SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 533a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 533a"

Transkript

1 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 533a pro trať Karlovy Vary Cheb Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy (č.j /2005-O11) Jen pro služební potřebu ObS SENA Plzeň

2 2 Změ ny Číslo změny Platí od Opravil Obsah Tabulka Strana 1 Vysvětlení zkratek a značek Seznam vlaků Ustanovení místního významu Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu Tabelární jízdní řády Platí od 11. prosince 2005

3 T a b u l k a 1 3 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2. b) Značka za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdní řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem. c) Značka pp se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou pp (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou Zavádějte v... při použití níže uvedených značek. Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek. Význam jednotlivých značek: Ì Í Â Ã Ä Å Æ Ç È = pracovní dny = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky) = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) Platí od 11. prosince 2005

4 4 T a b u l k a 1 - pokračování d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu: E = spojené a napájené žluté plnící potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC C = spojené a napájené žluté plnící potrubí, spojený kabel UIC I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnícím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnící potrubí a spojit kabel UIC) e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný. Hlavička tabelárního jízdního řádu: Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3 a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby podle předpisu ČD D2: Dopravny, stanoviště zvláštní opatření kolej pravidelná jízdní doba min. příjezd pobyt odjezd r/% min. stihne vlak číslo 1 2 2a Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby podle předpisu ČD D2 neobsahuje sloupce 2a, 10. Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby podle předpisu ČD D2 neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10. Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby podle předpisu ČD D2 neobsahuje sloupec 2a. Platí od 11. prosince 2005

5 T a b u l k a 1 - pokračování 5 2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu Sloupec 1 Dopravny, stanoviště : Zkratky a značky před názvy dopraven, stanovišť znamenají toto: # = vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem _ = vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru Výh Hr Hl Odb = výhybna = hradlo = hláska = odbočka Zkratky a značky za názvy dopraven, stanovišť znamenají: n = nákladiště nz = nákladiště a zastávka z = zastávka z 1 = zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích : = sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3 J = výprava vlaků s přepravou cestujících návěstí hlavního návěstidla (podle čl. 505 předpisu ČD D2) Platí od 11. prosince 2005

6 6 T a b u l k a 1 - pokračování Sloupec 2 zvláštní opatření : A = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá? = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h K = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou ; = pravidelný vjezd na obsazenou kolej = = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly ~ = výluka služby výpravčího S B = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly = ohlašovací povinnost zrušena Sloupec 2a kolej : V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3. V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46. Sloupec 3 pravidelná jízdní doba Platí od 11. prosince 2005

7 T a b u l k a 1 - pokračování 7 Sloupec 5 příjezd : + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů D = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku) C = vlak zastaví jen na znamení F = vlak zastavuje jen pro vystupování G = vlak zastavuje jen pro nastupování Sloupec 6 pobyt : E = pobyt kratší než půl minuty Sloupec 7 odjezd Sloupec 8 r/% : r = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h % = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu). U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim R, popř. R + Mg nařízen poznámkou Brzdy v poloze R, popř. Brzdy v poloze R + Mg v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu P. Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umisťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I. Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů. Platí od 11. prosince 2005

8 8 T a b u l k a 1 - pokračování Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, je nutno zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I. Sloupec 10 stihne vlak číslo : V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3. Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena. Platí od 11. prosince 2005

9 Tabulka 2 Seznam vlaků Vlak Strana Vlak Strana Vlak Strana Vlak Strana

10 10 Vlak Strana Vlak Strana Vlak Strana Vlak Strana

11 Tabulka 3 Ustanovení místního významu 11 Trať: Karlovy Vary Cheb ŽST Chodov a ŽST Nové Sedlo u Lokte - opatření pro jízdy vlaků objízdnou trasou po 1. a 2. traťové koleji. Vlaky, které mají SJŘ předepsanou loketskou traťovou kolej, mohou být vedeny z Chodova do Nového Sedla u Lokte a opačně objízdnou trasou po 1. a 2. traťové koleji pod stejným číslem, při dodržení jízdních dob, stanovené rychlosti a předepsaných brzdících procent dle následujících tabulek platných pro obě koleje: Vlaky osobní dopravy: Motorový vůz ř /57 A % Chodov zhlaví % A A _ Nové Sedlo u Lokte _ A 80/60 Lok. ř /94 A % Chodov zhlaví % A 3 3 A _ Nové Sedlo u Lokte _ A 100/98 Vlaky nákladní dopravy: Lok. ř. 230, 240, 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4 Vlak brzděn I. způsobem brzdění Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m /57 A % Chodov zhlaví % A A _ Nové Sedlo u Lokte _ A 80/60 Lok. ř. 210, 742. Normativ hmotnosti: viz tab /43 A % Chodov zhlaví % A A _ Nové Sedlo u Lokte _ A 65/46 ŽST Nové Sedlo u Lokte - opatření pro jízdy vlaků objízdnou trasou Vlaky jedoucí přes ŽST Nové Sedlo u Lokte, mimo vlaků zastavujících pro nástup a výstup cestujících, mohou být bez předchozího informování vedeny objízdnou trasou po kolejích vlečky Vlečka SU, a.s. Vřesová číslo 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112. Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdící procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. Povoleno zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP Ústí nad Labem č.j. 1195/ /15.

12 12 T a b u l k a 4 Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích: 1) Vlaky Vn: a) závislá trakce Úsek Druh Technický normativ hmotnosti Poznámky vlaku v tunách pro lokomotivu řady Karlovy Vary - Cheb Vn U 850 Cheb - Karlovy Vary Vn U 950 U 950 b) nezávislá trakce Úsek Druh Technický normativ hmotnosti Poznámky vlaku v tunách pro lokomotivu řady 2x x DB 2x x751 2x Karlovy Vary - Cheb Vn U 1400 U 750 U 1500 U 850 Cheb - Karlovy Vary Vn U 1400 U 750 U 1500 U 950 2) Vlaky Nex, Rn, Pn: a) závislá trakce Úsek Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu Poznámky řady x x x242 K. Vary - T 970 T 1470 T 1470 T Nové Sedlo u Lokte S 850 S 1300 S 1300 S T4=2200, za příznivých Nové Sedlo u Lokte - T 1400 T T T 2800 povětrnostních podmínek - Sokolov S 1250 S 1850 S 1850 S 2600 T4=2400 Sokolov - Tršnice T 1850 T T T 2800 S 1650 S 2000 S 2000 S T4=2500

13 T a b u l k a 4 - pokračování 13 Úsek Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu Poznámky řady x x x242 Tršnice - Cheb T 740 T 1250 T 1250 T 2500 Platí při průjezdu S 650 S 1100 S 1100 S 2200 celým úsekem T 680 T 1200 T 1200 T 2400 Při rozjezdu S 600 S 1050 S 1050 S 2100 kdekoliv v úseku Cheb - Sokolov T 2270 T 2270 T 2270 T 2800 S 2000 S 2000 S 2000 S 2600 Sokolov - Nové Sedlo u Lokte T 1470 T 1850 T 1850 T 2800 S 1300 S 1650 S 1650 S 2600 Nové Sedlo u Lokte - T 850 T 1250 T 1250 T 2500 Při průjezdu - Karlovy Vary S 750 S 1100 S 1100 S 2200 celým úsekem T 800 T 1130 T 1130 T 2260 Při rozjezdu S 700 S 1000 S 1000 S 2000 kdekoliv v úseku Chodov - Nové Sedlo u Lokte T 800 T 1250 T 1250 T 2500 S 700 S 1100 S 1100 S 2200 Platí pouze pro Nové Sedlo u Lokte - Chodov T 740 T 1130 T 1130 T 2260 loketskou trať S 650 S 1000 S 1000 S 2000 Chodov - Karlovy Vary T 900 T 1300 T 1300 T 2800 Při rozjezdu S 850 S 1200 S 1200 S 2400 v žst Chodov b) nezávislá trakce Úsek Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady Poznámky x740 2x DB x741 2x x742 Karlovy Vary - T 970 T 970 T 1350 T 1900 T 1900 T Nové Sedlo u Lokte S 850 S 850 S 1200 S 1700 S 1700 S T4=1910 T4=1770 Nové Sedlo u Lokte - T 1450 T T 2050 T 2600 T 2600 T T4= Tršnice S 1300 S 1300 S 1850 S 2300 S 2300 S 1700 Při průjezdu Tršnice - Cheb T 800 T 800 T 900 T 1600 T 1600 T 800 T žst Tršnice až S 700 S 700 S 800 S 1400 S 1400 S 700 S 1200 vj.náv.žst Cheb T 740 T 740 T 800 T 1470 T 1470 T 680 T Při rozjezdu S 650 S 650 S 700 S 1300 S 1300 S 600 S 1000 kdekoliv v úseku

14 14 T a b u l k a 4 - pokračování Úsek Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady Poznámky x740 2x DB x741 2x x742 Cheb - Sokolov T 2270 T 2270 T 2270 T 2600 T 2600 T 2200 T T4=2600 S 2000 S 2000 S 2000 S 2300 S 2300 S 2000 S 2000 Sokolov - T 1470 T 1470 T 1470 T 2600 T 2600 T Nové Sedlo u Lokte S 1300 S 1300 S 1300 S 2300 S 2300 S 1200 Nové Sedlo u Lokte - T 800 T 850 T 1130 T 1600 T 1700 T Karlovy Vary S 700 S 750 S 1000 S 1400 S 1500 S 700 Chodov - T 800 T 800 T 1130 T 1600 T 1600 T Nové Sedlo u Lokte S 700 S 700 S 1000 S 1400 S 1400 S 700 Platí pouze pro Nové Sedlo u Lokte - T 680 T 680 T 800 T 1350 T 1350 T 680 loketskou trať - Chodov S 600 S 600 S 700 S 1200 S 1200 S 600 Chodov - Karlovy Vary T 970 T 970 T 1200 T 1800 T 1800 T 970 Při rozjezdu S 850 S 850 S 1000 S 1600 S 1600 S 850 v žst Chodov 3) Vlaky Mn, Vleč: Úsek Technický normativ hmotnosti v tunách pro Poznámky lokomotivu řady KarlovyVary - Chodov zhlaví S 800 S 1200 S 800 S 800 S 1200 Chodov zhlaví - Nové Sedlo u L. S 1000 S 1450 S 950 S 1000 S 1600 Nové Sedlo u Lokte - Sokolov S 1400 S 1800 S 1200 S 1200 S 1850 Sokolov - Dasnice S 2000 S 2000 S 2000 S 2000 S 2200 Dasnice - Tršnice S 1850 S 2000 S 1700 S 2000 S 2200 Tršnice - Cheb S 650 S 1000 S 600 S 650 S 1000 Cheb - Sokolov S 2000 S 2000 S 2000 S 2000 S 2200 Sokolov - Nové Sedlo u Lokte S 1400 S 1700 S 1200 S 1200 S 1900 Nové Sedlo u L. - Chodov zhlaví S 1450 S 1800 S 1200 S 1300 S 2200 Chodov zhlaví - KarlovyVary S 700 S 1050 S 700 S 700 S 1000 Chodov - Nové Sedlo u Lokte S 750 S 1100 S 700 S 750 S 1100 Platí pouze Nové Sedlo u Lokte - Chodov S 650 S 1000 S 600 S 650 S 1000 pro loket trať Technický normativ hmotnosti T 4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech: - je-li ve vlaku řazen byť i jen jeden dvounápravový vůz; - nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy; - je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

15 T a b u l k a 4 - pokračování 15 Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy: - stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h; - je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem; - je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak. Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí. Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu: Úsek Maximální hmotnost v tunách pro lok. řady Poznámky Karlovy Vary - T 1530 T Nové Sedlo u Lokte S 1350 S Za příznivých Nové Sedlo u Lokte - Sokolov T T povětrnostních S 2000 S 2000 podmínek T4=2400 Sokolov - Tršnice T T S 2100 S T4=2600 Tršnice - Cheb T 1300 T 1300 Při průjezdu celým S 1150 S 1150 úsekem Cheb - Sokolov T 2500 T 2500 S 2200 S 2200 Sokolov - Nové Sedlo u Lokte T 2100 T 2100 S 1850 S 1850 Nové Sedlo u Lokte - T 1300 T 1300 Při průjezdu celým - Karlovy Vary S 1150 S 1150 úsekem

16 16 T a b u l k a 5 Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu r/% Jízdní doba Zvláštní opatření Dopravny a stanoviště Zvláštní Jízdní opatření doba Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující 70/47 A %Karlovy Vary % A; 5 5 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _ 5 75/50 5 A _Chodov _ A 3 3 A _Nové Sedlo u Lokte _ A 8 70/47 80/48 8 PS (Sokolov ( PS 2 2 PS %Sokolov seř.n. % PS 3 3 A _Citice _ A 5 5 A _Dasnice _ A 5 5 A _Kynšperk nad Ohří _ A 8 8 A _Tršnice _ A 5 75/50 5 A (Cheb ( A 65/44 ; pravidelný vjezd na obsazenou kolej Chomutov - Karlovy Vary - Cheb a zpět čísla až Karlovy Vary - Cheb a zpět čísla až Karlovy Vary - Sokolov seř. n. a zpět čísla až Tršnice - Cheb a zpět čísla až r/%

17 R 240 "Vsacan" Žilina - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, E %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS 2 28 _Citice J... A 2 30 _Dasnice J... A 6 36 _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 52 min 17

18 18 R 241 "Vsacan" Cheb - Karlovy Vary - Žilina Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, E %Cheb J... A /83 _Tršnice J... A 6 11 _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /96 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 55 min

19 R 420 "Excelsior" Košice - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 400 tun Brzdy v poloze R, E %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS 2 28 _Citice J... A 2 30 _Dasnice J... A 6 36 _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 52 min 19

20 20 R 421 "Excelsior" Cheb - Karlovy Vary - Košice Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 400 tun Brzdy v poloze R, E %Cheb J... A /83 _Tršnice J... A 6 11 _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Citice J... A 6 30 (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /96 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 55 min

21 R 690 "Valdštejn" Liberec - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, C %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS 2 28 _Citice J... A 2 30 _Dasnice J... A 6 36 _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 52 min 21

22 22 R 691 "Valdštejn" Cheb - Karlovy Vary - Liberec Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, C %Cheb J... A /83 _Tršnice J... A 6 11 _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Citice J... A 6 30 (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /96 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 55 min

23 R 692 Děčín hl.n. - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, C %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS 2 28 _Citice J... A 2 30 _Dasnice J... A 6 36 _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 52 min 23

24 24 R 693 Cheb - Karlovy Vary - Liberec Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, C %Cheb J... A /83 _Tršnice J... A 6 11 _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Citice J... A 6 30 (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /96 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 55 min

25 R 694 Liberec - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS 2 28 _Citice J... A 2 30 _Dasnice J... A 6 36 _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 52 min 25

26 26 R 695 Cheb - Karlovy Vary - Děčín hl.n. Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R %Cheb J... A /83 _Tršnice J... A 6 11 _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Citice J... A 6 30 (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /96 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 55 min

27 R 860 Praha Masarykovo n. - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, E %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS 2 28 _Citice J... A 2 30 _Dasnice J... A 6 36 _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 52 min 27

28 28 R 861 Cheb - Karlovy Vary - Praha Masarykovo n. Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, E %Cheb J... A /83 _Tršnice J... A 6 11 _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Citice J... A 6 30 (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /96 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 55 min

29 R 862 Praha Masarykovo n. - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, E %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS 2 28 _Citice J... A 2 30 _Dasnice J... A 6 36 _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 52 min 29

30 30 R 863 Cheb - Karlovy Vary - Praha Masarykovo n. Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R, E %Cheb J... A /83 _Tršnice J... A 6 11 _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Citice J... A 6 30 (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /96 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 55 min

31 Sp 1696 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 350 tun Brzdy v poloze R %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS 2 48 _Citice J... A 2 50 _Dasnice J... A 6 56 _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 55 min 31

32 32 Sp 1697 Cheb - Karlovy Vary - Chomutov Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 450 tun Brzdy v poloze R %Cheb J... A /83 _Tršnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /96 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 59 min KŠT-FRI-ŽU Žilina

33 Os 7000 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS 2 56 _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 05 min 33

34 34 Os 7001 Cheb - Karlovy Vary - Chomutov Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min

35 Os 7002 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS 2 11 _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 07 min 35

36 36 Os 7003 Cheb - Karlovy Vary - Chomutov Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min

37 Os 7004 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 02 min 37

38 38 Os 7005 Cheb - Karlovy Vary - Chomutov Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min

39 Os 7006 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 02 min 39

40 40 Os 7007 Cheb - Karlovy Vary - Chomutov Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min

41 Os 7008 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 02 min 41

42 42 Os 7009 Cheb - Karlovy Vary - Chomutov Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min

43 Os 7010 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 02 min 43

44 44 Os 7011 Cheb - Karlovy Vary - Chomutov Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min

45 Os 7012 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 02 min 45

46 46 Os 7013 Cheb - Karlovy Vary - Chomutov Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min

47 Os 7014 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 02 min 47

48 48 Os 7032 Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 05 min KŠT-FRI-ŽU Žilina

49 Os 7033 Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min 49

50 50 Os 7034 Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 05 min

51 Os 7035 Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min 51

52 52 Os 7036 Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun Brzdy v poloze R %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 02 min

53 Os 7037 Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min 53

54 54 Os 7038 Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS 2 46 _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 06 min

55 Os 7040 Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS 2 46 _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 06 min 55

56 56 Os 7041 Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min

57 Os 7042 Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /75 _Královské Poříčí z (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n... PS 2 46 _Citice J... A _Hlavno z _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 1 h 06 min 57

58 58 Os 7043 Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Lok. ř Normativ hmotnosti: R 250 tun %Cheb J... A /74 _Tršnice J... A /69 _Nebanice nz _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z _Citice J... A (Sokolov seř.n... PS %Sokolov... PS /75 _Královské Poříčí z _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 05 min

59 Os 7047 Cheb - Karlovy Vary - Karlovy Vary dol.n. Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Motorový vůz ř %Cheb J... A /66 _Tršnice J... A _Nebanice nz C 23 5 E 23 5 _Kynšperk nad Ohří J... A _Dasnice J... A _Hlavno z... 6 C 40 E 40 _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS _Královské Poříčí z... 4 C 51 E 51 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz... 6 C 08 E 08 (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 03 min 59 Os VIAMONT Kraslice - Sokolov - Karlovy Vary - Karlovy Vary dol.n. Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Sokolov... PS /96 _Královské Poříčí z... 3 C 7 28 E 28 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C 44 5 E 44 5 (Karlovy Vary... A Úhrnem = 25 min

60 60 Os VIAMONT Kraslice - Sokolov - Karlovy Vary - Mariánské Lázně Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Sokolov... PS /96 _Královské Poříčí z... 3 C E 27 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C 42 5 E 42 5 (Karlovy Vary... A Úhrnem = 24 min Os VIAMONT Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C E 04 5 _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 _Královské Poříčí z C 20 5 E 20 5 (Sokolov... PS /48 %Sokolov seř.n.... PS _Citice J... A _Hlavno z... 2 C 31 5 E 31 5 _Dasnice J... A _Kynšperk nad Ohří J... A /64 _Nebanice nz... 3 C 46 5 E 46 5 _Tršnice J... A (Cheb J... A Úhrnem = 59 min

61 Os VIAMONT Karlovy Vary dol.n. - Karlovy Vary - Sokolov - Kraslice Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C E 15 5 _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 _Královské Poříčí z... 5 C 31 5 E 31 5 (Sokolov... PS Úhrnem = 24 min 61 Os VIAMONT Karlovy Vary dol.n. - Karlovy Vary - Sokolov - Kraslice Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C E 14 5 _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 _Královské Poříčí z... 5 C 30 E 30 (Sokolov... PS Úhrnem = 24 min

62 62 Os VIAMONT Kraslice - Sokolov - Karlovy Vary - Karlovy Vary dol.n. Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Sokolov... PS /96 _Královské Poříčí z... 3 C E 29 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C 45 5 E 45 5 (Karlovy Vary... A Úhrnem = 25 min Os VIAMONT Karlovy Vary - Sokolov - Kraslice Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C E 24 5 _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 _Královské Poříčí z... 5 C 40 5 E 40 5 (Sokolov... PS Úhrnem = 24 min

63 Os VIAMONT Mariánské Lázně - Karlovy Vary - Sokolov - Kraslice Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C E 14 5 _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 _Královské Poříčí z... 5 C 30 E 30 (Sokolov... PS Úhrnem = 24 min 63 Os VIAMONT Karlovy Vary dol.n. - Karlovy Vary - Sokolov - Kraslice Chodov - Nové Sedlo u Lokte jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Karlovy Vary... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C E 56 5 _Chodov J... A /61 _Nové Sedlo u Lokte J... A /96 _Královské Poříčí z... 5 C 11 5 E 11 5 (Sokolov... PS Úhrnem = 23 min

64 64 Os VIAMONT Kraslice - Sokolov - Karlovy Vary Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Sokolov... PS /96 _Královské Poříčí z... 3 C 5 35 E 35 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C 51 5 E 51 5 (Karlovy Vary... A Úhrnem = 25 min Os VIAMONT Cheb - Karlovy Vary - Karlovy Vary dol.n. Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Cheb J... A /83 _Tršnice J... A _Nebanice nz... 6 C _Kynšperk nad Ohří J... A /53 _Dasnice J... A _Hlavno z C _Citice J... A (Sokolov seř.n.... PS %Sokolov... PS /96 _Královské Poříčí z... 3 C 55 E 55 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C 11 5 E 11 5 (Karlovy Vary... A Úhrnem = 1 h 03 min KŠT-FRI-ŽU Žilina

65 Os VIAMONT Kraslice - Sokolov - Karlovy Vary Nové Sedlo u Lokte - Chodov jede po loketské traťové koleji Motorová jednotka ř. 654 VBG. %Sokolov... PS /96 _Královské Poříčí z... 3 C E 51 _Nové Sedlo u Lokte J... A /59 _Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz C 07 5 E 07 5 (Karlovy Vary... A Úhrnem = 25 min 65 Os Nejdek - Chodov - Karlovy Vary - Karlovy Vary dol.n. Motorový vůz ř %Chodov J... A /62 _Odb Karlovy Vary-Dvory nz E 20 5 (Karlovy Vary... A Úhrnem = 11 min