Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě"

Transkript

1 Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí strojvedoucím Strana 3 Profesionálové na OPT v Olomouci Strana 4 Přeprava živých zvířat Strana 6 Pozvánka do Depa historických vozidel Strana 7 Rozmarné léto v dopravě Mám-li na tomto místě parafrázovat slova klasika, použil bych dnes již slavný výrok majitele lázní Antonína Důry z Vančurova románu Rozmarné léto: Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud bouřlivým. Mezi novináři se pro období školních prázdnin a dovolených běžně používá termín okurková sezóna. Většinou totiž není o čem psát a tak pravidelně dostávají prostor nejrůznější soutěže, bláznivé reportáže a neuvěřitelné příběhy. Letos však byla situace zcela odlišná a nikdo si tak nemohl na nedostatek témat stěžovat. Stránky novin a minuty televizních zpráv plnila hlavně bitva politiků o státní rozpočet na příští rok. Snad nejbouřlivěji se přitom licitovalo právě o kapitole dopravy. Ani zbytek našeho rybníku však nebyl zrovna klidný. Opět se změnilo obsazení postu ministra dopravy, rezignoval i šéf Ředitelství silnic a dálnic. Téměř 10 tisíc zaměstnanců Českých drah přešlo pod křídla Správy železniční dopravní cesty, aby se tak završil převod tzv. živé cesty. Na kolejích se objevila i konkurence v osobní dálkové přepravě. Nový je i předseda představenstva ČD Cargo, kterého jsme Vám představili rozhovorem v Cargováku vzápětí po jeho nástupu do funkce, a obměnilo se i představenstvo společnosti. Provozu na železnici se jistě dotkne i další ze změn - schválená novelizace zákona o drahách, která mění pravidla u licencí strojvedoucích. Chystá se změna zákoníku práce Není toho málo, že? Osobně doufám, že všechny změny, které se Vás osobně dotkly nebo ještě dotknou v následujícím období, byly a budou jen k Vaší plné spokojenosti. Příjemné a ničím nerušené čtení nového Cargováku, který Vám řadu z uvedených změn popíše detailněji, Vám přeje Jakub Ptačinský, tiskový mluvčí ČD Cargo Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Do pracovní pozice obchodního ředitele společnosti ČD Cargo byl s účinností od 22. srpna 2011 jmenován pan Roman Vallovič. Při této příležitosti jsme mu položili několik otázek. Jaké jsou objektivní přednosti a naopak limity společnosti ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy v České republice? Liberalizace v rámci železničního trhu s sebou přinesla pro národní železniční dopravce konkurenci ve formě privátních operátorů. Je to záležitost, s níž je potřebné se naučit žít a hlavně s ní počítat a vyrovnat se s ní. Jednoznačnou předností postavení ČD Cargo je historická zkušenost a odborná znalost, vybavenost vozovým parkem, a tedy adekvátní kapacitou ložné plochy, zavedené know-how a plošné pokrytí služeb v rámci celého území, v němž působí. Valná hromada společnosti ČD Cargo, a. s., uskutečnila na svém úterním zasedání 23. srpna 2011 dvě změny v obsazení řídicích a dozorčích orgánů společnosti. Do představenstva společnosti jmenovala pana Sonnyho Sonnbergera, který nahradí dosavadního člena představenstva pana Milana Matzenauera. Pan Sonnberger studoval na Univerzitě Karlově v Praze a na Montclair State University v Montclair v New Jersey. Po studiích působil na různých pozicích ve firmách v USA a v České republice zaměřených na logistiku a dopravu. Díky tomu získal velké množství zkušeností Jednoznačnou konkurenční výhodou je už zmíněná celosíťovost nabízených služeb v rámci naší společnosti. Musíme se však lépe naučit s touto výhodou pracovat, proto se chci velmi důsledně zabývat otázkou profitability přeprav jednotlivých vozových zásilek a skupin vozů. Limitem v porovnání s privátním operátorem je pravděpodobně efektivnost zejména z pohledu rychlosti realizace, nižších nákladů z titulu menšího počtu zaměstnanců, stejně jako efektivnější organizace práce. Je efektivní stávající struktura obchodního úseku ČD Cargo? V současné době běží projekt, v jehož rámci s poradenskou společností DE- LOITTE analyzujeme právě vhodnost struktury obchodního úseku ve vazbě na zákazníky a jejich potřeby. Diskutuje se hlavně o otázce vhodnosti členění Změny v orgánech společnosti ČD Cargo, a.s. v tomto oboru. V letech 2010 a 2011 působil na manažerské pozici ve společnosti AWT, a.s., která poskytuje komplexní dopravní a logistické služby v mezinárodním měřítku a v České republice působí také jako dopravce na železniční infrastruktuře. Ve společnosti ČD Cargo bude mít Sonny Sonnberger na starosti oblast významných projektů společnosti. Druhá změna se dotkla Dozorčí rady společnosti ČD Cargo. Zde byl dosavadní člen Michal Nebeský nahrazen panem Zdeňkem Proskem, který dosud působil v Dozorčí radě mateřské společnosti ČD, a. s. orientace na komodity, anebo na zákazníka, ale v tomto okamžiku bych nerad předbíhal vzhledem k tomu, že projekt je ve stadiu rozpracování. Na základě výstupů této analýzy zvážíme další přístup a případné změny. V rámci tohoto projektu připravujeme též změny v odměňování obchodních manažerů za získané obchodní případy a též chceme nastavit systém nových KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) pro celý obchodní úsek. Co už však z dosud realizovaných analýz jednoznačně vyplynulo, to je potřeba zřízení zákaznického centra, zpočátku pravděpodobně pro klíčové zákazníky a později i pro další, s rozšířením činností. Přinesl jste si s sebou určité knowhow z předchozí praxe, jak dosavadní služby a produkty nabízet a inovovat? A naopak co je zapotřebí eliminovat? Bezpečnější lokomotivy V červenci 2011 převzala společnost ČD Cargo od CZ LOKO první lokomotivu řady 742 po hlavní opravě, jejíž součástí bylo i snížení představku. Začátkem září byla převzata již druhá lokomotiva ( ) shodného provedení. Obě lokomotivy budou nasazeny v obvodu PJ Česká Třebová a budou využívány ve dvojčlenném řízení. Při dokončovacích pracích byla do výrobního závodu také dopravena již Ano, mohu říci, že přicházím takříkajíc z druhé strany. Mám na mysli to, že dosud jsem stále působil na straně zákazníka vůči národním operátorům a rád bych využil svoje poznatky a zkušenosti k tomu, abychom v rámci ČD Cargo přistupovali vůči našim klientům tak, jak to očekávají, s důrazem na maximální přiblížení se jejich požadavkům a představám, samozřejmě za předpokladu efektivity a profitability pro naši společnost. Co se týká eliminace, je důležité rychleji reagovat na některé požadavky trhu a rychleji se přizpůsobovat situaci na trhu, přičemž je zapotřebí uvědomit si, že ve společnosti o velikosti ČD Cargo to není vůbec jednoduché. Nové zboží určené pro přepravu neleží na ulici. Pokračování na str. 2 provozovaná Budou na ní zapracovány drobné úpravy, které vyplynuly ze zkušeností v provozu, a bude tu odzkoušen i provoz ve dvojčlenném řízení. Cílem této úpravy je zvýšit bezpečnost provozu lokomotiv a zlepšit pracovní podmínky pro obsluhu. Je plánováno v těchto úpravách pokračovat, zejména u lokomotiv přistavených do oprav vyšších stupňů. Milan Neumann

2 2 Aktuality Říjen 2011 Aktuality Říjen Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Prodloužen certifikát ISO Srdcaři dokážou udělat výuku kvalitnější Dokončení ze str. 1 Tuzemský dopravní trh je téměř rozebraný a rozdělený a získat nové obchodní případy bude pro obchodní manažery stále náročnější. Právě v této souvislosti bych rád využil svoje know-how a podíval se víc za naše hranice. Právě v zahraničí se otevírá prostor k získání nových tržeb, což dokazují mimo jiné i výsledky naší dceřiné společnosti v Polsku. V čem spočívá těžiště záměru, abychom se stali první volbou pro své zákazníky a abychom si je také udrželi? Možná se budu opakovat, ale z mého pohledu je nejdůležitější komunikace a kontakt se zákazníky, poznání jejich potřeb a očekávání. Myslím, že pokud budeme vstřícní a schopni naplňovat jejich potřeby, nebudou mít důvod obracet se na někoho jiného. Myslím si, že potenciál na to určitě máme a možnosti rozsahu tak široké škály servisu v rámci činnosti, kterou na logistickém trhu zabezpečujeme, nemá žádný z našich konkurentů. Musíme si uvědomit, že obchodní případ není jen o ceně, ale také o kvalitě nabízené služby. Mám tím na mysli především spolehlivost, kterou od nás obchodní partneři očekávají spolu s informacemi o průběhu PTÁTE SE NÁS V Cargováku jsem si přečetl o investicích pouze do kolejových vozidel. Zajímalo by mě však, zda jsou pro letošní rok v plánu i jiné investiční akce v rámci ČD Cargo. Václav Hron, Brno Investiční činnost společnosti ČD Cargo se v tomto směru soustředí na akce strojního a stavebního charakteru, zejména se zaměřením na obnovu strojů a technologických zařízení v rámci opravárenských kapacit SOKV a OKV. Mezi nejvýznamnější investiční počiny, které jsou v letošním roce realizovány nebo jsou ve fázi přípravy projektové dokumentace pro vlastní realizaci, patří následující okruhy akcí: - rekonstrukce lokomotivních točen v SOKV Ústí nad Labem a OKV Břeclav - rekonstrukce kolejišť v majetku ČD Cargo, a. s., využívaných v SOKV a OKV - rekonstrukce a zateplení budov sloužících pro opravy kolejových vozidel - rekonstrukce kanalizací, ČOV apod. Dále jsou realizovány investice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které slouží k zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců ČD Cargo. V této souvislosti se řadí mezi nejvýznamnější akce úpravy pracovišť strojvedoucích a dosazení klimatizačních jednotek na stanoviště. Investujeme rovněž v oblasti informačních technologií, kde se jedná zejména o nezbytné úpravy provozních a jiných systémů. Ing. Jan Štrunc, Odbor investic a majetkových účastí Roman Vallovič obchodní ředitel přepravy. Proto se obchodní úsek aktivně podílí na projektu PROBIS, v jehož rámci by mělo dojít k propojení obchodních a provozních informací, které následně umožní zkvalitnit plánování a umožní obchodu i obchodním partnerům lépe monitorovat průběh přepravy. Jak hodnotíte vztahy mezi obchodem a provozem? Podle mého názoru vztahy jsou dobré, avšak stále je prostor na nějaké to zlepšení. Velmi dobře si uvědomuji, že kvalitní kooperace mezi těmito organizačními jednotkami společnosti je nesmírně důležitá, a budu na to klást patřičný důraz. Byl bych rád, aby komunikace se zákazníky probíhala za účasti a podpory provozu, vždyť oni nejlépe poznají naše reálné možnosti, jaká je situace ať už na vlečce u zákazníka, na samotné trati, anebo na vykládce či v odevzdávkovém bodě. A určitě v předstihu dokážou upozornit na některé potenciální problémy, které, když se dostatečně brzy odhalí a upozorní se na ně, mohou být eliminovány, což klient určitě ocení, a naopak zástupci provozu budou mít možnost vnímat očekávání našeho partnera. Vždyť právě provoz při realizaci svého výkonu má tu konečnou a přímou zpětnou vazbu na klienta a přes jeho výkon nás zákazník i vnímá. A poslední otázka i když se říká, že o peníze jde až v první řadě. Jaké zásadní investiční počiny ČD Cargo potřebuje? Primárně považuji za velmi důležité investice do údržby vozového parku, stejně jako jeho obnovu na základě požadavků zákazníků, samozřejmě podmíněných předpokladem dlouhodobé spolupráce, včetně dovybavení moderními lokomotivami, bez nichž nedokážeme v budoucnosti konkurenci odolávat a uspokojovat nároky, které na nás prostředí železničního trhu bude klást. Za účasti zástupce provozního ředitele Zdeňka Meidla a ředitelů provozních jednotek a SOKV se začátkem května uskutečnil externí dozorovaný audit, zaměřený na kontrolu dvou certifikátů ISO. Jedná se o certifikáty kvality a environmentu. Externí audit probíhal na vybraných odborech generálního ředitelství, vybraných provozních jednotkách a ve všech střediscích oprav kolejových vozidel. Do Curtici poprvé ve vozech ČD Cargo Již třetí vlak betonových výrobků firmy KB-Blok pro společnost se sídlem v rumunském Aradu se nakládal v železniční stanici Postoloprty ve dnech 10. a 11. září. Jednotlivé skupiny vozů se soustředily v žst. Počerady, kde byl vlak sestaven, sepsán i zkalkulován a odjel 10. září v hodin do vykládací stanice Curtici. 3 otázky pro... vedoucího komoditní skupiny chemie a potraviny Odboru prodeje Rudolfa Rabase Podle výsledků za první pololetí se v oboru vaší působnosti dařilo. Zejména v přepravě chemických produktů se zvýšily tržby. Jak se vám to povedlo? To, že se dařilo plnit naše záměry v komoditě chemie, je výsledkem jak celkového vývoje obchodu s těmito produkty, tak zvýšené snahy Vlak byl poprvé sestaven z 19 vozů ČD Cargo řady Habbillns. Předchozí vlaky se zásilkami z KB Bloku Postoloprty byly naloženy do cizích vozů řady 277 Habbins. Čistá váha naloženého zboží činila 976 tun. Betonové výrobky, svahovky, obrubníky, zámková dlažba, stavební prvky, střešní tašky a další jsou naloženy na europaletách, zabaleny do smršťovací fólie a přepáskovány. Zboží se do vozů nakládá vysokozdvižnými vozíky z boku po odsunutí předsuvné stěny. Váha jedné palety s betonovými výrobky je dle druhu od 900 do 1450 kg. V Rumunsku je o betonové výrobky z Čech značný zájem a předpokládá se i vývoz do dalších zemí. O dobrou obchodníků o maximální zajištění těchto přeprav po železnici s ČD Cargo. Celkový vývoj přeprav je závislý převážně na přepravách pohonných hmot, u kterých došlo po krizovém roce opět ke stabilizaci a blíží se původním objemovým prodejům. Při tendrech a výběrových řízeních se obchodní manažeři ČD Cargo snaží poskytovat komplexní nabídku, ať už při nabídkách napřímo, nebo prostřednictvím spedičních služeb. V komoditách agrárních přeprav byla situace složitější vzhledem k nízkému objemu obchodů s touto komoditou. Navíc do přeprav obilí je zapojeno více konkurenčních dopravců a přepravy jsou uskutečňovány převážně v ucelených vlacích. To vše vede k tomu, že obchodní manažeři musí vyvinout zvýšené úsilí o zajištění těchto přeprav pro ČD Cargo. Ve výsledku mnohdy rozhodne velmi nízká nabídka konkurenční ceny. spolupráci s přepravcem KB-Blok Postoloprty se pečlivě stará obchodník ČD Cargo Ing. František Zeman. Vyčištění vozů před nakládkou, přístavbu na vlečku a odsun z vlečky zajišťuje posunovací záloha železniční stanice Počerady. Ivan Votava Chemie a potraviny jsou produkty, k jejichž přepravě je zapotřebí specifických řad vozů. Dokážeme v tomto směru vyhovět našim zákazníkům? Při přepravě chemických produktů je přeprava realizována převážně ve vozech privátních, proto ČD Cargo se zajištěním vozového parku žádné výraznější problémy nemá. Jiná je situace při přepravách agrárních produktů, kde má ČD Cargo omezený počet čtyřnápravových vozů. Tato situace je řešena jak vozovou výpomocí od okolních železnic, tak zapojením privátních vozů do těchto přeprav. V poslední době velice intenzívně zvažujeme možnost přepravovat některé druhy agrárního zboží v kontejnerech systému Innofreight. Objem přepravy na jeden vůz by se díky tomu zvýšil, ale do úvahy musíme bohužel vzít zase vyšší náklady u příjemce, kde je nutné do řetězce zapojit další mechanismus. Dobrou zprávou pro společnost je fakt, že oba externí týmy během pěti dnů neshledaly žádné neshody s oběma certifikáty ISO 9001 a ISO 14001, jež v současné době ČD Cargo vlastní. Výsledkem celého auditu byla pouze některá doporučení, jako např. aktualizovat stávající Příručku kvality či na některých místech v provozu zajistit soulad pomocné evidence ve vztahu ke standardní technologické dokumentaci. V oblasti environmentálního certifikátu pak externí auditní tým doporučil zlepšit kontroly BOZP (bezpečnostní značení, zajištění tlakových láhví), zvážit úpravu formy zápisů v provozních denících kotelen a čistíren odpadních vod atp. Externí auditoři ve výsledné zprávě konstatovali, že systémy jsou ve společnosti nastaveny v souladu s odpovídajícími standardy a doporučili ponechání obou certifikátů na dobu jednoho roku. Rok 2012 přinese novinku Vedle již obvyklých, pravidelně se opakujících auditů ISO nebo AEO (pozn. certifikát oprávněný hospodářský subjekt, udělený ČD Cargo poprvé v roce 2009), bude s největší pravděpodobností v dubnu nebo květnu příštího roku realizován společný audit podle norem ISO 9001, ISO a OHSAS 18001, tedy audit kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Právě v těchto dnech je zahájena postupná implementace systému HSMS (BOZP) podle standardu OHSAS za účelem získání tohoto certifikátu pro všechny jednotky organizační struktury ČD Cargo. Důvodem jsou požadavky obchodních partnerů v rámci vyhlášených výběrových řízení, kde se nezřídka vyskytují požadavky na platnou certifikaci všech těchto systémů. OHSAS je v současnosti již poměrně běžnou, nedílnou, integrální součástí manažerských systémů řízení. Ocenění zaměstnanci ke Dni železnice U příležitosti oslav Dne železnice byli také v letošním roce nominováni na ocenění za své výjimečné činy zaměstnanci společnosti ČD Cargo. Ocenění za uplynulý železničářský rok obdrží: Vladislav Sadílek, strojvedoucí PJ Brno, Miloslav Zapletal, strojvedoucí PJ Olomouc, Marián Červenák, posunovač PJ Nymburk, a Ludovít Bušek, vedoucí posunu PJ Nymburk. Podrobnější povídání se všemi oceněnými přineseme v příštím vydání Cargováku. Jsou tyto přepravy perspektivní i do budoucna? Oba segmenty agrochemie považujeme do budoucna za perspektivní, ovšem za předpokladu zajištění komplexní nabídky služeb dopravy a přepravy (vozy, lokomotivy, vlečky a přepravy v požadovaných časových termínech). Také přepravy chemických produktů jsme do budoucna schopni zajistit bez větších problémů a v tomto segmentu vidíme poměrně velký prostor pro boj s konkurencí. Zákazníky chceme přesvědčit nejen cenou, ale již zmíněnou nabídkou komplexních služeb. K zajištění přeprav agrárního zboží bychom však do budoucna potřebovali vlastnit, nebo si alespoň pronajmout, potřebný vozový park. Pokud zákazníkům nenabídneme vozy, jen velice obtížně můžeme tyto přepravy zasmluvnit na delší časové období. Nový školní rok byl zahájen a to znamená, že i další skupina středoškoláků má možnost přihlásit se do motivačního programu ČD Cargo, určeného studentům všech ročníků středních škol. Cílem motivačního programu je nabídka dlouhodobé spolupráce studenta se společností ČD Cargo. Díky motivačnímu programu získá student nemalé výhody, na druhé straně pak společnost má k dispozici potenciálního zaměstnance, který je po dobu svého studia připravován buď na profesi strojvedoucího, nebo vozmistra. Naše redakce na počátku školního roku navštívila jednu z partnerských smluvních škol - Střední školu elektrotechniky a strojírenství, sídlící v Jesenické ulici v Praze. I když tomu vlastní název nenapovídá, jedná se o školu, která je svým odborným zaměřením železnici velmi blízko. Už delší dobu se snažíme osnovy připravovat dle aktuálních předpisů tak, aby naši studenti měli usnadněn přechod mezi studentskými léty a pracovním životem, tvrdí Miroslav Rýdlo, vedoucí učitel odborného výcviku, který společně s ředitelem školy Lumírem Kymrem pracuje na postupném zdokonalování technického zázemí i vlastní výuky. S panem Rýdlem jsme si povídali o plánech, minulosti i současných poměrech ve školství. Od pátku 2. září vstoupila v platnost pravidla pro výdej Licencí pro strojvedoucí na území ČR. Drážní úřad tímto krokem zahájil proces implementace směrnice Evropského parlamentu 2007/59/ES, kterou jsou upravena společná pravidla pro udělování oprávnění strojvedoucím k vykonávání dané profese v rámci všech zemí Evropské unie. Licence strojvedoucího dle směrnice EU není nic jiného než samotný průkaz řidičák, který musí mít jakýkoliv strojvedoucí vykonávající svoji profesi na území členského státu Evropské unie a platí na všech drahách celostátních a regionálních v EU. Licence dle zmíněné směrnice je vydávána pověřeným národním úřadem, kterým je v podmínkách ČR Drážní úřad. Stávající licence tak od nového roku nahradí pro přeshraniční dopravu Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla, který doposud Drážní úřad vydával. Zažádat si budou muset všichni strojvedoucí Tato změna se dotkne všech strojvedoucích operujících na území České republiky, ale i mimo ni. Změna se tak týká i téměř 750 zaměstnanců ČD Cargo, kteří si budou muset zažádat o novou licenci do konce října 2011, ostatní, nepřekračující státní hranici, do konce roku K tomu, aby celý proces výměny dokladů byl zjednodušený, dohodl se Drážní úřad společně s největšími železničními společnostmi v ČR na tom, že podávání žádostí strojvedoucími lze zprostředkovat hromadným předáním žádostí prostřednictvím zaměstnavatele. Převzít vydanou licenci si musí každý strojvedoucí osobně. Tento proces byl zahájen už v polovině září. První otázka nemůže směřovat jinam než k budoucnosti školy. Vzhledem k současné situaci, kdy zřizovatelé škol volají po dalším slučování a šetření prostředků, mají takové specifické obory existenční problémy. Jaká je situace u vás? V naší škole v zásadě situace složitá není. Díky kroku pana ředitele a jeho kolegů z dalších dvou středních odborných škol se před několika lety podařilo přijít za zřizovatelem, v našem případě Magistrátem hlavního města Prahy, s hotovým projektem, který v sobě zahrnoval plán sloučení s jasně stanovenou vizí další budoucnosti. Tím byl, lidově řečeno, magistrátu vytržen trn z paty, protože celý projekt sklidil pochvalný ohlas. Proces slučování tak proběhl v naprostém klidu - bez protestů rodičů, žáků nebo kohokoli jiného. Jak se ale dopravní části školy daří v náboru studentů? Najde si v současné době místo na slunci? Určitě ano. Současná situace není až tak optimální, protože v průměru je ve třídách 15 až 20 studentů, v některých třídách i trochu méně. Oproti dřívějším dobám je to pokles, ale na druhou stranu jsou zde studenti, které bych nazval železničními nadšenci. Tihle srdcaři svým zájmem o problematiku zkvalitňují výuku. Musím říci, že jejich přístup je skutečně motivující i pro samotné učitele. Většinou jsou to prostě kluci, kteří od malička stávali na nádraží a celé to dění okolo železnice je fascinovalo. Drážní úřad zahájil výdej licencí pro strojvedoucí Další změny legislativy EU Kromě licence bude u sebe mít strojvedoucí Osvědčení (po dobu přechodného období se osvědčení týká pouze strojvedoucích v přeshraničním provozu), vydávané dopravcem, u něhož je strojvedoucí v základním pracovněprávním vztahu. Osvědčení v sobě bude zahrnovat informace o zaměstnavateli, strojvedoucím, obsahuje číslo licence a dále údaje o pověření k řízení druhu hnacích vozidel (pro posun, pracovní vlaky, údržbu apod.), na jakých druzích přepravy (přeprava cestujících nebo zboží) a o znalostech strojvedoucího (tratě, kolejová vozidla, znalosti dopravních a zabezpečovacích systémů na pojížděných drahách). To ale není jediná změna v evropské/české legislativě. O dalších změnách vás budeme informovat v některém z příštích čísel interního magazínu, a to až poté, co bude schválena definitivní podoba prováděcích nařízení Ministerstva dopravy, která mají definovat výkonnou moc zákona 266 Sb., ve kterém jsou zaneseny změny uvedené ve směrnici ES/59/2007. Rudolf Plochý Využívají tito studenti motivační program ČD Cargo? Určitě se o něj zajímají. V dnešní době je zájem jak ze strany ČD Cargo, tak vaší mateřské společnosti. Studenti si tak vybírají podle toho, jaké zaměření je více přitahuje. Mnozí se chtějí stát výpravčími nebo strojvedoucími. V současné době jsme museli řešit problémy, které vznikly přechodem výpravčích pod SŽDC. Většina studentů připravovaných v rámci konkurenčního stipendijního programu musela dodatkem smlouvy změnit svoji cílovou pracovní pozici tak, aby mohli i nadále ve stipendijním programu zůstat. Již při příchodu do areálu v Dubečské ulici je patrné, že škola se dál rozvíjí. Jaké investiční akce se realizují? Je jich několik, a to nejen v dopravním úseku školy, ale jde i o investice do ostatních budov a oborů. Díky skvělému přístupu pana ředitele se nám podařilo získat peníze na opravu hlavní budovy školy, kde probíhá teoretická výuka (v Jesenické ulici - pozn. autora). Navíc se nám podařilo realizovat projekt dotovaný z evropských fondů přímo pro dopravní úsek školy. Byl zaměřen na vývoj a výstavbu dopravního sálu, kde chceme studentům umožnit praktická cvičení při řešení dopravních situací. Investiční akce v srpnu skončila a mě teď čeká poslední, ale ne moc jednoduchý krok - dokončit závěrečnou zprávu a úspěšně tak uzavřít celý projekt. Jaké možnosti nabídne dopravní sál studentům? Dopravní sál nabídne reálné možnosti vyzkoušet si provoz v pozici výpravčího nebo dispečera na zmenšeném modelu. To jsou zkušenosti k nezaplacení a mohou napomoci v postupném zapojování studentů do praxe. Já osobně jsem si tak splnil sen, protože dopravní sál byl jednou ze zásadních věcí, kterou jsem podmínil svoje účinkování v této funkci. Jsem rád, že díky přístupu pana ředitele se podařilo získat podporu z evropských fondů, která byla dostatečnou měrou doplněna i příspěvkem z prostředků naší školy, bez něhož by dopravní sál postaven nebyl. Na počátku školního roku je vždy nástup kantora ve znamení shonu a různého zařizování. Stíháte se zamýšlet nad další budoucností dopravního oboru? Bez toho by to ani nešlo. Je důležité se i nadále zaměřovat na rozvoj technického i odborného zázemí. Z vlastních zkušeností vím, že studenty do školy přilákáte především kvalitním zázemím, založeným na dobrém a ojedinělém technickém vybavení. Na druhou stranu je ovšem důležité, abychom nabízeli studentům takové obory, které budou plně v souladu s odbornou přípravou v železničních společnostech. Naším cílem je trvale sledovat vývoj na železnici a díky tomu zajistit kvalitní uplatnění studentů v budoucím zaměstnání. Strojvedoucí s oprávněním k řízení v Německu O interoperabilitě se toho poslední dobou namluví hodně. Už právě kvůli vydaným a připravovaným změnám zákona 266 a jeho prováděcích vyhlášek, které v sobě zahrnují nařízení směrnice Evropského parlamentu 2007/59/ES, která stanovuje pravidla pro přidělování licencí a osvědčení strojvedoucím operujícím v přeshraničním provozu v celé Evropě. Z pohledu ČD Cargo tak bude mít změna zákona dopad na některé strojvedoucí z téměř všech provozních jednotek. Co ale musí absolvovat strojvedoucí, než se k takovému osvědčení dostane? Příklad si můžeme ukázat právě na skupině strojvedoucích z PJ Ústí nad Labem, kteří v současné době absolvovali odborné zkoušky u německých sousedů. Jazyková příprava na prvním místě Samozřejmě pro každého strojvedoucího, ať už operujícího ve vnitrozemí nebo v přeshraničním provozu, platí na počátku stejná pravidla. Každý strojvedoucí musí absolvovat odbornou přípravu dle zákonem stanovených požadavků pro výkon profese strojvedoucího na území ČR. Až po získání oprávnění a dosažení praxe se pak vybraní strojvedoucí mohou připravovat na výkon v přeshraničním provozu. Základním předpokladem pro výkon v přeshraničním provozu u německých sousedů je samozřejmě naučit se plynule jazyk provozovatele dráhy. V tomto případě se jedná o jazyk německý, pokud bychom chtěli být konkrétnější, v případě PJ Ústí nad Labem jde samozřejmě o jazyk německý - saský (ti, kteří němčinu znají, moc dobře vědí, jaké zásadní rozdíly se v jazyce německo-saském najdou). U strojvedoucích se tedy předpokládá určitá úroveň znalostí německého jazyka. Ona znalost je samozřejmě rozvíjena ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci provozní jednotky a odboru lidských zdrojů, kteří pro vybrané strojvedoucí připraví intenzivní kurz německého jazyka se zaměřením na odbornou znalost jazyka tak, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu u odborných zkoušek v Německu. Nutná znalost místních poměrů Je jasné, že při přípravě strojvedoucích se nedbá pouze na jazykovou stránku věci. Podstatnou část přípravy tvoří také příprava odborná a jízdní. Pro výkon strojvedoucího v Německu totiž v základu platí stejná pravidla jako pro většinu strojvedoucích v Evropě. Pro výkon profese je zapotřebí úspěšně složit odborné zkoušky a zajistit si seznání s tratěmi, na kterých strojvedoucí budou profesi v zahraničí vykonávat. Ona odborná příprava probíhá, jak jinak, než v jazyce provozovatele dráhy. V průběhu kurzu je čtyřikrát ověřována znalost strojvedoucích formou testů. Při této zkoušce se ověří především schopnost popsat nastálou situaci a jejich řešení. Zkouška odborných znalostí se skládá z písemného závěrečného testu, ústní zkoušky před zkušební komisí DB a praktické, týkající se vlastních jízd, s německým zkušebním komisařem. A potom už na mašinu Pokud tedy splní strojvedoucí všechna požadovaná nařízení spojená s odborným výcvikem, je mu umožněn vstup na trať operátora dráhy, v Německu uváděným jako DB NET. U BD Schenker platí od nový výcvikový a zkušební předpis, podle kterého již 11 strojvedoucích úspěšně složilo zkoušky v červenci a nyní čekají na vystavení oprávnění k řízení, dalších 7 strojvedoucích je na obzoru. Odborná příprava je rozšířena o zácvik na lokomotivu řady 189 DB, takže po úspěšném absolvování zkoušek strojvedoucí dostane oprávnění k řízení této řady na DB Netz. V provozní jednotce Ústí nad Labem již bylo připraveno 35 strojvedoucích na výkon na území Německa s oprávněním na řadu 189 DB a 19. srpna letošního roku přibylo dalších 11 strojvedoucích. Po provedení seznání v průběhu měsíců září a října bude těchto 11 zaměstnanců nasazováno do běžného provozu. Další skupina 7 strojvedoucích právě prochází odborným výcvikem a čekají je odborné zkoušky, které se budou konat v průběhu letošního listopadu a prosince. V současné době je v legislativním procesu schvalování prováděcí vyhláška k zákonu 266/1994 Sb., který ve svém novém znění upravuje pravidla také pro strojvedoucí v přeshraničním provozu. O podrobnostech v prováděcí vyhlášce a v zákonu samotném vás budeme informovat v příštích číslech. Rudolf Plochý

3 4 Provoz Říjen 2011 OPT Olomouc: Za čísly jsou skuteční profesionálové Nástěnka Říjen 2011 První radonové lázně na světě: Jáchymov 5 Do čela Odúčtovny přepravních tržeb ČD Cargo (dále jen OPT) byla k 1. říjnu 2011 jmenována Ing. Sylva Kubátová. Prostředí organizace i způsob jejího fungování důvěrně zná. Na odúčtovně startovala na řadové pozici. Při příležitosti jmenování do funkce ředitelky jsme Ing. Kubátovou požádali o rozhovor. Můžete stručně představit postavení a hlavní úkoly Odúčtovny přepravních tržeb? Odúčtovna přepravních tržeb patří do působnosti finančního ředitele ČD Cargo. Úkoly zajišťuje přibližně 150 zaměstnanců. Od vzniku Carga v závěru roku 2007 se jejich počet snížil poměrně razantně asi o 80 lidí. V rámci plnění pracovních úkolů oceňuji výbornou vzájemnou spolupráci nejen v horizontální, ale i vertikální rovině. Základním posláním OPT je zajistit správnou a včasnou fakturaci a následné inkaso tržeb za všechny služby, které společnost ČD Cargo poskytuje. Proces fakturace představuje komplexní řetězec činností - od shromažďování podkladů k fakturaci v elektronické i listinné podobě, jejich zpracování a kontrolu, přes kalkulaci tržeb, až po vystavení, odeslání a elektronickou archivaci vystavených faktur. OPT jich v průměru měsíčně vystaví asi , Koncem srpna 2011 se uskutečnila zajímavá železniční přeprava neobvyklého nákladu z České republiky na Střední východ. Na zakázku naší dceřiné firmy ČD Logistics byl přepraven středně těžký buldozer Komatsu D155 AX 6 z Prahy do Jerevanu, hlavního města Arménie. České stavební firmy zde získaly významné zakázky při výstavbě dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že ne všechnu vhodnou stavební techniku lze zajistit na místě, musí být některé speciální stroje dovezeny z Evropy. Buldozer s demontovanou a zvlášť naloženou čelní radlicí byl 23. srpna 2011 odesílatelem ve spolupráci s pracovníky ČD Cargo, zaměstnanci Střediska logistických služeb Trutnov, PJ Česká Třebová, naložen na vůz řady Smmps z parku ČD Cargo. O den později, po vyřízení všech nezbytných celních a dalších formalit, byl buldozer odeslán na svou dalekou cestu. Přeprava proběhla kombinací železniční dopravy z Prahy-Libně do Čierné nad Tisou, kde byl stroj přeložen na širokorozchodný vagon Ukrajinských železnic (UZ). Pokračoval do přístavu Iljičevsk, odkud se přeplavil trajektem (i s vagonem) přes Černé moře do gruzínského přístavu Poti a odtud dorazil opět po kolejích do Jerevanu. Jeho úspěšná přeprava mimo jiné opět prokázala schopnost ČD Cargo provozovat celosíťový systém jednotlivých vozových zásilek (ve vnitrostátní přepravě a ve spolupráci se zahraničními partnery i v mezinárodním měřítku), a to jako jediný železniční dopravce v České republice. z toho 92 % je již v elektronické formě. Na proces fakturace navazuje finanční urovnání se zákazníky. Část pracovníků OPT přitom sleduje a kontroluje platební aktivitu zákazníků, stav pohledávek a připravuje podklady k případnému právnímu vymáhání. Část činností v této oblasti je zaměřena i na přípravu podkladů a následné platební operace se zahraničními železničními společnostmi přes mezinárodní organizaci BCC (Bureau central de clearing centrální vyrovnatelna) se sídlem v Bruselu. Prozákaznicky orientované je samozřejmě i oddělení zákazníků, které zpracovává a řeší požadavky obchodních partnerů, týkající se fakturačních podmínek a reklamací vystavených faktur. K vykonávaným činnostem je prováděno i odpovídající zaúčtování v účetním systému SAP. Jak se změnil charakter práce? Změnil se zásadně. Nákladní přeprava již není doménou bývalých národních dopravců, na dopravním trhu figuruje řada soukromých společností. Větší konkurence v železniční dopravě společně s dopravou silniční vyvolává tlak na kvalitu a rozsah služeb poskytovaných zákazníkům. Toto prostředí nečeká na naši systémovou připravenost, Samotná nadnárodní firma Komatsu Limited (Kabushiki-gaisha Komatsu Seisakusho) se sídlem v Japonsku, založená roku 1917, je druhým největším světovým výrobcem stavební a těžební techniky, a to po americké skupině Caterpillar. Výrobní portfolio firmy sahá od zbraní přes tiskařské stroje, naftové motory, stavební stroje, až po laserovou techniku. Svůj první traktor firma vyrobila v roce 1931 a dnes produkuje celou výkonovou řadu buldozerů - od nejmenšího D21, přes námi sledovaný D155, až po D575, největší buldozer na světě. Samotný typ D155, vážící 39,5 tuny, je osazen naftovým šestiválcovým motorem Komatsu SAA6D140E-5 o výkonu 354 koní (250 kw). V jeho vybavení nechybí klimatizace kabiny obsluhy, velký LCD displej nebo informační systém KOMTRAX, umožňující on-line sledování a diagnostiku stroje přes zabezpečené webové rozhraní. Přístav a město Poti se nachází na břehu Černého moře, 312 km od hlavního města Gruzie Tbilisi, v bažinaté deltě řeky Rioni. Nejvyšší bod města leží v nadmořské výšce pouhé dva metry nad mořem. Sylva Kubátová ředitelka Odúčtovny přepravních tržeb Buldozer Komatsu D155 AX6 jel po kolejích Praha-Libeň, 23. srpna Naložený buldozer před odesláním do dalekého Jerevanu. Výstavba přístavu v jeho dnešní podobě začala v roce 1863 a byla dokončena v roce Brzy se stal díky vybudované železnici do Tbilisi nejdůležitějším gruzínským přístavem a zastínil do té doby největší přístav východního Černomoří - Batumi. V červenci 1941 byla v Poti zřízena sovětská námořní základna. Po druhé světové válce byly do Poti umístěny malé sovětské námořní jednotky černomořské flotily, které zde zůstaly až do roku Toho roku byly v té době již ruské námořní jednotky donuceny město vyklidit a jejich místo zaujalo nově vzniklé gruzínské námořnictvo. Kvůli občanské válce v Samegrelu, vedené Zviadisty, se Rusové dočasně, na léta 1993 až 1998, do Poti vrátili. V dubnu 2008 byl 51% podíl akcií přístavu prodán investorům ze Spojených arabských emirátů a se souhlasem gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho byla vytvořena tzv. Volná ekonomická zóna s platností na 49 let a současně byl otevřen nový přístavní terminál. Martin Boháč naopak my musíme umět operativně reagovat. Z tohoto důvodu často komunikujeme při zpracovávání našich vstupů s železničními stanicemi a obchodními manažery; na straně našich výstupů pak s oddělením controllingu a reportingu, pro který spoluvytváříme datovou základnu. Velká část zpracování se elektronizovala, čímž jsme dosáhli změn a zlepšení v technologii a rychlosti vykonávaných činností. Těmto změnám se přizpůsobují pak i požadavky na práci a know-how našich zaměstnanců. Příkladem může být zkrácení počtu dnů potřebných pro realizaci procesu vystavení faktury za přepravní služby z původních 10 dnů na 4 dny díky elektronizaci zasílání nákladních listů a následné elektronické distribuce vystavených faktur. Děláte pouze finanční operace a kalkulace nebo můžete na základě vašich údajů také upozorňovat i na možná rizika či dávat návrhy na jejich řešení? V každé z prováděných činností vždy dbáme o důsledné poskytování zpětné vazby směrem k zainteresovaným útvarům ČD Cargo i zákazníkům. Upozorňujeme především na nedostatky v dodávaných podkladech a datech, případně ve smlouvách, projednáváme nepřesnosti v zápisech v přepravních listinách, které mají vliv na rychlost a kvalitu zpracování a na vznik případných následných reklamací. Sledujeme a vyhodnocujeme dodržování sjednaných platebních podmínek a s tím související vývoj pohledávek. Jaký charakter mají reklamace zákazníků na služby ČD Cargo? V kompetenci OPT je řešit reklamace zákazníků ve vazbě na fakturované částky za poskytnuté služby, nikoliv na kvalitu služeb. Jako nejúčinnější nástroj ke snížení množství reklamací se z naší strany projevuje právě poskytovaná zpětná vazba při jejich řešení. Souběžně se zpracováním reklamací je vyhodnocován i důvod jejich zavinění a předkládán odpovědným pracovníkům v ČD Cargo. V procentuálním vyjádření se průměrný měsíční podíl reklamovaných faktur pohybuje do 3 % z celkového počtu faktur vystavených. Funguje OPT i v mezinárodním měřítku? Již z povahy samotné činnosti je OPT v neustálém kontaktu s odúčtovnami zahraničních železničních společností, zahraničními zákazníky a dceřinými společnostmi ČD Cargo v zahraničí. Pracovníci OPT se také již několik let spolu s dalšími zástupci významných železničních dopravců aktivně zúčastňují jednání a projektů pracovní skupiny RCF2, fungující v rámci Mezinárodní železniční unie UIC v Paříži. Tato skupina je garantem obecně závazných předpisů o odúčtování mezi železničními společnostmi. Zástupce OPT působí rovněž na základě pověření mateřské společnosti ČD, a. s., jako člen správní rady mezinárodního clearingového institutu BCC v Bruselu. Modernizovaná lokomotiva v ověřovacím režimu Počátkem devadesátých let minulého století byla v ČKD vyvinuta lokomotiva řady 708, určená pro posunovací a lehkou traťovou službu s možností dopravovat vlaky složené z přípojných vozů řady 010. Po svém vzniku převzala akciová společnost ČD Cargo všechny tyto lokomotivy od Českých drah. V současné době je tedy ve stavu ČD Cargo 13 strojů. Hnací drážní vozidlo řady 708 je dvounápravová motorová lokomotiva o hmotnosti 17 tun na nápravu s elektrickým střídavě-stejnosměrným (AC/DC) přenosem výkonu. Maximální rychlost lokomotivy je 80 km/h. Lokomotiva je konstruována jako kapotová, s jednou věžovou kabinou strojvedoucího, umístěnou blíže k zadnímu čelníku hlavního rámu. V roce 2010 byla na lokomotivě provedena hlavní oprava spojená s modernizací. Při modernizaci bylo odlišně od původní lokomotivy nově řešeno: dosazení spalovacího motoru Caterpillar C13 včetně chlazení a předehřevu Hydronic, dosazení nového typu mazání okolků Delimon Rail Jet, dosazení rádiového dálkového ovládání, dosazení olověné gelové baterie, změny v elektrické výzbroji, úprava návěstního osvětlení, dosazení nezávislého teplovzdušného topení kabiny. Dosazením spalovacího motoru CAT C13 se uplatnil šetrnější přístup k životnímu prostředí. Motor svými emisními hodnotami vyhovuje mezinárodním limitům a je nižší spotřeba paliva, menší poruchovost a další vlivy eliminující ekonomickou náročnost vozidla. Na lokomotivě je namontováno rádiové dálkové ovládání, které při posunu umožňuje řízení lokomotivy na dálku, bez přítomnosti strojvedoucího na stanovišti. Tím dochází k zjednodušení obsluhy posunu. V současné době je systém dálkového ovládání používán při posunu v SOKV České Budějovice. ČD Cargo provozuje tuto lokomotivu v ověřovacím režimu. V příštích letech se předpokládá rozšíření uvedených úprav na dalších lokomotivách této řady. Milan Neumann Zaměstnanci si prohloubili odborné znalosti Na konci září byl ukončen osmnáct měsíců trvající projekt Specifické vzdělávání podnikových lektorů a provozních zaměstnanců ČD Cargo v oblasti předávky a přejímky vozů a zásilek od přepravců. Cílem bylo vytvořit ucelený koncept odborného vzdělávání a jeho realizace u vybrané skupiny Při našem putování po léčebných zařízeních, kde absolvují zaměstnanci společnosti ČD Cargo kondiční ozdravné pobyty, se dnes zastavíme v hlubokém údolí Krušných hor, v lázních Jáchymov. Mohou se pochlubit více než stoletou tradicí, přičemž léčebné účinky radonové vody na lidský organismus jsou známé dokonce několik staletí. Sem také přijedou v září další zaměstnanci vybraných profesí ČD Cargo, aby regenerovali svoje síly. Jde o lázně, kam se sice vlakem nedostanete, doprava až na místo však není problém. Pokud přijedete do železniční stanice Ostrov nad Ohří, můžete nastoupit za padesátikorunový poplatek do lázeňského autobusu (odjezd od nádraží v 8.10 a h), který vás doveze až na místo. V odpoledních hodinách si můžete odvoz objednat. Trochu historie Se vzpomínkou či památkou na Marii Curie Sklodowskou se tu setkáte často. Byla to právě Marie Curie, která stála u objevu vzácného radonu v jáchymovském smolinci. K založení prvních radonových lázní na světě došlo v roce Léčba radonem je čistě přírodním zdrojem energie (plyn se uvolňuje v trhlinách země a dostává se do podzemní vody, která má pak léčebné účinky). Unikátním zdrojem tohoto přírodního bohatství je v Jáchymově dodnes funkční nejstarší důl v Čechách a pravděpodobně také v Evropě. Důl Svornost vznikl roku 1518 a v jeho dvanáctém patře, v hloubce 500 metrů pod zemí, se nalézají prameny radonové vody, pojmenované např. po akademiku Běhounkovi nebo Marii Curie. Nebojte se radonu! Jáchymovské koupele jsou správnou volbou na problémy s pohybovým aparátem. Během koupele se do těla dostává měkké alfa záření, obsahující minimum radonu, asi půl procenta. Po proceduře tři Zaměstnanci si prohloubili odborné znalosti Na konci září byl ukončen osmnáct měsíců trvající projekt Specifické vzdělávání podnikových lektorů a provozních zaměstnanců ČD Cargo v oblasti předávky a přejímky vozů a zásilek od přepravců. Cílem bylo vytvořit ucelený koncept odborného vzdělávání a jeho realizace u vybrané skupiny zaměstnanců. Součástí projektu byla tvorba školicích materiálů, školení interních lektorů a hlavně provozních zaměstnanců. Zaměstnanci, profesně zařazení především na pozicích vedoucí obsluhy nákladních vlaků a vedoucí posunu, se od dubna seznamovali ve dvoudenním školení s problematikou závad, které se vyskytují nejčastěji, a s obsahem opatření k jejich odstranění v oblasti předávky a přejímky vozů a zásilek na manipulačních místech. Vlastní školení bylo rozděleno do tří základních částí: péče o zásilku, oblast nakládacích směrnic a v neposlední řadě technické části vozové. K tomu, aby bylo dosaženo co Projekt EDUCA v číslech: Rozpočet projektu: ,16 Kč Finanční podpora: ,22 Proškoleno: 890 zaměstnanců Období realizace: duben září 2011 zaměstnanců. Součástí projektu byla tvorba školicích materiálů, školení interních lektorů a hlavně provozních zaměstnanců. Zaměstnanci, profesně zařazení především na pozicích vedoucí obsluhy nákladních vlaků a vedoucí posunu, se od dubna seznamovali ve dvoudenním školení s problematikou závad, které se vyskytují nejefektivnějšího předávání informací, odborný tým metodiků zpracoval metodiku školení a školicí materiál ve formě Průvodce předávkou a přejímkou vozů a zásilek od přepravců. Tuto brožuru obdržel každý účastník školení v tištěné i elektronické podobě na USB disku. Za pomoci podnikových lektorů z vybraných provozních jednotek byli provozní zaměstnanci seznámeni s řadou problémů, které mohou nastat při předávce a přejímce vozů. Podnikoví lektoři se samozřejmě při školení zaměřovali na specifika regionu, ve kterém zaměstnanci vykonávají svou práci. Důraz byl kladen na vysvětlení správného zajištění zásilek v železničních vozech dle Nakládacích směrnic UIC tak, aby zaměstnanec rozpoznal nedostatečné uložení zásilky. Vzhledem k tomu, že tento způsob vzdělávání je pro mnohé zaměstnance novou zkušeností, byl v průběhu školení věnován prostor i názorům účastníků. Ti se mohli vyjádřit prostřednictvím dotazníku k obsahu školení, ke školicím materiálům nebo spokojenosti s úrovní školení provedeného interními lektory. Cílem bylo zjistit spokojenost zaměstnanců. Z většiny odpovědí vyplynulo, že spokojenost s celým školením, a tedy i s jednotlivými body, byla velmi vysoká. Tuto skutečnost potvrdili i samotní podnikoví lektoři a odborný tým metodiků z Odboru technologie a organizace dopravy. Dotazníky se také zjistilo, že podobná školení by zaměstnanci uvítali v pravidelnějších cyklech v obdobném rozsahu. Za největší nedostatek provozní zaměstnanci označili nízkou kvalitu pravidelného školení. Upozornili na možnost dovybavení technickými pomůckami, které by pomohly při odhalování závad u naložených zásilek. Celá koncepce vzdělávání, vzniklá v rámci projektu, se stala od letošního dubna plnohodnotnou součástí vzdělávání ve společnosti. Závěrečná zkouška, kterou zaměstnanci absolvovali, byla zavedena do Zkušebního a výcvikového řádu ČD Cargo, a. s., (PERs28-B-2008) pod označením ZZ P. Tato zkouška způsobilosti je určena všem zaměstnancům, kteří budou v rámci ČD Cargo provádět činnosti spojené s předávkou a přejímkou vozů a zásilek od přepravců. Jednotlivé JOS v současné době připravují seznamy zaměstnanců, kteří jako první absolvují vzdělávání dle vytvořené metodiky již mimo realizovaný projekt. S celým konceptem vzdělávání, včetně využití vyškolených podnikových lektorů, se počítá i v nadcházejících letech. čtvrtiny vstřebaného radonu tělo opustí do půl hodiny. Množství záření, které do člověka vnikne během třítýdenní léčby, je srovnatelné s jedním rentgenovým snímkem plic. Radon je proto zcela neškodný, naopak aktivuje regenerační schopnosti těla a výrazně zvyšuje obranyschopnost organismu. Radon přispívá k prokrvení kostí a kloubů, léčí onemocnění páteře, kožní nemoci, působí jako antirevmatický prostředek bez vedlejších Jak jsme vás již informovali v minulém vydání Cargováku, migrace na produkty společnosti Microsoft byla v průběhu srpna dovedena do konečné podoby. V dnešním díle vás chceme seznámit s dalšími aspekty tohoto procesu. Novinky a zajímavosti Novinek v prostředí MS SharePoint 2010 je mnoho. Vedle již zmíněných funkčností lze prostředí využít jako základní rozdělovník nejdůležitějších odkazů, jako informační prostor o novinkách v celé společnosti ČD Cargo nebo v jednotlivých organizačních jednotkách, případně jako zdroj základních kontaktních informací o zaměstnancích. V liniových i tematických prostorech lze dále řídit agendy úkolů a sdílených kalendářů, které můžeme následně propojit s klientem elektronické pošty MS Outlook. V průběhu třetího a čtvrtého kvartálu letošního roku se počítá s nasazením dalších aplikací. Předpokladem je rozšířit skupinu aplikací o aplikace pro schvalování dodavatelských faktur a na úrovni generálního ředitelství dále aplikace pro schvalování dovolených a cestovních příkazů. Pro ty, kteří se o informační technologie zajímají, bude určitě zajímavý údaj o množství převedených dat, který dosáhl u ových schránek 670 GB dat a u dokumentových úložišť 90 GB. Elektronické kurzy a školení Při migraci bylo nutné dbát také na kvalitní a co možná nejpodrobnější informovanost zaměstnanců-uživatelů. Fakt, že pro mnoho z nich to bylo první setkání s novými technologiemi, účinků a dokáže zmírnit bolest po osm až deset měsíců po léčbě. Nenahraditelný je při léčbě Bechtěrevovy choroby. Radon pomáhá i po úrazech a operacích nebo lidem s cukrovkou či dnou. Dokončení v příštím čísle Lotus Notes jsou již minulostí jsme se snažili eliminovat celou řadou školení, ať už prezenčních nebo elektronických, vysvětluje ředitel Odboru IT Ing. Ivo Kocian. Školení byla organizována jak ve věci MS Outlook 2010, tak také v oblasti MS SharePoint 2010 a jeho jednotlivé aplikace. Část školení byla realizována pod hlavičkou projektu EDUCA II, který je od jara letošního roku realizován ve spolupráci s odborem lidských zdrojů. Prezenční školení jsou také organizována v září a v říjnu. Do těchto školení se dostávají uživatelé ze všech JOS, u kterých se ukázala nutnost hlubšího proškolení z vybraných nových nebo stávajících aplikací. Bohužel, kapacita kurzů je omezená, i tak ale věřím, že se nám podaří úspěšně zajistit informovanost zaměstnanců na vysoké úrovni, uvádí ředitel odboru Ing. Kocian. Jak již bylo zmíněno, pro všechny zaměstnance byly postupně vyvinuty elektronické kurzy, k nimž se budou moci zaměstnanci, a nejenom ti stávající, navracet a připomenout si tak užívání jednotlivých aplikací. Informace o migraci na několika místech Všechny informace nutné pro zaměstnance jsou umístěny na několika místech. Základní informace jsou k dispozici na intranetu v sekci zajímavosti a novinky. Detaily k jednotlivým aplikacím naleznete přímo v dokumentovém a aplikačním portále portal.cdcargo.cz v záložce aplikace a e-learningové kurzy pak zaměstnanci naleznou na vzdělávacím portále naší společnosti. Tomáš Tóth

4 6 Zajímavosti Říjen 2011 Relax Říjen Historie Železniční přeprava téměř zapomenutá Současná železnice dokáže přepravit téměř všechno. Toto konstatování překvapí jistě jen málokoho. Dnešního nákladního dopravce skutečně nepřivede do rozpaků snad žádné zboží, podané k přepravě. Pro jeho zvládnutí má po ruce moderní, speciálně konstruované vagony, výkonnou nakládací a vykládací techniku i školený personál. Tohle všechno je zapotřebí, protože komodit přepravovaných po železnici jsou desítky. S některými se na kolejích setkáváme dnes a denně, jiné vídáme spíše ojediněle. K těm zcela všedním patří vagony ložené auty, pískem, dřívím či uhlím. K těm druhým třeba komponenty jaderné elektrárny. A co, dejme tomu, živá zvířata? Ta dnes mezi obvyklé zásilky asi nezařadíme. Přitom šlo o kdysi velmi frekventovaný druh zboží, leckde dokonce dominantní. A to od samých železničních prapočátků. Už v přepravních plánech naší první lokomotivní železnice, Severní dráhy císaře Ferdinanda, figuruje na prvním místě položka dobytek. Konkrétně krmní voli, jichž mělo být přepraveno 20 tisíc tun. Skutečnost tento odhad předčila a přeprava živého se na železnici rychle ujala. Neunikla ani pozornosti armády: jen na prahu léta 1866, v čase příprav na válku prusko-rakouskou, se po tehdejších dráhách svezlo více než 35 tisíc vojenských koní. Mírové časy preferovaly v přepravě živých zvířat spíše ty krmné voly. Nejenom je. K tomu účelu přizpůsobené vagony vozily po celá desetiletí dobytek všeho druhu, drobné hospodářské zvířectvo, ba i živočišné produkty. Pro tehdejší železnice to byl skutečně dobrý byznys. Dnešnímu čtenáři údaje o přepravních tržbách mnoho neřeknou, můžeme proto sáhnout po číslech průkaznějších. Před osmdesáti léty, v roce 1931, je vykázal dopravní úřad na dolním nádraží v Praze Bubnech. Věděli jste, že.. O exponátech, které na mezinárodním veletrhu Czech Raildays v červnu v Ostravě prezentovala společnost ČD Cargo, jsme vás informovali v minulém vydání Cargováku. Dnes vám chceme představit ještě jeden velmi zajímavý exponát, který představily České dráhy. Jde o lokomotivu ř. 714 na pohon CNG (stlačený zemní plyn), vystavenou společně s firmou Vítkovice Doprava. Stroj kategorie pro střední posun a vedení lehkých vlaků získal titul v soutěži Česká dopravní stavba, projekt a inovace za rok 2010, v kategorii Výrazné inovace dopravních prostředků. Realizátorem přestavby původního stroje , vyrobeného v ČKD Lokomotivka, a. s., byla společnost Vítkovice Doprava za účasti Českých drah, včetně ČD Cargo, a V.U.Z. Dvounápravová lokomotiva má jmenovitý výkon spalovacího motoru 2 x 260 kw, maximální provozní rychlost 90 km/h a dojezd 510 km/h. Rena Přeprava živých zvířat inspirovala i dobové kreslíře. Takto jeden zachytil transport koní na Brennerské železnici v Rakousku. Proč právě Bubny? Odtud totiž v létech vybudoval podnikatel Jan Kruliš dráhu, kterou Rakousko-uherská společnost státní dráhy (StEG) provozovala od července roku Koleje nevedly nikam jinam než do holešovických jatek. Tento ve své době velkopodnik se bez železniční přepravy neobešel. Pečlivě vedené dobové výkaznictví nás o tom dodnes přesvědčuje: za rok 1931 uvádí v rubrice došlé kusů hovězího dobytka, vepřů, bagouny, ovce a telat. Tyto skutečně pozoruhodné cifry dokreslí ještě údaj o celkovém ročním obratu vozů: na adresu ČSD Bubny ústřední jatky došlo vozů v roce 1931 celkem , těch odeslaných bylo Pro holešovická jatka znamenala třicátá léta minulého století zenit výkonnosti, a proto uvedená čísla může leckdo označit za atypická. Přeprava živých zvířat však kvetla i jinde a jindy. Příkladem může být statistika soukromé Pošumavské dráhy (Strakonice Volary s odbočkami), vykazující před devadesáti roky kusů naloženého hovězího dobytka a dalších Patrový vůz řady M používaly ČSD pro přepravu drobného hospodářského zvířectva. kusů ostatních hospodářských zvířat. Železnice ovšem nezůstala u přepravy vojenských koní a jatečního dobytka. Etablovala se i jako spolehlivý přepravce zvířat ušlechtilejších, cirkusových. Pro bezpečnou přepravu těch nejcennějších exemplářů dokonce disponovaly velké německé cirkusy meziválečné éry zvlášť upravenými vagony. Ještě o půlstoletí později se přesuny velkých cirkusů běžně svěřovaly právě železnici. Mimořádnou atmosféru vagonování velkého cirkusu můžeme dodnes vnímat ze stránek románů či z letitých filmových týdeníků. Tam zůstane přeprava živých zvířat po železnici stále tou nedílnou součástí všedních dnů železniční minulosti. Protože ty tisíce vagonů a desetitisíce kusů zvířat čas spolehlivě uzavřel do dobových statistik. A do vzpomínek pamětníků. Text a ilustrace: Pavel Schreier Ohlédnutí za Czech Raildays: lokomotiva na stlačený plyn Technická data Uspořádání dvojkolí: Bó Bó Délka přes nárazníky: mm Šířka: mm Výška: mm Rozvor podvozků: mm Hmotnost: 64 t Hmotnost na nápravu: 16 t Typ spalovacího motoru: 2 x TEDOM TG 250 AV Zásoba paliva: vodní objem l, CNG 479 kg při 200 barech Přenos výkonu: elektrický AC/DC 2 x 220 kw Ze zahraničí RUSKO Nákladní dráha PGK se bude dražit 28. října Ruská státní dráha RŽD oznámila jako termín prodeje dceřiné nákladní dráhy PGK/Freight One 28. říjen. Podnik informoval, že prodej 75 procent podílu minus dvou akcií má proběhnout jako aukce. Výše startovací nabídky byla určena na přepočtené 3 miliardy EUR. Podle informací, vydaných již v červenci, se budou moci o podíl ucházet jen podniky registrované v Rusku, fungující bez státní podpory. Potenciální kupci si musí svou účast na aukci nechat povolit kartelovým úřadem FAS. FINSKO Pomoc EU při modernizaci sítě Evropská unie podporuje modernizaci finské železniční sítě. V rámci spolufinancování projektů z programu TEN-T přijde z bruselské pokladny 5,7 milionu EUR (cca 140 milionů Kč) pro trať Seinäjoki Oulu. Jednokolejné spojení na severozápadě země nesplňuje požadavky na výkonnou drážní osu sever jih. Ke zlepšením, k nimž právě dochází na dvou místech, patří místa pro předjíždění, odstranění přechodů na rychlých úsecích a moderní signalizační a zabezpečovací technika. NĚMECKO Dojde k nedostatku nákladních vagonů? Poptávka po nákladních vozech bude již v polovině příštího roku výrazně větší než nabídka. V odborném tisku to předpovídá Wouter Radstake, vedoucí dopravního výzkumu banky DVB. Aby se zachoval rozsah evropského nákladního vozového parku, bylo by třeba ročně nově postavit vozů. V rekordním roce 2008 však bylo dodáno jen vozů, v roce 2010 to bylo vozů. Pro letošek očekává výzkum DVB vozů, současně ale také sešrotování několika tisíc starých vozidel. Nebude to poprvé, kdy vyšší cena bude zárukou získání dostatku vozové kapacity. Experti na trh se však obávají, aby se mnoha zákazníkům doprava po železnici ještě vyplatila právě s ohledem na vysokou cenu vagonů. POLSKO Dráha PKP Cargo jezdí napříč Německem Polská nákladní dráha PKP Cargo nyní jezdí na základě vlastní německé licence EVU od polsko německé hranice k Frankfurtu nad Odrou až k belgické hranici při Aachen West (Cáchy). Jak podnik sdělil, vlak jezdí nejprve jednou týdně od montovny Fiata v Tychy do Antverp. V Cáchách vlak přebírá jiný dopravce. 700 kilometrů přes Německo vlak absolvuje přibližně za 13 hodin. Přitom od Poznaně po Cáchy je souvisle nasazena vícesystémová lokomotiva Traxx od PKP Cargo. Po obdržení německého bezpečnostního osvědčení B v březnu t. r. dopravce nejprve přepravoval osobní automobily až na soukromé seřazovací nádraží Wustermark. CBC Pozvánka do muzea pro zájemce o nákladní vozidla V Depu historických vozidel v Lužné u Rakovníka, kam jsme pozvali naše čtenáře na návštěvu na závěr letošní sezony již v minulém vydání Cargováku, se nachází kromě parku osobních vozů také na tři desítky vozů nákladních. Dnes vám představujeme další řady těchto historických exponátů. Jde především o nákladní vozy pro přepravu uhlí, tzv. vysokostěnné. Z těch nejstarších se nám podařilo zachránit pojezd z bývalého uhláku Buštěhradské dráhy s rozvorem 2,5 m. K typickým uhlákům z dvacátých let patří vůz o rozvoru 4 m řady Ke, 7. vozová skupina, který se podařilo zachránit pracovníkům SOKV Cargo Ostrava a Ostravští jej dali dohromady u příležitosti 150. výročí železnic u nás. Postupně se tyto vozy vylepšovaly a později dostaly řadu U. Dnes se jeden z nich nachází v Lužné a druhý čeká v Lostru Louny na opravu. Dalším vývojem jsme se pak dostali po válce k slavnému typu Vtr. Neméně obdivuhodný byl vývoj nákladních vozů s poněkud větším rozvorem, také vysokostěnných, ale v kombinaci s klanicemi. U KkStB byly označeny písmenem I a za první republiky vytvořily pestrou řadu později označenou V. Až koncem třicátých let přichází řada Vtd, z níž po válce vzniká známá Vtdr. Tyto vozy přepravovaly samozřejmě kromě jiného také uhlí a byly vidět v ucelených soupravách tvořených právě těmito vozy v kombinaci s vozy řad Vtr, Ut, Vtu a dalších. Ještě se podařilo zachránit několik vozů řady Vtdr, které sloužily většinou již v depech jako dílenské Seriál: Zajímavé nákladní vozy a SNCF V minulých letech i nyní se na našem území občas objevují poněkud unikátní dvounápravové nádobové vozy na přepravu sazí. Jedná se o vozy cca 25 let staré. Vyznačují se velkým objemem přepravní nádoby a jsou velmi lehké. Majitelem vozů bývá společnost ERMEWA a několik dalších soukromých společností. Saze se používají mj. v gumárenském průmyslu (např. do pneumatik) či v chemickém průmyslu (např. při výrobě barev). Maximální rychlost všech vozů je 100 km/h v loženém i prázdném stavu. Každý vůz má deset násypných otvorů, krytých odklápěcím víkem. Otvor je uzpůsoben pro neprodyšné zasunutí výsypného měchu. Výsypné otvory jsou pod vozem (do koleje) a jsou uzpůsobeny pro připojení na vypouštěcí měchy a další přepravu potrubím. Otvory se otvírají ovládacím kolem z boku vozu, každý vypouštěcí otvor zvlášť. Na vozech vás zcela jistě zaujme, že jsou zvenku naprosto čisté. Porovnejte s našimi vozy, kdy prakticky vždy vidíme, co se v nich přepravuje (např. bílé od vápence, černé od uhlí, žlutohnědé od bentonitu, skvrny od nafty, benzínu, olejů, asfaltu atd.). Technická data vozů: Řada Nákladní vůz řady Kez Připravuje: Ivan Votava Váha vozu kg kg kg Únosnost pod C 24,2 tun 28,4 tun 27 tun Délka vozu kg kg kg Rozvor náprav mm mm 9000 mm Objem přepravní nádoby 76 m 3 80 m 3 80 m 3 a z nich byl vybrán ten nejzachovalejší. Stejný pojezd jako předchozí skupina měly vozy nízkostěnné a oplenové, které sloužily většinou k přepravě dlouhého dříví. V Rakousku byly značené Ih a později dostávají u ČSD písmeno O. I jejich vývoj je velice zajímavý. Z poválečné skupiny máme ve sbírkách v Lužné pečlivě rekonstruovaný vůz řady Otdr z vagónky v České Lípě. Nízkostěnné vozy se dochovaly hlavně díky svému víceúčelovému využití. V depech a mnoha dalších firmách sloužily k převozu různých dílů a některé se dochovaly jako skladové vozy. Rovněž jejich vývoj stojí za povšimnutí. Začínal u malých rozvorů až po vozy s rozvo- Vůz Dsd rem 10 m, které patřily u ČSD k vozům s největším pevným rozvorem. I několik těchto vozů řady Nd máme ve svých sbírkách, těm s menším rozvorem se přezdívá lóra. K nákladním vlakům patřily samozřejmě také vozy služební, které ovšem oproti osobním vlakům byly většinou Nákladní vůz řady Otdr kratší, s menším rozvorem. Historie těchto vozů řady D začíná u KkStB a pokračuje za první republiky, ovšem s rozvorem 4,2 m, ty starší mají rozvor 4,4 m. Vozy byly dodávány za první republiky postupně v několika sériích, až ty poslední měly dokonce oplechovanou skříň a rozvor 5 m. Po válce v letech pak začíná výroba v několika sériích našich nejznámějších služebních vozů řady Ds s rozvorem 6 m na tzv. jednotném spodku, které vychází z konstrukce krytých vozů řady Ztr (Zsr). Můžeme je vidět ještě dnes na některých manipulačních vlacích u společnosti ČD Cargo. Z těchto služebních vozů se zachovalo několik vozů řady D, a to jak s rozvorem 4,2 a 4,4 m, tak i ty poslední předválečné s rozvorem 5 m. Samozřejmě nejvíce máme těch poválečných bývalé řady Ds. Většina těchto služebních vozů nám dnes slouží jako doprovodné pro menší parní lokomotivy a řada Ds se využívá při vedení zvláštních nostalgických vlaků. Údržba těchto nákladních vozů a zvláště těch provozních stojí nemalé finanční prostředky. Nezbývá nám tedy moc peněz na obnovu dalších zajímavých nákladních vozů, které patřily k naší historii a byly nejen chloubou našich vagónek a strojírenského průmyslu, ale také vizitkou našich konstruktérů, techniků a dělníků. Je to rovněž památka na tisíce pracovníků vozových dep a dílen, kteří tyto vozy léta udržovali v každodenním náročném provozu. A víme z historie, že zrovna s nákladními vozy se nikdy moc dobře nezacházelo. Dnes jsme vděčni za každý sponzorský příspěvek a pomoc všech firem a institucí, které chtějí přispět k zachování našeho národního technického dědictví a odkazu našich předků. Jindřich Rachota, vrchní přednosta DHV Lužná u Rakovníka Křížovka s vtipem Kluk sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Po delší době se k němu nakloní vetchá stařenka a povídá: To jste hodnej, chlapče, že mi tak pěkně (viz tajenka 1), ale já jsem úplně (viz tajenka 2). Řešení tajenky z minulého čísla: Nákladní vůz řady Vtdr Dva chlápci jedou vlakem v jídelním voze. Objednají si sklenku slivovice. Přiťuknou si. Josef se rychle napije. V tom vjedou do tunelu a Josef vykřikne: Tondo, nepij to, oslepl jsem. Nákladní vůz řady Zav Služební doprovodný vůz D

5 Foto: Stanislav Knížek 8 Cargovák Říjen 2011 Cestopis ještě kousek historie a také pohled do železniční budoucnosti Ranní spoj Marilleva Trento dorazil do stanice Mezzocorrona Ferrovia. Nechal za sebou kraj horských srázů a strmých úbočí - na konečnou do Trenta je to už pouhých dvacet minut po rovině. Znovuzrozená dráha Při cestě z jihotyrolského Bolzana na vytoužený italský jih se turistovi-železničáři vyplatí zastávka v nedalekém Trentu. Někdejší Trient (celá oblast byla od 13. století do roku 1918 součástí habsburské monarchie) se pyšní mohutným hradem, knížecí rezidencí Magno Palazzo či raně středověkou katedrálou v románském slohu. Tohle je v Itálii všude, namítne kdekdo. Ovšem, železniční Trento a jeho okolí nabídne něco navíc. O dráze Trento Malé Marilleva lze bez nadsázky říci, že je železnicí pohnutých osudů. Úzkorozchodná vicinálka, na které c. k. rakouské státní dráhy zahájily provoz 7. října 1909, poznala léta šťastná, ale stála i na pokraji zániku. Ve statistikách z časů před 1. světovou válkou figuruje se svými 56 kilometry a elektrickým provozem na prvním místě tramvajových drah monarchie. Padesátá léta minulého století přinesla naopak částečné zastavení provozu a úvahy o zrušení. Ale po gruntovní modernizaci se vlaky (již pod napětím 3 kv a po částečně pozměněné trase) dne 24. června 1961 opět rozjely. A svižně: oproti čtyřem hodinám z roku 1909 se jízdní doba zkrátila na pouhých 80 minut. Letitá železnice však nezůstala jen u modernizované podoby. Na přelomu tisíciletí se jí dostalo i prodloužení o deset kilometrů dále na západ. Od května 2003 vlaky (převážně dvoudílné elektrické jednotky typu CORADIA) jezdí až do nové konečné stanice Marilleva. Již v době svého vzniku poutala dráha Trento Malé pozornost pro odvážné vedení trasy v nepříznivém horském terénu (v kilometru 28 až 31 dosahují sklony hodnoty až 50 promile). Po modernizacích půvaby této horské lokálky, vinoucí se mezi nekonečnými jablečnými plantážemi, ještě vynikly. Především umělými stavbami, na místní dráhu skutečně úctyhodnými. Tak mezi stanicemi Dermulo a Tassullo upoutá 140 metrů vysoký betonový most a nejen železniční nadšenec ocení i délku zdejšího nejdelšího tunelu: m. Náš turista již viděl brennerské nádraží, užil si kombi dopravu na výšinu nad Bolzanem a vzpomíná na výlet čiperným vláčkem do kopců kraje Trentino. Cestování však nezačíná a nekončí jen na železnici (byť pro mnohé ano), a tak nejeden výletník stihne obdivovat i noblesu lázeňského města Merano nebo si v nedalekém Brixenu vzpomene na dávný případ novináře Karla Havlíčka. A možná se trochu pozastaví nad komfortem c. k. vyhnanství. Vídeňská Bahnorama Ať převáží jakýkoli itinerář, vždy nastane okamžik návratu. Jako mezistanice při zpáteční cestě se hojně využívá Vídeň: ostatně je tady toho k vidění mnoho, co evokuje drážní historii. Navíc Pohled na kraj Trentino z okna vláčku společnosti Trentino Transporti Esercizio. V pečlivě udržované krajině vyniknou jabloňové sady. od loňska má návštěvník dunajské metropole možnost přehlédnout z jednoho místa železniční minulost, současnost a nahlédnout do její budoucnosti. A to vše zadarmo. K tomu všemu slouží Bahnorama, prý nejvyšší dřevěná věž v Evropě. Měří 66,72 metru, celá váží téměř 150 tun a je zbudována ze 160 kubických metrů smrkového dřeva. Domácího, jak zdůrazňuje text reklamního letáčku, rozdávaného v infocentru v přízemí. Odtud návštěvník absolvuje jízdu proskleným výtahem do výše 40 metrů a ocitne se na vyhlídkové plošině. Z ní se nabízí panoramatický pohled na město a hlavně na jeho v současnosti největší staveniště. Tím je budoucí Hlavní nádraží, nemilosrdně likvidující prostranství, kde se rozprostíral starý dobrý Südbahnhof. Z něj již mnoho nezbylo. Pouze jeho východní část slouží ještě omezenému provozu. Ale ne nadlouho: novostavba za 886 milionů mu již brzy učiní definitivní konec. Spěch je na místě: částečný provoz nového vídeňského Hlavního nádraží se předpokládá ke změně jízdního řádu v prosinci 2012, naplno má celý komplex sloužit od roku To ale již Bahnoramu na jejím místě nenajdeme. Celá věž, pořízená společně městem a ÖBB za více než 4 miliony, se přestěhuje k bývalému Severnímu nádraží, kde se chystá další výstavba. Věž Bahnorama, umožňující pěkně z výšky přehlédnout železniční Vídeň, najde turista snadno. Její adresa zní: Favoritenstrasse 51 a nejbližší stanice metra je Südtiroler Platz. Tedy Jihotyrolské náměstí. Cestovatelský okruh se tím uzavřel a náš turista teď může spokojeně nasednout do vlaku a odjet domů. A připravovat se na další objevitelské cesty za historií, současností i budoucností železnice. Text: Pavel Schreier Foto: Stanislav Knížek Foto měsíce Memoriál Strýčka Jedličky 2011 Patronem 13. ročníku turnaje tenisových čtyřher pod názvem Memoriál Strýčka Jedličky, jehož hlavním partnerem je již tradičně společnost ČD Cargo, byl v letošním roce fotbalista Vladimír Šmicer. Turnaj se uskutečnil 28. srpna v Praze ve Sport Parku Stromovka. Zajímavý snímek nám poslal náš čtenář Vítězslav Matějek z Ostravy Poruby. A protože k němu navíc připojil i vtipný název - Bílý duch u přejezdníku zařadili jsme jej do rubriky Foto měsíce. Do turnaje se aktivně zapojila také manželka slavného fotbalisty Pavlína Šmicerová společně s dalšími známými tvářemi českého showbyznysu, jako byli Jiří Krampol, Karel Fiala st., Karel Vágner, Petr Vichnar (byl zároveň moderátorem akce), Václav Vydra, Marie Retková a další. Spoluorganizátorem turnaje byl jako každoročně i legendární hudebník Karel Štědrý. Účastníci akce si během dne mohli nechat změřit tlak a cholesterol u stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny, nebo si od odborníků nechat poradit v problematice nákupu drahých kovů. K dispozici byl i fyzioterapeut, který pomáhal regenerovat svaly soutěžících Foto: Karel Bláha Společnost ČD Cargo reprezentoval na turnaji její provozní ředitel PhDr. Jiří Špička (na snímku vpravo). tenistů a tenistek. Tenisté měli k dispozici i speciální zařízení umožňující změřit rychlost jejich servisu. V rámci vyhlášení vítězů byla připravena módní přehlídka i večerní společenská zábava. Tím nejvýznamnějším závěrečným bodem programu však bylo společné předání šeku na Kč Nadaci Jedličkova ústavu. -ZŠ- Vydavatel ČD Cargo, a. s. Redakční tým: Odbor interních služeb a odborné útvary GŘ Sazba a grafická úprava: Médea Creativity, k.s. Adresa redakce: Odbor interních služeb, Jankovcova 1569/2c Praha 7 Holešovice Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 19835

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Přehled vybraných firem: - OKD, Doprava, a.s. - DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s. - ČESKÉ DRÁHY, a.s. - Mittal Steel

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Nová a moderní podoba portálu elogistika.info

Nová a moderní podoba portálu elogistika.info Tisková zpráva Teplice, 10. prosince 2014 Nová a moderní podoba portálu elogistika.info Logistický zpravodajský portál elogistika je neustále vylepšován a rozvíjen a tudíž přirozeně roste i zájem a čtenářská

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Dáváme technologiím smysl

Dáváme technologiím smysl Dáváme technologiím smysl Vidíme nové možnosti Svět kolem nás se mění stále rychleji. Vděčíme za to velkou měrou bouřlivému rozvoji ICT technologií a možnostem, jež lidem dávají. Naším posláním je tyto

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA. Prezentace společnosti MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA Sídlo společnosti BRETH TRANS s.r.o. Jeremiášova 947 Praha 5 155 00 2 Historie společnosti Počátky společnosti sahají do roku 1994, kdy byla založena původní firma nesoucí

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Použití čipové karty v podmínkách dopravy

Použití čipové karty v podmínkách dopravy Použití čipové karty v podmínkách dopravy SMART WORLD 2013 26. 9. 2013 Ing. Jiří Matějec Koordinátor pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech Republic) www.sdt.cz Osnova 1. Čipová karta v podmínkách

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

SW podpora dopravcov EVAL

SW podpora dopravcov EVAL Strečno, 22.marec 2012 SW podpora dopravcov EVAL Ing. Slávka Klepková, obchodná riaditeľka, OLTIS s.r.o. Obsah prezentace 1. OLTIS Group (OG) Stručné představení Produktové portfolio 2. EVAL Základní funkcionality

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více