TRAUMA zápisky z výcviku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRAUMA zápisky z výcviku"

Transkript

1 TRAUMA zápisky z výcviku Y.Lucká, L.Kobrle, B.Janečková Praha (použité zkratky : Tr. trauma, tr. traumatizovaní aj., K.- klient, T. terapeut) Klienti vybírající si tělesnou terapii jsou velmi často Tr. se zvláštními projevy a potřebami, i když to tak nevypadá, také ze začátku nepotřebují terapii, jde spíše o poradenství a speciální přípravné metody práce Velmi často potřebují nejprve nějaké drobné kroky, než vplují do klasické terapie Potřeba dobře udělat kontrakt Dotek a běžné relaxační technikypro ně zpočátku nejsou vhodné Od jakého okamžiku je vhodná práce s tělem? Práce s tělem předčasně nabízená může být pro K ohrožující hrozí až psychotické ataky. To, že se tělově nabízejí, může být symptom. Viz. příklady lidí, kteří se nabízejí jako modely na výcvicích a pak dochází k jejich retraumatizaci, protože se neumí bát, tedy hlídat hranice Úvodní sharing co se komu vynořuje v souvislosti s daným tématem, hot potatoe deprivace X traumatizace kde je hranice? největší hodnotou při práci s Tr. je strukturovanost a bezpečí riziko špatné terapie - sekundární trauma z neadekvátního ošetření práce s traumatem je bohaté pole pro přenos a protipřenos klienti skokani tak moc jsou v Tr., že pokud najdou prostředí či mají pocit aspoň určitého bezpečí, tak to prostě pustí a zároveň disociují Cvičení - držení pole Ve dvojicích T je svým vědomím schopen rozšířit prostor, kde se klient může svou energií rozprostřít. Pro klienty někdy až světelný, tepelný zážitek. Postup: 1) K leží nebo sedí, T střídá fáze bez pozornosti x plná pozornost (T se naladí na klienta je mu k dispozici, mentálně dělá bublinu jako maminka pro dítě na pískovišti, ona je tam pro něj) 2) Opět odpoutá pozornost a pak zase drží pole

2 3) Sdílení jak to K vnímal - dá se zadat bez přítomnosti K Při traumatu dochází k fragmentaci, léčení je v nacházení celistvosti. Bežné /nevhodné/ reakce: a) oddělení se bagatelizace, poodstoupení, zhlehčení, racionalizace s cílem rychle od toho odejít. Buďte rád, že jste neumřel., Vždyť už se jenom trápila. b) fascinace opravdu VELKÝ soucit, vyptávání se, nalepení se na téma V terapii jde o hledání adekvátní polohy Reakce na stres Stres - podnět, který nás vystraší A reakce aktivní, nervozita, energie jde ven - aktivuje sympatikus. B reakce zamrznutí vysoce aktivizované energie se stáhne dovnitř. Jde o poruchy distribuce energie Trauma obvykle velmi silný podnět, na který zareagujeme Obr.: K O M Í N NEBE, ÚLET Odhmotnění, lehkost, povznesenost, spirituální bypase, nebe víčko nadskočí Obvyklý životní prostor JEDNOU DOLE, JEDNOU NAHOŘE dno se propadne PEKLO Katastrofické scénáře, Nejhorší přestavy, Straš pohádky, propad.

3 peklo Trauma je doprovázeno nezvyklými prožitky na kognitivní, emoční a tělové úrovni: NEBE = úlet oblast neběžných zážitků, kdy energie stoupá vzhůru v podobě extáze a úletu vylítne zátka, gejzír vzhůru, odhmotnění, lehkost, povznesenost, spirituální by-pass je-li můj život neúnosný, tak se mohu přenést do těchto sfér, pseudospirituální zážitek PEKLO = propad oblast neběžných zážitků, kdy energie klesá ve formě propadu a hrůzy Tr. nás dostává dolů, objevují se katastrofické scénáře, nejhorší obavy, hrůzy, podzemí Každý s tím máme nějakou, byť malou zkušenost nebo jsme to viděli u jiných filmy, literatura aj. /o mučení, horory, dramata/ popisují tyto prostory, každý to máme spojené s něčím jiným když se propadáme, je tam přítomna tendence zažít úlet někdy je těžké odlišit odhmotnění spirit.zážitku od úletu hrozí depersonalizace, odhmotnění, spirituální zážitek. A oddělit tyto tři kvality je terapeutický um. Trauma nezvyklé prožitky na kognitivní, tělové i emoční úrovni. Traumatizovaní lidé mají velký problém dobře žít. Často se špatně diagnostikují. cílem terapie je integrace toho nahoře i dole, obejmout to, integrovat a vrátit do běžného života ( střední část diagramu) a tam: = mohu čerpat ze svých zdrojů = ochutnávat plody práce, vztahy, příroda co se tr.lidem nedaří, je dobře žít při T je nebezpečí nalepení se nalepit na extrémně závažné (a zajímavé!) téma to platí pro K i T jít přes malé krůčky práce s tělem - může se začít malým uzemněním pro nohy korekce dechu, posttrauma se těžko odlišuje od deprese, časté záměny verbální terapie často selhává V jaké podobě trauma do terapie přichází: 1. akutní trauma - před krátkým časem, popsané, zjevené, viditelné, dramatické symptomy, ví se, o co jde

4 - mně nebo někomu blízkému, či jsem byl svědkem, že se stalo něco závažného (někdo mne přepadl, zabil se mi kamarád, byl jsem svědkem běžného úrazu), tedy často viditelné a dramatické - děje se to teď - nejčastěji to řeší kriz. centra, tísň.linky, běžně se zvládají v rodině či s přáteli 2. K přichází s různými obtížemi, před nějakou dobou se stalo něco závažného - nejčastěji 2-3 roky se mu stalo něco závažného - někdy to má propojené / od té doby, co / - nebo v předvědomí - snadno se dá nalézt příčina - nebo v nevědomí tabuizovaná témata nepropojená s vědomím 3. trauma v dětství vývojové - během vývoje, do stability se osobnost vyvíjí do let - s širokou a různorodou paletou projevů - mají různé obtíže, ale nemají to propojené se zážitkem z minulosti a) vytěsnění /nepropojují to např. s fobiemi, kterými trpí/ b) bagatelizace u traumatu je důležité, kdy se stalo: - u dospělého osobnostně kompenzovaného a vyzrálého člověka jde o akutní trauma - v době, kdy se osobnost teprve vyvíjí, budují se hranice a tělové schéma, buduje se sebecit = jedná se o vývojové trauma - nejhorší vliv má dlouhodobá traumatizace v dětství, dochází k nejtěžší formě traumatu = vývojové opakované trauma - komplexní posttrauma nejvíce deformuje - jednorázové trauma v dětství = šokové trauma Trauma je poměrně nové téma existují velmi rozdílné názory i v odborných kruzích - od neexistence po traumatizování všeho medikace: Ano? Ne? ovlivňovat psychoterapií? Ano? Ne? Někteří odborníci, že neexistuje, že se má zmedikovat. Jiní, že nemedikovat a nechat proběhnout. Trauma nemusí jít jen o osobní individuální záležitost, ale existují i traumata rodinná a transgenerační - např. I.světová válka - mnoho mužů zemřelo, mnoho bylo zastřeleno za vlastizradu /kdy šlo vlastně o zamrznutí/, mnoho se jich vrátilo traumatizovaných, mnoho žen se ujalo mužské práce tento moment zasahuje téměř do všech rodinných systémů - pomníky ve vsi

5 - po II.světové válce při osvobozování tisíc žen znásilněno ruskými vojáky, tato generace žen teď umírá- do terapie chodí pravnučky těchto žen, kterým se s touto informací před smrtí svěřily a říkají, teď už to chápu, proč je matka taková z historického hlediska jsou všechny války motivovány posttraumatem Trauma není nevratná záležitost, člověk není natrvalo poškozen. Jde o znovunastolení celistvosti. Podnět = spouštěče vždy subjektivní - interakce mezi podnětem a jedinečností jedince určuje, zda je to pro daného člověka traumatizující co je traumatizující pro jednoho, pro druhého může být indiferentní - spouštěč retraumatizace může být i velice banální př. - paní pošel kanárek (nic moc), ale byl to společný mazlíček i jejího manžela, který před rokem za velmi traumatických okolností zemřel a teprve smrt kanárka to vše uvolnila děsivost, bizarnost podnětu př. chlapa předstírajícího smrt v průhledné rouře nebo mrtvoly vypadlé zpoza dveří zamrznutí po promeškání vhodné chvíle kluk na skříni vnitřní podnět náhlé zdravotní obtíže ohrožení života myšlenky někoho zabít, které Vás neopouští doklapnutí souvislostí - cvak na základě malé informace, kdy Vám dojde celý obraz /př. - taťku zabila mamka/ objevení jiné sexuální orientace pocit, že se zblázním náhlá psychotická ataka X vnější podnět prožitek nepochopitelnosti ohrožení fyz.integrity v dětství vyšetření dutin nebo operace : - např. otrhání nosních mandlí jedno z nejčastějších dětských traumat - na všechna invazivní vyšetření dutin gynekologie, ORL, dutiny, konečník nutná příprava na tuto událost, kognitivní průprava. Převyprávět, připravit na pocity, které u toho bude mít, jinak je to silný traumatogen

6 anestezie příprava na pocity, jinak traumatogen horečnaté stavy halucinace zážitky se mohou zafixovat a opakovaně se objevují i při běžné denní situaci, např. zraněné koleno, může dojít k posttraumatickému chování, které je sociálně viděno jako neadekvátní, ale může jít o zamrznutí, popř. neposkytnutí pomoci dítě a trauma - co dítě vidět má a nemá? přichytí rodiče při bokovce, neadekvátní osvěta od kterého věku mohou děti do muzea holocaustu? - děti /stejně tak i jiná mláďata/ a jejich hry trénují na nezamrznutí, př. krvavé koleno, na vlka, stezky odvahy také grotesky čerpají z traumatogenních podnětů smích jako mechanismus jek nezamrznout nebo kriminální filmy postavené na zážitku postupného zamrzávání trénování, fascinace pohádky a mýty- často traumatizujíci situace, kterou hlavní hrdina prochází BIOLOGICKÁ PODSTATA /SYMPTOMY/ TRAUMATU 1.rozrušení normální reakcí je aktivace 4.zamrznutí bezmoc neuskutečněná akce vede k zamrznutí, energie se neuplatní = kontratornádo /venku klid, uvnitř je akumulace, přepětí/ 2. neúspěšný pokus o akci např. nemůžu zařvat, pohnout se, A reakce nefunguje 3. disociace instinktivně nastavený způsob ochrany = vyhození pojistek Protáčí se dokola, vychází z touhy organismu odžít si energii v akci.

7 stane-li se to posttraumatickým stavem, tak postižení podvědomě vyhledávají situace, které opakují vzorec traumatu, aby mohli přejít do A reakce potenciálně vedoucí k odreagování zamrzlé energie A reakce se často nedostavuje a přichází retraumatizace místo odreagovávání - nevědomá tendence k opakování má velkou sílu, velké puzení - při opakovaném neúspěchu se intervaly mezi akcemi /nebezpečnými situacemi/ zkracují Opakované zážitky vedou do pozice oběti, která se snadno překlopí do role perzekutora. Rozvine se také role záchranáře. jde o nevědomou tendenci potlačenou energii vybít opakování tohoto chování vede k jejich nálepkování /psychopatie / chodí do terapie s tím, že mají tohle,ne že se jim stalo tohle potřeba odreagovat bere na sebe často i socializovanou podobu /někteří účastníci spolků horolezců, potápěčů,adrenal.sporty / - motivace dostávat se na hranu nebezpečí - ACTING-OUT nejde o konečné odčerpání energie, jde jen o částečné odčerpání zamrzlosti /upuštění papiňáku/, ale energie se zase dopumpuje a příště potřebují ještě nebezpečnější situace. častý abúzus drog, mají dobré zážitky s tím, co speeduje POSTTRAUMA - posttraumatičtí lidé mají velmi blízko k traumatizaci druhých, užívají druhé jako kanalizační pole, zahlcují je svými obrazy. Je to i ve vztahu terapeut a klient - posttrauma má dlouhodobější následky - nastupuje tehdy, když lidi po traumatu nemají akutní reakci na stres po čase posttrauma neurofyziol. a)nadměrná dráždivost hyperarousal b)stažení dovnitř behaviorálně plyn brzda a) opakování, vtírá se jim to do chování, rychlí, zbrklí, stojí na plynu b) vyhýbání se těmto věcem, přecitlivělost, fobie, stojí na brzdě často je přítomna kombinace brzda-plyn vysoké otáčky a žádný pohyb

8 posttrauma může být i prolong B reakce (to je další možný pohlad na posttrauma) práce ve skupině propojte to, co jste zatím slyšeli s principy BS Symptomy traumatu a posttraumatu: - Projevuje se v soundingu, groundingu - Bez očního kontaktu, bez mimimiky - Přepětí svalového tonu - někdy vidět a někdy hypotoničtí / bled, chladný, ochablý, energie je stažená do centra, neklid vevnitř/: Extenze zahlcení emocemi traumatu Flexe stažení, leklá ryba, spousta energie v centru, uvnitř pak hrozí velká exploze energie na povrch /př. vražda manžela při domácím násilí/ - Velká rigidita, obtíže přecházet z modu do modu, malá pulzace energie. Problém přecházet se spánku do bdělosti. - Velká převaha jednoho motorického pole. - Sounding a trauma zahlcování, jde spíše o fantazii nebo bájivou lhavost než realitu. Hodně mluví. x málomluvnost nemají slova pro prožitek plochost vyjadřování, např. 20 sezení se pomalu učí říkat, to co cítí. x zneužívání řeči, s cílem manipulovat, traumatizovat druhého, abych mohl být s vlastním prožíváním. Potřebuji zděšenou reakci druhého, abych mohl zůstat se svou zděšeností projektivní identifikace. / postraším terapeuta/. Teraput se může cítit zneužitý, klient jej používá pro své odreagování. - Oblast imaginace - velké množství obrazů, fantazií, horní víčko v komíně vyskočí a není vůle se vrátit zpět ke svým emocím. - Dech těžkosti, mělké, jen klíčkový dech to může vyvolat až peudoastmatický obraz, někdy se naopak objevuje hypoventilace. - Sexualita u akutního traumatu - změněný dech i sex.apetence. ta se prudce sníží x zvýší /bez schopnosti intimity/, (problém všech vojsk vojáci si vybíjí přetlak v sexu znásilňování, sex za peníze), vzrůstá potřeba masturbace.. charging je traumatem silně ovlivněn energie stoupá rychle nahoru a rychle padá dolů, proces kumulace energie, její držení a proces vybití nefunguje

9 - Zážitek ztráty kontroly nemohu se na sebe spolehnout, bezmoc ze sebe jako z jednotky, která má samoorganizující schopnost retraumatizace zevnitř - Tendence k rotaci to u klienta akceptovat, ale nekroužit s ním Může se ale objevit i tendence k přehnané kanalizaci klient přímo pojmenuje téma, často disociativně posttraumatičtí jsou hypersenzitivní často říkají co předpokládají, že chce být slyšeno - Špatný oční kontakt bez jiskry, oči zapadlé, bledost kůže. Při terapii se tyto symptomy rychle zlepšují. - Často se zabrzdí nějaká sociální sféra, např. odstřihnutí přátelských kontaktů, workoholismus jako acting out. Některé vztahy na plynu jiné na brzdě. Jaké jsou naše postoje k Traumatu? Jak terapeut reaguje na traumata klienta? jak na toto téma reaguji já? Moje typické reakce na trauma. Jak jej umím diferencovat od sebe Mám právo odmítnout určitého klienta? Co jsou má slabá místa. Která témata ne - mít zmapováno, to je projevem profesionality máme mít všichni schopnost pracovat se všemi druhy traumatu? - přijmout klienta a předat ho dál - supervize, pracovat pod supervizí téma fascinace = přitažlivost téma hranic= odstředivost od tématu kl. jsou zneužiti a chtějí být zneužíváni, mluví o tématu, ale nejsou s tím spojeni, mají otevřený vnitřní prostor, ale nejde o přístup k jádru a th. si může myslet, že je v centru, ale není ptaní se na detaily může netraumatizovat Cirkulace vhodná pro trauma Hara a small chakras na nohách - cirkulace na základní trojúhelník

10 Fragmentace metafora hrdinské cesty, rozsekání mečem, nebo je roztrhán divokou zvěří, fáze před zvratem k dobrému v traumatu podobná cesta mrtvá a živá voda ti hloupí kropí hned živou vodou a nepomáhá to, ale nejprve je potřeba mrtvé vody rozsekané je zapotřebí scelit, aby to mohlo srůst a teprve potom oživit živou vodou totéž platí i pro T pokud začnete rovnou oživovat kl., který je fragmentován, tak se nestane nic nebo něco paradoxního, může se rozpadnout na další kousky podoba fragm. v jazyce: jsem na hadry, cucky, na kusy, na mraky, na padrť Cvičení budování containmentu - práce s tělem ve trojicích, 10 min na každého K má k dispozici dva páry rukou úkolem th. je budování dobrého containmentu dotykem Earth jemný, pevný, ohraničující + trochu ohňový např. držet za ruku, držet hlavu, žebra, ramena, pánev, kolena u sebe pokud pracujeme vleže K si říká, co by chtěl a jaký tlak, zkoumá, jak se cítí emočně U akutních traumat je tato práce s containmentem nezbytnou fází. - variantou tohoto cvičení je complete containtment : klient má k dispozici mnoho párů rukou a modeluje si pro sebe ideální containment řekni si o tolik dotyků, kolik potřebuješ vem si ruce, které máš k dispozici a polož si je kam chceš - sundat brýle, v případě potřeby je možné překrývat ruce klienta - i kolena i kotníky jistit samostatně jeden člověk jeden kotník pozn. k sharingu projevem profesionality je to, že pokud čl. v pomáhající profesi utrpí traumatickou zkušenost, tak je třeba dát si pauzu v práci či si upravit čas.harmonogram nebo pečlivě vybírat klienty jak se chránit? kde je ta míra? supervize výcvik není místo, kdy by se měla otevírat osobní traumata, na to je indiv.terapie, ve výcviku není možnost traumata ošetřovat, dobrým vzorcem není Tr. otevřít a nedošetřit ho

11 Cirkadiální rytmy často přes den plyn v noci brzda, ale může to být i naopak, zajímavé zkoumání, která témata se objevují v kterou denní či noční dobu. U traumatizovaných je to vyostřené, bojí se povolit, dát nohu z brzdy, aby se to zase nevrátilo. AKUTNÍ TRAUMA viz kniha Krizová intervence měly by se učit jako kurz PP, vhodné i pro děti, co dělat na tělově-psychol.úrovni Přiklad: Někdo jede na kole a natluče si /menší situace/ nebo se někdo hodně lekne. Strategie první pomoci 1. tělesné bezpečí ohledat fyzickou újmu, vzít v úvahu vnitřní zranění, popř. volat RZS- lépe zbytečně než vůbec 2. snažit se postiženého držet stabilizovaného a pomáhat zvládat vlny neklidu brzdit je slova, držení bráním fyziologické reakci běhat, dělat, chodit toto zabrzdění mu pomůže účelněji využít energii jemným dotekem tvořit containment ujišťovat ho, že jste s ním respektovat vzdálenost teplo přikrýt, odkrýt dle potřeby objeví se viditelný třes /je někdy silný a jindy spíše vnitřní/ = ten pozitivně pojmenovat a podporovat /lidé se snaží třes potlačit - v naší kultuře sociální nálepka třasořitka / - nechte ho vyklepávat, nechte třes i zesílit, dělat to s ním a spolu s výdechem můžete předvést, zvuk do výdechu.. Třes nashromážděný adrenalin se neurohumorálně uvolňuje. nedovolit jít do chaotického pohybu!.. krmit vědomí člověka, že jsem s ním a rozumím třesu trvá cca 20 min strategie dobrá do příjezdu RZ a během čekání na vyšetření.. bezpečný kontakt a vyklepávání třesu preventují pozdější posttraumatické reakce

12 Další provázení traumatem 3. nenechat prvních 24 hodin člověka o samotě vlny třesu, horka, zimy se opakují podporovat ho, aby u toho zůstával a vyklepával! NE ho zaměstnávat, abychom odvedly myšlenky! to vede k disociaci od emocí a - k acting out - tehdy je energie jen dočasně odčerpána, ale zdroj traumatu neodchází 4. na řadu přicházejí emoce - nejprve bazální: strach, hněv, smutek = nemotivované, nespojené s podnětem - 3 až 4 den co by bylo, kdyby se to nestalo pocity viny, hněv na druhé, katastrofické scénáře = vědomí obaluje událost různými obsahy a možnostmi a v tu chvíli je neselektuje.to chce containment, nevyvracet, poslouchat, je to důležitá fáze, měl by mít možnost se tím zaobírat a verbálně to zpracovat, může to mít i tělový doprovod.špatně jsou reakce okolí už na to nemysli, vykašli se na to dobře aha, ještě tě napadá tohle, tak tohle, no vidíš - i v této fázi se mohou objevit reakce typu třes-teplo-chlad Při potřebě verbalizovat, klást otázky : I. Jak to bylo před tou událostí, život před traumatem? Co jsi cítil? Kudy jsi jel? Co jsi viděl? Propojování s poslední pozitivní zkušeností. forma groundingu II. Co si první pamatuješ po té události? potřebují sdílet i velmi bizardní zážitky a potřebují tyto věci objevovat. Dixtorze času, out of body zážitek, vyděšení. III. Co bylo úplně těsně před událostí? to může spouštět flash-back zpřítomňuje se to ve vědomí téma spouštěčů, může se jednat o čichové, zrakové.podněty/žena omdlela na ulici, vzala ji RZT na krizové centrum. Zjistilo se, že ucítila odér z vrtačky zubů/ Smyslem je zpřítomňovat do vědomí, toho, co bylo těsně před událostí, prevence flasbacků. Akutní situace s dítětem více reaguje na naši mimiku a na mé chování než na to, co se stalo držet klid, POZOR na panickou masku, důvěřovat, že děti mají kapacitu tím projít nereagovat agresí ještě ti přidám důvěřovat jejich kapacitě tělesný kontakt, je contaimentem objetí nebo popř. si vedle něj lehnout

13 NEODCHÁZET, uklidňování, že neodejdeme, vše praktické jde stranou jednoduché a srozumitelné otázky Jak se mají tvé nohy? Ukaž mi, kde tě bolí? Jak se má tvé bříško? u dítěte je třes obvykle provázen pláčem, nezastavovat pláč, ale uklidňovat a držet v bezpečí odreagovávají se přehráváním si situace formou hry, někdy si opakují, co jste jim říkali je potřeba sledovat, zda hra nebere výhybku do pláče a strachu /šlape to na plyn/ a pak odvést pozornost jinam /ne každá hra je odreagovávající/ a vést k uspokojující činnosti výslech co, kdo, kdy nechat až na potom dávat si pozor na tempo řeči, pomalé tempo řeči někdy je dobré u neklidných dětí, má potřebu A reakce, vzít jej do náruče a chodit s nimi, ukojí se tak potřeba pohybu za současného containmentu obvykle pak usnou jedná se o hluboký útlum, který je velice hojivý, ze kterého se nemají budit Historie traumatu Trauma existovalo v celé historii lidstva- dříve to byla častější a drsnější zkušenost Lidé se odreagovávali prostřednictvím mýtů, pohádek a dramat, která symbolicky popisují trauma a hojení - např. Odyssea návrat domů, k sobě a přitom něco prožije, např. disociaci, v příběhu kdy zapomene, kdo je /u Kirké/ Perseus a Gorgona jde o to zabít ženu, na kterou když pohlédneš, tak zemřeš, v příběhu hrdina sledoval její odraz na svém štítu, poté, co usekl hlavu Gordoně, tak z krku vyletěl Pegas- znovuzrozená síla bojovníka. Metafora - setkat se znovu s traumatem je zabíjející, jde o to, jak se znovu podívat bezpečně = terapie. V bezpečných podmínkách se klient může znovu dívat na trauma skrze zkoumání svých tělových pocitů ŠTÍT = způsob, jakým se na to dívat. Trauma, které se daří zpracovávat, může přinést transformativní energii, je možno transformovat svou sílu a udržet si ji. Zpracované trauma je požehnání vyšší mocí hlouběji propojuje s vlastním životem Levine Dobře zpracované Tr. je dar, který Vás může posunout a může být dobrým podkladem pro práci s lidmi s traumatem.

14 Trauma může být velký hybný moment kreativity a aktivity. Pokud člověk pouze následuje své trauma a nechá se jím ovládat, jde o destrukci a sebedestrukci. Téma traumatu je také o moci a zneužívání. Jak získávat satisfakci. Např. naše dějiny jsou o tom, jak nás množství mocných zneužívalo. Jak prožít moc a nedestruovat? užívání nadřazenosti a moci využití k prospěchu druhých X ponižování a destrukce druhých Styl terapie a doporučení Práce s traumatem formou verbální analýzy situace může vést k retraumatizaci. Nejde zde o informační expertízu! Všechna fakta patří k problémům, nikoliv k jeho řešení. Čím více informací, tím méně porozumění. Čím více faktů, tím méně pochopení. Dívat se na následky, otázky typu: Jak vás to ovlivňuje nyní? Jak se cítíte tě, když mi to říkáte? Co by vám pomohlo teď se nadechnout? Nejsou důležitá fakta, ale na léčení. Změna není spojená s příčinou, soustředit se na léčení Historické obrazy nejsou nezbytné, důležitá je práce se zdroji jak se s tím cítí, co mu to znemožňuje, co by potřeboval, aby bylo lépe Někdy je i dobré nedívat se ani do štítu, ale začít se dívat jinak Polarity přístupu - sexuální zneužití 8% má dlouhodobou zkušenost 30 % má nějakou zkušenost Freud pravděpodobně překlopil tato reálná čísla do interpretací o sexuálních fantaziích svých traumatizovaných klientů viděl je jako infantilní sex.přání To se dodnes děje v analytickém přístupu - fascinace, zaujetí určitým druhem týrání hrozí protipřenosová indukce falešných vzpomínek T četli symptomy jako trauma a klientovi ho vsugerovali - u traumatu dochází ke změně ve funkci paměti nejde o záznam skutečné události objevují se zmatky v čase, kdo tam byl často se propojují emočně podobné zážitky a tvoří jeden obraz u dětí, ale i dospělých, se může prolnout se světem fantazie

15 více nelogických zlomů či doplněné postavy potvrzují, že se jedná o traumat.zkušenost. U dětí je to hodně patrné, že se emočně stejně silné podněty míchají dohromady ohnivý vlk šel kolem. Může to vzbuzovat dojem nevěrohodnosti. jednou to může popisovat takhle a podruhé jinak, zejm. u vývoj.tr.. Je delikátní rozlišit, oč jde snaha upoutat, hraničář, psychotik nebo trauma? Často mají traumatizovaní samo pochybnost o tom, že se to stalo jsou znejištěni reakcí okolí, ale i zevnitř = disociace, fragmentace paměti jako důsledek přirozené ochrany k dispozici je tělová a emoční databáze - nejde o rozhodování, zda to je či není pravda nejde o hledání v kognitivní rovině emoční realita je stejně mocná jako ta dějová /pohled, který svléká/ - z metodologických výzkumů traumatu vyplývá, že jde o častý jev např. v USA nahlásí znásilnění jen 8% obětí, z tohoto počtu jen u 1% pachatelů dojde k odsouzení - důležité je učit děti říkat NE v naší kultuře dětem nařizujeme, co mají cítit a zakazujeme jim to, že mají občas z něčeho/někoho blbý pocit - hodně často mají dospělí vůči dětem negativní až sadistické pocity podstatou traumatu je INTRUZE kognitivní /vymývání mozku/, emoční a tělová dějiny nepíší oběti, ale vítězové, kteří určují, co je správné /pokud to určují persekutoři, tak to podle toho vypadá/ dobré prostor pro manipulaci - společné rysy lidí s nezpracovaným traumatem: menší schopnost pulsace v normálním poli /viz komín/ obvykle těkají mezi peklem deprese, hrůza, nevíra v další nadějnou budoucnost, masivní pocity viny, pocity, že si vše vymysleli a za vše mohou - i sebepoškozování zejm. u vývoj.tr. jde o cestu, jak se odpoutat fyzickou bolestí od trýznivých psych.stavů to jim následně přináší zážitek negativní exkluzivity, outsiderovství, vyloučenost více v péči terapeutů nebem pseudospiritualizace monotematičtí, ve velké pohodě, ale v životě nefunkční. Mají nepropojenost groundingu a vrcholu. Neudrží oční kontakt, dívají se často nahoru (symbolicky i fyziognomicky), obrazy a fantazie rozmnožují různými technikami, ale nejsou je schopny tělově navázat. Nejsou schopni udržet vztahy a práci. Spirituální techniky nepoužívají k pročišťování a léčení, ale jsou na tom závislí, je to pro ně únik. - Pozitivní exkluzivita (cítí se vyvolení, výjímeční, spasitelé)

16 Meditace srdce - pod vedením Luboše Úvodní teorie: Mozek symbióza rozumového mozku (neokortex) a emočního mozku (jeho součástí je amygdala) když jde o skutečně zažívanou symbiózu flowting - když je disbalanc např. rozumová mozek potlačuje emoční mozek = potlačené emoce vyvolávají utrpení, které srdci a oběhovému systému škodí víc, než samotné potlačení emoce Srdce jeho rytmus se neustále mění: zrychluje X zpomaluje pokaždé jiné intervaly - prožitek chaosu rychlé tempo - prožitek harmonie klidné tempo Zadání 45 minut meditace spojené s hudbou: - zaměřit se na dech, prodloužený výdech, mezera mezi výdechem a nádechem, rozšiřovat prostor v hrudníku, dech omývá srdce, cítíme pulsaci. Srdce je náš partner nejvěrnější, posílat mu vděčnost, být s ním tak natěsno, jako je ono s námi Interakce a její kvalita jsme interaktivní bytosti v interakci jsme počati, rodíme se v ní a žijeme v ní každý má vlastní databázi zkušeností a interakcí - potřebujeme, aby v ní převažovaly zážitky adekvátní, které nám, dávají smysl Typy interakcí: adekvátní - dává smysl a zároveň tím dává smysl i životu jsou přiměřeně respektovány hranice mezi subjekty, interakce je satisfakcí pro potřeby subjektů deprivace díry v interakci, málo, neuspokojující potřeby, trpíme nedostatkem

17 intruze = TRAUMATIZACE jde přes hranice, deformace hranic příliš brzo či příliš mnoho do našeho prostoru někdo vstoupil /např. sexuálně - někdo po nás chtěl roli náhradního partnera; další příklad - otec po nás chce, abychom ve 3 letech chápali přitažlivost kapalin - při formování osobnosti záleží na tom, zda převažovalo kvantitativní či kvalitativní působení Vnitřní obsah v Pessu = duše, v BS = esence, veškeré naše prožívání, energie projevující se skrze tělo a emoce a rozum uložena v genech /předků, živočišné říše i planety/ obsah potřebuje formu a tou je v případě duše EGO Dá se to přirovnat k modelu buňky se semipermeabilní membránou /obsahem je protoplazma, formu tvoří obal buňky polopropustná membrána/ Duše je čistý list, do něhož se vpisují všechny zážitky v průběhu života. Ego dle A.Pessa je naše osobní agentura, když zažíváme svou duši ve vztahu k druhým a naopak je to polopropustná membrána vytvářející se v průběhu vývoje a pokud je v dobré interakci, probíhá přiměřený vývoj - vztah mezi duší a egem = SELF - sebepojetí Traumatizace - vstupování do vnitřního prostoru /intruze/ se zraňujícím prožitkem - traumatizace skrze lidskou interakci je nejbolestivější /v porovnání s nehodami, úrazy, úmrtím blízké osoby/ - traumatizace v lidské interakci je v dospělosti jiná než v dětství rozdíl je dán vyzrálostí x zranitelností ega - u dítěte vystavené neadekvátní intruzi se začne neadekvátně formovat struktura osobnosti a projeví se problémy s prožíváním hranic sebe a druhých např. bití dětí kolem cca 3 roku věku nevyvine se SELF/JÁ/, ohraničenost od matky, pojem já jsem já a matka je matka neadekvátnost je vnímána jako norma a tu pak takový jedinec nabízí světu a od světa ji očekává - ještě se může objevit i varianta, že mu rodič při mlácení říká Je to pro tvoje dobro, Myslím to s tebou dobře = kognitivní krmení jsme nakrmeni významy a ideologiemi

18 Ego tento model převezme, nechá se jím formovat 90% zneužívaných a týraných mají v dospělosti kognitivní mapu, že si za to mohli sami, zasloužili si to Pozn.: Adekvátnost je také kulturálně podmíněná Propustnost membrány EGA: SÍLA - co vychází ze systému ven a ovlivňuje vnější svět RECEPTIVITA co přichází dovnitř systému a jak jsme schopni zažívat a užívat si to, co k nám z venku přichází Vyváženost mezi dovnitř x ven.zdraví Ego neurofyziologicky souvisí s neokortexem jsme schopní vnímat vlastní významy toho co je v nás a kolem nás zažívat, že nám svět, jazyk a interakce dávají smysl U hraničních poruch, bipolárních poruch je SÍLA DUŠE NEOHRANIČENÁ - energie s člověkem cvičí, ovládá ho, on nad ní nemá kontrolu, protože v membráně jsou díry trauma 1.masivní stažení receptivita /zranitelnost/ 2.masivní otevření egem nelimitovaná energie duše 3. já sám síla 4. spasitelství, diktátorství poruchy receptivity 1. masivní stažení snaží se být neviditelní, jsou těžko zachytitelní nemají emoce, mimiku vyhýbavé chování neudržují oční kontakt 2. masivní otevření díry v ego-struktuře úplné odevzdání se masivní vystavení se vnějším i vnitřním podnětům instinktivní reakce přežít, adaptovat se na dané podmínky jsou otevřeni i tomu, co je zraňuje /př. psa, který si lehne na záda, je-li ohrožen/ aby tak zabránili pokračování a docílili toho, aby to hned

19 případy neadekvátní reakce na zneužívání v dětství ve formě promiskuity, prostituce symbiotické vztahy domácí násilí sebezneužívající chování př. modelu lidí v koncentráku, kteří počtem mnohonásobně převyšovali počet dozorců masivně stáhnout i otevřít se lze i spiritualitě poruchy síly 3. já sám jediný, na koho se mohu spolehnout, jsem já sám self self distribuce energie dovnitř vyhrocený individualismus někdy až paranoidní strach z blízkosti, likvidace blízkých - Stalin 4. spasitel - diktátor distribuce síly směrem ven tyto 4 formy poukazují na traumatizující vývoj ega přijde-li kl. a má jednu složku výrazně dominantní, tak je na 99% vývoj.traumatizován Cvičení - práce s tělem, grounding jako prevence fragmentace, podpora celistvosti Ve dvojicích: 1/ K si má vybavit zážitek, který byl více než nepříjemný,ale nikoli zničující T se ptá: co cítíte v těle? sdílení Dále se T ptá: jakou intervenci si nepřejete jakou intervenci si přejete 2/ K leží na zádech s pokrčenými koleny, zůstává v kontaktu se zážitkem, který byl na začátku sdílen T sedí po straně - s představou špendlení a kotvení těla, které je fragmentované, tlačí na body na ramenou /acrominon/ a na pánevních kostech /SIAS/ vždy 2.prstem na jedné ruce a 3.prstem na druhé nebo 3 a 4 prst vystřídat všechny kombinace - sleduje, zda má K uvolněnou šíji a dolní čelist, příp.vyzývá k uvolnění či je možné šíji podložit - lze pracovat i s mističkou z dlaně v oblasti šíje, tu s nádechem stáhnout, s výdechem uvolnit, druhá ruka kontaktuje některý z bodů

20 - pokud se K začnou kolena rozpadat, je lepší nohy natáhnout - většinou dojde k prohloubení dechu, K dýchá do celého těla Cvičení na ohraničení, limit Ve dvojicích 1/ K a T sedí proti sobě, někdy dobré ne přímo čelem ale lehce stranou /vyloučit pocit konfrontace, ataku / - K se opírá svou dlaní do dlaně T - měkký, pružný odpor, příjemné ohraničení - T dělá protitvar, pružný, ale spolehlivý, ne tvrdý - K je v kontaktu se svou silou, může ji testovat, druhý mě udrží nejde o Přetlačování pak se K a T v rolích vymění 2/ T limituje tak, že oba jsou fifty-fifty energii vydávají oba s cílem dosáhnout symetrického partnerství, ohledávání možnosti spolehnout se na druhého hledání stavu tak akorát neuhnout, nevybočovat Poznámka k cvičení: V dětství potřebujeme mít zážitky pasování se s druhým pružným způsobem ohledávání kam až můžu. Pokud máme v mapě zkušeností spíše neadekvátní reakce, můžeme být adekvátní optimálníí reakcí znejištění Co to je? Co to po mně chce? je rozdíl mezi tím, co chceme a co potřebujeme nevíme, co potřebujeme, myslíme si, že je to to, co chceme Cvičení osobní síla vhodné pro poruchy příjmu potravy Ve dvojicích, v sedě proti sobě K natáhne před sebe 1 a 2 prst, ostatní prsty jsou skrčené T je jemně a zároveň pevně drží K se snaží vší silou prsty dát od sebe T je v určité fázi náhle pustí / dbát na časový faktor - ani brzo ani pozdě/ HRAVOST.. K tahá svou sílu až ze solaru, přes páteř, přes paži až k prstům..cvičení na radost z projevení své síly Poznámka po cvičení: Když nemáme protitlak, vyvolává to pocity prázdna, dezintegrace

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de traumata ve vztazích nové přístupy v konstelační práci Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de konstelace ženy (začátek) muž konstelační záměr ženy : proč mám pocit, že mezi mnou a jím je skleněná

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychická reakce. reakce

Psychická reakce. reakce Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumatologické péči Hana Neudertová, Ph.D. Odd. Klinické psychologie FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Ústav psychologie a psychosomatiky

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Trauma a závislostní chování

Trauma a závislostní chování Trauma a závislostní chování PhDr. Pavla Doležalová Ředitelka odboru prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT p.dolezalova@volny.cz Obsah Definice, charakteristiky a typy traumatu,

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Systemické konstelace

Systemické konstelace Systemické konstelace Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému Systemické konstelace jsou souhrným názvem

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková 14. Celostátní konference psychosomatické medicíny, Liberec, 11.-13.10.2012 Základní otázky Proč věnovat pohybu pozornost? Jak

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více