TRAUMA zápisky z výcviku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRAUMA zápisky z výcviku"

Transkript

1 TRAUMA zápisky z výcviku Y.Lucká, L.Kobrle, B.Janečková Praha (použité zkratky : Tr. trauma, tr. traumatizovaní aj., K.- klient, T. terapeut) Klienti vybírající si tělesnou terapii jsou velmi často Tr. se zvláštními projevy a potřebami, i když to tak nevypadá, také ze začátku nepotřebují terapii, jde spíše o poradenství a speciální přípravné metody práce Velmi často potřebují nejprve nějaké drobné kroky, než vplují do klasické terapie Potřeba dobře udělat kontrakt Dotek a běžné relaxační technikypro ně zpočátku nejsou vhodné Od jakého okamžiku je vhodná práce s tělem? Práce s tělem předčasně nabízená může být pro K ohrožující hrozí až psychotické ataky. To, že se tělově nabízejí, může být symptom. Viz. příklady lidí, kteří se nabízejí jako modely na výcvicích a pak dochází k jejich retraumatizaci, protože se neumí bát, tedy hlídat hranice Úvodní sharing co se komu vynořuje v souvislosti s daným tématem, hot potatoe deprivace X traumatizace kde je hranice? největší hodnotou při práci s Tr. je strukturovanost a bezpečí riziko špatné terapie - sekundární trauma z neadekvátního ošetření práce s traumatem je bohaté pole pro přenos a protipřenos klienti skokani tak moc jsou v Tr., že pokud najdou prostředí či mají pocit aspoň určitého bezpečí, tak to prostě pustí a zároveň disociují Cvičení - držení pole Ve dvojicích T je svým vědomím schopen rozšířit prostor, kde se klient může svou energií rozprostřít. Pro klienty někdy až světelný, tepelný zážitek. Postup: 1) K leží nebo sedí, T střídá fáze bez pozornosti x plná pozornost (T se naladí na klienta je mu k dispozici, mentálně dělá bublinu jako maminka pro dítě na pískovišti, ona je tam pro něj) 2) Opět odpoutá pozornost a pak zase drží pole

2 3) Sdílení jak to K vnímal - dá se zadat bez přítomnosti K Při traumatu dochází k fragmentaci, léčení je v nacházení celistvosti. Bežné /nevhodné/ reakce: a) oddělení se bagatelizace, poodstoupení, zhlehčení, racionalizace s cílem rychle od toho odejít. Buďte rád, že jste neumřel., Vždyť už se jenom trápila. b) fascinace opravdu VELKÝ soucit, vyptávání se, nalepení se na téma V terapii jde o hledání adekvátní polohy Reakce na stres Stres - podnět, který nás vystraší A reakce aktivní, nervozita, energie jde ven - aktivuje sympatikus. B reakce zamrznutí vysoce aktivizované energie se stáhne dovnitř. Jde o poruchy distribuce energie Trauma obvykle velmi silný podnět, na který zareagujeme Obr.: K O M Í N NEBE, ÚLET Odhmotnění, lehkost, povznesenost, spirituální bypase, nebe víčko nadskočí Obvyklý životní prostor JEDNOU DOLE, JEDNOU NAHOŘE dno se propadne PEKLO Katastrofické scénáře, Nejhorší přestavy, Straš pohádky, propad.

3 peklo Trauma je doprovázeno nezvyklými prožitky na kognitivní, emoční a tělové úrovni: NEBE = úlet oblast neběžných zážitků, kdy energie stoupá vzhůru v podobě extáze a úletu vylítne zátka, gejzír vzhůru, odhmotnění, lehkost, povznesenost, spirituální by-pass je-li můj život neúnosný, tak se mohu přenést do těchto sfér, pseudospirituální zážitek PEKLO = propad oblast neběžných zážitků, kdy energie klesá ve formě propadu a hrůzy Tr. nás dostává dolů, objevují se katastrofické scénáře, nejhorší obavy, hrůzy, podzemí Každý s tím máme nějakou, byť malou zkušenost nebo jsme to viděli u jiných filmy, literatura aj. /o mučení, horory, dramata/ popisují tyto prostory, každý to máme spojené s něčím jiným když se propadáme, je tam přítomna tendence zažít úlet někdy je těžké odlišit odhmotnění spirit.zážitku od úletu hrozí depersonalizace, odhmotnění, spirituální zážitek. A oddělit tyto tři kvality je terapeutický um. Trauma nezvyklé prožitky na kognitivní, tělové i emoční úrovni. Traumatizovaní lidé mají velký problém dobře žít. Často se špatně diagnostikují. cílem terapie je integrace toho nahoře i dole, obejmout to, integrovat a vrátit do běžného života ( střední část diagramu) a tam: = mohu čerpat ze svých zdrojů = ochutnávat plody práce, vztahy, příroda co se tr.lidem nedaří, je dobře žít při T je nebezpečí nalepení se nalepit na extrémně závažné (a zajímavé!) téma to platí pro K i T jít přes malé krůčky práce s tělem - může se začít malým uzemněním pro nohy korekce dechu, posttrauma se těžko odlišuje od deprese, časté záměny verbální terapie často selhává V jaké podobě trauma do terapie přichází: 1. akutní trauma - před krátkým časem, popsané, zjevené, viditelné, dramatické symptomy, ví se, o co jde

4 - mně nebo někomu blízkému, či jsem byl svědkem, že se stalo něco závažného (někdo mne přepadl, zabil se mi kamarád, byl jsem svědkem běžného úrazu), tedy často viditelné a dramatické - děje se to teď - nejčastěji to řeší kriz. centra, tísň.linky, běžně se zvládají v rodině či s přáteli 2. K přichází s různými obtížemi, před nějakou dobou se stalo něco závažného - nejčastěji 2-3 roky se mu stalo něco závažného - někdy to má propojené / od té doby, co / - nebo v předvědomí - snadno se dá nalézt příčina - nebo v nevědomí tabuizovaná témata nepropojená s vědomím 3. trauma v dětství vývojové - během vývoje, do stability se osobnost vyvíjí do let - s širokou a různorodou paletou projevů - mají různé obtíže, ale nemají to propojené se zážitkem z minulosti a) vytěsnění /nepropojují to např. s fobiemi, kterými trpí/ b) bagatelizace u traumatu je důležité, kdy se stalo: - u dospělého osobnostně kompenzovaného a vyzrálého člověka jde o akutní trauma - v době, kdy se osobnost teprve vyvíjí, budují se hranice a tělové schéma, buduje se sebecit = jedná se o vývojové trauma - nejhorší vliv má dlouhodobá traumatizace v dětství, dochází k nejtěžší formě traumatu = vývojové opakované trauma - komplexní posttrauma nejvíce deformuje - jednorázové trauma v dětství = šokové trauma Trauma je poměrně nové téma existují velmi rozdílné názory i v odborných kruzích - od neexistence po traumatizování všeho medikace: Ano? Ne? ovlivňovat psychoterapií? Ano? Ne? Někteří odborníci, že neexistuje, že se má zmedikovat. Jiní, že nemedikovat a nechat proběhnout. Trauma nemusí jít jen o osobní individuální záležitost, ale existují i traumata rodinná a transgenerační - např. I.světová válka - mnoho mužů zemřelo, mnoho bylo zastřeleno za vlastizradu /kdy šlo vlastně o zamrznutí/, mnoho se jich vrátilo traumatizovaných, mnoho žen se ujalo mužské práce tento moment zasahuje téměř do všech rodinných systémů - pomníky ve vsi

5 - po II.světové válce při osvobozování tisíc žen znásilněno ruskými vojáky, tato generace žen teď umírá- do terapie chodí pravnučky těchto žen, kterým se s touto informací před smrtí svěřily a říkají, teď už to chápu, proč je matka taková z historického hlediska jsou všechny války motivovány posttraumatem Trauma není nevratná záležitost, člověk není natrvalo poškozen. Jde o znovunastolení celistvosti. Podnět = spouštěče vždy subjektivní - interakce mezi podnětem a jedinečností jedince určuje, zda je to pro daného člověka traumatizující co je traumatizující pro jednoho, pro druhého může být indiferentní - spouštěč retraumatizace může být i velice banální př. - paní pošel kanárek (nic moc), ale byl to společný mazlíček i jejího manžela, který před rokem za velmi traumatických okolností zemřel a teprve smrt kanárka to vše uvolnila děsivost, bizarnost podnětu př. chlapa předstírajícího smrt v průhledné rouře nebo mrtvoly vypadlé zpoza dveří zamrznutí po promeškání vhodné chvíle kluk na skříni vnitřní podnět náhlé zdravotní obtíže ohrožení života myšlenky někoho zabít, které Vás neopouští doklapnutí souvislostí - cvak na základě malé informace, kdy Vám dojde celý obraz /př. - taťku zabila mamka/ objevení jiné sexuální orientace pocit, že se zblázním náhlá psychotická ataka X vnější podnět prožitek nepochopitelnosti ohrožení fyz.integrity v dětství vyšetření dutin nebo operace : - např. otrhání nosních mandlí jedno z nejčastějších dětských traumat - na všechna invazivní vyšetření dutin gynekologie, ORL, dutiny, konečník nutná příprava na tuto událost, kognitivní průprava. Převyprávět, připravit na pocity, které u toho bude mít, jinak je to silný traumatogen

6 anestezie příprava na pocity, jinak traumatogen horečnaté stavy halucinace zážitky se mohou zafixovat a opakovaně se objevují i při běžné denní situaci, např. zraněné koleno, může dojít k posttraumatickému chování, které je sociálně viděno jako neadekvátní, ale může jít o zamrznutí, popř. neposkytnutí pomoci dítě a trauma - co dítě vidět má a nemá? přichytí rodiče při bokovce, neadekvátní osvěta od kterého věku mohou děti do muzea holocaustu? - děti /stejně tak i jiná mláďata/ a jejich hry trénují na nezamrznutí, př. krvavé koleno, na vlka, stezky odvahy také grotesky čerpají z traumatogenních podnětů smích jako mechanismus jek nezamrznout nebo kriminální filmy postavené na zážitku postupného zamrzávání trénování, fascinace pohádky a mýty- často traumatizujíci situace, kterou hlavní hrdina prochází BIOLOGICKÁ PODSTATA /SYMPTOMY/ TRAUMATU 1.rozrušení normální reakcí je aktivace 4.zamrznutí bezmoc neuskutečněná akce vede k zamrznutí, energie se neuplatní = kontratornádo /venku klid, uvnitř je akumulace, přepětí/ 2. neúspěšný pokus o akci např. nemůžu zařvat, pohnout se, A reakce nefunguje 3. disociace instinktivně nastavený způsob ochrany = vyhození pojistek Protáčí se dokola, vychází z touhy organismu odžít si energii v akci.

7 stane-li se to posttraumatickým stavem, tak postižení podvědomě vyhledávají situace, které opakují vzorec traumatu, aby mohli přejít do A reakce potenciálně vedoucí k odreagování zamrzlé energie A reakce se často nedostavuje a přichází retraumatizace místo odreagovávání - nevědomá tendence k opakování má velkou sílu, velké puzení - při opakovaném neúspěchu se intervaly mezi akcemi /nebezpečnými situacemi/ zkracují Opakované zážitky vedou do pozice oběti, která se snadno překlopí do role perzekutora. Rozvine se také role záchranáře. jde o nevědomou tendenci potlačenou energii vybít opakování tohoto chování vede k jejich nálepkování /psychopatie / chodí do terapie s tím, že mají tohle,ne že se jim stalo tohle potřeba odreagovat bere na sebe často i socializovanou podobu /někteří účastníci spolků horolezců, potápěčů,adrenal.sporty / - motivace dostávat se na hranu nebezpečí - ACTING-OUT nejde o konečné odčerpání energie, jde jen o částečné odčerpání zamrzlosti /upuštění papiňáku/, ale energie se zase dopumpuje a příště potřebují ještě nebezpečnější situace. častý abúzus drog, mají dobré zážitky s tím, co speeduje POSTTRAUMA - posttraumatičtí lidé mají velmi blízko k traumatizaci druhých, užívají druhé jako kanalizační pole, zahlcují je svými obrazy. Je to i ve vztahu terapeut a klient - posttrauma má dlouhodobější následky - nastupuje tehdy, když lidi po traumatu nemají akutní reakci na stres po čase posttrauma neurofyziol. a)nadměrná dráždivost hyperarousal b)stažení dovnitř behaviorálně plyn brzda a) opakování, vtírá se jim to do chování, rychlí, zbrklí, stojí na plynu b) vyhýbání se těmto věcem, přecitlivělost, fobie, stojí na brzdě často je přítomna kombinace brzda-plyn vysoké otáčky a žádný pohyb

8 posttrauma může být i prolong B reakce (to je další možný pohlad na posttrauma) práce ve skupině propojte to, co jste zatím slyšeli s principy BS Symptomy traumatu a posttraumatu: - Projevuje se v soundingu, groundingu - Bez očního kontaktu, bez mimimiky - Přepětí svalového tonu - někdy vidět a někdy hypotoničtí / bled, chladný, ochablý, energie je stažená do centra, neklid vevnitř/: Extenze zahlcení emocemi traumatu Flexe stažení, leklá ryba, spousta energie v centru, uvnitř pak hrozí velká exploze energie na povrch /př. vražda manžela při domácím násilí/ - Velká rigidita, obtíže přecházet z modu do modu, malá pulzace energie. Problém přecházet se spánku do bdělosti. - Velká převaha jednoho motorického pole. - Sounding a trauma zahlcování, jde spíše o fantazii nebo bájivou lhavost než realitu. Hodně mluví. x málomluvnost nemají slova pro prožitek plochost vyjadřování, např. 20 sezení se pomalu učí říkat, to co cítí. x zneužívání řeči, s cílem manipulovat, traumatizovat druhého, abych mohl být s vlastním prožíváním. Potřebuji zděšenou reakci druhého, abych mohl zůstat se svou zděšeností projektivní identifikace. / postraším terapeuta/. Teraput se může cítit zneužitý, klient jej používá pro své odreagování. - Oblast imaginace - velké množství obrazů, fantazií, horní víčko v komíně vyskočí a není vůle se vrátit zpět ke svým emocím. - Dech těžkosti, mělké, jen klíčkový dech to může vyvolat až peudoastmatický obraz, někdy se naopak objevuje hypoventilace. - Sexualita u akutního traumatu - změněný dech i sex.apetence. ta se prudce sníží x zvýší /bez schopnosti intimity/, (problém všech vojsk vojáci si vybíjí přetlak v sexu znásilňování, sex za peníze), vzrůstá potřeba masturbace.. charging je traumatem silně ovlivněn energie stoupá rychle nahoru a rychle padá dolů, proces kumulace energie, její držení a proces vybití nefunguje

9 - Zážitek ztráty kontroly nemohu se na sebe spolehnout, bezmoc ze sebe jako z jednotky, která má samoorganizující schopnost retraumatizace zevnitř - Tendence k rotaci to u klienta akceptovat, ale nekroužit s ním Může se ale objevit i tendence k přehnané kanalizaci klient přímo pojmenuje téma, často disociativně posttraumatičtí jsou hypersenzitivní často říkají co předpokládají, že chce být slyšeno - Špatný oční kontakt bez jiskry, oči zapadlé, bledost kůže. Při terapii se tyto symptomy rychle zlepšují. - Často se zabrzdí nějaká sociální sféra, např. odstřihnutí přátelských kontaktů, workoholismus jako acting out. Některé vztahy na plynu jiné na brzdě. Jaké jsou naše postoje k Traumatu? Jak terapeut reaguje na traumata klienta? jak na toto téma reaguji já? Moje typické reakce na trauma. Jak jej umím diferencovat od sebe Mám právo odmítnout určitého klienta? Co jsou má slabá místa. Která témata ne - mít zmapováno, to je projevem profesionality máme mít všichni schopnost pracovat se všemi druhy traumatu? - přijmout klienta a předat ho dál - supervize, pracovat pod supervizí téma fascinace = přitažlivost téma hranic= odstředivost od tématu kl. jsou zneužiti a chtějí být zneužíváni, mluví o tématu, ale nejsou s tím spojeni, mají otevřený vnitřní prostor, ale nejde o přístup k jádru a th. si může myslet, že je v centru, ale není ptaní se na detaily může netraumatizovat Cirkulace vhodná pro trauma Hara a small chakras na nohách - cirkulace na základní trojúhelník

10 Fragmentace metafora hrdinské cesty, rozsekání mečem, nebo je roztrhán divokou zvěří, fáze před zvratem k dobrému v traumatu podobná cesta mrtvá a živá voda ti hloupí kropí hned živou vodou a nepomáhá to, ale nejprve je potřeba mrtvé vody rozsekané je zapotřebí scelit, aby to mohlo srůst a teprve potom oživit živou vodou totéž platí i pro T pokud začnete rovnou oživovat kl., který je fragmentován, tak se nestane nic nebo něco paradoxního, může se rozpadnout na další kousky podoba fragm. v jazyce: jsem na hadry, cucky, na kusy, na mraky, na padrť Cvičení budování containmentu - práce s tělem ve trojicích, 10 min na každého K má k dispozici dva páry rukou úkolem th. je budování dobrého containmentu dotykem Earth jemný, pevný, ohraničující + trochu ohňový např. držet za ruku, držet hlavu, žebra, ramena, pánev, kolena u sebe pokud pracujeme vleže K si říká, co by chtěl a jaký tlak, zkoumá, jak se cítí emočně U akutních traumat je tato práce s containmentem nezbytnou fází. - variantou tohoto cvičení je complete containtment : klient má k dispozici mnoho párů rukou a modeluje si pro sebe ideální containment řekni si o tolik dotyků, kolik potřebuješ vem si ruce, které máš k dispozici a polož si je kam chceš - sundat brýle, v případě potřeby je možné překrývat ruce klienta - i kolena i kotníky jistit samostatně jeden člověk jeden kotník pozn. k sharingu projevem profesionality je to, že pokud čl. v pomáhající profesi utrpí traumatickou zkušenost, tak je třeba dát si pauzu v práci či si upravit čas.harmonogram nebo pečlivě vybírat klienty jak se chránit? kde je ta míra? supervize výcvik není místo, kdy by se měla otevírat osobní traumata, na to je indiv.terapie, ve výcviku není možnost traumata ošetřovat, dobrým vzorcem není Tr. otevřít a nedošetřit ho

11 Cirkadiální rytmy často přes den plyn v noci brzda, ale může to být i naopak, zajímavé zkoumání, která témata se objevují v kterou denní či noční dobu. U traumatizovaných je to vyostřené, bojí se povolit, dát nohu z brzdy, aby se to zase nevrátilo. AKUTNÍ TRAUMA viz kniha Krizová intervence měly by se učit jako kurz PP, vhodné i pro děti, co dělat na tělově-psychol.úrovni Přiklad: Někdo jede na kole a natluče si /menší situace/ nebo se někdo hodně lekne. Strategie první pomoci 1. tělesné bezpečí ohledat fyzickou újmu, vzít v úvahu vnitřní zranění, popř. volat RZS- lépe zbytečně než vůbec 2. snažit se postiženého držet stabilizovaného a pomáhat zvládat vlny neklidu brzdit je slova, držení bráním fyziologické reakci běhat, dělat, chodit toto zabrzdění mu pomůže účelněji využít energii jemným dotekem tvořit containment ujišťovat ho, že jste s ním respektovat vzdálenost teplo přikrýt, odkrýt dle potřeby objeví se viditelný třes /je někdy silný a jindy spíše vnitřní/ = ten pozitivně pojmenovat a podporovat /lidé se snaží třes potlačit - v naší kultuře sociální nálepka třasořitka / - nechte ho vyklepávat, nechte třes i zesílit, dělat to s ním a spolu s výdechem můžete předvést, zvuk do výdechu.. Třes nashromážděný adrenalin se neurohumorálně uvolňuje. nedovolit jít do chaotického pohybu!.. krmit vědomí člověka, že jsem s ním a rozumím třesu trvá cca 20 min strategie dobrá do příjezdu RZ a během čekání na vyšetření.. bezpečný kontakt a vyklepávání třesu preventují pozdější posttraumatické reakce

12 Další provázení traumatem 3. nenechat prvních 24 hodin člověka o samotě vlny třesu, horka, zimy se opakují podporovat ho, aby u toho zůstával a vyklepával! NE ho zaměstnávat, abychom odvedly myšlenky! to vede k disociaci od emocí a - k acting out - tehdy je energie jen dočasně odčerpána, ale zdroj traumatu neodchází 4. na řadu přicházejí emoce - nejprve bazální: strach, hněv, smutek = nemotivované, nespojené s podnětem - 3 až 4 den co by bylo, kdyby se to nestalo pocity viny, hněv na druhé, katastrofické scénáře = vědomí obaluje událost různými obsahy a možnostmi a v tu chvíli je neselektuje.to chce containment, nevyvracet, poslouchat, je to důležitá fáze, měl by mít možnost se tím zaobírat a verbálně to zpracovat, může to mít i tělový doprovod.špatně jsou reakce okolí už na to nemysli, vykašli se na to dobře aha, ještě tě napadá tohle, tak tohle, no vidíš - i v této fázi se mohou objevit reakce typu třes-teplo-chlad Při potřebě verbalizovat, klást otázky : I. Jak to bylo před tou událostí, život před traumatem? Co jsi cítil? Kudy jsi jel? Co jsi viděl? Propojování s poslední pozitivní zkušeností. forma groundingu II. Co si první pamatuješ po té události? potřebují sdílet i velmi bizardní zážitky a potřebují tyto věci objevovat. Dixtorze času, out of body zážitek, vyděšení. III. Co bylo úplně těsně před událostí? to může spouštět flash-back zpřítomňuje se to ve vědomí téma spouštěčů, může se jednat o čichové, zrakové.podněty/žena omdlela na ulici, vzala ji RZT na krizové centrum. Zjistilo se, že ucítila odér z vrtačky zubů/ Smyslem je zpřítomňovat do vědomí, toho, co bylo těsně před událostí, prevence flasbacků. Akutní situace s dítětem více reaguje na naši mimiku a na mé chování než na to, co se stalo držet klid, POZOR na panickou masku, důvěřovat, že děti mají kapacitu tím projít nereagovat agresí ještě ti přidám důvěřovat jejich kapacitě tělesný kontakt, je contaimentem objetí nebo popř. si vedle něj lehnout

13 NEODCHÁZET, uklidňování, že neodejdeme, vše praktické jde stranou jednoduché a srozumitelné otázky Jak se mají tvé nohy? Ukaž mi, kde tě bolí? Jak se má tvé bříško? u dítěte je třes obvykle provázen pláčem, nezastavovat pláč, ale uklidňovat a držet v bezpečí odreagovávají se přehráváním si situace formou hry, někdy si opakují, co jste jim říkali je potřeba sledovat, zda hra nebere výhybku do pláče a strachu /šlape to na plyn/ a pak odvést pozornost jinam /ne každá hra je odreagovávající/ a vést k uspokojující činnosti výslech co, kdo, kdy nechat až na potom dávat si pozor na tempo řeči, pomalé tempo řeči někdy je dobré u neklidných dětí, má potřebu A reakce, vzít jej do náruče a chodit s nimi, ukojí se tak potřeba pohybu za současného containmentu obvykle pak usnou jedná se o hluboký útlum, který je velice hojivý, ze kterého se nemají budit Historie traumatu Trauma existovalo v celé historii lidstva- dříve to byla častější a drsnější zkušenost Lidé se odreagovávali prostřednictvím mýtů, pohádek a dramat, která symbolicky popisují trauma a hojení - např. Odyssea návrat domů, k sobě a přitom něco prožije, např. disociaci, v příběhu kdy zapomene, kdo je /u Kirké/ Perseus a Gorgona jde o to zabít ženu, na kterou když pohlédneš, tak zemřeš, v příběhu hrdina sledoval její odraz na svém štítu, poté, co usekl hlavu Gordoně, tak z krku vyletěl Pegas- znovuzrozená síla bojovníka. Metafora - setkat se znovu s traumatem je zabíjející, jde o to, jak se znovu podívat bezpečně = terapie. V bezpečných podmínkách se klient může znovu dívat na trauma skrze zkoumání svých tělových pocitů ŠTÍT = způsob, jakým se na to dívat. Trauma, které se daří zpracovávat, může přinést transformativní energii, je možno transformovat svou sílu a udržet si ji. Zpracované trauma je požehnání vyšší mocí hlouběji propojuje s vlastním životem Levine Dobře zpracované Tr. je dar, který Vás může posunout a může být dobrým podkladem pro práci s lidmi s traumatem.

14 Trauma může být velký hybný moment kreativity a aktivity. Pokud člověk pouze následuje své trauma a nechá se jím ovládat, jde o destrukci a sebedestrukci. Téma traumatu je také o moci a zneužívání. Jak získávat satisfakci. Např. naše dějiny jsou o tom, jak nás množství mocných zneužívalo. Jak prožít moc a nedestruovat? užívání nadřazenosti a moci využití k prospěchu druhých X ponižování a destrukce druhých Styl terapie a doporučení Práce s traumatem formou verbální analýzy situace může vést k retraumatizaci. Nejde zde o informační expertízu! Všechna fakta patří k problémům, nikoliv k jeho řešení. Čím více informací, tím méně porozumění. Čím více faktů, tím méně pochopení. Dívat se na následky, otázky typu: Jak vás to ovlivňuje nyní? Jak se cítíte tě, když mi to říkáte? Co by vám pomohlo teď se nadechnout? Nejsou důležitá fakta, ale na léčení. Změna není spojená s příčinou, soustředit se na léčení Historické obrazy nejsou nezbytné, důležitá je práce se zdroji jak se s tím cítí, co mu to znemožňuje, co by potřeboval, aby bylo lépe Někdy je i dobré nedívat se ani do štítu, ale začít se dívat jinak Polarity přístupu - sexuální zneužití 8% má dlouhodobou zkušenost 30 % má nějakou zkušenost Freud pravděpodobně překlopil tato reálná čísla do interpretací o sexuálních fantaziích svých traumatizovaných klientů viděl je jako infantilní sex.přání To se dodnes děje v analytickém přístupu - fascinace, zaujetí určitým druhem týrání hrozí protipřenosová indukce falešných vzpomínek T četli symptomy jako trauma a klientovi ho vsugerovali - u traumatu dochází ke změně ve funkci paměti nejde o záznam skutečné události objevují se zmatky v čase, kdo tam byl často se propojují emočně podobné zážitky a tvoří jeden obraz u dětí, ale i dospělých, se může prolnout se světem fantazie

15 více nelogických zlomů či doplněné postavy potvrzují, že se jedná o traumat.zkušenost. U dětí je to hodně patrné, že se emočně stejně silné podněty míchají dohromady ohnivý vlk šel kolem. Může to vzbuzovat dojem nevěrohodnosti. jednou to může popisovat takhle a podruhé jinak, zejm. u vývoj.tr.. Je delikátní rozlišit, oč jde snaha upoutat, hraničář, psychotik nebo trauma? Často mají traumatizovaní samo pochybnost o tom, že se to stalo jsou znejištěni reakcí okolí, ale i zevnitř = disociace, fragmentace paměti jako důsledek přirozené ochrany k dispozici je tělová a emoční databáze - nejde o rozhodování, zda to je či není pravda nejde o hledání v kognitivní rovině emoční realita je stejně mocná jako ta dějová /pohled, který svléká/ - z metodologických výzkumů traumatu vyplývá, že jde o častý jev např. v USA nahlásí znásilnění jen 8% obětí, z tohoto počtu jen u 1% pachatelů dojde k odsouzení - důležité je učit děti říkat NE v naší kultuře dětem nařizujeme, co mají cítit a zakazujeme jim to, že mají občas z něčeho/někoho blbý pocit - hodně často mají dospělí vůči dětem negativní až sadistické pocity podstatou traumatu je INTRUZE kognitivní /vymývání mozku/, emoční a tělová dějiny nepíší oběti, ale vítězové, kteří určují, co je správné /pokud to určují persekutoři, tak to podle toho vypadá/ dobré prostor pro manipulaci - společné rysy lidí s nezpracovaným traumatem: menší schopnost pulsace v normálním poli /viz komín/ obvykle těkají mezi peklem deprese, hrůza, nevíra v další nadějnou budoucnost, masivní pocity viny, pocity, že si vše vymysleli a za vše mohou - i sebepoškozování zejm. u vývoj.tr. jde o cestu, jak se odpoutat fyzickou bolestí od trýznivých psych.stavů to jim následně přináší zážitek negativní exkluzivity, outsiderovství, vyloučenost více v péči terapeutů nebem pseudospiritualizace monotematičtí, ve velké pohodě, ale v životě nefunkční. Mají nepropojenost groundingu a vrcholu. Neudrží oční kontakt, dívají se často nahoru (symbolicky i fyziognomicky), obrazy a fantazie rozmnožují různými technikami, ale nejsou je schopny tělově navázat. Nejsou schopni udržet vztahy a práci. Spirituální techniky nepoužívají k pročišťování a léčení, ale jsou na tom závislí, je to pro ně únik. - Pozitivní exkluzivita (cítí se vyvolení, výjímeční, spasitelé)

16 Meditace srdce - pod vedením Luboše Úvodní teorie: Mozek symbióza rozumového mozku (neokortex) a emočního mozku (jeho součástí je amygdala) když jde o skutečně zažívanou symbiózu flowting - když je disbalanc např. rozumová mozek potlačuje emoční mozek = potlačené emoce vyvolávají utrpení, které srdci a oběhovému systému škodí víc, než samotné potlačení emoce Srdce jeho rytmus se neustále mění: zrychluje X zpomaluje pokaždé jiné intervaly - prožitek chaosu rychlé tempo - prožitek harmonie klidné tempo Zadání 45 minut meditace spojené s hudbou: - zaměřit se na dech, prodloužený výdech, mezera mezi výdechem a nádechem, rozšiřovat prostor v hrudníku, dech omývá srdce, cítíme pulsaci. Srdce je náš partner nejvěrnější, posílat mu vděčnost, být s ním tak natěsno, jako je ono s námi Interakce a její kvalita jsme interaktivní bytosti v interakci jsme počati, rodíme se v ní a žijeme v ní každý má vlastní databázi zkušeností a interakcí - potřebujeme, aby v ní převažovaly zážitky adekvátní, které nám, dávají smysl Typy interakcí: adekvátní - dává smysl a zároveň tím dává smysl i životu jsou přiměřeně respektovány hranice mezi subjekty, interakce je satisfakcí pro potřeby subjektů deprivace díry v interakci, málo, neuspokojující potřeby, trpíme nedostatkem

17 intruze = TRAUMATIZACE jde přes hranice, deformace hranic příliš brzo či příliš mnoho do našeho prostoru někdo vstoupil /např. sexuálně - někdo po nás chtěl roli náhradního partnera; další příklad - otec po nás chce, abychom ve 3 letech chápali přitažlivost kapalin - při formování osobnosti záleží na tom, zda převažovalo kvantitativní či kvalitativní působení Vnitřní obsah v Pessu = duše, v BS = esence, veškeré naše prožívání, energie projevující se skrze tělo a emoce a rozum uložena v genech /předků, živočišné říše i planety/ obsah potřebuje formu a tou je v případě duše EGO Dá se to přirovnat k modelu buňky se semipermeabilní membránou /obsahem je protoplazma, formu tvoří obal buňky polopropustná membrána/ Duše je čistý list, do něhož se vpisují všechny zážitky v průběhu života. Ego dle A.Pessa je naše osobní agentura, když zažíváme svou duši ve vztahu k druhým a naopak je to polopropustná membrána vytvářející se v průběhu vývoje a pokud je v dobré interakci, probíhá přiměřený vývoj - vztah mezi duší a egem = SELF - sebepojetí Traumatizace - vstupování do vnitřního prostoru /intruze/ se zraňujícím prožitkem - traumatizace skrze lidskou interakci je nejbolestivější /v porovnání s nehodami, úrazy, úmrtím blízké osoby/ - traumatizace v lidské interakci je v dospělosti jiná než v dětství rozdíl je dán vyzrálostí x zranitelností ega - u dítěte vystavené neadekvátní intruzi se začne neadekvátně formovat struktura osobnosti a projeví se problémy s prožíváním hranic sebe a druhých např. bití dětí kolem cca 3 roku věku nevyvine se SELF/JÁ/, ohraničenost od matky, pojem já jsem já a matka je matka neadekvátnost je vnímána jako norma a tu pak takový jedinec nabízí světu a od světa ji očekává - ještě se může objevit i varianta, že mu rodič při mlácení říká Je to pro tvoje dobro, Myslím to s tebou dobře = kognitivní krmení jsme nakrmeni významy a ideologiemi

18 Ego tento model převezme, nechá se jím formovat 90% zneužívaných a týraných mají v dospělosti kognitivní mapu, že si za to mohli sami, zasloužili si to Pozn.: Adekvátnost je také kulturálně podmíněná Propustnost membrány EGA: SÍLA - co vychází ze systému ven a ovlivňuje vnější svět RECEPTIVITA co přichází dovnitř systému a jak jsme schopni zažívat a užívat si to, co k nám z venku přichází Vyváženost mezi dovnitř x ven.zdraví Ego neurofyziologicky souvisí s neokortexem jsme schopní vnímat vlastní významy toho co je v nás a kolem nás zažívat, že nám svět, jazyk a interakce dávají smysl U hraničních poruch, bipolárních poruch je SÍLA DUŠE NEOHRANIČENÁ - energie s člověkem cvičí, ovládá ho, on nad ní nemá kontrolu, protože v membráně jsou díry trauma 1.masivní stažení receptivita /zranitelnost/ 2.masivní otevření egem nelimitovaná energie duše 3. já sám síla 4. spasitelství, diktátorství poruchy receptivity 1. masivní stažení snaží se být neviditelní, jsou těžko zachytitelní nemají emoce, mimiku vyhýbavé chování neudržují oční kontakt 2. masivní otevření díry v ego-struktuře úplné odevzdání se masivní vystavení se vnějším i vnitřním podnětům instinktivní reakce přežít, adaptovat se na dané podmínky jsou otevřeni i tomu, co je zraňuje /př. psa, který si lehne na záda, je-li ohrožen/ aby tak zabránili pokračování a docílili toho, aby to hned

19 případy neadekvátní reakce na zneužívání v dětství ve formě promiskuity, prostituce symbiotické vztahy domácí násilí sebezneužívající chování př. modelu lidí v koncentráku, kteří počtem mnohonásobně převyšovali počet dozorců masivně stáhnout i otevřít se lze i spiritualitě poruchy síly 3. já sám jediný, na koho se mohu spolehnout, jsem já sám self self distribuce energie dovnitř vyhrocený individualismus někdy až paranoidní strach z blízkosti, likvidace blízkých - Stalin 4. spasitel - diktátor distribuce síly směrem ven tyto 4 formy poukazují na traumatizující vývoj ega přijde-li kl. a má jednu složku výrazně dominantní, tak je na 99% vývoj.traumatizován Cvičení - práce s tělem, grounding jako prevence fragmentace, podpora celistvosti Ve dvojicích: 1/ K si má vybavit zážitek, který byl více než nepříjemný,ale nikoli zničující T se ptá: co cítíte v těle? sdílení Dále se T ptá: jakou intervenci si nepřejete jakou intervenci si přejete 2/ K leží na zádech s pokrčenými koleny, zůstává v kontaktu se zážitkem, který byl na začátku sdílen T sedí po straně - s představou špendlení a kotvení těla, které je fragmentované, tlačí na body na ramenou /acrominon/ a na pánevních kostech /SIAS/ vždy 2.prstem na jedné ruce a 3.prstem na druhé nebo 3 a 4 prst vystřídat všechny kombinace - sleduje, zda má K uvolněnou šíji a dolní čelist, příp.vyzývá k uvolnění či je možné šíji podložit - lze pracovat i s mističkou z dlaně v oblasti šíje, tu s nádechem stáhnout, s výdechem uvolnit, druhá ruka kontaktuje některý z bodů

20 - pokud se K začnou kolena rozpadat, je lepší nohy natáhnout - většinou dojde k prohloubení dechu, K dýchá do celého těla Cvičení na ohraničení, limit Ve dvojicích 1/ K a T sedí proti sobě, někdy dobré ne přímo čelem ale lehce stranou /vyloučit pocit konfrontace, ataku / - K se opírá svou dlaní do dlaně T - měkký, pružný odpor, příjemné ohraničení - T dělá protitvar, pružný, ale spolehlivý, ne tvrdý - K je v kontaktu se svou silou, může ji testovat, druhý mě udrží nejde o Přetlačování pak se K a T v rolích vymění 2/ T limituje tak, že oba jsou fifty-fifty energii vydávají oba s cílem dosáhnout symetrického partnerství, ohledávání možnosti spolehnout se na druhého hledání stavu tak akorát neuhnout, nevybočovat Poznámka k cvičení: V dětství potřebujeme mít zážitky pasování se s druhým pružným způsobem ohledávání kam až můžu. Pokud máme v mapě zkušeností spíše neadekvátní reakce, můžeme být adekvátní optimálníí reakcí znejištění Co to je? Co to po mně chce? je rozdíl mezi tím, co chceme a co potřebujeme nevíme, co potřebujeme, myslíme si, že je to to, co chceme Cvičení osobní síla vhodné pro poruchy příjmu potravy Ve dvojicích, v sedě proti sobě K natáhne před sebe 1 a 2 prst, ostatní prsty jsou skrčené T je jemně a zároveň pevně drží K se snaží vší silou prsty dát od sebe T je v určité fázi náhle pustí / dbát na časový faktor - ani brzo ani pozdě/ HRAVOST.. K tahá svou sílu až ze solaru, přes páteř, přes paži až k prstům..cvičení na radost z projevení své síly Poznámka po cvičení: Když nemáme protitlak, vyvolává to pocity prázdna, dezintegrace

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Edukace a trénink konzultantů odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Mgr. Klára Gramppová Janečková zástupce vedoucí Linky

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Diabasis občanské sdružení

Diabasis občanské sdružení Psychospirituální krize Michael Vančura Diabasis občanské sdružení Posláním o. s. Diabasis je zajišťovat pomoc lidem v krizové situaci, i která se projevuje j neobvyklými prožitky v oblasti duševního zdraví.

Více

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby:

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N Chceme vám pravidelně představovat série cviků pro domácí využití. Jako první jsme zvolili základní cviky používané na našich rozcvičkách, zaměřené na protažení

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de traumata ve vztazích nové přístupy v konstelační práci Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de konstelace ženy (začátek) muž konstelační záměr ženy : proč mám pocit, že mezi mnou a jím je skleněná

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno XIX. Neonatologické setkání XIII. Hanákovy dny 3. - 5. června

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Zvládání poruch chování spojených s demencí. Pavla Hýblová

Zvládání poruch chování spojených s demencí. Pavla Hýblová Zvládání poruch chování spojených s demencí Pavla Hýblová Nejčastější poruchy chování Změny nálad Deprese Apatie a úzkost Násilí a agresivita Podezíravost a halucinace Ztrácení věcí, obviňování z krádeže

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ Miluše Hurtová uznávaný pedagogicko ošetřovatelský koncept Historie autorem konceptu je Prof. Dr. Andrea Fröhlich 70. léta 20. století 80. léta 20. století zdravotní sestra

Více

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení Kompozice a poslech Kompozice hudby Obecné cíle Rozvoj dovednosti kreativně řešit problémy Rozvoj schopnosti zaznamenat vnitřní prožitky Vyjádření pocitů Integrovat části do celku Cíle ve skupině Sdílení

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

Naše zkušenosti s provázením pěstounských rodin. Dagmar Zezulová, Pavla Bažantová

Naše zkušenosti s provázením pěstounských rodin. Dagmar Zezulová, Pavla Bažantová Naše zkušenosti s provázením pěstounských rodin Dagmar Zezulová, Pavla Bažantová Aktivita Jaké vlastnosti a osobnostní předpoklady by měl mít klíčový pracovník? 15. 12. 2016 2 Osobnostní charakteristiky

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

2. Nové děti potřebují uzemnění

2. Nové děti potřebují uzemnění 2. Nové děti potřebují uzemnění Zatímco je energie na naší planetě Zemi nadlehčována, je si stále více lidí vědomo toho, že energie protéká právě jimi. Proudí naším energetickým systémem a prosvětluje

Více

PŘEDMLUVA ÚVOD 13

PŘEDMLUVA ÚVOD 13 / 5 OBSAH PŘEDMLUVA 11 1. ÚVOD 13 1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy 13 1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky 13 1.1.2 Vývoj transakční analýzy 14 1.1.3 Transakční analýza dnes 14 1.2 Pohled

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více