod stromečkem se zimní pohádkou. Představení je spojené z mikulášskou nadílkou pro děti. 4. prosince hodin - VÁNOCE TŘÍ SNĚ- HULÁKŮ Předvánoční rozjímání pod stromečkem se zimní pohádkou. Představení je spojené z mikulášskou nadílkou pro děti. Vstupné: 75,- Kč. 5. prosince hodin - VÁNOCE TŘÍ SNĚ- HULÁKŮ Předvánoční rozjímání pod stromečkem se zimní pohádkou. Představení je spojené z mikulášskou nadílkou pro děti. 9. prosince hodin - VÁNOCE TŘÍ SNĚ- HULÁKŮ Předvánoční rozjímání pod stromečkem se zimní pohádkou. Vstupné: 60,- Kč. 11. prosince hodin - VÁNOCE TŘÍ SNĚ- HULÁKŮ Předvánoční rozjímání pod stromečkem se zimní pohádkou. 16. prosince hodin - POKLAD BABY MRA- ČENICE Putování prince Jiřího za splněním přání jeho vyvolené princezny Jarmilky. Vstupné: 60,- Kč. 26. prosince hodin - POKLAD BABY MRAČENICE Putování prince Jiřího za splněním přání jeho vyvolené princezny Jarmilky. Vstupné: 60,- Kč. 30. prosince hodin - SLŮNĚ aneb PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHO- BOTY Pohádka o dětské zvědavosti, která se nakonec vyplatila. Vstupné: 60,- Kč. 31. prosince hodin - BROUCI aneb THE BEATLES Inscenované písničky slavné kapely zábavnou formou přiblíží tuto hudební klasiku. Představení je uváděno jako předsilvestrovský program. Vstupné: 120,- Kč. KLUB PŘÁTEL DIVADLA 16. prosince hodin - VÁNOČKY Vskutku netradičně tradiční setkání při příležitosti vánočních svátků. Zadané pro členy Klubu přátel divadla. VÝSTAVA VE FOYER VELKÉ SCÉNY Obrazy Jaroslava Řeháčka STARÝ MOST Výstava potrvá od do Citadela hodin - ČERTOVSKÁ VÁNOČNÍ PO- HÁDKA s Mikulášem a Čertem! O MLSNÉM MATESOVI A PRINCEZNĚ TEREZCE. Hudební pohádka o ulhané princezně, která se díky své nepravdomluvnosti dostala až do pekla. Velká scéna, vstupné: 60, - Kč hodin - VĚNEČEK Slavnostní ukončení tanečních pro mládež. Společenský sál, vstupné: 200, - Kč hodin - HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE Zábavný pořad s JANEM KRAUSEM, HEIDI JANKŮ a VÁCLAVEM D. KOSÍKEM. Velká scéna, vstupné: 250, - Kč hodin - VÁNOČNÍ KONCERT.KDYŽ PURPURA VONÍ. Komunální Informační Servis strana 20

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 9/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Historie společnosti Technické služby města Mostu strana 2 O HC

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 6-7/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom čeká úspěšnou letní sezónu strana 4 O Nábor mladých

Více

Informační periodikum o službách města Mostu

Informační periodikum o službách města Mostu MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 15 000 výtisků číslo 3/2002 Co najdete uvnitř dnešního vydání: O Úřad rozhodl o soutěži strana 2 O Vánoční svátky v Mostě strana

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více