HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HP Deskjet 3520 e-all-in-one series"

Transkript

1 HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

2

3 Obsah 1 Postup Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8 Obsah 3 Tisk Tisk fotografií...9 Tisk dokumentů...10 Tisk dokumentů Rychlé formuláře...10 Tisk obálek...11 Tipy pro úspěšný tisk Tisk pomocí služby eprint odkudkoli Tisk pomocí služby eprint odkudkoli Základní informace o papíru Doporučené papíry pro tisk...17 Vkládání médií Kopírování a skenování Kopírování...23 Skenování do počítače...24 Tipy pro úspěšné kopírování...26 Tipy pro úspěšné skenování Manipulace s tiskovými kazetami Kontrola odhadované hladiny inkoustu...29 Objednání tiskového spotřebního materiálu...29 Výměna kazet...30 Informace k záruce tiskové kazety Připojení WPS (WiFi Protected Setup vyžaduje WPS směrovač)...33 Tradiční bezdrátové připojení (vyžaduje směrovač)...33 Připojení pomocí portu USB (nesíťové připojení)...34 Přechod od připojení pomocí portu USB k bezdrátovému připojení k síti...34 Bezdrátové připojení k tiskárně bez směrovače...35 Připojení nové tiskárny...35 Změna nastavení sítě...35 Tipy pro nastavení a použití tiskárny na síti...36 Pokročilé nástroje správy tiskárny (pro síťové tiskárny) Vyřešit problém Zlepšení kvality tisku...39 Odstranění uvíznutého papíru...40 Nelze tisknout...42 Sítě Networking...47 Podpora společnosti HP Technické informace Upozornění...51 Informace o čipu kazety...51 Technické údaje

4 Program výrobků zohledňujících životní prostředí...54 Zákonná upozornění...58 Rejstřík...63 Obsah 2

5 1 Postup Jak používat vaše zařízení HP e-all-in-one Části tiskárny Vkládání médií Kopírování Výměna kazet Odstranění uvíznutého papíru Postup Postup 3

6 Kapitola 1 Postup 4 Postup

7 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny Funkce ovládacího panelu Nastavení bezdrátového připojení Stavové kontrolky Automatické vypnutí Části tiskárny Pohledy na zařízení HP e-all-in-one zepředu a shora Poznejte HP e-all-in-one 1 Displej 2 Ovládací panel 3 Zásobník papíru 4 Nástavec zásobníku papíru (také jen nástavec zásobníku) 5 Skleněná plocha 6 Spodní část víka 7 Víko 8 Dvířka kazety 9 Oblast přístupu k tiskové kazetě 10 Dvířka pro čištění Pohled na zařízení HP e-all-in-one zezadu Poznejte HP e-all-in-one 5

8 Kapitola 2 11 Zadní port USB 12 Připojení ke zdroji napájení Funkce ovládacího panelu Funkce ovládacího panelu Poznejte HP e-all-in-one 1 Zpět: Návrat na předchozí stránku. 2 Storno: Zastavuje probíhající operaci a obnovuje výchozí nastavení. 3 Tlačítko Selection: Kontextové tlačítko se mění v závislosti na obsahu zobrazeném na obrazovce. 4 Tlačítko Nahoru: Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet nabídkami a vybírat počet kopií. 5 Tlačítko Dolů: Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet nabídkami a vybírat počet kopií. 6 OK: Potvrzení aktuálního výběru. 7 Kontrolka a tlačítko Bezdrátové připojení: Modrá kontrolka signalizuje bezdrátové připojení. Stisknutím tlačítka zobrazíte stav bezdrátového připojení a možnosti nabídky. Stiskem a podržením tlačítka do chvíle, než začne kontrolka blikat, spustíte režim tlačítka WPS push (Wi-Fi Protected Setup). 8 Tlačítko eprint: Stiskem tlačítka zobrazíte nabídku webových služeb, ve které můžete zobrazit ovou adresu tiskárny a upravit nastavení služby eprint. 9 Tlačítko Svítí: Zapíná a vypíná tiskárnu. Nastavení bezdrátového připojení Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazíte stav bezdrátového připojení a možnosti nabídky. Pokud je tiskárna připojená k bezdrátové síti, bude na displeji tiskárny zobrazeno Připojeno a IP adresa tiskárny. Pokud je bezdrátové připojení zakázáno (bezdrátové rádio je vypnuto) a bezdrátová síť není dostupná, bude na displeji zobrazeno Bezdrát. vypnuto. Pokud je bezdrátové připojení povoleno (bezdrátové rádio je zapnuto) a nemáte připojení k bezdrátové síti, bude na displeji zobrazeno Probíhá připojení nebo Nepřipojeno. Prostřednictvím displeje tiskárny můžete získat informace o bezdrátové síti, vytvořit bezdrátové připojení a další. 6 Poznejte HP e-all-in-one

9 Postupy Tisk stránky s konfigurací sítě Stránka s konfigurací sítě bude obsahovat stav sítě, název hostitele, název sítě a další. Tisk protokolu testu bezdrátové sítě Protokol testu bezdrátové sítě bude obsahovat výsledky diagnostiky stavu bezdrátové sítě, sílu bezdrátového signálu, nalezené sítě a další. Pokyny 1. Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazte nabídku Nastavení bezdrátového připojení. 2. Vyberte možnost Tisk protokolu a potom vyberte možnost Konfigurační stránka. 1. Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazte nabídku Nastavení bezdrátového připojení. 2. Vyberte možnost Tisk protokolu a poté vyberte položku Protokol testu. Obnovení nastavení sítě do výchozího nastavení 1. Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazte nabídku Nastavení bezdrátového připojení. 2. Vyberte možnost Obnovit výchozí nastavení. 3. Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, potvrďte volbu. Zapnutí a vypnutí bezdrátového připojení 1. Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazte nabídku Nastavení bezdrátového připojení. 2. Vyberte položku Bezdrátová síť. 3. V nabídce Bezdrát.zap/vyp vyberte možnost Zapnout nebo Vypnout. Vytvoření připojení WPS (Wi-Fi Protected Setup) Stavové kontrolky Kontrolka stavu bezdrátového připojení Kontrolka tlačítka Napájení WPS (WiFi Protected Setup vyžaduje WPS směrovač) Poznejte HP e-all-in-one Kontrolka stavu bezdrátového připojení Chování kontrolky Nesvítí Pomalé blikání Rychlé blikání Svítí Řešení Bezdrátové připojení je vypnuté. Stiskněte tlačítko Bezdrátové připojení pro přístup do nabídky bezdrátového připojení na displeji tiskárny. Pomocí nabídky bezdrátového připojení povolte bezdrátový tisk. Bezdrátové připojení je zapnuté, ale není připojené k síti. Pokud nelze vytvořit připojení, ujistěte se, že je tiskárna v dosahu bezdrátového signálu. Došlo k chybě bezdrátového připojení. Viz zprávy na displeji tiskárny. Bylo vytvořeno bezdrátové připojení a vy můžete tisknout. Stavové kontrolky 7

10 Kapitola 2 Kontrolka tlačítka Napájení Chování kontrolky Nesvítí Pulzující Rychlé blikání Neustále bliká Svítí Řešení Tiskárna je vypnutá. Signalizuje, že je zařízení v úsporném režimu. Zařízení do režimu spánku přejde automaticky po 5 minutách nečinnosti. Došlo k chybě. Viz zprávy na displeji tiskárny. Tiskárna tiskne nebo kopíruje. Tiskárna je zapnutá a připravena k tisku. Poznejte HP e-all-in-one Automatické vypnutí Funkce automatického vypnutí je ve výchozím nastavení po zapnutí tiskárny povolena. Pokud je funkce automatického vypnutí povolena, tiskárna se po 2 hodinách nečinnosti automaticky vypne a šetří tak spotřebu energie. Po připojení k bezdrátové síti nebo k síti Ethernet (pokud je podporovaný) je funkce automatického vypnutí automaticky zakázána. Nastavení automatického vypnutí je možné změnit z ovládacího panelu. Poté, co nastavení změníte, zůstane v tiskárně zachované. Funkce automatického vypnutí tiskárnu zcela vypne, takže k opětovnému spuštění je nutné použít tlačítko napájení. Změna nastavení funkce automatického vypnutí 1. V ovládacím panelu na úvodní obrazovce s položkami Kopírovat, Skenovat a Rychlé formuláře stiskněte tlačítko Nastavení. Poznámka Pokud nevidíte úvodní obrazovku, mačkejte tlačítko Zpět, dokud ji neuvidíte. 2. V nabídce Nastavení na displeji tiskárny vyberte možnost Předvolby. 3. V nabídce Předvolby vyberte možnost Auto-Off. 4. V nabídce Auto-Off vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a volbu potvrďte stiskem tlačítka Pokračovat. Tip Pokud tisknete prostřednictvím bezdrátového připojení k síti nebo připojení k síti Ethernet, měla by být funkce automatického vypnutí zakázaná, aby nedocházelo ke ztrátám tiskových úloh. I v případě, že je funkce automatického vypnutí zakázaná, přejde tiskárna po 5 minutách nečinnosti do úsporného režimu a šetří tak spotřebu energie. 8 Poznejte HP e-all-in-one

11 3 Tisk Pro pokračování vyberte tiskovou úlohu. Tisk fotografií Tisk dokumentů Tisk obálek Tisk dokumentů Rychlé formuláře Další informace uvádí téma Tipy pro úspěšný tisk. Tisk fotografií Tisk fotografie na fotografický papír 1. Vytáhněte zásobník papíru. 2. Ze zásobníku papíru vyjměte veškerý papír a potom do něj vložte fotografický papír tiskovou stranou směrem dolů. Poznámka Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem ven. Tisk Další informace uvádí téma Vkládání médií. 3. V používané aplikaci klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk. 4. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna. 5. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby. 6. Vyberte příslušnou možnost. Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku. Na kartě Papír/Kvalita vyberte vhodný typ papíru a kvalitu tisku z rozbalovací nabídky Média. Tisk 9

12 Kapitola 3 Poznámka Abyste dosáhli maximálního rozlišení (dpi), přejděte na kartu Papír/Kvalita a vyberte z rozbalovací nabídky Média možnost Fotografický papír a v nabídce Nastavení kvality možnost Nejlepší. Poté klepněte na tlačítko Rozšířené a vyberte z rozbalovací nabídky Kvalita výstupu možnostmaximální rozlišení. Chcete-li tisknout v maximálním rozlišení (dpi) v tónech šedé, vyberte z rozbalovací nabídky Tisknout v tónech šedé možnost Vysoce kvalitní tóny šedé a vyberte možnost Maximální rozlišení. 7. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do dialogového okna Vlastnosti. 8. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Tisk nebo OK v dialogovém okně Tisk. Poznámka Nepoužitý fotografický papír nenechávejte ve vstupním zásobníku. Papír by se mohl zkroutit, což by mohlo snížit kvalitu výtisku. Fotografický papír by měl být před zahájením tisku rovný. Tisk dokumentů Tisk ze softwarové aplikace 1. Ujistěte se, že je zásobník papíru otevřený. 2. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír. Tisk Další informace uvádí téma Vkládání médií. 3. Ve vaší softwarové aplikaci klepněte na tlačítko Tisk. 4. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna. 5. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby. 6. Vyberte příslušnou možnost. Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku. Na kartě Papír/Kvalita vyberte vhodný typ papíru a kvalitu tisku z rozbalovací nabídky Média. 7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti. 8. Klepnutím na tlačítko Tisk nebo OK zahájíte tisk. Tip Váš dokument můžete tisknout na obě strany papíru místo na jednu. Na kartě Rozvržení vyberte z rozbalovací nabídky Tisk na obě strany možnost Obracet podél dlouhé strany nebo Obracet podél krátké strany. Klepnutím na tlačítko OK spustíte tisk. Po vytištění jedné stránky dokumentu budete vyzváni, abyste několik sekund vyčkali. Tiskárna poté automaticky vloží papír zpět a bude tisknout na druhou stranu. Není třeba papír vkládat zpět ručně ani provádět jiné činnosti. Poznámka Pokud nejsou vaše vytištěné dokumenty zarovnány s okraji papíru, ujistěte se, že jste vybrali správný jazyk a oblast. Na displeji tiskárny vyberte položku Nastavení a poté Předvolby. Z poskytnutých možností vyberte jazyk a poté oblast. Správná nastavení možnosti Jazyk/Oblast zajistí, že bude mít tiskárna správné nastavení výchozího formátu papíru. Tisk dokumentů Rychlé formuláře Pomocí Rychlých formulářů můžete tisknout rychlé formuláře, kalendář a hry. 10 Tisk

13 Tisk Rychlé formuláře 1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu vyberte možnost Rychlé formuláře. Tip Pokud se na displeji tiskárny neobjeví možnost Rychlé formuláře, mačkejte tlačítko Zpět dokud se možnost Rychlé formuláře neobjeví. 2. Stiskněte tlačítka Nahoru a Dolů a vyberte položku Můj rychlý formulář, Týdenní kalendář nebo Kontrolní seznam. Potom stiskněte klávesu OK. 3. Po výběru položky, kterou chcete tisknout, zvolte množství kopií a stiskněte tlačítko OK. Tisk obálek Do vstupního zásobníku zařízení HP e-all-in-one je možné vložit jednu nebo více obálek. Nepoužívejte lesklé ani reliéfní obálky, ani obálky se sponami či průhlednými okénky. Poznámka O zvláštnostech formátování textu, který má být vytištěn na obálky, si přečtěte v nápovědě k používanému textovému editoru. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte jako zpáteční adresy štítky, které pak nalepíte na obálky. Tisk obálek 1. Vytáhněte zásobník papíru. 2. Obálky umístěte doprostřed zásobníku. Tištěná strana musí směřovat dolů. Chlopeň musí být na levé straně. Další informace uvádí téma Vkládání médií. 3. Zasuňte obálky co nejdále do tiskárny. 4. Přisuňte vodítka papíru těsně k okrajům obálek. 5. V používané aplikaci klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk. 6. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna. 7. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby. 8. Vyberte příslušnou možnost. Na kartě Papír/Kvalita vyberte vhodný typ papíru a kvalitu tisku z rozbalovací nabídky Média. 9. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Tisk nebo OK v dialogovém okně Tisk. Tisk Tipy pro úspěšný tisk Pro úspěšný tisk by měly fungovat tiskové kazety HP s dostatečným množstvím inkoustu, papír by měl být správně vložen a produkt by měl být správně nastaven. Tipy pro inkoust Používejte originální inkoustové kazety HP. Kazety neotvírejte ani neodstraňujte jejich kryt, dokud nejste připraveni je vložit do tiskárny. Kryt na kazetách brání odpařování inkoustu. Tipy pro úspěšný tisk 11

14 Kapitola 3 Nainstalujte správně žluté, purpurové, azurové a černé kazety. Další informace naleznete v tématu Výměna kazet. Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v tiskových kazetách, abyste se ujistili, že je dostatek inkoustu. Další informace naleznete v tématu Kontrola odhadované hladiny inkoustu. Další informace naleznete v tématu Zlepšení kvality tisku. Pokud je na zadních stranách vytištěných stránek viditelný rozmazaný inkoust, proveďte čištění pomocí nabídky Nástroje. Na úvodní obrazovce s položkami Kopírovat, Skenovat a Rychlé formuláře stiskněte tlačítko Nastavení. Poznámka Pokud nevidíte úvodní obrazovku, mačkejte tlačítko Zpět, dokud ji neuvidíte. V nabídce Nastavení vyberte možnost Nástroje. Procházejte nabídkou Nástroje, dokud neuvidíte možnost Vyč.rozmaz.ink., a poté stiskněte tlačítko OK. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Rady pro vkládání papíru Vložte stoh papíru (ne pouze jednu stránku). Všechen papír by měl být stejného formátu a typu, aby nedošlo k jeho uvíznutí. Papír vkládejte stranou pro tisk směrem dolů. Ujistěte se, zda papír vložený do zásobníku papíru leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani potrhané. Posuňte vodítka šířky papíru v zásobníku papíru tak, aby těsně přiléhala k papíru. Vodítko šířky papíru nesmí papír v zásobníku ohýbat. Další informace naleznete v tématu Vkládání médií. Tipy ohledně nastavení tiskárny Na kartě ovladače tiskárny Papír/Kvalita vyberte příslušný typ papíru a kvalitu tisku z rozbalovací nabídky Média. V rozbalovací nabídce Formát papíru na kartě Papír/Kvalita vyberte vhodnou velikost papíru. Poklepáním na ikonu HP Deskjet 3520 series na ploše otevřete nástroj Software tiskárny. Klepnutím na možnost Tisk a skenování v aplikaci Software tiskárny a poté na položku Nastavení předvoleb otevřete ovladače tisku. Tisk Poznámka Software tiskárny zpřístupníte též klepnutím na Start > Programy > HP > HP Deskjet 3520 series > HP Deskjet 3520 series Váš dokument můžete tisknout na obě strany papíru místo na jednu. Na kartě Rozvržení vyberte z rozbalovací nabídky Tisk na obě strany možnost Obracet podél dlouhé strany, nebo Obracet podél krátké strany. Klepnutím na tlačítko OK spustíte tisk. Po vytištění jedné stránky dokumentu budete vyzváni, abyste několik sekund vyčkali. Tiskárna poté automaticky vloží papír zpět a bude tisknout na druhou stranu. Není třeba papír vkládat zpět ručně ani provádět jiné činnosti. 12 Tisk

15 Poznámky Originální inkoustové kazety HP jsou určeny pro tiskárny a papíry HP a na nich také testovány, aby byly zaručeny co možná nejlepší výsledky v každé chvíli. Poznámka Společnost HP nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost neoriginálního spotřebního materiálu. Na opravy produktu po použití spotřebního materiálu od jiného výrobce se nevztahuje záruka. Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili originální inkoustovou kazetu HP, přejděte na adresu: Varování a kontrolky množství inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze k plánování. Poznámka Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná. Nastavení softwaru vybrané v ovladači tiskárny se vztahuje pouze na tisk, nikoliv na kopírování či skenování. Váš dokument můžete tisknout na obě strany papíru místo na jednu. Poznámka Klepněte na tlačítko Rozšířené na kartě Papír/Kvalita nebo Rozvržení. Z rozbalovací nabídky Stránky k vytisknutí vyberte možnost Tisknout pouze liché stránky. Klepnutím na tlačítko OK spustíte tisk. Po vytisknutí lichých stránek dokumentu vyjměte dokument z výstupního zásobníku. Znovu vložte papír do vstupního zásobníku prázdnou stranou nahoru. Vraťte se do rozbalovací nabídky Stránky k vytisknutí a vyberte možnost Tisknout pouze sudé stránky. Klepnutím na tlačítko OK spustíte tisk. Tisk s pouze černým inkoustem Poznámka Pokud chcete vytisknout černobílý dokument pouze pomocí černého inkoustu, klepněte na tlačítko Rozšířené. Z rozevírací nabídky Tisknout v tónech šedé vyberte Pouze černý inkoust, poté klepněte na tlačítko OK. Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení Pro tisk ostrých obrázků v nejvyšší kvalitě na fotografický papír použijte režim maximálního rozlišení. Pro tisk v maximálním rozlišení viz technické údaje. Tisk v maximálním rozlišení trvá déle než tisk pomocí jiných nastavení a vyžaduje hodně místa na disku. Tisk Tisk v režimu maximálního rozlišení 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen fotografický papír. 2. V používané aplikaci klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk. 3. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna. 4. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby. 5. Klepněte na kartu Papír/Kvalita. 6. V rozevíracím seznamu Média klepněte na možnost Fotografický papír. Poté v nabídce Nastavení kvality vyberte možnost Nejlepší. Poznámka Aby byl možný tisk v maximálním rozlišení, musíte vybrat Fotografický papír, nejlepší kvalita z rozevíracího seznamu Média na kartě Papír/Kvalita. 7. Klepněte na tlačítko Upřesnit. 8. V části Vlastnosti tiskárny vyberte v rozevírací nabídce Kvalita výstupu možnost Maximální rozlišení. 9. Zavřete rozšířené možnosti klepnutím na OK. 10. Potvrďte Orientaci na kartě Rozvržení, poté klepněte na OK pro tisk. Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení 13

16 Kapitola 3 Tisk 14 Tisk

17 4 Tisk pomocí služby eprint odkudkoli HP eprint je bezplatná služba společnosti HP umožňující tisknout dokumenty na tiskárně, která službu eprint podporuje. Stačí povolit webové služby a odeslat dokumenty a fotografie na ovou adresu přidělenou k tiskárně. Nepotřebujete žádné zvláštní ovladače či software. Jakmile si vytvoříte účet v nástroji eprintcenter (www.eprintcenter.com), můžete se přihlásit a zobrazit stav úloh služby eprint, spravovat frontu tiskárny se službou eprint, nastavit, kdo může používat ovou adresu tiskárny se službou eprint pro tisk a získat nápovědu ke službě eprint. Tisk pomocí služby eprint odkudkoli Tisk pomocí služby eprint odkudkoli Před použitím služby eprint se ujistěte o následujícím: Tiskárna je připojena k aktivní síti umožňující přístup k internetu. Webové služby jsou zapnuty. V opačném případě budete k zapnutí vyzváni. Tisk dokumentu pomocí služby eprint 1. Povolte webové služby. a. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko eprint. b. Přijměte podmínky používání a pomocí pokynů na obrazovce povolte webové služby. c. Vytiskněte stránku s informacemi o službě eprint a podle pokynů na stránce si zaregistrujte účet eprint. 2. Vyhledejte ovou adresu tiskárny se službou eprint. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko eprint. Na displeji se poté zobrazí ová adresa tiskárny. Podle potřeby můžete také vybrat možnost Tisk stránky Info a ovou adresu nebo registrační adresu URL vytisknout. 3. Prostřednictvím u odešlete váš dokument k vytištění. a. Vytvořte nový a jako přílohu použijte dokument, který chcete vytisknout. b. odešlete na ovou adresu tiskárny. Tiskárna vytiskne připojený dokument. Poznámka 1 bude vytištěn ihned po jeho přijetí. Jako u všech ů, ani u tohoto není jisté, kdy nebo zda proběhne jeho doručení. Stav tisku můžete ověřit na stránkách eprintcenter (www.eprintcenter.com). Poznámka 2 Dokumenty vytištěné prostřednictvím služby eprint se mohou od předlohy lišit, např. ve stylu, formátování a toku textu. U dokumentů, které je třeba vytisknout ve vyšší kvalitě (např. právní dokumenty), doporučujeme tisknout pomocí softwaru na vašem počítači, kde máte větší kontrolu nad vzhledem výtisku. Klepnutím sem se připojíte pro více informací. Tisk pomocí služby eprint odkudkoli Tisk pomocí služby eprint odkudkoli 15

18 Kapitola 4 Tisk pomocí služby eprint odkudkoli 16 Tisk pomocí služby eprint odkudkoli

19 5 Základní informace o papíru Doporučené papíry pro tisk Vkládání médií Doporučené papíry pro tisk Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality při tisku, HP doporučuje použití papírů HP, které jsou přímo určeny pro typ projektu, který tisknete. V závislosti na zemi/oblasti pravděpodobně nebudou některé z těchto papírů k dispozici. Základní informace o papíru ColorLok Společnost HP doporučuje běžné papíry s logem ColorLok pro tisk a kopírování každodenních dokumentů. Všechny papíry s logem ColorLok jsou nezávisle testovány, aby splnily vysoké standardy spolehlivosti a kvality tisku a vytvořily dokumenty s ostrými, živými barvami, sytou černou, které schnou rychleji než běžné papíry. Vyhledejte papíry s logem ColorLok v mnoha gramážích a formátech u významných výrobců papíru. HP Advanced Photo Paper Silný fotografický papír s povrchem s okamžitým schnutím inkoustu ke snadné manipulaci bez rozmazání. Odolává vodě, šmouhám, otiskům prstů a vlhkosti. Vzhled i struktura vytištěných fotografií je srovnatelná s fotografiemi vyvolanými ve fotografických laboratořích. Tyto papíry jsou k dispozici v několika formátech, včetně formátů A4, 8,5 11 palců, cm (s chlopněmi nebo bez chlopní) a 13 x 18 cm a se dvěma povrchy - lesklé nebo jemně lesklé (saténově matné). Bez obsahu kyseliny pro větší stálost dokumentů. HP Everyday Photo Paper(Fotografický papír) Tiskněte levně barevné každodenní fotografie na papír, který byl navržen pro běžný tisk fotografií. Tento cenově dostupný fotografický papír rychle schne a umožňuje tak okamžitou manipulaci. Při použití tohoto papíru v jakékoli inkoustové tiskárně získáte ostré a jasné obrázky. Tyto papíry jsou k dispozici v několika formátech, včetně formátů A4, 8,5 11 palců a cm (s chlopněmi nebo bez chlopní) s pololesklou povrchovou úpravou. Pro větší stálost fotografií, bez obsahu kyseliny. HP Brochure Paper nebo HP Superior Inkjet Paper Tyto papíry jsou lesklé nebo matné na obou stranách pro oboustranné využití. Jsou velmi vhodné pro reprodukce v kvalitě srovnatelné s fotografiemi a pro obchodní grafiku používanou na desky výkazů, speciální prezentace, brožury, poštovní zásilky a kalendáře. HP Premium Presentation Paper nebo HP Professional Paper Tyto papíry jsou těžké, oboustranné a matné, jsou perfektní pro prezentace, návrhy, zprávy a bulletiny. Tuhý silný papír pro vynikající vzhled a působivost. Základní informace o papíru 17

20 Kapitola 5 Základní informace o papíru HP Bright White Inkjet Paper(Jasně bílý papír HP do inkoustových tiskáren) Jasně bílý papír HP Bright White Inkjet Paper poskytuje vysoký stupeň barevného kontrastu a ostrý text. Je dostatečně neprůhledný pro oboustranné barevné použití, nedochází u něj k propíjení, což jej předurčuje pro bulletiny, zprávy a letáky. S technologií ColorLok pro menší míru rozpití inkoustu, sytější černou a živé barvy. HP Printing Paper Papír HP Printing Paper je víceúčelový papír s vysokou kvalitou. Vytváří dokumenty, které vzbuzují solidnější dojem než dokumenty vytištěné na standardní víceúčelový papír nebo papír do kopírek, ať již jde o vzhled, či hmatový dojem. S technologií ColorLok pro menší míru rozpití inkoustu, sytější černou a živé barvy. Neobsahuje kyseliny a zajišťuje, že dokumenty dlouho vydrží. HP Office Paper Papír HP Office Paper je víceúčelový papír s vysokou kvalitou. Je vhodný pro kopírování, návrhy, poznámky a další každodenní dokumenty. S technologií ColorLok pro menší míru rozpití inkoustu, sytější černou a živé barvy. Neobsahuje kyseliny a zajišťuje, že dokumenty dlouho vydrží. HP Iron-On Transfers(Nažehlovací fólie) Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfer (pro barevné textilie nebo pro světlé či bílé textilie) jsou ideálním řešením pro vytváření obtisků na trička vyrobených z vlastních digitálních fotografií. HP Premium Inkjet Transparency Film(Transparentní fólie) Transparentní fólie HP Premium Inkjet Transparency Film oživí vaše barevné prezentace, které tak lépe zapůsobí. Práce s nimi je snadná a inkoust na nich zasychá rychle a nerozmazává se. HP Photo Value Pack(Fotografické sady) HP Photo Value Packs vhodně nakombinovaný balíček originálních tiskových kazet HP a papíru HP Advanced Photo Paper, který vám ušetří čas a odhadování toho, jak tisknout dostupné profesionální fotografie pomocí HP e-all-in-one. Originální inkousty HP a papír HP Advanced Photo Paper byly navrženy tak, aby společně vytvářely odolné a živé fotografie výtisk za výtiskem. Skvělé pro tisk všech fotografií z dovolené, které stojí za to, nebo vícenásobných výtisků pro sdílení. Vkládání médií Pro pokračování vyberte formát papíru. Vložte papír plného formátu a. Sklopte zásobník papíru. Sklopte zásobník papíru a vytáhněte nástavec zásobníku. b. Posuňte vodítka papíru směrem ven. Posuňte vodítka papíru směrem ven. 18 Základní informace o papíru

21 Základní informace o papíru c. Vložte papír. Vložte do zásobníku na papír balík papírů kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů. Zasuňte stoh papírů až k dorazu. Posuňte vodítka šířky papíru tak, aby přiléhala k oběma stranám stohu papíru. Vložte papír malého formátu a. Vysuňte zásobník papíru. Posuňte zásobník papíru a vytáhněte nástavec vstupního zásobníku. b. Posuňte vodítka papíru směrem ven. Posuňte vodítka papíru směrem ven. Vkládání médií 19

22 Kapitola 5 Základní informace o papíru c. Vložte papír. Vložte balík fotografického papíru kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů. Zasuňte balík papírů až k dorazu. Poznámka Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem ven. Posuňte vodítka šířky papíru tak, aby přiléhala k oběma stranám stohu papíru. Zasuňte zásobník papíru. Vložení obálek a. Sklopte zásobník papíru. Sklopte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku. b. Posuňte vodítka papíru směrem ven. Posuňte vodítka papíru směrem ven. 20 Základní informace o papíru

23 Vyjměte veškerý papír z hlavního vstupního zásobníku. c. Vložte obálky. Vložte jednu nebo více obálek doprostřed vstupního zásobníku. Tištěná strana musí směřovat dolů. Chlopeň musí být na levé straně a směřovat nahoru. Základní informace o papíru Zasouvejte balík obálek dolů, dokud se nezastaví. Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř proti balíku obálek, dokud se nezarazí. Vkládání médií 21

24 Kapitola 5 Základní informace o papíru 22 Základní informace o papíru

25 6 Kopírování a skenování Kopírování Skenování do počítače Tipy pro úspěšné kopírování Tipy pro úspěšné skenování Kopírování Nabídka Kopírování na displeji tiskárny umožňuje snadnou volbu počtu kopií a barevného nebo černobílého tisku na běžný papír. Snadno můžete upravit pokročilé nastavení, jako např. změnit typ a formát papíru, upravit tmavost kopie nebo změnit její velikost. Pro pokračování klepněte na typ kopírování. Jednoduché kopírování a. Vložte papír. Vložte papír plného formátu do zásobníku papíru. Kopírování a skenování b. Vložte předlohu. Zvedněte víko produktu. Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů. Kopírování a skenování 23

26 Kapitola 6 Sklopte víko. c. Stisknutím Kopírovat v nabídce na displeji tiskárny přejděte do nabídky kopírování. Pokud položku Kopírovat na displeji tiskárny nevidíte, mačkejte tlačítko Zpět, dokud se Kopírovat nezobrazí. V nabídce Kopírovat můžete výběrem možnosti Kopie zvýšit nebo snížit počet kopií. Výběr potvrďte stiskem tlačítka OK. Výběrem možnosti Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně můžete začít kopírovat na běžný papír formátu A4 nebo 8,5 x 11. Kopírování a skenování Další funkce kopírování V nabídce Kopírovat můžete pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů procházet položkami nastavení. Formát papíru: Nastavuje formát a typ papíru. Nastavení běžného papíru provede tisk v normální kvalitě tisku pro běžný papír. Nastavení fotografického papíru provede tisk v nejlepší kvalitě tisku pro fotografický papír. Změna velikosti: Skutečná velikost vytvoří kopii, která má stejnou velikost jako originál, ale je možné, že okraje zkopírovaného obrazu budou oříznuté. Upravit na stránku vytvoří kopii, která je vycentrována s bílým okrajem kolem. Přeformátovaný obrázek je buď zvětšen nebo zmenšen, aby se vešel na formát vybraného výstupního papíru. Vlastní velikost vám umožňuje zvětšit velikost obrázku výběrem hodnoty větší než 100 % nebo zmenšit velikost obrázku výběrem hodnoty menší než 100 %. Světlejší/tmavší: Upravuje nastavení kopírování pro světlejší nebo tmavší kopie. Poznámka Po dvou minutách nečinnosti se možnosti kopírování automaticky vrátí do výchozího nastavení kancelářského papíru A4 nebo 8,5 x 11 palců (v závislosti na oblasti). Skenování do počítače Skenování můžete zahájit z ovládacího panelu tiskárny nebo z počítače. Chcete-li rychle skenovat jednu stránku do souboru s obrázkem, skenujte z ovládacího panelu. Chcete-li skenovat více stránek do jednoho souboru, definovat formát souboru pro skenování nebo provést úpravy naskenovaného obrázku, skenujte z počítače. Příprava na skenování Příprava na skenování: a. Vložte předlohu. Zvedněte víko produktu. Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů. 24 Kopírování a skenování

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více