JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!"

Transkript

1 JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

2 KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28 (v případě vícečetného těhotenství na 37) týdnů. Nástup na mateřskou dovolenou stanovuje ženě ošetřující lékař a maminka z práce odchází v období 6 až 8 týdnů před plánovaným datem porodu. Během mateřské dovolené pobírá matka peněžitou pomoc v mateřství (laicky označovanou termínem mateřská), která se jí vypočítává z předchozí mzdy. Aby na ni měla nárok, musí splnit následující podmínky: platit nemocenské pojištění nebo být v ochranné lhůtě od posledního zaměstnání (180 dní), platit nemocenské pojištění alespoň 270 dnů z předcházejících dvou let. Pokud tyto podmínky nesplňuje, dostane žena rovnou rodičovský příspěvek, a to ode dne porodu. 1

3 Obdobné podmínky platí i pro otce dětí, který také může žádat o peněžitou pomoc v mateřství (ale pouze na období 22, respektive 31 týdnů) a dávku může čerpat od sedmého týdne od porodu dítěte. Jak žádat o peněžitou pomoc v mateřství? Potvrzený formulář žádosti vám vydá váš gynekolog. Žádost odevzdáte zaměstnavateli, který ji za vás odešle na okresní správu sociálního zabezpečení. Jak se vypočítává? PPM se poskytuje za kalendářní dny a její výše je 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do trvalé péče. Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období ke dni převedení, pokud je to výhodnější. Při výpočtu mateřské si dejte pozor na formu svého pracovního úvazku. Dohody o provedení práce se do výpočtu mateřské počítají jen v případě, že přesáhnou 10 tisíc Kč za jeden měsíc a je z nich odvedeno sociální a zdravotní pojištění. Pro určení denního vyměřovacího základu se do částky první maximální hranice (865 Kč) počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1 298 Kč) se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2 595 Kč) se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. 2

4 RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ VARIANTY ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU Nárok na rodičovský příspěvek v souhrnné výši 220 tisíc Kč náleží rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Děti mladší dvou let v době čerpání rodičovského příspěvku nesmí být umístěny v jeslích, popř. jiných zařízeních na dobu delší než 46 hodin měsíčně. Pobyt dětí starších dvou let není zákonem omezen. Rodiče si mohou v omezené míře zvolit dobu čerpání (do dvou, tří, popř. čtyř let dítěte; v případech dlouhodobého zdravotního postižení dítěte až do 7 i 10 let jeho věku), a tím i výši rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek nesmí přesáhnout 70 % příjmu rodiče a nesmí být vyšší než Kč. Povinně si musí nejpomalejší variantu čerpání rodičovského příspěvku zvolit rodiče, kteří nesplňují podmínku předchozího nemocenského pojištění týká se to zejména nezaměstnaných, studentek a studentů. Pokud podmínku nemocenského pojištění nesplňuje ani druhý z rodičů, činí rodičovský příspěvek v prvních devíti měsících Kč a následně Kč měsíčně. Nárok na rodičovský příspěvek má pouze žadatel, který má bydliště na území ČR. O rodičovský příspěvek je potřeba si zažádat na místně příslušném úřadu práce odboru sociální podpory, nejlépe již v době mateřské dovolené. Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen poskytnout rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. Její čerpání je mu zaměstnanec povinen písemně oznámit. Rodičovská dovolená představuje důležitou osobní překážku v práci a jejím účelem je prohloubení péče o dítě. Může ji čerpat matka (po skončení mateřské dovolené) nebo otec (od narození dítěte) nebo se v jejím čerpání mohou vystřídat. Zaměstnavatel je povinen vždy vyhovět jejich žádosti a poskytnout rodičovskou dovolenou v rozsahu, o jaký požádají. V praxi dochází často u rodičů k záměně doby čerpání rodičovského příspěvku, které je možné maximálně do čtyř let věku dítěte, s dobou poskytování rodičovské dovolené, která končí třetími narozeninami dítěte. Poskytování rodičovského příspěvku není podmíněno čerpáním rodičovské dovolené a naopak. 3

5 Možnosti po dovršení 3 let věku dítěte Jestliže chcete zůstat s dítětem doma i po dovršení 3 let jeho věku, můžete svého zaměstnavatele požádat o neplacené volno. Této žádosti však zaměstnavatel není povinen vyhovět (na neplacené volno nemáte nárok) a může trvat na vašem nástupu do práce. Další možností je požádat zaměstnavatele o kratší pracovní úvazek z důvodu péče o děti když mu v tom nebudou bránit vážné provozní důvody, musí vaší žádosti vyhovět. V případě zamítnutí musí své rozhodnutí řádně zdůvodnit. Žádost je nutné podat přímému nadřízenému. Pokud vyčerpáte rodičovský příspěvek dříve, než vám skončí rodičovská dovolená a stává se to častěji, než to vypadá nárok na další podporu v rodičovství nemáte, ale nemusíte si platit zdravotní pojištění a tato doba bude zohledněna při získání nároku na důchod. Pokud maminka během pobírání rodičovského příspěvku otěhotní, má opět od osmého týdne před plánovaným porodem nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která je obvykle vyšší než rodičovský příspěvek. V tomto případě je vyplácení rodičovského příspěvku pozastaveno a po mateřské dovolené začíná čerpání rodičovského příspěvku na mladší dítě. Tato situace platí, pokud jste zaměstnáni na dobu neurčitou. Další dávky státní sociální podpory pro rodiče s dětmi Po porodu dítěte si může matka také zažádat o jednorázový příspěvek na náklady spojené s jeho narozením, tzv. porodné, ve výši Kč, resp Kč v případě více narozených dětí. Získá ho jen tehdy, jestliže příjmy rodiny v posledním čtvrtletí byly nižší než 2,4 násobek životního minima. Životní minimum se stanoví individuálně na základě počtu osob žijících ve společné domácnosti. Jeho výši si snadno spočítáte na základě tabulky zveřejněné na Kdo splňuje podmínky na vyplácení porodného, má také nárok na přídavek na dítě. Jedná se o dlouhodobou dávku a v současnosti činí 500 Kč na dítě mladší 6 let (s věkem se zvyšuje). O tyto dávky je nutné žádat na sociálním odboru úřadu práce. Pozor, při čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou se na vás nevztahuje ochranná lhůta proti výpovědi. 4

6 PŘIVÝDĚLEK PŘI MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ Pokud byste si během mateřské dovolené rádi udrželi kontakt se zaměstnavatelem, je to možné. Kromě neformálního setkávání a zapojení se do nepracovních aktivit u zaměstnavatele jde například o vánoční večírky či společné akce, je možné získat i přivýdělek formou úvazku nebo jednorázových výpomocí na DPP. V této oblasti jsou dvě hlavní omezení: přivýdělek a práce je zapovězena matkám do konce šestinedělí, po jeho uplynutí si můžete vydělávat libovolně, ale pro původního zaměstnavatele nesmíte pracovat na stejnou pracovní smlouvu (činnost), ze které vám plyne nárok na PPM. Na personálním oddělení jsem řešila příspěvek na penzijní připojištění. Běžně se mi strhával ze mzdy, ale nyní jsem si na něj musela zařídit speciální stálý příkaz. (Silvie Bracháčková) 5

7 Maximální částka přivýdělku během mateřské dovolené není stanovena, nemusíte se tak bát, že byste přišli o peněžitou pomoc v mateřství. Během pobírání rodičovského příspěvku jsou pravidla ještě volnější, můžete vydělávat bez omezení, a to i pracovat u svého původního zaměstnavatele bez obav o rodičovský příspěvek. Pamatujte však, jaké omezení panuje u zařízení pro děti do dvou let pokud pobíráte rodičovský příspěvek, dítě tam nesmí strávit více než 46 hod. měsíčně. Na personálním oddělení jsem také dostala radu vyčerpat si zbylou dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou. Je to pro mě finančně výhodnější. (Silvie Bracháčková) 6

8 NÁVRAT Z RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ DO ZAMĚSTNÁNÍ Ze zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel je povinný po dobu trvání mateřské nebo rodičovské dovolené držet rodiči pracovní místo a nesmí mu dát výpověď. Na jeho pracovní pozici může přijmout jiného zaměstnance jako zástup po dobu trvání překážky v práci v podobě mateřské nebo rodičovské dovolené. Po skončení rodičovské dovolené má následně zaměstnavatel povinnost nabídnout rodiči pracovní pozici podle podmínek pracovní smlouvy v souladu se sjednaným druhem a místem výkonu práce. Není možné tedy přidělit rodiči jinou práci nebo přijmout zástup za mateřskou na dobu neurčitou a rodiče následně propustit pro nadbytečnost. Zaměstnavatel však může zaměstnanci či zaměstnankyni nabídnout úpravu pracovní smlouvy a náplně práce. Vše však musí zaměstnanec či zaměstnankyně schválit. Součástí této dohody může být i úprava pracovních podmínek ze strany rodiče například je v tuto dobu vhodné požádat o kratší pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu nebo částečnou práci z domova. I v tomto případě samozřejmě platí, že zaměstnavatel takovou změnu nemusí schválit pouze v případě vážných provozních důvodů. 7

9 Tato úprava se týká lidí, kteří mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Pracovní smlouva na dobu určitou zaniká dnem jejího ukončení i v případě, že zaměstnanec je na mateřské či rodičovské dovolené. Ukončení pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele Během rodičovské dovolené je zaměstnanec v ochranné lhůtě, ale po jeho návratu do práce se na něj ochranná lhůta již nevztahuje, a může tak dostat standardní výpověď pro nadbytečnost. V těchto případech je nutné, aby u zaměstnavatele proběhla změna organizační struktury, a zaměstnavatel tedy nemá možnost přidělit zaměstnanci odpovídající práci. Rodičovská dovolená nemusí být čerpána vcelku. Pokud zaměstnanec nastoupí například v jednom roce dítěte zpět do práce, může až do jeho tří let věku kdykoliv požádat znovu o poskytnutí rodičovské dovolené. Jak konkrétně postupovat při návratu z mateřské/rodičovské dovolené? Před návratem do zaměstnání nahlaste (nejlépe písemně) zaměstnavateli termín ukončení rodičovské, popř. mateřské dovolené a s patřičným předstihem s ním začněte domlouvat podmínky, za jakých nastoupíte do zaměstnání. 8

10 CO PRO VÁS MŮŽE UDĚLAT ZAMĚSTNAVATEL? Zaměstnavatel se může snažit udržet kontakt se zaměstnankyněmi a zaměstnanci i v době, kdy jsou na rodičovské dovolené. Dá tak najevo, že si jich váží. Zároveň touto formou může zaměstnavatel pomoci prolomit izolaci typickou pro některé rodiče, kteří jsou díky péči o dítě odtrženi od pracovního prostředí. Zajištění této komunikace přitom vůbec není náročné a existuje řada způsobů od jmenování zaměstnanců do sociálních funkcí (pořádání večírku, hlídání narozenin), až po jejich občasné docházení do zaměstnání spolu s dětmi, aby si udrželi krok s ostatními. Další možností je informování zaměstnanců o dění na pracovišti. Pokud jsou na pracovním místě zaváděny nové systémy, mohou zaměstnavatelé pořádat školicí dny pro zaměstnance na rodičovské dovolené, čímž jim umožní udržet tempo s rozvojem v práci a plynule pak přejít zpět na původní pozici. 9

11 UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB-TUO Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO je moderním zařízením s celodenním a celoročním provozem. Je určená zejména pro děti zaměstnanců/kyň a studentů/tek studia. Provoz školky zohledňuje pracovní dobu zaměstnanců univerzity, rozvrhy studentů i specifické potřeby jejich dětí. Školka nabízí 60 míst pro děti různých věkových skupin, děti jsou přijímané již od dvou let věku. Školka se může pochlubit třemi moderními odděleními, která jsou přizpůsobena potřebám a věku dětí, vlastní zahradou o výměře m 2, a především zkušenými a erudovanými pedagogy. 10

12 texty: Mgr. Petra Havlíková, Ing. Silvie Bracháčková, Mgr. Adam Soustružník odborná konzultace: Ing. Gabriela Mechelová, Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. textová korektura: Mgr. Vlasta Tobolíková grafická úprava a sazba: Mgr. Tomáš Fabík náklad: 200 ks VŠB - Technická univerzita Ostrava 2014 Vznik příručky byl financován v rámci projektu OP LZZ: Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Dostaňte zákon na svou stranu: Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. publikace_srpen_2010_obalka.indd 1 Jak slaďovat rodinu

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Publikace vznikla jako výstup klíčové

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech

Více

PORADNA PRO RODINU 2014 SHRNUTÍ NEJČASTĚJŠÍCH DOTAZŮ. Vedoucí poradny Zuzana Dubová

PORADNA PRO RODINU 2014 SHRNUTÍ NEJČASTĚJŠÍCH DOTAZŮ. Vedoucí poradny Zuzana Dubová PORADNA PRO RODINU 2014 SHRNUTÍ NEJČASTĚJŠÍCH DOTAZŮ Vedoucí poradny Zuzana Dubová Mezi nejčastější dotazy patřily otázky ohledně výše podpory v nezaměstnanosti, ukončení pracovního poměru s původním zaměstnavatelem

Více

Česká pošta rodičům a dětem

Česká pošta rodičům a dětem Česká pošta rodičům a dětem Od šoku k šoku - průvodce rodičovstvím Česká pošta rodičům a dětem Úvod Tato publikace vznikla v rámci projektu Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti Česká

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2010 Vydání publikace bylo financováno grantem z Operaãního programu Praha Adaptabilita, kter je spolufinancován

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více