LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)"

Transkript

1

2 LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat okolním vlivům. 0 schopnost regenerace velmi dobrá, olistění a větvičky jako u zdravé dřeviny 1 schopnost regenerace snížena, patrné změny strom oslaben hmyzem, houbou 2 schopnost regenerace snížena podstatně dřevina téměř nereaguje na fyziologické změny 3 schopnost regenerace téměř žádná až nulová dřevina na dožití nebo k odstranění koruny (prosychání) Sledován výskyt usychajících větviček po obvodu koruny. Výskyt a intenzita tohoto poškození zachycuje aktuální změny, kterými jedinec prochází 0 nevyskytuje se 1 ojedinělý výskyt, počátek prosychání 2 podíl do 30 % všech větviček 3 podíl nad 30% všech větviček (odesychání kosterních větví nebo terminálu) Tvorba výmladků (vlků, proventálních výhonů) Proventální výhony jsou výhony, jimiž strom nahrazuje ztrátu asimilačních orgánů. Intenzita s jakou strom tyto úbytky nahrazuje tvorbou proventálních výhonů je znakem vitality. Z hlediska posuzování vitality je důležité i umístění výhonů. Čím je strom méně vitální, tím více stahuje tvorbu proventálních výhonů ke kmeni. Při vztahu výmladků k vitalitě stromu je třeba zohledňovat širší aspekty jejich tvorby např. při uvolnění ze zápoje, nebo při mechanickém poškození koruny může být tvorba výmladků projevem vitality. 0 výskyt nezaznamenán 1 ojedinělé výhony, početně nevýznamné 2 významný výskyt 30% větviček nejmladších řádů 3 rozhodující význam ve struktuře stromu Plošná poškozeni Mechanická poškození kmene zasahující do kambia, nebo případně do hlubších vrstev dřeva. Poškození představuje především vstupní bránu pro infikování dřevokaznými houbami, popřípadě může bezprostředně souviset s ohrožením statiky stromu. 0 nevyskytuje se 1 oděrky nebo drobná již zahojená poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích 2 větší poranění, pravděpodobně se zahojí; větší množství menších ran 3 poškození většího rozsahu ohrožující jedince, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku Mechanické poškození koruny zasahující do kambia stromu. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukcí, neodborným zásahem, větrem aj. Zdroj: SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., 2009.

3 0 nevyskytuje se 1 nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých částečně zahojených ran 2 ojedinělá poškození většího rozsahu, podstatná část kosterních větví slabě poškozena 3 poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince Výskyt suchých větví v koruně Hodnocení výskytu suchých větví vyšších řádů v koruně stromu je často dokladem zanedbané péče o jedince. Principy výskytu mohou být v souladu s principy růstu v koruně tyto je třeba odlišovat u každého konkrétního u od ostatních suchých větví. Opožděné odstranění suchých větví může být významným zdrojem infekce. 0 nevyskytuje se 1 četné slabší větve, zanedbaná péče 2 část kosterních větví nebo odumírající terminál 3 výpadek kosterních větví nad 50%, suchý terminál Při posuzování zvažujeme především rozsah, závažnost a lokalizaci. 0 nevyskytuje se 1 počáteční stadia tvorby dutin (mokvání v rozvětvení), drobné dutiny po větvích 2 kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožují jedince, velmi častý výskyt dle bodu 1 3 kmenové dutiny, plodnice ohrožující jedince, velké dutiny při větvení, náběhy Hodnotíme především náklon (posunutí těžiště) a chybné větvení ve vztahu k možnému rozlomení, např. nevhodné postavení kosterních větví. Nebezpečí pádu či zlomení ve vztahu k patogenům. 0 bez snížení stability 1 potenciální snížení stability možné, nevhodné větvení, stanoviště 2 mírně snížená stabilita vyklonění, větvení, patogen, jiné vlivy 3 stav ohrožuje existenci jedince nebo provoz Vyjadřuje, na kolik se vlastnosti jedince nebo vegetačního prvku, které jsou ovlivněné pěstebními opatřeními, blíží pěstebnímu cíli. je tedy souhrnnou charakteristikou, která dosahuje v práci dosažených hodnot. 0 optimální bez zásahu 1 uspokojivý zásah žádoucí, není bezprostředně nutný 2 zanedbaný chybně provedený řez, bez ošetření, potřebný zásah 3 neuspokojivý strom bezprostředně ohrožuje okolí nebo je ohrožena existence jedince kvůli zanedbané údržbě Zdroj: SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., 2009.

4 Sleduje výskyt patogenů, může mít vliv na statiku stromu. Stromům s patogenem je třeba věnovat při ošetření zvýšenou pozornost a péči. NE ANO patogen se v době nijak neprojevoval plodnice apod. Výskyt nezaznamenán. Pokud by měl být patogen vyloučen, je nutné provést fytopatologický průzkum nejméně třikrát za rok, případně kultivaci patrný výskyt patogenu v době stromu zkrat název popis ka BZ bez zásahu ZŘ zdravotní řez řez stromu, který je třeba provést v době vegetace stromu, v době mimovegetační se jedná vždy o řez bezpečnostní. Odstranění suchých větví, poškozených nebo nevhodných z hlediska pěstebního záměru, křížících se větví, proventálních výhonů apod. Komplexní zásah. BŘ bezpečnostní řez sleduje odstranění suchých větví a částí stromu, které by mohly pro svoje poškození ohrozit okolí. Je součástí zdravotního řezu. OV odstranění výmladků kmenové výmladky především na bázi kmene, výmladky v koruně stromu vrůstající do koruny a výmladky nežádoucí z hlediska pěstebního zásahu. Je součástí zdravotního řezu. OZ, odstranění zlomů a zabránění dalšího poškození jedince odstraněním zbytků poškozených větví. Je součástí OP pahýlů zdravotního řezu. OŘ opravný řez úprava pěstebního tvaru a opravné zásahy po předchozích nevydařených zásazích: odstranění věšáků, drobná konzervační ošetření po starých zásazích. Nesprávným provedením může dojít k nevratnému poškození stromu. Je součástí zdravotního řezu. OK odlehčení koruny odstranění části koruny pro posílení statiky stromu nebo jeho části při zachování habitu stromu, neměly by být odstraňovány větve nad 10 cm průměru, pokud nejde o odumřelé dřevo. KO konzervační ošetření vyčištění dutiny, odvětrání, napuštění zbytkových stěn fungicidním přípravkem. Konzervace plošných poranění. RK, RŘ redukce koruny redukce koruny zpravidla z důvodu bezpečnosti OS, odstranění suchých minimální varianta BŘ, případně uveden tam, kde se klade důraz na odstranění suchých OSV větví větví. VŘ výchovný řez redukce větví v koruně a optimalizace habitu stromu RŘ redukční řez měl by se provádět co nejméně, nevratný proces, kdy dochází k redukci koruny stromu z důvodu poškozování okolí PK prosvětlení koruny ODS odstranění jedince stříška konzervační ošetření zabraňující zatékání vody do dutiny stromu. Při instalaci nesmí být poškozena borka a kambium stromu. Nevhodná je měď a železo. VAZ vázání vázání patří do konzervačních ošetření, zabraňuje rozlomení nebo pádu části stromu; dynamická vazba KON Kontrola Kontrola stávajících vazeb (revize vazeb) POZNÁMKA upřesňuje zásah, nebo upozorňuje na některé skutečnosti. 567 dřevina již odstraněná FORMA: S strom, K keř, ŽP živý plot, SK skupina keřů Zdroj: SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., 2009.

5 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Jetřichovecká ulice aktualizace PD / únor ) Jetřichovecká ulice, aktualizovaný stav červen 2012 obvod kmene v 1,3m (cm) S 1 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 28 S 2 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 24 S 3 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 19 S 4 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 22 S 5 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 17 S 6 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 15 S 7 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 17 S 8 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 18 S 9 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 17 S 10 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 16 S 11 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 29 výlom, odlehčit, začistit S 12 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 15 S 13 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, VAZ III. 17 S 14 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, VAZ III. 23 S 15 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 19 S 16 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 25 S 17 Populus sp. topol N ODS 14 S 18 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV II. 8 vylitý olej S 19 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 16 S 20 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. zlom velké kosterní větve, 25 patogen (?) S 21 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 19 S 22 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 15 S 23 Quercus robur dub letní N ZŘ,OS,OV III. 12 S 24 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 17 S 25 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 19 pošk. kmen S 26 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, III. 15 (Kč) Stránka 1

6 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Jetřichovecká ulice aktualizace PD / únor 2013 obvod kmene v 1,3m (cm) S 27 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 13 S 28 Quercus robur dub letní N ZŘ,OS,OV III. 14 pošk. báze kmene S 29 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 13 S 30 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 12 S 31 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 14 S 32 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 12 S 33 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 14 S 34 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV,VAZ,KO III. 19 vazba S 35 Quercus robur dub letní S 36 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 19 S 37 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, III. 14 S 38 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, III. 13 S 39 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, III. 10 pošk. kmen S 40 Quercus robur dub letní ODS 0 poškozený S 41 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 10 S 42 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 10 S 43 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, III. 14 S 44 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 13 S 45 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV, KO III. 10 S 46 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 15 S 47 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 17 S 48 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, II. 15 S 49 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. v asfaltu, defoliace směrem k vrcholu, 9 ekoraster (?) S 50 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 9 zatlučená cedulka S 51 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 12 S 52 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 9 stávající vazba S 53 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 8 S 54 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 8 S 55 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 12 (Kč) Stránka 2

7 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Jetřichovecká ulice aktualizace PD / únor 2013 obvod kmene v 1,3m (cm) (Kč) S 56 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 13 S 57 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 10 S 58 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS,OV III. 9 S 59 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, III. 15 prosychá vrchol S 60 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, III. 14 S 61 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, III. 10 S 62 Quercus robur dub letní N ZŘ, OS, III. 17 Stránka 3

8 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Starodvorská ulice aktualizace PD / únor ) Starodvorská ulice, aktualizovaný stav červen 2012 S 1 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ II. 9 S 2 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KO II. 8 (Kč) nutná kontrola zbytkové stěny kmene v otevřených dutinách S 3 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ II. mechanické poškození 6 kmene S 4 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 8 S 5 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ II. 7 S 6 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS,OV II. 5 defoliace, suché větve S 7 Tilia cordata lípa srdčitá / N ODS 28 S 8 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS,OV,VAZ2x II. 8 S 9 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ II. 6 S 10 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV I. 4 S 11 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 6 S 12 Acer platanoides javor mléč / N ZŘ,OS, I. 9 S 13 Tilia cordata lípa srdčitá / N ZŘ,OS,OV II. 7 S 14 Tilia cordata lípa srdčitá / N ZŘ,OS,OV,VAZ II. 7 S 15 Fraxinus excelsior jasan ztepilý / N ZŘ,OS,OV II. 6 S 16 Fraxinus excelsior jasan ztepilý / N ZŘ,OS,KO II. 6 S 17 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ZŘ,OS, II. 7 S 18 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ZŘ,OS,OV II. 10 zarostlá obruč, odlehčit S 19 Tilia cordata lípa srdčitá S 20 Tilia cordata lípa srdčitá S 21 Tilia cordata lípa srdčitá S 22 Tilia cordata lípa srdčitá prasklý, propadlý kmen S 23 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ II. 7 Stránka 4

9 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Starodvorská ulice aktualizace PD / únor 2013 S 24 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 7 S 25 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS S 26 Acer platanoides javor mléč N ZŘ,OS, II. 5 S 27 Acer platanoides javor mléč / N ODS prasklý, vykloněný S 28 Acer platanoides javor mléč / N ODS vykloněný S 29 Acer platanoides javor mléč N ODS vykloněný S 30 Acer platanoides javor mléč N ODS vrůstá do vedlejšího S 31 Acer platanoides javor mléč N ZŘ,OS, II. 5 S 32 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS,OV,VAZ II. 5 S 33 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS S 34 Acer platanoides javor mléč N ODS prasklý v úžlabí S 35 Acer platanoides javor mléč 94; ; N ODS S 36 Acer platanoides javor mléč N ODS nakloněný nad dům S 37 Acer platanoides javor mléč N VAZ, OS II. 5 (Kč) S 38 Tilia cordata lípa srdčitá / N ZŘ,OS,OV,KO II. zlom, kontrola zbytkové 5 stěny v dutině S 39 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV I. 8 S 40 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS,VAZ II. 6 S 41 Acer platanoides javor mléč N ZŘ,OS,VAZ II. 9 S 42 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ II. 9 S 43 Tilia cordata lípa srdčitá / N ZŘ,OS, II. 8 S 44 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS, II. 8 S 45 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS, II. 8 S 46 Acer platanoides javor mléč N ZŘ,OS, II. 7 S 47 Acer pseudoplatanus javor klen ANO ODS dřevomor kořenový S 48 Acer pseudoplatanus javor klen / N ZŘ,OS, II. 6 Stránka 5

10 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Náměstí Svobody aktualizace PD / únor ) Náměstí Svobody, aktualizovaný stav červen 2012 S 8 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 odpadkový koš S 9 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 10 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 11 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 12 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 13 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 odpadkový koš S 14 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 15 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 16 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet , N 0 odpadkový koš S 17 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 18 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 19 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet , N 0 S 20 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 21 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet , N 0 S 22 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 23 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet , N 0 S 24 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 25 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet , N 0 S 26 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet , N 0 S 27 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N 0 S 28 Crataegus laevigata hloh obecný Paul s Scarlet N ODS prosychání 50% S 29 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný (Kč) Stránka 6

11 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Zámek aktualizace PD / únor ) Zámek, aktualizovaný stav červen 2012 S 1 Pinus nigra borovice černá N BZ Magnolia x šácholan K 1 soulangeana Soulangeův (Kč) S 2 Fagus sylvatica buk lesní Pendula N ZŘ,OS II. výskyt suchých větví 5 nízký; odstranit pahýly S 3 Tilia cordata lípa srdčitá VŘ I. 0,8 S 4 Tilia cordata lípa srdčitá VŘ I. 0,4 mírně snížená vitalita; odstranit kotvení!!! S 5 Tilia cordata lípa srdčitá VŘ I. mírně snížená vitalita; 0,4 odstranit kotvení!!! S 6 Tilia cordata lípa srdčitá 17 5 S 7 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS II. 9 S 8 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 9,6 S 9 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ II. výskyt suchých větví, 8,4 vazba větev k silnici S 10 Fraxinus excelsior jasan ztepilý Pendula N ZŘ,OS,OV II. 8,8 výskyt suchých větví S 11 Fraxinus excelsior jasan ztepilý Pendula N ZŘ,OS,OV I. 7,8 S 12 Salix alba vrba bílá Tristis jalovec SK 1 Juniperus x media, prostřední, tis 1, Taxus baccata červený K 2 Taxus baccata tis červený S 13 Fagus sylvatica buk lesní Pendula nová výsadba Stránka 7

12 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Sokolovna Gymnázium Pacov aktualizace PD / únor ) Sokolovna - Gymnázium Pacov, aktualizovaný stav červen 2012 S 1 Tilia sp. lípa ,0 4, N SESAZOVACÍ I. 6 řez na hlavu S 2 Tilia sp. lípa ,0 5, N SESAZOVACÍ I. 6 řez na hlavu S 3 Tilia sp. lípa ,5 5, N SESAZOVACÍ I. 5 řez na hlavu S 4 Tilia sp. lípa ,5 5, N SESAZOVACÍ I. 5 řez na hlavu S 5 Tilia sp. lípa ,0 5, N SESAZOVACÍ I. 7 řez na hlavu S 6 Tilia sp. lípa ,0 5, N SESAZOVACÍ I. 7 řez na hlavu S 7 Tilia sp. lípa ,5 5, N SESAZOVACÍ I. 5 řez na hlavu S 8 Tilia sp. lípa ,0 4, N SESAZOVACÍ I. 5 řez na hlavu (Kč) Stránka 8

13 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Žižkova ul. Bluetech aktualizace PD / únor ) Žižkova ul. - Bluetech, aktualizovaný stav červen 2012 S 1 Populus nigra topol černý Italica / N ODS (Kč) S 2 Populus nigra topol černý Italica / N ODS S 3 Populus nigra topol černý Italica / N ODS S 4 Populus nigra topol černý Italica / N ODS S 5 Populus nigra topol černý Italica / N ODS S 6 Populus nigra topol černý Italica / N ODS S 7 Populus nigra topol černý Italica / N ODS S 8 Populus nigra topol černý Italica / N ODS S 9 Populus nigra topol černý Italica / N ODS S 10 Populus nigra topol černý Italica / N ODS Stránka 9

14 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Truhlářská ulice aktualizace PD / únor ) Truhlářská ulice, aktualizovaný stav červen 2012 (Kč) S 1 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ZŘ,OS,OV II. 11,2 S 2 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 10,2 S 3 Salix alba vrba bílá Tristis N ZŘ,OS,OV II. 9,2 S 4 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ZŘ,OS,OV II. 9,4 S 5 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ZŘ,OS,OV II. 10,2 Stránka 10

15 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. část Nádražní ul. trojúhelník aktualizace PD / únor ) Nádražní ul. - trojúhelník, aktualizovaný stav červen 2012 (Kč) K 1 Forsythia suspensa zlatice převislá 2 3,1 2 2 ODS K 2 Forsythia suspensa zlatice převislá 2 3,1 1,75 2 ODS K 3 Forsythia suspensa zlatice převislá 1,5 1,8 1,5 2 ODS K 4 Philadelphus sp. pustoryl 1 0,8 1,5 3 ODS K 5 Philadelphus sp. pustoryl 1 0,8 1,5 3 ODS K 6 Philadelphus sp. pustoryl 0,75 0,4 1,5 3 ODS K 7 Philadelphus sp. pustoryl 1,5 1,8 1,5 3 ODS K 8 Juniperus horizontalis jalovec plazivý 1,5 1,8 do 0,5 2 3 ODS Stránka 11

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 Fotodokumentace současného

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: 395 01 Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Předmět: Provedení přístrojové metody - tahové zkoušky - za účelem zjištění statických poměrů

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

Dendrologický posudek

Dendrologický posudek Dendrologický posudek Datum: 10.9.2018 Objednatel posudku: starostka obce Hoříněves, pí. Kuthanová Posuzované dřeviny Posuzovanými dřevinami jsou lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), rostoucí v centru

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO)

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. místo podnikání:

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019 RK-16-2019-75, př. 38 počet stran: 23 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava ZMĚNOVÝ LIST za

Více

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně Číslo stromu Průměr kmene (cm) Obvod kmene (cm) Výška stromu (m) Spodní okraj koruny (m) Šířka koruny (m) Fyziologické stáří Vitalita Zdravotní stav Perspektiva Stabilita Technologie ošetření Naléhavost

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Liberec 2018 1 Základní členění Taxon Určuje se rod, druh, kultivar. Obvod kmene ve výšce 130 cm, pokud nebude umožněno,

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK e. 64-615/07 Předmět: Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu stromů, rostoucích na obvodu parkově upravené plochy na I. Tfiákurova v Pra e 6 a návrhu jejich ošetření.

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

ID datové schránky: yhvyups mob ,

ID datové schránky: yhvyups mob , Číslo stromu Číslo štítku Obvod kmene (cm) Katastrální území Číslo parcely Obecní úřad Dublovice Dublovice 33 262 51 Dublovice Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona číslo 114/1992

Více

INVENTARIZACE STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ NA NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC V ÚVALECH A PŘILÉHAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH LOKALITÁCH

INVENTARIZACE STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ NA NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC V ÚVALECH A PŘILÉHAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH LOKALITÁCH INVENTARIZACE STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ NA NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC V ÚVALECH A PŘILÉHAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH LOKALITÁCH odborná expertiza s důrazem na provozní bezpečnost Objednatel: Město ÚVALY

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Hlavní polní cesta PC3f, k. ú. Březolupy SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Arvita P spol. s r.o. OBSAH: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Identifikační údaje... 2 1.3 Vymezení řešeného území...

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice Odborný posudek č. 3-8-12, stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice 3. srpna 2012 Objednatel: Městský úřad Čelákovice Náměstí 5. května 1 Čelákovice Zhotovitel: Treewalker, s. r. o. Bystrá nad Jizerou 1

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY Inventarizace dřevin, návrh a STROMY výška obvod průměr plocha průměr kmene kmene koruny koruny plocha výška SH VS (1- ZS VIT koruny p.č. typ VP latinský název český název (cm) (cm) (m) (m2) (m2) (m) (1-5)

Více

Úvod k lesním ekosystémům

Úvod k lesním ekosystémům Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 olše

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZHODNOCENÍ LOKALITY POPIS PROVÁDĚNÝCH AKTIVIT STRUČNÝ POPIS PROVÁDĚNÍ AKTIVIT... 9

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZHODNOCENÍ LOKALITY POPIS PROVÁDĚNÝCH AKTIVIT STRUČNÝ POPIS PROVÁDĚNÍ AKTIVIT... 9 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. ŘEŠENÉ OBJEKTY... 3 1.2. ZADAVATEL... 3 1.3. ZPRACOVATEL... 3 2. ZHODNOCENÍ LOKALITY... 4 2.1. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A OCHRANNÁ PÁSMA... 4 2.2. ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Obsah...1. Identifikace...2. Místo Vymezení a charakteristika území Zhodnocení inventarizace...4. Druhové složení... 5

Obsah...1. Identifikace...2. Místo Vymezení a charakteristika území Zhodnocení inventarizace...4. Druhové složení... 5 Obsah Obsah...1 Identifikace...2 Místo... 2 Seznam dotčených parcel... 2 Vymezení a charakteristika území... 3 Zhodnocení inventarizace...4 Druhové složení... 5 Věková skladba... 6 Zdravotní stav... 7

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah výška / průěr kene/c stáří 4. Acer capestre 6 4 15 X 2 3 3 3 2 Mladý stro, ale výrazně deforovaný nedostatke prostoru, v koruně patrné časté ořezávání, roste nakloněně sěre ke kounikaci (uhýbá sousedníu

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších Ing. Pavel Klevcov Za komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací adresa: Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@hi-net.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Radka Frydrychová arboristické poradenství DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM U kurtů v ul. Jizerská, Frýdlant Ing. Radka Frydrychová arboristické poradenství IČ: 86952722 Malátova 428/6, 460 01 Liberec 12 tel:+420

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

Inventarizace dřevin provedena k , aktualizována k

Inventarizace dřevin provedena k , aktualizována k CHOTĚBOŘ SÍDLIŠTĚ NA CHMELNICI Inventarizace dřevin provedena k 25.7.2013, aktualizována k 30.8.2013 poř. č. 1 Acer platanoides - javor mléč 21 6 7 2 1 1 3 20-40 Koruna upravena kvůli průjezdnímu profilu.

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

Věc: Odborné posouzení stavu stromů

Věc: Odborné posouzení stavu stromů vážená paní Blanka Slancová, DiS. Městská část Praha - Zbraslav Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav mobil: 774 760 931 tel.: 257 11 842 email: blanka.slancova@mc-zbraslav.cz Věc: Odborné posouzení

Více

vedoucí k rybníku Pickrovu v Nevolicích a návrh sanačních ošetření.

vedoucí k rybníku Pickrovu v Nevolicích a návrh sanačních ošetření. Rámcový posudek provozní bezpečnosti jasanového stromořadí vedoucí k rybníku Pickrovu v Nevolicích a návrh sanačních ošetření. Rámcový posudek provozní bezpečnosti jasanového stromořadí (Fraxinus excelsior)

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více