Rodinná politika ve Francii a v Německu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinná politika ve Francii a v Německu"

Transkript

1 Rodinná politika ve Francii a v Německu Mgr. Karolína Dobiášová

2 Struktura přednášky Typologie sociálního státu ve vztahu k rodinné politice Německa a Francie Německo Demografie - Německo Rodinná politika v Německu: vývoj, charakteristika Nástroje rodinné politiky v Německu Francie Demografie Francie Rodinná politika ve Francii: vývoj, charakteristika Nástroje rodinné politiky ve Francii Krátký film

3 Modely rodinných politik dle Korpi (2000) Model tradiční rodinné politiky - podpora je směřována především na tradiční rodiny, kde muž je živitel (breadwinner) a žena má hlavní odpovědnost za péči a domácí práce Model rodinné politiky zaměřené na dvoupříjmové rodiny (dual-earner family policy model) podpora rodinám, kde oba dva partneři pracují, tj. podpora žen na trhu práce a podpora mužů v péči o děti a o domácnost Tržně orientovaný model rodinné politiky slabá podpora tradiční i dvoupříjmové rodiny

4 Zdroj: Boye 2009

5 Klasifikace zemí podle typu familialismu Leitnerová 2003, upraveno Bartáková Tomešová 2009: 51

6

7 Demografické ukazatele Německo Dlouhodobě nízká porodnost, pokles porodnosti v nových spolkových zemích pod 1 dítě 23,5% dětí mimo manželství, v NSZ (nové spolkové země) 40%

8 Německo typ sociálního státu a rodinná politika Korporativistický sociální stát Jádrem sociální politiky je sociální pojištění (důchodové, nemocenské, úrazové a pojištění pro případ nezaměstnanosti) a sociální pomoc Rodinná politika explicitní rodinná politika, institucionalizovaná (v kompetenci dvou ministerstev) vysoká míra decentralizace (v řadě oblastí zodpovědnost na zemích : vzdělání, bydlení, péče o děti) rodinná politika: nezbytným úkolem státu nezávisle na politickém nebo ekonomickém systému zaměření na kompenzaci ekonomického znevýhodnění rodin s dětmi před bezdětnými, férové vyrovnání zátěže, uznání výkonu rodin, ne na zvýšení fertility=není propopulační

9 Německo - specifika historického vývoje Význam a ochrana rodiny již ve Výmarské ústavě z roku léta nacistický režim silná pronatalitní politika, zákaz interupcí a mezirasových sňatků, rozsáhlý systém dětských přídavků a vytlačování žen z trhu práce 1949: rozdělení Německa : v NSR v ústavě opět význam a ochrana rodiny a manželství, méně explicitní než ve Výmarské ústavě Vznik NDR: varianta komunistického modelu: dvoupříjmová rodina, předškolní zařízení a přídavky na děti od r. 1950

10 Historický vývoj- pokračování V bývalé NSR: zcela odlišný vývoj 1955 založeno Ministerstvo, mládeže, rodiny, žen zdravotnictví a byl vypracován první komplexní systém rodinných přídavků a daňových úlev 1975 od tohoto roku trend zvyšování rodinných přídavků a rozšíření daňových úlev i pro osamělé rodiče 1983 v důsledku rozpočtových problémů zavedení means testovaných dávek 1986 ekonomický růst zavedení nového systému rodinných dávek Familienpaket kombinace přímé a nepřímé podpory Po sjednocení NDR a NSR dvouletá lhůta, každý své zákonodárství, pak postupné přizpůsobení normám NSR

11 Současné priority Implementace Úmluvy o právech dítěte, ochrana práv dětí, důraz na adopce sladění práce a péče o rodinu: legislativa v roce 2003: zákon o rodičovském příspěvku, nárok na práci na částečný úvazek,vše i pro otce, cíl: oba partneři participují na péči o děti Posílení role otce při výchově dítěte podpora manželství, daňově výhodnější podpora rozšíření nabídky předškolních zařízení (zejména SSZ)

12 Peněžitá pomoc v mateřství Pouze pojištěným ženám z nemocenského pojištění 6 týdnů před a 8 po porodu - 100% čisté mzdy (dle směrnice EU nejméně 14 dnů mateřská dovolená) Ostatní (ty, co nejsou pojištěny) dostávají peníze od Spolkového fondu Matka a dítě max. 210 EUR

13 Rodičovský příspěvek I Od roku 2007 matky a otcové dostanou 67% čistého příjmu v posledních 12 měsících, ale ne méně než 300 a ne více než eur měsíčně Podmínka: nesmí vykonávat práci více než 30 hodin týdně Maximální doba pobírání 12 měsíců Vezme-li si druhý rodič (otec) dva měsíce, pak doba pobírání se prodlužuje o ty dva měsíce (otcovská kvóta) Cíl: podpora otců v aktivnější roli při výchově dítěte (dříve pouze 5% otců žádalo RD), částka se odvozuje od čistého příjmu druhého rodiče v době před porodem dítěte Práce do 30 hodin je s pobíráním kompatibilní i u otců, studenti mohou pracovat i déle

14 Rodičovský příspěvek II Při vícenásobném porodu (vícerčata): dalších 300 eur Mají-li dvě děti pod 3 roky nebo 3 děti pod 6 let: prémie o 10% víc na každé dítě Možná varianta pobírání po jednou tak dlouhou dobu (do 2 let), každý z partnerů pak dostane poloviční dávku Pracovně právní ochrana do tří let dítěte se nemění, náklady na tyto změny v roce 2008: 4,4miliardy,2009:3,9 (expirace starého systému)

15 Rodičovská dovolená vs. rodičovský příspěvek Rodičovská dovolená Rodičovský příspěvek Délka Přenositelnost práva Délka Výše měsíčního příspěvku 3 roky věku dítěte Oba rodiče 12 měsíců všichni 67 % příjmů (min. 300 Euro) Nebo 33 % podobu 24 měsíců Pak v některých zemích na základě testování příjmu až do 3 let Zdroj: Leitnerová 2003, dle Tomešová Bartáková 2009

16 Porodné Jednorázová dávka pro ženy, které nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství 77 EUR

17 Přídavky na děti Univerzální, do 18 let věku, do 25 při studiu a neomezeně při zdravotním postižení 1. a 2. dítě: 164 EUR 3. dítě: 170 EUR 4. a další : 195 Eur Vyplácí se buď jako dávka nebo formou daňové dávky (snižuje se roční čistá daň z příjmu po zdanění) V tom případě se vyplácí zpětně za celé zdaňovací období

18 Další dávky Příspěvek na dítě pro nízkopříjmové rodiny až do 36 měsíců věku dítěte Příspěvek pro děti rodičů, kteří nepracují více než 30 hodin týdně a nedosahují určitého příjmu Výživné: vypláceno zálohově, pokud druhý rodič neplatí Příspěvek na bydlení: 3 skutečnosti - počet členů domácnosti, příjmy a nájemné

19 Nepřímé dávky Daňová politika: společné zdanění manželů: splitting - podporuje manžele v tradiční rodině Odpočitatelné položky: Za dítě Za péči o dítě, výchovu nebo profesní přípravu Na domácnost Na náklady péče o dítě pro pracující Na speciální potřeby spojené s profesní přípravou

20 Služby péče o děti Služby péče o děti: jesle, školky, družiny, denní centra - poplatky odstupňovány dle příjmu rodičů a počtu dětí, při nouzi kryty Úřadem pro mládež Každé dítě od 3 let nárok na školku od r. 1999, ale v praxi není saturováno 18 % všech dětí do 3 let využívá formální péče (Tomešová-Bartáková 2009)

21 Předškolní péče- další specifika Nedostatek předškolních zařízení se řeší cestou zakládání zařízení z iniciativy rodičů : více než takových zařízení, zpravidla pro děti od 2-6 let, od r růst na pětinásobek, nejvíc v SSZ Ustupuje snaha rozdělit je na jesle a školky Německo: snaha do roku % dětí do 3 let mít možnost umístit od předškolního zařízení

22

23

24 Flexibilní pracovní trh Opatření na trhu práce - nárok na zkrácený úvazek pro rodiče s dětmi od r. 2001v délce hodin týdně u zaměstnavatelů s více než 15 zaměstnanci

25 Další specifika Růst významu zaměstnavatelů při pomoci sladit práci a péči o rodinu - Podnik příznivý rodině Rodinná politika na regionální a lokální úrovni -Obec příznivá rodině

26 Shrnutí Institucionalizovaná rodinná politika Ne propopulační dimenze, ale snaha o kompenzaci finančního břemene reprezentovaného výchovou dětí Po roce 2007: největší problém lowest low fertility Rovný přístup pro všechny typy rodin, ale manželé favority při zdanění Model: spíše familistická rodinná politika

27 Francie demografická situace Populační specifika - růst populace a také migrace (od poloviny 50.let, z 2,9 dítěte v roce 1964 na 1,9 v roce 2001, dnes více než 2,0 dítěte na matku Sociální analýzy ukazují, že na rozdíl od jiných evropských zemí, je ve Francii relativně malý rozdíl v porodnosti mezi jednotlivými socioekonomickými skupinami (Thévenon, 2008, dle Hampl 2008). 17% neúplných rodin (v Paříži 25%), cca 50 % dětí narozených mimo manželství- vysoký počet, hned za severskými zeměmi, zrovnoprávněny od r. 1972, po roce 2001 i v dědickém právu po roce 1996: růst sňatečnosti, odstranění daňových výhod pro nesezdané páry, dnes daňově výhodnější manželství, a hlavně existence dětí

28 Sňatečnost

29 Rozvodovost

30 Děti narozené mimo manželství

31 Sociální stát a rodinná politika ve Francii Korporativistický model sociálního státu založený na sociálním pojištění (od r Národní pokladna soc. zabezpečení se dělí na tři: starobní pojištění, nemocenské pojištění a rodinné přídavky) Rodinná politika je explicitní a extensivní, má historické kořeny (patří k nejstarším v Evropě tradice rodinných přídavků již na konci 19. století) Francie má jeden z nejpropracovanějších a nejvyspělejších rodinných přídavků, ale také patří k nejnákladnějším v Evropě Vynakládání vysokých nákladů na pomoc rodin s dětmi (započteme-li daňové úlevy 3,8 % HDP) to je více než severské země, ale z přesunů mají největší užitek bohaté rodiny Francouzská rodinná politika je silně pronatalitní, orientuje se na dvou a vícedětné rodiny Vysoký podíl dětí umístěných v zařízeních péče o děti (již ve věku 2-3 let), velké množství matek i v nízkém věku dítěte pracuje Francouzsky systém je duálni - je možno si zvolit alternativu - podporuje nejen pracující rodiče, kteří využívají zařízeni péče o děti, ale také ty matky, které se rozhodnou odejít ze zaměstnáni kvůli péči o své děti.

32 Priority rodinné politiky Cíl : kompenzovat náklady spojené s výchovou dětí- solidarita bezdětných a rodin s dětmi, pronatalitní politika Zajištění minimální životní úrovně pro všechny děti(soc. služby za sníženou cenu, vzdělání a lék. péče zdarma, životní minimum) Ochrana dětí, v posledních letech i sladění práce a rodiny Vysoká zaměstnanost žen

33 Francie - specifika historického vývoje Rodinná politika se rozvíjela již od 20 let minulého století V 70. letech 20. století nastal u rodinné politiky posun, podpora rodin se zvýšila a zaměřila se na neúplné rodiny a na přídavky na bydlení v závislosti na rodinné situaci. V 80. letech 20. století je dominantní snaha sladit pracovní a rodinný život; to vedlo ke zvýšení počtu míst v jeslích a finančních příspěvků rodinám, které si zvolily soukromé opatrování dětí.

34 Rodinná legislativa Registrované partnerství: 1999, smlouva Občanský pakt solidarity, dvě dospělé osoby bez ohledu na pohlaví, ne adopce dětí, smluvně upraveny majetkové vztahy, soc. zabezpečení jako manželství Nesezdané soužití: důležité přihlášení se k rodičovství, určení otcovství, možnost adopce, Zákaz adoptovat dítě homosexuálními partnery

35 Mateřská, otcovská a adoptivní dovolená Mateřská: od roku 1928, 1.a 2. dítě 6 týdnů před a 10 po porodu, (3. dítě 8 a 18), pobírá nemocenské dávky, ale zaměstnavatel je může dorovnat do čisté mzdy Otcovská: 2002 otec nárok kromě 3 dnů kolem porodu na dalších 11 dní- vybrat najednou v prvních 4 měsících věku dítěte, stejná pravidla jako ženy Adopce. Jako mateřská, 2. rodič 3 dny

36 Rod. dovolená a rod. příspěvek Rodiče mohou nastoupit současně nebo jeden po druhém, do 3 let věku dítěte Možná kombinace s částečným úvazkem Adopce: do 3 let po převzetí dítěte Rodičovský příspěvek: od roku 2004 změnavyplácen i pro první dítě, když rodič buď přeruší práci, nebo jen na částečný úvazek Buď 501,59EUR, nebo 339,94 podle toho, zda pracuje

37 Rodičovská dovolená vs. rodičovský příspěvek Francie Rodičovská dovolená Rodičovský příspěvek Délka Přenositelnost práva Délka Výše měsíčního příspěvku 3 roky věku dítěte Oba rodiče 6 měsíců u prvního dítěte 530 Euro (2007) 3 roky u 2. a dalších dětí U částečného čerpání méně Zdroj: Leitnerová 2003, dle Tomešová Bartáková 2009

38 Porodné Porodné (dávka pro malé dítě) - od 5. měsíce těhotenství do 3 let věku dítěte, testovaná - jednorázová částka (855 eur- i při adopci (1710Euro), plus určitá měsíční dávka do 3 let věku dítěte podmíněná lékařskými prohlídkami dítěte

39 Přídavky na děti Základní dávka pro rodiny s dětmi, plošná, poskytuje se do 20 let Poskytuje se od druhého dítěte, výše podle počtu dětí a jejich věku 2 děti 120 eur měsíčně 3 děti 270 eur 4 děti 430 eur 5 dětí 585 eur a každé další o154 více Pro dítě od let dalších 31EUR, let 55 EUR

40 Další dávky pro rodiny s dětmi Příspěvek na pečovatelku, která hlídá děti u sebe doma Příspěvek na hlídání dětí pečovatelkou v jejich bydlišti Rodinný doplněk: testovaná dávka, navazovala původně na dávku pro malé děti, je pro rodiny se třemi a více dětmi nad 3 roky (výše cca 144 eur) Dávka pro neúplnou rodinu: příspěvek samoživiteli, který se stará o dítě (děti max. výše 521,52 eur) nebo je těhotná, vyplácí se podle výše příjmů a počtu dětí po dobu 12 měsíců, ale může se vyplácet až do 3 let věku dítěte Rodinná podpora: plošná dávka, něco jako sirotčí dávka, buď pro osamělého rodiče (77,84E), nebo pro rodiče adoptovaného dítěte, a pro děti sirotky (103,78). Může být i v případě, kdy jeden z rodičů nepřispívá na dítě

41 Příspěvek na pečovatelku a hlídání dětí v jejich bydlišti Příspěvek na pečovatelku, která hlídá děti u sebe doma - profesionální pečovatelka s licencí, pojištění jí hradí pokladna rodinných dávek, podle výše příjmů rodičů se řídí výše dávky, max. 85% příjmu pečovatelky Příspěvek na hlídání dětí v jejich bydlišti - kryje určitou část sociálního pojištění pečovatelky, které je hrazeno rodičem, řídí se zase výší příjmu rodiče (max. 75% sociálního pojištění) Využívají to zejména matky z vyšší střední třídy

42 Další dávky Příspěvek na začátku školního roku, limitována příjmy, pro děti 6-18 let průměrná výše 253 Eur Výživné: má-li rodič soudem stanované výživné, a nedostává je, může se obrátit na pokladnu rod. přídavků Příspěvky na bydlení: dávky spojené s bydlením Příspěvek na stěhování

43 Daňová politika Výše daně podle rodinného kvocientu podle situace v rodině, snížení daní při narození každého dítěte, od 3.dítěte prakticky zbaveni daňové povinnosti (Hampl 2008) Redukce daní prostřednictvím rodinného kvocientu je přitom výhodná především pro bohatší rodiny, zejména pokud mají tři a více dětí. Různé danění pro manželské páry a nesezdaná soužití - daňově výhodnější manželství Snížení vypočtené daně o další položky: na hlídání dětí, na pečovatelku, na studium dítěte

44 Předškolní péče o děti Po roce významný růst těchto zařízení, zejména jeslí (créches) Jesle (od 3 měsíců do 2 let): polovina financována z veř. zdrojů ( 60% pokladna), zbytek napůl rodiče a města (obce) stále ale nedostatek těchto míst (jeslí) - je tam jen 9% dětí pod 3 roky (je jich 2,4 mil. ve Francii). Nedostatek míst je problém pro nízkopříjmové rodiny, nemohou si dovolit domácí vychovatelku či registrovanou vychovatelku i když příspěvek se to snaží kompenzovat Jsou stále víc potřeba (např. v Paříži pracuje 77,7% žen, z toho 21% na částečný úvazek) Školky (2-6 let): jsou zdarma, hradí ministerstvo školství navštěvuje je 98 % dětí

45 Shrnutí Finanční kompenzace nákladů rodinám na produkci dětí Dlouhodobě stabilní family friendly rodinná politika bez ohledu na politické změny (rodina = národní zájem) Poslední dvě desetiletí: extenzivní podpora zaměstnaným ženám důsledky: jedna z nejvyšších zaměstnaností žen zároveň nejvyšší fertilita (2,18 v roce 2009) politika osciluje mezi podporou genderové rovnosti a bojem proti nezaměstnanosti Systém nastaven pro všechny, profitují bohaté rodiny stále asymetrie podle pohlaví ve výchově dětí : břemeno péče o domácnost na ženách, family-friendly nástroje(rd)- využívány skoro jen ženami-nakonec vede také k jejich diskriminaci

46 Zdroje Council of Europe. Family Policy Hampl, O. a kol.: Analýza nerovného postavení rodin s dětmi a návrh na zmírnění této nerovnosti, 2008 Boye, K.: Work and Well-being in a Comparative Perspective The Role of Family Policy, European Sociological Review, October 29, 2009 Thévenon, O.: Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis, Population and Development Review 37(1) : (MA RCH 2011) Mlčoch, L.: Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurenceschopná, Veřejná politika a prognostika PPF 037, 2009 MUNKOVÁ, G. a kol.: Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2005

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I Barbora Matějková Jana Paloncyová VÚPSV prosinec 2003 Úvod Předkládaná výzkumná zpráva přináší přehled o současné rodinné politice ve vybraných evropských

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Problematika rodin dlouhodobě žijících na sociálních dávkách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci.

Pro zajímavost stejnou výši, tedy 80% platu, dostanou Švédští občané také v případě že nepracují z důvodu nezaměstnanosti nebo nemoci. Systém rodičovské dovolené ve Švédsku 1) Jak je systém upraven V devítimilionovém Švédsku je rodinná politika založená na univerzálním modelu a má několik základních zásad, které mají přispívat k genderově

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Dávky státní sociální podpory struktura a vývoj State social support structure and development Romana Hašková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

VÝVOJ HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

VÝVOJ HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK VÝVOJ HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Ladislav Průša Abstrakt Cílem předloženého příspěvku je analyzovat vývoj hmotné podpory rodin formou nepojistných sociálních dávek. Dávky

Více

RODINNÁ POLITIKA V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN

RODINNÁ POLITIKA V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN RODINNÁ POLITIKA V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN Volby 2010 30.4.2010 Gender Studies, o.p.s. LINDA SOKAČOVÁ OBSAH: 2 ČSSD: STÁT PŘÁTELSKÝ RODINÁM S DĚTMI. 4 VYSVĚDČENÍ ČSSD.. 5 STRANA ZELENÝCH: CHCEME ZELENOU

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. 2014 ISBN 978-80-261-0483-4 Vydala Západočeská univerzita v Plzni 2014 Tvorba této publikace byla podpořena z projektu

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU w w w. s o c i o f a c t o r. e u Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU (komparativní studie) 1 Obsah Metodologie... 5 Východiska jednotlivých systémů... 8 Okruh nároků rodin s dětmi (služby,

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více