STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)"

Transkript

1 STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

2

3

4 Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Olomouc 2012

5 Recenzovali: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D. (SLÚ AV ČR, Praha) doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (FPF SLU v Opavě) Pracovní verze příspěvků publikovaných v této knize byly prosloveny na mezinárodním kolokviu Studia komiksu: možnosti a perspektivy, pořádaném Centrem pro kulturální, mediální a komunikační studia FF UP a Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., které se konalo ve dnech 26. a 27. dubna 2011 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Papers included in this book were presented at the international colloquium Comics Studies: potentials and perspectives, which was held at the Faculty of Arts of Palacký University in Olomouc on 26th and 27th April The colloquium was jointly organised by the Centre for Cultural, Media and Communication Studies at the Faculty of Arts and the Institute of Czech Literature of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i. Kolokvium bylo uspořádáno v rámci řešení projektu GA ČR Komiks: dějiny teorie (GAP406/10/2306), realizovaného v letech Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, přímým výstupem z kterého jsou ve svazku obsažené příspěvky M. Foreta, M. Jareše, P. Kořínka a T. Prokůpka. Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře udělené roku 2012 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Institucionálního rozvojového plánu, programu V. Excelence, Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: Podpora mladých akademických pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého. STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) 1. vydání ISBN

6 OBSAH MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY STUDIA KOMIKSU ANEB NA CESTĚ K (ČESKÝM) COMICS STUDIES Úvodem CO A JAK STUDOVAT V COMICS STUDIES Pavel Ryška: CO STUDUJÍ COMICS STUDIES? Studium komiksu a dědictví formalistického obratu Michal Uhl: NA CESTĚ K SÉMIOTICKÉ ANALÝZE KOMIKSU s ukázkou analýzy postkoloniálních dozvuků v komiksu Tintin v Kongu LIMITY MÉDIA KOMIKSU Michal Jareš: HRANICE KOMIKSU. Hledání non-sequitur Martin Foret: NEJISTÁ MEDIALITA KOMIKSU Ondřej Krajtl: KOMIKS A NOVÁ MÉDIA VEDLE KOMIKSU: JINÉ TRADICE David A. Beronä: VYPRÁVĚT I DNES PŘÍBĚHY DŘEVORYTEM Anna Křivánková: MANGA NA POČÁTKU 21. STOLETÍ

7 KOŘENY A PROMĚNY ČESKÉHO KOMIKSU STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Dušan Mulíček: KOMIKS PŘED KOMIKSEM Tušení bublin v českých obrázkových seriálech druhé poloviny 19. století Tomáš Prokůpek: BOJ O BUBLINU v českém a překladovém obrázkovém seriálu od 20. do počátku 40. let 20. století Pavel Kořínek: O ČTYŘLÍSTKU S LÁSKOU Prolegomena k analýze jednoho seriálu VYPRÁVĚNÍ V PANELECH A MEZI NIMI Veronika Opletalová: OMEZENÝ PROSTOR JAKO VÝZVA Pseudonarativní strategie v kreslených vtipech Ondřej Bláha: NÁSLEDNOST PANELŮ Natalia Malinowska-Jany: NARACE V GRAFICKÉM ROMÁNU APLIKOVANÉ PŘÍSTUPY KE KOMIKSU Ondřej Tomášek: PŘEKLAD A KOMIKS Eva Niklesová: ( POVINNÁ ) ŠKOLNÍ ČETBA A/NEBO JEJÍ KOMIKSOVÉ ZTVÁRNĚNÍ? ANKETA ODHODLAT SE KONEČNĚ PŘEKONAT SCOTTA MCCLOUDA David A. Beronä Wojciech Birek Thomas M. Inge Pascal Lefèvre Adam Rusek Jerzy Szyłak PRAMENY K ČESKOSLOVENSKÉMU KOMIKSU PŘÍLOHA CESTOU K PRAMENŮM... Ediční poznámka

8 Josef Ulrich: NOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ BARONA PRÁŠILA Karel Dostál: DOBRODRUŽSTVÍ NEROZLUČNÝCH PŘÁTEL: MIMI A ČERNOCH BOMBO anonym Josef Kočí, Josef Ulrich: LOJZÍKA, ŠTĚKA A FRÁNI DOBRODRUŽNÉ CESTOVÁNÍ Hollmann: [O DVOU KLUCÍCH] František Voborský: PEPINA REJHOLCOVÁ anonym: ŠIBALSTVÍ OPIČÁKA FILUTY Emil Posledník: TATÍČEK A PEPÍČEK AUTOMOBILISTÉ Emil Posledník: CHROUST JOSEF RESUMÉ ENGLISH SUMMARIES RESÜMEES AUF DEUTSCH RÉSUMÉS EN FRANÇAIS RESUMEN EN ESPAÑOL РУССКОЕ РЕЗЮМЕ

9 STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY 8

10 MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY STUDIA KOMIKSU ANEB NA CESTĚ K (ČESKÝM) COMICS STUDIES ÚVODEM Zdá se, že podle všech dostupných měřítek je na tom komiks v českém prostředí lépe, než kdy byl. Tradiční bašty domácího komiksu, tedy dětské a mládežnické časopisy, na jejichž stránkách měl český komiks ve 20. století své trvalé bydliště, sice buď přestaly existovat, nebo svou komiksovou složku až na výjimky výrazně utlumily, ale komiksy (překladové a i domácí) dnes najdeme ve většině knihkupectví, kde mají obvykle vlastní polici (první to signál etablování se na trhu ), což přestavuje významné novum posledních let. Nakladatelé pravidelně zásobují čtenáře (krom jiného i) překlady toho nejlepšího, co světový komiks v posledních dekádách přinesl, a výrazně tak aktualizují představu a povědomí českého čtenáře o tom, co komiks je, čím může být a co umí. O nových komiksech se běžně referuje ve všeobecných médiích, televizi nevyjímaje, a křečovité apologetické snahy přelomu tisíciletí, dokazující zas a znova dospělost komiksu a jeho pozoru hodnost, jsou ty tam, resp. přežívají již jen na okrajích, do úmoru resuscitovány zastydlými samozvanými bojovníky, pro které boj nekončí nikdy, protože vlastně netuší, jak v míru možno žít. České komiksy vycházejí v překladech v zahraničí popřípadě tuzemští tvůrci přímo pro zahraniční trhy tvoří a na prestižních festivalech nacházejí ocenění Není tedy divu, že se komiksu i v našem prostředí věnuje stále větší pozornost odborná a akademická na univerzitách se objevují kursy věnované komiksu, vznikají závěrečné práce na všech stupních studia (bakalářské, magisterské 9

11 STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY i doktorské), a to v rámci nejrůznějších oborů i fakult. 1 Pořád se sice většina autorů ještě potýká s chronickým objevováním téhož, již dávno objeveného, stejně jako se stínem uhrančivého McCloudova úvodu Jak rozumět komiksu, nejprve propagovaného a z dálky zbožňovaného, nyní dostupného ve vymodleném českém překladu, stínem, který se málokdo vůbec snaží překročit. Ale i přesto najdeme, na půdě nejrůznějších oborů, sympatické pokusy o relevantní vypořádání se s tématem komiks. Předkládaný svazek představuje vůbec první 2 domácí publikaci věnovanou teoretické a analytické reflexi komiksu. Ani prvotní var z počátku devadesátých let, kdy se komiksu vlastně poprvé začala věnovat akademická pozornost, 3 se mimo stránky odborných časopisů a sborníků na nejrůznější témata nepromítl a publikaci věnovanou teorii a analýze komiksu nepřinesl. Vedle překladů zahraničních popularizujících (McCloud 2008) a teoretických prací (Groensteen 2005) je tak v češtině dostupných jen několik málo dílčích příspěvků v časopisech a sbornících, často spíše publicistického než odborného charakteru. Předkládaná publikace se tedy mj. snaží zachytit onen výše popsaný kvas na českých univerzitách a naznačit možnosti a perspektivy českých comics studies. Tato publikace vznikla jako vedlejší výstup při realizaci projektu GAČR Komiks: dějiny teorie (GAP406/10/2306), řešeného společně pracovníky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Zahrnuje studie vzniklé na základě příspěvků prezentovaných na odborném kolokviu Studia komiksu: možnosti a perspektivy, které v Olomouci ve dnech dubna 2011 uspořádali pracovníci Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při FF UP a ÚČL AV ČR. Zastoupeni ve svazku jsou jak členové řešitelského týmu projektu, tak badatelé z dalších pracovišť v ČR i zahraničí. Součástí publikace je také odborná anketa, v níž se k možnostem a perspektivám studia komiksu vyjadřují představitelé konstituujícího se oboru comics studies ze zahraničních pracovišť. Přítomná publikace je v klasickém slova smyslu sborníkem, naplňuje tedy formát, který již takřka vymírá přemožen jinými formami akademického publiková A i všeobecná domácí média, včetně těch bulvárních, pak informovala o tom, že skotská Univerzita v Dundee otevřela v roce 2011 magisterské studium oboru Comics studies. Pomineme-li apologetický esejistický svazeček Comics (Clair Tichý 1967) vydaný před bezmála půlstoletím. Především v textech Anny Mikušťákové-Zelenkové. 10

12 ní, které lépe vyhoví akademické obdobě táborového bodování dle aktuálně platné metodiky hodnocení vědeckých výstupů. Jistě by bylo lze publikaci vnějškově upravit tak, aby mohla být vydávána za módní kolektivní monografii, ale nepovažovali bychom to za čestné a ani funkční. Svazek je poctivým sborníkem v tom smyslu, že představuje kolekci textů, jejichž pracovní verze byly prezentovány na uvedeném kolokviu, a nabízí tak řadu různých perspektiv i témat. Texty samozřejmě nebyly jen tak sebrány, sborník jako celek prošel redakcí, ale jakákoliv disciplinace příspěvků, které autoři dodali, probíhala především na rovině formální. Záměrem publikace není předstírat komplexní pokrytí problematiky (to nejen v českém měřítku není ani možné), ale naopak prezentovat rozličnost možných přístupů ke studiu komiksu a perspektiv jeho výzkumu v různých oborech. Sborník tedy nabízí pestrou škálou textů s různým typem zaměření od historizujících exkursů k jednotlivým školám, tradicím či fenoménům (jak je ve svých textech mapují David A. Beronä, Michal Jareš, Anna Křivánková či Dušan Mulíček), přes interpretační vhledy na možnosti analýzy komiksového materiálu a jeho vlastností (jak je nabízejí Pavel Kořínek, Michal Uhl, Tomáš Prokůpek, Veronika Opletalová či Ondřej Bláha) a teoretizující příspěvky o problémech definičních a metodologických (jak je tematizují Pavel Ryška, Martin Foret či Natalia Malinowska-Jany) až k textům věnovaných různým aplikovaným pohledům na práci s komiksem v různých oblastech (jak se jim věnují Ondřej Krajtl, Ondřej Tomášek či Eva Niklesová). Jak výše uvedené pořadí a kategorie, tak i (trochu jiné) řazení a hnízdování jednotlivých textů v samotné publikaci není předstíráním nějaké pevně dané struktury nabízí toliko jedno z možných čtení, při němž jednotlivé texty fungují jako celek, aniž by spolu však přestaly komunikovat i porůznu napříč svazkem, ať již přímo či implicitně. Záměrem uvedeného kolokvia bylo započít domácí interdisciplinární diskusi v oblasti studia komiksu, především co do (1) možnosti teoretického popisu komiksu z pohledu různých disciplín a (2) mapování historie domácí komiksu a jeho kontakty s komiksem zahraničním. Zváni byli tedy badatelé ze všech souvisejících oborů, kteří mají k tématu komiks a možnosti jeho studia co říct. Publikace proto představuje vybrané perspektivy studií komiksu (mediologickou, sémiotickou, literárněvědnou, naratologickou, historickou, sociologickou, antropologickou, translatologickou a pedagogickou) a má snad tedy potenciál stát se počátkem domácího rozvoje bádání, která ve světovém měřítku představuje dynamicky se rozvíjející oblast humanitních a sociálních věd viz aktuální podobně koncipované soubory britské (Smith Duncan 2011), německé (Eder Klar Úvodem 11

13 STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Reichert 2011) a americké (Heer Worcester 2008), kterým o dekádu dříve předcházely průkopnické sborníky, vzešlé z evropské půdy (Magnussen Christiansen 2001, Baetens 2001). Český kontext jak šíře komiksový, tak úžeji komiksologický je samozřejmě zcela jiný a předkládaný soubor textů nelze s uvedenými publikacemi přímo srovnávat. Přesto věříme, že jistou iniciační roli a pošťouchnutí domácích studií komiksu by naplnit mohl. V Olomouci a v Praze Martin Foret a Pavel Kořínek 12

14 LITERATURA Baetens, Jan The graphic novel. Louvain: Leuven University Press. Clair, René Tichý, Jaroslav Comics. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy. Eder, Barbara Klar, Elisabeth Reichert, Ramón (eds) Theorien des Comics. Bielefeld: Transcript Verlag. Groensteen, Thierry Stavba komiksu. Brno: Host. Heer, Jeet Worcester, Kent (eds) A Comics Studies Reader. Jackson: University Press of Mississippi. Magnussen, Anne Christiansen, Hans-Christian Comics and Culture: Analytical and Theoretical Approaches to Comics. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. McCloud, Scott Jak rozumět komiksu. Praha: BB art. Smith, Matthew J. Duncan, Randy (eds) Critical Approaches to Comics: Theories and Methods. London: Routledge. Úvodem 13

15 STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY 14

16 CO A JAK STUDOVAT V COMICS STUDIES 15

17

18 CO STUDUJÍ COMICS STUDIES? STUDIUM KOMIKSU A DĚDICTVÍ FORMALISTICKÉHO OBRATU P AV E L R Y Š K A ABSTRAKT V posledních dvou desetiletích se z širšího rámce kulturálních studií začaly vyčleňovat comics studies jako samostatná disciplína, zdůrazňující specifický charakter zkoumaného předmětu. Podle některých protagonistů formalistického obratu v diskusích nad různými podobami sekvenčních narativů by ke klíčovým úkolům nového oboru mělo patřit určení toho, co jedinečnost komiksu jakožto média vytváří a ustavuje. Podobné návrhy předložili Jeet Heer a Kent Worcester (2009) v úvodu ke sborníku textů, zabývajících se historií a teorií komiksu (A Comics Studies Reader); vyjádřili však zároveň pochybnosti o tom, zda jde o správně položené otázky. Tento text se chce k jejich skepsi připojit a vyslovit nedůvěru (na první pohled samozřejmému) předpokladu, že předmětem studia je každý komiks nebo dokonce komiks jako takový, jenž má jisté charakteristické rysy, které lze za všech okolností identifikovat, popsat a utřídit. Text je pokusem stručně rekapitulovat obtíže, na něž naráží úsilí určit předmět studia jako konzistentní pole a operovat v předem vymezeném terénu. KLÍČOVÁ SLOVA studia komiksu formalistický obrat deváté umění sekvenční umění definice komiksu formální struktura komiksu 17

19 NA CESTĚ K SÉMIOTICKÉ ANALÝZE KOMIKSU S UKÁZKOU ANALÝZY POSTKOLONIÁLNÍCH DOZVUKŮ V KOMIKSU TINTIN V KONGU M I C H A L U H L ABSTRAKT Text diskutuje téma (sémiotické) analýzy komiksu a představuje stručný nástin metodologie, který má sloužit jako návod pro analýzu komiksových děl. Analýza se provádí ve čtyřech základních fázích: 1. zkoumání obrazové části, 2. zkoumání textové části, 3. zkoumání celého políčka, 4. zkoumání políčka v kontextu děje. V textu jsou tematizovány další čtyři klíčové momenty, které je v zájmu prováděné analýzy vhodné respektovat: 1. definování cíle zkoumání je apelem na selektivní redukci tématu, umožňují-li to okolnosti; 2. porozumění komiksu je požadavkem hlouběji porozumět gramatice komiksu; 3. znalostní opora je připomenutím, že akademická práce kromě formy musí mít i obsah, kterému analyzující rozumí; 4. informační rešerše je doporučením seznámit se i s dalšími informacemi o komiksu, jako je osud autora či společenská nálada doby vzniku komiksu. Druhá polovina textu je věnována ukázkové analytické sondě rozboru fragmentů jednoho z nejslavnějších evropských komiksů Tintin v Kongu z pohledu etnocentrismu a stereotypizovaného zobrazování domorodých obyvatel belgického Konga. KLÍČOVÁ SLOVA komiks sémiotická analýza analýza komiksu Tintin Hergé etnocentrismus kolonialismus rasismus Kongo Afrika franko-belgický komiks 37

20 LIMITY MÉDIA KOMIKSU 61

21

22 HRANICE KOMIKSU HLEDÁNÍ NON-SEQUITUR M I C H A L J A R E Š ABSTRAKT Text se soustřeďuje na hledání a vymezení hranice komiksu, a to zejména ve výtvarných (často abstraktně-vizuálních) experimentech, nacházejících se například v komiksech Garyho Pantera, Melindy Gebbie, Grega Ironse, Jerryho Moriartyho, u autorů minicomixů atd. Stranou pozornosti domácích čtenářů by však neměly zůstat ani zástupci českého prostředí (např. Viktorie Rybáková pod pseudonymem Diamant Popelka). Tyto extrémní projevy splňují jistý prvek avantgardnosti stávají se totiž pozvolna ozvláštňujícím prvkem některých mainstreamu bližších komiksů (Kabuki). Především ale vzbuzují otázky, na které se text pokusí alespoň v náznacích odpovědět: Nakolik jsou tyto nejzazší výtvarné podoby ještě srozumitelné? Vyžadují si jiný způsob čtení? Kdy přestávají být komiksem a stávají se uzavřenými alby výtvarných artefaktů s tendencí být sekvenčním uměním? Jednou z otázek k řešení je pak jistě i hledání Scottem McCloudem prosazované (a zároveň zpochybňované) kategorie non-sequitur... KLÍČOVÁ SLOVA abstrakce abstraktní komiks hranice komiksu Scott McCloud minicomix 63

23 NEJISTÁ MEDIALITA KOMIKSU M A R T I N F O R E T ABSTRAKT Text je veden úvahou, že potíže při etablování komiksu (jak v rovině obecně sociokulturní, tak v rovině úzce teoretické/badatelské) jsou spjaty s potížemi definičními, které v posledku vycházejí z mediální neurčenosti, resp. nejisté mediality komiksu jakožto formy. Text se proto zaměřuje na problematiku chápání komiksu jako svébytného média, resp. mediality komiksu (a to v rovině technologie i dispozitivu) a kritické reflexi podrobuje koncept dvojího zrození média (Gaudreault Marion) ve vztahu ke komiksu. KLÍČOVÁ SLOVA komiks médium medialita dvojí zrození média kód 85

24 KOMIKS A NOVÁ MÉDIA O N D Ř E J K R A J T L ABSTRAKT Nástup digitalizace proměnil chápání tradičních médií, kontext jejich užití i používání. Digitální komiks jakožto artefakt používá specifický jazyk nových médií, který je utvářen třemi skupinami objektivních vlastností: materiálními technologickými kvalitami hardwaru, nemateriálními technologickými kvalitami kódu a textuálními kvalitami (zjednodušeně hardware, software, text). Z jazyka nových médií pak vychází i jejich estetika estetika neukončenosti, daná neukončeným prostorem, příběhem a časem. Analýza technologických aspektů proměny komiksu v rámci nových médií je nutným výchozím předpokladem pro zkoumání navazujících změn v jednání (výzkum používání) a kontextu (prolínání s jinými médii). S odkazem na proměnu webových stránek a aplikací, označovanou jako web 2.0, lze také o digitálním komiksu takto uvažovat a nazývat jej komiksem 2.0. KLÍČOVÁ SLOVA nová média remediace digitální estetika neukončenost jazyk nových médií principy nových médií třídimenzionální model nových médií komiks

25 VEDLE KOMIKSU: JINÉ TRADICE 113

26

27 VYPRÁVĚT I DNES PŘÍBĚHY DŘEVORYTEM D AV I D A. B E R O N Ä ABSTRAKT Text představuje několik význačných klasických dřevorytových knih, zahrnutých i do autorovy monografie Wordless Books: The Original Graphic Novels (2008), které pak konfrontuje se současnými nejzajímavějšími dřevorytovými romány, uměleckými výtvarnými knihami a bezeslovnými grafickými romány. Dřevorytové romány ve své době představovaly netradiční bezeslovné knihy, které zprostředkovávaly imaginativní a realistické příběhy pouze prostřednictvím černobílých vyobrazení. Pojem dřevorytový román neodkazuje v textu jen k technice dřevorytu, ale zahrnuje v sobě širší skupinu rozličných postupů, např. dřevořez, linoryt či olovoryt. Jakkoli lze kořeny dřevorytových románů hledat v dávné historii výtvarného umění, v blokových knihách či na hracích kartách, samostatnému a svébytnému (sub)žánru daly vzniknout až počátkem 20. století. KLÍČOVÁ SLOVA dřevorytové romány bezeslovné grafické romány výtvarné umění 115

28 MANGA NA POČÁTKU 21. STOLETÍ A N N A K Ř I VÁ N K O VÁ ABSTRAKT: V představách západních médií Japonsko často figuruje jako komiksová velmoc, kde se tomuto médiu dostalo výsadního postavení a kde jeho čtenářská základna čítá miliony nadšených čtenářů všech generací. Přestože se tato představa částečně zakládá na pravdě a komiks je v Japonsku s oblibou využíván rovněž jako edukační či reklamní médium, jen málo bývá zmiňována druhá strana mince dlouhý a problematický vývoj japonského komiksu, jehož autoři a vydavatelé často čelili nejrůznějším předsudkům ze strany společnosti, či stagnace, jíž musí současná komiksová scéna čelit. Účinky revolučního procesu, který v průběhu druhé poloviny 20. století učinil z japonského komiksu zcela výjimečný fenomén, nyní vyprchávají a japonská komiksová scéna se v současné situaci musí vyrovnávat jak s tíživou ekonomickou situací způsobenou výrazným úbytkem čtenářů, tak s tvůrčí krizi související s přežitými schématy a relativní tvůrčí nesvobodou mainstreamových autorů. KLÍČOVÁ SLOVA: manga historie internetové pirátství 143

29 KOŘENY A PROMĚNY ČESKÉHO KOMIKSU 159

30

31 KOMIKS PŘED KOMIKSEM TUŠENÍ BUBLIN V ČESKÝCH OBRÁZKOVÝCH SERIÁLECH DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ D U Š A N M U L Í Č E K ABSTRAKT Obrázkové příběhy představovaly rozšířenou formu časopiseckých ilustrací a karikatur druhé poloviny 19. století. Lze je číst nejen optikou moderny, která v dobové ilustraci a karikatuře viděla opoziční příběh umění 19. století k historii akademického umění, ale i skrze médium komiksu, jako proměnu komunikačního kódu obrazových příběhů. Obraz přestává s divákem komunikovat skrze literárně-symbolické významy. Poselství omezuje svou výpověďˇna úrovni obrazu a umožňuje tím vznik složitější struktury na úrovni celého obrázkového příběhu. Komunikační kanál je tak konci 19. století naladěn na příchod komiksu. KLÍČOVÁ SLOVA obrázkový příběh ilustrace karikatura druhá polovina 19. století Josef Mánes Mikoláš Aleš Světozor Šotek Artuš Scheiner komunikační kód 161

32 BOJ O BUBLINU V ČESKÉM A PŘEKLADOVÉM OBRÁZKOVÉM SERIÁLU OD 20. DO POČÁTKU 40. LET 20. STOLETÍ T O M Á Š P R O K Ů P E K ABSTRAKT První domácí pokusy o obrázkové seriály, v nichž by byl text primárně umístěn do dialogových bublin, pocházejí z první dekády 20. století. Dlouhá desetiletí však tato progresivní forma narážela v českém prostředí na viditelný odpor, takže se jí podařilo výrazněji prosadit teprve na sklonku třicátých let. Text se na konkrétních příkladech pokouší popsat projevy tlaku, kterým byly obrázkové seriály s dialogovými bublinami vystaveny, a následně pojmenovat jeho příčiny. KLÍČOVÁ SLOVA dialogové bubliny obrázkové seriály formální adaptace převzatých komiksů poválečné represe vůči komiksu 175

33 O ČTYŘLÍSTKU S LÁSKOU PROLEGOMENA K ANALÝZE JEDNOHO SERIÁLU P AV E L K O Ř Í N E K ABSTRAKT Nedávné dvojité výročí nejdéle souvisle vycházejícího komiksového časopisu v České republice Čtyřlístek (v roce 2009 oslavil 40 let, loni pak publikoval jubilejní 500. číslo) přineslo několik publicistických textů, hrstku vzájemně ne nepodobných vzpomínkových rozhovorů s Jaroslavem Němečkem a nepovedenou výstavu v Muzeu hlavního města Prahy. Příspěvek si klade za cíl nabídnout vstupní analytické ohledání třeskoprskského fikčního univerza, navrhnout základní chronologizační členění fenoménu Čtyřlístek a postulovat otázky pro případné další čtyřlístkologické analýzy. Kultovní časopis Čtyřlístek (jak je tento v médiích často uměřeně titulován) by se po čtyřech dekádách své existence měl stát předmětem důkladné kritické analýzy, která by rozšířila a v mnohém jistě i korigovala dosavadní autorské a čtenářsko-fanouškovské uvažování o tématu. Předkládaný text by se rád stal prvním vykročením k tomuto úkolu... KLÍČOVÁ SLOVA dětský komiks kvantitativní analýza statistika panelů 201

34 VYPRÁVĚNÍ V PANELECH A MEZI NIMI 215

35

36 OMEZENÝ PROSTOR JAKO VÝZVA PSEUDONARATIVNÍ STRATEGIE V KRESLENÝCH VTIPECH V E R O N I K A O P L E TA L O VÁ ANOTACE Vyjadřovací prostor kresleného vtipu sestává z jediného obrazového pole, což znemožňuje sekvenční znázorňování děje: vizuálně prezentovaná narace je tudíž u těchto komunikátů téměř vyloučená. Text se pokouší ukázat, že kreslený vtip má vzhledem ke svému omezenému prostoru v určitých ohledech jinak strukturně uspořádané informace, než je tomu u sekvenčních médií (jako je komiks): lze zde konstatovat větší zhuštění informací, eliptičnost, dále zde ovšem lze vysledovat i určité implikace narativních kroků, tzv. pseudonarativní strategie. Text přináší klasifikaci kreslených vtipů s ohledem na možnosti narace a typologii pseudonarativních strategií, i zamyšlení nad hranicemi mezi jedním obrazovým polem a sekvencí obrazů. KLÍČOVÁ SLOVA kreslený vtip narace sémiotika inference presupozice 217

37 NÁSLEDNOST PANELŮ O N D Ř E J B L Á H A ABSTRAKT Je-li komiks chápán jakožto specifická forma obrazové narace, jedním z důležitých hledisek při zkoumání jeho stavby bude uspořádání jednotlivých obrazů (panelů), jejich spojitost, návaznost a z ní vycházející schopnost přimět čtenáře hledat a nalézat mezi nimi logickou souvislost. Vnímání skupiny komiksových panelů jako nedělitelného celku, který dokáže vyprávět děj, předat informaci apod., je snad nejdůležitější a základní vlastností děl tohoto typu. Cílem textu je tematizace přechodu od jednoho panelu k druhému, zamyšlení nad jeho důležitostí z hlediska pochopení komiksové narace a případného definujícího rysu odlišujícího komiksové obrazy od jiných obrazů v juxtapozici (fotoalbum, obrazy v galerii atd.), včetně úvahy o možných typech přechodů, jejich významech a využitelnosti. KLÍČOVÁ SLOVA komiks obraz panel následnost sekvence Scott McCloud 235

38 NARACE V GRAFICKÉM ROMÁNU N ATA L I A M A L I N O W S K A - J A N Y ABSTRAKT Text ukazuje, že i když je komiks samostatné médium, není možné ho analyzovat zcela odděleně od takových narativních médií, jako jsou tradiční román či film. Dokládá, že literární a filmová věda jsou vhodné také pro analýzu komiksu. V první části se text soustředí na roli vypravěče v grafickém románu a ukazuje, kde je v něm místo pro jeho komentáře. Dále se text soustředí na narativní prostředky, pomocí kterých mohou autoři komiksů vyprávět svůj příběh, především na následující problémy: jak ukázat běh času, pohyb a různé detaily v situaci, kdy je základním nářadím komiksových tvůrců obraz. KLÍČOVÁ SLOVA komiks grafický román narace vypravěč 249

39 APLIKOVANÉ PŘÍSTUPY KE KOMIKSU 267

40

41 PŘEKLAD A KOMIKS O N D Ř E J T O M Á Š E K ABSTRAKT V posledních letech se komiksu dostává stále více pozornosti ze strany akademické obce. Tímto fenoménem se začíná zabývat stále více vědních oborů. Jednou z mála výjimek, která dosud odmítá akceptovat komiks jako předmět hodný akademického zkoumání, je obor translatologie. Ten stále považuje překlad komiksu za subdisciplínu literárního překladu a nezabývá se jím jako samostatnou překladatelskou disciplínou. Paradoxní však je, že překlady ostatních uměleckých forem (např. básně, filmu nebo dramatu) jsou za samostatné překladatelské disciplíny pokládány. Překlad komiksu je tak popsán pouze v několika odborných článcích a případových studiích. Tento text reflektuje tuto situaci, vymezuje překlad komiksu vůči ostatním překladatelským disciplínám a analyzuje aspekty komiksového překladu spojené s touto problematikou, které jsou názorně ukázány na příkladech z českých překladů různých komiksových děl. Zároveň je představen teoretický rámec pro vytváření a hodnocení kvality komiksového překladu. Ten je založen na teorii literárního překladu a patřičným způsobem upraven pro potřeby překladu komiksu. KLÍČOVÁ SLOVA komiks překlad univerzálie onomatopoie translatologie 269

42 ( POVINNÁ ) ŠKOLNÍ ČETBA A/NEBO JEJÍ KOMIKSOVÉ ZTVÁRNĚNÍ? E VA N I K L E S O VÁ ABSTRAKT Za jeden z trendů v současném spektru komiksové produkce lze mj. považovat rozmach komiksových zpracování literárních děl pro děti a mládež, a to především děl světoznámých, která jsou nejčastěji zařazována do čítanek a která figurují mezi tituly tzv. povinné školní četby. Text si klade za cíl zmapovat tato nejnověji vydaná komiksová ztvárnění, jež jsou dostupná českému čtenáři, a na základě výsledků analýzy vztahů mezi literární předlohou a její komiksovou podobou vyvodit závěry o zdařilosti daných komiksových adaptací a o možnostech jejich smysluplné implementace do jazykové výuky. KLÍČOVÁ SLOVA komiks povinná školní četba adaptace 285

43 ANKETA 299

44

45 ODHODLAT SE KONEČNĚ PŘEKONAT SCOTTA McCLOUDA Domácí studia komiksu, a vlastně šíře i české myšlení o komiksu jako takové, se často cyklicky pohybují v jakémsi uzavřeném prostoru, ve kterém znovu a znovu pokud ne bezmyšlenkovitě, tak minimálně bez nápadu interpretují předvídatelná témata (Co to je komiks? Je komiks brak?) za využití předvídatelného teoretického (v McCloudově případě pohříchu navíc spíše teoretického ) aparátu. Jedním z cílů kolokvia, které stálo na počátku této publikace, bylo však nabídnout iniciační impuls k vykročení ven z tohoto kruhu, v mnohosti hlasů a diskusí jsme doufali zahlédnout nové možnosti a nové kvality českého zkoumání komiksu a příbuzných forem: možnosti, které by místo věčného omílání a otrockého aplikování McCloudových škarp a panelových přechodů představily vlastní, třeba sporný, přesto ale k přemýšlení nesporně více vybízející, a proto přínosný pohled na komiksovou materii. Pro publikaci, která shrnuje texty vycházející z proslovených referátů, bylo proto obesláno i několik výrazných osobností světových comics studies s trojicí otázek: 1) Jak byste ze své pozice hodnotil současný stav comics studies? Jsou již etablovanou disciplínou, nebo stále teprve hledají své místo a kulturní a společenské uznání? 301

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně Lukáš Vavrečka Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Arts and Philosophy Franz Kafka: The Conception of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

Summer semester

Summer semester Summer semester 2015-2016 PC Skills 1 KAJ/4126 (1. roč. solo) pondělí 12:00-16:00 80 % docházka projekty: 1. osobní webové stránky (obsahují: osobní profil, fotogalerii vlastních snímků rodného města s

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4 Daniel Pitín Sun in the Loft 2 0 1 Vienna 4 Sun in the Loft represents a number of paintings and objects I made last year. The key theme of this exhibition is space: imaginary space, mental space, the

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií Kulturní historie kapra v českých zemích Magisterská diplomová práce Gabriela Konečná Vedoucí práce: Ing. Zbyněk

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sommer, Vítězslav: Rezension über: Jakub Jareš / Matěj Spurný / Katka Volná (Hg.), S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK. cz

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK.  cz SCHEME OF WORK Subject: Mathematics Year: first grade, 1.X School year:../ List of topisc # Topics Time period Introduction, repetition September 1. Number sets October 2. Rigtht-angled triangle October,

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Literární a knižní kultura v digitálním věku Olomouc, dubna 2015

Literární a knižní kultura v digitálním věku Olomouc, dubna 2015 Literární a knižní kultura v digitálním věku Olomouc, 27. 29. dubna 2015 Literární a knižní kultura prošla po rychlém rozšíření digitálních komunikačních technologií a nových médií na sklonku 20. století

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury V rámci stáže v NTK zpracovala: Gabriela Nováková Březen 2011 Praha V rámci vzdělávání budoucích knihovníků

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Prameny a literatura Literatura

Prameny a literatura Literatura Použité zkratky AZ Autorský zákon Listina Listina základních práv a svobod ObchZ Obchodní zákoník OSŘ Občanský soudní řád OZ Občanský zákoník TiskZ Tiskový zákon TŘ Trestní řád TZ Trestní zákon ESLP Evropský

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Dálkový průzkum Země a jeho využití v práci s veřejností v národních parcích Bavorský les a Šumava

Dálkový průzkum Země a jeho využití v práci s veřejností v národních parcích Bavorský les a Šumava AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 306 310 Srní 4. 7. října 2004 Dálkový průzkum Země a jeho využití v práci s veřejností v národních parcích Bavorský les a Šumava Remote sensing and its application

Více