profesní orientace osob s hendikepem Výstup projektu č TR1 LEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "profesní orientace osob s hendikepem Výstup projektu č. 2011 1 TR1 LEO04 245362"

Transkript

1 Průvodce problematikou profesní orientace osob s hendikepem Výstup projektu č TR1 LEO

2 Obsah Úvod 3 Kapitola 1 11 Hlavní cílová skupina aktivit organizace Kapitola 2 18 Cesty k nalezení cílové skupiny OBSAH Kapitola 3 24 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Kapitola 4 34 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Kapitola 5 65 Metodologie Kapitola 6 84 Motivace Kapitola 7 90 Role rodiny Kapitola Profesionálové Kapitola SWOT analýza Kaitola Právní rámec PŘÍLOHA 132 2

3 Úvod ÚVOD Tato publikace je jedním z výstupů vzniklých pod záštitou projektu PROD (Profesionální orientace hendikepovaných), který je podpořen Evropskou unií jako část programu Leonardo Da Vinci. Délka trvání projektu je od srpna 2011 do července Cílem projektu PROD je zvýšit institucionální kapacity veřejných či soukromých organizací, které se zabývají profesionální orientací hendikepovaných lidí a také zvýšit kompetenci expertů pracujících v těchto organizacích. Cílová skupina lidí s hendikepem zahrnuje studenty ze základních a středních škol a také dospělé, kteří čelí problémům v nezaměstnanosti po ukončení studia a potřebují odborné školení. Cílem této publikace je nabídnout náhled do práce a zkušeností organizací projektu PROD. Projektu PROD se účastní 6 partnerů, z nichž každý pochází z jiné evropské země. V projektu jsou zahrnuty různé druhy organizací: soukromá nezisková organizace, hudební projekt komunity mladých, 2 školy, průmyslové sdružení a sportovní spolek. 3

4 ÚVOD Sdružení DELOA (koordinátor projektu) ŠPANĚLSKO DELOA je místní nezisková rozvojová agentura. Uskutečňuje inovativní projekty ve venkovských oblastech dvanácti městských obvodů (822,1 čtverečních kilometrů) v regionu Galicia. V této oblasti žije zhruba obyvatel. Ve sdružení je zapojeno 65 entit 13 z veřejného a 52 ze soukromého sektoru, jako např. Městské rady, unie, soukromé organizace, organizace hendikepovaných, obchodní organizace, sdružení mladých, žen, atd. Většina projektů vzniklých ve sdružení DELOA se zaměřuje na hendikepované, ženy či mladé lidi. 4

5 ÚVOD Průmyslové sdružení Plovdiv BULHARSKO Průmyslové sdružení Plovdiv je dobrovolná nevládní nezisková obchodní organizace z města Plovdiv a regionu Plovdiv. 5

6 ÚVOD SKV Ostrava ČESKÁ REPUBLIKA SKV Ostrava je sportovní klub, který se zaměřuje na vozíčkáře v Ostravě. Členové klubu navštěvují různé aktivity klubu, které si vybírají podle druhu svého hendikepu. Klub se snaží motivovat své členy k vytváření vztahů v klubovém prostředí (sportovní, vzdělávací akce) a skrze toto začlenění podpořit hendikepované členy při začleňování do běžné společnosti. 6

7 ÚVOD Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczny POLSKO Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczny je speciální vzdělávací centrum v Tarnovských horách. Zařízení slouží dětem a mladým lidem ve věku 7 až 24 let, kteří trpí mírnou, střední nebo těžkou duševní poruchou. 7

8 ÚVOD Hudební projekt komunity mladých Streetwyze VELKÁ BRITÁNIE Projekt Streetwyze se zabývá vzděláváním za pomocí hudby. Tréninkové centrum nabízí kurzy profesionálního zpěvu, kurzy neformálního učení či osobního rozvoje. Uplatnění zde najdou také dobrovolníci nebo lidé hledající stálou práci. Projekt nabízí příležitost těm, kteří se nemají možnost s podobnými aktivitami setkat lidem vyloučeným ze společnosti, lidem s nízkým vzděláním, lidem s problémovým chováním nebo s poruchami učení. 8

9 ÚVOD Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea RUMUNSKO Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea je škola situovaná ve městě Pascani, v okrese Iasi. Škola nabízí kurzy pro studenty ze středních škol, hráče fotbalu, rugby a házené z místního školního sportovního klubu, ale také dospělým. 9

10 Pro lepší přehlednost všech partnerů projektu PROD si jejich název, logo a internetové stránky uvedeme v tabulce. ŠPANĚLSKO: Deloa (koordinátor) VELKÁ BRITÁNIE: Streetwyze ÚVOD POLSKO: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach ČESKÁ REPUBLIKA: SKV Ostrava RUMUNSKO: Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea BULHARSKO: Industrial Association Plodiv Partneři projektu PROD pracují s mnoha rozličnými typy a stupni hendikepu, každý z partnerů na práci s hendikepovanými nahlíží z jiné perspektivy (integrace hendikepovaných na pracovní trh, vzdělávání a školení, rozvoj dovedností). 10

11 KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace PROD LEONARDO PARTNERSTVÍ Profesionální orientace hendikepovaných 11

12 Informace o hlavní cílové skupině partnerů projektu PROD můžete vidět v následující tabulce. Věkové rozmezí Pohlaví Hendikep Pracovní stav let Muž i žena Fyzické, duševní, poruchy centrálního nervového systému a senzorické poruchy Nezaměstnaný (aktivně hledající práci KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace nad 14 let let let let Muž i žena Muž i žena Muž i žena Muž i žena Poruchy učení a poruchy chování Duševní poruchy (od mírných po střední) Fyzický hendikep Fyzická postižení, poruchy učení, sociální, emoční problémy a poruchy chování Člověk nestudující, nezaměstnaný, který v dané době neprochází žádným tréninkem, aktivně hledající práci Studenti Pracující, studenti i nezaměstnaní (aktivně hledající práci, bez zájmu o práci, dlouhodobě nezaměstnaní) Studenti nad 16 let Muž i žena Fyzické postižení a lidé s vnitřním onemocněním Nezaměstnaní (aktivně hledající práci) Celkově je věk cílové skupiny velmi široký. Všechny účastnící se organizace mají určeny minimální věk, který platí pro jejich cílovou skupinu rozmezí je 11 až 22 let podle organizace. Ne všechny však limitují maximální věk účastníků. 12

13 Co se týče pohlaví, všechny instituce akceptují muže i ženy, respektují princip rovnosti pohlaví. Spektrum postižení v cílové skupině je velmi široké, proto si je shrneme v následujícím diagramu: KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace PSYCHICKÉ NEBO FYZICKÉ POSTIŽENÍ Osoby s diagnostikovaným psychickým postižením nebo osoby slabomyslné, bez zjištěné organické příčiny. PORUCHY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU Mozková obrna, epilepsie, neoplazie, degenerativní poruchy a cévní poruchy. SENZORICKÉ PORUCHY Osoby trpí halucinacemi nebo mají problémy se sluchem, což jim komplikuje životní situaci. DUŠEVNÍ CHOROBY Duševní choroby typu psychóza, schizofrenie. HENDIKEP PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ 13

14 Co se týče pracovního stavu osob v cílové skupině, je zde znovu široká škála situací. Školní instituce pracují se studenty, zatímco zbytek partnerů je zaměřen na nezaměstnané, kteří aktivně práci hledají, na takzvané neets, což jsou lidé, kteří momentálně nenavštěvují žádnou školu, trénink nebo zaměstnání, nicméně také aktivně hledají práci, a v neposlední řadě na pracující, kteří mají zájem o zlepšení svých znalostí a vítají možnost najít si lepší zaměstnání. KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace Studenti Neets PRACOVNÍ STAV Nezaměstnaní Pracující 14

15 ŠPANĚLSKO: Sdružení Deloa KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace Přestože se sdružení Deloa zaměřuje na nezaměstnané se speciálními potřebami, je třeba zdůraznit, že lidé mohou trpět různými typy postižení. Z tohoto důvodu je projekt profesionální orientace hendikepovaných určen pro osoby, které jsou při svém postižení schopny práci vykonávat, a to v případě, že čerpají z toho pravého zdroje (vhodný trénink). Je třeba vzít v úvahu, že ne všichni postižení mohou pracovat. BULHARSKO: Průmyslové sdružení Plovdiv V případě průmyslového sdružení Plovdiv zahrnuje cílová skupina osob se speciálními potřebami studenty posledního ročníku střední školy, vysokoškolské studenty, nezaměstnané, pracující, kteří hledají trénink ke zlepšení své kvalifikace a osoby, které chtějí začít podnikat. 15

16 ČESKÁ REPUBLIKA: SKV Ostrava Naší hlavní cílovou skupinou jsou fyzicky hendikepovaní lidé. KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace VELKÁ BRITÁNIE: Streetwyze Hudební projekt komunity mladých Streetwyze se zaměřuje na mladé lidi s poruchami chování a učení. Zástupci projektu Streetwyze přepracovali strukturu svých ustanovení, aby při pečování o nezaměstnané, kteří ukončili studium a o mladé lidi s nízkým stupněm vzdělání mohli do projektu zahrnout ty, kteří mají zájem o hudební vzdělání a přejí si rozvinout svůj talent a dovednosti tak, že budou učit ostatní hudební výchovu. Streetwyze je momentálně v pozici, kdy může lidem s poruchami učení a mladým nezaměstnaným lidem nabídnout možnost věnovat se internímu vzdělávacímu procesu zahrnujícímu vzdělávací strukturu osobního rozvoje, a také příležitost zapojit se formou odborné dobrovolnické práce uvnitř projektu Streetwyze. Zapojit se takovým způsobem, aby zvýšili své vyhlídky pro pracovní příležitosti, své dovednosti a povědomí o zaměstnaneckém poměru. Také získají neocenitelné zkušenosti z daného pracovního místa. 16

17 RUMUNSKO: Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea KAPITOLA 1 Hlavní cílová skupina aktivit organizace Osoby se speciálními potřebami nejsou hlavní cílovou skupinou organizace Unirea. Unirea pracuje s velkým množstvím studentů, z nichž někteří jsou a někteří nejsou hendikepovaní. Nicméně v případě osob se speciálními potřebami se Unirea soustředí na velice široké spektrum vad. Pracuje se studenty, kteří mají různé fyzické poruchy (zrakové, sluchové nebo pohybové) poruchy, které vyžadují zásah chirurga (operace mozku, srdce atd.) nebo jsou v léčení (respirační poruchy, nedostatek hormonu inzulín atd.) Mimo jiné pracují se studenty, jejichž rodiče zemřeli, jsou samoživiteli nebo mají poruchy chování. Kromě toho organizace pracuje se studenty, kteří pocházejí z center pro umístění žáků bez rodin (sirotčinec Agape ) a pomáhá integrovat studenty z odlišných etnických skupin jako například rumunské, ruské a moldavské studenty. Na druhé straně Unirea také pracuje se studenty se sociálními, emocionálními poruchami a poruchami chování, jako v případě sirotků, ale také mladých lidí z rodin s jedním rodičem nebo z rodin s finančními problémy (bez příjmmu nebo minimálním příjmem). Do cílové skupiny organizace Unirea patří i studenti, jejichž rodiče pracují v zahraničí. 17

18 KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny PROD LEONARDO PARTNERSTVÍ Profesionální orientace hendikepovaných 18

19 Různorodost organizací způsobuje i rozličnost cílových skupin, což má za následek, že každá z organizací používá jinou cestu, jak se ke své cílové skupině dostat. KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny V některých případech organizace kontaktují osoby se speciálními potřebami nebo jiná sdružení, které s lidmi z cílových skupin pracují, aby se dozvěděli o poskytovaných službách a aktivitách. Konkrétně vysvětleno, školy organizují širokou paletu aktivit, které jsou následně nabídnuty rodičům dětí se speciálními potřebami, aby byli informováni o možnostech, které byly konkrétně vyvinuty konkrétně pro tyto pro děti. Všechny organizace také reagují na přímé potřeby a požadavky svých potenciálních členů. Lidé se speciálními potřebami nebo jejich rodiče se o existenci těchto sdružení mohou dozvědět z různých zdrojů. Tak, že se o službě doslechnou od člověka, který se účastnil daných aktivit. Pracovníci sociálních služeb, jednotek duševního zdraví nebo jiných agentur, kteří pracují s lidmi se speciálními potřebami, informovali klienty o existenci daného programu/aktivity/služby. Práce na projektech, které se týkají osob se speciálními potřebami, také přispívá k šíření informací. Toto je jedna z dalších cest pro potenciální zájemce, jak se o organizaci a nabízených službách dozvědět. Níže je v detailu uvedeno, jak každá z organizací účastnící se PROD projektu nachází svou cílovou skupinu. 19

20 ŠPANĚLSKO: Sdružení Deloa KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny Doslechnutí se od někoho Je to ta nejběžnější cesta, jak kontaktovat sdružení. Lidé se o službě dovědí od jiných lidí, kteří se projektu účastní nebo od rodin, které se projektu účastnily v minulosti. Jednotky duševního zdraví Veřejný zdravotnický systém ve Španělsku poskytuje tyto jednotky pro duševně nemocné občany, kterým nabízí psychiatrickou praxi (psychiatry, psychology, sociální pracovníky, sestry, kteří jsou zde zaměstnaní). Sociální pracovníci obvykle poskytují informace o projektu týkajícího se zaměstnání jako cestu k navrácení se do normálního života pacientům, kteří se vyléčili nebo v léčení stále jsou, mohou se však již navrátit k normálnímu životu. Sociální služby Španělský veřejný subjekt, který je odpovědný za posouzení úrovně postižení dané osoby (ta pak na základě potvrzení získá certifikát o hendikepu, jež opravňuje člověka pobírat sociální a ekonomické příspěvky) Až sociální pracovníci uznají, že hendikepovaný může vstoupit na trh práce, informují ho o projektech. 20

21 BULHARSKO: Průmyslové sdružení Plovdiv KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny Sdružení kontaktuje osoby se speciálními potřebami s nabídkou svých služeb, hendikepovaní ale také kontaktují sdružení sami. Plovdiv je v kontaktu i s jinými sdruženími osob se speciálními potřebami v Bulharsku: Sdružení osob s hendikepem v Bulharsku: Sdružení neslyšících v Bulharsku: Sdružení nevidomých v Bulharsku: Sdružení osob s mentálním postižením v Bulharsku (BAPID): Pracují také na různých projektech jak trénovat, mentorovat a učit osoby se speciálními potřebami. ČESKÁ REPUBLIKA: SKV Ostrava SKV Ostrava navštěvuje speciální školy a centra pro hendikepované, aby informovali jejich uživatele o možnostech, které klub nabízí. Hendikepovaní se zájmem o vstup do klubu se mohou před samotnou registrací nejdříve podívat na klubové zázemí a pořádané aktivity. 21

22 POLSKO: Speciální vzdělávací centrum v Tarnovských horách KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny V případě polských kolegů, jsou jejich cílovou skupinou studenti s hendikepem. Takže obvykle jsou to rodiče, kteří kontaktují vzdělávací centrum, aby získali informace, zda jejich dítě může centrum navštěvovat. Hendikepovaní studenti navštěvující tuto školu mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny v Tarnovských horách. Každý student, který byl přijat na naši školu, musí podstoupit pedogické a psychologické posouzení. Student musí mít certifikát intelektuálního postižení a doporučení na naši školu. Většinou to jsou rodiče, kteří kontaktují naši školu a zjišťují informace o tom, jaké podmínky by mělo jejich dítě při navštěvování naší školy. Student, který dovršil věk 18 let, se na naši školu může zapsat sám. Máme také velkou skupinu studentů, kteří se nebyli schopni vyrovnat s výukou v klasických školách a po pedagogickém a psychologickém posouzení byli doporučeni na naši školu. 22

23 VELKÁ BRITÁNIE: Projekt Streetwyze KAPITOLA 2 Cesty k nalezení cílové skupiny Streetwyze je v přechodném období, kdy rozvíjí své služby. Z tohoto důvodu se organizace rozhodla, že o sobě dá vědět s pomocí příslušných organizací a agentur, které jsou v kontaktu s lidmi s poruchami učení v lokalizované oblasti. Pracuje podle šablony a podle osvědčených postupů doporučených podobnými organizacemi v souvislosti se zaměstnáním mladých lidí. Dostává nicméně i přímé dotazy buď prostřednictvím u nebo telefonu a poskytuje pomoc a poradenství odpovídajícím způsobem. RUMUNSKO: Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea Dle rumunských směrnic školského zákona má rodič nebo zákonný zástupce dítěte právo zapsat jej do kterékoliv školy, pokud je dítě mladší 18 let. Dobrým příkladem začlenění studentů se speciálními potřebami je výběr naší školy. Naše škola rozvíjí širokou škálu aktivit a takto podporuje vzdělávací nabídku: dny otevřených dveří, organizace komunikačních setkání, sympozia, atd. Nabídka vzdělávání na trhu organizovaná Domem didaktického korpusu poskytuje informace o aktivitách školy pro rodiče a žáky. 23

24 KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD PROD LEONARDO PARTNERSTVÍ Profesionální orientace hendikepovaných 24

25 POPULACE KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Partnerské organizace projektu PROD fungují na místní nebo regionální úrovni. Bereme-li brát toto v úvahu, můžeme odhadovat celkový potenciální dopad projektu PROD na 12 milionů (vzhledem k počtu obyvatel v roce 2012). 25

26 Podrobné informace o obyvatelích zahrnutých do projektu můžeme vidět v následující tabulce: Tabulka 1: Celkové množství obyvatel vzhledem k působnosti projektu PROD a rozdělení obyvatel podle věku: KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD POPULACE Muži Ženy (region) (VB) (Jihovýchod/ Londýn je nejhustěji osídlen 1000 obyvatel na km (1) (region) (region) Rozdělení podle věku 0 15 let let Nad 64 let 48 % 52 % 12 % 65 % 23 % 52 % (VB) 48 % (VB) 8 % 78 % 14 % 48 % 52 % 17 % 65 % 18 % 49 % 51 % 14 % 71 % 15 % (local) 49 % 51 % 20 % 72 % 8 % (region) 48 % 52 % 13 % 68 % 19 % (1) Celkový počet obyvatel žijících v kraji Tarnovské hory. 26

27 Ve vztahu k místním nebo regionálním údajům je třeba uvést následující informace: V případě sdružení Deloa ze Španělska se regionální údaje vztahují ke kraji Galicia. Místní údaje organizace Streetwyze z Velké Británie se vztahují ke čtvrtím Barking a Dagenham v Londýně. KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Regionální údaje týkající se sdružení Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tarnowskich Gorach z Polska pochází z Tarnovských hor. Regionální údaje klubu SKV Ostrava z České republiky pocházejí z Moravskoslezského kraje. Lokální údaje z rumunského sdružení Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea jsou z kraje Pascani. Regionální údaje Plovdiv průmyslové asociace Plovdiv z Bulharska jsou z oblasti Plovdiv. V rámci rozdělení populace na základě pohlaví, je mezi počty mužů a žen mírně vyšší podíl žen (48/49 % této populace jsou muži, zatímco 51/52 % ženy). Věkové rozložení se v participujících oblastech projektu PROD vcelku liší. Mezi pracujícím obyvatelstvem nejsou až tak velké rozdíly. Představují průměrné procento počtu obyvatel v produktivním věku (16 64) 70 % (od 65 % na 78 %). 27

28 Populace projektu PROD (2012): věkové rozdělení nad 64 KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Region Galicia Londýnské čtvrti Barking a Dagenham kraj Tarnovské hory Moravskoslezský kraj kraj Pascani region Plovdiv Existují podobné rozdíly u věkové skupiny od 0 do15 let, průměrné procento obyvatelstva je zde 14 % (v rozmezí od 8 % do 20 %). Větší rozdíly vidíme u věkové skupiny nad 64 let, kde průměrné procento je 16 %, ale v rozmezí od 8 % do 23 %. Tyto informace ukazují, že v některých oblastech jako např. v kraji Galicia (23 %) by mohl nastat problém se stárnutím populace. 28

29 Populace projektu PROD: Hendikepovaní, etnické menšiny a přistěhovalci % hendikepovaných Etnické menšiny Přistěhovalci 8,5 % (národní) 0,25 % Cikáni (2) (regionální) 2 % Cikáni (národní) 8 % (regionální) KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD hendikepovaných (VB) 46,5 % hendikepovaných ve věku let 16 % (národní) 9,87 % (národní) 3,20 % (v kraji) 7,6 % Černoši 2,8 % Indové 2,4 % Černí karibijci 2,2 % Pákístánci 1,1 % Bangladéšané 1,0 % ostatní obyvatelé Asie 0,9 % obyvatelé Číny 0,5 % ostatní černí Region: 3,13 % Slezané 0,7 % Němci 0,1 % Ukrajinci 0,02 % Rumunové Národní: 0,99 % Ukrajina 0,76 % Slovensko 0,52 % Vietnam 0,25 % Rusko 0,18 % Polsko 0,15 % Německo Místní: 1,24 % Romové, Rusové, Němci, Ukrajinci, Turkové, Židé, Chorvaté, Italové, Moldavci, a další vstoupilo na půdu Velké Británie v letech ,4 % (v regionu) 1,8 % (v regionu) 0,03 % (místní) Němci, Rakušané, Poláci a další 10 % (národní) Region: 6,49 % (Turkové) 4,78 % (Romové) 1,54 % (ostatní) 6,6 % (v regionu) (2) V kraji Galicia žije zhruba cikánů, 70 % z nich žije v sedmi velkých městech v kraji (představují 2 % španělského obyvatelstva). 29

30 Údaje o procentu hendikepovaných nebyly na regionální úrovni k dispozici. Ve skutečnosti byl pouze jeden z partnerů schopen údaje poskytnout (3,2 % v kraji Pascani v Rumunsku). Zbytek partnerů poskytl data na úrovni členských států, procento se pohybuje od 8,5 % do 16 %. Etnické menšiny nejsou podstatné. KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Území km 2 (region) Hustota obyvatelstva (na km 2 ) 93,78 45, ,2 obyvatele km 2 na hektar 644 km 2 (okres) 12 33,09 km 2 (region) Míra nezaměstnanosti (2012) Celkem Muži Ženy 20,18 % (regionální v kraji Galicia) (Španělsko: 24,44 %) 8,4 % (VB) Jihovýchodní region 6,4 % 1,9 % (v regionu) (Polsko: 13,3 %) 19,85 % (Španělsko: 24,09 %) 1,56 milionů (VB) Polsko: 9 % 20,55 % (Španělsko: 24,86 %) 1,13 milionů (VB) 11,1 % (v regionu) Polsko: 10,9 % Míra nezaměstnanosti u hendikepovaných 40 % (národní) 6,4 % 6 % (v regionu) 30

31 KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Území km 2 (region) 75,42 km 2 (lokálně) (3) km 2 (region) Hustota obyvatelstva (na km 2 ) ,42 115,24 Míra nezaměstnanosti (2012) Celkem Muži Ženy 11,7 % (regionální) (Česká republika: 9,1 %) 5,3 % (okres) 9,8 % (region Plovdiv) (Bulharsko 12,9 %) 9,2 % (Česká republika: 6,8 %) 5,56 % (okres) 5,38 % (Rumunsko) Není k dispozici (4) 13 % (Česká republika: 10 %) 4,81 % (okres) 4,83 % (národní) Není k dispozici (5) Míra nezaměstnanosti u hendikepovaných 12,4 % (regionální) 3,80 % (okres) 4,02 % (národní) 31 % (národní) (3) Plocha města Pascani a 5 předměstí okolo (Blagesti, Bosteni, Gistesti, Lunca Pascani, Sodomeni) (4) 45,5 % nezaměstnaných jsou muži (5) 54,5 % nezaměstnaných jsou ženy 31

32 EKONOMIKA Hlavní ekonomické sektory Průměrný plat (za rok) CELKEM Muži Ženy Minimální měsíční plat 54 % pracujících v terciárním sektoru KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Region Galicia: stavba lodí, automobilový průmysl, textilní průmysl, těžba žuly, konzervárenský průmysl, loděnice, energie (větrná energie),... Manufaktura, finančnictví, maloobchod, volný čas, služby a vládní průmysl Slezsko: obchod, služby, turistika, hornictví, metalurgie, automobilový průmysl, konzervárenský průmysl EUR (Galicia) EUR (Španělsko) liber ( EUR) EUR (region) EUR (Polsko) EUR EUR (Španělsko) liber ( EUR) EUR (národní) EUR EUR (Španělsko) liber ( EUR) EUR (národní) 641,40 EUR (národní) Hlavní sazba: 6,08 liber (7,20 EUR) nad 21 let 4,98 liber (5,90 EUR) let 3,68 liber (4,40 EUR) let 2,60 liber (3,10 EUR) učňovská sazba 277 EUR (národní) 32

33 Hlavní ekonomické sektory Průměrný plat (za rok) CELKEM Muži Ženy Minimální měsíční plat KAPITOLA 3 Geografické a sociální zázemí projektu PROD Moravskoslezský region: tradiční těžba černého uhlí, těžký průmysl, železárenství, v dnešní době turistika, služby, správa, obchod, zemědělství Místní ekonomika v Pascani je založená hlavně na průmyslu: 59,3 % (služby) 19,3 % (průmysl) 12,4 % (stavebnictví) a 9 % (zemědělství) Po roce 1989 byl zaznamenán pokles místního průmyslu. Komerční aktivity rostou, hlavně v oblasti stavebních materiálů, průmyslových zařízení, záclon a textilu, pečiva, potravinových produktů, atd. 907 EUR/měsíc (Moravskoslezský kraj) 980 EUR/měsíc (Česká republika) 478,83 EUR (národní) 414 EUR (v kraji) 998 EUR/měsíc (Moravskoslezský kraj) Není k dispozici 772 EUR/měsíc (Moravskoslezský kraj) Není k dispozici 317 EUR (Moravskoslezský kraj) 158 EUR (národní) Průmysl potravinářský průmysl Lehký průmysl oblečení, boty, atd. Strojírenství, stavba strojů a elektronika, chemický průmysl, zemědělství, turistika, sektor služeb, atd EUR (Bulharsko) Není k dispozici Není k dispozici 148,27 EUR (národní) 33

34 KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované PROD LEONARDO PARTNERSTVÍ Profesionální orientace hendikepovaných 34

35 Informace o nabídce školení pro hendikepované v zemích partnerů projektu PROD je uveden ve stručnosti. ŠPANĚLSKO: Sdružení Deloa Osoby se zdravotním postižením mají ve Španělsku dvě možnosti VZDĚLÁVÁNÍ v závislosti na stupni postižení a místních zdrojích: KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované a) Začlenění do běžné výuky b) Speciální nabídka vzdělávání (pro osoby s vysokým stupněm postižení) V případě studentů se speciálními vzdělávacími potřebami účastnícími se pravidelného vzdělávání, existují opatření, které byly vytvořeny, aby pomáhaly. Pokud má student speciální potřeby v průběhu celého studia nebo jen v jeden moment v době studia, má právo obdržet: Vzdělávací oporu (refuerzo educativo) Běžná opatření přijata celým učitelským sborem v oblasti, ve které má student potíže. Učitel studenta je povinen informovat rodinu. Podporu vzdělávání (apoyo educativo) Individuální postup učitelů / školních terapeutických pedagogů na pomoc studentům s poruchami učení. Psychopedagogický tým nejprve zhodnotí studenta, teprve pak je rozhodnuto o dalších krocích. Poté jsou zrealizovány. Učitel studenta je povinen informovat rodinu. 35

36 KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Úprava kurikulárního hodnocení Je speciální aktivita týkající se upravování jednoho nebo více kurikulárních aspektů (cíle, obsah, kritéria hodnocení,...) a jejich přizpůsobení studentovým speciálním potřebám. Cílem je, aby student využil svého nejvyššího potenciálu. Psychopedagogický tým zhodnotí studenta a rozhodne, zda má dotyčný významné kurikulární zpoždění. Pak jsou prováděny úpravy. Učitel studenta je povinen informovat rodinu. Jelikož se jedná o speciální aktivity, změny musí být schváleny regionálním ministerstvem školství. Seskupování studentů Pokud vznikne situace, že se sejde více studentů se stejným problémem, mohou být dočasně spojeni do jedné skupiny, a to proto, aby se danému problému mohla věnovat dostatečná individuální pozornost. Rodiny musí být informovány. Flexibilita Délka času stráveného ve škole může být změněna, pokud student potřebuje. Tato opatření jsou uplatňována v případě studentů s hendikepem, žáků s extrémně vysokými schopnostmi a studentů, kteří prokazují závažné poruchy chování. Pokud má být toto opatření použito, je nutné povolení z místního ministerstva školství. Program kurikulární diverzifikace Je speciální program určený pro studenty, kteří mají problémy s učením, získat certifikát ze střední školy. A to tak, že metodika a obsah látky je přizpůsobena schopnostem studenta. Délka programu je na 1 až 2 roky. Rodiny musí být informovány. 36

37 V případě vstupu na TRH PRÁCE existuje široká škála možností, která se odvíjí od úrovně zdravotního postižení: 1. Vstup na trh práce. 2. Speciální pracovní centra (Centros Especiales de Empleo). 3. Profesní centra (Centros de formación ocupacional). 4. Centra denní péče (Centros de día). KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Fotky ze specializovaných pracovních center 37

38 Fotky ze specializovaných pracovních center KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Deloa spolupracuje s Fundacion Paideia, a to na projektu, který se zabývá prací hendikepovaných a pomáhá jim práci nacházet (1). Paideia nabízí pracovní tréninky, které pořádá v tréninkovém centru Trébore. Hlavní cíle jsou: Posouzení dovednosti a postoje žadatelů Posouzení rodinného zázemí Pomoc žadatelům rozvinout své pracovní schopnosti, které jsou omezené dle typu hendikepu. Žadatelé jsou trénovaní k určitým specifickým úkolům na pracovišti. Pomoc žadatelům rozvinout správné pracovní návyky (důslednost, zodpovědnost) Pomoc žadatelům s nalezením práce v řádné společnosti nebo v sociální společnosti (Tréborské sociální společnosti) Paideia má bohaté zkušenosti se spoluprací s místními firmami a tím napomáhá hendikepovaným vstoupit na trh práce. Paideia organizuje tréninkové praxe ve firmách, které jsou důkladně monitorovány zaměstnanci Paidei, kteří jsou žadatelům k dispozici v jakékoliv fázi procesu. Praxe může vést až k najmutí hendikepovaného danou firmou. (1) Projekt ANTEAR 38

39 BULHARSKO: Průmyslové sdružení PLOVDIV V Bulharsku existují 2 možnosti: a) Nabídka speciálního vzdělání (lišící se podle typu postižení) b) Začlenění do standardní výuky KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Začlenění do obecného vzdělávání Podle nového zákona o ochraně, rehabilitaci a sociální integraci osob s postižením, který vstoupil v platnost , ministerstvo školství a vědy je povinno poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SEN), hendikepem či chronickým onemocněním v Bulharsku následující: Podpůrné prostředí pro integrované/všezahrnující vzdělání na všech stupních (předškolní, základní, středoškolské, vyšší vzdělání a vzdělání profesionální) Sluchové, řečové, logopedické, psychologické rehabilitace, rehabilitace slepých a zrakově postižených dětí Učebnice, školící pomůcky, moderní technologie a technické pomůcky potřebné pro vzdělávání hendikepovaných dětí Profesionální vzdělávání dětí s hendikepem 39

40 Na krajských inspektorátech ministerstva školství a vědy byly vyvinuty interdisciplinární týmy pro komplexní pedagogickou evaluaci a pro integraci dětí se zdravotním postižením ve všeobecném vzdělávání. Ministerstvu školství a vědy byly také vytvořeny informační střediska pro podporu inkluzívního vzdělávání. KAPITOLA 4 Nabídka vzdělávání pro hendikepované Státní požadavky na vzdělání dětí a studentů se speciálními požadavky na vzdělání a/nebo s chronickými obtížemi byly v roce 2002 změněny. V dnešní době musí být tito studenti integrováni do všeobecného vzdělávacího sytému. Školy jsou povinny přijmout děti se speciálními požadavky na vzdělání a/nebo s chronickými obtížemi. Pouze v případě, že není jiná možnost a dítě není schopno klasickou školu navštěvovat, a v případě písemné žádosti rodičů mohou hendikepované děti nastoupit do speciální školy či instituce (Školský zákon, 2002). Osoby se zdravotním postižením ve věku 16 let a starší mají právo na navazující všeobecné vzdělávací a/nebo odborné vzdělávací programy, jakož i specializované rehabilitační programy, které jsou zdarma. Střední školy a univerzity jsou povinny poskytnout podpůrné prostředí, speciální technické pomůcky, odpovídající studijní materiály a další učební pomoc, podporu procesu vzdělávání a hodnocení osob s postižením. Hendikepovaní studenti, kteří jsou kandidáty, mohou nastoupit ke studiu, pakliže se úspěšně zúčastní přijímacího řízení (Vysokoškolský zákon). Hendikepovaní studenti dostávají sociální granty, důchody a další úlevy. Neplatí poplatky na střední, ani na vysoké škole. 40

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Moldavská republika1

Moldavská republika1 Moldavská republika1 2 Populace: 4, 128, 047 (2007) Jazyky: Moldavština (Oficiální jazyk), Ruština (Status jazyka inter-etnické komunikace), Gagauzština a ukrajinština (semi-oficiální status v Gagauzii

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Sociální ekonomie v Polsku 3 typy institucí. Boris 2013

Sociální ekonomie v Polsku 3 typy institucí. Boris 2013 Sociální ekonomie v Polsku 3 typy institucí Boris 2013 Historický přehled Před druhou světovou válkou: především kooperativní a vzájemné pojišťovny. Během období komunismu byly tyto instituce zneužity

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2008 Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Uživatelé a absolventi na trhu práce... 3 3 Uživatelé a úspěšnost jednotlivých programů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Projekt Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy Řešitelé:

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více