Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka"

Transkript

1 Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen

2 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní software společnosti Microsoft, spolupracuje s ním a pomáhá zvyšovat vaši produktivitu. Řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje snadno podnikat na různých místech a v různých zemích, protože konsoliduje a standardizuje procesy, poskytuje přehled o celé organizaci a zjednodušuje zachovávání souladu s legislativou. S řešením Microsoft Dynamics AX si můžete být jisti, že vaše řešení správy podniku odpovídá potřebám vašich lidí i požadavkům vašeho oboru a fi rmy, nyní i v budoucnosti. Společnosti používající řešení Microsoft Dynamics AX mohou snadněji využívat globální obchodní příležitosti díky vysokým rychlostem transakcí a podpoře stovek tisíc uživatelů v různých umístěních. Součástí produktu je podpora místních jazyků, měn a právních předpisů pro více než 36 zemí. Řešení je dodáváno prostřednictvím celosvětové sítě partnerů, kteří poskytují specializované služby a místní podporu přizpůsobenou vašim jedinečným potřebám. Tato příručka popisuje funkce a moduly, které jsou k dispozici ve většině zemí, kde je řešení Microsoft Dynamics AX dodáváno. DŮLEŽITÉ Tato stručná referenční příručka je dynamický produkt, který bude upravován, jakmile budou k dispozici nové informace o produktu a licencování. Nejnovější informace o řešení Microsoft Dynamics AX včetně aktualizací produktů, změn v licencování a doplňujících informací k této příručce naleznete na portálu PartnerSource. JAK POUŽÍVAT TENTO DOKUMENT Tato stručná referenční příručka je určena pro obchodníky a netechnické pracovníky v organizacích partnerů MCP (Microsoft Certifi ed Partner). Můžete ji použít jako nástroj k seznámení s celým rozsahem řešení a jako pomůcku při popisu jednotlivých modulů a jejich funkcí zákazníkům. Je napsána ve druhé osobě (oslovuje vás ) a umožňuje tak snadno připravovat informace pro zákazníky. Pořadí modulů v dokumentu odpovídá ceníku řešení Microsoft Dynamics AX. Partneři tak mohou dokument výhodně využít v kombinaci s ceníkem, když ve spolupráci se zákazníky zjišťují obchodní požadavky pro řešení Microsoft Dynamics AX. Poznamenejme, že i když pro potřeby licenčního modelu BRL (Business Ready Licensing) jsou moduly seskupeny do cenových variant s názvy Business Essentials, Advanced Management, Advanced Management Enterprise a některých dalších součástí, v této příručce jsou všechny funkční moduly nebo součásti řešení Microsoft Dynamics AX popisovány samostatně. U předpokladů pro moduly se také používají názvy jednotlivých modulů místo souhrnných cenových variant. Tato zvýšená úroveň podrobností vám pomůže hlouběji pochopit funkce modulů a součástí. LEGENDA Úvod Business Essentials Advanced Management Advanced Management Enterprise Další součásti Nové funkce

3 Obsah BUSINESS ESSENTIALS Základní sada varianty Business Essentials ZÁKLADNÍ SADA A DATABÁZE MICROSOFT DYNAMICS AX...1 VÝSTRAHY...3 WORKFLOW...3 Správa financí FINANCE I...4 FINANCE II...6 DLOUHODOBÝ MAJETEK...6 NEOMEZENÝ POČET VIRTUÁLNÍCH SPOLEČNOSTÍ...7 DIMENZE (TŘI)...7 ÚČTY SPOLEČNOSTI (NEOMEZENÝ POČET)...8 DOMÉNY (SKUPINY SPOLEČNOSTÍ)...8 Správa dodavatelského řetězce OBCHOD...9 OBCHODNÍ SMLOUVY...10 LOGISTIKA...10 Konfigurace a vývoj RUNTIME MODUL PRO VRSTVU BUS...12 SADA MORPHX DEVELOPMENT SUITE PRO MICROSOFT WINDOWS...12 RUNTIME MODUL PRO VRSTVU VAR...13 ROZHRANÍ AIF (APPLICATION INTEGRATION FRAMEWORK) Další funkce varianty Business Essentials PROTOKOL DATABÁZE...15 ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ...15 AOS (APPLICATION OBJECT SERVER)...15 ZABEZPEČENÍ NA ÚROVNI ZÁZNAMŮ...16 SPRÁVNÍ KONZOLA MICROSOFT DYNAMICS PRO WINDOWS ESSENTIAL BUSINESS SERVER...16 ZÁZNAMNÍK ÚKOLŮ...17 ELEKTRONICKÝ PODPIS...17 Business intelligence OBCHODNÍ ANALÝZY...17 INTEGRACE S PRODUKTEM MICROSOFT OFFICE PERFORMANCEPOINT SERVER Prostor pro spolupráci SOUSTAVA PODNIKOVÉHO PORTÁLU...19 JEDNOTNÁ KOMUNIKACE...19 ADVANCED MANAGEMENT Základní sada varianty Advanced Management Správa financí FINANCE III...20 SPRÁVA KOMPATIBILITY...21 Správa dodavatelského řetězce ŘÍZENÍ SKLADU I...21 NÁKUPNÍ POŽADAVEK...22 SPRÁVA KVALITY...22 HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ...23 Výroba ZDROJE...24 VÝROBA I...24 Účetnictví projektů PROJEKT I...26 Správa vztahů se zákazníky AUTOMATIZACE MARKETINGU...28 TELEMARKETING...29 AUTOMATIZACE PRODEJE...30 ŘÍZENÍ PRODEJE...31 Prostor pro spolupráci SPRÁVA VÝDAJŮ...32 WEBOVÉ SLUŽBY ROZHRANÍ AIF (APPLICATION INTEGRATION FRAMEWORK)...32 ADVANCED MANAGEMENT ENTERPRISE Správa financí NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ I (ÚČTOVÁNÍ NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA)...34 NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ II (OTEVŘENÉ DIMENZE) 35 NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ III (INTERNÍ NÁKLADOVÉ ÚČTOVÁNÍ)...35 NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ IV (FLEXIBILNÍ PLÁNOVANÉ NÁKLADY)...35 Správa dodavatelského řetězce MEZIPODNIKOVÉ TRANSAKCE...35 ŘÍZENÍ SKLADU II (VČETNĚ RFID)...35 PLÁNOVÁNÍ POPTÁVKY...37

4 Výroba VÝROBA II (ŘÍZENÍ POSTUPŮ)...37 VÝROBA III (SPRÁVA DÍLEN)...38 KONFIGURÁTOR VÝROBKU...39 DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ I (ČAS A DOCHÁZKA)...40 DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ ZÁZNAMY ZAMĚSTNANCŮ...40 DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ II (REGISTRACE PRÁCE)...41 DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ III (GENEROVÁNÍ MEZD)...41 Účetnictví projektů PROJEKT II...42 SPRÁVA ČASU PROJEKTU...42 Správa servisu SPRÁVA SERVISU...43 PŘEDPLATNÉ SERVISU...44 Správa lidských zdrojů SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ III...44 Prostor pro spolupráci KLIENT MICROSOFT DYNAMICS PRO MICROSOFT OFFICE A WINDOWS SHAREPOINT SERVICES...45 PODNIKOVÝ PORTÁL...46 ROLE PRODEJNÍHO ZÁSTUPCE...47 ROLE ZÁKAZNÍKA...48 ROLE DODAVATELE...48 ROLE KONZULTANTA...49 DOTAZNÍK PRO PODNIKOVÝ PORTÁL...49 SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO PODNIKOVÝ PORTÁL...49 KONFIGURÁTOR VÝROBKU PRO PODNIKOVÝ PORTÁL...49 ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO PODNIKOVÝ PORTÁL...50 DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ PRO PODNIKOVÝ PORTÁL...50 MOBILNÍ ŘEŠENÍ...50 MICROSOFT DYNAMICS EXTERNAL CONNECTOR...50 Konfigurace a vývoj WEB MORPHX DEVELOPMENT SUITE...51 Další funkce varianty Advanced Management Enterprise BALANCED SCORECARD...51 ŘÍZENÍ OBCHODNÍHO PROCESU...52 DOTAZNÍK I...53 DOTAZNÍK II...54 DALŠÍ SOUČÁSTI PRO VARIANTY BUSINESS ESSENTIALS A ADVANCED MANAGEMENT Správa lidských zdrojů SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ I SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ II DALŠÍ ZÁZNAMY ZAMĚSTNANCŮ Ochrana životního prostředí INFORMAČNÍ PANEL OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Další součásti ZDROJOVÝ KÓD X MICROSOFT SQL SERVER RUNTIME Jazyky JAZYKY V MICROSOFT DYNAMICS AX...58

5 NOVÝ BUSINESS ESSENTIALS Varianta Business Essentials je integrované, výkonné řešení správy fi nancí a dodavatelského řetězce, určené pro společnosti, které potřebují základní řešení správy fi nancí a obchodu umožňující snadné škálování s růstem fi rmy. Tato varianta byla zjednodušena s ohledem na snadnou instalaci, zajímavou cenu a rychlé osvojení ze strany uživatelů. Základní sada varianty Business Essentials ZÁKLADNÍ SADA A DATABÁZE MICROSOFT DYNAMICS AX Součástí základní sady řešení Microsoft Dynamics AX jsou následující položky: Jeden uživatel Pracovní plochy rolí Známé uživatelské rozhraní Jazyky Konfi gurace systému, zabezpečení a správa uživatelů Podpora databáze Návrhář nabídek a formulářů s technologií IntelliMorph Jeden server AOS (Microsoft Dynamics AX Object Server) Správa obchodních tisků Organizace, pracovní funkce a náplně Jeden uživatel V ceně základní sady je jeden uživatel. Licence pro další uživatele je možno dokoupit. Pracovní plochy rolí Pracovní plochy rolí v řešení Microsoft Dynamics AX 2009 jsou přizpůsobené pracovní funkce vycházející z rolí jednotlivců ve společnosti. Pracovní plochy rolí obsahují informace odpovídající pracovní náplni. Zvyšují osobní produktivitu, protože pomáhají uspořádat práci podle priorit a soustředit se na nejdůležitější informace a úkoly. Pracovní plochy rolí využívají technologii Microsoft SharePoint. Lze k nim tedy přistupovat prostřednictvím klienta Microsoft Dynamics AX nebo pomocí podnikového portálu Microsoft Dynamics AX, což dále zdokonaluje fl exibilitu a kontrolu. Možnost přizpůsobení informací a změny konfi gurace pracovní plochy role podle pracovních priorit nebo aktuálních obchodních potřeb. 1

6 Vývojáři mohou vytvářet a přizpůsobovat pracovní plochy rolí, aby odpovídaly vašemu oboru nebo jedinečným rolím ve vaší organizaci. Přístup k aktuálním datům ERP a informacím z jiných aplikací, jako jsou položky diáře, knihovny dokumentů nebo zprávy z komunitních webů. Microsoft Dynamics AX 2009 obsahuje více než 30 pracovních ploch rolí, které jsou zaměřeny na fi nance, správu dodavatelského řetězce, správu lidských zdrojů, marketing a řízení projektů. Každá pracovní plocha role je jmenovitě uvedena v odpovídající části tohoto dokumentu. Další informace o možnostech jednotlivých rolí naleznete na stránce Pracovní plochy rolí v řešení Microsoft Dynamics AX. I když je soustava pracovních ploch rolí součástí základní sady, k některým funkcím (modulům), například pro sestavy, hromádky a další data zobrazovaná na pracovních plochách rolí, je třeba dokoupit licenci. Známé uživatelské rozhraní Součástí řešení Microsoft Dynamics AX je zdokonalené uživatelské řešení s navigačním podoknem a funkcemi menu s možností vytváření oblíbených odkazů, stránkami oblastí, stránkami seznamů, aktivním adresním řádkem a podoknem akcí. Navigační tlačítka umožňují přecházet mezi stránkami oblastí a stránkami seznamů, které jste navštívili během příslušné relace. Pomocí možnosti Export do aplikace Excel na stránkách seznamů můžete rychle exportovat data a využít mřížky a nové funkce fi ltrování v podokně fi ltru. Globální hledání pomáhá uživatelům řešení Microsoft Dynamics AX snadněji vyhledat data. Jazyky Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje jeden jazyk, který lze používat v uživatelském rozhraní, nápovědě online, formulářích, sestavách, nabídkách, tištěných výkazech, fakturách, nákupních i prodejních objednávkách a dalších obchodních dokumentech, stejně jako v rozhraních podnikového portálu řešení Microsoft Dynamics AX. Další jazyky lze dokoupit (viz část Jazyky v Microsoft Dynamics AX). Microsoft Dynamics AX rovněž podporuje technologii dvoubajtového kódování znaků a obousměrné uživatelské rozhraní. Konfigurace systému, zabezpečení a správa uživatelů Při úvodní implementaci jsou instalovány všechny funkce řešení Microsoft Dynamics AX bez ohledu na to, ke kterým modulům jste se rozhodli zakoupit licenci. Když řešení implementujete poprvé, obdržíte sadu licenčních klíčů v závislosti na zakoupených licencích k modulům. Každý licenční klíč zpřístupňuje část konfi gurace systému a uživatelů a pomocí příslušných možností konfi gurace si můžete vybrat požadované funkce. Nelicencované funkce zůstanou skryty, dokud se je nerozhodnete zpřístupnit. Pak jen stačí zadat licenční klíč k nové funkci a systém tuto funkci zpřístupní. Jednoduchá architektura konfi gurace řešení Microsoft Dynamics AX přináší rychlejší implementaci, nižší náklady na implementaci a údržbu, nižší náklady na upgrade i nižší celkové náklady vlastnictví (TCO). Microsoft Dynamics AX obsahuje modul pro nastavení zabezpečení skupin uživatelů a přidávání uživatelů do nich. Přidaní uživatelé mohou dědit nastavení zabezpečení skupiny. Podpora databáze Microsoft Dynamics AX vyžaduje databázi pro ukládání dat. Obchodní informace vaší společnosti jsou uloženy v jedné databázi. Tato jednoduchá komplexní architektura přispívá k jednodušší údržbě a nižším celkovým nákladům. Použití jediné databáze odstraňuje nutnost synchronizace databází a snižuje riziko poškození dat. Řešení Microsoft Dynamics AX zajišťuje všechny operace s databází, jako je vytváření indexů, řazení a synchronizace tabulek. Microsoft Dynamics AX 2009 spolupracuje s databází Microsoft SQL Server 2008 (verze Standard nebo Enterprise), případně s databází Microsoft SQL Server 2005 (verze Standard nebo Enterprise, aktualizace Service Pack 2 nebo vyšší). Přečtěte si aktualizované požadavky na systém. Návrhář nabídek a formulářů s technologií IntelliMorph Návrhář nabídek a formulářů s technologií IntelliMorph automaticky vytváří rozvržení formulářů a nabídek podle přizpůsobení, licenčních klíčů, konfi gurace, nastavení zabezpečení a vlastností prvků, aniž by byly nutné změny v programu. Nové ovládací prvky můžete snadno přidávat přetahováním polí (nebo skupin polí) ze zdroje dat do návrhu. Správa obchodních tisků Správa tisku prodejních objednávek, nabídek, volných faktur a nákupních objednávek zjednodušuje obchodní procesy. 2

7 Organizace, pracovní funkce a náplně Organizace, pracovní funkce a náplně v řešení Microsoft Dynamics AX pomáhají při správě organizační struktury a udržování přehledu o pracovních funkcích a profi lech včetně rolí a požadavků. Organizace Správa liniových, maticových a projektových organizací Udržování organizační struktury a vytváření nových organizačních jednotek Vizuální, funkčně orientované organizační grafy Pracovní funkce a náplně Správa skupin pracovních funkcí a pozic nebo náplní Vytváření pracovních profi lů, popis rolí a požadavků VÝSTRAHY Výstrahy v řešení Microsoft Dynamics AX pomáhají pracovníkům v celé organizaci snadno a rychle vytvářet pravidla zajišťující automatické upozorňování na změny a události, které jsou pro jejich práci důležité. Mohou například obdržet oznámení, když je vytvořen nebo odstraněn záznam zákazníka, když je některá nákupní objednávka otevřená déle než určitý počet dnů nebo když je úloha označena jako dokončená. Sledování podle předdefi novaných kalendářních dat s možností zadání počtu dnů před či po akci nebo určitého dne Sledování podle změn záznamů, určitých polí nebo nastavené hodnoty Podmíněné fi ltrování zajišťující zobrazení výstrah jen při splnění určitých podmínek, například při vytvoření nákupní objednávky pro jistou skupinu dodavatelů Flexibilní doručování prostřednictvím vyhrazené schránky Zobrazit výstrahy, místních oken v řešení Microsoft Dynamics AX nebo ových zpráv v aplikaci Microsoft Offi ce Outlook Rychlý přístup k podrobnostem výstrahy včetně času vzniku, důvodu výstrahy, hodnot před změnou a po ní Vytváření šablon pravidel výstrah podle konkrétních potřeb a defi nování formátu HTML nebo XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) pro začleňování dat výstrahy do ových zpráv Funkce vzdáleného přístupu s použitím podnikového portálu řešení Microsoft Dynamics AX Výstrahy nabízejí lepší kontrolu nad důležitými obchodními záležitostmi, protože preventivně upozorňují na vybrané změny, události a podmínky. Pravidla pro výstrahy můžete snadno a rychle nastavit. Výsledkem je vyšší efektivita a úspora času stráveného sledováním různých obchodních podmínek. Potřebujete rychlý a efektivní způsob sledování změn a událostí ve svých operacích? Mohli by si vaši pracovníci udržovat lepší přehled o obchodních aktivitách sledováním podmínek, změn a stavů určitých obchodních priorit? Předpoklady: Základní sada WORKFLOW Modul Workfl ow řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá zjednodušovat obchodní postupy v organizaci. Defi nuje pracovní postupy odpovídající aktuálním obchodním potřebám a odrážející doporučené postupy organizace. Pracovní postupy automatizují obchodní procesy a pomáhají tak lidem uspořádat důležité úkoly podle priorit, pracovat předvídavěji a snadněji komunikovat se spolupracovníky, protože nahrazují komunikaci ad-hoc. Pomáhají dodržet správné pořadí všech činností a schválení a umožňují konfi gurovat zásady eskalace, aby nedocházelo k zablokování pracovních postupů. Úkoly a schválení můžete snadno přiřadit jinému uživateli. Automaticky zaznamenávaná historie pracovních postupů umožňuje ověřit aktuální stav a hodnotit výkonnost pracovního postupu. Obchodní analytik může například konfi gurovat pracovní postup, který zajistí vyžádání příslušných schválení, když faktury překročí určitou částku, případně přesměruje schvalování dokladů v případě nepřítomnosti zaměstnance. Snadná konfi gurace díky integrovaným pracovním postupům na bázi Windows Workfl ow Foundation Automatické procesy schvalování určitých dokumentů, jako jsou například nákupní požadavky a sestavy výdajů Možnost konfi gurace obchodních procesů s použitím předdefi novaných šablon pracovních postupů pro hlavní knihu, pohledávky, závazky, obchod a zdroje, účetnictví projektu a správu výdajů Vytváření pracovních procesů řazením prvků úloh a schvalování 3

8 Bezpečné limity umožňují nastavit jednoho schvalovatele, více schvalovatelů, většinu nebo určité procento schvalovatelů, případně manažera první linie Centralizovaný seznam prací zobrazuje úkoly pracovního postupu a schválení přidělená uživatelům v jejich pracovních plochách rolí. Seznam prací je k dispozici prostřednictvím klienta Microsoft Dynamics AX a podnikového portálu Microsoft Dynamics AX. Modul Workfl ow standardizuje a zjednodušuje obchodní procesy a pomáhá organizaci udržovat pohotovost. Modul Workfl ow rovněž zajišťuje, aby zaměstnanci dodržovali doporučené postupy organizace, což omezuje rizika a zjednodušuje zachovávání shody s legislativou. Předdefi nované šablony usnadňují rychlou konfi guraci pracovních postupů pro obvyklé obchodní činnosti a aktivity bez pomoci vývojáře. Potřebujete zvýšit efektivitu, zjednodušit komunikaci v obchodních procesech a zajistit dodržování správných postupů schvalování? Potřebujete lepší kontrolu nad obchodními aktivitami s možností sledování průběhu prioritních položek? Potřebujete přizpůsobovat obchodní procesy měnícím se podmínkám? Předpoklady: Základní sada Správa financí Pracovní plochy rolí prezentují informace, které jsou podstatné pro jednotlivé role v organizaci. Pracovníci tak mohou snadno uspořádat úkoly podle priority a přijímat rychlá obchodní rozhodnutí. Microsoft Dynamics AX 2009 obsahuje následující pracovní plochy rolí pro fi nance: Účetní Vedoucí účetní Koordinátor závazků Správce pohledávek Účetní Generální ředitel (CEO) Finanční ředitel (CFO) Kontrolor Vedoucí úvěrů a inkasa I když je soustava pracovních ploch rolí součástí základní sady, k některým funkcím (modulům), například pro sestavy, hromádky a další data zobrazovaná na pracovních plochách rolí, je třeba dokoupit licenci. FINANCE I Modul Finance I řešení Microsoft Dynamics AX obsahuje základní funkce, jako je hlavní kniha, správa banky, pohledávky, závazky, dlouhodobý majetek, dimenze, sestavy a funkce typické pro jednotlivé země. Tento modul je předpokladem pro pokročilejší moduly a funkce řešení Microsoft Dynamics AX. Hlavní kniha Správa fl exibilních účetních období, použití spolehlivého postupu roční uzávěrky včetně uzávěrkového formuláře Konfi gurace vícenásobných a periodických deníků s funkcemi pracovních postupů a schvalování Možnost použití více měn a nastavení převodů Možnost přidání fl exibilních procedur ročních uzávěrek pro distribuci zisků podle fi nančních dimenzí Rozsáhlý systém řízení účtování včetně ověřování před účtováním a účtování fi nančních informací do více knih s možností udržování samostatné sady knih pro potřeby výkaznictví (např. daňového) Vytváření různých typů rozpočtů pro předvídání fi nančních potřeb společnosti v určitém rozpočtovém období Možnost sledování revizí rozpočtu Přidělování k účtům na základě procent 4

9 Přístup k funkcím business intelligence podle rolí s předdefi novanými nástroji pro práci s fi nančními výkazy, indikátory výkonnosti a analytickými nástroji Rozsáhlé a fl exibilní funkce daňového modulu pro různé typy výpočtů a sestav Pokročilé fi nanční výkazy včetně alternativních řádků Správa banky Odsouhlasování bankovních účtů včetně importu elektronických výpisů (u vybraných zemí) Sledování vkladů, plateb, směnek a zůstatků Podpora elektronických plateb a příjmů pro dodavatele a zákazníky s použitím řady standardních formátů včetně cizích směnek Pohledávky Sledování úvěrových limitů Defi nování parametrů úvěrů, fl exibilních platebních podmínek a hotovostních slev, zpracování předplateb a zálohových plateb Předběžná autorizace a autorizace plateb kartou u prodejních objednávek (k dispozici pouze v USA) Výpočet úroků a vytváření upomínek Závazky Překlenovací účty Funkce pro zálohové platby Použití třícestného párování s možností defi nování tolerancí cenových odchylek Podpora fl exibilních platební podmínek včetně pokročilých platebních kalendářů, hotovostních slev, vlastních směnek a vícenásobných plateb Různé možnosti zadávání faktur včetně samostatného zpracování schválených a neschválených faktur a párování faktur s fyzickými dodávkami Dimenze a sestavy V řešení Microsoft Dynamics AX můžete transakce seskupovat podle různých dimenzí, které jim přiřadíte. Dimenze může představovat nákladové středisko, oblast, typ zákazníka, typ transakce nebo jinou kategorii, podle které chcete klasifi kovat transakce. Použití dimenzí k analýze a klasifi kaci fi nančních transakcí º Hodnoty dimenzí jsou používány a ukládány na úrovni transakcí º Data mohou být agregována podle dimenzí při vytváření sestav a dotazů º U základních dat lze nastavit výchozí dimenze, jako jsou účty hlavní knihy a účty zákazníků Možnost práce s více fi nančními dimenzemi a zvýšení nebo snížení počtu dimenzí pro podrobné analýzy Možnost licencování dalších dimenzí podle potřeby prostřednictvím varianty Business Essentials; licenční klíč k dalším licencím zvýší počet licencí, které můžete používat Integrovaný prohlížeč sestav fi nančních výkazů pro zobrazení výstupu dimenze Vytváření přizpůsobených sestav se službou Microsoft SQL Server Reporting Services a lepší přehled o výkonnosti s produktem Microsoft Offi ce PerformancePoint Server 2007 Specializované funkce podle zemí Snadné podnikání napříč zeměpisnými hranicemi díky podpoře více jazyků a měn Úpravy transakcí závazků, pohledávek a hlavní knihy podle aktuálních směnných kurzů Rozšíření funkcí pro soulad s legislativou různých zemí (podrobnosti naleznete na portálu PartnerSource) Modul Finance I nabízí nenákladný, rychlý a efektivní způsob registrace fi nančních transakcí pocházejících ze závazků, pohledávek a hlavní knihy. Pomocí dimenzí můžete analyzovat fi nanční data společnosti z různých pohledů a převádět nezpracovaná data na užitečné znalosti. Tráví vaši zaměstnanci příliš mnoho času ručním zpracování fi nančních transakcí, údržbou deníků a účtů v hlavní knize? Potřebujete přehled o svém podnikání, jaký lze získat z různých pohledů na data? Potřebují vaši zaměstnanci zjednodušené nástroje pro vytváření vlastních sestav a získání lepšího obchodního přehledu? Potřebuje vaše organizace podnikat v různých zeměpisných oblastech s různými jazyky a měnami? Předpoklady: Základní sada 5

10 FINANCE II Modul Finance II řešení Microsoft Dynamics AX obsahuje mezipodnikové účtování, funkce pro konsolidaci více společností, přidělování účtů, prognózy cashfl ow a projekce požadavků na měnu. Modul Finance II může vaší organizaci pomoci předpovídat budoucí fi nanční požadavky a defi novat automatická přidělování pro dimenze na základě předdefi novaných nastavení. Microsoft Dynamics AX rovněž využívá hierarchické dimenze, které se skládají z více úrovní. Dimenze v hierarchii si zachovávají vlastnosti nadřazené dimenze. Rozšířená hlavní kniha Defi nování alokačních pravidel pro distribuci zaúčtovaných částek na cílové účty nebo dimenze v kteroukoli dobu Projektování budoucích transakcí na základě závazků s použitím prognóz cashfl ow a kalkulace požadavků na měnu Konsolidace fi nancí více společností online nebo prostřednictvím exportu a importu dat mezi společnostmi Záznam transakcí mezi pobočkami a nadřazenou společností a eliminace mezipodnikových transakcí za účelem konsolidace fi nancí Podpora shody s legislativou pomocí funkce importu a nastavení taxonomie XBRL (Extensible Business Reporting Language) Hierarchie dimenzí Vytváření sad dimenzí, hierarchií a pravidel; zjednodušené vytváření dimenzí pomocí průvodce vytvářením dimenze Podpora sdílených služeb Snížení nákladů prostřednictvím centralizovaného zpracování plateb od zákazníků a plateb dodavatelům: Zpracování plateb závazků za více společností v jednom kroku s platbou od jedné společnosti Zpracování plateb pohledávek za více společností v jednom kroku s příjmem plateb jednou společností Pokročilé funkce hlavní knihy v modulu Finance II pomáhají spravovat vztahy mezi pobočkami a nadřazenou společností. Transakce můžete provádět přímo v příslušné společnosti, což může snížit pracovní zátěž. Pomocí hierarchií dimenzí můžete analyzovat fi nanční data společnosti z různých pohledů a převádět nezpracovaná data na užitečné znalosti. Modul Finance II také umožňuje vytvářet prognózy cashfl ow. Můžete tak snadno předpovídat fi nanční požadavky a likviditu. Vynakládá vaše společnost velké množství zdrojů na ruční sledování operací v pobočkách nebo samostatných obchodních skupin, závodů nebo kanceláří v hlavní knize?udržujete více samostatných hlavních knih nebo dokonce více architektur systému ve společnosti? Stává se vám, že někdy nedokážete předpovídat budoucí požadavky na cashfl ow? Potřebujete sdílet služby plateb mezi více společnostmi v rámci organizace? Dokážete analyzovat a klasifi kovat fi nanční transakce společnosti a získat tak podrobné rozpisy obchodních dat? Předpoklady: Finance I DLOUHODOBÝ MAJETEK Modul Dlouhodobý majetek v řešení Microsoft Dynamics AX využívá při sledování dlouhodobého majetku společnosti různé modely rozpočtů a odpisování. Integrace s ostatními částmi řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje objednávat a přijímat položky dlouhodobého majetku prostřednictvím nákupních objednávek a skladu. Implementace storna transakcí, dalších atributů a skupin majetku a kódů důvodu úprav majetku Rychlá aktualizace reprodukčních nákladů a pojistné hodnoty vybraných položek dlouhodobého majetku Správa celého životního cyklu od pořízení přes odpisy po likvidaci Možnost převodu projektů na položky dlouhodobého majetku pro potřeby kapitalizace a odpisů Udržování informací o stavu majetku 6

11 Lepší kontrola nad dlouhodobým majetkem s ohledem na přesnost a časovou správnost účtování Více modelů odpisování Prognózy s využitím rozpočtů dlouhodobého majetku Integrace s funkcemi nákupu, skladu a řízení projektů Zpracování čárových kódů Součástí jsou šablony pracovních postupů pro dlouhodobý majetek a rozpočty dlouhodobého majetku Modul Dlouhodobý majetek pomáhá při správě celého životního cyklu dlouhodobého majetku, od pořízení až po odprodej nebo likvidaci. Trávíte příliš mnoho času sledováním stavu dlouhodobého majetku v hlavní knize a v jiných záznamech? Udržujete více sad údajů o dlouhodobém majetku? Předpoklady: Finance I NEOMEZENÝ POČET VIRTUÁLNÍCH SPOLEČNOSTÍ Do řešení můžete zahrnout libovolnou tabulku prostřednictvím virtuální společnosti. Lze tak vytvořit libovolný počet datových účtů jiných společností pro sdílení dat ve virtuální společnosti. Do virtuální společnosti můžete například umístit tabulku směnných kurzů a sdílet tyto informace s libovolným počtem jiných datových účtů společnosti. Můžete také sdílet zásoby mezi více společnostmi nebo zpracovávat faktury více společností s použitím jednoho sdíleného účtu. Veškeré změny provedené v tabulce virtuální společnosti se projeví ve všech ostatních datových účtech společností, které tato data sdílí. Jedna virtuální společnost může obsahovat libovolný počet tabulek a do jedné instance databáze lze umístit libovolný počet virtuálních společností. DIMENZE (TŘI) V řešení Microsoft Dynamics AX můžete transakce seskupovat podle různých dimenzí, které jim přiřadíte. Dimenze může představovat nákladové středisko, oblast, typ zákazníka, typ transakce nebo jinou kategorii, podle které chcete klasifi kovat transakce. Základní sada obsahuje tři výchozí dimenze: Oddělení Nákladové středisko Účel Chcete-li zvýšit úroveň podrobností pro analýzy fi nančních dat nebo zavést nové pohledy na fi nanční data, můžete si pořídit licenci k dalším dimenzím. Mějte na paměti, že funkce pro práci s dimenzemi jsou k dispozici ve variantě Business Essentials. Licenční klíč k dalším dimenzím pouze zvyšuje počet dimenzí, které lze vytvořit. Nastavení dimenzí umožňuje zvýšit nebo snížit počet dimenzí, které jsou v řešení Microsoft Dynamics AX sledovány. Obchodním datům lze například přiřadit dimenze telefonický prodej a internetový prodej, které obchodním manažerům poskytují více informací o hodnotách a výsledcích prodeje. Microsoft Dynamics AX rovněž využívá hierarchické dimenze, které se skládají z více úrovní. Dimenze v hierarchii si zachovávají vlastnosti nadřazené dimenze. Další informace o hierarchiích dimenzí naleznete v části Finance II. Větší počet os dimenzí, než jsou standardní tři, umožňuje analyzovat fi nanční data z různých pohledů, získat podrobný přehled o obchodních datech a převádět nezpracovaná data na užitečné znalosti. Hlavní otázka: Můžete analyzovat a klasifi kovat fi nanční transakce společnosti s použitím více než tří os, abyste získali podrobné rozpisy hodnot obchodních dat? Předpoklady: Základní sada Předpoklady: Základní sada 7

12 ÚČTY SPOLEČNOSTI (NEOMEZENÝ POČET) Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty společnosti: Dva účty společnosti včetně ukázkového účtu, který lze použít pro potřeby testování a výuky, a datového účtu společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Dynamics AX Účet DAT, který slouží k ukládání dat přímo nesouvisejících se společností, jako jsou například uživatelská oprávnění Každý další účet společnosti umožňuje uchovávat samostatnou sadu dat pro každou obchodní jednotku nebo pro každého klienta. Transakce provedená s jedním účtem společnosti nemá vliv na data ostatních účtů. Účty pro více společností zákazníkům také umožňují vytvořit samostatnou sadu dat pro každou obchodní skupinu, závod nebo kancelář. I když jsou data jednotlivých účtů společností uchovávána samostatně, je možné, aby různé účty sdílely společné datové tabulky (například PSČ, směnné kurzy nebo data zákazníků a dodavatelů). To omezuje rozsah nadbytečných dat, která je třeba uchovávat. V případě potřeby lze provádět i transakce mezi účty společností. Ukládání a zabezpečení dat Účty společností umožňují uchovávat samostatné sady dat v jedné databázi Samostatné účty společností lze nezávisle upravovat transakce provedené v rámci jednoho účtu nemají vliv na data jiných účtů Domény podporují přístup uživatelů k více účtům společností viz část Domény (skupiny společností) Samostatné účty společností umožňují rozdělit obchodní data a pracovat se samostatnými obchodními skupinami v rámci společnosti. Účty společností můžete rovněž využít k uchovávání dat jiných společností. Díky účtům společností může řešení Microsoft Dynamics AX uchovávat samostatné sady dat v rámci jedné instalace. Tyto samostatné sady mohou přitom využívat společné tabulky. To zaručuje integritu dat jednotlivých účtů a může přispět ke snížení celkových nákladů vlastnictví. Kolik samostatných klientských účtů používáte? Jak vytváříte samostatné sady dat pro různé interní obchodní, skupiny, závody nebo kanceláře a jak s nimi dále pracujete? Předpoklady: Základní sada DOMÉNY (SKUPINY SPOLEČNOSTÍ) Samostatné účty společností lze seskupovat do domén. Domény v řešení Microsoft Dynamics AX pomáhají při defi nování uživatelských účtů, jejichž členové mají stejná oprávnění pro několik různých účtů společností. Oprávnění jakékoli skupiny uživatelů lze nastavit jednotlivě pro různé domény. Jedna sada účtů společností může patřit do několika domén. Použití domén v řešení Microsoft Dynamics AX usnadňuje defi nování uživatelských oprávnění v implementacích s velkým počtem účtů společností. S pomocí domén můžete defi novat různá přístupová práva pro různé účty společností. Hlavní otázka: Potřebují vaši správci defi novat různá uživatelská oprávnění pro různé společnosti? Předpoklady: Finance I Účty společnosti (neomezený počet) 8

13 Správa dodavatelského řetězce Pracovní plochy rolí prezentují informace, které jsou podstatné pro jednotlivé role v organizaci. Pracovníci tak mohou snadno uspořádat úkoly podle priority a přijímat rychlá obchodní rozhodnutí. Microsoft Dynamics AX 2009 obsahuje následující pracovní plochy rolí pro správu dodavatelského řetězce: Zástupce nákupu Vedoucí nákupu Expedice a příjem Procesor objednávek I když je soustava pracovních ploch rolí součástí základní sady, k některým funkcím (modulům), například pro sestavy, hromádky a další data zobrazovaná na pracovních plochách rolí, je třeba dokoupit licenci. OBCHOD Modul Obchod řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá automatizovat celý proces nákupu a prodeje. Systém při zadávání prodejních objednávek automaticky kontroluje limity úvěru, účetní informace zákazníků a stavy skladu, takže můžete zákazníkům poskytovat aktuální informace. Potvrzení objednávek můžete tisknout, faxovat, odesílat em nebo je (pomocí podnikového portálu řešení Microsoft Dynamics AX) publikovat na webu pomocí podnikového portálu. Zákazníkům můžete nabídnout fl exibilní možnosti fakturace, sledovat doobjednávky a zpracovávat vrácené položky. Můžete sledovat nevyřízené položky všech nákupních objednávek. V závislosti na stavu nákupní objednávky můžete přidělovat požadované položky k prodejním objednávkám. Sklad Používání různých metod oceňování, jako je FIFO (First In/First Out), LIFO (Last In/First Out), standardní nákladová cena a vážený průměr Snadné odsouhlasení hodnot skladu proti transakcím hlavní knihy pro potřeby kontroly Řízení skladu s možností použití různých skladových modelů a podporou pojistných zásob Řízení prodeje Flexibilní a komplexní cenové kalkulace pro lepší přesnost a služby zákazníkům Přidávání vedlejších nákladů k nákladům položek a cenám prodejních či nákupních objednávek Automatické nahrazování nedostupných položek alternativami Vytváření prodejních nabídek a jejich převod na prodejní objednávky bez nutnosti opakovaného zadávání informací Převod měn u otevřených objednávek v reálném čase Odesílání upozornění na částečné dodávky a připomínek na dokumentech prodejních objednávek Podpora přímých dodávek a defi nování parametrů pro přijetí při zvýšení nebo snížení dodaného množství Jiné Porovnávání nákladů s výnosy Vytváření dobropisů z deníků faktur Počítání značek a přenos do inventarizačního deníku Modul Obchod pomáhá poskytovat kvalitní a spolehlivé služby zákazníkům. Automatizace a optimalizace procesů prodeje a nákupu přispívá ke snižování nákladů. Používáte při sledování objednávek a doobjednávek stále ruční postupy? Jak dlouho vám trvá, než získáte přehled o všech otevřených objednávkách? Můžete rychle sdílet otevřené objednávky s výrobou a nákupem, aby vaše dodávky byly rychlé a včasné? Předpoklady: Finance I Nákup Vytváření nákupních objednávek z výrobních zakázek, prodejních objednávek nebo pravidel disponibility skladu Vytváření nákupních objednávek s přímými odkazy na prodejní objednávky pro podporu nákupů v reálném čase (JIT) Tisk informací o doobjednávkách na dodací dokumenty a faktury 9

14 OBCHODNÍ SMLOUVY Modul Obchodní smlouvy řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá zlepšovat obchodní vztahy se zákazníky. Umožňuje spravovat podrobné obchodní smlouvy s možností speciálních cen a slev pro různé zákazníky, dodavatele a položky, a to ve všech měnách. Můžete také automaticky načítat ceny a slevy při zadávání objednávek a defi novat data platnosti cen pro položky i zákazníky. Obchodní smlouvy Defi nování cen, slev, víceřádkových slev a celkových slev pro zákazníky, dodavatele, položky a jejich skupiny Defi nování cen a slev ve všech měnách Defi nování budoucích cen a slev bez ovlivnění současného nastavení Automatické načítání cen a slev při zadávání objednávek Automatický výpočet víceřádkových a celkových slev v objednávkách Modul Obchodní smlouvy řešení Microsoft Dynamics AX urychluje zadávání objednávek a pomáhá zajistit správnost cen při prodejních a nákupních transakcích. Modul usnadňuje práci se složitými strukturami cen a slev a může zaměstnancům automaticky poskytovat správné ceny na základě podrobností každé transakce. Díky možnosti dávkových změn cen a slev položek můžete snadno udržovat cenové a slevové struktury. Hlavní otázka: Můžete snadno sledovat všechny cenové smlouvy se zákazníky a dodavateli? Předpoklady: Obchod LOGISTIKA Modul Logistika řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá zjednodušit celý logistický proces. Položky můžete snadno popisovat a udržovat s použitím až tří dimenzí položek a předdefi novaných kombinací včetně konfi gurace, velikosti a barvy. Můžete také použít dimenze pro potřeby pokročilého řízení a sledování skladu s použitím skladových dimenzí, jako je pracoviště, dávka a sériové číslo. Podpora více pracovišť umožňuje defi novat různé sazby nákladů, cen a nákladových kategorií, zobrazovat položky kusovníků a postupů podle pracovišť a používat různá časová pásma na úrovni uživatele. Řízení karantény umožňuje vyčlenit položky, které potřebujete pro řízení kvality. Prognostické funkce pomáhají při správě zásob. Modul také obsahuje fl exibilní a robustní návrhář kusovníků. Prognózy Zadávání a úpravy prodejních a nákupních prognóz Přidělování prognóz k jednotlivým položkám a časovým obdobím s použitím alokačních klíčů Konsolidace prodejních a nákupních prognóz do jedné skladové prognózy Dimenze položek Popis jednotlivých položek s použitím až tří dimenzí: konfi gurace, velikosti a barvy Snadné přejmenování dimenzí velikosti a barvy podle konkrétních obchodních potřeb Udržování platných kombinací dimenzí položek s možností ručního nebo automatického přidělování Možnost určení počtu dimenzí položek použitých ve skupinách Defi nování určitých cen a slev podle kombinací dimenzí položek Dimenze zásob Výběr ze šesti dimenzí zásob včetně pracoviště, skladu, palety, skladového místa, série a dávky Použití nové dimenze zásob Pracoviště v rámci celého systému pro podporu scénářů s více pracovišti Defi nování různých sazeb nákladů, cen a nákladových kategorií; nastavení výchozích fi nančních dimenzí pro prodejní objednávky; řízení dat dodání v různých časových pásmech; spouštění hlavního plánování pro zobrazení položek kusovníků a dat postupů podle pracoviště Použití rozšířené soustavy dimenzí zásob, ve které jsou zachovávány stejné skladové dimenze a stejné pracoviště pro zdrojovou transakci a skladové transakce generované se stejným ID šarže Popis skladování podle jednotlivých skladů Sledování položek s použitím dimenzí sériových čísel a čísel dávek Centrální udržování všech parametrů pracovišť (specifi ckých pro pracoviště nebo pro společnost) bez ohledu na umístění, včetně zásob, kusovníků, postupů, způsobů výpočtu nákladů a dimenzí zisku a ztráty 10

15 Pokročilé sledování množství na skladě Snadné získání přehledu množství na skladě podle skladů Přechod na podrobné aktuální údaje o množství na skladě podle dimenze položky, dimenze zásob nebo kombinace dimenzí Nástroje pro sledování sériových čísel a čísel dávek v celém systému Řízení karantény Ruční nebo automatické odkládání položek do karantény při příjmu zboží s použitím karanténních objednávek Možnost prohledávání karanténního skladu ve všech fázích procesu řízení kvality Analýzy ABC Kalkulace analýz ABC na základě výnosů, nákladů, marže a skladových nákladů nebo s uživatelsky defi novanými limity Správa kusovníků Víceúrovňové kusovníky s řízením verze a data více kusovníků Postupy schvalování Vzorce pro výpočet proměnné nebo konstantní spotřeby Podpora fi ktivních kusovníků Konfi gurátor odchylek Možnost zadávání tolerancí odpadu při výpočtu spotřeby Funkce vyhledávání použití Rozvinutí kusovníku pro materiálové plánování a cenové kalkulace na všech úrovních kusovníku Závislé verze kusovníku Grafický návrhář kusovníků Grafi cká sada pro návrh a údržbu kusovníků a pro udržování přehledu o existujících kusovnících s využitím přetahování myší Všechny úrovně a podúrovně kusovníku jsou viditelné v grafi cké stromové struktuře Přetahování položek z tabulky zásob do kusovníku a z kusovníku do operací postupu Zjednodušená konfi gurace položek a možností nastavení na všech úrovních kusovníku Podpora čárových kódů Možnost udržování více čárových kódů pro jednu položku Čtení a zápis následujících čtyř typů čárových kódů: EAN128/ UCC128, Code 39, prokládaný 2 z 5, Code 128 Správa vracení Defi nování, kdo může vracet položky, které položky lze vracet a jaký je cíl vracených položek Vracené položky lze kategorizovat podle důvodů vrácení nebo dispozičních metod; k různým kategoriím položek lze přiřadit různé poplatky Řízení zpracování vratek Rozhraní pro dopravce Rozhraní pro dopravce umožňuje integraci se softwarem dopravců. Integrace zajišťuje automatický přenos informací přijatých od dopravců, jako jsou poplatky za dopravu a čísla pro sledování, do systému prodejních objednávek a faktur v řešení Microsoft Dynamics AX To omezuje nutnost ručního zadávání a usnadňuje sledování stavu dodávek. Rozhraní v současné době podporuje integraci se softwarem společností FedEx, UPS a Kewill Clippership. Výpočet dopravného a jeho přidávání na faktury ve formě vedlejších nákladů Zajištění osobního vyzvednutí s použitím formuláře prodejního vyskladnění Vyžádání čísel pro sledování ze softwaru dopravce a jejich kopírování a následná správa v řešení Microsoft Dynamics AX 2009 Tisk etiket pomocí softwaru dopravce s použitím adres z řešení Microsoft Dynamics AX 2009 Deníky doručení Formulář Přehled doručení a deník výrobních vstupů umožňují předvídat a plánovat kapacitu zdrojů potřebnou k efektivnímu zpracování přijímaného zboží Deník doručení položek umožňuje rychlou registraci přijímaných položek s přístupem k informacím o místě a skladu podle předchozího nastavení Registrace účelu použití položek Zpřístupnění položek ve skladu okamžitě po zaúčtování deníku doručení 11

16 Modul Logistika pomáhá při fl exibilním řízení skladu a nákupu, protože propojuje výrobu, nákup a prodej. Možnost použití až tří dimenzí zásob spolu se specializovanými dimenzemi přináší lepší kontrolu nad skladem a jednodušší sledování. Flexibilní návrhář kusovníků zjednodušuje vytváření a sledování kusovníků. Optimalizace nákupních procesů, řízení zásob a skladu pomáhá snižovat náklady na logistiku. Máte dobrý přehled o svém zboží a dokážete sledovat jednotlivé položky? Potřebuje vaše společnost spravovat zásoby na různých pracovištích a v různých skladech? Potřebujete podporu pro výrobky s jednoduchým sestavováním? Potýkáte se s rychle rostoucí tabulkou položek, kterou lze obtížně udržovat, protože obsahuje velký počet jedinečných výrobků, které se od sebe jen mírně liší? Můžete v případě potřeby rychle vyhledat dříve používané kusovníky a vytvořit z nich nové? Předpoklady: Obchod Konfigurace a vývoj RUNTIME MODUL PRO VRSTVU BUS Partneři a nezávislí dodavatelé softwaru mohou vyvíjet vertikální nebo horizontální řešení či moduly, které využívají vrstvu BUS řešení Microsoft Dynamics AX. Chcete-li implementovat řešení využívající vrstvu BUS, stačí pořídit licenci pouze k runtime modulu pro vrstvu BUS, který je potřebný pro podporu řešení od partnera, aniž byste museli licencovat celou sadu MorphX Development Suite pro Microsoft Windows. Tím ušetříte část nákladů. Runtime modul pro vrstvu BUS bez sady MorphX Development Suite pro Microsoft Windows však neumožňuje řešení vyvinuté partnerem upravovat. Hlavní otázka: Chcete implementovat přídavný modul od jiného dodavatele bez použití produktů X++, MorphX, a webového vývoje pro potřeby budoucích přizpůsobení? Předpoklady: Základní sada SADA MORPHX DEVELOPMENT SUITE PRO MICROSOFT WINDOWS Sada MorphX Development Suite pro Microsoft Windows umožňuje přizpůsobit řešení Microsoft Dynamics AX vlastním potřebám s použitím integrovaného vývojového prostředí (IDE). Sada MorphX je integrována se standardními vývojovými nástroji, jako je Microsoft Visual Studio a.net Framework. Celý komplexní cyklus vývoje je centralizován. Sada MorphX obsahuje nástroje, které vás vedou celým postupem vývoje od návrhu aplikací po správu změn. Součástí jsou nástroje pro jednoduché projekty nebo extenzivní vývoj nových modulů. Jsou to stejné nástroje, jaké Microsoft používá při vývoji funkcí aplikací s jejich pomocí tak můžete rychle a bezpečně přizpůsobit aplikaci potřebám své fi rmy. Sada MorphX obsahuje strom objektů AOT (Application Object Tree), který umožňuje navigaci v modelech nacházejících se pod úrovní podnikové aplikace. Kromě toho můžete použít nástroj pro zpětnou analýzu, se kterým si můžete zobrazit datový model a hierarchie tříd ve známých aplikacích typu Microsoft Offi ce Visio a zjistit tak, kde je třeba provést změnu. Přetahováním datových typů modelu do nové nebo existující tabulky můžete rychle implementovat změny a upravit návrh databáze pro uchovávání dat, která potřebujete. Uživatelské rozhraní pro zadávání dat do těchto polí můžete vyvinout pro systém Windows nebo pro web. Změny provedené v aplikaci jsou chráněny jedinečnou vestavěnou technologií vrstev a lze je snadno sledovat a kontrolovat. S použitím nástrojů pro integrované řízení zdrojového kódu, jako je Visual Studio Team System, lze implementovat systém správy změn. Tyto funkce pomáhají udržovat krok s aktualizacemi a novými verzemi od společnosti Microsoft, protože poskytují úplný obraz o systému, který lze aktualizovat na novou verzi. Sada MorphX rovněž umožňuje rychle měnit existující funkce s omezenou nutností kódování. Pořízení licence k sadě MorphX Development Suite pro Microsoft Windows vám umožňuje vytvářet, upravovat a odstraňovat objekty aplikací, které jsou základními kameny řešení Microsoft Dynamics AX. Objekty řešení Microsoft Dynamics AX jsou uloženy ve struktuře AOT. Sada MorphX Development Suite pro Microsoft Windows je nutná pro podporu úprav řešení Microsoft Dynamics AX nebo vertikálních přídavných řešení vyžadujících objekty uvedené dále v části Objekty MorphX. 12

17 Výjimku z tohoto pravidla představuje situace, kdy máte licenci k runtime modulům pro vrstvu VAR nebo BUS popisovaným na jiném místě této příručky. Podrobný technický popis jednotlivých nástrojů a uvedených objektů přesahuje rámec tohoto dokumentu. Další informace naleznete v příslušné technické dokumentaci nebo vám je poskytne technický specialista partnera společnosti Microsoft. Vývojové nástroje MorphX (klient Windows) Řešení Microsoft Dynamics AX nabízí integrované vývojové prostředí, které obsahuje následující součásti: Struktura AOT (Application Object Tree) Řízení verzí včetně integrace s produktem Visual Studio Team System pro týmový vývoj Návrhář projektů Integrovaný editor a kompilátor programovacího jazyka Nástroj pro zpětnou analýzu včetně integrace s aplikací Visio Nástroj pro křížové reference Editor šablon pracovních postupů Funkce pro vykazování a business intelligence Integrovaná nápověda Upgrade kódu Nástroje pro testování Integrovaný systém popisků Objekty MorphX Pomocí vývojových nástrojů MorphX v objektově orientované architektuře řešení Microsoft Dynamics AX můžete rychle měnit a vytvářet nové objekty aplikací, jako jsou formuláře, nabídky a sestavy. Každý objekt představuje entitu, která v řešení Microsoft Dynamics AX provádí jednu nebo více funkcí. Ve stromové struktuře AOT můžete jednoduše přetahovat položky v oknech, která obsahují model příslušného objektu aplikace. Součástí sady MorphX jsou následující objekty: 1. Vývoj datových slovníků: tabulky, třídy, datové sady, prostředky, reference 2. Vývoj uživatelského rozhraní pro Windows: formuláře, nabídky, položky nabídek, dotazy, soubory nápovědy HTML, dokumentace pro vývojáře aplikací, dokumentace k aplikacím, dokumentace k systému, web, služby 3. Vývoj sestav: sestavy, knihovny sestav, makra, úlohy, pracovní postupy Pokud chcete systém upravovat přímo v místě instalace nebo do něj přidávat nově vyvinuté součásti, budete pravděpodobně potřebovat licenci k produktům MorphX Development Suite pro Microsoft Windows, Web MorphX Development Suite a ke zdrojovému kódu X++. Sada MorphX nabízí partnerům a zákazníkům snadno použitelné vývojové prostředí, které pomáhá urychlit proces vývoje a snižuje náklady na implementaci řešení. Výkon, fl exibilita a snadnost používání sady MorphX může přispět k úspoře času a nákladů při upgradech a přizpůsobování řešení rozšiřujícím se obchodním potřebám společnosti. Kromě toho získáte větší jistotu při úpravách a rozšiřování řešení Microsoft Dynamics AX, protože jeho struktura využívající vrstvy udržuje úpravy odděleně od základního řešení. V případě potřeby se můžete vrátit k dřívější fázi procesu upgradu, aniž by to mělo vliv na základní řešení. Hlavní otázka: Potřebujete integrovanou podnikovou aplikaci, která umožňuje bezproblémové a rychlé úpravy a upgrady? Předpoklady: Základní sada RUNTIME MODUL PRO VRSTVU VAR Přizpůsobené funkce nebo moduly pro řešení Microsoft Dynamics AX s použitím vrstvy VAR mohou vyvíjet všichni partneři. Chcete-li implementovat řešení využívající vrstvu VAR, stačí pořídit licenci pouze k runtime modulu pro vrstvu VAR, který je potřebný pro podporu řešení od partnera, aniž byste museli licencovat celou sadu MorphX Development Suite pro Microsoft Windows. Tím ušetříte část nákladů. Runtime modul pro vrstvu VAR bez sady pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows však neumožňuje řešení vyvinuté partnerem upravovat. 13

18 Hlavní otázka: Chcete používat přizpůsobené řešení vyvinuté partnerem, aniž byste potřebovali produkty X++, MorphX a webový vývoj pro budoucí přizpůsobení? Předpoklady: Základní sada ROZHRANÍ AIF (APPLICATION INTEGRATION FRAMEWORK) Rozhraní AIF (Application Integration Framework) v řešení Microsoft Dynamics AX nabízí rozšiřovatelný rámec pro podporu různých asynchronních i synchronních komunikací (s použitím webových služeb či jiných metod komunikace) za účelem spolehlivé výměny dokumentů ve formátu XML s obchodními partnery a jinými systémy. Výměna začíná u dokumentu, který je reprezentován třídou defi novanou s použitím obchodní logiky řešení Microsoft Dynamics AX. Dokument je převeden do formátu XML a přidáním informací do záhlaví je vytvořena zpráva. Tato zpráva slouží jako vstup nebo výstup pro řešení Microsoft Dynamics AX. Při asynchronní výměně se používá adaptér, který převádí dokument do správného formátu pro výměnu prostřednictvím určitého mechanismu komunikace, jako je například MSMQ (Microsoft Message Queuing). Výměny s použitím adaptérů jsou označovány jako asynchronní, protože využívají zařazování dokumentů do fronty, kde čekají na zpracování dávkovou úlohou řešení Microsoft Dynamics AX. Adaptéry zajišťují následující typy výměn: Odesílání dokumentů Microsoft Dynamics AX odesílá dokumenty do jiného systému. Příjem a vytváření dokumentů Microsoft Dynamics AX přijímá dokumenty z jiného autorizovaného systému a vytváří nové záznamy v databázi řešení Microsoft Dynamics AX. Obsluha požadavků na čtení a dotazy Microsoft Dynamics AX přijímá požadavky na dokumenty z jiného autorizovaného systému, načítá požadované informace (dokumenty nebo seznamy dokumentů) z databáze Microsoft Dynamics AX a s použitím příslušného fi ltrování a zabezpečení je vrací žádajícímu systému. Rozhraní AIF pomáhá podnikům zajistit výměnu dokumentů se zákazníky, dodavateli a dalšími partnery. Potřebuje si vaše společnost vyměňovat dokumenty a obchodní data se zákazníky a dodavateli pro zvýšení efektivity podnikání? Potřebujete často vytvářet nové elektronické dokumenty a požadujete systém, který by bez dalšího rozšiřování podporoval řadu formátů elektronických dokumentů? Předpoklady: Obchod Klient Microsoft Dynamics pro Microsoft Offi ce a Windows SharePoint Services Některé instalace mohou vyžadovat Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Poznámka: Rozhraní AIF (Application Integration Framework) je součástí varianty Business Essentials. Zákazníci používající BRL, kteří chtějí využívat tyto funkce, však potřebují licenci pro jmenovitého uživatele ke klientu Microsoft Dynamics pro Microsoft Offi ce a Microsoft Windows SharePoint Services pro každého zaměstnance, který potřebuje přístup k řešení Microsoft Dynamics AX. Klient Microsoft Dynamics pro Microsoft Offi ce a Microsoft Windows SharePoint Services je k dispozici pouze ve variantě Advanced Management. Další informace naleznete v dodatku k ceníku řešení Microsoft Dynamics AX, který je k dispozici na portálu PartnerSource. 14

19 Další funkce varianty Business Essentials PROTOKOL DATABÁZE Microsoft Dynamics AX obsahuje vlastní integrovanou funkci protokolování, s jejíž pomocí mohou uživatelé a správci zjistit, kdy byl který záznam vytvořen či naposledy změněn a kdo jej změnil. Tyto informace jsou však evidovány pouze pro poslední změnu každého záznamu. Pokud například stejný záznam upraví pět uživatelů, budou uloženy jen informace o závěrečné úpravě. S modulem Protokol databáze řešení Microsoft Dynamics AX získají uživatelé a správci přístup k historii vkládání, aktualizací, přejmenovávání a odstraňování tabulek a polí, které si vyberou v rámci sady účtů společností. Protokol může evidovat všechny transakce a změny v systému nebo pouze vybrané tabulky. Uživatelé nebo správci si mohou zobrazit následující informace: Typ změny každého vybraného záznamu a staré i nové hodnoty záznamu, který byl změněn. Datum a čas změny. Uživatele, který změnu provedl. Modul Protokol databáze přináší správcům podrobnou historii jednotlivých transakcí a veškerých změn všech záznamů v systému nebo vybrané sady tabulek. Správci tak mají lepší přehled o datech společnosti. Hlavní otázka: Můžete si zobrazit historii změn provedených v tabulkách a záznamech včetně údajů o tom, kdo kterou změnu provedl? Předpoklady: Základní sada ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ Modul Elektronické bankovnictví řešení Microsoft Dynamics AX podporuje import a export souborů s platbami od fi nančních institucí v několika zemích. Tato funkce je rozdělena mezi moduly pohledávek a závazků. Elektronická správa banky Podpora formátů exportu a importu pro elektronické platby Elektronickým zpracováním příchozích a odchozích plateb můžete omezit časově náročné ruční postupy, urychlit obchodování a snížit riziko lidských chyb. Věnuje vaše společnost příliš mnoho času a zdrojů ručnímu zpracování plateb? Není vaše společnost izolována od některých zákazníků nebo dodavatelů, kteří požadují elektronickou výměnu informací o platbách? Předpoklady: Finance I AOS (APPLICATION OBJECT SERVER) Server AOS (Application Object Server) zajišťuje obchodní logiku pro tenké klienty, umožňuje vícenásobná připojení k databázi Microsoft Dynamics AX, provádí vyrovnávání zátěže a mnohé další funkce. Instalace řešení Microsoft Dynamics AX vyžaduje implementaci jednoho nebo více serverů AOS. Třívrstvá architektura řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje používat tenké klienty přes připojení WAN (Wide Area Network) a přispívá tak ke snižování celkových nákladů vlastnictví řešení. Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje jeden server AOS. Podpora třívrstvého prostředí Třívrstvý tenký klient Nižší požadavky na klientský hardware a šířku pásma Dokonalejší zabezpečení databáze, protože k databázi je připojen pouze server AOS (odpadá nutnost více klientských připojení) Technologie clusterů Automatické rozdělování uživatelů mezi servery v clusteru Jednoduché zvýšení redundance a kapacity přidáním dalšího serveru AOS Kratší prostoje, protože při výpadku jednoho serveru stačí klientům, aby se opětovně připojili Podpora vzdálených pracovišť a uživatelů Vzdálená pracoviště a uživatelé se mohou pomocí serveru AOS připojit k centrálnímu řešení Microsoft Dynamics AX prostřednictvím sítě WAN, aniž by bylo třeba instalovat další software 15

20 Webový vývoj Instalace, aktualizace, konfi gurace a spouštění řešení Microsoft Dynamics AX jediným dotykem tlačítka Součást ActiveX na webové stránce ukazuje stav místní instalace Poznamenejme, že zabezpečení na úrovni záznamu je řízeno systémem oprávnění ze základní sady. Uživatelé proto mají povolen nejvýše takový přístup k datům, jaký umožňuje nastavení jejich skupiny v systému základních oprávnění. Technologie Microsoft AOS podporuje škálovatelnost řešení Microsoft Dynamics AX. Servery AOS mohou společnostem pomoci rozšířit a využít fl exibilitu, výkon, redundanci a komunikační možnosti řešení Microsoft Dynamics AX. Můžete do svého řešení přidávat uživatele bez nutnosti odstavení systému? Chcete, aby se k vašemu řešení mohly s nízkými náklady připojovat pobočkové kanceláře? Předpoklady: Základní sada Zabezpečení na úrovni záznamu představuje nástavbu standardního systému oprávnění řešení Microsoft Dynamics AX a nabízí větší fl exibilitu při defi nování oprávnění. Hlavní otázka: Můžete nastavit možnosti zabezpečení pro zaměstnance, kterým stačí zobrazovat a upravovat pouze podmnožinu podnikových dat, například údaje o jednotlivých zákaznících, projektech, skupinách dodavatelů nebo účtech zaměstnanců? Předpoklady: Základní sada ZABEZPEČENÍ NA ÚROVNI ZÁZNAMU Tento modul umožňuje správcům nastavit zabezpečení a oprávnění pro skupiny uživatelů Microsoft Dynamics AX na úrovni jednotlivých záznamů. Lze vytvářet omezení pro libovolný počet tabulek na základě skupin uživatelů. Bezpečnostní omezení jsou implementována v rámci jednotlivých společností, které tak mohou používat různá nastavení. V řešení Microsoft Dynamics AX s modulem Zabezpečení na úrovni záznamu lze například nastavit, aby obchodníci tvořící skupinu uživatelů mohli zobrazovat a upravovat obchodní informace pouze těch zákazníků, kteří jsou jejich skupině přiděleni. Správci mohou skupinám uživatelů defi novat oprávnění pro každý jednotlivý záznam nebo pro více záznamů v tabulce na základě podmínky místo pouhého obecného oprávnění pro celou tabulku Omezení pro tabulky musí být výslovně nastavena správci (pokud není defi nováno žádné zabezpečení na úrovni záznamu, jsou všechny záznamy v tabulce přístupné) SPRÁVNÍ KONZOLA MICROSOFT DYNAMICS PRO WINDOWS ESSENTIAL BUSINESS SERVER Doplněk Správní konzola Microsoft Dynamics pro Windows Essential Business Server byl navržen s ohledem na snadnou integraci s řešením Microsoft Dynamics AX. Použití jednotné konzoly pro správu, která slouží jako výchozí bod pro zobrazování, nasazování, řízení a správu všech prostředků infrastruktury, zjednodušuje běžné činnosti informatiků. Doplněk vyžaduje produkt Windows Essential Business Server, který je určen pro organizace do 300 uživatelů. Doplněk Správní konzola Microsoft Dynamics pro Windows Essential Business Server zvyšuje efektivitu a zjednodušuje běžné činnosti. Slouží jako jednotný výchozí bod pro snadné zobrazování, nasazování, řízení a správu řešení Microsoft Dynamics AX v prostředí informačních technologií. Hlavní otázka: Potřebuje vaše organizace zjednodušit běžné činnosti související s informačními technologiemi, zvýšit jejich efektivitu a snížit náklady? Předpoklady: Windows Essential Business Server 16

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody:

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Řízení financí MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

Řízení financí MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 005894_rizeniFinanciFS.qxd 7.2.2005 17:17 StrÆnka 1 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Řízení financí ŘÍZENÍ FINANCÍ Microsoft Business Solutions Navision Řízení financí vám uvolňuje ruce pro vaše podnikání.

Více

ORACLE POHLEDÁVKY elektronickou Dokonalejší zpracování pohledávek Zpracování faktur Výpočet daní Přiřazení příjmů

ORACLE POHLEDÁVKY elektronickou Dokonalejší zpracování pohledávek Zpracování faktur Výpočet daní Přiřazení příjmů ORACLE POHLEDÁVKY ModulOracle Pohledávky je aplikace pro správu fakturace a inkasa. Zdokonaluje cyklus objednávka inkaso, umožňuje řízení financí a poskytování strategických údajů o finančním hospodaření.tento

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX 2009. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX 2009. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko Konsolidace Microsoft Dynamics AX 2009 Jediná celosvětová instance Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko duben 2009 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Aplikační vrstvy aplikace

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

léto 2008 číslo 29 z obsahu Adobe Acrobat 9 Live Cycle Flash Media Server 3 PitStop Switch Universal Type Server ACROBAT 9

léto 2008 číslo 29 z obsahu Adobe Acrobat 9 Live Cycle Flash Media Server 3 PitStop Switch Universal Type Server ACROBAT 9 Adobe noviny léto 2008 číslo 29 z obsahu Adobe Acrobat 9 Live Cycle Flash Media Server 3 PitStop Switch Universal Type Server ACROBAT 9 PitStop Professional 08 Novinky: Souhlas s chybami, které nejsou

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více