Příručky pro zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručky pro zařízení"

Transkript

1 Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE

2 Příručky pro zařízení Příručky pro toto zařízení jsou rozděleny následujícím způsobem. Najdete v nich podrobné informace. V závislosti na konfiguraci systému a zakoupeném výrobku nemusí být některé příručky potřebné. Příručky s tímto symbolem jsou k dispozici v tištěné formě. CD-ROM Příručky označené tímto symbolem jsou obsaženy ve formátu PDF na přiloženém disku CD-ROM. Instalace zařízení Instalace softwaru Instalační leták Úvod k používání Stručný referenční průvodce Pokyny ke kopírování a tisku Odstraňování problémů Průvodce uživatele CD-ROM Pokyny k instalaci a softwaru Pokyny ke skenování a tisku Odstraňování problémů Průvodce softwarem (tato příručka) CD-ROM Název modelu F (LaserBase MF3110) K zobrazení této příručky ve formátu PDF je vyžadován program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Pokud ve vašem systému není nainstalován program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader, stáhněte jej z webových stránek společnosti Adobe Systems Incorporated. Značné úsilí bylo věnováno tomu, aby tato příručka byla přesná a nic nebylo vynecháno. Jelikož však neustále zdokonalujeme naše produkty, pokud potřebujete přesnou specifikaci, obraťte se na společnost Canon.

3 Obsah Úvod iv Jak tuto příručku používat iv Symboly používané v této příručce iv Tlačítka používaná v této příručce iv Obrazovky používané v této příručce iv Zkratky používané v této příručce iv Právní upozornění v Ochranné známky v Autorská práva v Upozornění v Kapitola 1 Instalace Požadavky na systém Kde najdete pomoc Instalace softwaru v počítači Krok 1 - Instalace ovladačů MF Krok 2 - Instalace panelu MF Toolbox Krok 3 Připojení kabelu USB Instalace doprovodných aplikací Přečtěte si Průvodce uživatele Kontrola instalace Odinstalování a přeinstalování softwaru Odstranění nástrojů MF Toolbox Odstranění ovladačů MF Kapitola 2 Tisk Tisk dokumentu Stornování tisku Změna nastavení tisku Z aplikace Windows Ze složky [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Printers] (Tiskárny)) Windows 98/Me - Vlastnosti Předvolby tisku a Vlastnosti v systému Windows 2000/XP Vlastnosti Předvolby tisku Používání zařízení v síti Nastavení zařízení jako sdílené tiskárny Používání sdílené tiskárny v síti Kapitola 3 Skenování Skenování pomocí tlačítka [Start] na zařízení Nastavení funkce skenování pro tlačítko [Start] Nastavení tlačítka [Start] pro jiné funkce než [Save] (Uložit) Nastavení tlačítka [Start] v dialogovém okně [Settings] (Nastavení) Nastavení tlačítka [Start] ve složce [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty) (Windows 2000: dialogové okno [Scanners and Cameras Properties] (Skenery a fotoaparáty vlastnosti)) Skenování pomocí sady nástrojů MF Toolbox Nastavení nástrojů MF Toolbox Nastavení skeneru Uložení naskenovaného obrázku Předání naskenovaných obrazů Potvrzení skenovaného obrázku a nastavení Exif (Potvrdit skenovaný obrázek) ii

4 Skenování obrazu z aplikace Vytvoření jednoho souboru PDF ze dvou nebo více stránek Předvolby nastavení a skenování s použitím ovladače ScanGear MF Přepínání mezi jednoduchým režimem a režimem pro odborníky Používání jednoduchého režimu Používání režimu pro odborníky Režim pro odborníky - Určení parametrů skenování Nastavení režimu pro odborníky Určení rozlišení Skenování s ovladačem WIA (pouze systém Windows XP) Skenování z dialogového okna [Scanner and Camera Wizard] (Skenery a fotoaparáty Průvodce) Skenování z aplikace Kapitola 4 Odstraňování problémů Problémy s tiskárnou Problémy s ovladačem Problémy při skenování Problémy při instalaci a odinstalování Kapitola 5 Příloha Specifikace tiskárny Hardware Software Slovníček Rejstřík iii

5 Úvod Děkujeme vám za zakoupení zařízení Canon LaserBase MF3110. Před začátkem používáním tohoto produktu si prosím podrobně přečtěte tuto příručku, abyste se seznámili s jeho možnostmi a mohli co nejvíce využít jeho funkce. Po přečtení tuto příručku uschovejte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. Jak tuto příručku používat Symboly používané v této příručce V této příručce jsou používány následující symboly pro vysvětlení postupů, omezení, opatření a pokynů, které by měly být dodržovány z bezpečnostních důvodů. UPOZORNĚNÍ Viz Průvodce uživatele zařízení výchozí Označuje provozní požadavky či omezení. Přečtěte si pozorně tyto části, abyste zajistili správné provozování zařízení a zamezili poškození zařízení. Označuje vysvětlení operace nebo obsahuje podrobné informace o postupu. Důrazně doporučujeme si přečíst tyto poznámky. Podrobné informace týkající se tématu z předchozí věty najdete v Průvodci uživatele. Pojmem zařízení je označován produkt Canon LaserBase MF3110. Nastavení, které je platné, pokud ho nezměníte. Tlačítka používaná v této příručce Tlačítka nebo položky jsou v této příručce vyznačeny v [hranatých závorkách] následujícím způsobem. Tlačítko nebo položka na obrazovce... [OK] Název okna nebo dialogu... [Add Printer Wizard] (Průvodce přidáním tiskárny) Tlačítko na panelu nástrojů... (Nápověda) Obrazovky používané v této příručce Snímky obrazovek počítačových operací použité v této příručce se mohou lišit od obrazovek, které uvidíte ve skutečnosti, v závislosti na modelu nebo příslušenství, které je se zařízením dodáno. Zkratky používané v této příručce V této příručce jsou názvy výrobků a modelů zkracovány následujícím způsobem: Operační systém Microsoft Windows 98 je nazýván Windows 98. Operační systém Microsoft Windows Millennium Edition je nazýván Windows Me. Operační systém Microsoft Windows 2000 je nazýván Windows Operační systém Microsoft Windows XP je nazýván Windows XP. iv

6 Právní upozornění Ochranné známky Canon a logo Canon jsou ochrannými známkami společnosti Canon Inc. Microsoft a Windows jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích/oblastech. Ostatní značky a názvy výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. V této příručce jsou značky Microsoft a Microsoft Windows odpovídajícím způsobem používány jako Microsoft a Windows. Autorská práva Copyright 2004 Canon Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, rozšiřována, přepisována, uchovávána ve vyhledávacím systému, nebo překládána do jakéhokoliv jazyka či počítačového jazyka, v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými, optickými, chemickými, manuálními či jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon Inc. Upozornění Informace obsažené v této příručce mohou být bez oznámení změněny. SPOLEČNOST CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO MATERIÁLU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ, KROMĚ TĚCH, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TOMTO DOKUMENTU, VČETNĚ,ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEBO PORUŠENÍ JAKÉHOKOLIV PATENTU. SPOLEČNOST CANON INC. NEBUDE ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLIV POVAHY, NEBO ZTRÁTY ČI VÝLOHY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO MATERIÁLU. v

7 Instalace 1 KAPITOLA V této kapitole je vysvětlen postup při instalaci ovladačů a softwaru do počítače. Jakmile budou odpovídající ovladače instalovány, můžete ze svého počítače tisknout a skenovat. Požadavky na systém Ovladače lze instalovat a používat v následujících typech systémového prostředí. Operační systém Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Počítač Jakýkoliv počítač, na kterém správně běží systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. Hardwarové prostředí Počítač PC IBM nebo s IBM kompatibilní Jednotka CD-ROM nebo síťové prostředí s přístupem k jednotce CD-ROM Počítač PC s portem USB a nainstalovaným ovladačem třídy USB OS Procesor RAM Volné místo na disku Windows 98 Intel Pentium 90 MHz nebo vyšší 32 MB RAM, doporučuje se 64 MB nebo více Minimálně 115 MB, doporučuje se 200 MB nebo více Windows Me Intel Pentium 150 MHz nebo vyšší 32 MB RAM, doporučuje se 64 MB nebo více Minimálně 115 MB, doporučuje se 200 MB nebo více Windows 2000* Professional Intel Pentium 133 MHz nebo vyšší, či kompatibilní mikroprocesory (podporovány jsou až 2 procesory) 64 MB RAM, doporučuje se 128 MB nebo více Minimálně 115 MB, doporučuje se 200 MB nebo více Windows XP* Řada Pentium 300 MHz nebo vyšší 64 MB RAM, doporučuje se 128 MB nebo více Minimálně 115 MB, doporučuje se 200 MB nebo více * Doporučuje se přihlásit se pomocí uživatelského účtu s právy administrátora. 1-1

8 Připojení USB 2.0 vyžaduje počítač vybavený procesorem rychlejším než 300 MHz, s pamětí větší než 64 MB RAM a se systémem Windows XP SP1, nebo počítač vybavený procesorem rychlejším než 133 MHz, s pamětí větší 64 MB RAM a se systémem Windows 2000 SP4. Pokud váš počítač všem požadavkům vyhovuje a obsahuje předinstalovaný hostitelský ovladače USB 2.0, bude připojení USB 2.0 zajištěno. 1 Instalace Kde najdete pomoc Pokud se při instalaci softwaru ovladačů nebo při provozu zařízení vyskytne problém, prostudujte si pokyny v těchto příručkách: Tato příručka Viz Kapitola 4, Odstraňování problémů. Průvodce uživatele Viz Kapitola 9, Odstraňování problémů. Soubor README. TXT Pomůcky, omezení a restrikce, o nichž při instalaci a používání ovladačů tiskárny potřebujete vědět, jsou uvedeny v souboru README.TXT, který je poskytován spolu s ovladači. Nápověda online Další nápověda je k dispozici v souboru nápovědy online, který je poskytován spolu s ovladači. V dialogovém okně [Properties] (Vlastnosti) můžete klepnutím na tlačítko [Help] (Nápověda) zobrazit informace o funkcích a volbách v ovladačích tiskárny. Kontextová nápověda Tato nápověda zobrazí vysvětlení každé položky v aktuálním dialogovém okně. Kontextovou nápovědu aktivujete některým z následujících způsobů. - Klepněte na tlačítko (Nápověda) v záhlaví dialogového okna klepněte na požadovanou položku. - Pravým tlačítkem klepněte na požadovanou položku vyberte okno [What is this?] (Co je to?). - Vyberte požadovanou položku stiskněte klávesu [F1]. Autorizovaní prodejci či poskytovatelé služeb společnosti Canon Pokud nenajdete potřebné informace v nápovědě, kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Canon. Instalace softwaru v počítači V této části najdete postup při instalaci ovladačů, díky nimž budete moci zařízení Canon MF3110 používat jako místní tiskárnu a skener (připojený přímo k vašemu počítači). Při instalaci ovladačů postupujte podle kroků uvedených na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110). 1-2

9 Před instalací softwaru nezapomeňte provést následující: Ujistěte se, že zařízení není připojené k vašemu počítači. Zapněte zařízení. (Viz Instalační list.) Ukončete všechny spuštěné aplikace Windows. UPOZORNĚNÍ Pokud používáte systém Windows 2000/XP, ujistěte se, že jste se přihlásili jako administrátoři. Pro instalaci ovladačů je nutné mít úplná přístupová oprávnění. Je doporučováno použít kabel kratší než 3 m. Uvedené obrazovky jsou převzaty ze systému Windows XP. 1 Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Zobrazí se obrazovka [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110). Podle kroků 1, 2 a 3 na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) instalujte software. 1 Instalace Obrazovka [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110). Pokud se obrazovka [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) neobjeví, klepněte na ploše systému Windows na tlačítko [Start] [My Computer] (Tento počítač) (Windows 98/Me/2000: poklepejte na položku [My Computer] (Tento počítač)). Otevřete ikonu disku CD-ROM poklepejte na položku [Setup(Setup.exe)]. Pokud instalaci provádíte z kopie uložené v síti nebo na pevném disku, poklepejte v daném umístění na položku [Setup(Setup.exe)]. 1-3

10 Krok 1 - Instalace ovladačů MF 1 Na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) klepněte na položku [Install MF Drivers] (Instalovat ovladače MF). 2 Přečtěte si licenční smlouvu klepněte na volbu [Yes] (Ano). 1 Instalace 3 Instalujte software podle pokynů na obrazovce. 4 Klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit). Krok 2 - Instalace panelu MF Toolbox 1 Na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) klepněte na položku [Install MF Toolbox] (Instalovat panel MF Toolbox). Po zavření obrazovky [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) klepněte na ploše Windows na položku [Start] [My Computer] (Tento počítač) (Windows 98/Me/2000: poklepejte na položku [My Computer] (Tento počítač)). Otevřete ikonu disku CD-ROM poklepejte na položku [Setup(Setup.exe)]. Pokud instalaci provádíte z kopie uložené v síti nebo na pevném disku, poklepejte v daném umístění na položku [Setup(Setup.exe)]. 1-4

11 2 Klepněte na tlačítko [Next] (Další). 1 Instalace 3 Klepněte na tlačítko [Continue] (Pokračovat). 4 Přečtěte si licenční smlouvu klepněte na volbu [Yes] (Ano). 1-5

12 5 Po zobrazení dialogového okna [Choose Destination Location] (Vyberte cílové umístění) klepněte na tlačítko [Next] (Další). 1 Instalace 6 Klepněte na tlačítko [Next] (Další). 7 Klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit). 1-6

13 Krok 3 Připojení kabelu USB 1 Přesvědčte se, že je zařízení zapnuté. 2 Připojte kabel USB k zařízení a k portu USB počítače. Po připojení kabelu USB k počítači je zařízení automaticky rozpoznáno jako nový hardware. Chvíli vyčkejte, než počítač provede různá nastavení. Podle typu počítače se na obrazovce může objevit zpráva požadující restartování počítače. Po restartování počítače chvíli počkejte, než počítač provede různá nastavení. Instalace doprovodných aplikací Doprovodné aplikace instalujte klepnutím na položku [Install Applications] (Instalovat aplikace) na obrazovce [MF3110 Series Setup] (Instalace zařízení MF3110). Instalaci můžete provést i později. 1 Instalace Přečtěte si Průvodce uživatele Pokud si chcete přečíst příručku ve formátu PDF na disku CD-ROM, klepněte na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) na položku [Read Manuals] (Přečíst příručky). Proces instalace je nyní ukončen. Na obrazovce [MF3110 Setup] (Instalace zařízení MF3110) klepněte na tlačítko [Exit] (Konec). Poté vyjměte disk CD-ROM z diskové mechaniky. Kontrola instalace Prověřte, zda jsou ovladače úspěšně instalovány a zda je zařízení vybráno jako výchozí tiskárna. Pokud je po otevření dialogového okna [Print] (Tisk) vaše zařízení vybráno v okně tiskáren, znamená to, že je nastaveno jako výchozí tiskárna. 1 Otevřete složku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Na panelu úloh systému Windows klepněte na tlačítko [Start] vyberte [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Printers] (Tiskárny)). Ujistěte se, že se zobrazí ikona ovladače. 2 Vyberte výchozí tiskárnu. Pokud je zařízení již vybráno jako výchozí tiskárna, přejděte ke kroku 3. Vyberte ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny. V nabídce [File] (Soubor) klepněte na položku [Set as Default Printer] (Nastavit jako výchozí tiskárnu) (Windows 98/ Me: [Set as Default] (Nastavit jako výchozí)). 3 Otevřete složku [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty) (Windows 98/Me/2000: dialogové okno [Scanners and Cameras Properties] (Skenery a fotoaparáty vlastnosti)). Klepněte na tlačítko [Start] na hlavním panelu systému Windows vyberte položky [Control Panel] (Ovládací panely) [Printers and Other Hardware] (Tiskárny a jiný hardware) [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty) (Windows 98/Me/2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Control Panel] (Ovládací panely) poklepejte na ikonu [Scanners and Cameras] (Skenery a fotoaparáty)). Přesvědčte se, že se zobrazí název nebo ikona odpovídajícího ovladače skeneru. 4 Pokud se na ploše systému Windows zobrazí ikona [Canon MF Toolbox 4.7], instalace panelu MF Toolbox 4.7 proběhla úspěšně. 1-7

14 Odinstalování a přeinstalování softwaru 1 Instalace Pokud ovladače řádně nefungují, odstraňte je a instalaci zopakujte. Při odstraňování softwaru nejdříve odstraňte nástroj MF Toolbox a poté ovladače MF. I v případě, že chcete software přeinstalovat, musíte nejdříve odstranit aktuálně instalovaný software. Než software odeberete, ujistěte se, že platí následující: - Pro instalaci máte k dispozici instalační software. - V počítači neběží žádný program. UPOZORNĚNÍ Odinstalování v systému Windows 2000/XP musí provádět uživatel s právy administrátora. Odstranění nástrojů MF Toolbox 1 Ukončete nástroje MF Toolbox a všechny programy (včetně antivirového), které jsou v počítači právě spuštěny. Zavřete nástroj MF Toolbox klepnutím na tlačítko [X] v pravé horní části okna. 2 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na položku [Start] [(All) Programs] (Všechny programy) [Canon] [MF Toolbox 4.7] [Uninstall Toolbox] (Odinstalovat MF Toolbox). 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Až se zobrazí okno programu pro odstranění nebo opravu instalace, zaškrtněte volbu [Remove] (Odstranit) klepněte na tlačítko [Next] (Další). Pokud se zobrazí výzva k potvrzení odstranění programu či podobné výzvy, klepněte na tlačítko [OK]. V případě zobrazení výzvy restartujte počítač. Odstranění ovladačů MF 1 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na položku [Start] [(All) Programs] (Všechny programy) [Canon] [MF Drivers] (Ovladače MF) [Uninstall Drivers] (Odinstalovat ovladače). Zobrazí se dialogové okno [MF Driver Uninstaller] (Odinstalovat ovladače MF). 2 Vyberte odpovídající tiskárnu klepněte na tlačítko [Perform] (Provést). Zobrazí se potvrzující dialogové okno. 3 Klepněte na tlačítko [Yes] (Ano). V systému Windows 98/Me/2000 se objeví dialogové okno s výzvou k restartování počítače za účelem úspěšného dokončení odinstalování. Vyberte možnost [Yes, I want to restart my computer now] (Ano, chci restartovat počítač nyní) klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit). Proces odinstalace je dokončen. 1-8

15 Tisk 2 KAPITOLA V této kapitole je vysvětlen postup při tisku dokumentů z aplikací systému Windows. Chcete-li změnit nastavení tisku, otevřete dialogové okno vlastností ovladače tiskárny. Tisk dokumentu 1 Vložte papír do zásobníku nebo multifunkčního podavače. Více informací o vložení papíru najdete v kapitole 2 Manipulace s papírem v Průvodci uživatele. 2 Otevřete požadovaný dokument v aplikaci. 3 Vyberte příkaz pro tisk. Ve většině případů klepněte na příkaz [Print] (Tisk) v nabídce [File] (Soubor). Zobrazí se dialogové okno [Print] (Tisk). 4 V poli se seznamem [Select Printer] (Vyberte tiskárnu) nebo v rozbalovacím seznamu [Name] (Název) v dialogovém okně [Print] (Tisk) zvolte požadovanou tiskárnu. 5 Klepněte na položku [Preferences] (Předvolby) nebo [Properties] (Vlastnosti). V závislosti na použité aplikaci vyberte tiskárnu na kartě [General] (Obecné) v dialogovém okně [Print] (Tisk) a určete odpovídající nastavení tisku na příslušných kartách. (Jen pro operační systém Windows 2000.) 2-1

16 6 Určete požadovaná nastavení klepněte na tlačítko [OK]. Více informací viz Změna nastavení tisku, na str Klepněte na tlačítko [Print] (Tisk) nebo [OK]. Bude zahájen tisk. 2 Tisk můžete zrušit klepnutím na tlačítko [Cancel] (Storno). Stornování tisku Tisk 1 Otevřete složku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Na panelu úloh systému Windows klepněte na tlačítko [Start] vyberte [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Printers] (Tiskárny)). 2 Poklepejte na ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny. 3 Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskovou úlohu klepněte na tlačítko [Cancel Printing] (Stornovat tisk). Stornovat tiskovou úlohu lze také pomocí okna [Status Monitor] (Sledování stavu) na ovládacím panelu zařízení. Více informací najdete v kapitole 7 Monitor systému v Průvodci uživatele. Změna nastavení tisku Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení tisku, otevřete dialogové okno vlastností nebo předvoleb tisku ovladače tiskárny. Dialogové okno vlastností můžete otevřít z dialogového okna [Print] (Tisk) a [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Printers] (Tiskárny)) nebo dialogového okna předvoleb tisku okna [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Dialogové okno lze otevřít níže uvedeným způsobem. Dialogové okno vlastností umožní nastavit konfiguraci tiskárny a nakonfigurovat nastavení tisku pro všechny aplikace Windows. V dialogovém okně předvoleb tisku můžete určit výchozí nastavení tiskových možností, které jsou dostupné při tisku na zařízení Canon LaserBase MF3110. (Jen pro operační systém Windows 2000/XP.) Počet karet zobrazených v dialogovém okně vlastností se bude lišit v závislosti na typu operačního systému, který používáte, a na způsobu otevření tohoto dialogového okna. Způsob otevření dialogových oken rozhoduje o rozsahu platnosti nastavení možností tisku: - Pokud dialogové okno otevřete z dialogového okna aplikace [Print] (Tisk), vámi vybrané volby tisku se budou vztahovat pouze na aktuální tiskovou úlohu. Pokud aplikaci uzavřete, nebudou tyto volby uloženy. - Pokud dialogové okno otevřete ze složky [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Printers] (Tiskárny)), vybrané volby tisku se budou vztahovat na všechny aplikace Windows a zůstanou platné, dokud nastavení nezměníte. 2-2

17 Z aplikace Windows Otevření dialogového okna [Printing Preferences] (Předvolby tisku) nebo [Properties] (Vlastnosti) 1 Vyberte příkaz pro tisk. Ve většině případů klepněte na příkaz [Print] (Tisk) v nabídce [File] (Soubor). Zobrazí se dialogové okno [Print] (Tisk). 2 V poli se seznamem [Select Printer] (Vyberte tiskárnu) nebo v rozbalovacím seznamu [Name] (Název) v dialogovém okně [Print] (Tisk) zvolte požadovanou tiskárnu. 3 Klepněte na položku [Preferences] (Předvolby) nebo [Properties] (Vlastnosti). Zobrazí se dialogové okno [Printing Preferences] (Předvolby tisku) nebo [Canon MF3110 Properties ] (Canon MF3110 Vlastnosti). 2 Tisk Ze složky [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Printers] (Tiskárny)). Otevření dialogového okna vlastností tiskárny 1 Otevřete složku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Na panelu úloh systému Windows klepněte na tlačítko [Start] vyberte [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 98/Me/2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Printers] (Tiskárny)). 2 Vyberte ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny. 3 V nabídce [File] (Soubor) klepněte na položku [Properties] (Vlastnosti). Dialogové okno Vlastnosti můžete také otevřít klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny a výběrem položky [Properties] (Vlastnosti) z místní nabídky. Objeví se dialogové okno [Canon MF3110 Properties] (Canon MF Vlastnosti). Otevření dialogového okna Předvolby tisku (pouze systém Windows 2000/XP) 1 Otevřete složku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 2000: složka [Printers] (Tiskárny)). Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko [Start] vyberte položku [Printers and Faxes] (Tiskárny a faxy) (Windows 2000: [Start] [Settings] (Nastavení) [Printers] (Tiskárny)). 2 Vyberte ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny. 3 V nabídce [File] (Soubor) klepněte na položku [Printing Preferences] (Předvolby tisku). Dialogové okno předvoleb tisku můžete otevřít také klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu odpovídajícího ovladače tiskárny a výběrem položky [Printing Preferences] (Předvolby tisku) z místní nabídky. Zobrazí se dialogové okno [Canon MF3110 Printing Preferences] (Canon MF Předvolby tisku). 2-3

18 Windows 98/Me - Vlastnosti Po otevření okna [Canon MF3110 Properties] (Canon MF Vlastnosti) ze složky [Printers] (Tiskárny) se zobrazí následující obrazovky. Karta [General] (Obecné) 2 Umožní vytisknout zkušební stránku nebo definovat oddělovací stránky. Další informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému Windows. Tisk 2-4

19 Karta [Details] (Podrobnosti) Určuje port tiskárny a nastavení časového limitu. Další informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému Windows. 2 Tisk Nastavení zařazování Instalační program nastaví následující hodnoty. 2-5

20 Karta [Page Setup] (Vzhled stránky) Určuje nastavení stránky včetně velikosti papíru, změny měřítka, počtu kopií, orientace a počtu stránek na list. Informace týkající se okna [Profile] (Profily) viz Profily, na str Tisk Výchozí nastavení závisí na zemi/oblasti, kde jste zařízení zakoupili. Náhled obrazu [Page Size] (Velikost stránky) [Output Size] (Výstupní velikost) Zobrazí obrázek s aktuálním zobrazením vybraných nastavení. Více informací o náhledu obrazu viz str Vybere původní velikost stránky, s níž se bude v aplikaci pracovat. K dispozici jsou tyto volby; [Letter], [11x17], [Legal], [Executive], [A5], [B5], [A4], [B4], [A3], [Envelope Monarch] (Obálka Monarch), [Envelope COM10] (Obálka COM10), [Envelope DL] (Obálka DL), [Envelope C5] (Obálka C5) a [Custom] (Vlastní). Vybere výstupní velikost papíru, na kterou se bude tisknout. Pokud je tato volba nastavena na cokoliv jiného než [Match Paper Size] (Podle velikosti papíru), původní velikost stránky je automaticky zmenšena nebo zvětšena tak, aby při tisku vyhovovala výstupní velikosti papíru. Pokud je však v části [Page Size] (Velikost stránky) vybrána možnost [11x17], [B4] nebo [A3], původní velikost stránky je automaticky zmenšena tak, aby se výsledek vešel na formát [A4]. Možnost [Custom Paper Size] (Uživatelská velikost papíru) umožňuje nastavení až 50 velikostí - (viz str. 2-10). 2-6

21 [Copies] (Počet kopií) Určuje počet kopií pro tisk (1 až 99). [Orientation] (Orientace) [Page Layout] (Rozvržení stránky) Vybere směr tisku vzhledem k papíru ([Portrait] (Na výšku) nebo [Landscape] (Na šířku)). Vybere počet (1, 2, 4, 6, 8, 9 nebo 16) původních stránek na list nebo [Poster] (Plakát) (2 x 2, 3 x 3 nebo 4 x 4 strany na jeden list). Pokud je nastavena jiná možnost než [1 Page per Sheet] (1 stránka na list), původní velikost stránky je automaticky zmenšena tak, aby při tisku vyhovovala vybranému rozvržení stránky. [Manual Scaling] (Ruční změna velikosti) Pokud je vybrána možnost [Poster] (Plakát), pak možnosti [Manual Scaling] (Ruční změna velikosti), [Watermark] (Vodoznak) a [Layout Options] (Volby rozvržení) jsou nedostupné. Pokud je vybrána možnost [1 Page per Sheet] (1 stránka na list), zobrazí se možnost [Manual Scaling] (Ruční změna velikosti). Pokud je nastavena jiná možnost než [1Page per Sheet] (1stránka na list) a [Poster] (Plakát), možnost [Manual Scaling] (Ruční změna velikosti) zmizí a na jejím místě bude zobrazena možnost [Page Order] (Pořadí stránek). Zmenšuje nebo zvětšuje velikost původní stránky. Zaškrtnutí tohoto políčka umožňuje zadat poměr zvětšení (25 až 200 %) do pole na pravé straně. 2 Tisk [Page Order] (Pořadí stránek) Vybere pořadí, ve kterém jsou původní stránky řazeny na každý list výstupního papíru, pokud se tiskne více stránek na list. [Paper Type] (Typ papíru) Vybere typ papíru, na který se bude tisknout. K dispozici jsou následující typy papírů: - Obyčejný papír (64 až 90 g/m 2 ) - Obyčejný papír L - Silný papír - Silný papír H - Transparentní fólie Pokud jako [Output Size] (Výstupní velikost) vyberete možnost [Envelope Monarch] (Obálka Monarch), [Envelope COM10] (Obálka COM10), [Envelope DL] (Obálka DL) nebo [Envelope C5] (Obálka C5), bude možnost [Paper Type] (Typ papíru) automaticky nastavena na hodnotu [Envelope] (Obálka). 2-7

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

DNP DIGITÁLNÍ FOTOTISKÁRNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Uživatelská příručka pro ovladač tiskárny Pro Windows Vista

DNP DIGITÁLNÍ FOTOTISKÁRNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Uživatelská příručka pro ovladač tiskárny Pro Windows Vista DNP DIGITÁLNÍ FOTOTISKÁRNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Uživatelská příručka pro ovladač tiskárny Pro Windows Vista Dai Nippon Printing Co., Ltd 27. února 2015 Ver. 1.0.1.0 Bezpečnostní opatření Před použitím

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 ŘEŠENÍ SERVER & KONTROLÉR UTILITY 2005 Electronics for Imaging, Inc. Informace v této publikaci podléhají Právním ustanovením pro tento produkt. 45040903 10.

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom - 1 - Obsah 1 ÚVOD K SOFTWARU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Více

Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah...1-1 2 Nastavení ovladače tiskárny...2-3 2.1 Sada CD-ROM...2-3 CD-ROM...2-3 2.2 Dodávané ovladače tiskárny...2-4 Ovladače tiskárny a podporované operační systémy...2-4 Systémové

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 8.0 Uživatelská příručka 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v lomlo dokumentu mohou být předmětem změn a to bez

Více

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE Příručka, která se Vám dostává do rukou je doprovodným materiálem ke kurzu pořádaném autorizovaným školicím střediskem

Více