Dva druhy skutečnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dva druhy skutečnosti"

Transkript

1 Dva druhy skutečnosti Sayadaw U Jotika Z anglického originálu přeložila Laura Kratochvílová Úvod Toto je jedna z řady promluv Sayadaw U Jotiky, jež slouží jako úvod k retreatu v australském Melbourne roku 1998, kterého se zúčastnili převážně zkušení meditující. Sayadawova rozprava má nicméně natolik široký záběr, že je nesmírně zajímavá pro všechny. V této promluvě se do detailu zabývá rozdílem mezi konvenční a konečnou skutečností a mezi pravdou relativní a pravdou konečnou. Ve svém překladu názvů Čtyř vznešených pravd ukazuje hlubší aspekty jejich významu. Jako vždy do svých promluv přináší i své osobní zkušenosti. Jeho vlastní pochopení kvantové fyziky či jeho následování stoické filosofie v mládí jsou jen dva z mnoha příkladů. Na otázky odpovídá hlubokými slovy o tom, jak meditační zkušenosti mohou učinit obyčejný život mnohem smysluplnějším a snadným a jak se zbavit deprese. Je úžasné, kolik moudrosti, pocházející ze Sayadawova hlubokého pochopení Dhammy a Buddhova učení, lze vtěsnat do tak mála stránek. Dva druhy skutečnosti Budeme tu diskutovat o jiném aspektu dhammanupassany, kterým je velmi široká praxe, největší a nejširší část MAHASATIPATTHANA SUTTY. Než začnu mluvit o dhammanupassaně, budu sám sobě protiřečit. Řeknu vám přesný opak toho, co jsem vám tvrdil předtím. Dnes vám řeknu, že vše existující je neuspokojivé, všechno je hrozné. Předtím jsem prohlašoval, že vše je nádherné, tak jak mohu tvrdit dvě tak protikladné věci? Protože obě jsou svým způsobem pravdivé, neboť fungujeme ve dvou různých vrstvách skutečnosti, existence. Buddha učil dva rozdílné druhy Pravdy; nikdy to nezapomínejte, protože zapomenete-li a pomícháte je, budete velmi zmateni. Pálíjské termíny pro tyto dvě skutečnosti jsou sammuti-sačča a paramattha-sačča. Čtyři vznešené pravdy jsou paramattha-sačča, tedy absolutní pravda; my ale fungujeme i v relativní pravdě. Relativně existuje radost, štěstí a svoboda, ale z pohledu absolutní pravdy, skutečné pravdy není uspokojivé nic a opravdová svoboda neexistuje. Vše je podmíněno; vše povstává díky podmíněnosti. Obojí musíme pochopit velmi hluboce a nenechat se zmást. Jako součást diskuze o dhammanupassaně budu nejdřív mluvit o Čtyřech vznešených pravdách. V pálí se řeknou Čatu Arija Sačča, catu znamená čtyři, arija znamená vznešený a sačča znamená pravda. Když to čtu v pálí a přemýšlím o jejich významu, vychází to mírně jinak, což je zajímavé. Dukkhá Arija Sačča je první Vznešenou pravdou, dukkhá znamená neuspokojivost; ne jen bolest a ne jen utrpení; jde to ještě dál. Přestože bolest a utrpení jsou také částí dukkhá, tento význam je mnohem širší než bolest a utrpení. Opravdový význam výrazu Dukkhá Arija Sačča je: Pravda o

2 utrpení, jak ji znají (nebo chápou) Vznešení nebo Osvícení. Význam se drobně liší, vidíte to? Každý z nás zná utrpení po svém a můžeme mít své vlastní pochopení utrpení, ale Dukkhá Arija Sačča znamená pravdu o utrpení nebo pravdu o neuspokojivosti pochopenou těmi, kdo jsou osvíceni. Ti chápou pravdu o utrpení jinak než obyčejní lidé. Obyčejní lidé chápou utrpení nebo neuspokojivost jinak, protože je vidí jako osobní, ale pro ty, kdo jsou osvíceni, není neuspokojivost něčím osobním, je neosobní. Dokud si myslíte Já trpím nebo Já nejsem spokojený, nechápete to správně a nemůžete to nikdy překonat. To je ten chyták: dokud si myslíte Trpím a co můžu udělat pro to, abych to utrpení překonal, nemůžete jej nikdy překonat. Abyste opravdu překonali neuspokojivost nebo utrpení, musíte být schopni vidět je jako neosobní. Myslíte-li moje dukkhá, pak jste v dukkhá. Jen pokud dokážete vidět dukkhá jako pouhé dukkhá, bez osoby nebo bytosti, může toto porozumění dukkhá překonat. To je to, co děláme, když meditujeme. V kostce řečeno, druhou Vznešenou pravdou je: Dukkhá Samudaja Arija Sačča Příčina utrpení, jak ji chápou Osvícení. Co je příčinou utrpení? Je to chtivost, ulpívání, touha, chtíč, jakékoli synonymum chtivosti. Třetí je: Dukkhá Nirodha Arija Sačča Zánik neuspokojivosti nebo absolutní klid, jak jej znají Osvícené bytosti. Výrazu osvícené bytosti můžeme používat jen obtížně, jsou to vůbec bytosti? V podstatě ne. Jazyka lze používat jen v konvenčním smyslu, takže když chcete mluvit o něčem mimo konvence, jazyk najednou přestává fungovat. Ale přestože nefunguje, musíme ho využít nejlepším možným způsobem. Je to jako mluvit o kvantové fyzice v termínech klasické fyziky, například: v kvantové fyzice nelze říct, že se něco hýbe. Pouze v newtonské, klasické fyzice lze prohlásit, že planeta běží kolem Slunce, ale v přísném slova smyslu nemůžete říct, že elektrony běhají kolem jádra. Zdá se, že elektron rotuje kolem jádra, ale když to studujete zblízka, nemůžete říct, že se elektron pohybuje, a nemůžete ani říct, že se nepohybuje. Jak o tom můžete mluvit? Jedině tak, že řeknete, že něco mizí tady a něco jiného se objevuje tam a je to propojeno, ale není to to samé. Ať už studujete cokoli, studujete-li to do hloubky, zjistíte, že to nakonec souhlasí s Buddhovým učením. Nepokouším se tu dokázat Buddhovo učení z vědeckého úhlu pohledu, protože nemůžete nalézt důkaz pro Buddhovo učení za pomoci přístrojů. Kvantová fyzika mě velmi zajímá a čím víc ji studuji, tím víc jsem ohromen. Můžu si číst o kvantové fyzice, jako bych četl knihu o Dhammě. Stejným způsobem můžeme chápat Dhammu. Nemůžeme říct, že tato osoba zemře a znovu se narodí v jiném životě, i když konvenčně je to pravda. Přísně řečeno se měníme každým okamžikem a každým okamžikem jsme noví. To, čemu říkáme Já, a všechno ostatní je každým okamžikem nové. Ničam naveva sankhára: sankhára znamená všechno podmíněné; ničam znamená vždy; nava znamená nové a eva je důraz; opravdu nové. Cokoli je podmíněno, povstává a zaniká, ale cokoli povstává, je vždy nové, ne staré. Osvícené bytosti vidí a chápou skutečnost jiným způsobem než obyčejné bytosti.

3 Čtvrtou vznešenou pravdou je: Dukkhá Nirodha Gaminipatipada Arija Sačča Cesta vedoucí k zániku neuspokojivosti tak, jak ji chápou Osvícení. Mluvíme-li o pravdě, kde se pravda manifestuje? Pravda je něčím, co mysl vnímá, čemu rozumí. Takže aby byla pravda pochopena, musí existovat mysl, bez mysli žádná pravda není. Když hovoříme o pravdě a falši, plyne z toho, že někdo tomu rozumí. Z pravdy plyne pochopení; z pochopení plyne mysl, moudrost. Vlastně je to moudrost, která chápe, ne osoba, ale moudrost. Pravá moudrost chápe. V MAJJHIMA NIKAYA, SACCAVIBHANGA SUTTA najdete popisy rozdílných druhů utrpení, džáti, džará, marana a všech těchto utrpení. Být odloučený od svých milovaných; být s někým nebo něčím, co nemilujete, je neuspokojivé a bolestivé. Nicméně když praktikujeme meditaci, nepřemýšlíme o džáti nebo o džará, protože džáti se událo před dlouhou dobou, ale my pozorujeme, co se děje právě teď, v těle či mysli. Existují různé druhy dukkhá a bolesti, jako bolest kolenou, v zádech nebo hlavy či žaludku nebo jakýkoli druh skutečné bolesti. Této bolesti se říká dukkhá-dukhatta, nepříjemná a neuspokojivá. Je velmi těžké přeložit slovo dukkhá-dukkháta, což znamená smyslové dukkhá, můžete ho cítit; je to smyslový počitek. Dukkhá také znamená přímo utrpení; plně vysvětlím význam tohoto slova později. Je to nepříjemný počitek. A co příjemné počitky? Jak můžeme říci, že příjemné počitky jsou neuspokojivé? Protože jsou jen chvilkové, zanikají, netrvají. I když někdy si můžete být schopni uchovat příjemné pocity po několik hodin, například chcete-li slyšet hudební dílo, musíte si jej přehrát, a až skončí nebo někdy dokonce ještě dokud trvá, vždycky mizí. Chcete-li sníst něco chutného, musíte to dát do pusy, rozkousat a spolknout to a vždy to zaniká, zaniká. I když je ten počitek uspokojivý, netrvá a musíte to dělat znovu a znovu. To je únavné a někdy to rovněž zahrnuje utrpení, mnoho bolesti, skutečné dukkhá-dukkháta. Tato nestálost jevů se nazývá Viparinama-dukkháta. Viparinama znamená rozpouštějící se, zanikající, mizící. Protože to mizí, je to neuspokojivé. Když meditujeme, opravdové dukkhá, které chceme vidět, je viparinama-dukkháta, ne dukkhá-dukkháta. Toto je velmi důležité pochopit, protože při meditaci, jak jste někteří možná zažili, v některých stádiích samádhi vaše tělesné počitky, dukkhá, zmizí a již necítíte bolest, necítíte tělesnou tíži a necítíte teplo ani chlad. Necítíte už nic, což je docela příjemné. Dojde to až do bodu, kdy můžete zakoušet jen vaši mysl, a mysl v tu chvíli v tak silném samádhi je velmi klidná a mírná. V těle není žádná bolest a bolest není dokonce ani v mysli, tak jak můžete v tuto chvíli chápat dukkhá? Jediným způsobem, jak to lze chápat, je, že cokoli pozorujete, je hned pryč. Můžete to jen zahlédnout a už je to pryč a to je neuspokojivost. Je to velmi jemné, není to bolest, nejsou to muka, ani žal nebo smutek či zármutek. To je opravdové dukkhá a to se snažíme vidět a pochopit. Kdokoli vám může říct, že bolest v koleni je neuspokojivá nebo že ztráta, smutek, žal, úzkost jsou neuspokojivé a bolestivé. Když cítíme tyto bolestivé počitky a bolestivé pocity, vidíme je jako moji bolest, moje utrpení a právě tady jsme lapeni. Žádný psychoterapeut vám od nich nemůže pomoct, dokud jste k nim připoutáni. Dokážete-li od svého smutku, hněvu atd. odstoupit a jen je pozorovat jako mentální stavy, mentální

4 jevy, už tím jste svobodni. K pozorování jevů potřebujeme určitý druh svobody a všímavost, ne přemýšlení, ale pouhé pozorování, nám tu svobodu dává. Ať už se jedná o tělesnou nebo mentální bolest, měli bychom se naučit od nich odstoupit a pozorovat je objektivně. To je velmi důležité, protože jakmile se to naučíte, většina vašich psychologických problémů zmizí. Pokud se s bolestí neidentifikujete, pracuje se s ní mnohem snadněji. Dokonce i mniši trpí, mají své vlastní bolesti, ale pozorují je a oddělují se od nich. Dříve jsem četl básně a podstata jedné z nich je: Poslouchám padající listí, mysl je velmi klidná a mírná, proč tedy pláču? I mnich se někdy může cítit smutný, někdy bývá velmi klidný, ale někdy se cítí velmi smutný. Avšak není v tom lapen a to je ten rozdíl. Dokonce i poté, co získáte první stupeň osvícení a stanete se sótápannou, stále ještě máte chtivost, hněv a stále ještě máte určitý druh pýchy, ale nemáte závist nebo žárlivost a to je veliký rozdíl. Nemáte nesprávný názor a to je obrovský rozdíl. Nemít nesprávný názor znamená, že jakmile se stanete pozorní, můžete vše vidět objektivně, jakékoli utrpení, jakoukoli myšlenku, jakýkoli příjemný počitek; nejste v nich lapeni. Někdy, když se stanete nevšímavými, necháte se unést hněvem nebo touhou, ale jakmile zpozorníte, jste z toho venku. Můžete se nechat unést smutkem a já někdy myslím, že lidé si dokonce užívají smutku, je to možné? Ano, vím, že to tak je, protože někdy si i já užívám smutku, protože někdy něco pochopíme tím, že to cítíme, a ne tím, že o tom přemýšlíme. Opravdu to procítíte a pak to pochopíte. Existují různé způsoby pochopení věcí, jedním je pochopení myšlením a druhým pochopení cítěním. Ale existuje další druh pochopení, který je bez myšlení nebo cítění, a ten se děje přímou zkušeností. S velmi mocnou moudrostí v jednom záblesku jste pochopili. Jako obyčejní lidé si smutek někdy dokonce užíváme. Když jsem byl mladý, četl jsem hodně filosofických knih, zejména stoiky. Na těch se velmi zatvrdíte. Zná někdo filosofa Zena? Jeho učením bylo, že jste vyrovnaní, když nic necítíte, dokonce ani když zemře vaše dítě, necítíte smutek; na ničem nezáleží. Když jsem byl mladý, sám sebe jsem zatvrdil takovým způsobem myšlení: Nevadí, nezáleží mi na tom, stejně to pomine, přežiju bez toho. Snažil jsem se být velmi tvrdý a myslel jsem si, že když nic necítím, jsem velmi silný muž. Později jsem si všiml, že když jsem poslouchal hudbu, vybíral jsem si k poslechu hudbu smutnou. Potlačoval jsem svůj smutek; nedovolil jsem svému smutku povstat, protože jsem se ho bál. Bál jsem se, protože kdybych mu opravdu nechal povstat, byl bych smutkem zavalen a zhroutil bych se. Abych se chránil, potlačoval jsem všechen smutek a choval jsem se, jako bych byl silný. Když jsem si zpíval, zpíval jsem bitevní písně, armádní písně, velmi silná slova velmi silným hlasem. Později jsem si všiml, že jsem čím dál víc poslouchal písně smutné. Existuje jedno klasické hudební dílo, které podle mě rozesmutňuje úplně nejvíc. Napsal ho Samuel Barber a jmenuje se ADAGGIO FOR STRINGS. Je překrásné, ale můžete se z něj sesypat, jak je smutné. Jistý hudebník o této skladbě

5 řekl, že je to hledání Pravdy. Opravdu stojíte tváří v tvář vaší skutečnosti. My všichni bez výjimky hluboko v sobě neseme obrovský smutek. Snažíme se ho zamaskovat, utéct od něj. Bojíme se, že když si opravdu přiznáme a pohlédneme na tento smutek, nebudeme schopni ho ustát. Jen jednou jsem dokázal doposlechnout si skladbu Samuela Barbera do konce; ve všech ostatních případech, kdy tato hudba hrála, jsem šel a vypnul ji, ne, nehrajte tuto hudbu, nemůžu ji ustát. Moc jsem ji miloval, ale neměl jsem dost odvahy, abych ji poslouchal. Všiml jsem si, že pronikala velmi hluboko do mého srdce a opravdu vystavila na odiv můj smutek; nemohl jsem utéct a schovat se před ním. Všichni neseme spoustu smutku a utrpení, a dokud o něm přemýšlíme jako o mém smutku, je velmi těžké se z něj dostat. Potřebujeme se naučit vidět ho z dálky. Dukkhá sukhá védaná se nazývá viparinama dukkhá, netrvá, a proto není uspokojivé. Kromě chtivosti nebo touhy (tanhá) je všechno ostatní zahrnuto v dukkhá. Rozdělíme-li skutečnost do dvou kategorií, oddělíme tanhá a celý zbytek dáme do košíku nazvaného dukkhá. Důvodem, proč oddělujeme tanhá, je, že je to dukkhá samudaja sačča. Všechno je podmíněné a všechno povstává a pomíjí a říká se tomu Sankhára Dukkhá. Vše: dukkhá védaná, sukhá védaná, dokonce upekkhá védaná se nazývá sankhára dukkhá. Důležitým bodem je, že při praxi vipassaná a při snaze pochopit Dukkhá Arija Sačča, musíme věnovat víc pozornosti sankhára dukkhá a důkladně ho pochopit. Nejde o sledování bolestivých počitků, ale o vidění, že všechno povstává a zaniká. Jedná se o vidění aničča a o takový způsob vidění dukkhá, že vidíme, že pomíjivost je neuspokojivost. Protože je to pomíjivé, je to neuspokojivé. Na dukkhá se můžeme dívat různými způsoby, například trápí-li vás bolest hlavy, vy ji cítíte, ale nikdo jiný ji nevidí, ale když se uhodíte a jste zraněni a krvácíte, ostatní to vidět mohou. Takže existuje neviditelné a viditelné dukkhá. Když při meditační praxi okamžitě nezpozorujeme jevy jako vidění nebo slyšení, avijja neboli nevšímavost dá povstat nesprávnému pochopení. Kdykoli pozorování zaostává a nemáme dost všímavosti a moudrosti, máme nesprávný názor, nesprávný dojem trvání, nesprávný dojem uspokojivosti, nesprávný pohled na bytí. Začneme na jevech lpět a tomu se říká upadanakkhandha; upadana znamená ulpívání nebo silnou připoutanost. Samudaja sačča je velmi prosté; jakýkoli druh ulpívání se nazývá samudaja sačča. Nirodha sačča je: zánik neuspokojivosti tak, jak mu rozumějí osvícené bytosti. Zde tím nejdůležitějším bodem k pochopení je: zaniknout znamená už znovu nepovstat. Běžně chápeme, že něco povstává a zaniká a to se děje neustále. Všichni vědí, že když například uhodím zvonek, uslyšíte zvuk a ten mizí, což bychom mohli považovat za zánik. Já se ale snažím poukázat na rozdíl mezi aničča a nirodha. Aničča znamená pomíjivost; nirodha znamená zánik, jaký je v tom rozdíl? Přestože tvrdíme, že něco je pomíjivé, kdykoli se naskytne vhodná příležitost, stejný typ jevu znovu povstane. Nirodha znamená, že to již znovu nepovstane, a tomuto rozdílu ve významu musíme dobře porozumět. V barmštině se říká mohlo by to povstat, když věci půjdou normálně, ale z nějakého důvodu, kvůli velmi mocné moudrosti některé věci znovu nepovstanou. Například když dosáhneme osvícení, pochopíme přirozenost konce jevů, tato přirozenost je skutečností; nepovstává a nezaniká, tomu se

6 říká Nibbána. Nirodha sačča znamená Nibbána. Když člověk dosáhne tohoto osvíceného stavu, v prvním stupni dojde k úplnému vymizení nesprávného názoru, závisti, žárlivosti a úplnému překonání ulpívání na obřadech a rituálech. Mnoho lidí praktikuje obřady a rituály s vírou, že jim uleví od bolesti a utrpení nebo jim dodají štěstí. Ale jakákoli víra nebo praxe obřadů a rituálů nemá nic společného s Ušlechtilou osmičlennou stezkou*. Jakákoli praxe nebo chování, které není Ušlechtilou osmičlennou stezkou, a víra, že tato praxe nám může dát štěstí nebo nás osvobodit od utrpení, je víra v obřady a rituály. * Ušlechtilá osmičlenná stezka Správný názor, Správný úmysl, Správná mluva, Správné jednání, Správné živobytí, Správné úsilí, Správná všímavost a Správná koncentrace V tomto slova smyslu dokonce i když dosáhneme určité džhány, velmi mocného koncentrovaného stavu, a uvěříme, že toto štěstí je osvobozením z utrpení, se tato samatha praxe stane obřadem a rituálem. Samatha praxe sama o sobě nezahrnuje celou Ušlechtilou osmičlennou stezku. Neobsahuje všem osm faktorů. Džhána je velmi koncentrovaný stav mysli bez valné moudrosti. Jedním aspektem moudrosti, který pochopí ti, kdo praktikují samatha, je, že smyslové potěšení nemůže přinést štěstí. Laskavost a dobrotivost je jistým druhem samatha praxe. Je v tom určitá moudrost, pochopení, že smyslové potěšení vám nepřinese opravdové uspokojení nebo štěstí. Ale blaženost pocházející ze samatha je tak příjemná, tak klidná, že lidé se na ni mohou upnout s vírou, že toto jsou hranice štěstí, toto je osvobození. Pokud člověk věří, že jakýkoli druh praxe samatha je koncem utrpení, stane se tato praxe obřadem a rituálem: sílabbata-paramasa, tato slova mají velmi hluboký význam: nepochopení významu Buddhova učení. Pouhé odříkávání učení a naděje, že pomocí toho může člověk překonat utrpení, se stane obřadem a rituálem. Většina z nás to dělá a je v pořádku recitovat Buddhovo učení, miluji recitovat mnohé gathy, a když rozumíte jejich významu a uvádíte to do praxe, pak to nejsou obřady a rituály; když ale jejich významu nerozumíte a jen dokola odříkáváte zvuk a věříte, že vám to přinese nějaký druh štěstí a uspokojení, stane se to obřady a rituály. Závisí to na rozvoji vaší moudrosti, jakmile opravdu pochopíte a rozvinete svou moudrost, můžete obřady a rituály překonat. Jen si představte člověka, který nemá nesprávný názor, žádnou závist a žárlivost a už nepraktikuje obřady a rituály: jak je svobodný! Mnoho lidí je chyceno ve svých obřadech a rituálech, zajímáte-li se o duševní zdraví a čtete knihy o psychóze a neuróze, zjistíte, že mnoho lidí s nutkavou obsesí provádí věci, které vypadají jako obřady a rituály. Věří, že když je neudělají, stane se jim něco strašného. To je past, vězení. Obřady a rituály samy o sobě jsou jakýmsi vězením, nepodporují porozumění a nedovolují vám žít váš život svobodně. Ti, kteří praktikují obřady a rituály, nejsou svobodní; jejich moudrost, jejich myšlení a jejich emoce nejsou svobodné. Když člověk překoná všechny tyto obřady a rituály, je bez závisti i žárlivosti, bez nesprávného názoru, stane se mu dodržování pěti předsevzetí přirozeností. Nemusí se snažit pět předsevzetí

7 dodržovat, ani ho nemůže napadnout je porušit a žije svůj život velmi zlehka. Někdy ho mohou zaplavit emoce nebo zlost, protože stále ještě má chtivost a hněv, ale tato chtivost a hněv nejsou dost silné na to, aby někomu uškodily. Jakmile se uklidní a pozoruje to, zmizí to, rozpustí se to a on je zase svobodný. Znám docela dost lidí, kteří jsou velmi dobrými meditujícími a kteří, když se zapojí do každodenního života a vztahů s lidmi, se někdy rozčílí a rozzlobí a někdy jsou také chtiví, ale kdykoli mají čas, tak meditují a uklidní se a úplně se od toho osvobodí. Když vystoupí z meditace a podívají se na to, co se stalo, vidí to velmi jasně. Přestože je občas zaplaví emoce, nejsou v nich chyceni, to je ten hlavní rozdíl. Mnoho lidí dostane depresi, protože se nechají lapit svým hněvem, vinou, studem a smutkem a nemohou z nich vystoupit. Jakmile toto všechno překonáte, cítíte se tak svobodní, přestože nejste úplně osvícení. Když zakusíte takovou svobodu, můžete občas sami sobě dovolit stát se chtivými nebo se nahněvat, neboť když si jste vědomí faktu, že jste nahněvaní nebo chtiví, je to v pořádku, protože jste dost silní a víte, že se z toho můžete kdykoli dostat. Pokud si to situace žádá, můžete se stát chtivými, nahněvanými nebo smutnými, a proto pak někteří lidé říkají: Podívejte se na ně, meditují tak dlouho a ještě stále mají chtivost. Ale jejich chtivost je velmi odlišná a to je třeba pochopit. Je pravda, že se mohou nahněvat nebo rozčílit a že pláčou, ale nemají z toho depresi, protože to je velmi chvilkové a rychle se z toho dostanou. Když se nemůžete dostat z vašeho hněvu, smutku, viny nebo studu, dostanete depresi. Deprese znamená, že jste lapeni ve svých pocitech, že nejste svobodní. Proto je tato meditační praxe, obzvlášť ta na všímavost nebo mentální stavy, dhammanupassana, nejlepším způsobem, jak všechny tyto pasti překonat. Dokážete-li to, nebudete mít nikdy depresi, i když můžete mít hněv, chtivost a smutek, můžete mít obavy nebo úzkost, ale přesto se v nich nenecháte chytit. To je moudrost, můžete vše objektivně pozorovat, je to vaší dovedností. Když meditujeme na dhammanupassanu a Čtyři vznešené pravdy, můžeme praktikovat jen první dvě: Dukkhá Arija Sačča a Dukkhá Samudaja Arija Sačča. Ostaním dvěma, Nirodha Sačča a Magga Sačča, lze zatím porozumět jen myšlením, protože je zakusíme, až když dosáhneme stavu osvícení. Dokonce ani když je zakoušíme, nemůžeme je pozorovat. Toto je obtížný bod, protože když člověk dosáhne osvícení, spatří v tom okamžiku všechny Čtyři vznešené pravdy, ale v té chvíli je nelze pozorovat jako součást praxe. Lze je jen s moudrostí zakoušet a vidět v tomto okamžiku. To znamená, že abychom rozvinuli naši praxi, nemusíme sledovat ani pozorovat Nirodha Sačča, tedy Nibbánu, čehož nelze dosáhnout. Nibbána je konec všeho, každého jevu. Ve skutečné praxi pozorujeme jakýkoli podmíněný jev (tělesný, mentální, pocity, bolest, cokoli) jako povstávající a zanikající, jako neuspokojivý. Můžeme rovněž věnovat pozornost chtivosti nebo touze jako Samudaja Sačča, ale nemůžeme pozorovat Nirodha Sačča ani Magga Sačča. Porozumění, že tato praxe vede k zániku dukkhá, stačí. Porozumění a přijetí toho, že existuje takový stav, ve kterém se všechny jevy zastaví a skončí, stačí. Pak chápeme, že tato praxe všímavosti nás dovede k zániku neuspokojivosti, a to nám dává důvěru v naši praxi. Bez této důvěry nemáme moc motivace v praxi pokračovat.

8 OTÁZKY A ODPOVĚDI Tvrdíte, že pravým významem Vznešených pravd je vidět utrpení tak, jak ho vidí Vznešení, tak jak jej můžeme vidět? To je moc dobrá otázka. Úplně to pochopíme, až se staneme osvícenými, ale už tím, jak se naše praxe prohlubuje, prohlubuje se i naše pochopení pomíjivosti a neuspokojivosti. Praktikujeme, abychom dokázali vidět všechny podmíněné jevy, které povstávají a zanikají, jako neuspokojivé. Nemůžeme to skutečně vidět, dokud nezačneme praktikovat, vidíme to až s praxí. Když rozvineme dostatečnou moudrost, můžeme to pochopit mnohem hlubším způsobem a v tom okamžiku lze této osobě říkat osvícená. Když se staneme osvícenými, naše pochopení se stane úplným. Nicméně před tím to můžeme pozorovat a někdy i vidět, ale ne vždy. Někdy vidíme povstávání a zanikání velmi jasně. Když všímavost opravdu nabyde na síle, je to úžasné, v jednom letmém okamžiku pozorování, ať už pozorujeme cokoli, můžeme vidět pravdu na mnoho způsobů. Bez myšlení můžeme vidět, že to povstává a zaniká a že je to neuspokojivé a můžeme po sobě vidět aničča a dukkhá. Když v průběhu praxe rozvinete víc a víc všímavosti a samádhi, ve vyšších stádiích vhledů vipassaná se věci stanou jemnějšími a jemnějšími a jediné, co lze vidět, je, že něco povstává a něco zaniká. V některých případech ani nejste schopni říct, co toto něco je, můžete jen vidět, že to povstává a zaniká. Můžete rovněž pozorovat vaši pozorující mysl a vidět, že dokonce i ta je pomíjivá. Říká se tomu pati vipassaná, pati znamená znovu, vipassaná znamená pozorování, meditování. Něco pozorujeme a pozorujeme mysl, která zase pozoruje. Dokonce i naše pozorování se stane předmětem našeho pozorování a můžete vidět, že je to zase jen další mentální stav. V počátcích praxe nás velmi rozradostňuje, že dokážeme pozorovat: Stávám se tak všímavým, má mysl se stává tak klidnou a teď vidím tak jasně! Ó, je to skutečně pravda; věci opravdu povstávají a zanikají velmi rychle! Stále ještě se ztotožňujeme s pozorující myslí, ale jak pokračujeme v praxi, dojdeme do stádia, kde jsme schopni udělat krok zpátky a znovu pozorovat pozorující mysl. Tato mysl pozoruje tento předmět a tento předmět povstává a zaniká a tato pozorující mysl rovněž povstává a zaniká! Dokonce i tato takříkajíc vipassanová mysl povstává a zaniká. Vipassaná je v podstatě mentální stav a tento mentální stav, kterému říkáme vipassaná, pozorování, povstává a zaniká. Po chvíli dokážeme obé vidět velmi rychle, můžeme vidět předmět i pozorování povstávat a zanikat a bez přemýšlení si uvědomíte, že dokonce i tato vipassaná je pomíjivá. Opravdu, vipassaná je pomíjivá! Pozorující mysl a moudrost povstávající s touto pozorující myslí je pomíjivá, protože nemůže stát sama o sobě, musí být dohromady s vědomím. Když toto vědomí povstává a zaniká, dokonce i moudrost, která povstává s tímto vědomím, rovněž zaniká. Někdy nemáte moc jasné porozumění, moc jasné pozorování a jste tím rozčíleni. Když se praxe prohloubí, vidíte, že i když je tato vipassaná výtečná, je přece jen podmíněná, takže není opravdu spolehlivá, což znamená, že nebude trvat. Musíme pokračovat v praxi, protože jakmile přestanete praktikovat, jde to s vámi zase z kopce a to se také stane neuspokojivým. Tato pozorující mysl, která povstává a zaniká, vám nedopřeje skutečného klidu, i když vám uleví od spousty starostí, úzkosti a utrpení, ale protože neustále povstává a zaniká, není to pokojný stav. Není to místo, kde si můžete odpočinout. Pochopíte to, až tam dojdete.

9 (Meditující a nemeditující) Ano, puthudždžana (obyčejný člověk), který nemedituje, je velmi zmatený a má silně nesprávný názor. Puthudždžana, který medituje, již něco z tohoto nesprávného názoru překonal a není tak zmatený. Pokud meditující není všímavý, může se nechat lapit v jevech, ztotožnit se s nimi a tak hluboce trpět. Rozdíl je, že Puthudždžana, který dokáže meditovat a pozorovat jevy, si od utrpení může udržet distanc, protože v tom momentě povstává a sílí moudrost. Můžeme mluvit o dvou druzích puthudždžanů: andha Puthudždžana, což znamená slepí, totálně slepí obyčejní lidé, a kaljána Puthudždžana, což znamená jen částečně slepí nebo dokonce částečně osvícení. Tento stav osvícení není trvalý, protože jakmile na chvíli přestanete praktikovat, stanete se zase zmatenými a rozrušenými. Proto je pro obyčejného puthudždžanu tolik důležité v praxi pokračovat. Nenechte se odradit tím, že když přestanete s praxí, můžete se zase stát zmatení a nešťastní. Jíte každý den, jíte dnes a zítra se najíte zase; stejně tak meditujete dnes a zítra meditujete zase, dokud nedosáhnete aspoň prvního stupně osvícení. Když dosáhnete stupně Sotapanna, stane se meditace návykem? Meditujete, co nejvíc můžete, ale ne neustále, protože když říkáme neustále meditovat, máme tím na mysli být všímavý. Jedině Arahat, osoba, která dosáhla čtvrtého stupně osvícení, tedy úplného osvícení, je vždy automaticky a přirozeně všímavý. Částečně osvícení jsou všímaví do určité míry, ale ne vždycky. Když Sotapanna medituje, začne rovnou u udajabbajáňána, tedy u povstávání a zanikání. Nezačíná od začátku; začíná v půli cesty, protože Sotapanna si trvale udržuje moudrost a schopnost vidět pomíjivost. Chtěl bych, abyste se hlouběji zamysleli nad pochopením dukkhá a nebyli z toho v depresi. Osoba, která medituje, rozumí utrpení velmi hluboce, ale dobrý meditující z toho nebude deprimovaný. Lidé, kteří jsou zde přítomni, meditují a studují Dhammu už nějakou dobu, ale jindy, když tu jsou nováčci, mluvím jinak. Co se stane, když nováčkovi řeknete, že nic nemá smysl, všechno je utrpení, nic nepřináší skutečné uspokojení? Většina z nich depresi už má i tak a já nechci být zodpovědný za to, co by se stalo, kdyby dostali depresi ještě větší. Vám tady můžu říct, že nic nemá smysl. Rozdíl je v tom, že těm, co nepraktikují, tato nesmyslnost připadá deprimující, jako něco osobního, ale ti, co praktikují, vidí, že nic nepřináší skutečné uspokojení. Pak už uspokojení nehledáte. To je svoboda. Jste odpoutaní. Tato neuspokojivost, to dukkhá není moje dukkhá. Dokud vidíte dukkhá jako moje dukkhá, můžete z toho mít depresi, ale jakmile ho vidíte prostě jako dukkhá, neuspokojivost, ne jako můj smutek, moje utrpení, ale jako přirozený jev, který povstává a zaniká a nemá smysl se k němu poutat, tedy pokud to vidíte takto, jste svobodní. Tato mysl s touto moudrostí a svobodou není deprimovaná. Je svobodná a šťastná a šťastná, že je svobodná. Vidět tyto dva způsoby chápání je velmi důležité. O Patiččasamuppáda: O podmíněném vznikání Patiččasamuppáda se dá chápat dvěma způsoby. Pro ty z nás, kdo meditujeme, to například začíná od čakkhuň-ča patičča rúpé ča uppadždžati čakkhuviňňánam oko a vizuální předmět, kvůli těmto

10 dvěma povstává zrakové vědomí a vy to pozorujete. Dlouho jsem si s tím hrál; zkoušel jsem být všímavý se zavřenýma očima a uvědomovat si zrakové vědomí. Byl jsem si vědomý čehosi, rozptýleného světla a nějakých vzorů. Zůstal jsem velmi všímavý, zcela všímavý a otevřel jsem oči a náhle tam bylo něco úplně jiného. Když jsem to dělal hodně dlouhou dobu, mohl jsem vidět povstání zrakového vědomí, jiného druhu zrakového vědomí. Když jsou oči zavřené, existuje stále ještě nějaké zrakové vědomí, protože stále ještě lze vidět nějaké světlo, není úplná tma; ale v momentě, kdy jsem otevřel oči, povstalo nové zrakové vědomí. Když to praktikujete znovu a znovu, po chvíli můžete udržet oči otevřené a pozorovat předmět a také to můžete převrátit a pozorovat zrakové vědomí. Ty dva se liší, je to stejná mince, ale můžete vidět obě strany, převrátíte to a vidíte i druhou stranu. Budete-li praktikovat, můžete stejným způsobem postupovat třeba se slyšením: sotaň-ča patičča saddhé ča uppadždžati sotaviňňánam ucho, zvuk, sluchové vědomí. Když něco slyšíte, okamžitě si jste vědomí slyšení, slyšení je vědomím, vlastně slyšení je mentální stav a na tento mentální stav můžete zaměřit pozornost a vidět, jak právě teď povstává, před tím tam nebyl. Tímto způsobem můžete praktikovat patiččasamuppada. Pokud si tohoto mentálního stavu nejste vědomí, tato sekvence se bude opakovat stále dokola, protože se setkávají tyto tři věci ucho, zvuk a sluchové vědomí vznikl kontakt (phassa). Phassa paččája védaná, kvůli tomuto kontaktu vznikne nějaký druh pocitu (védaná); Och, tento zvuk je krásný, nebo tento zvuk není hezký. Když se vám líbí, je to somanassa, překrásné, a když se vám nelíbí, je to domanassa, odporné. Védaná paččájatanhá znamená, že když se vám to líbí, chcete toho stále víc, tanhá: Chci to, chci toho víc a když se vám to nelíbí, Nechci to, je to také tanhá. Jak můžeme mluvit o védaná paččája tanhá, když se nám to nelíbí? I když se vám něco nelíbí, tato nechuť vás předpodmiňuje k tomu, abyste toužili po něčem jiném; Tohle nechci, ale Toto ale je tanhá, Chci něco jiného. Tanhá paččájaupádána je, když se tato touha stane tak silnou, že je z ní lpění a nedokážete to pustit, Tak či onak to musím mít! ; upádána paččájabhava znamená, že jdete a něco pro to uděláte. Bhava má dva významy, jedním z nich je kamma bhava, což znamená, že o tom přemýšlíte, mluvíte a něco pro to uděláte. Z touhy se stal čin, akce. Takto se stále dokola točí řetězová reakce. Podle toho, jak silná vaše praxe je, můžete tento řetěz v kterémkoli článku přeseknout. Jste-li opravdu všímaví, můžete ho pozorovat od prvního momentu zvuk-ucho-slyšení. To proto praktikujeme označování slyšení, slyšení Z počátku si můžete říkat k čemu je označovat nebo pozorovat slyšení slyšení slyšení, ale po nějaké době, když se stanete velmi všímaví, můžete pozorovat, jak sluchové vědomí povstává právě teď. Někdy budete překvapeni. Slyšíte něco hezkého a náhle pocítíte To je něco dobrého, líbí se mi to. Když jsem poprvé zpozoroval tuto mysl s náklonností, byl jsem vskutku překvapen. Nerozčílilo mě to, byl jsem moc šťastný, že dokážu vidět tuto mysl, které se něco líbí. Je velmi důležité zachytit tento okamžik a pozorovat. Přemítat o něm později není tak mocné ani tak jasné, ale v momentě, kdy vyvstává a vy ho zachytíte, je zcela jasný a vy si pomyslíte: Jak úžasné, že povstává tato mysl s náklonností Vidím to jako tajemství. Jak tajemné, že se mysli líbí tento předmět. S viděním je to stejné, pozorně sledujete vidění vidění vidění a náhle, jakmile něco uvidíte, opět vyvstane touha. Och, vidění a náklonnost, tato náklonnost tu předtím nebyla. Když to vidíte v okamžiku, kdy to vyvstává, vidíte to velmi objektivně a víte, že tato náklonnost nebo

11 averze není mé, není já. Já ho nedělám. Povstává kvůli přirozeným podmínkám a celé to chápete; v záblesku velmi jasně vidíte anattá. Když vidíte chtivost jako anattá, vidíte svobodu, protože tam není žádné ztotožnění. Neztotožňování je svoboda, máte svobodu pozorovat. Jak tuto svobodu stále více posilujete, v okamžiku, kdy jste bdělí, jste volní. Souvisí bhava s kammou? Bhava má dva významy: jedním je kamma a druhým je znovuzrození a oba významy jsou tu uplatněny. Když se touha, chtivost a hněv stanou činem, vytváříte mocný mentální stav. Síla tohoto mentální stavu se projeví v nějakém druhu existence a této existenci se také říká bhava. Když všímavě pozorujete, vidíte anattá? Pokud se s tím neztotožňujete, jen pozorujete, vidíte anattá. Tomuto bodu chceme porozumět velice jasně; je to delikátní a křehký bod. (Přijímání) Dokážete-li pozorovat velmi jasně, náklonnost nebo averze nebudou trvat moc dlouho, prostě zmizí. Někteří z mých studentů si v počátcích hodně stěžují: Máme tolik chtivosti a hněvu, jak můžeme meditovat? Podporuji je, aby pokračovali v praxi, a přijde-li hněv a touha, ať se je nepokoušejí odstranit. Nesnažte se je překonat; zkuste je pozorovat ještě bedlivěji. Později mi mnoho z nich řeklo, že když se to skutečně snažili pozorovat, zmizelo to, bylo to pryč. Nepokoušejte se s tím bojovat, ale pozorujte to velmi zblízka. Tak často slyšíme, že chtivost a hněv nejsou dobré, takže ve chvíli, kdy je zakoušíme, první, co s nimi chceme udělat, je zbavit se jich. To během meditace není správný přístup. Je možné je na chvíli potlačit, ale lepší je to neudělat. Také se nepokoušejte rozptýlit tím, že budete dělat něco jiného. Pokuste se je pozorovat, protože pozorností je můžete překonat. Nepozornost může způsobit velké problémy. Rád bych řekl něco víc o potlačování, ale mluví se o něm dost těžko, víte proč? Protože nevšímaví lidé o něm nechtějí nic slyšet, bojí se toho slova. Když lidé nejsou v kontaktu se svými mentálními stavy, stanou se depresivní. Když potlačujete chtivost, stane se depresí. V knihách o psychologii se říká, že když jste mentálně zranění a potlačíte to, stane se to hněvem, studem nebo pocitem viny a dostanete depresi. To je pravda, ale dokonce, i když potlačujete své touhy, něco chcete a potlačíte to, stanete se emočně mrtví a dostanete depresi. Jakákoli potlačená emoce se může stát depresí. To je jednoznačný psychologický zákon. Můžeme to překonat jedině pozorováním. Musíme se naučit být pozorní, rozumět tomu a vhodně to vyjadřovat. Když se zlobíte, nepředstíráte, že se nezlobíte, tím byste dostali depresi. Dokonce, i když cítíte pýchu, nepředstírejte, že necítíte pýchu, buďte si jí vědomi a přijměte ji. Tato kultura nás učí dělat věci špatně. Učí nás myslet si, že jsme špatní, když jsme dobří, a že jsme dobří, když jsme špatní! Když víte, že jste udělal něco špatně, prostě to přiznejte a přijměte to, a když uděláte něco dobře, přiznejte si, že se vám něco povedlo. Přijmout pravdu o tom, co se ve skutečnosti děje, je jediná cesta ke svobodě. Popírání je svazující. V těchto dnech lidé učí buďte prostě jen šťastní a pokud opravdu jste šťastní, pak je to v pořádku. Nicméně lidé předstírají, že jsou šťastní, a když předstíráte, víte, co se stane? Zase budete v depresi. Nepředstírejte! Pokud jste

12 nešťastní, přijměte to, přiznejte to a mluvte o tom. Jak se stavíte k mužům, kteří propadli depresi, protože jejich ženy jsou příliš náročné? Víte, proč dostanete depresi? Protože jste se nenaučili říct ne, ustupujete a ustupujete a už nevíte, co máte dělat. Chcete utéct pryč, už ji nechcete ani vidět, ale nemůžete bez ní žít a v mysli máte velký konflikt. Potlačujete to a jste čím dál rozčílenější a ztrácíte svou sebeúctu. Zlobíte se na ni, ale nemůžete svůj hněv vyjádřit, a čím víc takto předstíráte, tím máte větší depresi. Musíme se naučit, jak vhodným způsobem říkat ne. Ne tím, že odmítneme osobu, ale tím, že té osobě dáme najevo: nemůžu zvládnout úplně všechno. Je velmi důležité naučit se říkat ne. Prozradím vám další část svého života. Učil jsem své děti, jak říkat ne. Musíte se to naučit, nedá se tomu uniknout, protože lidé se dožadují víc, než můžete dát. Musíte lidem dát najevo, kde jsou vaše limity: mám tě rád, respektuju tě a chci ti pomoc, ale můžu udělat jen tolik a tolik; neznamená to, že tě nemiluju. Miluju tě a záleží mi na tobě, ale mám své hranice. Když nevíme, jak říkat ne, a poddáváme se až příliš, přivodíme si znovu depresi, protože nejsme s našimi pocity upřímní. To neplatí jen na partnery, ale i na šéfy. (Ne-já) Být bez já znamená pomoct tak, jak můžete, ale ne víc, než můžete, takže musíte znát své hranice. Skutečné ne-já se uskuteční až při osvícení, ale než se stanete plně osvícenými, nemůžete předstírat, že žádné já nemáte. Fungujeme ve dvou rozdílných realitách. V této konvenční realitě fungujeme, jako bychom měli já a nemůžeme to popírat. Obyčejně se mysl identifikuje s čímkoli. Jedině, když meditujeme a pozorujeme to velice přesně, vidíme, že všechno jsou jen jevy, které se neustále proměňují. V běžných chvílích, když nejsme ponořeni v hluboké meditaci, stále ještě cítíme, že je já, duše, něco trvalého. Musíme tuto konvenční realitu chápat a musíme také chápat, že existuje i konečná realita. Chápete-li obě tyto skutečnosti, fungování ve světě se najednou stane velmi snadným. Když se identifikujeme se všemi našimi pocity, myšlenkami a emocemi a necháme se v nich lapit, vytváříme víc a víc problémů. Nicméně v běžném životě se musíme chovat a fungovat jako osoba. Čili chovat se jako osoba, ale nenechat se chytit v emocích atd., je velmi důležité. Jak se stáváte čím dál všímavější, můžete se znovu a znovu naladit do tohoto meditačního mentálního stavu a osvobodit se, i když jen na krátké chvíle. Není k tomu, abych se přepínal z jedné skutečnosti do druhé, potřeba vyrovnanost? Ano, přesně tak. Před pár týdny jsem dostal dopis od jedné své barmské studentky, kde stálo: Když se mi podaří přepnout do tohoto mentálního stavu ne-bytí ne-osoby, dokážu snadno řešit všechny své problémy. To je nejlepší způsob, jak reagovat. Hněv, smutek nebo jakákoli chtivost v momentě, kdy přepnete do tohoto mentálního stavu, vidíte to jen jako anattá. V tomto mentálním stavu můžete opravdu cítit vědomí bez já. Toto vědomí můžete znovu pozorovat a vidět tu svobodu. Není tam žádná identifikace, je to lehké a svobodné. Ne totálně svobodné, ale hodně svobody v tom je.

13 Když vidíte ne-já, dokážete se snadno vzdát těla, třeba v případě někoho, kdo se topí? Když umíte plavat! Děláte-li něco, co nemá moc dobré výsledky, nemá smysl to dělat. Ve chvíli, kdy mysl není lapena v egu, v já, můžete činit dobrá, správná rozhodnutí. Máte spoustu moudrosti a jasnosti. Ať uděláte jakékoli rozhodnutí, s největší pravděpodobností bude správné. Nerozhodujete se z pohledu ega nebo já, vycházíte z pochopení situace. Když meditujete a naladíte svou mysl do tohoto mentálního stavu, kde není ego, do určité míry si ho udržíte i poté, co z meditace vystoupíte. Nejste zaujatí, ať se díváte na cokoli. V této běžné realitě musíme fungovat všichni. I když dosáhnete osvícení, stále musíte jednat s lidmi a když jednáte s lidmi, nejste v konečné realitě. Když jednáte s lidmi, jste v konvenční realitě, ale protože jste už zakusili tento mentální stav bez ega a také tu moudrost, udržujete si hlubokou chápavou moudrost, jež není sobecká, dokonce i když v tom mentálním stavu nejste. Tato moudrost ovlivňuje váš každodenní život, protože kdyby neměla vliv na váš každodenní život, jaký je smysl meditace? Nemůžete žít totálně v konečné skutečnosti. Naše meditační praxe musí mít vliv na náš každodenní život.

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

(Poučení o meditaci všímavosti a vhledu) Ct. Sajadó U Janakábhivamsa, Meditační centrum Chanmyay, Rangún, Myanmar

(Poučení o meditaci všímavosti a vhledu) Ct. Sajadó U Janakábhivamsa, Meditační centrum Chanmyay, Rangún, Myanmar Meditace vipassaná (Poučení o meditaci všímavosti a vhledu) Ct. Sajadó U Janakábhivamsa, Meditační centrum Chanmyay, Rangún, Myanmar Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha

Více

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je 36 MIMO MìøíTKA Myslím si, že mohu vyřešit své problémy. Nepotřebuji žádnou pomoc. Mám energii na to, abych to udělal. Kromě toho však přicházím přijímat a pokud se vám toto slovo nelíbí sdílet pro člověka

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Nedívej se povýšeně na

Nedívej se povýšeně na Nedívej se povýšeně na Vysmějí se ti! Instrukce k meditaci všímavosti (vipassaná) Ashin Tejaniya 1 !!! D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í!!! Tato kniha je DAR DHAMMY a nesmí být prodávána! Můžete si z

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

INSTRUKCE PRO PRAKTIKOVÁNÍ MEDITACE VŠÍMAVOSTI

INSTRUKCE PRO PRAKTIKOVÁNÍ MEDITACE VŠÍMAVOSTI INSTRUKCE PRO PRAKTIKOVÁNÍ MEDITACE VŠÍMAVOSTI Ashin Tejaniya ( výběr z knihy "DHAMMA EVERYWHERE" ) 1 Kontakt + připomínky + info o kurzech: email: vipassana.course@gmail.com www.bhavana.cz 2 NAMO TASSA

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Lekce druhá - Jak kontrolovat své myšlenky

Lekce druhá - Jak kontrolovat své myšlenky Lekce druhá - Jak kontrolovat své myšlenky Dvě účinné techniky, jak se stát pánem svých myšlenek Vaše myšlenky jsou to nejdůležitější, co máte. Vy a vše, co v životě vyzkoušíte, jste přímými výsledky vašich

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Krizová komunikace na internetu

Krizová komunikace na internetu Krizová komunikace na internetu aneb jak se neznemožnit a krotit vášně i davy Petr Krčmář 30. září 2014 Uvedené dílo (s výjimkou obrázků) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Petr

Více

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov Sociální inteligence - emoční inteligence Střední průmyslová škola Ostrov SOCIÁLNÍ INTELIGENCE = schopnost optimálně sociálně komunikovat na rozdíl od obecné inteligence (IQ) se dá naučit na obecné inteligenci

Více

Expert na Finance 2013 Radim Galuszka, www.radimgaluszka.cz

Expert na Finance 2013 Radim Galuszka, www.radimgaluszka.cz Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla http://awen.aspone.cz Prací na svém těle se člověk učí s ním žít v souznění. Píše se hodně teorie, jen praxe, jak opravdově žít je málo. Pojďte

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

ZÁŽITEK BOŽSKÉHO JÁ. Výňatky ze tří přednášek V.V. Brahmama. přednesených v Tiruvannamalai v únoru 2004. zkompilovala Kristin Davis

ZÁŽITEK BOŽSKÉHO JÁ. Výňatky ze tří přednášek V.V. Brahmama. přednesených v Tiruvannamalai v únoru 2004. zkompilovala Kristin Davis ZÁŽITEK BOŽSKÉHO JÁ Výňatky ze tří přednášek V.V. Brahmama přednesených v Tiruvannamalai v únoru 2004. zkompilovala Kristin Davis Prázdnota... a Srdce otevřené. Srdce otevřené znamená bez závoje mysli...

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013 Qi Gong víkend Beskydy 11-13. 10. 2013 Společnost Feng Shui for Life v spolupráci s centrem,,berkana a školou jógy Karakal pro Vás připravila jedinečnou Qi Gong akci, plnou cvičení, Zenových meditací a

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Efektivní komunikace II.

Efektivní komunikace II. Efektivní komunikace II. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Co musíme vědět ještě předtím, než budeme začínat komunikaci? Co nám říká řeč těla - nonverbální komunikace Komunikační asertivita Efektivní komunikace uvnitř

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy Prevence relapsu poruchy příjmu potravy OBSAH Co to je relaps poruchy příjmu potravy? Co znamená uzdravení? Prevence relapsu v bodech Prevence stresu v bodech Prevence relapsu z hlediska výživy Zásady

Více

duševní pohoda v těhotenství a po něm

duševní pohoda v těhotenství a po něm Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Stručný průvodce CZECH Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Těhotenství a porod jsou zásadní životní události a mohou znamenat emoční změny pro vás a vaše

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Učení Adžána Čá. Přeložil Bhikkhu Gavésakó

Učení Adžána Čá. Přeložil Bhikkhu Gavésakó Učení Adžána Čá Přeložil Bhikkhu Gavésakó Adžán Čá Subhaddó (1918-1992) pochází z Ubon Rajathani v severovýchodním Thajsku. Po dokončení základní školní docházky strávil tři roky jako novic. Ve věku dvaceti

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Jazyk poskytování služeb

Jazyk poskytování služeb Jazyk poskytování služeb Principy poskytování služeb Nezapomenutelné příjemné zážitky vznikají, pokud pacienti/zákazníci cítí: že jsou vítaní je jim projevováno uznání, cítí se důležití mohou důvěřovat

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Obecná teorie motivace

Obecná teorie motivace Obecná teorie motivace (přednáška pro Ústav adiktologie v Praze 2.4.2008) - teorií motivace je celá řada podle jednotlivých filozofických východisek psychologických teorií, je to víceméně velmi nehezké

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe. Pavel Cvrček (Mozilla.cz)

Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe. Pavel Cvrček (Mozilla.cz) Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe Pavel Cvrček (Mozilla.cz) OpenAlt, Brno, 1. listopad 2014 Tady někde to začalo... Jak jsem o projekt zavadil Byl to vlastně trochu omyl. Rok 2002 a já chtěl jen nahlásit

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí

Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Nadace VIA, T Mobile a Tomáš Feřtek (EDUin) Jiří Závozda (Lidové noviny) uvádějí Jak nabídnout své téma médiím V této dílně se dozvíte, jak efektivně P komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na vlastní

Více