profesní orientace osob s hendikepem Výstup projektu č TR1 LEO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "profesní orientace osob s hendikepem Výstup projektu č. 2011 1 TR1 LEO04 245362"

Transkript

1 Průvodce problematikou profesní orientace osob s hendikepem Výstup projektu č TR1 LEO

2 Obsah Úvod 3 Kapitola 1 11 Hlavní cílová skupina aktivit organizace Kapitola 2 18 Cesty k nalezení cílové skupiny OBSAH Kapitola 3 24 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Kapitola 4 34 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Kapitola 5 65 Metodologie Kapitola 6 84 Motivace Kapitola 7 90 Role rodiny Kapitola Profesionálové Kapitola SWOT analýza Kaitola Právní rámec PŘÍLOHA 132 2

3 Úvod ÚVOD Tato publikace je jedním z výstupů vzniklých pod záštitou projektu PROD (Profesionální orientace hendikepovaných), který je podpořen Evropskou unií jako část programu Leonardo Da Vinci. Délka trvání projektu je od srpna 2011 do července Cílem projektu PROD je zvýšit institucionální kapacity veřejných či soukromých organizací, které se zabývají profesionální orientací hendikepovaných lidí a také zvýšit kompetenci expertů pracujících v těchto organizacích. Cílová skupina lidí s hendikepem zahrnuje studenty ze základních a středních škol a také dospělé, kteří čelí problémům v nezaměstnanosti po ukončení studia a potřebují odborné školení. Cílem této publikace je nabídnout náhled do práce a zkušeností organizací projektu PROD. Projektu PROD se účastní 6 partnerů, z nichž každý pochází z jiné evropské země. V projektu jsou zahrnuty různé druhy organizací: soukromá nezisková organizace, hudební projekt komunity mladých, 2 školy, průmyslové sdružení a sportovní spolek. 3

4 ÚVOD Sdružení DELOA (koordinátor projektu) ŠPANĚLSKO DELOA je místní nezisková rozvojová agentura. Uskutečňuje inovativní projekty ve venkovských oblastech dvanácti městských obvodů (822,1 čtverečních kilometrů) v regionu Galicia. V této oblasti žije zhruba obyvatel. Ve sdružení je zapojeno 65 entit 13 z veřejného a 52 ze soukromého sektoru, jako např. Městské rady, unie, soukromé organizace, organizace hendikepovaných, obchodní organizace, sdružení mladých, žen, atd. Většina projektů vzniklých ve sdružení DELOA se zaměřuje na hendikepované, ženy či mladé lidi. 4

5 ÚVOD Průmyslové sdružení Plovdiv BULHARSKO Průmyslové sdružení Plovdiv je dobrovolná nevládní nezisková obchodní organizace z města Plovdiv a regionu Plovdiv. 5

6 ÚVOD SKV Ostrava ČESKÁ REPUBLIKA SKV Ostrava je sportovní klub, který se zaměřuje na vozíčkáře v Ostravě. Členové klubu navštěvují různé aktivity klubu, které si vybírají podle druhu svého hendikepu. Klub se snaží motivovat své členy k vytváření vztahů v klubovém prostředí (sportovní, vzdělávací akce) a skrze toto začlenění podpořit hendikepované členy při začleňování do běžné společnosti. 6

7 ÚVOD Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczny POLSKO Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczny je speciální vzdělávací centrum v Tarnovských horách. Zařízení slouží dětem a mladým lidem ve věku 7 až 24 let, kteří trpí mírnou, střední nebo těžkou duševní poruchou. 7

8 ÚVOD Hudební projekt komunity mladých Streetwyze VELKÁ BRITÁNIE Projekt Streetwyze se zabývá vzděláváním za pomocí hudby. Tréninkové centrum nabízí kurzy profesionálního zpěvu, kurzy neformálního učení či osobního rozvoje. Uplatnění zde najdou také dobrovolníci nebo lidé hledající stálou práci. Projekt nabízí příležitost těm, kteří se nemají možnost s podobnými aktivitami setkat lidem vyloučeným ze společnosti, lidem s nízkým vzděláním, lidem s problémovým chováním nebo s poruchami učení. 8

9 ÚVOD Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea RUMUNSKO Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea je škola situovaná ve městě Pascani, v okrese Iasi. Škola nabízí kurzy pro studenty ze středních škol, hráče fotbalu, rugby a házené z místního školního sportovního klubu, ale také dospělým. 9

10 Pro lepší přehlednost všech partnerů projektu PROD si jejich název, logo a internetové stránky uvedeme v tabulce. ŠPANĚLSKO: Deloa (koordinátor) VELKÁ BRITÁNIE: Streetwyze ÚVOD POLSKO: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach ČESKÁ REPUBLIKA: SKV Ostrava RUMUNSKO: Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea BULHARSKO: Industrial Association Plodiv Partneři projektu PROD pracují s mnoha rozličnými typy a stupni hendikepu, každý z partnerů na práci s hendikepovanými nahlíží z jiné perspektivy (integrace hendikepovaných na pracovní trh, vzdělávání a školení, rozvoj dovedností). 10

11 KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace PROD LEONARDO PARTNERSTVÍ Profesionální orientace hendikepovaných 11

12 Informace o hlavní cílové skupině partnerů projektu PROD můžete vidět v následující tabulce. Věkové rozmezí Pohlaví Hendikep Pracovní stav let Muž i žena Fyzické, duševní, poruchy centrálního nervového systému a senzorické poruchy Nezaměstnaný (aktivně hledající práci KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace nad 14 let let let let Muž i žena Muž i žena Muž i žena Muž i žena Poruchy učení a poruchy chování Duševní poruchy (od mírných po střední) Fyzický hendikep Fyzická postižení, poruchy učení, sociální, emoční problémy a poruchy chování Člověk nestudující, nezaměstnaný, který v dané době neprochází žádným tréninkem, aktivně hledající práci Studenti Pracující, studenti i nezaměstnaní (aktivně hledající práci, bez zájmu o práci, dlouhodobě nezaměstnaní) Studenti nad 16 let Muž i žena Fyzické postižení a lidé s vnitřním onemocněním Nezaměstnaní (aktivně hledající práci) Celkově je věk cílové skupiny velmi široký. Všechny účastnící se organizace mají určeny minimální věk, který platí pro jejich cílovou skupinu rozmezí je 11 až 22 let podle organizace. Ne všechny však limitují maximální věk účastníků. 12

13 Co se týče pohlaví, všechny instituce akceptují muže i ženy, respektují princip rovnosti pohlaví. Spektrum postižení v cílové skupině je velmi široké, proto si je shrneme v následujícím diagramu: KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace PSYCHICKÉ NEBO FYZICKÉ POSTIŽENÍ Osoby s diagnostikovaným psychickým postižením nebo osoby slabomyslné, bez zjištěné organické příčiny. PORUCHY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU Mozková obrna, epilepsie, neoplazie, degenerativní poruchy a cévní poruchy. SENZORICKÉ PORUCHY Osoby trpí halucinacemi nebo mají problémy se sluchem, což jim komplikuje životní situaci. DUŠEVNÍ CHOROBY Duševní choroby typu psychóza, schizofrenie. HENDIKEP PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ 13

14 Co se týče pracovního stavu osob v cílové skupině, je zde znovu široká škála situací. Školní instituce pracují se studenty, zatímco zbytek partnerů je zaměřen na nezaměstnané, kteří aktivně práci hledají, na takzvané neets, což jsou lidé, kteří momentálně nenavštěvují žádnou školu, trénink nebo zaměstnání, nicméně také aktivně hledají práci, a v neposlední řadě na pracující, kteří mají zájem o zlepšení svých znalostí a vítají možnost najít si lepší zaměstnání. KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace Studenti Neets PRACOVNÍ STAV Nezaměstnaní Pracující 14

15 ŠPANĚLSKO: Sdružení Deloa KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace Přestože se sdružení Deloa zaměřuje na nezaměstnané se speciálními potřebami, je třeba zdůraznit, že lidé mohou trpět různými typy postižení. Z tohoto důvodu je projekt profesionální orientace hendikepovaných určen pro osoby, které jsou při svém postižení schopny práci vykonávat, a to v případě, že čerpají z toho pravého zdroje (vhodný trénink). Je třeba vzít v úvahu, že ne všichni postižení mohou pracovat. BULHARSKO: Průmyslové sdružení Plovdiv V případě průmyslového sdružení Plovdiv zahrnuje cílová skupina osob se speciálními potřebami studenty posledního ročníku střední školy, vysokoškolské studenty, nezaměstnané, pracující, kteří hledají trénink ke zlepšení své kvalifikace a osoby, které chtějí začít podnikat. 15

16 ČESKÁ REPUBLIKA: SKV Ostrava Naší hlavní cílovou skupinou jsou fyzicky hendikepovaní lidé. KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace VELKÁ BRITÁNIE: Streetwyze Hudební projekt komunity mladých Streetwyze se zaměřuje na mladé lidi s poruchami chování a učení. Zástupci projektu Streetwyze přepracovali strukturu svých ustanovení, aby při pečování o nezaměstnané, kteří ukončili studium a o mladé lidi s nízkým stupněm vzdělání mohli do projektu zahrnout ty, kteří mají zájem o hudební vzdělání a přejí si rozvinout svůj talent a dovednosti tak, že budou učit ostatní hudební výchovu. Streetwyze je momentálně v pozici, kdy může lidem s poruchami učení a mladým nezaměstnaným lidem nabídnout možnost věnovat se internímu vzdělávacímu procesu zahrnujícímu vzdělávací strukturu osobního rozvoje, a také příležitost zapojit se formou odborné dobrovolnické práce uvnitř projektu Streetwyze. Zapojit se takovým způsobem, aby zvýšili své vyhlídky pro pracovní příležitosti, své dovednosti a povědomí o zaměstnaneckém poměru. Také získají neocenitelné zkušenosti z daného pracovního místa. 16

17 RUMUNSKO: Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace Osoby se speciálními potřebami nejsou hlavní cílovou skupinou organizace Unirea. Unirea pracuje s velkým množstvím studentů, z nichž někteří jsou a někteří nejsou hendikepovaní. Nicméně v případě osob se speciálními potřebami se Unirea soustředí na velice široké spektrum vad. Pracuje se studenty, kteří mají různé fyzické poruchy (zrakové, sluchové nebo pohybové) poruchy, které vyžadují zásah chirurga (operace mozku, srdce atd.) nebo jsou v léčení (respirační poruchy, nedostatek hormonu inzulín atd.) Mimo jiné pracují se studenty, jejichž rodiče zemřeli, jsou samoživiteli nebo mají poruchy chování. Kromě toho organizace pracuje se studenty, kteří pocházejí z center pro umístění žáků bez rodin (sirotčinec Agape ) a pomáhá integrovat studenty z odlišných etnických skupin jako například rumunské, ruské a moldavské studenty. Na druhé straně Unirea také pracuje se studenty se sociálními, emocionálními poruchami a poruchami chování, jako v případě sirotků, ale také mladých lidí z rodin s jedním rodičem nebo z rodin s finančními problémy (bez příjmmu nebo minimálním příjmem). Do cílové skupiny organizace Unirea patří i studenti, jejichž rodiče pracují v zahraničí. 17

18 KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny PROD LEONARDO PARTNERSTVÍ Profesionální orientace hendikepovaných 18

19 Různorodost organizací způsobuje i rozličnost cílových skupin, což má za následek, že každá z organizací používá jinou cestu, jak se ke své cílové skupině dostat. KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny V některých případech organizace kontaktují osoby se speciálními potřebami nebo jiná sdružení, které s lidmi z cílových skupin pracují, aby se dozvěděli o poskytovaných službách a aktivitách. Konkrétně vysvětleno, školy organizují širokou paletu aktivit, které jsou následně nabídnuty rodičům dětí se speciálními potřebami, aby byli informováni o možnostech, které byly konkrétně vyvinuty konkrétně pro tyto pro děti. Všechny organizace také reagují na přímé potřeby a požadavky svých potenciálních členů. Lidé se speciálními potřebami nebo jejich rodiče se o existenci těchto sdružení mohou dozvědět z různých zdrojů. Tak, že se o službě doslechnou od člověka, který se účastnil daných aktivit. Pracovníci sociálních služeb, jednotek duševního zdraví nebo jiných agentur, kteří pracují s lidmi se speciálními potřebami, informovali klienty o existenci daného programu/aktivity/služby. Práce na projektech, které se týkají osob se speciálními potřebami, také přispívá k šíření informací. Toto je jedna z dalších cest pro potenciální zájemce, jak se o organizaci a nabízených službách dozvědět. Níže je v detailu uvedeno, jak každá z organizací účastnící se PROD projektu nachází svou cílovou skupinu. 19

20 ŠPANĚLSKO: Sdružení Deloa KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny Doslechnutí se od někoho Je to ta nejběžnější cesta, jak kontaktovat sdružení. Lidé se o službě dovědí od jiných lidí, kteří se projektu účastní nebo od rodin, které se projektu účastnily v minulosti. Jednotky duševního zdraví Veřejný zdravotnický systém ve Španělsku poskytuje tyto jednotky pro duševně nemocné občany, kterým nabízí psychiatrickou praxi (psychiatry, psychology, sociální pracovníky, sestry, kteří jsou zde zaměstnaní). Sociální pracovníci obvykle poskytují informace o projektu týkajícího se zaměstnání jako cestu k navrácení se do normálního života pacientům, kteří se vyléčili nebo v léčení stále jsou, mohou se však již navrátit k normálnímu životu. Sociální služby Španělský veřejný subjekt, který je odpovědný za posouzení úrovně postižení dané osoby (ta pak na základě potvrzení získá certifikát o hendikepu, jež opravňuje člověka pobírat sociální a ekonomické příspěvky) Až sociální pracovníci uznají, že hendikepovaný může vstoupit na trh práce, informují ho o projektech. 20

21 BULHARSKO: Průmyslové sdružení Plovdiv KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny Sdružení kontaktuje osoby se speciálními potřebami s nabídkou svých služeb, hendikepovaní ale také kontaktují sdružení sami. Plovdiv je v kontaktu i s jinými sdruženími osob se speciálními potřebami v Bulharsku: Sdružení osob s hendikepem v Bulharsku: Sdružení neslyšících v Bulharsku: Sdružení nevidomých v Bulharsku: Sdružení osob s mentálním postižením v Bulharsku (BAPID): Pracují také na různých projektech jak trénovat, mentorovat a učit osoby se speciálními potřebami. ČESKÁ REPUBLIKA: SKV Ostrava SKV Ostrava navštěvuje speciální školy a centra pro hendikepované, aby informovali jejich uživatele o možnostech, které klub nabízí. Hendikepovaní se zájmem o vstup do klubu se mohou před samotnou registrací nejdříve podívat na klubové zázemí a pořádané aktivity. 21

22 POLSKO: Speciální vzdělávací centrum v Tarnovských horách KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny V případě polských kolegů, jsou jejich cílovou skupinou studenti s hendikepem. Takže obvykle jsou to rodiče, kteří kontaktují vzdělávací centrum, aby získali informace, zda jejich dítě může centrum navštěvovat. Hendikepovaní studenti navštěvující tuto školu mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny v Tarnovských horách. Každý student, který byl přijat na naši školu, musí podstoupit pedogické a psychologické posouzení. Student musí mít certifikát intelektuálního postižení a doporučení na naši školu. Většinou to jsou rodiče, kteří kontaktují naši školu a zjišťují informace o tom, jaké podmínky by mělo jejich dítě při navštěvování naší školy. Student, který dovršil věk 18 let, se na naši školu může zapsat sám. Máme také velkou skupinu studentů, kteří se nebyli schopni vyrovnat s výukou v klasických školách a po pedagogickém a psychologickém posouzení byli doporučeni na naši školu. 22

23 VELKÁ BRITÁNIE: Projekt Streetwyze KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny Streetwyze je v přechodném období, kdy rozvíjí své služby. Z tohoto důvodu se organizace rozhodla, že o sobě dá vědět s pomocí příslušných organizací a agentur, které jsou v kontaktu s lidmi s poruchami učení v lokalizované oblasti. Pracuje podle šablony a podle osvědčených postupů doporučených podobnými organizacemi v souvislosti se zaměstnáním mladých lidí. Dostává nicméně i přímé dotazy buď prostřednictvím u nebo telefonu a poskytuje pomoc a poradenství odpovídajícím způsobem. RUMUNSKO: Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea Dle rumunských směrnic školského zákona má rodič nebo zákonný zástupce dítěte právo zapsat jej do kterékoliv školy, pokud je dítě mladší 18 let. Dobrým příkladem začlenění studentů se speciálními potřebami je výběr naší školy. Naše škola rozvíjí širokou škálu aktivit a takto podporuje vzdělávací nabídku: dny otevřených dveří, organizace komunikačních setkání, sympozia, atd. Nabídka vzdělávání na trhu organizovaná Domem didaktického korpusu poskytuje informace o aktivitách školy pro rodiče a žáky. 23

24 KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD PROD LEONARDO PARTNERSTVÍ Profesionální orientace hendikepovaných 24

25 POPULACE KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Partnerské organizace projektu PROD fungují na místní nebo regionální úrovni. Bereme-li brát toto v úvahu, můžeme odhadovat celkový potenciální dopad projektu PROD na 12 milionů (vzhledem k počtu obyvatel v roce 2012). 25

26 Podrobné informace o obyvatelích zahrnutých do projektu můžeme vidět v následující tabulce: Tabulka 1: Celkové množství obyvatel vzhledem k působnosti projektu PROD a rozdělení obyvatel podle věku: KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD POPULACE Muži Ženy (region) (VB) (Jihovýchod/ Londýn je nejhustěji osídlen 1000 obyvatel na km (1) (region) (region) Rozdělení podle věku 0 15 let let Nad 64 let 48 % 52 % 12 % 65 % 23 % 52 % (VB) 48 % (VB) 8 % 78 % 14 % 48 % 52 % 17 % 65 % 18 % 49 % 51 % 14 % 71 % 15 % (local) 49 % 51 % 20 % 72 % 8 % (region) 48 % 52 % 13 % 68 % 19 % (1) Celkový počet obyvatel žijících v kraji Tarnovské hory. 26

27 Ve vztahu k místním nebo regionálním údajům je třeba uvést následující informace: V případě sdružení Deloa ze Španělska se regionální údaje vztahují ke kraji Galicia. Místní údaje organizace Streetwyze z Velké Británie se vztahují ke čtvrtím Barking a Dagenham v Londýně. KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Regionální údaje týkající se sdružení Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tarnowskich Gorach z Polska pochází z Tarnovských hor. Regionální údaje klubu SKV Ostrava z České republiky pocházejí z Moravskoslezského kraje. Lokální údaje z rumunského sdružení Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea jsou z kraje Pascani. Regionální údaje Plovdiv průmyslové asociace Plovdiv z Bulharska jsou z oblasti Plovdiv. V rámci rozdělení populace na základě pohlaví, je mezi počty mužů a žen mírně vyšší podíl žen (48/49 % této populace jsou muži, zatímco 51/52 % ženy). Věkové rozložení se v participujících oblastech projektu PROD vcelku liší. Mezi pracujícím obyvatelstvem nejsou až tak velké rozdíly. Představují průměrné procento počtu obyvatel v produktivním věku (16 64) 70 % (od 65 % na 78 %). 27

28 Populace projektu PROD (2012): věkové rozdělení nad 64 KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Region Galicia Londýnské čtvrti Barking a Dagenham kraj Tarnovské hory Moravskoslezský kraj kraj Pascani region Plovdiv Existují podobné rozdíly u věkové skupiny od 0 do15 let, průměrné procento obyvatelstva je zde 14 % (v rozmezí od 8 % do 20 %). Větší rozdíly vidíme u věkové skupiny nad 64 let, kde průměrné procento je 16 %, ale v rozmezí od 8 % do 23 %. Tyto informace ukazují, že v některých oblastech jako např. v kraji Galicia (23 %) by mohl nastat problém se stárnutím populace. 28

29 Populace projektu PROD: Hendikepovaní, etnické menšiny a přistěhovalci % hendikepovaných Etnické menšiny Přistěhovalci 8,5 % (národní) 0,25 % Cikáni (2) (regionální) 2 % Cikáni (národní) 8 % (regionální) KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD hendikepovaných (VB) 46,5 % hendikepovaných ve věku let 16 % (národní) 9,87 % (národní) 3,20 % (v kraji) 7,6 % Černoši 2,8 % Indové 2,4 % Černí karibijci 2,2 % Pákístánci 1,1 % Bangladéšané 1,0 % ostatní obyvatelé Asie 0,9 % obyvatelé Číny 0,5 % ostatní černí Region: 3,13 % Slezané 0,7 % Němci 0,1 % Ukrajinci 0,02 % Rumunové Národní: 0,99 % Ukrajina 0,76 % Slovensko 0,52 % Vietnam 0,25 % Rusko 0,18 % Polsko 0,15 % Německo Místní: 1,24 % Romové, Rusové, Němci, Ukrajinci, Turkové, Židé, Chorvaté, Italové, Moldavci, a další vstoupilo na půdu Velké Británie v letech ,4 % (v regionu) 1,8 % (v regionu) 0,03 % (místní) Němci, Rakušané, Poláci a další 10 % (národní) Region: 6,49 % (Turkové) 4,78 % (Romové) 1,54 % (ostatní) 6,6 % (v regionu) (2) V kraji Galicia žije zhruba cikánů, 70 % z nich žije v sedmi velkých městech v kraji (představují 2 % španělského obyvatelstva). 29

30 Údaje o procentu hendikepovaných nebyly na regionální úrovni k dispozici. Ve skutečnosti byl pouze jeden z partnerů schopen údaje poskytnout (3,2 % v kraji Pascani v Rumunsku). Zbytek partnerů poskytl data na úrovni členských států, procento se pohybuje od 8,5 % do 16 %. Etnické menšiny nejsou podstatné. KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Území km 2 (region) Hustota obyvatelstva (na km 2 ) 93,78 45, ,2 obyvatele km 2 na hektar 644 km 2 (okres) 12 33,09 km 2 (region) Míra nezaměstnanosti (2012) Celkem Muži Ženy 20,18 % (regionální v kraji Galicia) (Španělsko: 24,44 %) 8,4 % (VB) Jihovýchodní region 6,4 % 1,9 % (v regionu) (Polsko: 13,3 %) 19,85 % (Španělsko: 24,09 %) 1,56 milionů (VB) Polsko: 9 % 20,55 % (Španělsko: 24,86 %) 1,13 milionů (VB) 11,1 % (v regionu) Polsko: 10,9 % Míra nezaměstnanosti u hendikepovaných 40 % (národní) 6,4 % 6 % (v regionu) 30

31 KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Území km 2 (region) 75,42 km 2 (lokálně) (3) km 2 (region) Hustota obyvatelstva (na km 2 ) ,42 115,24 Míra nezaměstnanosti (2012) Celkem Muži Ženy 11,7 % (regionální) (Česká republika: 9,1 %) 5,3 % (okres) 9,8 % (region Plovdiv) (Bulharsko 12,9 %) 9,2 % (Česká republika: 6,8 %) 5,56 % (okres) 5,38 % (Rumunsko) Není k dispozici (4) 13 % (Česká republika: 10 %) 4,81 % (okres) 4,83 % (národní) Není k dispozici (5) Míra nezaměstnanosti u hendikepovaných 12,4 % (regionální) 3,80 % (okres) 4,02 % (národní) 31 % (národní) (3) Plocha města Pascani a 5 předměstí okolo (Blagesti, Bosteni, Gistesti, Lunca Pascani, Sodomeni) (4) 45,5 % nezaměstnaných jsou muži (5) 54,5 % nezaměstnaných jsou ženy 31

32 EKONOMIKA Hlavní ekonomické sektory Průměrný plat (za rok) CELKEM Muži Ženy Minimální měsíční plat 54 % pracujících v terciárním sektoru KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Region Galicia: stavba lodí, automobilový průmysl, textilní průmysl, těžba žuly, konzervárenský průmysl, loděnice, energie (větrná energie),... Manufaktura, finančnictví, maloobchod, volný čas, služby a vládní průmysl Slezsko: obchod, služby, turistika, hornictví, metalurgie, automobilový průmysl, konzervárenský průmysl EUR (Galicia) EUR (Španělsko) liber ( EUR) EUR (region) EUR (Polsko) EUR EUR (Španělsko) liber ( EUR) EUR (národní) EUR EUR (Španělsko) liber ( EUR) EUR (národní) 641,40 EUR (národní) Hlavní sazba: 6,08 liber (7,20 EUR) nad 21 let 4,98 liber (5,90 EUR) let 3,68 liber (4,40 EUR) let 2,60 liber (3,10 EUR) učňovská sazba 277 EUR (národní) 32

33 Hlavní ekonomické sektory Průměrný plat (za rok) CELKEM Muži Ženy Minimální měsíční plat KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Moravskoslezský region: tradiční těžba černého uhlí, těžký průmysl, železárenství, v dnešní době turistika, služby, správa, obchod, zemědělství Místní ekonomika v Pascani je založená hlavně na průmyslu: 59,3 % (služby) 19,3 % (průmysl) 12,4 % (stavebnictví) a 9 % (zemědělství) Po roce 1989 byl zaznamenán pokles místního průmyslu. Komerční aktivity rostou, hlavně v oblasti stavebních materiálů, průmyslových zařízení, záclon a textilu, pečiva, potravinových produktů, atd. 907 EUR/měsíc (Moravskoslezský kraj) 980 EUR/měsíc (Česká republika) 478,83 EUR (národní) 414 EUR (v kraji) 998 EUR/měsíc (Moravskoslezský kraj) Není k dispozici 772 EUR/měsíc (Moravskoslezský kraj) Není k dispozici 317 EUR (Moravskoslezský kraj) 158 EUR (národní) Průmysl potravinářský průmysl Lehký průmysl oblečení, boty, atd. Strojírenství, stavba strojů a elektronika, chemický průmysl, zemědělství, turistika, sektor služeb, atd EUR (Bulharsko) Není k dispozici Není k dispozici 148,27 EUR (národní) 33

34 KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované PROD LEONARDO PARTNERSTVÍ Profesionální orientace hendikepovaných 34

35 Informace o nabídce školení pro hendikepované v zemích partnerů projektu PROD je uveden ve stručnosti. ŠPANĚLSKO: Sdružení Deloa Osoby se zdravotním postižením mají ve Španělsku dvě možnosti VZDĚLÁVÁNÍ v závislosti na stupni postižení a místních zdrojích: KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované a) Začlenění do běžné výuky b) Speciální nabídka vzdělávání (pro osoby s vysokým stupněm postižení) V případě studentů se speciálními vzdělávacími potřebami účastnícími se pravidelného vzdělávání, existují opatření, které byly vytvořeny, aby pomáhaly. Pokud má student speciální potřeby v průběhu celého studia nebo jen v jeden moment v době studia, má právo obdržet: Vzdělávací oporu (refuerzo educativo) Běžná opatření přijata celým učitelským sborem v oblasti, ve které má student potíže. Učitel studenta je povinen informovat rodinu. Podporu vzdělávání (apoyo educativo) Individuální postup učitelů / školních terapeutických pedagogů na pomoc studentům s poruchami učení. Psychopedagogický tým nejprve zhodnotí studenta, teprve pak je rozhodnuto o dalších krocích. Poté jsou zrealizovány. Učitel studenta je povinen informovat rodinu. 35

36 KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Úprava kurikulárního hodnocení Je speciální aktivita týkající se upravování jednoho nebo více kurikulárních aspektů (cíle, obsah, kritéria hodnocení,...) a jejich přizpůsobení studentovým speciálním potřebám. Cílem je, aby student využil svého nejvyššího potenciálu. Psychopedagogický tým zhodnotí studenta a rozhodne, zda má dotyčný významné kurikulární zpoždění. Pak jsou prováděny úpravy. Učitel studenta je povinen informovat rodinu. Jelikož se jedná o speciální aktivity, změny musí být schváleny regionálním ministerstvem školství. Seskupování studentů Pokud vznikne situace, že se sejde více studentů se stejným problémem, mohou být dočasně spojeni do jedné skupiny, a to proto, aby se danému problému mohla věnovat dostatečná individuální pozornost. Rodiny musí být informovány. Flexibilita Délka času stráveného ve škole může být změněna, pokud student potřebuje. Tato opatření jsou uplatňována v případě studentů s hendikepem, žáků s extrémně vysokými schopnostmi a studentů, kteří prokazují závažné poruchy chování. Pokud má být toto opatření použito, je nutné povolení z místního ministerstva školství. Program kurikulární diverzifikace Je speciální program určený pro studenty, kteří mají problémy s učením, získat certifikát ze střední školy. A to tak, že metodika a obsah látky je přizpůsobena schopnostem studenta. Délka programu je na 1 až 2 roky. Rodiny musí být informovány. 36

37 V případě vstupu na TRH PRÁCE existuje široká škála možností, která se odvíjí od úrovně zdravotního postižení: 1. Vstup na trh práce. 2. Speciální pracovní centra (Centros Especiales de Empleo). 3. Profesní centra (Centros de formación ocupacional). 4. Centra denní péče (Centros de día). KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Fotky ze specializovaných pracovních center 37

38 Fotky ze specializovaných pracovních center KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Deloa spolupracuje s Fundacion Paideia, a to na projektu, který se zabývá prací hendikepovaných a pomáhá jim práci nacházet (1). Paideia nabízí pracovní tréninky, které pořádá v tréninkovém centru Trébore. Hlavní cíle jsou: Posouzení dovednosti a postoje žadatelů Posouzení rodinného zázemí Pomoc žadatelům rozvinout své pracovní schopnosti, které jsou omezené dle typu hendikepu. Žadatelé jsou trénovaní k určitým specifickým úkolům na pracovišti. Pomoc žadatelům rozvinout správné pracovní návyky (důslednost, zodpovědnost) Pomoc žadatelům s nalezením práce v řádné společnosti nebo v sociální společnosti (Tréborské sociální společnosti) Paideia má bohaté zkušenosti se spoluprací s místními firmami a tím napomáhá hendikepovaným vstoupit na trh práce. Paideia organizuje tréninkové praxe ve firmách, které jsou důkladně monitorovány zaměstnanci Paidei, kteří jsou žadatelům k dispozici v jakékoliv fázi procesu. Praxe může vést až k najmutí hendikepovaného danou firmou. (1) Projekt ANTEAR 38

39 BULHARSKO: Průmyslové sdružení PLOVDIV V Bulharsku existují 2 možnosti: a) Nabídka speciálního vzdělání (lišící se podle typu postižení) b) Začlenění do standardní výuky KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Začlenění do obecného vzdělávání Podle nového zákona o ochraně, rehabilitaci a sociální integraci osob s postižením, který vstoupil v platnost , ministerstvo školství a vědy je povinno poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SEN), hendikepem či chronickým onemocněním v Bulharsku následující: Podpůrné prostředí pro integrované/všezahrnující vzdělání na všech stupních (předškolní, základní, středoškolské, vyšší vzdělání a vzdělání profesionální) Sluchové, řečové, logopedické, psychologické rehabilitace, rehabilitace slepých a zrakově postižených dětí Učebnice, školící pomůcky, moderní technologie a technické pomůcky potřebné pro vzdělávání hendikepovaných dětí Profesionální vzdělávání dětí s hendikepem 39

40 Na krajských inspektorátech ministerstva školství a vědy byly vyvinuty interdisciplinární týmy pro komplexní pedagogickou evaluaci a pro integraci dětí se zdravotním postižením ve všeobecném vzdělávání. Ministerstvu školství a vědy byly také vytvořeny informační střediska pro podporu inkluzívního vzdělávání. KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Státní požadavky na vzdělání dětí a studentů se speciálními požadavky na vzdělání a/nebo s chronickými obtížemi byly v roce 2002 změněny. V dnešní době musí být tito studenti integrováni do všeobecného vzdělávacího sytému. Školy jsou povinny přijmout děti se speciálními požadavky na vzdělání a/nebo s chronickými obtížemi. Pouze v případě, že není jiná možnost a dítě není schopno klasickou školu navštěvovat, a v případě písemné žádosti rodičů mohou hendikepované děti nastoupit do speciální školy či instituce (Školský zákon, 2002). Osoby se zdravotním postižením ve věku 16 let a starší mají právo na navazující všeobecné vzdělávací a/nebo odborné vzdělávací programy, jakož i specializované rehabilitační programy, které jsou zdarma. Střední školy a univerzity jsou povinny poskytnout podpůrné prostředí, speciální technické pomůcky, odpovídající studijní materiály a další učební pomoc, podporu procesu vzdělávání a hodnocení osob s postižením. Hendikepovaní studenti, kteří jsou kandidáty, mohou nastoupit ke studiu, pakliže se úspěšně zúčastní přijímacího řízení (Vysokoškolský zákon). Hendikepovaní studenti dostávají sociální granty, důchody a další úlevy. Neplatí poplatky na střední, ani na vysoké škole. 40

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení Deliverable 3 - WP1 Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení ručení pro moduly společného učení HP Admin Admin Ref num: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDVTIG-GMP Grant

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Roma Education Fund Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace

Více