SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 316a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 316a"

Transkript

1 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 316a pro trať Vizovice Otrokovice Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy (č.j /2005-O11) Jen pro služební potřebu ObS SENA Olomouc

2 2 Změ ny Číslo změny Platí od Opravil Obsah Tabulka Strana 1 Vysvětlení zkratek a značek Seznam vlaků Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel Tabelární jízdní řády Platí od 11. prosince 2005

3 T a b u l k a 1 3 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2. b) Značka za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdní řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem. c) Značka pp se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou pp (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou Zavádějte v... při použití níže uvedených značek. Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek. Význam jednotlivých značek: Ì Í Â Ã Ä Å Æ Ç È = pracovní dny = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky) = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) Platí od 11. prosince 2005

4 4 T a b u l k a 1 - pokračování d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu: E = spojené a napájené žluté plnící potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC C = spojené a napájené žluté plnící potrubí, spojený kabel UIC I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnícím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnící potrubí a spojit kabel UIC) e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný. Hlavička tabelárního jízdního řádu: Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3 a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby podle předpisu ČD D2: Dopravny, stanoviště zvláštní opatření kolej pravidelná jízdní doba min. příjezd pobyt odjezd r/% min. stihne vlak číslo Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby podle předpisu ČD D2 neobsahuje sloupce 2a, 10. Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby podle předpisu ČD D2 neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10. Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby podle předpisu ČD D2 neobsahuje sloupec 2a. Platí od 11. prosince 2005

5 T a b u l k a 1 - pokračování 5 2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu Sloupec 1 Dopravny, stanoviště : Zkratky a značky před názvy dopraven, stanovišť znamenají toto: # = vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem _ = vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru Výh Hr Hl Odb = výhybna = hradlo = hláska = odbočka Zkratky a značky za názvy dopraven, stanovišť znamenají: n = nákladiště nz = nákladiště a zastávka z = zastávka z 1 = zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích : = sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3 J = výprava vlaků s přepravou cestujících návěstí hlavního návěstidla (podle čl. 505 předpisu ČD D2) Platí od 11. prosince 2005

6 6 T a b u l k a 1 - pokračování Sloupec 2 zvláštní opatření : A = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá? = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h K = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou ; = pravidelný vjezd na obsazenou kolej = = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly ~ = výluka služby výpravčího S B = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly = ohlašovací povinnost zrušena Sloupec 2a kolej : V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3. V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46. Sloupec 3 pravidelná jízdní doba Platí od 11. prosince 2005

7 T a b u l k a 1 - pokračování 7 Sloupec 5 příjezd : + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů D = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku) C = vlak zastaví jen na znamení F = vlak zastavuje jen pro vystupování G = vlak zastavuje jen pro nastupování Sloupec 6 pobyt : E = pobyt kratší než půl minuty Sloupec 7 odjezd Sloupec 8 r/% : r = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h % = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu). U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim R, popř. R + Mg nařízen poznámkou Brzdy v poloze R, popř. Brzdy v poloze R + Mg v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu P. Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umisťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I. Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů. Platí od 11. prosince 2005

8 8 T a b u l k a 1 - pokračování Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, je nutno zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I. Sloupec 10 stihne vlak číslo : V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3. Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena. Platí od 11. prosince 2005

9 Tabulka 2 Seznam vlaků Vlak Strana Vlak Strana Vlak Strana Vlak Strana

10 10 T a b u l k a 4 Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel Přehled technických normativů hmotnosti Nex, Pn, Mn a Vleč vlaků pro jednu činnou lokomotivu na jednotlivých úsecích: Úsek Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady Poznámka Otrokovice Zlín střed Zlín střed Vizovice Vizovice Otrokovice S 900* ) T 900* ) U 800* ) S 900 T 900 U 800 S 1800 T 1800 U 1400 S 900 8) T 900 8) U 800 8) S 900 T 900 U 800 S 2000 T 2000 U 1400 * ) s nezavěšeným postrkem do km 3.98 ř. 742, 754 platí S 1300 tun, T 1400 tun, U 1200 tun 8) s nezavěšeným postrkem do km 3.98 ř. 742, 754 platí S 1200 tun, T 1300 tun, U 1100 tun

11 Ex 520 Zlín střed - Otrokovice - Praha hl.n. Lok. ř Normativ hmotnosti: R 300 tun Brzdy v poloze R, E zzlín střed... A /61 zzlín-malenovice... A zotrokovice... A Úhrnem = 12 min 11 Ex 521 Praha hl.n. - Otrokovice - Zlín střed Lok. ř Normativ hmotnosti: R 300 tun Brzdy v poloze R, E zotrokovice... A /53 zzlín-malenovice... A zzlín střed... A Úhrnem = 13 min Os 4281 Hulín - Otrokovice - Zlín střed zotrokovice... A /53 zzlín-malenovice... A zzlín-prštné z E 28 zzlín střed... A Úhrnem = 14 min

12 12 Os Motorový vůz ř Normativ hmotnosti: M 20 tun zvizovice /61 zzádveřice z... 4 C 3 46 E 46 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z... 3 C 54 E 54 zzlín-příluky z... 3 C 57 E 57 zzlín-podvesná z... 3 C 4 00 E 4 00 zzlín-dlouhá z C 02 5 E 02 5 zzlín střed... A zzlín-prštné z C 07 5 E 07 5 zzlín-louky z... 2 C 09 5 E 09 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z... 2 C 17 5 E 17 5 zzlín-malenovice zastávka z... 2 C 19 5 E 19 5 zotrokovice-trávníky z... 3 C 22 5 E 22 5 zotrokovice... A Úhrnem = 43 min

13 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z... 3 C 4 08 E 08 zzlín-u mlýna z... 4 C 12 E 12 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z C 18 E 18 zzlín-prštné z C 20 5 E 20 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z... 2 C 26 E 26 zzlín-podvesná z... 3 C 29 E 29 zzlín-příluky z C 32 5 E 32 5 zželechovice nad Dřevnicí z C 36 E 36 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z C 44 E 44 zvizovice... B Úhrnem = 44 min 13

14 14 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 30 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z zzlín-příluky z E 47 5 zzlín-podvesná z E 51 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 5 00 zzlín-louky z E 02 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 10 5 zzlín-malenovice zastávka z E 12 5 zotrokovice-trávníky z E 15 5 zotrokovice... A Úhrnem = 52 min

15 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 5 00 zzlín-malenovice zastávka z E 03 5 zzlín-u mlýna z E 05 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 11 zzlín-prštné z E 13 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 18 5 zzlín-podvesná z E 21 5 zzlín-příluky z E 25 zželechovice nad Dřevnicí z zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 37 5 zvizovice... B Úhrnem = 45 min 15

16 16 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 23 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 36 5 zzlín-příluky z E 40 zzlín-podvesná z E 43 5 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A; zzlín-prštné z E zzlín-louky z E 03 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 08 5 zzlín-malenovice zastávka z E 10 5 zotrokovice-trávníky z E 13 5 zotrokovice... A; ; pravidelný vjezd na obsazenou kolej Úhrnem = 57 min KŠT-FRI-ŽU Žilina

17 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 34 zzlín-malenovice zastávka z E 37 5 zzlín-u mlýna z E 39 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 45 zzlín-prštné z E 47 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 58 zzlín-podvesná z E 6 01 zzlín-příluky z E 04 5 zželechovice nad Dřevnicí z E 08 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 16 5 zvizovice Úhrnem = 50 min 17

18 18 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 6 02 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z zzlín-příluky z E 20 zzlín-podvesná z E 23 5 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 35 zzlín-louky z E 37 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 5 zzlín-malenovice zastávka z E 47 5 zotrokovice-trávníky z E 50 5 zotrokovice... A Úhrnem = 55 min

19 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 35 zzlín-malenovice zastávka z E 38 5 zzlín-u mlýna z E 40 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 46 zzlín-prštné z E 48 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 58 zzlín-podvesná z E 7 01 zzlín-příluky z E 04 5 zželechovice nad Dřevnicí z E 08 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 16 5 zvizovice... B Úhrnem = 49 min 19

20 20 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 33 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z zzlín-příluky z E 45 zzlín-podvesná z E 48 5 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 04 zzlín-louky z E 06 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 12 5 zzlín-malenovice zastávka z E 14 5 zotrokovice-trávníky z E 17 5 zotrokovice... A Úhrnem = 51 min

21 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 7 02 zzlín-malenovice zastávka z E 05 5 zzlín-u mlýna z E 07 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 15 zzlín-prštné z E 17 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 32 zzlín-podvesná z E 35 zzlín-příluky z E 38 5 zželechovice nad Dřevnicí z E 42 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 50 5 zvizovice... B Úhrnem = 56 min 21

22 22 Rušící Os Zavádějte v Ç zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 04 zzlín-malenovice zastávka z E 07 5 zzlín-u mlýna z E 09 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 17 zzlín-prštné z E 19 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 25 5 zzlín-podvesná z E 28 5 zzlín-příluky z E 32 zželechovice nad Dřevnicí z E 35 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 44 5 zvizovice... B Úhrnem = 48 min jede-li rušící vlak 14211, nesmí jet vlaky 14213, 14216

23 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 7 02 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z zzlín-příluky z E 20 zzlín-podvesná z E 23 5 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 35 zzlín-louky z E 37 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 43 5 zzlín-malenovice zastávka z E 45 5 zotrokovice-trávníky z E 48 5 zotrokovice... A Úhrnem = 53 min 23

24 24 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 04 zzlín-malenovice zastávka z E 07 5 zzlín-u mlýna z E 09 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 17 zzlín-prštné z E 19 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 35 5 zzlín-podvesná z E 38 5 zzlín-příluky z E 42 zželechovice nad Dřevnicí z E 45 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 54 5 zvizovice... B jede-li rušící vlak 14211, nesmí jet vlak Úhrnem = 58 min

25 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 36 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 50 zzlín-příluky z E 53 5 zzlín-podvesná z E 57 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 06 zzlín-louky z E 08 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 14 5 zzlín-malenovice zastávka z E 16 5 zotrokovice-trávníky z E 19 5 zotrokovice... A Úhrnem = 50 min 25

26 26 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 16 zzlín-malenovice zastávka z E 19 5 zzlín-u mlýna z E 21 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 27 zzlín-prštné z E 29 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 35 5 zzlín-podvesná z E 38 5 zzlín-příluky z E 42 zželechovice nad Dřevnicí z E 45 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 54 5 zvizovice... B Úhrnem = 46 min

27 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 10 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 18 zzlín-příluky z E 21 5 zzlín-podvesná z E 25 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 37 zzlín-louky z E 39 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 zzlín-malenovice zastávka z E 47 zotrokovice-trávníky z E 50 zotrokovice... A jede-li rušící vlak 14211, nesmí jet vlak Úhrnem = 47 min 27

28 28 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 16 zzlín-malenovice zastávka z E 19 5 zzlín-u mlýna z E 21 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 27 zzlín-prštné z E 29 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 35 5 zzlín-podvesná z E 38 5 zzlín-příluky z E 42 zželechovice nad Dřevnicí z E 45 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 54 5 zvizovice... B Úhrnem = 46 min

29 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 10 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 18 zzlín-příluky z E 21 5 zzlín-podvesná z E 25 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 37 zzlín-louky z E 39 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 zzlín-malenovice zastávka z E 47 zotrokovice-trávníky z E 50 zotrokovice... A Úhrnem = 47 min 29

30 30 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 16 zzlín-malenovice zastávka z E 19 5 zzlín-u mlýna z E 21 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 27 zzlín-prštné z E 29 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 35 5 zzlín-podvesná z E 38 5 zzlín-příluky z E 42 zželechovice nad Dřevnicí z E 45 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 54 5 zvizovice... B Úhrnem = 46 min

31 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 10 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 18 zzlín-příluky z E 21 5 zzlín-podvesná z E 25 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 37 zzlín-louky z E 39 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 zzlín-malenovice zastávka z E 47 zotrokovice-trávníky z E 50 zotrokovice... A Úhrnem = 47 min 31

32 32 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 16 zzlín-malenovice zastávka z E 19 5 zzlín-u mlýna z E 21 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 27 zzlín-prštné z E 29 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 35 5 zzlín-podvesná z E 38 5 zzlín-příluky z E 42 zželechovice nad Dřevnicí z E 45 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 54 5 zvizovice... B Úhrnem = 46 min KŠT-FRI-ŽU Žilina

33 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 10 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 18 zzlín-příluky z E 21 5 zzlín-podvesná z E 25 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 37 zzlín-louky z E 39 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 zzlín-malenovice zastávka z E 47 zotrokovice-trávníky z E 50 zotrokovice... A Úhrnem = 47 min 33

34 34 Os / Rušící Os Zlín střed - Vizovice zavádějte v Ç a Í zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 35 zzlín-malenovice zastávka z E 38 5 zzlín-u mlýna z E 40 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 48 zzlín-prštné z E 50 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E zzlín-podvesná z E 03 5 zzlín-příluky z E 07 zželechovice nad Dřevnicí z E 10 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 19 5 zvizovice jede-li rušící vlak 14225, nesmí jet vlak Úhrnem = 52 min

35 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 10 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 18 zzlín-příluky z E 21 5 zzlín-podvesná z E 25 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 37 zzlín-louky z E 39 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 5 zzlín-malenovice zastávka z E 47 5 zotrokovice-trávníky z E 50 5 zotrokovice... A Úhrnem = 47 min 35

36 36 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 03 zzlín-malenovice zastávka z E 06 5 zzlín-u mlýna z E 08 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 16 zzlín-prštné z E 18 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 35 5 zzlín-podvesná z E 38 5 zzlín-příluky z E 42 zželechovice nad Dřevnicí z E 45 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 54 5 zvizovice... B jede-li rušící vlak 14232, nesmí jet vlak Úhrnem = 59 min

37 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 10 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 18 zzlín-příluky z E 21 5 zzlín-podvesná z E 25 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 35 zzlín-louky z E 37 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 5 zzlín-malenovice zastávka z E 47 5 zotrokovice-trávníky z E 50 5 zotrokovice... A jede-li rušící vlak 14225, nesmí jet vlak Úhrnem = 47 min 37

38 38 Os / Rušící Os Zlín střed - Vizovice zavádějte v Ç a Í zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 35 zzlín-malenovice zastávka z E 38 5 zzlín-u mlýna z E 40 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 46 zzlín-prštné z E 48 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E zzlín-podvesná z E 03 5 zzlín-příluky z E 07 zželechovice nad Dřevnicí z E 10 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 19 5 zvizovice Úhrnem = 52 min jede-li rušící vlak 14229, nesmí jet vlak jede-li rušící vlak 14229, čeká vlak ve Vizovicích

39 Rušící Os / Os Vizovice - Zlín střed zavádějte v Ç a Í zvizovice /61 zzádveřice z E 36 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 44 zzlín-příluky z E 47 5 zzlín-podvesná z E 51 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 05 zzlín-louky z E 07 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 13 5 zzlín-malenovice zastávka z E 15 5 zotrokovice-trávníky z E 18 5 zotrokovice... A Úhrnem = 49 min jede-li rušící vlak 14232, nesmí jet vlak jede-li rušící vlak 14232, čeká vlak v Lípě nad Dřevnicí 39

40 40 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 03 zzlín-malenovice zastávka z E 06 5 zzlín-u mlýna z E 08 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 16 zzlín-prštné z E 18 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 35 5 zzlín-podvesná z E 38 5 zzlín-příluky z E 42 zželechovice nad Dřevnicí z E 45 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 54 5 zvizovice... B jede-li rušící vlak 14236, nesmí jet vlak Úhrnem = 59 min

41 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 10 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 18 zzlín-příluky z E 21 5 zzlín-podvesná z E 25 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 35 zzlín-louky z E 37 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 5 zzlín-malenovice zastávka z E 47 5 zotrokovice-trávníky z E 50 5 zotrokovice... A jede-li rušící vlak 14229, nesmí jet vlak Úhrnem = 47 min 41

42 42 Os / Rušící Os Zlín střed - Vizovice zavádějte v Ç a Í zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 35 zzlín-malenovice zastávka z E 38 5 zzlín-u mlýna z E 40 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 46 zzlín-prštné z E 48 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E zzlín-podvesná z E 03 5 zzlín-příluky z E 07 zželechovice nad Dřevnicí z E 10 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 19 5 zvizovice jede-li rušící vlak 14235, nesmí jet vlak Úhrnem = 52 min

43 Rušící Os / Os Vizovice - Zlín střed zavádějte v Ç a Í zvizovice /61 zzádveřice z E 36 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 44 zzlín-příluky z E 47 5 zzlín-podvesná z E 51 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 05 zzlín-louky z E 07 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 13 5 zzlín-malenovice zastávka z E 15 5 zotrokovice-trávníky z E 18 5 zotrokovice... A jede-li rušící vlak 14236, nesmí jet vlak Úhrnem = 49 min 43

44 44 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 03 zzlín-malenovice zastávka z E 06 5 zzlín-u mlýna z E 08 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 16 zzlín-prštné z E 18 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 35 5 zzlín-podvesná z E 38 5 zzlín-příluky z E 42 zželechovice nad Dřevnicí z E 45 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 54 5 zvizovice jede-li rušící vlak 14240, nesmí jet vlak Úhrnem = 59 min

45 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 10 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 18 zzlín-příluky z E 21 5 zzlín-podvesná z E 25 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 35 zzlín-louky z E 37 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 5 zzlín-malenovice zastávka z E 47 5 zotrokovice-trávníky z E 50 5 zotrokovice... A jede-li rušící vlak 14235, nesmí jet vlak Úhrnem = 47 min 45

46 46 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 35 zzlín-malenovice zastávka z E 38 5 zzlín-u mlýna z E 40 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 46 zzlín-prštné z E 48 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E zzlín-podvesná z E 03 5 zzlín-příluky z E 07 zželechovice nad Dřevnicí z E 10 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 19 5 zvizovice...? jede v Ì Úhrnem = 52 min

47 Rušící Os / Os Vizovice - Zlín střed zavádějte v Ç a Í zvizovice /61 zzádveřice z E 36 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 44 zzlín-příluky z E 47 5 zzlín-podvesná z E 51 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E zzlín-louky z E 04 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 10 5 zzlín-malenovice zastávka z E 12 5 zotrokovice-trávníky z E 15 5 zotrokovice... A jede-li rušící vlak 14240, nesmí jet vlak Úhrnem = 46 min 47

48 48 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 40 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 48 zzlín-příluky z E 51 5 zzlín-podvesná z E 55 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 05 zzlín-louky z E 07 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 13 5 zzlín-malenovice zastávka z E 15 5 zotrokovice-trávníky z E 18 5 zotrokovice... A Úhrnem = 45 min KŠT-FRI-ŽU Žilina

49 Os / Rušící Os Zlín střed - Vizovice zavádějte v Í, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 45 zzlín-malenovice zastávka z E 48 5 zzlín-u mlýna z E 50 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 56 zzlín-prštné z E 58 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 05 5 zzlín-podvesná z E 08 5 zzlín-příluky z E 12 zželechovice nad Dřevnicí z E 15 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 30 zvizovice Úhrnem = 53 min jede-li rušící vlak 14243, nesmí jet vlak jede-li rušící vlak 14243, čeká vlak ve Zlíně střed 49

50 50 Rušící Os / Os Vizovice - Zlín střed zavádějte v Í, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. zvizovice /61 zzádveřice z E 19 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 27 zzlín-příluky z E 30 5 zzlín-podvesná z E 34 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 43 zzlín-louky z E 45 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 53 zzlín-malenovice zastávka z E 55 zotrokovice-trávníky z E 58 zotrokovice... A jede-li rušící vlak 14244, nesmí jet vlak Úhrnem = 46 min

51 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 03 zzlín-malenovice zastávka z E 06 5 zzlín-u mlýna z E 08 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 16 zzlín-prštné z E 18 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 25 5 zzlín-podvesná z E 28 5 zzlín-příluky z E 32 zželechovice nad Dřevnicí z E 35 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 44 5 zvizovice... B jede-li rušící vlak 14244, nesmí jet vlak Úhrnem = 49 min 51

52 52 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 30 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 44 zzlín-příluky z E 47 5 zzlín-podvesná z E 51 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 05 zzlín-louky z E 07 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 13 zzlín-malenovice zastávka z E 15 zotrokovice-trávníky z E 18 zotrokovice... A jede-li rušící vlak 14243, nesmí jet vlak Úhrnem = 55 min

53 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 42 zzlín-malenovice zastávka z E 45 5 zzlín-u mlýna z E 47 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 53 zzlín-prštné z E 55 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E zzlín-podvesná z E 03 5 zzlín-příluky z E 07 zželechovice nad Dřevnicí z E 10 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 19 5 zvizovice... B Úhrnem = 45 min 53

54 54 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 05 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 19 zzlín-příluky z E 22 5 zzlín-podvesná z E 25 5 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 35 zzlín-louky z E 37 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 5 zzlín-malenovice zastávka z E 47 5 zotrokovice-trávníky z E 50 5 zotrokovice... A Úhrnem = 52 min

55 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 35 zzlín-malenovice zastávka z E 38 5 zzlín-u mlýna z E 40 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 46 zzlín-prštné z E 48 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E zzlín-podvesná z E 03 5 zzlín-příluky z E 07 zželechovice nad Dřevnicí z E 10 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 19 5 zvizovice nejede 24., 31.XII. Úhrnem = 52 min 55

56 56 Rušící Os Zavádějte v Í, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. zvizovice /61 zzádveřice z E 36 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 44 zzlín-příluky z E 47 5 zzlín-podvesná z E 51 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 05 zzlín-louky z E 07 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 13 zzlín-malenovice zastávka z E 15 zotrokovice-trávníky z E 18 zotrokovice... A Úhrnem = 49 min jede-li rušící vlak 14250, čeká vlak a rušící vlak v Lípě nad Dřevnicí

57 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 05 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 19 zzlín-příluky z E 22 5 zzlín-podvesná z E 25 5 zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 35 zzlín-louky z E 37 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 45 5 zzlín-malenovice zastávka z E 47 5 zotrokovice-trávníky z E 50 5 zotrokovice... A Úhrnem = 52 min 57

58 58 Os zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z E 35 zzlín-malenovice zastávka z E 38 5 zzlín-u mlýna z E 40 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 46 zzlín-prštné z E 48 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z E 56 5 zzlín-podvesná z E 59 5 zzlín-příluky z E zželechovice nad Dřevnicí z E 06 5 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z E 15 5 zvizovice...? Úhrnem = 48 min

59 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 47 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 55 zzlín-příluky z E 58 5 zzlín-podvesná z E zzlín-dlouhá z zzlín střed... A zzlín-prštné z E 10 5 zzlín-louky z E 13 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 18 5 zzlín-malenovice zastávka z E 20 5 zotrokovice-trávníky z E 23 5 zotrokovice... A Úhrnem = 43 min 59

60 60 Os Motorový vůz ř. 810 zotrokovice... A /61 zotrokovice-trávníky z C E 17 5 zzlín-malenovice zastávka z... 3 C 20 5 E 20 5 zzlín-u mlýna z C 22 E 22 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z... 3 C 27 5 E 27 5 zzlín-prštné z... 2 C 29 5 E 29 5 zzlín střed... A zzlín-dlouhá z... 2 C 38 5 E 38 5 zzlín-podvesná z C 41 E 41 zzlín-příluky z... 3 C 44 E 44 zželechovice nad Dřevnicí z... 3 C 47 E 47 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z C 55 E 55 zvizovice... B Úhrnem = 44 min

61 Os zvizovice /61 zzádveřice z E 04 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z E 12 zzlín-příluky z E 15 5 zzlín-podvesná z E 18 5 zzlín-dlouhá z E 21 zzlín střed... A zzlín-prštné z E 27 zzlín-louky z E 29 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 37 5 zzlín-malenovice zastávka z E 39 5 zotrokovice-trávníky z E 42 5 zotrokovice... A Úhrnem = 45 min 61

62 62 Os Motorový vůz ř. 810 zvizovice /61 zzádveřice z C E 08 5 zlípa nad Dřevnicí : zželechovice nad Dřevnicí z... 3 C 16 5 E 16 5 zzlín-příluky z... 3 C 19 5 E 19 5 zzlín-podvesná z C 22 E 22 zzlín-dlouhá z C 24 5 E 24 5 zzlín střed... A zzlín-prštné z C 29 5 E 29 5 zzlín-louky z... 2 C 31 5 E 31 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z C 36 5 E 36 5 zotrokovice-trávníky z... 4 C 40 5 E 40 5 zotrokovice... A Úhrnem = 38 min Os zotrokovice... A /53 zotrokovice-trávníky z E 33 zzlín-malenovice zastávka z E 36 5 zzlín-u mlýna z E 38 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 46 zzlín-prštné z E 48 5 zzlín střed... A Úhrnem = 21 min

63 Os zzlín střed... A /61 zzlín-prštné z E 05 zzlín-louky z E 07 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 13 5 zzlín-malenovice zastávka z E 15 5 zotrokovice-trávníky z E 18 5 zotrokovice... A Úhrnem = 19 min 63 Os zotrokovice... A /53 zotrokovice-trávníky z E zzlín-malenovice zastávka z E 03 5 zzlín-u mlýna z E 05 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z E 13 zzlín-prštné z E 15 5 zzlín střed... A Úhrnem = 21 min

64 64 Os zzlín střed... A /61 zzlín-prštné z E 25 zzlín-louky z E 27 5 zzlín-malenovice... A zzlín-u mlýna z E 33 zzlín-malenovice zastávka z E 35 zotrokovice-trávníky z E 38 zotrokovice... A Úhrnem = 19 min Os zotrokovice... A /53 zotrokovice-trávníky z... 3 C E 35 zzlín-malenovice zastávka z C 38 5 E 38 5 zzlín-u mlýna z C 40 E 40 zzlín-malenovice... A zzlín-louky z... 3 C 45 5 E 45 5 zzlín-prštné z C 48 E 48 zzlín střed... A Úhrnem = 19 min KŠT-FRI-ŽU Žilina

65 Sv / Os Otrokovice - Zlín střed / Zlín střed - Vizovice zotrokovice... A /61 zzlín-malenovice... A zzlín střed... A zzlín-dlouhá z... 2 C 13 E 13 zzlín-podvesná z... 3 C 16 E 16 zzlín-příluky z C 19 5 E 19 5 zželechovice nad Dřevnicí z C 23 E 23 zlípa nad Dřevnicí : zzádveřice z... 5 C 31 5 E 31 5 zvizovice Úhrnem = 39 min 65 Rušící Nex pp Lípa nad Dřevnicí - Otrokovice - Petrovice u Karviné Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab. 4 Vlak brzděn I. způsobem brzdění Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m zlípa nad Dřevnicí /61 zzlín střed... A zzlín-malenovice... A zotrokovice... A Úhrnem = 34 min jede-li rušící vlak 51020, čeká vlak v Lípě nad Dřevnicí, rušící vlak v Otrokovicích

66 66 Rušící Nex Zavádějte v Å Lípa nad Dřevnicí - Otrokovice - Praha-Uhříněves Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab. 4 Vlak brzděn I. způsobem brzdění Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m zlípa nad Dřevnicí /52 zzlín střed... A /56 zzlín-malenovice... A /52 zotrokovice... A Úhrnem = 37 min jede-li rušící vlak 14250, čeká rušící vlak v Lípě nad Dřevnicí jede-li rušící vlak 51420, čeká vlak v Lípě nad Dřevnicí Nex Lípa nad Dřevnicí - Otrokovice - Praha-Uhříněves Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab. 4 Vlak brzděn I. způsobem brzdění Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m zlípa nad Dřevnicí /52 zzlín střed... A /56 zzlín-malenovice... A /52 zotrokovice... A Úhrnem = 40 min

67 Nex Praha-Uhříněves - Otrokovice - Lípa nad Dřevnicí 67 Zavěšený postrk ř. 754 Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab. 4 Vlak brzděn I. způsobem brzdění Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m zotrokovice... A /56 zzlín-malenovice... A /61 zzlín střed... A /52 zlípa nad Dřevnicí Úhrnem = 34 min Rušící Nex Zavádějte v à Praha-Uhříněves - Otrokovice - Lípa nad Dřevnicí Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab. 4 Vlak brzděn I. způsobem brzdění Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m zotrokovice... A /61 zzlín-malenovice... A zzlín střed... A 8 52 zlípa nad Dřevnicí Úhrnem = 35 min jede-li rušící vlak 51020, čeká rušící vlak v Otrokovicích jede-li rušící vlak 54123, čeká vlak ve Zlíně-Malenovicích

68 68 Pn pp Karviná-Doly - Otrokovice - Zlín střed Zavěšený postrk ř. 742 Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab zotrokovice... A /43 zzlín-malenovice... A /47 zzlín střed... A Úhrnem = 17 min Pn pp Lok. ř. 742, 754. Normativ hmotnosti: viz tab. 4 zvizovice /50 zlípa nad Dřevnicí : /41 zzlín střed... A /43 zzlín-malenovice... A /41 zotrokovice... A Úhrnem = 49 min Pn pp Lok. ř. 742, 754. Normativ hmotnosti: viz tab. 4 zotrokovice... A /43 zzlín-malenovice... A /47 zzlín střed... A /41 zlípa nad Dřevnicí : /47 zvizovice Úhrnem = 1 h 09 min

69 Pn pp Lok. ř. 742, 754. Normativ hmotnosti: viz tab zzlín střed... A /43 zzlín-malenovice... A /41 zotrokovice... A Úhrnem = 16 min 69 Pn pp Lok. ř. 742, 754. Normativ hmotnosti: viz tab zotrokovice... A /43 zzlín-malenovice... A /47 zzlín střed... A Úhrnem = 17 min Lv zlípa nad Dřevnicí /50 zzlín střed... A /53 zzlín-malenovice... A /50 zotrokovice... A Úhrnem = 23 min Lv zlípa nad Dřevnicí /50 zzlín střed... A /53 zzlín-malenovice... A /50 zotrokovice... A Úhrnem = 32 min

70 70 Lv zlípa nad Dřevnicí /50 zzlín střed... A Lv pp zzlín střed... A /53 zzlín-malenovice... A /50 zotrokovice... A Úhrnem = 12 min Lv pp zotrokovice... A /53 zzlín-malenovice... A zzlín střed... A Úhrnem = 17 min Lv zzlín střed... A /53 zzlín-malenovice... A /50 zotrokovice... A Úhrnem = 12 min

71 Mn Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab zlípa nad Dřevnicí /41 zzlín střed... A /43 zzlín-malenovice... A /41 zotrokovice... A Úhrnem = 34 min 71 Mn Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab zotrokovice... A /43 zzlín-malenovice... A /47 zzlín střed... A /41 zlípa nad Dřevnicí Úhrnem = 47 min Mn Vizovice - Lípa nad Dřevnicí pp Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab. 4 zvizovice /50 zlípa nad Dřevnicí : /41 zzlín střed... A /43 zzlín-malenovice... A /41 zotrokovice... A Úhrnem = 6 h 11 min jede-li rušící vlak 14229, čeká vlak ve Vizovicích

72 72 Mn Lípa nad Dřevnicí - Vizovice pp Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab. 4 zotrokovice... A /43 zzlín-malenovice... A /47 zzlín střed... A /41 zlípa nad Dřevnicí : /47 zvizovice Úhrnem = 3 h 43 min jede-li rušící vlak 14232, čeká vlak v Lípě nad Dřevnicí Mn Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab zotrokovice... A /43 zzlín-malenovice... A /47 zzlín střed... A /41 zlípa nad Dřevnicí Úhrnem = 1 h 02 min Vleč Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab zvlečka v km /41 zotrokovice... A Vleč Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab zotrokovice... A /43 zvlečka v km

73 Mn pp Lok. ř Normativ hmotnosti: viz tab zzlín střed... A /43 zzlín-malenovice... A /41 zotrokovice... A Úhrnem = 25 min 73