Předmět VYT ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět VYT ,"

Transkript

1 Předmět VYT , Podmínky získání zápočtu: 75 % docházka na cvičení (7 cvičení = minimálně 5 účastí) Konzultační hodiny: po dohodě Místnost č. 215 Fakulta strojní, blok B1, 2. patro, naproti posluchátrně č.266 1/ Výpočet tepelných ztrát Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 2/48 1

2 Neprůsvitné části ČSN EN ISO U s R R R R R m m n si n se si se n1 n1 n U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m 2 K] R si vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [m 2 K/W] R se vnější tepelný odpor při přestupu tepla (external) [m 2 K/W] R n tepelný odpor n-té stavební konstrukce [m 2 K/W] s n tloušťka stěny n-té stavební konstrukce [m] λ n součinitel tepelné vodivosti n-té stěny stavební konstrukce [W/m K] 3/48 4/48 Neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Vnější a vnitřní tepelný odpor pro neprůsvitné části stanovuje ČSN EN ISO 6946 pro rovinné povrchy takto: Tepelný odpor při prostupu tepla Směr tepelného toku [m 2 K/W] nahoru vodorovně dolů R si 0,10 0,13 0,17 R se 0,04 0,04 0,04!!! Tabulka platí pro povrchy přilehlé ke vzduchu. Tepelný odpor při přestupu tepla dle tabulky nelze použít v kontaktu s jiným materiálem (např. přilehlou zeminou, apod.)!!! Nebo dle - ČSN EN ISO 6946 příloha A.1 Rychlost větru [m/s] R se [m 2 K/W] 1 0,08 2 0,06 3 0,05 4 0,04 5 0,04 7 0, ,02 2

3 5/48 Neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 U U N ( P ) U N doporučený součinitel prostupu tepla [W/m 2 K] U P požadovaný součinitel prostupu tepla [W/m 2 K] ČSN Tepelná ochrana budov 2011 (výtah z normy Tabulka č.3) Popis konstrukce Stěna vnější Stěna k nevytápěné půdě Střecha strmá se sklonem > 45 Požadované hodnoty Součinitel prostupu tepla U W/m 2 K Doporučené hodnoty lehká 0,20 0,30 těžká 0,25 Doporučené hodnoty pro pasivní domy 0,18 až 0,12 Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 až 0,10 Strop s podlahou nad venkovním prostorem Střecha plochá a šikmá se sklonem < 45 0,24 0,16 0,15 až 0,10 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 0,22 až 0,15 Neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Příklad 1: Při rekonstrukci domu je nutné zkontrolovat zda svislá obvodová zeď domu vyhovuje požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN Zadání: Materiál konstrukce zdi Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti s [mm] λ [W/m K] Vnější omítka 25 0,95 Nosná konstrukce zdi (pálená plná cihla) 400 0,86 Vnitřní omítka 15 0,98 V případě, že obvodová zeď domu nevyhovuje požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla U P navrhněte zateplení ze stavebního polystyrenu (λ izolace = 0,04 W/m K) tak, aby požadované hodnoty dle ČSN byly dodrženy (U P = 0,30 W/m 2 K). 6/48 3

4 Neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: 1 1 W Ustěny 1, 48 m 2 s 0, 025 0, 4 0, 015 n,, m K Rsi R se 0, 95 0, 86 0, 98 n1 n U U 1, 48 0, 30 NEVYHOVUJE stěny P 7/48 Neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U U U 1 s stěny P P m n R si n1 n R 1 0, 30 0, 025 s,,, izolace , 04 0, 95 0, 04 0, 86 0, 98 se sizolace m 0, 0106 volím 120 mm 8/48 U 1 0, 025 0, 12 0, 4 0, 015 0, 13 0, 04 0, 95 0, 04 0, 86 0, 98 stěny, sk, W m K 4

5 Neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Příklad 2: Vypočtěte součinitel prostupu tepla vodorovné jednoplášťové střešní konstrukce. Zadání: Materiál konstrukce střechy Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti s [mm] λ [W/m K] Hydroizolace (asfaltový pás) 25 0,2 Expanzní a dilatační vrstva 50 0,8 Podkladní betonová mazanina 60 1,4 Pomocná hydroizolace 20 0,2 Tepelná izolace 150 0,04 Spádová vrstva (násyp) 80 0,35 Nosná stropní konstrukce 150 0,9 9/48 Neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U R si 1 s m n n1 n R se 1 0, 025 0, 05 0, 06 0, 02 0, 15 0, 08 0, 15 0, 10 0, 04 0, 2 0, 8 1, 4 0, 2 0, 04 0, 35 0, 9 1 W 0, , 10 3, 23 0, 04 m K 10/48 U U 0, 22 0, 24 VYHOVUJE strop P 5

6 Průsvitné části ČSN EN ISO a 2 U okna Sskla Srámu S U S U l skla skla rámu rámu skla skla U okna součinitel prostupu tepla okna (window) [W/m 2 K] U skla součinitel prostupu zasklení (glass) [W/m 2 K] S skla plocha zasklení (glass) [m 2 ] U rámu součinitel prostupu tepla rámu (frame) [W/m 2 K] S rámu plocha rámu (frame) [m 2 ] l skla viditelný obvod zasklení (glass) [m] ψ skla lineární činitel prostupu tepla zasklení a rámu okna (glass) [W/m K] (pro jednoduché zasklení se uvažuje ψ skla = 0) 11/48 Průsvitné části ČSN EN ISO a 2 Typ rámu Lineární činitel prostupu tepla pro různé typy zasklení ψ skla W/m K Dvojsklo nebo trojsklo nepokovené Dvojsklo nebo trojsklo nízkoemisní sklo plněné vzduchem nebo sklo plněné vzduchem nebo plynem plynem Dřevěný nebo plastový 0,06 0,08 Kovový s přerušením tepelného mostu Kovový bez přerušení tepelného mostu ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka E.1) 0,08 0,11 0,02 0,05 12/48 6

7 Průsvitné části ČSN EN ISO a 2 Příklad 3: Vypočítejte součinitel prostupu tepla u jednoduchého okna s dvojitým zasklení a plastovým rámem. Výška okna je 1500 mm, délka okna 1000 mm a výška rámu 100 mm. Součinitel prostupu tepla zasklení (okna) U skla = 1,1 [W/m 2 K]. Součinitel prostupu tepla rámu (dle ČSN EN ISO ) U rámu = 1,8 [W/m 2 K]. Řešení: 1) Viditelný obvod zasklení l okna = 2 (1-2 0,1)+2 (1,5-2 0,1) = 4,2 [m] 2) Lineární činitel prostupu tepla ψ okna = 0,06 [W/m K] (dle tabulky) 3) Plocha zasklení S skla = (1-2 0,1) (1,5-2 0,1) = 1,04[m 2 ] (69 %) 4) Plocha rámu S rámu = (2 1,5 0,1)+[2 (1-2 0,1) 0,1] = 0,46 [m 2 ] (31 %) 5) Součinitel prostupu tepla okna U okna [W/m 2 K]: 13/48 U okna 1, 1 1, 04 1, 8 0, 46 4, 2 0, 06 W 1, , 04 0, 46 m K Přilehlá zemina ČSN EN ISO ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka 1) Kategorie Popis Tepelná vodivost λ zeminy [W/m K] 1 Hlíny a jíly 1,5 2 Písky a štěrky 2,0 3 Stejnorodá skála 3,5 14/48 7

8 Přilehlá zemina ČSN EN ISO S B 05, O podlahy podlahy B charakteristický parametr [m] S plocha podlahy [m 2 ] O obvod podlahy oddělující vytápěný prostor uvažované části podlahy od venkovního prostředí [m] Spodlahy 16 8 B 5, 33 [ m] 0, 5O 0, 5 2( 16 8) podlahy Spodlahy 6 7 B 12 [ m] 0, 5O 0, 57 podlahy 15/48 Přilehlá zemina ČSN EN ISO Podlaha na zemině Vytápěný suterén 16/48 w h z celková tloušťka obvodových stěn obsahující všechny vrstvy (tj. svislé stěny viz obr.) [m] výška horního povrchu podlahy nad úrovní terénu [m] hloubka podlahy suterénu pod úrovní okolního terénu [m] 8

9 Přilehlá zemina ČSN EN ISO /48 Podlaha na zemině R +R +R dt w zeminy si f se 2zeminy B dt B Upodlahy ln 1 B dt dt zeminy dt B Upodlahy 0, 457B d d t celková ekvivalentní tloušťka podlahy [m] R si tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO R si = 0,17 tepelný tok dolů) [m 2 K/W] R f tepelný odpor podlahy (tj. všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [m 2 K/W] R se tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO R se = 0,04 tepelný tok dolů) [m 2 K/W] t Přilehlá zemina ČSN EN ISO Vytápěný suterén - podlaha R +R +R 18/48 dt w zeminy si f se 2zeminy B dt 0, 5 z B Upodlahy ln 1 B dt 0, 5 z dt 0, 5 z zeminy dt 05, z B Upodlahy 0, 457 B d 0, 5 z d t celková ekvivalentní tloušťka podlahy [m] R si tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO R si = 0,17 tepelný tok dolů) [m 2 K/W] R f tepelný odpor podlahy (tj. všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [m 2 K/W] R se tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO R se = 0,04 tepelný tok dolů) [m 2 K/W] t 9

10 Přilehlá zemina ČSN EN ISO Vytápěný suterén - stěny dt dw t t, w R +R +R R 0 17 zeminy si f se si R +R +R R 0,13 w w zeminy si w se si 19/48 2zeminy 05, d t z dw dt Ustěny 1 ln 1 z dt z dw 2zeminy 05, d t z dw dt Ustěny 1 ln 1 z dw z dw d ekvivalentní tloušťka ( index => w stěny, t podlahy) [m] R si tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946) [m 2 K/W] R tepelný odpor (index => w stěny => tj. tepelný odpor stěn suterénu se zahrnutím všech vrstev, t podlahy => tj. tepelný odpor všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [m 2 K/W] R se tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO R se = 0,04 tepelný tok dolů) [m 2 K/W] Přilehlá zemina ČSN EN ISO Příklad 4: Vypočtěte součinitel prostupu tepla podlahy u nepodsklepeného domu. Podlaha má půdorys 8 x 6 m. Tloušťka vnějších stěn viz. řešení příkladu 1, tj. w = 0,52 m. Kategorie zeminy je 2 tj. písky a štěrky => λ zeminy = 2 W/m K. Materiál konstrukce podlahy Tloušťka Součinitel tepelné vodivosti s [mm] λ [W/m K] Dřevěné parkety 10 0,25 Cementový potěr 40 0,8 Izolace proti vlhkosti 5 0,2 Pěnový polystyrén 100 0,04 Izolace proti vlhkosti 4 0,2 Podkladní beton 80 1,1 Šterkopísek 200 1,5 20/48 10

11 Přilehlá zemina ČSN EN ISO Řešení: Spodlahy 8 6 B 3, 429 m 0, 5O 0, 5 2( 8 6) R f podlahy dt w zeminy si f se 01, 2 2, 5 [m K/W] 0, 04!!! R f je tepelný odpor podlahy všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy!!!, (,,, ), R +R +R [m], dt B zeminy 20 2 Upodlahy 0, 23 W/m K 0, 457 B d 0, 457 5, 652 5, 94 t 21/48 U U 0, 23 0, 45 VYHOVUJE podlahy P H T,ie součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí pláštěm budova[w/k], H T,iue součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostoru nevytápěným prostorem [W/K], H T,ig součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do zeminy v ustáleném stavu [W/K], H T,ij součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu [W/K], t iv vnitřní výpočtová teplota [ C], venkovní výpočtová teplota [ C]. t ev Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla [W] H H H H t t T, i T, ie T, iue T, ig T, ij iv ev 22/48 11

12 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí H T,ie [W/K] H S U l T, ie k k l l S k plocha stavební části [m 2 ] U k součinitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 nebo ) [W/m 2 K] Ψ l součinitel lineárního prostupu tepla tepelného mostu [W/m K] délka lineárního tepelného mostu mezi vnitřním a vnějším prostředím [m] l l ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka A.2) Ψ výpočtově ČSN EN ISO Tabelované hodnoty Ψ viz. ČSN EN ISO /48 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí H T,ie [W/K] Zjednodušená metoda pro zohlednění lineárních činitelů prostupu tepla ψ H S U l H S U U U U T, ie k k l l T, ie k kc kc k tb U k ΔU tb součinitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 nebo ) [W/m 2 K] korekční činitel prostupu tepla [W/m 2 K] 24/48 12

13 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí H T,ie [W/K] Počet průniků stropních konstrukcí 25/ Počet průniků stěn ΔU tb pro svislé stavební části [W/m 2 K] Objem prostoru 100 m 3 Objem prostoru 100 m 3 0 0, , ,15 0,05 0 0,20 0,10 1 0,25 0,15 2 0,30 0,20 0 0,25 0,15 1 0,30 0,20 2 0,35 0,25 Stavební část Lehká stropní/podlahová konstrukce (např. dřevěná, kovová) Těžká stropní/ podlahová konstrukce (např. betonová) Počet stran v kontaktu s venkovním prostředím Plocha otvorové výplně (okna, dveře) [m 2 ] ΔU tb pro vodorovné stavební části [W/m 2 K] 0 1 0,05 2 0,10 3 0,15 4 0,20 ΔU tb pro otvorové stavební části [W/m 2 K] 0 až 2 0,50 > 2 až 4 0,40 > 4 až 9 0,30 > 9 až 20 0,20 > 20 0,10 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí nevytápěným prostředím H T,iue [W/K] H S U b l b nebo H S U b T, iue k k u l l u T, iue k kc u b u teplotní redukční činitel [-] t u teplota nevytápěného prostoru [ C] tiv tu bu t t iv ev 26/48 Nevytápěný prostor b u [-] Nevytápěný prostor b u [-] Pouze s 1 venkovní stěnou 0,4 Nejméně se 2 venkovními stěnami bez venkovních dveří Nejméně se 2 venkovními stěnami s venkovními dveřmi 0,5 Se 3 venkovními stněnami 0,8 Podkroví s vysokou výměnou vzduchu (např. střešní keramická krytina, apod.) Podkroví s jinými tepelně neizolovanými krytinami 0,6 Podkroví s tepelně izolovanou střechou 0,7 Vnitřní komunikační prostory (bez venkovních stěn) Podzemní podlaží bez oken a dveří 0,5 Volně větrané komunikační prostory 1,0 Podzemní podlaží s okny nebo venkovními dveřmi 0,8 Stropní konstrukce s podlahou nad vzduchovou mezerou 1,0 0,9 0 0,8 13

14 Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou H T,g [W/K] Ψ g Ψ g,e 2 g, e T, g podlahy podlahy podlahy g g, e w H S U O G B lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/m K] lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] (pokud není okrajová izolace použita do výpočtu se nezahrnuje, tj. Ψ g,e =0) G w korekční činitel zahrnující vliv spodní vody[-], G w = 1 (vzdálenost L mezi úrovní základů a hladinou spodní vody je větší než 1 m), G w =1,15 (L <1 m), nebo příloha H ČSN EN ISO /48 Legenda > 1-podlaha, 2-vodorovná (svislá) okrajová izolace, 3-základová stěna Lehké konstrukce podlahy zeminy Ψ podrobně ČSN EN ISO příloha B Tabelované hodnoty Ψ viz. ČSN EN ISO Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou H T,g [W/K] ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka A.2) 28/48 Indexy vztaženy na e-vnější rozměry, i-vnitřní rozměry 14

15 Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou H T,g [W/K] tiv tm, e fg 2 tiv tev Zjednodušená metoda t em průměrná roční venkovní HT, g fg1fg 2Gw Spodlahy Uequiv, podlahy teplota za otopné období [ C] (Praha t em = 4,3 C (225 dní) f g1 součinitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty (dle ČSN EN f g1 = 1,45) [-] f g2 teplotní redukční součinitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou za otopné období a výpočtovou venkovní teplotou [-] ekvivalentní součinitel prostupu tepla [W/m 2 K] U equiv,podl. 29/48 Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou H T,g [W/K] Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], d t = 5,94 [m] Ψ g,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] Navíc okrajová tepelná izolace!!! (k celoplošné tepelné izolaci podlahy viz. příklad 4). Tloušťka tepelné izolace v okrajové zóně podlahy =>d n = 50 [mm], Délka přesahující pod budovou jak vodorovně tak svisle => D = 500 [mm] dn d n 0, 05 0, 05 d zeminy 2 2, 45 m izolace zeminy 0, /48 15

16 Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou H T,g [W/K] Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], d t = 5,94 [m] Ψ g,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] Vodorovná izolace zeminy D D q, ev ln 1 ln 1 dt dt d 2, 0 0, 5 0, 5 ln 1 ln 1 0, 015W/m K 3, 142 5, 94 5, 94 2, 45 31/48 Svislá izolace zeminy 2D 2D q, es ln 1 ln 1 dt dt d 2, 0 20, 5 20, 5 ln 1 ln 1 0, 027W/m K 3, 142 5, 94 5, 94 2, W/mK g, ev g, es g, es g, e, Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou H T,g [W/K] Podrobně: 2 g, e HT, g Spodlahy Upodlahy Opodlahy g g, e Gw B 2 ( 0, 027) 480, 23 28( 0, 04 ( 0, 027)) 110, 65 W/K 3, 429 Zjednodušeně lze použít při znalosti stavebního detailu řešeného tepelného mostu podlaha-stěna s okrajovou tepelnou izolací: HT, g Spodlahy Upodlahy 480, 23 11, 04 W/K 32/48 16

17 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu H T,ij [W/K] H S U f T, ij k k i, j f ij teplotní redukční činitel [-] t sp teplota vytápěného sousedního prostoru [ C] tiv t fij t t iv sp ev Teplo sdílené z vytápěné místnosti do: Sousední místnost ve stejné funkční části budovy Sousední místnost v jiné funkční části budovy (např. sousední samostatný byt) Sousední místnost v jiné budově (vedlejší přilehlá budova, apod.) t sp [ C] t iv např. koupelna, chodba t sp = (t iv t e,m )/2 t e,m 33/48 t em průměrná roční venkovní teplota za otopné období [ C] (Praha t em = 4,3 C (225 dní) Návrhová tepelná ztráta větráním Φ V [W/K] H V,i t iv t ev H t t V, i V, i iv ev součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K] vnitřní výpočtová teplota [ C] venkovní výpočtová teplota [ C] H V c V 0 34 V, i i i, V max V, V i Přirozené větrání V 2O n e min,i i 50 i i V n O min, i min inf, i i min, i V V V f V su, i Nucené větrání inf, i su, i V, i mech, inf, i n min 0,3 [h -1 ] 34/48 17

18 Návrhová tepelná ztráta větráním Φ V [W/K] Zpětné získávání tepla Q V c t t t Q V c t t t skut t max pracovní max H t t 1 V, i V, i iv ev t 35/48 Příklad 5: Vypočtěte celkovou návrhovou tepelnou ztrátu místnosti (dle obr.). Součinitele prostupu tepla využijte z předchozích příkladů (tj. U stěn = 0,37 [W/m 2 K], U okna = U dveří = 1,48 [W/m 2 K], U strop = 0,22 [W/m 2 K], U podlahy = 0,23 [W/m 2 K]). Zadání: délka stěny (vnitřní rozměr) L 1 = 8 m, L 2 = 6 m, výška stěny (vnitřní rozměr) H = 3 m, rozměry okna 1,5 x 1 m (stěna L 1 ), rozměry dveří 2 x 0,9 m (stěna L 1 ), t iv = 20 C vnitřní výpočtová teplota, t ev = -12 C venkovní výpočtová teplota, t iue = 10 C sousední vytápění prostor, G w = 1. Větrání budovy bude zajištěno přirozeným způsobem. 36/48 18

19 Řešení 1: 37/48 Uvažované lineární tepelné mosty: R1 stěna venkovní/střecha C1 stěna venkovní/stěna venkovní IW1 příčka vnitřní/stěna venkovní IW6 příčka vnitřní/střecha GF1 stěna venkovní/podlaha W7 nadpraží, ostění, parapet (okno, dveře) Řešení 1: ČSN EN ISO (ukázka - Tabulka A.2) 38/48 Parametry jsou vybrány pouze jako orientační, resp. pro praxi jako nejvyšší hodnoty. Např. pro lineární činitel R1 odpovídají hodnoty vnější stěně tloušťky 300 mm a součiniteli prostupu tepla U stěny = 0,343 W/m 2 K. 19

20 Řešení 1: Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí H T,ie H S U l T, ie k k l l 41, 98 21, 08 63, 06 W/K Stavební prvky U k stavebních prvků [W/m 2 K] Plocha S k [m 2 ] U S k [W/K] Stěny 0,37 59,7 22,09 Střecha 0, ,56 Okno 1,48 4,5 6,66 Dveře 1,48 1,8 2,67 Celkem 41,98 39/48 Tepelné mosty Typ tepelného mostu Ψ oi [W/m K] l oi [m] Ψ oi l oi [W/K] Stěna venkovní / střecha R1 0, ,2 Stěna venkovní / stěna venkovní C1 0,10 6 0,6 Příčka vnitřní / stěna venkovní IW1 0, Příčka vnitřní / strop venkovní IW6 0, Nadpraží, ostění, parapet (okno) W7 0,35 20,8 7,28 Celkem 21,08 Řešení 1: Součinitel tepelné ztráty zeminou H T,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], d t = 5,94 [m] Ψ g lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/m K] Dle ČSN EN ISO Pro tloušťku desky 200 mm a tepelný odpor izolační vrstvy R izolace = 2,5 m 2 K/W GF1 => Ψ g = 0,8 W/m K Podrobně výpočtem dle ČSN EN ISO Pro tloušťku desky 420 mm R izolace = 2,5 m 2 K/W 40/ W/mK g, ev g, es g, es g, e, 20

21 Řešení 1: Podrobně: 2 g, e HT, g Spodlahy Upodlahy Opodlahy g g, e Gw B 2 ( 0, 027) 480, 23 28( 0, 04 ( 0, 027)) 110, 65 W/K 3, 429 Zjednodušeně lze použít při znalosti stavebního detailu řešeného tepelného mostu podlaha-stěna s okrajovou tepelnou izolací: HT, g Spodlahy Upodlahy 480, 23 11, 04 W/K 41/48 Řešení 1: Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu H T,ij 2 Upříčky 1, 3 W/m K tiv tsp fij 0, 3125 t t iv ev HT, ij Sk Uk fi, j ( 6 3) 1, 3 0, , 31 W/K 42/48 21

22 Řešení 1: Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním H V,i 3 Vinf, i 2Oi n50 ei i 2( 863) 40, , 6 m /h 3 Vmin, i nmin Oi 0, m /h 3 Vi max Vinf, i, Vmin, i Vi 72 m /h HV, i Vi cp 720, 34 24, 48 W/K 43/48 Řešení 1: H H H H t t T, i T, ie T, iue T, ig T, ij iv ev ( 63, , 65 7, 31) ( 20 ( 12)) 2590 W T, i HV, i tiv tev 24, 48( 20 ( 12)) 780 W i T, i V, i W 44/48 22

23 Řešení 2: Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí H T,ie zjednodušenou metodou Součinitel tepelné ztráty zeminou H T,g zjednodušenou metodou U podlahy = 0,23 [W/m 2 K] B =3,43 [m] Dle grafu: 45/48 ΔU tb pro svislé stavební části = 0,15 [W/m 2 K] ΔU tb pro vodorovné stavební části = 0,20 [W/m 2 K] ΔU tb pro otvorové výplně = 0,40 [W/m 2 K] U U U kc k tb (( 8 6) ( 0, 22 0, 15) HT, ie Sk Ukc (( 311, 5 0, 9 2) ( 1, 48 0, 4) (( 8 6 8) 3) ( 3 1 1, 5 0, 9 2) ( 0, 37 0, 15) 60, 65 W/K tiv tm, e 20 4, 3 0, 49 t t 20 ( 12) H f f G S U T, g g1 g 2 w podlahy equiv, podlahy U equiv,podlahy = 0,17 [W/m 2 K] 1, 45 0, 491( 8 6) 0, 17 5, 80W/K f g 2 iv ev Řešení 2: H H H H t t T, i T, ie T, iue T, ig T, ij iv ev ( 60, , 80 7, 31) ( 20 ( 12)) 2360 W T, i HV, i tiv tev 24, 48( 20 ( 12)) 780 W i T, i V, i W 46/48 23

24 Řešení 2: Řešení 1: i T, i V, i W Řešení 2: i T, i V, i W 47/48 DĚKUJI ZA POZORNOST 48/48 24

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný VYTÁPĚNÍ - cvičení č. Výpočet tepelných ztrát Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@ Roman.Vavricka @fs.cvut.cz neprůsvitné části

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN Základy vytápění (2161596) 2. Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1 19. 10. 2018 Ing. Jindřich Boháč ČSN EN 12 831-1 ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov Výpočet tepelného výkonu Část 1: Tepelný výkon

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

Tepelné soustavy v budovách

Tepelné soustavy v budovách Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petr Horák, Ph.D. 1.3. 2010 2 Platnost normy ČSN

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Prezentace: Martin Varga   SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Co to je činitel teplotní redukce b? Činitel teplotní redukce b je bezrozměrná hodnota, pomocí které se zohledňuje

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Energetické systémy budov 1

Energetické systémy budov 1 Energetické systémy budov 1 Energetické výpočty Výpočtová vnitřní teplota θint,i. (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 1 Vnější výpočtové parametry Co je to t e? www.japantimes.co.jp http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-colapsed-under-snow-image12523202

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Oblast podpory C.2 Snižování

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 4 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 4 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz volba modelu pro výpočet vícerozměrného vedení tepla Lineární a bodový tepelný most Lineární

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1 Přednáška č. 1 Tepelné ztráty budov Vybrané veličiny charakterizujíc exteriér: Pro tepelně technické výpočty dle ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov, díl 2- požadavky,2007, 3-návrhové hodnoty veličin, 2005):

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura: Studijní opory: BH10 Tepelná technika budov Normy: ČSN 73 0540 Tepelná

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 3 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 2 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1 prof.ing.karel Kabele,CSc ESB1 - Harmonogram 30.9. 1 Úvod,energetické výpočty 21.10. 2 Otopné plochy 7.11. 3 Otopné plochy 14.11.

Více

1.2. Postup výpočtu. d R =, [m 2.K/W] (6)

1.2. Postup výpočtu. d R =, [m 2.K/W] (6) 1. Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla a tepelný odpor jsou základními veličinami charakterizujícími tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí. 1.1. Požadavky Požadavky na součinitel

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Výpočtové metody energetické náročnosti budov

Výpočtové metody energetické náročnosti budov Výpočtové metody energetické náročnosti budov Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Výpočtové metody energetické náročnosti budov Přehled platné legislativy Výpočetní postup podle vyhlášky 291/2001 Sb. Výpočet tepelného

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

Katalog konstrukčních detailů oken SONG Katalog konstrukčních detailů oken SONG Květen 2018 Ing. Vítězslav Calta Ing. Michal Bureš, Ph.D. Stránka 1 z 4 Úvod Tento katalog je vznikl za podpory programu TAČR TH01021120 ve spolupráci ČVUT UCEEB

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ADRESA BUDOVY: U JEZERA 2032/32; 2033/30 155 00 PRAHA 5 - STODŮLKY VLASTNÍK BUDOVY: BYTOVÉ DRUŽSTVO BLANÍK U Jezera 2032/32 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: +420 734

Více

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad s výběrem OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ SE ZÓNOVÁNÍM, S BILANČNÍM VÝPOČTEM NEVYTÁPĚNÝCH

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Objednatel: Client: ENBRA, a.s. Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno IČ: 440 15 844 CEVRE Consultants,

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad s výběrem OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ SE ZÓNOVÁNÍM, S BILANČNÍM VÝPOČTEM NEVYTÁPĚNÝCH

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Energetické hodnocení objektu

Energetické hodnocení objektu nergetické hodnocení objektu Povinná příloha k ţádosti o státní dotaci pro Program na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie elená úsporám vyhlášený FŢP ČR. ARIANTA Oblast podpory:

Více

BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM

ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM Jméno: Příjmení: Adresa: Kontakt: Místo stavby: 1Typ objektu a region Počet osob v rodinném domě a region kde je Váš dům umístěn. 2) Typ střechy a její plocha

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Autor: Ing. Martin Varga

Autor: Ing. Martin Varga Konstrukce přilehlé k zemině - zadání dle ČSN EN ISO 13 370 (1. část) 3. 4. 2018 Autor: Ing. Martin Varga V tomto článku obecně popíšeme výpočetní případy dle ČSN EN ISO 13 370 pro konstrukce přilehlé

Více

ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha 102 21 Praha 10, Pražská 16 ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 1755 Říčany 251 01 Auditovaný

Více

Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu. Evaluation of heat loss of a family house

Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu. Evaluation of heat loss of a family house ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav energetiky Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu Evaluation of heat loss of a family house Bakalářská práce Studijní program: Teoretický základ

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

Protokol pomocných výpočtů

Protokol pomocných výpočtů Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující

Více

SF2 Podklady pro cvičení

SF2 Podklady pro cvičení SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více