TRAUMA zápisky z výcviku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRAUMA zápisky z výcviku"

Transkript

1 TRAUMA zápisky z výcviku Y.Lucká, L.Kobrle, B.Janečková Praha (použité zkratky : Tr. trauma, tr. traumatizovaní aj., K.- klient, T. terapeut) Klienti vybírající si tělesnou terapii jsou velmi často Tr. se zvláštními projevy a potřebami, i když to tak nevypadá, také ze začátku nepotřebují terapii, jde spíše o poradenství a speciální přípravné metody práce Velmi často potřebují nejprve nějaké drobné kroky, než vplují do klasické terapie Potřeba dobře udělat kontrakt Dotek a běžné relaxační technikypro ně zpočátku nejsou vhodné Od jakého okamžiku je vhodná práce s tělem? Práce s tělem předčasně nabízená může být pro K ohrožující hrozí až psychotické ataky. To, že se tělově nabízejí, může být symptom. Viz. příklady lidí, kteří se nabízejí jako modely na výcvicích a pak dochází k jejich retraumatizaci, protože se neumí bát, tedy hlídat hranice Úvodní sharing co se komu vynořuje v souvislosti s daným tématem, hot potatoe deprivace X traumatizace kde je hranice? největší hodnotou při práci s Tr. je strukturovanost a bezpečí riziko špatné terapie - sekundární trauma z neadekvátního ošetření práce s traumatem je bohaté pole pro přenos a protipřenos klienti skokani tak moc jsou v Tr., že pokud najdou prostředí či mají pocit aspoň určitého bezpečí, tak to prostě pustí a zároveň disociují Cvičení - držení pole Ve dvojicích T je svým vědomím schopen rozšířit prostor, kde se klient může svou energií rozprostřít. Pro klienty někdy až světelný, tepelný zážitek. Postup: 1) K leží nebo sedí, T střídá fáze bez pozornosti x plná pozornost (T se naladí na klienta je mu k dispozici, mentálně dělá bublinu jako maminka pro dítě na pískovišti, ona je tam pro něj) 2) Opět odpoutá pozornost a pak zase drží pole

2 3) Sdílení jak to K vnímal - dá se zadat bez přítomnosti K Při traumatu dochází k fragmentaci, léčení je v nacházení celistvosti. Bežné /nevhodné/ reakce: a) oddělení se bagatelizace, poodstoupení, zhlehčení, racionalizace s cílem rychle od toho odejít. Buďte rád, že jste neumřel., Vždyť už se jenom trápila. b) fascinace opravdu VELKÝ soucit, vyptávání se, nalepení se na téma V terapii jde o hledání adekvátní polohy Reakce na stres Stres - podnět, který nás vystraší A reakce aktivní, nervozita, energie jde ven - aktivuje sympatikus. B reakce zamrznutí vysoce aktivizované energie se stáhne dovnitř. Jde o poruchy distribuce energie Trauma obvykle velmi silný podnět, na který zareagujeme Obr.: K O M Í N NEBE, ÚLET Odhmotnění, lehkost, povznesenost, spirituální bypase, nebe víčko nadskočí Obvyklý životní prostor JEDNOU DOLE, JEDNOU NAHOŘE dno se propadne PEKLO Katastrofické scénáře, Nejhorší přestavy, Straš pohádky, propad.

3 peklo Trauma je doprovázeno nezvyklými prožitky na kognitivní, emoční a tělové úrovni: NEBE = úlet oblast neběžných zážitků, kdy energie stoupá vzhůru v podobě extáze a úletu vylítne zátka, gejzír vzhůru, odhmotnění, lehkost, povznesenost, spirituální by-pass je-li můj život neúnosný, tak se mohu přenést do těchto sfér, pseudospirituální zážitek PEKLO = propad oblast neběžných zážitků, kdy energie klesá ve formě propadu a hrůzy Tr. nás dostává dolů, objevují se katastrofické scénáře, nejhorší obavy, hrůzy, podzemí Každý s tím máme nějakou, byť malou zkušenost nebo jsme to viděli u jiných filmy, literatura aj. /o mučení, horory, dramata/ popisují tyto prostory, každý to máme spojené s něčím jiným když se propadáme, je tam přítomna tendence zažít úlet někdy je těžké odlišit odhmotnění spirit.zážitku od úletu hrozí depersonalizace, odhmotnění, spirituální zážitek. A oddělit tyto tři kvality je terapeutický um. Trauma nezvyklé prožitky na kognitivní, tělové i emoční úrovni. Traumatizovaní lidé mají velký problém dobře žít. Často se špatně diagnostikují. cílem terapie je integrace toho nahoře i dole, obejmout to, integrovat a vrátit do běžného života ( střední část diagramu) a tam: = mohu čerpat ze svých zdrojů = ochutnávat plody práce, vztahy, příroda co se tr.lidem nedaří, je dobře žít při T je nebezpečí nalepení se nalepit na extrémně závažné (a zajímavé!) téma to platí pro K i T jít přes malé krůčky práce s tělem - může se začít malým uzemněním pro nohy korekce dechu, posttrauma se těžko odlišuje od deprese, časté záměny verbální terapie často selhává V jaké podobě trauma do terapie přichází: 1. akutní trauma - před krátkým časem, popsané, zjevené, viditelné, dramatické symptomy, ví se, o co jde

4 - mně nebo někomu blízkému, či jsem byl svědkem, že se stalo něco závažného (někdo mne přepadl, zabil se mi kamarád, byl jsem svědkem běžného úrazu), tedy často viditelné a dramatické - děje se to teď - nejčastěji to řeší kriz. centra, tísň.linky, běžně se zvládají v rodině či s přáteli 2. K přichází s různými obtížemi, před nějakou dobou se stalo něco závažného - nejčastěji 2-3 roky se mu stalo něco závažného - někdy to má propojené / od té doby, co / - nebo v předvědomí - snadno se dá nalézt příčina - nebo v nevědomí tabuizovaná témata nepropojená s vědomím 3. trauma v dětství vývojové - během vývoje, do stability se osobnost vyvíjí do let - s širokou a různorodou paletou projevů - mají různé obtíže, ale nemají to propojené se zážitkem z minulosti a) vytěsnění /nepropojují to např. s fobiemi, kterými trpí/ b) bagatelizace u traumatu je důležité, kdy se stalo: - u dospělého osobnostně kompenzovaného a vyzrálého člověka jde o akutní trauma - v době, kdy se osobnost teprve vyvíjí, budují se hranice a tělové schéma, buduje se sebecit = jedná se o vývojové trauma - nejhorší vliv má dlouhodobá traumatizace v dětství, dochází k nejtěžší formě traumatu = vývojové opakované trauma - komplexní posttrauma nejvíce deformuje - jednorázové trauma v dětství = šokové trauma Trauma je poměrně nové téma existují velmi rozdílné názory i v odborných kruzích - od neexistence po traumatizování všeho medikace: Ano? Ne? ovlivňovat psychoterapií? Ano? Ne? Někteří odborníci, že neexistuje, že se má zmedikovat. Jiní, že nemedikovat a nechat proběhnout. Trauma nemusí jít jen o osobní individuální záležitost, ale existují i traumata rodinná a transgenerační - např. I.světová válka - mnoho mužů zemřelo, mnoho bylo zastřeleno za vlastizradu /kdy šlo vlastně o zamrznutí/, mnoho se jich vrátilo traumatizovaných, mnoho žen se ujalo mužské práce tento moment zasahuje téměř do všech rodinných systémů - pomníky ve vsi

5 - po II.světové válce při osvobozování tisíc žen znásilněno ruskými vojáky, tato generace žen teď umírá- do terapie chodí pravnučky těchto žen, kterým se s touto informací před smrtí svěřily a říkají, teď už to chápu, proč je matka taková z historického hlediska jsou všechny války motivovány posttraumatem Trauma není nevratná záležitost, člověk není natrvalo poškozen. Jde o znovunastolení celistvosti. Podnět = spouštěče vždy subjektivní - interakce mezi podnětem a jedinečností jedince určuje, zda je to pro daného člověka traumatizující co je traumatizující pro jednoho, pro druhého může být indiferentní - spouštěč retraumatizace může být i velice banální př. - paní pošel kanárek (nic moc), ale byl to společný mazlíček i jejího manžela, který před rokem za velmi traumatických okolností zemřel a teprve smrt kanárka to vše uvolnila děsivost, bizarnost podnětu př. chlapa předstírajícího smrt v průhledné rouře nebo mrtvoly vypadlé zpoza dveří zamrznutí po promeškání vhodné chvíle kluk na skříni vnitřní podnět náhlé zdravotní obtíže ohrožení života myšlenky někoho zabít, které Vás neopouští doklapnutí souvislostí - cvak na základě malé informace, kdy Vám dojde celý obraz /př. - taťku zabila mamka/ objevení jiné sexuální orientace pocit, že se zblázním náhlá psychotická ataka X vnější podnět prožitek nepochopitelnosti ohrožení fyz.integrity v dětství vyšetření dutin nebo operace : - např. otrhání nosních mandlí jedno z nejčastějších dětských traumat - na všechna invazivní vyšetření dutin gynekologie, ORL, dutiny, konečník nutná příprava na tuto událost, kognitivní průprava. Převyprávět, připravit na pocity, které u toho bude mít, jinak je to silný traumatogen

6 anestezie příprava na pocity, jinak traumatogen horečnaté stavy halucinace zážitky se mohou zafixovat a opakovaně se objevují i při běžné denní situaci, např. zraněné koleno, může dojít k posttraumatickému chování, které je sociálně viděno jako neadekvátní, ale může jít o zamrznutí, popř. neposkytnutí pomoci dítě a trauma - co dítě vidět má a nemá? přichytí rodiče při bokovce, neadekvátní osvěta od kterého věku mohou děti do muzea holocaustu? - děti /stejně tak i jiná mláďata/ a jejich hry trénují na nezamrznutí, př. krvavé koleno, na vlka, stezky odvahy také grotesky čerpají z traumatogenních podnětů smích jako mechanismus jek nezamrznout nebo kriminální filmy postavené na zážitku postupného zamrzávání trénování, fascinace pohádky a mýty- často traumatizujíci situace, kterou hlavní hrdina prochází BIOLOGICKÁ PODSTATA /SYMPTOMY/ TRAUMATU 1.rozrušení normální reakcí je aktivace 4.zamrznutí bezmoc neuskutečněná akce vede k zamrznutí, energie se neuplatní = kontratornádo /venku klid, uvnitř je akumulace, přepětí/ 2. neúspěšný pokus o akci např. nemůžu zařvat, pohnout se, A reakce nefunguje 3. disociace instinktivně nastavený způsob ochrany = vyhození pojistek Protáčí se dokola, vychází z touhy organismu odžít si energii v akci.

7 stane-li se to posttraumatickým stavem, tak postižení podvědomě vyhledávají situace, které opakují vzorec traumatu, aby mohli přejít do A reakce potenciálně vedoucí k odreagování zamrzlé energie A reakce se často nedostavuje a přichází retraumatizace místo odreagovávání - nevědomá tendence k opakování má velkou sílu, velké puzení - při opakovaném neúspěchu se intervaly mezi akcemi /nebezpečnými situacemi/ zkracují Opakované zážitky vedou do pozice oběti, která se snadno překlopí do role perzekutora. Rozvine se také role záchranáře. jde o nevědomou tendenci potlačenou energii vybít opakování tohoto chování vede k jejich nálepkování /psychopatie / chodí do terapie s tím, že mají tohle,ne že se jim stalo tohle potřeba odreagovat bere na sebe často i socializovanou podobu /někteří účastníci spolků horolezců, potápěčů,adrenal.sporty / - motivace dostávat se na hranu nebezpečí - ACTING-OUT nejde o konečné odčerpání energie, jde jen o částečné odčerpání zamrzlosti /upuštění papiňáku/, ale energie se zase dopumpuje a příště potřebují ještě nebezpečnější situace. častý abúzus drog, mají dobré zážitky s tím, co speeduje POSTTRAUMA - posttraumatičtí lidé mají velmi blízko k traumatizaci druhých, užívají druhé jako kanalizační pole, zahlcují je svými obrazy. Je to i ve vztahu terapeut a klient - posttrauma má dlouhodobější následky - nastupuje tehdy, když lidi po traumatu nemají akutní reakci na stres po čase posttrauma neurofyziol. a)nadměrná dráždivost hyperarousal b)stažení dovnitř behaviorálně plyn brzda a) opakování, vtírá se jim to do chování, rychlí, zbrklí, stojí na plynu b) vyhýbání se těmto věcem, přecitlivělost, fobie, stojí na brzdě často je přítomna kombinace brzda-plyn vysoké otáčky a žádný pohyb

8 posttrauma může být i prolong B reakce (to je další možný pohlad na posttrauma) práce ve skupině propojte to, co jste zatím slyšeli s principy BS Symptomy traumatu a posttraumatu: - Projevuje se v soundingu, groundingu - Bez očního kontaktu, bez mimimiky - Přepětí svalového tonu - někdy vidět a někdy hypotoničtí / bled, chladný, ochablý, energie je stažená do centra, neklid vevnitř/: Extenze zahlcení emocemi traumatu Flexe stažení, leklá ryba, spousta energie v centru, uvnitř pak hrozí velká exploze energie na povrch /př. vražda manžela při domácím násilí/ - Velká rigidita, obtíže přecházet z modu do modu, malá pulzace energie. Problém přecházet se spánku do bdělosti. - Velká převaha jednoho motorického pole. - Sounding a trauma zahlcování, jde spíše o fantazii nebo bájivou lhavost než realitu. Hodně mluví. x málomluvnost nemají slova pro prožitek plochost vyjadřování, např. 20 sezení se pomalu učí říkat, to co cítí. x zneužívání řeči, s cílem manipulovat, traumatizovat druhého, abych mohl být s vlastním prožíváním. Potřebuji zděšenou reakci druhého, abych mohl zůstat se svou zděšeností projektivní identifikace. / postraším terapeuta/. Teraput se může cítit zneužitý, klient jej používá pro své odreagování. - Oblast imaginace - velké množství obrazů, fantazií, horní víčko v komíně vyskočí a není vůle se vrátit zpět ke svým emocím. - Dech těžkosti, mělké, jen klíčkový dech to může vyvolat až peudoastmatický obraz, někdy se naopak objevuje hypoventilace. - Sexualita u akutního traumatu - změněný dech i sex.apetence. ta se prudce sníží x zvýší /bez schopnosti intimity/, (problém všech vojsk vojáci si vybíjí přetlak v sexu znásilňování, sex za peníze), vzrůstá potřeba masturbace.. charging je traumatem silně ovlivněn energie stoupá rychle nahoru a rychle padá dolů, proces kumulace energie, její držení a proces vybití nefunguje

9 - Zážitek ztráty kontroly nemohu se na sebe spolehnout, bezmoc ze sebe jako z jednotky, která má samoorganizující schopnost retraumatizace zevnitř - Tendence k rotaci to u klienta akceptovat, ale nekroužit s ním Může se ale objevit i tendence k přehnané kanalizaci klient přímo pojmenuje téma, často disociativně posttraumatičtí jsou hypersenzitivní často říkají co předpokládají, že chce být slyšeno - Špatný oční kontakt bez jiskry, oči zapadlé, bledost kůže. Při terapii se tyto symptomy rychle zlepšují. - Často se zabrzdí nějaká sociální sféra, např. odstřihnutí přátelských kontaktů, workoholismus jako acting out. Některé vztahy na plynu jiné na brzdě. Jaké jsou naše postoje k Traumatu? Jak terapeut reaguje na traumata klienta? jak na toto téma reaguji já? Moje typické reakce na trauma. Jak jej umím diferencovat od sebe Mám právo odmítnout určitého klienta? Co jsou má slabá místa. Která témata ne - mít zmapováno, to je projevem profesionality máme mít všichni schopnost pracovat se všemi druhy traumatu? - přijmout klienta a předat ho dál - supervize, pracovat pod supervizí téma fascinace = přitažlivost téma hranic= odstředivost od tématu kl. jsou zneužiti a chtějí být zneužíváni, mluví o tématu, ale nejsou s tím spojeni, mají otevřený vnitřní prostor, ale nejde o přístup k jádru a th. si může myslet, že je v centru, ale není ptaní se na detaily může netraumatizovat Cirkulace vhodná pro trauma Hara a small chakras na nohách - cirkulace na základní trojúhelník

10 Fragmentace metafora hrdinské cesty, rozsekání mečem, nebo je roztrhán divokou zvěří, fáze před zvratem k dobrému v traumatu podobná cesta mrtvá a živá voda ti hloupí kropí hned živou vodou a nepomáhá to, ale nejprve je potřeba mrtvé vody rozsekané je zapotřebí scelit, aby to mohlo srůst a teprve potom oživit živou vodou totéž platí i pro T pokud začnete rovnou oživovat kl., který je fragmentován, tak se nestane nic nebo něco paradoxního, může se rozpadnout na další kousky podoba fragm. v jazyce: jsem na hadry, cucky, na kusy, na mraky, na padrť Cvičení budování containmentu - práce s tělem ve trojicích, 10 min na každého K má k dispozici dva páry rukou úkolem th. je budování dobrého containmentu dotykem Earth jemný, pevný, ohraničující + trochu ohňový např. držet za ruku, držet hlavu, žebra, ramena, pánev, kolena u sebe pokud pracujeme vleže K si říká, co by chtěl a jaký tlak, zkoumá, jak se cítí emočně U akutních traumat je tato práce s containmentem nezbytnou fází. - variantou tohoto cvičení je complete containtment : klient má k dispozici mnoho párů rukou a modeluje si pro sebe ideální containment řekni si o tolik dotyků, kolik potřebuješ vem si ruce, které máš k dispozici a polož si je kam chceš - sundat brýle, v případě potřeby je možné překrývat ruce klienta - i kolena i kotníky jistit samostatně jeden člověk jeden kotník pozn. k sharingu projevem profesionality je to, že pokud čl. v pomáhající profesi utrpí traumatickou zkušenost, tak je třeba dát si pauzu v práci či si upravit čas.harmonogram nebo pečlivě vybírat klienty jak se chránit? kde je ta míra? supervize výcvik není místo, kdy by se měla otevírat osobní traumata, na to je indiv.terapie, ve výcviku není možnost traumata ošetřovat, dobrým vzorcem není Tr. otevřít a nedošetřit ho

11 Cirkadiální rytmy často přes den plyn v noci brzda, ale může to být i naopak, zajímavé zkoumání, která témata se objevují v kterou denní či noční dobu. U traumatizovaných je to vyostřené, bojí se povolit, dát nohu z brzdy, aby se to zase nevrátilo. AKUTNÍ TRAUMA viz kniha Krizová intervence měly by se učit jako kurz PP, vhodné i pro děti, co dělat na tělově-psychol.úrovni Přiklad: Někdo jede na kole a natluče si /menší situace/ nebo se někdo hodně lekne. Strategie první pomoci 1. tělesné bezpečí ohledat fyzickou újmu, vzít v úvahu vnitřní zranění, popř. volat RZS- lépe zbytečně než vůbec 2. snažit se postiženého držet stabilizovaného a pomáhat zvládat vlny neklidu brzdit je slova, držení bráním fyziologické reakci běhat, dělat, chodit toto zabrzdění mu pomůže účelněji využít energii jemným dotekem tvořit containment ujišťovat ho, že jste s ním respektovat vzdálenost teplo přikrýt, odkrýt dle potřeby objeví se viditelný třes /je někdy silný a jindy spíše vnitřní/ = ten pozitivně pojmenovat a podporovat /lidé se snaží třes potlačit - v naší kultuře sociální nálepka třasořitka / - nechte ho vyklepávat, nechte třes i zesílit, dělat to s ním a spolu s výdechem můžete předvést, zvuk do výdechu.. Třes nashromážděný adrenalin se neurohumorálně uvolňuje. nedovolit jít do chaotického pohybu!.. krmit vědomí člověka, že jsem s ním a rozumím třesu trvá cca 20 min strategie dobrá do příjezdu RZ a během čekání na vyšetření.. bezpečný kontakt a vyklepávání třesu preventují pozdější posttraumatické reakce

12 Další provázení traumatem 3. nenechat prvních 24 hodin člověka o samotě vlny třesu, horka, zimy se opakují podporovat ho, aby u toho zůstával a vyklepával! NE ho zaměstnávat, abychom odvedly myšlenky! to vede k disociaci od emocí a - k acting out - tehdy je energie jen dočasně odčerpána, ale zdroj traumatu neodchází 4. na řadu přicházejí emoce - nejprve bazální: strach, hněv, smutek = nemotivované, nespojené s podnětem - 3 až 4 den co by bylo, kdyby se to nestalo pocity viny, hněv na druhé, katastrofické scénáře = vědomí obaluje událost různými obsahy a možnostmi a v tu chvíli je neselektuje.to chce containment, nevyvracet, poslouchat, je to důležitá fáze, měl by mít možnost se tím zaobírat a verbálně to zpracovat, může to mít i tělový doprovod.špatně jsou reakce okolí už na to nemysli, vykašli se na to dobře aha, ještě tě napadá tohle, tak tohle, no vidíš - i v této fázi se mohou objevit reakce typu třes-teplo-chlad Při potřebě verbalizovat, klást otázky : I. Jak to bylo před tou událostí, život před traumatem? Co jsi cítil? Kudy jsi jel? Co jsi viděl? Propojování s poslední pozitivní zkušeností. forma groundingu II. Co si první pamatuješ po té události? potřebují sdílet i velmi bizardní zážitky a potřebují tyto věci objevovat. Dixtorze času, out of body zážitek, vyděšení. III. Co bylo úplně těsně před událostí? to může spouštět flash-back zpřítomňuje se to ve vědomí téma spouštěčů, může se jednat o čichové, zrakové.podněty/žena omdlela na ulici, vzala ji RZT na krizové centrum. Zjistilo se, že ucítila odér z vrtačky zubů/ Smyslem je zpřítomňovat do vědomí, toho, co bylo těsně před událostí, prevence flasbacků. Akutní situace s dítětem více reaguje na naši mimiku a na mé chování než na to, co se stalo držet klid, POZOR na panickou masku, důvěřovat, že děti mají kapacitu tím projít nereagovat agresí ještě ti přidám důvěřovat jejich kapacitě tělesný kontakt, je contaimentem objetí nebo popř. si vedle něj lehnout

13 NEODCHÁZET, uklidňování, že neodejdeme, vše praktické jde stranou jednoduché a srozumitelné otázky Jak se mají tvé nohy? Ukaž mi, kde tě bolí? Jak se má tvé bříško? u dítěte je třes obvykle provázen pláčem, nezastavovat pláč, ale uklidňovat a držet v bezpečí odreagovávají se přehráváním si situace formou hry, někdy si opakují, co jste jim říkali je potřeba sledovat, zda hra nebere výhybku do pláče a strachu /šlape to na plyn/ a pak odvést pozornost jinam /ne každá hra je odreagovávající/ a vést k uspokojující činnosti výslech co, kdo, kdy nechat až na potom dávat si pozor na tempo řeči, pomalé tempo řeči někdy je dobré u neklidných dětí, má potřebu A reakce, vzít jej do náruče a chodit s nimi, ukojí se tak potřeba pohybu za současného containmentu obvykle pak usnou jedná se o hluboký útlum, který je velice hojivý, ze kterého se nemají budit Historie traumatu Trauma existovalo v celé historii lidstva- dříve to byla častější a drsnější zkušenost Lidé se odreagovávali prostřednictvím mýtů, pohádek a dramat, která symbolicky popisují trauma a hojení - např. Odyssea návrat domů, k sobě a přitom něco prožije, např. disociaci, v příběhu kdy zapomene, kdo je /u Kirké/ Perseus a Gorgona jde o to zabít ženu, na kterou když pohlédneš, tak zemřeš, v příběhu hrdina sledoval její odraz na svém štítu, poté, co usekl hlavu Gordoně, tak z krku vyletěl Pegas- znovuzrozená síla bojovníka. Metafora - setkat se znovu s traumatem je zabíjející, jde o to, jak se znovu podívat bezpečně = terapie. V bezpečných podmínkách se klient může znovu dívat na trauma skrze zkoumání svých tělových pocitů ŠTÍT = způsob, jakým se na to dívat. Trauma, které se daří zpracovávat, může přinést transformativní energii, je možno transformovat svou sílu a udržet si ji. Zpracované trauma je požehnání vyšší mocí hlouběji propojuje s vlastním životem Levine Dobře zpracované Tr. je dar, který Vás může posunout a může být dobrým podkladem pro práci s lidmi s traumatem.

14 Trauma může být velký hybný moment kreativity a aktivity. Pokud člověk pouze následuje své trauma a nechá se jím ovládat, jde o destrukci a sebedestrukci. Téma traumatu je také o moci a zneužívání. Jak získávat satisfakci. Např. naše dějiny jsou o tom, jak nás množství mocných zneužívalo. Jak prožít moc a nedestruovat? užívání nadřazenosti a moci využití k prospěchu druhých X ponižování a destrukce druhých Styl terapie a doporučení Práce s traumatem formou verbální analýzy situace může vést k retraumatizaci. Nejde zde o informační expertízu! Všechna fakta patří k problémům, nikoliv k jeho řešení. Čím více informací, tím méně porozumění. Čím více faktů, tím méně pochopení. Dívat se na následky, otázky typu: Jak vás to ovlivňuje nyní? Jak se cítíte tě, když mi to říkáte? Co by vám pomohlo teď se nadechnout? Nejsou důležitá fakta, ale na léčení. Změna není spojená s příčinou, soustředit se na léčení Historické obrazy nejsou nezbytné, důležitá je práce se zdroji jak se s tím cítí, co mu to znemožňuje, co by potřeboval, aby bylo lépe Někdy je i dobré nedívat se ani do štítu, ale začít se dívat jinak Polarity přístupu - sexuální zneužití 8% má dlouhodobou zkušenost 30 % má nějakou zkušenost Freud pravděpodobně překlopil tato reálná čísla do interpretací o sexuálních fantaziích svých traumatizovaných klientů viděl je jako infantilní sex.přání To se dodnes děje v analytickém přístupu - fascinace, zaujetí určitým druhem týrání hrozí protipřenosová indukce falešných vzpomínek T četli symptomy jako trauma a klientovi ho vsugerovali - u traumatu dochází ke změně ve funkci paměti nejde o záznam skutečné události objevují se zmatky v čase, kdo tam byl často se propojují emočně podobné zážitky a tvoří jeden obraz u dětí, ale i dospělých, se může prolnout se světem fantazie

15 více nelogických zlomů či doplněné postavy potvrzují, že se jedná o traumat.zkušenost. U dětí je to hodně patrné, že se emočně stejně silné podněty míchají dohromady ohnivý vlk šel kolem. Může to vzbuzovat dojem nevěrohodnosti. jednou to může popisovat takhle a podruhé jinak, zejm. u vývoj.tr.. Je delikátní rozlišit, oč jde snaha upoutat, hraničář, psychotik nebo trauma? Často mají traumatizovaní samo pochybnost o tom, že se to stalo jsou znejištěni reakcí okolí, ale i zevnitř = disociace, fragmentace paměti jako důsledek přirozené ochrany k dispozici je tělová a emoční databáze - nejde o rozhodování, zda to je či není pravda nejde o hledání v kognitivní rovině emoční realita je stejně mocná jako ta dějová /pohled, který svléká/ - z metodologických výzkumů traumatu vyplývá, že jde o častý jev např. v USA nahlásí znásilnění jen 8% obětí, z tohoto počtu jen u 1% pachatelů dojde k odsouzení - důležité je učit děti říkat NE v naší kultuře dětem nařizujeme, co mají cítit a zakazujeme jim to, že mají občas z něčeho/někoho blbý pocit - hodně často mají dospělí vůči dětem negativní až sadistické pocity podstatou traumatu je INTRUZE kognitivní /vymývání mozku/, emoční a tělová dějiny nepíší oběti, ale vítězové, kteří určují, co je správné /pokud to určují persekutoři, tak to podle toho vypadá/ dobré prostor pro manipulaci - společné rysy lidí s nezpracovaným traumatem: menší schopnost pulsace v normálním poli /viz komín/ obvykle těkají mezi peklem deprese, hrůza, nevíra v další nadějnou budoucnost, masivní pocity viny, pocity, že si vše vymysleli a za vše mohou - i sebepoškozování zejm. u vývoj.tr. jde o cestu, jak se odpoutat fyzickou bolestí od trýznivých psych.stavů to jim následně přináší zážitek negativní exkluzivity, outsiderovství, vyloučenost více v péči terapeutů nebem pseudospiritualizace monotematičtí, ve velké pohodě, ale v životě nefunkční. Mají nepropojenost groundingu a vrcholu. Neudrží oční kontakt, dívají se často nahoru (symbolicky i fyziognomicky), obrazy a fantazie rozmnožují různými technikami, ale nejsou je schopny tělově navázat. Nejsou schopni udržet vztahy a práci. Spirituální techniky nepoužívají k pročišťování a léčení, ale jsou na tom závislí, je to pro ně únik. - Pozitivní exkluzivita (cítí se vyvolení, výjímeční, spasitelé)

16 Meditace srdce - pod vedením Luboše Úvodní teorie: Mozek symbióza rozumového mozku (neokortex) a emočního mozku (jeho součástí je amygdala) když jde o skutečně zažívanou symbiózu flowting - když je disbalanc např. rozumová mozek potlačuje emoční mozek = potlačené emoce vyvolávají utrpení, které srdci a oběhovému systému škodí víc, než samotné potlačení emoce Srdce jeho rytmus se neustále mění: zrychluje X zpomaluje pokaždé jiné intervaly - prožitek chaosu rychlé tempo - prožitek harmonie klidné tempo Zadání 45 minut meditace spojené s hudbou: - zaměřit se na dech, prodloužený výdech, mezera mezi výdechem a nádechem, rozšiřovat prostor v hrudníku, dech omývá srdce, cítíme pulsaci. Srdce je náš partner nejvěrnější, posílat mu vděčnost, být s ním tak natěsno, jako je ono s námi Interakce a její kvalita jsme interaktivní bytosti v interakci jsme počati, rodíme se v ní a žijeme v ní každý má vlastní databázi zkušeností a interakcí - potřebujeme, aby v ní převažovaly zážitky adekvátní, které nám, dávají smysl Typy interakcí: adekvátní - dává smysl a zároveň tím dává smysl i životu jsou přiměřeně respektovány hranice mezi subjekty, interakce je satisfakcí pro potřeby subjektů deprivace díry v interakci, málo, neuspokojující potřeby, trpíme nedostatkem

17 intruze = TRAUMATIZACE jde přes hranice, deformace hranic příliš brzo či příliš mnoho do našeho prostoru někdo vstoupil /např. sexuálně - někdo po nás chtěl roli náhradního partnera; další příklad - otec po nás chce, abychom ve 3 letech chápali přitažlivost kapalin - při formování osobnosti záleží na tom, zda převažovalo kvantitativní či kvalitativní působení Vnitřní obsah v Pessu = duše, v BS = esence, veškeré naše prožívání, energie projevující se skrze tělo a emoce a rozum uložena v genech /předků, živočišné říše i planety/ obsah potřebuje formu a tou je v případě duše EGO Dá se to přirovnat k modelu buňky se semipermeabilní membránou /obsahem je protoplazma, formu tvoří obal buňky polopropustná membrána/ Duše je čistý list, do něhož se vpisují všechny zážitky v průběhu života. Ego dle A.Pessa je naše osobní agentura, když zažíváme svou duši ve vztahu k druhým a naopak je to polopropustná membrána vytvářející se v průběhu vývoje a pokud je v dobré interakci, probíhá přiměřený vývoj - vztah mezi duší a egem = SELF - sebepojetí Traumatizace - vstupování do vnitřního prostoru /intruze/ se zraňujícím prožitkem - traumatizace skrze lidskou interakci je nejbolestivější /v porovnání s nehodami, úrazy, úmrtím blízké osoby/ - traumatizace v lidské interakci je v dospělosti jiná než v dětství rozdíl je dán vyzrálostí x zranitelností ega - u dítěte vystavené neadekvátní intruzi se začne neadekvátně formovat struktura osobnosti a projeví se problémy s prožíváním hranic sebe a druhých např. bití dětí kolem cca 3 roku věku nevyvine se SELF/JÁ/, ohraničenost od matky, pojem já jsem já a matka je matka neadekvátnost je vnímána jako norma a tu pak takový jedinec nabízí světu a od světa ji očekává - ještě se může objevit i varianta, že mu rodič při mlácení říká Je to pro tvoje dobro, Myslím to s tebou dobře = kognitivní krmení jsme nakrmeni významy a ideologiemi

18 Ego tento model převezme, nechá se jím formovat 90% zneužívaných a týraných mají v dospělosti kognitivní mapu, že si za to mohli sami, zasloužili si to Pozn.: Adekvátnost je také kulturálně podmíněná Propustnost membrány EGA: SÍLA - co vychází ze systému ven a ovlivňuje vnější svět RECEPTIVITA co přichází dovnitř systému a jak jsme schopni zažívat a užívat si to, co k nám z venku přichází Vyváženost mezi dovnitř x ven.zdraví Ego neurofyziologicky souvisí s neokortexem jsme schopní vnímat vlastní významy toho co je v nás a kolem nás zažívat, že nám svět, jazyk a interakce dávají smysl U hraničních poruch, bipolárních poruch je SÍLA DUŠE NEOHRANIČENÁ - energie s člověkem cvičí, ovládá ho, on nad ní nemá kontrolu, protože v membráně jsou díry trauma 1.masivní stažení receptivita /zranitelnost/ 2.masivní otevření egem nelimitovaná energie duše 3. já sám síla 4. spasitelství, diktátorství poruchy receptivity 1. masivní stažení snaží se být neviditelní, jsou těžko zachytitelní nemají emoce, mimiku vyhýbavé chování neudržují oční kontakt 2. masivní otevření díry v ego-struktuře úplné odevzdání se masivní vystavení se vnějším i vnitřním podnětům instinktivní reakce přežít, adaptovat se na dané podmínky jsou otevřeni i tomu, co je zraňuje /př. psa, který si lehne na záda, je-li ohrožen/ aby tak zabránili pokračování a docílili toho, aby to hned

19 případy neadekvátní reakce na zneužívání v dětství ve formě promiskuity, prostituce symbiotické vztahy domácí násilí sebezneužívající chování př. modelu lidí v koncentráku, kteří počtem mnohonásobně převyšovali počet dozorců masivně stáhnout i otevřít se lze i spiritualitě poruchy síly 3. já sám jediný, na koho se mohu spolehnout, jsem já sám self self distribuce energie dovnitř vyhrocený individualismus někdy až paranoidní strach z blízkosti, likvidace blízkých - Stalin 4. spasitel - diktátor distribuce síly směrem ven tyto 4 formy poukazují na traumatizující vývoj ega přijde-li kl. a má jednu složku výrazně dominantní, tak je na 99% vývoj.traumatizován Cvičení - práce s tělem, grounding jako prevence fragmentace, podpora celistvosti Ve dvojicích: 1/ K si má vybavit zážitek, který byl více než nepříjemný,ale nikoli zničující T se ptá: co cítíte v těle? sdílení Dále se T ptá: jakou intervenci si nepřejete jakou intervenci si přejete 2/ K leží na zádech s pokrčenými koleny, zůstává v kontaktu se zážitkem, který byl na začátku sdílen T sedí po straně - s představou špendlení a kotvení těla, které je fragmentované, tlačí na body na ramenou /acrominon/ a na pánevních kostech /SIAS/ vždy 2.prstem na jedné ruce a 3.prstem na druhé nebo 3 a 4 prst vystřídat všechny kombinace - sleduje, zda má K uvolněnou šíji a dolní čelist, příp.vyzývá k uvolnění či je možné šíji podložit - lze pracovat i s mističkou z dlaně v oblasti šíje, tu s nádechem stáhnout, s výdechem uvolnit, druhá ruka kontaktuje některý z bodů

20 - pokud se K začnou kolena rozpadat, je lepší nohy natáhnout - většinou dojde k prohloubení dechu, K dýchá do celého těla Cvičení na ohraničení, limit Ve dvojicích 1/ K a T sedí proti sobě, někdy dobré ne přímo čelem ale lehce stranou /vyloučit pocit konfrontace, ataku / - K se opírá svou dlaní do dlaně T - měkký, pružný odpor, příjemné ohraničení - T dělá protitvar, pružný, ale spolehlivý, ne tvrdý - K je v kontaktu se svou silou, může ji testovat, druhý mě udrží nejde o Přetlačování pak se K a T v rolích vymění 2/ T limituje tak, že oba jsou fifty-fifty energii vydávají oba s cílem dosáhnout symetrického partnerství, ohledávání možnosti spolehnout se na druhého hledání stavu tak akorát neuhnout, nevybočovat Poznámka k cvičení: V dětství potřebujeme mít zážitky pasování se s druhým pružným způsobem ohledávání kam až můžu. Pokud máme v mapě zkušeností spíše neadekvátní reakce, můžeme být adekvátní optimálníí reakcí znejištění Co to je? Co to po mně chce? je rozdíl mezi tím, co chceme a co potřebujeme nevíme, co potřebujeme, myslíme si, že je to to, co chceme Cvičení osobní síla vhodné pro poruchy příjmu potravy Ve dvojicích, v sedě proti sobě K natáhne před sebe 1 a 2 prst, ostatní prsty jsou skrčené T je jemně a zároveň pevně drží K se snaží vší silou prsty dát od sebe T je v určité fázi náhle pustí / dbát na časový faktor - ani brzo ani pozdě/ HRAVOST.. K tahá svou sílu až ze solaru, přes páteř, přes paži až k prstům..cvičení na radost z projevení své síly Poznámka po cvičení: Když nemáme protitlak, vyvolává to pocity prázdna, dezintegrace

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2014 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2010 2014 1 Obsah (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné absolventské

Více

magazín pro skutečný život Dan Millman

magazín pro skutečný život Dan Millman magazín pro skutečný život BRIAN TRACY SANDRA EPSTEIN MARIAN JELÍNEK PETR KADLEC JAN MŰHLFEIT DAVID DEIDA DAGMAR HAVLOVÁ IVO TOMAN ELVÍRA CHADIMOVÁ PETR KOUKAL VÁCLAV MERTIN 4 Dan Millman Trauma nemusí

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

Charging - nabíjení. Gabriele Hoppe únor 2009

Charging - nabíjení. Gabriele Hoppe únor 2009 Charging - nabíjení Gabriele Hoppe únor 2009 Téma CH je spojeno se sexualitou. V každém cvičení a poli je vždy sexualita obsažena, i když ne vždy vědomě, tělo je ale přítomno. Aspektem sexuality je být

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

ONKOLOGICKÁ NEMOC PROŽÍVÁNÍ A MOŽNOSTI PSYCHOTERAPIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ONKOLOGICKÁ NEMOC PROŽÍVÁNÍ A MOŽNOSTI PSYCHOTERAPIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ONKOLOGICKÁ NEMOC PROŽÍVÁNÍ A MOŽNOSTI PSYCHOTERAPIE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006, Mgr. ROMAN PEŠEK OBSAH ÚVOD 6 1. SOUČASNÝ STAV 1. 1. Onkologická nemoc základní charakteristiky 8 1. 2. Tělesná oblast onkologicky

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Vedoucí práce: Mgr.

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné teoretické práce absolventů IV. Komunity Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii zakončení v r. 2004 1 OBSAH: Bolfík,M.: Následná

Více

Protidrogová intervence pro praktické lékaře, pro děti a mládež

Protidrogová intervence pro praktické lékaře, pro děti a mládež Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m. Prahy Rozvoj celoživotního učení Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy Projekt Protidrogová prevence v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte 1 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte 3 Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme s

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Fleková Sociální péče,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Studuješ?...a není to úplně jednoduché?

Studuješ?...a není to úplně jednoduché? ...občas si myslíš, že to nemá smysl...vstávání...a před Tebou celý den = depka...úkoly a povinnosti se hromadí neskutečnou rychlostí a Ty nevíš, co s tím...nesoustředíš se...ve třídě se necítíš zrovna

Více

Budování identity dítěte - nejtěžší výchovný úkol v moderní společnosti

Budování identity dítěte - nejtěžší výchovný úkol v moderní společnosti 1 Budování identity dítěte - nejtěžší výchovný úkol v moderní společnosti PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2006 Náhradní rodičovství není biologické rodičovství Profesionálové v oblasti náhradní rodinné

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání Monika Miličková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou týraného a zneužívaného

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Absolventské teoretické práce frekventantů V. Komunity 5 Skálova institutu Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii Zakončení v r. 2004 1 OBSAH

Více