Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk"

Transkript

1 Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2

2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane dal's mi srdce své A teď hledáš zase mé Já dám Ti život svůj jsem dílo Tvé Pane dal's mi srdce své A teď hledáš zase mé Být cílem lásky Tvé je nádherné Ref: (On je) Vítěz, Nikdy neprohrál Navěky všemocný Bůh Vždy všemocný Pán Svůj zázrak do tvých rukou vkládá Ježíš Spasitel můj Chvá-lím jméno Tvé Zpí-vám lásku svou s mi dal Když tvář tvou z blízka poznávám Duši mou plní sláva Tvá Lord, You Have My Heart,?Delirious On je Spasitel můj On rozjasní mou tvář a nekonečnou láskou Bolest v smích můj změní sám Mé prosby požehnává, s ním nikdy nezestárnou Touhy, které v srdci mám Most: Bůh je spravedlivý Ve všech soudech svých On je Bohem věrným, všemohoucím Mighty to Save, Hillsong

3 5 6 Boží láska U nohou Tvých Bůh tak velikou lásku měl, že svého Syna dal Aby kdo věří, milovat směl, aby v Něm zůstával Protože On první miloval nás, můžeme Jeho milovat My poznali jsme Lásku a uvěřili jí, můžeme lásku dát D A h G Čím víc Tě hledám, tím víc nacházím Čím víc nacházím, tím víc Tě rád(a) mám U nohou Tvých toužím být Z poháru v Tvých rukou pít //: Boží láska se nebojí Boží láska je dobrotivá Boží láska strach vyhání Boží láska je dokonalá : // My milujeme Jej, jsme v Něm a On v nás zůstává Jeho láska proudí z nás, On slova lásky má Jaký je On, takoví jsme i my, chceme světu lásku dát My nebudeme mlčet a nebudeme stát Toužíme rozdávat V Tvém náručí se skrýt Dotek Tvůj cítit Veliká je láska Tvá (Je jí) víc než můžu vzít Láskou Tvojí smím Pane můj, žít The More I Seek You, Zach Neese Kateřina Heroldová

4 7 8 Před Tebou smím pokleknout Nikdy nekončící milost Před Tebou smím pokleknout, vyznat Ti lásku, Pane můj jsi pro mě nejvzácnější Teď srdce své otvírám a prosím vejdi jako Král Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá, nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání, před ní padá každá touha po vlastním uznání. Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval Abych přebýval ve světle Tvé tváře Navěky chci vyvyšovat jméno Tvé Je tak nádherné blízko Ti být Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval Abych přebýval ve světle Tvé tváře Navěky chci vyvyšovat jméno Tvé R:/ Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas, dokud dýchám, nechci ztrácet čas. Dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil. Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát, nikdy nekončící milost mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost srdci rytmus udává, žiju pro ni, ona ve mně, svůj domov má. Honza Kubiš Je tak nádherné blízko Ti být Před Tebou smím pokleknout a vzdát Ti slávu, Pane můj Tvé jméno nejkrásnější Teď srdcem svým vyznávám, Ježíši, Ty jsi králů Král The More I Seek You, Zach Neese

5 9 10 Nikdo nikde není jak Ježíš Ať se oheň šíří Nikdo nikde není jak Ježíš Nikdo nikde není jak On Nikdo nikde není jak Ježíš Nikdo nikde není jak On R : Já šel jsem, šel však není, není Já hledal jsem, hledal však není, není Všude po světě však není, není Nikdo nikde není jak ON There s no one, there s no one like Jesus, Evan Rogers Kráčíme dál, oheň je v nás A každý krok je modlitbou Naděje klíčí, den se blíží Tóny písní stále zní Tisíce let ten plamen hřál Pro celý svět vydává žár Všechna spící, čekající srdce Touží procitnout Ref: Ať se oheň šíří, kde tma ještě vládne Ať promění noc v slavný den Ať přibývá písní, ať se láska šíří Stále dál, stále dál Musíme dál za láskou stát A sílu svou od Pána brát Probudit spící, vzít klesající Naplnit národ písní svou Kateřina Heroldová

6 Je tu probuzení Jsme rod vyvolený Je tu probuzení, doba poslední Nevěsta očekává svého Pána Sláva ženichova září víc a víc Všude proudí moc Jeho jména On je život, On je vzkříšení Před Ním každý poklekne Nevěsta obléká šat svatební Hrdě čeká, až On řekne: /: Vstaň, přítelkyně má krásná a pojď! :/ Ona je posvěcená, závojem ozdobená On ji má vyrytou ve dlani Jeho pomazání, Jeho požehnání Mocně se vylévá skrze ni Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy v předivné světlo své. (1Pt 2/9) Jsme rod vyvolený, královské kněžstvo Národ svatý, drahou krví vykoupený Abychom zvěstovali poselství krále Který nás povolal z temnoty v předivné světlo své Ježíš je Král, svatý a mocný Jeho jméno vyvyšujem Ježíš je Pán, kdokoli v Něho věří Nebude zahanben! Kateřina Heroldová Ženich už připravil stůl svatební Přichází hodina, v níž zazní: /: Vstaň, přítelkyně má krásná a pojď! :/ Kateřina Heroldová

7 13 14 Na věky věků jsi Pán Lásku Ti vyznávám Na věky věků jsi Pán - Ty jsi svatý Nikdy jsi nepoznal hřích Ty jsi svatý Ty jsi svatý Jsi Bůh všemocný, El Shadai, Ty jsi svatý Kristus Ježíš Boží Syn Ty jsi svatý Ty jsi svatý Ref: Krev Tvá každý hřích obmývá A vždy nás chrání Tvé Svaté Jméno Slovo Tvé mi sílu dává Vždy vítězství mám ve Tvém Jménu Lásku Ti vyznávám Jsem rád(a), že Tě znám Svou tvář mi neskrýváš Na svých cestách se mnou počítáš 1. Na svých cestách se mnou počítáš 2. Kde jsi Ty, tam já chci být Srdce plné Tvé lásky mít Není lepší místo pro mne Než být ve Tvém domě A chválu Ti vzdát ==== Po zvýšení: ==== Na věky věků jsi Pán - Ty jsi svatý Nikdy jsi nepoznal hřích Ty jsi svatý Ty jsi svatý Zpívám píseň chvály Vzývám Tebe, Králi Ty jsi píseň má můj Bůh Ref: Krev Tvá každý hřích obmývá A vždy nás chrání Tvé Svaté Jméno Slovo Tvé mi sílu dává Vždy vítězství mám ve Tvém Jménu

8 15 16 Hosanna Den ve tvých nádvořích Už vidím Krále slávy, jak se blíží v oblacích Celá zem se chvěje jen Už vidím jeho lásku, která smývá každý hřích Celá zem zpívá jen Je nádherné být v chrámu Tvém, mocný můj Králi Je touhou mou Tě více znát a ctít Zde přítomná je láska Tvá, pokoj Tvůj cítím Ve stínu křídel Tvých smím úkryt mít Ref: Hosanna, Hosanna, Hosanna, Králi krá - lů Hosanna, Hosanna, Hosanna, Králi krá - lů Už vidím nový národ, Tvůj lid s vírou povstává Jen na Tebe se spoléhá Už vidím - v srdcích svítá, probuzení přichází Jsme v modlitbách na kolenou Ref: Den ve Tvých nádvořích je víc den ve Tvém domě mnohem víc den ve Tvých nádvořích je víc než jinde tisíc :// než jinde tisíc Most: Uzdravil jsi srdce mé dal mi n- (z)ahlédnout neviditelné Ukázal s, jak milovat mám Tvou láskou Dal s mi srdce pro svůj plán Chci slávu Tvou a krásu znát, mocný můj Králi Chci být jen tam, kde Tvůj Duch místo má Duše i tělo mé, po Tobě žízeň má Vše, co jsem, co mám, Tobě vydávám Na cestě do věčnosti, do slávy Tvé (ke slávě Tvé) Hosanna, Hillsong United (Brooke Frazer) Svým Duchem naplň život můj Vidím a prožívám, skláníš se ke mně sám Chci blízko Tebe být Chci blízko Tebe být Hosanna, Hillsong United (Brooke Frazer)

9 17 18 Králi můj Světlo Stát teď smím, před majestátným Králem svým Milostí Tvou zaplavený Zde mě máš, vím, že člověk hříšný jsem Očištěný Tvou krví jen Ten, kterým povstal celý svět stal se nám smířením a sňal z nás každý hřích Otevřel dveře dokořán sedícím v tmě žaláře, svobodou se stal Nikdo není jako On, nikdo není jako On Most: Vím už sám, ta láska největší je teď má Když život svůj jsi dal, oběť nejvyšší Nikdo není jako On, nikdo není jako On! Ref: (Ježíš,) Život ve mně vznítí, světlem, kterým svítí Ref: Králi můj, Králi můj Milost Tvá mě našla tak, jak jsem byl Ruce prázdné a na konci svých sil Králi můj, Králi můj Tvou láskou navždy změněný(-á) jsem Ve Tvé přítomnosti, Králi můj krásný úděl mám v Něm, září nade vším Tma ho nezadrží, nemá moci odpor klást život věčný ON vlévá sám do nás... Most: Světlem života si nám, světlem života si nám... Světlem života si nám Světlo, Tretí deň Stát teď smím, Tvojí láskou pokořený Dávat dál Tvé odpuštění Zde mě máš, vím, jsem Tvůj vytoužený ohněm, slávou posvěcený ==== Alternativní akordy: ==== Sloka: Am G F C F C G x2 Most: Am G C Am G C D F Ref: C G Am F x4 Majesty,?Delirious

10 19 20 Toto jsou dny Eliáše Budu Tě ctít Toto jsou dny Eliáše, hlásající slovo Tvé A dny Mojžíše služebníka tvého Spravedlností obnovené Toto jsou dny velkých soudů Hladu a meče a tmy A my jsme ten hlas volající v poušti: Narovnejte cesty svý! Pane, vysliš mou modlitbu v poušti Když duše má je vyprahlá Vysliš mou modlitbu, když hladovím Bože, jsi odpověď má Vysliš mou modlitbu v ohni Když bolest a trápení mám Když víra je vzácnejší nad zlata třpyt Snad přetavil s duši mou sám Ref: Přichází Pán na zádech oblaků Jak slunce zářící, zvuk polnic zní Zvyš svůj hlas, je léto milosti A ze Siónu k nám kráčí spasení Ref: Budu Tě ctít, chválit Tě vším Neobstojí proti mně žádná zbraň V jásotu svém nepolevím /: se mnou je Bůh je moje vítězství :/ Toto je čas suchých kostí Mocí Boží vzbuzených A čas Davida služebníka tvého Tančícího na chválách tvých Vysliš mou modlitbu v bitvách Když daleko trofeje mám V Kristu jsem vítěz a jsem požehnán Na Tvé přísliby spoléhám Toto jsou dny, kdy se sklízí Pole jsou bílá ke žním A my dělníci na královských lánech Vcházíme dnes do polí Most: Na každý den i v každé chvíli Ty stále jsi Bůh, Ty jsi ten důvod, proč smím, Proč smím před Tvým trůnem Tě chválit Most: Days of Elijah, Robin Mark Není Pána nad Ježíše, není Pána nad Ježíše,. Desert Song, Hillsong

11 21 22 Co můžu dát Svou chválu Ti dám Před stvořením stál jsi ve slávě Věčnost ve svých rukou Vesmír stojí před Tvým majestátem Stojím před Tebou Před pádem mým stál jsi ve slávě kvůli hanbě mé nesl jsi kříž Na Tvých ramenou hřích můj tížil Stojím před Tebou Most: Tak co můžu říct, tak co můžu dát než své srdce vzít a Tobě ho dát Teď můžu žít ve tvé slávě Duch Tvůj přebývá v srdci mém Plný života tak jak jsi slíbil Stojím před Tebou S každým trápením mám za kým jít V bojích, souženích Ty jsi můj štít, můj štít Skála věků, bezpečí Má skrýš, kde smím se skrýt Čím víc poznávám Tvou lásku Chci Ti říct Můj Králi D G/ D R: Svou chválu Ti vzdám Svou chválu Ti vzdám Jsi dobrý Bůh a nádherný A láska Tvá je tak úžasná Ja vím Ref: Smím stát teď dál v bázni jména Tvého Pozvednout ruce své ke chvále Tvé Smím stát, duši svou dávat do Tvých dlaní Vše, co mám, je Tvé Stand, Hillsong United

12 Úžasný, nádherný Králi 23 OBSAH: Úžasný, nádherný Králi Příteli můj, spáso má Beránku daný za hříchy Mě zachrání láska Tvá Ó mě zachrání láska Tvá Ochránce můj, Duchu svatý Toužím po obětí Tvém Jsi se mnou, když srdce mé bloudí /: A ztrácím svůj správný směr :/ Spasiteli můj... 3 Pane, dal s mi srdce své... 4 Boží láska... 5 U nohou Tvých... 6 Před Tebou smím pokleknout... 7 Nikdy nekončící milost... 8 Nikdo nikde není jak Ježíš... 9 Ať se oheň šíří Je tu probuzení Jsme rod vyvolený Na věky věků jsi Pán Lásku Ti vyznávám Hosanna Den ve tvých nádvořích Králi můj Světlo Toto jsou dny Eliáše Budu Tě ctít Co můžu dát Svou chválu Ti dám Úžasný, nádherný Králi R: Ty jediný hoden jsi slávy Jsi jediný vyvýšený Ty mi nabízíš náruč své lásky Svou milost, své spasení Ó svou milost, své spasení Všemocný Otče náš vzácný Jsi věrný a milující V slabosti své před Tvou tváří /: Klekám před trůnem Tvým :/ Wonderful, Merciful Saviour Dawn Rogers, Eric Wyse REJSTŘÍK dle prvních slov A Ať se oheň šíří B Bůh tak velikou lásku měl... 5 Č Čím víc Tě hledám... 6 J Je nádherné být v chrámu Tvém Je tu probuzení, doba poslední Jsme rod vyvolený K Kéž Boží slitování... 3 Kráčíme dál, oheň je v nás L Lásku Ti vyznávám N Na věky věků jsi Pán Nikdo nikde není jak Ježíš... 9 Nikdy nekončící milost... 8 P Pane, dals mi srdce své... 4 Pane, vysliš mou modlitbu v poušti Před stvořením stál jsi ve slávě... 21

13 Před Tebou smím pokleknout... 7 S S každým trápením mám za kým jít Stát teď smím, před majestátným Králem svým T Ten, kterým povstal celý svět Toto jsou dny Eliáše U Už vidím Krále slávy Úžasný, nádherný Králi... 23

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka,

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, který píše to, co zrovna cítí, i když se to mnohým lidem nelíbí. Do svých

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před 0. Anulace chamecu (kol chamira) a zažehnutí svící P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a přikázals zničit vše kvašené. V: Všechen kvas a vše co podléhá

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20

PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20 PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20 OBSAH Úvod... 3 1. Bůh a člověk... 3 2. Poměr člověka k Boha... 8 3. Jeţíš ve světle pravdy... 13 KRISTUS PLNÝ

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí Zazpíváme píseň 193, Můj Pán všechny svolá. Iz 9, 1 Iz 25, 8 Iz 42, 3 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Panovník Hospodin provždy odstraní

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

Jak pěstovat nesobeckou lásku?

Jak pěstovat nesobeckou lásku? Jak pěstovat nesobeckou lásku? Nesobecká láska pramení z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným

Více

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat úctu Hospodinu. POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Hospodin miluje svůj lid, který ho však nectí tak, jak by měl. Božím řešením je 1. a 2. Kristův příchod. A. ÚVOD

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

CO JE TO VLASTNĚ ŽiVOT?

CO JE TO VLASTNĚ ŽiVOT? CO JE TO VLASTNĚ ŽiVOT? Milý příteli! Až ukončíš tuto lekci, budeš v polovině našeho kursu nazuaného "Velké otázky života". Po této lekci ti zbývají už jen tři lekce a dokončíš celý. kurs! o otázkách,

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Svatý cíl. Poté, co se Vznešený v Sávatthí ubíral od domu k domu a navrátil se ze své cesty za almužnou, obrátil se po jídle na ctihodného Ánandu:

Svatý cíl. Poté, co se Vznešený v Sávatthí ubíral od domu k domu a navrátil se ze své cesty za almužnou, obrátil se po jídle na ctihodného Ánandu: Svatý cíl To jsem slyšel. Svého času pobýval Vznešený u Sávatthí, v Džétově háji, v Anáthapindikově zahradě. A Vznešený, včas připravený, vzal svrchní šat a misku a šel do města almužnou. Tu se odebralo

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více