Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)"

Transkript

1 Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme za nákup výrobku značky Salus. Týdenní programovatelný termostat SALUS ERT50 - Triac Vám zajistí více užitku ve srovnání s jinými standardními výrobky tohoto typu. Programovatelný termostat slouží k ovládání topného systému ve Vašem domě. Jeho činnost spočívá v ovládání teploty v místnosti podle naprogramovaného nastavení doby a teploty. VLASTNOSTI: 3 standardní a 2 programovatelné provozní profily 3 programovatelné úrovně teploty Funkce NSB redukce teploty (noční redukce o 2 C/4 C) Menu v češtině + v dalších 7 jazycích Funkce RHT manuální režim Prázdninový program Funkce ochrany proti zamrznutí Systém PWM Systém ochrany ventilu VPF o Funkce uzamknutí tlačítek Před instalací termostatu je nutno se seznámit s návodem k obsluze a zásadami bezpečnosti. Zvolte vhodné místo, kde termostat namontujete. Umístění termostatu má velký vliv na činnost systému. Pro zaručení správné činnosti, je nutné termostat instalovat na vnitřní stěně na místě umožňujícím volnou cirkulaci vzduchu. Vyhněte se místům umístěným v blízkosti zařízení vytvářejících teplo (např. televizor, ohřívač, chladnička, krb) nebo vystavených přímému slunečnímu záření. Neinstalujte termostat v blízkosti dveří. Také se nedoporučuje instalovat termostat SALUS ERT50 v samostatných místnostech jakými jsou sklepy. Je nutno zamezit instalaci termostatu v místech přímo vystavených na vlhkost a kondenzaci vzduchu. Termostat SALUS ERT50 je nutno instalovat ve výšce cca 1,5 m od úrovně podlahy. POZNÁMKA: Instalaci je možno provést pouze a výhradně při odpojeném napájecím napětí. Instalaci mohou provádět pouze osoby příslušně vyškolené. V případě jakýchkoliv pochybností je nutno kontaktovat elektrikáře, distributora nebo jiného kvalifikovaného pracovníka. Výstupní kabeláž se nachází na zadní stěně přístroje. Pomocí šroubováku, je nutno sejmout kryt nacházejí se na zadní stěně přístroje. OZNAČENÍ SVOREK PŘÍSTROJE SALUS ERT50 TRIAC Označení Noční teplotní útlum N Neutrální L Vstup 230V (fáze) Spínaný výstup (230V) MENU ZÁKL. NASTAVENÍ JAZYK Termostat SALUS ERT50 má menu češtině a v dalších 7 jazycích. Pokud chcete změnit jazyk, postupujte podle následujícího návodu. 1. Stiskněte tlačítko (+) pro podsvícení displeje, stiskněte tlačítko (+) podruhé pro přechod do podmenu. Jestli displej je už podsvícen, stiskněte tlačítko (+) pouze jednou. 2. Pak stiskněte zároveň a podržte na cca 3 sekundy tlačítka SELECT a CANCEL. Na LCD displeji se zobrazí menu nastavení. Pro změnu jazyka, je nutno pomocí tlačítek +/- přejít do menu ZÁKL. NASTAVENÍ a stlačit tlačítko SELECT pro potvrzení volby. 3. Pak je nutno pomocí tlačítek +/- přejít do menu JAZYK a potvrdit volbu stlačením tlačítka SELECT. 4. V dalším menu zvolíme vybraný jazyk a stiskneme SELECT pro potvrzení volby. Pro přechod do provozního režimu stiskněte tlačítko CANCEL, nebo počkejte několik sekund a termostat se automaticky vrátí do základního zobrazení. DATUM - ČAS 1. Stiskněte tlačítko (+) pro podsvícení displeje, stiskněte tlačítko (+) podruhé pro přechod do podmenu. Jestli je displej již podsvícen, stiskněte tlačítko (+) pouze jednou. 2. Pak stiskněte zároveň a podržte na cca 3 sekundy tlačítka SELECT a CANCEL. Na LCD displeji se zobrazí menu nastavení. Pro nastavení požadovaného data, s použitím tlačítek +/- přejděte do menu ZÁKL. NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení volby. 3. Pak pomocí tlačítek +/- přejdete do menu DATUM - ČAS a volbu potvrdíte stlačením tlačítka SELECT. 4. S použitím tlačítek +/- nastavte požadované datum a stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení volby, stejně postupujte při nastavení hodin. 5. Poslední součástí menu je LETNÍ ČAS. Změňte nastavení pomocí tlačítek +/-, následně stiskněte tlačítko SELECT, pro uložení nastavení a návratu do menu ZÁKL. NASTAVENÍ.

2 OBSLUHA V tomto menu se nachází počítadlo času, které umožňuje ověření celkového počtu hodin činnosti topného systému, celkového počtu hodin, kdy pohony byly otevřené a datum posledního resetu. Termostat SALUS ERT50 bude ukládat dobu provozu maximálně do hodin. 1. stiskněte tlačítko (+) pro podsvícení displeje, stiskněte (+) podruhé pro přechod do podmenu. Jestli je displej již podsvícen, stiskněte tlačítko (+) pouze jednou. 2. Pak stiskněte zároveň a podržte na cca 3 sekundy tlačítka SELECT a CANCEL. Na LCD displeji se zobrazí menu nastavení. Pro nastavení odečtu počítadla času, s použitím tlačítek +/- přejděte do menu ZÁKL. NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení volby. 3. Pomocí tlačítek +/- zvolte menu OBSLUHA a stiskněte tlačítko SELECT, následně zvolte PŘEČTI PROV. ČAS a stiskněte SELECT pro ověření celkového počtu hodin provozu topného systému, celkový počet hodin, během nichž byly pohony otevřené a datum posledního resetu. 4. Pro resetování počítadla zvolíme menu VYMAŽ PROV. ČAS a pomocí tlačítek +/- zvolíme možnost ANO NE. MENU - KONTROLA V hlavním menu KONTROLA lze provést změny týkající se: HYSTEREZE POKLES (noční útlum) MRÁZ (ochrana proti zamrznutí) VÝSTUP (funkce PWM) VP (funkce ochrany ventilů) VYROVNAT (kalibrace teploty) 1. Pro vstup do menu KONTROLA: stiskněte tlačítko (+) pro podsvícení displeje, stiskněte (+) podruhé pro přechod do podmenu. Jestli je displej již podsvícen, stiskněte (+) pouze jednou. 2. Pak stiskněte zároveň a podržte na cca 3 sekundy tlačítka SELECT a CANCEL. Na LCD displeji se zobrazí menu nastavení. S použitím tlačítek +/- přejděte do menu KONTROLA a stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení volby. HYSTEREZE (TEPLOTNÍ ROZPTYL) Prvním nastavením, které můžeme změnit je hystereze. Továrně je nastavena hodnota 0,5 C ale pomocí tlačítek +/- ji můžeme změnit na hodnotu 1 C. Stiskněte tlačítko SELECT pro uložení změny nebo tlačítko CANCEL pro návrat do předchozího nastavení. POKLES (NOČNÍ TEPLOTNÍ ÚTLUM) Termostat SALUS ERT50 umožňuje přizpůsobení teploty v závislosti na denní době, což zaručuje efektivní řízení topného systému a omezení nákladů na topení. V okamžiku aktivace úrovně snížené teploty v termostatu SALUS ERT50, tento předává signál do ostatních termostatů (SALUS ERT20, SALUS ERT30) připojených ke svorkovnici SALUS KL06, za účelem snížení nastavené teploty o 4 C po dobu, kdy je v termostatu SALUS ERT50 nastavena úroveň snížené teploty. Funkce snižování teploty umožňuje její omezení o 4 C, bez nutnosti regulace termostatu. Jedná se o tzv. noční snížení teploty aktivuje se vnějším signálem, např. kontrolou času připojovací svorkovnice. Pomocí tlačítek +/- můžete zapnout/vypnout funkci POKLES (noční útlum). Pokud je funkce snížení teploty aktivní, pak se v pravém dolním rohu zobrazí symbol (měsíc). Funkce se aktivuje pouze v případě, když jsou k svorkovnici SALUS KL06 připojené čtyři vodiče. Pro správnou funkci musí být termostat SALUS ERT50 připojen k poli č. 1 k svorkovnici SALUS KL06. Schéma zapojení je zobrazeno na konci návodu k použití. FMRÁZ (PROTIZÁMRZNÝ REŽIM) Termostat SALUS ERT50 Vám umožňuje zapnutí/vypnutí funkce proti zamrznutí. Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovanou možnost ANO-NE. Teplota proti zamrznutí je nastavena na úroveň 5 C. Je to hodnota nastavená továrně a nelze ji změnit. Pokud je protizámrzný režim aktivní, zobrazuje se animovaný symbol (vločka). VÝSTUP (FUNKCE PWM) Z důvodu velké setrvačnosti podlahového topení nám použití systému PWM v termostatech zaručuje přesné udržování konstantní teploty v místnostech. Systém PWM kontroluje délku doby provozu a četnost otevření a uzavření použitých pohonů ve vztahu k nárůstu teploty v místnosti. Efektem tohoto je dodatečná úspora, komfort a nedochází k přehřátí místnosti. VP (FUNKCE OCHRANY VENTILŮ) Pro správnou funkci ventilů dokonce i po delší odstávce zařízení, např. v letním období, model termostatu SALUS ERT50 využívá funkci zabezpečení termoelektrických ventilů. Ventily se zapínají termostatem jednou za týden, dokonce, i když se topení nevyžaduje. VYROVNAT (KALIBRACE TEPLOTY) V případě nutnosti potřeby snížení nebo zvýšení naměřené teploty slouží funkce VYROVNAT, kterou lze kalibrovat termostat na požadovanou hodnotu. MENU VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ Programovatelný termostat SALUS ERT50 umožňuje volbu mezi funkcí vytápění a chlazení. Pro změnu nastavení postupujte podle následujícího návodu: 1. stiskněte tlačítko (+) pro podsvícení displeje, stiskněte (+) podruhé pro přechod do podmenu. Jestli je displej již podsvícen, stiskněte tlačítko (+) pouze jednou. 2. Pak stiskněte zároveň a podržte na cca 3 sekundy tlačítka SELECT a CANCEL. Na LCD displeji se zobrazí menu nastavení. 3. Pomocí tlačítek +/- zvolte menu VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ a stiskněte SELECT pro potvrzení své volby. 4. Nyní s použitím tlačítek +/- můžete zvolit požadovanou funkci, stiskněte tlačítko SELECT pro uložení změny nebo tlačítko CANCEL pro návrat do předchozího nastavení. Pokud bude funkce chlazení zapnuta pak v levém spodním rohu LCD displeje bude zobrazen nápis CHLAZENÍ, pokud bude aktivní funkce vytápění, pak se v tomto místě objeví nápis VYTÁPĚNÍ.

3 FUNKCE TLAČÍTEK Tlačítko Funkce MENU Aktivuje Menu - Snižuje nastavení teploty + Zvyšuje nastavení teploty SELECT Potvrzení volby CANCEL Zrušení volby RESET Restart systému UKAZATEL FUNKCÍ Ukazatel Funkce Funkce proti zamrznutí nebo aktivní systém chlazení Úsporná teplota 24 C Nastavení teploty Systém topení Blokace tlačítek je aktivní Ruční režim je aktivní Prázdninový režim je aktivní MENU PROFIL Celkem má uživatel k dispozici 5 profilů, tak jak uvedeno v následující tabulce: Rodina Jedn. (jednotlivec) Kancelář Jméno 1 Jméno 2 Jednotlivé profily lze přizpůsobit k individuálním potřebám, změnou 6 denních dob a přiřazením jim nových rozsahů teplot. Tyto lze přiřadit k jednotlivým dnům, k celému týdnu nebo na víkend. Existuje možnost změny názvu profilů a kopírování nastavení v rámci jednoho profilu, nebo z jednoho profilu do jiného. Výchozí nastavení jsou uvedená v tabulce: Po-Pá/So-Ne/Jeden den Denní doba Hodina Rodina Jednotlivec Kancelář Jméno 1 Jméno 2 Brzké ráno 06:00-08:00 Komfort Komfort Komfort Komfort Komfort Ráno 08:00-12:00 Standard Standard Standard Standard Standard Poledne 12:00-14:00 Komfort Komfort Komfort Komfort Komfort Odpoledne 14:00-18:00 Standard Standard Standard Standard Standard Večer 18:00-23:00 Komfort Komfort Komfort Komfort Komfort Noc 23:00-06:00 MENU - KAŽDODENNÍ FUNKCE Pro vstup do nastavení KAŽDODENNÍCH FUNKCÍ je nutno stlačit tlačítko MENU. Zde můžeme změnit nastavení LCD displeje, změnit profil programu, zapnout/vypnout prázdninovou funkci nebo zvolit způsob ovládání termostatem. ZMĚNA NA LCD V menu ZMĚNA NA LCD existuje možnost volby tří způsobů zobrazení informací na LCD displeji: CELÁ OBRAZOVKA, VYBRANÁ OBRAZOVKA a ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA. CELÁ OBRAZOVKA - zobrazuje se datum, den v týdnu, hodina, teplota, systém topení/chlazení, denní doba a profil programu. VYBRANÁ OBRAZOVKA - zobrazuje se datum, den v týdnu, teplota, topení/chlazení a profil programu. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA - zobrazuje se teplota, topení/chlazení a profil programu. ZMĚNA PROFIL V menu ZMĚNA PROFIL s použitím tlačítek +/- existuje možnost volby jiného profilu, stiskněte tlačítko SELECT pro uložení změny nebo tlačítko CANCEL pro návrat do předchozího nastavení.

4 ZMĚNA DOVOLENÁ Pro zapnutí režimu DOVOLENÁ je nutno stlačit tlačítko MENU a s použitím tlačítek +/- zvolit menu ZMĚNA DOVOLENÁ a stlačit tlačítko SELECT pro potvrzení volby. Zde musí uživatel s použitím tlačítek +/- nastavit datum začátku a ukončení dovolené, stiskněte tlačítko SELECT pro uložení změny nebo tlačítko CANCEL pro návrat do předchozího nastavení. Režim DOVOLENÁ se aktivuje spolu s počátečním datem, což je viditelné na displeji objevuje se symbol palmy. Režim DOVOLENÁ se vypíná automaticky s datem ukončení dovolené a zahajuje provoz v normálním režimu. PROGRAM ZAP. V menu PROGRAM ZAP. lze provést volbu mezi manuálním režimem a programovým režimem. Jestli zvolíte manuální režim, musíte si uvědomit, že při dalším programové změně se termostat vrátí do automatického režimu. MENU PROFIL PROGRAMOVÁNÍ Programování termostatu SALUS ERT50 je velmi snadné díky intuitivní struktuře menu. Pro vstup do menu PROGRAMOVÁNÍ: 1. stiskněte tlačítko (+) pro podsvícení, stiskněte (+) podruhé pro přechod do podmenu. Jestli je displej již podsvícen, stiskněte tlačítko (+) pouze jednou. 2. Pak stiskněte zároveň a podržte na cca 3 sekundy tlačítka SELECT a CANCEL. Na LCD displeji se zobrazí menu nastavení. S použitím tlačítek +/- přejděte do menu PROFIL a stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení volby 3. Na LCD displeji se zobrazí seznam profilů. Pomocí +/- zvolte profil, ve kterém hodláte změnit nastavení. Stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení volby. 4. Jste v nastavení profilu. V první řadě můžete zvolit, zda chcete naprogramovat jednotlivý den, celý týden nebo celý víkend. Vyberte buď Jeden den / Po-Pá / So-Ne a stiskněte SELECT pro potvrzení volby. 5. Pak vyberte denní dobu a stiskněte SELECT pro potvrzení volby. 6. Pro každou denní dobu je nutno nastavit hodinu počátku a ukončení (nesmí být žádná prodleva mezi hodinou ukončení jedné denní doby a hodinou začátku následující denní doby). Výchozí hodiny počátku a ukončení každé denní doby jsou uvedené v následujících tabulkách: Denní doba Hodina Brzké ráno 06:00-08:00 Ráno 08:00-12:00 Poledne 12:00-14:00 Odpoledne 14:00-18:00 Večer 18:00-23:00 Noc 23:00-06:00 7. Pro změnu denní doby následně stiskněte tlačítka +/-, stiskněte SELECT pro potvrzení volby, poté nastavte požadovanou úroveň teploty taktéž pomocí tlačítek +/-, svou volbu opět potvrďte tlačítkem SELECT. Je to ruční změna nastavení teploty. Termostat se vrátí k programu, jestli bude zahájen cyklus programování. 8. Pomocí tlačítek +/- můžete změnit zaznamenaná nastavení. Tlačítkem SELECT potvrďte změny nebo stiskněte tlačítko CANCEL, pro návrat do předchozího nastavení. Po potvrzení změn se vrátíte zpět do menu. V případě změny nastavení např. So-Ne postupujte stejně, jako ve výše uvedeném příkladě. Pomocí tlačítek (+) a (-) volíte mezi 3 hladinami teplot: standard, komfort a ekonomická. Podrobný popis změny teplot se nachází v další části návodu TEPLOTNÍ PÁSMA. Procedura změny nastavení pro JEDEN DEN je přesně stejná. 9..V menu zvolte JEDEN DEN, stiskněte SELECT pro potvrzení volby. Pak zvolte den (např. pondělí), který hodláte naprogramovat. Stiskněte SELECT pro potvrzení volby a změňte nastavení doby dle předchozího příkladu. COPY - KOPÍROVÁNÍ NASTAVENÍ 1. Jestli naprogramujete JEDEN DEN (jednotlivý den), můžete zkopírovat zaznamenaná nastavení na ostatní dny pomocí menu KOPÍRUJ. Pomocí tlačítek +/- zvolte menu KOPÍRUJ a stiskněte SELECT pro potvrzení volby. V následujícím příkladu budeme kopírovat nastavení zaznamenaná pro období od pondělí do neděle. Označte PONDĚLÍ a stiskněte SELECT, pak pomocí +/- zvolte NEDĚLI a stiskněte SELECT. Takto budou všechna pondělní nastavení zkopírována na neděli. Existuje také možnost kopírování nastavení jednoho profilu do jiného profilu. Vstupte do menu nastavení PROFIL, zvolte profil, který hodláte kopírovat (v tomto příkladu RODINA), pomocí +/- označte KOPÍRUJ Z. Pomocí +/- označte profil, do něhož hodláte zkopírovat nastavení (v tomto případě KANCELÁŘ) a stlačením SELECT potvrďte volbu. ZMĚNA NÁZVU PROFILU Termostat SALUS ERT50 umožňuje změny názvu profilů. Vstupte do menu nastavení PROFIL, zvolte profil, který hodláte přejmenovat (v tomto příkladu RODINA). Pomocí +/- zvolte PŘEJMENUJ, stiskněte SELECT. Pro příklad změníte název profilu RODINA na A1b2CA. Použitím tlačítek +/- napište požadovaná písmena, tlačítkem SELECT potvrďte svou volbu. Po zapsání všech požadovaných písmen stiskněte SELECT pro uložení změny nebo CANCEL pro návrat do předchozího nastavení.

5 TEPLOTNÍ PÁSMA Prosíme myslet na to, že pocit teploty je relativní a velmi individuální záležitostí, tudíž nastavení komfortní teploty musí více odrážet pocit komfortu členů domácnosti než konstantní číslo. Z toho důvodu je nutno komfortní teplotu přizpůsobit k individuálním potřebám obyvatel a specifikaci místností. Zároveň doporučujeme, aby rozdíl mezi ekonomickou a komfortní teplotou nebyl větší než 3 C, z toho důvodu, že při větším rozdílu teplot je nákladnější ohřátí místnosti než udržování konstantní i když mírně vyšší teploty. Termostat SALUS ERT50 má tři programovatelné úrovně teplot. Výchozí teploty jsou nastavené, jak je zobrazeno v následující tabulce: Standard Standardní teplota Komfort Komfortní teplota - ická teplota 20 C 24 C 16 C Pro změnu výchozího nastavení úrovně teploty, je nutno v menu TEPLOTNÍ PASMA zvolit menu, pro tento účel: 1. stiskněte tlačítko (+) pro podsvícení displeje, stiskněte (+) podruhé pro přechod do podmenu. Jestliže je displej již podsvícen, stiskněte tlačítko (+) pouze jednou. 2. Pak stiskněte zároveň a podržte na cca 3 sekundy tlačítka SELECT a CANCEL. Na LCD displeji se zobrazí menu nastavení programu. S použitím tlačítek +/- přejděte do menu TEPL. PÁSMA a stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení volby. Použitím +/- změňte nastavení podle svých potřeb. Stlačením SELECT uložte nové nastavení. Teploty lze nastavovat v rozsahu 10 C až 35 C. OSTATNÍ FUNKCE Podsvícení Podsvícení displeje termostatu SALUS ERT50 se zapíná automaticky po stlačení některého tlačítka. Podsvícení bude svítit cca 10 sekund od posledního stlačení tlačítka. Jestli bude teplota v místnosti vyšší než 35 C, podsvícení bude blikat. Indikátory Vytápění: Na displeji se bude zobrazovat slovo VYTÁPĚNÍ a animovaný symbol plamene: Chlazení: Na displeji se bude zobrazovat slovo CHLAZENÍ a animovaný symbol sněhové vločky: Zamknutí tlačítek Termostat SALUS ERT50 má funkci uzamknutí tlačítek, která pomáhá zabránit nežádoucím změnám nastavení termostatu. Pro zapnutí funkce blokování tlačítek stiskněte a přidržte zároveň tlačítko + a -. Pokud je funkce blokování tlačítek aktivní, na displeji se bude zobrazovat animovaný symbol visacího zámku: Pokud stiskněte kterékoliv tlačítko, na displeji se zobrazí informace FUNKCE UZAMČENÍ KLÁVESNICE JE AKTIVNÍ. Pro vypnutí funkce blokování tlačítek stiskněte současně tlačítka + a - a přidržte je několik sekund. TLAČÍTKO RESET Stlačením tlačítka reset způsobí vrácení termostatu do továrního nastavení. Všechna dříve uložená nastavení se odstraní. POUŽITÍ Čištění Zařízení je nutno čistit pouze pomocí suchých materiálů. K čištění zařízení je zakázáno používat ostré předměty nebo silné čisticí prostředky, obsahující rozpouštědla. Jestli termostat SALUS ERT50 nefunguje správně, ověřte: Zda bylo správně připojeno napájení? Zda je zapnut systém topení? Jestli termostat ERT50 i nadále nefunguje správně, stiskněte tlačítko RESET.

6 Schéma připojení 1 Připojení 4-vodičovým kabelem-využití všech funkcí termostatu. Schéma připojení 2 Připojení 3-vodičovým kabelem-využití všech funkcí termostatu kromě funkce noční teplotního útlumu. Pohon Čerpadlo Pohon Čerpadlo Technické ÚDAJE Napájení 230V AC / 50Hz Max připojovací proud 0,2A Spínání 230V AC / 50Hz Hystereze 0,5 C Krytí IP30 Rozměry 84/132/30 šířka/výška/hloubka Teplotní rozsah 10 C - 35 C Skladovací teplota -20 C -60 C ZÁRUKA ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. Výrobce poskytuje záruku na bezchybnou činnost produktu v období 24 měsíců od data nákupu, potvrzeného razítkem a podpisem prodejce. 2. V záruční době zajišťujeme uživateli bezplatnou výměnu zařízení za nové (stejný typ/model) nebo odstranění závad vzniklých v důsledku výrobních vad. 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku: a) Chemických a mechanických poškození z viny uživatele, b) Nesprávné montáže, provedené v rozporu s montážním návodem, c) Nedodržování návodu k obsluze a bezpečnostních podmínek, d) Používání zařízení v rozporu s určením. 4. Kupující ztrácí oprávnění z titulu záruky v případě: a) Poškození vzniklých z viny uživatele způsobujících stálé zhoršení kvality zařízení, b) Nesprávného používání v rozporu s návodem k obsluze a montáže, c) Servisního zásahu neoprávněných osob. 5. Veškeré námitky vůči prodávajícímu týkající se ručení a záruky upravují ustanovení občanského zákoníku. ZÁRUKA Seznámil(a) jsem se a souhlasím se záručními podmínkami. Datum prodeje: Razítko a podpis prodejce:.. Distributor pro ČR a SK: Thermo-control CZ s.r.o. Sychrov 2, Brno Tel.:

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT SALUS ERT50

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT SALUS ERT50 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT SALUS ERT50 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Produkt je shodný s následujícími směrnicemi EC: - Směrnici elektromagnetické kompatibility 2004/108/CE - Nízkonapěťovou směrnicí 2006/95/EEC -

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze www.lars.cz 2025 RTH 2025 Návod k obsluze Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH 2 Blahopřejeme Vám k nákupu moderního termostatu AURATON 2025 / AURATON 2025 RTH vyvinutého na základě vyspělého

Více

Návod k obsluze programovatelná hlavice SALUS PH55 s týdenním režimem

Návod k obsluze programovatelná hlavice SALUS PH55 s týdenním režimem Návod k obsluze programovatelná hlavice SALUS PH55 s týdenním režimem Děkujeme, že jste si zakoupili produkt firmy SALUS. 1. Montáž PH55 můžete namontovat na všechny druhy běžně dostupných radiátorových

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95 Programovatelný pokojový termostat THR870CUK Obj. č.: 56 02 95 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup programovatelného bezdrátového termostatu Honeywell Homexpert THR870CUK. Tento návod

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

www.thermo-control.cz

www.thermo-control.cz SYSTÉM REGULACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Novinka v oblasti regulace podlahového vytápění. Systém regulace podlahového vytápění obsahuje produkty, díky nimž je podlahové vytápění mnohem výkonnější, úspornější

Více

Děkujeme za zakoupení výrobku firmy DEVI. Touto koupí jste získali výrobek nejvyšší kvality, vynikajícího dizajnu, který Vám přinese trvalý komfort a

Děkujeme za zakoupení výrobku firmy DEVI. Touto koupí jste získali výrobek nejvyšší kvality, vynikajícího dizajnu, který Vám přinese trvalý komfort a Devireg TM 550 CZ Děkujeme za zakoupení výrobku firmy DEVI. Touto koupí jste získali výrobek nejvyšší kvality, vynikajícího dizajnu, který Vám přinese trvalý komfort a úsporu s minimálním dopadem na životní

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Digitální programovatelný termostat Model: HTRP230 INSTALAČNÍ MANUÁL

Digitální programovatelný termostat Model: HTRP230 INSTALAČNÍ MANUÁL Digitální programovatelný termostat Model: HTRP230 INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah balení Ikony použité v této příručce: Bezpečnostní pokyny Důležité informace 2 Tip pro Vás Obsah: Obsah balení Úvod Prohlášení

Více

2011-01-03 EcoSTER 200

2011-01-03 EcoSTER 200 Panel pro dálkové ovládání kotle s funkcí pokojového termostatu EcoSTER 200 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Datový list Rozsah pouití: Dálkové ovládání Oventrop zahrnuje prostorový termostat a prostorový termostat s hodinami s rádiovým vysílaèem,

Více

Článek: 08095854 Verze: 01.01

Článek: 08095854 Verze: 01.01 Článek: 08095854 Verze: 01.01 CZ Devireg TM 535 Návod k instalaci a obsluze Gratulujeme... Vám k zakoupení elektrického podlahového topného systému DEVI. Vaše podlaha získá nové vlastnosti s elektrickým

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

Digitální spínací hodiny SP120. Obj. č.: 54 81 38. Vlastnosti

Digitální spínací hodiny SP120. Obj. č.: 54 81 38. Vlastnosti Digitální spínací hodiny SP120 Obj. č.: 54 81 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních spínacích hodin SP120. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ES Manual de usuario Manuale d'uso Návod k obsluze Felhasználói kézikönyv 1 120848.indd 1 24-2-2009

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16C

Ekvitermní regulátor ETR 16C , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16C BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis regulátoru

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components 45.16/1 LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální využití energie díky přesnému dodržování žádané hodnoty. Oblasti použití

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Leden 2009. Maximální účinnost systému a prodloužení životnosti kotle díky jedinečnému systému zónové synchronizace

Leden 2009. Maximální účinnost systému a prodloužení životnosti kotle díky jedinečnému systému zónové synchronizace Leden 2009 CM727 BEZDRÁTOVÝ SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST Regulátor CM727 je určen pro automatické řízení otopných nebo chladících soustav v rodinných domech, bytech a podobně,

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

Řídící jednotka pro kotle PANDA

Řídící jednotka pro kotle PANDA Řídící jednotka pro kotle PANDA - 1 - OBSAH: 1. Použití a přednosti jednotky... 4 1.1 Vybavení řídící jednotky... 4 1.2 Technické údaje jednotky... 4 1.3 Popis zadní části jednotky... 5 1.4 Popis přední

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

U Ž I VAT E L S KÝ M A N UÁ L B E Z D R ÁTOVÁ D OT YKOVÁ OV L Á DAC Í J E D N OT K A

U Ž I VAT E L S KÝ M A N UÁ L B E Z D R ÁTOVÁ D OT YKOVÁ OV L Á DAC Í J E D N OT K A U Ž I VAT E L S K Ý M A N U Á L B E Z D R ÁT O VÁ D O T Y KO VÁ OVL ÁDACÍ JEDNOTK A RF Touch uživatelský manuál Gratulujeme Vám k zakoupení dotykové ovládací jednotky RF Touch, která je prvkem bezdrátového

Více

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 Návod k instalaci zařízení Installation instructions Leggeanvisning Asennusohjeet Installationsanleitung Instrucciones para la instalación Wytyczne o instalacji urządzenia

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus)

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) 33 18 449 (33 18 299) provedení pro kabel 33 18 304 bezdrátové provedení ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROVÁDĚNÁ NA KOTLI denní / noční teplota

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PT14-HT-P PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony MONTÁŽ

Více

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace 2 265 REV23.03RF REV-R.03/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Sestává z regulátoru (s vestavěným rádiovým vysílačem) a spínací jednotky (přijímače s vestavěným

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

Týdenní programovatelný termostat CH150 TS. s dotykovým displejem

Týdenní programovatelný termostat CH150 TS. s dotykovým displejem Týdenní programovatelný termostat CH150 TS s dotykovým displejem Popis termostatu Prostorový termostat CH150 TS měří vnitřní teplotu v referenční místnosti a reguluje vytápění nebo klimatizaci podle toho

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

STRUČNÝ POPIS. Napevno zapojený dálkový ovladač BRC2E52C7 BRC3E52C7

STRUČNÝ POPIS. Napevno zapojený dálkový ovladač BRC2E52C7 BRC3E52C7 STRUČNÝ POPIS BRCEC BRCEC BRCEC BRCEC Obsah Strana Provoz Všeobecná bezpečnostní opatření Vlastnosti a funkce Názvy a funkce spínačů Názvy a funkce ikon Popis provozních režimů Základní provozní metoda

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

www.salus-controls.cz www.salus-controls.eu www.facebook.com/salus.controlsplc

www.salus-controls.cz www.salus-controls.eu www.facebook.com/salus.controlsplc www.facebook.com/salus.controlsplc Profil společnosti Salus Controls byl založen v roce 2004 ve Velké Británii a je členem skupiny Computime Group Limited (www.computime.com), která je globální technologickou

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

Adaptabilní termostat

Adaptabilní termostat TC Adaptabilní termostat Provozní a uživatelská příručka termostatu CZECH 1. Technické údaje... 5 2. Popis... 6 3. Montáţ a instalace... 7 4. Provoz... 9 4.1 Úvod... 9 4.2 Volitelné funkce... 15 4.2.1

Více

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ Kapitola: Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+, strana 1/5 Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE - termostat

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč

Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč Technické specifikace Spínač je od výrobce dodáván s nastaveným aktuálním časem a kalendářním datem. Automatické přepínání letního/zimního času Programovací

Více

Uživatelská příručka. THR872BEE Bezdrátový programovatelný termostat. 50062486-001 Rev. A. THR872BEE-CZ.indd 1 11-08-08 09:58

Uživatelská příručka. THR872BEE Bezdrátový programovatelný termostat. 50062486-001 Rev. A. THR872BEE-CZ.indd 1 11-08-08 09:58 Uživatelská příručka THR872BEE Bezdrátový programovatelný termostat 50062486-001 Rev. A THR872BEE-CZ.indd 1 11-08-08 09:58 VAROVÁNÍ: Tento produkt musí být pro zajištění správné funkce řádně nainstalován

Více

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh 3318293-3318365 MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh Maximální výkon nízkoteplotního (podlahového) okruhu: 13,0 kw pro ΔT=10

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Otvory potřebné pro upevnění skříňky musí odpovídat rozměrům uvedených na boku.

Otvory potřebné pro upevnění skříňky musí odpovídat rozměrům uvedených na boku. Strana 1 INSTRUKCE PRO INSTALACI SIL Strana 2 INSTALACE SC1 Po odšroubování 4 šroubů označených písmenem A otevřte skříňku obsahující panel SC1 Během této operace dávejte pozor na kabel klávesnice, panely

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Návod k použití Termostat FH-CWD

Návod k použití Termostat FH-CWD Návod k použití Termostat FH-CWD Obsah Návod k použití termostatu FH-CWD 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 3 3. Instalace... 4 4. Obecné použití... 4 5. Volba regulace teploty v místnosti nebo regulace

Více

CZ Montážní pokyny. devitime 301

CZ Montážní pokyny. devitime 301 CZ Montážní pokyny devitime 301 Ž Použití Spínací hodiny slouží pro øízení svìtelných a tepelných spotøebièù a pod. Tento výrobek je urèen k pøipojení na napìtí a proudové zatížení podle technické tabulky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR NL IT SI Popis tlačítek a displeje Instalace a zapojení termostatu Aktuální

Více

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PT14-HT-P PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony MONTÁŽ

Více

POKOJOVÝ TERMOSTAT CH 140GSM NÁVOD NA POUŽITÍ: Týdenní pokojový termostat Fantini Cosmi CH140GSM s možností ovladání pomocí telefonu

POKOJOVÝ TERMOSTAT CH 140GSM NÁVOD NA POUŽITÍ: Týdenní pokojový termostat Fantini Cosmi CH140GSM s možností ovladání pomocí telefonu NÁVOD NA POUŽITÍ: Týdenní pokojový termostat Fantini Cosmi CH140GSM s možností ovladání pomocí telefonu Instalace: Pokojový termostat CH 140 GSM musí být instalován na stěnu ve výšce přibližně 1,5m nad

Více

Měřič tloušťky vrstvy GL-2B Fe&Al. Provozní manuál

Měřič tloušťky vrstvy GL-2B Fe&Al. Provozní manuál Měřič tloušťky vrstvy GL-2B Fe&Al Provozní manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál. Cena za tento výrobek zahrnuje také recyklační poplatek. Obsah: 1.

Více

N406/R03 (13.10.11) Instalační a uživatelská příručka / User manual and installation guide ECOFLEX PREMIER

N406/R03 (13.10.11) Instalační a uživatelská příručka / User manual and installation guide ECOFLEX PREMIER N406/R03 (13.10.11) Instalační a uživatelská příručka / User manual and installation guide ECOFLEX PREMIER 1. VLASTNOSTI Elektronické ovládání tohoto zařízení bylo zkonstruováno pro dosažení maximálního

Více

Bezpečností upozornění před instalací zařízení

Bezpečností upozornění před instalací zařízení Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Termostat s pasivním m XR20C OBSAH 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. OBECNÝ POPIS... 1 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE... 1 4. POVELY NA PŘEDNÍM PANELU... 1 5. PARAMETRY...

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více