průkaz energetické náročnosti budovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "průkaz energetické náročnosti budovy"

Transkript

1 EN b Brno, průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby a životního prostředí Sušilovo náměstí 84/ Rousínov Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Trtílková Tel.: zpracovatel TRASKO, a. s. Na Nouzce 487/8, Vyškov Ing. Martin Řezníček Osvědčení: 0341 Tel.:

2 OBECNÝ POPIS A ÚVOD 1.1 Legislativa Průkaz energetické náročnosti byl zpracován v souladu s požadavky zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění a prováděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. 1.2 Podklady Podkladem pro zpracování průkazu ENB byl pasport stavby zpracovaný společností Trasko, a.s. v období 2/ Popis objektu Posuzovaný objekt sestává ze školní budovy, tělocvičny a dílen. Budova je součástí pavilonu Střední odborné školy a středního odborného učiliště nábytkářského v Rousínově. Hlavní část objektu (škola a dílny) pochází z 20. let 20. století. V sedmdesátých letech byla přistavěna tělocvična se spojovacím krčkem. Školní pavilon Budova je vystavěna technologií železobetonového skeletu s výplňovým zdivem z voštinových cihel pálených. Nosné železobetonové prvky skeletu jsou na straně exteriéru tepelně izolovány deskami heraklitu o předpokládané tloušťce 50mm (součást bednění při vylévání skeletu). Zdivo dosahuje tloušťky mm. Zejména pod okny je zdivo zúženo. Stropní konstrukce jsou železobetonové s podélnými průvlaky a příčnými trámovými žebry. Konstrukční výška podlaží je 4,050 m. Střešní konstrukci tvoří nosná železobetonová konstrukce, na jejímž povrchu bylo provedeno spádování pomocí násypu škváry či štěrku. Spádování je směrem k obvodovým stěnám do zaatikového žlabu. Do spádovací vrstvy byly uloženy desky z heraklitu tl. 50 mm a na horním líci provedena betonová mazanina. Střešní krytinu tvořilo souvrství asfaltových pásů. V roce 2000 bylo provedeno dodatečné zateplení střešního pláště 50mm pěnového polystyrenu a provedena nová hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s posypem. Střecha v současnosti vykazuje poruchy, do objektu zatéká. Výplně okenních otvorů jsou u učeben s dřevěnými rámy a zdvojeným zasklením. Pouze u jednoho kabinetu ve 2.NP je na severní fasádě okno s plastovým rámem a izolačním dvojsklem. Okna ve schodišťovém prostoru jsou s kovovým rámem s jednoduchým nebo zdvojeným zasklením. U toalet byla okna vyměněna za plastová s izolačními dvojskly. Na jižní fasádě jsou u toalet ve 2. a 3. NP použity sklobetonové tvarovky. Okna v suterénu u anglických dvorků jsou s dřevěnými nebo kovovými rámy a s jednoduchým zasklením. Okna krčku jsou dřevěná zdvojená a ve schodišti krčku na východní fasádě jsou sklobetonové tvarovky. Okna v knihovně jsou dvojitá kastlová. Vstupní dveře jsou dřevěné s jednoduchým zasklením. Dveře na střechu jsou dřevěné plné. Budova dílen Je vystavěna technologií železobetonového skeletu s výplňovým zdivem z voštinových cihel pálených metrického formátu. Železobetonové prvky jsou na straně exteriéru tepelně izolovány deskami heraklitu o předpokládané tloušťce 50 mm. Nosná konstrukce střechy je železobetonová s podélnými průvlaky a příčnými trámovými žebry. Konstrukční výška podlaží je cca 4,150 m. Na původní střešní konstrukci bylo provedeno spádování pomocí násypu škváry či štěrkopísku. Spádování bylo směrem k podélným obvodovým stěnám dílen. Vzhledem k přístavbě tělocvičny došlo k vybourání poloviny původní střechy a přespádování směrem od tělocvičny do dešťového okapu. U původní střechy byly na spádovací vrstvě uloženy desky z heraklitu tl. 50mm a na nich provedena betonová mazanina. V roce 2000 byla provedena nová hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s posypem. Střecha v současnosti nevykazuje poruchy. Okenní otvory dílen vyplňují dvojitá okna, u toalet okna s plastovými rámy a s izolačním dvojsklem. Střešní prosvětlovací světlíky využívají průsvitné polykarbonáty. Přístavba skladu s dílnou má okna s kovovými rámy s jednoduchým zasklením v 1.NP a sklebetonové tvarovky v 2.NP. Vstupní dveře dílny jsou dřevěné s nadsvětlíkem s jednoduchým zasklením. Zbylé dveře jsou dřevěné plné. Tělocvična Je vystavěna technologií železobetonového skeletu s výplňovým zdivem z dutých cihel pálených typu CDm tl. 600mm. Výplňové zdivo pod okny je tvořeno vyzdívkou z dutinových cihel a deskou heraklitu tl. 50mm umístěnou na straně interiéru. Nosné železobetonové prvky skeletu jsou na straně exteriéru tepelně izolovány deskami z heraklitu o předpokládané tloušťce 50mm. Střešní konstrukce je vynesena příčnými ocelovými příhradovými vazníky, na nichž jsou umístěny prefabrikované železobetonové panely a betonová mazanina. Tepelnou izolaci tvoří izolační desky Polsid s nakašírovaným asfaltovým pásem. Tloušťka pěnového polystyremu je cca 50 mm. V roce 2000 byla provedena nová hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s posypem. Střecha v současnosti nevykazuje poruchy.

3 Okna tělocvičny jsou kovová s dvojitým zasklením nebo profilové sklo typu Copilit. V 2.NP je použito oken dvojitých. V zázemí tělocvičny v 1.NP jsou okna kovová s dvojitým zasklením. Vstupní dveře do předsálí tělocvičny tvoří ocelové dveře s jednoduchým zasklením. Dveře na jižní fasádě jsou dřevěné plné. UČEBNY: Celková podlahová plocha A C (m 2 ) 827,7 m 2 Objem V vnější objem vytápěné zóny (m 3 ) 3672,0 m 3 CHODBY: Celková podlahová plocha A C (m 2 ) 619,9 m 2 Objem V vnější objem vytápěné zóny (m 3 ) 2432,4 m 3 TĚLOCVIČNA: Celková podlahová plocha A C (m 2 ) 721,0 m 2 Objem V vnější objem vytápěné zóny (m 3 ) 5775,4 m 3 DÍLNY: Celková podlahová plocha A C (m 2 ) 285,9 m 2 Objem V vnější objem vytápěné zóny (m 3 ) 1224,6 m 3 Situace objektu Mapa s vyznačením objektu

4 Ortofotomapa Foto 1 pohled severní Foto 2 pohled východní Foto 3 pohled jižní Foto 4 pohled západní

5 Schématické půdorysy jednotlivých podlaží a podélný řez Průkaz č. EN b 1.NP 2.NP 3.NP Podélný řez

6 1.4 Skladby jednotlivých konstrukcí použitých ve výpočtu Průkaz č. EN b Název Skladba (popis od interiéru) Tloušťka (mm) Obvodová stěna CPP Obvodová stěna voštiny Obvodová stěna CDm Železobetonový skelet Podlaha na terénu Strop nad suterénem Střecha učebny a chodba Střecha dílna Střecha knihovny Střecha tělocvična Zdivo z plných cihel Omítka vnější 30 Zdivo z cihel voštinových Omítka vnější 30 Heraklitové desky 50 Zdivo z cihel CDm 250 Omítka vnější 30 Železobeton 400 Heraklitová deska 50 Omítka vnější 30 Nášlapná vrstva 20 Beton. mazanina /cementový potěr Hydroizolační pásy - Podkladní beton 100 Zemina PVC 2 Separační vrstva - Xylolit 30 Škvára 70 Železobetonová deska 200 Železobetonová deska 200 Štěrkový násyp Heraklit 50 Betonová mazanina 70 Souvrství asfaltových pásů 30 Pěnový polystyren 50 Souvrství asfaltových pásů 15 Železobetonová deska 100 Škvárový / štěrkový násyp Heraklit 50 Betonová mazanina 70 Souvrství asfaltových pásů 30 Železobetonová deska 100 Betonová mazanina ve spádu Desky Polsid 50 Souvrství asfaltových pásů 30 Železobetonové prefa desky 100 Betonová mazanina 50 Desky Polsid 50 U (W/m 2 *K) 1,58-1,24 1,26-1,03 0,96 1,05 3,49 1,38 0,41 0,69 0,66 0,71

7 Cementový potěr 50 Souvrství asfaltových pásů 30 Okna dřevěná zdvojená - 2,40 Okna dřevěná dvojitá - 2,40 Okna kovová - 5,65 Okna plastová - 1,40 Sklobeton - 3,30 Copilit - 3,30 Dveře dřevěné - 2,80 Dveře kovové - 5,65 Polykarbonátové světlíky - 3, Popis zdrojů tepla a otopné soustavy Školní budova, dílny i tělocvična jsou vytápěny pomocí teplovodního otopného systému, jehož zdrojem je dvojice plynových kotlů umístěných v sousední budově. Kotelna slouží také k vytápění sousedního objektu. Plynové kotle Chappée mají jmenovitý výkon 409,7 kw, celkový instalovaný výkon tedy činí 819,4 kw. Rozvody teple v kotelně jsou izolovány skelnou vlnou, papírem a reflexní hliníkovou fólií. Otopná tělesa jsou litinová článková, výjimečně ocelová desková či trubkové registry. Foto 5 zdroje vytápění a ohřevu TV Foto 6 Rozvody v suterénu 1.6 Popis stanovení potřeby TV Teplá voda je převážně připravována v nepřímotopných zásobníkových ohřívačích v kotelně sousední budovy. Distribuce pro sprchy a toalety je zajištěna pomocí rozvodu s cirkulací. V místnostech kabinetů jsou instalovány lokální průtokové elektrické ohřívače. 1.7 Popis způsobu osvětlení Osvětlení učeben, tělocvičny a dílen zajišťují zářivková svítidla. V prostoru suterénu chodeb a místností technického zázemí jsou svítidla žárovková. 1.8 Popis způsobu větrání Větrán učeben i chodeb je přirozené okny, suterénní prostory jsou odvětrány pomocí anglických dvorků. Prostor dílny má instalován jeden odtahový ventilátor ve výplni otvoru a tělocvična je odvětrána dvěma ventilátory umístěnými těsně pod podhledem na jižní fasádě. Souhrn: Zdroj tepla: dva plynové kotle o jmenovitém výkonu 410 kw Chappée Zdroj teplé vody: dva nerezové zásobníkové ohřívače TV o objemu cca 1000 litrů Solární panely: NE Větrání: přirozené

8 Chlazení: NE Průkaz č. EN b Osvětlení: zářivky s ručním ovládáním v učebnách jinak žárovky Doporučená opatření, která by vedla ke snížení spotřeby energií a k lepší klasifikaci objektu: Vzhledem ke stavebnětechnickému stavu objektu byla navržena energeticky úsporná opatření, která zajistí nejen úsporu energií a provozních nákladů ale zlepšení parametrů vnitřního prostředí a prodlouží trvanlivost stavebních konstrukcí. Byla navržena následující opatření: Opatření 1 - Výměna kovových výplní v chodbách za nová okna s kovovým rámem a izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U W = 1,4 W/m 2.K. Opatření 2 Výměna dřevěných výplní, Copilit, sklobetonů za okna plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla max. U W = 1,2 W/m 2.K, výměna výplní vstupních dveří za nové se součinitelem prostupu tepla max. U D = 1,2 W/m 2.K. Opatření 3 - Zateplení obvodových stěn tepelnou izolací tloušťky 140mm (EPS a minerální vlna), kdy stěny budou dosahovat součinitelů prostupu tepla U= 0,22 0,24 W/m 2.K. Opatření 4 Rekonstrukce střechy objektu učeben, kdy dojde k odstranění současné skladby až na ŽB konstrukci a provedení nové tepelné izolace v podobě spádových klínů z EPS 150 S o průměrné tloušťce 240mm. Průměrný součinitel prostupu tepla střechy školy bude dosahovat U= 0,15 W/m 2.K. Provedení nové hydroizolace. Opatření 5 Dodatečné zateplení střechy dílen 200mm tepelné izolace z EPS 150 S, kdy výsledný součinitel prostupu tepla dosáhne U= 0,15 W/m 2.K. Provedení nové hydroizolace. Opatření 6 - Dodatečné zateplení střechy tělocvičny 160mm tepelné izolace z EPS 150 S, kdy výsledný součinitel prostupu tepla dosáhne U= 0,17 W/m 2.K. Provedení nové hydroizolace. Opatření 7 Realizace nové kotelny v rámci hodnoceného objektu, rekonstrukce otopné soustavy, regulace a hydraulické vyvážení celé soustavy. V uvedené tabulce č. 1 jsou popsána jednotlivá opatření spolu s výší orientačních nákladů na jejich realizaci, úspora energie, předpokládaný finanční přinos. Opatření Popis Náklady na realizaci [tis. Kč] Úspora energie [GJ/rok] Podíl úspory [%] Úspora nákladů na provoz [tis. Kč/rok] Prostá návratnost opatření [rok] 1 Okna kovová nová 1226,3 192,1 9,4 63, Okna plastová nová + dveře 2621,6 171,1 8,4 56, Zateplení OS 140mm EPS 2433,1 349,3 17,1 116, Zateplení střechy školy a chodeb 1404,6 31,4 1,5 10, Zateplení střechy dílen 451,6 32,0 1,6 10, Zateplení střechy tělocvičny 1059,6 73,0 3,6 24, Výměna zdroje tepla 3500,0 320,1 15,6 106,5 33 Pozn.*: Pro potřebu energetického a ekonomického posouzení v rámci průkazu energetické náročnosti budovy byla uvažována cena dodávky zemního plynu na vytápění ve výši 275Kč/GJ bez DPH. Nebylo uvažováno s růstem cen energií. Tab. 1 Navržená energeticky úsporná opatření a jejich základní posouzení

9 Dle provedeného posouzení není z energetického a ekonomického hlediska vhodné investovat do rekonstrukcí střešních plášťů, pokud si to nevyžaduje přímo technický stav předmětných konstrukcí. V následující tabulce č. 2 je provedeno posouzení návrhu varianty kombinující opatření 1, 2, 3 a 7 spolu s variantou kombinující všechna navržená opatření. Varianta Popis Náklady na realizaci [tis. Kč]** Úspora energie [GJ/rok] Podíl úspory [%] Úspora nákladů na provoz [tis. Kč/rok]* Prostá návratnost opatření [rok] 1 Opatření 1,2,3,7 9751,0 895, , Opatření 1,2,3,4,5,6, ,8 1004, ,1 38 Tab. 2 Posouzení variant opatření Pozn.*: Pro potřebu energetického a ekonomického posouzení v rámci průkazu energetické náročnosti budovy byla uvažována cena dodávky zemního plynu na vytápění ve výši 275Kč/GJ bez DPH. Nebylo uvažováno s růstem cen energií. Pozn.**: U jednotlivých variant je různá cena za nový zdroj tepla zohledňující potřebný topný výkon po realizaci energeticky úsporných opatření. Dle provedeného posouzení je doporučeno realizovat variantu č. 1 tj. provedení výměny výplní otvorů, zateplení obvodových stěn tepelnou izolací tloušťky 140mm, změna zdroje tepla a celková rekonstrukce a regulace otopné soustavy. PŘÍLOHY Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov Ing. Pavel Šuster

Příručka typologií obytných budov

Příručka typologií obytných budov Typologický přístup k hodnocení energetické účinnosti bytového fondu Příručka typologií obytných budov s příklady opatření ke snížení jejich energetické náročnosti ČESKÁ REPUBLIKA STÚ-K, a.s. Saveljevova

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001 OBSAH 1.0 ÚVOD... 1 2.0 VÝBĚR TYPICKÝCH STAVEBNÍCH FUNKČNÍCH DÍLŮ A ŘEŠENÍ BUDOV BYTOVÝCH PANELOVÝCH, BYTOVÝCH TRADIČNÍCH, RODINNÝCH DOMŮ, ŠKOLNÍ BUDOVY TRADIČNÍ A V TECHNOLOGII MONTOVANÉHO SKELETU, ADMINISTRATIVNÍ

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler, Ing. arch. Jan Márton, Ing. Jiří Čech snížení potřeby energie na vytápění z 203 kwh/(m 2 a) na 21 kwh/(m 2 a) > 89 % řízené větrání > kvalita vnitřního

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění

Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění Popis zadavatele: Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ: Obchodní jméno: Velvana a.s. Sídlo: Velvary 732, 273 24 Velvary IČ/DIČ 25079450 / CZ25079450

Více

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, 793 12 Horní Benešov Projektant : Atelier

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více