Příručky pro zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručky pro zařízení"

Transkript

1 Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE

2 Příručky pro zařízení Příručky pro toto zařízení jsou rozděleny následujícím způsobem. Najdete v nich podrobné informace. V závislosti na konfiguraci systému a zakoupeném výrobku nemusí být některé příručky potřebné. Příručky s tímto symbolem jsou k dispozici v tištěné formě. CD-ROM Příručky označené tímto symbolem jsou obsaženy ve formátu PDF na přiloženém disku CD-ROM. Instalace zařízení Instalace softwaru Instalační leták Úvod k používání Stručný referenční průvodce Pokyny ke kopírování a tisku Odstraňování problémů Průvodce uživatele CD-ROM Pokyny k instalaci a softwaru Pokyny ke skenování a tisku Odstraňování problémů Průvodce softwarem (tato příručka) CD-ROM Název modelu F (LaserBase MF3110) K zobrazení této příručky ve formátu PDF je vyžadován program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Pokud ve vašem systému není nainstalován program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader, stáhněte jej z webových stránek společnosti Adobe Systems Incorporated. Značné úsilí bylo věnováno tomu, aby tato příručka byla přesná a nic nebylo vynecháno. Jelikož však neustále zdokonalujeme naše produkty, pokud potřebujete přesnou specifikaci, obraťte se na společnost Canon.

3 Obsah Úvod iv Jak tuto příručku používat iv Symboly používané v této příručce iv Tlačítka používaná v této příručce iv Obrazovky používané v této příručce iv Zkratky používané v této příručce iv Právní upozornění v Ochranné známky v Autorská práva v Upozornění v Kapitola 1 Instalace Požadavky na systém Kde najdete pomoc Instalace softwaru v počítači Krok 1 - Instalace ovladačů MF Krok 2 - Instalace panelu MF Toolbox Krok 3 Připojení kabelu USB Instalace doprovodných aplikací Přečtěte si Průvodce uživatele Kontrola instalace Odinstalování a přeinstalování softwaru Odstranění nástrojů MF Toolbox Odstranění ovladačů MF Kapitola 2 Tisk Tisk dokumentu Stornování tisku Změna nastavení tisku Z aplikace Windows Ze složky [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Printers] (Tiskárny)) Windows 98/Me - Vlastnosti Předvolby tisku a Vlastnosti v systému Windows 2000/XP Vlastnosti Předvolby tisku Používání zařízení v síti Nastavení zařízení jako sdílené tiskárny Používání sdílené tiskárny v síti Kapitola 3 Skenování Skenování pomocí tlačítka [Start] na zařízení Nastavení funkce skenování pro tlačítko [Start] Nastavení tlačítka [Start] pro jiné funkce než [Save] (Uložit) Nastavení tlačítka [Start] v dialogovém okně [Settings] (Nastavení) Nastavení tlačítka [Start] ve složce [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty) (Windows 2000: dialogové okno [Scanners and Cameras Properties] (Skenery a fotoaparáty vlastnosti)) Skenování pomocí sady nástrojů MF Toolbox Nastavení nástrojů MF Toolbox Nastavení skeneru Uložení naskenovaného obrázku Předání naskenovaných obrazů Potvrzení skenovaného obrázku a nastavení Exif (Potvrdit skenovaný obrázek) ii

4 Skenování obrazu z aplikace Vytvoření jednoho souboru PDF ze dvou nebo více stránek Předvolby nastavení a skenování s použitím ovladače ScanGear MF Přepínání mezi jednoduchým režimem a režimem pro odborníky Používání jednoduchého režimu Používání režimu pro odborníky Režim pro odborníky - Určení parametrů skenování Nastavení režimu pro odborníky Určení rozlišení Skenování s ovladačem WIA (pouze systém Windows XP) Skenování z dialogového okna [Scanner and Camera Wizard] (Skenery a fotoaparáty Průvodce) Skenování z aplikace Kapitola 4 Odstraňování problémů Problémy s tiskárnou Problémy s ovladačem Problémy při skenování Problémy při instalaci a odinstalování Kapitola 5 Příloha Specifikace tiskárny Hardware Software Slovníček Rejstřík iii

5 Úvod Děkujeme vám za zakoupení zařízení Canon LaserBase MF3110. Před začátkem používáním tohoto produktu si prosím podrobně přečtěte tuto příručku, abyste se seznámili s jeho možnostmi a mohli co nejvíce využít jeho funkce. Po přečtení tuto příručku uschovejte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. Jak tuto příručku používat Symboly používané v této příručce V této příručce jsou používány následující symboly pro vysvětlení postupů, omezení, opatření a pokynů, které by měly být dodržovány z bezpečnostních důvodů. UPOZORNĚNÍ Viz Průvodce uživatele zařízení výchozí Označuje provozní požadavky či omezení. Přečtěte si pozorně tyto části, abyste zajistili správné provozování zařízení a zamezili poškození zařízení. Označuje vysvětlení operace nebo obsahuje podrobné informace o postupu. Důrazně doporučujeme si přečíst tyto poznámky. Podrobné informace týkající se tématu z předchozí věty najdete v Průvodci uživatele. Pojmem zařízení je označován produkt Canon LaserBase MF3110. Nastavení, které je platné, pokud ho nezměníte. Tlačítka používaná v této příručce Tlačítka nebo položky jsou v této příručce vyznačeny v [hranatých závorkách] následujícím způsobem. Tlačítko nebo položka na obrazovce... [OK] Název okna nebo dialogu... [Add Printer Wizard] (Průvodce přidáním tiskárny) Tlačítko na panelu nástrojů... (Nápověda) Obrazovky používané v této příručce Snímky obrazovek počítačových operací použité v této příručce se mohou lišit od obrazovek, které uvidíte ve skutečnosti, v závislosti na modelu nebo příslušenství, které je se zařízením dodáno. Zkratky používané v této příručce V této příručce jsou názvy výrobků a modelů zkracovány následujícím způsobem: Operační systém Microsoft Windows 98 je nazýván Windows 98. Operační systém Microsoft Windows Millennium Edition je nazýván Windows Me. Operační systém Microsoft Windows 2000 je nazýván Windows Operační systém Microsoft Windows XP je nazýván Windows XP. iv

6 Právní upozornění Ochranné známky Canon a logo Canon jsou ochrannými známkami společnosti Canon Inc. Microsoft a Windows jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích/oblastech. Ostatní značky a názvy výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. V této příručce jsou značky Microsoft a Microsoft Windows odpovídajícím způsobem používány jako Microsoft a Windows. Autorská práva Copyright 2004 Canon Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, rozšiřována, přepisována, uchovávána ve vyhledávacím systému, nebo překládána do jakéhokoliv jazyka či počítačového jazyka, v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými, optickými, chemickými, manuálními či jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon Inc. Upozornění Informace obsažené v této příručce mohou být bez oznámení změněny. SPOLEČNOST CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO MATERIÁLU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ, KROMĚ TĚCH, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TOMTO DOKUMENTU, VČETNĚ,ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEBO PORUŠENÍ JAKÉHOKOLIV PATENTU. SPOLEČNOST CANON INC. NEBUDE ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLIV POVAHY, NEBO ZTRÁTY ČI VÝLOHY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO MATERIÁLU. v

7 Instalace 1 KAPITOLA V této kapitole je vysvětlen postup při instalaci ovladačů a softwaru do počítače. Jakmile budou odpovídající ovladače instalovány, můžete ze svého počítače tisknout a skenovat. Požadavky na systém Ovladače lze instalovat a používat v následujících typech systémového prostředí. Operační systém Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Počítač Jakýkoliv počítač, na kterém správně běží systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. Hardwarové prostředí Počítač PC IBM nebo s IBM kompatibilní Jednotka CD-ROM nebo síťové prostředí s přístupem k jednotce CD-ROM Počítač PC s portem USB a nainstalovaným ovladačem třídy USB OS Procesor RAM Volné místo na disku Windows 98 Intel Pentium 90 MHz nebo vyšší 32 MB RAM, doporučuje se 64 MB nebo více Minimálně 115 MB, doporučuje se 200 MB nebo více Windows Me Intel Pentium 150 MHz nebo vyšší 32 MB RAM, doporučuje se 64 MB nebo více Minimálně 115 MB, doporučuje se 200 MB nebo více Windows 2000* Professional Intel Pentium 133 MHz nebo vyšší, či kompatibilní mikroprocesory (podporovány jsou až 2 procesory) 64 MB RAM, doporučuje se 128 MB nebo více Minimálně 115 MB, doporučuje se 200 MB nebo více Windows XP* Řada Pentium 300 MHz nebo vyšší 64 MB RAM, doporučuje se 128 MB nebo více Minimálně 115 MB, doporučuje se 200 MB nebo více * Doporučuje se přihlásit se pomocí uživatelského účtu s právy administrátora. 1-1

8 Připojení USB 2.0 vyžaduje počítač vybavený procesorem rychlejším než 300 MHz, s pamětí větší než 64 MB RAM a se systémem Windows XP SP1, nebo počítač vybavený procesorem rychlejším než 133 MHz, s pamětí větší 64 MB RAM a se systémem Windows 2000 SP4. Pokud váš počítač všem požadavkům vyhovuje a obsahuje předinstalovaný hostitelský ovladače USB 2.0, bude připojení USB 2.0 zajištěno. 1 Instalace Kde najdete pomoc Pokud se při instalaci softwaru ovladačů nebo při provozu zařízení vyskytne problém, prostudujte si pokyny v těchto příručkách: Tato příručka Viz Kapitola 4, Odstraňování problémů. Průvodce uživatele Viz Kapitola 9, Odstraňování problémů. Soubor README. TXT Pomůcky, omezení a restrikce, o nichž při instalaci a používání ovladačů tiskárny potřebujete vědět, jsou uvedeny v souboru README.TXT, který je poskytován spolu s ovladači. Nápověda online Další nápověda je k dispozici v souboru nápovědy online, který je poskytován spolu s ovladači. V dialogovém okně [Properties] (Vlastnosti) můžete klepnutím na tlačítko [Help] (Nápověda) zobrazit informace o funkcích a volbách v ovladačích tiskárny. Kontextová nápověda Tato nápověda zobrazí vysvětlení každé položky v aktuálním dialogovém okně. Kontextovou nápovědu aktivujete některým z následujících způsobů. - Klepněte na tlačítko (Nápověda) v záhlaví dialogového okna klepněte na požadovanou položku. - Pravým tlačítkem klepněte na požadovanou položku vyberte okno [What is this?] (Co je to?). - Vyberte požadovanou položku stiskněte klávesu [F1]. Autorizovaní prodejci či poskytovatelé služeb společnosti Canon Pokud nenajdete potřebné informace v nápovědě, kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Canon. Instalace softwaru v počítači V této části najdete postup při instalaci ovladačů, díky nimž budete moci zařízení Canon MF3110 používat jako místní tiskárnu a skener (připojený přímo k vašemu počítači). Při instalaci ovladačů postupujte podle kroků uvedených na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110). 1-2

9 Před instalací softwaru nezapomeňte provést následující: Ujistěte se, že zařízení není připojené k vašemu počítači. Zapněte zařízení. (Viz Instalační list.) Ukončete všechny spuštěné aplikace Windows. UPOZORNĚNÍ Pokud používáte systém Windows 2000/XP, ujistěte se, že jste se přihlásili jako administrátoři. Pro instalaci ovladačů je nutné mít úplná přístupová oprávnění. Je doporučováno použít kabel kratší než 3 m. Uvedené obrazovky jsou převzaty ze systému Windows XP. 1 Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Zobrazí se obrazovka [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110). Podle kroků 1, 2 a 3 na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) instalujte software. 1 Instalace Obrazovka [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110). Pokud se obrazovka [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) neobjeví, klepněte na ploše systému Windows na tlačítko [Start] [My Computer] (Tento počítač) (Windows 98/Me/2000: poklepejte na položku [My Computer] (Tento počítač)). Otevřete ikonu disku CD-ROM poklepejte na položku [Setup(Setup.exe)]. Pokud instalaci provádíte z kopie uložené v síti nebo na pevném disku, poklepejte v daném umístění na položku [Setup(Setup.exe)]. 1-3

10 Krok 1 - Instalace ovladačů MF 1 Na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) klepněte na položku [Install MF Drivers] (Instalovat ovladače MF). 2 Přečtěte si licenční smlouvu klepněte na volbu [Yes] (Ano). 1 Instalace 3 Instalujte software podle pokynů na obrazovce. 4 Klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit). Krok 2 - Instalace panelu MF Toolbox 1 Na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) klepněte na položku [Install MF Toolbox] (Instalovat panel MF Toolbox). Po zavření obrazovky [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) klepněte na ploše Windows na položku [Start] [My Computer] (Tento počítač) (Windows 98/Me/2000: poklepejte na položku [My Computer] (Tento počítač)). Otevřete ikonu disku CD-ROM poklepejte na položku [Setup(Setup.exe)]. Pokud instalaci provádíte z kopie uložené v síti nebo na pevném disku, poklepejte v daném umístění na položku [Setup(Setup.exe)]. 1-4

11 2 Klepněte na tlačítko [Next] (Další). 1 Instalace 3 Klepněte na tlačítko [Continue] (Pokračovat). 4 Přečtěte si licenční smlouvu klepněte na volbu [Yes] (Ano). 1-5

12 5 Po zobrazení dialogového okna [Choose Destination Location] (Vyberte cílové umístění) klepněte na tlačítko [Next] (Další). 1 Instalace 6 Klepněte na tlačítko [Next] (Další). 7 Klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit). 1-6

13 Krok 3 Připojení kabelu USB 1 Přesvědčte se, že je zařízení zapnuté. 2 Připojte kabel USB k zařízení a k portu USB počítače. Po připojení kabelu USB k počítači je zařízení automaticky rozpoznáno jako nový hardware. Chvíli vyčkejte, než počítač provede různá nastavení. Podle typu počítače se na obrazovce může objevit zpráva požadující restartování počítače. Po restartování počítače chvíli počkejte, než počítač provede různá nastavení. Instalace doprovodných aplikací Doprovodné aplikace instalujte klepnutím na položku [Install Applications] (Instalovat aplikace) na obrazovce [MF3110 Series Setup] (Instalace zařízení MF3110). Instalaci můžete provést i později. 1 Instalace Přečtěte si Průvodce uživatele Pokud si chcete přečíst příručku ve formátu PDF na disku CD-ROM, klepněte na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) na položku [Read Manuals] (Přečíst příručky). Proces instalace je nyní ukončen. Na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) klepněte na tlačítko [Exit] (Konec). Poté vyjměte disk CD-ROM z diskové mechaniky. Kontrola instalace Prověřte, zda jsou ovladače úspěšně instalovány a zda je zařízení vybráno jako výchozí tiskárna. Pokud je po otevření dialogového okna [Print] (Tisk) vaše zařízení vybráno v okně tiskáren, znamená to, že je nastaveno jako výchozí tiskárna. 1 Otevřete složku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Na panelu úloh systému Windows klepněte na tlačítko [Start] vyberte [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Printers] (Tiskárny)). Ujistěte se, že se zobrazí ikona ovladače. 2 Vyberte výchozí tiskárnu. Pokud je zařízení již vybráno jako výchozí tiskárna, přejděte ke kroku 3. Vyberte ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny. V nabídce [File] (Soubor) klepněte na položku [Set as Default Printer] (Nastavit jako výchozí tiskárnu) (Windows 98/ Me: [Set as Default] (Nastavit jako výchozí)). 3 Otevřete složku [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty) (Windows 98/Me/2000: dialogové okno [Scanners and Cameras Properties] (Skenery a fotoaparáty vlastnosti)). Klepněte na tlačítko [Start] na hlavním panelu systému Windows vyberte položky [Control Panel] (Ovládací panely) [Printers and Other Hardware] (Tiskárny a jiný hardware) [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty) (Windows 98/Me/2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Control Panel] (Ovládací panely) poklepejte na ikonu [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty)). Přesvědčte se, že se zobrazí název nebo ikona odpovídajícího ovladače skeneru. 4 Pokud se na ploše systému Windows zobrazí ikona [Canon MF Toolbox 4.7], instalace panelu MF Toolbox 4.7 proběhla úspěšně. 1-7

14 Odinstalování a přeinstalování softwaru 1 Instalace Pokud ovladače řádně nefungují, odstraňte je a instalaci zopakujte. Při odstraňování softwaru nejdříve odstraňte nástroj MF Toolbox a poté ovladače MF. I v případě, že chcete software přeinstalovat, musíte nejdříve odstranit aktuálně instalovaný software. Než software odeberete, ujistěte se, že platí následující: - Pro instalaci máte k dispozici instalační software. - V počítači neběží žádný program. UPOZORNĚNÍ Odinstalování v systému Windows 2000/XP musí provádět uživatel s právy administrátora. Odstranění nástrojů MF Toolbox 1 Ukončete nástroje MF Toolbox a všechny programy (včetně antivirového), které jsou v počítači právě spuštěny. Zavřete nástroj MF Toolbox klepnutím na tlačítko [X] v pravé horní části okna. 2 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na položku [Start] [(All) Programs] (Všechny programy) [Canon] [MF Toolbox 4.7] [Uninstall Toolbox] (Odinstalovat MF Toolbox). 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Až se zobrazí okno programu pro odstranění nebo opravu instalace, zaškrtněte volbu [Remove] (Odstranit) klepněte na tlačítko [Next] (Další). Pokud se zobrazí výzva k potvrzení odstranění programu či podobné výzvy, klepněte na tlačítko [OK]. V případě zobrazení výzvy restartujte počítač. Odstranění ovladačů MF 1 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na položku [Start] [(All) Programs] (Všechny programy) [Canon] [MF Drivers] (Ovladače MF) [Uninstall Drivers] (Odinstalovat ovladače). Zobrazí se dialogové okno [MF Driver Uninstaller] (Odinstalovat ovladače MF). 2 Vyberte odpovídající tiskárnu klepněte na tlačítko [Perform] (Provést). Zobrazí se potvrzující dialogové okno. 3 Klepněte na tlačítko [Yes] (Ano). V systému Windows 98/Me/2000 se objeví dialogové okno s výzvou k restartování počítače za účelem úspěšného dokončení odinstalování. Vyberte možnost [Yes, I want to restart my computer now] (Ano, chci restartovat počítač nyní) klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit). Proces odinstalace je dokončen. 1-8

15 Tisk 2 KAPITOLA V této kapitole je vysvětlen postup při tisku dokumentů z aplikací systému Windows. Chcete-li změnit nastavení tisku, otevřete dialogové okno vlastností ovladače tiskárny. Tisk dokumentu 1 Vložte papír do zásobníku nebo multifunkčního podavače. Více informací o vložení papíru najdete v kapitole 2 Manipulace s papírem v Průvodci uživatele. 2 Otevřete požadovaný dokument v aplikaci. 3 Vyberte příkaz pro tisk. Ve většině případů klepněte na příkaz [Print] (Tisk) v nabídce [File] (Soubor). Zobrazí se dialogové okno [Print] (Tisk). 4 V poli se seznamem [Select Printer] (Vyberte tiskárnu) nebo v rozbalovacím seznamu [Name] (Název) v dialogovém okně [Print] (Tisk) zvolte požadovanou tiskárnu. 5 Klepněte na položku [Preferences] (Předvolby) nebo [Properties] (Vlastnosti). V závislosti na použité aplikaci vyberte tiskárnu na kartě [General] (Obecné) v dialogovém okně [Print] (Tisk) a určete odpovídající nastavení tisku na příslušných kartách. (Jen pro operační systém Windows 2000.) 2-1

16 6 Určete požadovaná nastavení klepněte na tlačítko [OK]. Více informací viz Změna nastavení tisku, na str Klepněte na tlačítko [Print] (Tisk) nebo [OK]. Bude zahájen tisk. 2 Tisk můžete zrušit klepnutím na tlačítko [Cancel] (Storno). Stornování tisku Tisk 1 Otevřete složku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Na panelu úloh systému Windows klepněte na tlačítko [Start] vyberte [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Printers] (Tiskárny)). 2 Poklepejte na ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny. 3 Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskovou úlohu klepněte na tlačítko [Cancel Printing] (Stornovat tisk). Stornovat tiskovou úlohu lze také pomocí okna [Status Monitor] (Sledování stavu) na ovládacím panelu zařízení. Více informací najdete v kapitole 7 Monitor systému v Průvodci uživatele. Změna nastavení tisku Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení tisku, otevřete dialogové okno vlastností nebo předvoleb tisku ovladače tiskárny. Dialogové okno vlastností můžete otevřít z dialogového okna [Print] (Tisk) a [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Printers] (Tiskárny)) nebo dialogového okna předvoleb tisku okna [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Dialogové okno lze otevřít níže uvedeným způsobem. Dialogové okno vlastností umožní nastavit konfiguraci tiskárny a nakonfigurovat nastavení tisku pro všechny aplikace Windows. V dialogovém okně předvoleb tisku můžete určit výchozí nastavení tiskových možností, které jsou dostupné při tisku na zařízení Canon LaserBase MF3110. (Jen pro operační systém Windows 2000/XP.) Počet karet zobrazených v dialogovém okně vlastností se bude lišit v závislosti na typu operačního systému, který používáte, a na způsobu otevření tohoto dialogového okna. Způsob otevření dialogových oken rozhoduje o rozsahu platnosti nastavení možností tisku: - Pokud dialogové okno otevřete z dialogového okna aplikace [Print] (Tisk), vámi vybrané volby tisku se budou vztahovat pouze na aktuální tiskovou úlohu. Pokud aplikaci uzavřete, nebudou tyto volby uloženy. - Pokud dialogové okno otevřete ze složky [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Printers] (Tiskárny)), vybrané volby tisku se budou vztahovat na všechny aplikace Windows a zůstanou platné, dokud nastavení nezměníte. 2-2

17 Z aplikace Windows Otevření dialogového okna [Printing Preferences] (Předvolby tisku) nebo [Properties] (Vlastnosti) 1 Vyberte příkaz pro tisk. Ve většině případů klepněte na příkaz [Print] (Tisk) v nabídce [File] (Soubor). Zobrazí se dialogové okno [Print] (Tisk). 2 V poli se seznamem [Select Printer] (Vyberte tiskárnu) nebo v rozbalovacím seznamu [Name] (Název) v dialogovém okně [Print] (Tisk) zvolte požadovanou tiskárnu. 3 Klepněte na položku [Preferences] (Předvolby) nebo [Properties] (Vlastnosti). Zobrazí se dialogové okno [Printing Preferences] (Předvolby tisku) nebo [Canon MF3110 Properties ] (Canon MF3110 Vlastnosti). 2 Tisk Ze složky [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Printers] (Tiskárny)). Otevření dialogového okna vlastností tiskárny 1 Otevřete složku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Na panelu úloh systému Windows klepněte na tlačítko [Start] vyberte [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Printers] (Tiskárny)). 2 Vyberte ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny. 3 V nabídce [File] (Soubor) klepněte na položku [Properties] (Vlastnosti). Dialogové okno Vlastnosti můžete také otevřít klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny a výběrem položky [Properties] (Vlastnosti) z místní nabídky. Objeví se dialogové okno [Canon MF3110 Properties] (Canon MF Vlastnosti). Otevření dialogového okna Předvolby tisku (pouze systém Windows 2000/XP) 1 Otevřete složku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko [Start] vyberte položku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Printers] (Tiskárny)). 2 Vyberte ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny. 3 V nabídce [File] (Soubor) klepněte na položku [Printing Preferences] (Předvolby tisku). Dialogové okno předvoleb tisku můžete otevřít také klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny a výběrem položky [Printing Preferences] (Předvolby tisku) z místní nabídky. Zobrazí se dialogové okno [Canon MF3110 Printing Preferences] (Canon MF Předvolby tisku). 2-3

18 Windows 98/Me - Vlastnosti Po otevření okna [Canon MF3110 Properties] (Canon MF Vlastnosti) ze složky [Printers] (Tiskárny) se zobrazí následující obrazovky. Karta [General] (Obecné) 2 Umožní vytisknout zkušební stránku nebo definovat oddělovací stránky. Další informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému Windows. Tisk 2-4

19 Karta [Details] (Podrobnosti) Určuje port tiskárny a nastavení časového limitu. Další informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému Windows. 2 Tisk Nastavení zařazování Instalační program nastaví následující hodnoty. 2-5

20 Karta [Page Setup] (Vzhled stránky) Určuje nastavení stránky včetně velikosti papíru, změny měřítka, počtu kopií, orientace a počtu stránek na list. Informace týkající se okna [Profile] (Profily) viz Profily, na str Tisk Výchozí nastavení závisí na zemi/oblasti, kde jste zařízení zakoupili. Náhled obrazu [Page Size] (Velikost stránky) [Output Size] (Výstupní velikost) Zobrazí obrázek s aktuálním zobrazením vybraných nastavení. Více informací o náhledu obrazu viz str Vybere původní velikost stránky, s níž se bude v aplikaci pracovat. K dispozici jsou tyto volby; [Letter], [11x17], [Legal], [Executive], [A5], [B5], [A4], [B4], [A3], [Envelope Monarch] (Obálka Monarch), [Envelope COM10] (Obálka COM10), [Envelope DL] (Obálka DL), [Envelope C5] (Obálka C5) a [Custom] (Vlastní). Vybere výstupní velikost papíru, na kterou se bude tisknout. Pokud je tato volba nastavena na cokoliv jiného než [Match Paper Size] (Podle velikosti papíru), původní velikost stránky je automaticky zmenšena nebo zvětšena tak, aby při tisku vyhovovala výstupní velikosti papíru. Pokud je však v části [Page Size] (Velikost stránky) vybrána možnost [11x17], [B4] nebo [A3], původní velikost stránky je automaticky zmenšena tak, aby se výsledek vešel na formát [A4]. Možnost [Custom Paper Size] (Uživatelská velikost papíru) umožňuje nastavení až 50 velikostí - (viz str. 2-10). 2-6

21 [Copies] (Počet kopií) Určuje počet kopií pro tisk (1 až 99). [Orientation] (Orientace) [Page Layout] (Rozvržení stránky) Vybere směr tisku vzhledem k papíru ([Portrait] (Na výšku) nebo [Landscape] (Na šířku)). Vybere počet (1, 2, 4, 6, 8, 9 nebo 16) původních stránek na list nebo [Poster] (Plakát) (2 x 2, 3 x 3 nebo 4 x 4 strany na jeden list). Pokud je nastavena jiná možnost než [1 Page per Sheet] (1 stránka na list), původní velikost stránky je automaticky zmenšena tak, aby při tisku vyhovovala vybranému rozvržení stránky. [Manual Scaling] (Ruční změna velikosti) Pokud je vybrána možnost [Poster] (Plakát), pak možnosti [Manual Scaling] (Ruční změna velikosti), [Watermark] (Vodoznak) a [Layout Options] (Volby rozvržení) jsou nedostupné. Pokud je vybrána možnost [1 Page per Sheet] (1 stránka na list), zobrazí se možnost [Manual Scaling] (Ruční změna velikosti). Pokud je nastavena jiná možnost než [1Page per Sheet] (1stránka na list) a [Poster] (Plakát), možnost [Manual Scaling] (Ruční změna velikosti) zmizí a na jejím místě bude zobrazena možnost [Page Order] (Pořadí stránek). Zmenšuje nebo zvětšuje velikost původní stránky. Zaškrtnutí tohoto políčka umožňuje zadat poměr zvětšení (25 až 200 %) do pole na pravé straně. 2 Tisk [Page Order] (Pořadí stránek) Vybere pořadí, ve kterém jsou původní stránky řazeny na každý list výstupního papíru, pokud se tiskne více stránek na list. [Paper Type] (Typ papíru) Vybere typ papíru, na který se bude tisknout. K dispozici jsou následující typy papírů: - Obyčejný papír (64 až 90 g/m 2 ) - Obyčejný papír L - Silný papír - Silný papír H - Transparentní fólie Pokud jako [Output Size] (Výstupní velikost) vyberete možnost [Envelope Monarch] (Obálka Monarch), [Envelope COM10] (Obálka COM10), [Envelope DL] (Obálka DL) nebo [Envelope C5] (Obálka C5), bude možnost [Paper Type] (Typ papíru) automaticky nastavena na hodnotu [Envelope] (Obálka). 2-7

Vaše uživatelský manuál CANON LASERBASE MF5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276447

Vaše uživatelský manuál CANON LASERBASE MF5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276447 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON LASERBASE MF5600. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Skenování čeština (Czech) Obsah Skenování....................................................... 4 Skenování z počítače......................................................

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa disků... 10 Spouštění diagnostických aplikací...11

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Software tiskárny. Software tiskárny. Software Epson obsahuje ovladač tiskárny a nástroj EPSON Status Monitor 3.

Software tiskárny. Software tiskárny. Software Epson obsahuje ovladač tiskárny a nástroj EPSON Status Monitor 3. Software tiskárny Software tiskárny Software Epson obsahuje ovladač tiskárny a nástroj EPSON Status Monitor 3. Ovladač tiskárny je software, který umožňuje počítači ovládat tiskárnu. Chcete-li, aby aplikace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

DP-DS620 DP-DS620 (A)

DP-DS620 DP-DS620 (A) DNP DIGITÁLNÍ FOTOTISKÁRNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Uživatelská příručka pro ovladač tiskárny Pro Windows XP Dai Nippon Printing Co., Ltd 27. února 2015 Ver. 1.0.1.0 Bezpečnostní opatření Před použitím tiskárny

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru Tento skener

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Zapněte počítač Vložte instalační disk CD-ROM ZAP. 2 Nainstalujte ovladač. 3 Není potřeba žádná činnost 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Zapněte počítač Vložte instalační disk CD-ROM ZAP. 2 Nainstalujte ovladač. 3 Není potřeba žádná činnost 4 MD-300 USB ADSL MODEM Informace o výrobku A. Indikátor napájení (zap: připojeno k USB a zaputý počítač / vyp: nepřipojeno nebo vypnutý počítač B. Indikátor ADSL LINK (bliká: vyhledávání linky ADSL / svítí:

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači paralelní

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 Obsah 1 Používání přístroje jako tiskárny Používání ovladače tiskárny Brother...1-1 Jak tisknout dokument...1-1 Nastavení ovladače tiskárny (Pro Windows

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Sharpdesk Informační příručka

Sharpdesk Informační příručka Sharpdesk Informační příručka Tento manuál si pečlivě uchovejte, protože informace uvedené níže jsou velmi důležité. Výrobní čísla Sharpdesk Tento výrobek může být nainstalován na počtu počítačů, který

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více